Työpaikkakouluttajan opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työpaikkakouluttajan opas"

Transkriptio

1 Työpaikkakouluttajan opas

2 Hyvä työpaikkakouluttaja! Sinulle on tarjoutunut antoisa ja haastava tehtävä. Työpaikkakouluttajana olet mukana niin koulutuksen suunnittelussa kuin opiskelijan ohjauksessa ja arvoinnissa. Kouluttajan roolit vaihtelevat oppisopimuskoulutuksen aikana opiskelijan tarpeen ja oppimisen edistymisen mukaan. Rooleja voivat olla esimerkiksi opastaja, valmentaja tai mentori. Oppisopimuskoulutuksessa suurin osa, noin 80 prosenttia oppimisesta, tapahtuu työpaikalla työtä tehden, minkä lisäksi ammatillista osaamista tuetaan tietopuolisilla opinnoilla. Opiskelija tarvitsee tukeasi onnistuakseen! Oppisopimus on yhteistyötä, johon osallistuvat opiskelija, työpaikkakouluttaja, oppilaitoksen opettajat sekä koulutustarkastaja. Yhteistyön tavoitteena on luoda oppisopimuksesta onnistunut oppimiskokemus. Koulutusyhteistyöhön kannattaa ottaa mukaan myös koko työyhteisö. Työpaikalla tapahtuvan työssä oppimisen peruspilareita ovat monipuoliset työtehtävät, ammattitaitoinen työyhteisö sekä ajanmukaiset koneet ja laitteet. Työssä oppiminen voi tarkoittaa esimerkiksi oman työn kehittämistä, erilaisiin kehittämishankkeisiin osallistumista, työkiertoa, vastuualueiden lisäämistä sekä keskusteluja eri alojen asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa. Tässä sinulle työpaikkakouluttajan työkirja. Tämän työkirjan tarkoitus on auttaa sinua opiskelijan ohjaamisessa. Työkirja antaa sinulle vinkkejä ja toimintamalleja oppisopimusopiskelijan ohjaamiseen työpaikallasi. Työkirjaan on sisällytetty oppisopimuksen ohjaamisen kannalta tärkeitä ohjeita. Työkirja opastaa sinua koko oppisopimuksen ajan. Lopputuloksena on molemminpuolinen oppimisprosessi, josta on iloa ja hyötyä kaikille osapuolille! Innostavia ohjaushetkiä toivottaa, Stadin oppisopimuskeskus Sisältö Minun juttuni Omat tiedot Unohditko salasanan? Oppisopimuksen alkaessa Kouluttajan rooli ja vastuut... 4 Perehdyttäminen Työpaikalla tapahtuva oppiminen Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa Henkilökohtaistaminen Monipuoliset työtehtävät Oppisopimuksen aikana STOP Ohjauksen pelisäännöt Keskustelu työssä oppimisesta. 15 Palautteen antaminen Työssäoppimisen arviointi ja koulutuskorvauksen hakeminen. 17 Tutkintotilaisuudet Oppisopimuksen päättyessä Arviointi työpaikalla tapahtuneesta koulutuksesta. 20 Päättöarviointi Hyvä tietää Oppisopimuksen muutokset.. 22 Sanasto

3 Minun juttuni Työpaikkakouluttajan nimi Sopimuspro-verkkopalvelu Unohtuiko salasana: klikkaa kohdasta Unohtuiko salasana Kirjoita oma sähköpostiosoitteesi ruutuun ja lähetä, niin sinun omaan sähköpostiosoitteeseesi lähetetään uudet tunnukset. 3

4 OPPISOPIMUKSEN ALKAESSA Työpaikkakouluttajan rooli ja vastuut Opiskelijalle nimetään työpaikalle vastuullinen työpaikkakouluttaja, joka vastaa opiskelijan kouluttamisesta käytännön työtehtäviin. Työpaikkakouluttaja mahdollistaa ja organisoi työssä oppimista. Kouluttajan rooli yrityksessä on toimia kasvattajana, joka ottaa vastuuta opiskelijan ammattilaiseksi kasvamisesta. Työpaikkakouluttaja antaa lisäksi opiskelijalle palautetta sekä keskustelee opiskelijan kanssa oppimiskokemuksista. Hän arvioi opiskelijan ammattitaidon kehittymistä yhdessä opiskelijan kanssa. Työssä oppimiseen liittyvä keskustelu suoritetaan ohjeiden mukaan ja kuitataan sähköisessä verkkopalvelussa. Avainasiat kuntoon ensin, vasta sitten töihin! 4

5 Perehdyttäminen Asialliseen työhön perehdyttämiseen on varattava riittävästi aikaa. Perehtymisessä opiskelija tutustuu tehtäviin, työympäristöön ja työtovereihin. Työpaikkakouluttajan lisäksi työpaikal- la voi perehdyttäjinä toimia muita työyhteisön jäseniä. Hyvä perehdytys luo perustan oppisopimukselle ja työn turvalliselle aloitukselle. Asiakirjat kuntoon Henkilötietolomake Vaitiolositoumus Muut yrityskohtaiset lomakkeet Toimintaan tutustuminen Yrityksen oma työhönopastuskansio Toiminta sairastapauksissa Työterveyshuolto Vuosikertomus Esitteet Kunnolla varustettuna työhön Henkilökohtainen työasu ja jalkineet Henkilökohtaiset työssä tarvittavat varusteet Henkilökohtaiset suojavälineet Turvallisesti työhön Työturvallisuus työtä tehdessä ja tiloissa liikuttaessa Omaan työhön liittyvät erityispiirteet Toiminta tapaturman, tulipalon tms. sattuessa Et ole työpaikalla yksin Esimiesten ja ohjaajien yhteystiedot Työpaikkakouluttaja Lähimmät työtoverit Sosiaalitilat Pukeutumis- ja peseytymistilat Taukotilat Ruokailu Tupakointi Työsuhde Työaika, työvuorot, ylityöt Palkan maksu, kannustepalkkiot Vuosiloma Sairastuminen, sijaisjärjestelmät Työterveyshuolto, tapaturmat, vakuutukset Luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutettu Työpaikan henkilöstökoulutus Omaan työhön kuuluvat tehtävät Omaan työhön liittyvät tehtävät ja niiden kehittäminen Työpaikan koulutuskansioon tutustuminen Palvelu, laatutekijät Asiakaspalvelu Henkilökohtainen laatu Työasu, pukeutuminen, käyttäytyminen Työskentelytilat, kulkureitit, ajoreitit, pysäköinti Ympäristönsuojelu Työpaikkapalaverit Palautejärjestelmä / palautteet Työturvallisuus omassa työssäni Työn ja työpaikan riskitekijät Henkilökohtainen suojainten käyttö Ensiapuohjeet Hätänumerot, hälytysohjeet Turvalliset työmenetelmät ja asiakaskohtaiset erityisohjeet Paloturvallisuus Asiakaspalvelu Omaan työhön liittyvä asiakaspalvelu Mitä on hyvä asiakaspalvelu Sisäinen asiakaspalvelu Omaan yritykseen liittyvät tiedot (paikallinen ja valtakunnallinen) Toiminta-alue, organisaatio, henkilöstö Yhteystiedot Palveluvalikoima / tuotevalikoima Yrityksen toiminta-ajatus ja periaatteet Toiminta-ajatus, arvot Palvelut / tuotteet Toimintatavat ja periaatteet Sisäinen tiedotus Aloitteet Työnopastus jatkuu työnantajan toimintaperiaatteen mukaisesti alkuperehdyttämisen jälkeen. 5

6 Työpaikalla tapahtuva oppiminen Oppisopimuksen aikana tulee päästä tekemään monipuolisesti tutkinnossa vaadittavaan osaamiseen liittyviä työtehtäviä. Useimmista tutkinnoista on laadittu työtehtäväkartoitus, jossa avataan tutkinnon osaaminen työtehtävinä. Tämä työkalu on luotu helpottamaan kouluttajan ja opiskelijan keskustelua työtehtävistä ja ammatissa vaadittavasta osaamisesta. Tutustu kartoitukseen yhdessä opiskelijan kanssa ja täyttäkää se pohtien, miten työtehtävät toteutuvat hänen työssään oppisopimuksen keston aikana. Työtehtäväkartoitus l selkeyttää ammatin sisältöjä kaikille osapuolille (opiskelija, työnantaja, työpaikkakouluttaja) l sisältää työtehtäviä, joita oppisopimuksen aikana tulee päästä tekemään l varmistaa tutkinnon soveltuvuuden työpaikalle l toimii osana henkilökohtaistamista l opiskelija ja työpaikkakouluttaja täyttävät yhdessä ammatin sisällöt tutuiksi l toimii muistilistana monipuolisista työtehtävistä l opiskelija ja kouluttaja miettivät yhdessä, mitkä työtehtävät vaativat vielä harjoitusta l opiskelija ja kouluttaja pysähtyvät arvioimaan ammattitaidon kehittymistä > koulutuskorvauksen haku l toimii työpaikalla tapahtuvan oppimisen loppuarvioinnin välineenä Työtehtäväkartoitus toimii myös henkilökohtaistamisen välineenä, sillä kartoituksen avulla selvitetään, mitä työtehtäviä opiskelija pääsee työssään tekemään. Oppilaitoksessa tapahtuvat opinnot henkilökohtaistaa oppilaitoksen opettaja. Henkilökohtaistamisen yhteydessä (kts. Henkilökohtaistaminen), selvitetään mm. miten opiskelijan aiemmat opinnot ja työkokemus mahdollisesti vaikuttavat opintojen sisältöön ja kestoon. Samalla suunnitellaan alustavasti myös tutkintotilaisuuksien eli näyttöjen aikataulua. Uusissa työsuhteissa tulee muistaa, että koeajan tarkoituksena on selvittää, ovatko työtehtävät sopivia oppisopimukseen rekrytoidulle työntekijälle. On myös opiskelijan edun mukaista, että oppisopimus puretaan jo koeaikana, mikäli opiskelijan katsotaan olevan alalle sopimaton. 6

7 Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa Oppisopimuskoulutuksessa vuorottelevat työssä oppiminen ja tietopuoliset opinnot, mutta pääpaino on työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Oppilaitoksen tarjoamat opinnot ovat tutkinnosta riippuen noin 5 20 % koko oppiajasta, jonka lisäksi tulee varata aikaa oppimistehtävien tekemiseen vapaa-ajalla. Opiskelu edellyttää opiskelijalta oma-aloitteellisuutta ja aikataulujen laadintaa suunnitelmissa pysymisessä. Kouluttajan tulee tietää opintojen sisällöistä, jotta työtehtäviä voidaan mahdollisuuksien mukaan suunnitella opiskelua tukevaksi. Opintojen sisällöt tuntevan kouluttajan on myös helpompi auttaa opiskelijaa etätehtävien alkuun saattamisessa. Mikäli edellisistä opinnoista on pitkä aika, tehtäviin tarttuminen saattaa tuntua opiskelijasta vaikealta. Etätehtävien kytkeminen opiskelijan työhön lisää opiskelumotivaatiota ja auttaa kytkemään työt ja opinnot yhteen. Mikäli työpaikalta löytyy luontevasti kehittämishankkeita, joita voisi liittää osaksi opiskelijan opintoja, kannattaa asiasta keskustella opiskelijan ja tarvittaessa oppilaitoksen opettajan kanssa. Työpaikalla tapahtuva oppiminen Tietopuoliset opinnot Monipuoliset työtehtävät, työkierto, kehittämishankeet Lähipäivät, oppimistehtävät, verkko-opiskelu 7

8 Henkilökohtaistaminen Koulutuksen järjestäjän, eli oppisopimustoimiston, velvollisuus on huolehtia opiskelijan opintojen henkilökohtaistamisesta. Henkilökohtaistamisella tarkoitetaan kolmivaiheista prosessia, jossa huomioidaan opiskelijan koulutuksen ja työhistorian kautta tullut osaaminen tarvittavan ammattitaidon ja tutkinnon suorittamisen suunnitelmassa. Henkilökohtastaminen jaetaan kolmeen vaiheeseen: l näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutuminen l näyttötutkinnon suorittaminen l tarvittavan ammattitaidon hankkiminen Henkilökohtaistamissuunnitelmaa tarkennetaan opintojen edetessä ja työpaikkakouluttajan tulee olla tietoinen siitä, miten tutkintotilaisuudet suunnitellaan ja aikataulutetaan. Opiskelijan opintojen henkilökohtaistaminen tehdään koulutuksen järjestäjän johdolla yhdessä tutkinnon järjestävän oppilaitoksen, opiskelijan ja työpaikkakouluttajan kanssa ennen oppisopimuksen solmimista. Vastaan omista opinnoistani! 8

9 Monipuoliset työtehtävät On tärkeää, että oppisopimusopiskelija saa tehdä monipuolisesti ammatin työtehtäviä. Työpaikkakouluttajana pystyt usein toimimaan työtehtävien jakajana ja huolehtimaan, että opiskelija pääsee toimimaan eri työtehtävissä. Mikäli omassa työkohteessasi kaikkien työtehtävien tekeminen ei ole mahdollista, pohdi työnkierron avulla, miten opiskelija voisi saavuttaa tutkinnossa vaadittavan ammattitaidon. Työkohteen vaihto vähintään hetkellisesti auttaa opiskelijaa saamaan laaja-alaisen osaamisen opiskelemastaan ammatista. Muista myös, että jo pitkään työtehtävissä toiminut ammattilainen voi tarvita omien työtehtäviensä laajentamista. Hän voi olla ekspertti omassa kohteessaan, mutta tutkinnossa vaadittava ammattitaito voi vaatia osaamisen laajentamista. Hänellekin on työnkierrosta hyötyä. Ohjausvastuuta tulee jakaa, mikäli katsot, että jokin osaamisalue ei liity sinun työtehtäviisi. Ohjaa opiskelija työskentelemään jonkun toisen työparina/ohjauksen alla, jos katsot jonkun työkavereistasi hallitsevan kyseisen osa-alueen sinua paremmin. Joissakin tutkinnoissa vaadittava osaaminen on myös niin laaja-alaista, että kaikkea osaamista ei pysty hankkimaan yhdessä työpaikassa. Tällöin opiskelija voi mennä harjoittelemaan tai tutustumaan johonkin toiseen yritykseen, kunhan asiasta sovitaan työnantajien kesken. Kysy ohjeita koulutustarkastajalta. 9

10 10 Oppisopimuskoulutus on haaste ja mahdollisuus!

11 OPPISOPIMUKSEN AIKANA Muista täyttää nämä! Sovi opiskelijan kanssa työssä oppimiseen kuuluvien keskustelujen ja muiden tapaamisten aikatauluista. Täytä tähän alle, mitä olette sopineet ja millaisia keskusteluja olette käyneet. Keskustelu työssä oppimisesta + muut sovitut päivämäärät Keskustelu työssä oppimisesta + muut sovitut päivämäärät Keskustelu työssä oppimisesta + muut sovitut päivämäärät 11

12 Ohjauksen pelisäännöt Onnistunut oppisopimuksen toteutuminen edellyttää sekä opiskelijalta että kouluttajalta ennen kaikkea motivaatiota, suunnittelua ja yhdessä työskentelyä. Yhteinen prosessi kestää vuodesta kolmeen vuoteen ja se edellyttää molemmilta osapuolilta sitoutumista; kouluttajalta sitoutumista ohjaukseen ja opiskelijalta sitoutumista työssä oppimiseen ja opintojen etenemiseen. Oppisopimuksen alussa on hyödyllistä sopia yhteisistä pelisäännöistä. Yhteisillä pelisäännöillä varmistetaan se, että kouluttajalla ja opiskelijalla on yhteinen käsitys tavoitteista ja tarkoituksesta. Lisäksi siinä varmistetaan se, että pelisääntöjä noudattamalla opiskelija valmistuu sovitussa ajassa. Pelisäännöistä sopiminen tukee koko ohjausprosessin onnistumista. Ohjausprosessin alussa on hyvä sopia, minkä verran kouluttajalla on käytettävissä ohjausresursseja ja miten ne kannattaa käyttää. Lisäksi on aiheellista sopia myös siitä, miten opiskelija hakee ohjausta (aika, ajoitus, materiaali) ja siitä, miten kouluttaja antaa palautetta. Pelisääntöjen yhdessä miettiminen ja kirjaaminen edesauttavat ohjaustilanteen ja ohjauksen kehittämistä. Pelisäännöt voivat sisältää monenlaisia asioita. Ohessa esimerkkejä, millaisista asioista voi keskustella ja sopia. Ohjauksen määrä ja laatu Ohjauksen aikataulu Odotukset Palaute J O K E R Ohjauksen luonne ja sen muuttuminen koulutuksen edetessä jaettu asiantuntijuus J O K E R 12

13 Työpaikkakoulutus pelikaverisi työpaikalla. 13

14 Arviointi edistymisen mittari. 14

15 Keskustelu työssä oppimisesta Koulutuskorvausmuistutuksen saapuminen työpaikkakouluttajalle on merkki työssä oppimisen keskustelun pitämisestä ja koulutuskorvauksen hausta. Oppisopimuskeskuksesta tulee sähköpostiisi muistutus, jolloin varaat ajan opiskelijan kanssa työssä oppimisen keskusteluun. Arvioinnin yhteydessä teidän on hyvä tehdä opiskelijan kanssa selkeitä suunnitelmia uusiin työtehtäviin tutustumisesta, aikataulusta ja osaamisen karttumisesta. Oppisopimuksessa tavoitellaan työssä ja oppilaitoksessa opitun yhdistämistä. Työtehtävien läpikäynnin lisäksi on hyvä käydä läpi opintojen etenemistä. Katsokaa yhdessä lähipäivien ja etätehtävien sisältöä. Auta opiskelijaa yhdistämään oppilaitoksesta saatu tieto käytännön työhön. On tärkeää pysähtyä opiskelijasi kanssa keskustelemaan oppisopimuksen etenemisestä. Keskustelun sisältö Oppisopimuksessa tavoitellaan työssä ja oppilaitoksessa opitun yhdistämistä. Koulutuskorvauksen maksaminen edellyttää, että työpaikkakouluttaja ja oppija keskustelevat työssä oppimisesta. Työpaikkakouluttaja varaa riittävästi aikaa keskustelulle. 1. Työyhteistön tuki Tietääkö työyhteisö mielestänne oppijan oppisopimuskoulutuksesta? Saako oppija riittävästi tukea henkilökunnalta? Jos kyseessä on uusi työntekijä: l Kerratkaa perehdytyslomakkeen asioita l Huomioikaa, että hän vielä harjoittelee alalle l Muistakaa, että oppilaitospäivät kuuluvat työaikaan. 2. Ohjaustarve työpaikkakouluttaja ja oppijan yhteistyö Mihin asioihin oppija tarvitsee ohjausta? Onko keskusteluja/tapaamisia riittävästi? Rohkaiskaa häntä kyselemään, pyytämään ohjausta ja kertomaan työskentelystään. 3. Työtaidot Miten opiskelu on vaikuttanut oppijan työntekoon? Miten oppijan osaaminen on kehittynyt oppisopimuksen aikana? Pohtikaa esimerkiksi: l Menetelmien ja työvälineiden hallinta l Kokonaisuuden hallinta l Motivoituneisuus ja oma-aloitteisuus l Yhteistyötaito Saako oppija tehdä riittävän haastavia ja itsenäisiä työtehtäviä? 4. Työtehtävistä sopiminen Ovatko työtehtäväkartoituksen työtehtävät toteutuneet? Mitä uusia työtehtäviä oppijan tulee tehdä? Muistattehan, että työtehtävien monipuolisuus antaa laajan kuvan ammatista. Kuka toimii ohjaajana eri työtehtävissä? Onko tutkintotilaisuuksista sovittu oppilaitoksen kanssa (mm. aikataulut, toteutustapa)? Ottakaa tarvittaessa yhteyttä oppilaitokseen tai oppisopimustoimistoon, jos sopimusaika tai yhteystiedot muuttuvat. Jos sopimus on päättymässä, varmistakaa oppilaitoksesta onko tutkinto suoritettu. 15

16 Palautteen antaminen Palautteen antaminen vaikuttaa merkittävästi motivaatioon ja oppimistuloksiin. Palautteen perimmäinen tavoite on oppimisen edistäminen. Palautteen tulee olla kannustavaa ja ennen kaikkea rehellistä. Sekä korjaava että positiivinen palaute on tärkeää. Oleellista on se tapa, miten palaute annetaan. Palautteen tulee hyödyttää tutkinnon suorittajaa, motivoida ja antaa tietoa osaamisesta. Hyvä palaute ohjaa erilaisissa ratkaisuissa. Palautteen avulla tutkinnon suorittaja voi suunnata omia oppimistavoitteitaan ja kehittyä alansa ammattilaiseksi. Parhaiten tutkinnon suorittaja hyötyy päivittäisestä työskentelyn ohessa annetusta palautteesta. Asiallinen palaute ei ole palkinto eikä rangaistus. Se annetaan heti ja mielellään kahden kesken. Palautteen antamisen tulee olla säännöllistä, rakentavaa ja kannustavaa sekä tilannekohtaista ja aina hyvin perusteltua. Korjaavan palautteen antaminen kannattaa aloittaa aina positiivisista asioista, minkä jälkeen kerrotaan kehittämistä vaativat asiat ja lopuksi kannustetaan jatkosuorituksiin. l Ota huomioon palautteensaajan lähtökohdat l Kannusta ja motivoi l Anna palautteensaajan puhua ja perustella näkökulmaansa l Syvennä asioita kuulemasi perusteella l Johdata opiskelija itsearviointiin l Anna palautetta objektiivisesti; keskity asiaan, älä henkilöön l Ole asiallinen ja selkeä, älä käytä liian vaikeaa kieltä l Anna opiskelijan löytää tieto itse, älä tarjoa valmiita oikeita vastauksia l Tarjoa konkreettisia vaihtoehtoja, jos palautteensaaja ei pääse eteenpäin l Keskity palautteessasi kokonaisuuksiin pikkuasioiden sijaan l Anna palautetta mahdollisimman nopeasti l Muista rehellisyys ja aitous! Palautetilanne on aina myös oppimistilanne! 16

17 Työssä oppimisen arviointi ja koulutuskorvauksen hakeminen 1. Kirjaudu sähköiseen asiointipalveluun oman oppisopimustoimistosi nettisivujen kautta. 4. Klikkaa opiskelijan nimeä, niin lomake aukeaa, täytä lomake. 2. Kirjaudu sisään saamillasi verkkopalvelutunnuksilla: Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana. Kirjautumisen jälkeen muista vaihtaa salasana kohdasta Asetukset > salasanan vaihto. 3. Valitse vasemmasta palkista Tee arviointi ja hae korvausta. 5. Käy opiskelijan kanssa keskustelu työssä oppimisesta, sekä sovi työtehtävistä seuraavaksi neljäksi kuukaudeksi. Laita rastit kyseisiin kohtiin. Paina sitten Jatka. 6. Tarkista tiedot (korjaa tarvittaessa painikkeesta Korjaa) ja Tallenna. Tämän jälkeen tiedot siirtyvät opiskelijalle kuitattavaksi. 7. Jos sinulla on useampi opiskelija, käy tämä sama läpi kaikkien kanssa erikseen. 8. Jos sinulla on hakemattomia koulutuskorvauksia, hae myös aikaisemmat käsittelemättömät tästä. 9. Kirjaudu lopuksi ulos ohjelmasta. 10. Seuraavaksi oppisopimusopiskelijan tulee käydä kuittaamassa keskustelu omilla tunnuksillaan (opiskelijalle lähtee muistutus sähköpostiin). Tämän jälkeen koulutuskorvaus siirtyy maksatukseen. 17

18 Jos haluat korkealle, aloita matalalta, jos haluat kauas, aloita läheltä. Kiinalainen sananlasku 18

19 Tutkintotilaisuudet Tutkintotilaisuus (puhekielessä näyttö) on tapahtuma, jossa tutkinnon suorittaja osoittaa oman alansa töitä tekemällä tutkinnon perusteissa vaadittavan ammattitaidon. Tutkintotilaisuus eli näyttö on tehtävä, jolla opiskelija näyttää, mitä osaa jollakin tulevan ammatin osa-alueella. Tutkintotilaisuus koostuu niistä normaaleista työtehtävistä, joita kyseisessä ammatissa tehdään päivittäin. Tutkintotilaisuudet järjestetään yleensä työpaikalla. Työpaikalla tehtävästä tutkintotilaisuudesta sovitaan yhdessä työpaikan edustajan ja opiskelijan kanssa. Opettaja laatii yhdessä tutkinnon suorittajan kanssa henkilökohtaisen tutkinnonsuorittamissuunnitelman. Tutkintotilaisuuteen ei laiteta ketään kylmiltään, vaan tutkinnonsuorittajalle annetaan aikaa valmistautua ja harjoitella tutkintotilaisuutta varten. Koululla opiskelija saa ohjausta opettajalta ja työpaikalla pääasiassa työpaikkakouluttajalta. Keskustelu opiskelijan ja työpaikkakouluttajan kanssa on tärkeä käydä hyvissä ajoin. Opettajan tehtävänä on käydä läpi arviointiperusteet siten, että kaikilla osapuolilla on niistä yhdenmukainen käsitys. Opettaja antaa kaiken tutkintotilaisuuksiin liittyvän kirjallisen arviointimateriaalin opiskelijalle ja työpaikan edustajalle hyvissä ajoin ennen tutkintotilaisuutta. Tutkintotilaisuus toteutetaan kolmikantaisena työnantaja-, työntekijä- ja oppilaitoksen yhteistyönä. Lisäksi olennainen osa arviointia on tutkinnon suorittajan tekemä itsearviointi. Tutkintotoimikunta myöntää tutkintotodistukset. 19

20 OPPISOPIMUKSEN PÄÄTTYESSÄ Arviointi työpaikalla tapahtuneesta koulutuksesta Palautteen antaminen on luonnollinen osa oppisopimusta ja työpaikkakouluttajan ja opiskelijan yhteistä arkea. Työpaikkakouluttaja ja opiskelija arvioivat työpaikalla tapahtuvaa oppimista jokaisen jakson lopussa (=väliarviointi, touko-, syys- ja joulukuussa) sekä oppisopimuksen päättyessä (=päättöarviointi). Ammatillisten perustutkintojen uudistuksen myötä työpaikalla tapahtuvaa oppimista EI enää arvioida numeroilla jälkeen. Opiskelija ja työpaikkakouluttaja arvioivat oppimisen edistymistä sanallisesti. Ammattiin liittyvien työtehtävien arvioinnissa on hyvä käyttää apuna työssäoppimisen suunnitelmaa, josta selviää mitä osaamisalueita arvioinnissa tulee huomioida. (Tutkintotilaisuudet arvioidaan erikseen, eikä niiden arviointi vaikuta työpaikalla tapahtuneen oppimisen arviointiin.) Mitä arviointikeskustelussa on syytä pohtia? Tärkeätä on pohtia muun muassa: l Tehtävien monipuolisuutta l Mahdollisuuksia työnkiertoon l Tietopuolisen opetuksen edistymistä l Aikatauluja l Opiskeluohjelman sisältöä l Seuraavan kuukauden työtehtäviä l Opetuksen ja arvioinnin järjestelyjä l Työyhteisön palautetta l Ongelmien ratkaisuja l Viestejä koulutuksen järjestäjälle. 20

21 Päättöarviointi 1. Kirjaudu normaalisti oppisopimustoimistosi verkkopalveluun. 2. Rastita kohta Hae päättyneitä päättöarviointia varten, ja tämän jälkeen klikkaa opiskelijan nimeä, niin päättöarviointi aukeaa. 3. Arvioi opiskelijan työpaikalla osoittamaa ammattitaitoa sanallisesti. Oppilaitos antaa erikseen opintosuoritusotteen. 4. Paina jatka, minkä jälkeen vielä hyväksyt ja tallennat päättöarvioinnin. Nyt voit palata etusivulle tai kirjautua ulos ohjelmasta. 21

22 HYVÄ TIETÄÄ Oppisopimuksen muutokset Oppisopimuksen muutoksia ovat esimerkiksi l oppisopimusajan muuttaminen (lyhentäminen tai pidentäminen) l yhteystietojen muuttuminen l työpaikkakouluttajan vaihtuminen l oppisopimuksen keskeytys l oppisopimuksen purkautuminen. Muutostarpeen ilmetessä ota yhteyttä oppisopimustoimistosi koulutustarkastajaan ja toimi saamiesi ohjeiden mukaan. Oppiajan muuttaminen Oppiajan muuttaminen edellyttää opiskelijan ja työnantajan välistä sopimusta ja koulutustarkastajan hyväksymistä. Yhteystietojen muuttuminen Opiskelijan, työnantajan tai työpaikkakouluttajan yhteystietojen muutoksista tulee ilmoittaa oppisopimustoimistoon. Työpaikkakouluttajan vaihtuminen Työpaikkakouluttajan vaihtuessa uusi kouluttaja tulee ilmoittaa oppisopimustoimistoon. Uudelle työpaikkakouluttajalle toimitetaan omat verkkopalvelutunnukset. Oppisopimuksen keskeytys Oppisopimus tulee keskeyttää, kun opiskelija on l yli kuukauden mittaisella sairauslomalla l äitiys- ja/tai vanhempainlomalla l armeijassa. Oppisopimustoimisto ei maksa keskeytyksen aikana työnantajalle koulutuskorvauksia tai opiskelijalle opintososiaalisia etuja. Opiskelija ei voi osallistua oppilaitoksen opetukseen keskeytyksen aikana, koska häntä ei ole silloin vakuutettu. Oppisopimuksen purkautuminen Oppisopimus voidaan purkaa mm. l neljän kuukauden koeaikana, jollei alan TES:ssa muuta mainita l opiskelijan ja työnantajan yhteisestä sopimuksesta l yksimielisesti työnantajan lopettaessa yrityksensä, joutuessa konkurssiin tai kun työnantaja kuolee l yksipuolisesti, työsopimuslain 8. luvun 1 ja 3 säädetyin perustein. 22

23 Sanasto Ammattitutkintostipendi Ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon näyttötutkintona suorittaneelle myönnetään hakemuksesta ammattitutkintostipendi. Stipendin saaminen edellyttää vähintään viiden vuoden työkokemusta suomalaisen työnantajan palveluksessa. Tutkintotodistuksen saatuaan ammattitutkintostipendiä voi hakea vuoden sisällä tutkintotodistuksen päiväyksestä Koulutusrahastolta (www.koulutusrahasto.fi). Henkilökohtaistamissuunnitelma Suunnitelmaan dokumentoidaan näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutuminen, tutkinnon suorittaminen ja tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. Kolmikanta Kolmikantainen edustus näyttötutkintojärjestelmässä tarkoittaa työnantajien, työntekijöiden ja opettajien edustusta näyttötutkintoprosessin eri vaiheiden toteutuksessa sekä edustusta tutkintotoimikunnassa. Koulutuskorvaus Oppisopimustoimisto maksaa työnantajalle koulutuskorvausta oppisopimusopiskelijan ohjaamisesta ja tarvittavista järjestelyistä. Koulutuskorvauksen määrä vaihtelee /kuukausi. Koulutuskorvaus haetaan 3 kertaa vuodessa oppisopimustoimiston ohjeiden mukaan työssäoppimisen arviointien yhteydessä. Päättöarviointi Noin kuukautta ennen oppisopimuksen päättymistä oppisopimustoimisto lähettää työpaikkakouluttajalle muistutuksen päättöarvioinnin tekemisestä. Työpaikkakouluttaja arvioi opiskelijan osaamista työpaikalla sanallisesti. Majoituskorvaus Majoituskorvausta maksetaan opiskelijalle tarvittaessa. Matkakorvaus Matkakorvausta maksetaan opiskelijalle tarvittaessa kun yhdensuuntainen matka kotoa oppilaitokseen on yli 10 km. Tarkemmat ohjeet saat oppisopimustoimistostasi. Muutoslomake Käytetään tehtäessä muutoksia oppisopimukseen. Muutostarpeen ilmetessä ole yhteydessä koulutustarkastajaasi. Palkkatuki Mikäli oppisopimusopiskelija on työtön työnhakija, voi työnantaja saada myös työvoimahallinnon maksamaa palkkatukea. Lisätietoa: TE-palvelut.fi Oppisopimusta ei voida aloittaa ennen TE-toimiston palkkatukipäätöstä. Päiväraha Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa lähipäivien ajalta, maksaa oppisopimustoimisto opiskelijalle päivärahaa. Sähköinen asiointi Sähköisen asioinnin kautta haetaan koulutuskorvausta ja kuitataan keskustelu työssä oppimisesta. Tunnukset ja salasanan sähköiseen asiointiin saat oppisopimustoimistoltasi. Työpaikkakouluttajana saat muistutuksen sähköpostiisi koulutuskorvauksen täyttämisestä. Kuitattuasi keskustelun myös opiskelijasi tulee kuitata keskustelu käydyksi omilla tunnuksillaan. Tutkinnon perusteet Asiakirja, jossa määritellään tutkinnon osat, niiden ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. Tutkinnon perusteet vahvistaa Opetushallitus. Tutkintotilaisuus Tapahtuma, jossa näyttötutkinnon suorittaja osoittaa tutkinnon perusteissa vaadittavan ammattitaidon. Tutkintotoimikunta Opetushallituksen asettama työnantajia, työntekijöitä, opettajia ja itsenäisiä ammatinharjoittajia edustava luottamuselin. Toimikunnan ensisijaisena tehtävänä on johtaa aikuisten näyttötutkintojen järjestämistä ja antaa tutkintotodistukset. Tutkintomaksu Näyttötutkintoon osallistuvalta opiskelijalta perittävä tutkintokohtainen maksu (58 vuonna 2014). Oppilaitos tilittää maksun Opetushallitukselle. Työtehtäväkartoitus Työtehtäväkartoitus perustuu tutkinnon perusteisiin. Se selkeyttää ammatin sisältöjä kaikille osapuolille (opiskelija, työnantaja, työpaikkakouluttaja). Työtehtäväkartoitus sisältää työtehtäviä, joita oppisopimuksen aikana tulee tehdä ja varmistaa tutkinnon soveltuvuuden työpaikalle. Se toimii osana henkilökohtaistamista. Opiskelija ja työpaikkakouluttaja täyttävät lomakkeen yhdessä. Se toimii muistilistana monipuolisista työtehtävistä ja toimii työpaikalla tapahtuvan oppimisen loppuarvioinnin välineenä. 23

24 Oppisopimus on hyvä diili! Stadin oppisopimuskeskus PL 3000, Hämeentie 11 A HELSINGIN KAUPUNKI Puhelinvaihde Asiakaspalvelu Faksi Toimiston sähköposti: Henkilökunnan sähköpostit: stadinaikuisopisto.fi

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa SISÄLLYS 4 10 Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä 16 Opiskelijalle 20 Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa 4 Oppisopimuskoulutus 5 1. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on koulutusmuoto,

Lisätiedot

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Mitä oppisopimus on? Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöisin koulutusmuoto, koska suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava

Lisätiedot

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN SISÄLLYS OPPISOPIMUSKOULUTUS 5 Mitä on oppisopimuskoulutus? 5 OPPISOPIMUS 7 Kirjallinen työsopimus 7 Opiskelun/työsuhteen päätoimisuus 7 Koeaika 7 Oppisopimus

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle Tämä opas on tarkoitettu oppisopimusopiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle. Oppaaseen on koottu oppisopimukseen

Lisätiedot

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle Ammattilaiseksi Oppisopimuksella Opas opiskelijalle ja työnantajalle Sisällys TERVETULOA OPPISOPIMUSYHTEISTYÖHÖN!... 3 OPPISOPIMUS KOULUTUSMUOTONA... 4 SUOMEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ... 4 TUTKINTOTAVOITTEINEN

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI

TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI T yössä tapahtuva oppiminen on aina ollut erityisesti käsillä työtä tekevien ammattien luonnollinen oppimismuoto. Oppipoika kisälli mestari -järjestelmä muuntui oppisopimuskoulutukseksi

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan opas

Aikuisopiskelijan opas Oppaan tarkoituksena on antaa kipinä opiskeluun. Aikuisopiskelijan opas Sisältö Lukijalle Lukijalle... 3 Miten aikuisopiskelijaksi... 4 Opiskellen elämässä eteenpäin... 5 Harrastus ohjasi ammatinvalintaa...

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto, prosessikuvaus Point College/Aikuiskoulutus

Yrittäjän ammattitutkinto, prosessikuvaus Point College/Aikuiskoulutus Yrittäjän ammattitutkinto, prosessikuvaus Point College/Aikuiskoulutus Tutkintoon hakeutuminen Oikean tutkinnon valinta Tutkintovastaava selvittää yhdessä tutkintoon hakeutujan kanssa hänen aikaisemman

Lisätiedot

Aikuiskoulutusta. Käytännön tekijöille

Aikuiskoulutusta. Käytännön tekijöille Aikuiskoulutusta Käytännön tekijöille OPISKELIJAN OPAS 2013-2014 1 opiskelijan opas 2013-2014 Sisällysluettelo TERVETULOA OPISKELEMAAN AHLMANILLE Hyvä opiskelija, 3 4 5 6 7 9 10 12 16 17 18 20 20 21 21

Lisätiedot

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto 2 Sisällys 1. PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2 VALMISTAVAN

Lisätiedot

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas SISÄLLYS 1. Johdanto OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN SÄÄDÖKSIÄ Opetustoimi Työoikeus Nuori työntekijä 2. TUETTU OPPISOPIMUS Tuetun oppisopimuksen käsitteet Tuettu oppisopimus Henkilökohtainen

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Hyvän elämän puolesta Näyttötutkinto-opas 2014 - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Sisällysluettelo 1 Näyttötutkinto 3 2 Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä käsitteitä 4 3 Tarvittavan

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN Onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Oppaat ja käsikirjat 2014:7 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:7 ISBN 978-952-13-5835-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5836-4

Lisätiedot

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Teksti: Marjo Nieminen, Anne Kumpula, Marja Nurmi-Vuorinen Taitto: Tuomas Korolainen Nasta Design Paino: Kirjapaino Öhrling Tampere

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.)

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:43 ISBN 978-952-13-5283-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5284-3

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE SISÄLTÖ Miten käytän opasta? 3 Nuorisoseura työpaikkana 4 Miten nuorisoseura voi palkata työntekijän? 5 Työllistämisen eri vaihtoehdot 6 Palkkatuki 6 Kuntien työllistämistuet

Lisätiedot

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille TÄ? mi lukion jälkeen Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille Toimitus: Kirsi Mäkinen Taitto: Kimmo Säikkä Julkaisija: Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi/vasite-hanke Rahoittajat:

Lisätiedot

Koulutuspaketti työpajan henkilöstölle ja työpaikkakouluttajille. OPPITUKI-hanke

Koulutuspaketti työpajan henkilöstölle ja työpaikkakouluttajille. OPPITUKI-hanke Koulutuspaketti työpajan henkilöstölle ja työpaikkakouluttajille OPPITUKI-hanke SISÄLTÖ Oppituki-hanke oppisopimusopiskelijan tukena Hanke-esittely Oppisopimusinfo Tukea tarvitsevan oppisopimusopiskelijan

Lisätiedot

Näyttötutkintojen arviointi

Näyttötutkintojen arviointi Liite 12 Päivitetty 1.11.07 Näyttötutkintojen arviointi NÄYTTÄVÄ-PROJEKTI 2006-2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 1. Mitä ovat näyttötutkinnot?... 2 2. Miten ammattitaito osoitetaan?... 2 3. Ketkä arvioivat?...

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille. AiHe-projekti

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille. AiHe-projekti HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille AiHe-projekti Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille -kirjanen on syntynyt

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot