GEODEETTISEN LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GEODEETTISEN LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2005 31.12.2005"

Transkriptio

1 1 GEODEETTISEN LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

2 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN TULOKSELLISUUDEN KUVAUS TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Tuotokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen TULOSANALYYSI JA JOHTOPÄÄTÖKSET TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN ANALYYSI SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA MÄÄRÄAJOIN TEHTÄVIEN KOKONAISARVIOINTIEN TULOKSET.49 6 YHTEENVETOTIEDOT VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS ALLEKIRJOITUS...50

3 3 1 Johdon katsaus toimintaan Vuoden 2005 toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta hyvin. Laitokselle perustettiin tieteellinen neuvottelukunta, laitoksen pysyvän GPS-verkon tietoliikenne saatiin kolmea asemaa lukuun ottamatta modernisoiduksi, laserkeilaimella ja digitaalisilla ilmakuvakameroilla tehtiin merkittäviä koekuvauksia kartoitusmenetelmien kehittämiseksi ja taloushallinnon laskentajärjestelmää alettiin kehittämään. Laitos osallistui aktiivisesti paikkatietoasian neuvottelukunnan työhön Tutkimushankkeet saatiin toteutettua suunnitellusti. Tutkimusyhteistyö säilyi entisellä tasolla sekä kotiettä ulkomailla samoin kuin yhteistyö Itämeren maiden kanssa geodeettisissa mittauksissa ja yhtenäisten koordinaattijärjestelmien luomisessa. Vuoden lopussa laitoksen asema sekä koti- että ulkomaisessa tutkimuskentässä oli hyvä. Laitoksen toiminnan kulut olivat vuonna 2005 yhteensä 4,229 M, jossa on kasvua edellisestä vuodesta 0,472 M eli 12,6 %. Laitoksen ulkopuolelta saatu ja tutkimukseen käytetty rahoitus kasvoi vuodesta % eli 0,422 M. Ulkopuolisten tulojen tulostavoite ylitettiin M eli 13,5 %:lla. Kaikkiaan tutkimukseen käytettiin ulkopuolista rahaa M, mikä on 23,6 % laitoksen kokonaiskuluista. Laitoksen toiminnallinen tehokkuus aleni hieman vuodesta 2004 julkaisujen määrällä mitattuna. Kuitenkin arviointikäsittelyn läpäisseitten julkaisujen määrä lisääntyi, mitä on pidettävä oikeana kehityksen suuntana. Kustannusvastaavuuslaskelmien antamien tietojen perusteella maksullinen toiminta oli 2,92% alijäämäinen yhteisrahoitteisen toiminnan ollessa kustannusvastaavuudeltaan normaalia. Kun huomioidaan ulkopuolisen rahoituksen merkittävä lisääntyminen, voidaan katsoa, että laitoksen tehokkuus kaiken kaikkiaan vuonna 2005 ainakin säilyi vuoden 2004 tasolla. Laitokseen vuosikymmenten aikana kertynyt henkinen pääoma on suuri, sillä henkilökunnan kokemus ja koulutustaso ovat korkeat. Kertomusvuonna henkilökunnan määrä ja koulutustaso edelleen nousivat: henkilökunnan määrä henkilötyövuosina mitattuna 2 % ja koulutustasolla mitattuna 2%. Laitoksella vuonna 2004 aloitettu tutkimushenkilökunnan jatkokoulutuksen edistäminen tulee tuottamaan lähivuosina laitokselle uusia tutkijakoulutusasteen työntekijöitä, lähinnä tohtorin tutkinnon suorittaneita. Näin henkistä pääomaa edelleen kartutetaan osana laitoksen toiminnan kaikinpuolista kehittämistä. Vuonna 2005 tehtiin laitoksessa työtyytyväisyyskysely. Tämän perusteella tyytyväisyys on hieman parantunut vuodesta Laitos teetti vuosien 2004 ja 2005 vaihteessa selvityksen palvelukyvystään alan yrityksille tehdyllä haastattelulla. Laitos koettiin hyödylliseksi ja niissä tapauksissa, joissa yhteistoimintaa oli ollut, laitos oli suoriutunut hyvin tehtävistään. Tulevina vuosina tapahtuu laitoksen toimialalla, elinkeinoelämässä ja työmarkkinoilla edelleen muutoksia, jotka vaikuttavat voimakkaasti laitoksen toimintaedellytyksiin. Kartoitus ja paikannusalan kaupalliset markkinat kasvavat ja Euroopan Unioni luo voimakkaasti yhtenäistävää karttapolitiikkaa. Samanaikaisesti rakennemuutokset yritystoiminnan kentässä jatkuvat ja suomalaisomistuksessa oleva alan yritystoiminta vähenee maassamme. Työvoiman vähetessä kyvykkäistä työntekijöistä tulee nykyistä suurempi kysyntä. Voidakseen taata maallemme ja sen valtiovallalle korkeatasoisen kartastoalan osaamisen laitosta on kehitettävä osana eurooppalaista tutkimusverkkoa ja tutkimusaluetta, josta se tulevina vuosina voi yhteistyön kautta saada sekä osaamista että rahoitusta kotimaasta saatavien voimavarojen lisäksi.

4 4 1.1 Organisaatio Laitos on maa- ja metsätalousministeriön alainen valtakunnallinen tutkimuslaitos. Laitosta johtaa ylijohtaja Risto Kuittinen ja hänen sijaisenaan on osastonjohtaja Tapani Sarjakoski. Laitoksen käytännön työssä toimii ylijohtajan apuna ylijohtajasta, osastonjohtajista, talouspäälliköstä, henkilökunnan edustajasta ja hallintosihteeristä koostuva johtoryhmä, joka kokoontuu keskimäärin kerran kahdessa kuukaudessa. Johtoryhmässä valmistellaan tutkimusohjelma, toiminta- ja taloussuunnitelma, talousarvio, tilinpäätösasiakirjojen tuloskatsaus- ja vuosikertomus sekä koulutussuunnitelma. Lisäksi johtoryhmässä käsitellään laitoksen tulossopimusta sekä muita esille tulevia asioita. Johtoryhmän kokoonpano oli seuraava: Kuittinen Risto Chen Ruizhi Hyyppä Juha Koponen Päivi Nivala Annu-Maaria Poutanen Markku Sarjakoski Tapani Sarin Päivi puheenjohtaja, ylijohtaja jäsen, osastonjohtaja jäsen, osastonjohtaja jäsen, talouspäällikkö jäsen, henkilökunnan edustaja jäsen, osastonjohtaja jäsen, osastonjohtaja sihteeri, vs. hallintosihteeri Johtoryhmä kokoontui vuonna 2005 kaikkiaan seitsemän kertaa seuraavasti: 18.2., 7.6., 16.8., 21.9., , , Laitoksessa oli vuonna 2005 seuraavat toimintayksiköt, niiden johtajat ja niissä henkilökuntaa seuraavasti: Yksikkö, johtaja ja johtajan tehtäviä hoitanut Henkilökunta Tehtävät Laitoksen johto Kuittinen Risto Geodesian ja geodynamiikan osasto Poutanen Markku Geoinformatiikan ja kartografian osasto Sarjakoski Tapani Kaukokartoituksen ja fotogrammetrian osasto Hyyppä Juha Navigoinnin ja paikannuksen osasto Chen Ruizhi Hallinto- ja tukipalvelut Koponen Päivi 1 Laitoksen johtaminen 20 Valtakunnalliset kiintopisteiden geodeettiset mittaukset, koordinaattijärjestelmien määrittäminen ja ylläpito, geoidin ja painovoiman määrittäminen, metrologia ja geodynamiikka. 12 Geoinformatiikan ja kartografian tutkiminen sekä kehittäminen. 16 Ilma-, satelliitti- ja videokuvaukseen perustuva mittaus- ja kaukokartoitustekniikan tutkiminen ja kehittäminen. 7 Navigointi- ja paikannusmenetelmien tutkiminen sekä laitteiden ja menetelmien kehittäminen. 7 Taloushallinto ja tukipalvelut sekä kirjasto- ja informaatiopalvelut.

5 5 Hallinto- ja erillistehtävät Geodeettisessa laitoksessa 2005 : Esimiehet Sijaiset Ylijohtaja Risto Kuittinen Tapani Sarjakoski Geodesian ja geodynamiikan osasto Markku Poutanen Matti Ollikainen Geoinformatiikan ja kartografian osasto Tapani Sarjakoski Tiina Sarjakoski Kaukokartoituksen ja fotogrammetrian osasto Juha Hyyppä Juha Jaakkola Navigoinnin ja paikannuksen osasto Ruizhi Chen - Metsähovin tutkimusaseman päällikkö Jukka Piironen Mikko Takalo Hallinto- ja tukipalvelut Päivi Koponen Pirjo Kivirasi Hallinnon erillistehtävät Hallintoarkisto Mittaus- ja tutkimusvälinevarasto Laitoksen autot Kalustovarasto Atk Suojelujohtaja Suojelujohtajan apulainen Työsuojelupäällikkö Varatyösuojelupäällikkö Työsuojeluvaltuutettu Työsuojeluvaltuutetun 1. varavaltuutettu Työsuojeluvaltuutetun 2. varavaltuutettu Työterveyshuolto kuntoutus- ja päihdeyhdyshenkilö Työterveyshuolto yhdyshenkilö ja tapaturma-asiamies Tehtävän hoitaja Päivi Sarin Matti Ollikainen Hannu Virtanen Hannu Virtanen Juha Jaakkola, Petteri Kangas, Jaakko Kähkönen Juha Hyyppä Jukka Piironen Tapani Sarjakoski Juha Hyyppä Harri Kaartinen Joel Ahola Annu-Maaria Nivala Päivi Sarin Päivi Sarin

6 6 Vuonna 2005 oli käytössä toimintaa kuvaavat osaamisalueet jotka olivat seuraavat: saamisalue Tutkimuksen sisältö 1. Koordinaattijärjestelmät Koordinaattijärjestelmien kehittäminen, ylläpito ja sitominen naapurimaiden järjestelmiin. 2. Painovoima Painovoinan absoluuttiset mittaukset, painovoiman ajallisten vaihtelujen tutkiminen, valtakunnalliset painovoimamittaukset. 3. Maankuoren liikkeet Maannousun mittaaminen ja maannousulukujen laskeminen, maankuoren deformaatioiden määrittäminen. 4. Metrologia ja laatu Pituuden ja putoamiskiihtyvyyden kansallinen mittanormaalilaboratoriotoiminta, vaaitusmenetelmien ja laitteiden kalibrointi, fotogrammetrinen testaustoimita, karttojen ja tietokantojen laadun tutkimus. 5. Kartoitusmenetelmät Kartoitus- ja kaukokartoitusmenetelmät. 6. Paikkatietojen prosessointi ja hallinta Paikkatietojen analyysi ja yleistys, tiedonhallintamenetelmät, paikkatietojen yhteiskäyttöisyys. 7. Paikkatietojen visualisointi ja Moniulotteisten paikkatietojen visualisointi, kartografiset kartografia käyttöliittymät ja kartografinen yleistys. 8. Navigointi ja paikkatietojen liikkuva Menetelmien kehittäminen satelliitti ja karttaperusteisen käyttö paikantamisen ja navigoinnin tarpeisiin. 9. Kohteiden sähkömagneettiset Sähkömagneettisen säteilyn mittaaminen ja säteilyn kulun ominaisuudet mallintaminen. 10. Kirjasto- ja informaatiopalvelut Laitoksen kirjasto, arkistot (muut kuin hallinto), tiedotustoiminta ja laitoksen www-sivut. 1. Hallintopalvelut Laitoksen johto, taloushallinto, henkilöstöhallinto, ja muut keskitetysti hoidetut tehtävät. 1.3 Työsuojelu ja työterveyshuolto Organisaatio ja henkilöt Työsuojelupäällikkönä on toiminut osastonjohtaja Juha Hyyppä. osastonjohtaja Tapani Sarjakoski ja varatyösuojelupäällikkönä Työsuojeluvaltuutettuna on toiminut tutkija Harri Kaartinen, ensimmäisenä varavaltuutettuna tutkija Joel Ahola ja toisena varavaltuutettuna tutkija Annu-Maaria Nivala. Työsuojelutoimikunnan sihteerinä on toiminut Päivi Sarin. Laitoksen työterveyshuollon on hoitanut Medivire Työterveyspalvelut Oy Pasila. Työterveyslääkärinä on toiminut Linnea Selenius ja Anu Oikarinen vuoden loppuun, työterveyshoitajana Laila Hedenborg, työfysioterapeuttina Leila Mäkelä ja työterveyspsykologina Soile Veckman. Toiminta Laitoksen työterveyshuollon on hoitanut Medivire Työterveyspalvelut Oy Pasila. Työterveystarkastuksia on tehty suunnitelman mukaisesti laitokselle töihin tulleille henkilöille ja uusintatarkastuksia 5 vuoden välein 40-vuotiaista lähtien, sekä 3 vuoden välein 50-vuotiaista lähtien. Ulkomaille suuntautuvien virkamatkojen tekijöille on annettu tietoa rokotuksista ja tarttuvista taudeista. Laitoksen varastoa siivottu (kemikaalipullot hävitetty), laserihuoneeseen tehty varotoimia; varotuskyltit asennettu, ovessa automaattinen virrankatkaisu. Päärakennuksen vesi- ja kosteusvaurioiden alustava kartoitus oli , mukana olivat Työsuojelupäällikkö Sarjakoski, talouspäällikkö Koponen, TTL Selenius ja TTH Hedenborg Työterveyspalvelut Oy:stä.

7 7 Sisäilmahaittatekijöiden selvittämiseksi tehtiin laitokselle arviokäynti Siihen osallistuivat ylijohtaja Kuittinen, työsuojelupäällikkö Sarjakoski, isännöitsijä Kalevi Berlin ja talotekniikan asiantuntija Teppo Malm Senaatti-kiinteistöstä ja Kari Vähämäki Työterveyslaitoksesta. Kuittinen ja Kaartinen kävivät 6.9. kuulemassa arviokäynnin tuloksia ja suunnittelemassa jatkotoimia Medivire Työterveyspalvelut Oy:ssä yhdessä TTL Seleniuksen, isännöitsijä Berlinin ja insinööri Ahti Mustapuron kanssa. Uudenmaan työsuojelupiiri teki laitoksessa tarkastuksen ja otti tässä yhteydessä sisäilman laatua koskevia näytteitä. Näistä saatiin tulokset elokuussa ja tämän vuoksi huoneissa 304, työskennelleet henkilöt siirrettiin muihin tiloihin työskentelemään. Päätettiin yhdessä Senaattikiinteistöt Oy:n ja Medivire Työterveyspalvelut Oy:n kanssa teettää sisäilman laatua koskeva selvitys talvella Kenttätöitä tekevien punkkirokotukset otettiin ohjelmaan. Nummelan perusviivan työsuojelukatselmus pidettiin ; työsuojeluvaltuutettu Kaartinen ja Ahola, Jorma Jokela ja Jani Uusitalo. Oittaalla järjestettiin koulutus- ja virkistyspäivä. Kehityspäällikkö Pirjo Inkinen piti luennon aiheesta Palkitseminen ja työhyvinvointi. Syyskauden virkistyspäivä vietettiin Suomenlinnassa, jonne mentiin laivalla Kauklahden satamasta. Työfysioterapeutti kävi tarkastamassa halukkaiden työpisteitä (4 kpl) sekä antamassa niska-hartia jumppaohjeita. Tutkija Joel Ahola osallistui yksipäiväiselle Tieturva 1 kurssille ja tutkijat Häkli ja Koivula pidetylle samaiselle kurssille. Vuoden 2005 aikana halukkailla oli mahdollisuus pelata sählyä ja sulkapalloa Masalan koululla, laitos maksoi tilavuokran. Työsuojeluvaltuutettujen vaali sovittiin alunperin pidettäväksi , mutta koska, määräaikaan klo 12 mennessä vaalitoimikunnalle tuli vain yksi ehdotus, katsottiin sopuvaali syntyneeksi. Valittiin seuraavat henkilöt: työsuojeluvaltuutetuksi Petteri Kangas I varavaltuutetuksi Harri Kaartinen II varavaltuutetuksi Pasi Häkli Sählyn pelaajille hankittiin suojalasit marraskuussa. Työsuojelutoimikunnan kokoukset vuonna 2005 pidettiin 28.1., 6.6., 9.8., (lyhyt kokoontuminen pidettiin myös virkistyspäivän järjestelyjen merkeissä 4.2., tästä ei pöytäkirjaa) ja Tuloksellisuuden kuvaus Tulossopimuksen toteutuminen Geodeettinen laitos osallistui kertomusvuonna vuonna 2004 nimitetyn paikkatietoasian neuvottelukunnan työhön siten, että ylijohtaja Kuittinen toimi neuvottelukunnan jäsenenä sekä laitoksen varajohtaja Sarjakoski tietopalvelu- ja yhteiskäyttöjaoston puheenjohtajana laitoksen ja erikoistutkija Lassi Lehto sihteerinä. Laitokselle perustettiin tieteellinen neuvottelukunta Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja neljätoista jäsentä, jotka edustavat koti- ja ulkomaisia kartoitusalan tutkimusyksiköitä sekä kotimaista laitoksen toiminnasta kiinnostunutta hallintoa. Neuvottelukunta nimitettiin vuosiksi ja se piti ensimmäisen kokouksensa ja tässä kokouksessa käsiteltiin laitoksen tutkimusohjelmaa vuosiksi

8 8 Laitoksen sisäistä laskentajärjestelmää kehitettiin hieman, mutta muilta osin päätettiin odottaa Valtiokonttorin aloittamien kehittämistoimien tuloksia. Laitoksen pysyvän GPS-verkon FinnReF tietoliikenteen modernisointi saatiin valmiiksi kolmea asemaa lukuun ottamatta, jotka ovat niin kaukana tietoliikenneverkoista, että sinne ei kannata kiinteää yhteyttä rakentaa. Tällä hetkellä kymmenelle asemalle on kiinteä Internet-yhteys, jonka avulla kerätään tiedot laitokselle Linux-järjestelmässä toimivalle palvelimelle. Muiden asemien osalta selvitetään satelliittiyhteyksien käyttöä. Digitaalisella ilmakuvakameralla ja laserkeilaimella tehtiin koekuvauksia kartoitusmenetelmien kehittämiseksi siten, että laitos on osallistunut testikuvauksiin kaikilla kaupallisesti saatavilla olevilla digitaalisilla ilmakuvakameroilla vuosina Kuvaukset Vexelin UltraCamD-järjestelmällä suoritettiin syksyllä Integraphin DMC ja Leica Geosystemsin ADS40 testattiin elo-syyskuun vaihteessa 2005 yhdessä MML:n kanssa. ADS40-testi oli samalla osa Viron maanmittauslaitoksen ADS40-käyttöönottotestiä, johon GL osallistuu. Yhteistä näille kuvauksille oli, että samanaikaisesti kuvattiin referenssiaineistoa RC20 analogisella ilmakuvakameralla. Lisäksi suoritettiin testikuvaus DSSkameralla kesällä Kuvauksia suoritettiin erilaisilta kuvauskorkeuksilta (n. 500, 800, 2500 ja 5000 m) ja myös toistuvia kuvauksia samalta lentokorkeudelta tehtiin. Laserkeilauskuvauksia tehtiin kolmelta koealueelta: Sjökulla, Espoonlahti ja Kalkkinen. Lisäksi laitos oli mukana Virossa tehdyn Otepään alueen keilauksen suunnittelussa. Keilaukset suoritti norjalainen Blom Geomatics Optec-keilaimella heinäkuussa viikolla 26. Sjökullassa koealue keilattiin kokonaisuudessaan 1000 ja 3000 metrin korkeudesta sekä yksi linja testikentän yli 200 metrin korkeudesta. Espoonlahden koko koealue keilattiin 1000 metrin korkeudesta. Kalkkisen koealue keilattiin 400 ja 3000 metrin korkeudesta. Otepäässä keilattiin kahdelta eri korkeudelta: 3000 metristä ja tämän alueen pohjoisosasta osa 1000 metristä. Näiden lisäksi keilattiin1000 metrin korkeudesta. Osallistuttiin aktiivisesti kansallisen korkeusmallityöryhmän työhön ja pidettiin mm. esitelmä laserkeilauksen mahdollisuuksista, tilanteesta muualla maailmassa, muiden maiden prosesseista ja tarkkuudesta sekä mahdollisuudesta yhteiskäyttöön usean sovelluksen kanssa. Tätä varten tutustuttiin Sveitsin, Baijerin, USA:n ja Kanadan tilanteeseen. Lisäksi on toimitettu lyhyt kuvaus laserkeilauspohjaisista menetelmistä, laadusta ja kustannuksista työryhmän raporttiversioon. Kartoitusmenetelmien ja paikkatiedon laatua koskevia tutkimuksia ja menetelmäkehitystyötä laitoksella on tehty seuraavista aiheista: ilmakuvien digitointimenetelmät kuvien laadun parantamiseksi, lentokoneesta tehtävän laserkeilauksen laatuun vaikuttavat tekijät, digitaalikameralla otettujen ilmakuvien laatu ja laadun testausmenetelmät, kolmiulotteisten kaupunkimallien tuottamismenetelmät ja niiden tarkkuus, maaston korkeustietojen tarkkuus ja laserkeilauksella tuotettujen maastomallien tarkkuus, satelliittien käyttöön perustuvien geodeettiset mittaus- ja laskentamenetelmien tarkkuus sekä korkeusmallien laatu ja paikkatietoanalyysi. Laitos edisti yhtenäisen eurooppalaisen koordinaattijärjestelmän luontia sekä Suomessa että muualla Euroopassa. Suomessa laitos tiedotti ja neuvoi uuden EUREF-FIN- koordinaattijärjestelmän käytössä yhdessä Maanmittauslaitoksen kanssa ja aloitti valmistelut uuden kansallisen korkeusjärjestelmän luomiseksi. Asiaa valmistellut toimikunta luovutti esityksensä ylijohtajalle joulukuussa Luotava uusi järjestelmä pyritään saamaan mahdollisimman hyvin yhteensopivaksi yleiseurooppalaisen korkeusjärjestelmän kanssa. Tämän lisäksi laitoksen edustajat osallistuivat Suomen edustajina yhtenäisiä eurooppalaisia koordinaattijärjestelmiä valmisteleviin EUREF- kokouksiin. Suomen kolmannen tarkkavaaitukseen liittyen osallistuttiin yhteispohjoismaiseen vaaituverkkojen tasoitukseen, jotta tuleva Suomen järjestelmä olisi mahdollisimman yhteen sopiva pohjoismaisten naapurien kanssa. Jatkettiin yhteistyötä Venäjän karttalaitoksen kanssa maiden korkeusjärjestelmien eron määrittämiseksi sekä maannousulukujen laskemiseksi Suomen ja Luoteis-Venäjän alueelle. Suomen uuden korkeusjärjestelmän valmisteluun liittyen Kolmannen valtakunnallisen tarkkavaaituksen havainnot on käsitelty ja tasoitukset suoritettu. Valittu Metsähovin geopotentiaaliarvo uuden korkeusjärjestelmän lähtötasoksi. Arvo on valittu siten, että yhteensopivuus Ruotsin uuden järjestelmän kanssa on mahdollisimman hyvä. Yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa valmisteltu uuden järjestelmän käytännön realisaatiota. Järjestelmä valmistuu v

9 9 Euroopan koordinaattijärjestelmiä käsittelevän EUREF-alakomission toimesta on aloitettu v EUVN-DA-niminen projekti (European Unified Vertical Network - Densification Action), jonka tavoitteena on tihentää Euroopan GPS:llä mitattavaa vaaituspisteiden verkkoa. Tavoitteena on, että tihennyspisteetiden etäisyys olisi pienempi kuin 100 km. Hankkeen osana mitattiin Suomessa kesällä 2005 yhteensä 31 pisteellä GPS-havainnot, jotka liitettiin tarkkavaaituksella lähimpään UELN solmupisteeseen. Nummelan normaaliperusviivan pituutta mitattiin syys-marraskuussa neljännentoista kerran Väisälän interferenssikomparaattorilla. Viivan puolikas, 432 metriä, mitattiin ennätykselliset seitsemän kertaa. Epäsuotuisat sääolot estivät mittaukset 864 metriin asti, sillä syksyn aikana ei ollut yhtään niin pilvistä yötä, että koko viivan mittausta olisi voinut edes yrittää. Interferenssimittausten projektiomittaukset perusviivan havaintopilareiden (luotaustankojen ja peilien) ja maanalaisten merkkien välillä tehtiin kahdesta kuuteen kertaan, yhteensä 19 kappaletta. Tarkkuus ja toistettavuus oli tavanomainen lukuun ottamatta ennenkin ongelmallista 0-pilaria, jossa kuuden projektiokorjauksen ääriarvot eroavat toisistaan poikkeukselliset 0,24 mm. Kaiken kaikkiaan interferenssihavaintojen ja projektioiden ja siten koko perusviivan lopullinen tarkkuus tulee kuitenkin olemaan vähintään tyydyttävä (standardiepävarmuudet 0,05 mm:n luokkaa). Alustavat tulokset eivät myöskään viittaa isoihin maanalaisten merkkien liikkeisiin vaan pituudet ovat jokseenkin samanmittaisia kuin aiemmilla kerroilla. Laitoksen ulkopuolinen rahoitus oli 0,119 M suunniteltua suurempi. Maksullinen toiminta oli 0,029 M suunniteltua suurempi ja yhteistutkimustoiminta 0,090 M suunniteltua suurempi. Kaikkiaan ulkopuolisia tuloja saatiin 13,5 % suunniteltua enemmän. Medivire Oy suoritti kesäkuussa 2005 työhyvinvoinnin mittauksen käyttäen Työterveyslaitoksen THBbarometria. Tuloksia verrattiin vuonna 2002 laitoksella tehdyn kyselyn tuloksiin. Tuloksista voidaan lyhyesti todeta, että työilmapiiri, esimiestyön laatu ja mahdollisuus vaikuttaa omaan kehitykseen ovat parantuneet, kun sen sijaan kiireen aiheuttama rasittavuus on lisääntynyt ja osastojen välinen tiedonkulku on heikentynyt. Laitos uudisti tasa-arvosuunnitelmansa vuonna Tätä varten tehtiin laitoksessa erillinen kysely täydentämään Medivire Oy:n työhyvinvoinnin kyselyä. Laitos teetti vuosien 2004 ja 2005 vaihteessa selvityksen palvelukyvystään alan yrityksille tehdyllä haastattelulla. Laitos koettiin hyödylliseksi ja niissä tapauksissa, joissa yhteistoimintaa oli ollut, laitos oli suoriutunut hyvin tehtävistään. Toisaalta laitos ei ollut kovin tunnettu alan yritysten keskuudessa. Tulokset yksittäisistä tutkimusprojekteista on kuvattu luvussa Toiminnan vaikuttavuus Geodeettisen laitoksen tutkimus on kansainvälisesti korkealaatuista ja tuottaa sekä ajankohtaisiin että tulevaisuuden haasteisiin vastaavaa tietoa. Geodeettinen laitos luo ja ylläpitää valtakunnalliset koordinaatti-, korkeus- ja painovoimajärjestelmät. Tämä toiminta takaa sen, että maassamme on tarkat ja ajantasaiset valtakunnalliset koordinaattijärjestelmät kartoituksen, paikkatietojen käytön sekä navigoinnin tarpeisiin. Nämä järjestelmät on sidottu muiden maiden vastaaviin järjestelmiin. Tämä luo keskeisen perustan nykyaikaisen tietoyhteiskunnan ja sen palvelujen kehittämiselle Suomessa sekä mahdollistaa yhteistyön muiden maiden kanssa. Laitos toimii pituuden ja putoamiskiihtyvyyden kansallisena mittanormaalilaboratoriona ja on näin osa kansallista ja kansainvälistä mittanormaalitoimintaa. Lisäksi laitos suorittaa kartoituslaitteiden ja menetelmien arviointia ja testausta. Näiden toimeen avulla voidaan osaltaan varmistua siitä, maamme kartat ovat laadukkaita ja mittausmenetelmät tarkkoja. Lisäksi toiminta luo edellytyksiä sille, että maamme voi osallistua kansainväliseen kartoitus- ja mittausalan toimintaan. Geodeettisen laitoksen suorittama kartoitus- ja paikkatietotekniikan tutkimus vaikuttaa maamme ja sen elinkeinoelämän kykyyn hyödyntää alan uusia laitteita, menetelmiä ja tietokantoja. Oleellinen osa tätä

10 10 työtä ovat myös kartoitusmenetelmien ja karttojen laadunarviointimenetelmien kehittäminen, mitkä omalta osaltaan lisäävät merkittävästi mahdollisuuksia paikkatietojen yhteiskäytölle. Paikkatietojen tehokas yhteiskäyttö lisää hallinnon ja elinkeinoelämän työn tuottavuutta ja tehokkuutta, koska töiden suunnittelu tehostuu ja nopeutuu, maastotöiden tarve vähenee ja toteutettujen toimenpiteiden dokumentointi paranee. Lisäksi on todettava, että kartoitusalan tutkimuksella tuetaan kustannuksiltaan edullisen kartantuotannon säilymistä Suomessa. Geodeettinen laitos kehittää menetelmiä paikannussatelliittien hyödyntämiseksi maassamme. Tämä työ on maamme tulevaisuuden kannalta tärkeää, koska näin voidaan saada tulevan Galileopaikannussateliittijärjestelmän tarjoamat hyödyt maassamme käyttöön, koska maamme pohjoinen sijainti asettaa satelliittipaikannukselle erityisvaatimuksia. Paikannusteknologialla on ratkaiseva merkitys paikkatietokantojen nopealle päivitykselle ja käytölle, rakennustoiminnalle sekä liikenteen ohjaukselle ja - valvonnalle. Tämä teknologia tarjoaa suuret mahdollisuudet elinkeinoelämän ja hallinnon tuottavuuden lisäämiselle nykyisessä tietoyhteiskunnassa. Laitoksen tutkimustoiminta kehittää jatkuvasti sen työntekijöiden osaamista. Merkittävä osa laitoksen varttuneemmasta tutkimushenkilökunnasta pitää luentoja ja kursseja yliopistoissa ja korkeakouluissa oman toimensa ohella edistäen näin kansallisen osaamisen säilymistä ja kehittymistä. 2.2 Toiminnallinen tuloksellisuus Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Julkaisut ja mittaustulokset Laitoksen pääsuoritteita ovat tutkimustulokset, jotka muodostuvat mittauksista, mittaustulosten ja muun tutkimusaineiston analysoinnista sekä tulosten raportoinnista. Lisäksi suoritteita ovat kehitetyt menetelmät ja myönnetyt patentit. Tutkimusjulkaisujen lukumäärät ja ryhmittely on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Tietoja laitoksen julkaisutoiminnasta. Julkaisutyyppi Referoidut artikkelit Laitoksen sarjat Referoidut kokousjulkaisut 14 5 * Muut kokousjulkaisut Muut julkaisut ja raportit EU-projektien raportit Lähetetyt käsikirjoitukset Kirjat (kohdassa muut julkaisut) Yhteensä * sisältyy muut kokousjulkaisut -lukuun Tieteellisiin geodeettisiin perusmittauksiin kuuluvat mm. tarkkavaaitukset, geodeettisten EUREF-FIN pisteiden mittaaminen, painovoimapisteiden mittaaminen sekä geodeettisten pisteiden tarkastaminen. Näitä laitos on tehnyt kertomusvuonna seuraavasti, taulukko 2.

11 11 Taulukko 2. Tietoja mittaustoiminnasta. Mittaus Tarkkavaaitus (km) ,5 315,15 vaaittuja pisteitä (kpl) Painovoimapisteet / tihennys (kpl) Tarkkojen GPS-pisteden mittaus (väh. 24 h havainnot, kpl) Pysyvät GPS-asemat (toimintapäiviä) Vuonna 2005 laitos edelleen kehitti metrologiatoimintaansa. Metrologiatoiminnan ja kalibroinnin mittauksista voidaan todeta seuraavaa: Taulukko 3. Metrologiset mittaukset. Mittaus Geodeettiset perusviivat (kpl) 1-1 Geodeettiset kalibrointiviivat (kpl) Vaaituslattojen kalibrointi ja lämpötilakertoimien määritys (kpl) Vaaituksen systeemikalibroinnit Absoluuttinen painovoimamittaus (kpl) Relatiivigravimetrin kalibroint (kpl) Tilatut painovoimamääritykset (kpl) Digitaaliset ilmakuvakamerat (kpl) Metsähovin tutkimusaseman laitteiden käyttö on selostettu taulukossa 4. Laitteet ovat toimineet hyvin ja mittaustuloksia on saatu runsaasti. Metsähovin satelliittilaserin uudistus on aloitettu keväällä 2005, jonka vuoksi sillä ei ole tehty havaintoja loppuvuonna. Taulukko 4. Tietoja Metsähovin tutkimusaseman mittaustoiminnasta. Mittaus Satelliittilaser (havaittuja ratoja kpl) Havaittuja satelliitteja (kpl) VLBI-mittauskampanjoita GPS-havaintoasema (toimintakk) GLONASS-havaintoasema (käyttökk.) Suprajohtava gravimetri (käyttökk) DORIS-maa-asema (käyttökk) Taulukko 5. Opetus- ja luennointitoiminta. Luentojen aihe Luentopaikka Pidettyjen kurssien ja luentojen lukumäärä Geodesia TKK ja Helsingin yliopisto Geoinformatiikka TKK, Helsingin yliopisto ja Helsingin AMK Kaukokartoitus TKK ja Helsingin yliopisto Navigointi ja TKK 1 1 paikannus

12 12 Taulukko 6. Pidettyjen esitelmien lukumäärä Esitelmän aihe Kotimaa Ulkomaat Kotimaa Ulkomaat Kotimaa Ulkomaat Geodesia Geoinformatiikka Kaukokartoitus Navigointi Tähtitiede Taloudellisuus Kustannukset ja henkilötyövuodet osaamisalueittain Osaamisalue 2005 htv 2004 htv 2003 htv 1. Koordinaatistot , , ,70 7,5 2.Painovoima , , , Maankuoren liikkeet , , ,37 4,5 4. Metrologia ja laatu , , ,92 5,5 5. Kartoitusmenetelmät ,19 11, ,42 6, , Paikkatietojen prosessointi ja hallinta ,44 7, ,56 7, ,06 8,5 7. Paikkatietojen visualisointija kartograf , , , Navigointi ja paikkatiedon liikkuva käyttö ,26 4, , ,05 3,5 9. Sähkömagneettinen säteily ,48 1, , , Kirjasto- ja informaatiopalvelut , , ,79 1,5 11. Hallintopalvelut , , ,81 8 Yhteensä ,85 57, , ,79 54 Kustannukset ja henkilötyövuodet tutkimusosastoittain Osastot, Osasto tai yksikkö 2005 htv 2004 htv 2003 htv Geodesian ja geodynamiikan osasto ,9319, ,57 18, ,13 18,83 Geoinformatiikan ja kartografian osasto ,73 9, ,24 9, ,63 10,13 Kaukokartoituksen ja fotogr. osasto ,4115, ,95 14, ,07 15,2 Navigoinnin ja paikannuksen osasto ,78 4, ,02 4, ,96 2,9 Kanslia 7,20 6,70 5 Yhteiskustannuspaikka 1,00 1,00 2 Yhteensä ,8557, ,77 54, ,79 54,06 Kustannusrakenne vuosina Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , , ,85 Henkilöstökulut , , , ,46 Vuokrat , , , ,61 Palvelujen ostot , , , ,30 Muut kulut , , , ,15 Valmistevarastojen lis. tai väh. 0, ,92 0,00 0,00 - korot , , , ,71 -poistot , , , ,00 yhteensä , , , ,08

13 13 Tuottavuus Vuonna 2005 budjettirahalla rahoitettiin 77,1 % tutkimushenkilökunnan palkoista. Tuottavuusindeksi oli täten 1,30 (jos ei ole ulkopuolista rahoitusta indeksi on 1.0) Kannattavuus ja kustannusvastaavuus Varainhoitovuoden tavoitteet on ilmoitettu sillä tasolla kun ne on asetettu vuodelle Kustannusvastaavuuslaskelman alijäämä johtuu uusien tilaustöiden osalta siitä, että niihin kului arvioitua enemmän työaikaa ja kustannuksia. Maksullisen toiminnan tuottotavoite ylitettiin eurolla. Maksullinen toiminta Liiketaloudelliset suoritteet (maksuperustelain mukaiset muut suoritteet) Tavoite 2005 VUOSI 2005 VUOSI 2004 VUOSI 2003 TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot -Maksullisen toiminnan myyntituotot , , ,64 -Maksullisen toiminnan muut tuotot 4 011,20 =TUOTOT YHTEENSÄ , , , ,84 KUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat 389,47 486, ,28 - henkilöstökustannukset , , ,72 - vuokrat 0,00 623,69 859,18 - palvelujen ostot ,26 879, ,33 - muut erilliskustannukset 6 933, , ,08 =ERILLISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ , , ,59 KÄYTTÖJÄÄMÄ , , ,25 Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset , , ,53 - poistot , , ,88 - korot 1315, , ,84 - muut yhteiskustannukset , , ,33 =OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ , , ,58 =KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ , , , ,17 ALIJÄÄMÄ , , ,67 Käytetty MPL 7.1 :n mukainen hintatuki Käytettävissä ollut MPL 7.1 :n mukainen hintatuki

GEODEETTISEN LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

GEODEETTISEN LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT GEODEETTISEN LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2003 31.12.2003 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakatsaus 2 1.1 Toiminta-ajatus ja toimintaperiaatteet 2 1.2 Päämäärä ja tehtävät 2 1.3 Toimintaympäristö

Lisätiedot

GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA

GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 3 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 4 1.3.1 Toiminnan taloudellisuus...

Lisätiedot

SUOMEN GEOIDIMALLIT JA NIIDEN KÄYTTÄMINEN KORKEUDEN MUUNNOKSISSA

SUOMEN GEOIDIMALLIT JA NIIDEN KÄYTTÄMINEN KORKEUDEN MUUNNOKSISSA 009 GEODEETTINEN LAITOS TIEDOTE 9 Mirjam Bilker-Koivula Matti Ollikainen SUOMEN GEOIDIMALLIT JA NIIDEN KÄYTTÄMINEN KORKEUDEN MUUNNOKSISSA ISBN-13: 978-951-711-59-8 ISSN: 0787-917 pdf-isbn: 978-951-711-60-4

Lisätiedot

Reaaliaikaisen GPS-mittauksen laatu

Reaaliaikaisen GPS-mittauksen laatu Maanmittaus 80:1-2 (2005) 5 Maanmittaus 80:1-2 (2005) Saapunut 23.3.2005 Hyväksytty 31.8.2005 Reaaliaikaisen GPS-mittauksen laatu Pasi Häkli ja Hannu Koivula Geodeettinen laitos, Geodesian ja geodynamiikan

Lisätiedot

JHS 184 Kiintopistemittaus EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmässä

JHS 184 Kiintopistemittaus EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmässä JHS 184 Kiintopistemittaus EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmässä Versio: 1.0 Julkaistu: 5.12.2012 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Viittaukset... 2 4 Termit

Lisätiedot

Koordinaatit, korkeus, kartat ja GPS

Koordinaatit, korkeus, kartat ja GPS Koordinaatit, korkeus, kartat ja GPS Markku Poutanen Geodeettinen laitos Markku.Poutanen@fgi.fi Paikan esittämiseen tarvitaan koordinaatit. Vaikka koordinaattien tuottaminen onkin GPS-mittausten perustehtäviä,

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN TASO- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTAMINEN EUREF-FIN JA N2000-JÄRJESTELMIIN

LAHDEN KAUPUNGIN TASO- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTAMINEN EUREF-FIN JA N2000-JÄRJESTELMIIN AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Maanmittaustieteiden laitos LAHDEN KAUPUNGIN TASO- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTAMINEN EUREF-FIN JA N2000-JÄRJESTELMIIN Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012

Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012 Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012 Helsinki 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 JOHDON KATSAUS 1 1.2 VAIKUTTAVUUS 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

4/2006. Hyvän palvelun komponentit ovat osaaminen, luotettavuus ja empatia. Raakamaahinnat Uudellamaalla. KHO ratkaisi lunastusoikeuden

4/2006. Hyvän palvelun komponentit ovat osaaminen, luotettavuus ja empatia. Raakamaahinnat Uudellamaalla. KHO ratkaisi lunastusoikeuden 4/2006 Hyvän palvelun komponentit ovat osaaminen, luotettavuus ja empatia. Raakamaahinnat Uudellamaalla KHO ratkaisi lunastusoikeuden Kiinteistöbisnesyrityksen strategia: Kasvu ja kansainvälistyminen Suomen

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOS MÄÄRÄYS 1 (1) Keskushallinto

MAANMITTAUSLAITOS MÄÄRÄYS 1 (1) Keskushallinto MAANMITTAUSLAITOS MÄÄRÄYS 1 (1) Keskushallinto 31.1.2003 MML/1/012/2003 KAAVOITUSMITTAUSOHJEET Maanmittauslaitos on tänään antanut maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 206 :n 3 momentissa tarkoitetut,

Lisätiedot

Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 2005

Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 2005 1 Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 2005 115. toimintavuosi Sisällysluettelo 1 Johdon katsaus toimintaan 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus 5 2.1 Toiminnan vaikuttavuus 5 2.2 Toiminnan tuloksellisuus

Lisätiedot

Dnro 1/031/2007 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006

Dnro 1/031/2007 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 Dnro 1/031/2007 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 Helsinki 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

VRS-GPS-MITTAUKSEN TARKKUUS HELSINGIN KAUPUNGIN ALUEELLA. Lauri Raunu Hannu Halkola. Julkaisu 90/2007. Helsingin kaupunki, Kiinteistövirasto

VRS-GPS-MITTAUKSEN TARKKUUS HELSINGIN KAUPUNGIN ALUEELLA. Lauri Raunu Hannu Halkola. Julkaisu 90/2007. Helsingin kaupunki, Kiinteistövirasto VRS-GPS-MITTAUKSEN TARKKUUS HELSINGIN KAUPUNGIN ALUEELLA Lauri Raunu Hannu Halkola Julkaisu 90/2007 Helsinki 2007 ISBN 978-952-473-913-9 ISSN 1458-2198 GEO 90/2007 2 VRS-GPS-MITTAUKSEN TARKKUUS HELSINGIN

Lisätiedot

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 31.3.2005 Sisällysluettelo 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN...2 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...3 2.1. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...3

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n hallitus hyväksynyt 31.3.2015 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005. MIKES siirtyy uuteen aikaan

MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005. MIKES siirtyy uuteen aikaan MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005 MIKES siirtyy uuteen aikaan 1 2005 Sisältö 3 4 8 Pääkirjoitus......................................... 3 4 MIKES oleellinen osa Otaniemen tiedeyhteisöä............

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2006

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2006 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2006 Johtokunta hyväksynyt 13.3.2007 1 Toimintakertomus 2006 1. TOIMINTAKERTOMUS...2 1.1. JOHDON KATSAUS VUODEN 2006 TOIMINTAAN... 2 1.2. VAIKUTTAVUUS... 3 1.2.1

Lisätiedot

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 Dnro 97/035/2007 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 13.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2012

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2012 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös Johtokunta hyväksynyt 8.3.2013 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS... 2 1.2.1

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus Toimintakertomus SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 3 2 TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 4 3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS... 6 3.1 TOIMINNAN TUOTTAVUUS... 6 3.2 TOIMINNAN TALOUDELLISUUS...

Lisätiedot

UutisiaMaasta. Työjärjestelyt lyhensivät lohkomisaikoja. 5 Kartoituksessa tehtiin historiaa. Henkilöstö on Maanmittauslaitoksen vahvuus

UutisiaMaasta. Työjärjestelyt lyhensivät lohkomisaikoja. 5 Kartoituksessa tehtiin historiaa. Henkilöstö on Maanmittauslaitoksen vahvuus 4 Maanmittauslaitokseen siirtyy osa käräjäoikeuksien tehtävistä 5 Kartoituksessa tehtiin historiaa 16 Henkilöstö on Maanmittauslaitoksen vahvuus UutisiaMaasta Tietoa Maanmittauslaitoksen vuodesta 2007

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014. Suomenlinnan hoitokunta

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014. Suomenlinnan hoitokunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Suomenlinnan hoitokunta Dnro 6/02/06/01/2015 2 (27) Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.3 Toiminnallinen tehokkuus...

Lisätiedot

TTT. tapamme_tehdä_töitä MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

TTT. tapamme_tehdä_töitä MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA TTT 2008 tapamme_tehdä_töitä MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Sisällysluettelo Tapamme tehdä töitä 1 Pääjohtajan katsaus 2 Maanmittauslaitos on asiakkaita varten 4 Rekisterit ja tietokannat huippuvireessä

Lisätiedot

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008 Helsinki 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS...3 1.1. JOHDON KATSAUS...3 1.2. VAIKUTTAVUUS...4 1.3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS...7 1.3.1 Toiminnallinen

Lisätiedot

Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi. Pääotsikko - Elinkaarisuunnittelu Alaotsikko Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi

Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi. Pääotsikko - Elinkaarisuunnittelu Alaotsikko Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi ETELÄ-SUOMI-VIRO INTERREG III A hanke KIINTEISTÖALAN SUOMALAIS-VIROLAINEN KEHITYS- JA KOULUTUSHANKE Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi Raportti on valmistunut osana Kiinteistöalan Koulutussäätiön

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

Maalaserkeilaus infrarakentamisen mittauksissa

Maalaserkeilaus infrarakentamisen mittauksissa Maalaserkeilaus infrarakentamisen mittauksissa Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty diplomityö Espoo, toukokuu 2012 Tekniikan kandidaatti Juho Simonen

Lisätiedot

Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto:

Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto: Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto: Oulunkaaren seutukunnan ja Vaalan kunnan työterveyshuoltojen verkostoyhteistyökokeilu LOPPURAPORTTI 15.3.2005 Hannu Virokannas ja Maiju Österman Yhteystiedot

Lisätiedot