Arkistolaitoksen vastaanotto- ja palvelujärjestelmän (VAPA) vaatimusmäärittely

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arkistolaitoksen vastaanotto- ja palvelujärjestelmän (VAPA) vaatimusmäärittely"

Transkriptio

1 1(28) v Arkistolaitoksen vastaanotto- ja palvelujärjestelmän (VAPA) vaatimusmäärittely Johdanto Vaatimusten jaottelu Vaatimuskuvauspohja Vaatimusten luokittelu VAPA-päätoimintojen vaatimuksia on kerätty erillisiin tiedostoihin työvaiheessa. Tämä vaatimusluettelo sisältää VAPA-järjestelmän kaikkiin toimintoihin eli vastaanottoon, tallentamiseen, pääsyyn ja järjestelmän hallinnointiin liittyvät vaatimukset. Vaatimukset on ryhmitelty OAIS-mallin päätoimintojen (vastaanotto, pääsy, tiedonhallinta, datanhallinta ja hallinnointi) mukaisesti. Lisäksi vaatimuksia on ryhmitelty Yleiset-ryhmään, joka sisältää mm. käyttäjähallintaan ja arkkitehtuuriin liittyviä vaatimuksia. Välilehtien numerointi viittaa VAPA-järjestelmän vaatimusmäärittelydokumentaation lukunumerointiin. Vaatimuskokonaisuus muodostuu seuraavista osa-alueista: 2 YLEISET 3 VASTAANOTTO 4 DATANHALLINTA 5 TIEDONHALLINTA 6 HALLINNOINTI 7 PÄÄSY Vaatimukset on kuvattu taulukoihin, jotka muodostuvat seuraavista sarakkeista: TUNNUS: Vaatimuksen yksilöivä tunnus LUOKKA: Vaatimukset on luokiteltu niiden tärkeyden perusteella: 1= Pakollinen, 2=Tärkeä, 3=Toivottava. VAATIMUS: VAPA-järjestelmän toiminnallinen tai tekninen vaatimus. Vaatimusta tarkentava kuvailuteksti on merkitty kursiivilla. Vaatimuskuvaukseen voi liittyä lähdeviittaus, joka on merkitty sulkuihin (TRAC, OAIS). VASTAUS: <MITKÄ ARVOT? KYLLÄ/EI/OSITTAIN, TMS?> VASTAUKSEN PERUSTELU: Vaatimuksen vastauksen perustelu. Vaatimukset on luokiteltu pakollisiksi, tärkeiksi tai toivottaviksi. Niiden painoarvo muodostuu luokittelun mukaan. <Kuvatkaa tähän luokittelutapa> Pakollinen tarkoittaa, että Tärkeä tarkoittaa, että Toivottava tarkoittaa, että.. Vaatimuksiin vastaaminen

2 2(28) 2 YLEISET VAATIMUKSET Tähän on koottu yleisiä vaatimuksia eli vaatimuksia, jotka eivät kohdistu päätoimintoihin: 2.1 Käyttäjähallinta 2.1 Käyttäjähallinta 2.2 Aineisto 2.3 Tietojen alkuperäisyys, oikeellisuus ja eheys 2.4 Kapasiteetti 2.5 Arkkitehtuuri 2.6 Käytettävyys VAPA-järjestelmä käyttää arkistolaitoksen keskitettyä käyttäjähallintajärjestelmää, jolloin ainoastaan auktorisoidut henkilöt pääsevät luomaan, lisäämään, muuttamaan tai poistamaan tietojärjestelmään sisältyviä tietoja tai tietojen luokitteluperusteita. Seuraavissa vaatimuksissa on kuvattu VAPA-järjestelmän vaatimukset käyttäjähallintaan ja käyttöoikeuksien toteutumiseen Järjestelmä tukee keskitettyä käyttäjähallintaa ja hyödyntää käyttäjätietoja ulkoisista käyttäjäoikeuksien hallintajärjestelmistä Käyttäjärooleille on voitava määritellä seuraavat käyttövaltuudet: luku (read), kirjoitus (write), luonti (create), suoritus (execute) ja poisto (delete) Käyttöoikeudet on voitava määritellä erikseen säilytysobjekteille ja niiden metatiedoille Käyttöoikeudet on voitava määritellä säilytyspakettikohtaisesti Käyttöoikeudet on voitava määritellä eri tasoille: arkistonmuodostajalle, arkistolle, tehtäväluokalle, asiakirjallisen tiedon käsittelylle ja asiakirjalle Järjestelmän pääkäyttäjä voi muuttaa käyttöoikeuksia ja lisätä uusia käyttäjäryhmiä ja -rooleja Aineistoa säilytykseen siirtävällä organisaatiolla on omistusoikeudet aineistoonsa. Organisaation valtuutetuilla käyttäjäryhmille määritellään oikeus hakea, muokata tai/ja poistaa aineistoa Käyttöoikeudet on mahdollista määritellä määräaikaisesti. Sopimuksessa voidaan määritellä ajankohta, jolloin aineiston omistusoikeus siirtyy arkistolaitokselle.

3 2.1.9 Luovutetun aineiston käyttöoikeudet määritellään käyttörajoitusmetatietojen (Julkisuusluokka=Julkinen, Osittain salassa pidettävä, Salassa pidettävä, Henkilötietoja=Ei sisällä henkilötietoja, Sisältää henkilötietoja, Sisältää arkaluonteisia henkilötietoja) mukaisesti. 3(28) Kirjautumisyrityskertoja tulee voida rajoittaa. Epäonnistuneista kirjautumisista tallennetaan lokitapahtuma. 2.2 Aineisto VAPA-järjestelmän tulee pystyä käsittelemään digitaalista aineistoa ja siihen liittyvää metatietoa Vastaanotettavien ja käsiteltävien siirtorakenteiden tulee olla laajennettavissa. Vastaanotettava aineisto voi noudattaa muutakin XMLrakennetta kuin SÄHKE2-määritysten mukaista siirtokokonaisuuden rakennetta. Tällöin vastaanottovaiheessa aineistosta luetaan siinä käytetty rakennemääritys ja VAPAjärjestelmä osaa muodostaa säilytyspaketin eri XMLskeemoista. VAPA-järjestelmän tulee mahdollistaa siirtäjän/luovuttajan (arkistonmuodostajan) käyttää useampaa aineistokohtaista metatietoskeemaa VAPA-järjestelmän tulee pystyä vastaanottamaan aineistoa joka on hybridimuodossa. Tällöin metatiedoissa on kuvattu fyysisen aineiston sijainti. Vastaanottoprosessissa on tunnistettava, että fyysinen aineisto on saapunut ja sen sijainti on tallennettu metatietoihin (manuaalitehtävä) Vastaanotettavat tiedostotyypit ovat SÄHKE2-määritysten mukaisesti: Unicode UTF-8 TIFF rev. 5 tai rev. 6 (Pakkaamaton tai pakattu CCITT Group 3 tai 4) PDF/A (ISO :2005, IDT tai uudempi) PCM WAV, 16bit, 44.1kHz MPEG-1, Audio Layer 3, 128 kbit/sec MPEG-2, 50 Mbit/sec, 4:2: Vastaanotettavien tiedostotyyppien tulee olla laajennettavissa.

4 2.2.6 VAPA-järjestelmän tulee tunnistaa ja erottaa toisistaan säilytettäväksi siirretty ja luovutettu aineisto. Määritellään sopimuksessa, johon viitataan siirtokokonaisuudessa Tieto säilytyspakettien välisistä suhteista tallennetaan järjestelmään VAPA-järjestelmän tulee pystyä käsittelemään salattuja siirtokokonaisuuksia tai niiden osia. Käytettyjen salausmenettelyiden tulee noudattaa arkistolaitoksen ohjeita Siirtävän organisaation käyttäjät saavat muokata VAPAjärjestelmään säilytykseen siirrettyä omistamaansa aineistoa käyttöoikeuksiensa mukaisesti. Aineiston omistusoikeuksia ei ole luovutettu arkistolaitokselle. 4(28) VAPA-järjestelmän tulee pystyä vastaanottamaan yksityisten tahojen tuottamia, sähköisessä muodossa olevia, määräaikaisesti ja pitkäaikaisesti säilytettäviä yksityisarkistoja. Aineistot kuvaillaan viimeistään vastaanottovaiheessa luovuttajan toimesta. 2.3 Tietojen alkuperäisyys, oikeellisuus ja eheys Digitaalinen aineisto on säilytettävä moderneilla, luotettavilla medioilla, jotka ovat muokattavissa ja vaihdettavissa vaarantamatta aineistoa Tallennettujen tietojen kopioiden on oltava hallinnassa (TRAC C1.3). VAPA-järjestelmän on tiedettävä kaikkien tallennettujen tietojen kopioiden lukumäärä ja sijainti. Ts mitä on tarkoitettu identtisiksi kopioiksi eikä eri versioksi tiedoista tai niiden kopioista. VAPA-järjestelmän on säilytettävä eri esitystapojen väliset yhteydet. Esim. asiakirjan käyttökopion ja alkuperäisen version välinen suhde tulee säilyttää Kopioidun säilytysobjektin on vastattava alkuperäistä (TRAC C1.4). Tarkoitukselliset muutokset tietoon tulee tehdä automaattisesti/manuaalisesti kaikkiin olemassa oleviin kopioihin. Arvio tarvittavasta ajasta (esim. offline materiaalin takia) tulee olla tiedossa ennen muutosta.

5 2.3.4 Useampi kuin yksi muokkaustapahtuma ei ole sallittu samaan aikaan samalle tiedostolle VAPA-järjestelmä ei saa hävittää tai turmella aineistoa päivittäisten operaatioiden tai varmuuskopioiden aikana, poikkeustilanteen sattuessa, laitteiston tai ohjelmiston päivityksen tai korvaamisen aikana Aineistoa ei saa hävitä riippumatta järjestelmän virheestä, komponentin virheestä, kommunikaatiovirheestä tai mahdollisista poikkeustilanteista Aineiston eheys tulee varmistaa koko sen elinkaaren ajan Aineiston alkuperäisyys tulee varmistaa koko sen elinkaaren ajan Aineiston käytettävyys tulee varmistaa koko sen elinkaaren ajan Metatiedon ja säilytysmetatiedon eheys on taattava. Ne eivät saa korruptoitua missään vaiheessa VAPA-järjestelmässä on oltava mekanismi havaita tiedon korruptiotuminen tai katoaminen. Mikäli tallennetun aineiston eheys on vaarantunut tai voidaan epäillä sen rikkoutumista, siitä tuotetaan hälytys. Automaattisista korruptoituneen tiedon korjauksista tai korvaamisista tuotetaan ilmoitus. (TRAC C1.5, C1.6) 5(28) 2.4 Kapasiteetti Säilytyskapasiteetin täytyy olla muunneltavissa/laajennettavissa Tallennettavien objektien määrää ei saa rajoittaa Säilytyskapasiteetti täytyy olla laajennettavissa 1000 TB:n suuruiseksi Tallennuskapasiteettien tilaa (käytetty/vapaana) on pystyttävä seuraamaan. 2.5 Arkkitehtuuri VAPA-järjestelmän tulee olla yhteensopiva arkistolaitoksessa käytössä olevien laitteistojen, ohjelmistojen, infrastruktuurin ja arkkitehtuurin kanssa. Arkistolaitoksen arkkitehtuurikuvaus on vaatimusmäärittelyn liitteenä.

6 2.5.2 VAPA-järjestelmä on toteutettava standardoidusta rajapinnasta siten, että järjestelmän tallennuspalvelun tekninen toteutus on vaihdettavissa VAPA-järjestelmän tulee olla joustavasti suunniteltu ja koostua modulaarisista osista/tuotteista, jotka ovat muokattavissa ja laajennettavissa VAPA-järjestelmän vaatimusten mukaisesti VAPA-järjestelmän modulaaristen osien tulee pystyä kommunikoimaan keskenään. Modulaarisilla osilla tarkoitetaan vaatimusmäärittelyn mukaista päätoimintojaottelua (OAIS) VAPA-järjestelmä tulee rakentua hyvin tuetulle käyttöjärjestelmälle ja ohjelmistoille. Käytettävät laitteistot, ohjelmistot (mukaan lukien avoimen lähdekoodin ohjelmistot), järjestelmät, liittymät ja niiden dokumentit sekä saatavissa oleva tuki on listattava. (TRAC C1.1) Järjestelmässä on aineistonhallintaan tarkoitettu prosessiohjaustyökalu, jolla määritellään aineiston hallintaan tarvittavat prosessit(työnkulut) esim. hävittämisprosessi. 6(28) VAPA-järjestelmän on tarjottava ensisijainen säilytystila (onsite) digitaaliselle aineistolle. VAPA-järjestelmän on tarjottava toissijainen säilytystila varmuuskopioita ja mahdollisten poikkeustilanteiden käsittelyä varten. Siirtäjillä tai luovuttajilla ei saa olla pääsyä toissijaiseen säilytystilaan. VAPA-järjestelmän on tarjottava vähintään yksi kopio digitaalisen aineiston tiedostoista digitaalisessa säilytysjärjestelmässä, jota on tarkoitus säilyttää toissijaisessa säilytystilassa. VAPA-järjestelmässä ensisijainen ja toissijainen säilytystila on oltava synkronoituna keskenään siirtokokonaisuuksien siirron, muokkauksen ja poiston yhteydessä. VAPA-järjestelmässä säilytettävä aineisto on voitava monistaa tarvittaessa siten, että tieto on fyysisesti sijoitettuna eri tallennusmoduuleihin ja/tai tallennuslaitteelle Sähköinen tiedonsiirto tapahtuu salattua ja standardoitua tiedonsiirtoyhteyttä käyttäen.

7 2.5.9 VAPA-järjestelmän ulkoiset rajapinnat perustuvat yleisesti käytettyyn standardiin, esimerkiksi web service. Järjestelmäliittymät toteutetaan yleisellä rajapintateknologialla. Tunnistettuja liittymätarpeita ovat ainakin: - Asianhallintajärjestelmä (Tweb) - Taloushallinnon järjestelmät - Sopimusjärjestelmä (tavoitetila) - Tilausjärjestelmä Liittymätarpeita on kuvattu tarkemmin vaatimusmäärittelydokumentissa Järjestelmäkokonaisuuden sijoituspaikkana voi olla arkistolaitoksen tai kolmannen osapuolen tilat Toimitettava kokonaisuus muodostuu tuotantojärjestelmästä (ensisijainen järjestelmä) sekä demo-, testi- ja koulutusjärjestelmästä (toissijainen järjestelmä). 7(28) 2.6 Käytettävyys <VAPA-järjestelmän käytettävyyteen liittyvät vaatimukset, esim. käyttö virka-aikana/24h, kantakopioiden ja palvelinten määrä, niiden maantieteellinen sijoittelu, jne. Vaatimukset saadaan PAS-määrityksestä.>

8 8(28) 3 VASTAANOTTO (Ingest) Päätoiminto, joka käsittää ne palvelut ja toiminnot, joiden avulla aineistot vastaanotetaan siirtäjiltä/luovuttajilta, valmistellaan säilytyspaketit säilyttämistä varten ja varmistetaan että säilytyspaketit ja niitä täydentävät kuvailutiedot tulevat asianmukaisesti tallennetuiksi VAPAjärjestelmään. 3.1 Vastaanottaa luovutukset (Receive submission) 3.2 Laadunvarmennus (Quality assurance) 3.3 Muodostaa säilytyspaketin (Generate AIP) 3.4 Luo kuvailutiedon (Generate descriptive info) 3.5 Yhteistyö, päivitys (Co-ordinate updates) 3.1 Vastaanottaa luovutukset (Receive submission) Luovutuspaketin (SIP) vastaanottaminen. VAPA-järjestelmässä vastaanotto-toiminto kattaa myös säilytykseen siirretyn aineiston vastaanottamisen. Siirtäjä/luovuttaja (Producer) siirtää luovutuspaketin arkistolaitoksen määräyksen mukaisesti. Luovuttaja voi olla myös arkistolaitos (Administrator). Siirtäjälle/luovuttajalle lähetetään ilmoitus luovutuspaketin vastaanottamisesta. Jos luovutuspaketissa oli virheitä, siirtäjälle/luovuttajalle lähetetään uudelleenlähetyspyyntö Siirretty/luovutettu aineisto voidaan siirtää sähköisenä tiedonsiirtona. VAPA-järjestelmä tarjoaa yleisen, standardoidun (esim. web service) rajapinnan aineiston vastaanottoon Siirtäjä/luovuttaja tunnistetaan ennen vastaanottoprosessin alkua. Sähköisessä siirrossa lähettävä järjestelmä lähettää organisaation tunnistetiedot, jotka tarkastetaan VAPAjärjestelmässä. Tunnistetulle siirtäjälle/luovuttajalle lähetetään vastaussanoma hyväksytystä tunnistautumisesta Vastaanotettu aineisto tallennetaan järjestelmän eteis- eli työtilaan Siirtäjälle/luovuttajalle lähetetään ilmoitus siirtokokonaisuuden saapumisesta säilytysjärjestelmään. VAPA-järjestelmä tuottaa vastaussanoman lähettävälle järjestelmälle Siirtäjä/luovuttaja voi kuvailla aineiston VAPA-käyttöliittymän tarjoaman palvelun kautta. Myös fyysiselle aineistolle tuotetaan kuvailutiedot. Aineistosta tuotetaan säilytyspaketti samoin periaattein kuin muustakin (SÄHKE2- siirtokokonaisuuden mukaisesta) aineistosta Vastaanotossa tunnistetaan skeema, jonka mukaisesti siirtokokonaisuus on muodostettu Siirron aikana tapahtuneen keskeytyksen aikana kaikki edeltäneet toimenpiteet on kyettävä peruttamaan.

9 3.1.8 Vastaanoton tapahtumista tallennetaan lokitietoja: vastaanottoon sisältyvät transaktiot, tarkastusten tulokset, tieto lähetetyistä ilmoituksista, siirron lopputulos. Lokitapahtumat kohdennetaan vastaanotettuun aineistoon (siirtokokonaisuuden id) ja tapahtuma-ajankohtaan Siirtokokonaisuuden kokoa ja siihen sisältyvän aineiston määrää ei ole rajoitettu. Siirtokokonaisuus määritellään ja arvioidaan siirtosopimuksessa VAPA-järjestelmässä tulee olla toisistaan erilliset osiot siirtokokonaisuuden tarkastamiseen, säilytyspaketin muodostamiseen ja säilyttämiseen Siirretyn/luovutetun aineiston säilytysmetatietoon tallennetaan vastaanoton päivämäärä ja kellonaika Siirtokokonaisuudet säilytetään väliaikaisesti vastaanottoprosessin loppuun saattamisen ajan Vastaanoton on tunnistettava salassa pidettävä ja julkinen luovutettu aineisto ja muodostettava aineiston käyttöoikeudet erityisesti salassa pidettävälle aineistolle. Luovutetun aineiston julkisuusluokka-metatieto VAPA-järjestelmässä on erillinen vastaanottopalvelu off-line muodossa tuoduille siirtokokonaisuuksille. 9(28) 3.2 Laadunvarmennus (Quality assurance) Aineiston laadunvarmennus eli tieto siitä, miten säilytyspaketin siirto tallennusalueelle onnistui. Sähköisesti siirretyn aineiston eheys tarkastetaan (CRC, tarkistussummat) Siirtokokonaisuudessa havaituista virheistä lähetetään ilmoitus luovuttavalle/siirtävälle organisaatiolle. Ilmoitukseen sisältyy tieto siirtokokonaisuudessa havaituista virheestä ja ohjeet virheen korjaamiseksi sekä uudelleenlähettämisestä. Myös siirtomedialla vastaanotettu aineisto tarkastetaan teknisesti: median tekninen laatu ja haittaohjelmatarkastus (manuaalitehtävä) Vastaanoton laaduntarkastuksesta tuotetut ilmoitukset tallennetaan tapahtuma- ja muutoslokiin. Ilmoitukset välitetään luovuttajalle/siirtäjälle sopimustiedoissa määritellyn yhteysmenettelyn mukaisesti (siirtohistoriaan, sähköpostitse).

10 3.2.3 Aineiston XML-rakenteelle tehdään tekninen tarkastus (validointi, parserointi). Siirtokokonaisuuden rakenteen on noudatettava arkistolaitoksen ohjeiden mukaista rakennetta SÄHKE-siirtokokonaisuuden mukaisen aineiston eheys tarkastetaan eheystunnisteiden avulla. Eheystunnisteiden tallentaminen siirtokokonaisuuten on kuvattu SÄHKE-määritysten teknisessä osuudessa (siirtokokonaisuuden muodostaminen) Luovutettavaan aineistoon sisältyvien tiedostoformaattien on oltava arkistolaitoksen määräyksen mukaisia (sisältötarkastus). Säilytykseen siirretyn aineiston formaattia ei ole rajattu Tiedostoformaattien tarkastuksessa hyödynnetään ulkoista formaattikirjastopalvelua. Vrt. PREMIS-metatietomallissa kuvattu tiedostoformaatin tarkastusmenettely Kaikki viitatut tiedostot (asiakirjat) on sisällyttävä siirtokokonaisuuteen (sisältötarkastus) Luovutettavaan aineistoon ei saa sisältyä järjestelmään jo aikaisemmin tallennettuja aineistoja. Vastaanotossa on tunnistettava siirtokokonaisuuden uudelleenlähetys (aiemmassa lähetyksessä olleen virheen vuoksi) Osa siirtokokonaisuudesta ohjataan arkistolaitoksen virkailijan (sisällöllinen tarkastus) tarkastettavaksi satunnaisotannalla tms. tilastollisella poimintamenettelyllä. Menettelytapa voidaan määritellä VAPA-järjestelmän parametritietoihin. 10(28) Vastaanotto tuottaa virheilmoituksen jos siirtokokonaisuuden osa on pakattu ja pakkauksen purku ei onnistu Siirtokokonaisuuten sisältyvät asiakirjallisten tietojen käsittelyprosessit ovat päätettyjä ja asiakirjat valmiita (sisältötarkastus). Tieto on tallennettu aineistojen tilametatietoihin (esim. prosessi on "päätetty", asiakirja on "valmis") Pakatun tai salatun siirtokokonaisuuden purkamisen epäonnistumisesta tuotetaan virheilmoitus Vastaanotettuun aineistoon sisältyvät asiakirjatiedostot tarkastetaan, jotta ne ovat kuvailutietojen mukaista formaattia ja avattavissa (sisältötarkastus).

11 Siirtäjä/luovuttaja voi keskeyttää aineiston siirron. Keskeytyneestä siirtotapahtumasta ei tallenneta aineistoja järjestelmään, vaan siirto on aloitettava uudelleen Siirtäjälle/luovuttajalle lähetetään ilmoitus siirtoprosessin päättymisestä ja siirtokokonaisuuden hyväksymisestä säilytysjärjestelmään 11(28) 3.3 Muodostaa säilytyspaketin (Generate AIP) Vastaanotto muuntaa yhden tai useamman luovutuspaketin (SIP) yhdeksi tai useammaksi säilytyspaketiksi (AIP) määritellyn tietorakenteen mukaisesti. Säilytyspaketin muodostamiseen voi liittyä aineiston konvertointia, metatietojen konvertointia/uudelleen järjestelyä. Palvelu voi kysyä ja saada tietoja AIP:n kuvailutietojen muodostamiseen tiedonhallinnasta (Data management) Vastaanotetusta ja tarkastetusta siirtokokonaisuudesta muodostetaan säilytyspaketti (AIP) täydentämällä sitä vaadittavilla säilytys- ja teknisillä metatiedoilla Säilytysmetatiedot kerätään vastaanotetusta siirtokokonaisuudesta. TARKENNETTAVA MITÄ OVAT, kun AIP:n rakenne on tarkentunut VAPA-järjestelmän tulee pystyä siirron yhteydessä keräämään aineiston metatiedosta säilytysajan päättymisajankohta ja tallentaa se säilytysjärjestelmään Aineiston metatiedot ja järjestelmän tuottamat säilytysmetatiedot on eroteltava. Pitää pystyä erottelemaan SIP:n ja VAPAn tuottamat metatiedot.ks. AIP:n rakennekuvaus (vaatimusmäärittelyn luku 8.2 ja kuva 13) Arkistoon siirron yhteydessä on aineiston säilytysmetatietoihin pystyttävä automaattisesti liittämään järjestelmän omia arkistointiin liittyviä säilytysmetatietoja VAPA-järjestelmän tulee vastaanoton yhteydessä periyttää/kopioida siirtokokonaisuuden mukana tulleen alkuperäisen metatietotiedoston tietokentät säilytyksen aikaiseen säilytysmetatietotiedostoon, jota ylläpidetään ja käytetään säilytyksen aikana Säilytyspaketin metatiedot ja säilytysmetatiedot määritellään erillisinä rakenteina siten, että niille on määriteltävissä erilaiset käyttöoikeudet. Ks. AIP:n rakennekuvaus (vaatimusmäärittelyn luku 8.2 ja kuva 13)

12 12(28) 3.4 Luo kuvailutiedon (Generate descriptive info) Kuvailutiedon luominen poimii säilytyspaketin (AIP) kuvailutiedot ja kerää kuvailutietoa muista lähteistä. Kuvailutiedot siirretään yhteistyö/päivitys palvelulle (Co-ordinate updates) ja sitä kautta tiedonhallintaan (Data management) Säilytyspaketista (AIP) poimitaan kuvailutietoja, jotka välitetään yhteistyö/päivitys -toiminnolle ja tiedonhallintaan. TARKENNETTAVA KUN AIP-RAKENNE SELVILLÄ. Näitä metatietoja käytetään hakutoimintojen tukena ja säilytyspakettien noutamisessa. 3.5 Yhteistyö, päivitys (Co-ordinate updates) Yhteistyö/päivitys siirtää säilytyspaketit (AIP) datanhallintaan (Archival storage) ja kuvailutiedot tiedonhallintaan (Data management) Säilytyspaketin identifiointitiedot siirretään tiedonhallintaan tietokannan päivityspyynnössä (database update request). Tiedonhallinta palauttaa sanoman (database update response) päivityksen tilasta. Tiedonhallinnan päivitys voidaan tehdä ilman säilytyspaketin siirtoa datanhallintaan, kun luovutuspaketti sisältää jo tallennettuun säilytyspakettiin liittyvää kuvailutietoa.

13 13(28) 4 DATANHALLINTA (Archival Storage) Päätoiminto, joka käsittää ne palvelut ja toiminnot, joiden avulla digitaalinen aineisto tallennetaan ja haetaan. 4.1 Vastaanottaa aineiston (Receive Data) 4.2 Hakee AIP-aineiston (Provide Data) 4.3 Hallinnoi säilytyshierarkiaa (Manage Storage Hierarchy) 4.4 Korvaa alustan (Replace Media) 4.5 Virheentarkistus (Error Checking) 4.1 Vastaanottaa AIP-aineiston (Receive Data) Toiminto vastaanottaa, tarkistaa ja tallentaa AIP-säilytyspaketin Datanhallinta vastaanottaa vastaanotossa muodostetun säilytyspaketin (AIP), tallentaa sen ja palauttaa tallennustunnisteet tai ilmoittaa mahdollisista virheistä Säilytyspaketille laskettu tarkistussumma on tarkistettava tallennusalustalle kirjoituksen jälkeen (todentaminen). Tätä tarkistussummaa tarkastetaan datanhallinnassa määritellyin syklein (pistokokeet). 4.2 Hakee AIP-aineiston (Provide Data) Toiminto etsii ja palauttaa AIP-säilytyspaketin saamansa AIP-pyynnön mukaisesti pääsylle Datanhallinta vastaanottaa pääsystä AIP-kyselyn ja etsii AIPsäilytyspaketit saamiensa tallennustunnisteiden perusteella Datanhallinta kopioi kyselyn perusteella löydetyt AIPsäilytyspaketit sille osoitetulle tallennuspaikalle (media, staging area) ja varmentaa, että tiedot ovat kopioituneet oikein Datanhallinta lähettää tiedonsiirtoilmoituksen pääsylle, kun AIP-aineisto on haettu. 4.3 Hallinnoi säilytyshierarkiaa (Manage Storage Hierarchy) Toiminnot säilytysobjektien ja säilytysinformaation hallintaan

14 4.3.1 Datanhallinta kerää ja tallentaa aineiston tallentamiseen ja käyttöön liittyviä tilastoja, jotka välitetään hallinnointiin. Esim. vapaa tallennuskapasiteetti, käyttötilastot Datanhallinta tarjoaa vapaan tallennuskapasiteetin eri tallennustasoilla Säilytysobjektit tulee voidaa siirtää on-line mediasta off-line - mediaan sekä päinvastoin Säilytysobjektista tulee voida luoda uusi versio. Säilytysobjektin uudella versiolla tarkoitetaan päivitettyä versiota, esim. paremmin digitoitu kuva, formaattimuutos, sähköisen allekirjoituksen uusiminen Datanhallinta seuraa virhelokeja AIP:n tallentamisen ja siirron (esim. medialta toiselle) yhteydessä. Virheilmoitukset kanavoidaan VAPA-henkilöstölle. 14(28) 4.4 Korvaa alustan (Replace Media) Palvelu tuottaa AIP-paketit uudestaan toiselle tallennusalustalle AIP tulee voida kopioida ja sijoittaa määrätyille medioille (samalle tai uudelle) ilman, että AIP:n sisältö muuttuu (replikaatiomigraatio). 4.5 Virheentarkistus (Error Checking) Tarkistukset, ettei aineisto ole korruptoinut Datanhallinnan tulee tarkkailla, ettei yksikään osa AIP-pakettia ole korruptoitunut sisäisen siirron aikana Datahallinnassa on oltava standardoitu mekanismi havaita AIP:n korruptiotuminen tai katoaminen. Aineistolle on suoritettava säännöllisiä tarkastuksia. Säännölliset tarkastukset koskevat aineiston sisältöä. Säännöllisten tarkastuksien avulla pyritään havaitsemaan korruptoituneet tiedostot Tarkastukset tulee tehdä satunnaisin pistokokein tilastollisesti merkittävästi.

15 15(28) 5 TIEDONHALLINTA (Data Management) Päätoiminto, joka käsittää ne palvelut ja toiminnot, joiden avulla säilytyspakettien kuvailutietoja hallitaan ja säilytyspaketteja haetaan datanhallinnasta. 5.1 Vastaanottaa tietokantapäivitykset (Receive Database Updates) 5.2 Suorita kyselyt (Perform Queries) 5.3 Muut 5.1 Vastaanottaa tietokantapäivitykset (Receive Database Updates) Säilytyspaketin kuvailutietojen ja järjestelmätason tietojen vastaanotto ja tallennus Tiedonhallinta vastaanottaa AIP:n kuvailutiedot ja tallentaa ne tietokantaan siten, että AIP:t on monipuolisesti ja tehokkaasti haettavissa kuvailutiedojen perusteella Tiedonhallinta varmistaa, että säilytyspaketin (AIP) ja siihen liittyvän kuvailevan tiedon välillä on pysyvä ja yksilöllinen liitos. 5.2 Suorita kyselyt (Perform Queries) Etsii ja palauttaa AIP-pakettien tallennustunnisteet saamiensa hakuehtojen perusteella Tiedonhallinta suorittaa pääsyltä saapuneen kyselypyynnön ja palauttaa kyselyn mukaisen tulosjoukon (result set). 5.3 Muut Aineistoon viitataan URI-mekanismilla kaikilla tasoilla (kokoelma, tietopaketti, tiedosto) Metatieto voidaan täysteksti-indeksoida huolimatta sen pituudesta Säilytyspakettien tiedot säilytetään, vaikka käytettävät skeemat tai ohjelmistot muuttuisivat esimerkiksi päivityksen myötä.

16 5.3.4 Metatietorakenteisiin tai metatietoelementin kontrolloituun sanastoon (engl. controlled vocabulary) tehdyt muutokset tulee voida päivittää tallennettuun aineistoon. Järjestelmä päivittää tietopakettien tiedot ajantasalle. Metatietorakenteisiin tehtävät muutokset voivat vaatia takautuvan päivityksen aineistoihin Tiedonhallinta tukee usean tietorakenteen (kuvailutiedot, järjestelmätiedot) käyttöä Säilytyspaketissa voidaan säilyttää metatietorakenteita ja metatietoja, joita järjestelmä ei tue tai käytä toiminnallisuudessaan Aineisto on voitava poistaa tilapäisesti käytöstä VAPA-järjestelmä kerää ja tuottaa laskutustietoja aineistoon kohdistuvista tapahtumista. Laskutustiedot tuotetaan lokitiedoista (esim. käytetty kapasiteetti, transaktioiden määrä aineistolajikohtaisesti, tms.). Laskutustiedot välitetään taloushallinnon laskutusjärjestelmään, jossa niistä muodostetaan varsinaiset laskut. 16(28)

17 6 HALLINNOINTI (Administration) Päätoiminto, joka käsittää ne palvelut ja toiminnot, jotka ovat tarpeen muiden VAPA-järjestelmän toimintayksiköiden päivittäisessä hallinnoinnissa. VAPA-järjestelmän hallintapalvelut pitävät sisällään ylläpidolliset työkalut joita tarvitaan VAPA-järjestelmän ja sen osien hallintaan ja ylläpitoon. Hallintapalveluihin sisällytetään myös järjestelmän ylläpitäjän toimet, kuten laitteiston, ohjelmiston ja arkkitehtuurin sekä käyttäjätuen että on-line neuvonnan huolto ja ylläpito. Palvelun osa-alueita ovat myös järjestelmän turvallisuus ja käyttäjien pääsynhallinta. 6.1 Aineistoon kohdistuvat toimenpiteet 6.2 Turvallisuus 6.3 Varmuuskopiointi 6.4 Poikkeustilanteiden käsittely 6.5 Lokitietojen kerääminen 6.6 Järjestelmän ylläpito 6.7 Raportointi 6.8 Määrittelee standardit ja linjaukset (Establish standards and policies) 6.9 Tarkastaa luovutuksen (Audit submission) 17(28) 6.1 Aineistoon kohdistuvat toimenpiteet Aineistoihin voi kohdistua toimenpiteitä, joiden impulssina on aineiston metatietoihin tallennetut tiedot (esim. hävittäminen tapahtuu säilytysajan päättymisajankohdan mukaisesti). Metatiedot, joihin toimenpiteet perustuvat, on tallennettu aineistoon siirtovaiheessa. Aineistoon ei voi kohdistua yksittäisiä metatietomuutoksia vastaanoton kautta, vaan aineisto on tallennusjärjestelmän hallinnoima hyväksytyn siirtotapahtuman, vastaanoton ja säilytyspaketin tallentamisen jälkeen Aineiston käyttörajoituksiin kohdistuvat muutokset ovat: 1) Salassapitoajan päättyminen (Julkisuusluokan muutos: Salassa pidettävä -> Julkinen, Julkinen -> Salassa pidettävä?) 2) Salassapitoajan muuttuminen 3) Salassapitoon liittyvien metatietojen tyhjentäminen (salassapitoperuste, salassapitoaika, salassapitoajan päättyminen, käyttäjäryhmä, turvallisuusluokka, käsittelyluokka) Käyttörajoitusten muutoksesta ei tuoteta ilmoitusta omistusoikeuksien haltijalle. Tapahtumat on sovittu ja määritelty sopimuksessa Omistusoikeuksien haltija voi muuttaa aineiston säilytysaikaa. Muutoksesta tallennetaan lokitapahtuma.

18 6.1.3 Säilytykseen siirretyn aineiston omistusoikeudet siirtyy arkistolaitokselle sopimuksessa määriteltynä ajankohtana. Omistusoikeuksien muutoksesta ei tuoteta ilmoitusta omistusoikeuksien haltijalle Säilytykseen siirretty aineisto siirretään pitkäaikaissäilytykseen sopimuksessa määriteltynä ajankohtana. Siirrosta pitkäaikaissäilytykseen ei tuoteta ilmoitusta omistusoikeuksien haltijalle. 18(28) VAPA-järjestelmä hallinnoi aineistoa siten, että toimenpiteet suoritetaan oikea-aikaisesti. Toimenpide tuottaa tapahtuman edellyttämät metatietomuutokset Säilytysajan muutokset tehdään aineistoon takautuvasti massapäivityksenä Siirto pitkäaikaissäilytykseen siirtää omistusoikeudet siirtäjältä/luovuttajalta arkistolaitokselle Säilytykseen siirretyn aineiston luovutuksessa pitkäaikaissäilytykseen tarkastetaan, että aineisto sisältää arkistokappaleen (=pitkäaikaissäilytykseen kelpaava tiedostoformaatti) Määräajan säilytettävä sähköinen aineisto hävitetään säilytysajan umpeutuessa Aineisto on liitetty säilytysaikasääntöihin, jotka valvovat säilytysaikojen päättymisajankohtia Säilytysajan umpeutumisesta tuotetaan ilmoitus aineiston omistusoikeuksien omistajalle. Ilmoitusajankohta määritellään järjestelmän ohjaustietoihin Sopimustiedoissa määritellään ajankohta, jolloin aineistoon sisältyvät natiivimuotoiset tiedostot voidaan poistaa järjestelmästä Aineiston hävittämisen yhteydessä hävitetään myös metatiedot säilytysajan päättymisajankohdan mukaisesti. Käsittelyprosessin metatietojen säilytysaika määräytyy siihen liitetyn, pisimpään säilytettävän asiakirjan mukaisesti Aineiston hävittämisestä tuotetaan ilmoitus omistusoikeuksien haltijalle Aineiston hävittämisen hyväksyy ja hävittää tehtävään auktorisoitu henkilö Hävitysehdotukseen sisältyvän aineiston hävittäminen voidaan keskeyttää, jäädyttää tai säilytysajan päättymisajankohtaa voidaan siirtää. Muutoksesta tallentuvat tiedot aineiston metatietoihin.

19 Mikäli hävittämistä ei suoritettu (siirretty/keskeytetty), järjestelmä tuottaa ilmoituksen omistusoikeuksien omistajalle. 19(28) Hävitysesityksestä tuotetaan hävitysluettelo (hävitettävien aineistojen metatiedot) ja se tallennetaan järjestelmään. Hävitysluettelotietoina tallennetaan valitut aineiston metatiedot VAPA-järjestelmän käyttäjillä tulee olla mahdollisuus nähdä metatiedon muokkaushistoria (käyttöoikeuksien rajoissa). 6.2 Turvallisuus Tietoturvasuunnitelma tulee olla tehtynä VAPA-järjestelmän täytyy säilyttää sähköistä aineistoa luotettavasti ja säilytysjärjestelmän luotettavuuden tulee olla korkea. Luotettava säilytys pitää sisällään siirtokokonaisuuksien säilyttämisen säilytysjärjestelmässä, tietyssä sijainnissa josta kyseinen aineisto voidaan jäljittää/noutaa käyttämällä tiettyä yksilöityä tunnusta Turvallisuuden tulee kattaa laitteisto, ohjelmisto ja järjestelmäarkkitehtuuri VAPA-järjestelmä tulee suojata ulkopuolisilta uhkilta ja hyökkäyksiltä VAPA-järjestelmän fyysinen ympäristö täytyy turvata VAPA-järjestelmän tulee täyttää VAHTI-ohjeen 5/2004 Valtionhallinnon keskeisten tietojärjestelmien turvaaminen vaatimukset Salassa pidettävään aineistoon saa olla oikeudet vain käyttäjillä, joille sellaiset on erikseen annettu VAPA-järjestelmän tulee taata, että digitaalisen aineiston metatietoja ja säilytysmetatiedon tietokenttiä voivat muuttaa vain todennetut (authorised) käyttäjät ja järjestelmän ylläpitäjät (administrator), määritellyissä rajoissa Ainoastaan todennetut henkilöt (järjestelmän ylläpitäjät) pääsevät luomaan, lisäämään, muuttamaan tai poistamaan aineiston käyttäjä- ja käyttöoikeuksia sekä -rajoituksia Aineisto ja objektit tulee pystyä luokittelemaan ja suojaamaan niissä olevan tietoturvaluokittelun mukaan VAPA-järjestelmä tulee suojata tietoverkon tai Internetin kautta tulevilta hyökkäyksiltä järjestelmää kohtaan. 6.3 Varmuuskopiointi

20 20(28) VAPA-järjestelmässä tulee olla kokonaisvaltainen ja luotettava aineiston varmuuskopio- ja palautussuunnitelma. Suunnitelman tulee pitää sisällään tarvittavat menetelmät varmuuskopioiden tekemiseksi ja korruptoituneen aineiston palauttamiseksi VAPA-järjestelmässä on riittävä laitteisto- ja ohjelmistotuki järjestelmän palveluiden ja aineiston varmistamiseen (TRAC C1.2). Dokumentti siitä, mitä varmistetaan ja miten usein; varmistusluettelo; täysvarmistusten validointi; suunnitelma täystuhosta toipumiseksi; tukisopimukset laitteistojen ja ohjelmistojen varmistusmekanismeille VAPA-järjestelmän on sisällettävä riittävät kuvaukset varmistus ja palautustoiminnoista. Mitä varmistetaan ja miten usein, varmistusten validointi, disaster recover plan policy and documentation. Ohjelmistojen ja laitteistojen tukisopimukset varmistuksen ja palautuksen näkökulmasta VAPA-järjestelmän varmuuskopio- ja palautustoimenpiteiden automaatioasteen tulee olla korkea VAPA-järjestelmän tulee sallia sähköisen aineiston palautustoimenpiteiden suorittaminen vain järjestelmän ylläpitäjän toimesta. Aineiston eheys tulee säilyä palautuksen jälkeen VAPA-järjestelmän varmuuskopio- ja palautussuunnitelmaa menetelmineen tulee voida testata ilman, että aineistot ja objektit vaarantuvat VAPA-järjestelmä ei saa korruptoida tai kadottaa aineistoa varmuuskopio- ja palautussuunnitelman toimenpiteiden seurauksena VAPA-järjestelmän varmuuskopio- ja palautussuunnitelman toimenpiteet eivät saa häiritä tai keskeyttää järjestelmän palveluiden toimintoja Toissijaisessa säilytystilassa olevien aineistojen varmuuskopiot säilytetään erillään alkuperäisestä aineistosta. Alkuperäinen aineisto ja varmuuskopiot tulee olla sijoitettu maantieteellisesti erilleen VAPA-järjestelmän toissijaisessa säilytystilassa olevan aineiston tulee vastata täydellisesti alkuperäistä aineistoa.

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT 1 (9) Kansallisarkisto SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT SÄILYTYSJÄRJESTELMÄ v. 2.0 (23.4.2015) VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Sisältö 1.0 15.3.2012 Mikko Eräkaski yhteensä 37 vaatimusta 1.1 21.5.2013

Lisätiedot

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö 1 (8) SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö Määräys 15.3.2012 AL 9815/07.01.01.00/2008 Ohje 15.3.2012 AL 9815/07.01.01.00/2008 Sisältö Arkistolaitoksen määräys/ohje SÄHKE2-vaatimusten

Lisätiedot

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT 1 (11) Kansallisarkisto SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT OPERATIIVINEN JÄRJESTELMÄ v. 2.0 (23.4.2015) VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Sisältö 1.0 15.3.2012 Mikko Eräkaski yhteensä 49 vaatimusta 1.1

Lisätiedot

JHS 156 suosituksen päivitys

JHS 156 suosituksen päivitys JHS 156 suosituksen päivitys Mikael Himanka, Avain Technologies Oy Sisältö Suosituksen aikataulu Päivityksen taustat Suosituksen tavoitteet Suosituksen avulla saavutettavat edut Suosituksen menetelmät

Lisätiedot

VAPA Vaatimusmäärittely V0.3 26.1.2009 1 (45) VAPA-järjestelmä. Vaatimusmäärittely. VAPA-Vaatimusmäärittely-v03

VAPA Vaatimusmäärittely V0.3 26.1.2009 1 (45) VAPA-järjestelmä. Vaatimusmäärittely. VAPA-Vaatimusmäärittely-v03 26.1.2009 1 (45) VAPA-järjestelmä VAPA--v03 26.1.2009 2 (45) Sisällysluettelo 1 n sisältö ja rajaukset... 4 1.1 Tietopakettien kuvaaminen... 4 2 VAPA-järjestelmä... 4 2.1 Toimintamalli... 5 2.2 Määritelmät...

Lisätiedot

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö 04.12.2009 1 (9) SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö Määräys 15.2.2010 Ohje 15.2.2010 Sisältö Arkistolaitoksen määräys/ohje SÄHKE2-vaatimusten mukaan toteutettuihin tietojärjestelmiin

Lisätiedot

VAPA. Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012

VAPA. Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012 VAPA Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012 Sisältö VAPA kokonaiskuva Siirto- ja säilytyssopimus Aineiston käyttö VAPAsta Milloin VAPA-asiakkaaksi? VAPAn käyttöönotolla kustannussäästöjä

Lisätiedot

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT 1 (5) Kansallisarkisto SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT eams-järjestelmä v 1.1 (21.9.2012) VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Sisältö 1.0 15.3.2012 Mikko Eräkaski yhteensä 10 vaatimusta 1.1 21.9.2012

Lisätiedot

Syntysähköisten. Markus Merenmies / Kansallisarkisto

Syntysähköisten. Markus Merenmies / Kansallisarkisto Syntysähköisten asiakirjojen j digitointi it i ti Markus Merenmies / Kansallisarkisto OSA I : Johdanto ja viitekehys Lähtökohtia Viranomaisten syntysähköisten asiakirjojen säilyttäminen yksinomaan sähköisessä

Lisätiedot

Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen

Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen 11.12.2008 Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen Määräys 19.12.2008 AL 9815/07.01.01.00/2008 Sisältö Arkistolaitoksen määräys niistä vaatimuksista ja ominaisuuksista,

Lisätiedot

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 176 Asiakirjahallinnan vaatimukset tietojärjestelmille - sähköisen asiakirjatiedon käsittely, hallinta ja säilyttäminen Liite 2. Pakolliset vaatimukset Versio: Palautekierrosversio 12.5.2015 Julkaistu:

Lisätiedot

Sähköisen arkistoinnin reunaehdot

Sähköisen arkistoinnin reunaehdot Sähköisen arkistoinnin reunaehdot Kuntien ja Maanmittauslaitoksen kiinteistötehtävien koulutuspäivä 17.9.2013 Mikko Eräkaski, kehittämispäällikkö Kansallisarkisto Arkistolaitos Mitä tarkoittaa sähköinen

Lisätiedot

VAPA-palvelukuvaus v. 2.2 [12.8.2013]

VAPA-palvelukuvaus v. 2.2 [12.8.2013] v. 2.2 [12.8.2013] 1 (8) SIIRTOSOPIMUKSEN LIITE 2. VAPA-palvelukuvaus v. 2.2 [12.8.2013] YLEISKUVAUS Arkistolaitoksen vastaanotto- ja palvelujärjestelmään VAPAan viranomaiset voivat tallentaa sähköisesti

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Kansallisarkisto. SÄHKE2-siirtotiedoston testauspalvelu

Kansallisarkisto. SÄHKE2-siirtotiedoston testauspalvelu Kansallisarkisto SÄHKE2-siirtotiedoston testauspalvelu Kansallisarkisto Rauhankatu 1 PL 258, 0011 Helsinki Puh. Tel. (09) 228 521 kansallisarkisto@narc.fi Riksarkivet Fredsgatan 1 PB 258, 0011 Helsingfors

Lisätiedot

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 176 Asiakirjahallinn vaatimukset tietojärjestelmille - sähköisen asiakirjatiedon käsittely, hallinta ja säilyttäminen Liite 3. Vertailu SÄHKE2-normin ja JHS176:n välillä Versio: Palautekierrosversio

Lisätiedot

VAPA YLEISKUVAUS ARKISTOLAITOKSEN SÄHKÖISEN SÄILYTTÄMISEN PALVELUSTA

VAPA YLEISKUVAUS ARKISTOLAITOKSEN SÄHKÖISEN SÄILYTTÄMISEN PALVELUSTA 1 (12) VAPA YLEISKUVAUS ARKISTOLAITOKSEN SÄHKÖISEN SÄILYTTÄMISEN PALVELUSTA 2 (12) JOHDATUS VAPA-PALVELUUN Vastaanotto- ja palvelujärjestelmä VAPA on arkistolaitoksen sähköisen säilyttämisen palvelu, johon

Lisätiedot

Kokemuksia PDF/A:sta Arkistolaitoksen VAPApalvelussa

Kokemuksia PDF/A:sta Arkistolaitoksen VAPApalvelussa Kokemuksia PDF/A:sta Arkistolaitoksen VAPApalvelussa PDF-seminaari 16-17.1.2013 Markus Merenmies Esityksen teemat Aiheet PDF/A aineistojen vastaanotto Vastaanoton yhteydessä tehtävät tarkistukset Näkökulmia

Lisätiedot

SÄHKE- ja Moreqvaikutukset. dokumenttienhallinnan järjestelmäkehitykseen. Juha Syrjälä, Affecto Finland Oy

SÄHKE- ja Moreqvaikutukset. dokumenttienhallinnan järjestelmäkehitykseen. Juha Syrjälä, Affecto Finland Oy SÄHKE- ja Moreqvaikutukset asian- ja Ju dokumenttienhallinnan järjestelmäkehitykseen Juha Syrjälä, Affecto Finland Oy Affecto Enterprise Information Management -ratkaisujen edelläkävijä Pohjois- Euroopassa

Lisätiedot

Poliisihallitus Seulontaesitys ID- 1 (3) 1545574631 Hallintoyksikkö. 16.11.2011 2020/2011/561 Kansallisarkisto

Poliisihallitus Seulontaesitys ID- 1 (3) 1545574631 Hallintoyksikkö. 16.11.2011 2020/2011/561 Kansallisarkisto Poliisihallitus Seulontaesitys ID- 1 (3) 1545574631 16.11.2011 2020/2011/561 Kansallisarkisto POLIISIN HALLINTOASIOIDEN TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA; SEULONTAESITYS Poliisihallitus lähettää poliisin hallintoasioiden

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009. Keskeisiä käsitteitä

Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009. Keskeisiä käsitteitä Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009 Liite 1 Keskeisiä käsitteitä Aineisto Asiakirjallisen tiedon käsittelyprosesseissa tuotettu kokonaisuus (metatiedot ja tiedostot).

Lisätiedot

Digitaalinen pitkäaikaissäilytys

Digitaalinen pitkäaikaissäilytys Digitaalinen pitkäaikaissäilytys Arto Teräs Kirjastoverkkopäivä Helsingin yliopisto 6.5.2009 Digitaalinen pitkäaikaissäilytys / Arto Teräs 2009-05-06 Kalvo 1 Digitaalinen pitkäaikaissäilytys

Lisätiedot

Liite 7: Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto. Rajapintakäyttötapaukset

Liite 7: Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto. Rajapintakäyttötapaukset Liite 7: Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Rajapintakäyttötapaukset Versiohistoria Versio Pvm Tekijät Muutokset 1.0 22.4.2016 Katja Korhonen Ensimmäinen julkaistu

Lisätiedot

Tämän kyselyn määritelmät on kuvattu sopimuksessa.

Tämän kyselyn määritelmät on kuvattu sopimuksessa. LIITE 1 (5) KUVAUS TIETOTURVASTA JA TIETOJEN SUOJAUKSESTA 1. Yleistä Tämä Kiinteistövaihdannan palvelun (KVP) rajapintojen käyttöä koskeva tietoturvakuvaus tulee täytettynä ja Maanmittauslaitoksen hyväksymänä

Lisätiedot

Tietosisällön eheys. Kimmo Janhunen Riskienhallintapäällikkö

Tietosisällön eheys. Kimmo Janhunen Riskienhallintapäällikkö Tietosisällön eheys Kimmo Janhunen kimmo.janhunen@om.fi Riskienhallintapäällikkö Oikeusrekisterikeskuski k 26.11.2014 Esityksen sisältö Tiedon merkitys - tiedon eheyden merkitys Määritelmät Lainsäädäntö

Lisätiedot

Kanta. Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas

Kanta. Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas Käyttöohje 1 (10) Kanta Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas Tämä dokumentti on terveydenhuollon palvelujenantajien (rekisterinpitäjien) arkistonhoitajille tarkoitettu ohje. Ohjeessa kuvataan arkistonhoitajan

Lisätiedot

SÄHKE2-SOVELLUSAUDITOINNIT

SÄHKE2-SOVELLUSAUDITOINNIT 1 (8) Kansallisarkisto SÄHKE2-SOVELLUSAUDITOINNIT PALVELUKUVAUS v. 2.0 (21.2.2013) VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Sisältö 2.0 21.2.2013 Mikko Eräkaski Poistettu toiminta-auditointia koskeva osio

Lisätiedot

Viasys VDC Stream Mallipohjaista projektinhallintaa. Tapani Parmanen ja Mia Rantakari Vianova Systems Finland Oy

Viasys VDC Stream Mallipohjaista projektinhallintaa. Tapani Parmanen ja Mia Rantakari Vianova Systems Finland Oy Mallipohjaista projektinhallintaa Tapani Parmanen ja Mia Rantakari Vianova Systems Finland Oy Web-pohjainen projektiportaali, mikä tarjoaa tehokkaat työvälineet hankkeen tietojen hallintaan, aineiston

Lisätiedot

TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset

TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset Saara Värttö, TTA-PAS koordinaattori, saara.vartto@csc.fi Pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus 10.4.2013 Pitkäaikaissäilytys tutkimuksen tarpeisiin TTA-PAS-hankkeella

Lisätiedot

Pitkäaikaissäilytyksen toiminta ja ylläpito

Pitkäaikaissäilytyksen toiminta ja ylläpito Pitkäaikaissäilytyksen toiminta ja ylläpito Museoiden KDK-ajankohtaispäivä 29.4.2010 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Sisältö PAS kokonaisarkkitehtuurissa

Lisätiedot

Lausuntopyyntö julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

Lausuntopyyntö julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista Lausunto 01.11.2017 2860/00 04 05/2017 Asia: VM/1709/00.01.00.01/2016 VM098:00/2016 Lausuntopyyntö julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista Yleiset kommentit

Lisätiedot

Luonnos eams-rakenteeksi

Luonnos eams-rakenteeksi JHS-XXX: eams-rakenne ja xml-skeema Luonnos eams-rakenteeksi 19.4.2013 Tässä dokumentissa kuvataan keskeiset linjaukset tulevan JHS-suosituksen määrittämäksi eamsrakenteeksi. Dokumentti ei ole JHS-suositusluonnos,

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät Potilastiedon arkisto Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät 26.6.2014 Potilastiedon arkiston hyödyt arkistonhoitajan työssä Arkiston käyttöönotto tuo mukanaan seuraavia hyötyjä Potilasasiakirjojen

Lisätiedot

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta RAFAELA-hoitoisuusluokitus-jär je 1 Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta Ohje: Lomake täytetään Tilaajan toimesta ja palautetaan Toimittajalle käyttöoikeussopimuksen mukana. 1. Aineiston omistajuus

Lisätiedot

YKSA(2) (https://yksa.mikkeliamk.fi) Käyttäjän ohje

YKSA(2) (https://yksa.mikkeliamk.fi) Käyttäjän ohje YKSA(2) (https://yksa.mikkeliamk.fi) Käyttäjän ohje KÄSITTEET JA LYHENTEET Palveluntarjoaja YKSA AMS Mikkelin Ammattikorkeakoulu Arkistonpalvelun työnimi Arkistonmuodostussuunnitelma. Suunnitelma siitä

Lisätiedot

Verkkolaskujen arkistointi

Verkkolaskujen arkistointi Verkkolaskujen arkistointi Palvelun kuvaus sivu 1/7 Tiedon asiakirjat: tekijänoikeudet Tämän asiakirjan sisältöä tai mitään sen osaa ei saa jäljentää yrityksenne ulkopuolella ilman Tiedolta etukäteen saatua

Lisätiedot

REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN

REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN Arkistolaitos REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN Ohje v. 1.0 (16.10.2012) Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171 Helsinki Puh. Tel. (09) 228 521 arkisto@narc.fi Riksarkivet

Lisätiedot

Pitkäaikaistallennus. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen

Pitkäaikaistallennus. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen Pitkäaikaistallennus CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen Mitä on pitkäaikaistallennus? Tiedon tallennuksen aikajänne ylittää tallennusjärjestelmän sekä laite-että ohjelmistokomponenttien

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Sosiaalihuollon metatietomalli Metatietoesimerkit

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Sosiaalihuollon metatietomalli Metatietoesimerkit Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Sosiaalihuollon metatietomalli Metatietoesimerkit Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Sosiaalihuollon asiakkuuden metatiedot... 2 3 Sosiaalihuollon asian metatiedot...

Lisätiedot

Case Honeywell Oy. Suomen XII Liikearkistopäivät, 13.9.2007, Tampere. Jarmo Luoma-aho, Antti Ropponen

Case Honeywell Oy. Suomen XII Liikearkistopäivät, 13.9.2007, Tampere. Jarmo Luoma-aho, Antti Ropponen Case Honeywell Oy Suomen XII Liikearkistopäivät, 13.9.2007, Tampere Jarmo Luoma-aho, Antti Ropponen 1 Vastaanottaa yritysten asiakirjoja, lähinnä pysyvään säilytykseen Asiakirjoihin liittyvä tutkijapalvelu

Lisätiedot

Pitkäaikaissäilytyksen toteutuksen erityispiirteet. TTA:n pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus Kimmo Koivunen

Pitkäaikaissäilytyksen toteutuksen erityispiirteet. TTA:n pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus Kimmo Koivunen Pitkäaikaissäilytyksen toteutuksen erityispiirteet TTA:n pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus 10.4.2013 Kimmo Koivunen Pitkäaikaissäilytyksen määrityksiä Säilyttää digitaaliset aineistot käyttökelpoisina

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet

Yritysturvallisuuden perusteet Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi 8. Luento Tietoturvallisuus Tiedon ominaisuudet

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012 HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 13.11.2012 HELMI-EXTRANET-KÄYTTÖPOLITIIKKA SISÄLTÖ 1 Extranet-tunnuksen käyttöpolitiikka 2 Käyttäjätunnusten myöntöperusteet 3 Salasanat Käyttäjätunnuksen hyväksyttävä

Lisätiedot

Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä. Rajapintakäyttötapaukset

Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä. Rajapintakäyttötapaukset Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Versiohistoria Versio Pvm Tekijät Muutokset 1.0 KK Ensimmäinen julkaistu versio. 2.0 12.10.2016 KK Muokattu käyttötapauksia Arkistoi

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet

Yritysturvallisuuden perusteet Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi 9. Luento Tietoturvallisuus Tiedon ominaisuudet

Lisätiedot

Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä. Rajapintakäyttötapaukset

Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä. Rajapintakäyttötapaukset Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Versiohistoria Versio Pvm Tekijät Muutokset 1.0 KK Ensimmäinen julkaistu versio. 2.0 12.10.2016 KK Muokattu käyttötapauksia Arkistoi

Lisätiedot

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1.... 1 2. Arkistonhoitajan käyttöoikeudet ja toimenpiteiden seuranta... 1 3. Sisäänkirjautuminen ja käyttäjän tunnistaminen...

Lisätiedot

ADMIN. Käyttöopas 08Q4

ADMIN. Käyttöopas 08Q4 ADMIN Käyttöopas 08Q4 Sisällysluettelo Uuden käyttäjän lisääminen...3 Käyttäjän poistaminen...3 Oikeudet...4 Käyttäjäasetukset...6 Aktiviteetin määritys...8 Aktiviteetin määrittely...8 Kenttämäärittelyt...9

Lisätiedot

Kansallisarkisto VAPA -palvelun käyttöönotto

Kansallisarkisto VAPA -palvelun käyttöönotto Kansallisarkisto VAPA -palvelun käyttöönotto Kuvaus tarjottavista palveluista ( Palvelukuvaus ) Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171 Helsinki Puh. Tel. (09) 228 521 kansallisarkisto@narc.fi Riksarkivet

Lisätiedot

Sähköinen säilyttäminen

Sähköinen säilyttäminen Sähköinen säilyttäminen Markus Merenmies / Kansallisarkisto Maanmittauslaitos 6.9.2017 1 Odotuksia esitykselle Viitekehys sähköisele säilyttämiselle mihin tulisi kiinnittää huomiota Sähköinen säilyttäminen

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto

Kansallinen digitaalinen kirjasto Kansallinen digitaalinen kirjasto - käyttörajoitusten t huomioiminen i i Kansallisen digitaalisen it kirjaston säädöspohjasta yleisesti Ei erillistä säädöspohjaa Tulevaisuuden tarve? Organisatoriset, taloudelliset

Lisätiedot

RONDO R8 ARKISTO - SÄHKETOIMINNALLISUUS

RONDO R8 ARKISTO - SÄHKETOIMINNALLISUUS RONDO R8 ARKISTO - SÄHKETOIMINNALLISUUS CGI - Johtava globaalien tietotekniikka- ja liiketoimintapalveluiden tarjoaja Maailman kuudenneksi suurin itsenäinen IT-palvelu- ja liiketoimintayritys Perustettu

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

VALDA 1.2 käyttötapauskaaviot VVAA052

VALDA 1.2 käyttötapauskaaviot VVAA052 Valtiokonttori Liite 1 (14) Valtion IT-palvelukeskus Virkamiespalvelut VALDA 23.3.2011 VALDA 1.2 käyttötapauskaaviot VVAA052 Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 100, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251,

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Tietosuojaseloste (5)

Tietosuojaseloste (5) 1.10.2017 1(5) Tietosuojaseloste Tässä tietosuojaselosteesta (jäljempänä tietosuojaseloste ) on kuvattu henkilötietojen käsittelykäytännöt, mukaan lukien kuvaus kerätyistä henkilötiedoista ja niiden käsittelytavoista.

Lisätiedot

Basware Supplier Portal

Basware Supplier Portal Basware Supplier Portal Pikaohje Toimittajille (Toukokuu 2011) Prosessin yleiskatsaus Basware Supplier Portal on tarkoitettu toimittajaorganisaatioille (joita kutsutaan jäljempänä toimittajiksi). Järjestelmän

Lisätiedot

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset 04.02.2005 1 (15) SÄHKE-hanke Tekninen mallintamisen Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005

Lisätiedot

Memeo Instant Backup Pikaopas. Vaihe 1: Luo oma, ilmainen Memeo-tili. Vaihe 2: Liitä tallennusväline tietokoneeseen

Memeo Instant Backup Pikaopas. Vaihe 1: Luo oma, ilmainen Memeo-tili. Vaihe 2: Liitä tallennusväline tietokoneeseen Johdanto Memeo Instant Backup on yksinkertainen varmuuskopiointiratkaisu monimutkaiseen digitaaliseen maailmaan. Memeo Instant Backup suojaa arvokkaat tietosi varmuuskopioimalla C-aseman tiedot automaattisesti

Lisätiedot

Taloushallinnon tukipalvelut Arkistointi. Marja Lehtisaari 11.2.2013

Taloushallinnon tukipalvelut Arkistointi. Marja Lehtisaari 11.2.2013 Taloushallinnon tukipalvelut Arkistointi Marja Lehtisaari 11.2.2013 Arkistoinnin lainsäädäntö Perustuslaki 73/1999 Arkistolaki 831/1994 Julkisuuslaki 621/1999 Muutos 23.6.2005 495/2005, voimaan 1.10.2005

Lisätiedot

Heikki Helin Metatiedot ja tiedostomuodot

Heikki Helin Metatiedot ja tiedostomuodot Heikki Helin 6.5.2013 Metatiedot ja tiedostomuodot KDK:n metatiedot ja tiedostomuodot KDK:n tekniset määritykset ja niiden väliset suhteet Aineistojen valmistelu ja paketointi on hyödyntäville organisaatioille

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Kela, Kanta-palvelut, 8.1.2015 Viimeisin versio: kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Käsiteltävät asiat Valmistautuminen Potilastiedon

Lisätiedot

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 Päivitetty 27.4.2010 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 5 SAAPUNEET HAKEMUKSET JA NIIDEN KÄSITTELY...4

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut

Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut Tiedon saatavuus ja tutkimuksen vapaus KAM-juridisen yhteistyöryhmän seminaari Arkistoneuvos Jaana Kilkki, Kansallisarkisto 12.12.2011 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

Tiedostojen tallentaminen Xamkissa

Tiedostojen tallentaminen Xamkissa Tiedostojen tallentaminen Xamkissa Valmistelu: Marjaana Kivelä, Pirkko Rautaniemi, Jari Väisänen, Marjo Nykänen, Susanna Voutila, Riitta Leviäkangas, Kati Hoffren ja Kimmo Hoikka Lähtökohtana tiedostojen

Lisätiedot

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Tampere 25.5.2010 Terveydenhuollon atk-päivät Maritta Korhonen Hankepäällikkö Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 3.6.2010 1 Metatieto, määritelmä Metatieto

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki, Henkilöstöhallinto REKISTERISELOSTE kuntarekry.fi -palvelu 1/5 16.5.2012

Kaarinan kaupunki, Henkilöstöhallinto REKISTERISELOSTE kuntarekry.fi -palvelu 1/5 16.5.2012 kuntarekry.fi -palvelu 1/5 16.5.2012 1 Rekisterin nimi Kuntarekry.fi -palvelu 2 Rekisterinpitäjä A Kaarinan kaupunki / Henkilöstöhallinto Lautakunnankatu 4 20780 Kaarina Kaarinan kaupunki on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Toiminnallinen mallintaminen

Toiminnallinen mallintaminen 04.02.2005 1 (14) SÄHKE-hanke Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Eija Sorakivi 15.02.2005 Markus Merenmies 18.2.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005 2 (14) Muutoshistoria

Lisätiedot

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Tietoturvallisuus- ja jatkuvuuden hallinnan vaatimukset ICT-hankinnoissa, 12.5.2014 Laura Kiviharju Pilvipalvelut Pilvilaskenta (CloudComputing) tarkoittaa internetissä

Lisätiedot

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Webforum Version 14.4 uudet ominaisuudet Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Yleistä & hallinnointi... 5 Dokumentit... 5 Perättäinen tarkistus- ja hyväksymisprosessi...

Lisätiedot

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Luo / Muokkaa Lähetä Lausunnonantajat Yhteenveto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Sähköinen arkistoinnin palvelukokonaisuus Lausunnonantajia: 1 Puollatko

Lisätiedot

PAS-tilanne ja julkaistujen opinnäytteiden pitkäaikaissäilytykseen liittyvä prosessi ja edellytykset

PAS-tilanne ja julkaistujen opinnäytteiden pitkäaikaissäilytykseen liittyvä prosessi ja edellytykset PAS-tilanne ja julkaistujen opinnäytteiden pitkäaikaissäilytykseen liittyvä prosessi ja edellytykset Kirjastoverkkopäivät 24.10.2017 Opinnäytteiden arkistointi työpaja Lassi Lager (lassi.lager@helsinki.fi)

Lisätiedot

Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö

Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö 18.11.2005 1/6 Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö Tampereen yliopiston hallitus 18.11.2005 hyväksynyt Kansleri 7.12.2005 vahvistanut Yliopiston arkistotoimi 1 Tampereen yliopiston arkistotoimessa

Lisätiedot

Tiera Sähköinen arkistointi. Palvelukuvaus. Sopimus Tiera Sähköinen arkistointi-palvelusta. Salon kaupunki Saapunut 9.12.2014 34/02.08.00.01.

Tiera Sähköinen arkistointi. Palvelukuvaus. Sopimus Tiera Sähköinen arkistointi-palvelusta. Salon kaupunki Saapunut 9.12.2014 34/02.08.00.01. Sopimus Tiera Sähköinen arkistointi-palvelusta Salon kaupunki Saapunut 9.12.2014 34/02.08.00.01.08/2014 3.12.2014 Liite 1, Tiera Sähköinen arkistointi Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki

Lisätiedot

Kansallisarkisto SÄHKE2-AUDITOINNIT PALVELUKUVAUS. v. 1.0 (18.4.2012)

Kansallisarkisto SÄHKE2-AUDITOINNIT PALVELUKUVAUS. v. 1.0 (18.4.2012) 1 (9) Kansallisarkisto SÄHKE2-AUDITOINNIT PALVELUKUVAUS v. 1.0 (18.4.2012) VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Sisältö 1.0 18.4.2012 Mikko Eräkaski ensimmäinen julkaistu versio 2 (9) Sisältö: 1. Yleistä

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto: Digitaalinen pitkäaikaissäilytys

Kansallinen digitaalinen kirjasto: Digitaalinen pitkäaikaissäilytys Kansallinen digitaalinen kirjasto: Digitaalinen pitkäaikaissäilytys Arto Teräs Ajankohtaisseminaari digitoinnista Kansallismuseo 11.2.2009 KDK: Digitaalinen pitkäaikaissäilytys / Arto

Lisätiedot

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla yliopiston hallitus on 18 päivänä toukokuuta 2010 hyväksynyt

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut,

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut, Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Kela, Kanta-palvelut, 22.6.2016 Valmistautuminen Potilastiedon arkiston käyttöönottoon Tutustu Potilastiedon arkiston verkkokoulun Arkistonhallinta

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

Johdanto. Selvityksen rajaukset. Selvityksen terminologia

Johdanto. Selvityksen rajaukset. Selvityksen terminologia Johdanto Valtiovarainministeriö nimitti opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana työryhmän syksyllä 2015 selvittämään sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuutta

Lisätiedot

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Arkkitehtuurikuvaus Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 0.4 1.11.2007 Matti Eerola 0.3 18.10.2007 Matti Eerola 0.2

Lisätiedot

Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa

Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa Airi Salminen Jyväskylän yliopisto http://www.cs.jyu.fi/~airi/ Lainsäädäntöprosessin tiedonhallinnan kehittäminen Metatiedot suomalaisen lainsäädäntöprosessin

Lisätiedot

OPI-Maksut - Käyttötapaukset

OPI-Maksut - Käyttötapaukset OPIMaksut Käyttötapaukset Toiminnallisuudet ja käyttötapaukset: maksupalvelutoiminnot Toimeksiannon lisääminen Palveluväylä toiminto: Toimeksiannon lisääminen Yleiskuvaus Palveluväylään sallitut asiointisovellukset

Lisätiedot

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö Verkkokonsulttipäivä 28.11.2011 Maarit Pirttijärvi j Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö www.sosiaalijaterveyspalvelut.fi Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen käyttäjät

Lisätiedot

TUTKIMUSDATAN KUVAILU. Kuvailun tiedotuspäivä Tieteenala-asiantuntija, FT Katja Fält

TUTKIMUSDATAN KUVAILU. Kuvailun tiedotuspäivä Tieteenala-asiantuntija, FT Katja Fält TUTKIMUSDATAN KUVAILU Kuvailun tiedotuspäivä 27.9.2017 Tieteenala-asiantuntija, FT Katja Fält Sisältö Reilu tutkimusdata (FAIR-periaatteet) ja kuvailu Tutkimusdatan kuvailun pääpiirteet Tutkimusdatan kuvailu

Lisätiedot

Datanhallinnan oppaan esittely mitä ovat IDA, AVAA, KATA, PAS, REMS? Johanna Blomqvist, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus

Datanhallinnan oppaan esittely mitä ovat IDA, AVAA, KATA, PAS, REMS? Johanna Blomqvist, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Datanhallinnan oppaan esittely mitä ovat IDA, AVAA, KATA, PAS, REMS? Johanna Blomqvist, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus avointiede.fi www.avointiede.fi -> Datanhallinnan opas Tutkimusdatan hallinnan

Lisätiedot

Toiminnallinen mallintaminen. Asiankäsittelykokonaisuus

Toiminnallinen mallintaminen. Asiankäsittelykokonaisuus 04.02.2005 1 (15) SÄHKE-hanke Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Eija Sorakivi 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005 2 (15) Muutoshistoria

Lisätiedot

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 Mitä palveluita tarjotaan VALDA-tietojärjestelmän ensimmäisestä versiosta? Mitä hyötyä saat tästä organisaatiollesi? IBM, Helsinki 14.5.2009 Hankepäällikkö Toini Salmenkivi

Lisätiedot

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99 5093/98/FI/lopullinen WP 17 Tietosuojatyöryhmä Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä suositus 1/99 ohjelmistojen ja laitteistojen Internetissä suorittamasta ei-havaittavasta ja automaattisesta

Lisätiedot

Tiedonhallinta ja tietopalvelu sähköisessä ympäristössä

Tiedonhallinta ja tietopalvelu sähköisessä ympäristössä Tiedonhallinta ja tietopalvelu sähköisessä ympäristössä Tallennusjärjestelmät & Tiedonhallinta - konferenssi 1.-2.11.2005 Meripuisto, Espoo 2.11.2005 Leena Kononen Tulli -palvelua ja lainvalvontaa 1. Sisämarkkinoiden

Lisätiedot

eams-foorumi ja keskustelutilaisuus JHShankkeista

eams-foorumi ja keskustelutilaisuus JHShankkeista eams-foorumi ja keskustelutilaisuus JHShankkeista 22.3.2013 Sisältö: 9.00 Tilaisuuden avaus 9.05 Kansallisarkiston osuus 10.30 Tauko 10.45 JHS-osuus 12.00 Tilaisuus päättyy Yleistä eams:n laatimisesta

Lisätiedot

Kokemuksia sähköisen arkistoinnin käyttöönotosta

Kokemuksia sähköisen arkistoinnin käyttöönotosta Kokemuksia sähköisen arkistoinnin käyttöönotosta SÄHKE-expo 29.11.2012 Maija Pylkkänen Tekesin asiakirjahallinto - Tekes on TEM:in alainen virasto, perustettu 1983 - Asiakirjapalvelut tiimi on osa oikeus-

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA

SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA 1 (5) Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 44 :n mukainen selvitys tietojen SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA Määritelmät Tämä selvitys koskee

Lisätiedot

KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut

KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut ATK Päivät 2006 Mikkeli KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut 29.-30.5. 2006 Stefan Lindqvist HCIS Sales Specialist Health Care Information Systems Kodak Health Group 3/24/2013 1 Arkistoinnin haasteita

Lisätiedot

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu)

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) 27.5.2016 27.5.2016 1 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN 2. ARKISTOTOIMEN

Lisätiedot

Kuntarekry.fi palvelun työnhakijatietokanta

Kuntarekry.fi palvelun työnhakijatietokanta REKISTERISELOSTE/TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 1 Rekisterin nimi Kuntarekry.fi palvelun työnhakijatietokanta Tietokanta koostuu kohdistetuista rekrytoinneista, sijaisrekrytoinneista

Lisätiedot

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013 Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma Jorma Waldén 6.5.2013 Yleiskuva Säilytysvelvollisuus laitoksen tehtävien ja toiminnan kautta sisältää pitkäaikaissäilytyksen kulttuuri- ja tiedepoliittiset linjaukset,

Lisätiedot

Väliaikaishallinnon tiedonohjaussuunnitelma ja tehtäväluokitus projekti

Väliaikaishallinnon tiedonohjaussuunnitelma ja tehtäväluokitus projekti Väliaikaishallinnon tiedonohjaussuunnitelma ja tehtäväluokitus projekti Projektipäällikkö Eira Isoniemi eira.isoniemi@ylasavonsote.fi Mitä asianhallinta on? Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot