Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14"

Transkriptio

1 Arkkitehtuurikuvaus Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14

2 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos Matti Eerola Matti Eerola Matti Eerola Matti Eerola Käyttötapaukset siirrettiin erilliseen dokumenttiin. Katselmoinnissa löytyneiden virheiden korjauksia Poistin tietokannan jakamisen tuotehierakian mukaan. Olisi ollu teknisesti lähes mahdotonta. Lisää näkymiä ja muita parannuksia Matti Eerola Lisätty käyttötapauksia Matti Eerola Ensimmäinen versio

3 Sisällysluettelo 1. Johdanto Järjestelmän kuvaus Järjestelmän suurimmat vaatimukset Skenaario Kontekstidiagrammi Editorin toimintaperiaatteet Arkkitehtuurisesti olennaiset oletukset ja rajoitteet Yhteensopivuus vanhan kielitermijärjestelmän kanssa Arkkitehtuuriset näkymät Fyysinen näkymä Informaationäkymä...5

4 1. Johdanto Juha Kauppi on diplomityössään "Ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden arkkitehtuuri ja hallinta" jo kuvaillut ja suunnitellut toteutettavaa järjestelmää. Siinä keskitytään enimmäkseen uudistetun tietomallin ominaisuuksiin ja termien hallintaan. Tämän arkkitehtuuridokumentin tarkoitus on taas kuvailla niitä arkkitehtuurisia ratkaisuja, joilla pyritään täyttämään ohjelmistolle asetetut erilaiset laadulliset vaatimukset. 1.1 Järjestelmän kuvaus Suunniteltava järjestelmä koostuu ohjelmistokomponentista ja kielitermieditorista. Ohjelmistokomponentti vastaa ohjelmistotuotelinjan monikielisyydestä. Editorilla voidaan hallita monikielisyyttä. 2. Järjestelmän suurimmat vaatimukset Järjestelmän vaatimuksia on käsitelty tarkemmin vaatimustenmäärittelydokumentissa. Arkkitehtuuria suunniteltaessa vaatimuksista on poimittu muutama järjestelmälle tärkein ominaisuus, jotka järjestelmän täytyy uuden tietorakenteen lisäksi toteuttaa. Niitä ovat suorituskyky, skaalautuvuus, editorin käytettävyys ja ylläpidettävyys. 3. Skenaario 3.1 Kontekstidiagrammi Kielitermijärjestelmä on ohjelmistokomponentti, joka sijoittuu samaan sovellukseen kuin 1

5 kohdejärjestelmä. Se tarjoaa kohdejärjestelmälle ohjelmallisen rajapinnan, jolla kohdejärjestelmä voi käsitellä kielitermejä. Suurin osa liikenteestä kohde- ja kielitermijärjestelmän välillä tulee olemaan kielitermien hakuja. Kielitermit ladataan pääasiassa yhteisestä termitetokannasta, joka sisältää kaikille yhteisiä termejä. Yhteisiä termejä on tuotehierarkian juuresta installaatiotasoon. Samaa termitietokantaa käyttävät kaikki järjestelmät, joten se muodostaa komponentin, josta kaikkien järjestelmien toiminta riippuu. Tietokanta voi tosin olla kokonainen tietokantaklusteri, joten sen aiheuttamaa riskiä voidaan pienentää tarvittaessa. On mahdollista tallentaa myös vain tiettyyn järjestelmään liittyviä termejä. Ne tallennetaan omaan tietokantaan, koska niitä ei tarvita missään muussa järjestelmässä. Vain tiettyyn järjestelmään liittyviä termejä ovat esimerkiksi organisaatiokohtaiset termit. Installaatiokohtaisessa eli paikallisessa termikannassa olevia sisältöjä ei voi käyttää uudelleen muissa installaatioissa tehtävissä käännöksissä. Hakujen tulokset täytyy tallentaa välimuistiin, koska suorituskyvyn täytyy olla hakujen osalta hyvä. Välimuistilla saadaan myös skaalautuvuutta, koska se vähentää liikennettä yhteisestä tietokannasta sovelluksiin. Välimuistiin ei voi kuitenkaan tallentaa kovin paljoa tietoa, eikä mielellään ainakaan sellaista tietoa, jota ei sovelluksessa tarvita. Palvelimella ajetaan usein monia sovelluksia, joissa kaikissa käytetään kielitermijärjestelmää. Tuhlaileva resurssienkäyttö kuluttaisi palvelimen resurssit nopeasti loppuun. Arkkitehtuuri tukee useampaa välimuistikerrosta, jotka voivat käyttää eri menetelmiä tiedontallentamiseen esimerkiksi muistia tai kovalevyä. Kovalevyn käyttäminen välimuistina voisi vähentää yhteisen termitietokannan kuormaa huomattavasti, koska tietoa voitaisiin tallettaa jopa päiviksi kovalevyn välimuistiin. Kielijärjestelmän ja käyttäjien välisenä rajapintana toimii editori, joka on web-pohjainen sovellus muun järjestelmän rinnalla. Sillä käyttäjät voivat hallinnoida kielitermejä. Editori ei käytä välimuistia, koska sen suorituskyky ei ole olennainen osa koko järjestelmän suorituskykyä. Editoria käsitellään enemmän käyttötapauksien yhteydessä. Lopullisessa tuotteessa kohdejärjestelmän käyttöliittymäsivuilta voi saada listauksia sivun termeistä ja päästä muokkaamaan niitä editorissa. 3.2 Editorin toimintaperiaatteet Juha Kauppi käsitteli diplomityössään lyhyesti myös kielitermien muokkauksen ja kääntämisen tärkeimpiä periaatteita. Periaatteiden mukaan kielitermien muokkaaminen tulisi tapahtua taulukkomuodossa, jossa taulukon rivit on ryhmitelty käyttöliittymäsivun tai toiminnallisuuden mukaan. Taulukon hyötynä on useamman kielitermin nopea muokkaaminen ja kontekstin säilyminen ryhmittelyjen avulla. Käyttöliittymäsivuilla mahdollistetaan sivun termien listauksen näyttäminen sivun alalaidassa tai listauksen avaaminen editoriin. Editorissa täytyy myös pystyä hakemaan kielitermejä listaan eri hakuehdoilla. 4. Arkkitehtuurisesti olennaiset oletukset ja rajoitteet 4.1 Yhteensopivuus vanhan kielitermijärjestelmän kanssa Uuden tietorakenteen pitää olla sellainen, että vanhat kielitermit voidaan siirtää uuteen kielitermijärjestelmään. Ohjelmistorajapintojen tulee toimia niin, ettei se vaadi laajoja muutoksia 2

6 kohdejärjestelmän koodiin. Vanhat kielitermit sisältävät esimerkiksi tietyillä merkkijonoilla merkittyjä paikkoja, joihin tulostetaan dynaamista sisältöä kuten numeroita jne. Uuden kielitermijärjestelmän pitää säilyttää kyseiset merkkijonot, koska niiden muuttaminen vaatisi laajoja muutoksia kohdejärjestelmään. 3

7 5. Arkkitehtuuriset näkymät 5.1 Fyysinen näkymä Fyysisestä näkymästä voi nähdä, että kielitermijärjestelmää voidaan ajaa hyvin erilaisissa ympäristöissä. Suoritettavien palvelinohjelmistojen määrä palvelinta kohden vaihtelee paljon ja joskus ohjelmistoa suoritetaan palvelinklusterissa. Jotta kielitermijärjestelmä toimisi klusterissa, ohjelmiston tilaa ylläpitävien tietorakenteiden täytyy olla serialisoituvia. Kielitermit voivat olla jaettu useampaan tietokantaan ja järjestelmän tarvitsemien tietokantojen määrä voi vaihdella. Lisäksi on mahdollista, että ohjelmisto asennetaan palvelimelle, jolta ei saa olla tietokantayhteyksiä muihin koneisiin. Silloin tarvittavista kielitermeistä otetaan kopio ja ne sijoitetaan tietokantaan samalle palvelimelle kuin sovellus. 4

8 5.4 Informaationäkymä Editor Core Core.CacheHandler Core.Model Core.Data Editori käsittelee termejä suoraan Core.Model tietomallien avulla. Se ohittaa välimuistin, joten muutokset näkyvät muussa sovelluksessa vasta kun muutetun termin sisältö poistuu välimuistista. Muodostaa oman ohjelmistokirjaston. Se sisältää termien käsittelyyn tarvittavat toiminnot. Hallinnoi termien tallentamista välimuistiin. Vaikka tämän modulin avulla haetaankin yksittäisiä termejä, se käsittelee termejä paketteina, joista se lopultaa etsii haetun termin ja palauttaa sen sisällön. Termejä käsitellään paketteina, jotta niiden lataus tehostuisi. Tavoitteena on, että kaikille paketin termeille tulee käyttöä jossain vaiheessa. Sisältää parannetun tietomallin. Tieto on paketoitu olioihin, joiden avulla sitä voi helposti manipuloida jne. Hoitaa tiedon lataamisen ja päivittämisen tietokantaan. Luo tiedoista tietomallin mukaisia olioita. Tieto käsitellään lähinnä taulukkoina. 5

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 7.1.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

AKI KÖSSILÄ LINUX-POHJAISEN LASKENTAPILVEN RAKENTAMINEN. Kandidaatintyö

AKI KÖSSILÄ LINUX-POHJAISEN LASKENTAPILVEN RAKENTAMINEN. Kandidaatintyö AKI KÖSSILÄ LINUX-POHJAISEN LASKENTAPILVEN RAKENTAMINEN Kandidaatintyö Tarkastaja: Tutkija, DI Jari Seppälä 9. toukokuuta 2010 II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Automaatiotekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

T-76.115 Tekninen spesifikaatio

T-76.115 Tekninen spesifikaatio T-76.115 Tekninen spesifikaatio OtaShop2 Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus Tarkastettu 3.2 5.4.2004 Karanko Laajennettu selvitystä ylläpitopuolen tekniikasta 3.1 5.4.2004 Ojanen Pieni lisäys replikoinnin

Lisätiedot

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit Muistin hallinta 51 3. Muistin hallinta Tämä luku käsittelee erityyppisiä muisteja ja ohjelman sijoittelua muistiin, dynaamisen muistin hallintaa ja yleensä muistinhallintaa. Pääpaino on siinä, miten muisti

Lisätiedot

T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta WWW-julkaisujärjestelmälle

T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta WWW-julkaisujärjestelmälle HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Department of Computer Science and Engineering Laboratory of Information Processing Science Oskar Ojala ja Antti Saarinen T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta

Lisätiedot

Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla

Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla Antti Kettunen 12.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Avoimen lähdekoodin periaatteella

Lisätiedot

Tietotekniikan osasto 1.12.2004. Tero Tähtinen HTTP-VÄLITYSPALVELIMEN KÄYTTÖ TAPAHTUMIEN KERÄÄMISEEN

Tietotekniikan osasto 1.12.2004. Tero Tähtinen HTTP-VÄLITYSPALVELIMEN KÄYTTÖ TAPAHTUMIEN KERÄÄMISEEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Diplomityö Tietotekniikan osasto 1.12.2004 Tero Tähtinen HTTP-VÄLITYSPALVELIMEN KÄYTTÖ TAPAHTUMIEN KERÄÄMISEEN Työn valvoja Työn ohjaaja Petri Vuorimaa Timo Engblom TEKNILLINEN

Lisätiedot

Joni Lehto VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Joni Lehto VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Joni Lehto VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2015 VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Lehto, Joni Satakunnan ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset

M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset 14.9.2009 1/56 Sisältö 1. MERKITTÄVIMMÄT UUDET OMINAISUUDET JA PARANNUKSET...4 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET JA PÄIVITTÄMINEN VERSIOON 6.0...5 2.1 Järjestelmävaatimukset

Lisätiedot

Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA

Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA Tekniikka ja liikenne 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Henri Mäenpää Opinnäytetyön nimi Domain-suunnitelma Vuosi 2010

Lisätiedot

Aava Platform -konseptin arviointi

Aava Platform -konseptin arviointi TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-05250-10 Aava Platform -konseptin arviointi Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juho Eskeli, Päivi Parviainen luottamuksellinen 2 (26) Raportin nimi Aava Platform konseptin arviointi

Lisätiedot

Pilvipalveluiden turvallisuus

Pilvipalveluiden turvallisuus Pilvipalveluiden turvallisuus Mitä organisaatioiden tulisi huomioida pilvipalveluja hyödyntäessä Sisällysluettelo Johdanto... 4 Määritelmät... 5 Pilvipalveluiden toimintaan liittyviä käytäntöjä... 7 1.

Lisätiedot

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Tiina Kettunen MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 5.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot

BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje

BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje Johdanto Base ContentManager Base ContentManager on Media Cabinet Oy:n toteuttama julkaisujärjestelmä, jonka avulla organisaation julkinen www-sivusto sekä intranet ja ekstranet

Lisätiedot

Dynaamisen HTTP-sisällön tarjoaminen välimuistipalvelimelta

Dynaamisen HTTP-sisällön tarjoaminen välimuistipalvelimelta TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietojenkäsittelyopin laboratorio Jussi Koskela, jpkoske2@cc.hut.fi Henri Sivonen, hsivonen@iki.fi T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Dynaamisen HTTP-sisällön

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä

DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä Tekijä Mikko Heikkinen Valvoja Juha Röning Toinen tarkastaja Jari Hannuksela Työn tekninen ohjaaja Juuso Ohtonen

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96 Käyttöohjeet Kuksa Jäsenrekisteri sivu 1/96 Contents 1 Johdanto... 5 1.1 Käytön tuki... 5 2 Kirjautuminen Kuksa -jäsenrekisteriin... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 PartioID... 5 2.3 Virhetilanteet... 6 2.3.1 Rekisteröityminen

Lisätiedot

SAMULI VAINIO PILVIPALVELUT JA NIIDEN KÄYTTÖÖNOTTO - ERITYISTARKASTELUSSA AMAZON JA DRUPAL. Diplomityö

SAMULI VAINIO PILVIPALVELUT JA NIIDEN KÄYTTÖÖNOTTO - ERITYISTARKASTELUSSA AMAZON JA DRUPAL. Diplomityö SAMULI VAINIO PILVIPALVELUT JA NIIDEN KÄYTTÖÖNOTTO - ERITYISTARKASTELUSSA AMAZON JA DRUPAL Diplomityö Tarkastaja: dosentti Ossi Nykänen Tarkastaja ja aihe hyväksytty tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

TIETOKANTA-ARKKITEHTUURIN SUUNNITTELU JA OPTIMOINTI JOUKKOISTAMISTA HYÖDYNTÄVÄÄN PALVELUUN

TIETOKANTA-ARKKITEHTUURIN SUUNNITTELU JA OPTIMOINTI JOUKKOISTAMISTA HYÖDYNTÄVÄÄN PALVELUUN TIETOTEKNIIKAN OSASTO Arto Huhtala TIETOKANTA-ARKKITEHTUURIN SUUNNITTELU JA OPTIMOINTI JOUKKOISTAMISTA HYÖDYNTÄVÄÄN PALVELUUN Diplomityö Informaatioverkostojen koulutusohjelma Huhtikuu 2014 Huhtala A.

Lisätiedot

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Tekijänoikeus Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Käsikirjaa voi vapaasti levittää kokonaisena

Lisätiedot

Hälyri-sovellusprojekti

Hälyri-sovellusprojekti Hälyri-sovellusprojekti Niko Mononen Veli-Mikko Puupponen Ilkka Rautiainen Atte Söderlund Sovellusraportti Versio: 1.0.0 Julkinen 26. kesäkuuta 2014 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä

Lisätiedot

DOKUMENTTIENHALLINTASUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.1

DOKUMENTTIENHALLINTASUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.1 DOKUMENTTIENHALLINTASUUNNITELMA Versio 1.1 Edited by Checked by Approved by Harri Kauhanen Antti Tuomaala i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 1. JOHDANTO 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja kattavuus 2

Lisätiedot

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne Kotisivuohjeet Tässä ohjeessa käydään läpi kotisivujen tekemisen perusteet keskittyen html-koodiin ja sen ominaisuuksiin. Ohjetta voidaan käyttää sivupohjien luonnin apuna, on kuitenkin suositeltavaa että

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN

Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN Kandidaatintyö Tarkastaja: lehtori Jukka Koskinen II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Signaalinkäsittelyn

Lisätiedot

MIKKO HAAPANEN AJAX-TEKNIIKOIDEN HYÖDYNTÄMINEN VAISALA ROSA -SÄÄASEMAN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄSSÄ

MIKKO HAAPANEN AJAX-TEKNIIKOIDEN HYÖDYNTÄMINEN VAISALA ROSA -SÄÄASEMAN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄSSÄ MIKKO HAAPANEN AJAX-TEKNIIKOIDEN HYÖDYNTÄMINEN VAISALA ROSA -SÄÄASEMAN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄSSÄ Kandidaatintyö Tarkastaja: Mikko Salmenperä II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Automaatiotekniikan

Lisätiedot

Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely

Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely SerAPI projekti Yhteyshenkilö Mika Tuomainen (Mika.Tuomainen@uku.fi) Dokumentin versio 1 Päiväys 30.12.2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Määrityksen

Lisätiedot