Vaikuttavaa osaamista. Toimintakertomus 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaikuttavaa osaamista. Toimintakertomus 2009"

Transkriptio

1 Vaikuttavaa osaamista Toimintakertomus 29

2 Sisällys Amiedussa on tekemisen meininki... 3 Laskevilla markkinoilla kasvavaa kysyntää osaamisesta ja osaamisen johtamisesta... 4 Lupauksen mukainen ja laadukas palvelu... 6 Asiakaslähtöinen ja tuloksellinen henkilöstö... 7 Osaamiskeskuskatsaukset Kauppa...8 Kiinteistö ja rakennus... 1 Yritysturvallisuus ICT Teknologiateollisuus Henkilöstövalmennus Hyvinvointi...2 Taitotalon kongressikeskus...22 Ami-säätiön hallinto...24 Briefly in English Kansikuva: Vuonna 29 valmistui ainutlaatuinen lämpöpumppulaboratorio Amiedun Hiomotien toimipisteeseen. Kouluttaja Antti Lankinen kouluttaa Ville Niskasta tarkistamaan yleismittarilla, että maalämpöpumppu saa kaikki kolme sähkövaihetta normaalisti. Ammatillisen aikuiskoulutuksen taitotalo Ami-säätiö tarjoaa parhaat kokonaisratkaisut pääkaupunkiseudun elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja työyhteisöjen osaamisen vahvistamiseen. Toiminnan suunnittelua ohjaavat valtakunnalliset ja alueelliset strategiat. Ami-säätiön perustivat 1973 Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa. Ami-säätiön palvelukokonaisuus Ami-säätiö tarjoaa laaja-alaisia kokonaisratkaisuja pääkaupunkiseudun elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistamiseen, työyhteisöjen kehittämiseen ja yksilöllisen osaamisen lisäämiseen. Toiminnan suunnittelua ohjaavat valtakunnalliset ja alueelliset strategiat. Amiedu on Suomen johtava ammatillinen aikuiskoulutuskeskus. Amiedun omistaa Ami-säätiö, jonka taustayhteisöjä ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa. Amicom ajankohtaisseminaarit ja -koulutukset ovat laadukkaita ammatillisen osaamisen ja ajankohtaisen tiedon välittäjiä. Taitotalon kongressikeskuksen ravintola- ja kongressipalvelut varmistavat kongressin, seminaarin ja kokouksen onnistumisen. Amiedun toimintakertomus 29 Tuotanto ja visuaalinen suunnittelu: Pisa Marketing Oy Valokuvat: Iiris Illukka Kirjapaino: PrXpress Oy 2

3 johtajan katsaus Amiedussa on tekemisen meininki Vuosi 29 oli Amiedulle monella mittarilla menestys. Sen koulutus- ja kehittämispalveluiden liikevaihto kasvoi runsaat 6,3 % ollen 29,6 milj.. Amiedun opiskelijasuoritteet eri asiakasprojekteissa ylittivät kaikki aiemmat ennätykset. Amiedun avulla ammattitaitoaan kehitti joka päivä keskimäärin 2 9 opiskelijaa. He suorittivat 13 ammatillista tutkintoa, 8 tutkinnon osaa sekä 8 sertifikaattia. Amiedun osaamiskeskuksista yritysturvallisuus, hyvinvointi sekä kiinteistö ja rakennus kasvoivat merkittävästi, koulutusmuodoista oppisopimus ja ammatillinen lisäkoulutus. Työyhteisökumppanuuksien lukumäärä sekä olemassa oleville kumppaneille toteutettujen Parhaat kokonaisratkaisut -konseptin mukaisten palvelujen volyymi kasvoi niin ikään merkittävästi. Suomelle vuosi 29 oli vaikea. Maamme bruttokansantuote kutistui 7,8 %. Viennin heikko taso sekä teknologia- ja talonrakennusteollisuuden tilauskirjojen ohuus heijastuivat koko yhteiskuntaan. Työttömyys ei kuitenkaan kasvanut samassa suhteessa. Monet työnantajat suosivat lomautuksia varautuessaan lähivuosina tapahtuvaan suurten ikäluokkien eläköitymiseen ja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaan. Vuonna 29 ammatillisen aikuiskoulutuksen kilpailuympäristöä muutti se, että useat aiemmin nuorisoasteen opetussuunnitelmaperusteiseen koulutukseen keskittyneet järjestäjät tekivät organisatorisia ja toiminnallisia muutoksia parantaakseen kilpailuasemaansa myös näyttömuotoisessa ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Niin ikään lukuisat yksityisoikeudelliset kouluttajakonsultit ja kehittämisyhtiöt osallistuivat myös työvoimapoliittisen koulutuksen hankintakilpailuihin. Kysyntä- ja kilpailutilanteen muutoksista johtuen Amiedun koulutus- ja kehittämispalveluiden keskimääräiset yksikköhinnat laskivat. Kun tämä yhdistetään henkilöstökuluja voimakkaasti kasvattaneeseen työehtosopimusratkaisuun, seurauksena oli liiketuloksen merkittävä heikkeneminen. Työn tehokkuuden kasvattaminen sekä toimintaorganisaation uudistaminen osoittautuivatkin välttämättömyydeksi. Amiedu valmistautui vuoteen 21 tarkistamalla asiakastarve- ja strategiapohjaisesti palvelutuotannon toimintamallinsa. Uudistusta tukee kouluttajien uusi toimenkuvamääritys ja osaamisprofiili sekä toiminnanohjauksen uusi järjestelmäratkaisu. Selkeät tehtävät ja vastuut sekä keskittyminen olennaiseen parantavat tehokkuuden ohella merkittävästi eri asiakastoteutusten laatua ja vaikuttavuutta. Vuoden 29 investointipäätökset koskivat kolmea Amiedun eri oppimisympäristöä. Kiinteistönhoidon osaamisalueella Amiedu laajensi uusiin energiatekniikoihin. Yritysturvallisuuden osaamiskeskus sai kokonaan uudet toimitilat ja kotoutumiskoulutuksen toimitiloja laajennettiin voimakkaasti kasvaneen kysynnän vuoksi. Amiedun toiminnan volyymi- ja liikevaihtonäkymien osalta vuosi 21 on haasteellinen. Ami-säätiö on laatinut kuitenkin selkeän kasvubudjetin. Päätöstä tukee toisaalta 2-luvulla keskimäärin toteutunut 8 %:n vuotuinen kasvu, toisaalta toteutetut merkittävät toiminnalliset investoinnit sekä rohkaiseva asiakas- ja sidosryhmäpalaute. Ammatillinen aikuiskoulutus on lunastanut paikkansa perinteisesti juuri talouden murroksissa. Meillä Amiedussa onkin hyvä tekemisen meininki ja luottamus kohdata asiakas- ja kehittämisprojektien uudet haasteet. Timo Karkola johtaja, rehtori Ami-säätiö, Amiedu 3

4 Otsikko otsikko otsikko Laskevilla markkinoilla kasvavaa kysyntää Liiketoiminta osaamisesta ja osaamisen johtamisesta Osaaminen Vuonna 29 useimmat yritykset kohtasivat laskevat markkinat ja entistä kireämmän kilpailutilanteen. Monessa yrityksessä oli tultu tilanteeseen, jossa perinteisten kilpailukeinojen rinnalla organisaation osaaminen nähtiin entistä merkittävämpänä kilpailuedun rakentajana. Samalla näkemykset osaamisen kehittämisestä ovat laajentuneet perinteisestä kouluttamisesta kohti liiketoiminnan strategisista tavoitteista lähtevää kokonaisvaltaista osaamisen johtamista. Amiedun toimintamallia on kehitetty vastaamaan juuri tähän tarpeeseen. Nykytila Yrityksen nykytila ja nykyinen toimintamalli Nykyinen osaaminen Liiketoimintasu Kehittämissuu Kasvavaa kehittämistä, vaikuttavaa osaamista Vuonna 29 Amiedun koulutuspalveluiden myynti kasvoi 6,3 % keskimäärin laskevilla markkinoilla. Myös osaamisen johtamiseen liittyvien konsultointipalveluiden tuotanto kasvoi. Tämä on asiakkaiden luottamuksen osoitus Amiedun palveluratkaisuja ja niiden tuomia konkreettisia tuloksia kohtaan. Toimintavuoden aikana Amiedu solmi eri yritysten ja yhteisöjen kanssa 13 uutta kumppanuussopimusta, jotka tähtäävät asiakkaiden henkilöstön, heidän asiakkaidensa tai alihankintaverkostonsa kokonaisvaltaiseen osaamisen kehittämiseen. Vuonna 29 laaja-alaista yhteistyötä tehtiin runsaan 4 kumppanuusasiakkaan kanssa. Amiedu tuotti erilaisia osaamisen kehittämispalveluita kaiken kaikkiaan runsaalle 1 yritykselle ja yhteisölle. Asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan asiakkaat arvioivat saavuttavansa yhteistyössä Amiedun kanssa konkreettisia tuloksia liiketoimintaansa keskimäärin arvosanalla 3,97 (asteikko 1-5). Amiedu tuotti kehittämispalveluita asiakkailleen valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Näin Amiedun asiakkaat saavat keskitetysti suunnitellut ja ohjatut kehittämispalvelut myös paikallisesti. Vuonna 29 valtakunnallisen yhteistyöverkoston kautta tuotettujen palvelujen määrä lisääntyi tuntuvasti. Oppisopimuskoulutusten volyymi kasvoi merkittävästi Toimintavuonna Amiedun yhteistyö Uudenmaan työ- ja elinkeinokeskuksen (ELY) sekä eri oppisopimuskeskusten kanssa niin pääkaupunkiseudulla kuin valtakunnallisesti kasvoi selvästi. Tämä mahdollisti kustannustehokkaiden palveluratkaisujen tuottamisen Amiedun asiakkaille Muunto-, Täsmä-, Rekry- ja oppisopimuskoulutuksina. Ami-säätiön järjestämän oppisopimuskoulutuksen opiskelijatyöpäivien määrä kasvoikin merkittävästi vuonna 29, peräti 21,9 %. Koulutus on investointi Kustannustehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen edellyttää kehittämisinvestoinneilta konkreettisia tuloksia, joita on kyettävä arvioimaan muiden investointien Henkilöstön tavoin. työtyytyväisyystutkimuksen koulutuksiksi tuloksia ilman 29 selkeitä Mikäli osaamisen kehittäminen jää irrallisiksi tavoitteita ja seurantaa koulutusten 5 vaikutuksista liiketoiminnan tuloksiin, koulutus muodostuu ylimääräiseksi kustannukseksi 4 eikä investoinniksi kilpailukyvyn parantamiseen. Amiedun kokonaisvaltaiset ja 3tavoitteelliset koulutuspalvelut tuottavat konkreettista hyötyä asiakasyritysten liiketoimintaan. Kouluttautuminen Amiedussa on 2investointi, joka kannattaa. 1 4,16 4,9 Oma työ Esimiestyö / johtaminen Yritys- ja yhteisöasiakkaille tehdyn asiakastyytyväisyystutkimuksen 29 tuloksia ,1 3,97 4,1 4,4 Kouluttajien ammattitaito Yhteistyössä Amiedun kanssa saavutamme konkreettisia tuloksia Amiedun koulutus on käytännönläheistä Ami-sää keskimä Koulutta Muu he 4

5 Realia Group Oy:n varatoimitusjohtaja Jani Nieminen (vas.), SKV Isännöinti Oy:n aluejohtaja Esko Lehtonen ja Realia Management Oy:n johtaja Lasse Käck määrittelemässä isännöintitoiminnan kilpailuetua, osaamisen johtamista ja ydinosaamista Amiedun kehitysjohtaja Jussi Jarrettin kanssa. Ainutlaatuinen palveluratkaisu osaamisen kehittämiseen Amiedun tavoitteena on pitkäjänteinen kumppanuus. Tiivis ja luottamuksellinen yhteistyö mahdollistaa sen, että Amiedu tuntee syvällisesti asiakkaansa toimialan, liiketoiminnan strategian, toimintatavat ja tavoitteet. Amiedu arvioi yhdessä asiakkaan kanssa organisaation osaamistason ja tarpeet tavoitteiden saavuttamiseksi sekä sopii osaamisen kehittämisen seurantamittarit. Amiedu räätälöi ja tuottaa tarvittavan kehittämiskokonaisuuden omasta ja valtakunnallisen asiantuntijaverkostonsa palvelutarjonnasta. Palveluvalikoiman rungon muodostavat eri ammattialojen tutkinnot, sertifikaatit sekä organisaation muutostilanteita tukevat täsmäkoulutukset ja rekrytointipalvelut. Amiedun tarjontaan kuuluu myös koulutusten rahoitus- ja tukijärjestelmiin liittyvät neuvontapalvelut. Kouluttamisesta osaamisen johtamiseen Koulutus on vain yksi osa kokonaisvaltaista osaamisen johtamista. Sillä varmistetaan, että yrityksellä on oikeaa osaamista oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Koulutuspalvelujen tuottamisen lisäksi Amiedu konsultoi asiakkaitaan osaamisen johtamisessa tarvittavien toimintamallien ja työkalujen rakentamisessa. Oleellista on kehittämisen jatkuvuus suhteessa toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin ja niiden tuomiin uusiin osaamisvaatimuksiin. Amiedun palveluratkaisu varmistaa, että kumppanuuden tuloksena on tavoitteiden mukaista ja yritystä hyödyttävää osaamista. 5

6 Otsikko otsikko otsikko Lupauksen mukainen Nykytila ja laadukas Tulevaisuus palvelu Liiketoiminta Palveluiden kysyntä kasvoi Osaamisen kehittämisellä on monitahoinen vaikutus. Opiskelija vahvistaa ammatillista osaamistaan työelämälähtöisellä koulutuksella ja työnantaja saa entistä pätevämpää työvoimaa. Ammatillisten perus-, lisä- ja täydennyskoulutusten kysyntä kasvoikin viime vuonna. Amiedussa opiskeli 21 9 aikuisoppijaa Urabaarista, henkilöstövalmennuksen ohjaavista kouluttajista, 3 kummiohjaajista sekä eri alojen kouluttajista ja pääkouluttajista. Koulutuspalveluiden laadusta 2 kerätään järjestelmällisesti asiakaspalautetta, jota hyödynnetään toimintojen kehittämisessä. Vuonna 29 opiskelijapalaute oli keskimäärin 4,8. 1 Amiedu osallistui Opetushallituksen järjestämään ammatilli- vuonna 29. Tutkintoja suoritettiin lähes 1 3 ja amsen koulutuksen laatupalkintokilpailuun, jossa se pääsi arvos- 4,8 3,7 4,1 mattipätevyyksiä ja sertifikaatteja yhteensä yli 8. tettuun finalistien joukkoon. Amiedun koulutuspalvelut ovat lupauksensa ammatillinen koulutus mukaisesti laadukkaita ja tuloksellisia. valmentava koulutus Kehitystyö tehosti toimintaa Vuonna 29 kehitystyön painopisteenä oli laajamittainen eri Henkilöstön työtyytyväisyystutkimuksen tuloksia toiminnallinen 29 analyysi keskimäärin vuonna 29 ja pätevyydet 29 Ami-säätiön henkilöstö Suoritetut tutkinnot osaamiskeskusten koulutuspalveluiden ja parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen koko toimintakentässä. Amiedu täsmensi tehtävävastuita ja rooleja osaamis keskusten johtajien, koulutuspäälliköiden, 4 kouluttajien ja koulutusassistenttien välillä. Kouluttajan rooli laajentui ohjaajan, valmentajan, mentorin ja konsultoivan toimijan suuntaan henkilökohtaistamisen periaatteiden 2 mukaisesti. 2 4 Amiedu vahvisti myös oppisopimustoiminnan resursseja määrittelemällä vastuut 1 keskitettyjen palveluiden ja osaamiskeskusten välillä. Oppisopimustoiminnan jatkuva kehittäminen Otsikko otsikko otsikko 1 palvelee aikuisoppijoiden 4,16 mahdollisuuksia 4,9 elinikäiseen Nykytila oppimiseen Tulevaisuus toimien työssäoppimisen, Oma koulutuksen ja tutkinnon suo- Kouluttajat Kokotutkinnot Esimiestyö / johtaminen Yrityksen nykytilamuu henkilöstö Yrityksen Osatutkinnot rittamisen käytännönläheisenä viitekehyksenä. ja nykyinen tulevaisuudenkuva Pätevyydet Liiketoiminta toimintamalli Syksyllä 29 Amiedu otti käyttöönsä koulutuksen hallintajärjestelmän Studentan. Uusi työkalu mahdollistaa tutkinnon Liiketoimintasuunnitelma Yritys- ja yhteisöasiakkaille tehdyn asiakastyytyväisyystutkimuksen ja hallinnan 29 entistä tuloksia paremmin, ja Opiskelijapalaute 29 suorittamisen suunnittelun Kehittämissuunnitelma 5Suoritetut tutkinnot toimii myös opintojen 5ohjaamisen välineenä varmistaen laadukkaan ja yksilöllisen koulutuksen. osaaminen Osaaminen ja pätevyydet 29 Nykyinen toteuttamiseen tarvittava osaaminen 4 4 Laadunhallinta varmistaa lupauksen 3 Laadunhallinta on oleellinen osa Amiedun johtamisjärjestelmää, käytännön arkea 2 ja asiakaslupausta. Laatujohtamisen työkaluina ovat ulkoisesti auditoitu ISO 91-laatujärjestelmä 1 ja oman toiminnan arviointi- ja kehittämismalli EFQM. Aikuisoppijan kouluttautumisen ja koulutuksen laadun tukena on tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kokonaisuus, 4,1 3,97 4,1 4,4 Kouluttajien ammattitaito joka muodostuu ohjaus- Yhteistyössä ja oppimiskeskus Amiedun kanssa Tuutorista, pääkaupunkiseudun aikuiskouluttajien yhteisestä palvelupisteestä saavutamme konkreettisia tuloksia Amiedun koulutus on käytännönläheistä Henkilöstön työtyytyväisyystutkimuksen tuloksia 29 Yrityksen nykytila ja nykyinen toimintamalli Nykyinen osaaminen Liiketoimintasuunnitelma Yrityksen tulevaisuudenkuva Amiedun palvelutoiminta perustuu asiakkaalle annettuun lupaukseen ja sen lunastukseen. Varmistaakseen lupauksensa toteutumisen Amiedu vahvisti vuonna 29 osaamisen kehittäjän Opiskelijapalaute 29 rooliaan Kehittämissuunnitelma 5 muun muassa laatujohtamisella, Osaaminen uusilla työkaluilla sekä täsmentämällä tehtävävastuita. toteuttamiseen tarvittava osaaminen Ami-säätiön henkilöstö keskimäärin vuonna ,8 3,7 4, Kokotutkinnot ammatillinen Osatutkinnot koulutus valmentava Pätevyydet koulutus Suoritetut tutkinnot ja pätevyydet Amied opiske Opi a v Opi

7 Asiakaslähtöinen ja tuloksellinen henkilöstö Henkilöstön arvot, asenteet ja osaaminen vaikuttavat ratkaisevasti Amiedun menestymiseen. Amiedussa valmistuikin 29 henkilöstöstrategia, jonka visiona on olla alan arvostettujen ammattilaisten verkostoitunut työpaikka, jossa ihmiset voivat hyvin. Asiakaslähtöinen ja tuottava henkilöstön osaaminen onkin Amiedun merkittävimpiä investointikohteita. Jokaisen osaaminen vahvistui ja kehittämisprojekteissa. Työssä vaadittavan osaamisen ja Vuonna 29 Amiedu kehitti voimakkaasti henkilöstön osaamista. olemassa olevan osaamisen välistä tasapainoa arvioitiin vuo- Sisäinen koulutus painottui liiketoiminnan osaamisen sittaisissa kehityskeskusteluissa. Keskustelujen pohjalta Sympa kasvattamiseen kuten asiakkuuksien ja osaamisen johtamiseen HR -henkilötietojärjestelmään dokumentoitu osaamisen kehittämissuunnitelma sekä pedagogisen osaamisen kehittämiseen kuten verkkooppimisympäristöjen varmistaa jokaiselle amiedulaiselle tavoitteelli- käyttökoulutuksiin ja palveluratkaisu- sen osaamisen kehittämispolun. osaamiseen. Otsikko otsikko Otsikko otsikko otsikko otsikko Vuonna 29 kehityskeskustelujen toteutumisprosentti oli Amiedu toteutti sisäisiä koulutuksia 28 eri aiheesta ja niihin 97. Työtyytyväisyystutkimuksessa Nykytila NykytilaTulevaisuus mitattiin tyytyväisyyttä Tulevaisuus kehityskeskusteluihin osallistui yhteensä henkilöä. Lähes jokainen työntekijä ja keskiarvoksi tuli 4,26 (asteikko 1-5). Yrityksen nykytilayrityksen nykytilayrityksen Yrityksen osallistui Tietoturvallisuus ja Turvallisuutta asiakastyössä -koulutuksiin sekä uuden koulutustoiminnan tietojärjestelmän Studen- Henkilöstöstrategia lisää työhyvinvointia ja nykyinen ja nykyinen tulevaisuudenkuva tulevaisuudenkuva Liiketoiminta Liiketoiminta toimintamalli toimintamalli Liiketoimintasuunnitelma Liiketoimintasuunnitelma tan käyttöönottokoulutukseen. Amiedun uusi henkilöstöstrategia varmistaa henkilöstön oikeanlaisen osaamisen pitkällä tähtäimellä. Henkilöstöstrategian Opiskelijapalaut Viime vuonna panostettiin osaamisen johtamisen taitoihin muun Kehittämissuunnitelma Kehittämissuunnitelma 5 5 muassa erilaisilla esimiesvalmennuksilla ja muutoksen johtamisen koulutuksella. Työtyytyväisyystutkimuksessa esimiestyö ja palkitseminen, osaaminen osaamisen osaaminen johtaminen toteuttamiseen ja ammattitaito, toteuttamiseen tiedon painopistealueina ovat henkilöstön osallistumisjärjestelmät ja Osaaminen Osaaminen Nykyinen Nykyinen tarvittava osaaminen tarvittava osaaminen4 4 johtaminen sai keskiarvioksi 4,9 (+,11) ja oma työ kokonaisuudessaan johtaminen ja viestintä sekä työhyvinvoinnin edistäminen. sai arvioksi 4,16 (+,1, asteikko 1-5). Samalla suuri osa henkilöstön tehtäväprofiileista päivi- 3 3 Toimintavuonna pedagogisen pätevyyden sai 11 kouluttajaa tettiin vastaamaan Amiedun uutta toimintamallia. Koulutusja näyttötutkintomestarin pätevyyden 24 kouluttajaa. Vuoden 2 2 päällikön roolia suurennettiin ja heidän esimiesvaltuuksiaan ja 29 lopussa Amiedussa 146 henkilöllä oli pedagoginen -vastuitaan laajennettiin. 1 1 pätevyys ja 138 henkilöllä näyttötutkintomestarin pätevyys. Vuonna 29 Amiedussa työskenteli keskimäärin 383 henkilöä. Amiedu on itseään kehittävien ammatillisten aikuiskoulut- 4,8 3,7 4 Kehityskeskustelusta kehittämispolulle tajien ja työelämän kehittäjien yhteisö, joka toimii asiakaslähtöisesti ja asiakkaansa parhaaksi. ammatillinen koul am Amiedun henkilöstön ammattitaidon kehittämistä tukevat monipuoliset mahdollisuudet työssäoppimiseen erilaisissa asiakas- valmentava koulu va Henkilöstön Henkilöstön työtyytyväisyystutkimuksetutkimuksen tuloksia 29 tuloksia 29 keskimäärin keskimäärin vuonna 29vuonna 29ja pätevyydet ja 2p työtyytyväisyys- Ami-säätiön Ami-säätiön henkilöstö henkilöstö Suoritetut tutkin Suo ,16 4,9 4,16 4,9 Oma työ Oma työ Esimiestyö / johtaminen Esimiestyö / johtaminen Yritys- ja yhteisöasiakkaille Yritys- ja yhteisöasiakkaille tehdyn asiakastyytyväisyystutkimuksetutkimuksen 29 tuloksia 29 tehdyn asiakastyytyväisyys- tuloksia Kouluttajat Kouluttajat Muu henkilöstö Muu henkilöstö Kokotutkinnot Osatutkinnot Pätevyydet Ko O Pä

8 8 Kauppakeskushankkeen yhteydessä Amiedu järjesti kauppakeskuksissa räätälöityjä koulutustoteutuksia. Aleksi 13 myyjät Eija Paulamäki ja Sari Eskuri osallistuivat Sellon kauppakeskuksessa toteutettuun visuaalisen myyntityön lyhytkoulutukseen.

9 kauppa Tiivistä ja tuloksekasta yhteistyötä kaupan alalla Vuonna 29 kaupan osaamiskeskus jatkoi tiivistä yhteistyötä kumppanuusasiakkaiden kanssa. Kauppakeskushankkeessa Amiedu kehitti yhdessä kauppakeskusyrittäjien kanssa ratkaisuja osaamisen kehittämisen haasteisiin. Tutkintotavoitteisessa koulutuksessa kasvu oli huikeaa. Myynnin ammattitutkinnon suorittajia vuonna 28 oli 36 ja vuonna 29 jo 11. Myös kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon suorittajien määrä kasvoi huimasti, peräti 24 %. Kauppa supistui ja turvattomuus lisääntyi Alalla pitkään jatkuneen kasvutrendin jälkeen kaupan ala supistui vuonna 29 noin 2 %. Kaupan palkansaajia oli 22 vähemmän joulukuussa 29 kuin vuotta aikaisemmin. Tukkukaupan osuus oli 16 menetettyä työpaikkaa. Turvallisuusaspekti nousi kaupan alalla esille voimakkaasti. Tutkimusten mukaan lähes jokainen myyjä on kokenut häiriökäyttäytymistä työssään. Vaikuttavuutta tiiviillä yhteistyöverkostolla Kaupan osaamiskeskus jatkoi tuloksekasta yhteistyötä kumppanuusasiakkaiden kanssa. Pientaloteollisuus PTT ry:n kanssa toteutetusta talomyyjäkoulutuksesta valmistui 62 talomyyjää vuonna 29. Koulutusta järjestettiin Helsingissä sekä Jyväskylässä yhteistyössä Jyväskylän aikuisopiston kanssa ja Turussa yhteistyössä Turun Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa. Talomyyjäkoulutusta jatketaan ennätyksellisellä volyymilla vuonna 21. Lidl Suomi Ky:n kanssa kumppanuusyhteistyö syveni entisestään. Tutkintotavoitteisia koulutuksia toteutettiin valtakunnallisen yhteistyöverkoston kanssa Helsingin lisäksi Oulussa, Jyväskylässä ja Tampereella. K-instituutin kanssa yhteistyö jatkui myyjän ammattitutkintoon valmistavilla koulutuksilla sekä liiketalouden perustutkinnoilla. Opteam Yhtiöiden kanssa kehitetyn osaavan henkilöstön saatavuuden varmistavan Proactor-toimintakonseptin puitteissa toteutettiin muun muassa Retail-passi-koulutuksia. Passin suoritti 451 henkilöä vuonna 29. Kaupan osaamiskeskus laajensi yhteistyöverkostoaan solmimalla kumppanuussopimuksen Valmennustiimi Eximia Oy:n kanssa. Yhteistyön tavoitteena on kaupan osaamiskeskuksen asiantuntijaverkoston laajentaminen ja vaihtoehtoisten urapolkujen tarjoaminen korkeakouluihin pyrkiville Eximian valmennuskurssin opiskelijoille. Kehityshankkeista konkreettista tulosta Yksi kaupan osaamiskeskuksen vuoden 29 merkittävimmistä kehityshankkeista oli liiketalouden perustutkinnon uudistaminen entistä työelämälähtöisemmäksi ja kaupan tarpeisiin vastaavaksi. Vuoden 29 aikana kehitettiin yhteistyössä yritysten kanssa Kaupan ammattiin ohjaaminen -verkkokurssi työpaikkaohjaajille. Onnistuneella työpaikkaohjauksella onkin merkittävä rooli henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Amiedu toimi Kauppakeskushankkeen (27-29) koordinaattorina. Hankkeen tavoitteena oli selvittää kauppakeskusyrittäjien osaamisen kehittämisen haasteet sekä etsiä yrittäjille joustavampia tapoja opiskella ja kehittää omaa yritystään. Kauppakeskushankkeen yhteydessä järjestettiin kauppakeskuksissa turvallisuus-, asiakaspalvelu-, myynti- ja esillepanokoulutuksia. Kaupan osaamiskeskuksen taloushallintoyksikkö vastasi kasvavaan tarpeeseen kouluttamalla kannattavuuden hallintaa ja taloudellisten tunnuslukujen ymmärtämystä asiakasyritystensä kaikilla organisaatiotasoilla. Kehitystyötä asiakkaiden tarpeita kuunnellen Vuonna 21 kaupan osaamiskeskus käynnistää uudenlaisen kaupan alan Rekry-passi-koulutuksen, joka on yrityksen tarpeisiin räätälöitävä koulutus työntekijöiden rekrytointia ja perehdytystä varten. Amiedu on aktiivisessa roolissa Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksen verkostohankkeessa. Hankkeen tavoitteena on ennakoida osaamistarpeita sekä kehittää kaupan alan koulutusta ja sitä kautta parantaa kaupan vetovoimaa ja työnantajakuvaa. 9

10 1 Amiedu on markkinajohtaja Suomessa panostajan ja ylipanostajan koulutuksissa. Koulutuspäällikkö Antti Sulamäki ja Louhintahiekka Oy:n räjäytystyönjohtaja Pasi Kurki käyvät läpi panostussuunnitelmaa työmaalla Espoon Keilarannassa. Pasi Kurki suoritti Amiedussa sekä maarakennusalan ammatti- että erikoisammattitutkinnon vuonna 29.

11 Kiinteistö ja rakennus Kiinteistö- ja rakennusalan osaamiskeskus koulutti erikoisosaajia Kiinteistö- ja rakennusalan osaamiskeskukselle vuosi 29 oli merkittävä kasvun ja kehityksen vuosi. Yrityksille räätälöityjen henkilöstökoulutusten osuus kasvoi merkittävästi. Amiedu on kiinteistönhoitajien sekä panostajan, ylipanostajan ja märkätila-asentajan koulutuksissa markkinajohtaja Suomessa. Taantuma, eläköityminen ja uudet säädökset Vaikka kiinteistö- ja rakennusalalla työttömyys kasvoi vuonna 29, tilanne tulee muuttumaan lähitulevaisuudessa. Jo nyt on pulaa osaavista työnjohtajista ja esimiehistä. Erityisesti isännöitsijöiden kohdalla tilanne on hälyttävä: puolet isännöitsijöistä tulee eläkeikään vuoteen 22 mennessä. Alalle on siis rekrytoitava yli 1 isännöitsijää tulevan vuosikymmenen aikana. Kesäkuussa 29 voimaan tullut rakennustyön turvallisuutta koskeva asetus lisäsi rakennuttajan velvollisuuksia. Rakennuttajan on aina nimettävä rakennushankkeeseen pätevä turvallisuuskoordinaattori. EU:n rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin kansalliset säädökset astuivat voimaan Erikoisosaamista tarvitaan aina Vuonna 29 Amiedu uusi kiinteistönhoito- ja LVI-laboratoriot ja otti käyttöönsä lämpöpumppulaboratorion. Lisäksi rakentamispalveluiden työtilat muutettiin vastaamaan aitoa rakennustyömaaympäristöä. Kiinteistö- ja rakennusalan koulutuksissa painottui täydennyskoulutus kuten esimerkiksi korjausrakentamisen ja julkisivuasentajan koulutukset. Isännöitsijäpulaa ennakoiden isännöitsijäkoulutuksen tarjontaa lisättiin. Amiedu huomioi rakennushankkeen turvallisuuskoordinaattori-asetuksen ajankohtaisseminaaritarjonnassa ja koulutti turvallisuuskoordinaattoreita asiakasyrityksilleen. Osaamiskeskus kehitti tarjontansa vastaamaan uusia rakentamisen energiatehokkuuden määräyksiä. Ensimmäiset eurooppalaisen EU Cert -koulutuksen suorittaneet lämpöpumppuasentajat valmistuivat marraskuussa 29. Lisäksi Amiedu lanseerasi kiinteistön kaukolämpötyönjohtajan pätevyyskoulutuksen. Kaivosteollisuuden elpymisen myötä aloitettiin uutuutena kaivosalan ammattitutkinto. Rekrykoulutusta ja tiivistä yhteistyötä Amiedu toteutti asfalttialalle rekrykoulutuksen yhteistyössä Uudenmaan työ- ja elinkeinokeskuksen (ELY), Lemminkäinen Infra Oy:n, Skanska Asfaltti Oy:n, YIT Infra Oy:n, SL Asfaltti Oy:n, Destia Oy:n ja NCC Roads Oy:n kanssa. Osaamiskeskus toteutti TEK-MUR Tekninen Muuraus Oy:n kanssa ensimmäisen teknisen muurauksen koulutuksen. Picote Oy:lle Amiedu räätälöi erikoisosaamista vaativan putkipinnoituksen rekrykoulutuksen. Kiinteistö- ja rakennusalan osaamiskeskus jatkoi vahvaa kumppanuusyhteistyötä toteuttamalla räätälöityjä koulutuksia muun muassa ISS Palvelut Oy:n, Lassila & Tikanoja Oyj:n ja Are Oy:n tarpeisiin. Yhteistyö Suomen LVI-liiton, SuLVI ry:n kanssa laajeni merkittävästi. Syksyllä 29 Amiedu solmi kumppanuussopimuksen Realia Group Oy:n kanssa, koskien ensisijaisesti SKV Isännöinti Oy:n ja Realia Management Oy:n kiinteistöjohtamisen liiketoimintoja. Asiakaslähtöistä kehitystyötä Vuonna 21 kiinteistö- ja rakennusalan osaamiskeskus panostaa täsmäkoulutusten kehittämiseen yritysten tarpeiden mukaisesti yhteistyössä ELY:n kanssa. Tavoitteena on varmistaa yksittäisten ihmisten työmarkkina-arvon ja yritysten kilpailukyvyn säilyminen. Amiedu seuraa toimialan kehitystrendejä ja kehittää palveluitaan vastaamaan muuttuvia tarpeita tiiviissä yhteistyössä yritysten ja alan järjestöjen kanssa. Amiedu ja Motiva kehittävät yhdessä EU:n uusiutuvan energian direktiivin mukaisia koulutustuotteita pelletti- ja aurinkoenergia-asentajille. Kesällä 29 Amiedu oli mukana perustamassa Rakennus-, kiinteistö- ja ympäristöalan Venäjä-koulutusyhteistyön tukisäätiötä (FINEDU). Säätiön tarkoituksena on järjestää työvoiman täydennyskoulutusta ja ammatillista aikuiskoulutusta aluksi etenkin Pietarin alueella. 11

12 12 Vuonna 29 Amiedu toteutti Kauniaisten terveyskeskukselle sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortti -koulutuksia 53 kpl. Ylilääkäri Patrik Währn ja diabeteshoitaja Ilse Ekberg tarkistavat Amiedun kouluttaja Maarit Rouhialan kanssa happipommin säiliön käyttökunnon turvallisuuden.

13 Yritysturvallisuus Yritysturvallisuus koulutti osaajia kasvavaan tarpeeseen Uudistunut yritysturvallisuuden osaamiskeskus aloitti täysipainoisen toimintansa vuoden 29 alussa. Turvallisuuskoulutusten opiskelijamäärä kasvoi edellisvuodesta 34 % ja osaamiskeskuksen liikevaihto kasvoi noin 35 %. Yleinen turvattomuus lisääntyi Taloudellinen taantuma näkyi yhteiskunnassa yleisen turvattomuuden lisääntymisenä. Kaupan alalla turvattomuutta lisäsi aukioloaikojen pidentäminen ja toisaalta henkilökunnan vähentyminen. Hoitoalalla työntekijöiden turvattomuuden tunne kasvoi erityisesti uhkaavasti käyttäytyvien potilaiden seurauksena. Yleisenä ilmiönä turvallisuusalalla oli yhä kasvava teknistyminen, esimerkkinä yritysten etäaulat, joissa näyttöpäätteeseen kirjautumalla saa itselleen vierailijakortin. Vuonna 29 turvallisuusala työllisti noin 11 henkilöä. Alan kasvavana trendinä oli monialaosaaminen. Vartijat eivät enää pelkästään vartioi, vaan hoitavat myös esimerkiksi perinteisesti kiinteistönhoitoon kuuluvia tehtäviä. Käytännönläheisiä koulutustoteutuksia Vuonna 29 yritysturvallisuuden osaamiskeskus toteutti yrityksille ennen kaikkea käytännönläheisiä turvallisuusalan peruskoulutuksia. Osaamiskeskus järjesti myös suuren suosion saavuttaneen Kriisiviestintä-ajankohtaisseminaarin. Amiedu kehitti vartijakoulutuksen oppimisympäristöä toteuttamalla esimerkiksi ainutlaatuisen valvomokoulutustilan. Turvallisuusalan perustutkinto houkutti opiskelijoita muun muassa siksi, että se sisältää lähes kaikki turvallisuusalalla vaadittavat sertifikaatit ja antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Amiedu käynnisti syksyllä 29 uuden, ajan henkeen sopivan riskienhallintaan ja turvallisuuteen painottuvan johtamisen erikoisammattitutkinnon. Henkilöturvallisuuden koulutuksella kysyntää Yritysturvallisuuden osaamiskeskus toteutti huomattavasti aikaisempaa enemmän henkilöturvallisuus-, palo- ja pelastusalan sekä myymäläturvallisuuteen liittyviä koulutuksia. Amiedu järjesti henkilöturvallisuuden tietoiskuja kauppakeskuksissa: se antoi kauppakeskusten pienyrittäjillekin mahdollisuuden turvallisuuskoulutukseen. Pk-yritysten tarpeisiin osaamiskeskus suunnitteli pelastussuunnitelman laatimiseen liittyvän koulutuksen. Osaamiskeskus kehitti Suomen Palopäällystöliiton kanssa Toimiston turvakorttikoulutuksen, joka lisää henkilöstön turvallisuusosaamista ja yrityksen turvallisuuskulttuuria. Amiedu järjesti Sosiaalija terveydenhuollon turvakortti -koulutuksia muun muassa Mainio Vire Oy:n ja Kauniaisten terveyskeskuksen henkilöstölle. Amiedun 1 sekuntia turvallisuutta -verkkotuote otettiin käyttöön muun muassa Fortum Oyj:ssä. Amiedu järjesti vartijan peruskoulutuksia lähes viikottain. Vartijan työn perusteita koulutettiin muun muassa Riihimäen viestirykmentissä palvelleille sotilaspoliiseille. Koulutuksen tavoitteena oli mahdollistaa varusmiesten työllistyminen turvallisuusalalle varusmiespalveluksen jälkeen. Amiedu toteutti ISS:n Turvallisuuspalveluille räätälöityjä koulutuksia, muun muassa vartijoiden moniosaamista kehittäviä koulutuksia. Ketterästi ajan hermolla Yritysturvallisuuden osaamiskeskus seuraa kiinteästi turva-alaa ja kehittää koulutustarjontaansa vastaamaan työelämän tarpeita. Verkkokoulutuksen kehittäminen osana turvallisuuden opiskelua onkin yksi kehitystyön painopistealueista. Maahanmuuttajille Amiedu kehittää parhaillaan yhteistyössä Opetushallituksen kanssa vartijan peruskoulutukseen orientoivaa koulutusohjelmaa. Osaamiskeskuksen yhteistyö konsulttiverkoston kanssa täydentää alan erikoisosaamista vaativien alueiden asiantuntemusta. 13

14 14 Verkkokoulutusten suosio kustannustehokkaana ja nopeana tiedonjakokanavana kasvoi voimakkaasti viime vuonna. Sähkö-Aro Oy:n tiiminvetäjä Outi Myllyharju opiskelee Office Trainerilla verkon kautta Microsoft Office -ohjelmia.

15 ICT ICT:n yhteistyöverkosto laajeni merkittävästi Vuosi 29 oli ICT-osaamiskeskukselle yhä joustavampien oppimisratkaisujen sekä opiskelijamäärien kasvun vuosi. Varsinkin perustietotekniikan volyymi kasvoi merkittävästi, lähes 1 %. Virtuaalistumisen vuosi Verkkoviestinnässä nousi keskeiseksi teemaksi sosiaalisen median menetelmät ja työkalut. Yritykset kiinnostuivat uusista yhteisöllisemmistä toimintatavoista. Erilaiset etäkokousjärjestelmät tulivat osaksi yritysten toimintaa: muutoksen tavoitteena oli työn tuottavuuden lisääminen, kulusäästöt ja osaltaan myös ekologinen ajattelu. MOSS/Sharepoint-teknologioiden käyttö verkkoviestinnässä lisääntyi selvästi. ICT-ammattilaisten keskuudessa sertifikaattien arvostus pysyi korkealla tasolla, ja uuden Windows 28 palvelinalustan käyttöönotto toi mukanaan palvelimeen liittyvien sertifikaattien uusimistarpeen. Asiakastarpeeseen vastattiin Vuonna 29 ICT-osaamiskeskus palveli tieto- ja viestintätekniikan koulutuksilla perustietotekniikan käyttäjiä ja alan ammattilaisia. Perustietotekniikassa toteutettiin entistä enemmän yrityksen tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia. Henkilöstökoulutuksissa hyödynnettiin verkkopohjaista lähtötason mittausta ja koulutusten jälkeen erillistä vaikuttavuuskyselyä. Amiedu järjesti viestintätekniikassa perinteisten www-sivustojen sisällönhallintaan ja printtimedian toteuttamiseen liittyvien koulutusten lisäksi Microsoft OCS ja Live Meeting -etäneuvottelujärjestelmien koulutuksia. Verkkokoulutukset kustannustehokkaana ja nopeana tiedonjako- ja kehittämisvälineenä kasvattivat suosiotaan voimakkaasti. ICT-osaamiskeskus tarjosi asiakkailleen sekä valmiita verkkokoulutuksia että yrityksen tarpeisiin räätälöityjä kokonaisuuksia. Osaamiskeskus kehitti vuonna 29 tietotekniikan asiantuntijakoulutuksen oppimisympäristöä palvelinten virtualisoinnilla. Tämä mahdollistaa opiskelijoiden tutkimus- ja harjoitustöiden tekemisen myös kotoa tai työpaikalta käsin. Yhteistyöverkosto laajeni huomattavasti ICT-osaamiskeskus laajensi jälleen yhteistyöverkostoaan. Yhteistyö Salcom Groupin kanssa tähtää yhteisen palveluvalikoiman tarjoamiseen yrityksille tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Joiner Oy:n kanssa solmittu yhteistyösopimus koskee ovi- ja puusepänteollisuuden toiminnanohjausjärjestelmän koulutusta. Yhteistyönä Innox Oy:n kanssa tarjotaan pk-yrityksille sähköinen toimintaympäristö sekä sen käyttö- ja kehittämiskoulutusta. Amiedu jatkoi henkilöstöhallinnon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottokoulutuksia Espoon kaupungin henkilöstölle. Office 27:n ja Windows 8:n siirtymäkoulutuksia toteutettiin runsaasti, myös englannin ja ruotsin kielisinä. Sairaalaympäristön tietotekniikan lisääntyminen sai noin tuhat HUS:laista opiskelemaan tietotekniikkaa Amiedussa. Fujitsu Services Oy:n kaupan tietojärjestelmien koulutusyhteistyö oli vilkasta. Kassa- ja taustajärjestelmien koulutuksia toteutettiin ABC-liikeasemille ja St1-liikeasemille. Vuoden 29 lopussa päättyneen Noste-ohjelman puitteissa tietokoneen käyttäjän koulutuksissa opiskeli noin 14 henkilöä. ICT- ja toimialaosaaminen vahvuutena ICT-osaamiskeskus keskittyy kehittämään toimialakohtaisten järjestelmien koulutusta. Verkostoituminen alan asiantuntijoiden kanssa jatkuu ja valtakunnallista yhteistyöverkostoa kasvatetaan asiakastarpeen mukaan. Vuonna 21 aloitetaan tietokoneasentajan ammattitutkinto englanninkielisenä. Amiedu hyödyntää ICT:tä entistä enemmän aikuisoppijoiden ohjaamisessa. Perustietotekniikan koulutuksessa kehitetään lähtötason kartoitukseen yhä asiakasystävällisempiä menetelmiä. IT-asiantuntijoiden koulutuksissa hyödynnettävän palvelinten virtualisoinnin kehitystyö jatkuu. 15

16 16 Sähkö- ja automaatioyksikkö on Amiedun suurimpia yksiköitä. L&T:n sähköasentaja Matti Väisänen ja Amiedun vastuukouluttaja Risto Kantola asentavat työmaalla Espoon Haukilahdessa syöttökaapeleita loistehon kompensointiparistolle. Matti Väisänen suoritti Amiedussa sähköyliasentajan erikoisammattitutkinnon.

17 Teknologiateollisuus Teknologiateollisuuden verkostoyhteistyö toi tulosta Teknologiateollisuuden osaamiskeskuksessa vuosi 29 oli lievän kasvun vuosi. Kone- ja metallialan sekä sähköalan koulutuksissa Amiedu on markkinajohtaja Uudellamaalla, kun verrataan suoritettuja osa- ja kokotutkintoja. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osuus lisääntyi viime vuonna noin 5 %. Osaamisen säilyminen Suomessa vaakalaudalla Vuonna 29 globaali lama iski erityisesti teknologiateollisuuden yrityksiin. Kun vielä vuonna 28 teknologiateollisuus Suomen suurimpana teollisuusalana työllisti 275 henkilöä, vuoden 29 loppuun mennessä luku putosi 25 henkilöön. Tilauskantojen karttuessa alalla tarvitaan taas osaavia tekijöitä. Haasteena teknologiateollisuudella onkin säilyttää juuri saavuttamansa houkuttelevuus työnantajana, jotta arvokas alan osaaminen ei katoa Suomesta. Erityisesti hitsausalan osaavasta työvoimasta on kova kysyntä työmarkkinoilla. Taantumassa, kun yrityksillä ei ole varaa laiteympäristön investointeihin ja pienet huollot ja korjaukset tehdään omin voimin, on entistä enemmän kysyntää huollon ja kunnossapidon moniosaajista. Tuotantotekniikan oppimisympäristö vahvistui Teknologiateollisuuden osaamiskeskus yhdisti sähkö- ja tuotantotekniikan sekä teollisuusautomaation koulutussisältöjä vastatakseen huollon ja kunnossapidon tarpeisiin moniosaajista. Vuonna 29 Amiedussa käynnistettiin uutuutena koneenasentajan perustutkinnon koulutus. Osaamiskeskus kehitti tuotantotekniikan oppimisympäristöä hankkimalla MAZAK-Nexus 25 MSY monitoimisorvin keväällä 29. Amiedu kiinnitti myös entistä enemmän huomiota työturvallisuuteen opiskeluympäristön jatkuvalla seurannalla ja dokumentoinnilla käyttäen Jidea Oy:n Työmiesohjelmaa. Pitkäaikainen verkostoyhteistyö kantoi hedelmää Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö myönsi vuoden 29 koulutuspalkinnon Amiedun kumppanuusasiakas Sähkö-Aro Oy:lle tunnustuksena henkilöstön osaamisen systemaattisesta kehittämisestä. Samalla Amiedun koulutusyhteistyösopimus laajennettiin koskemaan koko Aro Yhtiöt -konsernia. Teknologiateollisuuden osaamiskeskus räätälöi sähköasentajan ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavia koulutuksia muun muassa ISS Palvelut Oy:lle, Lassila & Tikanoja Oyj:lle ja Sähkö-Aro Oy:lle. Amiedu toteutti rekrytointi- ja täsmäkoulutuksia entistä enemmän Uudenmaan työ- ja elinkeinokeskuksen (ELY) kanssa. Kaasuhitsaajille järjestetyn rekrykoulutuksen opiskelijat työllistyivät Haganova Oy:n palvelukseen. Osaamiskeskus toteutti uutuutena antenni- ja tietoliikenteen koulutuksen vastauksena digitaalisuuden alalle tuomiin osaamisvaateisiin. Yhteistyö Rautaruukki Oyj:n kanssa laajeni, kun Amiedu loppuvuonna solmi yhteistyösopimuksen Ruukin kanssa. Teknologiateollisuuden osaamiskeskus palveli ABB Oy:n Sähkökoneet-yksikköä kansainvälisen alihankintaverkoston laadunarvioinnissa entistä laajemmin. Simulointi ja monialaosaaminen kehityskärkinä Verkko-oppiminen ja itsenäisen opiskelun mahdollistaminen muun muassa työtilanteiden simulaatioympäristöjä kehittämällä on yhtenä teknologiateollisuuden osaamiskeskuksen kehittämistyön painopistealueena tulevana vuonna. Teknologiateollisuuden osaamiskeskus kehittää yhteistyössä ELY:n kanssa yhteishankintakoulutuksia vastaamaan tulevia osaamistarpeita. Vuonna 21 teräsrakentaminen tulee osaksi koneja metallialan perustutkintoa. Amiedun teknologiateollisuuden ja rakennusalan asiantuntijat kehittävätkin yhdessä Teräsrakenneyhdistyksen kanssa teräsrakentamisen koulutusta. 17

18 18 Amiedun suomen kielen koulutus sai joulukuussa 29 kielten opetuksen laatuleiman. Roihuvuoren vanhustenkeskuksen osastonhoitaja Harriet Kotiranta kannustaa hoitaja Colette Makanda-Dizenzelen suomen kielen opiskelua Amiedun kouluttaja Aija-Leena Nurmisen johdolla.

19 henkilöstövalmennus Henkilöstövalmennus räätälöi koulutuksia kaikille toimialoille Henkilöstövalmennuksen osaamiskeskuksen liikevaihto kasvoi 24 % vuonna 29. Johtamiskoulutuksen opiskelijamäärä lisääntyi huomattavasti, 82 %. Suomen kielen koulutus sai joulukuussa 29 merkittävän tunnustuksen: kieltenopetuksen eurooppalaisen laatuleiman. Amiedu on kotoutumiskoulutuksen suurin toimija Helsingissä. Eläköityminen uhkaa työmarkkinoita Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuonna 29 työttömyysaste kasvoi 1,8 prosenttiyksikköä. Samaan aikaan suuret ikäluokat tulevat eläkeikään. Vuonna 212 työmarkkinoilta poistuu Helsingin seudulla 18 henkilöä, ja koko maassa 7 henkilöä. Samalla maahanmuuttajien määrä lisääntyy pääkaupunkiseudulla voimakkaasti. Helsingin asukkaista maahanmuuttajia on jo noin 1 %. Toimialakohtaiset räätälöinnit korostuivat Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen suosio lisääntyi. Vuonna 29 koulutusta toteutettiin kaupallisella, hoito- ja kasvatusalalla sekä tekniikan ja teknologiateollisuuden alalla. Sisäministeriön kotouttamisyksikkö kävi perehtymässä Amiedun kotoutumiskoulutukseen ja Amiedun edustaja oli kuultavana asiantuntijana kotouttamislain uudistuksessa eduskunnan hallintovaliokunnassa. Osaamiskeskuksen työpaikalla tapahtuva suomen kielen koulutus palkittiin kieltenopetuksen eurooppalaisella laatuleimalla. Palkinnon perusteena oli eri ammattialoille räätälöity suomen kielen koulutus, joka toteutettiin Helsingin kaupungin noin 2 maahanmuuttajataustaiselle työntekijälle. Esimieskoulutuksessa korostuivat alakohtaiset räätälöinnit. Henkilöstövalmennuksen osaamiskeskus käynnisti viime vuonna uuden riskienhallintaan ja turvallisuuteen painottuvan johtamisen erikoisammattitutkinnon sekä hyvinvointialalle suunnatun johtamisen, yrittäjyyden ja esimiestyön valmennuksen, Joykon. Amiedu järjesti tekniikan erikoisammattitutkinnon koulutuksia teknologiateollisuuden ja kiinteistö- ja rakennusalan tarpeisiin. Osaamiskeskus toteutti yrityksille myös strategialähtöisen osaamisen johtamisen konsultointia, OsaamisLuotsia, jonka kysyntä kasvoi voimakkaasti vuoden aikana. Työelämäsertifikaatti monimuotoisille työyhteisöille Henkilöstövalmennuksen osaamiskeskus osallistui työvoiman liikkuvuuden palveluja kehittävään COFI-hankkeeseen, jonka tuloksena valmistui työelämäsertifikaatti. Sen tavoitteena on helpottaa työllistymistä ja lisätä maahanmuuttajien ja ulkomaisten työntekijöiden tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta. Hankkeessa kehitettiin suomen kielen oppimateriaalia myös verkkoon lähtömaassa tapahtuvaa suomen kielen opiskelua varten. Amiedu solmi Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen ja Oiva Akatemian kanssa yhteistyösopimuksen, jolla osaltaan edistetään ammattitaitoisen henkilöstön saatavuutta ja liikkuvuutta sekä henkilöstön ammattitaidon jatkuvaa kehittymistä Helsingin kaupungilla. Henkilöstövalmennuksen osaamiskeskus toteutti monimuotoisuusvalmennuksia useille työyhteisöille muun muassa Esperi Care Oy:lle, HUS-Desikolle ja ISS Palvelut Oy:lle. Painopistealueina yrittäjyys ja työmarkkinoille tulevat nuoret Henkilöstövalmennuksen osaamiskeskuksen yrittäjyyskoulutuksen painopistealueina vuonna 21 on maahanmuuttajien yrittäjyyden edistäminen sekä aloittavien yrittäjien tukeminen rakentamalla uusi virtuaalihautomo ja vahvistamalla yrittäjyyskoulutusta ammatillisessa koulutuksessa. Amiedu on mukana kehittämässä työmarkkinoille tuleville nuorille oman työelämäsertifikaatin aikuiskoulutuskeskusten yhteisessä Ennakoiva ohjaus työelämässä -hankkeessa tehdyn kyselyn pohjalta. Amiedu on myös mukana ESR-hankkeessa, jossa rakennetaan maahanmuuttajien testipistettä, jonka kautta maahanmuuttajat voidaan ohjata nopeammin työhön tai koulutukseen eri oppilaitoksiin. 19

20 2 Systemaattinen koulutusyhteistyö kumppanuusasiakas Mainio Vire Oy:n kanssa näkyi yrityksen työhyvinvointitutkimuksessa. Vire Koti Merivirrassa Espoossa asuva Martta Flythström tutkii päivän lehteä yhdessä kouluttaja Miia Voutilaisen ja vastaavan hoitajan Mervi Lahtelin-Chialàn kanssa. Mervi Lahtelin-Chialà suoritti Amiedussa vanhustyön erikoisammattitutkinnon oppisopimuskoulutuksena.

Tekemisen meininki. Toimintakertomus 2010

Tekemisen meininki. Toimintakertomus 2010 Tekemisen meininki Toimintakertomus 21 johtajan katsaus Sisällys 2 Tekemisen meininki jatkui Amiedussa vuonna 21... Ami-säätiö on vahva toimija pääkaupunkiseudulla... 4 Palvelujen laadunvarmistus kasvavalle

Lisätiedot

Osaamisen kehittämiskumppani. Toimintakertomus 2005

Osaamisen kehittämiskumppani. Toimintakertomus 2005 Osaamisen kehittämiskumppani Toimintakertomus 2005 Ammatillisen aikuiskoulutuksen taitotalo Ami-säätiö tarjoaa parhaat kokonaisratkaisut pääkaupunkiseudun elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja työyhteisöjen

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot

Koulutus henkilöstrategian kulmakivenä

Koulutus henkilöstrategian kulmakivenä amicase Amiedun asiakaslehti 2 2009 Koulutus henkilöstrategian kulmakivenä Osaaminen tuottaa laatua Julkaisija Ami-säätiö Päätoimittaja Timo Karkola Toimituspäällikkö Pipsa Hiltunen Toimitus Viestintätoimisto

Lisätiedot

Virtuaalihitsauksessa. ei tarvita haalareita. 7 kysymystä tuotteistamisesta. Tuotteistaminen alkaa asiakkaan kuuntelemisesta 1

Virtuaalihitsauksessa. ei tarvita haalareita. 7 kysymystä tuotteistamisesta. Tuotteistaminen alkaa asiakkaan kuuntelemisesta 1 amicase Amiedun asiakaslehti 2 2011 7 kysymystä tuotteistamisesta Virtuaalihitsauksessa ei tarvita haalareita Kemppi kouluttaa virtuaalisesti Tuotteistaminen alkaa asiakkaan kuuntelemisesta 1 Sisällys

Lisätiedot

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki Toimintakertomus 2006 Adulta oy Adulta Oy on Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Tuusulan ja Mäntsälän kuntien omistama Keski-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus. Yhtenä maamme suurimmista ammatillisista

Lisätiedot

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 2 Sisältö Kiipulasäätiö...2 Sisältö...3 Muutoksesta voimaa uuteen kasvuun...4 Työtä

Lisätiedot

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 2008 TTS LYHYESTI TS on valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 220 työntekijää ja liikevaihto on noin 18 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on parantaa

Lisätiedot

Kiipula. Kiipulasäätiö

Kiipula. Kiipulasäätiö Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

Helsinki Kesäkuu 2/2012

Helsinki Kesäkuu 2/2012 Yritys- maailma Helsinki Kesäkuu 2/2012 Kaivosseminaari 2012 Luostolla 6.-8.6. 2012 Kaivosteollisuus s. 15-51 Terveenä töissä! Ergonomiatuotteisiin kannattaa aina panostaa, sillä jokaisella on oikeus hyvään

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI NOVIDAN STRATEGIA VUOSILLE 2007-2012 Hyväksytty ammatillisen koulutuksen johtokunnassa 12.4.2007 SISÄLTÖ Sivu 1. Johdanto 3 2. Missio 3 3. Visio 3 4. Arvot 3 5. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008 Mercurian visio 2000+ Mercuria on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. Mercurian toiminta-ajatus Mercuria tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Mikä on EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK selvittää vuosittain jäsenyritystensä työvoima-

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen MERCURIA toimintakertomus 2014 2015 Kertomus

Lisätiedot

POKE. Aikuiskoulutus. Äänekosken seutukunta, Saarijärven-Viitasaaren seutukunta

POKE. Aikuiskoulutus. Äänekosken seutukunta, Saarijärven-Viitasaaren seutukunta POKE Äänekosken seutukunta, Saarijärven-Viitasaaren seutukunta POKEn aikuiskoulutus on haluttu yhteistyökumppani, palvelujen tuottaja ja opiskelupaikka. Poimintoja kuluneelta vuodelta 2 johtajan katsaus

Lisätiedot

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 204 206 JA TALOUSARVIO VUODELLE 204 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.9.203 Liite 9/ Yhtymävaltuusto 23.0.203

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

Vastuullisuus 20 Henkilöstö 22 Yritysturvallisuus 24 Ympäristövastuu 26 Vastuullisuus

Vastuullisuus 20 Henkilöstö 22 Yritysturvallisuus 24 Ympäristövastuu 26 Vastuullisuus Vuosikertomus 2006 Sisältö SRV 4 Yhtiö lyhyesti 5 Vuosi 2006 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Strategia 9 Toimintaympäristö Liiketoiminnot 11 Liiketoiminta-alueet 2006 12 Hankekehitys 14 Toimitilat 16 Kansainvälinen

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 3 TTS:n 86. toimintavuosi 5 TTS lyhyesti 7 TTS koulutus 15 TTS tutkimus 20 TTS:n organisaatio 22 TTS:n jäsentoiminta 2010

SISÄLTÖ. 3 TTS:n 86. toimintavuosi 5 TTS lyhyesti 7 TTS koulutus 15 TTS tutkimus 20 TTS:n organisaatio 22 TTS:n jäsentoiminta 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ 3 TTS:n 86. toimintavuosi 5 TTS lyhyesti 7 TTS koulutus 15 TTS tutkimus 20 TTS:n organisaatio 22 TTS:n jäsentoiminta 2010 TTS:N 86. TOIMINTAVUOSI Alkuvuotta 2010 leimasi vielä

Lisätiedot

Mihin suuntaan ohjaat? Rastorin osaamisverkosto on merkittävä strateginen voimavara

Mihin suuntaan ohjaat? Rastorin osaamisverkosto on merkittävä strateginen voimavara astories1/15 Rastorin osaamisverkosto on merkittävä strateginen voimavara Myymäläkaupan johtaja Auvo Kinnunen, Agrimarket Oy: Pärjätäkseen pitää sopeutua kilpailuympäristön muutoksiin Johtamissimulaatiota

Lisätiedot

1 Kyselyn tausta ja tavoite

1 Kyselyn tausta ja tavoite Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...3 2 Vastaajien tausta...4 3 Yritysten työvoiman tarve...5 4 Yritysten rekrytointi...6 5 Koulutuksen ja työelämän vastaavuus...8 6 Oppilaitosyhteistyö...14 7 Yhteenveto

Lisätiedot

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0 VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö Vuosi 2006 1 Affecto lyhyesti 2 Johtoajatukset 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Affecton toiminta 6 Henkilöstö 10 Liiketoiminta Suomessa 12 Liiketoiminta Baltiassa 14 Liiketoiminta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Tehdään se yhdessä.

Vuosikertomus 2003. Tehdään se yhdessä. Vuosikertomus 2003 Tehdään se yhdessä. YIT-konsernin tilinpäätös vuosikertomus 2003 2003 ssisällysluettelo Tietoja sijoittajille 3 YIT lyhyesti 4 Toimialat lyhyesti 5 Vuosi 2003 lyhyesti 7 Konsernijohtajan

Lisätiedot

Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan

Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan Lähde 1 2005 Työnantaja arvostaa näyttötutkintoa Oulussa on tekemisen meininkiä liikkeelle Uusia todisteita näyttötutkintojen merkityksestä työelämässä Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan siinä hengessä,

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen. Kemianteollisuuden koulutuslinjaus. Koulutusvaihtoehdot. Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet

Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen. Kemianteollisuuden koulutuslinjaus. Koulutusvaihtoehdot. Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet Ennakointi Ammattilaisuus ja osaaminen Henkilöstö Koulutusvaihtoehdot Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet Strategia Innovaatiot Yhteistyö Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen Kemianteollisuuden koulutuslinjaus

Lisätiedot