Vaikuttavaa osaamista. Toimintakertomus 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaikuttavaa osaamista. Toimintakertomus 2009"

Transkriptio

1 Vaikuttavaa osaamista Toimintakertomus 29

2 Sisällys Amiedussa on tekemisen meininki... 3 Laskevilla markkinoilla kasvavaa kysyntää osaamisesta ja osaamisen johtamisesta... 4 Lupauksen mukainen ja laadukas palvelu... 6 Asiakaslähtöinen ja tuloksellinen henkilöstö... 7 Osaamiskeskuskatsaukset Kauppa...8 Kiinteistö ja rakennus... 1 Yritysturvallisuus ICT Teknologiateollisuus Henkilöstövalmennus Hyvinvointi...2 Taitotalon kongressikeskus...22 Ami-säätiön hallinto...24 Briefly in English Kansikuva: Vuonna 29 valmistui ainutlaatuinen lämpöpumppulaboratorio Amiedun Hiomotien toimipisteeseen. Kouluttaja Antti Lankinen kouluttaa Ville Niskasta tarkistamaan yleismittarilla, että maalämpöpumppu saa kaikki kolme sähkövaihetta normaalisti. Ammatillisen aikuiskoulutuksen taitotalo Ami-säätiö tarjoaa parhaat kokonaisratkaisut pääkaupunkiseudun elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja työyhteisöjen osaamisen vahvistamiseen. Toiminnan suunnittelua ohjaavat valtakunnalliset ja alueelliset strategiat. Ami-säätiön perustivat 1973 Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa. Ami-säätiön palvelukokonaisuus Ami-säätiö tarjoaa laaja-alaisia kokonaisratkaisuja pääkaupunkiseudun elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistamiseen, työyhteisöjen kehittämiseen ja yksilöllisen osaamisen lisäämiseen. Toiminnan suunnittelua ohjaavat valtakunnalliset ja alueelliset strategiat. Amiedu on Suomen johtava ammatillinen aikuiskoulutuskeskus. Amiedun omistaa Ami-säätiö, jonka taustayhteisöjä ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa. Amicom ajankohtaisseminaarit ja -koulutukset ovat laadukkaita ammatillisen osaamisen ja ajankohtaisen tiedon välittäjiä. Taitotalon kongressikeskuksen ravintola- ja kongressipalvelut varmistavat kongressin, seminaarin ja kokouksen onnistumisen. Amiedun toimintakertomus 29 Tuotanto ja visuaalinen suunnittelu: Pisa Marketing Oy Valokuvat: Iiris Illukka Kirjapaino: PrXpress Oy 2

3 johtajan katsaus Amiedussa on tekemisen meininki Vuosi 29 oli Amiedulle monella mittarilla menestys. Sen koulutus- ja kehittämispalveluiden liikevaihto kasvoi runsaat 6,3 % ollen 29,6 milj.. Amiedun opiskelijasuoritteet eri asiakasprojekteissa ylittivät kaikki aiemmat ennätykset. Amiedun avulla ammattitaitoaan kehitti joka päivä keskimäärin 2 9 opiskelijaa. He suorittivat 13 ammatillista tutkintoa, 8 tutkinnon osaa sekä 8 sertifikaattia. Amiedun osaamiskeskuksista yritysturvallisuus, hyvinvointi sekä kiinteistö ja rakennus kasvoivat merkittävästi, koulutusmuodoista oppisopimus ja ammatillinen lisäkoulutus. Työyhteisökumppanuuksien lukumäärä sekä olemassa oleville kumppaneille toteutettujen Parhaat kokonaisratkaisut -konseptin mukaisten palvelujen volyymi kasvoi niin ikään merkittävästi. Suomelle vuosi 29 oli vaikea. Maamme bruttokansantuote kutistui 7,8 %. Viennin heikko taso sekä teknologia- ja talonrakennusteollisuuden tilauskirjojen ohuus heijastuivat koko yhteiskuntaan. Työttömyys ei kuitenkaan kasvanut samassa suhteessa. Monet työnantajat suosivat lomautuksia varautuessaan lähivuosina tapahtuvaan suurten ikäluokkien eläköitymiseen ja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaan. Vuonna 29 ammatillisen aikuiskoulutuksen kilpailuympäristöä muutti se, että useat aiemmin nuorisoasteen opetussuunnitelmaperusteiseen koulutukseen keskittyneet järjestäjät tekivät organisatorisia ja toiminnallisia muutoksia parantaakseen kilpailuasemaansa myös näyttömuotoisessa ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Niin ikään lukuisat yksityisoikeudelliset kouluttajakonsultit ja kehittämisyhtiöt osallistuivat myös työvoimapoliittisen koulutuksen hankintakilpailuihin. Kysyntä- ja kilpailutilanteen muutoksista johtuen Amiedun koulutus- ja kehittämispalveluiden keskimääräiset yksikköhinnat laskivat. Kun tämä yhdistetään henkilöstökuluja voimakkaasti kasvattaneeseen työehtosopimusratkaisuun, seurauksena oli liiketuloksen merkittävä heikkeneminen. Työn tehokkuuden kasvattaminen sekä toimintaorganisaation uudistaminen osoittautuivatkin välttämättömyydeksi. Amiedu valmistautui vuoteen 21 tarkistamalla asiakastarve- ja strategiapohjaisesti palvelutuotannon toimintamallinsa. Uudistusta tukee kouluttajien uusi toimenkuvamääritys ja osaamisprofiili sekä toiminnanohjauksen uusi järjestelmäratkaisu. Selkeät tehtävät ja vastuut sekä keskittyminen olennaiseen parantavat tehokkuuden ohella merkittävästi eri asiakastoteutusten laatua ja vaikuttavuutta. Vuoden 29 investointipäätökset koskivat kolmea Amiedun eri oppimisympäristöä. Kiinteistönhoidon osaamisalueella Amiedu laajensi uusiin energiatekniikoihin. Yritysturvallisuuden osaamiskeskus sai kokonaan uudet toimitilat ja kotoutumiskoulutuksen toimitiloja laajennettiin voimakkaasti kasvaneen kysynnän vuoksi. Amiedun toiminnan volyymi- ja liikevaihtonäkymien osalta vuosi 21 on haasteellinen. Ami-säätiö on laatinut kuitenkin selkeän kasvubudjetin. Päätöstä tukee toisaalta 2-luvulla keskimäärin toteutunut 8 %:n vuotuinen kasvu, toisaalta toteutetut merkittävät toiminnalliset investoinnit sekä rohkaiseva asiakas- ja sidosryhmäpalaute. Ammatillinen aikuiskoulutus on lunastanut paikkansa perinteisesti juuri talouden murroksissa. Meillä Amiedussa onkin hyvä tekemisen meininki ja luottamus kohdata asiakas- ja kehittämisprojektien uudet haasteet. Timo Karkola johtaja, rehtori Ami-säätiö, Amiedu 3

4 Otsikko otsikko otsikko Laskevilla markkinoilla kasvavaa kysyntää Liiketoiminta osaamisesta ja osaamisen johtamisesta Osaaminen Vuonna 29 useimmat yritykset kohtasivat laskevat markkinat ja entistä kireämmän kilpailutilanteen. Monessa yrityksessä oli tultu tilanteeseen, jossa perinteisten kilpailukeinojen rinnalla organisaation osaaminen nähtiin entistä merkittävämpänä kilpailuedun rakentajana. Samalla näkemykset osaamisen kehittämisestä ovat laajentuneet perinteisestä kouluttamisesta kohti liiketoiminnan strategisista tavoitteista lähtevää kokonaisvaltaista osaamisen johtamista. Amiedun toimintamallia on kehitetty vastaamaan juuri tähän tarpeeseen. Nykytila Yrityksen nykytila ja nykyinen toimintamalli Nykyinen osaaminen Liiketoimintasu Kehittämissuu Kasvavaa kehittämistä, vaikuttavaa osaamista Vuonna 29 Amiedun koulutuspalveluiden myynti kasvoi 6,3 % keskimäärin laskevilla markkinoilla. Myös osaamisen johtamiseen liittyvien konsultointipalveluiden tuotanto kasvoi. Tämä on asiakkaiden luottamuksen osoitus Amiedun palveluratkaisuja ja niiden tuomia konkreettisia tuloksia kohtaan. Toimintavuoden aikana Amiedu solmi eri yritysten ja yhteisöjen kanssa 13 uutta kumppanuussopimusta, jotka tähtäävät asiakkaiden henkilöstön, heidän asiakkaidensa tai alihankintaverkostonsa kokonaisvaltaiseen osaamisen kehittämiseen. Vuonna 29 laaja-alaista yhteistyötä tehtiin runsaan 4 kumppanuusasiakkaan kanssa. Amiedu tuotti erilaisia osaamisen kehittämispalveluita kaiken kaikkiaan runsaalle 1 yritykselle ja yhteisölle. Asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan asiakkaat arvioivat saavuttavansa yhteistyössä Amiedun kanssa konkreettisia tuloksia liiketoimintaansa keskimäärin arvosanalla 3,97 (asteikko 1-5). Amiedu tuotti kehittämispalveluita asiakkailleen valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Näin Amiedun asiakkaat saavat keskitetysti suunnitellut ja ohjatut kehittämispalvelut myös paikallisesti. Vuonna 29 valtakunnallisen yhteistyöverkoston kautta tuotettujen palvelujen määrä lisääntyi tuntuvasti. Oppisopimuskoulutusten volyymi kasvoi merkittävästi Toimintavuonna Amiedun yhteistyö Uudenmaan työ- ja elinkeinokeskuksen (ELY) sekä eri oppisopimuskeskusten kanssa niin pääkaupunkiseudulla kuin valtakunnallisesti kasvoi selvästi. Tämä mahdollisti kustannustehokkaiden palveluratkaisujen tuottamisen Amiedun asiakkaille Muunto-, Täsmä-, Rekry- ja oppisopimuskoulutuksina. Ami-säätiön järjestämän oppisopimuskoulutuksen opiskelijatyöpäivien määrä kasvoikin merkittävästi vuonna 29, peräti 21,9 %. Koulutus on investointi Kustannustehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen edellyttää kehittämisinvestoinneilta konkreettisia tuloksia, joita on kyettävä arvioimaan muiden investointien Henkilöstön tavoin. työtyytyväisyystutkimuksen koulutuksiksi tuloksia ilman 29 selkeitä Mikäli osaamisen kehittäminen jää irrallisiksi tavoitteita ja seurantaa koulutusten 5 vaikutuksista liiketoiminnan tuloksiin, koulutus muodostuu ylimääräiseksi kustannukseksi 4 eikä investoinniksi kilpailukyvyn parantamiseen. Amiedun kokonaisvaltaiset ja 3tavoitteelliset koulutuspalvelut tuottavat konkreettista hyötyä asiakasyritysten liiketoimintaan. Kouluttautuminen Amiedussa on 2investointi, joka kannattaa. 1 4,16 4,9 Oma työ Esimiestyö / johtaminen Yritys- ja yhteisöasiakkaille tehdyn asiakastyytyväisyystutkimuksen 29 tuloksia ,1 3,97 4,1 4,4 Kouluttajien ammattitaito Yhteistyössä Amiedun kanssa saavutamme konkreettisia tuloksia Amiedun koulutus on käytännönläheistä Ami-sää keskimä Koulutta Muu he 4

5 Realia Group Oy:n varatoimitusjohtaja Jani Nieminen (vas.), SKV Isännöinti Oy:n aluejohtaja Esko Lehtonen ja Realia Management Oy:n johtaja Lasse Käck määrittelemässä isännöintitoiminnan kilpailuetua, osaamisen johtamista ja ydinosaamista Amiedun kehitysjohtaja Jussi Jarrettin kanssa. Ainutlaatuinen palveluratkaisu osaamisen kehittämiseen Amiedun tavoitteena on pitkäjänteinen kumppanuus. Tiivis ja luottamuksellinen yhteistyö mahdollistaa sen, että Amiedu tuntee syvällisesti asiakkaansa toimialan, liiketoiminnan strategian, toimintatavat ja tavoitteet. Amiedu arvioi yhdessä asiakkaan kanssa organisaation osaamistason ja tarpeet tavoitteiden saavuttamiseksi sekä sopii osaamisen kehittämisen seurantamittarit. Amiedu räätälöi ja tuottaa tarvittavan kehittämiskokonaisuuden omasta ja valtakunnallisen asiantuntijaverkostonsa palvelutarjonnasta. Palveluvalikoiman rungon muodostavat eri ammattialojen tutkinnot, sertifikaatit sekä organisaation muutostilanteita tukevat täsmäkoulutukset ja rekrytointipalvelut. Amiedun tarjontaan kuuluu myös koulutusten rahoitus- ja tukijärjestelmiin liittyvät neuvontapalvelut. Kouluttamisesta osaamisen johtamiseen Koulutus on vain yksi osa kokonaisvaltaista osaamisen johtamista. Sillä varmistetaan, että yrityksellä on oikeaa osaamista oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Koulutuspalvelujen tuottamisen lisäksi Amiedu konsultoi asiakkaitaan osaamisen johtamisessa tarvittavien toimintamallien ja työkalujen rakentamisessa. Oleellista on kehittämisen jatkuvuus suhteessa toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin ja niiden tuomiin uusiin osaamisvaatimuksiin. Amiedun palveluratkaisu varmistaa, että kumppanuuden tuloksena on tavoitteiden mukaista ja yritystä hyödyttävää osaamista. 5

6 Otsikko otsikko otsikko Lupauksen mukainen Nykytila ja laadukas Tulevaisuus palvelu Liiketoiminta Palveluiden kysyntä kasvoi Osaamisen kehittämisellä on monitahoinen vaikutus. Opiskelija vahvistaa ammatillista osaamistaan työelämälähtöisellä koulutuksella ja työnantaja saa entistä pätevämpää työvoimaa. Ammatillisten perus-, lisä- ja täydennyskoulutusten kysyntä kasvoikin viime vuonna. Amiedussa opiskeli 21 9 aikuisoppijaa Urabaarista, henkilöstövalmennuksen ohjaavista kouluttajista, 3 kummiohjaajista sekä eri alojen kouluttajista ja pääkouluttajista. Koulutuspalveluiden laadusta 2 kerätään järjestelmällisesti asiakaspalautetta, jota hyödynnetään toimintojen kehittämisessä. Vuonna 29 opiskelijapalaute oli keskimäärin 4,8. 1 Amiedu osallistui Opetushallituksen järjestämään ammatilli- vuonna 29. Tutkintoja suoritettiin lähes 1 3 ja amsen koulutuksen laatupalkintokilpailuun, jossa se pääsi arvos- 4,8 3,7 4,1 mattipätevyyksiä ja sertifikaatteja yhteensä yli 8. tettuun finalistien joukkoon. Amiedun koulutuspalvelut ovat lupauksensa ammatillinen koulutus mukaisesti laadukkaita ja tuloksellisia. valmentava koulutus Kehitystyö tehosti toimintaa Vuonna 29 kehitystyön painopisteenä oli laajamittainen eri Henkilöstön työtyytyväisyystutkimuksen tuloksia toiminnallinen 29 analyysi keskimäärin vuonna 29 ja pätevyydet 29 Ami-säätiön henkilöstö Suoritetut tutkinnot osaamiskeskusten koulutuspalveluiden ja parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen koko toimintakentässä. Amiedu täsmensi tehtävävastuita ja rooleja osaamis keskusten johtajien, koulutuspäälliköiden, 4 kouluttajien ja koulutusassistenttien välillä. Kouluttajan rooli laajentui ohjaajan, valmentajan, mentorin ja konsultoivan toimijan suuntaan henkilökohtaistamisen periaatteiden 2 mukaisesti. 2 4 Amiedu vahvisti myös oppisopimustoiminnan resursseja määrittelemällä vastuut 1 keskitettyjen palveluiden ja osaamiskeskusten välillä. Oppisopimustoiminnan jatkuva kehittäminen Otsikko otsikko otsikko 1 palvelee aikuisoppijoiden 4,16 mahdollisuuksia 4,9 elinikäiseen Nykytila oppimiseen Tulevaisuus toimien työssäoppimisen, Oma koulutuksen ja tutkinnon suo- Kouluttajat Kokotutkinnot Esimiestyö / johtaminen Yrityksen nykytilamuu henkilöstö Yrityksen Osatutkinnot rittamisen käytännönläheisenä viitekehyksenä. ja nykyinen tulevaisuudenkuva Pätevyydet Liiketoiminta toimintamalli Syksyllä 29 Amiedu otti käyttöönsä koulutuksen hallintajärjestelmän Studentan. Uusi työkalu mahdollistaa tutkinnon Liiketoimintasuunnitelma Yritys- ja yhteisöasiakkaille tehdyn asiakastyytyväisyystutkimuksen ja hallinnan 29 entistä tuloksia paremmin, ja Opiskelijapalaute 29 suorittamisen suunnittelun Kehittämissuunnitelma 5Suoritetut tutkinnot toimii myös opintojen 5ohjaamisen välineenä varmistaen laadukkaan ja yksilöllisen koulutuksen. osaaminen Osaaminen ja pätevyydet 29 Nykyinen toteuttamiseen tarvittava osaaminen 4 4 Laadunhallinta varmistaa lupauksen 3 Laadunhallinta on oleellinen osa Amiedun johtamisjärjestelmää, käytännön arkea 2 ja asiakaslupausta. Laatujohtamisen työkaluina ovat ulkoisesti auditoitu ISO 91-laatujärjestelmä 1 ja oman toiminnan arviointi- ja kehittämismalli EFQM. Aikuisoppijan kouluttautumisen ja koulutuksen laadun tukena on tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kokonaisuus, 4,1 3,97 4,1 4,4 Kouluttajien ammattitaito joka muodostuu ohjaus- Yhteistyössä ja oppimiskeskus Amiedun kanssa Tuutorista, pääkaupunkiseudun aikuiskouluttajien yhteisestä palvelupisteestä saavutamme konkreettisia tuloksia Amiedun koulutus on käytännönläheistä Henkilöstön työtyytyväisyystutkimuksen tuloksia 29 Yrityksen nykytila ja nykyinen toimintamalli Nykyinen osaaminen Liiketoimintasuunnitelma Yrityksen tulevaisuudenkuva Amiedun palvelutoiminta perustuu asiakkaalle annettuun lupaukseen ja sen lunastukseen. Varmistaakseen lupauksensa toteutumisen Amiedu vahvisti vuonna 29 osaamisen kehittäjän Opiskelijapalaute 29 rooliaan Kehittämissuunnitelma 5 muun muassa laatujohtamisella, Osaaminen uusilla työkaluilla sekä täsmentämällä tehtävävastuita. toteuttamiseen tarvittava osaaminen Ami-säätiön henkilöstö keskimäärin vuonna ,8 3,7 4, Kokotutkinnot ammatillinen Osatutkinnot koulutus valmentava Pätevyydet koulutus Suoritetut tutkinnot ja pätevyydet Amied opiske Opi a v Opi

7 Asiakaslähtöinen ja tuloksellinen henkilöstö Henkilöstön arvot, asenteet ja osaaminen vaikuttavat ratkaisevasti Amiedun menestymiseen. Amiedussa valmistuikin 29 henkilöstöstrategia, jonka visiona on olla alan arvostettujen ammattilaisten verkostoitunut työpaikka, jossa ihmiset voivat hyvin. Asiakaslähtöinen ja tuottava henkilöstön osaaminen onkin Amiedun merkittävimpiä investointikohteita. Jokaisen osaaminen vahvistui ja kehittämisprojekteissa. Työssä vaadittavan osaamisen ja Vuonna 29 Amiedu kehitti voimakkaasti henkilöstön osaamista. olemassa olevan osaamisen välistä tasapainoa arvioitiin vuo- Sisäinen koulutus painottui liiketoiminnan osaamisen sittaisissa kehityskeskusteluissa. Keskustelujen pohjalta Sympa kasvattamiseen kuten asiakkuuksien ja osaamisen johtamiseen HR -henkilötietojärjestelmään dokumentoitu osaamisen kehittämissuunnitelma sekä pedagogisen osaamisen kehittämiseen kuten verkkooppimisympäristöjen varmistaa jokaiselle amiedulaiselle tavoitteelli- käyttökoulutuksiin ja palveluratkaisu- sen osaamisen kehittämispolun. osaamiseen. Otsikko otsikko Otsikko otsikko otsikko otsikko Vuonna 29 kehityskeskustelujen toteutumisprosentti oli Amiedu toteutti sisäisiä koulutuksia 28 eri aiheesta ja niihin 97. Työtyytyväisyystutkimuksessa Nykytila NykytilaTulevaisuus mitattiin tyytyväisyyttä Tulevaisuus kehityskeskusteluihin osallistui yhteensä henkilöä. Lähes jokainen työntekijä ja keskiarvoksi tuli 4,26 (asteikko 1-5). Yrityksen nykytilayrityksen nykytilayrityksen Yrityksen osallistui Tietoturvallisuus ja Turvallisuutta asiakastyössä -koulutuksiin sekä uuden koulutustoiminnan tietojärjestelmän Studen- Henkilöstöstrategia lisää työhyvinvointia ja nykyinen ja nykyinen tulevaisuudenkuva tulevaisuudenkuva Liiketoiminta Liiketoiminta toimintamalli toimintamalli Liiketoimintasuunnitelma Liiketoimintasuunnitelma tan käyttöönottokoulutukseen. Amiedun uusi henkilöstöstrategia varmistaa henkilöstön oikeanlaisen osaamisen pitkällä tähtäimellä. Henkilöstöstrategian Opiskelijapalaut Viime vuonna panostettiin osaamisen johtamisen taitoihin muun Kehittämissuunnitelma Kehittämissuunnitelma 5 5 muassa erilaisilla esimiesvalmennuksilla ja muutoksen johtamisen koulutuksella. Työtyytyväisyystutkimuksessa esimiestyö ja palkitseminen, osaaminen osaamisen osaaminen johtaminen toteuttamiseen ja ammattitaito, toteuttamiseen tiedon painopistealueina ovat henkilöstön osallistumisjärjestelmät ja Osaaminen Osaaminen Nykyinen Nykyinen tarvittava osaaminen tarvittava osaaminen4 4 johtaminen sai keskiarvioksi 4,9 (+,11) ja oma työ kokonaisuudessaan johtaminen ja viestintä sekä työhyvinvoinnin edistäminen. sai arvioksi 4,16 (+,1, asteikko 1-5). Samalla suuri osa henkilöstön tehtäväprofiileista päivi- 3 3 Toimintavuonna pedagogisen pätevyyden sai 11 kouluttajaa tettiin vastaamaan Amiedun uutta toimintamallia. Koulutusja näyttötutkintomestarin pätevyyden 24 kouluttajaa. Vuoden 2 2 päällikön roolia suurennettiin ja heidän esimiesvaltuuksiaan ja 29 lopussa Amiedussa 146 henkilöllä oli pedagoginen -vastuitaan laajennettiin. 1 1 pätevyys ja 138 henkilöllä näyttötutkintomestarin pätevyys. Vuonna 29 Amiedussa työskenteli keskimäärin 383 henkilöä. Amiedu on itseään kehittävien ammatillisten aikuiskoulut- 4,8 3,7 4 Kehityskeskustelusta kehittämispolulle tajien ja työelämän kehittäjien yhteisö, joka toimii asiakaslähtöisesti ja asiakkaansa parhaaksi. ammatillinen koul am Amiedun henkilöstön ammattitaidon kehittämistä tukevat monipuoliset mahdollisuudet työssäoppimiseen erilaisissa asiakas- valmentava koulu va Henkilöstön Henkilöstön työtyytyväisyystutkimuksetutkimuksen tuloksia 29 tuloksia 29 keskimäärin keskimäärin vuonna 29vuonna 29ja pätevyydet ja 2p työtyytyväisyys- Ami-säätiön Ami-säätiön henkilöstö henkilöstö Suoritetut tutkin Suo ,16 4,9 4,16 4,9 Oma työ Oma työ Esimiestyö / johtaminen Esimiestyö / johtaminen Yritys- ja yhteisöasiakkaille Yritys- ja yhteisöasiakkaille tehdyn asiakastyytyväisyystutkimuksetutkimuksen 29 tuloksia 29 tehdyn asiakastyytyväisyys- tuloksia Kouluttajat Kouluttajat Muu henkilöstö Muu henkilöstö Kokotutkinnot Osatutkinnot Pätevyydet Ko O Pä

8 8 Kauppakeskushankkeen yhteydessä Amiedu järjesti kauppakeskuksissa räätälöityjä koulutustoteutuksia. Aleksi 13 myyjät Eija Paulamäki ja Sari Eskuri osallistuivat Sellon kauppakeskuksessa toteutettuun visuaalisen myyntityön lyhytkoulutukseen.

9 kauppa Tiivistä ja tuloksekasta yhteistyötä kaupan alalla Vuonna 29 kaupan osaamiskeskus jatkoi tiivistä yhteistyötä kumppanuusasiakkaiden kanssa. Kauppakeskushankkeessa Amiedu kehitti yhdessä kauppakeskusyrittäjien kanssa ratkaisuja osaamisen kehittämisen haasteisiin. Tutkintotavoitteisessa koulutuksessa kasvu oli huikeaa. Myynnin ammattitutkinnon suorittajia vuonna 28 oli 36 ja vuonna 29 jo 11. Myös kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon suorittajien määrä kasvoi huimasti, peräti 24 %. Kauppa supistui ja turvattomuus lisääntyi Alalla pitkään jatkuneen kasvutrendin jälkeen kaupan ala supistui vuonna 29 noin 2 %. Kaupan palkansaajia oli 22 vähemmän joulukuussa 29 kuin vuotta aikaisemmin. Tukkukaupan osuus oli 16 menetettyä työpaikkaa. Turvallisuusaspekti nousi kaupan alalla esille voimakkaasti. Tutkimusten mukaan lähes jokainen myyjä on kokenut häiriökäyttäytymistä työssään. Vaikuttavuutta tiiviillä yhteistyöverkostolla Kaupan osaamiskeskus jatkoi tuloksekasta yhteistyötä kumppanuusasiakkaiden kanssa. Pientaloteollisuus PTT ry:n kanssa toteutetusta talomyyjäkoulutuksesta valmistui 62 talomyyjää vuonna 29. Koulutusta järjestettiin Helsingissä sekä Jyväskylässä yhteistyössä Jyväskylän aikuisopiston kanssa ja Turussa yhteistyössä Turun Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa. Talomyyjäkoulutusta jatketaan ennätyksellisellä volyymilla vuonna 21. Lidl Suomi Ky:n kanssa kumppanuusyhteistyö syveni entisestään. Tutkintotavoitteisia koulutuksia toteutettiin valtakunnallisen yhteistyöverkoston kanssa Helsingin lisäksi Oulussa, Jyväskylässä ja Tampereella. K-instituutin kanssa yhteistyö jatkui myyjän ammattitutkintoon valmistavilla koulutuksilla sekä liiketalouden perustutkinnoilla. Opteam Yhtiöiden kanssa kehitetyn osaavan henkilöstön saatavuuden varmistavan Proactor-toimintakonseptin puitteissa toteutettiin muun muassa Retail-passi-koulutuksia. Passin suoritti 451 henkilöä vuonna 29. Kaupan osaamiskeskus laajensi yhteistyöverkostoaan solmimalla kumppanuussopimuksen Valmennustiimi Eximia Oy:n kanssa. Yhteistyön tavoitteena on kaupan osaamiskeskuksen asiantuntijaverkoston laajentaminen ja vaihtoehtoisten urapolkujen tarjoaminen korkeakouluihin pyrkiville Eximian valmennuskurssin opiskelijoille. Kehityshankkeista konkreettista tulosta Yksi kaupan osaamiskeskuksen vuoden 29 merkittävimmistä kehityshankkeista oli liiketalouden perustutkinnon uudistaminen entistä työelämälähtöisemmäksi ja kaupan tarpeisiin vastaavaksi. Vuoden 29 aikana kehitettiin yhteistyössä yritysten kanssa Kaupan ammattiin ohjaaminen -verkkokurssi työpaikkaohjaajille. Onnistuneella työpaikkaohjauksella onkin merkittävä rooli henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Amiedu toimi Kauppakeskushankkeen (27-29) koordinaattorina. Hankkeen tavoitteena oli selvittää kauppakeskusyrittäjien osaamisen kehittämisen haasteet sekä etsiä yrittäjille joustavampia tapoja opiskella ja kehittää omaa yritystään. Kauppakeskushankkeen yhteydessä järjestettiin kauppakeskuksissa turvallisuus-, asiakaspalvelu-, myynti- ja esillepanokoulutuksia. Kaupan osaamiskeskuksen taloushallintoyksikkö vastasi kasvavaan tarpeeseen kouluttamalla kannattavuuden hallintaa ja taloudellisten tunnuslukujen ymmärtämystä asiakasyritystensä kaikilla organisaatiotasoilla. Kehitystyötä asiakkaiden tarpeita kuunnellen Vuonna 21 kaupan osaamiskeskus käynnistää uudenlaisen kaupan alan Rekry-passi-koulutuksen, joka on yrityksen tarpeisiin räätälöitävä koulutus työntekijöiden rekrytointia ja perehdytystä varten. Amiedu on aktiivisessa roolissa Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksen verkostohankkeessa. Hankkeen tavoitteena on ennakoida osaamistarpeita sekä kehittää kaupan alan koulutusta ja sitä kautta parantaa kaupan vetovoimaa ja työnantajakuvaa. 9

10 1 Amiedu on markkinajohtaja Suomessa panostajan ja ylipanostajan koulutuksissa. Koulutuspäällikkö Antti Sulamäki ja Louhintahiekka Oy:n räjäytystyönjohtaja Pasi Kurki käyvät läpi panostussuunnitelmaa työmaalla Espoon Keilarannassa. Pasi Kurki suoritti Amiedussa sekä maarakennusalan ammatti- että erikoisammattitutkinnon vuonna 29.

11 Kiinteistö ja rakennus Kiinteistö- ja rakennusalan osaamiskeskus koulutti erikoisosaajia Kiinteistö- ja rakennusalan osaamiskeskukselle vuosi 29 oli merkittävä kasvun ja kehityksen vuosi. Yrityksille räätälöityjen henkilöstökoulutusten osuus kasvoi merkittävästi. Amiedu on kiinteistönhoitajien sekä panostajan, ylipanostajan ja märkätila-asentajan koulutuksissa markkinajohtaja Suomessa. Taantuma, eläköityminen ja uudet säädökset Vaikka kiinteistö- ja rakennusalalla työttömyys kasvoi vuonna 29, tilanne tulee muuttumaan lähitulevaisuudessa. Jo nyt on pulaa osaavista työnjohtajista ja esimiehistä. Erityisesti isännöitsijöiden kohdalla tilanne on hälyttävä: puolet isännöitsijöistä tulee eläkeikään vuoteen 22 mennessä. Alalle on siis rekrytoitava yli 1 isännöitsijää tulevan vuosikymmenen aikana. Kesäkuussa 29 voimaan tullut rakennustyön turvallisuutta koskeva asetus lisäsi rakennuttajan velvollisuuksia. Rakennuttajan on aina nimettävä rakennushankkeeseen pätevä turvallisuuskoordinaattori. EU:n rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin kansalliset säädökset astuivat voimaan Erikoisosaamista tarvitaan aina Vuonna 29 Amiedu uusi kiinteistönhoito- ja LVI-laboratoriot ja otti käyttöönsä lämpöpumppulaboratorion. Lisäksi rakentamispalveluiden työtilat muutettiin vastaamaan aitoa rakennustyömaaympäristöä. Kiinteistö- ja rakennusalan koulutuksissa painottui täydennyskoulutus kuten esimerkiksi korjausrakentamisen ja julkisivuasentajan koulutukset. Isännöitsijäpulaa ennakoiden isännöitsijäkoulutuksen tarjontaa lisättiin. Amiedu huomioi rakennushankkeen turvallisuuskoordinaattori-asetuksen ajankohtaisseminaaritarjonnassa ja koulutti turvallisuuskoordinaattoreita asiakasyrityksilleen. Osaamiskeskus kehitti tarjontansa vastaamaan uusia rakentamisen energiatehokkuuden määräyksiä. Ensimmäiset eurooppalaisen EU Cert -koulutuksen suorittaneet lämpöpumppuasentajat valmistuivat marraskuussa 29. Lisäksi Amiedu lanseerasi kiinteistön kaukolämpötyönjohtajan pätevyyskoulutuksen. Kaivosteollisuuden elpymisen myötä aloitettiin uutuutena kaivosalan ammattitutkinto. Rekrykoulutusta ja tiivistä yhteistyötä Amiedu toteutti asfalttialalle rekrykoulutuksen yhteistyössä Uudenmaan työ- ja elinkeinokeskuksen (ELY), Lemminkäinen Infra Oy:n, Skanska Asfaltti Oy:n, YIT Infra Oy:n, SL Asfaltti Oy:n, Destia Oy:n ja NCC Roads Oy:n kanssa. Osaamiskeskus toteutti TEK-MUR Tekninen Muuraus Oy:n kanssa ensimmäisen teknisen muurauksen koulutuksen. Picote Oy:lle Amiedu räätälöi erikoisosaamista vaativan putkipinnoituksen rekrykoulutuksen. Kiinteistö- ja rakennusalan osaamiskeskus jatkoi vahvaa kumppanuusyhteistyötä toteuttamalla räätälöityjä koulutuksia muun muassa ISS Palvelut Oy:n, Lassila & Tikanoja Oyj:n ja Are Oy:n tarpeisiin. Yhteistyö Suomen LVI-liiton, SuLVI ry:n kanssa laajeni merkittävästi. Syksyllä 29 Amiedu solmi kumppanuussopimuksen Realia Group Oy:n kanssa, koskien ensisijaisesti SKV Isännöinti Oy:n ja Realia Management Oy:n kiinteistöjohtamisen liiketoimintoja. Asiakaslähtöistä kehitystyötä Vuonna 21 kiinteistö- ja rakennusalan osaamiskeskus panostaa täsmäkoulutusten kehittämiseen yritysten tarpeiden mukaisesti yhteistyössä ELY:n kanssa. Tavoitteena on varmistaa yksittäisten ihmisten työmarkkina-arvon ja yritysten kilpailukyvyn säilyminen. Amiedu seuraa toimialan kehitystrendejä ja kehittää palveluitaan vastaamaan muuttuvia tarpeita tiiviissä yhteistyössä yritysten ja alan järjestöjen kanssa. Amiedu ja Motiva kehittävät yhdessä EU:n uusiutuvan energian direktiivin mukaisia koulutustuotteita pelletti- ja aurinkoenergia-asentajille. Kesällä 29 Amiedu oli mukana perustamassa Rakennus-, kiinteistö- ja ympäristöalan Venäjä-koulutusyhteistyön tukisäätiötä (FINEDU). Säätiön tarkoituksena on järjestää työvoiman täydennyskoulutusta ja ammatillista aikuiskoulutusta aluksi etenkin Pietarin alueella. 11

12 12 Vuonna 29 Amiedu toteutti Kauniaisten terveyskeskukselle sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortti -koulutuksia 53 kpl. Ylilääkäri Patrik Währn ja diabeteshoitaja Ilse Ekberg tarkistavat Amiedun kouluttaja Maarit Rouhialan kanssa happipommin säiliön käyttökunnon turvallisuuden.

13 Yritysturvallisuus Yritysturvallisuus koulutti osaajia kasvavaan tarpeeseen Uudistunut yritysturvallisuuden osaamiskeskus aloitti täysipainoisen toimintansa vuoden 29 alussa. Turvallisuuskoulutusten opiskelijamäärä kasvoi edellisvuodesta 34 % ja osaamiskeskuksen liikevaihto kasvoi noin 35 %. Yleinen turvattomuus lisääntyi Taloudellinen taantuma näkyi yhteiskunnassa yleisen turvattomuuden lisääntymisenä. Kaupan alalla turvattomuutta lisäsi aukioloaikojen pidentäminen ja toisaalta henkilökunnan vähentyminen. Hoitoalalla työntekijöiden turvattomuuden tunne kasvoi erityisesti uhkaavasti käyttäytyvien potilaiden seurauksena. Yleisenä ilmiönä turvallisuusalalla oli yhä kasvava teknistyminen, esimerkkinä yritysten etäaulat, joissa näyttöpäätteeseen kirjautumalla saa itselleen vierailijakortin. Vuonna 29 turvallisuusala työllisti noin 11 henkilöä. Alan kasvavana trendinä oli monialaosaaminen. Vartijat eivät enää pelkästään vartioi, vaan hoitavat myös esimerkiksi perinteisesti kiinteistönhoitoon kuuluvia tehtäviä. Käytännönläheisiä koulutustoteutuksia Vuonna 29 yritysturvallisuuden osaamiskeskus toteutti yrityksille ennen kaikkea käytännönläheisiä turvallisuusalan peruskoulutuksia. Osaamiskeskus järjesti myös suuren suosion saavuttaneen Kriisiviestintä-ajankohtaisseminaarin. Amiedu kehitti vartijakoulutuksen oppimisympäristöä toteuttamalla esimerkiksi ainutlaatuisen valvomokoulutustilan. Turvallisuusalan perustutkinto houkutti opiskelijoita muun muassa siksi, että se sisältää lähes kaikki turvallisuusalalla vaadittavat sertifikaatit ja antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Amiedu käynnisti syksyllä 29 uuden, ajan henkeen sopivan riskienhallintaan ja turvallisuuteen painottuvan johtamisen erikoisammattitutkinnon. Henkilöturvallisuuden koulutuksella kysyntää Yritysturvallisuuden osaamiskeskus toteutti huomattavasti aikaisempaa enemmän henkilöturvallisuus-, palo- ja pelastusalan sekä myymäläturvallisuuteen liittyviä koulutuksia. Amiedu järjesti henkilöturvallisuuden tietoiskuja kauppakeskuksissa: se antoi kauppakeskusten pienyrittäjillekin mahdollisuuden turvallisuuskoulutukseen. Pk-yritysten tarpeisiin osaamiskeskus suunnitteli pelastussuunnitelman laatimiseen liittyvän koulutuksen. Osaamiskeskus kehitti Suomen Palopäällystöliiton kanssa Toimiston turvakorttikoulutuksen, joka lisää henkilöstön turvallisuusosaamista ja yrityksen turvallisuuskulttuuria. Amiedu järjesti Sosiaalija terveydenhuollon turvakortti -koulutuksia muun muassa Mainio Vire Oy:n ja Kauniaisten terveyskeskuksen henkilöstölle. Amiedun 1 sekuntia turvallisuutta -verkkotuote otettiin käyttöön muun muassa Fortum Oyj:ssä. Amiedu järjesti vartijan peruskoulutuksia lähes viikottain. Vartijan työn perusteita koulutettiin muun muassa Riihimäen viestirykmentissä palvelleille sotilaspoliiseille. Koulutuksen tavoitteena oli mahdollistaa varusmiesten työllistyminen turvallisuusalalle varusmiespalveluksen jälkeen. Amiedu toteutti ISS:n Turvallisuuspalveluille räätälöityjä koulutuksia, muun muassa vartijoiden moniosaamista kehittäviä koulutuksia. Ketterästi ajan hermolla Yritysturvallisuuden osaamiskeskus seuraa kiinteästi turva-alaa ja kehittää koulutustarjontaansa vastaamaan työelämän tarpeita. Verkkokoulutuksen kehittäminen osana turvallisuuden opiskelua onkin yksi kehitystyön painopistealueista. Maahanmuuttajille Amiedu kehittää parhaillaan yhteistyössä Opetushallituksen kanssa vartijan peruskoulutukseen orientoivaa koulutusohjelmaa. Osaamiskeskuksen yhteistyö konsulttiverkoston kanssa täydentää alan erikoisosaamista vaativien alueiden asiantuntemusta. 13

14 14 Verkkokoulutusten suosio kustannustehokkaana ja nopeana tiedonjakokanavana kasvoi voimakkaasti viime vuonna. Sähkö-Aro Oy:n tiiminvetäjä Outi Myllyharju opiskelee Office Trainerilla verkon kautta Microsoft Office -ohjelmia.

15 ICT ICT:n yhteistyöverkosto laajeni merkittävästi Vuosi 29 oli ICT-osaamiskeskukselle yhä joustavampien oppimisratkaisujen sekä opiskelijamäärien kasvun vuosi. Varsinkin perustietotekniikan volyymi kasvoi merkittävästi, lähes 1 %. Virtuaalistumisen vuosi Verkkoviestinnässä nousi keskeiseksi teemaksi sosiaalisen median menetelmät ja työkalut. Yritykset kiinnostuivat uusista yhteisöllisemmistä toimintatavoista. Erilaiset etäkokousjärjestelmät tulivat osaksi yritysten toimintaa: muutoksen tavoitteena oli työn tuottavuuden lisääminen, kulusäästöt ja osaltaan myös ekologinen ajattelu. MOSS/Sharepoint-teknologioiden käyttö verkkoviestinnässä lisääntyi selvästi. ICT-ammattilaisten keskuudessa sertifikaattien arvostus pysyi korkealla tasolla, ja uuden Windows 28 palvelinalustan käyttöönotto toi mukanaan palvelimeen liittyvien sertifikaattien uusimistarpeen. Asiakastarpeeseen vastattiin Vuonna 29 ICT-osaamiskeskus palveli tieto- ja viestintätekniikan koulutuksilla perustietotekniikan käyttäjiä ja alan ammattilaisia. Perustietotekniikassa toteutettiin entistä enemmän yrityksen tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia. Henkilöstökoulutuksissa hyödynnettiin verkkopohjaista lähtötason mittausta ja koulutusten jälkeen erillistä vaikuttavuuskyselyä. Amiedu järjesti viestintätekniikassa perinteisten www-sivustojen sisällönhallintaan ja printtimedian toteuttamiseen liittyvien koulutusten lisäksi Microsoft OCS ja Live Meeting -etäneuvottelujärjestelmien koulutuksia. Verkkokoulutukset kustannustehokkaana ja nopeana tiedonjako- ja kehittämisvälineenä kasvattivat suosiotaan voimakkaasti. ICT-osaamiskeskus tarjosi asiakkailleen sekä valmiita verkkokoulutuksia että yrityksen tarpeisiin räätälöityjä kokonaisuuksia. Osaamiskeskus kehitti vuonna 29 tietotekniikan asiantuntijakoulutuksen oppimisympäristöä palvelinten virtualisoinnilla. Tämä mahdollistaa opiskelijoiden tutkimus- ja harjoitustöiden tekemisen myös kotoa tai työpaikalta käsin. Yhteistyöverkosto laajeni huomattavasti ICT-osaamiskeskus laajensi jälleen yhteistyöverkostoaan. Yhteistyö Salcom Groupin kanssa tähtää yhteisen palveluvalikoiman tarjoamiseen yrityksille tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Joiner Oy:n kanssa solmittu yhteistyösopimus koskee ovi- ja puusepänteollisuuden toiminnanohjausjärjestelmän koulutusta. Yhteistyönä Innox Oy:n kanssa tarjotaan pk-yrityksille sähköinen toimintaympäristö sekä sen käyttö- ja kehittämiskoulutusta. Amiedu jatkoi henkilöstöhallinnon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottokoulutuksia Espoon kaupungin henkilöstölle. Office 27:n ja Windows 8:n siirtymäkoulutuksia toteutettiin runsaasti, myös englannin ja ruotsin kielisinä. Sairaalaympäristön tietotekniikan lisääntyminen sai noin tuhat HUS:laista opiskelemaan tietotekniikkaa Amiedussa. Fujitsu Services Oy:n kaupan tietojärjestelmien koulutusyhteistyö oli vilkasta. Kassa- ja taustajärjestelmien koulutuksia toteutettiin ABC-liikeasemille ja St1-liikeasemille. Vuoden 29 lopussa päättyneen Noste-ohjelman puitteissa tietokoneen käyttäjän koulutuksissa opiskeli noin 14 henkilöä. ICT- ja toimialaosaaminen vahvuutena ICT-osaamiskeskus keskittyy kehittämään toimialakohtaisten järjestelmien koulutusta. Verkostoituminen alan asiantuntijoiden kanssa jatkuu ja valtakunnallista yhteistyöverkostoa kasvatetaan asiakastarpeen mukaan. Vuonna 21 aloitetaan tietokoneasentajan ammattitutkinto englanninkielisenä. Amiedu hyödyntää ICT:tä entistä enemmän aikuisoppijoiden ohjaamisessa. Perustietotekniikan koulutuksessa kehitetään lähtötason kartoitukseen yhä asiakasystävällisempiä menetelmiä. IT-asiantuntijoiden koulutuksissa hyödynnettävän palvelinten virtualisoinnin kehitystyö jatkuu. 15

16 16 Sähkö- ja automaatioyksikkö on Amiedun suurimpia yksiköitä. L&T:n sähköasentaja Matti Väisänen ja Amiedun vastuukouluttaja Risto Kantola asentavat työmaalla Espoon Haukilahdessa syöttökaapeleita loistehon kompensointiparistolle. Matti Väisänen suoritti Amiedussa sähköyliasentajan erikoisammattitutkinnon.

17 Teknologiateollisuus Teknologiateollisuuden verkostoyhteistyö toi tulosta Teknologiateollisuuden osaamiskeskuksessa vuosi 29 oli lievän kasvun vuosi. Kone- ja metallialan sekä sähköalan koulutuksissa Amiedu on markkinajohtaja Uudellamaalla, kun verrataan suoritettuja osa- ja kokotutkintoja. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osuus lisääntyi viime vuonna noin 5 %. Osaamisen säilyminen Suomessa vaakalaudalla Vuonna 29 globaali lama iski erityisesti teknologiateollisuuden yrityksiin. Kun vielä vuonna 28 teknologiateollisuus Suomen suurimpana teollisuusalana työllisti 275 henkilöä, vuoden 29 loppuun mennessä luku putosi 25 henkilöön. Tilauskantojen karttuessa alalla tarvitaan taas osaavia tekijöitä. Haasteena teknologiateollisuudella onkin säilyttää juuri saavuttamansa houkuttelevuus työnantajana, jotta arvokas alan osaaminen ei katoa Suomesta. Erityisesti hitsausalan osaavasta työvoimasta on kova kysyntä työmarkkinoilla. Taantumassa, kun yrityksillä ei ole varaa laiteympäristön investointeihin ja pienet huollot ja korjaukset tehdään omin voimin, on entistä enemmän kysyntää huollon ja kunnossapidon moniosaajista. Tuotantotekniikan oppimisympäristö vahvistui Teknologiateollisuuden osaamiskeskus yhdisti sähkö- ja tuotantotekniikan sekä teollisuusautomaation koulutussisältöjä vastatakseen huollon ja kunnossapidon tarpeisiin moniosaajista. Vuonna 29 Amiedussa käynnistettiin uutuutena koneenasentajan perustutkinnon koulutus. Osaamiskeskus kehitti tuotantotekniikan oppimisympäristöä hankkimalla MAZAK-Nexus 25 MSY monitoimisorvin keväällä 29. Amiedu kiinnitti myös entistä enemmän huomiota työturvallisuuteen opiskeluympäristön jatkuvalla seurannalla ja dokumentoinnilla käyttäen Jidea Oy:n Työmiesohjelmaa. Pitkäaikainen verkostoyhteistyö kantoi hedelmää Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö myönsi vuoden 29 koulutuspalkinnon Amiedun kumppanuusasiakas Sähkö-Aro Oy:lle tunnustuksena henkilöstön osaamisen systemaattisesta kehittämisestä. Samalla Amiedun koulutusyhteistyösopimus laajennettiin koskemaan koko Aro Yhtiöt -konsernia. Teknologiateollisuuden osaamiskeskus räätälöi sähköasentajan ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavia koulutuksia muun muassa ISS Palvelut Oy:lle, Lassila & Tikanoja Oyj:lle ja Sähkö-Aro Oy:lle. Amiedu toteutti rekrytointi- ja täsmäkoulutuksia entistä enemmän Uudenmaan työ- ja elinkeinokeskuksen (ELY) kanssa. Kaasuhitsaajille järjestetyn rekrykoulutuksen opiskelijat työllistyivät Haganova Oy:n palvelukseen. Osaamiskeskus toteutti uutuutena antenni- ja tietoliikenteen koulutuksen vastauksena digitaalisuuden alalle tuomiin osaamisvaateisiin. Yhteistyö Rautaruukki Oyj:n kanssa laajeni, kun Amiedu loppuvuonna solmi yhteistyösopimuksen Ruukin kanssa. Teknologiateollisuuden osaamiskeskus palveli ABB Oy:n Sähkökoneet-yksikköä kansainvälisen alihankintaverkoston laadunarvioinnissa entistä laajemmin. Simulointi ja monialaosaaminen kehityskärkinä Verkko-oppiminen ja itsenäisen opiskelun mahdollistaminen muun muassa työtilanteiden simulaatioympäristöjä kehittämällä on yhtenä teknologiateollisuuden osaamiskeskuksen kehittämistyön painopistealueena tulevana vuonna. Teknologiateollisuuden osaamiskeskus kehittää yhteistyössä ELY:n kanssa yhteishankintakoulutuksia vastaamaan tulevia osaamistarpeita. Vuonna 21 teräsrakentaminen tulee osaksi koneja metallialan perustutkintoa. Amiedun teknologiateollisuuden ja rakennusalan asiantuntijat kehittävätkin yhdessä Teräsrakenneyhdistyksen kanssa teräsrakentamisen koulutusta. 17

18 18 Amiedun suomen kielen koulutus sai joulukuussa 29 kielten opetuksen laatuleiman. Roihuvuoren vanhustenkeskuksen osastonhoitaja Harriet Kotiranta kannustaa hoitaja Colette Makanda-Dizenzelen suomen kielen opiskelua Amiedun kouluttaja Aija-Leena Nurmisen johdolla.

19 henkilöstövalmennus Henkilöstövalmennus räätälöi koulutuksia kaikille toimialoille Henkilöstövalmennuksen osaamiskeskuksen liikevaihto kasvoi 24 % vuonna 29. Johtamiskoulutuksen opiskelijamäärä lisääntyi huomattavasti, 82 %. Suomen kielen koulutus sai joulukuussa 29 merkittävän tunnustuksen: kieltenopetuksen eurooppalaisen laatuleiman. Amiedu on kotoutumiskoulutuksen suurin toimija Helsingissä. Eläköityminen uhkaa työmarkkinoita Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuonna 29 työttömyysaste kasvoi 1,8 prosenttiyksikköä. Samaan aikaan suuret ikäluokat tulevat eläkeikään. Vuonna 212 työmarkkinoilta poistuu Helsingin seudulla 18 henkilöä, ja koko maassa 7 henkilöä. Samalla maahanmuuttajien määrä lisääntyy pääkaupunkiseudulla voimakkaasti. Helsingin asukkaista maahanmuuttajia on jo noin 1 %. Toimialakohtaiset räätälöinnit korostuivat Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen suosio lisääntyi. Vuonna 29 koulutusta toteutettiin kaupallisella, hoito- ja kasvatusalalla sekä tekniikan ja teknologiateollisuuden alalla. Sisäministeriön kotouttamisyksikkö kävi perehtymässä Amiedun kotoutumiskoulutukseen ja Amiedun edustaja oli kuultavana asiantuntijana kotouttamislain uudistuksessa eduskunnan hallintovaliokunnassa. Osaamiskeskuksen työpaikalla tapahtuva suomen kielen koulutus palkittiin kieltenopetuksen eurooppalaisella laatuleimalla. Palkinnon perusteena oli eri ammattialoille räätälöity suomen kielen koulutus, joka toteutettiin Helsingin kaupungin noin 2 maahanmuuttajataustaiselle työntekijälle. Esimieskoulutuksessa korostuivat alakohtaiset räätälöinnit. Henkilöstövalmennuksen osaamiskeskus käynnisti viime vuonna uuden riskienhallintaan ja turvallisuuteen painottuvan johtamisen erikoisammattitutkinnon sekä hyvinvointialalle suunnatun johtamisen, yrittäjyyden ja esimiestyön valmennuksen, Joykon. Amiedu järjesti tekniikan erikoisammattitutkinnon koulutuksia teknologiateollisuuden ja kiinteistö- ja rakennusalan tarpeisiin. Osaamiskeskus toteutti yrityksille myös strategialähtöisen osaamisen johtamisen konsultointia, OsaamisLuotsia, jonka kysyntä kasvoi voimakkaasti vuoden aikana. Työelämäsertifikaatti monimuotoisille työyhteisöille Henkilöstövalmennuksen osaamiskeskus osallistui työvoiman liikkuvuuden palveluja kehittävään COFI-hankkeeseen, jonka tuloksena valmistui työelämäsertifikaatti. Sen tavoitteena on helpottaa työllistymistä ja lisätä maahanmuuttajien ja ulkomaisten työntekijöiden tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta. Hankkeessa kehitettiin suomen kielen oppimateriaalia myös verkkoon lähtömaassa tapahtuvaa suomen kielen opiskelua varten. Amiedu solmi Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen ja Oiva Akatemian kanssa yhteistyösopimuksen, jolla osaltaan edistetään ammattitaitoisen henkilöstön saatavuutta ja liikkuvuutta sekä henkilöstön ammattitaidon jatkuvaa kehittymistä Helsingin kaupungilla. Henkilöstövalmennuksen osaamiskeskus toteutti monimuotoisuusvalmennuksia useille työyhteisöille muun muassa Esperi Care Oy:lle, HUS-Desikolle ja ISS Palvelut Oy:lle. Painopistealueina yrittäjyys ja työmarkkinoille tulevat nuoret Henkilöstövalmennuksen osaamiskeskuksen yrittäjyyskoulutuksen painopistealueina vuonna 21 on maahanmuuttajien yrittäjyyden edistäminen sekä aloittavien yrittäjien tukeminen rakentamalla uusi virtuaalihautomo ja vahvistamalla yrittäjyyskoulutusta ammatillisessa koulutuksessa. Amiedu on mukana kehittämässä työmarkkinoille tuleville nuorille oman työelämäsertifikaatin aikuiskoulutuskeskusten yhteisessä Ennakoiva ohjaus työelämässä -hankkeessa tehdyn kyselyn pohjalta. Amiedu on myös mukana ESR-hankkeessa, jossa rakennetaan maahanmuuttajien testipistettä, jonka kautta maahanmuuttajat voidaan ohjata nopeammin työhön tai koulutukseen eri oppilaitoksiin. 19

20 2 Systemaattinen koulutusyhteistyö kumppanuusasiakas Mainio Vire Oy:n kanssa näkyi yrityksen työhyvinvointitutkimuksessa. Vire Koti Merivirrassa Espoossa asuva Martta Flythström tutkii päivän lehteä yhdessä kouluttaja Miia Voutilaisen ja vastaavan hoitajan Mervi Lahtelin-Chialàn kanssa. Mervi Lahtelin-Chialà suoritti Amiedussa vanhustyön erikoisammattitutkinnon oppisopimuskoulutuksena.

Kumppanisi työyhteisösi liiketoiminnan kehittämisessä

Kumppanisi työyhteisösi liiketoiminnan kehittämisessä Kumppanisi työyhteisösi liiketoiminnan kehittämisessä Toimiala Online kevätseminaari 12.4.2011 Ami- säätiö, Amiedu Taina Virtanen Suomen suurin ammatillinen aikuiskouluttaja Vahva vaikuttaja jo yli 30

Lisätiedot

Logistiikka-alan Ennakointikamari

Logistiikka-alan Ennakointikamari Logistiikka-alan Ennakointikamari 31.1.2014, Taitotalo, Helsinki Oikea tie osaamiseen Timo Karkola rehtori Amiedu Amiedu - ammatillinen aikuiskouluttaja Lähes 40 vuoden kokemus aikuiskoulutuksesta Vuonna

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelu- ja turvallisuusalan ammatillisen koulutuksen tarjonta Helsingin seudulla

Kiinteistöpalvelu- ja turvallisuusalan ammatillisen koulutuksen tarjonta Helsingin seudulla ammatillisen koulutuksen tarjonta Helsingin seudulla Kiinteistöpalvelu- ja turvallisuusalan Ennakointikamari 10.5.2012 Matti Vesalainen, toimialajohtaja, Amiedu Sisällys Amiedun osaamiskeskukset Kiinteistöpalvelu-

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA Sami Tikkanen, kuntayhtymän johtaja, rehtori Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Seutufoorumi 28.11.2017 KOTKAN-HAMINAN SEUDUN

Lisätiedot

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

KIINTEISTÖ- JA TURVALLISUUSALAN ENNAKOINTIKAMARI

KIINTEISTÖ- JA TURVALLISUUSALAN ENNAKOINTIKAMARI KIINTEISTÖ- JA TURVALLISUUSALAN ENNAKOINTIKAMARI Taitotalon kongressikeskus 10.5.2012 Timo Karkola Johtaja, rehtori Ami-säätiö, Amiedu ELINKEINOELÄMÄN JA KAUPPAKAMARIN TAVOITTEITA: 1. Koulutuksen ennakoinnin

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän näkökulma

Koulutuksen järjestäjän näkökulma Koulutuksen järjestäjän näkökulma 14.11.2017 Heikki Mäkinen Kehityspäällikkö Amiedu Amiedu Yli 40 vuoden kokemus aikuiskoulutuksesta Vuonna 2016 yli 26 000 opiskelijaa Liikevaihto vuonna 2016 oli n. 31

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Uudet opit myyntityön arvostus nousuun

Uudet opit myyntityön arvostus nousuun Uudet opit myyntityön arvostus nousuun Kaupan työ ja tulevaisuus 4.11.2009 Finlandia -talo Ami-säätiö, Amiedu Timo Karkola Johtaja, rehtori Kaupan työ,, kauppa ja työ,, myyjä Vuosi 2006 Näyttömuotoisesta

Lisätiedot

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Osaavaa työvoimaa hoito- ja hoiva-alan tarpeisiin -palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 20.10.2009

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys Petri Sotarauta 28.11.2017 2 #AMISREFORMI REFORMI PÄHKINÄNKUORESSA Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva ja

Lisätiedot

AMKE Johdon foorumi 20.1.2016 Merja Oljakka SOL Palvelut Oy

AMKE Johdon foorumi 20.1.2016 Merja Oljakka SOL Palvelut Oy AMKE Johdon foorumi Merja Oljakka SOL Palvelut Oy SOL Aurinkokunta Haluamme luoda tarinan, joka vastaa sitä mitä olemme ja tahdomme nyt ja tulevaisuudessa. Sen päähenkilö on SOL moniosaaja, asiakkaalle

Lisätiedot

Tiemerkitsijän tutkinto. MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3

Tiemerkitsijän tutkinto. MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3 Tiemerkitsijän tutkinto MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3 SISÄLTÖ AMIEDU Näyttötutkinnot Hyödyt yritykselle Hyödyt henkilöstölle Tutkintojen rahoitus AMIEDU kumppaniksi Maarakennusalan

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus -uutta osaamista kaupan kentälle -Tiiminvetäjä -Tuoteryhmävastaava -Lähiesimies Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Koulutus pähkinänkuoressa Perustana opetusministeriön työnjohtokoulutuskokeilu

Lisätiedot

Oppilaitoksesta työelämän kehittämiskumppaniksi

Oppilaitoksesta työelämän kehittämiskumppaniksi Oppilaitoksesta työelämän kehittämiskumppaniksi YHDESSÄ ENEMMÄN uudistuva työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä 19.10.2011, Hilton Helsinki Strand Timo Karkola Johtaja, rehtori Ami-säätiö, Amiedu 1 Ammatillisen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kisällikoulu 2013-2014

Keski-Uudenmaan kisällikoulu 2013-2014 Keski-Uudenmaan kisällikoulu 2013-2014 15.11.2013 Kisällikoulun toiminta-ajatus Haasteena on luodaan oppimisympäristömalli, jossa toiminta on mahdollisimman tarkkaan oikean rakennustyömaan hengen mukainen

Lisätiedot

Näyttötutkintojen ja oppisopimistoiminnan laatu

Näyttötutkintojen ja oppisopimistoiminnan laatu Näyttötutkintojen ja oppisopimistoiminnan laatu Kehityspäällikkö Heikki Mäkinen Laatuverkoston tapaamispäivä 31.10.2013 Laatutyön integrointi arkeen Laatu osa jokapäiväistä arjen toimintaa, joka edellyttää:

Lisätiedot

Strategia, toimintamalli ja laadunvarmistus

Strategia, toimintamalli ja laadunvarmistus Strategia, toimintamalli ja laadunvarmistus OPH:n kansallinen laatuverkosto 31.10.2013 Jussi Jarrett Ami-säätiön arvot LISÄÄ KUVA Yhteiskunnallinen vastuullisuus Vaikuttavuus Luotettavuus Luovuus Vaikuttavuus

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen

Lisätiedot

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010 Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen Johanna Laukkanen 27.1.2010 Ammatillinen työvoimakoulutus Ammatillinen työvoimakoulutus Pääosin tutkintotavoitteista koulutusta Myös lisä- ja täydennyskoulutusta Yrittäjäkoulutusta

Lisätiedot

Innovaatiopäivä 7.5.2014

Innovaatiopäivä 7.5.2014 Innovaatiopäivä 7.5.2014 Teakin koulutustarjonta yrityksille 1 Teak Opiskelijamäärä 400 700 opiskelijaa/päivä Yli 100 000 opiskelijatyöpäivää vuosittain Liikevaihto n. 5.5 milj.euroa Toiminta valtakunnallista

Lisätiedot

Ammattiosaamisen merkitys tehokkuuden ja laadun tuottamisessa Mistä ja miten koulutettua henkilöstöä alalle tulevaisuudessa

Ammattiosaamisen merkitys tehokkuuden ja laadun tuottamisessa Mistä ja miten koulutettua henkilöstöä alalle tulevaisuudessa Ammattiosaamisen merkitys tehokkuuden ja laadun tuottamisessa Mistä ja miten koulutettua henkilöstöä alalle tulevaisuudessa Mitä kiinteistöpalveluala on tänään? osa mittavaa kiinteistö- ja rakentamisklusteria

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Kohti ammatillista huippuosaamista

Kohti ammatillista huippuosaamista Kohti ammatillista huippuosaamista HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu KOULUTUSPALVELUT YRITYKSILLE JA ORGANISAATIOILLE 2 hamk.fi Palvelumme yrityksille ja organisaatioille HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lisätiedot

Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013. Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi!

Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013. Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi! Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013 Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi! Sisällys Koulutusuudistuksen taustaa Mikä muuttuu? Alan ammatillinen koulutus,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO UNELMISTA INNOSTUMISTA, BLOGGAAJIA JA UUSIA YRITYKSIÄ Vuosi 2016 alkoi varsin vilkkaasti oppisopimuskoulutuksen osalta uusia oppisopimuksia aloitettiin ensimmäisen

Lisätiedot

Yrittäjien aamukahvit 17.02.2015. Pekka Väisänen, Oulun toimipisteen koulutuspalvelut

Yrittäjien aamukahvit 17.02.2015. Pekka Väisänen, Oulun toimipisteen koulutuspalvelut Yrittäjien aamukahvit 17.02.2015 Pekka Väisänen, Oulun toimipisteen koulutuspalvelut Hanna Ollila Pekka Väisänen Krista Inkala Haaransuontie 8 2 Henkilöstön osaamisen kehittäminen Miten päivittäistä toimintaa

Lisätiedot

Tarkempi kuvaus Määrä Ajankohta Rahoitus Muuta Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla yhteyshenkilöiden

Tarkempi kuvaus Määrä Ajankohta Rahoitus Muuta Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla yhteyshenkilöiden Henkilöstön osaamiskartoitukset Organisoidaan tarpeen Selvitetään 1 x / Vaihtelee Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla erikseen Sosiaalipalvelujen henkilöstölle

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.2010

Lisätiedot

PALMA ennakoiva asiakaspalvelumalli -hanke Ennakointifoorum 7.11.2013

PALMA ennakoiva asiakaspalvelumalli -hanke Ennakointifoorum 7.11.2013 PALMA ennakoiva asiakaspalvelumalli -hanke Ennakointifoorum 7.11.2013 Ilkka Eerola tuotemyyntipäällikkö Ami-säätiö, Amiedu Amiedu - ammatillinen aikuiskouluttaja Yli 35 vuoden kokemus aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

Lämpöpumppuasentaminen osaksi talotekniikan perustutkintoa ja lämpöpumppukoulutukset. Lämpöpumppupäivä , Heureka Matti Vesalainen, Amiedu

Lämpöpumppuasentaminen osaksi talotekniikan perustutkintoa ja lämpöpumppukoulutukset. Lämpöpumppupäivä , Heureka Matti Vesalainen, Amiedu Lämpöpumppuasentaminen osaksi talotekniikan perustutkintoa ja lämpöpumppukoulutukset Lämpöpumppupäivä 29.11.2016, Heureka Matti Vesalainen, Amiedu Amiedu yli 40 vuoden kokemus koulutuksesta Tunnuslukuja

Lisätiedot

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista JULKISEN TYÖVOIMAPALVELUN TAVOITTEITA Työllisyysasteen nostaminen Osaavaa työvoimaa joustavasti työnantajan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013. Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja

Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013. Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja Ammatillinen koulutus Ammatillisten tutkintojen ja tutkintojärjestelmän kehittäminen - osaamisperusteisuutta vahvistetaan

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja yritysyhteistyö

Ammatillinen koulutus ja yritysyhteistyö Ammatillinen koulutus ja yritysyhteistyö Teollisuus ja osaaminen -seminaari 30.3.2017, Taidekeskus Taarasti rehtori Päivi Saarelainen Valtakunnallinen toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi osana

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut Sedu Aikuiskoulutus on kunnallinen liikelaitos, joka toteuttaa laadukkaita koulutus- ja konsultointipalveluja sekä oppisopimuskoulutusta alueen työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Sedu Aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

YHTEISHANKINTAKOULUTUS

YHTEISHANKINTAKOULUTUS Yhteishankintakoulutus on yritykselle sen eri muutostilanteisiin räätälöityä aikuiskoulutusta, joka suunnitellaan yhdessä Ely-keskuksen, yrityksen ja kouluttajan kesken. Koulutuksen toteuttaa aikuiskoulutukseen

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Ami-säätiön tarina. OPH:n kansallinen laatuverkosto Timo Karkola Johtaja, rehtori

Ami-säätiön tarina. OPH:n kansallinen laatuverkosto Timo Karkola Johtaja, rehtori Ami-säätiön tarina OPH:n kansallinen laatuverkosto 31.10.2013 Timo Karkola Johtaja, rehtori Pikakoulutuksesta aikuiskoulutuskeskuksiin Pikakoulutuksella tarkoitettiin työvaltaisin opetussuunnitelmin annettavaa,

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4. Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.2010 Rahoitus Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Lisätiedot

Osaavaa työvoimaa Pohjois-Karjalan työmarkkinoille

Osaavaa työvoimaa Pohjois-Karjalan työmarkkinoille Osaavaa työvoimaa Pohjois-Karjalan työmarkkinoille Teollisuuden ja tuotannon toimialojen osaava työvoima tilaisuus 10.5.2017 Ulpu Järviluoto, Pohjois-karjalan ELYkeskus/ Työllisyys ja osaamineen yksikkö

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN VERKOSTOLLA TULOSTA

TALOTEKNIIKAN VERKOSTOLLA TULOSTA TALOKS www.taloks.fi TALOTEKNIIKAN VERKOSTOLLA TULOSTA 2008 Hankkeen tavoitteet Kehittää alan koulutustarjontaa siten että pystytään vastaaman työelämän osaamistarpeisiin riippumatta siitä missä päin Suomea

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Esitys 2.5.2012 Ari Jokinen. Rehtori, toimitusjohtaja. Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy Nuorten työpaja Kuusamo

Esitys 2.5.2012 Ari Jokinen. Rehtori, toimitusjohtaja. Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy Nuorten työpaja Kuusamo Esitys 2.5.2012 Ari Jokinen Työpaja aikuiskoulutusorganisaatiossa Rehtori, toimitusjohtaja Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy Nuorten työpaja Kuusamo Nuorten työpajatoiminta KSAK Oy:ssa Koillis-Suomen Aikuiskoulutus

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Satakunnan oppisopimuskeskus

Satakunnan oppisopimuskeskus Satakunnan oppisopimuskeskus Henkilöstö Koulutustarkastajat Janne Koskela, Riitta Lehtonen, Juha Nurmi, Anne Nurmimäki (Rauma) Koulutussihteerit: Sirpa Häyhtiö, Kirsi Aulapalo, Kirsi Jokisuo, Satu Uusi-Uola

Lisätiedot

Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella

Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella Rekry Täsmä Muutos 8.10.2014 1 RekryKoulutus Työnantaja tarvitsee uusia ammattitaitoisia työntekijöitä, eikä heitä ole tarjolla työnhakijoina tai lähiaikoina

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19.-21.3.2012 Helsinki-Tukholma-Helsinki, M/S Silja Serenade Hallitusneuvos Merja

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

Katsaus muuttuvaan työvoimakoulutukseen

Katsaus muuttuvaan työvoimakoulutukseen Katsaus muuttuvaan työvoimakoulutukseen 14.10.2016 Ohjauksen ajankohtaisfoorumi Pohjois-Karjalan ELY-keskus, työllisyys ja osaaminen -yksikkö Työvoimapalveluasiantuntija Ulpu Järviluoto Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 2 OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus SOTE-PEDA webinaari 3.2.2017 Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 3 KOULUTUS- SOPIMUKSEN TAVOITTEET Työpaikoilla toteutettavan ja käytännön

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila. DigiOpit - verraten hyvää Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.fi 044-713 2323 Lahden diakonian instituutti on ammattioppilaitos keskellä

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19. 20.3.2009, Helsinki Opetushallitus Ulla Nieminen, Koulutuskeskus Salpaus Taustaa Osuma-projekti,

Lisätiedot

Oppimisvalmiuksien ja kielitaidon merkitys ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksessa

Oppimisvalmiuksien ja kielitaidon merkitys ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksessa Oppimisvalmiuksien ja kielitaidon merkitys ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksessa 23.11.2016 Neuvotteleva virkamies Ulla-Jill Karlsson Ammatillisen koulutuksen osasto Mitä reformissa tavoitellaan?

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformin pääperiaatteet. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ammatillisen koulutuksen reformin pääperiaatteet. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ammatillisen koulutuksen reformin pääperiaatteet Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto 26.1.2017 Mitä tavoitellaan? Ketterämpää, oikea-aikaisempaa ja joustavampaa vastaamista työ-

Lisätiedot

Hallinnonalojen välinen yhteistyö työelämän kehittämisessä 3.11.2010

Hallinnonalojen välinen yhteistyö työelämän kehittämisessä 3.11.2010 Hallinnonalojen välinen yhteistyö työelämän kehittämisessä 3.11.2010 TEM, Työmarkkinaneuvos Teija Felt Tulevaisuuskatsaus, TEM 2010 Kohotetaan työvoiman osaamista seuraavilla toimilla: Sisällytetään elinikäisen

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutuksista kiinteistöpalvelualalle. Lisätietoja: elinkeinopoliittinen asiantuntija Tiia Brax

Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutuksista kiinteistöpalvelualalle. Lisätietoja: elinkeinopoliittinen asiantuntija Tiia Brax Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutuksista kiinteistöpalvelualalle Lisätietoja: elinkeinopoliittinen asiantuntija Tiia Brax Opetus- ja kulttuuriministeriö viestii reformista omilla sivuillaan Kiinteistöpalvelualan

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittäminen kokonaisuutena

Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittäminen kokonaisuutena Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittäminen kokonaisuutena Keskeiset kehittämishaasteet 1. tutkintorakenteen ja tutkintojen työelämävastaavuus ja kyky reagoida muutoksiin 2. tutkintojärjestelmän kokonaisuus

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014

Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014 Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014 Oppaan lähtökohdat (1) Mitä henkilökohtaistamismääräyksen jälkeen?

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

KAIVOSSEMINAARI. Kari Mattila

KAIVOSSEMINAARI. Kari Mattila Kari Mattila KAIVOSSEMINAARI Insinööri; logistiikka ja ympäristöjohtaminen Osaamisen kehittäjä; kouluttaja ja konsultti Osaamisen johtaminen; yrittäjä, koulutuspäällikkö ja rehtori Kullan etsijä, hiekan

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot

Rakentamisen Ennakointikamari

Rakentamisen Ennakointikamari Rakentamisen Ennakointikamari 6.5.2014, Taitotalo, Helsinki Vaikuttavaa osaamista Ammattikasvatusneuvos Timo Karkola rehtori Amiedu Amiedu II, avajaiset 9/2014 Amiedu - ammatillinen aikuiskouluttaja Lähes

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Pätevyys on ammatillista osaamista ja ammattitaitoa

Pätevyys on ammatillista osaamista ja ammattitaitoa Pätevyys on ammatillista osaamista ja ammattitaitoa INSKE ry 27.1.2016 1 Sisältö: Metsä Group lyhyesti Biotalouden osaamistarpeet Metsäteollisuuden henkilöstön koulutustaustoja ja oppilaitoksia Ammatillisen

Lisätiedot

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa Valtakunnallinen toimija Suomen Yrittäjäopisto yrittäjyyden osaaja ja uudistaja Valtakunnallinen liikealan erikoisoppilaitos

Lisätiedot

Dream Broker. Jani Heino Asiakkuusjohtaja

Dream Broker. Jani Heino Asiakkuusjohtaja Dream Broker Jani Heino Asiakkuusjohtaja Dream Broker lyhyesti Dream Broker on online-videoratkaisuja toimittava ohjelmistoyritys Tarjoamme SaaS-ohjelmiston online-videoiden tuotantoon, editointiin, hallintaan,

Lisätiedot

TEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO osaamista monialaiseen työnjohtamiseen ERIKOISAMMATTITUTKINTO Tutkintorakenne Tekniikan erikoisammattitutkinto on virallinen Opetushallituksen vahvistama erikoisammattitutkinto.

Lisätiedot

Ennakointikamari LVIS

Ennakointikamari LVIS Ennakointikamari LVIS LVIS-alojen ammatillisen koulutuksen tarjonta ja kysyntä pääkaupunkiseudulla Minkälaisiin tehtäviin oppilaitoksista valmistutaan? Sähkö-ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö-

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Johtamiskoulutuksen tarve. Simo Halonen 4.10.2007

Johtamiskoulutuksen tarve. Simo Halonen 4.10.2007 Johtamiskoulutuksen tarve Simo Halonen 4.10.2007 Sisältö Teknologiateollisuus ja Salon Konepaja Oy Johtamisosaamisen tarve Johtamisen erityishaasteita Suomessa Ammattikorkeakoulutuksen haasteita Päätoimialat

Lisätiedot

Katsaus koulutustarjontaan. Valtuuston seminaari Jatta Herranen kehitysjohtaja

Katsaus koulutustarjontaan. Valtuuston seminaari Jatta Herranen kehitysjohtaja Katsaus koulutustarjontaan Valtuuston seminaari 20.9.2017 Jatta Herranen kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 KOULUTUSMUODOT 2015 % 2016 % Ammatillinen peruskoulutus (33) 5 119 77 % 4 842 77,4 % Muut

Lisätiedot

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006 Risk Advisory Services Ernst & Young Oy Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 1 Asiakkaamme arvostavat työtämme Henkilöstön ammattitaito/ asiantuntemus Vastaajien mielestä tärkein tekijä Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti Suuhygienisti (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne

Lisätiedot

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma: Röntgenhoitaja Röntgenhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta

Lisätiedot