Vaikuttavaa osaamista. Toimintakertomus 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaikuttavaa osaamista. Toimintakertomus 2009"

Transkriptio

1 Vaikuttavaa osaamista Toimintakertomus 29

2 Sisällys Amiedussa on tekemisen meininki... 3 Laskevilla markkinoilla kasvavaa kysyntää osaamisesta ja osaamisen johtamisesta... 4 Lupauksen mukainen ja laadukas palvelu... 6 Asiakaslähtöinen ja tuloksellinen henkilöstö... 7 Osaamiskeskuskatsaukset Kauppa...8 Kiinteistö ja rakennus... 1 Yritysturvallisuus ICT Teknologiateollisuus Henkilöstövalmennus Hyvinvointi...2 Taitotalon kongressikeskus...22 Ami-säätiön hallinto...24 Briefly in English Kansikuva: Vuonna 29 valmistui ainutlaatuinen lämpöpumppulaboratorio Amiedun Hiomotien toimipisteeseen. Kouluttaja Antti Lankinen kouluttaa Ville Niskasta tarkistamaan yleismittarilla, että maalämpöpumppu saa kaikki kolme sähkövaihetta normaalisti. Ammatillisen aikuiskoulutuksen taitotalo Ami-säätiö tarjoaa parhaat kokonaisratkaisut pääkaupunkiseudun elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja työyhteisöjen osaamisen vahvistamiseen. Toiminnan suunnittelua ohjaavat valtakunnalliset ja alueelliset strategiat. Ami-säätiön perustivat 1973 Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa. Ami-säätiön palvelukokonaisuus Ami-säätiö tarjoaa laaja-alaisia kokonaisratkaisuja pääkaupunkiseudun elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistamiseen, työyhteisöjen kehittämiseen ja yksilöllisen osaamisen lisäämiseen. Toiminnan suunnittelua ohjaavat valtakunnalliset ja alueelliset strategiat. Amiedu on Suomen johtava ammatillinen aikuiskoulutuskeskus. Amiedun omistaa Ami-säätiö, jonka taustayhteisöjä ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa. Amicom ajankohtaisseminaarit ja -koulutukset ovat laadukkaita ammatillisen osaamisen ja ajankohtaisen tiedon välittäjiä. Taitotalon kongressikeskuksen ravintola- ja kongressipalvelut varmistavat kongressin, seminaarin ja kokouksen onnistumisen. Amiedun toimintakertomus 29 Tuotanto ja visuaalinen suunnittelu: Pisa Marketing Oy Valokuvat: Iiris Illukka Kirjapaino: PrXpress Oy 2

3 johtajan katsaus Amiedussa on tekemisen meininki Vuosi 29 oli Amiedulle monella mittarilla menestys. Sen koulutus- ja kehittämispalveluiden liikevaihto kasvoi runsaat 6,3 % ollen 29,6 milj.. Amiedun opiskelijasuoritteet eri asiakasprojekteissa ylittivät kaikki aiemmat ennätykset. Amiedun avulla ammattitaitoaan kehitti joka päivä keskimäärin 2 9 opiskelijaa. He suorittivat 13 ammatillista tutkintoa, 8 tutkinnon osaa sekä 8 sertifikaattia. Amiedun osaamiskeskuksista yritysturvallisuus, hyvinvointi sekä kiinteistö ja rakennus kasvoivat merkittävästi, koulutusmuodoista oppisopimus ja ammatillinen lisäkoulutus. Työyhteisökumppanuuksien lukumäärä sekä olemassa oleville kumppaneille toteutettujen Parhaat kokonaisratkaisut -konseptin mukaisten palvelujen volyymi kasvoi niin ikään merkittävästi. Suomelle vuosi 29 oli vaikea. Maamme bruttokansantuote kutistui 7,8 %. Viennin heikko taso sekä teknologia- ja talonrakennusteollisuuden tilauskirjojen ohuus heijastuivat koko yhteiskuntaan. Työttömyys ei kuitenkaan kasvanut samassa suhteessa. Monet työnantajat suosivat lomautuksia varautuessaan lähivuosina tapahtuvaan suurten ikäluokkien eläköitymiseen ja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaan. Vuonna 29 ammatillisen aikuiskoulutuksen kilpailuympäristöä muutti se, että useat aiemmin nuorisoasteen opetussuunnitelmaperusteiseen koulutukseen keskittyneet järjestäjät tekivät organisatorisia ja toiminnallisia muutoksia parantaakseen kilpailuasemaansa myös näyttömuotoisessa ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Niin ikään lukuisat yksityisoikeudelliset kouluttajakonsultit ja kehittämisyhtiöt osallistuivat myös työvoimapoliittisen koulutuksen hankintakilpailuihin. Kysyntä- ja kilpailutilanteen muutoksista johtuen Amiedun koulutus- ja kehittämispalveluiden keskimääräiset yksikköhinnat laskivat. Kun tämä yhdistetään henkilöstökuluja voimakkaasti kasvattaneeseen työehtosopimusratkaisuun, seurauksena oli liiketuloksen merkittävä heikkeneminen. Työn tehokkuuden kasvattaminen sekä toimintaorganisaation uudistaminen osoittautuivatkin välttämättömyydeksi. Amiedu valmistautui vuoteen 21 tarkistamalla asiakastarve- ja strategiapohjaisesti palvelutuotannon toimintamallinsa. Uudistusta tukee kouluttajien uusi toimenkuvamääritys ja osaamisprofiili sekä toiminnanohjauksen uusi järjestelmäratkaisu. Selkeät tehtävät ja vastuut sekä keskittyminen olennaiseen parantavat tehokkuuden ohella merkittävästi eri asiakastoteutusten laatua ja vaikuttavuutta. Vuoden 29 investointipäätökset koskivat kolmea Amiedun eri oppimisympäristöä. Kiinteistönhoidon osaamisalueella Amiedu laajensi uusiin energiatekniikoihin. Yritysturvallisuuden osaamiskeskus sai kokonaan uudet toimitilat ja kotoutumiskoulutuksen toimitiloja laajennettiin voimakkaasti kasvaneen kysynnän vuoksi. Amiedun toiminnan volyymi- ja liikevaihtonäkymien osalta vuosi 21 on haasteellinen. Ami-säätiö on laatinut kuitenkin selkeän kasvubudjetin. Päätöstä tukee toisaalta 2-luvulla keskimäärin toteutunut 8 %:n vuotuinen kasvu, toisaalta toteutetut merkittävät toiminnalliset investoinnit sekä rohkaiseva asiakas- ja sidosryhmäpalaute. Ammatillinen aikuiskoulutus on lunastanut paikkansa perinteisesti juuri talouden murroksissa. Meillä Amiedussa onkin hyvä tekemisen meininki ja luottamus kohdata asiakas- ja kehittämisprojektien uudet haasteet. Timo Karkola johtaja, rehtori Ami-säätiö, Amiedu 3

4 Otsikko otsikko otsikko Laskevilla markkinoilla kasvavaa kysyntää Liiketoiminta osaamisesta ja osaamisen johtamisesta Osaaminen Vuonna 29 useimmat yritykset kohtasivat laskevat markkinat ja entistä kireämmän kilpailutilanteen. Monessa yrityksessä oli tultu tilanteeseen, jossa perinteisten kilpailukeinojen rinnalla organisaation osaaminen nähtiin entistä merkittävämpänä kilpailuedun rakentajana. Samalla näkemykset osaamisen kehittämisestä ovat laajentuneet perinteisestä kouluttamisesta kohti liiketoiminnan strategisista tavoitteista lähtevää kokonaisvaltaista osaamisen johtamista. Amiedun toimintamallia on kehitetty vastaamaan juuri tähän tarpeeseen. Nykytila Yrityksen nykytila ja nykyinen toimintamalli Nykyinen osaaminen Liiketoimintasu Kehittämissuu Kasvavaa kehittämistä, vaikuttavaa osaamista Vuonna 29 Amiedun koulutuspalveluiden myynti kasvoi 6,3 % keskimäärin laskevilla markkinoilla. Myös osaamisen johtamiseen liittyvien konsultointipalveluiden tuotanto kasvoi. Tämä on asiakkaiden luottamuksen osoitus Amiedun palveluratkaisuja ja niiden tuomia konkreettisia tuloksia kohtaan. Toimintavuoden aikana Amiedu solmi eri yritysten ja yhteisöjen kanssa 13 uutta kumppanuussopimusta, jotka tähtäävät asiakkaiden henkilöstön, heidän asiakkaidensa tai alihankintaverkostonsa kokonaisvaltaiseen osaamisen kehittämiseen. Vuonna 29 laaja-alaista yhteistyötä tehtiin runsaan 4 kumppanuusasiakkaan kanssa. Amiedu tuotti erilaisia osaamisen kehittämispalveluita kaiken kaikkiaan runsaalle 1 yritykselle ja yhteisölle. Asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan asiakkaat arvioivat saavuttavansa yhteistyössä Amiedun kanssa konkreettisia tuloksia liiketoimintaansa keskimäärin arvosanalla 3,97 (asteikko 1-5). Amiedu tuotti kehittämispalveluita asiakkailleen valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Näin Amiedun asiakkaat saavat keskitetysti suunnitellut ja ohjatut kehittämispalvelut myös paikallisesti. Vuonna 29 valtakunnallisen yhteistyöverkoston kautta tuotettujen palvelujen määrä lisääntyi tuntuvasti. Oppisopimuskoulutusten volyymi kasvoi merkittävästi Toimintavuonna Amiedun yhteistyö Uudenmaan työ- ja elinkeinokeskuksen (ELY) sekä eri oppisopimuskeskusten kanssa niin pääkaupunkiseudulla kuin valtakunnallisesti kasvoi selvästi. Tämä mahdollisti kustannustehokkaiden palveluratkaisujen tuottamisen Amiedun asiakkaille Muunto-, Täsmä-, Rekry- ja oppisopimuskoulutuksina. Ami-säätiön järjestämän oppisopimuskoulutuksen opiskelijatyöpäivien määrä kasvoikin merkittävästi vuonna 29, peräti 21,9 %. Koulutus on investointi Kustannustehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen edellyttää kehittämisinvestoinneilta konkreettisia tuloksia, joita on kyettävä arvioimaan muiden investointien Henkilöstön tavoin. työtyytyväisyystutkimuksen koulutuksiksi tuloksia ilman 29 selkeitä Mikäli osaamisen kehittäminen jää irrallisiksi tavoitteita ja seurantaa koulutusten 5 vaikutuksista liiketoiminnan tuloksiin, koulutus muodostuu ylimääräiseksi kustannukseksi 4 eikä investoinniksi kilpailukyvyn parantamiseen. Amiedun kokonaisvaltaiset ja 3tavoitteelliset koulutuspalvelut tuottavat konkreettista hyötyä asiakasyritysten liiketoimintaan. Kouluttautuminen Amiedussa on 2investointi, joka kannattaa. 1 4,16 4,9 Oma työ Esimiestyö / johtaminen Yritys- ja yhteisöasiakkaille tehdyn asiakastyytyväisyystutkimuksen 29 tuloksia ,1 3,97 4,1 4,4 Kouluttajien ammattitaito Yhteistyössä Amiedun kanssa saavutamme konkreettisia tuloksia Amiedun koulutus on käytännönläheistä Ami-sää keskimä Koulutta Muu he 4

5 Realia Group Oy:n varatoimitusjohtaja Jani Nieminen (vas.), SKV Isännöinti Oy:n aluejohtaja Esko Lehtonen ja Realia Management Oy:n johtaja Lasse Käck määrittelemässä isännöintitoiminnan kilpailuetua, osaamisen johtamista ja ydinosaamista Amiedun kehitysjohtaja Jussi Jarrettin kanssa. Ainutlaatuinen palveluratkaisu osaamisen kehittämiseen Amiedun tavoitteena on pitkäjänteinen kumppanuus. Tiivis ja luottamuksellinen yhteistyö mahdollistaa sen, että Amiedu tuntee syvällisesti asiakkaansa toimialan, liiketoiminnan strategian, toimintatavat ja tavoitteet. Amiedu arvioi yhdessä asiakkaan kanssa organisaation osaamistason ja tarpeet tavoitteiden saavuttamiseksi sekä sopii osaamisen kehittämisen seurantamittarit. Amiedu räätälöi ja tuottaa tarvittavan kehittämiskokonaisuuden omasta ja valtakunnallisen asiantuntijaverkostonsa palvelutarjonnasta. Palveluvalikoiman rungon muodostavat eri ammattialojen tutkinnot, sertifikaatit sekä organisaation muutostilanteita tukevat täsmäkoulutukset ja rekrytointipalvelut. Amiedun tarjontaan kuuluu myös koulutusten rahoitus- ja tukijärjestelmiin liittyvät neuvontapalvelut. Kouluttamisesta osaamisen johtamiseen Koulutus on vain yksi osa kokonaisvaltaista osaamisen johtamista. Sillä varmistetaan, että yrityksellä on oikeaa osaamista oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Koulutuspalvelujen tuottamisen lisäksi Amiedu konsultoi asiakkaitaan osaamisen johtamisessa tarvittavien toimintamallien ja työkalujen rakentamisessa. Oleellista on kehittämisen jatkuvuus suhteessa toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin ja niiden tuomiin uusiin osaamisvaatimuksiin. Amiedun palveluratkaisu varmistaa, että kumppanuuden tuloksena on tavoitteiden mukaista ja yritystä hyödyttävää osaamista. 5

6 Otsikko otsikko otsikko Lupauksen mukainen Nykytila ja laadukas Tulevaisuus palvelu Liiketoiminta Palveluiden kysyntä kasvoi Osaamisen kehittämisellä on monitahoinen vaikutus. Opiskelija vahvistaa ammatillista osaamistaan työelämälähtöisellä koulutuksella ja työnantaja saa entistä pätevämpää työvoimaa. Ammatillisten perus-, lisä- ja täydennyskoulutusten kysyntä kasvoikin viime vuonna. Amiedussa opiskeli 21 9 aikuisoppijaa Urabaarista, henkilöstövalmennuksen ohjaavista kouluttajista, 3 kummiohjaajista sekä eri alojen kouluttajista ja pääkouluttajista. Koulutuspalveluiden laadusta 2 kerätään järjestelmällisesti asiakaspalautetta, jota hyödynnetään toimintojen kehittämisessä. Vuonna 29 opiskelijapalaute oli keskimäärin 4,8. 1 Amiedu osallistui Opetushallituksen järjestämään ammatilli- vuonna 29. Tutkintoja suoritettiin lähes 1 3 ja amsen koulutuksen laatupalkintokilpailuun, jossa se pääsi arvos- 4,8 3,7 4,1 mattipätevyyksiä ja sertifikaatteja yhteensä yli 8. tettuun finalistien joukkoon. Amiedun koulutuspalvelut ovat lupauksensa ammatillinen koulutus mukaisesti laadukkaita ja tuloksellisia. valmentava koulutus Kehitystyö tehosti toimintaa Vuonna 29 kehitystyön painopisteenä oli laajamittainen eri Henkilöstön työtyytyväisyystutkimuksen tuloksia toiminnallinen 29 analyysi keskimäärin vuonna 29 ja pätevyydet 29 Ami-säätiön henkilöstö Suoritetut tutkinnot osaamiskeskusten koulutuspalveluiden ja parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen koko toimintakentässä. Amiedu täsmensi tehtävävastuita ja rooleja osaamis keskusten johtajien, koulutuspäälliköiden, 4 kouluttajien ja koulutusassistenttien välillä. Kouluttajan rooli laajentui ohjaajan, valmentajan, mentorin ja konsultoivan toimijan suuntaan henkilökohtaistamisen periaatteiden 2 mukaisesti. 2 4 Amiedu vahvisti myös oppisopimustoiminnan resursseja määrittelemällä vastuut 1 keskitettyjen palveluiden ja osaamiskeskusten välillä. Oppisopimustoiminnan jatkuva kehittäminen Otsikko otsikko otsikko 1 palvelee aikuisoppijoiden 4,16 mahdollisuuksia 4,9 elinikäiseen Nykytila oppimiseen Tulevaisuus toimien työssäoppimisen, Oma koulutuksen ja tutkinnon suo- Kouluttajat Kokotutkinnot Esimiestyö / johtaminen Yrityksen nykytilamuu henkilöstö Yrityksen Osatutkinnot rittamisen käytännönläheisenä viitekehyksenä. ja nykyinen tulevaisuudenkuva Pätevyydet Liiketoiminta toimintamalli Syksyllä 29 Amiedu otti käyttöönsä koulutuksen hallintajärjestelmän Studentan. Uusi työkalu mahdollistaa tutkinnon Liiketoimintasuunnitelma Yritys- ja yhteisöasiakkaille tehdyn asiakastyytyväisyystutkimuksen ja hallinnan 29 entistä tuloksia paremmin, ja Opiskelijapalaute 29 suorittamisen suunnittelun Kehittämissuunnitelma 5Suoritetut tutkinnot toimii myös opintojen 5ohjaamisen välineenä varmistaen laadukkaan ja yksilöllisen koulutuksen. osaaminen Osaaminen ja pätevyydet 29 Nykyinen toteuttamiseen tarvittava osaaminen 4 4 Laadunhallinta varmistaa lupauksen 3 Laadunhallinta on oleellinen osa Amiedun johtamisjärjestelmää, käytännön arkea 2 ja asiakaslupausta. Laatujohtamisen työkaluina ovat ulkoisesti auditoitu ISO 91-laatujärjestelmä 1 ja oman toiminnan arviointi- ja kehittämismalli EFQM. Aikuisoppijan kouluttautumisen ja koulutuksen laadun tukena on tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kokonaisuus, 4,1 3,97 4,1 4,4 Kouluttajien ammattitaito joka muodostuu ohjaus- Yhteistyössä ja oppimiskeskus Amiedun kanssa Tuutorista, pääkaupunkiseudun aikuiskouluttajien yhteisestä palvelupisteestä saavutamme konkreettisia tuloksia Amiedun koulutus on käytännönläheistä Henkilöstön työtyytyväisyystutkimuksen tuloksia 29 Yrityksen nykytila ja nykyinen toimintamalli Nykyinen osaaminen Liiketoimintasuunnitelma Yrityksen tulevaisuudenkuva Amiedun palvelutoiminta perustuu asiakkaalle annettuun lupaukseen ja sen lunastukseen. Varmistaakseen lupauksensa toteutumisen Amiedu vahvisti vuonna 29 osaamisen kehittäjän Opiskelijapalaute 29 rooliaan Kehittämissuunnitelma 5 muun muassa laatujohtamisella, Osaaminen uusilla työkaluilla sekä täsmentämällä tehtävävastuita. toteuttamiseen tarvittava osaaminen Ami-säätiön henkilöstö keskimäärin vuonna ,8 3,7 4, Kokotutkinnot ammatillinen Osatutkinnot koulutus valmentava Pätevyydet koulutus Suoritetut tutkinnot ja pätevyydet Amied opiske Opi a v Opi

7 Asiakaslähtöinen ja tuloksellinen henkilöstö Henkilöstön arvot, asenteet ja osaaminen vaikuttavat ratkaisevasti Amiedun menestymiseen. Amiedussa valmistuikin 29 henkilöstöstrategia, jonka visiona on olla alan arvostettujen ammattilaisten verkostoitunut työpaikka, jossa ihmiset voivat hyvin. Asiakaslähtöinen ja tuottava henkilöstön osaaminen onkin Amiedun merkittävimpiä investointikohteita. Jokaisen osaaminen vahvistui ja kehittämisprojekteissa. Työssä vaadittavan osaamisen ja Vuonna 29 Amiedu kehitti voimakkaasti henkilöstön osaamista. olemassa olevan osaamisen välistä tasapainoa arvioitiin vuo- Sisäinen koulutus painottui liiketoiminnan osaamisen sittaisissa kehityskeskusteluissa. Keskustelujen pohjalta Sympa kasvattamiseen kuten asiakkuuksien ja osaamisen johtamiseen HR -henkilötietojärjestelmään dokumentoitu osaamisen kehittämissuunnitelma sekä pedagogisen osaamisen kehittämiseen kuten verkkooppimisympäristöjen varmistaa jokaiselle amiedulaiselle tavoitteelli- käyttökoulutuksiin ja palveluratkaisu- sen osaamisen kehittämispolun. osaamiseen. Otsikko otsikko Otsikko otsikko otsikko otsikko Vuonna 29 kehityskeskustelujen toteutumisprosentti oli Amiedu toteutti sisäisiä koulutuksia 28 eri aiheesta ja niihin 97. Työtyytyväisyystutkimuksessa Nykytila NykytilaTulevaisuus mitattiin tyytyväisyyttä Tulevaisuus kehityskeskusteluihin osallistui yhteensä henkilöä. Lähes jokainen työntekijä ja keskiarvoksi tuli 4,26 (asteikko 1-5). Yrityksen nykytilayrityksen nykytilayrityksen Yrityksen osallistui Tietoturvallisuus ja Turvallisuutta asiakastyössä -koulutuksiin sekä uuden koulutustoiminnan tietojärjestelmän Studen- Henkilöstöstrategia lisää työhyvinvointia ja nykyinen ja nykyinen tulevaisuudenkuva tulevaisuudenkuva Liiketoiminta Liiketoiminta toimintamalli toimintamalli Liiketoimintasuunnitelma Liiketoimintasuunnitelma tan käyttöönottokoulutukseen. Amiedun uusi henkilöstöstrategia varmistaa henkilöstön oikeanlaisen osaamisen pitkällä tähtäimellä. Henkilöstöstrategian Opiskelijapalaut Viime vuonna panostettiin osaamisen johtamisen taitoihin muun Kehittämissuunnitelma Kehittämissuunnitelma 5 5 muassa erilaisilla esimiesvalmennuksilla ja muutoksen johtamisen koulutuksella. Työtyytyväisyystutkimuksessa esimiestyö ja palkitseminen, osaaminen osaamisen osaaminen johtaminen toteuttamiseen ja ammattitaito, toteuttamiseen tiedon painopistealueina ovat henkilöstön osallistumisjärjestelmät ja Osaaminen Osaaminen Nykyinen Nykyinen tarvittava osaaminen tarvittava osaaminen4 4 johtaminen sai keskiarvioksi 4,9 (+,11) ja oma työ kokonaisuudessaan johtaminen ja viestintä sekä työhyvinvoinnin edistäminen. sai arvioksi 4,16 (+,1, asteikko 1-5). Samalla suuri osa henkilöstön tehtäväprofiileista päivi- 3 3 Toimintavuonna pedagogisen pätevyyden sai 11 kouluttajaa tettiin vastaamaan Amiedun uutta toimintamallia. Koulutusja näyttötutkintomestarin pätevyyden 24 kouluttajaa. Vuoden 2 2 päällikön roolia suurennettiin ja heidän esimiesvaltuuksiaan ja 29 lopussa Amiedussa 146 henkilöllä oli pedagoginen -vastuitaan laajennettiin. 1 1 pätevyys ja 138 henkilöllä näyttötutkintomestarin pätevyys. Vuonna 29 Amiedussa työskenteli keskimäärin 383 henkilöä. Amiedu on itseään kehittävien ammatillisten aikuiskoulut- 4,8 3,7 4 Kehityskeskustelusta kehittämispolulle tajien ja työelämän kehittäjien yhteisö, joka toimii asiakaslähtöisesti ja asiakkaansa parhaaksi. ammatillinen koul am Amiedun henkilöstön ammattitaidon kehittämistä tukevat monipuoliset mahdollisuudet työssäoppimiseen erilaisissa asiakas- valmentava koulu va Henkilöstön Henkilöstön työtyytyväisyystutkimuksetutkimuksen tuloksia 29 tuloksia 29 keskimäärin keskimäärin vuonna 29vuonna 29ja pätevyydet ja 2p työtyytyväisyys- Ami-säätiön Ami-säätiön henkilöstö henkilöstö Suoritetut tutkin Suo ,16 4,9 4,16 4,9 Oma työ Oma työ Esimiestyö / johtaminen Esimiestyö / johtaminen Yritys- ja yhteisöasiakkaille Yritys- ja yhteisöasiakkaille tehdyn asiakastyytyväisyystutkimuksetutkimuksen 29 tuloksia 29 tehdyn asiakastyytyväisyys- tuloksia Kouluttajat Kouluttajat Muu henkilöstö Muu henkilöstö Kokotutkinnot Osatutkinnot Pätevyydet Ko O Pä

8 8 Kauppakeskushankkeen yhteydessä Amiedu järjesti kauppakeskuksissa räätälöityjä koulutustoteutuksia. Aleksi 13 myyjät Eija Paulamäki ja Sari Eskuri osallistuivat Sellon kauppakeskuksessa toteutettuun visuaalisen myyntityön lyhytkoulutukseen.

9 kauppa Tiivistä ja tuloksekasta yhteistyötä kaupan alalla Vuonna 29 kaupan osaamiskeskus jatkoi tiivistä yhteistyötä kumppanuusasiakkaiden kanssa. Kauppakeskushankkeessa Amiedu kehitti yhdessä kauppakeskusyrittäjien kanssa ratkaisuja osaamisen kehittämisen haasteisiin. Tutkintotavoitteisessa koulutuksessa kasvu oli huikeaa. Myynnin ammattitutkinnon suorittajia vuonna 28 oli 36 ja vuonna 29 jo 11. Myös kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon suorittajien määrä kasvoi huimasti, peräti 24 %. Kauppa supistui ja turvattomuus lisääntyi Alalla pitkään jatkuneen kasvutrendin jälkeen kaupan ala supistui vuonna 29 noin 2 %. Kaupan palkansaajia oli 22 vähemmän joulukuussa 29 kuin vuotta aikaisemmin. Tukkukaupan osuus oli 16 menetettyä työpaikkaa. Turvallisuusaspekti nousi kaupan alalla esille voimakkaasti. Tutkimusten mukaan lähes jokainen myyjä on kokenut häiriökäyttäytymistä työssään. Vaikuttavuutta tiiviillä yhteistyöverkostolla Kaupan osaamiskeskus jatkoi tuloksekasta yhteistyötä kumppanuusasiakkaiden kanssa. Pientaloteollisuus PTT ry:n kanssa toteutetusta talomyyjäkoulutuksesta valmistui 62 talomyyjää vuonna 29. Koulutusta järjestettiin Helsingissä sekä Jyväskylässä yhteistyössä Jyväskylän aikuisopiston kanssa ja Turussa yhteistyössä Turun Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa. Talomyyjäkoulutusta jatketaan ennätyksellisellä volyymilla vuonna 21. Lidl Suomi Ky:n kanssa kumppanuusyhteistyö syveni entisestään. Tutkintotavoitteisia koulutuksia toteutettiin valtakunnallisen yhteistyöverkoston kanssa Helsingin lisäksi Oulussa, Jyväskylässä ja Tampereella. K-instituutin kanssa yhteistyö jatkui myyjän ammattitutkintoon valmistavilla koulutuksilla sekä liiketalouden perustutkinnoilla. Opteam Yhtiöiden kanssa kehitetyn osaavan henkilöstön saatavuuden varmistavan Proactor-toimintakonseptin puitteissa toteutettiin muun muassa Retail-passi-koulutuksia. Passin suoritti 451 henkilöä vuonna 29. Kaupan osaamiskeskus laajensi yhteistyöverkostoaan solmimalla kumppanuussopimuksen Valmennustiimi Eximia Oy:n kanssa. Yhteistyön tavoitteena on kaupan osaamiskeskuksen asiantuntijaverkoston laajentaminen ja vaihtoehtoisten urapolkujen tarjoaminen korkeakouluihin pyrkiville Eximian valmennuskurssin opiskelijoille. Kehityshankkeista konkreettista tulosta Yksi kaupan osaamiskeskuksen vuoden 29 merkittävimmistä kehityshankkeista oli liiketalouden perustutkinnon uudistaminen entistä työelämälähtöisemmäksi ja kaupan tarpeisiin vastaavaksi. Vuoden 29 aikana kehitettiin yhteistyössä yritysten kanssa Kaupan ammattiin ohjaaminen -verkkokurssi työpaikkaohjaajille. Onnistuneella työpaikkaohjauksella onkin merkittävä rooli henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Amiedu toimi Kauppakeskushankkeen (27-29) koordinaattorina. Hankkeen tavoitteena oli selvittää kauppakeskusyrittäjien osaamisen kehittämisen haasteet sekä etsiä yrittäjille joustavampia tapoja opiskella ja kehittää omaa yritystään. Kauppakeskushankkeen yhteydessä järjestettiin kauppakeskuksissa turvallisuus-, asiakaspalvelu-, myynti- ja esillepanokoulutuksia. Kaupan osaamiskeskuksen taloushallintoyksikkö vastasi kasvavaan tarpeeseen kouluttamalla kannattavuuden hallintaa ja taloudellisten tunnuslukujen ymmärtämystä asiakasyritystensä kaikilla organisaatiotasoilla. Kehitystyötä asiakkaiden tarpeita kuunnellen Vuonna 21 kaupan osaamiskeskus käynnistää uudenlaisen kaupan alan Rekry-passi-koulutuksen, joka on yrityksen tarpeisiin räätälöitävä koulutus työntekijöiden rekrytointia ja perehdytystä varten. Amiedu on aktiivisessa roolissa Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksen verkostohankkeessa. Hankkeen tavoitteena on ennakoida osaamistarpeita sekä kehittää kaupan alan koulutusta ja sitä kautta parantaa kaupan vetovoimaa ja työnantajakuvaa. 9

10 1 Amiedu on markkinajohtaja Suomessa panostajan ja ylipanostajan koulutuksissa. Koulutuspäällikkö Antti Sulamäki ja Louhintahiekka Oy:n räjäytystyönjohtaja Pasi Kurki käyvät läpi panostussuunnitelmaa työmaalla Espoon Keilarannassa. Pasi Kurki suoritti Amiedussa sekä maarakennusalan ammatti- että erikoisammattitutkinnon vuonna 29.

11 Kiinteistö ja rakennus Kiinteistö- ja rakennusalan osaamiskeskus koulutti erikoisosaajia Kiinteistö- ja rakennusalan osaamiskeskukselle vuosi 29 oli merkittävä kasvun ja kehityksen vuosi. Yrityksille räätälöityjen henkilöstökoulutusten osuus kasvoi merkittävästi. Amiedu on kiinteistönhoitajien sekä panostajan, ylipanostajan ja märkätila-asentajan koulutuksissa markkinajohtaja Suomessa. Taantuma, eläköityminen ja uudet säädökset Vaikka kiinteistö- ja rakennusalalla työttömyys kasvoi vuonna 29, tilanne tulee muuttumaan lähitulevaisuudessa. Jo nyt on pulaa osaavista työnjohtajista ja esimiehistä. Erityisesti isännöitsijöiden kohdalla tilanne on hälyttävä: puolet isännöitsijöistä tulee eläkeikään vuoteen 22 mennessä. Alalle on siis rekrytoitava yli 1 isännöitsijää tulevan vuosikymmenen aikana. Kesäkuussa 29 voimaan tullut rakennustyön turvallisuutta koskeva asetus lisäsi rakennuttajan velvollisuuksia. Rakennuttajan on aina nimettävä rakennushankkeeseen pätevä turvallisuuskoordinaattori. EU:n rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin kansalliset säädökset astuivat voimaan Erikoisosaamista tarvitaan aina Vuonna 29 Amiedu uusi kiinteistönhoito- ja LVI-laboratoriot ja otti käyttöönsä lämpöpumppulaboratorion. Lisäksi rakentamispalveluiden työtilat muutettiin vastaamaan aitoa rakennustyömaaympäristöä. Kiinteistö- ja rakennusalan koulutuksissa painottui täydennyskoulutus kuten esimerkiksi korjausrakentamisen ja julkisivuasentajan koulutukset. Isännöitsijäpulaa ennakoiden isännöitsijäkoulutuksen tarjontaa lisättiin. Amiedu huomioi rakennushankkeen turvallisuuskoordinaattori-asetuksen ajankohtaisseminaaritarjonnassa ja koulutti turvallisuuskoordinaattoreita asiakasyrityksilleen. Osaamiskeskus kehitti tarjontansa vastaamaan uusia rakentamisen energiatehokkuuden määräyksiä. Ensimmäiset eurooppalaisen EU Cert -koulutuksen suorittaneet lämpöpumppuasentajat valmistuivat marraskuussa 29. Lisäksi Amiedu lanseerasi kiinteistön kaukolämpötyönjohtajan pätevyyskoulutuksen. Kaivosteollisuuden elpymisen myötä aloitettiin uutuutena kaivosalan ammattitutkinto. Rekrykoulutusta ja tiivistä yhteistyötä Amiedu toteutti asfalttialalle rekrykoulutuksen yhteistyössä Uudenmaan työ- ja elinkeinokeskuksen (ELY), Lemminkäinen Infra Oy:n, Skanska Asfaltti Oy:n, YIT Infra Oy:n, SL Asfaltti Oy:n, Destia Oy:n ja NCC Roads Oy:n kanssa. Osaamiskeskus toteutti TEK-MUR Tekninen Muuraus Oy:n kanssa ensimmäisen teknisen muurauksen koulutuksen. Picote Oy:lle Amiedu räätälöi erikoisosaamista vaativan putkipinnoituksen rekrykoulutuksen. Kiinteistö- ja rakennusalan osaamiskeskus jatkoi vahvaa kumppanuusyhteistyötä toteuttamalla räätälöityjä koulutuksia muun muassa ISS Palvelut Oy:n, Lassila & Tikanoja Oyj:n ja Are Oy:n tarpeisiin. Yhteistyö Suomen LVI-liiton, SuLVI ry:n kanssa laajeni merkittävästi. Syksyllä 29 Amiedu solmi kumppanuussopimuksen Realia Group Oy:n kanssa, koskien ensisijaisesti SKV Isännöinti Oy:n ja Realia Management Oy:n kiinteistöjohtamisen liiketoimintoja. Asiakaslähtöistä kehitystyötä Vuonna 21 kiinteistö- ja rakennusalan osaamiskeskus panostaa täsmäkoulutusten kehittämiseen yritysten tarpeiden mukaisesti yhteistyössä ELY:n kanssa. Tavoitteena on varmistaa yksittäisten ihmisten työmarkkina-arvon ja yritysten kilpailukyvyn säilyminen. Amiedu seuraa toimialan kehitystrendejä ja kehittää palveluitaan vastaamaan muuttuvia tarpeita tiiviissä yhteistyössä yritysten ja alan järjestöjen kanssa. Amiedu ja Motiva kehittävät yhdessä EU:n uusiutuvan energian direktiivin mukaisia koulutustuotteita pelletti- ja aurinkoenergia-asentajille. Kesällä 29 Amiedu oli mukana perustamassa Rakennus-, kiinteistö- ja ympäristöalan Venäjä-koulutusyhteistyön tukisäätiötä (FINEDU). Säätiön tarkoituksena on järjestää työvoiman täydennyskoulutusta ja ammatillista aikuiskoulutusta aluksi etenkin Pietarin alueella. 11

12 12 Vuonna 29 Amiedu toteutti Kauniaisten terveyskeskukselle sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortti -koulutuksia 53 kpl. Ylilääkäri Patrik Währn ja diabeteshoitaja Ilse Ekberg tarkistavat Amiedun kouluttaja Maarit Rouhialan kanssa happipommin säiliön käyttökunnon turvallisuuden.

13 Yritysturvallisuus Yritysturvallisuus koulutti osaajia kasvavaan tarpeeseen Uudistunut yritysturvallisuuden osaamiskeskus aloitti täysipainoisen toimintansa vuoden 29 alussa. Turvallisuuskoulutusten opiskelijamäärä kasvoi edellisvuodesta 34 % ja osaamiskeskuksen liikevaihto kasvoi noin 35 %. Yleinen turvattomuus lisääntyi Taloudellinen taantuma näkyi yhteiskunnassa yleisen turvattomuuden lisääntymisenä. Kaupan alalla turvattomuutta lisäsi aukioloaikojen pidentäminen ja toisaalta henkilökunnan vähentyminen. Hoitoalalla työntekijöiden turvattomuuden tunne kasvoi erityisesti uhkaavasti käyttäytyvien potilaiden seurauksena. Yleisenä ilmiönä turvallisuusalalla oli yhä kasvava teknistyminen, esimerkkinä yritysten etäaulat, joissa näyttöpäätteeseen kirjautumalla saa itselleen vierailijakortin. Vuonna 29 turvallisuusala työllisti noin 11 henkilöä. Alan kasvavana trendinä oli monialaosaaminen. Vartijat eivät enää pelkästään vartioi, vaan hoitavat myös esimerkiksi perinteisesti kiinteistönhoitoon kuuluvia tehtäviä. Käytännönläheisiä koulutustoteutuksia Vuonna 29 yritysturvallisuuden osaamiskeskus toteutti yrityksille ennen kaikkea käytännönläheisiä turvallisuusalan peruskoulutuksia. Osaamiskeskus järjesti myös suuren suosion saavuttaneen Kriisiviestintä-ajankohtaisseminaarin. Amiedu kehitti vartijakoulutuksen oppimisympäristöä toteuttamalla esimerkiksi ainutlaatuisen valvomokoulutustilan. Turvallisuusalan perustutkinto houkutti opiskelijoita muun muassa siksi, että se sisältää lähes kaikki turvallisuusalalla vaadittavat sertifikaatit ja antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Amiedu käynnisti syksyllä 29 uuden, ajan henkeen sopivan riskienhallintaan ja turvallisuuteen painottuvan johtamisen erikoisammattitutkinnon. Henkilöturvallisuuden koulutuksella kysyntää Yritysturvallisuuden osaamiskeskus toteutti huomattavasti aikaisempaa enemmän henkilöturvallisuus-, palo- ja pelastusalan sekä myymäläturvallisuuteen liittyviä koulutuksia. Amiedu järjesti henkilöturvallisuuden tietoiskuja kauppakeskuksissa: se antoi kauppakeskusten pienyrittäjillekin mahdollisuuden turvallisuuskoulutukseen. Pk-yritysten tarpeisiin osaamiskeskus suunnitteli pelastussuunnitelman laatimiseen liittyvän koulutuksen. Osaamiskeskus kehitti Suomen Palopäällystöliiton kanssa Toimiston turvakorttikoulutuksen, joka lisää henkilöstön turvallisuusosaamista ja yrityksen turvallisuuskulttuuria. Amiedu järjesti Sosiaalija terveydenhuollon turvakortti -koulutuksia muun muassa Mainio Vire Oy:n ja Kauniaisten terveyskeskuksen henkilöstölle. Amiedun 1 sekuntia turvallisuutta -verkkotuote otettiin käyttöön muun muassa Fortum Oyj:ssä. Amiedu järjesti vartijan peruskoulutuksia lähes viikottain. Vartijan työn perusteita koulutettiin muun muassa Riihimäen viestirykmentissä palvelleille sotilaspoliiseille. Koulutuksen tavoitteena oli mahdollistaa varusmiesten työllistyminen turvallisuusalalle varusmiespalveluksen jälkeen. Amiedu toteutti ISS:n Turvallisuuspalveluille räätälöityjä koulutuksia, muun muassa vartijoiden moniosaamista kehittäviä koulutuksia. Ketterästi ajan hermolla Yritysturvallisuuden osaamiskeskus seuraa kiinteästi turva-alaa ja kehittää koulutustarjontaansa vastaamaan työelämän tarpeita. Verkkokoulutuksen kehittäminen osana turvallisuuden opiskelua onkin yksi kehitystyön painopistealueista. Maahanmuuttajille Amiedu kehittää parhaillaan yhteistyössä Opetushallituksen kanssa vartijan peruskoulutukseen orientoivaa koulutusohjelmaa. Osaamiskeskuksen yhteistyö konsulttiverkoston kanssa täydentää alan erikoisosaamista vaativien alueiden asiantuntemusta. 13

14 14 Verkkokoulutusten suosio kustannustehokkaana ja nopeana tiedonjakokanavana kasvoi voimakkaasti viime vuonna. Sähkö-Aro Oy:n tiiminvetäjä Outi Myllyharju opiskelee Office Trainerilla verkon kautta Microsoft Office -ohjelmia.

15 ICT ICT:n yhteistyöverkosto laajeni merkittävästi Vuosi 29 oli ICT-osaamiskeskukselle yhä joustavampien oppimisratkaisujen sekä opiskelijamäärien kasvun vuosi. Varsinkin perustietotekniikan volyymi kasvoi merkittävästi, lähes 1 %. Virtuaalistumisen vuosi Verkkoviestinnässä nousi keskeiseksi teemaksi sosiaalisen median menetelmät ja työkalut. Yritykset kiinnostuivat uusista yhteisöllisemmistä toimintatavoista. Erilaiset etäkokousjärjestelmät tulivat osaksi yritysten toimintaa: muutoksen tavoitteena oli työn tuottavuuden lisääminen, kulusäästöt ja osaltaan myös ekologinen ajattelu. MOSS/Sharepoint-teknologioiden käyttö verkkoviestinnässä lisääntyi selvästi. ICT-ammattilaisten keskuudessa sertifikaattien arvostus pysyi korkealla tasolla, ja uuden Windows 28 palvelinalustan käyttöönotto toi mukanaan palvelimeen liittyvien sertifikaattien uusimistarpeen. Asiakastarpeeseen vastattiin Vuonna 29 ICT-osaamiskeskus palveli tieto- ja viestintätekniikan koulutuksilla perustietotekniikan käyttäjiä ja alan ammattilaisia. Perustietotekniikassa toteutettiin entistä enemmän yrityksen tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia. Henkilöstökoulutuksissa hyödynnettiin verkkopohjaista lähtötason mittausta ja koulutusten jälkeen erillistä vaikuttavuuskyselyä. Amiedu järjesti viestintätekniikassa perinteisten www-sivustojen sisällönhallintaan ja printtimedian toteuttamiseen liittyvien koulutusten lisäksi Microsoft OCS ja Live Meeting -etäneuvottelujärjestelmien koulutuksia. Verkkokoulutukset kustannustehokkaana ja nopeana tiedonjako- ja kehittämisvälineenä kasvattivat suosiotaan voimakkaasti. ICT-osaamiskeskus tarjosi asiakkailleen sekä valmiita verkkokoulutuksia että yrityksen tarpeisiin räätälöityjä kokonaisuuksia. Osaamiskeskus kehitti vuonna 29 tietotekniikan asiantuntijakoulutuksen oppimisympäristöä palvelinten virtualisoinnilla. Tämä mahdollistaa opiskelijoiden tutkimus- ja harjoitustöiden tekemisen myös kotoa tai työpaikalta käsin. Yhteistyöverkosto laajeni huomattavasti ICT-osaamiskeskus laajensi jälleen yhteistyöverkostoaan. Yhteistyö Salcom Groupin kanssa tähtää yhteisen palveluvalikoiman tarjoamiseen yrityksille tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Joiner Oy:n kanssa solmittu yhteistyösopimus koskee ovi- ja puusepänteollisuuden toiminnanohjausjärjestelmän koulutusta. Yhteistyönä Innox Oy:n kanssa tarjotaan pk-yrityksille sähköinen toimintaympäristö sekä sen käyttö- ja kehittämiskoulutusta. Amiedu jatkoi henkilöstöhallinnon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottokoulutuksia Espoon kaupungin henkilöstölle. Office 27:n ja Windows 8:n siirtymäkoulutuksia toteutettiin runsaasti, myös englannin ja ruotsin kielisinä. Sairaalaympäristön tietotekniikan lisääntyminen sai noin tuhat HUS:laista opiskelemaan tietotekniikkaa Amiedussa. Fujitsu Services Oy:n kaupan tietojärjestelmien koulutusyhteistyö oli vilkasta. Kassa- ja taustajärjestelmien koulutuksia toteutettiin ABC-liikeasemille ja St1-liikeasemille. Vuoden 29 lopussa päättyneen Noste-ohjelman puitteissa tietokoneen käyttäjän koulutuksissa opiskeli noin 14 henkilöä. ICT- ja toimialaosaaminen vahvuutena ICT-osaamiskeskus keskittyy kehittämään toimialakohtaisten järjestelmien koulutusta. Verkostoituminen alan asiantuntijoiden kanssa jatkuu ja valtakunnallista yhteistyöverkostoa kasvatetaan asiakastarpeen mukaan. Vuonna 21 aloitetaan tietokoneasentajan ammattitutkinto englanninkielisenä. Amiedu hyödyntää ICT:tä entistä enemmän aikuisoppijoiden ohjaamisessa. Perustietotekniikan koulutuksessa kehitetään lähtötason kartoitukseen yhä asiakasystävällisempiä menetelmiä. IT-asiantuntijoiden koulutuksissa hyödynnettävän palvelinten virtualisoinnin kehitystyö jatkuu. 15

16 16 Sähkö- ja automaatioyksikkö on Amiedun suurimpia yksiköitä. L&T:n sähköasentaja Matti Väisänen ja Amiedun vastuukouluttaja Risto Kantola asentavat työmaalla Espoon Haukilahdessa syöttökaapeleita loistehon kompensointiparistolle. Matti Väisänen suoritti Amiedussa sähköyliasentajan erikoisammattitutkinnon.

17 Teknologiateollisuus Teknologiateollisuuden verkostoyhteistyö toi tulosta Teknologiateollisuuden osaamiskeskuksessa vuosi 29 oli lievän kasvun vuosi. Kone- ja metallialan sekä sähköalan koulutuksissa Amiedu on markkinajohtaja Uudellamaalla, kun verrataan suoritettuja osa- ja kokotutkintoja. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osuus lisääntyi viime vuonna noin 5 %. Osaamisen säilyminen Suomessa vaakalaudalla Vuonna 29 globaali lama iski erityisesti teknologiateollisuuden yrityksiin. Kun vielä vuonna 28 teknologiateollisuus Suomen suurimpana teollisuusalana työllisti 275 henkilöä, vuoden 29 loppuun mennessä luku putosi 25 henkilöön. Tilauskantojen karttuessa alalla tarvitaan taas osaavia tekijöitä. Haasteena teknologiateollisuudella onkin säilyttää juuri saavuttamansa houkuttelevuus työnantajana, jotta arvokas alan osaaminen ei katoa Suomesta. Erityisesti hitsausalan osaavasta työvoimasta on kova kysyntä työmarkkinoilla. Taantumassa, kun yrityksillä ei ole varaa laiteympäristön investointeihin ja pienet huollot ja korjaukset tehdään omin voimin, on entistä enemmän kysyntää huollon ja kunnossapidon moniosaajista. Tuotantotekniikan oppimisympäristö vahvistui Teknologiateollisuuden osaamiskeskus yhdisti sähkö- ja tuotantotekniikan sekä teollisuusautomaation koulutussisältöjä vastatakseen huollon ja kunnossapidon tarpeisiin moniosaajista. Vuonna 29 Amiedussa käynnistettiin uutuutena koneenasentajan perustutkinnon koulutus. Osaamiskeskus kehitti tuotantotekniikan oppimisympäristöä hankkimalla MAZAK-Nexus 25 MSY monitoimisorvin keväällä 29. Amiedu kiinnitti myös entistä enemmän huomiota työturvallisuuteen opiskeluympäristön jatkuvalla seurannalla ja dokumentoinnilla käyttäen Jidea Oy:n Työmiesohjelmaa. Pitkäaikainen verkostoyhteistyö kantoi hedelmää Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö myönsi vuoden 29 koulutuspalkinnon Amiedun kumppanuusasiakas Sähkö-Aro Oy:lle tunnustuksena henkilöstön osaamisen systemaattisesta kehittämisestä. Samalla Amiedun koulutusyhteistyösopimus laajennettiin koskemaan koko Aro Yhtiöt -konsernia. Teknologiateollisuuden osaamiskeskus räätälöi sähköasentajan ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavia koulutuksia muun muassa ISS Palvelut Oy:lle, Lassila & Tikanoja Oyj:lle ja Sähkö-Aro Oy:lle. Amiedu toteutti rekrytointi- ja täsmäkoulutuksia entistä enemmän Uudenmaan työ- ja elinkeinokeskuksen (ELY) kanssa. Kaasuhitsaajille järjestetyn rekrykoulutuksen opiskelijat työllistyivät Haganova Oy:n palvelukseen. Osaamiskeskus toteutti uutuutena antenni- ja tietoliikenteen koulutuksen vastauksena digitaalisuuden alalle tuomiin osaamisvaateisiin. Yhteistyö Rautaruukki Oyj:n kanssa laajeni, kun Amiedu loppuvuonna solmi yhteistyösopimuksen Ruukin kanssa. Teknologiateollisuuden osaamiskeskus palveli ABB Oy:n Sähkökoneet-yksikköä kansainvälisen alihankintaverkoston laadunarvioinnissa entistä laajemmin. Simulointi ja monialaosaaminen kehityskärkinä Verkko-oppiminen ja itsenäisen opiskelun mahdollistaminen muun muassa työtilanteiden simulaatioympäristöjä kehittämällä on yhtenä teknologiateollisuuden osaamiskeskuksen kehittämistyön painopistealueena tulevana vuonna. Teknologiateollisuuden osaamiskeskus kehittää yhteistyössä ELY:n kanssa yhteishankintakoulutuksia vastaamaan tulevia osaamistarpeita. Vuonna 21 teräsrakentaminen tulee osaksi koneja metallialan perustutkintoa. Amiedun teknologiateollisuuden ja rakennusalan asiantuntijat kehittävätkin yhdessä Teräsrakenneyhdistyksen kanssa teräsrakentamisen koulutusta. 17

18 18 Amiedun suomen kielen koulutus sai joulukuussa 29 kielten opetuksen laatuleiman. Roihuvuoren vanhustenkeskuksen osastonhoitaja Harriet Kotiranta kannustaa hoitaja Colette Makanda-Dizenzelen suomen kielen opiskelua Amiedun kouluttaja Aija-Leena Nurmisen johdolla.

19 henkilöstövalmennus Henkilöstövalmennus räätälöi koulutuksia kaikille toimialoille Henkilöstövalmennuksen osaamiskeskuksen liikevaihto kasvoi 24 % vuonna 29. Johtamiskoulutuksen opiskelijamäärä lisääntyi huomattavasti, 82 %. Suomen kielen koulutus sai joulukuussa 29 merkittävän tunnustuksen: kieltenopetuksen eurooppalaisen laatuleiman. Amiedu on kotoutumiskoulutuksen suurin toimija Helsingissä. Eläköityminen uhkaa työmarkkinoita Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuonna 29 työttömyysaste kasvoi 1,8 prosenttiyksikköä. Samaan aikaan suuret ikäluokat tulevat eläkeikään. Vuonna 212 työmarkkinoilta poistuu Helsingin seudulla 18 henkilöä, ja koko maassa 7 henkilöä. Samalla maahanmuuttajien määrä lisääntyy pääkaupunkiseudulla voimakkaasti. Helsingin asukkaista maahanmuuttajia on jo noin 1 %. Toimialakohtaiset räätälöinnit korostuivat Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen suosio lisääntyi. Vuonna 29 koulutusta toteutettiin kaupallisella, hoito- ja kasvatusalalla sekä tekniikan ja teknologiateollisuuden alalla. Sisäministeriön kotouttamisyksikkö kävi perehtymässä Amiedun kotoutumiskoulutukseen ja Amiedun edustaja oli kuultavana asiantuntijana kotouttamislain uudistuksessa eduskunnan hallintovaliokunnassa. Osaamiskeskuksen työpaikalla tapahtuva suomen kielen koulutus palkittiin kieltenopetuksen eurooppalaisella laatuleimalla. Palkinnon perusteena oli eri ammattialoille räätälöity suomen kielen koulutus, joka toteutettiin Helsingin kaupungin noin 2 maahanmuuttajataustaiselle työntekijälle. Esimieskoulutuksessa korostuivat alakohtaiset räätälöinnit. Henkilöstövalmennuksen osaamiskeskus käynnisti viime vuonna uuden riskienhallintaan ja turvallisuuteen painottuvan johtamisen erikoisammattitutkinnon sekä hyvinvointialalle suunnatun johtamisen, yrittäjyyden ja esimiestyön valmennuksen, Joykon. Amiedu järjesti tekniikan erikoisammattitutkinnon koulutuksia teknologiateollisuuden ja kiinteistö- ja rakennusalan tarpeisiin. Osaamiskeskus toteutti yrityksille myös strategialähtöisen osaamisen johtamisen konsultointia, OsaamisLuotsia, jonka kysyntä kasvoi voimakkaasti vuoden aikana. Työelämäsertifikaatti monimuotoisille työyhteisöille Henkilöstövalmennuksen osaamiskeskus osallistui työvoiman liikkuvuuden palveluja kehittävään COFI-hankkeeseen, jonka tuloksena valmistui työelämäsertifikaatti. Sen tavoitteena on helpottaa työllistymistä ja lisätä maahanmuuttajien ja ulkomaisten työntekijöiden tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta. Hankkeessa kehitettiin suomen kielen oppimateriaalia myös verkkoon lähtömaassa tapahtuvaa suomen kielen opiskelua varten. Amiedu solmi Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen ja Oiva Akatemian kanssa yhteistyösopimuksen, jolla osaltaan edistetään ammattitaitoisen henkilöstön saatavuutta ja liikkuvuutta sekä henkilöstön ammattitaidon jatkuvaa kehittymistä Helsingin kaupungilla. Henkilöstövalmennuksen osaamiskeskus toteutti monimuotoisuusvalmennuksia useille työyhteisöille muun muassa Esperi Care Oy:lle, HUS-Desikolle ja ISS Palvelut Oy:lle. Painopistealueina yrittäjyys ja työmarkkinoille tulevat nuoret Henkilöstövalmennuksen osaamiskeskuksen yrittäjyyskoulutuksen painopistealueina vuonna 21 on maahanmuuttajien yrittäjyyden edistäminen sekä aloittavien yrittäjien tukeminen rakentamalla uusi virtuaalihautomo ja vahvistamalla yrittäjyyskoulutusta ammatillisessa koulutuksessa. Amiedu on mukana kehittämässä työmarkkinoille tuleville nuorille oman työelämäsertifikaatin aikuiskoulutuskeskusten yhteisessä Ennakoiva ohjaus työelämässä -hankkeessa tehdyn kyselyn pohjalta. Amiedu on myös mukana ESR-hankkeessa, jossa rakennetaan maahanmuuttajien testipistettä, jonka kautta maahanmuuttajat voidaan ohjata nopeammin työhön tai koulutukseen eri oppilaitoksiin. 19

20 2 Systemaattinen koulutusyhteistyö kumppanuusasiakas Mainio Vire Oy:n kanssa näkyi yrityksen työhyvinvointitutkimuksessa. Vire Koti Merivirrassa Espoossa asuva Martta Flythström tutkii päivän lehteä yhdessä kouluttaja Miia Voutilaisen ja vastaavan hoitajan Mervi Lahtelin-Chialàn kanssa. Mervi Lahtelin-Chialà suoritti Amiedussa vanhustyön erikoisammattitutkinnon oppisopimuskoulutuksena.

Uudet opit myyntityön arvostus nousuun

Uudet opit myyntityön arvostus nousuun Uudet opit myyntityön arvostus nousuun Kaupan työ ja tulevaisuus 4.11.2009 Finlandia -talo Ami-säätiö, Amiedu Timo Karkola Johtaja, rehtori Kaupan työ,, kauppa ja työ,, myyjä Vuosi 2006 Näyttömuotoisesta

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

AMKE Johdon foorumi 20.1.2016 Merja Oljakka SOL Palvelut Oy

AMKE Johdon foorumi 20.1.2016 Merja Oljakka SOL Palvelut Oy AMKE Johdon foorumi Merja Oljakka SOL Palvelut Oy SOL Aurinkokunta Haluamme luoda tarinan, joka vastaa sitä mitä olemme ja tahdomme nyt ja tulevaisuudessa. Sen päähenkilö on SOL moniosaaja, asiakkaalle

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.2010

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4. Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.2010 Rahoitus Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013. Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja

Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013. Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja Ammatillinen koulutus Ammatillisten tutkintojen ja tutkintojärjestelmän kehittäminen - osaamisperusteisuutta vahvistetaan

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Lämpöpumppuasentaminen osaksi talotekniikan perustutkintoa ja lämpöpumppukoulutukset. Lämpöpumppupäivä , Heureka Matti Vesalainen, Amiedu

Lämpöpumppuasentaminen osaksi talotekniikan perustutkintoa ja lämpöpumppukoulutukset. Lämpöpumppupäivä , Heureka Matti Vesalainen, Amiedu Lämpöpumppuasentaminen osaksi talotekniikan perustutkintoa ja lämpöpumppukoulutukset Lämpöpumppupäivä 29.11.2016, Heureka Matti Vesalainen, Amiedu Amiedu yli 40 vuoden kokemus koulutuksesta Tunnuslukuja

Lisätiedot

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut Sedu Aikuiskoulutus on kunnallinen liikelaitos, joka toteuttaa laadukkaita koulutus- ja konsultointipalveluja sekä oppisopimuskoulutusta alueen työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Sedu Aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 2 OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus SOTE-PEDA webinaari 3.2.2017 Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 3 KOULUTUS- SOPIMUKSEN TAVOITTEET Työpaikoilla toteutettavan ja käytännön

Lisätiedot

Ami-säätiön tarina. OPH:n kansallinen laatuverkosto Timo Karkola Johtaja, rehtori

Ami-säätiön tarina. OPH:n kansallinen laatuverkosto Timo Karkola Johtaja, rehtori Ami-säätiön tarina OPH:n kansallinen laatuverkosto 31.10.2013 Timo Karkola Johtaja, rehtori Pikakoulutuksesta aikuiskoulutuskeskuksiin Pikakoulutuksella tarkoitettiin työvaltaisin opetussuunnitelmin annettavaa,

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Katsaus muuttuvaan työvoimakoulutukseen

Katsaus muuttuvaan työvoimakoulutukseen Katsaus muuttuvaan työvoimakoulutukseen 14.10.2016 Ohjauksen ajankohtaisfoorumi Pohjois-Karjalan ELY-keskus, työllisyys ja osaaminen -yksikkö Työvoimapalveluasiantuntija Ulpu Järviluoto Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Pätevyys on ammatillista osaamista ja ammattitaitoa

Pätevyys on ammatillista osaamista ja ammattitaitoa Pätevyys on ammatillista osaamista ja ammattitaitoa INSKE ry 27.1.2016 1 Sisältö: Metsä Group lyhyesti Biotalouden osaamistarpeet Metsäteollisuuden henkilöstön koulutustaustoja ja oppilaitoksia Ammatillisen

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus AKKU-johtoryhmän toimenpide-ehdotukset (toinen väliraportti) Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:11 AKKU (=ammatillisesti

Lisätiedot

Uusimmat tiedot puhtausalan tutkintouudistuksesta

Uusimmat tiedot puhtausalan tutkintouudistuksesta Uusimmat tiedot puhtausalan tutkintouudistuksesta Puhtausalan esimies- ja asiantuntijapäivät Hotelli Haaga 20.1.2017 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Perustetyöryhmän eteneminen Toimikausi

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Tervetuloa uudistamaan osaamistasi!

Tervetuloa uudistamaan osaamistasi! Tervetuloa uudistamaan osaamistasi! www.syo.fi Vuosi 2015 Toiminta Liiketalous Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Taloushallinnon ja myynnin ammattitutkinnot Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Työllistämisen tuet yrittäjälle 14.1.2016 Sirpa Kursula 1 Yhteishankintakoulutuksen muodot RekryKoulutus Tuki 70 % TäsmäKoulutus Tuki 50-70 % MuutosKoulutus

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutukset

Yhteishankintakoulutukset z Yhteishankintakoulutukset RekryKoulutus, TäsmäKoulutus ja MuutosKoulutus Mari Tuomikoski Palvelujohtaja Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Yhteishankintakouluksella lisää ammatillista osaamista Työvoimakoulutuksena

Lisätiedot

Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa

Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa SAK SAK syksy 2009 1 Työmarkkinoiden joustavuus haastaa ammatillisen peruskoulutuksen Työmarkkinoiden muutokset ja joustavuus lisääntynyt

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Kehittämispalvelut pk-yrityksille. Tuomo Palokangas Kehittämispäällikkö Ammattiopisto Lappia, aikuiskoulutuspalvelut

Kehittämispalvelut pk-yrityksille. Tuomo Palokangas Kehittämispäällikkö Ammattiopisto Lappia, aikuiskoulutuspalvelut Kehittämispalvelut pk-yrityksille Tuomo Palokangas Kehittämispäällikkö Ammattiopisto Lappia, aikuiskoulutuspalvelut Ammattiopisto Lappia Koulutukset Oppisopimus Näyttötutkinnot, ei-tutkintotavoitteinen

Lisätiedot

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 2 V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 3. 1 1. 2 0 1 6 R I I K K A - M A R I A Y L I - S U O M U O M N I A N KO U LU T U S - JA PA LV E LU V E

Lisätiedot

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Opetustoimen henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen menestystekijät -seminaari Helsinki Congress Paasitorni 10. 11.5 2012 Mari Räkköläinen Opetusneuvos,

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Miten tuotteistaa tutkinnon perusteiden henki ja sisältö?

Miten tuotteistaa tutkinnon perusteiden henki ja sisältö? Miten tuotteistaa tutkinnon perusteiden henki ja sisältö? Retail- päivä 4.11.2009 Kirsti Jokiranta MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Kauppiaitten Kauppaoppilaitos MERCURIA paikkoja bisnesluokassa

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe Nämä kriteerit on tuotettu 2011-2012 Hyria koulutuksen koordinoimassa Aikuiskoulutuksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit (Aikuis-KEKE) -hankkeessa. Kriteerien suunnittelusta vastasi hankkeen kehittämisryhmä,

Lisätiedot

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009. 5.3.2009 Markku Koponen 1

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009. 5.3.2009 Markku Koponen 1 Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009 1 Kokonaisuudistuksen lähtökohdat Tavoitteena ollut selkiyttää hajanaista hallintoa, rahoitusta, etuuksia

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA NÄYTTÖJEN KEHITTÄMINEN. Amiedu Hyvinvointitoimiala Heli Pispala-Tapio Kouluttaja, TtM

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA NÄYTTÖJEN KEHITTÄMINEN. Amiedu Hyvinvointitoimiala Heli Pispala-Tapio Kouluttaja, TtM MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA NÄYTTÖJEN KEHITTÄMINEN Amiedu Hyvinvointitoimiala Heli Pispala-Tapio Kouluttaja, TtM 20.03.2009 1 Arvot ohjaavat toimintaamme LISÄÄ KUVA Yhteiskunnallinen vastuullisuus

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke 2012 16.5.2013 Kai Ollila Mitä on TYKE-toiminta? Toiminnalla tarkoitetaan yrityksille ja julkisyhteisöille, erityisesti pienyrityksille tarjottavia osaamisen

Lisätiedot

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Ammatillisen koulutuksen yhteistyöfoorumi 2015 M/S Viking Gabriella ke 25.3.2015 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 3.11.2010 Ammattikoulutuksen kriittiset tehtävät

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus muutospyörteessä

Ammatillinen koulutus muutospyörteessä Ammatillinen koulutus muutospyörteessä Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 18.11.2016 Soila Nordström OPH/ Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Ammatillisen koulutuksen reformi Tutkintorakenteen

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Mirja Hannula 20.4.2016 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi - hallitusohjelman kirjaukset Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä.

Lisätiedot

Tervetuloa! https://www.facebook.com/matti.louhula/videos/ /

Tervetuloa! https://www.facebook.com/matti.louhula/videos/ / Tervetuloa! https://www.facebook.com/matti.louhula/videos/656261127857495/ Kpedu 2020 strategia Yhdessä oppien tulevaisuuden osaajaksi Mitkä tavoitetilat haluamme saavuttaa? Asiakkaan kanssa menestyminen,

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Kesko. Kauppa luo menestystä

Kesko. Kauppa luo menestystä Kesko Kauppa luo menestystä Kaupan ala tarjoaa työtä ja yrittäjyyttä Kauppa on elinkeinoelämän suurin toimiala, joka työllistää runsaat 320 000 henkeä. Ala tarjoaa myös paljon mahdollisuuksia toimia yrittäjänä.

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista

Ajankohtaista näyttötutkinnoista Ajankohtaista näyttötutkinnoista Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen opetusneuvos, yksikön päällikkö 10/2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AJANKOHTAISTA OPETUSHALLITUKSEN TOIMIALALLA

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi OSAAMISPERUSTEISUUDEN VAHVISTAMINEN Opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi

Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi Miksi elinikäistä ohjausta perustelut päättäjille 1/3 Prosessi alkoi 2010 UBE:n ohjausryhmässä Perustelut: Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Tutkintojen uudistaminen osana ammatillisen koulutuksen reformia

Tutkintojen uudistaminen osana ammatillisen koulutuksen reformia Tutkintojen uudistaminen osana ammatillisen koulutuksen reformia Jalkojenhoidon ja kipsausalan yhteistyöpäivä 14.12.2016 Soila Nordström OPH/ Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

strategisen muutoksen tukena

strategisen muutoksen tukena Ammatillinen opettajakorkeakoulu strategisen muutoksen tukena Seija Mahlamäki-Kultanen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Johtaja, dosentti (TaY) Miten? Tutkimalla ja hankkimalla uutta tietoa Ennakoimalla

Lisätiedot

AMMATTIKOULUTUS-TOIMINTAYKSIKKÖ, YKSIKÖT JA NIIDEN TEHTÄVÄT

AMMATTIKOULUTUS-TOIMINTAYKSIKKÖ, YKSIKÖT JA NIIDEN TEHTÄVÄT AMMATTIKOULUTUS-TOIMINTAYKSIKKÖ, YKSIKÖT JA NIIDEN TEHTÄVÄT AMMATTIKOULUTUS- toimintayksikkö Johtaja Pasi Kankare Ennakointi yksikkö yksikön päällikkö Matti Kimari Tutkinnot yksikkö yksikön päällikkö Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 1 SAMIedun organisaatio Yhteensä noin 5500 Opiskelijaa

Lisätiedot

!"! #$$% $ &&& #& &#& $!" %%!" &!""$'$()!% ""

!! #$$% $ &&& #& &#& $! %%! &!$'$()!% !"! #$$% $!"# &&& #& &#& $!" %%!" &!""$'$()!% "" !"! &$# *+!,% *&!!&!"!-"". /%-"!". #$$ &&& # & 0 $!"! *+ 1 2"!!" % AMMATTIOSAAMINEN SÄILYTETTÄVÄ TALOUDEN HAASTEISTA HUOLIMATTA Talouden taantuma on tuonut

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista

Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista EK:n henkilöstö ja koulutustiedustelu 2016 Joka neljäs yritys solmi oppisopimuksia vuosina 2014 2015 On solmittu oppisopimuksia 23 % Ei ole solmittu oppisopimuksia

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta Lausunto 1(5) Opetushallitus PL 380 (Kumpulantie 3) 00531 Helsinki Viite Opetushallituksen lausuntopyyntö 17/421/2008 Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta Pyydettynä lausuntona

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot