Asiakirjojen kuvailutiedot Sivu 1. earkisto Asiakirjojen kuvailutiedot OID:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakirjojen kuvailutiedot Sivu 1. earkisto Asiakirjojen kuvailutiedot OID: 1.2.246.777.11.2013.8"

Transkriptio

1 Asiakirjojen kuvailu Sivu 1 earkisto Asiakirjojen kuvailu OID: VRSIOIDO Versionro: Versiohistoria : earkiston ensimmäisen toteutusversion pohjana käytetty määritys : julkaisuversio käyttötapauksiin (identtinen joulukuun 2008 CDA R2 header paketissa olleen Liite2:n kanssa) Viila-pajassa tehtiin luonnosversio, johon koottiin pienryhmätyöskentelyssä alkutalven aikana esitetyt muutokset. Luonnos laitettiin kommentointikierrokselle dellistä versiosta saatujen kommenttien perusteella muokattu versio julkaistavaksi kanta.fi-palvelussa ja earkistossa tehtävien muutosten pohjaksi. Huomioitavia asioita: - renpitäjä- ja retietojen pakollisuus voi jatkossa muuttua hoitoasiakirjoilla erillisjärjestelmä-ratkaisun takia - räiden sähköisen arkistonmuodostussuunnitelman mukaan tuotettavien tietojen (kuten tehtäväluokka (eams), säilytysaikaluokka, tyyppi) pakollisuudet voivat muuttua. - earkiston toteutuksen yhteydessä tarkistetaan tätä määrittelyä, joten toteutusteknisistä syistä voidaan tähän määrittelyyn tehdä muutoksia, joista etaan erikseen. - HL7 CDA R2 Header -määrittelyt tullaan tarkistamaan erikseen - Muutoksista on tehty vertailua edelliseen earkisto-toteutuksessa käytettyyn ( ) versioon (ks. Vertailua ja Vertailua2 -sivut/välilehdet) Korjattu Vertailua2-sivulla valmistumisen tila -kuvailutiedon osalta vertailua ja listätty myös CDA R2 Header määritys-sarake jäljitettävyyden tukemiseksi äsmennetty sähköiset allekirjoitus -kentän kuvausta ja muutettu allekirjoitus pakolliseksi palvelutapahtuma-asiakirjalla Lisätty tyyppi -kuvailutietoon liittyvän koodiston nimi ja tunnus SÄHK2-vaatimusten vuoksi tehtävät lisäykset merkitty. Lisätty huomautus, että merkinnän tekijän puuttuessa ko. elementti on toimitettava tyhjänä, koska CDAskeema vaatii SÄHK2-vaatimusten täyttämisen vuoksi täsmennetty: - merkinnän tekijää: Muutettu SÄHK2-metatieto -sarakkeeseen Agent.Role (2.14.1) - > Agent.PersonalName Kaikki kuvailutietoihin poimittava henkilöt ovat rooliltaan merkinnän tekijöitä. - säilytysajan laskentaa: määräajan säilytettävillä käytetään laskennan perusteena arkistointiaikaa Palvelutapahtuma-asiakirjan pitää olla arkistoitu ennen hoitoasiakirjaa, minkä tarkistamiseen käytetään ensisijaisuus -kenttää Lisätty ja täsmennetty SÄHK2-täydennyksiä. Lisätty täsmennys ensisijaisen asiakirjan kohdalle: "oisen ensisijaisen asiakirjan saa arkistoida palvelutapahtumaan vain korvaus menettelyllä." Muutettu potilaan sukupuoli - kuvailutiedon kuvausta äsmennetty SÄHK2-lisäyksiä Palvelutapahtuma-asiakirjalla asiakirjan otsikko on "palvelutapahtumaasiakirja". Palvelutapahtuma-asiakirjalla asiakirjan tyyppi on "arkisto-asiakirja" Palvelutapahtumaan osallistuvat palveluyksiköt ja prosessitapahtumien aika - kuvailutiedon CDA R2 kansainväliset määritykset -kenttää on korjattu vastaamaan skeemaa Korjattu suojaustaso ja tietoturvataso -kuvailutietojen kuvauksia Poistettu väärä kommentti tyyppi -kuvailutiedon kohdalta Päivitetty tyyppi -kuvailutietokoodiston versio Päivitetty Salassapidon peruste -kuvailutiedon vakioarvo 2.17 LUONNOS ALOIU ARKISOASIAKIRJOJN MÄÄRILY ehty ehdotus arkistoasiakirjojen kuvailutietojen pakollisuuksista, palautettu takaisin "sisältääkö palvelutapahtuma osastohoitoa" - kuvailutieto ja muutettu hoitoasiakirjojen kohdalla pakollisuutta koskien sisällysluetteloa Lisätty uudeksi kuvailutiedoksi (CDA R2-kenttä vielä etsimättä) ylläpidettäviä keskeisiä terveystietoja varten paikka laittaa ylös pohjana olleen asiakirjan OID ensijaisuuden ja palvelutapahtumatunnuksen osalta kenttien pakollisuuksia muutettu, ylläpidettäviä keskeisiä terveystietoja varten tehdylle kentälle annettu nimeksi "Ylläpidettävän asiakirjan pohja-asiakirjan " ja sen pakollisuudet merkattu. Suostumus-, kielto-, informointi- ja tahdonilmaisut-sarakkeet yhdistetty, koska niiden kohdalla pakollisuudet eivät poikkea Korjattu säilytysaikaluokka -kuvailutiedon kuvausta. Poistettu Vertailua- ja Vertailua2-välilehdet Poistettu selityksistä turhat symbolit Lisätty koosteasiakirjojen kuvailu Muutettu "renpitäjän laji" pakolliseksi myös luovutusilmoituksessa ja potilashallinnon varmistusasiakirjassa, tarkennettu ehtoa koskien "potilaan kotikuntaa" potilashallinonvarmistusasiakirjan osalta Siistitty ja muokattu seuraavien kenttien kuvausta: potilaan syntymäaika, potilaan kotikunta, asiakirjan merkinnän tekijän henkilötunnus, asiakirjan valmistumisen tila, asiakirjan aktiivi renpitäjä, asiakirjan aktiivi renpitäjän nimi, asiakirjan tehtäväluokka (eams), asiakirjan säilytysaikaluokka, asiakirjan otsikko, asiakirjan luottamuksellisuus, asiakirjan kieli, asiakirjan erityissisältö, palvelutapahtumatunnus, palvelutapahtuman kokonaisaika, asiakirjan sähköiset allekirjoitus ja käyttöoikeuden omaava rooli Merkitty kuvailutietojen toisteisuudet taulukkoon. Lisätty allekirjoitus ja salaus -tietoryhmälle/väliotsikolle CDA-määritys hl7fi:signaturecollection arkistettu selityksiä ja ulkoasua parannettu Muutettu koosteasiakirjojen kohdalla asiakirjan otsikko pakolliseksi tiedoksi ja Korjattu koosteasiakirjojen kohdalla repitäjä- ja potilasretunnus- puuttuviksi. Poistettu sarake "Potilashallinnon varmistus". Ohjeistettu merkinnän tekijän tunnus ja nimi -kohtien sekä kohdan "Palvelutapahtumaan osallistuvat palveluyksiköt ja prosessitapahtumien aika" täyttämistä palvelutapahtuma-asiakirjojen kohdalla. merkinnän tekijän nimi - kohdassa poistettu virhellinen vaihtoehto koskien CDA R2-määrityksiä ja softwaresupport-kentän sisältö korjattu määrämuotoiseksi. Annettu OID-tunniste Muutettu pakollisiksi tiedoiksi asiakirjan merkinnän tekijän tunnus ja nimi - kohdat sekä kohta "Palvelutapahtumaan osallistuvat palveluyksiköt ja prosessitapahtumien aika" koskien palvelutapahtuma-asiakirjoja. Samalla tarkennettu kohdan "palvelutapahtuman kokonaisaika" sekä kohdan "palvelujentuottaja" täyttöohjetta. Versio

2 Asiakirjojen kuvailu Sivu 2 Potilastietojärjestelmässä muodostettavan asiakirjan kuvailu (meta) CDA R2 header -osassa Palvelutapahtuma-asiakirja Hoitoasiakirja (sis. ylläpidettävät keskeiset terveys) Luovutusilmoitus Nimi Laajempi kuvaus Pakollisuus tunniste Asiakirja yksilöidään OID-tunnuksen mukaan; palveluntuottaja voi päättää, mille (organisaation) hallinnolliselle tasolle haluaa kiinnittää asiakirjansa. palveluntuottaja vastaa siitä, että yksilöintitunnukset ovat ainutkertaisia ja yksiselitteisiä. Kuvantamislaitteiden tuottamissa kuvissa OID-tunnus tuotetaan laitteen perusteella: laitevalmistaja antaa laitteelle oman OIDtunnuksen, joka liitetään kuvaan metatiedoksi Suostumus, kielto, informointi, hoitotahto ja elinluovutustahto Koosteasiakirjat Asiaan liittyvä koodisto oistuvuus P P P P P Identifier.Nati veid (2.3) SÄHK2-metatieto ClinicalDocument.id CDA R2 -määritykset Alkuperäisen asiakirjan Mikäli dokumentista tuotetaan uusia versioita, tämä tunnus pysyy samana kaikissa versioissa (= tämän tunnuksen avulla voidaan jäljittää alkuperäisen asiakirjan kaikki uudet versiot). Jos asiakirja muuttuu, se siis saa uuden yksilöintitunnuksen, mutta tämän kentän tunnus ei muutu. nsimmäisellä versiolla on sama kuin asiakirjan. P P P P ei Relation.Repla ces/relation.is ReplacedBy (2.10.1) ClinicalDocument.setId versio Versionumero kasvaa asiakirjan päivittyessä; numerointi aloitetaan 1:stä ja P P P P ei Version (4.11) ClinicalDocument.versionNumber se kasvaa aina yhdellä Korjatun asiakirjan Asiakirja, johon muutos tai mitätöinti kohdistuu, eli edellisen asiakirjaversion tunnus. hto: pakollinen niillä asiakirjoilla, joilla korvataan ep ep O ep ei ClinicalDocument.relatedDocument.pa rentdocument tai mitätöidään edellinen asiakirja. Ylläpidettävän asiakirjan pohja-asiakirjan Kentää käytetään keskeisten terveystietojen kohdalla ylläpidettävissä asiakirjoissa kertomaan asiakirjan pohjana käytetyn asiakirjan tunnus. hto: pakollinen ylläpidettävien keskeisten terveystietojen kohdalla (eli tiettyjen näkymien kohdalla), kun tiedonhallintapalvelussa potilaalle ko. asiakirjasta ei ep ei ei ei ClinicalDocument.relatedDocument.pa rentdocument (type-tieto poikkeaa siitä mitä "Korjatun asiakirjan " -kentän kohdalla) voimassaoleva asiakirja (eli ei voida vaatia, kun ko. asiakirjaa ei ole koskaan potilaalle tehty) ekniset CDA R2 rakenteen aluekoodi Vakioarvo on FI P P P P P ClinicalDocument.realmCode Asiakirjassa noudatettu CDA:han liittyvä koodi, ilmaisee mitä RIM ja CDA R2 versiota on käytetty P P P P P ClinicalDocument.typeId tekninen standardiversio sanomassa Asiakirjassa noudatettu määritys CDA:han liittyvä koodi, joka ilmaisee mihin määritysasiakirjoihin CDA R2 asiakirja perustuu:- ydintietomääritysten versio - HL7 CDA R2 suomalainen paikallistamisversio P P P P P ClinicalDocument.templateId Potilaan perus Potilaan henkilötunnus Virallinen tai tilapäinen henkilötunnus (muodollisuustarkistus tehdään viralliselle henkilötunnukselle). hto: ei koske ostopalvelun palvelukohtaisia potilashallinnon varmistusasiakirjoja. Potilaan sukunimet Potilaan kutsumanimi Potilaan etunimet Potilaan syntymäaika Potilaan sukupuoli Potilaan kotikunta laatijan merkinnän tekijän henkilötunnus Sukunimet ilmoitetaan yhdessä kentässä, vaikka olisi useita. Jos nimeä ei ole tiedossa, käytetään tietojärjestelmän käyttämää tilapäistä nimeä. hto: ei koske ostopalvelun palvelukohtaisia potilashallinnon varmistusasiakirjoja. Nimi, jota potilas käyttää, mutta joka ei ole mikään potilaan virallisista etunimistä Viralliset oikeassa järjestyksessä esim. VRK:n mukaan kukin omassa kentässä.(ereseptissä etunimet ovat yhteisessä kentässä). Jos nimeä ei ole tiedossa, käytetään tietojärjestelmän käyttämää tilapäistä nimeä. hto: ei koske ostopalvelun palvelukohtaisia potilashallinnon varmistusasiakirjoja. Syntymäaika muodostetaan keinotekoisesti, jos oikea syntymäaika ei ole tiedossa. hto: ei koske ostopalvelun palvelukohtaisia potilashallinnon varmistusasiakirjoja. Sukupuolitietoa saatetaan tarvita joissain tilanteissa tunnistamisessa, esim. kun ei ole virallista hetua eikä oikeaa syntymäaikaa. (Sukupuolitietokoodistossa on myös vaihtoehdot 0 = tuntematon ja 9 = määrittelemättä.) Potilaan kotikunta. Palvelutapahtuma- ja hoitoasiakirjoissa palvelutapahtuman alkaessa. hto: julkisen palvelujen antajan rein kuuluvissa asiakirjoissa pakollinen, tarkistus tehdään Renpitäjä laji - kenttää vasten, ei koske ostopalvelun palvelukohtaisia potilashallinnon varmistusasiakirjoja laatimiseen osallistuneet henkilöt nsisijaisesti osallisten henkilöiden virallinen suomalainen henkilötunnus, tai sitten erhikki-rekisteröintinumero tai, jos henkilö ei ole terveydenhuollon ammattihenkilö, VRK:n yksilöivä tunnus. Hoitoasiakirjoissa osalliset ovat asiakirjan laatimiseen merkinnän tekijänä osallistuneet. Palvelutapahtuma-asiakirjassa tähän kohtaan laitetaan sen ammattihenkilön tunnus, jonka merkitsemän potilashallinnon tapahtuman perusteella palvelutapahtuma-asiakirja tietojärjestelmässä luodaan (esim. potilaan ajanvarauksen tehneen ammattihenkilön tunnus). P P P P P trole.id P P P P P trole.patient.name.family O O O O O trole.patient.name.given qualifier="cl" P P P P P P P P P P P O O O O AR/YDIN - Sukupuoli, ep A ep O ei VRK/HL - Kuntakoodit, trole.patient.name.given trole.patient.birthime trole.patient. administrativegendercode hl7fi:patienthomemunicipality P O O O ei ClinicalDocument.author.assignedAut hor.id merkinnän tekijän Rakenteinen nimi P O O O ei Agent.Personal ClinicalDocument.author.assignedAut nimi Name hor.assignedperson.name elinkaaren luontiaika Ajankohta, jolloin potilastietojärjestelmän sisältämistä (asiakirjallisista) P P P P P Date.Created ClinicalDocument.effectiveime tiedoista muodostettiin asiakirja (CDA R2 tiedosto) (2.2.1) arkistointiaika Ajankohta, jolloin asiakirja tallennettiin arkistoon (arkisto täyttää); A A A A ei hl7fi:declaredime kopiointiaika Kenttä voi olla täytettynä vain Kanan ulkopuolisessa asiakirjassa. Kenttä A A A A ei ClinicalDocument.copyime on tyhjä, mikäli kyseessä on alkuperäinen asiakirja Kanassa. Kentässä on sisältöä, jos kyseessä on Kanan luovuttama kopioasiakirja. Kana hyödyntää tietoa varmistaakseen, ettei sen luovuttamaa asiakirjaa arkistoida uudestaa. Potilastietojärjestelmä voi hyödyntää tietoa luovutuksessa saatujen asiakirjojen hallinnassa. hävittämispäivä Säilytysajan perusteella määritelty hävittämispäivämäärä, jolloin asiakirja hävitetään Kanasta. A A A A ei RetentionPerio hl7fi:retentionperiod dnd (2.11.3) valmistumisen tila tila on aina "arkistointivalmis", kun potilastietojärjestelmä toimittaa sen Kanaan. Poikkeuksena kuitenkin ns. mitätöivät, tyhjät asiakirjat, joissa asiakirjan tilan tulee olla "poistettu". Muut tilamuutokset ovat Kanan sisäisiä. valmistumisen tila, Status (2.12) hl7fi:recordstatus KUVAILUIDO

3 Asiakirjojen kuvailu Sivu 3 ensisijaisuus Ilmaisee, onko asiakirja palvelutapahtuma-asiakirja (=ensisijainen) vai sisältöasiakirja (=toissijainen) P P ei ei ei earkisto - Palvelutapahtu man ensisijaisuus, renpitäjä Renpidosta vastaavan renpitäjän OID-koodi ja nimi P P P P ei Renpitäj äreä ei ole vielä perustettu. potilasretunnus (potilas)retarkenne potilasretarkenteen nimi aktiivi renpitäjä aktiivi renpitäjän nimi tehtäväluokka (eams) säilytysaikaluokka säilytysajan jatko otsikko Kertoo, mihin renpitäjän henkilörein asiakirja kuuluu (palvelujen antajalla voi olla useita rekistereitä). ri rekistereillä on eri käyttötarkoitus. Retiedon käyttö toiseen käyttötarkoitukseen edellyttää luovutukseen liityvien asioiden huomiointia. Retarkenne on tieto, jolla samalla retunnuksella merkityt jaetaan edelleen loogisesti eri käyttötarkoituksiin. ietojen käyttö toiseen tarkoitukseen kuin mitä tarkenne ilmaisee, edellyttää tiedon luovutusta siihen liittyvine toimenpiteineen (potilaan suostumus, luovutusilmoitus, kieltojen huomiointi). arkennetta käytetään työterveyshuollon potilasressä ilmaisemaan, minkä työnantajan työterveyshuollosta on kyse. JHS suosituksen mukaisesti työantajan y-tunnuksesta (YJ ren julkinen tieto) muodostettu työnantajan OID-tunnus. hto: pakollinen, jos potilasretunnus on työterveyshuolto. yönanatajan nimi. hto: pakollinen, jos potilasretunnus on työterveyshuolto. Jos renpitäjä muuttuu, niin tässä kentässä on tieto aktiivisesta (= voimassa olevasta) renpitäjästä (ensimmäistä kertaa arkistoitaessa pitää olla tyhjä). alkuperäinen renpitäjä säilyy aina renpitäjä kentässä. Jos renpitäjä muuttuu, niin tässä kentässä on tieto aktiivisesta (= voimassa olevasta) renpitäjän nimestä (ensimmäistä kertaa arkistoitaessa pitää olla tyhjä). alkuperäinen renpitäjä säilyy aina renpitäjä kentässä. Sisältöasiakirjan terveydenhuollon eams-tehtäväluokituksen mukainen tehtäväluokka, jonka arvo määrittyy näkymän ja tehtäväluokan välille määritellyn suhteen kautta. Kaikkia tehtäväluokkia ei voida päätellä näkymätiedosta (mm. seulonta, terveysneuvonta ja virka-aputehtävät), jolloin asiakirjaa tuottavan järjestelmän on johdettava tehtäväluokka muista asiakirjan merkintöihin liittyvistä tiedoista. Säilytysaikaluokka perustuu potilasasiakirja-asetukseen ja sen säilytysaikaliitteeseen. Päättely perustuu tehtäväluokkaan ja asiakirjatyyppiin. Ilmenee näkymäluokituksen lisätietona. Ilmaistaan ajanjakso, jolla jatketaan asiakirjan normaalin säilytysaikaluokan perusteella laskettua säilytysaikaa. Renpitäjän arkistonhoitaja tekee pidennyksen arkistohoitajan käyttöliittymällä. Vakioarvo on "potilasasiakirja" paitsi, kun kyse on yhden näkymän asiakirjasta tai palvelutapahtuma-asiakirjasta. Yhden näkymän asiakirjassa otsikkona on näkymä. Palvelukohtainen ostopalvelun varmistusasiakirja ei ole potilasasiakirja, mutta se saa yhden näkymän asiakirjana joka tapauksessa otsikoksi näkymän. Palvelutapahtuma-asiakirjan otsikko on "palvelutapahtuma-asiakirja". Näkymä -koodiston sarakkeessa "näkymätyyppi" ylläpidettävä tieto. Näkymätyyppiä käytetään osana päättelyä, tuleeko näkymästä muodostaa erillinen asiakirja (lomakeasiakirjat). Merkinnän näkymätyyppistä voidaan myös päätellä, onko näkymän sisäinen tietorakennemäärittely osa yleistä rakennemäärittelyä vai koskeeko sitä erityinen, esim. lomakekohtainen P P P P ei Kanapalvelut - Potilasasiakirj an retunnus, hl7fi:encompassingncountermasterc ode ClinicalDocument.custodian.assigned Custodian.representedCustodianOrgan ization.id/name ClinicalDocument.code ep ep ep ei ei hl7fi:patientregistryspecifier ep ep ep ei ei A A A A ei Renpitäj äre A A A A ei Renpitäj äre P P P P ei SM - erveydenhuo llon tehtäväluokitu s, Säilytysaikalu okka, , A A A A ei Restriction.Ow ner (2.6.9) Function (2.13) RetentionPerio d (2.11.1) hl7fi:patientregistryspecifiername hl7fi:activecustodian hl7fi:activecustodianname hl7fi:functioncode hl7fi:retentionperiodclass hl7fi:extendedretentionperiod P P P P P itle (2.7) ClinicalDocument.title tyyppi asiakirjantyyp pi, määrittely. luottamuksellisuus Asiakirjat ovat aina terveydenhuollon salassapidettäviä. P P P P P Kanapalvelut - luottamukselli suus, sisältöön liittyvät sisällysluettelo eli näkymät Ilmaistaan kansallisella näkymäkoodistolla, minkä näkymien merkintöjä asiakirja sisältää. Saadaan merkintöjen näkymistä. Mitätöivissä tyhjissä asiakirjoissa tulee käyttää samoja näkymiä kuin mitätöinnin kohteena olevissa asiakirjoissa on käytetty. Vain palvelutapahtuma-asiakirjalta tai sen mitätöivältä tyhjältä asiakirjalta näkymä-tieto puuttuu. ei P P P P AR/YDIN - Näkymät 12 ype (2.15) hl7fi:documentype Restriction.Pu blicityclass (2.6.1) ClinicalDocument.confidentialityCode hl7fi:tableofcontents tiedostomuoto Kuvaa asiakirjan sisältöosan tiedostomuotoa. Kuvaa toissijaisen asiakirjan sisältöosan tallennusstandardin, CDA R2, PDF tai DICOM. tiedostomuoto, Format.Name ( ) hl7fi:fileformat kieli Organisaation käyttämien kielien mukaan suomi FI tai ruotsi SV. P P P P ei SFS - Kielikoodisto, Language (2.4) ClinicalDocument.languageCode erityissisältö Ilmaisee asiakirjan sellaisen erityissisällön, joka vaikuttaa asiakirjan näyttämiseen Omien tietojen katselussa kansalaiselle tai muuhun käsittelytilanteeseen. oistaiseksi käytössä vain luokka "erillinen muuta henkilöä koskeva asiakirja". hto: pakollinen, jos kyse on muuta henkilöä koskevasta asiakirjasta. oisen henkilön tunniste iedossa olevat muun henkilön perus. nsisijaisesti annetaan virallinen henkilötunnus, toissijaisesti nimi. Jokin tunnistetieto tulee antaa aina. hto: pakollinen, jos kyse on muuta henkilöä koskevasta asiakirjasta. ei ep ei ei ei earkisto - erityissisältö, hl7fi:sensitivedocument ei ep ei ei ei ClinicalDocument.participant.associat edntity.id typecode="sbj" ja classcode="con" Kansalaisen katselun viivästyttäminen Ilmaisee päivämäärän, mistä lähtien (ensimmäinen päivä) asiakirja voidaan näyttää ekatselussa. Asiakirjakohtaisen viivästyttämistiedon avulla voidaan toteuttaa erityinen tarve estää potilasta näkemästä tietoa tilanteessa, johon ammattihenkilö ei voi henkilökohtaisesti osallistua. ällä kentällä toteutaan myös lain momentin mukainen esto luovuttaa potilaalle tietoja, joiden luovuttamisesta voi terveydenhuollon ammattihenkilön harkinnan mukaan aiheutua vakavaa vaaraa potilaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille. Luovutusilmoituksen kohdalla kenttää käytetään ilmaisemaan, että luovutusilmoituksen mukaiset asiakirjat ovat olleet edellä mainitun lain alaisia, eikö niitä koskevia luovutuslokitietoja näytetä kansalaiselle Omien tietojen katselussa. ei O O ei ei hl7fi:releasedateforpatientviewing KUVAILUIDO

4 Asiakirjojen kuvailu Sivu 4 Palvelutapahtuman Palvelutapahtuma, johon asiakirja liittyy sisällöltään (palvelutapahtuma- ja hoitoasiakirja). Palvelutapahtumatunnus Palvelutapahtuman OID tunnus. P P ei ei ei ClinicalDocument.componentOf.enco mpassingncounter.id Palveluntuottaja Palveluntuottajan toimintayksikkötason tunniste. Palveluntuottaja on se palvelujen antaja, joka vastaa palvelutapahtuman tuottamisesta hoitovastuullisena. Palveluntuottaja voi toteuttaa palvelutapahtuman kokonaan itse tai osittain alihankkijan avulla. Palveluntuottaja voi olla sama kuin palvelun järjestäjä. Niiden asikirjojen kohdalla, jotka eivät ole osa palvelutapahtumaa ja joissa näin ollen ei ole palvelutapahtumatunnusta, laitetaan tähän kenttään laitetaan asiakirjan tuottaneen palvelujen antajan tunniste. Omien tietojen katselussa tehdyissä asiakirjoissa tähän laitetaan Omien tietojen katselun OID. P OA P P ei HL - SOorganisaatiore ClinicalDocument.componentOf.enco mpassingncounter.responsibleparty.a ssignedntity.representedorganization Palvelutapahtumaan osallistuvat palveluyksiköt ja prosessitapahtumien aika ieto palvelutapahtuman tuottamiseen osallistuneista palveluyksiköistä tallennetaan hoitoasiakirjoittain. Palveluyksiköistä ilmoitetaan tunnus, nimi ja hoidon alkamis- ja päättymispäivämäärä ja kellonaika. Palvelutapahtumaasiakirjan kohdalla tähän kenttään annetaan tieto palveluyksiköstä, jossa potilashallinnon tapahtuma, jonka perusteella palvelutapahtuma-asiakirja luodaan, kirjattiin. Alku- ja päättymispäivämääriä ja kellonaikoja palvelutapahtuma-asiakirjassa ei tarvitse antaa. P P P O ei HL - SOorganisaatiore ClinicalDocument.componentOf.enco mpassingncounter.encounterparticip ant.assignedntity.representedorganiz ation/clinicaldocument.componentof. encompassingncounter.encounterpart icipant.time Palvelutapahtuman kokonaisaika Palvelutapahtuman alku- ja loppupäivämäärä ja kelloaika. Saadaan hoitovastuullisen palveluyksikön prosessitapahtuman alku- ja loppupäivämäärästä. Laitoshoitotilanteessa ensimmäisen hoitovastuullisen palveluyksikön alkupäivämäärä ja viimeisen hoitovastuullisen palveluyksikön loppupäivämäärä. Koska palvelutapahtuman alkuvaiheessa loppupäivä ei välttämättä ole tiedossa, on vähimmäisvaatimuksena antaa alkupäivämäärä. Myös loppupäivämäärä tulisi päivittää asiakirjan tietoihin heti kun se on mahdollista. P ei ei ei ei ClinicalDocument.componentOf.enco mpassingncounter.effectiveime Palvelutapahtumaan sisältyvät palvelut Sisältääkö palvelutapahtuma osastohoitoa Palvelutapahtumaan sisältyvien prosessitapahtumien palveluluokitukset, jotka saadaan Headeriin merkintöjen palveluluokituksista, tallennetaan hoitoasiakirjoittain. ieto siitä, sisältääkö palvelutapahtuma osastohoitoa vai ei, tulee merkitä palvelutapahtuma-asiakirjaan koodistonmukaisella arvolla. ei O+ ei ei ei HL - erveysalan palveluluokitu s, P ei ei ei ei earkisto - Palvelutapahtu man laji ClinicalDocument.documentationOf hl7fi:encompassingncounter.code Repitäjän laji Ilmaisee, onko renpitäjä julkinen vai yksityinen P P P ei ei earkisto - hl7fi:custodianypecode Repitäjä n laji, Palvelun järjestäjä Palvelun järjestäjämisvastuussa tai työterveyshuollolla palvelun tuottajana P A ei ei ei HL - SOorganisaatiore olevan toimintayksikön OID-koodi hl7fi:outsourcingservicecustomer Palvelun järjestäjän nimi Palvelun järjestäjämisvastuussa tai työterveyshuollolla palvelun tuottajana P A ei ei ei HL - SOorganisaatiore olevan toimintayksikön nimi hl7fi:outsourcingservicecustomerna me Palvelukokonaisuustunnus Palvelu OID tunnus. Palvelu yksilöi taho, joka O+ A ei ei ei hl7fi:servicechainlink.servicechainli perustaa palvelu. nkid Palvelu nimi Palvelu vapaasanainen nimi O+ A ei ei ei hl7fi:servicechainlink.servicechainli nkname Palvelu luokka Palvelu kansallinen luokitus ja virallinen nimi O+ A ei ei ei HL - Palvelukokona isuusluokitus, hl7fi:servicechainlink.servicechainli nkcode (hoitokokonaisuus, episodi tai vastaava) n nimi (hoitokokonaisuus, episodi tai vastaava) luokka (hoitokokonaisuus, episodi tai vastaava) allekirjoitus ja salaus sähköiset allekirjoitus iedot ohjelmistoista tuottanut ohjelmisto järjestelmätoimittajan tietokenttä Organisaation sisäinen kokonaisuus voi koostua palvelutapahtumista tai sisäisessä toiminnassa muuten ryhmitellystä joukosta prosessitapahtumia siten, että yksi ryhmä ei ole osajoukko yhteen palvelutapahtumaan liitetyistä palvelutapahtumista. Organisaation sisäiset välikäsitteet eivät toimi luovutustilanteissa. Omien tietojen haussa potilastietojärjestelmän tulee tunnistaa sisäiset kokonaisuudet toissijaisen asiakirjan metatiedosta Kun organisaatio käyttää muita kuin palvelutapahtumista koostuvia kokonaisuuksia, sen tulee muodostaa toissijaiset asiakirjat alemmalla tasolla kuin palvelutapahtumakohtaisesti. oisin sanoen, organisaatiolla tulee olla oma toissijaisen erillisen asiakirjan oma lisämuodostamissääntö. ei O ei ei ei Luokitus ylläpidetään paikallisesti tai alueellisesti. Jos on tarve valtakunnallis een luokitukseen, asiasta tulee tehdä aloite vapaamuotoinen nimi. ei O ei ei ei luokka. Luokitus paikallinen tai alueellinen toistaiseksi. Asiakirjaan liitetty allekirjoitus (= allekirjoittajan avaimella tuotettu asiakirjan salattu tiiviste). Kaikissa asiakirjoissa on järjestelmäallekirjoitus ja osassa myös henkilökohtainen. ei O ei ei ei hl7fi:episodelinkid hl7fi:episodelinkname hl7fi:episodelinkcode hl7fi:signaturecollection P P P P ei hl7fi:signature P P P P ei hl7fi:softwaresupport - asiakirjan tuottanut ohjelmisto O O O ei ei hl7fi:product - asiakirjan toimittajan alue Ohjelmisto, ohjelmistoversio ja ohjelmiston tuottanut yritys: sisältää sekä määrämuotoisen osion että vapaamuotoisen tekstikentän (kts. HL7 Headermäärittely) Kunkin potilastietojärjestelmän omille tiedoille varattu kenttä; esimerkiksi jos tieto joltain osin halutaan toimittaa arkistoon yksityiskohtaisempana kuin kansalliset määrittelyt vaativat, esim. version tarkennus. SÄHK2- ÄYDNNYKS (arkiston sisäisiä) salassapitoaika Kaikki henkilötietoja sisältävät asiakirjat ovat salassapitoajaltaan oletuksena 100 vuotta. Mikäli tieto potilaan kuolemasta saadaan Kana-arkistoon, on salassapitoaika 50 vuotta potilaan kuolemasta. (Palvelukohtaisen ostopalvelun varmistusasiakirja on poikkeuksellisesti julkinen asiakirja, koska kyseessä ei ole henkilötietoja sisältävä potilasasiakirja). A A A A Restriction.Sec urityperiod (2.6.2) KUVAILUIDO

5 Asiakirjojen kuvailu Sivu 5 salassapidon päättymisajankohta Jos kuolintietoa ei ole, salassapitoajan perusteena on asiakirjan arkistointiaika, johon lisätään salassapitoaika. Jos kuolintieto saadaan, salassapitoajan laskemisen perusteena käytetään kuolinaikaa. A A A A Restriction.Sec urityperiodnd (2.6.3) salassapitoperuste oistaiseksi vakioarvo kaikille asiakirjoille: 'potilaslaki 13 2 mom' A A A A Restriction.Sec urityreason (2.6.4) suojaustaso oistaiseksi kaikille asiakirjoille määritellään vakioarvo 'IV'. A A A A Restriction.Pro tectionlevel (2.6.5) tietoturvaluokka henkilötietoja käyttöoikeuden omaava rooli oistaiseksi kaikille asiakirjoille määritellään vakioarvo 'KÄYÖ RAJOIU'. Kaikki terveydenhuollon kuuluvat luokkaan sisältää arkaluonteisia henkilötietoja Vakioarvo (työnimeksi) 'terveydenhuollon ammattihenkilö' ja tiedonhallintapalvelussa säilytettävillä potilaan asiakirjoilla 'henkilö itse ja terveydenhuollon ammattihenkilö' A A A A Restriction.Sec urityclass (2.6.6) A A A A Restriction.Per sonaldata (2.6.7) A A A A Restriction.Ac cessright.role ( ) käyttöoikeuden kuvaus Vakioarvo 'lukuoikeus asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessiin' A A A A Restriction.Ac cessright.desc ription ( ) säilytysajan peruste Pysyvästi säilytettäville asiakirjoille arkistolaitoksen päätös (koodiarvo 1) ja määräajan säilytettäville SM:n asetus 298/2009 (koodiarvo 2). Päättely tehdään säilytysaikaluokan perusteella. A A A A RetentionReas on (2.11.2) toimenpiteen tyyppi Vakioarvo potilaan hoito A A A A ype (5.6) Selitykset: Palvelutapahtuma-asiakirja (ent. ensisijainen asiakirja) Hoitoasiakirja Pakollisuus Pakollinen tieto hdollisesti pakollinen tieto Palvelujen antajan potilasasiakirja, jolla palvelujen antaja ilmoittaa earkistoon palvelutapahtuman. sisältöosa on tyhjä hoidollisesta tiedosta, mutta sisältää sähköisesti allekirjoitettavan osion (ks. sähköiset allekirjoitus). oisen ensisijaisen asiakirjan saa arkistoida palvelutapahtumaan vain korvaus menettelyllä. Sisältöasiakirja, joka sisältää potilaan terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja. Kuvailutiedon pakollisuus tietyssä asiakirjatyyppien ryhmässä. Arvot: P, ep, O, O+, OA, A, ei, - (mikäli arvoa ei tuoteta). Pakollinen potilastietojärjestelmälle eli potilastietojärjestelmä ei saa lähettää asiakirjaa ilman ko. tietoa Pakollinen potilastietojärjestelmälle tietyissä tilanteissa. Kussakin ep-kentän kuvauksessa on eritelty ehto, jonka mukaan pakollisuutta vaaditaan. P ep Vapaaehtoinen tieto Vapaaehtoinen, mutta suositellaan toteuttavaksi tietokenttä Vapaaehtoinen hoitoasiakirjassa Kana ylläpitää Vapaaehtoinen potilastietojärjestelmälle eli potilastietojärjestelmän ei tarvitse täyttää ko. tietoa, mutta haluttaessa se voidaan täyttää. Vapaaehtoinen, mutta suositeltava eli potilastietojärjestelmän olisi erityisen suositeltavaa täyttää ko. tieto. Hoitoasiakirjassa vapaaehtoinen potilastietojärjestelmälle. Jos tieto toimitetaan hoitoasiakirjalla, niin hoitoasiakirjassa oleva tieto säilytetään. Jos hoitoasiakirjalla ei ole tätä tietoa, Kana ottaa tiedon palvelutapahtumaasiakirjalta. Potilastietojärjestelmä ei saa lähettää ko. tietoa asiakirjassa Kanaan, vaan Kana hallinnoi ja täyttää tiedon tarvittaessa. i ietoa ei ylläpidetä lainkaan ko. asiakirjatyypin yhteydessä ei Asiaan liittyvä koodisto Koodiston kuvaus tai nimi ja OID tunnus. oistuva tietokenttä Mikäli toisteinen, muutoin. / SÄHK2-metatieto Määrittää mitä SÄHK2-metatietoa ko. tieto vastaa. CDA R2 määritykset Määrittää mitä CDA R2 -rakenteita ko. tiedon kuvaamiseen käytetään (katso tarkemmin Kana earkiston CDA R2 Header) O O+ OA A KUVAILUIDO

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto Versio 1.0 Julkaistu 10.2.2014 Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto 1 Muutoshistoria Versio Muutos 1.0 Ensimmäinen versio 2 Sisällys Yleistä... 6 Työterveyshuollon

Lisätiedot

Kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset

Kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset LOPPURAPORTTI Kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset Valtakunnallinen terveydenhuollon kuvaaineistojen arkisto Kvarkki Toiminnallinen määrittely Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Laatija/t:

Lisätiedot

JHS 159 ISO OID-yksilöintitunnuksen soveltaminen julkishallinnossa

JHS 159 ISO OID-yksilöintitunnuksen soveltaminen julkishallinnossa JHS 159 ISO OID-yksilöintitunnuksen soveltaminen julkishallinnossa Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 17.6.2010 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 SOVELTAMISALA 3 3 TERMIT JA MÄÄRITELMÄT

Lisätiedot

SÄHKE-hanke Metatiedot

SÄHKE-hanke Metatiedot 04.02.2005 1 (72) SÄHKE-hanke Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005 2 (72) Muutoshistoria

Lisätiedot

STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri

STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri 1 Sanasto Termi Selite Viittaus Affinity Domain Assigning Authority DICOM EMR tai HIS IHE ATNA IHE BPPC IHE CT IHE IOCM IHE PIX IHE XCA IHE XCA-I Yhden XDS-rekisterin laajuinen alue, toiselta nimeltään

Lisätiedot

VAPA Ohje aineistojen siirtämiseksi arkistolaitoksen VAPA-järjestelmään

VAPA Ohje aineistojen siirtämiseksi arkistolaitoksen VAPA-järjestelmään VAPA Ohje aineistojen siirtämiseksi arkistolaitoksen VAPA-järjestelmään v. 2.10 [13.7.2012] 1.7.2012 2 (26) 1. Johdanto... 4 2. Aineiston siirron yleinen toimintaperiaate... 4 2.1. Siirtämisen hallinnolliset

Lisätiedot

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 5 3 Termit

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2009 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään potilaan asemasta ja oikeuksista

Lisätiedot

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Kauniaisten kaupunki sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnalle 21.4.2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 POTILASASIAKIRJOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ohje

Asiakirjahallinnon ohje Ohje 1.0 1 (10) 1892/030/2012 10.9.2012 Julkinen Liikennevirasto Asiakirjahallinnon ohje Voimassa 1.1.2010 alkaen. Kumoaa Merenkulkulaitoksen arkistosäännön (238/094/2008), Ratahallintokeskuksen asiakirjahallinnon

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

Sonera CA. Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne. Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2

Sonera CA. Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne. Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2 1 (42) 30.5.2005 Sonera CA Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2 Varmennepolitiikan OID-tunnus: 1.3.6.1.4.1.271.2.3.1.1.2 Ohjelmistovarmenteet yksityinen avain

Lisätiedot

Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo

Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 PERUSTIETOJA KATSO-TUNNISTEESTA JA TAMO-TARKISTUSPALVELUSTA...4 Katso-organisaatiotunniste...4 WebTaMo...5 3 HENKILÖLLISYYDEN VARMENTAMINEN

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Arkistolaitos 28.8.2009 AL/6640/07.01.01.00/2009 versio 1.0 Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JOHDON ROOLI JA VASTUUT...2 3. ERILAISTEN

Lisätiedot

PC-Axis-tiedostomuodon käsikirja versio 2008-1

PC-Axis-tiedostomuodon käsikirja versio 2008-1 Tilastokeskus 4.2.2008 Tuotteiden ja palvelujen tuotantoprosessin kehittämisprojekti PC-Axis-tiedostomuodon käsikirja versio 2008-1 Tiedostomuodon tekninen kuvaus ja Tilastokeskuksen metatietostandardin

Lisätiedot

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96 Käyttöohjeet Kuksa Jäsenrekisteri sivu 1/96 Contents 1 Johdanto... 5 1.1 Käytön tuki... 5 2 Kirjautuminen Kuksa -jäsenrekisteriin... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 PartioID... 5 2.3 Virhetilanteet... 6 2.3.1 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat ekat-hanke, Ajanvaraus-työryhmä Tekijät Juha Mykkänen, Mika Tuomainen, Pirkko Kortekangas, Anne Niska Dokumentin versio 1.0

Lisätiedot

TEOPKI P1 Varmennepolitiikka terveydenhuollon ammattivarmennetta varten

TEOPKI P1 Varmennepolitiikka terveydenhuollon ammattivarmennetta varten TEOPKI P1 Varmennepolitiikka terveydenhuollon ammattivarmennetta varten Versio 1.02 Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO) Varmennepalvelut PL 265 00531 Helsinki Suomi http://www.valtteri.fi TEO 1/44

Lisätiedot

SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle

SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle SATU käyttöohje Dnro 20/702/2014 SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle Versio 1.5 20.10.2014 2 Versiohistoria Version Pvm Keskeisimmät muutokset numero 1.4 8.1.2014 Viraston nimenvaihdoksen

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

urn:hl7finland http://www.w3.org/2000/09/xmldsig# urn:hl7-org:v3 http://www.w3.org/tr/2004/recxmlschema-2-20041028/

urn:hl7finland http://www.w3.org/2000/09/xmldsig# urn:hl7-org:v3 http://www.w3.org/tr/2004/recxmlschema-2-20041028/ 1 CDA R2 -asiakirjojen sähköisen allekirjoituksen määritys Tämä dokumentti kokoaa yhteen ja täydentää CDA R2 -asiakirjojen sähköisistä allekirjoituksesta aiemmin annettuja määrityksiä. CDA R2 -asiakirjojen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastietojen mallintamisopas

Sosiaalihuollon asiakastietojen mallintamisopas Sosiaalihuollonasiakastietojen mallintamisopas Tietokomponenttienjaasiakasasiakirjojen mallinnusohjeet 7.11.2011 KonstantinHyppönen MiikaAlonen MiikaHeikkinen VirpiHotti JaanaNevalainen PaulaLeinonen Versio

Lisätiedot

M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset

M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset 14.9.2009 1/56 Sisältö 1. MERKITTÄVIMMÄT UUDET OMINAISUUDET JA PARANNUKSET...4 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET JA PÄIVITTÄMINEN VERSIOON 6.0...5 2.1 Järjestelmävaatimukset

Lisätiedot

Asetusten ohje CSI Lawyer. Versio 2.0 Joulukuu 2010

Asetusten ohje CSI Lawyer. Versio 2.0 Joulukuu 2010 Asetusten ohje CSI Lawyer Versio 2.0 Joulukuu 2010 2 (/ 92) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä asetuksista... 3 1.1 Yleisimmät toiminnallisuudet... 3 1.2 Navigointi asetuksissa... 4 1.3 Kuvakkeet asetuksissa...

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2015 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 18.5.2015 klo 12.30 16.00 Paikka THL Kokoushuone TEORIA 1 ja TEORIA 2, Mannerheimintie 166, Helsinki Virtuaalihuone 4 Puheenjohtaja

Lisätiedot