Asiakirjojen kuvailutiedot Sivu 1. earkisto Asiakirjojen kuvailutiedot OID:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakirjojen kuvailutiedot Sivu 1. earkisto Asiakirjojen kuvailutiedot OID: 1.2.246.777.11.2013.8"

Transkriptio

1 Asiakirjojen kuvailu Sivu 1 earkisto Asiakirjojen kuvailu OID: VRSIOIDO Versionro: Versiohistoria : earkiston ensimmäisen toteutusversion pohjana käytetty määritys : julkaisuversio käyttötapauksiin (identtinen joulukuun 2008 CDA R2 header paketissa olleen Liite2:n kanssa) Viila-pajassa tehtiin luonnosversio, johon koottiin pienryhmätyöskentelyssä alkutalven aikana esitetyt muutokset. Luonnos laitettiin kommentointikierrokselle dellistä versiosta saatujen kommenttien perusteella muokattu versio julkaistavaksi kanta.fi-palvelussa ja earkistossa tehtävien muutosten pohjaksi. Huomioitavia asioita: - renpitäjä- ja retietojen pakollisuus voi jatkossa muuttua hoitoasiakirjoilla erillisjärjestelmä-ratkaisun takia - räiden sähköisen arkistonmuodostussuunnitelman mukaan tuotettavien tietojen (kuten tehtäväluokka (eams), säilytysaikaluokka, tyyppi) pakollisuudet voivat muuttua. - earkiston toteutuksen yhteydessä tarkistetaan tätä määrittelyä, joten toteutusteknisistä syistä voidaan tähän määrittelyyn tehdä muutoksia, joista etaan erikseen. - HL7 CDA R2 Header -määrittelyt tullaan tarkistamaan erikseen - Muutoksista on tehty vertailua edelliseen earkisto-toteutuksessa käytettyyn ( ) versioon (ks. Vertailua ja Vertailua2 -sivut/välilehdet) Korjattu Vertailua2-sivulla valmistumisen tila -kuvailutiedon osalta vertailua ja listätty myös CDA R2 Header määritys-sarake jäljitettävyyden tukemiseksi äsmennetty sähköiset allekirjoitus -kentän kuvausta ja muutettu allekirjoitus pakolliseksi palvelutapahtuma-asiakirjalla Lisätty tyyppi -kuvailutietoon liittyvän koodiston nimi ja tunnus SÄHK2-vaatimusten vuoksi tehtävät lisäykset merkitty. Lisätty huomautus, että merkinnän tekijän puuttuessa ko. elementti on toimitettava tyhjänä, koska CDAskeema vaatii SÄHK2-vaatimusten täyttämisen vuoksi täsmennetty: - merkinnän tekijää: Muutettu SÄHK2-metatieto -sarakkeeseen Agent.Role (2.14.1) - > Agent.PersonalName Kaikki kuvailutietoihin poimittava henkilöt ovat rooliltaan merkinnän tekijöitä. - säilytysajan laskentaa: määräajan säilytettävillä käytetään laskennan perusteena arkistointiaikaa Palvelutapahtuma-asiakirjan pitää olla arkistoitu ennen hoitoasiakirjaa, minkä tarkistamiseen käytetään ensisijaisuus -kenttää Lisätty ja täsmennetty SÄHK2-täydennyksiä. Lisätty täsmennys ensisijaisen asiakirjan kohdalle: "oisen ensisijaisen asiakirjan saa arkistoida palvelutapahtumaan vain korvaus menettelyllä." Muutettu potilaan sukupuoli - kuvailutiedon kuvausta äsmennetty SÄHK2-lisäyksiä Palvelutapahtuma-asiakirjalla asiakirjan otsikko on "palvelutapahtumaasiakirja". Palvelutapahtuma-asiakirjalla asiakirjan tyyppi on "arkisto-asiakirja" Palvelutapahtumaan osallistuvat palveluyksiköt ja prosessitapahtumien aika - kuvailutiedon CDA R2 kansainväliset määritykset -kenttää on korjattu vastaamaan skeemaa Korjattu suojaustaso ja tietoturvataso -kuvailutietojen kuvauksia Poistettu väärä kommentti tyyppi -kuvailutiedon kohdalta Päivitetty tyyppi -kuvailutietokoodiston versio Päivitetty Salassapidon peruste -kuvailutiedon vakioarvo 2.17 LUONNOS ALOIU ARKISOASIAKIRJOJN MÄÄRILY ehty ehdotus arkistoasiakirjojen kuvailutietojen pakollisuuksista, palautettu takaisin "sisältääkö palvelutapahtuma osastohoitoa" - kuvailutieto ja muutettu hoitoasiakirjojen kohdalla pakollisuutta koskien sisällysluetteloa Lisätty uudeksi kuvailutiedoksi (CDA R2-kenttä vielä etsimättä) ylläpidettäviä keskeisiä terveystietoja varten paikka laittaa ylös pohjana olleen asiakirjan OID ensijaisuuden ja palvelutapahtumatunnuksen osalta kenttien pakollisuuksia muutettu, ylläpidettäviä keskeisiä terveystietoja varten tehdylle kentälle annettu nimeksi "Ylläpidettävän asiakirjan pohja-asiakirjan " ja sen pakollisuudet merkattu. Suostumus-, kielto-, informointi- ja tahdonilmaisut-sarakkeet yhdistetty, koska niiden kohdalla pakollisuudet eivät poikkea Korjattu säilytysaikaluokka -kuvailutiedon kuvausta. Poistettu Vertailua- ja Vertailua2-välilehdet Poistettu selityksistä turhat symbolit Lisätty koosteasiakirjojen kuvailu Muutettu "renpitäjän laji" pakolliseksi myös luovutusilmoituksessa ja potilashallinnon varmistusasiakirjassa, tarkennettu ehtoa koskien "potilaan kotikuntaa" potilashallinonvarmistusasiakirjan osalta Siistitty ja muokattu seuraavien kenttien kuvausta: potilaan syntymäaika, potilaan kotikunta, asiakirjan merkinnän tekijän henkilötunnus, asiakirjan valmistumisen tila, asiakirjan aktiivi renpitäjä, asiakirjan aktiivi renpitäjän nimi, asiakirjan tehtäväluokka (eams), asiakirjan säilytysaikaluokka, asiakirjan otsikko, asiakirjan luottamuksellisuus, asiakirjan kieli, asiakirjan erityissisältö, palvelutapahtumatunnus, palvelutapahtuman kokonaisaika, asiakirjan sähköiset allekirjoitus ja käyttöoikeuden omaava rooli Merkitty kuvailutietojen toisteisuudet taulukkoon. Lisätty allekirjoitus ja salaus -tietoryhmälle/väliotsikolle CDA-määritys hl7fi:signaturecollection arkistettu selityksiä ja ulkoasua parannettu Muutettu koosteasiakirjojen kohdalla asiakirjan otsikko pakolliseksi tiedoksi ja Korjattu koosteasiakirjojen kohdalla repitäjä- ja potilasretunnus- puuttuviksi. Poistettu sarake "Potilashallinnon varmistus". Ohjeistettu merkinnän tekijän tunnus ja nimi -kohtien sekä kohdan "Palvelutapahtumaan osallistuvat palveluyksiköt ja prosessitapahtumien aika" täyttämistä palvelutapahtuma-asiakirjojen kohdalla. merkinnän tekijän nimi - kohdassa poistettu virhellinen vaihtoehto koskien CDA R2-määrityksiä ja softwaresupport-kentän sisältö korjattu määrämuotoiseksi. Annettu OID-tunniste Muutettu pakollisiksi tiedoiksi asiakirjan merkinnän tekijän tunnus ja nimi - kohdat sekä kohta "Palvelutapahtumaan osallistuvat palveluyksiköt ja prosessitapahtumien aika" koskien palvelutapahtuma-asiakirjoja. Samalla tarkennettu kohdan "palvelutapahtuman kokonaisaika" sekä kohdan "palvelujentuottaja" täyttöohjetta. Versio

2 Asiakirjojen kuvailu Sivu 2 Potilastietojärjestelmässä muodostettavan asiakirjan kuvailu (meta) CDA R2 header -osassa Palvelutapahtuma-asiakirja Hoitoasiakirja (sis. ylläpidettävät keskeiset terveys) Luovutusilmoitus Nimi Laajempi kuvaus Pakollisuus tunniste Asiakirja yksilöidään OID-tunnuksen mukaan; palveluntuottaja voi päättää, mille (organisaation) hallinnolliselle tasolle haluaa kiinnittää asiakirjansa. palveluntuottaja vastaa siitä, että yksilöintitunnukset ovat ainutkertaisia ja yksiselitteisiä. Kuvantamislaitteiden tuottamissa kuvissa OID-tunnus tuotetaan laitteen perusteella: laitevalmistaja antaa laitteelle oman OIDtunnuksen, joka liitetään kuvaan metatiedoksi Suostumus, kielto, informointi, hoitotahto ja elinluovutustahto Koosteasiakirjat Asiaan liittyvä koodisto oistuvuus P P P P P Identifier.Nati veid (2.3) SÄHK2-metatieto ClinicalDocument.id CDA R2 -määritykset Alkuperäisen asiakirjan Mikäli dokumentista tuotetaan uusia versioita, tämä tunnus pysyy samana kaikissa versioissa (= tämän tunnuksen avulla voidaan jäljittää alkuperäisen asiakirjan kaikki uudet versiot). Jos asiakirja muuttuu, se siis saa uuden yksilöintitunnuksen, mutta tämän kentän tunnus ei muutu. nsimmäisellä versiolla on sama kuin asiakirjan. P P P P ei Relation.Repla ces/relation.is ReplacedBy (2.10.1) ClinicalDocument.setId versio Versionumero kasvaa asiakirjan päivittyessä; numerointi aloitetaan 1:stä ja P P P P ei Version (4.11) ClinicalDocument.versionNumber se kasvaa aina yhdellä Korjatun asiakirjan Asiakirja, johon muutos tai mitätöinti kohdistuu, eli edellisen asiakirjaversion tunnus. hto: pakollinen niillä asiakirjoilla, joilla korvataan ep ep O ep ei ClinicalDocument.relatedDocument.pa rentdocument tai mitätöidään edellinen asiakirja. Ylläpidettävän asiakirjan pohja-asiakirjan Kentää käytetään keskeisten terveystietojen kohdalla ylläpidettävissä asiakirjoissa kertomaan asiakirjan pohjana käytetyn asiakirjan tunnus. hto: pakollinen ylläpidettävien keskeisten terveystietojen kohdalla (eli tiettyjen näkymien kohdalla), kun tiedonhallintapalvelussa potilaalle ko. asiakirjasta ei ep ei ei ei ClinicalDocument.relatedDocument.pa rentdocument (type-tieto poikkeaa siitä mitä "Korjatun asiakirjan " -kentän kohdalla) voimassaoleva asiakirja (eli ei voida vaatia, kun ko. asiakirjaa ei ole koskaan potilaalle tehty) ekniset CDA R2 rakenteen aluekoodi Vakioarvo on FI P P P P P ClinicalDocument.realmCode Asiakirjassa noudatettu CDA:han liittyvä koodi, ilmaisee mitä RIM ja CDA R2 versiota on käytetty P P P P P ClinicalDocument.typeId tekninen standardiversio sanomassa Asiakirjassa noudatettu määritys CDA:han liittyvä koodi, joka ilmaisee mihin määritysasiakirjoihin CDA R2 asiakirja perustuu:- ydintietomääritysten versio - HL7 CDA R2 suomalainen paikallistamisversio P P P P P ClinicalDocument.templateId Potilaan perus Potilaan henkilötunnus Virallinen tai tilapäinen henkilötunnus (muodollisuustarkistus tehdään viralliselle henkilötunnukselle). hto: ei koske ostopalvelun palvelukohtaisia potilashallinnon varmistusasiakirjoja. Potilaan sukunimet Potilaan kutsumanimi Potilaan etunimet Potilaan syntymäaika Potilaan sukupuoli Potilaan kotikunta laatijan merkinnän tekijän henkilötunnus Sukunimet ilmoitetaan yhdessä kentässä, vaikka olisi useita. Jos nimeä ei ole tiedossa, käytetään tietojärjestelmän käyttämää tilapäistä nimeä. hto: ei koske ostopalvelun palvelukohtaisia potilashallinnon varmistusasiakirjoja. Nimi, jota potilas käyttää, mutta joka ei ole mikään potilaan virallisista etunimistä Viralliset oikeassa järjestyksessä esim. VRK:n mukaan kukin omassa kentässä.(ereseptissä etunimet ovat yhteisessä kentässä). Jos nimeä ei ole tiedossa, käytetään tietojärjestelmän käyttämää tilapäistä nimeä. hto: ei koske ostopalvelun palvelukohtaisia potilashallinnon varmistusasiakirjoja. Syntymäaika muodostetaan keinotekoisesti, jos oikea syntymäaika ei ole tiedossa. hto: ei koske ostopalvelun palvelukohtaisia potilashallinnon varmistusasiakirjoja. Sukupuolitietoa saatetaan tarvita joissain tilanteissa tunnistamisessa, esim. kun ei ole virallista hetua eikä oikeaa syntymäaikaa. (Sukupuolitietokoodistossa on myös vaihtoehdot 0 = tuntematon ja 9 = määrittelemättä.) Potilaan kotikunta. Palvelutapahtuma- ja hoitoasiakirjoissa palvelutapahtuman alkaessa. hto: julkisen palvelujen antajan rein kuuluvissa asiakirjoissa pakollinen, tarkistus tehdään Renpitäjä laji - kenttää vasten, ei koske ostopalvelun palvelukohtaisia potilashallinnon varmistusasiakirjoja laatimiseen osallistuneet henkilöt nsisijaisesti osallisten henkilöiden virallinen suomalainen henkilötunnus, tai sitten erhikki-rekisteröintinumero tai, jos henkilö ei ole terveydenhuollon ammattihenkilö, VRK:n yksilöivä tunnus. Hoitoasiakirjoissa osalliset ovat asiakirjan laatimiseen merkinnän tekijänä osallistuneet. Palvelutapahtuma-asiakirjassa tähän kohtaan laitetaan sen ammattihenkilön tunnus, jonka merkitsemän potilashallinnon tapahtuman perusteella palvelutapahtuma-asiakirja tietojärjestelmässä luodaan (esim. potilaan ajanvarauksen tehneen ammattihenkilön tunnus). P P P P P trole.id P P P P P trole.patient.name.family O O O O O trole.patient.name.given qualifier="cl" P P P P P P P P P P P O O O O AR/YDIN - Sukupuoli, ep A ep O ei VRK/HL - Kuntakoodit, trole.patient.name.given trole.patient.birthime trole.patient. administrativegendercode hl7fi:patienthomemunicipality P O O O ei ClinicalDocument.author.assignedAut hor.id merkinnän tekijän Rakenteinen nimi P O O O ei Agent.Personal ClinicalDocument.author.assignedAut nimi Name hor.assignedperson.name elinkaaren luontiaika Ajankohta, jolloin potilastietojärjestelmän sisältämistä (asiakirjallisista) P P P P P Date.Created ClinicalDocument.effectiveime tiedoista muodostettiin asiakirja (CDA R2 tiedosto) (2.2.1) arkistointiaika Ajankohta, jolloin asiakirja tallennettiin arkistoon (arkisto täyttää); A A A A ei hl7fi:declaredime kopiointiaika Kenttä voi olla täytettynä vain Kanan ulkopuolisessa asiakirjassa. Kenttä A A A A ei ClinicalDocument.copyime on tyhjä, mikäli kyseessä on alkuperäinen asiakirja Kanassa. Kentässä on sisältöä, jos kyseessä on Kanan luovuttama kopioasiakirja. Kana hyödyntää tietoa varmistaakseen, ettei sen luovuttamaa asiakirjaa arkistoida uudestaa. Potilastietojärjestelmä voi hyödyntää tietoa luovutuksessa saatujen asiakirjojen hallinnassa. hävittämispäivä Säilytysajan perusteella määritelty hävittämispäivämäärä, jolloin asiakirja hävitetään Kanasta. A A A A ei RetentionPerio hl7fi:retentionperiod dnd (2.11.3) valmistumisen tila tila on aina "arkistointivalmis", kun potilastietojärjestelmä toimittaa sen Kanaan. Poikkeuksena kuitenkin ns. mitätöivät, tyhjät asiakirjat, joissa asiakirjan tilan tulee olla "poistettu". Muut tilamuutokset ovat Kanan sisäisiä. valmistumisen tila, Status (2.12) hl7fi:recordstatus KUVAILUIDO

3 Asiakirjojen kuvailu Sivu 3 ensisijaisuus Ilmaisee, onko asiakirja palvelutapahtuma-asiakirja (=ensisijainen) vai sisältöasiakirja (=toissijainen) P P ei ei ei earkisto - Palvelutapahtu man ensisijaisuus, renpitäjä Renpidosta vastaavan renpitäjän OID-koodi ja nimi P P P P ei Renpitäj äreä ei ole vielä perustettu. potilasretunnus (potilas)retarkenne potilasretarkenteen nimi aktiivi renpitäjä aktiivi renpitäjän nimi tehtäväluokka (eams) säilytysaikaluokka säilytysajan jatko otsikko Kertoo, mihin renpitäjän henkilörein asiakirja kuuluu (palvelujen antajalla voi olla useita rekistereitä). ri rekistereillä on eri käyttötarkoitus. Retiedon käyttö toiseen käyttötarkoitukseen edellyttää luovutukseen liityvien asioiden huomiointia. Retarkenne on tieto, jolla samalla retunnuksella merkityt jaetaan edelleen loogisesti eri käyttötarkoituksiin. ietojen käyttö toiseen tarkoitukseen kuin mitä tarkenne ilmaisee, edellyttää tiedon luovutusta siihen liittyvine toimenpiteineen (potilaan suostumus, luovutusilmoitus, kieltojen huomiointi). arkennetta käytetään työterveyshuollon potilasressä ilmaisemaan, minkä työnantajan työterveyshuollosta on kyse. JHS suosituksen mukaisesti työantajan y-tunnuksesta (YJ ren julkinen tieto) muodostettu työnantajan OID-tunnus. hto: pakollinen, jos potilasretunnus on työterveyshuolto. yönanatajan nimi. hto: pakollinen, jos potilasretunnus on työterveyshuolto. Jos renpitäjä muuttuu, niin tässä kentässä on tieto aktiivisesta (= voimassa olevasta) renpitäjästä (ensimmäistä kertaa arkistoitaessa pitää olla tyhjä). alkuperäinen renpitäjä säilyy aina renpitäjä kentässä. Jos renpitäjä muuttuu, niin tässä kentässä on tieto aktiivisesta (= voimassa olevasta) renpitäjän nimestä (ensimmäistä kertaa arkistoitaessa pitää olla tyhjä). alkuperäinen renpitäjä säilyy aina renpitäjä kentässä. Sisältöasiakirjan terveydenhuollon eams-tehtäväluokituksen mukainen tehtäväluokka, jonka arvo määrittyy näkymän ja tehtäväluokan välille määritellyn suhteen kautta. Kaikkia tehtäväluokkia ei voida päätellä näkymätiedosta (mm. seulonta, terveysneuvonta ja virka-aputehtävät), jolloin asiakirjaa tuottavan järjestelmän on johdettava tehtäväluokka muista asiakirjan merkintöihin liittyvistä tiedoista. Säilytysaikaluokka perustuu potilasasiakirja-asetukseen ja sen säilytysaikaliitteeseen. Päättely perustuu tehtäväluokkaan ja asiakirjatyyppiin. Ilmenee näkymäluokituksen lisätietona. Ilmaistaan ajanjakso, jolla jatketaan asiakirjan normaalin säilytysaikaluokan perusteella laskettua säilytysaikaa. Renpitäjän arkistonhoitaja tekee pidennyksen arkistohoitajan käyttöliittymällä. Vakioarvo on "potilasasiakirja" paitsi, kun kyse on yhden näkymän asiakirjasta tai palvelutapahtuma-asiakirjasta. Yhden näkymän asiakirjassa otsikkona on näkymä. Palvelukohtainen ostopalvelun varmistusasiakirja ei ole potilasasiakirja, mutta se saa yhden näkymän asiakirjana joka tapauksessa otsikoksi näkymän. Palvelutapahtuma-asiakirjan otsikko on "palvelutapahtuma-asiakirja". Näkymä -koodiston sarakkeessa "näkymätyyppi" ylläpidettävä tieto. Näkymätyyppiä käytetään osana päättelyä, tuleeko näkymästä muodostaa erillinen asiakirja (lomakeasiakirjat). Merkinnän näkymätyyppistä voidaan myös päätellä, onko näkymän sisäinen tietorakennemäärittely osa yleistä rakennemäärittelyä vai koskeeko sitä erityinen, esim. lomakekohtainen P P P P ei Kanapalvelut - Potilasasiakirj an retunnus, hl7fi:encompassingncountermasterc ode ClinicalDocument.custodian.assigned Custodian.representedCustodianOrgan ization.id/name ClinicalDocument.code ep ep ep ei ei hl7fi:patientregistryspecifier ep ep ep ei ei A A A A ei Renpitäj äre A A A A ei Renpitäj äre P P P P ei SM - erveydenhuo llon tehtäväluokitu s, Säilytysaikalu okka, , A A A A ei Restriction.Ow ner (2.6.9) Function (2.13) RetentionPerio d (2.11.1) hl7fi:patientregistryspecifiername hl7fi:activecustodian hl7fi:activecustodianname hl7fi:functioncode hl7fi:retentionperiodclass hl7fi:extendedretentionperiod P P P P P itle (2.7) ClinicalDocument.title tyyppi asiakirjantyyp pi, määrittely. luottamuksellisuus Asiakirjat ovat aina terveydenhuollon salassapidettäviä. P P P P P Kanapalvelut - luottamukselli suus, sisältöön liittyvät sisällysluettelo eli näkymät Ilmaistaan kansallisella näkymäkoodistolla, minkä näkymien merkintöjä asiakirja sisältää. Saadaan merkintöjen näkymistä. Mitätöivissä tyhjissä asiakirjoissa tulee käyttää samoja näkymiä kuin mitätöinnin kohteena olevissa asiakirjoissa on käytetty. Vain palvelutapahtuma-asiakirjalta tai sen mitätöivältä tyhjältä asiakirjalta näkymä-tieto puuttuu. ei P P P P AR/YDIN - Näkymät 12 ype (2.15) hl7fi:documentype Restriction.Pu blicityclass (2.6.1) ClinicalDocument.confidentialityCode hl7fi:tableofcontents tiedostomuoto Kuvaa asiakirjan sisältöosan tiedostomuotoa. Kuvaa toissijaisen asiakirjan sisältöosan tallennusstandardin, CDA R2, PDF tai DICOM. tiedostomuoto, Format.Name ( ) hl7fi:fileformat kieli Organisaation käyttämien kielien mukaan suomi FI tai ruotsi SV. P P P P ei SFS - Kielikoodisto, Language (2.4) ClinicalDocument.languageCode erityissisältö Ilmaisee asiakirjan sellaisen erityissisällön, joka vaikuttaa asiakirjan näyttämiseen Omien tietojen katselussa kansalaiselle tai muuhun käsittelytilanteeseen. oistaiseksi käytössä vain luokka "erillinen muuta henkilöä koskeva asiakirja". hto: pakollinen, jos kyse on muuta henkilöä koskevasta asiakirjasta. oisen henkilön tunniste iedossa olevat muun henkilön perus. nsisijaisesti annetaan virallinen henkilötunnus, toissijaisesti nimi. Jokin tunnistetieto tulee antaa aina. hto: pakollinen, jos kyse on muuta henkilöä koskevasta asiakirjasta. ei ep ei ei ei earkisto - erityissisältö, hl7fi:sensitivedocument ei ep ei ei ei ClinicalDocument.participant.associat edntity.id typecode="sbj" ja classcode="con" Kansalaisen katselun viivästyttäminen Ilmaisee päivämäärän, mistä lähtien (ensimmäinen päivä) asiakirja voidaan näyttää ekatselussa. Asiakirjakohtaisen viivästyttämistiedon avulla voidaan toteuttaa erityinen tarve estää potilasta näkemästä tietoa tilanteessa, johon ammattihenkilö ei voi henkilökohtaisesti osallistua. ällä kentällä toteutaan myös lain momentin mukainen esto luovuttaa potilaalle tietoja, joiden luovuttamisesta voi terveydenhuollon ammattihenkilön harkinnan mukaan aiheutua vakavaa vaaraa potilaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille. Luovutusilmoituksen kohdalla kenttää käytetään ilmaisemaan, että luovutusilmoituksen mukaiset asiakirjat ovat olleet edellä mainitun lain alaisia, eikö niitä koskevia luovutuslokitietoja näytetä kansalaiselle Omien tietojen katselussa. ei O O ei ei hl7fi:releasedateforpatientviewing KUVAILUIDO

4 Asiakirjojen kuvailu Sivu 4 Palvelutapahtuman Palvelutapahtuma, johon asiakirja liittyy sisällöltään (palvelutapahtuma- ja hoitoasiakirja). Palvelutapahtumatunnus Palvelutapahtuman OID tunnus. P P ei ei ei ClinicalDocument.componentOf.enco mpassingncounter.id Palveluntuottaja Palveluntuottajan toimintayksikkötason tunniste. Palveluntuottaja on se palvelujen antaja, joka vastaa palvelutapahtuman tuottamisesta hoitovastuullisena. Palveluntuottaja voi toteuttaa palvelutapahtuman kokonaan itse tai osittain alihankkijan avulla. Palveluntuottaja voi olla sama kuin palvelun järjestäjä. Niiden asikirjojen kohdalla, jotka eivät ole osa palvelutapahtumaa ja joissa näin ollen ei ole palvelutapahtumatunnusta, laitetaan tähän kenttään laitetaan asiakirjan tuottaneen palvelujen antajan tunniste. Omien tietojen katselussa tehdyissä asiakirjoissa tähän laitetaan Omien tietojen katselun OID. P OA P P ei HL - SOorganisaatiore ClinicalDocument.componentOf.enco mpassingncounter.responsibleparty.a ssignedntity.representedorganization Palvelutapahtumaan osallistuvat palveluyksiköt ja prosessitapahtumien aika ieto palvelutapahtuman tuottamiseen osallistuneista palveluyksiköistä tallennetaan hoitoasiakirjoittain. Palveluyksiköistä ilmoitetaan tunnus, nimi ja hoidon alkamis- ja päättymispäivämäärä ja kellonaika. Palvelutapahtumaasiakirjan kohdalla tähän kenttään annetaan tieto palveluyksiköstä, jossa potilashallinnon tapahtuma, jonka perusteella palvelutapahtuma-asiakirja luodaan, kirjattiin. Alku- ja päättymispäivämääriä ja kellonaikoja palvelutapahtuma-asiakirjassa ei tarvitse antaa. P P P O ei HL - SOorganisaatiore ClinicalDocument.componentOf.enco mpassingncounter.encounterparticip ant.assignedntity.representedorganiz ation/clinicaldocument.componentof. encompassingncounter.encounterpart icipant.time Palvelutapahtuman kokonaisaika Palvelutapahtuman alku- ja loppupäivämäärä ja kelloaika. Saadaan hoitovastuullisen palveluyksikön prosessitapahtuman alku- ja loppupäivämäärästä. Laitoshoitotilanteessa ensimmäisen hoitovastuullisen palveluyksikön alkupäivämäärä ja viimeisen hoitovastuullisen palveluyksikön loppupäivämäärä. Koska palvelutapahtuman alkuvaiheessa loppupäivä ei välttämättä ole tiedossa, on vähimmäisvaatimuksena antaa alkupäivämäärä. Myös loppupäivämäärä tulisi päivittää asiakirjan tietoihin heti kun se on mahdollista. P ei ei ei ei ClinicalDocument.componentOf.enco mpassingncounter.effectiveime Palvelutapahtumaan sisältyvät palvelut Sisältääkö palvelutapahtuma osastohoitoa Palvelutapahtumaan sisältyvien prosessitapahtumien palveluluokitukset, jotka saadaan Headeriin merkintöjen palveluluokituksista, tallennetaan hoitoasiakirjoittain. ieto siitä, sisältääkö palvelutapahtuma osastohoitoa vai ei, tulee merkitä palvelutapahtuma-asiakirjaan koodistonmukaisella arvolla. ei O+ ei ei ei HL - erveysalan palveluluokitu s, P ei ei ei ei earkisto - Palvelutapahtu man laji ClinicalDocument.documentationOf hl7fi:encompassingncounter.code Repitäjän laji Ilmaisee, onko renpitäjä julkinen vai yksityinen P P P ei ei earkisto - hl7fi:custodianypecode Repitäjä n laji, Palvelun järjestäjä Palvelun järjestäjämisvastuussa tai työterveyshuollolla palvelun tuottajana P A ei ei ei HL - SOorganisaatiore olevan toimintayksikön OID-koodi hl7fi:outsourcingservicecustomer Palvelun järjestäjän nimi Palvelun järjestäjämisvastuussa tai työterveyshuollolla palvelun tuottajana P A ei ei ei HL - SOorganisaatiore olevan toimintayksikön nimi hl7fi:outsourcingservicecustomerna me Palvelukokonaisuustunnus Palvelu OID tunnus. Palvelu yksilöi taho, joka O+ A ei ei ei hl7fi:servicechainlink.servicechainli perustaa palvelu. nkid Palvelu nimi Palvelu vapaasanainen nimi O+ A ei ei ei hl7fi:servicechainlink.servicechainli nkname Palvelu luokka Palvelu kansallinen luokitus ja virallinen nimi O+ A ei ei ei HL - Palvelukokona isuusluokitus, hl7fi:servicechainlink.servicechainli nkcode (hoitokokonaisuus, episodi tai vastaava) n nimi (hoitokokonaisuus, episodi tai vastaava) luokka (hoitokokonaisuus, episodi tai vastaava) allekirjoitus ja salaus sähköiset allekirjoitus iedot ohjelmistoista tuottanut ohjelmisto järjestelmätoimittajan tietokenttä Organisaation sisäinen kokonaisuus voi koostua palvelutapahtumista tai sisäisessä toiminnassa muuten ryhmitellystä joukosta prosessitapahtumia siten, että yksi ryhmä ei ole osajoukko yhteen palvelutapahtumaan liitetyistä palvelutapahtumista. Organisaation sisäiset välikäsitteet eivät toimi luovutustilanteissa. Omien tietojen haussa potilastietojärjestelmän tulee tunnistaa sisäiset kokonaisuudet toissijaisen asiakirjan metatiedosta Kun organisaatio käyttää muita kuin palvelutapahtumista koostuvia kokonaisuuksia, sen tulee muodostaa toissijaiset asiakirjat alemmalla tasolla kuin palvelutapahtumakohtaisesti. oisin sanoen, organisaatiolla tulee olla oma toissijaisen erillisen asiakirjan oma lisämuodostamissääntö. ei O ei ei ei Luokitus ylläpidetään paikallisesti tai alueellisesti. Jos on tarve valtakunnallis een luokitukseen, asiasta tulee tehdä aloite vapaamuotoinen nimi. ei O ei ei ei luokka. Luokitus paikallinen tai alueellinen toistaiseksi. Asiakirjaan liitetty allekirjoitus (= allekirjoittajan avaimella tuotettu asiakirjan salattu tiiviste). Kaikissa asiakirjoissa on järjestelmäallekirjoitus ja osassa myös henkilökohtainen. ei O ei ei ei hl7fi:episodelinkid hl7fi:episodelinkname hl7fi:episodelinkcode hl7fi:signaturecollection P P P P ei hl7fi:signature P P P P ei hl7fi:softwaresupport - asiakirjan tuottanut ohjelmisto O O O ei ei hl7fi:product - asiakirjan toimittajan alue Ohjelmisto, ohjelmistoversio ja ohjelmiston tuottanut yritys: sisältää sekä määrämuotoisen osion että vapaamuotoisen tekstikentän (kts. HL7 Headermäärittely) Kunkin potilastietojärjestelmän omille tiedoille varattu kenttä; esimerkiksi jos tieto joltain osin halutaan toimittaa arkistoon yksityiskohtaisempana kuin kansalliset määrittelyt vaativat, esim. version tarkennus. SÄHK2- ÄYDNNYKS (arkiston sisäisiä) salassapitoaika Kaikki henkilötietoja sisältävät asiakirjat ovat salassapitoajaltaan oletuksena 100 vuotta. Mikäli tieto potilaan kuolemasta saadaan Kana-arkistoon, on salassapitoaika 50 vuotta potilaan kuolemasta. (Palvelukohtaisen ostopalvelun varmistusasiakirja on poikkeuksellisesti julkinen asiakirja, koska kyseessä ei ole henkilötietoja sisältävä potilasasiakirja). A A A A Restriction.Sec urityperiod (2.6.2) KUVAILUIDO

5 Asiakirjojen kuvailu Sivu 5 salassapidon päättymisajankohta Jos kuolintietoa ei ole, salassapitoajan perusteena on asiakirjan arkistointiaika, johon lisätään salassapitoaika. Jos kuolintieto saadaan, salassapitoajan laskemisen perusteena käytetään kuolinaikaa. A A A A Restriction.Sec urityperiodnd (2.6.3) salassapitoperuste oistaiseksi vakioarvo kaikille asiakirjoille: 'potilaslaki 13 2 mom' A A A A Restriction.Sec urityreason (2.6.4) suojaustaso oistaiseksi kaikille asiakirjoille määritellään vakioarvo 'IV'. A A A A Restriction.Pro tectionlevel (2.6.5) tietoturvaluokka henkilötietoja käyttöoikeuden omaava rooli oistaiseksi kaikille asiakirjoille määritellään vakioarvo 'KÄYÖ RAJOIU'. Kaikki terveydenhuollon kuuluvat luokkaan sisältää arkaluonteisia henkilötietoja Vakioarvo (työnimeksi) 'terveydenhuollon ammattihenkilö' ja tiedonhallintapalvelussa säilytettävillä potilaan asiakirjoilla 'henkilö itse ja terveydenhuollon ammattihenkilö' A A A A Restriction.Sec urityclass (2.6.6) A A A A Restriction.Per sonaldata (2.6.7) A A A A Restriction.Ac cessright.role ( ) käyttöoikeuden kuvaus Vakioarvo 'lukuoikeus asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessiin' A A A A Restriction.Ac cessright.desc ription ( ) säilytysajan peruste Pysyvästi säilytettäville asiakirjoille arkistolaitoksen päätös (koodiarvo 1) ja määräajan säilytettäville SM:n asetus 298/2009 (koodiarvo 2). Päättely tehdään säilytysaikaluokan perusteella. A A A A RetentionReas on (2.11.2) toimenpiteen tyyppi Vakioarvo potilaan hoito A A A A ype (5.6) Selitykset: Palvelutapahtuma-asiakirja (ent. ensisijainen asiakirja) Hoitoasiakirja Pakollisuus Pakollinen tieto hdollisesti pakollinen tieto Palvelujen antajan potilasasiakirja, jolla palvelujen antaja ilmoittaa earkistoon palvelutapahtuman. sisältöosa on tyhjä hoidollisesta tiedosta, mutta sisältää sähköisesti allekirjoitettavan osion (ks. sähköiset allekirjoitus). oisen ensisijaisen asiakirjan saa arkistoida palvelutapahtumaan vain korvaus menettelyllä. Sisältöasiakirja, joka sisältää potilaan terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja. Kuvailutiedon pakollisuus tietyssä asiakirjatyyppien ryhmässä. Arvot: P, ep, O, O+, OA, A, ei, - (mikäli arvoa ei tuoteta). Pakollinen potilastietojärjestelmälle eli potilastietojärjestelmä ei saa lähettää asiakirjaa ilman ko. tietoa Pakollinen potilastietojärjestelmälle tietyissä tilanteissa. Kussakin ep-kentän kuvauksessa on eritelty ehto, jonka mukaan pakollisuutta vaaditaan. P ep Vapaaehtoinen tieto Vapaaehtoinen, mutta suositellaan toteuttavaksi tietokenttä Vapaaehtoinen hoitoasiakirjassa Kana ylläpitää Vapaaehtoinen potilastietojärjestelmälle eli potilastietojärjestelmän ei tarvitse täyttää ko. tietoa, mutta haluttaessa se voidaan täyttää. Vapaaehtoinen, mutta suositeltava eli potilastietojärjestelmän olisi erityisen suositeltavaa täyttää ko. tieto. Hoitoasiakirjassa vapaaehtoinen potilastietojärjestelmälle. Jos tieto toimitetaan hoitoasiakirjalla, niin hoitoasiakirjassa oleva tieto säilytetään. Jos hoitoasiakirjalla ei ole tätä tietoa, Kana ottaa tiedon palvelutapahtumaasiakirjalta. Potilastietojärjestelmä ei saa lähettää ko. tietoa asiakirjassa Kanaan, vaan Kana hallinnoi ja täyttää tiedon tarvittaessa. i ietoa ei ylläpidetä lainkaan ko. asiakirjatyypin yhteydessä ei Asiaan liittyvä koodisto Koodiston kuvaus tai nimi ja OID tunnus. oistuva tietokenttä Mikäli toisteinen, muutoin. / SÄHK2-metatieto Määrittää mitä SÄHK2-metatietoa ko. tieto vastaa. CDA R2 määritykset Määrittää mitä CDA R2 -rakenteita ko. tiedon kuvaamiseen käytetään (katso tarkemmin Kana earkiston CDA R2 Header) O O+ OA A KUVAILUIDO

Asiakirjojen kuvailutiedot Sivu 1. earkisto Asiakirjojen kuvailutiedot OID: 1.2.246.777.11.2013.28

Asiakirjojen kuvailutiedot Sivu 1. earkisto Asiakirjojen kuvailutiedot OID: 1.2.246.777.11.2013.28 Asiakirjojen kuvailu Sivu 1 earkisto Asiakirjojen kuvailu OID: 1.2.246.777.11.2013.28 VRSIOIDO Versionro: Versiohistoria 4.12.2008: earkiston ensimmäisen toteutusversion pohjana käytetty määritys 5.2.2009:

Lisätiedot

Asiakirjojen kuvailutiedot Sivu 1. Asiakirjojen kuvailutiedot. earkisto

Asiakirjojen kuvailutiedot Sivu 1. Asiakirjojen kuvailutiedot. earkisto Asiakirjojen kuvailutiedot Sivu 1 earkisto Asiakirjojen kuvailutiedot VERSIOTIEDOT Versionro: Versiohistoria 4.12.2008: earkiston ensimmäisen toteutusversion pohjana käytetty määritys 5.2.2009: julkaisuversio

Lisätiedot

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Tampere 25.5.2010 Terveydenhuollon atk-päivät Maritta Korhonen Hankepäällikkö Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 3.6.2010 1 Metatieto, määritelmä Metatieto

Lisätiedot

Valtakunnallinen arkistoratkaisu ja OID-koodin käyttö. Antero Ensio, toimitusjohtaja Ensitieto Oy Terveydenhuollon Atk-päivät 29.-30.5.

Valtakunnallinen arkistoratkaisu ja OID-koodin käyttö. Antero Ensio, toimitusjohtaja Ensitieto Oy Terveydenhuollon Atk-päivät 29.-30.5. Valtakunnallinen arkistoratkaisu ja OID-koodin käyttö Antero Ensio, toimitusjohtaja Ensitieto Oy Terveydenhuollon Atk-päivät 29.-30.5.2006 Mikkeli Normatiiviset vaatimukset ja lähteet lait standardit julkaisut

Lisätiedot

Poliisihallitus Seulontaesitys ID- 1 (3) 1545574631 Hallintoyksikkö. 16.11.2011 2020/2011/561 Kansallisarkisto

Poliisihallitus Seulontaesitys ID- 1 (3) 1545574631 Hallintoyksikkö. 16.11.2011 2020/2011/561 Kansallisarkisto Poliisihallitus Seulontaesitys ID- 1 (3) 1545574631 16.11.2011 2020/2011/561 Kansallisarkisto POLIISIN HALLINTOASIOIDEN TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA; SEULONTAESITYS Poliisihallitus lähettää poliisin hallintoasioiden

Lisätiedot

Kela / IT-osasto KanTa-palveluryhmä Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys

Kela / IT-osasto KanTa-palveluryhmä Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys 1 Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys 2 VERSIOHISTORIA Versio Pvm Tekijät Selite 1.0 10.5.2012 TV Ensimmäinen julkinen versio 1.1 6.6.2012 TV Välityssanoman lähetys muutetaan synkroniseksi

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa Kansallinen Terveysarkisto - KanTa KanTa-palvelut pähkinänkuoressa 14.5.2012 Heikki Virkkunen THL / OPER 1 KanTa-palvelut: Tiivistetysti KanTa-palvelut ovat kansallisia terveydenhuollon tietojen sähköisiä

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Kanta-palveluiden tulevat toiminnallisuudet ja sisällöt Potilastiedon arkiston hyödyntäminen

Lisätiedot

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11. Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.2012 Kansallinen käyttöönoton tuki liittyjille Käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Henkilötietojen siirtotiedoston muodostusohje Excel-ohjelman avulla

Henkilötietojen siirtotiedoston muodostusohje Excel-ohjelman avulla EXCEL-SIIRTOTIEDOSTON MUODOSTUSOHJE KEVÄÄN 2014 YHTEISHAKUA VARTEN Henkilötietojen siirtotiedoston muodostusohje Excel-ohjelman avulla Tässä ohjeessa kerrotaan, miten perusopetuksen päättöluokkalaisten,

Lisätiedot

TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA

TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA TOIMINTAOHJE 1(7) TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA 1. Taustaa Kansallisella Koodistopalvelimella olevia THL - ä ja Valvira - Terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat

Lisätiedot

Päivityspalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (5) Päivityspalvelu. Julkinen - Public

Päivityspalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (5) Päivityspalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (5) Tietuekuvaus Tietuekuvaus 2 (5) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Huollettavat tiedot (yritys => Posti)... 2 4 Huolletut tiedot (Posti => yritys)... 3 1 Johdanto

Lisätiedot

Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta

Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta Suomen Tilaajavastuu Oy Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta Rajapintakuvaus veronumeroiden tarkastamiseen ja henkilötietojen noutamiseen Suomen Tilaajavastuu Oy Muutoshistoria Päivämäärä Tekijä Muutos 11.2.2013

Lisätiedot

earkisto Potilastietojärjestelmien käyttötapaukset Versio 2.4 27.5.2013

earkisto Potilastietojärjestelmien käyttötapaukset Versio 2.4 27.5.2013 earkisto Potilastietojärjestelmien käyttötapaukset Versio 2.4 DOKUMENTIN MUUTOSHISTORIA Versio Muutos Tekijä PVM - Lukuisia työversioita RA + työryhmä 0.7 Täydennetty ja muokattu versio Pokasen työpajaan

Lisätiedot

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 Esityksen sisältö Potilastiedon arkiston tuotannon tilanne Kelan tarjoamat palvelut Yksityisen terveydenhuollon liittymisen tunnistetut

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy. Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto

Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy. Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto 1 Esityksen sisältö Asiakirjastandardin lähtökohdat Suunnitteluperiaatteet

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät Potilastiedon arkisto Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät 26.6.2014 Potilastiedon arkiston hyödyt arkistonhoitajan työssä Arkiston käyttöönotto tuo mukanaan seuraavia hyötyjä Potilasasiakirjojen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012. 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012. 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön

VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Rajauksia... 2 2 VOIMASSAOLO... 3 3 TUNNUS-TIETO LUETTELO...

Lisätiedot

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Pia Järvinen-Hiekkanen Lääkäriliitto 6.3.2014 Kela Kanta-palvelujen toteuttajana Kela on myös iso IT-talo Tietohallinnon toimialalla toimii IT-osasto, Tietohallinto-osasto

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

Tietojen lataaminen SOTE-organisaatiorekisteristä omiin tietojärjestelmiin

Tietojen lataaminen SOTE-organisaatiorekisteristä omiin tietojärjestelmiin OHJE 1(5) Tietojen lataaminen stä omiin tietojärjestelmiin Taustaa THL - ä käytetään sähköisten lääkemääräysten ja potilasasiakirjojen yksilöintiin, tallentamiseen ja luovuttamiseen reseptikeskuksesta

Lisätiedot

KanTa HL7 -HelpDeskin kysymykset ja vastaukset 2012

KanTa HL7 -HelpDeskin kysymykset ja vastaukset 2012 1 (16) KanTa HL7 -HelpDeskin kysymykset ja vastaukset 2012 Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 24.01.2012 Pekka Rinne Vuoden 2012 KanTa HL7 HelpDesk dokumentti luotu. Vuoden

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2016 A98/200/2016 versio 1.1. VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C)

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C) METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETOLUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 5 6 HUOMAUTUKSET... 6 Muutoshistoria

Lisätiedot

KanTa HL7 -HelpDeskin kysymykset ja vastaukset 2011

KanTa HL7 -HelpDeskin kysymykset ja vastaukset 2011 1 (11) KanTa HL7 -HelpDeskin kysymykset ja vastaukset 2011 Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 0.1 14.01.2010 Pekka Rinne Vuoden 2011 KanTa HL7 HelpDesk dokumentti luotu. 1.0

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Arkistonhoitajan käyttöliittymä Arkistonhoitajan käyttöliittymä. Käyttöohje

KÄYTTÖOHJE Arkistonhoitajan käyttöliittymä Arkistonhoitajan käyttöliittymä. Käyttöohje Käyttöohje Sisällys 1... 1 2 Tekniset vaatimukset... 1 2.1 Ohjelman osoite ja selaimen vaatimukset... 1 2.2 Varmennekortti... 2 2.3 Käyttäjäoikeudet... 2 2.4 Kortinlukijaohjelma ja varmenteen testaus...

Lisätiedot

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta Tarkennukset Samp o Pankin tarjoamaan Tunnistus palveluun Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta 1. JOHDANTO Sampo Pankin Tunnistuspalvelussa

Lisätiedot

AvoHILMO 1(17) Tekninen rakennekuvaus 2.1

AvoHILMO 1(17) Tekninen rakennekuvaus 2.1 AvoHILMO 1(17) Sisältö Sisältö... 1 Tavoitteet... 1 Muutokset edelliseen ohjeeseen... 2 Periaatteet... 2 Rakenne... 3 Yksilötapahtuma... 3 Yhteisötapahtuma... 4 Rakenne-esimerkki... 4 Kentät... 6 Kenttien

Lisätiedot

JHS 191 Tiedonohjaussuunnitelman rakenne Liite 1. Metatietomalli

JHS 191 Tiedonohjaussuunnitelman rakenne Liite 1. Metatietomalli JHS 191 Tiedonohjaussuunnitelman rakenne Liite 1. malli Versio: 1.0 / 15.1.2015 Julkaistu: 14.4.2015 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Metatiedot...3 2 Tiedonohjaussuunnitelman rakenneosien yhteiset

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009. Keskeisiä käsitteitä

Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009. Keskeisiä käsitteitä Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009 Liite 1 Keskeisiä käsitteitä Aineisto Asiakirjallisen tiedon käsittelyprosesseissa tuotettu kokonaisuus (metatiedot ja tiedostot).

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset Lääkitysmäärittelyt 2016 1(18) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(18) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT)

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT) VEROHALLINTO 1.1.2016 A47/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt

Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2011 Matti Mäkelä 31.5.2011 Suostumuksenhallinta / Matti Mäkelä 1 Mistä on kysymys? (Sosiaali- ja) terveydenhuollon asiakastiedot

Lisätiedot

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1.... 1 2. Arkistonhoitajan käyttöoikeudet ja toimenpiteiden seuranta... 1 3. Sisäänkirjautuminen ja käyttäjän tunnistaminen...

Lisätiedot

8.3.2012. earkisto Käyttötapaukset Potilastietojärjestelmät Liite 2 Palvelutapahtumien esimerkkejä 1(15)

8.3.2012. earkisto Käyttötapaukset Potilastietojärjestelmät Liite 2 Palvelutapahtumien esimerkkejä 1(15) earkisto Käyttötapaukset Potilastietojärjestelmät Liite 2 Palvelutapahtumien esimerkkejä 1(15) 2(15) Sisällysluettelo 1. Dokumentin taustaa 4 2. Palvelutapahtuma 5 1.1. Määrittelyn tarpeet, haasteet ja

Lisätiedot

Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan

Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan Suomen EDI-LEIDIT ry seminaari 27.9.2007 VR-kokouskeskus, Helsinki Synnöve Amberla varatuomari Suomen Kuntaliitto Perustuslaki Yhdenvertaisuus (6 ) Oikeus

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Terveydenhuollon ATK-päivät Turun kongressikeskus Logomo 28. 29.5.2013 Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus

Lisätiedot

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8 sivu 1 (8) LIITE 1: Lääkemääräyksiin ja toimitussanomaan liittyvät oikeudet 1 Lääkemääräyksiin liittyvät oikeudet (lääkemääräysten käsittelyyn liittyvät käyttöoikeudet) tila Toimittamaton lääkemääräys

Lisätiedot

JARI PORRASMAA

JARI PORRASMAA Genomitieto terveydenhuollossa - ajatuksia kokonaisarkkitehtuurista 11.11.2014 JARI PORRASMAA Kokonaisarkkitehtuuri? (VM et al) TOIMINTA prosessit palvelut TIETO käsitteet tietomallit TIETO- JÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietomallinnus Tietomallit teknisen asiakirjamäärittelyn näkökulmasta

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietomallinnus Tietomallit teknisen asiakirjamäärittelyn näkökulmasta Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietomallinnus Tietomallit teknisen asiakirjamäärittelyn näkökulmasta Riikka Huttunen Suunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion Yliopisto 1 11.5.2009 Sisältö

Lisätiedot

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen.

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen. Tarkennukset Danske B ankin tarjoamaan Tunnistuspalveluun Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen. 1. JOHDANTO Danske Bankin Tunnistuspalvelussa palveluntarjoaja voi tunnistaa luotettavasti Danske

Lisätiedot

EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008. Meeri Nieminen

EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008. Meeri Nieminen EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008 Meeri Nieminen Asiakkaan vaihtoehdot Asiakkaan vaihtoehdot EMCS-järjestelmän käyttöön XML-sanomarajapinta oman järjestelmän

Lisätiedot

Tietopalvelut-osasto Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) ; päivitetty

Tietopalvelut-osasto Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) ; päivitetty Ohje 1/2016 1(5) ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Kohderyhmät Voimassaoloaika Tarkoitus Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Kanta-palvelut Kanta-palveluihin liittymisen päävaiheet Käyttöliittymä rekisterinpitäjän

Lisätiedot

SÄHKE2-SOVELLUSAUDITOINNIT

SÄHKE2-SOVELLUSAUDITOINNIT 1 (8) Kansallisarkisto SÄHKE2-SOVELLUSAUDITOINNIT PALVELUKUVAUS v. 2.0 (21.2.2013) VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Sisältö 2.0 21.2.2013 Mikko Eräkaski Poistettu toiminta-auditointia koskeva osio

Lisätiedot

Organisaatioiden, asiakirjojen ym. yksilöinti ja asiakirjojen perusrakenne

Organisaatioiden, asiakirjojen ym. yksilöinti ja asiakirjojen perusrakenne Organisaatioiden, asiakirjojen ym. yksilöinti ja asiakirjojen perusrakenne Terveydenhuollon 29. atk-päivät Antero Ensio, Ensitieto Oy Jyväskylä 26.5.2003 1 Esityksen sisältö oid-tunnus organisaatiotunnus

Lisätiedot

VALDA 1.2 käyttötapauskaaviot VVAA052

VALDA 1.2 käyttötapauskaaviot VVAA052 Valtiokonttori Liite 1 (14) Valtion IT-palvelukeskus Virkamiespalvelut VALDA 23.3.2011 VALDA 1.2 käyttötapauskaaviot VVAA052 Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 100, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251,

Lisätiedot

Omakanta alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi

Omakanta alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi Omakanta alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi Alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi Omakannassa / lainsäädäntö Omakantaa voi käyttää myös alaikäiset ei enää rajoitetta täysi-ikäisyydestä

Lisätiedot

Hoitotietojen käytön lokivalvonnan vaatimuksia 12.9.2012

Hoitotietojen käytön lokivalvonnan vaatimuksia 12.9.2012 Hoitotietojen käytön lokivalvonnan vaatimuksia 12.9.2012 Potilastietojen käyttö ja luovutus Henkilötietolaissa (22.4.1999/523) Rekisterinpitäjän velvollisuus suojata henkilörekistereitä riittävin teknisin

Lisätiedot

1 (37) Liite 2 SÄHKE2. Metatietomalli

1 (37) Liite 2 SÄHKE2. Metatietomalli 1 (37) SÄHKE2 Metatietomalli 2 (37) Sisällysluettelo 1 VERSIOMUUTOKSET... 5 2 Säilytettävä kohde... 6 2.1 Aihe... 6 2.2 Aikamääre... 6 2.2.1 Avattu/laadittu... 6 2.2.2 Julkistettu... 6 2.2.3 Lähetetty...

Lisätiedot

Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group

Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group 1.10.2010 1(15) Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group Graanintie 7 Tel. + 358 15 338 800 FIN-50190 MIKKELI Fax + 358 15 338 810 VERSIOHISTORIA Versio Pvm Tekijä Selite 1.0

Lisätiedot

Suostumusten hallinta sekä tietojen luovutus ja käyttö

Suostumusten hallinta sekä tietojen luovutus ja käyttö Suostumusten hallinta sekä tietojen luovutus ja käyttö Kanta-palveluiden näkökulmasta Tellu+ Sohvi, Jyväskylä Riitta Konttinen Mistä on kysymys? Suostumukset Kanta-palveluissa Suostumus Reseptikeskuksen

Lisätiedot

PSOP-SADe kansallinen. 23.4.2013 Johanna Mätäsaho. yhteensopivuus

PSOP-SADe kansallinen. 23.4.2013 Johanna Mätäsaho. yhteensopivuus PSOP-SADe kansallinen 23.4.2013 Johanna Mätäsaho yhteensopivuus Sisällys PSOP-SADe palvelujen järjestämisen orkestroijana Palveluhakemisto-yhteensopivuus Liittyminen KanTa-palveluihin 2 Palvelujen järjestämisen

Lisätiedot

Kansalaisten tiedonhallintapalvelut

Kansalaisten tiedonhallintapalvelut Kansalaisten tiedonhallintapalvelut Kuntamarkkinat 12.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitotietojen käytönvalvonta 13.9.2012 Jari Suhonen / THL, OPER 1 Kansallinen terveysarkisto (KanTa) Kansalaisen

Lisätiedot

Liite 3 INDEKSOINTI. 1. Digitoitavat kirjatyypit

Liite 3 INDEKSOINTI. 1. Digitoitavat kirjatyypit 1 Liite 3 INDEKSOINTI 1. Digitoitavat kirjatyypit Kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän DIGI-järjestelmään tullaan digitoimaan erityyppisiä kirjoja, joiden metatietoja järjestelmään tullaan tallentamaan.

Lisätiedot

PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO

PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO VEROHALLINTO 12.9.201 Henkilöverotuksen ohjausja kehittämisyksikkö A104/200/201 versio 1.0 PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO TEKNINEN OHJE Ennakkoperintävuosi 2014 2(10) SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto KanTa

Kansallinen Terveysarkisto KanTa Kansallinen Terveysarkisto KanTa KanTa - palveluihin kuuluvat sähköinen resepti, Potilastiedon arkisto ja Tiedonhallintapalvelu, Lääketietokanta sekä Oma Kanta (=Omien tietojen katselu) Kansalainen käyttää

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUSTEKNIIKAN TIETUEKUVAUS Ohje sähköisen työsuhde- ja vuosi-ilmoituksen tekemiseen

VUOSI-ILMOITUSTEKNIIKAN TIETUEKUVAUS Ohje sähköisen työsuhde- ja vuosi-ilmoituksen tekemiseen VUOSI-ILMOITUSTEKNIIKAN TIETUEKUVAUS Ohje sähköisen työsuhde- ja vuosi-ilmoituksen tekemiseen Versio 3.0-1.1.2012 (päivitetty 2015) Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen Puh. 010 195 000 www.ilmarinen.fi TAUSTAA

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto, tilanne. Tarja Räty

Potilastiedon arkisto, tilanne. Tarja Räty Potilastiedon arkisto, tilanne Tarja Räty 1 Käyttöönotot Koko julkinen terveydenhuolto on liittynyt. Yksityisen terveydenhuollon liittyneitä tällä hetkellä 41 yritystä. (yhteensä Suomessa n. 10 000 terveydenhuollon

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia earkiston määrittelyt

Kysymyksiä ja vastauksia earkiston määrittelyt Versio 1.0 Julkaistu 14.5.2013 Kysymyksiä ja vastauksia earkiston määrittelyt 1 Sisällys Yleistä... 5 earkisto; sanomaliikenteen määrä... 5 earkiston määrittely, merkinnän säilytysajan pidentäminen PTJ:ssä...

Lisätiedot

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri REKISTERISELOSTE 1 (5) 1. Rekisterin pitäjä Nimi Niuvanniemen sairaala (valtion mielisairaala) Postiosoite Niuvankuja 65 70240 KUOPIO Puhelin 0295 242 111 (vaihde) 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai

Lisätiedot

Kansalaisen mahdollisuudet hallinnoida omien tietojensa käyttöä

Kansalaisen mahdollisuudet hallinnoida omien tietojensa käyttöä Annakaisa Iivari Kansalaisen mahdollisuudet hallinnoida omien tietojensa käyttöä Kansalaisen omat terveystiedot muodostuvat laajasti tarkasteltuna hyvin monimuotoisista ja eri tavalla säädellyistä tietolähteistä.

Lisätiedot

Myyntitilaus -tiedoston kuvaus

Myyntitilaus -tiedoston kuvaus Myyntitilaus -tiedoston kuvaus Konekielinen myyntitilaustiedosto sisältää omina tietueinaan myyntitilausotsikon, toimituserän ja tilausrivin tiedot Yksi myyntitilaus voi sisältää useita toimituseriä ja

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KESKUSSAIRAALAN PÄIVYSTYSPOLIKLINIKKA

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KESKUSSAIRAALAN PÄIVYSTYSPOLIKLINIKKA Jorma Teittinen / ppl 2.7.2008 1 (7) KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KESKUSSAIRAALAN PÄIVYSTYSPOLIKLINIKKA REKISTERISELOSTE Potilasasiakirjarekisteri: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien puhelinneuvonnan

Lisätiedot

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 1 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä Hallitussihteeri Päivi Salo 2 Taustaa hallituksen esitys (HE 253/2006 vp) hyväksytty eduskunnassa 12.12.06 laki (159/2007)

Lisätiedot

Tietosuoja ja tietoturva

Tietosuoja ja tietoturva Tietosuoja ja tietoturva Tietosuoja ja tietoturva Tietosuoja turvaa tiedon kohteen yksityisyyden sekä edut ja oikeusturvan. Tietoturva on käytännön toimenpiteet joilla tietosuoja pyritään toteuttamaan.

Lisätiedot

Ohjelmisto on selainpohjaisen käyttöliittymän tarjoava tietokantajärjestelmä merikotkien seurantaan WWF:n Merikotka-työryhmän tarpeisiin.

Ohjelmisto on selainpohjaisen käyttöliittymän tarjoava tietokantajärjestelmä merikotkien seurantaan WWF:n Merikotka-työryhmän tarpeisiin. TIETOKANTA MERIKOTKIEN SEURANTAAN Käyttöohje Versiohistoria: Versio Päivämäärä Kuvaus Tekijä 1.0 11.12.2007 Ensimmäinen luonnos Janne Piippo 2.0 13.12.2007 Virallinen verio Janne Piippo HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Uuden sukupolven potilaskertomusjärjestelmä SnowFlake EHR. Antero Ensio konsultti Ensitieto Oy 29.5.2013

Uuden sukupolven potilaskertomusjärjestelmä SnowFlake EHR. Antero Ensio konsultti Ensitieto Oy 29.5.2013 Uuden sukupolven potilaskertomusjärjestelmä SnowFlake EHR Antero Ensio konsultti Ensitieto Oy 29.5.2013 Antero Ensio yhteystiedot: Ensitieto Oy Muurahaiskuja 3, 78870 Varkaus antero.ensio@ensitieto.fi

Lisätiedot

Käypä hoito -suositusten implementointivälineiden liittäminen terveys- ja hoitosuunnitelmaan

Käypä hoito -suositusten implementointivälineiden liittäminen terveys- ja hoitosuunnitelmaan 1 Käypä hoito -suositusten implementointivälineiden liittäminen terveys- ja hoitosuunnitelmaan Raportti Jorma Komulainen 28.12.2015 Sisällys Taustaa... 2 Mikä on terveys- ja hoitosuunnitelma?... 2 Mitä

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston määrittelyt

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston määrittelyt Versio 1.9 Julkaistu 26.6.2014 Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston määrittelyt 1 Muutoshistoria Versio Muutos 1.2 16.8.2013 Lisätty muutoshistoria. Korjattu Tiedonhallintapalvelu; Riskityypin

Lisätiedot

ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE

ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Ohje 1/2016 1(5) ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Kohderyhmät Voimassaoloaika Tarkoitus Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Terveydenhuollon tehtäväluokitus

Terveydenhuollon tehtäväluokitus Terveydenhuollon tehtäväluokitus Maritta Korhonen Hankepäällikkö, PSSHP maritta.korhonen@kuh.fi Helena Eronen Arkistotoimen johtaja, PPSHP helena.eronen@ppshp.fi Tehtäväluokka käsitteenä Asiakirjan arkistonmuodostussuunnitelman

Lisätiedot

Eteläesplanadi 10 PL 1 00131 HELSINKI Vaihde (09) 18251 Telekopio (09) 1825 7730 MÄÄRÄYSKOKOELMA 26.1.2000 3578/31/99 OM

Eteläesplanadi 10 PL 1 00131 HELSINKI Vaihde (09) 18251 Telekopio (09) 1825 7730 MÄÄRÄYSKOKOELMA 26.1.2000 3578/31/99 OM OIKEUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Eteläesplanadi 10 PL 1 00131 HELSINKI Vaihde (09) 18251 Telekopio (09) 1825 7730 MÄÄRÄYSKOKOELMA 26.1.2000 3578/31/99 OM KORKEIMMAN OIKEUDEN JA HOVIOIKEUDEN ILMOITUKSET HOLHOUS-

Lisätiedot

Terveystiedot Omakannassa

Terveystiedot Omakannassa Terveystiedot Omakannassa 11.4.2016 Kaija Leskinen 1 Informaatio, suostumus ja kiellot 1. Kuittaa ensin informaatio potilastietojen käytöstä, mikäli et ole sitä jo tehnyt 2. Voit antaa suostumuksen tietojen

Lisätiedot

ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35)

ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35) ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K)

VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K) VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4 6 HUOMAUTUKSET... 5 Muutoshistoria

Lisätiedot

1 Rekisterinpitäjä. 2 Yhteyshenkilö. 3 Rekisterin nimi. 4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

1 Rekisterinpitäjä. 2 Yhteyshenkilö. 3 Rekisterin nimi. 4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 1 Rekisterinpitäjä Clementia Oy (2320280-1) Kiilakiventie 1, 90250 Oulu info@clementia.fi, 0403592019 2 Yhteyshenkilö Marko Heikkilä Kiilakiventie 1, 90250 Oulu marko@clementia.fi, 0403592019 3 Rekisterin

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat

Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat 5.9.2007 1 Sisällys Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat 1 Potilasasiakirjat 1 Potilasasiakirjarekisteri 1 Rekisterinpitäjän vastuu ja velvollisuudet

Lisätiedot

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta RAFAELA-hoitoisuusluokitus-jär je 1 Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta Ohje: Lomake täytetään Tilaajan toimesta ja palautetaan Toimittajalle käyttöoikeussopimuksen mukana. 1. Aineiston omistajuus

Lisätiedot

Asiakirjojen sailytysvaatimukset, toimitusjohtaja Antero Ensio, Ensitieto Oy

Asiakirjojen sailytysvaatimukset, toimitusjohtaja Antero Ensio, Ensitieto Oy SUOMEN KUNTALIITTO Sosiaali- ja terveysyksikkö TERVEYDENHUOLLON 27. ATK- PAIVAT 4. - 5.6.2001 Asiakirjojen sailytysvaatimukset, toimitusjohtaja Antero Ensio, Ensitieto Oy Asiakirjojen säilytysvaatimukset

Lisätiedot

Sivu x/x Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013

Sivu x/x Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013 HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Sivu x/x Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lisätiedot

Tietojen lataaminen SOTE-organisaatiorekisteristä ja IAH-koodistosta omiin tietojärjestelmiin

Tietojen lataaminen SOTE-organisaatiorekisteristä ja IAH-koodistosta omiin tietojärjestelmiin TOIMINTAOHJE 1(6) Tietojen lataaminen SOTE-organisaatiorekisteristä ja IAH-koodistosta omiin tietojärjestelmiin Taustaa THL - SOTE-organisaatiorekisteriä käytetään sähköisten lääkemääräysten ja potilasasiakirjojen

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Sosiaali- ja Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Tampere Pia-Liisa Heiliö Neuvotteleva virkamies 12.5.2015

Lisätiedot

REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN 27. 28.5.2002 Liite 5. REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN YLEINEN TIEDONSAANTIOIKEUS : REKISTERISELOSTE HENKILÖKOHTAINEN TIEDONSAANTIOIKEUS: - Rekisteröityjen informointi henkilötietojensa

Lisätiedot

KUUKAUSI-ILMOITUSTEKNIIKAN TIETUEKUVAUS

KUUKAUSI-ILMOITUSTEKNIIKAN TIETUEKUVAUS KUUKAUSI-ILMOITUSTEKNIIKAN TIETUEKUVAUS Ohje sähköisen kuukausi-ilmoituksen tekemiseen Versio 2.0-1.1.2012 (päivitetty 2015) Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen Puh. 010 195 000 www.ilmarinen.fi TAUSTAA Tämä

Lisätiedot

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/2013 28.3.2014/251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen 1.9.2015 Joni Komulainen, lakimies, OPER Muutetut lait 1) Lääkemääräyslaki Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Työnantajan perustiedot ja työntekijätiedot

Työnantajan perustiedot ja työntekijätiedot U-H Rakennus Oy Työnantajan perustiedot ja työntekijätiedot Ohje Excel-tiedoston täyttöön Sisällys 1 Yleistä... 1 1.1 Työnantajan perustiedot... 1 1.2 Työntekijätiedot... 4 1 Yleistä Rakennustyömaan päätoteuttajana

Lisätiedot

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää)

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää) Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa puh. (09) 83911 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vastuuhenkilö yhteyshenkilö

Lisätiedot

Terveydenhuollon ATK-päivät

Terveydenhuollon ATK-päivät Terveydenhuollon ATK-päivät 27.5.2002 Tero Tammisalo Myyntipäällikkö Alueellinen digitaalinen arkisto Aiheet Aiheen esittely Asiointi ja prosessit sähköiseksi, verkkoon Sähköinen käsittely ja päätöksenteko

Lisätiedot

Tiedonhallintapalvelu ammattilaisen työn tukena

Tiedonhallintapalvelu ammattilaisen työn tukena Tiedonhallintapalvelu ammattilaisen työn tukena Kuntatalo 26.10.2011 26.10.2011 Heikki Virkkunen 1 Tiedot sähköiseksi > Toimintatavat muuttuvat Sähköisen tiedon käyttö muuttaa toimintatapoja Alkuun vaatii

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Syötetään haettavan tai lisättävän henkilön henkilötunnus, keinohenkilötunnus, K-tunnus tai asiakasnumero.

Syötetään haettavan tai lisättävän henkilön henkilötunnus, keinohenkilötunnus, K-tunnus tai asiakasnumero. 1 2 Syötetään haettavan tai lisättävän henkilön henkilötunnus, keinohenkilötunnus, K-tunnus tai asiakasnumero. Asiakasnumero on A+8 merkkiä tai 8 merkkiä ja kohta Asiakasnumero rastitettuna. Järjestelmä

Lisätiedot

Kansallisarkisto SÄHKE2-AUDITOINNIT PALVELUKUVAUS. v. 1.0 (18.4.2012)

Kansallisarkisto SÄHKE2-AUDITOINNIT PALVELUKUVAUS. v. 1.0 (18.4.2012) 1 (9) Kansallisarkisto SÄHKE2-AUDITOINNIT PALVELUKUVAUS v. 1.0 (18.4.2012) VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Sisältö 1.0 18.4.2012 Mikko Eräkaski ensimmäinen julkaistu versio 2 (9) Sisältö: 1. Yleistä

Lisätiedot

Laitoshuollon rekisteri

Laitoshuollon rekisteri Tietosuojaseloste 1/6 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja

Lisätiedot

Työterveyshuollon potilasrekisteri

Työterveyshuollon potilasrekisteri Tietosuojaseloste 1/7 1. Rekisterinpitäjä Vantaan terveyskeskus / Vantaan Työterveys liikelaitos Toimipisteet: Tikkurilan toimipiste, Kielotie 11 A, 01300 Vantaa, Myyrmäen toimipiste, Jönsaksentie 4 E,

Lisätiedot