Asiakirjojen kuvailutiedot Sivu 1. earkisto Asiakirjojen kuvailutiedot OID:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakirjojen kuvailutiedot Sivu 1. earkisto Asiakirjojen kuvailutiedot OID: 1.2.246.777.11.2013.8"

Transkriptio

1 Asiakirjojen kuvailu Sivu 1 earkisto Asiakirjojen kuvailu OID: VRSIOIDO Versionro: Versiohistoria : earkiston ensimmäisen toteutusversion pohjana käytetty määritys : julkaisuversio käyttötapauksiin (identtinen joulukuun 2008 CDA R2 header paketissa olleen Liite2:n kanssa) Viila-pajassa tehtiin luonnosversio, johon koottiin pienryhmätyöskentelyssä alkutalven aikana esitetyt muutokset. Luonnos laitettiin kommentointikierrokselle dellistä versiosta saatujen kommenttien perusteella muokattu versio julkaistavaksi kanta.fi-palvelussa ja earkistossa tehtävien muutosten pohjaksi. Huomioitavia asioita: - renpitäjä- ja retietojen pakollisuus voi jatkossa muuttua hoitoasiakirjoilla erillisjärjestelmä-ratkaisun takia - räiden sähköisen arkistonmuodostussuunnitelman mukaan tuotettavien tietojen (kuten tehtäväluokka (eams), säilytysaikaluokka, tyyppi) pakollisuudet voivat muuttua. - earkiston toteutuksen yhteydessä tarkistetaan tätä määrittelyä, joten toteutusteknisistä syistä voidaan tähän määrittelyyn tehdä muutoksia, joista etaan erikseen. - HL7 CDA R2 Header -määrittelyt tullaan tarkistamaan erikseen - Muutoksista on tehty vertailua edelliseen earkisto-toteutuksessa käytettyyn ( ) versioon (ks. Vertailua ja Vertailua2 -sivut/välilehdet) Korjattu Vertailua2-sivulla valmistumisen tila -kuvailutiedon osalta vertailua ja listätty myös CDA R2 Header määritys-sarake jäljitettävyyden tukemiseksi äsmennetty sähköiset allekirjoitus -kentän kuvausta ja muutettu allekirjoitus pakolliseksi palvelutapahtuma-asiakirjalla Lisätty tyyppi -kuvailutietoon liittyvän koodiston nimi ja tunnus SÄHK2-vaatimusten vuoksi tehtävät lisäykset merkitty. Lisätty huomautus, että merkinnän tekijän puuttuessa ko. elementti on toimitettava tyhjänä, koska CDAskeema vaatii SÄHK2-vaatimusten täyttämisen vuoksi täsmennetty: - merkinnän tekijää: Muutettu SÄHK2-metatieto -sarakkeeseen Agent.Role (2.14.1) - > Agent.PersonalName Kaikki kuvailutietoihin poimittava henkilöt ovat rooliltaan merkinnän tekijöitä. - säilytysajan laskentaa: määräajan säilytettävillä käytetään laskennan perusteena arkistointiaikaa Palvelutapahtuma-asiakirjan pitää olla arkistoitu ennen hoitoasiakirjaa, minkä tarkistamiseen käytetään ensisijaisuus -kenttää Lisätty ja täsmennetty SÄHK2-täydennyksiä. Lisätty täsmennys ensisijaisen asiakirjan kohdalle: "oisen ensisijaisen asiakirjan saa arkistoida palvelutapahtumaan vain korvaus menettelyllä." Muutettu potilaan sukupuoli - kuvailutiedon kuvausta äsmennetty SÄHK2-lisäyksiä Palvelutapahtuma-asiakirjalla asiakirjan otsikko on "palvelutapahtumaasiakirja". Palvelutapahtuma-asiakirjalla asiakirjan tyyppi on "arkisto-asiakirja" Palvelutapahtumaan osallistuvat palveluyksiköt ja prosessitapahtumien aika - kuvailutiedon CDA R2 kansainväliset määritykset -kenttää on korjattu vastaamaan skeemaa Korjattu suojaustaso ja tietoturvataso -kuvailutietojen kuvauksia Poistettu väärä kommentti tyyppi -kuvailutiedon kohdalta Päivitetty tyyppi -kuvailutietokoodiston versio Päivitetty Salassapidon peruste -kuvailutiedon vakioarvo 2.17 LUONNOS ALOIU ARKISOASIAKIRJOJN MÄÄRILY ehty ehdotus arkistoasiakirjojen kuvailutietojen pakollisuuksista, palautettu takaisin "sisältääkö palvelutapahtuma osastohoitoa" - kuvailutieto ja muutettu hoitoasiakirjojen kohdalla pakollisuutta koskien sisällysluetteloa Lisätty uudeksi kuvailutiedoksi (CDA R2-kenttä vielä etsimättä) ylläpidettäviä keskeisiä terveystietoja varten paikka laittaa ylös pohjana olleen asiakirjan OID ensijaisuuden ja palvelutapahtumatunnuksen osalta kenttien pakollisuuksia muutettu, ylläpidettäviä keskeisiä terveystietoja varten tehdylle kentälle annettu nimeksi "Ylläpidettävän asiakirjan pohja-asiakirjan " ja sen pakollisuudet merkattu. Suostumus-, kielto-, informointi- ja tahdonilmaisut-sarakkeet yhdistetty, koska niiden kohdalla pakollisuudet eivät poikkea Korjattu säilytysaikaluokka -kuvailutiedon kuvausta. Poistettu Vertailua- ja Vertailua2-välilehdet Poistettu selityksistä turhat symbolit Lisätty koosteasiakirjojen kuvailu Muutettu "renpitäjän laji" pakolliseksi myös luovutusilmoituksessa ja potilashallinnon varmistusasiakirjassa, tarkennettu ehtoa koskien "potilaan kotikuntaa" potilashallinonvarmistusasiakirjan osalta Siistitty ja muokattu seuraavien kenttien kuvausta: potilaan syntymäaika, potilaan kotikunta, asiakirjan merkinnän tekijän henkilötunnus, asiakirjan valmistumisen tila, asiakirjan aktiivi renpitäjä, asiakirjan aktiivi renpitäjän nimi, asiakirjan tehtäväluokka (eams), asiakirjan säilytysaikaluokka, asiakirjan otsikko, asiakirjan luottamuksellisuus, asiakirjan kieli, asiakirjan erityissisältö, palvelutapahtumatunnus, palvelutapahtuman kokonaisaika, asiakirjan sähköiset allekirjoitus ja käyttöoikeuden omaava rooli Merkitty kuvailutietojen toisteisuudet taulukkoon. Lisätty allekirjoitus ja salaus -tietoryhmälle/väliotsikolle CDA-määritys hl7fi:signaturecollection arkistettu selityksiä ja ulkoasua parannettu Muutettu koosteasiakirjojen kohdalla asiakirjan otsikko pakolliseksi tiedoksi ja Korjattu koosteasiakirjojen kohdalla repitäjä- ja potilasretunnus- puuttuviksi. Poistettu sarake "Potilashallinnon varmistus". Ohjeistettu merkinnän tekijän tunnus ja nimi -kohtien sekä kohdan "Palvelutapahtumaan osallistuvat palveluyksiköt ja prosessitapahtumien aika" täyttämistä palvelutapahtuma-asiakirjojen kohdalla. merkinnän tekijän nimi - kohdassa poistettu virhellinen vaihtoehto koskien CDA R2-määrityksiä ja softwaresupport-kentän sisältö korjattu määrämuotoiseksi. Annettu OID-tunniste Muutettu pakollisiksi tiedoiksi asiakirjan merkinnän tekijän tunnus ja nimi - kohdat sekä kohta "Palvelutapahtumaan osallistuvat palveluyksiköt ja prosessitapahtumien aika" koskien palvelutapahtuma-asiakirjoja. Samalla tarkennettu kohdan "palvelutapahtuman kokonaisaika" sekä kohdan "palvelujentuottaja" täyttöohjetta. Versio

2 Asiakirjojen kuvailu Sivu 2 Potilastietojärjestelmässä muodostettavan asiakirjan kuvailu (meta) CDA R2 header -osassa Palvelutapahtuma-asiakirja Hoitoasiakirja (sis. ylläpidettävät keskeiset terveys) Luovutusilmoitus Nimi Laajempi kuvaus Pakollisuus tunniste Asiakirja yksilöidään OID-tunnuksen mukaan; palveluntuottaja voi päättää, mille (organisaation) hallinnolliselle tasolle haluaa kiinnittää asiakirjansa. palveluntuottaja vastaa siitä, että yksilöintitunnukset ovat ainutkertaisia ja yksiselitteisiä. Kuvantamislaitteiden tuottamissa kuvissa OID-tunnus tuotetaan laitteen perusteella: laitevalmistaja antaa laitteelle oman OIDtunnuksen, joka liitetään kuvaan metatiedoksi Suostumus, kielto, informointi, hoitotahto ja elinluovutustahto Koosteasiakirjat Asiaan liittyvä koodisto oistuvuus P P P P P Identifier.Nati veid (2.3) SÄHK2-metatieto ClinicalDocument.id CDA R2 -määritykset Alkuperäisen asiakirjan Mikäli dokumentista tuotetaan uusia versioita, tämä tunnus pysyy samana kaikissa versioissa (= tämän tunnuksen avulla voidaan jäljittää alkuperäisen asiakirjan kaikki uudet versiot). Jos asiakirja muuttuu, se siis saa uuden yksilöintitunnuksen, mutta tämän kentän tunnus ei muutu. nsimmäisellä versiolla on sama kuin asiakirjan. P P P P ei Relation.Repla ces/relation.is ReplacedBy (2.10.1) ClinicalDocument.setId versio Versionumero kasvaa asiakirjan päivittyessä; numerointi aloitetaan 1:stä ja P P P P ei Version (4.11) ClinicalDocument.versionNumber se kasvaa aina yhdellä Korjatun asiakirjan Asiakirja, johon muutos tai mitätöinti kohdistuu, eli edellisen asiakirjaversion tunnus. hto: pakollinen niillä asiakirjoilla, joilla korvataan ep ep O ep ei ClinicalDocument.relatedDocument.pa rentdocument tai mitätöidään edellinen asiakirja. Ylläpidettävän asiakirjan pohja-asiakirjan Kentää käytetään keskeisten terveystietojen kohdalla ylläpidettävissä asiakirjoissa kertomaan asiakirjan pohjana käytetyn asiakirjan tunnus. hto: pakollinen ylläpidettävien keskeisten terveystietojen kohdalla (eli tiettyjen näkymien kohdalla), kun tiedonhallintapalvelussa potilaalle ko. asiakirjasta ei ep ei ei ei ClinicalDocument.relatedDocument.pa rentdocument (type-tieto poikkeaa siitä mitä "Korjatun asiakirjan " -kentän kohdalla) voimassaoleva asiakirja (eli ei voida vaatia, kun ko. asiakirjaa ei ole koskaan potilaalle tehty) ekniset CDA R2 rakenteen aluekoodi Vakioarvo on FI P P P P P ClinicalDocument.realmCode Asiakirjassa noudatettu CDA:han liittyvä koodi, ilmaisee mitä RIM ja CDA R2 versiota on käytetty P P P P P ClinicalDocument.typeId tekninen standardiversio sanomassa Asiakirjassa noudatettu määritys CDA:han liittyvä koodi, joka ilmaisee mihin määritysasiakirjoihin CDA R2 asiakirja perustuu:- ydintietomääritysten versio - HL7 CDA R2 suomalainen paikallistamisversio P P P P P ClinicalDocument.templateId Potilaan perus Potilaan henkilötunnus Virallinen tai tilapäinen henkilötunnus (muodollisuustarkistus tehdään viralliselle henkilötunnukselle). hto: ei koske ostopalvelun palvelukohtaisia potilashallinnon varmistusasiakirjoja. Potilaan sukunimet Potilaan kutsumanimi Potilaan etunimet Potilaan syntymäaika Potilaan sukupuoli Potilaan kotikunta laatijan merkinnän tekijän henkilötunnus Sukunimet ilmoitetaan yhdessä kentässä, vaikka olisi useita. Jos nimeä ei ole tiedossa, käytetään tietojärjestelmän käyttämää tilapäistä nimeä. hto: ei koske ostopalvelun palvelukohtaisia potilashallinnon varmistusasiakirjoja. Nimi, jota potilas käyttää, mutta joka ei ole mikään potilaan virallisista etunimistä Viralliset oikeassa järjestyksessä esim. VRK:n mukaan kukin omassa kentässä.(ereseptissä etunimet ovat yhteisessä kentässä). Jos nimeä ei ole tiedossa, käytetään tietojärjestelmän käyttämää tilapäistä nimeä. hto: ei koske ostopalvelun palvelukohtaisia potilashallinnon varmistusasiakirjoja. Syntymäaika muodostetaan keinotekoisesti, jos oikea syntymäaika ei ole tiedossa. hto: ei koske ostopalvelun palvelukohtaisia potilashallinnon varmistusasiakirjoja. Sukupuolitietoa saatetaan tarvita joissain tilanteissa tunnistamisessa, esim. kun ei ole virallista hetua eikä oikeaa syntymäaikaa. (Sukupuolitietokoodistossa on myös vaihtoehdot 0 = tuntematon ja 9 = määrittelemättä.) Potilaan kotikunta. Palvelutapahtuma- ja hoitoasiakirjoissa palvelutapahtuman alkaessa. hto: julkisen palvelujen antajan rein kuuluvissa asiakirjoissa pakollinen, tarkistus tehdään Renpitäjä laji - kenttää vasten, ei koske ostopalvelun palvelukohtaisia potilashallinnon varmistusasiakirjoja laatimiseen osallistuneet henkilöt nsisijaisesti osallisten henkilöiden virallinen suomalainen henkilötunnus, tai sitten erhikki-rekisteröintinumero tai, jos henkilö ei ole terveydenhuollon ammattihenkilö, VRK:n yksilöivä tunnus. Hoitoasiakirjoissa osalliset ovat asiakirjan laatimiseen merkinnän tekijänä osallistuneet. Palvelutapahtuma-asiakirjassa tähän kohtaan laitetaan sen ammattihenkilön tunnus, jonka merkitsemän potilashallinnon tapahtuman perusteella palvelutapahtuma-asiakirja tietojärjestelmässä luodaan (esim. potilaan ajanvarauksen tehneen ammattihenkilön tunnus). P P P P P trole.id P P P P P trole.patient.name.family O O O O O trole.patient.name.given qualifier="cl" P P P P P P P P P P P O O O O AR/YDIN - Sukupuoli, ep A ep O ei VRK/HL - Kuntakoodit, trole.patient.name.given trole.patient.birthime trole.patient. administrativegendercode hl7fi:patienthomemunicipality P O O O ei ClinicalDocument.author.assignedAut hor.id merkinnän tekijän Rakenteinen nimi P O O O ei Agent.Personal ClinicalDocument.author.assignedAut nimi Name hor.assignedperson.name elinkaaren luontiaika Ajankohta, jolloin potilastietojärjestelmän sisältämistä (asiakirjallisista) P P P P P Date.Created ClinicalDocument.effectiveime tiedoista muodostettiin asiakirja (CDA R2 tiedosto) (2.2.1) arkistointiaika Ajankohta, jolloin asiakirja tallennettiin arkistoon (arkisto täyttää); A A A A ei hl7fi:declaredime kopiointiaika Kenttä voi olla täytettynä vain Kanan ulkopuolisessa asiakirjassa. Kenttä A A A A ei ClinicalDocument.copyime on tyhjä, mikäli kyseessä on alkuperäinen asiakirja Kanassa. Kentässä on sisältöä, jos kyseessä on Kanan luovuttama kopioasiakirja. Kana hyödyntää tietoa varmistaakseen, ettei sen luovuttamaa asiakirjaa arkistoida uudestaa. Potilastietojärjestelmä voi hyödyntää tietoa luovutuksessa saatujen asiakirjojen hallinnassa. hävittämispäivä Säilytysajan perusteella määritelty hävittämispäivämäärä, jolloin asiakirja hävitetään Kanasta. A A A A ei RetentionPerio hl7fi:retentionperiod dnd (2.11.3) valmistumisen tila tila on aina "arkistointivalmis", kun potilastietojärjestelmä toimittaa sen Kanaan. Poikkeuksena kuitenkin ns. mitätöivät, tyhjät asiakirjat, joissa asiakirjan tilan tulee olla "poistettu". Muut tilamuutokset ovat Kanan sisäisiä. valmistumisen tila, Status (2.12) hl7fi:recordstatus KUVAILUIDO

3 Asiakirjojen kuvailu Sivu 3 ensisijaisuus Ilmaisee, onko asiakirja palvelutapahtuma-asiakirja (=ensisijainen) vai sisältöasiakirja (=toissijainen) P P ei ei ei earkisto - Palvelutapahtu man ensisijaisuus, renpitäjä Renpidosta vastaavan renpitäjän OID-koodi ja nimi P P P P ei Renpitäj äreä ei ole vielä perustettu. potilasretunnus (potilas)retarkenne potilasretarkenteen nimi aktiivi renpitäjä aktiivi renpitäjän nimi tehtäväluokka (eams) säilytysaikaluokka säilytysajan jatko otsikko Kertoo, mihin renpitäjän henkilörein asiakirja kuuluu (palvelujen antajalla voi olla useita rekistereitä). ri rekistereillä on eri käyttötarkoitus. Retiedon käyttö toiseen käyttötarkoitukseen edellyttää luovutukseen liityvien asioiden huomiointia. Retarkenne on tieto, jolla samalla retunnuksella merkityt jaetaan edelleen loogisesti eri käyttötarkoituksiin. ietojen käyttö toiseen tarkoitukseen kuin mitä tarkenne ilmaisee, edellyttää tiedon luovutusta siihen liittyvine toimenpiteineen (potilaan suostumus, luovutusilmoitus, kieltojen huomiointi). arkennetta käytetään työterveyshuollon potilasressä ilmaisemaan, minkä työnantajan työterveyshuollosta on kyse. JHS suosituksen mukaisesti työantajan y-tunnuksesta (YJ ren julkinen tieto) muodostettu työnantajan OID-tunnus. hto: pakollinen, jos potilasretunnus on työterveyshuolto. yönanatajan nimi. hto: pakollinen, jos potilasretunnus on työterveyshuolto. Jos renpitäjä muuttuu, niin tässä kentässä on tieto aktiivisesta (= voimassa olevasta) renpitäjästä (ensimmäistä kertaa arkistoitaessa pitää olla tyhjä). alkuperäinen renpitäjä säilyy aina renpitäjä kentässä. Jos renpitäjä muuttuu, niin tässä kentässä on tieto aktiivisesta (= voimassa olevasta) renpitäjän nimestä (ensimmäistä kertaa arkistoitaessa pitää olla tyhjä). alkuperäinen renpitäjä säilyy aina renpitäjä kentässä. Sisältöasiakirjan terveydenhuollon eams-tehtäväluokituksen mukainen tehtäväluokka, jonka arvo määrittyy näkymän ja tehtäväluokan välille määritellyn suhteen kautta. Kaikkia tehtäväluokkia ei voida päätellä näkymätiedosta (mm. seulonta, terveysneuvonta ja virka-aputehtävät), jolloin asiakirjaa tuottavan järjestelmän on johdettava tehtäväluokka muista asiakirjan merkintöihin liittyvistä tiedoista. Säilytysaikaluokka perustuu potilasasiakirja-asetukseen ja sen säilytysaikaliitteeseen. Päättely perustuu tehtäväluokkaan ja asiakirjatyyppiin. Ilmenee näkymäluokituksen lisätietona. Ilmaistaan ajanjakso, jolla jatketaan asiakirjan normaalin säilytysaikaluokan perusteella laskettua säilytysaikaa. Renpitäjän arkistonhoitaja tekee pidennyksen arkistohoitajan käyttöliittymällä. Vakioarvo on "potilasasiakirja" paitsi, kun kyse on yhden näkymän asiakirjasta tai palvelutapahtuma-asiakirjasta. Yhden näkymän asiakirjassa otsikkona on näkymä. Palvelukohtainen ostopalvelun varmistusasiakirja ei ole potilasasiakirja, mutta se saa yhden näkymän asiakirjana joka tapauksessa otsikoksi näkymän. Palvelutapahtuma-asiakirjan otsikko on "palvelutapahtuma-asiakirja". Näkymä -koodiston sarakkeessa "näkymätyyppi" ylläpidettävä tieto. Näkymätyyppiä käytetään osana päättelyä, tuleeko näkymästä muodostaa erillinen asiakirja (lomakeasiakirjat). Merkinnän näkymätyyppistä voidaan myös päätellä, onko näkymän sisäinen tietorakennemäärittely osa yleistä rakennemäärittelyä vai koskeeko sitä erityinen, esim. lomakekohtainen P P P P ei Kanapalvelut - Potilasasiakirj an retunnus, hl7fi:encompassingncountermasterc ode ClinicalDocument.custodian.assigned Custodian.representedCustodianOrgan ization.id/name ClinicalDocument.code ep ep ep ei ei hl7fi:patientregistryspecifier ep ep ep ei ei A A A A ei Renpitäj äre A A A A ei Renpitäj äre P P P P ei SM - erveydenhuo llon tehtäväluokitu s, Säilytysaikalu okka, , A A A A ei Restriction.Ow ner (2.6.9) Function (2.13) RetentionPerio d (2.11.1) hl7fi:patientregistryspecifiername hl7fi:activecustodian hl7fi:activecustodianname hl7fi:functioncode hl7fi:retentionperiodclass hl7fi:extendedretentionperiod P P P P P itle (2.7) ClinicalDocument.title tyyppi asiakirjantyyp pi, määrittely. luottamuksellisuus Asiakirjat ovat aina terveydenhuollon salassapidettäviä. P P P P P Kanapalvelut - luottamukselli suus, sisältöön liittyvät sisällysluettelo eli näkymät Ilmaistaan kansallisella näkymäkoodistolla, minkä näkymien merkintöjä asiakirja sisältää. Saadaan merkintöjen näkymistä. Mitätöivissä tyhjissä asiakirjoissa tulee käyttää samoja näkymiä kuin mitätöinnin kohteena olevissa asiakirjoissa on käytetty. Vain palvelutapahtuma-asiakirjalta tai sen mitätöivältä tyhjältä asiakirjalta näkymä-tieto puuttuu. ei P P P P AR/YDIN - Näkymät 12 ype (2.15) hl7fi:documentype Restriction.Pu blicityclass (2.6.1) ClinicalDocument.confidentialityCode hl7fi:tableofcontents tiedostomuoto Kuvaa asiakirjan sisältöosan tiedostomuotoa. Kuvaa toissijaisen asiakirjan sisältöosan tallennusstandardin, CDA R2, PDF tai DICOM. tiedostomuoto, Format.Name ( ) hl7fi:fileformat kieli Organisaation käyttämien kielien mukaan suomi FI tai ruotsi SV. P P P P ei SFS - Kielikoodisto, Language (2.4) ClinicalDocument.languageCode erityissisältö Ilmaisee asiakirjan sellaisen erityissisällön, joka vaikuttaa asiakirjan näyttämiseen Omien tietojen katselussa kansalaiselle tai muuhun käsittelytilanteeseen. oistaiseksi käytössä vain luokka "erillinen muuta henkilöä koskeva asiakirja". hto: pakollinen, jos kyse on muuta henkilöä koskevasta asiakirjasta. oisen henkilön tunniste iedossa olevat muun henkilön perus. nsisijaisesti annetaan virallinen henkilötunnus, toissijaisesti nimi. Jokin tunnistetieto tulee antaa aina. hto: pakollinen, jos kyse on muuta henkilöä koskevasta asiakirjasta. ei ep ei ei ei earkisto - erityissisältö, hl7fi:sensitivedocument ei ep ei ei ei ClinicalDocument.participant.associat edntity.id typecode="sbj" ja classcode="con" Kansalaisen katselun viivästyttäminen Ilmaisee päivämäärän, mistä lähtien (ensimmäinen päivä) asiakirja voidaan näyttää ekatselussa. Asiakirjakohtaisen viivästyttämistiedon avulla voidaan toteuttaa erityinen tarve estää potilasta näkemästä tietoa tilanteessa, johon ammattihenkilö ei voi henkilökohtaisesti osallistua. ällä kentällä toteutaan myös lain momentin mukainen esto luovuttaa potilaalle tietoja, joiden luovuttamisesta voi terveydenhuollon ammattihenkilön harkinnan mukaan aiheutua vakavaa vaaraa potilaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille. Luovutusilmoituksen kohdalla kenttää käytetään ilmaisemaan, että luovutusilmoituksen mukaiset asiakirjat ovat olleet edellä mainitun lain alaisia, eikö niitä koskevia luovutuslokitietoja näytetä kansalaiselle Omien tietojen katselussa. ei O O ei ei hl7fi:releasedateforpatientviewing KUVAILUIDO

4 Asiakirjojen kuvailu Sivu 4 Palvelutapahtuman Palvelutapahtuma, johon asiakirja liittyy sisällöltään (palvelutapahtuma- ja hoitoasiakirja). Palvelutapahtumatunnus Palvelutapahtuman OID tunnus. P P ei ei ei ClinicalDocument.componentOf.enco mpassingncounter.id Palveluntuottaja Palveluntuottajan toimintayksikkötason tunniste. Palveluntuottaja on se palvelujen antaja, joka vastaa palvelutapahtuman tuottamisesta hoitovastuullisena. Palveluntuottaja voi toteuttaa palvelutapahtuman kokonaan itse tai osittain alihankkijan avulla. Palveluntuottaja voi olla sama kuin palvelun järjestäjä. Niiden asikirjojen kohdalla, jotka eivät ole osa palvelutapahtumaa ja joissa näin ollen ei ole palvelutapahtumatunnusta, laitetaan tähän kenttään laitetaan asiakirjan tuottaneen palvelujen antajan tunniste. Omien tietojen katselussa tehdyissä asiakirjoissa tähän laitetaan Omien tietojen katselun OID. P OA P P ei HL - SOorganisaatiore ClinicalDocument.componentOf.enco mpassingncounter.responsibleparty.a ssignedntity.representedorganization Palvelutapahtumaan osallistuvat palveluyksiköt ja prosessitapahtumien aika ieto palvelutapahtuman tuottamiseen osallistuneista palveluyksiköistä tallennetaan hoitoasiakirjoittain. Palveluyksiköistä ilmoitetaan tunnus, nimi ja hoidon alkamis- ja päättymispäivämäärä ja kellonaika. Palvelutapahtumaasiakirjan kohdalla tähän kenttään annetaan tieto palveluyksiköstä, jossa potilashallinnon tapahtuma, jonka perusteella palvelutapahtuma-asiakirja luodaan, kirjattiin. Alku- ja päättymispäivämääriä ja kellonaikoja palvelutapahtuma-asiakirjassa ei tarvitse antaa. P P P O ei HL - SOorganisaatiore ClinicalDocument.componentOf.enco mpassingncounter.encounterparticip ant.assignedntity.representedorganiz ation/clinicaldocument.componentof. encompassingncounter.encounterpart icipant.time Palvelutapahtuman kokonaisaika Palvelutapahtuman alku- ja loppupäivämäärä ja kelloaika. Saadaan hoitovastuullisen palveluyksikön prosessitapahtuman alku- ja loppupäivämäärästä. Laitoshoitotilanteessa ensimmäisen hoitovastuullisen palveluyksikön alkupäivämäärä ja viimeisen hoitovastuullisen palveluyksikön loppupäivämäärä. Koska palvelutapahtuman alkuvaiheessa loppupäivä ei välttämättä ole tiedossa, on vähimmäisvaatimuksena antaa alkupäivämäärä. Myös loppupäivämäärä tulisi päivittää asiakirjan tietoihin heti kun se on mahdollista. P ei ei ei ei ClinicalDocument.componentOf.enco mpassingncounter.effectiveime Palvelutapahtumaan sisältyvät palvelut Sisältääkö palvelutapahtuma osastohoitoa Palvelutapahtumaan sisältyvien prosessitapahtumien palveluluokitukset, jotka saadaan Headeriin merkintöjen palveluluokituksista, tallennetaan hoitoasiakirjoittain. ieto siitä, sisältääkö palvelutapahtuma osastohoitoa vai ei, tulee merkitä palvelutapahtuma-asiakirjaan koodistonmukaisella arvolla. ei O+ ei ei ei HL - erveysalan palveluluokitu s, P ei ei ei ei earkisto - Palvelutapahtu man laji ClinicalDocument.documentationOf hl7fi:encompassingncounter.code Repitäjän laji Ilmaisee, onko renpitäjä julkinen vai yksityinen P P P ei ei earkisto - hl7fi:custodianypecode Repitäjä n laji, Palvelun järjestäjä Palvelun järjestäjämisvastuussa tai työterveyshuollolla palvelun tuottajana P A ei ei ei HL - SOorganisaatiore olevan toimintayksikön OID-koodi hl7fi:outsourcingservicecustomer Palvelun järjestäjän nimi Palvelun järjestäjämisvastuussa tai työterveyshuollolla palvelun tuottajana P A ei ei ei HL - SOorganisaatiore olevan toimintayksikön nimi hl7fi:outsourcingservicecustomerna me Palvelukokonaisuustunnus Palvelu OID tunnus. Palvelu yksilöi taho, joka O+ A ei ei ei hl7fi:servicechainlink.servicechainli perustaa palvelu. nkid Palvelu nimi Palvelu vapaasanainen nimi O+ A ei ei ei hl7fi:servicechainlink.servicechainli nkname Palvelu luokka Palvelu kansallinen luokitus ja virallinen nimi O+ A ei ei ei HL - Palvelukokona isuusluokitus, hl7fi:servicechainlink.servicechainli nkcode (hoitokokonaisuus, episodi tai vastaava) n nimi (hoitokokonaisuus, episodi tai vastaava) luokka (hoitokokonaisuus, episodi tai vastaava) allekirjoitus ja salaus sähköiset allekirjoitus iedot ohjelmistoista tuottanut ohjelmisto järjestelmätoimittajan tietokenttä Organisaation sisäinen kokonaisuus voi koostua palvelutapahtumista tai sisäisessä toiminnassa muuten ryhmitellystä joukosta prosessitapahtumia siten, että yksi ryhmä ei ole osajoukko yhteen palvelutapahtumaan liitetyistä palvelutapahtumista. Organisaation sisäiset välikäsitteet eivät toimi luovutustilanteissa. Omien tietojen haussa potilastietojärjestelmän tulee tunnistaa sisäiset kokonaisuudet toissijaisen asiakirjan metatiedosta Kun organisaatio käyttää muita kuin palvelutapahtumista koostuvia kokonaisuuksia, sen tulee muodostaa toissijaiset asiakirjat alemmalla tasolla kuin palvelutapahtumakohtaisesti. oisin sanoen, organisaatiolla tulee olla oma toissijaisen erillisen asiakirjan oma lisämuodostamissääntö. ei O ei ei ei Luokitus ylläpidetään paikallisesti tai alueellisesti. Jos on tarve valtakunnallis een luokitukseen, asiasta tulee tehdä aloite vapaamuotoinen nimi. ei O ei ei ei luokka. Luokitus paikallinen tai alueellinen toistaiseksi. Asiakirjaan liitetty allekirjoitus (= allekirjoittajan avaimella tuotettu asiakirjan salattu tiiviste). Kaikissa asiakirjoissa on järjestelmäallekirjoitus ja osassa myös henkilökohtainen. ei O ei ei ei hl7fi:episodelinkid hl7fi:episodelinkname hl7fi:episodelinkcode hl7fi:signaturecollection P P P P ei hl7fi:signature P P P P ei hl7fi:softwaresupport - asiakirjan tuottanut ohjelmisto O O O ei ei hl7fi:product - asiakirjan toimittajan alue Ohjelmisto, ohjelmistoversio ja ohjelmiston tuottanut yritys: sisältää sekä määrämuotoisen osion että vapaamuotoisen tekstikentän (kts. HL7 Headermäärittely) Kunkin potilastietojärjestelmän omille tiedoille varattu kenttä; esimerkiksi jos tieto joltain osin halutaan toimittaa arkistoon yksityiskohtaisempana kuin kansalliset määrittelyt vaativat, esim. version tarkennus. SÄHK2- ÄYDNNYKS (arkiston sisäisiä) salassapitoaika Kaikki henkilötietoja sisältävät asiakirjat ovat salassapitoajaltaan oletuksena 100 vuotta. Mikäli tieto potilaan kuolemasta saadaan Kana-arkistoon, on salassapitoaika 50 vuotta potilaan kuolemasta. (Palvelukohtaisen ostopalvelun varmistusasiakirja on poikkeuksellisesti julkinen asiakirja, koska kyseessä ei ole henkilötietoja sisältävä potilasasiakirja). A A A A Restriction.Sec urityperiod (2.6.2) KUVAILUIDO

5 Asiakirjojen kuvailu Sivu 5 salassapidon päättymisajankohta Jos kuolintietoa ei ole, salassapitoajan perusteena on asiakirjan arkistointiaika, johon lisätään salassapitoaika. Jos kuolintieto saadaan, salassapitoajan laskemisen perusteena käytetään kuolinaikaa. A A A A Restriction.Sec urityperiodnd (2.6.3) salassapitoperuste oistaiseksi vakioarvo kaikille asiakirjoille: 'potilaslaki 13 2 mom' A A A A Restriction.Sec urityreason (2.6.4) suojaustaso oistaiseksi kaikille asiakirjoille määritellään vakioarvo 'IV'. A A A A Restriction.Pro tectionlevel (2.6.5) tietoturvaluokka henkilötietoja käyttöoikeuden omaava rooli oistaiseksi kaikille asiakirjoille määritellään vakioarvo 'KÄYÖ RAJOIU'. Kaikki terveydenhuollon kuuluvat luokkaan sisältää arkaluonteisia henkilötietoja Vakioarvo (työnimeksi) 'terveydenhuollon ammattihenkilö' ja tiedonhallintapalvelussa säilytettävillä potilaan asiakirjoilla 'henkilö itse ja terveydenhuollon ammattihenkilö' A A A A Restriction.Sec urityclass (2.6.6) A A A A Restriction.Per sonaldata (2.6.7) A A A A Restriction.Ac cessright.role ( ) käyttöoikeuden kuvaus Vakioarvo 'lukuoikeus asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessiin' A A A A Restriction.Ac cessright.desc ription ( ) säilytysajan peruste Pysyvästi säilytettäville asiakirjoille arkistolaitoksen päätös (koodiarvo 1) ja määräajan säilytettäville SM:n asetus 298/2009 (koodiarvo 2). Päättely tehdään säilytysaikaluokan perusteella. A A A A RetentionReas on (2.11.2) toimenpiteen tyyppi Vakioarvo potilaan hoito A A A A ype (5.6) Selitykset: Palvelutapahtuma-asiakirja (ent. ensisijainen asiakirja) Hoitoasiakirja Pakollisuus Pakollinen tieto hdollisesti pakollinen tieto Palvelujen antajan potilasasiakirja, jolla palvelujen antaja ilmoittaa earkistoon palvelutapahtuman. sisältöosa on tyhjä hoidollisesta tiedosta, mutta sisältää sähköisesti allekirjoitettavan osion (ks. sähköiset allekirjoitus). oisen ensisijaisen asiakirjan saa arkistoida palvelutapahtumaan vain korvaus menettelyllä. Sisältöasiakirja, joka sisältää potilaan terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja. Kuvailutiedon pakollisuus tietyssä asiakirjatyyppien ryhmässä. Arvot: P, ep, O, O+, OA, A, ei, - (mikäli arvoa ei tuoteta). Pakollinen potilastietojärjestelmälle eli potilastietojärjestelmä ei saa lähettää asiakirjaa ilman ko. tietoa Pakollinen potilastietojärjestelmälle tietyissä tilanteissa. Kussakin ep-kentän kuvauksessa on eritelty ehto, jonka mukaan pakollisuutta vaaditaan. P ep Vapaaehtoinen tieto Vapaaehtoinen, mutta suositellaan toteuttavaksi tietokenttä Vapaaehtoinen hoitoasiakirjassa Kana ylläpitää Vapaaehtoinen potilastietojärjestelmälle eli potilastietojärjestelmän ei tarvitse täyttää ko. tietoa, mutta haluttaessa se voidaan täyttää. Vapaaehtoinen, mutta suositeltava eli potilastietojärjestelmän olisi erityisen suositeltavaa täyttää ko. tieto. Hoitoasiakirjassa vapaaehtoinen potilastietojärjestelmälle. Jos tieto toimitetaan hoitoasiakirjalla, niin hoitoasiakirjassa oleva tieto säilytetään. Jos hoitoasiakirjalla ei ole tätä tietoa, Kana ottaa tiedon palvelutapahtumaasiakirjalta. Potilastietojärjestelmä ei saa lähettää ko. tietoa asiakirjassa Kanaan, vaan Kana hallinnoi ja täyttää tiedon tarvittaessa. i ietoa ei ylläpidetä lainkaan ko. asiakirjatyypin yhteydessä ei Asiaan liittyvä koodisto Koodiston kuvaus tai nimi ja OID tunnus. oistuva tietokenttä Mikäli toisteinen, muutoin. / SÄHK2-metatieto Määrittää mitä SÄHK2-metatietoa ko. tieto vastaa. CDA R2 määritykset Määrittää mitä CDA R2 -rakenteita ko. tiedon kuvaamiseen käytetään (katso tarkemmin Kana earkiston CDA R2 Header) O O+ OA A KUVAILUIDO

Asiakirjojen kuvailutiedot Sivu 1. earkisto Asiakirjojen kuvailutiedot OID: 1.2.246.777.11.2013.28

Asiakirjojen kuvailutiedot Sivu 1. earkisto Asiakirjojen kuvailutiedot OID: 1.2.246.777.11.2013.28 Asiakirjojen kuvailu Sivu 1 earkisto Asiakirjojen kuvailu OID: 1.2.246.777.11.2013.28 VRSIOIDO Versionro: Versiohistoria 4.12.2008: earkiston ensimmäisen toteutusversion pohjana käytetty määritys 5.2.2009:

Lisätiedot

Asiakirjojen kuvailutiedot Sivu 1. Asiakirjojen kuvailutiedot. earkisto

Asiakirjojen kuvailutiedot Sivu 1. Asiakirjojen kuvailutiedot. earkisto Asiakirjojen kuvailutiedot Sivu 1 earkisto Asiakirjojen kuvailutiedot VERSIOTIEDOT Versionro: Versiohistoria 4.12.2008: earkiston ensimmäisen toteutusversion pohjana käytetty määritys 5.2.2009: julkaisuversio

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Sosiaalihuollon metatietomalli Metatietoesimerkit

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Sosiaalihuollon metatietomalli Metatietoesimerkit Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Sosiaalihuollon metatietomalli Metatietoesimerkit Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Sosiaalihuollon asiakkuuden metatiedot... 2 3 Sosiaalihuollon asian metatiedot...

Lisätiedot

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Tampere 25.5.2010 Terveydenhuollon atk-päivät Maritta Korhonen Hankepäällikkö Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 3.6.2010 1 Metatieto, määritelmä Metatieto

Lisätiedot

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 176 Asiakirjahallinn vaatimukset tietojärjestelmille - sähköisen asiakirjatiedon käsittely, hallinta ja säilyttäminen Liite 3. Vertailu SÄHKE2-normin ja JHS176:n välillä Versio: Palautekierrosversio

Lisätiedot

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT 1 (9) Kansallisarkisto SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT SÄILYTYSJÄRJESTELMÄ v. 2.0 (23.4.2015) VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Sisältö 1.0 15.3.2012 Mikko Eräkaski yhteensä 37 vaatimusta 1.1 21.5.2013

Lisätiedot

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT 1 (5) Kansallisarkisto SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT eams-järjestelmä v 1.1 (21.9.2012) VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Sisältö 1.0 15.3.2012 Mikko Eräkaski yhteensä 10 vaatimusta 1.1 21.9.2012

Lisätiedot

Asiakirjojen kuvailutiedot Sivu 1. earkisto Asiakirjojen kuvailutiedot OID:

Asiakirjojen kuvailutiedot Sivu 1. earkisto Asiakirjojen kuvailutiedot OID: Asiakirjojen kuvailutiedot Sivu 1 earkisto Asiakirjojen kuvailutiedot OID: 1.2.246.777.11.2013.28 VRSIOIDO Versionro: Versiohistoria 4.12.2008: earkiston ensimmäisen toteutusversion pohjana käytetty määritys

Lisätiedot

Luonnos eams-rakenteeksi

Luonnos eams-rakenteeksi JHS-XXX: eams-rakenne ja xml-skeema Luonnos eams-rakenteeksi 19.4.2013 Tässä dokumentissa kuvataan keskeiset linjaukset tulevan JHS-suosituksen määrittämäksi eamsrakenteeksi. Dokumentti ei ole JHS-suositusluonnos,

Lisätiedot

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT 1 (11) Kansallisarkisto SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT OPERATIIVINEN JÄRJESTELMÄ v. 2.0 (23.4.2015) VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Sisältö 1.0 15.3.2012 Mikko Eräkaski yhteensä 49 vaatimusta 1.1

Lisätiedot

Liite 7: Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto. Rajapintakäyttötapaukset

Liite 7: Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto. Rajapintakäyttötapaukset Liite 7: Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Rajapintakäyttötapaukset Versiohistoria Versio Pvm Tekijät Muutokset 1.0 22.4.2016 Katja Korhonen Ensimmäinen julkaistu

Lisätiedot

WINHIT POTILASTIETOJEN LUOVUTUS JA TULOSTUS. Opas potilastietojen luovutukseen ja tulostukseen organisaation käyttöön

WINHIT POTILASTIETOJEN LUOVUTUS JA TULOSTUS. Opas potilastietojen luovutukseen ja tulostukseen organisaation käyttöön WINHIT POTILASTIETOJEN LUOVUTUS JA TULOSTUS Opas potilastietojen luovutukseen ja tulostukseen organisaation käyttöön Versio 23.04.2017 2017 2 / 7 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOA LUOVUTUSILMOITUKSESTA... 3 1.1.

Lisätiedot

Kanta. Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas

Kanta. Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas Käyttöohje 1 (10) Kanta Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas Tämä dokumentti on terveydenhuollon palvelujenantajien (rekisterinpitäjien) arkistonhoitajille tarkoitettu ohje. Ohjeessa kuvataan arkistonhoitajan

Lisätiedot

Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä. Rajapintakäyttötapaukset

Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä. Rajapintakäyttötapaukset Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Versiohistoria Versio Pvm Tekijät Muutokset 1.0 KK Ensimmäinen julkaistu versio. 2.0 12.10.2016 KK Muokattu käyttötapauksia Arkistoi

Lisätiedot

Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä. Rajapintakäyttötapaukset

Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä. Rajapintakäyttötapaukset Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Versiohistoria Versio Pvm Tekijät Muutokset 1.0 KK Ensimmäinen julkaistu versio. 2.0 12.10.2016 KK Muokattu käyttötapauksia Arkistoi

Lisätiedot

Valtakunnallinen arkistoratkaisu ja OID-koodin käyttö. Antero Ensio, toimitusjohtaja Ensitieto Oy Terveydenhuollon Atk-päivät 29.-30.5.

Valtakunnallinen arkistoratkaisu ja OID-koodin käyttö. Antero Ensio, toimitusjohtaja Ensitieto Oy Terveydenhuollon Atk-päivät 29.-30.5. Valtakunnallinen arkistoratkaisu ja OID-koodin käyttö Antero Ensio, toimitusjohtaja Ensitieto Oy Terveydenhuollon Atk-päivät 29.-30.5.2006 Mikkeli Normatiiviset vaatimukset ja lähteet lait standardit julkaisut

Lisätiedot

Poliisihallitus Seulontaesitys ID- 1 (3) 1545574631 Hallintoyksikkö. 16.11.2011 2020/2011/561 Kansallisarkisto

Poliisihallitus Seulontaesitys ID- 1 (3) 1545574631 Hallintoyksikkö. 16.11.2011 2020/2011/561 Kansallisarkisto Poliisihallitus Seulontaesitys ID- 1 (3) 1545574631 16.11.2011 2020/2011/561 Kansallisarkisto POLIISIN HALLINTOASIOIDEN TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA; SEULONTAESITYS Poliisihallitus lähettää poliisin hallintoasioiden

Lisätiedot

JHS 156 suosituksen päivitys

JHS 156 suosituksen päivitys JHS 156 suosituksen päivitys Mikael Himanka, Avain Technologies Oy Sisältö Suosituksen aikataulu Päivityksen taustat Suosituksen tavoitteet Suosituksen avulla saavutettavat edut Suosituksen menetelmät

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa Kansallinen Terveysarkisto - KanTa KanTa-palvelut pähkinänkuoressa 14.5.2012 Heikki Virkkunen THL / OPER 1 KanTa-palvelut: Tiivistetysti KanTa-palvelut ovat kansallisia terveydenhuollon tietojen sähköisiä

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Kela, Kanta-palvelut, 8.1.2015 Viimeisin versio: kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Käsiteltävät asiat Valmistautuminen Potilastiedon

Lisätiedot

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö 1 (8) SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö Määräys 15.3.2012 AL 9815/07.01.01.00/2008 Ohje 15.3.2012 AL 9815/07.01.01.00/2008 Sisältö Arkistolaitoksen määräys/ohje SÄHKE2-vaatimusten

Lisätiedot

Kela / IT-osasto KanTa-palveluryhmä Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys

Kela / IT-osasto KanTa-palveluryhmä Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys 1 Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys 2 VERSIOHISTORIA Versio Pvm Tekijät Selite 1.0 10.5.2012 TV Ensimmäinen julkinen versio 1.1 6.6.2012 TV Välityssanoman lähetys muutetaan synkroniseksi

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut,

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut, Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Kela, Kanta-palvelut, 16.11.2015 Käsiteltävät asiat Valmistautuminen Potilastiedon arkiston käyttöönottoon Arkistonhoitajan käyttöliittymä Käyttöönottokoe

Lisätiedot

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö 04.12.2009 1 (9) SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö Määräys 15.2.2010 Ohje 15.2.2010 Sisältö Arkistolaitoksen määräys/ohje SÄHKE2-vaatimusten mukaan toteutettuihin tietojärjestelmiin

Lisätiedot

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset 04.02.2005 1 (15) SÄHKE-hanke Tekninen mallintamisen Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Kanta-palveluiden tulevat toiminnallisuudet ja sisällöt Potilastiedon arkiston hyödyntäminen

Lisätiedot

Henkilötietojen siirtotiedoston muodostusohje Excel-ohjelman avulla

Henkilötietojen siirtotiedoston muodostusohje Excel-ohjelman avulla EXCEL-SIIRTOTIEDOSTON MUODOSTUSOHJE KEVÄÄN 2014 YHTEISHAKUA VARTEN Henkilötietojen siirtotiedoston muodostusohje Excel-ohjelman avulla Tässä ohjeessa kerrotaan, miten perusopetuksen päättöluokkalaisten,

Lisätiedot

TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA

TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA TOIMINTAOHJE 1(7) TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA 1. Taustaa Kansallisella Koodistopalvelimella olevia THL - ä ja Valvira - Terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat

Lisätiedot

Päivityspalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (5) Päivityspalvelu. Julkinen - Public

Päivityspalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (5) Päivityspalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (5) Tietuekuvaus Tietuekuvaus 2 (5) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Huollettavat tiedot (yritys => Posti)... 2 4 Huolletut tiedot (Posti => yritys)... 3 1 Johdanto

Lisätiedot

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Tämä ohje on tarkoitettu niille, jotka tekevät liittymishakemuksen Kanta-palveluihin. Ohjeessa on käsitelty kaikki, kohdat, joita sitoumuksen

Lisätiedot

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11. Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.2012 Kansallinen käyttöönoton tuki liittyjille Käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Kanta-palveluihin tallennettavia asiakirjoja koskevien määrittelyjen versiointikäytännöt

Kanta-palveluihin tallennettavia asiakirjoja koskevien määrittelyjen versiointikäytännöt 1 (6) Kanta-palveluihin tallennettavia asiakirjoja koskevien määrittelyjen versiointikäytännöt Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 KH Ensimmäinen julkaistu versio 2 (6) 1

Lisätiedot

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 Esityksen sisältö Potilastiedon arkiston tuotannon tilanne Kelan tarjoamat palvelut Yksityisen terveydenhuollon liittymisen tunnistetut

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät Potilastiedon arkisto Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät 26.6.2014 Potilastiedon arkiston hyödyt arkistonhoitajan työssä Arkiston käyttöönotto tuo mukanaan seuraavia hyötyjä Potilasasiakirjojen

Lisätiedot

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä 28.5.2013 Henna Koli, Kela KanTa-palvelut Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon, apteekkien

Lisätiedot

sivu 1 (5) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.91

sivu 1 (5) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.91 sivu 1 (5) Sähköinen vaatimusmäärittely 7.10.2016 versio 2.91 LIITE 2: Reseptikeskuksesta / Potilastietojärjestelmät HL7 MedicalRecords dokumentissa on määritelty tarkat ehdot, joiden mukaisesti ja voidaan

Lisätiedot

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Tämä ohje on tarkoitettu niille, jotka tekevät liittymishakemuksen Kanta-palveluihin ja päivättävät asiakastietojaan. Ohjeessa on käsitelty kaikki,

Lisätiedot

Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta

Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta Suomen Tilaajavastuu Oy Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta Rajapintakuvaus veronumeroiden tarkastamiseen ja henkilötietojen noutamiseen Suomen Tilaajavastuu Oy Muutoshistoria Päivämäärä Tekijä Muutos 11.2.2013

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ YHTEENVETOTIEDOT (VSOKVYHT)

VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ YHTEENVETOTIEDOT (VSOKVYHT) VEROHALLINTO 1.1.2016 A44/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ YHTEENVETOTIEDOT (VSOKVYHT) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2

Lisätiedot

earkisto Potilastietojärjestelmien käyttötapaukset Versio 2.4 27.5.2013

earkisto Potilastietojärjestelmien käyttötapaukset Versio 2.4 27.5.2013 earkisto Potilastietojärjestelmien käyttötapaukset Versio 2.4 DOKUMENTIN MUUTOSHISTORIA Versio Muutos Tekijä PVM - Lukuisia työversioita RA + työryhmä 0.7 Täydennetty ja muokattu versio Pokasen työpajaan

Lisätiedot

KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012)

KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012) KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4

Lisätiedot

VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön

VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Rajauksia... 2 2 VOIMASSAOLO... 3 3 TUNNUS-TIETO LUETTELO...

Lisätiedot

Omakanta alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi. Päivitetty

Omakanta alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi. Päivitetty Omakanta alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi Päivitetty 10.10.2017 Alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi Omakannassa / lainsäädäntö Omakantaa voi käyttää myös alaikäiset

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE)

VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A140/200/2015 versio 1.1. VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Tämä ohje on tarkoitettu niille, jotka tekevät liittymishakemuksen Kanta-palveluihin tai päivittävät asiakastietojaan. Ohjeessa on käsitelty kaikki

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy. Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto

Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy. Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto 1 Esityksen sisältö Asiakirjastandardin lähtökohdat Suunnitteluperiaatteet

Lisätiedot

AvoHILMO 1(17) Tekninen rakennekuvaus 2.1

AvoHILMO 1(17) Tekninen rakennekuvaus 2.1 AvoHILMO 1(17) Sisältö Sisältö... 1 Tavoitteet... 1 Muutokset edelliseen ohjeeseen... 2 Periaatteet... 2 Rakenne... 3 Yksilötapahtuma... 3 Yhteisötapahtuma... 4 Rakenne-esimerkki... 4 Kentät... 6 Kenttien

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset Lääkitysmäärittelyt 2016 1(18) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(18) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Mitätöintitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Mitätöintitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Mitätöintitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Mitätöintitiedot 2 (10) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0

Lisätiedot

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Pia Järvinen-Hiekkanen Lääkäriliitto 6.3.2014 Kela Kanta-palvelujen toteuttajana Kela on myös iso IT-talo Tietohallinnon toimialalla toimii IT-osasto, Tietohallinto-osasto

Lisätiedot

Sähköisen potilaskertomuksen ja kansallisen arkiston tekniset tietomäärittelyt

Sähköisen potilaskertomuksen ja kansallisen arkiston tekniset tietomäärittelyt Sähköisen potilaskertomuksen ja kansallisen arkiston tekniset tietomäärittelyt Terveydenhuollon Atk-päivät 2008 Lahden Sibeliustalossa 19.5.2008 Antero Ensio, toimitusjohtaja HL7 teknisen komitean co-chair

Lisätiedot

Sote-uudistuksen toimeenpano Kanta-palveluissa (Soutu-hanke) Erja Vornanen Kela

Sote-uudistuksen toimeenpano Kanta-palveluissa (Soutu-hanke) Erja Vornanen Kela Soteuudistuksen toimeenpano Kantapalveluissa (Soutuhanke) Erja Vornanen Kela 7.11.2017 Soutu hankkeen sisältö Sote ja maakuntauudistuksen aiheuttamien muutosten toimeenpano Kantapalveluissa Hankkeessa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Arkistonhoitajan käyttöliittymä Arkistonhoitajan käyttöliittymä. Käyttöohje

KÄYTTÖOHJE Arkistonhoitajan käyttöliittymä Arkistonhoitajan käyttöliittymä. Käyttöohje Käyttöohje Sisällys 1... 1 2 Tekniset vaatimukset... 1 2.1 Ohjelman osoite ja selaimen vaatimukset... 1 2.2 Varmennekortti... 2 2.3 Käyttäjäoikeudet... 2 2.4 Kortinlukijaohjelma ja varmenteen testaus...

Lisätiedot

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta Tarkennukset Samp o Pankin tarjoamaan Tunnistus palveluun Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta 1. JOHDANTO Sampo Pankin Tunnistuspalvelussa

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2016 A98/200/2016 versio 1.1. VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C)

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C) METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETOLUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 5 6 HUOMAUTUKSET... 6 Muutoshistoria

Lisätiedot

Kanta Potilastiedon arkiston teknisiä ohjeita

Kanta Potilastiedon arkiston teknisiä ohjeita Potilastiedon arkiston teknisiä ohjeita, v. 1.4 1 (5) Kanta Potilastiedon arkiston teknisiä ohjeita Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 0.1 Ensimmäinen luonnos projektiryhmän

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012. 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012. 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Organisaation muutostilanteet. Kela, Kanta-palvelut,

Organisaation muutostilanteet. Kela, Kanta-palvelut, Organisaation muutostilanteet Kela, Kanta-palvelut, 2.12.2016 Valmistautuminen organisaatiomuutoksiin Kartoita vaikutukset Kanta-palveluiden liittymisiin Tuleeko uusi/uusia liittyjiä? Lopettaako liittyjä

Lisätiedot

SUUNNITELMA JA RAPORTTI Potilastiedon arkisto -palvelun käyttöönottokoe

SUUNNITELMA JA RAPORTTI Potilastiedon arkisto -palvelun käyttöönottokoe kohde Yhteisrekisterin suostumuksenhallinta Potilastiedon arkisto (earkisto) Osa. Käyttöönottokoesuunnitelma (Liittyjä täyttää) Nimi (SOTE-organisaatiorekisterin mukainen lyhyt nimi) Liittyvä organisaatio

Lisätiedot

Kuva-aineistojen arkiston HL7 ADT-sanomien määritys V LUONNOS

Kuva-aineistojen arkiston HL7 ADT-sanomien määritys V LUONNOS 1 (14) Kuva-aineistojen arkiston 31.10.2017 2 (14) DOKUMENTIN MUUTOSHISTORIA Versio Muutos Tekijä PVM 0.1 Ensimmäinen versio sisäiseen Kela 21.3.2017 testikäyttöön 0.2 Kvarkin pilottiorganisaatioille Kela

Lisätiedot

KanTa HL7 -HelpDeskin kysymykset ja vastaukset 2012

KanTa HL7 -HelpDeskin kysymykset ja vastaukset 2012 1 (16) KanTa HL7 -HelpDeskin kysymykset ja vastaukset 2012 Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 24.01.2012 Pekka Rinne Vuoden 2012 KanTa HL7 HelpDesk dokumentti luotu. Vuoden

Lisätiedot

JHS 191 Tiedonohjaussuunnitelman rakenne Liite 1. Metatietomalli

JHS 191 Tiedonohjaussuunnitelman rakenne Liite 1. Metatietomalli JHS 191 Tiedonohjaussuunnitelman rakenne Liite 1. malli Versio: 1.0 / 15.1.2015 Julkaistu: 14.4.2015 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Metatiedot...3 2 Tiedonohjaussuunnitelman rakenneosien yhteiset

Lisätiedot

Peltolantie 2 D, Vantaa puh.(09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää)

Peltolantie 2 D, Vantaa puh.(09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää) Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan terveyskeskus Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa puh.(09) 83911 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vastuuhenkilö yhteyshenkilö ja yhteystiedot:

Lisätiedot

KanTa HL7 -HelpDeskin kysymykset ja vastaukset 2011

KanTa HL7 -HelpDeskin kysymykset ja vastaukset 2011 1 (11) KanTa HL7 -HelpDeskin kysymykset ja vastaukset 2011 Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 0.1 14.01.2010 Pekka Rinne Vuoden 2011 KanTa HL7 HelpDesk dokumentti luotu. 1.0

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT)

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT) VEROHALLINTO 1.1.2016 A47/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt

Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2011 Matti Mäkelä 31.5.2011 Suostumuksenhallinta / Matti Mäkelä 1 Mistä on kysymys? (Sosiaali- ja) terveydenhuollon asiakastiedot

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

ORGANISAATIO- JA AMMATINHARJOITTAJATIETOJEN TARKASTAMINEN KANSALLISELTA KOODISTOPALVELIMELTA

ORGANISAATIO- JA AMMATINHARJOITTAJATIETOJEN TARKASTAMINEN KANSALLISELTA KOODISTOPALVELIMELTA TOIMINTAOHJE 1(7) ORGANISAATIO- JA AMMATINHARJOITTAJATIETOJEN TARKASTAMINEN KANSALLISELTA KOODISTOPALVELIMELTA 1. Taustaa Kansallisella koodistopalvelimella olevien THL - SOTE-organisaatiorekisterin ja

Lisätiedot

8.3.2012. earkisto Käyttötapaukset Potilastietojärjestelmät Liite 2 Palvelutapahtumien esimerkkejä 1(15)

8.3.2012. earkisto Käyttötapaukset Potilastietojärjestelmät Liite 2 Palvelutapahtumien esimerkkejä 1(15) earkisto Käyttötapaukset Potilastietojärjestelmät Liite 2 Palvelutapahtumien esimerkkejä 1(15) 2(15) Sisällysluettelo 1. Dokumentin taustaa 4 2. Palvelutapahtuma 5 1.1. Määrittelyn tarpeet, haasteet ja

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Terveydenhuollon ATK-päivät Turun kongressikeskus Logomo 28. 29.5.2013 Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus

Lisätiedot

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa 30.5.2007 Maritta Korhonen 24.03.2013 1 Taustaa Sosiaali- ja terveydenhuollossa hyödynnettävälle tietoteknologialle asettaa erityisvaatimuksia

Lisätiedot

Tietojen lataaminen SOTE-organisaatiorekisteristä omiin tietojärjestelmiin

Tietojen lataaminen SOTE-organisaatiorekisteristä omiin tietojärjestelmiin OHJE 1(5) Tietojen lataaminen stä omiin tietojärjestelmiin Taustaa THL - ä käytetään sähköisten lääkemääräysten ja potilasasiakirjojen yksilöintiin, tallentamiseen ja luovuttamiseen reseptikeskuksesta

Lisätiedot

JARI PORRASMAA

JARI PORRASMAA Genomitieto terveydenhuollossa - ajatuksia kokonaisarkkitehtuurista 11.11.2014 JARI PORRASMAA Kokonaisarkkitehtuuri? (VM et al) TOIMINTA prosessit palvelut TIETO käsitteet tietomallit TIETO- JÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut,

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut, Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Kela, Kanta-palvelut, 22.6.2016 Valmistautuminen Potilastiedon arkiston käyttöönottoon Tutustu Potilastiedon arkiston verkkokoulun Arkistonhallinta

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009. Keskeisiä käsitteitä

Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009. Keskeisiä käsitteitä Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009 Liite 1 Keskeisiä käsitteitä Aineisto Asiakirjallisen tiedon käsittelyprosesseissa tuotettu kokonaisuus (metatiedot ja tiedostot).

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Arkistonhoitajan käyttöliittymä Arkistonhoitajan käyttöliittymä. Käyttöohje

KÄYTTÖOHJE Arkistonhoitajan käyttöliittymä Arkistonhoitajan käyttöliittymä. Käyttöohje Käyttöohje Sisällys 1... 1 2 Tekniset vaatimukset... 1 2.1 Ohjelman osoite ja selaimen vaatimukset... 1 2.2 Varmennekortti... 2 2.3 Käyttäjäoikeudet... 2 2.4 Kortinlukijaohjelma ja varmenteen testaus...

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietomallinnus Tietomallit teknisen asiakirjamäärittelyn näkökulmasta

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietomallinnus Tietomallit teknisen asiakirjamäärittelyn näkökulmasta Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietomallinnus Tietomallit teknisen asiakirjamäärittelyn näkökulmasta Riikka Huttunen Suunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion Yliopisto 1 11.5.2009 Sisältö

Lisätiedot

VEROHALLINTO A115/200/

VEROHALLINTO A115/200/ VEROHALLINTO 2.1.2018 A115/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS LAINA- JA KORKOTIETOJEN LUOVUTTAMISESTA (Luotto- ja rahoituslaitokset, Vakuutuslaitokset, Kunnat, Työnantajat) (VSLAINAE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen.

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen. Tarkennukset Danske B ankin tarjoamaan Tunnistuspalveluun Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen. 1. JOHDANTO Danske Bankin Tunnistuspalvelussa palveluntarjoaja voi tunnistaa luotettavasti Danske

Lisätiedot

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1.... 1 2. Arkistonhoitajan käyttöoikeudet ja toimenpiteiden seuranta... 1 3. Sisäänkirjautuminen ja käyttäjän tunnistaminen...

Lisätiedot

Tausta lähetteen arkistointiin ja tarve arkistointipisteiden määrittelylle

Tausta lähetteen arkistointiin ja tarve arkistointipisteiden määrittelylle 1(5) Pvm Muutos Tekijä/hyväksyntä 25.3.2013 Tarkennus: lähete ja hoitopalaute ovat erillisiä asiakirjoja toistaiseksi, Anna Kärkkäinen/THL, käsitelty THL- Kela työpajassa 8.3.2013 versioida niitä samalle

Lisätiedot

Tietojen jakelu Skeemat Lokitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen jakelu Skeemat Lokitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen jakelu Skeemat Lokitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen jakelu Skeemat Lokitiedot 2 (15) Versiohistoria Versio äivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti julkaistu.

Lisätiedot

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Kanta-palvelut Kanta-palveluihin liittymisen päävaiheet Käyttöliittymä rekisterinpitäjän

Lisätiedot

Uudistettu käyttöliittymä osoitteessa https://validointipalvelu.kanta.fi

Uudistettu käyttöliittymä osoitteessa https://validointipalvelu.kanta.fi Tutustu n palvelukuvaukseen ennen palvelun käyttöä (esim. rekisteröityminen palveluun ym. palvelun käyttöön liittyvät seikat). Palvelukuvaus on saatavissa www.kanta.fi -sivustolla http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/testaus

Lisätiedot

Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan

Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan Suomen EDI-LEIDIT ry seminaari 27.9.2007 VR-kokouskeskus, Helsinki Synnöve Amberla varatuomari Suomen Kuntaliitto Perustuslaki Yhdenvertaisuus (6 ) Oikeus

Lisätiedot

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8 sivu 1 (8) LIITE 1: Lääkemääräyksiin ja toimitussanomaan liittyvät oikeudet 1 Lääkemääräyksiin liittyvät oikeudet (lääkemääräysten käsittelyyn liittyvät käyttöoikeudet) tila Toimittamaton lääkemääräys

Lisätiedot

Hoitotietojen käytön lokivalvonnan vaatimuksia 12.9.2012

Hoitotietojen käytön lokivalvonnan vaatimuksia 12.9.2012 Hoitotietojen käytön lokivalvonnan vaatimuksia 12.9.2012 Potilastietojen käyttö ja luovutus Henkilötietolaissa (22.4.1999/523) Rekisterinpitäjän velvollisuus suojata henkilörekistereitä riittävin teknisin

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Potilastiedon arkistoon liittyminen 6 kk tukikokous

Potilastiedon arkistoon liittyminen 6 kk tukikokous Potilastiedon arkistoon liittyminen 6 kk tukikokous Kela, Kanta-palvelut, 2.9.2014 Viimeisin versio: Kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Potilastiedon

Lisätiedot

EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008. Meeri Nieminen

EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008. Meeri Nieminen EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008 Meeri Nieminen Asiakkaan vaihtoehdot Asiakkaan vaihtoehdot EMCS-järjestelmän käyttöön XML-sanomarajapinta oman järjestelmän

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO

Lisätiedot

1 (37) Liite 2 SÄHKE2. Metatietomalli

1 (37) Liite 2 SÄHKE2. Metatietomalli 1 (37) SÄHKE2 Metatietomalli 2 (37) Sisällysluettelo 1 VERSIOMUUTOKSET... 5 2 Säilytettävä kohde... 6 2.1 Aihe... 6 2.2 Aikamääre... 6 2.2.1 Avattu/laadittu... 6 2.2.2 Julkistettu... 6 2.2.3 Lähetetty...

Lisätiedot

Lausuntopyyntö julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

Lausuntopyyntö julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista Lausunto 01.11.2017 2860/00 04 05/2017 Asia: VM/1709/00.01.00.01/2016 VM098:00/2016 Lausuntopyyntö julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista Yleiset kommentit

Lisätiedot

Tietopalvelut-osasto Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) ; päivitetty

Tietopalvelut-osasto Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) ; päivitetty Ohje 1/2016 1(5) ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Kohderyhmät Voimassaoloaika Tarkoitus Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2018

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2018 VEROHALLINTO 2.1.2018 A118/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

JULKISTEN VERKKOPALVELUJEN LAATUKRITEERISTÖN KONSEPTI

JULKISTEN VERKKOPALVELUJEN LAATUKRITEERISTÖN KONSEPTI JULKISTEN VERKKOPALVELUJEN LAATUKRITEERISTÖN KONSEPTI Onesta Solutions Oy Pasilanraitio 5 00240 HELSINKI www.onesta.fi 2/6 Versiohistoria Versio Pvm Selitys Muutokset Tekijät 0.1 26.3.2007 Alustava versio

Lisätiedot