VEROHALLINNON VEROVUOSIEN YHTEISÖJEN JA YHTEISETUUKSIEN TULOVEROTUKSEN JULKISTEN TIETOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS SÄHKÖISESSÄ MUODOSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VEROHALLINNON VEROVUOSIEN 2006-2009 YHTEISÖJEN JA YHTEISETUUKSIEN TULOVEROTUKSEN JULKISTEN TIETOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS SÄHKÖISESSÄ MUODOSSA"

Transkriptio

1 Verohallitus PL VERO Kirjeenne Kansallisarkistolle VEROHALLINNON VEROVUOSIEN YHTEISÖJEN JA YHTEISETUUKSIEN TULOVEROTUKSEN JULKISTEN TIETOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS SÄHKÖISESSÄ MUODOSSA Verohallitus on hakenut viitekohdassa mainitulla kirjeellään arkistolaitokselta lupaa säilyttää verovuosien yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksen julkiset tiedot pysyvästi sähköisessä muodossa. Arkistolaitoksen/Valtionarkiston aiemmat seulontapäätökset Valtionarkisto vahvisti (VA ) lääninverovirastojen ja verotoimistojen hävittämiskaavoihin merkittyjen asiakirjojen säilytysajat. Valtionarkiston päätöksen mukaan verotoimistoihin kertyvät liikeyhteisöjen veroilmoitukset liitteineen säilytetään pysyvästi nollaan ja viiteen päättyviltä vuosilta; vastaavat asiakirjat muilta vuosilta säilytetään 10 vuotta. Valtionarkiston päätöksen mukaan asunto-osakeyhtiöiden ja muiden kiinteistöyhteisöjen veroilmoituksista liitteineen säilytetään pysyvästi nollaan ja viiteen päättyviltä vuosilta joka 10 kansio, kuitenkin vähintään yksi kansio (mikäli kansioita on vähemmän kuin kymmenen) tai kaikki asiakirjat (mikäli niitä ei ole kokonaista kansiota). Verohallituksen esityksen mukaisesti Valtionarkisto vahvisti verotoimistoissa laadituille veroluetteloille pysyvän säilytyksen. Arkistolaitos päätti (KA S 22/95) lääninverovirastojen yksiköiden (verotoimistojen) arkistonmuodostussuunnitelmaan merkittyjen asiakirjojen pysyvästä säilytyksestä. Verohallituksen esityksen mukaan juridisten henkilöiden (yksityisten elinkeinonharjoittajien, elinkeinoyhtymien, yhteisöjen, asunto-osakeyhtiöiden ja muiden kiinteistöyhteisöjen) vero-ilmoitukset liitteineen säilytetään pysyvästi nollaan ja viiteen päättyviltä verovuosilta (poikkeuksena asunto-osakeyhtiöiden ja muiden kiinteistöyhteisöjen veroilmoitukset liitteineen nollaan ja viiteen päättyviltä vuosilta joka 10. kansio, kuitenkin vähintään yksi kansio, mikäli kansioita on vähemmän kuin kymmenen, tai kaikki veroilmoitukset, jos niitä ei ole kokonaista kansiota).

2 2(5) Arkistolaitoksen päätöksen (KA S 22/95) mukaan pysyvästi säilytettävät luonnollisten ja juridisten henkilöiden verotusta koskevat veroluettelot voidaan korvata niitä vastaavien julkisten tietojen mikrofilmitulosteilla, joiden tietosisältö on yhtenevä silloisten paperille tulostettujen veroluetteloiden kanssa. Arkistolaitos edellytti lisäksi, että em. tulosteiden tulee olla arkistolaitoksen asettamien laatuvaatimusten mukaisia. Verohallitus ilmoitti kirjeessään Kansallisarkistolle, että se valmistuttaa arkistolaitosta varten mikrofilmit verotuksen julkisten tietojen luetteloista vuosittain alkaen verovuodesta Arkistolaitoksen päätöstä (KA S 22/95) noudatetaan alkaen verotoimistoille kertyneisiin asiakirjoihin. Sitä vanhempien asiakirjojen seulonnassa noudatetaan Valtionarkiston (VA ) antamaa seulontapäätöstä. Arkistolaitos antoi (KA S 22/95) päätöksen pysyvästi säilytettävien verotustietojen mikrofilmitulostuksesta (COM). Verohallitus oli toimittanut Kansallisarkistolle selvityksen mikrofilmitulosteisiin siirtymisestä eräiden verotustietojen ja -asiakirjojen pysyvässä säilyttämisessä. Arkistolaitoksen päätöksen mukaan verotuksen julkisten tietojen luettelot säilytetään pysyvästi paperimuodossa verotoimistoissa verovuoteen 1994 asti ja mikrofilmitulosteina verovuodesta 1995 alkaen. Nollaan ja viiteen päättyvien verovuosien yritysten veroilmoitukset oli määrä korvata verovuodesta 1995 alkaen pysyvästi säilytettävillä verotuslaskelmilla. Asunto-osakeyhtiöiden ja muiden kiinteistöyhteisöjen verotuslaskelmia, joihin ei voida soveltaa arkistolaitoksen aiemmin määrittelemää otantamenetelmää (joka 10. kansio), ei tulosteta pysyvään säilytykseen vaan otantakäytännöstä luovutaan verovuodesta 1995 alkaen. Verohallitus oli kirjeessään todennut, että asuntoosakeyhtiöiden ja muiden kiinteistöyhteisöjen verotuslaskelmien tietosisältö oli olematon, koska em. yhteisöt eivät pääsääntöisesti maksaneet tulo- eikä varallisuusveroa. Verovuodesta 1994 alkaen asunto-osakeyhtiöiden ei ole tarvinnut edes jättää vuosittain veroilmoitusta, jos niillä ei ole ollut verotettavia tuloja. Arkistolaitos määräsi (KA S 22/95), että lääninverovirastojen yksiköt (verotoimistot) säilyttävät Verohallinnon niitä varten paperille tulostamat verotuksen julkisten tietojen luettelot määräaikaisesti verovuodesta 1995 alkaen. Verohallitus määritteli näiden asiakirjojen (1995-) säilytysajaksi 10 vuotta. Arkistolaitoksen päätöksen (KA 164/43/2003) mukaan juridisten henkilöiden nollaan päättyvien verovuosien veroilmoitusten otos on riittävä tutkimuksen tarpeisiin. Pysyvästi säilytettäväksi kuuluvat juridisten henkilöiden veroilmoitukset verovuosilta 1950, 1960, 1970, 1980 ja 1990.

3 3(5) Arkistolaitos luopui näin viiteen päättyvien verovuosien veroilmoitusten pysyvästä säilytyksestä. Arkistolaitos päätti, että juridisten henkilöiden veroilmoitukset saa hävittää verovuosilta 1965, 1975 ja Tämä päätös tarkoittaa sitä, että verovuosien 1995, 2005, 2015 ja sen jälkeen aina viiteen päättyvien verovuosien juridisten henkilöiden veroilmoitukset ovat määräajan säilytettäviä. Tätä päätöstä noudatetaan soveltuvin osin myös arkistolaitokseen jo siirrettyihin vanhoihin verohallinnon asiakirjoihin. Arkistolaitoksen päätöksessä (KA 164/43/2003) ei puututtu juridisten henkilöiden verotusta koskevien veroluetteloiden pysyvään säilytykseen. Arkistolaitos on viimeksi (KA 33/431/2006) päättänyt Verohallinnon asiakirjojen pysyvästä säilytyksestä. Päätöksen perustana oli Verohallinnon yhteinen arkistonmuodostussuunnitelma. Päätöstä noudatetaan Verohallinnolle alkaen kertyneisiin ja kertyviin asiakirjoihin. Päätöstä voidaan soveltaa myös taannehtivasti alkaen kertyneisiin asiakirjoihin. Arkistolaitoksen päätöksen (KA 33/431/2006) tehtäväryhmässä 35 (Yritysverotus) on lueteltu erikseen yksityisten elinkeinonharjoittajien (350), elinkeinoyhtymien (351), yhteisöjen (352) ja tonnistovelvollisten (353) veroilmoitukset liitteineen. Verohallinnon seulontaesityksen mukaisesti arkistolaitos määräsi em. veroilmoitukset liitteineen vuoteen 1990 asti nollaan päättyviltä vuosilta säilytettäväksi pysyvästi paperimuodossa verotoimistoissa. Vuodesta 1995 alkaen tehtäväryhmässä 35 (Yritysverotus) mainittujen, nollaan päättyvien vuosien veroilmoitusten ja niiden liitteiden pysyvästä säilytyksestä mikrofilmeinä vastaa verohallitus. Arkistolaitoksen päätöksen mukaan myös sähköisesti lähetetyt veroilmoituslomakkeet liitteineen (354) nollaan päättyviltä vuosilta vuodesta 1995 alkaen säilytetään pysyvästi mikrofilmitulosteina. Muut sähköisesti lähetetyt veroilmoituslomakkeet liitteineen (354) ovat määräajan säilytettäviä asiakirjoja. Arkistolaitoksen päätöksen mukaan vastaavasti myös verotuspäätökset (3800) säilytetään otosvuosilta pysyvästi mikrofilmitulosteina verohallituksen toimesta. Arkistolaitoksen päätöksen (KA 33/431/2006) mukaan Verohallinnon arkistonmuodostussuunnitelman tehtäväryhmässä 380 (Verotuksen yhteiset toiminnot) mainitut julkisten tietojen luettelot (3800) kaikilta vuosilta vuodesta 1995 alkaen säilytetään pysyvästi mikrofilmeinä verohallituksen toimesta. Verotoimistojen tulee säilyttää vastaavat luettelot vuoteen 1994 asti pysyvästi paperimuodossa. Arkistolaitos ei ottanut päätöksessään (KA 33/431/2006) kantaa Verohallinnon useimpien sähköisten tietojärjestelmien tietojen pysyvää säilytystä sähköisessä muodossa koskeviin kysymyksiin. Arkistolaitos päinvastoin ilmoitti, että se päättää muiden kuin päätöksessä lueteltujen

4 4(5) sähköisten tietojärjestelmien tietojen pysyvästä säilytyksestä ja säilytysmuodosta myöhemmin niitä koskevien yksityiskohtaisten seulontaesitysten pohjalta. Arkistolaitos lupasi ottaa asiassa aikanaan yhteyttä Verohallintoon. Arkistolaitos on em. seulontapäätöksillä määrännyt Verohallinnon säilyttämään pysyvästi seuraavat yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotukseen liittyvät asiakirjat ja -tiedot: - yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuosien 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 ja sen jälkeen aina nollaan päättyvien verovuosien veroilmoitukset liitteineen (lukuun ottamatta alla mainittujen veroilmoituksia liitteineen), - asunto-osakeyhtiöiden ja muiden kiinteistöyhteisöjen verovuosien 1950, 1960, 1970, 1980 ja 1990 veroilmoituksista liitteineen vain joka 10. kansio tai kaikki veroilmoitukset liitteineen, jos niitä ei ole kokonaista kansiota, - kaikkien yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksen julkisten tietojen luettelot (entiset veroluettelot) kaikilta verovuosilta. Asunto-osakeyhtiöiden ja muiden kiinteistöyhteisöjen veroilmoituksia liitteineen (verotuslaskelmia) ei säilytetä pysyvästi verovuodesta 1995 alkaen. Arkistolaitoksen päätös Arkistolaitos määrää arkistolain (831/1994) 8 :n nojalla Verohallinnon verovuosien yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksen julkisista tiedoista pysyvästi säilytettäviksi seuraavat tiedot: - verovuosi - kunta - verovelvollisen nimi - syntymävuosi - yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus) - verotettava tulo - maksuunpannut verot yhteensä - ennakot yhteensä - veronpalautus - jäännösvero

5 5(5) Tämä arkistolaitoksen päätös koskee myös Verohallinnon verovuotta 2010 ja sitä myöhempiä verovuosia koskevien yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksen julkisten tietojen pysyvää säilytystä ja säilytysmuotoa. Arkistolaitos määrää, että em. yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksen julkiset tiedot siirretään arkistolaitokseen rakenteisena datana xml-tiedostoina. Kuhunkin siirtokokonaisuuteen liittyvät pakolliset SÄHKE-metatiedot tallennetaan arkistolaitoksen määräyksen mukaisesti ja siirretään siirtoohjeessa kuvatulla tavalla Kansallisarkisto ottaa yhteyttä Verohallintoon siirtosopimuksen laatimiseksi. Pääjohtaja Jussi Nuorteva Tutkimusjohtaja Päivi Happonen O:\tekstit\Verohallinto-yhteisöt-digipäätös

Arkistolaitos Helsinki 2010. Pysyvästi säilytettävien asiakirjojen ja sähköisten tietoaineistojen korvaaminen mikrofilmillä

Arkistolaitos Helsinki 2010. Pysyvästi säilytettävien asiakirjojen ja sähköisten tietoaineistojen korvaaminen mikrofilmillä Arkistolaitos Helsinki 2010 Pysyvästi säilytettävien asiakirjojen ja sähköisten tietoaineistojen korvaaminen mikrofilmillä 1 ARKISTOLAITOS Määräys AL/13157/07.01.01.00/2010 Sisältö Arkistolaitoksen määräys

Lisätiedot

Seuraavat asiakirjat siirretään pysyvästä määräaikaiseen säilytykseen:

Seuraavat asiakirjat siirretään pysyvästä määräaikaiseen säilytykseen: PÄÄTÖS 4.3.2008 KA 2016/431/2006 Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO Viite: Lausuntopyyntönne 9.10.2006 (Dnro 13/051/2006) TE KESKUSTEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUSTEN EDELTÄJÄORGANISAATIOIDEN ERÄIDEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS

ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUSTEN EDELTÄJÄORGANISAATIOIDEN ERÄIDEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS 18.12.2013 AL/22595/07.01.01.03.01/2013 1(5) ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUSTEN EDELTÄJÄORGANISAATIOIDEN ERÄIDEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS Aluehallintoviranomaisten arkistokokoelmien seulonta-

Lisätiedot

ARKISTOLAITOKSEN SEULONTASTRATEGIA

ARKISTOLAITOKSEN SEULONTASTRATEGIA 17.12.2012 AL/21220/07.01.01.03.00/2012 1(4) ARKISTOLAITOKSEN SEULONTASTRATEGIA 1. Seulontatoiminnan perusta ja yleiset tavoitteet Arkistolaitoksen seulontatoiminnassa lähtökohtana on, että julkishallinnon

Lisätiedot

Kansallisarkisto 20.12.2005 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAAT- TEIKSI

Kansallisarkisto 20.12.2005 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAAT- TEIKSI OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAAT- TEIKSI Arkistolaitos 2005 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI 1. Oppaan tarkoitus ja soveltamisala...3 2. Säilytysaikojen määrittelyyn liittyvät vastuukysymykset...4

Lisätiedot

Valtionhallinnon asiakirjojen seulonta ja hävittäminen

Valtionhallinnon asiakirjojen seulonta ja hävittäminen Valtionhallinnon asiakirjojen seulonta ja hävittäminen Määräys AL/19273/07.01.01.00/2008 3.8.2010 Luvut 8-9: valtion virastot, laitokset, tuomioistuimet ja muut lainkäyttöelimet sekä muut valtion viranomaiset

Lisätiedot

Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI

Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI Arkistolaitos 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Oppaan tarkoitus ja soveltamisala... 3 2. Säilytysaikojen määrittelyyn liittyvät vastuukysymykset...4

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 2010 Hyväksytty kaupunginhallitus 11.12.1995 Voimaantulo 1.1.1996 Muutettu kaupunginhallitus 8.2.2010/30 Voimaantulo

Lisätiedot

Aiemmat seulontapäätökset

Aiemmat seulontapäätökset PÄÄTÖS 1 (14) LÄÄNINHALLITUSTEN PYSYVÄSTI SÄILYTETTÄVÄT ASIAKIRJAT Aluehallintoviranomaisten asiakirjojen järjestämishankkeessa (ALKU) on järjestetty vuoden 2012 aikana Uudenmaan, Turun ja Porin ja Kuopion

Lisätiedot

Maistraattien asiakirjojen pysyvä säilytys

Maistraattien asiakirjojen pysyvä säilytys 27.1.2012 AL/12199/ 07.01.01.03.01/2011 1 (6) Itä-Suomen aluehallintovirasto Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö PL 50 50101 Mikkeli Kirjeenne 29.6.2011, 7.9.2011 ja 17.1.2012 (ISAVI/1994/05.01.00/2001)

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Arkistolaitos 28.8.2009 AL/6640/07.01.01.00/2009 versio 1.0 Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JOHDON ROOLI JA VASTUUT...2 3. ERILAISTEN

Lisätiedot

Arkistolaitos VAPA -palvelu

Arkistolaitos VAPA -palvelu Arkistolaitos VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston sähköistä siirtoa ja säilyttämistä koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Arkistolaitos ja [ ] Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171

Lisätiedot

VALTION PAINATUSKESKUS HELSINKI VALTIONARKISTO

VALTION PAINATUSKESKUS HELSINKI VALTIONARKISTO VALTION PAINATUSKESKUS HELSINKI VALTIONARKISTO Valtionarkiston päätös kunnallisten asiakirjojen hävittämisestä osa 1 Annettu Helsingissä huhtikuun 14. päivänä 1989 Säilytysajat vahvistettu joulukuun 2

Lisätiedot

15.12.2014Roope Hollmén. Arkistointi järjestössä mission impossible?

15.12.2014Roope Hollmén. Arkistointi järjestössä mission impossible? 15.12.2014Roope Hollmén Arkistointi järjestössä mission impossible? Käsitteet Asiakirja: Arkistolaki (831/94) määrittelee: Asiakirjalla tarkoitetaan tässä laissa kirjallista tai kuvallista esitystä taikka

Lisätiedot

Arkistotoimen toimintaohje. Hyväksytty johtokunta 29.12.2009 225

Arkistotoimen toimintaohje. Hyväksytty johtokunta 29.12.2009 225 Arkistotoimen toimintaohje Hyväksytty johtokunta 29.12.2009 225 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu 1. JOHDANTO... 1 2. ARKISTOTOIMEN

Lisätiedot

Tiedonhallinnan toimintaohje

Tiedonhallinnan toimintaohje Tiedonhallinnan toimintaohje Päivitetty 15.2.2012 Johtokunta 5.10.2010 Johtoryhmä 29.9.2010 Sisältö 1. Yleistä 2 1.1 Ohjeen tarkoitus ja rakenne 2 1.2 Arkistolaki ja sen soveltaminen 2 1.3 Arkistotoimen

Lisätiedot

Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksynyt 30.3.2009, 215. Voimaantulo 1.1.2009.

Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksynyt 30.3.2009, 215. Voimaantulo 1.1.2009. 1 Tiedonhallinnan toimintaohje Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksynyt 30.3.2009, 215. Voimaantulo 1.1.2009. 1 Yleistä 1.1 Toimintaohjeen tarkoitus Tiedonhallinnan toimintaohjeen tarkoituksena on ohjata

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi RAPORTTI JulkICT-toiminto 13.2.2013 SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi Tomi Voutilainen, BDO Consulting Oy Isamaria Räsänen, Yoso Oy Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Ajankohtaista seulonnasta 18.2.2010 Markku Leppänen

Ajankohtaista seulonnasta 18.2.2010 Markku Leppänen Ajankohtaista seulonnasta 18.2.2010 Markku Leppänen Arkistolaitoksen seulontapolitiikka ja seulontastrategia vahvistettu vuonna 2008 - Seulontatoiminnan perusta ja tavoitteellinen linjaus - Keskeiset menetelmät

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 Salassa pidettävien asioiden ja henkilötietojen käsittely -ohje

HELSINGIN KAUPUNKI 1 Salassa pidettävien asioiden ja henkilötietojen käsittely -ohje HELSINGIN KAUPUNKI 1 1 JULKINEN VAI SULJETTU KOKOUS Kaupunginvaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi tai jollei

Lisätiedot

Verotiliopas. www.vero.fi/verotili VEROTILI VERKOSSA

Verotiliopas. www.vero.fi/verotili VEROTILI VERKOSSA VEROTILI VERKOSSA www.vero.fi/verotili Verotili Verotili Verotiliverojen ilmoittaminen Verotiliverojen maksaminen Verotilin toiminta Verotilin positiivinen saldo Verotilin negatiivinen saldo Verotilin

Lisätiedot

Puumalan seurakunnan arkistosääntö

Puumalan seurakunnan arkistosääntö Puumalan seurakunnan arkistosääntö 1 Sisällysluettelo 1. Puumalan seurakunnan arkistotoimi ja asiakirjahallinto 2 2. Arkisto ja arkistonmuodostaja 2 3. Arkistovastuuhenkilöt 3 4. Rekisteröinti 4 5. Seurakunnan

Lisätiedot

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 veroasiantuntija, OTK Minna Tanska Suomen lääkärilehti Finlands Läkartidning Finnish Medical Journal www.laakarilehti.fi Liite 10/2015 MAINOS TYÖSUHTEEN VAKAUS +YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Viite / Diaarinumero

Työ- ja elinkeinoministeriö Viite / Diaarinumero Lausunto Esikunta- ja oikeusyksikkö PL 325 00052 VERO 29.1.2015 Työ- ja elinkeinoministeriö Viite / Diaarinumero VH A56/00 00 01/2014 TEM/1785/00.04.01/2013 Lausunto Kirjanpitolain muutokset työryhmän

Lisätiedot

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4 Suomen Eläinlääkäriliiton opas Eläinlääkärin veroilmoitus vuodelta 2013 MINNA TANSKA, OTK, VEROASIANTUNTIJA Sisältö A. YLEISTÄ VEROILMOITUSMENETTELYSTÄ... 3 Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3 Jäännösverojen

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE ASIAKASKIRJE 10.01.2007 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2007! Jo vakiintuneen tavan mukaan olen taas näin uuden vuoden alkaessa koonnut tähän ajankohtaisia

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Asiakirjahallinto ja arkistotoimi yhdistyksessä. Yhdistysarkistokurssi Salon kansalaisopistolla 13.3.2014 Päivi Niemelä

Asiakirjahallinto ja arkistotoimi yhdistyksessä. Yhdistysarkistokurssi Salon kansalaisopistolla 13.3.2014 Päivi Niemelä Asiakirjahallinto ja arkistotoimi yhdistyksessä Yhdistysarkistokurssi Salon kansalaisopistolla 13.3.2014 Päivi Niemelä Koulutuksen sisältö: - Peruskäsitteiden määrittely - Arkistonmuodostuksen suunnittelu

Lisätiedot

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY ASIAKASTIEDOTE 15.1.2008 1(5) Arvoisa asiakkaamme Tästä tiedotteestamme löydät ajankohtaisia uudistuksia ja muutoksia lakeihin ja viranomaismääräyksiin. Tilintarkastuslaki

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti. Kevät 2010. Ulkosuomalaisen uusi. veroilmoitusopas

Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti. Kevät 2010. Ulkosuomalaisen uusi. veroilmoitusopas Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti XPATRIUM Kevät 2010 Ulkosuomalaisen uusi veroilmoitusopas Veroilmoituksen täyttäjän opas Ulkomailla asuvan veroilmoitus vuodelta 2009 TEKSTI MARJA NUMMELA, EEVA KAJANDER

Lisätiedot