Optinet. Tehyn laaja verkkopalvelu yhdistää jäsenet. Optinet Oy:n ajankohtaislehti INTERNET-SIVUT kasvavat yrityksen mukana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Optinet. Tehyn laaja verkkopalvelu yhdistää jäsenet. Optinet Oy:n ajankohtaislehti 2006. INTERNET-SIVUT kasvavat yrityksen mukana"

Transkriptio

1 Optinet Oy:n ajankohtaislehti 2006 Optinet INTERNET-SIVUT kasvavat yrityksen mukana VERKKOVIESTINNÄSTÄ irti maksimihyöty Tehyn laaja verkkopalvelu yhdistää jäsenet

2 8 Sisällys Parempaan verkkoviestintään Optinet Directo uusi julkaisujärjestelmä Laaja verkkopalvelu yhdistää jäsenet Projekti kuin oppikirjasta Kokoomus viestii äänestäjien kanssa verkossa Karavaanarit.fi -iloista mieltä ja informaatiota Internet-sivut kasvavat yrityksen mukana Verkkosivusto tukee brändiä KokousNet vie elämysten äärelle Verkkoviestinnästä irti maksimihyöty Kokemäen kaupungille tiedon koti internetiin Optinetin sähkeet Optinet Oy:n ajankohtaislehti Päätoimittaja Ulkoasu Paino Pauliina Koivunen Kristiina Mouna Jyväskylän Siirtopaino Oy 2

3 Parempaan verkkoviestintään Katseet verkossa käännetään nyt kohti asiakkaita tai jäseniä. Järjestöt ja kunnat ovat etunenässä tässä kehityksessä. Tehyn tietohallintopäällikkö Sami Kallioinen kiteyttää ajattelutavan muuttumisen yhdellä lauseella: Oikea lähtökohta verkkopalvelun rakentamiseen on pohtia, mitä verkkopalvelulla saadaan aikaan ja miten se auttaa ihmisiä. Kun sivusto tehdään tärkeille kohderyhmille, sinne halutaan myös kävijöitä. Sivustot eivät ole vain käyntikortteja verkossa, vaan kohtaamista varten. Järjestöjen sivustoilla panostetaan jo entistä enemmän vuorovaikutuksen lisäämiseen jäsenten välillä eli yhteisöllisyyteen. Samalla parannetaan vuorovaikutusta järjestön toimiston ja jäsenistön välillä. Uskon tämän heijastuvan myös yritysten verkkoviestintään. Muutos näkyy selvästi myös Optinetin asiakaskunnassa. Syksyllä 2005 ja alkutalvesta 2006 julkaisimme seitsemän uutta järjestösivustoa, joissa on erityisesti huomioitu vuorovaikutteisuus. Vaikka meillä on kokemusta järjestöjen verkkoviestinnästä jo pitkältä ajalta, jokainen uusi projekti avaa silmiä taas erilaisille näkökulmille. Uusi julkaisujärjestelmämme Optinet Directo vastaa aktiivisen verkkoviestinnän tarpeisiin, sillä monet sen ominaisuuksista on tehty nimenomaan asiakkaiden pyynnöstä heidän tarpeisiinsa. Ismo Paananen toimitusjohtaja Optinet Oy PL Lempäälä Puhelin Faksi Käyntiosoitteet Lempäälän Aleksi Lempäälä Kaisaniemenkatu Helsinki Asiakaspalvelu Puhelin Myynti Puhelin

4 OPTINET DIRECTO uusi julkaisujärjestelmä 4 Tuomo Heikkilä Optinet julkaisi syksyllä uuden julkaisujärjestelmän Optinet Directon, ja pitkällisen kehitystyön tulos saatiin heti käyttöön. Hyvin onnistuneiden pilottiprojektien ansiosta tuotanto Optinet Directolla alkoi syksyllä, ja ensimmäiset internet-sivustot valmistuivat vuoden vaihteessa, kertoo tuotekehityspäällikkö Tuomo Heikkilä. Tuotekehitystiimi innoissaan joustavuudesta Optinet Directo on kehitetty tiimityönä asiakaspalautteen ja edellisen järjestelmän arvioinnin pohjalta. Optinet Directon ohjelmointi aloitettiin puhtaalta pöydältä, jotta saisimme nykyaikaisen ja helposti laajennettavan julkaisujärjestelmän. Hyödynsimme aiemmin hyviksi todettuja ratkaisumalleja etenkin helppokäyttöisyyden osalta. Nyt olemme päässeet tavoitteeseemme ja voimme kehittää ratkaisuja asiakkaillemme entistä vahvemmalta pohjalta, iloitsee järjestelmäsuunnittelija Niklas Dahlman. Verkkopalveluiden monimuotoisuuden johdosta tarvitaan usein eri toimijoiden ja järjestelmien yhteistyötä. Olen innoissani yhteistyöstä muiden järjestelmätoimittajien kanssa. Olemme tehneet useiden asiakkaittemme kanssa integrointeja mm. jäsenrekistereihin, jolloin verkkopalvelussa voidaan hyödyntää tehokkaasti jäsentietoja. Teknisesti Optinet Directo taipuu hyvinkin erilaisiin integraatioihin, joskin integroinnit ovat haastavia kokonaisuuksia ja suunniteltava huolella, sanoo järjestelmäsuunnittelija Tuomas Salo. Uuden ohjelmiston tavoitteena on tarjota joustava ja monipuolinen ydin verkkopalveluiden rakentamiselle. Ytimen ympärille voidaan koota laaja palvelukokonaisuus joko Optinetin omasta tuotevalikoimasta tai kumppaneiden palvelutarjonnasta. Optinet keskittyy jatkossa yhä voimakkaammin monipuolisten verkkoviestintätuotteiden rakentamiseen. Asiakaskohtaisissa erikoisratkaisuissa hyödynnetään myös kumppaneiden osaamista, toimitusjohtaja Ismo Paananen tarkentaa. Siirtyminen uuteen oikeassa vaiheessa Osa asiakkaistamme käyttää aikaisempaa julkaisujärjestelmäämme, joka toimii vielä hyvän aikaa Optinet Directon rinnalla. Sopiva aika Optinet Directon käyttöönottamiseen voisi olla internet-sivuston uudistamisvaihe, jolloin ulkoasu, toiminnallisuus ja sisältö muutenkin päivitetään, toimitusjohtaja Ismo Paananen sanoo.

5 Syksyn aikana käynnistettiin useita sivustojen uudistamisprojekteja. Asiakkaiden siirtyminen edellisestä järjestelmästä uuteen on sujunut hyvin. Asiakkaat ovat oppineet uuden järjestelmän käytön helposti, kommentoi palvelupäällikkö Marko Valo, joka kouluttaa asiakkaita päivittämään ja hallitsemaan sivustojaan. Helppokäyttöisiä työkaluja Optinet Directon nimi valittiin julkaisujärjestelmän ominaisuuksien mukaan. Optinetin uuden julkaisujärjestelmän nimeksi valittiin Optinet Directo, koska espanjankielinen sana Directo, suora, viittaa julkaisujärjestelmämme tärkeimpään ominaisuuteen suorapäivitykseen. Internet-sivuja päivitetään selaimen avulla aina kyseisellä sivulla ilman hankaloittavia hallintarakenteita ja mutkia, Ismo Paananen kertoo. Optinet Directo on monipuolinen julkaisujärjestelmä, jonka käytettävyydestä ei ole tingitty. Helppokäyttöisyyden periaate näkyy kaikissa järjestelmän työkaluissa. Tekstin, kuvien, lomakkeiden, tiedostojen, sovellusten, sivuhaarojen ja käyttäjäoikeuksien lisääminen on helppoa. Optinet Directo tuo sivuston rakentajalle käyttöön entistä väkevämmät työkalut. Pääkäyttäjät voi nyt lisätä myös sovelluksia kuten uutispalstoja haluamilleen sivuille ja näin rakentaa yhä monipuolisempia sisältökokonaisuuksia. Lisätietoa Optinet Directosta löytyy Optinetin kotisivuilta Uutisen lisääminen Toimintovalikko Tekstin muokkaus ja lisääminen Kuvien asettelu 5

6 LAAJA VERKKOPALVELU yhdistää jäsenet TEHY 6 Suomen suurin terveys- ja sosiaalialan koulutuksen suorittaneiden ja alalla työskentelevien ammatti- ja etujärjestö Tehy hyödyntää tehokkaasti internetiä viestinnässään. Jäsenet tavoitetaan verkon kautta nopeasti ja kustannustehokkaasti, sillä internet ei ole enää vain nuorten juttu. Verkkoviestintään panostamisella on ollut alusta asti ylimmän johdon tuki ja tarvittavat resurssit. Verkkopalvelu on rakennettu siten, että se tuo sekä tehyläiset että heidän asiansa lähemmäksi toisiaan. Viestinnän pääpaino on intra- ja ekstranetissä. Panostus on kannattanut - Tehyn verkkopalvelulla on käyttäjää, joista henkilöllä on ekstranetin tunnukset. Verkkopalvelun kehittäminen on jatkuva prosessi, johon kuuluu paljon verkkoviestinnästä innostuneita ihmisiä. 350 päivittäjää tuottaa ajantasaista sisältöä verkkopalveluun. Osa päivittää sivustoa kerran päivässä, osa kerran puolessa vuodessa. Verkkopalvelu käyttäjiä varten Tehyn verkkopalvelun kokonaisuus on tietohallintopäällikkö Sami Kallioisen mukaan viestintälähtöinen. Minua kiinnostaa, miltä verkkopalvelu näyttää ja miten se toimii, ei teknologia. Oikea lähtökohta järjestön verkkopalvelun rakentamiseen on pohtia, mitä verkkopalvelulla saadaan aikaan ja miten se auttaa ihmisiä. Kallioisen mukaan järjestöjen verkkosivustot ovat muuttumassa yhteisöä tukeviksi verkkopalveluiksi. Järjestöjen verkkopalveluja rakennetaan yhä enemmän käyttäjiä eli jäsenistöä varten. Jäsenistö vaatiikin nykyään palvelua myös verkossa, joten pelkkä järjestön esittely ei riitä. Suurten järjestöjen muutosprosesseja voisi tosin verrata suuriin laivoihin. Laivat ovat hitaita kääntymään, mutta käännöksen jälkeen ne kyllä menevät eteenpäin. Tehyn verkkopalvelu on jäsenen näkökulmasta kunnossa. Sisältöä löytyy noin 2500 sivulta sekä erilaisista dokumenteista. Palvelumme on uskottava ja sitä suositellaan myös muille. Jäsenet voivat katsella ja muuttaa ekstranetissä omia tietojaan, ilmoittautua tapahtumiin sekä keskustella. Verkkopalvelussamme on aina jotain uutta, Kallioinen sanoo. 350 päivittäjää, tietokoneet ja selaimet Vaikka päivittäjiä on 350, verkkopalvelu on Kallioisen mukaan hallittava kokonaisuus, kun pohjatyö on tehty hyvin. Verkkopalvelun rakentamisen hankkeet ovat kommunikaatiohankkeita. Ensimmäisenä vuonna keskustelimme, kuinka paljon verkkoviestintään kannattaa panostaa. Meillä oli paljon ihmisiä suunnittelemassa sisältöä ja rakennetta verkkopalveluun. Motivoin ihmisiä osallistumaan, kertomaan mielipiteitään ja vaikuttamaan. Pyrin säilyttämään verkkoviestinnän kehittämisen ympärillä välittömän ilmapiirin, jossa erilaiset näkökulmat ovat sallittuja ja toivottuja. Tehyssä tehtiin aluksi työnjako vastuista ja päivittämisestä, jolloin jokainen tiesi tarkkaan oman osuutensa verkkosivuston ylläpidosta. Määrittelimme raamit, joiden puitteissa voi käyttää palvelua joustavasti. Jaoimme vastuut pääotsikkotasolla. Päivittämiseen on määritelty eri tasoja. Ulkoisten internet-sivujen päivittäjien joukko on suppea, Kallioinen sanoo.

7 Tehy myös koulutti avainpäivittäjät verkkokirjoittamiseen ja Optinetin julkaisujärjestelmän käyttöön. Sami Kallioinen Päivittämisen rytmin löytää Kallioisen mielestä kuuntelemalla käyttäjiä. Olen oppinut, että intranetin päivittäjän kannattaa kysellä ympäriltään, kuinka usein verkkopalvelua käytetään. Näin löytyy parhaiten oikea päivitysrytmi. On helpompi lisätä kuin vähentää päivitysten määrää. Myös oikea syke palvelun jatkokehittämiseen saadaan käyttäjiltä. Verkkopalvelun ylläpitoon tarvitaan lisäksi hyvä julkaisujärjestelmä, tietokone ja internet-yhteys. Kaikki päivittävät sivustoa oman toimensa ohella, joten tarvitsemme helppokäyttöisen julkaisujärjestelmän. Teetimme käytettävyystestejä eri järjestelmille ennen valintaamme. Optinet voitti testit, joten valitsimme sen. Jotta kaikki ammattiosastot pystyisivät päivittämään sivuja, jaoimme 324 ammattiosastolle kannettavat tietokoneet ja kännykät. Panostus tietokoneisiin oli suuri, mutta tulevaisuutta ajatellen kannattava, Kallioinen kertoo. Palvelua kehitetään askel kerrallaan Sami Kallioinen seuraa verkkopalvelun käyttöä. Joka kuukauden lopussa hän esittelee kävijämäärät Tehyn henkilöstökokouksessa. Määrissä näkyy selvästi noin 30 %:n kasvu edellisvuoteen verrattuna. Mainoskampanjat aiheuttavat aina tulvan rekisteröinneissä. Seuraamme kävijämääriä kuukausittain. Lisäksi teen puolivuosittain kattavamman luotausraportin verkkopalvelun käytöstä. Näitä raportteja hyödynnämme palvelun kehittämistyössä. Verkkopalvelua voi Kallioisen mielestä aina kehittää. Optinetin Tuomo Heikkilän kanssa on tehty paljon suunnittelu- ja kehitystyötä. Yhteistyö on ollut hedelmällistä. Ideoita on jalostettu ja Anssi Laitilan toteuttamat räätälöidyt sovellukset ovat onnistuneet hyvin. Meidän johtomme on helppo hyväksyä pienempiä kehitysprojekteja, kun aikataulut ja budjetit pitävät paikkansa. Sanoin viime vuonna, että ensi vuonna levätään, mutta eihän se nyt niin mennytkään. Käymme läpi intranetin ja ekstranetin, perustamme kampanjasivuston, kehitämme koulutuskalenteria ja julkaisemme tietovisan. Pidämme myös ajatteluhetken, jossa pohdimme, missä vaiheessa olemme verkkopalvelun rakentamisen rappusilla, Sami Kallioinen suunnittelee. 7

8 Mirka Mäntylä Projekti kuin oppikirjasta PAM 8 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n mielestä verkkosivuston täytyy palvella jäsenistöä ja mahdollistaa vuorovaikutus liiton ja jäsenistön välillä. Verkko haluttiin aktiiviseksi viestintävälineeksi perinteisten viestintäkanavien rinnalle. Halusimme saada verkkopalveluun lisää vuorovaikutteisuutta ja palveluja. Verkkosivusto, joka ei palvele ihmisten välistä viestintää, on aivan turha, kertoo PAMin verkkotiedottaja Mirka Mäntylä, joka vastasi sivuston uudistusprojektista. Henkilöstö vaikutti valintoihin PAMin verkkosivujen uudistusprojekti sujui ihailtavan järjestelmällisesti vaihe kerrallaan. Henkilöstö sitoutettiin verkkoviestintään heti projektin alussa esiselvityksellä, jolla kyseltiin henkilökunnan ja jäsenistön toiveita ja tarpeita. Myös tulevat päivittäjät vaikuttivat verkkopalvelun toimittajan valintaan. Esiselvityksen perusteella määrittelimme, mitä halusimme verkkopalvelulta. Hankintavaiheessa tutustuimme Optinetiin ja havaitsimme, että Optinetin järjestelmä tukee aktiivista verkkoviestintää. Tärkeä lähtökohta hankinnalle oli helppokäyttöisyys, sillä päivittäjien tekninen osaaminen vaihtelee paljon. Meillä on noin 20 päivittäjää, joiden piti pystyä käyttämään työkaluja helposti. Käyttäjäkunta myös laajenee, kun järjestelmä otetaan käyttöön intrassa, Mäntylä sanoo. Toimittajan esivalinnan jälkeen vuorossa oli pilotointi, jolloin sivuston tulevat päivittäjät testasivat järjestelmää. Pilotointi varmisti käsitystämme järjestelmän helppokäyttöisyydestä. Varsinaisen sopimuksen Optinetin kanssa teimme vasta pilotoinnin jälkeen. Sisältö valmistui ajoissa Sisällön rakentaminen alkoi ajoissa talvella, jotta kaikki olisi valmiina syksyksi. Rakenne oli meillä valmiina sopimusvaiheessa. Sisältöjen perkaaminen, korjaaminen ja kirjoittaminen alkoivat jo ennen kuin olimme solmineet toimitussopimuksen. Ennen päivittäjien kouluttamista sisällöt olivat valmiina, joten meillä oli reilusti aikaa syöttää sisällöt uuteen järjestelmään. Kaikki sisältö oli kunnossa 30.8., jolloin sivut julkaistiin, Mäntylä sanoo. Yksi haasteellisimmista kohteista meille oli sähköisten asiointipalvelujemme käyttöönotto, mutta nekin saatiin käyt-

9 töön samassa aikataulussa, eikä julkaisupäivämäärää tarvinnut siirtää, Mäntylä kommentoi. Sivusto ei pidä itse ääntä itsestään, joten uudesta verkkopalvelusta pidettiin tiedotustilaisuus, johon kutsuttiin median ja kohderyhmien edustajia. Jäsenistölle uudesta verkkopalvelusta tiedotettiin mm. PAM-lehdessä ja PAMPlus-lehdessä. Verkkoviestintää kehitetään jatkuvasti PAMin verkkoviestinnän kohderyhmät ovat ottaneet uuden verkkopalvelun vastaan hyvin. Tilastoista näkee, että sivuilla on yli tuhat käyntiä arkisin. Joinakin päivinä jopa 1500 ylittyy. Kolme viikkoa sivujen julkaisun jälkeen jäsenistön extranetiin eli PAMnetiin oli kirjautunut jo 1400 käyttäjää. Saamamme palaute on ollut positiivista. Vaikka uusi sivusto on valmis, verkkoviestintä ei ole Mäntylän mukaan koskaan valmista. Perustimme toimituskunnan, joka vastaa sivuston kehittämisestä ja sisällöstä. PAMin eri osaamisalueet ovat edustettuina tässä toimituskunnassa. Toimituskunta haastaa jokaisen sivuston päivittämisessä mukana olevan verkkoviestinnän kehittämiseen. Verkkopalvelusta täytyy pitää huolta. PAMnet on jäsenen extranet PAMiin kuuluu runsaat jäsentä, joista suurin osa työskentelee vähittäiskaupassa, hotelli- ja ravintola-alalla, kiinteistöpalveluissa sekä vartiointialalla. PAM ry:n extranet PAMnet on tarkoitettu vain liiton jäsenille. PAMnetissä on esimerkiksi yksityiskohtaisempaa tietoa liiton asioista, jäsentiedotteita, keskustelupalstoja, tapahtumakalenteri sekä mahdollisuus sähköiseen asiointiin. Jäsenet voivat hoitaa PAMnetissä sähköisesti monia asioita kuten yhteystietojen päivityksen sekä kursseille ilmoittautumiset. Sähköiset asiointipalvelut toimitti Sys- Open Digia Oyj. Palvelut on integroitu Optinetin järjestelmään, joten yksi kirjautuminen PAMnetiin riittää, Mäntylä sanoo. 9

10 KOKOOMUS VIESTII äänestäjien kanssa verkossa KOKOOMUS 10 Kokoomuksen internet-sivuston kohderyhmä on laajuuteensa puolesta erityisen vaativa - siihen kuuluvat kaikki suomalaiset 15 vuotta täyttäneet. Verkkosivustolla on informaation lisäksi mahdollisuuksia vaikuttaa puolueen toimintaan. Kokoomus pyytää verkossa palautetta, joka huomioidaan myös toiminnassa. Puolueen verkkoviestintä onkin aktiivista sekä Kokoomukselta äänestäjille että äänestäjiltä Kokoomukselle. Internet on helpoin, edullisin ja nopein tapa kertoa, mitä asioista ajattelemme ja millaisen Suomen haluaisimme. Internet-sivut elävät tässä hetkessä, kertoo Kokoomuksen viestintäpäällikkö Juha Kirstilä. Läsnäolo verkossa välttämätöntä Puolueiden ja vaaliehdokkaiden pitää Kirstilän mukaan näkyä verkossa aktiivisesti. Ennen internet oli muun viestinnän tuki, mutta nykyään se on keskeinen kanava viestimiseen äänestäjien kanssa. Läsnäolo verkossa on välttämättömyys. Alle 25-vuotiaat äänestäjät etsivät informaatiota ehdokkaista eniten juuri internetistä. Joten jos haluaa näkyä näille nuoremmille äänestäjille sekä kuunnella heidän mielipiteitään, verkko on oikea kanava. Paras vaikutus saavutetaan, jos verkossa on aina jotain mielenkiintoista ja uutta kuten blogi, verkkokauppa tai videonpätkiä. Internet-sivuston kautta Kokoomus saa paljon palautetta. Verkkoviestintä toimii hyvin molempiin suuntiin eli myös meille päin. Meille tulee paljon viestejä internet-sivujemme avulla. Vähemmän enää käytetään fakseja, puhelinta ja kirjeitä. Suurin osa palautteista elää juuri siinä päivässä, jolloin palaute on meille lä- hetetty. Aamun lehdistä usein näkee, mitä asioita kyseisen päivän palautteet käsittelevät. Palautteet luetaan ja käsitellään huolella, Kirstilä sanoo. Verkkokyselyillä selvitetään jäsenten ja sitä kautta kannattajien mielipiteitä. Viime kunnallisvaalien alla teimme verkossa jäsenillemme kyselyitä tavoitteistamme ja heidän tärkeinä pitämistään teemoista. Miten asioiden pitäisi esimerkiksi olla omassa kotikunnassa. Kyselyn perusteella selvisi kannattajille tärkeitä teemoja, joita nostimme myöhemmin esille kampanjassa. Pääosa sisällöstä julkisilla sivuilla Kokoomuksen internet-sivuilla oleva informaatio on ennen kaikkea kohdennettu äänestäjille, joten pääosa sisällöstä on julkisilla sivuilla. Käyttäjätunnuksin suojatuilta jäsensivuilta löytyy järjestöja vaalityöhön liittyvää materiaalia. Olemme jaotelleet sivuston eri osa-alueisiin, joista löytyy informaatiota esimerkiksi kunnallispolitiikasta tai politiikan eri aihealueista kiinnostuneille. Sivustolta löytyy uutisia, tietoa ja taustoja aiheeseen kuin aiheeseen. Kaikki on sivuillamme tallessa. Toimittajat voivat etsiä uutisarkistostamme taustamateriaalia artikkeleihinsa, Juha Kirstilä sanoo. Vaalien aikaan Kokoomuksen sivustolla on Kirstilän mukaan paljon kävijöitä. Eduskunta- ja kunnallisvaalit lisäävät kävijämääriä selvästi. Presidentinvaalit ovat paljolti henkilövaalit, joten selaajat pyritään ohjaamaan mahdollisimman suoraan ehdokkaan sivuille.

11 Pahvi-Sauli ja Juha Kirstilä Kokoomuslainen vaikuttaa verkossa Internet helpottaa puolueen sisäisen viestinnän organisointia. Kokoomuksen haasteena on suuri organisaatio. Valtakunnan tasolla on puolue, eduskuntaryhmä ja europarlamentaarikot. Lisäksi on omat jäsenliitot naisille, nuorille ja opiskelijoille sekä läheisessä yhteistyössä koulutusjärjestö ja senioriliitto. Seuraavalla tasolla on 16 piiriä, joihin kuuluu 1100 paikallisyhdistystä. Internet on keskeinen keino palvella jäsenistöämme. Sisäisen viestinnän on kuljettava molempiin suuntiin. Monet ovat mukana toiminnassa sen vuoksi, että saavat tietoa ja voivat vaikuttaa. Jos sisäinen viestintä takkuaa, motivaatio laskee ja toiminta yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi vähenee, Kirstilä kertoo. Kokoomuksen strategiatyön tuloksena myös verkkosivustolle on nostettu esiin neljä politiikkaohjelmaa: ennakoiva hyvinvoin- tipolitiikka, luovuuden talous ja yrittäjyys, osaaminen ja sivistys, kansainvälinen politiikka. Näissä politiikkaohjelmissa onnistuminen on mielestämme politiikassa keskeistä. Ohjelmien alla on suljetut sivustot, jotka on suunnattu jäsenille sekä politiikkaohjelmien valtuuskunnille. Sivuilla on keskustelupalsta, jossa keskustellaan ajankohtaisista tai yleisistä politiikkaohjelmaan liittyvistä aiheista. Keskusteluissa jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi kannanottojen ja muiden keskeisten linjausten valmisteluun, Kirstilä sanoo. Kokoomus suosittelee yhdistyksilleen itsepalvelupakettina Optinet kotisivuja, joihin on tehty Kokoomuksen graafisen linjan mukaisia valmiita ulkoasupohjia. Tavoitteena on, että joka kuntaan saadaan ainakin yhdet ajantasaiset, paikallista Kokoomusta esittelevät sivut. 11

12 KARAVAANARIT.FI - iloista mieltä ja informaatiota KARAVAANARIT 12 Jos vapaus viehättää, et pidä tarkoista aikatauluista ja yövyt mieluiten omassa sängyssä, kannattaa vierailla -sivustolla. Sivuston omistaa SF- Caravan ry, joka on Pohjoismaiden suurin matkailujärjestö. Uusi iloinen sivusto on tehty kaikille karavaanarimatkailusta kiinnostuneille. Uudistuksessa rakennetta selkiytettiin, jotta sivusto olisi lähestyttävämpi myös muille kuin jäsenille. Sivuilta löytyy paljon kävijöitä houkuttelevaa informaatiota kuten tietoa karavaanimatkailusta ja leirintäalueista. Kaikille karavaanareille hyödyllistä informaatiota ovat esimerkiksi sivuilta löytyvä Turvaopas sekä luettelot matkailuajoneuvojen huoltoliikkeistä ja kiinteiden jätevesisäiliöiden tyhjennyspaikoista. Useat sivustolla kävijät ovat potentiaalisia jäseniä, joten kerromme myös jäseneduista, sanoo johdon assistentti Petriina Punkari-Mäkiaho, joka vastaa SF-Caravan ry:n verkkoviestinnästä. Sivuilla voi kertoa kuulemansa tai keksimänsä karavaanareille sopivan hauskan mietelauseen. Parhaat mietelauseet julkaistaan. On aate karavaanarin tää, liikkeellä pysyen ei paikalleen jää, sydän on avoin ja tuulettuu pää! Etuteltan puheet uudistui pyynnöstä Karavaanarit kohtaavat joka viikonloppu treffeillä jossakin päin Suomea. Karavaanareiden yhteishengestä voi päästä osalliseksi verkossakin keskustelupalstalla. Jäsenet ovat ottaneet Etuteltan puheet -keskustelupalstan omakseen. Keskustelua käydään omalla nimellä, joten jokainen seisoo sanojensa takana. Keskustelupalstalla käydään hyvin aktiivista keskustelua vuoden ympäri. Uudet harrastajat pyytävät neuvoja kokeneemmilta ja yleensä vastaus tuleekin nopeasti, Punkari-Mäkiaho kertoo. Etuteltan puheiden uudistus alkoi keskustelijoiden pyynnöstä. Keskustelijat pyysivät viime keväänä adressilla palstan kehittämistä. Uudistimme keskustelupalstan samalla, kun muukin sivusto uudistettiin. Uudessa palstassa pyrittiin huomioimaan adressin pyynnöt mahdollisimman kattavasti. Lisäsimme muun muassa hakutoiminnon keskusteluihin. Vanha palsta säilytettiin toisella sivulla, jotta sen keskusteluja pääsee vielä lukemaan. Myös kirjautumiskäytäntö uu-

13 distettiin. Nyt perhe- ja nuorisojäsenetkin voivat osallistua keskusteluun ja pääsevät hoitamaan omia jäsenasioitaan internetpalvelussamme. Salkuissa materiaalia paikallisyhdistyksille Vuonna 1964 perustetun SF-Caravanin jäseninä on 65 paikallista karavaanariyhdistystä. Paikallisyhdistykset voivat hyödyntää suljettuja sivustoja eli toimihenkilösalkkuja, joissa on materiaalia yhdistysten toiminnan tueksi. Toivomme, että jäsenyhdistysten toimihenkilöt oppivat käyttämään näitä salkkuja. Salkut ovat käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa ja materiaalit saa niistä nopeasti. Palvelun hyöty on molemminpuolista, sillä tämä vähentää varmasti yhteydenottoja toimistoon, Petriina Punkari- Mäkiaho toteaa. Karavaanariharrastus ja samalla SF-Caravan ry:n jäsenmäärä ovat vahvassa kasvussa. Samaa tahtia kasvaa myös kävijämäärät. Järjestäytyneitä karavaanareita oli viime vuoden lopussa yhteensä Järjestäytyneen karavaanarin tuntee liikenteessä matkailuvaunun tai matkailuauton kulmassa olevasta numerotarrasta. Jäseneksemme on nopeinta liittyä verkon kautta. Meidän ei tarvitse lähetellä tilisiirtoja, vaan maksun voi maksaa verkkopankissa. Jäsenyys astuu silloin nopeasti voimaan, Punkari-Mäkiaho sanoo. Uusi sivusto toteutettiin Directolla Karavaanareiden uusi sivusto rakennettiin Optinet Directo -julkaisujärjestelmällä. Directo on Petriina Punkari-Mäkiahon mielestä helppokäyttöinen. Olemme tehneet sivuja porukalla. Jokaisen on ollut helppo käyttää järjestelmää, joka on selkeä ja suomenkielinen. Työkalut toimivat samalla tavalla kuin yleisissä toimisto-ohjelmissa. Ajastamisen mahdollisuus Directossa on todella hyödyllinen. Lehdistötiedotteen voi nyt julkaista samaan aikaan verkkosivuilla, kun itse olemme tiedotustilaisuudessa. Petriina Punkari-Mäkiaho 13

14 Minna Tuomainen-Kupiainen Tampereen Job Työasupalvelu -myymälässä INTERNET-SIVUT kasvavat yrityksen mukana IMAGE WEAR 14 Suomen johtavan työvaatevalmistajan Image Wear Oy:n ja Optinetin yhteistyön aikana Image Wear on fuusioitunut ja laajentunut. Konsernin internet-sivusto on kehittynyt samaa vauhtia ja työkalut ovat vastanneet muuttuneisiin viestinnän tarpeisiin. Ensialkuun Image Wearin ja muiden tytäryhtiön kotisivut olivat erillään. Kun tytäryhtiöt fuusioituivat emoyhtiöön ja muodostivat Image Wear -konsernin, myös internet-sivusto laajeni. Päätimme jakaa sivuston kahtia: Job Työasupalveluun ja Image Wearin sivuihin. 19 myymälää käsittävä Job Työasupalvelu -myymäläketju on Image Wear Oy:n jakelutie Suomessa, kertoo mainonnan ja markkinoinnin suunnittelija Minna Tuomainen-Kupiainen Image Wearista. Kaksi värimaailmaa yksi ilme Yhteisen etusivun kautta selaaja etenee joko Image Wearin tai Job Työasupalvelun sivustolle. Vaikka kahdella sivustolla on eri värimaailmat, molemmat tunnistaa helposti Image Wearin sivustoiksi. Job Työasupalvelulle tehtiin oma ulkoasunsa. Optinet suunnitteli sivustojen ulkoasut ja värimaailmat logojen pohjalta. Image Wearin sivuston päävärit ovat ruskea ja harmaa ja Job Työasupalvelun värit sininen ja punainen. Perusilmeet ovat samantyyppiset, mutta Job on aktiivisempi, Tuomainen-Kupiainen sanoo. Vaikka sivustoa on muutettu usein ja viestinnän tarpeet ovat muuttuneet, Minna Tuomainen-Kupiaisen mielestä Optinetin työkalut ovat joustaneet hyvin muutoksen mukana. Laajennukset ja pienemmät muutokset ovat onnistuneet helposti ja yhteistyö Optinetin kanssa on sujunut aina hyvin. Konsernin sivut ovat nykyään suomeksi, englanniksi, saksaksi ja ruotsiksi. Kieliversioita päivitetään Tampereelta käsin. Syksyllä 2005 Image Wear -konserni laajensi myös Venäjällä, jolloin konsernin työntekijämäärä nousi kaikkiaan noin 700:aan. Internet on markkinoinnin tukijalka Image Wearin markkinointiin kuuluu internetin lisäksi printti-, suora- ja radiomainonta sekä henkilökohtainen myyntityö.

15 Internet on markkinointiviestintämme tukijalka, joka tukee henkilökohtaista myyntityötä ja muuta markkinointia. Mielestäni nykyaikaiseen markkinointiin kuuluu informatiiviset ja toimivat internet-sivut, Tuomainen-Kupiainen sanoo. Internet-sivuston kohderyhmät vaihtelevat opiskelijoista teollisuuteen. Jokaisen on löydettävä sivuilta tarvitsemaansa informaatiota. Internet-sivuillamme on tuotteet selkeästi esillä ja sivuja on hyvin helppo selata. Meiltä saa asukokonaisuuden sukista kypärään ja kaikki siitä väliltä, joten tuotteita on todella paljon. Mielestäni sivujen käytettävyys onkin erittäin tärkeää sekä selaajan että päivittäjän kannalta. Selaaja ei sivuillamme eksy, sillä sivut ovat helpot hahmottaa, Tuomainen-Kupiainen toteaa. Asiakkaat käyvät aika usein sivuillamme. He ovat oppineet, että sivuilla on päivittyvää sisältöä. Jo pitkään kävijämäärät ovat lisääntyneet tasaisesti. Viime vuoteen verrattuna kävijämäärämme ovat tuplaantuneet. Kehitämme sivuja jatkuvasti ja haluamme panostaa verkkoviestintään. Markkinointikampanja radiossa ja ammattikouluille jaetut julisteet ohjaavat verkkosivuillemme. Internetistä ohjataan puolestaan 19 Job Työasupalvelu -myymäläämme ympäri Suomea. Image Wear Image Wear on Suomen johtava työvaatevalmistaja. Konserniin kuuluvat Tampereella sijaitseva emoyhtiö Image Wear Oy, Pietarissa toimiva tytäryhtiö OOO Image Wear, joka nyt valmistaa, markkinoi ja myy työvaatteita Venäjälle sekä Tallinnassa toimiva tytäryhtiö A&G Textile AS. A&G Textile valmistaa, markkinoi ja myy työvaatteita Baltiaan. Image Wear Oy:n jakelutienä Suomessa on 19 myymälää käsittävä Job Työasupalvelu -myymäläketju. OOO Image Wearilla on Image Wear -työasumyymälä Pietarissa. Tallinnassa ja Tartossa Image Wear -työasuja myyvät A&G Textile -myymälät. 15

16 Verkkosivusto tukee brändiä INSTA GROUP 16 Instrumentointi Oy yhtiöitti vuoden vaihteessa toimialansa ja muutti nimensä Insta Group Oy:ksi. Insta Group Oy:hyn kuuluvat nyt toimialayhtiöt Insta Automation Oy, Insta DefSec Oy ja Insta Visual Solutions Oy. Yhtiöittämisen myötä Insta Group Oy aloitti samalla mittavan yrityskuvaprojektin, jonka yhteydessä uudistettiin muun muassa yrityksen verkkopalvelu. Uuden sivuston ulkoasu ja toiminnallisuus tukevat nyt yrityksen uutta ilmettä sekä uutta slogania Lupa luottaa Worth your trust. Sloganimme ja uusi ilmeemme kuvastavat yhtiömme perusarvoja laatua, luotettavuutta, asiakaskeskeisyyttä, huippuosaamista, joustavuutta ja henkilöstöön panostamista, kertoo Marita Jokinen, johdon assistentti, Insta Group Oy. Kansainvälistyminen vaatii markkinointia Insta on aikaisemmin markkinoinut itseään suhteellisen vähän. Insta on ollut omilla toimialoillaan hyvin tunnettu Suomessa, joten ei ole ollut suurta tarvetta laajamittaiseen markkinointiin. Tulevaisuudessa yhtiö hakee kuitenkin kansainvälistymistä pitkällä aikavälillä, joten markkinoinnistakin tulee varmasti intensiivisempää. Markkinointikanavista internet on merkittävä erityisesti Insta DefSec Oy:lle, Jokinen toteaa. Instan verkkopalvelua aiotaan Jokisen mukaan kehittää jatkuvasti. Haluamme palvella asiakkaitamme paremmin myös verkossa, joten verkkopalvelumme varmasti kehittyy ja laajentuu ajan mittaan. Asiakkaiden tulisi löytää tarvitsemansa tieto helposti ja nopeasti. Tärkeintä tällä hetkellä palvelussamme on toimialojen sivut, joista käy ilmi, mitä ratkaisuja ja palveluja konsernimme tuottaa. Toimialoilla on kaikilla omat uutispalstansa, joilta uutiset kerääntyvät etusivulle. Saamme näin hyvin vaihtuvuutta etusivun uutisiin. Intranet on arkipäivän työkalu Instan sisäinen intranet on ollut jo pidempään kehityskohde. Tavoitteemme on tehdä intranetistämme työntekijöidemme jokapäiväinen työkalu. Siellä olisi kaikki informaatio, jota ihmiset tarvitsevat päivittäisessä työssään, esimerkiksi ohjeita, dokumenttipohjia, tiedotteita, linkkejä erilaisiin työkaluihin. Intranetistä löytyy aina ajantasainen ma-

17 Marita Jokinen teriaali, joten tiettyjen dokumenttien versionhallintakin helpottuu. Marita Jokisen tulevaisuuden visio on lisätä intranetiin vuorovaikutteisuutta. Intranetin kautta voisi esimerkiksi lähettää kysymyksiä johdolle tai intranetissä voisi olla keskustelupalstoja. Myös erilaiset kyselyt ja ilmoittautumiset voisi hoitaa intranetin kautta. Esimerkiksi strategiaviestinnässä tällaiset vuorovaikutteiset työkalut voisivat olla apuna arvioitaessa, kuinka ihmiset ovat ymmärtäneet ja omaksuneet strategian. Nämä ovat kuitenkin vielä suunnitteluasteella. Optinet Directo täyttää odotukset Marita Jokinen on tyytyväinen Optinet Directoon. Halusimme helppokäyttöiset työkalut ja ne saimme. Directoa voi käyttää miltei ilman mitään koulutusta. Kun useat ihmiset tekevät päivityksiä vain silloin tällöin oman toimen ohella, järjestelmän on oltava helppokäyttöinen. Tällä hetkellä meillä on aika tavalla perusversio julkaisujärjestelmästä, mutta voimme myöhemmin tarpeidemme mukaan laajentaa järjestelmäämme hankkimalla siihen lisää erilaisia sovelluksia. Insta Group Insta Group Oy on kasvava ja kansainvälistyvä korkean teknologian konserni, jonka toimialoja ovat puolustus- ja turvallisuusteknologia (Insta DefSec Oy), teollisuusautomaatioteknologia (Insta Automation Oy) sekä informaatio- ja näyttöteknologia (Insta Visual Solutions Oy). 17

18 KokousNet vie elämysten äärelle KOKOUSNET 18 Kokousten, kongressien sekä asiakas- ja henkilöstötilaisuuksien järjestäjät löytävät tarvitsemansa laadukkaat palvelut nyt yhdestä internet-osoitteesta. Vuoden alussa julkaistusta KokousNetistä löytyy kätevästi sekä kokous- ja juhlapaikkoja että valmiita ohjelmakokonaisuuksia Tampereella ja muualla Pirkanmaalla. KokousNet on kaikille kokousjärjestäjille ja matkailutoimijoille avoin tietopankki, kertoo koordinaattori Päivi Syrjänen, joka vastaa KokousNet-verkkopalvelun kehittämisestä Kokous- ja kongressimatkailun osaamiskeskuksessa KOSKEssa. Aidot kokemukset kokousmatkailun trendi Teimme syksyllä 2005 tutkimuksen, jossa kyselimme tamperelaisilta ja helsinkiläisiltä kokous- ja ohjelmapalveluiden käyttäjiltä heidän toiveitaan palvelujen suhteen. Tuli ilmi, että suosituimpia ovat 1-2 tunnin ohjelmat lähellä varsinaista kokouspaikkaa. Ihmisillä on entistä vähemmin aikaa lähteä koko päiväksi jonnekin pidemmälle, Syrjänen toteaa. Tehokkuudesta huolimatta halutaan tarjota elämyksiä ja mukavaa yhdessäoloa. Tärkeää tällä hetkellä on aitojen asioiden kokeminen. Oheisohjelman tulisi olla jotain, mistä saa sisältöä omaan elämäänsä. Oheisohjelma muistetaan usein jopa paremmin kuin varsinainen kokousohjelma. Ohjelmat houkuttelevat Pirkanmaalle Ohjelmapankissa on tällä hetkellä jo yli sata ohjelmaa. Ohjelmapankkiin on kerätty kokousten yhteyteen sopivia kokonaisuuksia, joissa on aktiviteettien lisäksi ruokailut ja muu tarpeellinen, useimmiten myös kuljetukset. Valikoimasta löytyy erikokoisille ryhmille muun muassa kulttuuriin, hyvinvointiin, illanviettoihin, luontoretkiin, seikkailuihin, safareihin ja tiimityöhön liittyviä ohjelmia. Suuri osa ohjelmatarjonnasta keskittyy erilaisiin teemoihin tai kulttuuriin, liikuntaa ja luontoa unohtamatta. Monipuolisten hakutoimintojen avulla pankista löytää nopeasti omalle porukalle sopivan ohjelman, Syrjänen sanoo. Ohjelmapalveluiden tarjoajat ovat erittäin kiinnostuneita KokousNetistä omien palveluittensa markkinointikanavana. Tavoitteemme on jatkossa lisätä ohjelmien määrää ja monipuolistaa tarjontaa entisestään. Pyrimme valitsemaan ohjelmia, mitä ei vielä ole. Oheisohjelma saattaa Syrjäsen mukaan jopa ratkaista kokouspaikan sijainnin. Tampere kilpailee tilaisuuksista kaikkien niiden paikkakuntien kanssa, jotka sijaitsevat parin tunnin ajomatkan säteellä meistä. Kokouspaikkoja löytyy Tampereelta joka lähtöön. Hyvä kokouspaikkatarjonta ja valmiit tuotteistetut ohjelmapalvelut tekevät kokouksen järjestämisen helpoksi Pirkanmaalla. KokousNetin ohjelmat löytyvät pääosin puolen tunnin ajomatkan päästä Tampereen keskustasta.

19 KokousNetin kautta saa suoran yhteyden palvelukokonaisuuden tarjoajaan. Tarjouspyynnön ohjelmasta voi lähettää verkkopalvelun kautta ja vastaus luvataan 48 tunnin sisällä. KokousNetin käyttö on asiakkaalle maksutonta. Tarkka seula ohjelmapankkiin KokousNetiin ehdotetut ohjelmat testataan Päivi Syrjäsen mukaan tarkasti. Laatu ja asiakaslähtöisyys ovat pankkiin otettavien ohjelmien punainen lanka. Tarkistamme ensin, että ohjelma toimii paperilla, minkä jälkeen testiryhmämme testaa sen. Yrityksistä, kokousten järjestäjistä ja hotellien edustajista koostuva ryhmä testaa palvelut huolellisesti ja antaa ohjelmantarjoajalle monipuolisen yhteenvedon. Palvelun tarjoaja saa testiraportista hyvän avun omaan tuotekehitykseensä. Testiryhmämme arvioi ohjelmakokonaisuudet kriittisen ammattimaisesti palveluiden käyttäjien näkövinkkelistä katsottuna. Ohjelmakokonaisuuden takana voi olla useampi yritys. Tämä on loistava verkostoitumismahdollisuus myös pienille yrityksille. Yksi tarjoaa ruokailun ja toinen viihdeohjelmaa. Yksi koordinoiva henkilö vastaa tarjouspyyntöihin ja vastaa myös siitä, että homma toimii käytännössä, Syrjänen sanoo. KokousNetin sisältämien tietojen päivittämisestä vastaavat palveluntarjoajat itse ilman välikäsiä. Mukaantulo on ohjelmapalvelujen tarjoajille ja kokouspaikoille tällä hetkellä maksutonta. KokousNet rakennettu käyttäjien kanssa Tammikuussa 2006 julkaistua KokousNetiä on kehitetty ja testattu kahden vuoden ajan. Mukana sisällön ja toimivuuden suunnittelussa on ollut sekä työnsä puolesta kokouksia järjestäviä että päivittäin kokousjärjestäjiä palvelevia henkilöitä. Teknisestä toteutuksesta vastaa Optinet Oy. Parin kehitysvuoden aikana meillä on ollut tässä mukana koekäyttäjiä, jotka ovat päässeet palveluun koetunnuksilla. Heiltä on systemaattisesti kerätty palautetta, jota on hyödynnetty Kokous- Netin kehittämisessä. Yhteistyö Optinetin kanssa on sujunut aivan loistavasti. Ilman näin hienosti toimivaa ja palvelujen tarjoajille helppoa verkkopalvelukuviota tämä homma ei olisi onnistunut, Syrjänen iloitsee. Olemme saaneet paljon positiivista palautetta. Ainoa negatiivinen palaute on ollut, että onko tämä todellakin vain Pirkanmaalla. Samalla formaatilla saa meidän puolestamme tehdä palveluja muualle Suomeen, sillä KokousNet on tehty Kokousmatkailun osaamiskeskuksen alaisuudessa. Palvelua hiotaan ja tehdään tunnetuksi vuoden 2006 ajan Kokous- ja kongressimatkailun osaamiskeskuksen, Tampereen kaupunkiseudun aluekeskusohjelman ja Pirkanmaan liiton rahoituksella. Vuoden 2007 alusta palvelun ylläpidosta vastaa Tampereen kongressimarkkinointiyksikkö Tampere Convention Bureau ry. Päivi Syrjänen 19

20 VERKKOVIESTINNÄSTÄ irti maksimihyöty JUSSI LUUKKONEN 20 Jussi Luukkonen on digitaalisen median pioneeri. Hänen perustamansa yritys To the Point Oy oli yksi merkittävimmistä digitaalisen median uranuurtajista Suomessa. Luukkonen työskenteli yli 10 vuotta teatteriohjaajana ja dramaturgina ennen digitaalisen median pariin siirtymistä, mikä on jättänyt jälkensä hänen ajatusmaailmaansa Luukkonen ei koskaan unohda katsojaa eli selaajaa. Tehokas verkkoviestintä ei ole hypeä Luukkosen motto on minimipanostuksella maksimihyöty. Verkkosivustosta saa irti maksimihyödyn, kun käyttäjän ja verkkosivuston omistajan odotukset täyttävät. Tehokas verkkoviestintä antaa palvelun käyttäjälle sen, mitä hän on tullut sivustolta hakemaan. Pitää antaa tieto tai palvelu sellaisessa muodossa, kun se halutaan ja vähän positiivisesti yllättävästi, Luukkonen sanoo. Verkkopalvelun omistajan pitää myös saada verkosta liiketoiminnalleen tai muulle toiminnalleen sellaista tukea, että sivustoa kannattaa ylläpitää. Sen pitää tuottaa joko rahaa tai muuta mitattavissa olevaa arvoa omistajalleen. Multimedian keinoin voi toteuttaa vakavasti otettavaa viestintää. On harhaa, että helposti vastaanotettava tieto ei olisi vakuuttavaa. Ovatko televisiouutiset vakuuttavia? Ovatko radiouutiset vakuuttavia? Hypeä on ainoastaan taitamaton välineen suomien efektien käyttäminen ilman sisältöä, Luukkonen kommentoi. Multimedian hyödyntämiseen vaikuttaa ennen kaikkea sisältö ja kohderyhmä. Eri multimediaelementtien käytön pitää lähteä liikkeelle viestinnästä. Pitää ensin miettiä, mitä haluaa sanoa. Vasta sen jälkeen mietitään, kuinka asia halutaan sanoa. Selaajan saa koukkuun kerronnalla Luukkonen korostaa verkkoviestinnän dramaturgiaa. Verkossa on erilainen kerrontatapa kuin esimerkiksi printtimediassa. Jotta selaajan korvien väliin syntyisi elämys, verkkosivustolla pitää olla kolme asiaa kunnossa: tietoa, tilanteita ja oikea tapa kertoa tieto. Pitää olla dramaturgia. Verkon kerronta tulee elokuvista, kirjallisuudesta ja teatterista. Kun kerronta on kunnossa, selaajan korvien välissä tapahtuu jotain. Yllätyksellisyyttä verkkosivustolleen saa kertomalla asiansa tuoreesti. Käytetään verkon ilmaisullista kapasiteettia kunnolla hyväksi. Otetaan haltuun koko digitaalisen vuorovaikutteisen ilmaisun repertuaari eikä ainoastaan tekstiä ja kuvaa. Sivuilla pitää olla aina uusiutuva mielenkiintoinen sisältökokonaisuus, joka antaa konkreettisen hyödyn kävijälle. Kun selaaja käy kerran saitilla, hänen pitää hoksata, että tänne tulen uudestaan. Verkkoviestintä on aina kaksisuuntaista. Ei ole verkkoviestintää, joka olisi vain meiltä muualle. Se muualle ei ole mikään segmentti, vaan yksittäisiä hiiren klikkailijoita. Jos selaaja häipyy saitilta heti sinne tultuaan, tapahtuu jo kahdensuuntainen

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

PERUSTA VERKKOKAUPPA. info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net

PERUSTA VERKKOKAUPPA. info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net Valitse sopivin verkkokauppa. Postin ja Matkahuollon toimitusintegraatiot* *Postin ja Matkahuollon toimitusintegraatiot tekevät osoitekorttien ja seurantatunnusten

Lisätiedot

Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut

Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut Ajattele ennen kuin toimit Ei kannata lähteä suinpäin nettisivuja rakentamaan. Hyvin suunniteltu on enemmän kuin puoliksi tehty. Muuten voi käydä niin, että voit

Lisätiedot

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN NETTIPALVELUT s. 1/7 PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN RAKENNE Paikallisjärjestöjen omille sivuille pääsee suoralla osoitteella, joka on muotoa www.sak-paikalliset.fi/paikkakunta

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010 Wiki korvaa intranetin Olli Aro 3.6.2010 Olli Aro Metsäteollisuuden myynti- ja markkinointitoimia 15 v B2B integraatioita 8 v Verkkopalveluita 7 kk Kehittämiskonsulttina Harrastuksina Talvella hiihto ja

Lisätiedot

Sosiaalinen intranet Kitinästä ja hypestä kohti hyödyllisiä ja positiivisia törmäyksiä

Sosiaalinen intranet Kitinästä ja hypestä kohti hyödyllisiä ja positiivisia törmäyksiä Sosiaalinen intranet Kitinästä ja hypestä kohti hyödyllisiä ja positiivisia törmäyksiä Törmäys Työyhteisöviestinnän päivä 19.3.2015 Hanna P. Korhonen, Sosiaalinen intranet Kitinästä ja hypestä kohti hyödyllisiä

Lisätiedot

Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille

Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille Alueelliset järjestöpäivät 24. 25.10.2009 Intranet ja Ekstranet Intranet on lähiverkko, joka on eristetty tietyn ryhmän käyttöön. Tavallisesti intranetillä tarkoitetaan

Lisätiedot

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta PUSKARADIO toimii verkossa - tutkittua tietoa suosittelusta Näin pääset alkuun: 1 2 3 +1 PALVELE ASIAKKAITASI suosittelemisen arvoisesti PYYDÄ ASIAKKAITASI KERTOMAAN saamastaan palvelusta hyväksi havaittuun

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Mitä verkossa ympärillämme Logistiset palvelut Pankki- ja vakuuttaminen

Lisätiedot

v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014

v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 - 2-5 Internetsivustopaketti nettihelmi nettihelmi on Avaimet käteen Internetsivusto ratkaisu. Palvelu sisältää laadukkaan graafisen ulkoasun nettihelmi perussivupohjaan ja

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille

Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille Alueelliset järjestöpäivät 24. 25.10.2009 Intranet ja Ekstranet Intranet on lähiverkko, joka on eristetty tietyn ryhmän käyttöön. Tavallisesti intranetillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Jäsenten verkkosivut ovat SINUA varten

Jäsenten verkkosivut ovat SINUA varten www.lihakunta.fi Jäsenten verkkosivut ovat SINUA varten Lihakunta on nyt avannut aktiivijäsenilleen suunnatut monipuoliset verkkosivut Jäsenten verkkosivuilla voit - tarkastella omaa jäsenyyttäsi koskevia

Lisätiedot

MARKKINOINTISUUNNITELMA

MARKKINOINTISUUNNITELMA MARKKINOINTISUUNNITELMA 2015 Painoarvot Someron kaupungin markkinointia vuonna 2015 tullaan painottamaan uusasukashankintaan sekä nykyisten yritysten kasvun tukemiseen. Markkinoinnissa digitaalisen median

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Sosiaalinen media Valion viestinnässä

Sosiaalinen media Valion viestinnässä Sosiaalinen media Valion viestinnässä Pia Kontunen, viestintäjohtaja 28.3.2011 Sosiaalinen media uudistaa liiketoimintaa Esityksen sisältö Pia Kontunen Minkälainen yritys on Valio ja mitä se haluaa viestiä?

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

Lobistech-seminaari Case: HMT 11.4.2007

Lobistech-seminaari Case: HMT 11.4.2007 Lobistech-seminaari Case: HMT 11.4.2007 Tommi Sievers tommi.sievers@hmt.fi 044 381 0052 Sami Santalahti sami@nitro.fi 040 844 1751 www.nitro.fi 1 Aluksi Esityksen sisältö: 1. Yritysesittelyt 2. Tavoitetila

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Mikä Eräverkko? Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta.

Mikä Eräverkko? Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta. Mikä Eräverkko? Eräverkko on eräihmisten ja -palveluiden kohtauspaikka, josta löydät helposti ja nopeasti metsästysmahdollisuudet sekä metsästyksen oheispalvelut. Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta.

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Jäsenen verkkopalvelu. LSO Osuuskunnan uusi, sähköinen palvelumuoto

Jäsenen verkkopalvelu. LSO Osuuskunnan uusi, sähköinen palvelumuoto Jäsenen verkkopalvelu LSO Osuuskunnan uusi, sähköinen palvelumuoto Jäsenen verkkopalvelu palvelee osuuskunnan aktiivijäseniä Jäsenen verkkopalvelu on LSO Osuuskunnan uusi, sähköinen palvelu. Verkkopalvelu

Lisätiedot

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi mahdollistaa sopivan työelämän koulutuksen löytämisen. Se ylläpitää Suomen kattavinta ja täysin maksutonta hakupalvelua työelämän täydennyskoulutuksia

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS: Yritysten verkkopalvelut sekä hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä

KYSELYTUTKIMUS: Yritysten verkkopalvelut sekä hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä KYSELYTUTKIMUS: Yritysten verkkopalvelut sekä hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Aihe: Yritysten verkkopalvelut ja hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä Ajankohta:

Lisätiedot

Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus

Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus Minne Seppälä Avat 2014 Dokumentaatio 1 PROJEKTIN KUVAUS... 3 1.1 Projektin aloitus... 3 1.2 Aikataulu... 4 1.3 Kustannusarvio... 4 2 ULKOASU... 5 2.1

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Pankki- ja vakuuttaminen Autonvuokraus Mitä verkossa ympärillämme tapahtuu

Lisätiedot

TYÖKALUJA & VINKKEJÄ YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN. 23.9.2014 Eija Eloranta

TYÖKALUJA & VINKKEJÄ YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN. 23.9.2014 Eija Eloranta TYÖKALUJA & VINKKEJÄ YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 23.9.2014 Eija Eloranta Yhdistyksen viestinnän tehtävänä: persoonallisuuden esilletuominen, erottautuminen, omaleimaisuus = mielenkiinnon herättäminen! Olipa

Lisätiedot

Verkkoviestintäsuunnitelma

Verkkoviestintäsuunnitelma Mikko Hernesmaa & Tuomas Lahtomäki L801SNA Verkkoviestintäsuunnitelma Raportti Liiketalous Huhtikuu 2012 SISÄLTÖ 1 ENERGY GYM... 1 2 ASIAKASKOHDERYHMÄT... 1 3 SUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 2 4 VÄLINEET,

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN. 22.9.2015 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN. 22.9.2015 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 22.9.2015 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Olipa yhdistyksen asia, kohderyhmä tai kanava mikä tahansa, viestinnässä keskeistä on yhdenmukaisuus: - yhtenäisyys

Lisätiedot

Jäsenten verkkosivut ovat SINUA varten

Jäsenten verkkosivut ovat SINUA varten www.itikkaosuuskunta.fi Jäsenten verkkosivut ovat SINUA varten Itikka osuuskunta on nyt avannut aktiivijäsenilleen suunnatut monipuoliset verkkosivut Jäsenten verkkosivuilla voit - tarkastella omaa jäsenyyttäsi

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito tutkion osa (VEPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Verkkopalvelujen tuottaminen

Lisätiedot

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä ecome Ecome Finland Oy Itämerenkatu 3 p. 020 7749 580 00180 Helsinki p. 020 7749 585 Suomi - Finland ecome@ecome.fi y. 2193874-3 www.ecome.fi Ecome-järjestelmä pähkinänkuoressa Ecome on suomalaisen yhtiön

Lisätiedot

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Data liikkuu ja asiakas käy pyydykseen lisää liiketoimintaa verkosta 02.11.2015 Maija Korhonen Digipuntari yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Kotisivut helposti! www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Näin Kotisivukone toimii Kun olet avannut kotisivut Kotisivukoneella, tulet helppokäyttöiseen ylläpitotilaan ja voit heti aloittaa kotisivujen

Lisätiedot

julkaiseminen verkossa

julkaiseminen verkossa julkaiseminen verkossa SuPerin webmastereiden koulutuspäivä Viestintä-Piritta Piritta Seppälä Vuosi 2015 www.viestintapiritta.fi viestintä-pirittan piritta @piritta Sosiaalisen median kouluttaja ja asiantuntija

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015

Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintäsuunnitelma 2015 OAJ Varsinais-Suomen viestintää toteutetaan vuosittaisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Se noudattaa aina voimassa olevaa OAJ V-S:n viestintästrategian linjauksia. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten. Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014

Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten. Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014 Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten kaupan käyntiin Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014 Differosta Autamme yrityksiä jalkauttamaan myynnin puhetta verkkoon sisältöstrategian avulla Differosta

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2014 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon tutkimuksen

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Ja kaikki alkoi suunnittelusta... Ennen kilpailutusta mieti tarkkaan, että mihin tarkoitukseen videotuotanto tulee ja mitä

Lisätiedot

Proplus. Petri Varjonen, Ammattiliitto Pro Turun aluekeskus Harjavalta 21.1.-14

Proplus. Petri Varjonen, Ammattiliitto Pro Turun aluekeskus Harjavalta 21.1.-14 Proplus Petri Varjonen, Ammattiliitto Pro Turun aluekeskus Harjavalta 21.1.-14 1 Proplus 1. YLEISTÄ 2. MITEN PROPLUS TOIMII, PERUSIDEA 3. OMAN SIVUN PERUSSISÄLTÖ 4. RYHMÄT (= Proplussan perusta) 5. RYHMIEN

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Mistä kuulitte eetu-hankkeesta?

Mistä kuulitte eetu-hankkeesta? 40 35 Takaisin yhteenvetoon Mistä kuulitte eetu-hankkeesta? 37% 30 25 23% % 20 15 10 10% 10% 13% 5 3% 3% 0 esitteestä mainoksesta tiedotustilaisuudesta uutisesta sosiaalisen median kautta suoran yhteydenoton

Lisätiedot

Kotitalon kotisivut Taloyhtiosivut.fi palveluna omalle taloyhtiölle

Kotitalon kotisivut Taloyhtiosivut.fi palveluna omalle taloyhtiölle Kotitalon kotisivut Taloyhtiosivut.fi palveluna omalle taloyhtiölle 18.9.2010 Helsinki Hallitusforum Timo Tossavainen Kiinteistöliiton järjestöpäällikkö Taloyhtio.netin päätoimittaja Kotitalon kotisivut

Lisätiedot

Yhteisöllisyys osana liiketoiminnan strategisia. Ville Laurinen

Yhteisöllisyys osana liiketoiminnan strategisia. Ville Laurinen Yhteisöllisyys osana liiketoiminnan strategisia tavoitteita Ville Laurinen Taustaa Ville Laurinen, toimitusjohtaja Perustanut Ambientian vuonna 1996 Verkkoliiketoiminnan ja erilaisten konseptien asiantuntija

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämän tieto- ja viestintätekniikan oppikirjan ensimmäinen versio (1. painos) syntyi vuonna 2006 Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselle tekemäni pro gradu -tutkielmani yhteydessä. Tutkimuksessani

Lisätiedot

Social media manager koulutus

Social media manager koulutus Social media manager koulutus Koulutus organisaation sosiaalisen median toiminnasta vastaaville henkilöille. 8.5.2012 klo 8:30-16:00 2.10.2012 klo 8:30-16:00 @ Mannerheimintie 8 0010 Helsinki Social media

Lisätiedot

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Konsepti 1: Oman osaamisen arviointi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, pekka silven, Heidi

Lisätiedot

Partnerbook. Pohjois-Suomen koulutusverkoston digitaalinen työtila

Partnerbook. Pohjois-Suomen koulutusverkoston digitaalinen työtila Partnerbook Pohjois-Suomen koulutusverkoston digitaalinen työtila Pohjois-Suomen koulutusverkoston kokous Aika: keskiviikko 27.5.2015 klo 14-16 Paikka: Raahen ammattiopisto, Tervahovinkatu 2, Raahe Asiakkuusjohtaja

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

Savonian opiskelijaintra Reppu. Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014

Savonian opiskelijaintra Reppu. Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014 Savonian opiskelijaintra Reppu Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014 Sisältö: - mistä lähdettiin - Reppu nyt - Ajatuksia tulevaisuudesta Savonia pähkinänkuoressa Yksi Suomen suurimmista ja monialaisimmista

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA?

MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA? MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA? Toimitusjohtaja Petri Luukkonen, BusinessVercco Oy Taustaa BusinessVERCCO

Lisätiedot

Julkaisun jälkeen maailma valmiina?

Julkaisun jälkeen maailma valmiina? Julkaisun jälkeen maailma valmiina? Ylläpitoon siirtymisen ABC Kela-seminaari 22.1.2014 Päivi Bergman Kehittämispäällikkö, Viestinnän verkkotiimi Saitin jatkuvan kehittämisen periaate Määrittele strategia,

Lisätiedot

SuLVI Yhdessä pärjäämme paremmin Pelisäännöt kuntoon

SuLVI Yhdessä pärjäämme paremmin Pelisäännöt kuntoon Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto, yhteydenpito sidosryhmiin, hanke-edustus: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Nettisivupäivitykset,

Lisätiedot

Verkkoviestintäohje. Kaupunginjohtaja 2.2.2015. www.ylojarvi.fi

Verkkoviestintäohje. Kaupunginjohtaja 2.2.2015. www.ylojarvi.fi Verkkoviestintäohje Kaupunginjohtaja 2.2.2015 www.ylojarvi.fi Ylöjärven kaupunki 2.2.2015 Verkkoviestintäohje Tietoa, palveluja ja palautetta Ylöjärven kaupungin internetsivusto (www.ylojarvi.fi) on keskeinen

Lisätiedot

NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS

NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS Opas onnistuneeseen osallistumiseen Suunnittele! Toteuta! Seuraa! Arvioi! = Paras ikinä saatu tulos! easyfairs.com easyfairs työkalupakki Tervetuloa näytteilleasettajaksi easyfairs

Lisätiedot

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015 Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 FAKTAA Suomessa on noin 50 000 taloyhtiötä, jotka käyttävät Isännöintiliiton jäsenten palveluja. Isännöinti vaikuttaa

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy:n sopimusasiakkaan verkkopalvelun esittely

Suomen Asiakastieto Oy:n sopimusasiakkaan verkkopalvelun esittely Suomen Asiakastieto Oy:n sopimusasiakkaan verkkopalvelun esittely Kirjaudu palveluun osoitteessa www.asiakastieto.fi Asiakastiedon palveluista haet helposti tietoa luoton- ja riskienhallintaan sekä myynnin

Lisätiedot

Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja

Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja Sami Köykkä Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja 26.2.2014 Agenda 10:00 Aloitus 10:20 Kertaus 10:45 Vieraileva puhuja 11:30 Lounas 12:15 Ratkaisun suunnittelu 13:20 Toteutussuunnitelma 13:50

Lisätiedot

Tärkein visiomme on johdattaa kaikenikäiset sekä taustaltaan erilaiset ihmiset taidemusiikin kiehtovaan maailmaan.

Tärkein visiomme on johdattaa kaikenikäiset sekä taustaltaan erilaiset ihmiset taidemusiikin kiehtovaan maailmaan. Viva Classica on helmikuussa 2010 avattu klassisen musiikin ystäville suunnattu verkkopalvelu ja radiokanava, jota voi kuunnella valtakunnallisesti internetissä osoitteessa www.vivaclassica.fi sekä matkapuhelimella

Lisätiedot

Helpoin tapa hoitaa yrityksesi näkyvyys. Markkinointipalvelusi verkossa

Helpoin tapa hoitaa yrityksesi näkyvyys. Markkinointipalvelusi verkossa Helpoin tapa hoitaa yrityksesi näkyvyys. Markkinointipalvelusi verkossa Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää. markkinointitoimet ovat nyt omassa hallinnassasi yhden, helppokäyttöisen sähköisen

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kevät 2013 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen

Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen 2 Fi-verkkotunnus on yhtä supisuomalainen asia kuin sauna ja joulupukki. Se on merkki turvallisuudesta ja luotettavuudesta.

Lisätiedot

Internetpalvelut. matkalla. 03.05.2012 Mikko Sairanen

Internetpalvelut. matkalla. 03.05.2012 Mikko Sairanen Internetpalvelut matkalla 03.05.2012 Mikko Sairanen Täyden palvelun mobiilitoimisto Suunnittelu Toteutus Tuki & ylläpito Jatkokehitys 2 Palvelut Mobiilisivustot ja sovellukset Tabletsovellukset Smart-TV

Lisätiedot

Viritä palvelusi venäläisille matkailijoille Signaalisessio 18.4

Viritä palvelusi venäläisille matkailijoille Signaalisessio 18.4 Viritä palvelusi venäläisille matkailijoille Signaalisessio 18.4 Matkailun ja elämystuotannon osaamisklusterin tarjoamat palvelut ideoiden jatkotyöstöön Lisää liikevaihtoa ja uusia asiakkaita venäläisistä

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

MINNO Metropolis 2014 - Loppukatselmus. Annika Laurén, Bassma Chaoki Edward Sneck, Lari Lehto Melina Lukkarinen, Riku Lehtonen Educons Oy 26.5.

MINNO Metropolis 2014 - Loppukatselmus. Annika Laurén, Bassma Chaoki Edward Sneck, Lari Lehto Melina Lukkarinen, Riku Lehtonen Educons Oy 26.5. MINNO Metropolis 2014 - Loppukatselmus Annika Laurén, Bassma Chaoki Edward Sneck, Lari Lehto Melina Lukkarinen, Riku Lehtonen Educons Oy 26.5.2014 Tässä kalvosetissä tiimimme esittelee projektin ja siitä

Lisätiedot

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 Erikoistutkija, MSc. Tapio Matinmikko, Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Esittäjästä

Lisätiedot

Suomen Hiusyrittäjät ry Ajanvarausjärjestelmän tarjous

Suomen Hiusyrittäjät ry Ajanvarausjärjestelmän tarjous Ajanvarausjärjestelmän tarjous 13.1.2012 1/7 Tarjous Tarjous on osa yhteistä LeasIT Oyn ja DigitalBooker Finland Oyn yhteistarjousta jossa tarjoamme Kassa- ja ajanvarausjärjestelmien kombinaatiota. Tämä

Lisätiedot

Ristijärven metsästysseura tysseura osti lisenssin jahtipaikat.fi verkkopalveluun, jotta seuran

Ristijärven metsästysseura tysseura osti lisenssin jahtipaikat.fi verkkopalveluun, jotta seuran Ohjeet. Sivu 1/7 Tämä ohje on tarkoitettu Ristijärven metsästysseuran jäsenille. Ohjeen tarkoitus on opastaa kuinka seuran jäsenet saavat Jahtipaikat.fi verkkosivustolla olevan metsästyskartta sovelluksen

Lisätiedot

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Markkinoinnin vallankumouksellinen strategia on lähempänä kuin arvaatkaan. Tarvitset kahdenlaista sisältöä: Informaatioikkuna:

Lisätiedot

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language www.infopankki.fi Mitä tutkittiin? Ketä Infopankin käyttäjät ovat ja miten he löytävät Infopankin? Palveleeko sivuston

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä

Sosiaalinen media yrityskäytössä Sosiaalinen media yrityskäytössä Koulutus organisaation sosiaalisen median toiminnasta vastaaville henkilöille. kevät ti 9.4.2013 kevät ke 8.5.2013 syksy ti 17.9.2013 Sosiaalinen media yrityskäytössä Täsmäkoulutus

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta.

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. WWW.Janakkala.fi Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. 5.3.2009 1 Etusivulta löydät: Tekstin suurentaminen Hakutoiminto

Lisätiedot

Toiminnallisen määrittelyn tarina. Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä.

Toiminnallisen määrittelyn tarina. Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä. Toiminnallisen määrittelyn tarina Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä. Toimitusjohtajan pulma Tässä on toimitusjohtaja Roope, jonka tavoitteena on pyörittää Rengasmaster Oy:tä

Lisätiedot

Kuva: Hannes Heikura

Kuva: Hannes Heikura Kuva: Hannes Heikura Hei, tsekataan, missä jamassa ovat sun erp, crm, web, infra, bii tu bii -pisnekset Sitten kartoitetaan koko henkilöstön tvtosaaminen ja koulutustarpeet, tehdään tilastot ja piirretään

Lisätiedot

Tiedotus & markkinointi,

Tiedotus & markkinointi, Tiedotus & markkinointi, kiertuetoiminnassa TEKIJÄ: V KOULUTUSJAKSO 30.- 31.1.2012 Kouvolan Teatteri Leena Björkqvist 2012 Ma 30.1.2012 Onnistuneen markkinoinnin peruspilareita kiertuetoiminnassa Klo 12.00-12.10

Lisätiedot

apollo ajanvaraus- ja asiakashallintajärjestelmä GOLD M A R K E T

apollo ajanvaraus- ja asiakashallintajärjestelmä GOLD M A R K E T GOLD ajanvaraukseen, asiakashallintaan ja markkinointiin. Dynaaminen Helppokäyttöinen Vaivattomasti ylläpidettävä Edullinen on ratkaisu Online-ajanvarauksella lisäetua palveluun MARKET:ssa asiakkaasi saavat

Lisätiedot