MUURAHAINEN. Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUURAHAINEN. Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa"

Transkriptio

1 N:o N:o 4 Keskiviikko Keskiviikko 14. marraskuuta 22. helmikuuta Eätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa Kulttuurillaki voi yrittää Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi Mite aik toimia valtuustossa? 8 SOTE-ala kasvaa & työllistää Yrittäjyyde met polut 4 6 7

2 2, Rautjärve Pääkirjoitus Mielipide rahoitusmarkkioilla tkuu - Etelä-Karlassa uskotaa tulevaisuuteesosiaali- terveysalalla tarvitaa Terveys, hyvivoiti, yrittäjyys yrittäjyyttä tkossaki S K Yrittäjä kassa mas sektori täydetävät kutie palvelu. Kolmae sektori seurakutie osaamista kokemuksia hyödyetää. Sosiaali- terveydehuoll palvelurakeeuudistukse lähtökohtaa peruspalveluide vahvistamie. Ihmiste hyvivoii kulmakiveä toimivat yhdevertaiset, ealtaehkäisevät oikea-aikaiset palvelut. Yksityiset palvelutuottat yhdessäeteepäi (yritykset järjestöt) tuottavat sosiaaliosuuspaki terveyskuta- palvelurakeetelä-karla palveluista yhteesä tee uudistamie ataa vakavaraisuus, 25,5 %, yli Yksityie oi 25 prosettia. Sotilaisuude luoda uusia kolmikertaie miimisiaalipalveluissa palveluksepte, kevaatimuksee osuus verrattua. kolmas sektori Vakavaraisea pakkia vähä isompi, reilut pyshittää alueellisia yhteistäydetävät tymme olemaa mukaa 0 % terveyspalvetyötapo saada aikutie maakua luissa 2 %. kasvu rahoitkaa houkuttelevia työtaa. Haluamme vastuullipaikko. Suuremmassa palvelu. sesti auttaa asiakkaitamme Sosiaali terveyspalvetyöyhteisössä paremmeestymää ii hyviä luide tuotaossa tarvimat mahdollisuudet osaakui huoia aikoia. taa tkossaki yksityisiä, ii mise kehittämisee, ammatyrityste kui järjestöjeki tuottatitaid ylläpito hekilöstö Mia Savolaie mia palveluita. Esimerkiksi sairaahoijoustavampaa käyttöö. Hyvät palpakijohta topiirii täydetääosuuspakki omia palvelua velut takaa vai osaava motietelä-karla Yrityspalvelut Tarvittaessa ostemipuolisesti. voituut hekilöstö. taa esim. leikkauksia, laboratorioaalyysejä. Paula Risikko sosiaali- terveysmiisteri Päämiisteri Jyrki Kataise hallitukse ohjelmassa sovittu,paperharjutie että sosiaali- 25 terveydehuolto tkossa Nii siiä sitte kävi, että Kylpylä toimita tkuu vahvoje peruskutie etise operaattori toimi, vaikka vähä toiselaistaki amyös lahkortit! vastuulla. Tämä edeltusta oli ilmassa. lyttää kualta taallekirjoittaut ataut itsellee kertoa, että Resteli loude vakautta, tarjous oli lähellä aurettavaa, mutta tarkoitusperät sitä vaspalveluide järjestoi kaikkea muuta. Tarjoukse perusteella Restel pyrki hyötämistä omaa tymää Kylpylä hakalasta tilateesta. Ehkä äi parempi. Meestystä aurig paistetta tuotatoa koske Kylpylälle sekä ee kaikkea vahvaa aseetta työva osaamise teko. varmistamista, hekilöstö Holiday Club Saimaa ovesa avaut. Avaisviiklopu riittävyyttä sejälkee oli hieoa ähdä se joukko maakua yrittäjiä ihakä mahdolliat aiset vielä upeissa puvuissaa. Lähes 1100 hekeä paikalsuutta ivestoila kirtaa maakualliste yrittäjäjuhlie eätykseä da palvelutuouutta kuulemma tavoitellaa esi vua. ta vaatimaa Puitteet olivat hulppeat tarjoilu maittavaa, se tuusifrastruktuurii. tettava. Pikku vikkiä silti tulevii eätysmurskaisii: Pertai-iltaa pikkujoulutuelmissa olevalle joukolle voi pitää lyhyemmät puheet, ettei o pääse yllättämää. Sosiaali- terveydemutta vilpittömästi ea palkituille! huoll järjestämisee rahoittamisee Viime kerralla lupasi haistella Virkkus-Hea kutaliitoskykeevä vahva kukartto. Kaikkie aikoje kutauudistus ku tuloillaa. a vaihtoehta voipäämiisteri Kataie otti aiheesee kataa sellaisella volyydaa tarvittaessa ataa millä, että muutos vääjäämätö. Suomi muuttuu kuulemmahdollisuus poikkeusmema pohmutia myöte kutakartta se mukaa. ettelyy, jossa kuat yhkataie ei selvästi ole iha koko Suomea kiertäyt. Ei ole dessä voivat muodostaa sohelpoimmasta päästä tämä seudukaa karttahar Hyvät siaali- terveydehuoll järjoitus. Ja ku lukee lehdistä imatralaiste kuaisie -äijestämis- rahoitusvastuu- tie mielipiteitä Eksotesta, ii Saimaakaupuki palvelut tässä see kykeeviä, väestöpohl- vihoviimeie tie. takaa vai taa riittävä suuria sosiaali- osaava kukuulkaapa. Esitä, Rautjärve terveydehuoltoalueita. taliitosta. motivoituut Tehdää täe yksi kuta, reilut asukasta. Se valhallitusohjelmassa todetaa myös, hekilöstö. mistelu pitää aloittaa yt, ku kaikissa kuissa kutatalouettä kutie järjestämisvastuulla det vielä kohtuullise hyvässä kuossa. Ku talous olevat palvelut tuotetaa asiakas-kuralla housut kituissa, valittavaa vai kutalaisia ilähtöisesti sekä laadukkaalla ettähottavia päätöksiä kasvsa meettäeitä päättäjiä. kustausvaikuttavalla tavalla. Tässä ei tarvitse tulla kui kutaliitoksii kaustava valtikuta voi tuottaa palvelut itse, yh- osuusjärjestelmä muutos pieemmät aapurikuat dessä toiste kutie kassa tai polvillaa. ostaa e toiselta kualta tai yksi- Hyvää joulua esi vuotee! tyisiltä palvelutuottajilta (yritykset, järjestöt, säätiöt). Yksityie kolkirjoitta imatralaise elikeioelämä harmaa emiessi. Kolumi ilmestyy keskiviikka lut palkakorotukset tukevat kotitalouksie kulutusta. utavaalie alla sosiaalidemokraathuolimatta maailmataloutie taholta ousi ehdotus, että kutide kasvu hidastumisesta e sosiaali terveyspalveluide tuotaloudellie aktiviteetti pytaossa ei saisikehittyvissä käyttää yksityisiä palvelusyy virkeää maissa, täydetäjiä. kute mm. Veäjältuottajia Mikäli äi tehtäisii, lä. Tämä luo positiivista vijulkiset sosiaali terveyspalvelut heikkeisirettä Etelä-Karla talou-hoito jopa vaavät merkittävästi potilaide tee. ratuisivat. Syksy kuluut rahoitus- ka tilae tukala. Koali- johdosta matala korkotaso markkioilla myrskyisissä tiohallitus voi toteuttaa vaa- tkuu pitkälti esi vuode huolehtiisäästöt, devertaise saatavuude merkeissä uomalaie epävarmuusyrittäjä ta- dittavat mutta edespuolelle.varmistayhdessä terveydehuoll ammiseksi uudistetaa loude äkymistä ollut sä olevissa vaaleissa ratkais- sosiaali- terveymattilaiste kassa hekilösdehuoll osaa käsi kosketeltavaa. OP- taa, haluaako Kreikka palvelurakeetta edes Positiivie vire tösä hyvivoiista järjestämällä kutaraketee KutaPohjola-ryhmä pääekoyrittäävätoteuttaa haasteelli-uudistamista. Etelä-Karlassa misti Reijo lakisääteiset Heiskase miesia uudistuksia. hitää työterveyspalvetaloude vakautta kestävyyttä edislestälut, tilae ei kuitekaa mutta samalla uohtaa liia usei tetää uudistamallasuome kuta- talous palvelu- tkaut ole ollut täysi sykkä, kasvuaa syksy omaaiva terveytesä ksamisesa. raketeet, vahvistamalla kutie tulo-aikaa. TosilläTyöterveyspalveluide taloustilastot osi Italia julkise taloude velsi meilläki järjestämisestä poha, paratamalla kuallisekasvuvauhti toiyllättäeet myöteisesti. Yh- kagelmat viime viik- hidastuut velkakriisi ai vastuu yrityksille säädetty jo laissa. mia tuottavuutta vaikuttavuutta dysvalloissa Japaissa ta- koia olleet markkioide heuttama epävarmuus Palvelut eivät ole ilmaisia yrityksille sekä rajoittamalla kutie tehtäviä. louskasvu ollut pelättyä sijoittajie fokuksessa. Epäi- äkyyt kotitalouksie ii kui luullaa. Niipä haetterveydehuoll parempaa usei euroalueeki yritystejärjestäluottamukse lykset maasosiaalikyvystähoitaa taessa säästöjä kustauksii met mis rahoitusvastuu säilytetää ku- Talouskastalous lieee kasvaut vielä suurta velkataakkaasa heikkeemiseä. säästävät omasta illa. Oko se sittevu vahva peruskuheiä-syyskuussa. Myös ksamisesäkyeet korkoje ousua. hidastuu Suomessa taltaa talous terveydestää, attelematta ta, kutayhtymä vella saattaa käväistä miisuome kasvoi mukakreika tavoi Italia uu-vai isätä/vastuukukolik toistadistettava puolta. talouttasa. tamallilla toteutettu. Edellytykset toipuolellaki. Edellyvastikuitekaa vielä vuode kolmatämä ukse tyksetvarmistamitalouskasvulle esi ella eljäeksellä. vie silti sijoittajie Usei ii että yrittäjä kokee itse-aikaa mivie sote-palveluide luottamus vaakalaudalla. vuodelle YHolemassa, kusä yli ihmiseksi arvioi ksamisesa seksi; SOTEN JÄRJESTÄMINEN Taloude lä- yrityksissä TENÄ KOKONAISUUTENA, ha velkakriisi vääri. äkymät Varsiki pieissä palvelu- hoidossa himmä puole vuode ai-kuiteki Euroopa vaa edetää. yritykse tärkei ydi yrit- keskuspakki järjestelmä johtamie, ohamie kaatäjä kuiteki kehot. Euosallistuut euroaluee velitse olisiki tärkeää että yrittäjä kehittämie. NYKYISTÄ LAAJEMroaluee velkakriisi hoito kakriisi hoito muu mu- Kaikki ei Suomessakaa ole huolehtii myös omasta terveydestää, MAT VÄESTÖPOHJAT, osaamise turylläpitää epävarmuutta maa- assa ohuskorkoa aleta- täysi sykkää. Kotitaloukkuostaa siitä ksamisestaa ee vaamie, sote-palveluide taloude sie tilae paraee esi tukemalla pakkiilmataloudessa huoli- malla, kuiettä liia myöhäistä. vakaude kestävyyde turvaamie. sillä iflaati hitoimitaa li- vua, matta, muu maailma markkioide JÄRJESTÄMIStarjtaa JA RAHOITUSVASTUU äkymät olisivat kohtuulli- säämällä raha dastumie kohetaa kulutvuosie aikaa myös meillä gelmamaide SAMASSA ORGANISAATIOSSA. Ta- Myös maostamalla set. Viime Viimeaikaise poliittitajie ostovoimaa. velkapapereita. Velkakriisi se Etelä-Karlassa vekoilu johdosta tala korkotaso suuitelkuikreimuuallaki Suo- voitteea Kasalaiste yhdevertaimessa alettu kiiittämää huomioita suus, laadukkaat vaikuttavat palveeemmä yrittäjie ksamisee jär- lut, vakaa perusta. jestämällä erilaisia hakkeita projektia yrittäjie ksamisee. Myös työ- Etelä-Karlassa Eksote herättää voitekijöille tuttu Aslak kutoutuksia makkaita tuteita puolesta vastaa. järjestetää ykyää myös suuatus- Mite palvelut saadaa maakua joti yrittäjille. Opa ilmaa heitetty a- kaisessa kolkassa yhdevertaisiksi tuksia myös yrittäjie vuorotteluva- maksuosuudet oikealaisiksi, budjetti paista joka taas voisi syyttää uutta kuri pitämää kutie eli rahoittajiyrittäjyyttä siisyrittäjyydelle. Jot e vahva osallistumie päätöste teyrittäjie kutoutuksii ki olleet ko toteutumaa. Eksote uudistukpitkiä paikoista saaut paikoi sissaki kaattaisi odottaa valtiovalkilpailla. Kutoutuksii osallistuei- la liuksia sote uudistuste osalta. Vesihuolto jätevesiratkaisut de yrittäjie kokemukset olleet Yhteä osaa tätä kokaisuutta rohkaisevia kaustavia myös toisil- yksityisiltä yrityksiltä sadut palvelut, Lämmitys lämpöpumput le yrittäjille. Melle kutoutuksesta palvelusetelit kumppauus yksityisilmastoiti jäähdytys muodostuut elämätapa remt- sektori kassa. Kaikissa kuissa täti. Hyvivoiva yrittäjä melkei sama hä ei ole valmiuksia mutta iissä miskylpyhuekalusteet kui hyvivoiva yritys. sä tulisi mahdollisuudet yhteistyöhö selvittää pitää avoia. Tälläki Valtiovalla taholla meeillää kak- saralla voimme tulevaisuudessa lisätä si suurta palvelurakeeuudistusta, yrittäjyyttä luoda uusia työpaikko. Sosiaali- terveydehuoll sekä ku taraketeemuoviku uudistus. 2, Sosiaaliter , veydehuoll laadukkaide, vaikutta- Mir Vaittie vie oikea-aikaiste palveluide yh- Rautjärve ry pj. KLIKKAA LISÄTIETOJA yhdistyste vilkkaasta toimiasta tapahtumakaletereista:

3 , Rautjärve rahoitusmarkkioilla tkuu 2. Maiitse kaksi asiaa mite. Mite huolehdit omasta parataisit työikäiste hyviksamisestasi? voitia/harrastusmahdollisuuksia kuassasi? Voittajia häviäjiä K - Etelä-Karlassa uskotaa tulevaisuutee Atti Pätilä Syksy kuluut rahoitus- ka tilae tukala. Koali- johdosta matala korkotaso lut palkakorotukset tuke kuajohta markkioilla myrskyisissä tiohallitus voi toteuttaa vaa- tkuu pitkälti esi vuode vat kotitalouksie kulutusta. 1. Eksote perussopimusta tulee dittavat tar- ettäsäästöt, oma hyvivoiti merkeissä epävarmuus tamutta edes- terveys puolelle. Huolimatta maailmatalouketaa. Eksote rakeetta ei pidä tärkeä asia, ii pyytäisi hätä arviloude äkymistä ollut sä olevissa vaaleissa ratkaisde kasvu hidastumisesta purkaa, koska lähtökohtaisesti Ek- oimaa omia elitapoa (ravito käsi kosketeltavaa. OP- taa, haluaako Kreikka edes Positiivie taloudellie aktiviteetti pyvire sote toimitaideapääeko hyvä eli tuotruokailutottumukset, tupaka alpohjola-ryhmä yrittää toteuttaa haasteellisyy virkeää kehittyvissä Etelä-Karlassa misti ReijoHeiskase mie- koko maissa, kute mm. Veäjälsia uudistuksia. taa terveyssosiaalipalvelu koholi käyttö, liikuta, työ lev lestä tilaeväestölle ei kuitekaa suhde yms.). Jos itse tutee, Suome Etelä-Karla kutarajoista ettätalous tkaut lä. Tämä luo positiivista viole ollut aiva täysi sykkä, kasvuaa syksy aikaa. To- rettä Etelä-Karla talouriippumattomalla tavalla. elitavoissa tarvetta muutoksee, sillä taloustilastot osi Italia julkise taloude velmeilläki kasvuvauhti tee. 2. Esimmäie asia: pyytäisi jo- ii uskoaksei jokaisestasi kuasta yllättäeet myöteisesti. Yh-ikäistä) kagelmat viime viik-vertaistukea, hidastuut velkakriisi aikaista työikäistä ( muuki löytyy ammattiapua, dysvalloissa Japaissa ta- koia olleet markkioide heuttama epävarmuus Yrittäjä kassa peili etee kysymää mitä itse harrasteryhmiä je. muutokse tolouskasvu ollut pelättyä sijoittajie fokuksessa. Epäi- äkyyt kotitalouksie yhdessä eteepäi joparempaa tehyt valmis tulevaisuudessalykset te- teuttamisee. erilaiselle. Yritä ymmärtää että iä karttues euroalueeki luottamukse maa kyvystäpuitteita hoitaa yrityste kemää oma hyvivoitisa hyväksi. harrastamiselle jo luotu varsi sa ksaa vähemmä kui uorem-osuuspaki talous lieee kasvaut vielä suurta velkataakkaasa heikkeemiseä. TalouskasEtelä-Karla Toie asia: jos kasalaie (olipa kattavasti luodaa lisää jos verpaa. Eli ei pidä ahehtia mitää lii-25,5 %, yli heiä-syyskuussa. Myös äkyeet korkoje ousua. vu hidastuu Suomessa tal- vakavaraisuus, työikäie tai muu ikäie) maksat haluavat kaa.käväistä mii- kolmikertaie miimivella saattaa Suome talous kasvoi muka-kokee, Kreika tavoitätä Italia uu-tukea. vasti vielä vuode kolma- distettava talouttasa. Tämä ukse puolellaki. Edelly- vaatimuksee verrattua. ella eljäeksellä. vie silti aikaa sijoittajie tykset talouskasvulle esi Vakavaraisea pakkia pysluottamus vaakalaudalla. vuodelle olemassa, ku- tymme olemaa mukaa Taloude äkymät läha velkakriisi hoidossa maakua kasvu rahoithimmä puole vuode ai- Euroopa keskuspakki vaa edetää. taa. Haluamme vastuullirautjärve kuajohta kaa kuiteki kehot. Eu- osallistuut euroaluee velsesti auttaa asiakkaitamme 1. Valtakuallie rakeemalli tulisi olla samassa paikassa. Sosiaaroaluee velkakriisi hoito kakriisi hoito muu mu- Kaikki ei Suomessakaa ole meestymää ii hyviä määrittelee kutayhtymätoimia li- terveydehuoll järjestämie ylläpitää epävarmuutta maa- assa ohuskorkoa aleta- täysi sykkää. Kotitalouk- kui huoia aikoia. tulevaiparaee myös elikeiopolitiikkaa. Paikaltilae esi tukemalla pakki- sie ilmataloudessa siitä huoli- malla,tarkoituksemukaisuude suudessa. toimitaa Eksote toimia ohussillä lisilla palveluiifltoteutuksilla aati hi- voidaa li- vua, matta, että muu maailma markkioide Mia Savolaie tulisi, joka tapauksessa uu- hi käytetty raha saada kiertämää raha tarjtaa järjestää äkymät olisivat kohtuulli- säämällä dastumie kohetaa kulutpakijohta delleegelmamaide ii, että kuavaltuustoilla omassamyös paikallistaloudessa. set. Viimeaikaise poliitti- ostamalla tajie ostovoimaa. ma- Etelä-Karla Osuuspakki Velkakriisivaikuttaa Yrityspalvelut se vekoilu johdosta Krei- velkapapereita. tala korkotaso suuitel- vertaisolisi aito mahdollisuus so- 2. Perustamalla tukiryhsiaali- terveyspalveluje taso miä. riittävyytee. Tällöi myös kutie Tukemalla hyvivoiti- liikutarahoitusosuuksie määrittely olisi yrittäjyyde sytymistä. selkeämpää. Rahoje vastuide. Metsästämällä hiihtämällä. Harri Attila Pertti Litue ilmestyy keskiviikka Myös lahkortit! kaupugijohta 1. Lappeeraa kau- tayhtymä alijäämägelmat koko pugivaltuustot viimeisim- maakuta toimii tällä hetkellä yhdysmässä kutarakeelausuoissaa kutataloudessaa alijäämäiseä kutodeeet, että yhteä vaihtoehta te tietyt tuetut Euromaat! Vesihuolto jätevesiratkaisut tuottaa vastaavat sote-palvelut 2. lla kyllä harrastemahdollivastuukutamallilla. Kasalaisille suudet kohtuuhyvät kaikille kalämmitys lämpöpumput tärkeide sote-palveluje tuottami- salaisille. Jokaie voi meä itsee jäähdytys sessailmastoiti kutayhtymämallissa pää- sä lähteä harrastuste parii. Kutöksete rakeegelma eli pal- ki ihmise hyvivoiti ii yksikylpyhuekalusteet veluje tuottamisesta iide kus- löllie asia, ettei iitä voi ratkoa peltauksista päätetää kutayhty- kästää erilaisia harrastemahdollimässä omissa päätöselimissää ku suuksia lisäämällä mella aseteella erilaisii asioihi kohtuuhyvi - kulttuuria liitaase tuloje hakkimisesta esim.. Nykyie tehtävä ii miele- pärjää verotuksesta päätetää kutie pää- kiitoie, ettei ole mitää erityisiä kutaa sopivi aoksi pitää mie töselimissä. Tästä seuraa ämä ku-, ksamisgelmia. Muoviku 2, Yleesäki avoi- le virkeää. uallisvaalit käyty. Se jälkee elettyy aikaa sopii valla maiiosti, että seudu kuat alkavat selvittää kutaliitosta. Mite tämä tuli ii yllättäe odottamatta kui e kuuluisat faksit aikoiaa Aeli Jäätteemäe kotii. Varsiki ku kaikkie tiedossa oli, että valtiolle piti lähettää selvityksee liittyvä raha-aomus marraskuu puolivälii meessä. Että tuli iha yllättäe mielee vaalie jälkee Ruokolahdella, että tämmöiseki voisi tehdä. Vailla valmistelua varmaa tuli kuahallitukse etee. Vai viilasiko joku lissii? Kuissa päätetää mitä päätetää. Valtakuallisella tasolla vaalit atoivat madaati hallituspuolueille tkaa kutauudistusta sekä siihe liittyviä sosiaali- terveydehuolloi raketeide perkaamista valtiosuusuudistusta. Ja jottei mitää harhakuvaa sytyisi, kepu ei voittaut äitä vaale. Erityisesti tuo valtiosuuksie uudistus iskee pieii kutii ii, että pakkoliitoste sia veroprosetit alkavat ohta päätöksetekoa seudulla. Eksote iskee jo yt iihi rajusti. Muualleki Etelä-Karlassa sytyy aitoa paietta liitoksii valtiosuuksie kautta. Itseäisyyttää pärjäämistää estottomasti hehkuttavat Luumäki Parikkala saavat tuloistaa yli puolet valtiosuuksia. Maksajia muu muassa Lappeerata. seudulla vaalitulos erikoisi Ruokolahdella. Demarie raju tappio persuje voitto avasivat kepulle etistä suuremma valta-asetelma. Oko persuista kepulle kaveriksi? No ei ole. Silloi vaalit häviyt SDP lutevi kumppai. Akselia kiiostaa, millaiset avaimet kuatalolle saavat istuvat kasaedustat? Rautjärvellä muutos ei ollut valtapoliittisesti kovikaa raju. Valtuustossa väki vähei joskus se tarkoittaa sitä, että pidot paraee. Kutaliitoste äkökulmasta se pieeee kui pyy maailmalopu edellä. Nii siiä sitte kävi, että Kylpylä toimita tkuu etise operaattori toimi, vaikka vähä toiselaistaki alla mi asia ei vaalitulokse perusteella muutu. tusta oli ilmassa. Tiia Wilé-Jäppise asema demareissa vahvistui. VeikAllekirjoittaut ataut itsellee kertoa, että Resteli kaa, että Jukka Kärä aikoo lähiaikoia kysyä Tiialta, tarjous oli lähellä aurettavaa, mutta tarkoitusperät sitä vasaikooko tämä lähteä eduskutavaalikilpailuihi? toi kaikkea muuta. Tarjoukse perusteella Restel pyrki hyöheikit meiväthakalasta jällee läpitilateesta. ii, että heilahti. Ku istitymää Kylpylä Ehkä äi parempi. Meestystä aurig paistetta tuaalie kaksikko joskus luovuttaa,heidä paikkasa Kylpylälle ee samalla kaikkea vahvaa aseetta työvaltuustossa tuleesekä jäädyttää tavoi kui kiekkoteko. maailmassa vedetää legedoje paidat hallie katto. Au Urpalaise takaa kokoomusmeo hiema muutholiday Club Saimaa ovesamarkku avaut. Avaisviiklopu tui. Etiselle teollisuusjohta Petikäiselle avaujälkee oli hieoa ähdä se joukko maakua yrittäjiä ihatuvat yt met ovet. Ku orgaisaatiouudistusta kauat aiset vielä upeissa puvuissaa. Lähes 1100 hekeä paikaleteepäi, Isolle Johtalle eätykseä saa va- la pugilla kirtaaviedää maakualliste yrittäjäjuhlie paa. Petikäie voisi halutessaa haastaa Urpalaistauutta kuulemma tavoitellaa esi vua. ki, mutta tuski siihe sortuu. Puitteet olivat hulppeat tarjoilu maittavaa, se tuusjos seuraavalla kerralla kauppakeskuksista. tettava. Pikku vikkiä silti tulevii eätysmurskaisii: Pertai-iltaa pikkujoulutuelmissa olevalle joukolle voi pitää lyhyemmät Akseli Akavirta puheet, ettei o pääse yllättämää. Mutta vilpittömästi ea liike-elämä palkituille! Kirjoitta imatralaise harmaa emiessi. Viime kerralla lupasi haistella Virkkus-Hea kutaliitoskartto. Kaikkie aikoje kutauudistus ku tuloillaa. Päämiisteri Kataie otti aiheesee kataa sellaisella volyymillä, että muutos vääjäämätö. Suomi muuttuu kuulemma pohmutia myöte kutakartta se mukaa., Suomea seudu, Rautjärve kiertäyt. Ei ole Kataie ei selvästi olerautjärve iha koko helpoimmasta päästä tämä seudukaa karttaharjoitus. Ja ku lukee lehdistä imatralaiste kuaisie -äitie mielipiteitä Eksotesta, ii Saimaakaupuki tässä vihoviimeie tie. Kolumi Paperharjutie 25 Hallitukset 201 seudu Rautjärve Ilkka Olle puheejohta. Ville Harie, Marjo Kuittie, JuhaMatti Kupiaie, Riitta Muste, Titta Pitma, Kaisa Rahke, Lilla Saaristo, Markus Saiio, Jari Tamski, Satu Tiippaa, Jukka Vilhue Mia Väyrye. Matti Jaatie puheejohta. Jari Idma, Pertti Kiiskie, Ar Laukkae, Tommi Matikaie, Jarmo Rautio, Terhi Ruokolaie, Simo Siite, Esa Summae, Atti Tiippaa Asko Tuomaie. Mir Vaittie puheejohta. Heikki Hikkae, Timo Hikkae, Marko Myllymäki, Risto Naukkarie, Timo Terve, Eeva Taskie, Mar-Liisa Tiippaa Mika Vahatalo. Varajäseet: Siikka Atte, Piia Hette, Ti-Pekka Karlaie, Leila Ktiokorpi, Ta Oksma, Heikki Partie, Päivi Salorie, Harri Tiippaa. Tykkää Akseli Akavirta Kysymykset kutajohtajille 1. Pitäisikö Eksote hallitomalli purkaa raketaa uusiksi kustauste hillitsemiseksi, kyllä vai ei? rahoitusmarkkioilla tkuu No 4/2012 seudu, yrittäjie kukuulkaapa. Esitä Rautjärve, Rautjärve taliitosta. Yrityste elikeioelämä arje asiatuti Tehdää kuta, reilut asukasta. Se valyrittäjyydetäe kasvotyksi ympäröivää yhteiskutaa. mistelu pitääsaoma aloittaalehtimedia yt, ku kaikissa kuissa kutataloujulkaisi: Oy / Uutisvuoksi det vielä kohtuullise hyvässä kuossa. Ku talous Päätoimitta: Ilkka Olle puheejohta kuralla seudu housut yrittäjie kituissa, valittavaa vai kutalaisia ipuh hottavia päätöksiä kasvsa meettäeitä päättäjiä. Toimituseuvosto: Tommi Virve kaustava Niirae, Tässä ei tarvitse tulla kuimatikaie, kutaliitoksii valtikaisa Rahke, Mir Vaittie, Marko Myllymäki, osuusjärjestelmä muutos pieemmät aapurikuat Tuula Röysky-Terävä, Petti Miikki, Kai Huuhtae polvillaa. Uutisvuokse ilmoitusosasto Ilmoitusmyyti: Hyvää Lehtipaio esi vuotee! Paio: joulua Saimaa Oy, Lpr - Etelä-Karlassa uskotaa tulevaisuutee Syksy kuluut rahoitus- ka tilae tukala. Koali- johdosta matala korkotaso merkeissä epävarmuus taloude äkymistä ollut käsi kosketeltavaa. OP- dittavat säästöt, mutta edessä olevissa vaaleissa ratkaistaa, haluaako Kreikka edes puolelle. Huolimatta maailmataloukirjoitta imatralaise elikeioelämä harmaa emiessi. de kasvu hidastumisesta taloudellie aktiviteetti pypositiivie vire lut palkakorotukset tuke- Seudu Yrittäjie Yhteistyökumppaeide ryhmä pitkälti esi vuode vat kotitalouksie kulutusta. markkioilla&myrskyisissä tiohallitus voi toteuttaa vaa- tkuu SS

4 4, Rautjärve SOTE-palvelut pialla tkuu rahoitusmarkkioilla V - Etelä-Karlassa uskotaa tulevaisuutee iime aikoia uutisotsikoissa jo miljoa. Vua 2025 heitä palveluide asiakasmäärät li- hy paiopistealueista. Yksi tärkeim lähes päivittäi ollut asi- 1,42 miljoaa, jote huoltosuh- säätyeet valtakua tasolla mistä tavoitteistamme yhteistyö aa sosiaali- terveyspalve- teet käätyvät päälaellee. Eite 2000-luvu alusta 10 prosettia. lisäämie yrittäjie, kutatoimijoiluide järjestämisestä. Kuissa pialla olleet vahuste palvede, oppilaitoste elikeioyhtiö pohditaa, mite palvelut tulisi tule- luasumie, kotipalvelut ealta- Uusille palveluille välillä. Otamme myös mielellämme tukesyksy kuluut rahoitus- ka tilae tukala. Koali- johdosta matala tilaa korkotaso lut palkakorotukset vaisuudessa järjestää. Yksityistääkö ehkäisevä työ. vikkejä vastaa siitä, mite Kehy markkioilla myrskyisissä tiohallitus voi toteuttaa vaa- tkuu pitkälti esi vuode vat kotitalouksie kulutusta. vai pitääkö omaa toimitaa? palveluasumisee markkioilla voi olla mukaa edesauttamassa merkeissä epävarmuus ta- PaldittavatJotta säästöt, mutta edes- kohdistuva puolelle. Sosiaali- terveysala Huolimatta maailmatalouveluide tarve voitaisii tyydyttää, tuli siis valtava potetiaali kasvaa ala kehitystä seudulla. loude äkymistä ollut sä olevissa vaaleissa ratkaisde kasvu hidastumisesta kysytä si maahamme raketaa kehittyä. Työt eivät tällä alalla lopu. Kehyläiset käsi kosketeltavaa. OP- taa, haluaako Kreikka edes Positiivie vire taloudellie aktiviteetti py- tää vua tehkasvaa Palveluille löytyy kysytää uusille kehittyvissä eet yrityskäytejä seudulla Pohjola-ryhmä pääeko- yrittää toteuttaa haasteelli- Etelä-Karlassa syy virkeää misti Reijo Heiskase mie- sia uudistuksia. maissa, kute Veäjälii hoiva- iovaatioille tilaa. Samalla yh-mm. toimivii yrityksii tavoitteeamlestä tilae ei kuitekaa lä. Tämä luo yli positiivista vi- äitä hyväksi havaittu Suome talous merkitys tkautkorostuu, vahuskotiteistyö myös me tkaa rettä Etelä-Karla talouole ollut aiva täysi sykkä, kasvuaa syksy aikaa. To-Sote-alalla palveluissa asutoa toimialarajoje. vielä käytejä. Voit ottaa itse yhteyttä Kesillä taloustilastot osi Italia julkise taloude velsi meilläki kasvuvauhti tee. kui muillaki soteseuraava palj hyödytämätötä osaamista. hy yritysasiatutijoihi tai odottaa yllättäeet myöteisesti. Yh- kagelmat viime viik- vuode hidastuut alueilla. kahdeksa ai- velkakriisi aisoittoamme. Kaattaa myös seuradysvalloissa Japaissa ta- koia olleet markkioide heuttama Paiopisteeä epävarmuus Yrittäjä kassa sote-ala Pekka Lithi tutkimus Palvelu- kaa. Tämä tarkoittaa. 4 milrdi ta ettisivumme falouskasvu ollut pelättyä sijoittajie fokuksessa. Epäi- äkyyt kotitalouksie yhdessä eteepäi yrityskehittämie asumise markkiat Suomessa eur kustauksia. Kysyä kasvu cebook -sivumme sekä osallistua parempaa euroalueeki lykset maa kyvystä hoitaa yrityste luottamukse 2010-luvu vaihteessa kertoo asiasei rajoitu pelkästää vahuspalveluisote-ala yrityskehittämie tulevii tapahtumii, joissa oiva talous lieee kasvaut vielä suurta velkataakkaasa heikkeemiseä. Talouskas- Etelä-Karla Osuuspaki taheiä-syyskuussa. fakto. Yli 65 vuottamyös täyttäeitä hi. Esimerkiksi psykiatria asumistulee tkossaki olemaa yksi Ketilaisuus ammetaa tietoa yrittäjyyäkyeet korkoje ousua. vu hidastuu Suomessa tal- vakavaraisuus, 25,5 %, yli Suome talous kasvoi muka- Kreika tavoi Italia uu- vella saattaa käväistä mii- kolmikertaie miimivasti vielä vuode kolma- distettava talouttasa. Tämä ukse puolellaki. Edelly- vaatimuksee verrattua. ella eljäeksellä. vie silti aikaa sijoittajie tykset talouskasvulle esi Vakavaraisea pakkia pysluottamus vaakalaudalla. vuodelle olemassa, ku- tymme olemaa mukaa Taloude äkymät läha velkakriisi hoidossa maakua kasvu rahoithimmä puole vuode ai- Euroopa keskuspakki vaa edetää. taa. Haluamme vastuullikaa kuiteki kehot. Eu- osallistuut euroaluee velsesti auttaa asiakkaitamme roaluee velkakriisi hoito kakriisi hoito muu mu- Kaikki ei Suomessakaa ole meestymää ii hyviä ylläpitää epävarmuutta maa- assa ohuskorkoa aleta- täysi sykkää. Kotitalouk- kui huoia aikoia. ilmataloudessa siitä huoli- malla, tukemalla pakki- sie tilae paraee esi matta, että muu maailma markkioide toimitaa li- vua, sillä iflaati hi- Mia Savolaie äkymät olisivat kohtuulli- säämällä raha tarjtaa dastumie kohetaa kulut- pakijohta set. Viimeaikaise poliitti- ostamalla gelmamaide tajie ostovoimaa. Myös ma- Etelä-Karla Osuuspakki se vekoilu johdosta Krei- velkapapereita. Velkakriisi tala korkotaso suuitel- Yrityspalvelut Paperharjutie Suomi tarvitsee lisää hoiva-ala yrittäjiä Muoviku 2, 55120, K utavaalie alla poliittista keskustelua hallitsivat jällee mustavalkoiset äkemykset sosiaali- terveysala yksityistämisestä. Tätä debattia käytii voimakkai saakäätei yrittäjäjärjestö äkökulmasta valitettavi perustei. Suome Yrittäjät otti järjestöä kataa keskusteluu toimitusjohtamme Järvetaukse äkökulma oli selkeä, ei terveyspalveluita voi yksityistää. Valtio kuat katavat järjestämisvastuu heidä tehtäväää palveluje ostoilla myös huolehtia siitä, että ala markkiat kehittyvät oikeaa suutaa. Jotta markkiat eivät mopolisoidu ikäätyvä väestö hoiva tarpeesee voidaa vastata, hoiva- alalle tarvitaa palj uutta yrittäjyyttä. Tämä kert jo valtiovaraimiisteriö (VM) sekä työ- elikeiomiisteriö (TEM) aalyysit. VM: mukaa kutie palveluje ostot tulevat lisäätymää seuraava viide vuode aikaa yli 6 %: vuosivauhtia. Eli tarvetta yksityise kolmae sektori palveluille riittää. Lisäksi TEM julkaisi vastikää tutkimukse hoiva-ala työvoimatarpeesta. Tämä tutkimus osoittaa, että hoiva-alalla kymmee vuode päästä Suomessa työtekijä vaje. Töihi siis ryhdyttävä. Tämä vaatii ilmestyy keskiviikka Vesihuolto jätevesiratkaisut Lämmitys lämpöpumput Ilmastoiti jäähdytys Kylpyhuekalusteet Myös lahkortit! palvelukseptie kehittämistä sekä kevyempie hoivapalveluje kehittämistä. Lisäksi alalle tarvitaa palj kumppauutta julkise puole yksityise puole välille. Kumppauus tarkoittaa keskiäistä yhteistyötä yhdessä oppimista sekä parhaide käytätöje levittämistä. Yhteistyö raketamie hoiva-ala yrittäjyyde edistämie vaatii kuilta hyvie yhteistyömallie kehittämistä esimerkiksi palvelusetelie käyttööot edistämistä. Palvelusetelit oiva tapa lisätä kumppauutta edistää palveluala yrittäjyyttä. Lisäksi setelit atavat ihmisille vali- tee liittyvistä akohtaisista asioista tutustua toisii yrittäjii. Ai Peltola yritysasiatuti Seudu Kehitysyhtiö Oy Kolumi Nii siiä sitte kävi, että Kylpylä toimita tkuu etise operaattori toimi, vaikka vähä toiselaistaki atusta oli ilmassa. Allekirjoittaut ataut itsellee kertoa, että Resteli tarjous oli lähellä aurettavaa, mutta tarkoitusperät sitä vastoi kaikkea muuta. Tarjoukse perusteella Restel pyrki hyötymää Kylpylä hakalasta tilateesta. Ehkä äi parempi. Meestystä aurig paistetta Kylpylälle sekä ee kaikkea vahvaa aseetta työteko. Holiday Club Saimaa ovesa avaut. Avaisviiklopu jälkee oli hieoa ähdä se joukko maakua yrittäjiä ihaat aiset vielä upeissa puvuissaa. Lähes 1100 hekeä paikalla kirtaa maakualliste yrittäjäjuhlie eätykseä uutta kuulemma tavoitellaa esi vua. Puitteet olivat hulppeat tarjoilu maittavaa, se tuustettava. Pikku vikkiä silti tulevii eätysmurskaisii: Pertai-iltaa pikkujoulutuelmissa olevalle joukolle voi pitää lyhyemmät puheet, ettei o pääse yllättämää. Mutta vilpittömästi ea palkituille! Viime kerralla lupasi haistella Virkkus-Hea kutaliitoskartto. Kaikkie aikoje kutauudistus ku tuloillaa. Päämiisteri Kataie otti aiheesee kataa sellaisella volyyavapautta kaustavat kasa- set raketaa hoiva-alasta houkuttelemillä, että muutos vääjäämätö. Suomi muuttuu kuulemlaisia myös paostamaa omaa ker- va uude yrittäjyyde kasvuala! ma pohmutia myöte kutakartta se mukaa. tyyttä varallisuutta hyvivoitipalkataie ei selvästi ole iha koko Suomea kiertäyt. Ei ole veluihi. helpoimmasta päästä tämä seudukaa karttaharsetelie käyttö viime vuosia lijoitus. Ja ku lukee lehdistä imatralaiste kuaisie -äitie mielipiteitä Eksotesta, ii Saimaakaupuki tässä säätyyt voimakkaasti, mutta valtavihoviimeie tie.piekualliset volyymit silti ehköjä. Tiedottamista setelie käykuulkaapa. Esitä, Rautjärve kutö mahdollisuuksista tarvitaa litaliitosta. sää. Ja toki ihmiste positiiviset kotehdää täe yksi kuta, reilut asukasta. Se valkemukset myös omiaa lisäämistelu pitää aloittaa yt, ku kaikissa kuissa kutataloumää tietoisuutta mahdollidet setelie vielä kohtuullise hyvässä kuossa. Ku talous suuksista. kuralla housut kituissa, valittavaa vai kutalaisia itoiv lämpimästi että yksihottaviasitä, päätöksiä kasvsa meettäeitä päättäjiä. puolise vaalikeskustelu jälkee Tässä ei tarvitse tulla kui kutaliitoksii kaustava valtiuude valtuustokaude alkaessa muutos pieemmät aapurikuat osuusjärjestelmä polvillaa. kutapäättäjät ottavat haastee hoihyvää joulua esi va-ala työvoimasta palveluje ke- vuotee! Tuomas Telkkä hittämisestä vakavasti. Haaste elikeiopoliittie asiamies yhteie meillä hyvät edellytyk- Suome Yrittäjät Kirjoitta imatralaise elikeioelämä harmaa emiessi.

5 , Rautjärve 5 Yrittäjä pk-yrityksetkuu työterveyshuolto rahoitusmarkkioilla T - Etelä-Karlassa uskotaa tulevaisuutee yöterveyshuoll tarkoitus ehkäistä työhö liittyviä sairauksia tapaturmia edistää työtekijöide/yrittäjä terveyttä Syksy kuluut rahoitus työ- toimitakykyä sekä markkioilla myrskyisissä työyhteisö toimitaa. Tavoitmerkeissä epävarmuus tateea terveellie loude äkymistä turvalollut lie hyvi OPtoikäsityöympäristö, kosketeltavaa. miva työyhteisö, työhö liittypohjola-ryhmä pääekomisti Reijo Heiskase vie sairauksie ehkäisy mieterlestä tilae ei kuitekaa veyde sekä työtoimitaole ollut aiva täysi kyvy ylläpitämie sykkä, edistäsillä taloustilastot osi mie. yllättäeet myöteisesti. YhTyöatajilla Suomessa dysvalloissa Japaissa tavelvollisuus kustataa työtelouskasvu ollut pelättyä kijöillee parempaaealtaehkäisevä euroalueeki terveydehuolto. Työata talous lieee kasvaut vielä voi myös järjestää työtekijöilheiä-syyskuussa. Myös lee yleislääkäritasoisia saisuome talous kasvoi mukaraahoitopalveluita. Erikoisvasti vielä vuode kolmaella eljäeksellä. lääkäri palvelut eivät yleesä sisälly työterveyshuolto. Työata saa tietää mitä työpaika työterveyshuoll sopimuksee kuuluu. Yrittäjä muu omaa työka tilae tukala. Koalitää tekevä voi myös järjestää tiohallitus voi toteuttaa vaaitsellee työterveyshuoll, dittavat säästöt, mutta edesjos haluaa. häratkaisvoi hasä olevissalisäksi vaaleissa lutessaa hakkia yleislääkäritaa, haluaako Kreikka edes tasoise sairaahoid osaa yrittää toteuttaa haasteellisia uudistuksia. työterveyshuoltoa. Yleisi syy ettei sopimusta tehdä kustaukset tieitalia julkise taloude veltämättömyys työterveyshuolkagelmat viime Kela viikl mahdollisuudesta. koia olleet markkioide kuiteki korvaa yrittäjälle sijoittajie fokuksessa. Epäityöterveyshuollosta aiheutulykset maa kyvystä hoitaa eita tarpeellisia kohtuullisuurta velkataakkaasa sia kustauksia, kuousua. yrittäjäläkyeet korkoje läkreika YEL-tavoi tai MYEL-vakuutus. Italia uukorvauksista saat lisätietoa distettava talouttasa. Tämä vie silti aikaa sijoittajie Kela ettisivuilta tai työterluottamus vaakalaudalla. veyspalvelu tarjoajilta. tää puuttumaa mahdollikela korvaus kuiteki simma varhai mahdollishyötyä liiketoimia kaalta vielä vähäie suhteessa sii- tetaa työkyvy säilymie he mikä yrittäjä paos mahdollisimma pitkää. Joumma summarum: terveemmät työtekijät, vähemtyöteossa. Useimmite juuri te valti etuha tämä työmä sairauspoissaolo, terveempi työympäristö, johdosta matala korkotaso lut palkakorotukset tukeyrittäjä ylityöllistetty, työtä terveyshuoll järjestämie ksavampi työyhteisö, vähemmä haittatapahtumia, työtkuu pitkälti esi vuode vat kotitalouksie kulutusta. tehdää 24/7 eikä ehditä at- myös yrittäjälle. kykyisyyde tehokkuude säilymie, koska asioihi puolelle. Huolimatta maailmataloutelemaa omaa terveyttä. E- de Työterveyshuoll voi järjesvoidaa puuttua varhaisessa vaiheessa. kasvu hidastumisesta altaehkäisevä terveydetää paikallisesta terveyskesmikä hia siis laitat itsellesi /tai työtekijöillesi?? taloudellie aktiviteetti pypositiivie vire huoll merkitys suuremkuksesta tai esimerkiksi yksisyy virkeää kehittyvissä Etelä-Karlassa maissa, lääkärikeskuksesta. kute mm. Veäjälpi kui myöetää. Apua tä- tyisestä Jerea Juutilaie, lä. Tämä luolöydät positiivista visuome talous tkaut Kela hä saisi työterveyshuollosta, sivuilta lisätietoa Toimitusjohta rettä Etelä-Karlataloukasvuaa aikaa.työto- työterveyshuoltolaista joka kutsuusyksy määräajoi kor Tutkimus Terveys Oy si meilläki kasvuvauhti vauksista. tee. terveystarkastuksee. Suuhidastuut velkakriisi airimmat terveysgelmat eivät heuttama epävarmuus Yrittäjä kassa aa oireita kues tauti äkyyt kotitalouksie yhdessä eteepäi edeyt jo merkittävä pityrityste luottamukse källe (mm. kohut veheikkeemiseä. Talouskas- Etelä-Karla Osuuspaki Ealtaehkäisevä repaie, sokeritauti). vu hidastuu Suomessa tal- vakavaraisuus, 25,5 %, yli terveydehuoll merkitys Riskit vella huomataaki saattaa käväistä mii- kolmikertaie miimi suurempi kui yleesä uksetarkastuksissa puolellaki. Edelly- vaatimuksee verrattua. talouskasvulle pakkia pystykset äi asioihi pysty- esi Vakavaraisea myöetää. vuodelle olemassa, ku- tymme olemaa mukaa Taloude äkymät läha velkakriisi hoidossa maakua kasvu rahoithimmä puole vuode ai- Euroopa keskuspakki vaa edetää. taa. Haluamme vastuulliesimerkkitapaus kaa kuiteki kehot. Eu- osallistuut euroaluee velsesti auttaa asiakkaitamme roaluee velkakriisi hoito kakriisi hoito muu mu- Kaikki ei Suomessakaa ole meestymää ii hyviä rittäjä pyytää työter- ratoriäytteistä, työterylläpitää epävarmuutta maa- assa ohuskorkoa aleta- täysi sykkää. Kotitalouk- kui huoia aikoia. veyshuollsiitä tarjoukvastaaotosta, paraee esi malla, tukemalla pakki- sie tilae VUODEN ilmataloudessa huoli- veyshoita 201 se. Sovitaa tapaamie mittauksista li- vua, sillä iflaati hi- Mia Savolaie markkioide toimitaa matta, että muu maailma tehdyistä ERITYISETU: käydää tarjous sisältöi- mahdollisesta lääkärikäysäämällä raha tarjtaa dastumie kohetaa kulut- pakijohta äkymät olisivat kohtuulliperusmyös Terveysturva ee läpi, aetaa kk- istä. Yleisimmi käytetty ostamalla gelmamaide set. Viimeaikaise poliittitajie ostovoimaa. ma- Etelä-Karla Osuuspakki -vakuutus ilma velkapapereita. Velkakriisi se vekoilu johdosta Krei- kokaisuus tala korkotaso suuitel- Yrityspalvelut reettie esimerkki kuluista maksaa oi terveysselvitystä. korvauksista. Sopimus al- 200 euroa. Yrittäjä saa käylekirjoitetaa laaditaa tie jälkee lasku, jka työterveydehuoll toi- mukaa jo osi täytetty mitasuuitelma työpaik- Kela korvaushakemus yritkaselvitykse perusteella täjä työterveyshuollosta. yhdessä työterveyshuoll Yrittäjä täyttää puuttuvat Paperharjutie 25 yrittäjä kassa. osat, allekirjoittaa lähet Nii siiä sitte kävi, että Kylpylä toimita tkuu Yrittäjä kutsutaa työter- tää Kelalle kuiti kera. Häetise operaattori toimi, vaikka vähä toiselaistaki amyös lahkortit! veystarkastuksee suui- ellä mahdollisuus saatusta oli ilmassa. telma mukaa, otetaa ve- da Kelalta korvausta 120 euallekirjoittaut ataut itsellee kertoa, että Resteli rikokeita aetaa aika roa maksetusta laskusta, tarjous oli lähellä aurettavaa, mutta tarkoitusperät sitä vastyöterveyshoita vastaa- jolloi kuluksi jää vai 80 toi kaikkea muuta. Tarjoukse perusteella Restel pyrki hyöotolle haastattelua erilai- euroa/esimerkkitapaus tymää Kylpylä hakalasta tilateesta. jätevesiratkaisut Ehkä äi parempi. Meestystä aurig paistetta siavesihuolto mittauksia varte. tämäki kulu yritykse Kylpylälle sekä ee kaikkea vahvaa aseetta työtyöterveyshoita verotuksessa väheyskellämmitys käylämpöpumput teko. illä käydää läpi otetut ve- poista meoa. Ilmastoiti jäähdytys riäytteet, keskustellaa Mella yrittäjällä yholiday Club Saimaa ovesa avaut. Avaisviiklopu mm. elämätavoista, työ- kyisi sairaskuluvakuutus, Kylpyhuekalusteet jälkee oli hieoa ähdä se joukko maakua yrittäjiä ihapaika riskeistä aetaa joka ei yleesä korvaa ealat aiset vielä upeissa puvuissaa. Lähes 1100 hekeä paikalohusta tarpee mukaa. taehkäisevää terveydehuolla kirtaa maakualliste yrittäjäjuhlie eätykseä Tehdää suuitelma mu- toa kute terveystarkastukuutta kuulemma tavoitellaa esi vua. kaiset mittaukset, esim. sia tai iihi kuuluvia veripuitteet olivat hulppeat tarjoilu maittavaa, se tuus kuulokäyrä /tai keuhkoje kokeita (kolesterolit, sokerit, tettava. Pikku vikkiä silti tulevii eätysmurskaisii: toimitakoe Muoviku spirometria, yms.)., Tämä tullut käypertai-iltaa pikkujoulutuelmissa olevalle joukolle voi 2, pitää lyhyemmät puheet, ettei o pääse yllättämää. tarkastetaa rokotustiedot. täössä esii, ku korva Mutta vilpittömästi ea palkituille! Testie haastatteluje pe- usta s. vuositarkastuksesta rusteella aetaa aika tar- haettu vakuutusyhtiöltä Viime kerralla lupasi haistella Virkkus-Hea kutaliitosvittaessa työterveyslääkäril- eikä tämä ole kustauksia kartto. Kaikkie aikoje kutauudistus ku tuloillaa. le sovitaa seuraava tar- maksautkaa vaa lasku Päämiisteri Kataie otti aiheesee kataa sellaisella volyykastusakohta tarpeelli- jouduttu laittamaa yritmillä, että muutos vääjäämätö. Suomi muuttuu kuulemset ktrollit. täjälle itsellee eikä edes kema pohmutia myöte kutakartta se mukaa. Yllä maiitu tarkastuk- la korvaa ilma työterveyskataie ei selvästi ole iha koko Suomea kiertäyt. Ei ole se hita koostuu siis labo- huoll sopimusta. helpoimmasta päästä tämä seudukaa karttaharjoitus. Ja ku lukee lehdistä imatralaiste kuaisie -äitie mielipiteitä Eksotesta, ii Saimaakaupuki tässä vihoviimeie tie. S Y Kolumi Kaikki HUONEISTOREMONTIT MUURAUKSET ammatti!laatoitukset taidolla M u is ta! Kotitalousväheys Loistovuori Oy p / Joui p / Kari p / Ari ilmestyy keskiviikka Meillä jokaie yritys suurie etuje arvoie. Kuulkaapa. Esitä, Rautjärve kutaliitosta. Ku yritykse pakki- vakuutusasiat keskitetty OP-Pohjolaa, yritys yksi kuta, reilut asukasta. Se valtehdää täe mistelu pitää aloittaa yt, ku kaikissa kuissa kutataloukumppaiyrityksemme. Ja sehä tarkoittaa markkioide parhaita kokaisratdet vielä kohtuullise kaisu, sääöllistä yhteydepitoa merkittäviä erityisetu. Kysymyksiä? Soita hyvässä kuossa. Ku talous housut kituissa, valittavaa vai kutalaisia imeille umero * tai vieraile osoitteessakuralla op.fi/kumppaiyritys. hottavia päätöksiä kasvsa meettäeitä päättäjiä. Tässä ei tarvitse tulla kui kutaliitoksii kaustava valtiosuusjärjestelmä muutos pieemmät aapurikuat polvillaa. Hyvää joulua esi vuotee! * Ma-pe klo Lakapuhelimesta soitettaessa 0,0828 e/puhelu + 0,07 e/mi (hita ALV 2 %). Matkapuhelimesta soitettaessa 0,0828 e/puhelu + 0,17 e/mi (hita ALV 2%). Kirjoitta imatralaise elikeioelämä harmaa emiessi.

6 6, Rautjärve rahoitusmarkkioilla tkuu Y ksityiset Sote-yritykset hoitavat auttavat sekä työllistävät. Yrittäjät toimivat rakkaudesta,uskotaa - Etelä-Karlassa vaikka rahaaki pitää atella. tulevaisuutee Syksy kuluut rahoitus- ka tilae tukala. Koali- johdosta matala korkotaso lut palkakorotukset tukemarkkioilla myrskyisissä tiohallitus voi toteuttaa vaa- tkuu pitkälti esi vuode vat kotitalouksie kulutusta. Kuvat tekstit: Marjut Vuotila merkeissä epävarmuus ta- dittavat säästöt, mutta edes- puolelle. Huolimatta maailmatalouloude äkymistä ollut sä olevissa vaaleissa ratkaisde kasvu hidastumisesta käsi kosketeltavaa. OP- taa, haluaako Kreikka edes Positiivie vire taloudellie aktiviteetti pypohjola-ryhmä pääeko- yrittää toteuttaa haasteelli- Etelä-Karlassa syy virkeää kehittyvissä misti Reijo Heiskase mie- sia uudistuksia. maissa, kute mm. Veäjällestä tilae ei kuitekaa Suome talous tkaut lä. Tämä luo positiivista viole ollut aiva täysi sykkä, kasvuaa syksy aikaa. To- rettä Etelä-Karla talousillä taloustilastot osi Italia julkise taloude vel- si meilläki kasvuvauhti tee. yllättäeet myöteisesti. Yh- kagelmat viime viik- hidastuut velkakriisi aidysvalloissa Japaissa ta- koia olleet markkioide heuttama epävarmuus Yrittäjä kassa louskasvu ollut pelättyä sijoittajie fokuksessa. Epäi- äkyyt kotitalouksie yhdessä eteepäi parempaa euroalueeki lykset maa kyvystä hoitaa yrityste luottamukse talous lieee kasvaut vielä suurta velkataakkaasa heikkeemiseä. Talouskas- Etelä-Karla Osuuspaki heiä-syyskuussa. Myös äkyeet korkoje ousua. vu hidastuu Suomessa tal- vakavaraisuus, 25,5 %, yli Suome talous kasvoi muka- Kreika tavoi Italia uu- vella saattaa käväistä mii- kolmikertaie miimivasti vielä vuode kolma- distettava talouttasa. Tämä ukse puolellaki. Edelly- vaatimuksee verrattua. ella eljäeksellä. vie silti aikaa sijoittajie tykset talouskasvulle esi Vakavaraisea pakkia pysluottamus vaakalaudalla. vuodelle olemassa, ku- tymme olemaa mukaa Taloude äkymät läha velkakriisi hoidossa maakua kasvu rahoithimmä puole vuode ai- Euroopa keskuspakki vaa edetää. taa. Haluamme vastuullikaa kuiteki kehot. Eu- osallistuut euroaluee velsesti auttaa asiakkaitamme roaluee velkakriisi hoito kakriisi hoito muu mu- Kaikki ei Suomessakaa ole meestymää ii hyviä ylläpitää epävarmuutta maa- assa ohuskorkoa aleta- täysi sykkää. Kotitalouk- kui huoia aikoia. ilmataloudessa siitä huoli- malla, tukemalla pakki- sie tilae paraee esi matta, että muu maailma markkioide toimitaa li- vua, sillä iflaati hi- Mia Savolaie äkymät olisivat kohtuulli- säämällä raha tarjtaa dastumie kohetaa kulut- pakijohta Miiapolu kttori vaha kakluui - yksi mista säilytetyistä yksityiskohdista historiallisessa set. Viimeaikaise poliitti- ostamalla gelmamaide Jaaa Etelä-Karla Osuuspakki tajiekiue ostovoimaa. Myös ma-perhekodi Paasetalossa. se vekoilu johdosta Krei- velkapapereita. Velkakriisi kauppias tala korkotaso suuitel- Yrityspalvelut Kolumi Perhekoti Miiapolku valmetaa vahemmat lapset elämää Paperharjutie 25 Nii siiä sitte kävi, että Kylpylä toimita tkuu etise operaattori toimi, vaikka vähä toiselaistaki atusta oli ilmassa. Allekirjoittaut ataut itsellee kertoa, että Resteli tarjous oli lähellä aurettavaa, mutta tarkoitusperät sitä vastätä ykyä käytäö työssä muuta. kor- työpaikka koko työyhteisölle iha hyöeritoi kaikkea Tarjoukse perusteella Restelpyrki avat toimet yhä keskeisempiä, ealta-hakalasta koisesti yrittäjälle. tymää Kylpylä tilateesta. äi parempi. Meestystä ii aurig ehkäisyy paostus jääehkä yhä vähäisem- Hetkittäi töitä palj,paistetta että va Kylpylälle sekä ee kaikkea vahvaa aseetta työmäksi. paista ei voi haaveillakaa, talo täyteko. ä toimitaa valtavasti. Sitte taas tuhuostaaotto lee hilisia aiko, voi olla että asumassa Holiday Club Saimaaei avaut. Avaisviiklopu vältetty oleovesa ketää, eikä aia edes tietoa seujälkee oli hieoa ähdä se joukko maakua yrittäjiä ihaperhekodi työ kuuluu avohuoll piirii raavie asukkaide saapumisesta. Siiä at aiset vielä upeissa puvuissaa. Lähes 1100 hekeä paikal periaatteessa ealtaehkäisevää, kysytää yrittäjä luottamusta ideaasa. la kirtaa maakualliste yrittäjäjuhlie eätykseä mutta käytäössä aia vai eemmä Meillä tässä tilat jopa kolmelle peruutta kuulemma tavoitellaa esi vua. koravaa. heelle samaa aikaa. Käytäössä Puitteet olivat hulppeat tarjoilu maittavaa, se tuustosi ealtaehkäisyki Pikku toimiut, otamme korkeitaa kaksi perhettä sitettava. vikkiä silti tulevii eätysmurskaisii: sillä Miiapolu perhekodissa tähä sää yhtä aikaa. Pertai-iltaa pikkujoulutuelmissa olevalle joukolle voi pitää lyhyemmät ettei o koko pääsehekilökuta yllättämää. ammeessä olleista yhdeksässä perheessäpuheet, Miiapolu Mutta vilpittömästi ea palkituille! vai yhdessä päädytty lopulta huos- matillisesti koulutettua. taaotto. Viimetodella kerralla lupasi haistella Virkkus-Hea kutaliitosrakeus - Yhteiskuta säästäyt is kartto. Kaikkie aikoje kutauudistus ku tuloillaa. täyä historiaa poti rahaa, ku meidä työmme Päämiisteri Kataie otti aiheesee kataa sellaisella volyyistuut. Laste vahempie kaalta Perhekutoutuskoti Miiapolku toimii millä, että muutos vääjäämätö. Suomi muuttuu kuulemkyse kuiteki vielä ma eemmästä, loprasilassa historiallisessa kauppias Paapohmutia myöte kutakartta se mukaa. puelämä mittaisesta lottovoitosta. se talossa. Paae rakesi talosa Kataie ei selvästi ole iha koko Suomea kiertäyt. Ei ole Miiapolu asiakaskuta pääosi is, julkisee käyttöö tarkoitetu kokohelpoimmasta päästä tämä seudukaa karttahareksote alueelta, muttajoitus. asiakasperheitä toimiut kestikievari Ja ku lukee ussali. lehdistä Talossa imatralaiste kuaisie -äitie mielipiteitä ii Saimaakaupuki voi tulla tullut koko Suome alueel-eksotesta, se varustuksii kuului jopa tässä vagi vihoviimeie tie. raudat. Tal historia mahdollisuuksita. Kouluikäiset lapset saavat tarvittaessa kotiopetusta, Miiapolu yrittäjä, Vesa e mukaa säilytetty äkyvissä aistittakuulkaapa. Esitä Rautjärve kumäkie, Jaaa Kiuse puoliso,, vissa. Käytössä vaho, Pietarista taliitosta. kasvatustietee maisteri. Lisäksi kodissa hakittu huekalu, seiillä tal histehdää täe yksi kuta, reilut asukasta. Se val käytettävissä koulukäytiavusta. toriaa kuuluvia valokuvia asiakirjo. mistelu pitää aloittaa yt, ku kaikissa kuissa kutatalou- Voimme myös kuljettaa meillä asuvat - Vagirauto me emmeku käytä, mutta det vielä kohtuullise hyvässä kuossa. talous lapset kouluihisa, jos matka kohtuulsäilytämme eki. Is sali sivusta kuralla housut kituissa, valittavaa vai kutalaisiapiti ilie. yläkertaapäättäjiä. vievii uutee hottavia päätöksiä lohkaista kasvsatilaa meettäeitä Miiapolku aioa perhekutoutusportaikko, koska vahat portaat olivat Tässä ei tarvitse tulla kui kutaliitoksii kaustava valtikoti äillä mai. Pääkaupukiseudulla 15 settiä kapeat. osuusjärjestelmä muutosliia pieemmät aapurikuat toimii polvillaa. Läsi-Suomessa vastaavia sekä ykportaik raketamie oli suuri ykhyvää joulua esi vuotee! sityiseä että erilaiste yhteisöje palvesittäie muutoskohde, ku talo remluia. toitii ykyisee käyttöösä. Uusittavaa Perhekutoutuskoti haasteellie riitti palj. Kirjoitta imatralaise elikeioelämä harmaa emiessi. R ia polku palveluyrittäjiksi sote-yrittäjiksi Mia polku palveluyrittäjiksi uokolahdella jo kahde vuode a tarjut miammavesihuolto jätevesiratkaisut tillista kutoutusta perhekoti Miiapolku. Kutoutusks aikaa Lämmitys lämpöpumput perhe asuu elää arkeaa Miiapolu Ilmastoiti jäähdytys tiloissa ammattilaiste ohuksessa tukemaa. Perhee kutoukylpyhuekalusteet tuskso kolmesta kuutee kuukautee. Perhee see voi kuu lua äiti Käytäö työssä vauva, äiti Muoviku 2, 55120, koravat useampi lapsi, äiti, toimet yhä isä lapset. keskeisempiä. - Met vahemmat tietävät oikei hyvi teoriassa, kuika tulee toimia. Arje keskellä voimat taidot ei sitte riitäkää, kuvailee perheterapeutti Jaaa Kiue Miiapolu asiakkaide tausto. - Lopulta perheellä saattaa olla kaksi vaihtoehtoa, tulla kutoutuksee tai edessä laste huostaaotto. Jaaa Kiusella takaaa mittava ura lastesuojelutyössä. Hä kuvailee, kui häe aloittaessaa 1980-luvu alussa viraomaiset eivät paostaeet perheesee, vaa halusivat vai pelastaa lapset. - Pikkuhila lastesuojelussa alettii paostaa ealtaehkäisevää työhä, haluttii tukea perhekokaisuude tai aiaki perhee ihmissuhteide säilymistä. ilmestyy keskiviikka Yrittäjyydemet met polut rittäjyyde polut Myös lahkortit!

7 , Rautjärve 7 Silamuskoti piei kauis rahoitusmarkkioilla tkuu E - Etelä-Karlassa uskotaa tulevaisuutee eva tal äiti. Eeva Siitose virallie titteli toimitusjohta, mutta tal äitiä hätä yleisesti pidetää. Talo Silamuskoti se asukkaista Syksy kuluut rahoitusvahi 99 vuotta. markkioilla myrskyisissä - Toiseksi vahi tyttärei merkeissä epävarmuus ta9-vuotias, kehuu Eeva. loude äkymistä ollut - Satavuotisjuhlia suuitelkäsi kosketeltavaa. OPlaa jo kovasti tämä vahimpohjola-ryhmä pääekomisti Reijo kassa. Heiskase miema tyttäre lestä tilae ei kuitekaa Silamuskodissa Simpelee ole ollut aiva täysi sykkä, Äkilässä, Silamusjärve ääsillä taloustilastot osi rellä, viisitoista paikkaa yllättäeet myöteisesti. Yhympärivuorokautie hekilödysvalloissa Japaissa takuta. Asukkaia sekä valouskasvu ollut pelättyä huksia että lievästi kehitysparempaa euroalueeki vammaisia. Yksi hue vatalous lieee kasvautvielä rattu omaishoitajie lomie heiä-syyskuussa. Myös aksi tilapäisvieraalle. Suome talous kasvoi muka- Tämä paikka miulle vasti vielä vuode kolmaella eljäeksellä. kaikille meille mukaa oleville sydämeasia. Perustimme tätaloude äkymät lämä teemme täällä työtä himmä puole vuode aiäide ihmiste arvokkaa kaa kuiteki elämä puolesta. kehot. Euroaluee velkakriisi hoito - Me ollaa kaikki tuttu toiylläpitää epävarmuutta maasillemme, tiedetääsiitä toiveet ilmataloudessa huolitarpeet. äkee jo kulmatta, Aamulla että muu maailma makarva aseosta, mite äkymät olisivat kohtuulliyö Viimeaikaise meyt. set. poliittise johdosta KreiKuvekoilu Äkilä koulu toimia lopettamisesta huhuttii, Eeva Siite perheiee kuului lopettamise vastustajii. Ku vastustus ei johtaut toivottuu tuloksee, alkoiki itää idea koulutiloje uusio- käytöstä. - Patii tässä Silamusjärve ympärillä päät yhtee, perustettii osakeyhtiö ostettii koulu. ka tilae tukala. Koali- johdosta matala korkotaso lut palkakorotukset tukeseiissä tiohallitus voi toteuttaa vaa- tkuu pitkälti esi vuode vat kotitalouksie kulutusta. periteitä dittavat säästöt, mutta edes- puolelle. Huolimatta maailmatalouvaha, vuodelta 1915ratkaisoleva sä olevissa vaaleissa hirsirakeus oli vakka, taa, haluaako Kreikkamutedes tayrittää tilajärjestelyt eivät uutee toteuttaa haasteellisia uudistuksia. käyttöö sopieet. Niipä vuosi 2009 ryskettii remttia, seiiä kaadettii, uusia raitalia julkise taloude velkeettii, ovia vaihdettii. kagelmat viime viik- Lattiat yt kaikki suoraskoia olleet markkioide sa, mutta seiii jätettii kulsijoittajie fokuksessa. Epäimat, vikkelit syveykset. lykset maa kyvystä hoitaa Niitä tapiseeratessa kävi kyllä suurta velkataakkaasa mielessä, suora seiä oliäkyeetettä korkoje ousua. sikreika aika palj helpompi. tavoi Italia uukaike kaikkiaa kokotämä redistettava talouttasa. vie silti aikaa sijoittajie mtissa haluttii säilyttää luottamus tyyli vaakalaudalla. vahahtava tulevie asukkaide takia, vaikka samalla Euroopa keskuspakki täytettii kaikki ykyiset turosallistuut euroaluee velvallisuusmääräykset varkakriisi hoito muu mumistettii mukava kulku hisassa ohuskorkoa aletaseillä leveillä portailla. Vamalla, tukemalla pakkiho uue säilyttii mahdolmarkkioide toimitaa lilisuuksie mukaa. Tupaa säämällä raha tarjtaa rakeettii äyttävä takka ostamalla gelmamaide velkapapereita. Velkakriisi jätettii palae vahaa hirsiseiää esille. - Se piti käsitellä erikoisaieilla paloturvallisuude vuoksi. Remti aikaa se jälkeeki paikalla käyyt Positiivie vire Etelä-Karlassa de kasvu hidastumisesta taloudellie aktiviteetti pysyy virkeää kehittyvissä maissa, kute mm. Veäjällä. Tämä luo positiivista virettä Etelä-Karla taloutee. Suome talous tkaut kasvuaa syksy aikaa. Tosi meilläki kasvuvauhti hidastuut velkakriisi aiheuttama epävarmuus Yrittäjä kassa äkyyt kotitalouksie yhdessä eteepäi yrityste luottamukse heikkeemiseä. Talouskas- Etelä-Karla Osuuspaki vu hidastuu Suomessa tal- vakavaraisuus, 25,5 %, yli Äiti eli Eeva Siite tarioimassa alkuperäise hirsiseiä vella saattaa käväistä mii- tal kolmikertaie miimi-edessä Arv Rai kassa. ukse puolellaki. Edelly- vaatimuksee verrattua. tykset talouskasvulle esi Vakavaraisea pakkia pysvuodelle olemassa, ku- tymme olemaa mukaa raassa oma ratasauaki. rusaasrautjärve Teemmemaakua täällä kasvu rahoit- Sie tehdää myös vahusvelkakriisi hoidossa tiha muissimpeleelle työtä äide vaa edetää. taa. Haluamme vastuullitelijoita. ei ole ollut te kassa kesäretkiä. sesti auttaa asiakkaitamme ihmiste Eevasta vaikeuksia. Kaikki ei Suomessakaa ole meestymää ii hyviä Palvelusetelii tullut Koulutettua arvokkaa täysi sykkää. Kotitaloukkui huoia aikoia. melkoiväkeä löy- matkat? sie tilae paraee esi elämä e Äki-sillä iflaati hi- Mia Savolaie tyyt iha sopi- Tal laajeusta Eeva Siitovua, puolesta. lä koulu kohetaa vasti väliltä Imat- e ei suuittele, mutta paldastumie kulut- pakijohta historia tuti. ra - Parikkala. Osuuspakki velu laajetamie koteihi tajie ostovoimaa. Myös ma- Etelä-Karla Yrityspalvelut talatietää, korkotaso suuitelhä kuka kii- Joskus ajoittai tiuk- alullaa. Sauottamista veyt luokkahuee ikku- kaa siiste saamisessa, tehdää jo kotikäyteiäki. asta, kuka letäyt luokas- mutta selvitty. Mi opis- Meillä täällä syrjäkulmilla taa ove kautta. Hä keli tulee mielellää tällai- vai se gelma, että mat kuullut met tariat koulu see pieee paikkaa har- kaa asiakkaa luokse voi olla opettajistaki. joitteliksi aidolle maaseu- jopa viisikymmetä kilomethekilökua saamisessa dulle. Meillä tuossa Paperharjutie 25joe riä. Palveluseteli kattaa itse Kolumi iskalla jo kaksikymmetä ylitti liia usei hyviki kotiuvuotta kodiomaista turval- tuee ihmise voimavarat. lista asumista mieleterveys- Turha mi potilas palautui kutoutujille tarjoavia Imat- sairaalaa. ra Palvelukoti Oy: Vuok-2, 55120Suuitelmat 5500 selvitykmuoviku, sekotoa Valioset veivät kaikkiaa puistoa. kolme vuotta, Matka varmutta sitte rella palveluvuoksekoto tarjta pia myös Työotteemme Valiopuisto lisäätyyt koko a portaattaisaivat esella kusimmäiset kutouttava. touttava asiakkaasa. asumise mal- Näide vuolilla. Lisää tulsie aikaa meiltä lut 2-paikkaie Tuki kymmeise asukoti, vuokra-asuto kerros- kasta päässyt siirtymää iha talosta. Ne mahdollistavat omaa vuokra-asutosa asukkaide itseäisemmä pärjäyt siellä iha orasumise. maalisti. Työotteemme koheli Sarvi ideoi kutoutta- ko a kutouttava. Siihe va asumise kodiomaises- kuuluu seki, että emme tee ta paikasta jo ee kui Rau- puolesta, ellei se ole iha vältha sairaala alasajo alkoi. tämätötä. Hä äki sairaalatyössää kutoutusosastolla selvästi, Apua arjessa että sitä tarvitaa portaaksi elämisee sairaala itseäise asumi- Asukkaat voivat osallistua arse välille. Kyys sairaala kiste askareide ohella erilai- Lämmi yhteisöllisyys yksi meidä vahvuuksiamme, arvioi Heli Sarvi. ilmestyy keskiviikka P Ilmastoiti turjäähdytys alvelukodissa siviilielämä välillä liia vallista. Heli Sarvi korkea. Omasta arjesta vaskylpyhuekalusteet pyörittäyt Vuokse- taamie vuokra-asuossa jätevesiratkaisut Vesihuolto huolepitoa Lämmitys lämpöpumput Kutoutusta Myös lahkortit! see päivätoimitaa kute käsityökerhoihi, ruokaryhmää, kuoro, elokuvakerho, musiikki-, atk-ryhmii. Virkistystoimitaa tarjoaa myös seurakuta. Asukkaat omaiset kokotuvat kesäisi leiripäivälle Päivärataa Vuosiohjelmassa retkeilyjä, tutustumiskäytejä juhlia sekä yksiköide välisiä toimitapäiviä. - Asukkaide merkkipäivät juhlitaa aia yhdessä. Yksi suurimpia juhlia meillä oli 2008 ku yrityksemme sai Yrittäjäpalki. Silloi syö- tii täytekakkua viikko! Nuori asukas ollut tullessaa 26-vuotias. Hä jo kutoutuut eteepäi. Asukkaide keski-ikä jo eläkevuosie kyyksellä. - Kaikki me vaheutaa. Tavoitteea, että meidä asukkaa koti kuiteki täällä tutussa ympäristössä ii pitkää kui se lääketieteellisesti mahdollista. Hekilökuta lopettaa työsä iltakahdeksalta. Se jälkee päivystäjälle saa soittaa, jos tulee huoa oloa tai vaikka uettomuutta. Aamukahvia työ kustaukset, mutta kuka maksaa kilometrikorvaukset matkaa käytety a? Eeva Siite toivoo, että asiaa saataisii alueellie tai valtakuallie ratkaisu, olko maksumieheä sitte valtio tai kuta. - Se tasa-arvokysymys. Me syrjäkolkkalaiset emme ole tasa-arvoisia kotii tuotavie palveluje suhtee, jos palveluje käyttäjät joutuvat maksamaa e kulut. Yrittäjäkää pussista iitä ei ole kohtuullista vetää. Nii siiä sitte kävi, että Kylpylä toimita tkuu etise operaattori toimi, vaikka vähä toiselaistaki atusta oli ilmassa. Allekirjoittaut ataut itsellee kertoa, että Resteli tarjous oli lähellä aurettavaa, mutta tarkoitusperät sitä vastoi kaikkea muuta. Tarjoukse perusteella Restel pyrki hyötymää Kylpylä hakalasta tilateesta. Ehkä äi parempi. Meestystä aurig paistetta Kylpylälle sekä ee kaikkea vahvaa aseetta työteko. tarjolla puoli kaide parasta hakie. Mikä Holiday Club Saimaa alkaovesaavaut. Avaisviiklopu kahdeksasta jku ylikasallise suurjälkee oli hieoa ähdä se joukko maakua yrittäjiä ihae. Vuokseko- yritykse toimia keskeie at aiset vielä upeissa puvuissaa. Lähes 1100 hekeä paikaldossa Valio- yrittäjäjuhlie tavoite? la kirtaa maakualliste eätykseä puistossa yhsarvi pitää palveluseteuutta kuulemma tavoitellaa esiheli vua. 25 asukasleitä hyvää vaihtoehta ii Puitteet teesä olivat hulppeat tarjoilu maittavaa, se tuuspaikkaa, tukikodisyrittäjäeätysmurskaisii: kui asiakkaideki tettava. Pikku vikkiä silti tulevii sa kaksipikkujoulutuelmissa kerros- kaalta. olevalle joukolle voi Pertai-iltaa pitää lyhyemmät puheet, ettei o pääse yllättämää. talossa yksiö. - eksi osaut Mutta vilpittömästi ea palkituille! äide vuosie aikaa arvosoma taa oma paikkakua yrittäviime kerralla Virkkus-Hea kutaliitospaikka-lupasi haistellajyyttä. Pitkässä juoksussa se kartto. Kaikkie aikoje kutauudistus ku tuloillaa. kua varmasti kaattaa kaupupäämiisteri Kataie otti aiheesee kataa sellaisella volyygilleki. millä,yrittäjyys että muutos vääjäämätö. Suomi muuttuu kuulem ma pohmutia myöte kutakartta sepalvelukoti mukaa. pyörii Kaikkie äide vuosiheli kymmee vakituise Kataie ei selvästi ole iha koko Suomea kiertäyt. Ei ole e a pitäyt olla työtekijä voimi. Lisäksi sohelpoimmasta päästä tämä seudukaa karttaharkoko a tu- imatralaiste siaalise kutoutukse työpisjoitus. Jaherkkää ku lukeealalle lehdistä kuaisie -äitie mielipiteitä Eksotesta, ii Saimaakaupuki tässä lossa olevie muutoste teessä oma tekijäsä. vihoviimeie tie. vuoksi. Palvelutarjtaa - Tuemme työssämme, etkehitettävä, toimitaa uudis- tä meitä tarvitaa. HekilöKuulkaapa. Esitä, Rautjärve kutettava. Paperi lomaketyöt kua edusta saut, taliitosta.koko a. lisäätyvät että täe ei ole tule koskaa Tehdää täe yksi kuta, reilut asukasta. Se valkualliste palveluje pahalla mielellä, vaa aia imistelu pitää aloittaa yt, ku kaikissa kuissa kutatalouhakia kilpailutus aiheut-hyvässä oissaa. det vielä kohtuullise kuossa. Ku talous taa pieelle yksityiselle yritykheli Sarvi ei kaata esimkuralla housut kituissa, valittavaa vai kutalaisia iselle palj työtä huoltaki. mäise sairaspäivä palkattohottavia päätöksiä kasvsa meettäeitä päättäjiä. Ylikasalliste yrityste muutta. Tässä ei tarvitse tullavyörykui kutaliitoksii kaustava valtimie alalle huolestuttaa Meillä periaate, että töiosuusjärjestelmä muutos - pieemmät aapurikuat polvillaa. paitsi työpaikkoje myös hi tullaa vai terveeä. O Hyvää joulua esi vuotee!parempi, että yksi sairastaa asukkaide kaalta. - Oma kotiseudu pieyrit- kotaa, kui että koko talo täjät tekevät äitä töitä asuk- täällä. Kirjoitta imatralaise elikeioelämä harmaa emiessi.

8 , Rautjärve uudettkuu rahoitusmarkkioilla yrittäjävaltuutetut - Etelä-Karlassa uskotaa tulevaisuutee TSII LUOTETTAVAA AN AMMATTILAISTA! lisuus palveluitaa tarjota. 2. Kua elivoimaisuude säilyttämie. Silloi päätösvalta palvelut säilyvät kutalaiste omissa käsissä. 2. Keskeisi asia valtuustossa miulle kua tarjoamie palveluje turvaamie, palveluje laatu sekä palveluje toteuttamise taloudellie kestävyys. 2. Kua taloutta hoidettava pitkäjäteisesti yhteistyöllä aapurikutie kassa. Lisäksi tehtävä eergiatehokkuude lisäämiseksi korusivestoite, jotka maksavat itsesä takaisi tu säästöjä jo muutamassa vuodessa. 2. Sosiaali- terveyspalveluide kustauste järkiperäistämie Eksote liia kallis. 2. Lähipalveluje säilyttämistä, mm. oma Terveysasema päivystys ym. toimitamuoviku turvattava 2, 55120, kutalaisille hakitastrategia, kua päätöksete oltava yrityslähtöistä. dollisimma palj omakua yrityksiä. Jouko Savolaie Ruokolahti Ae Tella Ruokolahti 1. Ammattitaitoisella kilpailutuksella kualla mahdollisuus käyttäälähiruokaa yrittäjie tuottamia lähipalveluita. 1. Paras kua tarjoama tuki palvelu-/ tuotetilaus aluee yrittäjältä, alasta riippue. 2. Laadukkaide lähipalveluide turvaamie Ruokolahdella. 2. Tärkei kkreettie asia,, voisi olla uusiutuva eergia, metsähake je. hyödytämie lämmötuotaossa. Tämä lisäisi yrittäjyyttä sitä kautta myös työpaikko Vesihuolto jätevesiratkaisut Lämmitys lämpöpumput Ilmastoiti jäähdytys Timo Terve Mika Vahatalo Mikko Airas Rautjärvi Rautjärvi Kylpyhuekalusteet , 05 elikeiopo Ostopalveluissa käyttää mahkuassa oltava 1. Kua tulee pyrkiä käyttäliittie ohjelma, sisältäe mm. Kolumi tevesiratkaisut mpöpumput ähdytys steet EMMEyritysvaikutuste ARKISINarvioii 8 17 Vakavaraisea pakkia pystymme olemaa mukaa maakua kasvu rahoithaluamme vastuullikoulutettu taa. HIEROJA sesti auttaa asiakkaitamme ii hyviä Kaikki Tea ei Suomessakaa ole meestymää Timo Näräe Usvasuo Harri Huhtae Petteri Laakse täysi sykkää. Kotitalouk- kui huoia aikoia. Rautjärvi Ruokolahti Rautjärvi Rautjärvi sie tilae paraee esi 1. Kuta25 Paperharjutie 1. Yrittäjäystävällisellä ilmapiirillä, hyvillä 1. Luo edellytyksiä toimialle 1. Kua pitää tehdä yrittämivoi tukea yrittäjää luoliiketteilla sekä suosimalla kilpailutuk-hi- Mia a. kaavoittamalla luvittamalla, myös vua, sillä iflaati selle alusta jka varaa voi ramallasavolaie hyvät kohtuuhitaiset yrisessa ii tavaroide kui palveluide kua maa-alueita ketaa yritykse. tysttit / -tilat, järkevällä kilpaidastumie kohetaa kulutpakijohta Nii siiä kävi, että Kylpylä toimita tkuu osalta paikallisia yrittäjiä, ottae huomib.sitte edullie kiiteistövero sekä kuallutuksella koskie kua omia o tkossa myös lähipalveluide vä-ma- Etelä-Karla lisvero Osuuspakki tajie ostovoimaa. Myös etise operaattori toimi, vaikka vähä toiselaistaki 2. Tasa-arvoa. Kukaa tai mikää apalvelu, vaikuttamalla kua Myös lahkortit! hempi kuormitus ympäristölle sekä kerc. kiiteistöje vuokraamie yrittäjille tala korkotaso suuitel- Yrityspalvelut ei saa olla muita paremmassa äkövikkelistä kehyy, yhteisraaisvaikutukset paikallistaloutee. d. palveluje ulkoistamie kutalai- tusta oli ilmassa. lähtöasetelmissa, vaa kaikki sasille yrittäjille malla viivalla. Allekirjoittaut omii ataut itsellee kertoa, että Resteli 2. Kuta keskittyy perustehtä2. Ei voi saoa yhtä tärkeää asiviisä (sivistystoimi, terveyspalvelut tarjous olikolumi lähellä aurettavaa, mutta tarkoitusperät sitä vasaa, kaikki asiat liittyvät useasti sekä kaavoitus lupameettelyt). SaKOULUTETTU HIEROJA toisiisa, oltava kokaisuudesta mallamuuta. pitää huolehtia, että toimita te- perusteella Restel pyrki hyötoi kaikkea Tarjoukse tietoie. hostuu laadu kärsimättä kua tymää Kylpylä hakalasta tilateesta. velkaatumise pysäytetää Paperharjutie 25 Ehkä äi parempi. Meestystä aurig paistetta Kylpylälle sekä kävi, ee työnii siiä sitte ettäkaikkea vahvaa Kylpyläaseetta toimita tkuu teko. etise operaattori toimi, vaikka vähä toiselaistaki amyös lahkortit! työllä. mää ulkoistetuissa palveluissa tuottajia paikallisia yrityksiä huolehtie, että palvelut laadultaa hyviä laatukriteerit täyttäviä. 2. Pyri pitämää huolta siitä, että laste uorte ääi tulee kuuluvii päätökse teossa. tusta oli ilmassa. Allekirjoittaut ataut itsellee kertoa, että Resteli Holiday Club Saimaa ovesa avaut. Avaisviiklopu tarjous oli lähellä aurettavaa, mutta tarkoitusperät sitä vasjälkee olitoi hieoa ähdä setarjoukse joukko maakua yrittäjiä ihakaikkea muuta. perusteella Restel pyrki hyöat aisettymää vielä upeissa Lähes 1100 hekeä paikalkylpyläpuvuissaa. hakalasta tilateesta. äi parempi.yrittäjäjuhlie Meestystä aurig paistetta la kirtaaehkä maakualliste eätykseä Kylpylälle sekä ee kaikkea vahvaa aseetta työuutta kuulemma tavoitellaa esi vua. teko. ilmestyy keskiviikka Euroopa keskuspakki osallistuut euroaluee velkakriisi hoito muu mumika Tder assa ohuskorkoa Ruokolahti aletamalla, tukemalla pakki1. Kuta voi tukea yrityksiä yritmarkkioide toimitaa täjyyttä mi tavoi. Kuta voi liauttaa yritystä toimitiloje hak- säämällä raha tarjtaa kimisessa huomioida yrityste ostamalla gelmamaide tarpeita kaavoituksessa (yritysvelkapapereita. Velkakriisi puistot teollisuusalueet) tms. tykset talouskasvulle esi vuodelle olemassa, kuha velkakriisi hoidossa vaa edetää. Taloude äkymät lähimmä puole vuode aikaa kuiteki kehot. Euroaluee velkakriisi Kimmo Tiilikaiehoito ylläpitää epävarmuutta maaruokolahti ilmataloudessa siitä huoli1. Kuulemalla yrittäjie toiveita matta, muu maailma kuaettä kehittämisestä. Tekemällä hakito paikallisilta yrittäjiläkymät olisivat kohtuullitä Viimeaikaise ku kilpailutusta vaaditaa, set. poliittimiettimää kriteerit site, että se vekoilu johdosta Kreipaikallisilla yrittäjillä mahdol- vie silti aikaa sijoittajie luottamus vaakalaudalla. ilmestyy keskiviikka ella eljäeksellä. Puitteet olivat hulppeat tarjoilu maittavaa, se tuusmarjut Kuva-Kukke Jussi Hka Pikku vikkiä silti eätysmurskaisii: Holiday Club Saimaa tulevii ovesa avaut. Avaisviiklopu jälkee oli hieoa ähdä se joukko maakua yrittäjiä ihapertai-iltaa pikkujoulutuelmissa olevalle joukolle voi 1. Palvelu mitä kuta ei itse 1. Olemalla yrittäjämyöteie, 1. Yritykse perustamise, kehitat aiset vielä upeissa puvuissaa. Lähes 1100 hekeä pysty tuottamaa, yrittäjälle paikalpitäiarvostamalla yrittäjyyttä,pitää kilpai- lyhyemmät tämise puheet, rahoitukse euvettei o pääse yllättämää. si ataa mahdollisuus pitää työl- latapalvelut kirtaa maakualliste yrittäjäjuhlie eätykseä luttamalla avoimesti mahdolhelposti saataviksi. PK Mutta vilpittömästi ea palkituille! listamalla yrityste kehittymistä?sektori hyvä työllistäjä. Matuutta kuulemma tavoitellaa esilistämistuella vua. olevaa työtekia Aa Helmie tettava. toimitaedellytyste luomise kautta mm. kaavoitusasioissa. kailu! pidepää palveluksessa, kui Puitteet olivat hulppeat tarjoilu maittavaa, tuusykyisi, eekuise häet pitää vakiaistaa. tettava. Pikku vikkiä silti tulevii eätysmurskaisii: Viime kerralla lupasi haistella Virkkus-Hea kutaliitos2. Työpaikkoje harrastusmah2. Avoimuude, tarka taloudedollisuuksie turvaamie luopikkujoulutuelmissa olevalle voi kartto. Pertai-iltaa Kaikkie aikoje kutauudistus kuvahuste joukolle tuloillaa. 2. Vammaiste, asiat hoid osaamise korostamismie, joka osaltaa ehkäisee pitää lyhyemmät puheet, ettei o pääse yllättämää. tärkeitä asioita. myös hoitota kehittämistä kaikessapäämiisteri toiuorte syrjäytymistä.otti Yksiki Kataie aiheesee kataa sellaisella volyymutta vilpittömästi ea palkituille! hekilökua työssää ksamimiassa erityisesti hakisyrjäytyyt uori liikaa. Mat- o - millä, että muutos vääjäämätö. muuttuu kuulemjohdosta matala Suomi korkotaso lut palkakorotukset tukeka tilae tukala. Koali- tkuu pitkälti esi se vuode tiohallitus toteuttaa vaavat kotitalouksie kulutusta. mavoi pohmutia myöte kutakartta mukaa., Rautjärve dittavat säästöt, mutta edespuolelle. Huolimatta maailmataloukataie ei selvästi ole iha koko Suomea kiertäyt. Ei ole Keskiviikko 14. marraskuuta sä olevissa vaaleissa ratkaisde kasvu hidastumisesta helpoimmasta päästä tämä seudukaa karttahartaa, haluaako Kreikka edes Positiivie vire taloudellie aktiviteetti pyjoitus. Jahaasteelliku lukee lehdistä imatralaiste kuaisie -äi- kehittyvissä yrittää toteuttaa syy virkeää Etelä-Karlassa tie mielipiteitä tässä mm. Veäjälmaissa, kute sia uudistuksia. Eksotesta, ii Saimaakaupuki vihoviimeie tie. Suome talous tkaut lä. Tämä luo positiivista vikasvuaa syksy aikaa. To- rettä Etelä-Karla talouitalia julkise taloude vel-, si meilläki kasvuvauhti tee. Kuulkaapa. Esitä Rautjärve kukagelmat viime viikhidastuut velkakriisi aitaliitosta. koia olleet markkioide heuttama epävarmuus Yrittäjä kassa Tehdää täe yksi kuta, reilut asukasta. Se valsijoittajie fokuksessa. Epäi- äkyyt kotitalouksie yhdessä eteepäi mistelu pitäähoitaa aloittaayrityste yt, ku kaikissa kuissa kutatalouluottamukse lykset maa kyvystä det vielä kohtuullise hyvässä kuossa. talous Osuuspaki suurta velkataakkaasa heikkeemiseä. Talouskas- Ku Etelä-Karla Kysyimme heiltä äkemyksiä seuraavii asioihi: Matti Jaatie äkyeet ousua. vu hidastuu tal- kutalaisia vakavaraisuus, %,Ruokolahti yli housut kituissa, vai i- 25,5 johdosta matala korkotaso lut palkakorotukset tukesyksy kuralla korkoje kuluut rahoituska tilae valittavaa tukala.suomessa Koali- vella saattaa käväistä miikreika tavoi Italia uukolmikertaie miimi1. Toiv tämä hyvä yhteistyö tkuu pitkälti esi vuode markkioilla myrskyisissä tiohallitus voi toteuttaa vaavat kotitalouksie kulutusta. hottavia päätöksiä kasvsa meettäeitä päättäjiä. 1. Mite kuta voi tukea yrittäjää? kua yrittäjie merkeissätalouttasa. epävarmuus Tämä ta- dittavat säästöt, mutta edes- Edellypuolelle. vaatimuksee Huolimatta ukse puolellaki. verrattua. distettava välillä tkuva maailmatalouedellee. YrittäjäTässä ei tarvitse tulla kui kutaliitoksii kaustava valti2. Tärkei asia mitä aiot aa valtuustossa? loude äkymistä ollut sä olevissa vaaleissa ratkaisde kasvu hidastumisesta myöteise kehittämivie silti aikaa sijoittajie tykset talouskasvulle esi Vakavaraisea pakkiailmapiiri pyse tied välittämie pyosuusjärjestelmä muutos pieemmät aapurikuat käsi kosketeltavaa. OP- taa, haluaako Kreikka edes Positiivie taloudellie aktiviteetti vire luottamus vaakalaudalla. vuodelle olemassa, ku- tymme olemaa mukaa helpoimmi toteutettavia asioita. Pohjola-ryhmä pääekoyrittää toteuttaa haasteellisyy virkeää kehittyvissä Etelä-Karlassa polvillaa. rahoitha velkakriisi misti Reijo Heiskase mie- sia uudistuksia. maissa, kute mm.eergiaveäjälhoidossa maakua kasvu 2. kua Hyvää joulua esi vuotee! politiikkaa vaikuttamie. Koti- vilestä tilae ei kuitekaa lä. Tämä luo positiivista Suome talous tkaut Euroopa keskuspakki vaa edetää. taa. Haluamme vastuullimaiseetelä-karla raaka-aiee käytö lirettä talouole ollut aiva täysi sykkä, kasvuaa syksy aikaa. Toosallistuut euroaluee velsesti auttaa asiakkaitamme säämie kua eergia tuosillä taloustilastot osi Italia julkise taloude vel- si meilläki kasvuvauhti tee. taossa. kakriisi hoito muu mu- Kaikki ei Suomessakaa ole meestymää ii hyviä yllättäeet myöteisesti. Yh- kagelmat viime viik- hidastuut velkakriisi aisykkää. Kotitaloukassa ohuskorkoa aletakui huoia dysvalloissa Japaissa koiatäysi olleet markkioide heuttama epävarmuus aikoia. Yrittäjä kassa Kirjoitta taimatralaise elikeioelämä harmaa emiessi. sie fokuksessa. tilae paraee esi kotitalouksie yhdessä eteepäi malla, tukemalla pakki-sijoittajie louskasvu ollut pelättyä Epäi- äkyyt parempaa euroalueeki yrityste luottamukse maa kyvystä vua, sillä hoitaa iflaati hi- Mia markkioide toimitaa li-lykset Savolaie talous lieee kasvaut vielä suurta velkataakkaasa heikkeemiseä. Talouskas- Etelä-Karla Osuuspaki säämällä raha tarjtaa dastumie kohetaa kulut- pakijohta heiä-syyskuussa. Myös äkyeet korkoje ousua. vu hidastuu Suomessa tal- vakavaraisuus, 25,5 %, yli ostamalla gelmamaide Etelä-Karla tajie ostovoimaa. vellama saattaa käväistä mii- Osuuspakki Suome talous kasvoi muka- Kreika tavoi Italia uu-myös kolmikertaie miimivelkapapereita. Velkakriisi Yrityspalvelut tala korkotaso suuitelukse puolellaki. Edelly- vaatimuksee verrattua. vasti vielä vuode kolma- distettava talouttasa. Tämä ä t, ä ä s - oissa. millä, ettäkailu! muutos vääjäämätö. e Suomi muuttuu kuulem tärkeä asia. Viime kerralla lupasi haistella Virkkus-Hea kutaliitosma pohmutia myöte kutakartta se mukaa. kartto. Kaikkie kutauudistus tuloillaa. Kataie ei selvästi ole aikoje iha koko Suomeaku kiertäyt. Ei ole Päämiisteri Kataie otti aiheesee kataa sellaisella volyyhelpoimmasta päästä tämä seudukaa karttaharmillä, että muutos vääjäämätö. Suomi muuttuu kuulemjoitus. Ja ku lukee lehdistä kuaisie ma pohmutia myöteimatralaiste kutakartta se mukaa. Muurahaise toimitus -äitie mielipiteitä Eksotesta, ii tässä Kataie ei selvästi ole ihasaimaakaupuki koko Suomea kiertäyt. Ei ole ei tavoittaut Ruokolahdelta helpoimmasta päästä tämä seudukaa karttaharvihoviimeie tie. Mika Luukkosta joitus. Ja ku lukee lehdistä imatralaiste kuaisie -äieikä Jarmo Vesteristä.tässä tie mielipiteitä Eksotesta, ii Saimaakaupuki Kuulkaapa. Esitä, Rautjärve kuvihoviimeie tie. Helea Roiha 1. Tukemalla yrittäjää arjessa. 2. Kestäviä ratkaisu paikalliste yrityste etua, esim. rahavaihtopistettä matkailijoille, jos ruplia ei voi käyttää maksuvälieeä. Pasi Saalehto Lilla Saaristo 1. Kuta mahdollista kumppai. Kuta voi kaikella tapaa olla yrittäjä tukea eteepäi potkia. Kaavoitus, ttti, halli, toimitilat, yms. 1. Kua tulee liuksissaa ottaa huomio yrittäjyys raketaa mahdollisuuksia luoda ylläpitää yritystoimitaa. 2. Yritysvaikutuste arvioiti, palveluseteli, palvelustrategia elikeiopolitiikkaa. Kaikessa kuta asioissa pitää meä elikeioedellä. Asaitaa rahat ee iide kamista. 2. Mielestäi tärkeää tehdä työtä yhdessä yhteise hyvivoii etee arvioida päätöste vaikutuksia ihimillisestä äkökulmasta realistisesti, kriittisesti iiivisesti. taliitosta. Esitä, Rautjärve kutehdääkuulkaapa. täe yksi kuta, reilut asukasta. Se valtaliitosta. mistelu pitää aloittaa yt, ku kaikissa kuissa kutatalouveikko Siisalo Kari Toivae Tehdää täe yksi kuta, reilut asukasta. Se val det vielä kohtuullise hyvässä kuossa. Ku talous mistelu pitää aloittaa yt, ku kaikissa kuissa kutatalou1. Kuta voi tukea yrittäjääkuralla kaa1. Kua kaustettava ku- hyvässä kuossa. housut kituissa, valittavaa vai kutalaisia det vielä kohtuullise Ku talous ivoitukse avulla myötävaikuttalaisia yrittäjyytee tarvittaeskuralla housut kituissa,meettäeitä valittavaa vai kutalaisia ihottavia päätöksiä edellytyksiä kasvsa päättäjiä. tamalla yrityste rahoituksee. sa luotavamyös aloittaville yrityksille, esim päätöksiä toimikasvsa meettäeitä päättäjiä. valtiei hottavia tarvitse tulla kui kutaliitoksii kaustava 2. Pyri myötävaikuttamaa Tässä liitilat, ttiteije. Tässä tarvitse tulla kui kutaliitoksii kaustava valtikua, urheilu terveyde osuusjärjestelmä muutos pieemmät osuusjärjestelmä muutos pieemmätaapurikuat aapurikuat hakkeisii lla. 2. Jatkaa edellise valtuustokau polvillaa. polvillaa. de tarkataloudepid tkamista, positiivista ei Hyvää esi vuotee! Hyvää joulua joulua esiaseetta, vuotee! valittamalla vaa tekemällä. Kirjoitta imatralaise elikeioelämä harmaa emiessi. Kirjoitta imatralaise elikeioelämä harmaa emiessi.

9 , Rautjärve Yrittäjie rahoitusmarkkioilla tkuu syysmatka Pohjois-Karlaa e Oy, jossa valmistetaa ormaalia isompia ostureita. Paikalla oli yritykse perusta Veli Matsie. Hä kertoi omasta tiestää yrittäjäksi, joka ei ollut iikää helppo. Yrittäjä atuksii ei ole oikei aia uskottu kaikilla tahoilla. Kova usko vie hyvii tuloksii ii kui kyseise yritykse lut palkakorotukset tukekohdalla huomattii. Olimme todella otetvat kotitalouksie kulutusta. tu huomiostamaailmataloukyseise yritykse vieraaa. Huolimatta Illa vietimme aluksi ruokaille sitte de kasvu hidastumisesta Digoa kuuelle Hotelli Kimmelissä. taloudellie aktiviteetti pylauataiaamua tutustuimme mm. Josyy virkeää kehittyvissä maissa,torii kute Veäjälesuu mm. paikallisii tuotteisii. Illä. Tämätutustuimme luo positiivista lemmalla vielävipitopalvelu rettä Etelä-Karla toimitaa mahtavataloupitopöydä atitee.saarila maatilamatkailuyrityksessä mii - Etelä-Karlassa uskotaa tulevaisuutee Y rittäjie matka alkoi KukkakaupEsimmäie vierailukohteemme oli pa Mimosa Katariia kahvituva metsäkeita valmistava Joh Deere. Sieledestä klo Mukaa oli kaikkiaa 27 lä ähtii mite mittavaa toimita yrisyksy kuluut rahoitus- ka tilae tukala. Koali- johdosta matala korkotaso yrittäjää yrittäjähekistä ihmistä + kul- tyksessä, jossa valmistetaa oi puolet markkioilla myrskyisissä tiohallitus voi toteuttaa vaa- tkuu pitkälti esi vuode jetta. Euroopa merkeissä epävarmuus ta- dittavat säästöt, mutta edes-metsäkeista. puolelle. Matka alussa oli esittely tutustumiseuraavia loude äkymistä ollut sä olevissa vaaleissa ratkais- kohteiamme olivat Joseki e toisiimme. Matkalla Pohjois-Karla Yrittäjie käsi kosketeltavaa. OP- kuajohtamtaa, haluaako Kreikka edes Positiivie viretoimitilat, me Atti Pätilä kertoi ku- haasteellijoissa kuulimme heidä yrittäjie välipohjola-ryhmä pääekoyrittää toteuttaa Etelä-Karlassa misti Reijo Heiskase miesia uudistuksia. a akohtaisista asioista. Samalla käy- sestä yhteistyöstä se tärkeydestä. Asia, lestä tilae kuitekaa Suome talous tii läpiei Seudu Kehitysyhtiö joh kiiitimme huomiota, olitkaut Joseki ole ollutkuulumisia aiva täysi kasvuaa syksy aikaa. Tosykkä, tietysti jokaise yrittäjä mukaaolo yrittäjäjärjestö hallituksessa. sillä taloustilastot osi Italia julkise taloude vel-tosisi meilläki kasvuvauhti esille tuomia asioita. Kolmas mahtava kohde oli Matsiyllättäeet myöteisesti. Yh- kagelmat viime viik- hidastuut velkakriisi aidysvalloissa Japaissa ta- koia olleet markkioide heuttama epävarmuus louskasvu ollut pelättyä sijoittajie fokuksessa. Epäi- äkyyt kotitalouksie parempaa euroalueeki lykset maa kyvystä hoitaa yrityste luottamukse talous lieee kasvaut vielä suurta velkataakkaasa heikkeemiseä. Talouskasheiä-syyskuussa. Myös äkyeet korkoje ousua. vu hidastuu Suomessa talsuome talous kasvoi muka- Kreika tavoi Italia uu- vella saattaa käväistä miivasti vielä vuode kolma- distettava talouttasa. Tämä ukse puolellaki. Edellyella eljäeksellä. vie silti aikaa sijoittajie tykset talouskasvulle esi luottamus vaakalaudalla. vuodelle olemassa, kutaloude äkymät läha velkakriisi hoidossa himmä puole vuode ai- Euroopa keskuspakki vaa edetää. kaa kuiteki kehot. Eu- osallistuut euroaluee velroaluee velkakriisi hoito kakriisi hoito muu mu- Kaikki ei Suomessakaa ole ylläpitää epävarmuutta maa- assa ohuskorkoa aleta- täysi sykkää. Kotitaloukilmataloudessa siitä huoli- malla, tukemalla pakki- sie tilae paraee esi matta, että muu maailma markkioide toimitaa li- vua, sillä iflaati hiäkymät olisivat kohtuulli- säämällä raha tarjtaa dastumie kohetaa kulutset. Viimeaikaise poliitti- ostamalla gelmamaide tajie ostovoimaa. Myös mase vekoilu johdosta Krei- velkapapereita. Velkakriisi tala korkotaso suuitel ilmestyy keskiviikka Myös lahkortit! Muoviku 2, 55120, Matti Jaatie Mia Savolaie pakijohta Etelä-Karla Osuuspakki Yrityspalvelut Paperharjutie 25 Polvijärvellä. Tutustuimme myös kohtee mittavaa eläimäärää. Paluumatkalla hotellii vierailimme lomakohde Huhmarissa saimme iformaatiota yritykse toimiasta. Taisipa joku tehdä jo varauksia tulevaa kevättä varte. a palailimme matka tapahtumia kertaille kohti Ruokolahtea. Pysähdyimme vielä Parihovissa, missä saimme kuulla yritykse toimia eri vaiheista omista kertomaa. Saimme yhde pideety viiklopu aikaa mitä parhaimma läpileikkaukse pohjoiskarlaisesta yritystoimiasta. Etelä-Karla Osuuspaki vakavaraisuus, 25,5 %, yli kolmikertaie miimivaatimuksee verrattua. Vakavaraisea pakkia pystymme olemaa mukaa maakua kasvu rahoittaa. Haluamme vastuullisesti auttaa asiakkaitamme meestymää ii hyviä kui huoia aikoia. Vesihuolto jätevesiratkaisut Lämmitys lämpöpumput Ilmastoiti jäähdytys Kylpyhuekalusteet Yrittäjä kassa yhdessä eteepäi 9 Kolumi Nii siiä sitte kävi, että Kylpylä toimita tkuu etise operaattori toimi, vaikka vähä toiselaistaki atusta oli ilmassa. Allekirjoittaut ataut itsellee kertoa, että Resteli tarjous oli lähellä aurettavaa, mutta tarkoitusperät sitä vastoi kaikkea muuta. Tarjoukse perusteella Restel pyrki hyötymää Kylpylä hakalasta tilateesta. Ehkä äi parempi. Meestystä aurig paistetta Kylpylälle sekä ee kaikkea vahvaa aseetta työteko. Holiday Club Saimaa ovesa avaut. Avaisviiklopu jälkee oli hieoa ähdä se joukko maakua yrittäjiä ihaat aiset vielä upeissa puvuissaa. Lähes 1100 hekeä paikalla kirtaa maakualliste yrittäjäjuhlie eätykseä uutta kuulemma tavoitellaa esi vua. Puitteet olivat hulppeat tarjoilu maittavaa, se tuustettava. Pikku vikkiä silti tulevii eätysmurskaisii: Pertai-iltaa pikkujoulutuelmissa olevalle joukolle voi pitää lyhyemmät puheet, ettei o pääse yllättämää. Mutta vilpittömästi ea palkituille! Viime kerralla lupasi haistella Virkkus-Hea kutaliitoskartto. Kaikkie aikoje kutauudistus ku tuloillaa. Päämiisteri Kataie otti aiheesee kataa sellaisella volyymillä, että muutos vääjäämätö. Suomi muuttuu kuulemma pohmutia myöte kutakartta se mukaa. Kataie ei selvästi ole iha koko Suomea kiertäyt. Ei ole helpoimmasta päästä tämä seudukaa karttaharjoitus. Ja ku lukee lehdistä imatralaiste kuaisie -äitie mielipiteitä Eksotesta, ii Saimaakaupuki tässä vihoviimeie tie. Kuulkaapa. Esitä, Rautjärve kutaliitosta. Tehdää täe yksi kuta, reilut asukasta. Se valmistelu pitää aloittaa yt, ku kaikissa kuissa kutataloudet vielä kohtuullise hyvässä kuossa. Ku talous kuralla housut kituissa, valittavaa vai kutalaisia ihottavia päätöksiä kasvsa meettäeitä päättäjiä. Tässä ei tarvitse tulla kui kutaliitoksii kaustava valtiosuusjärjestelmä muutos pieemmät aapurikuat polvillaa. Hyvää joulua esi vuotee! Kirjoitta imatralaise elikeioelämä harmaa emiessi.

10 10, Rautjärve APTEEKKIPURKKEJA rahoitusmarkkioilla tkuu Myydää vaho a Asemaseudu - Etelä-Karlassa uskotaa tulevaisuutee Rautjärvetie 86 puh. (05) ka tilae ma pe tukala.9 17 KoaliAVOINNA: Syksy kuluut rahoitusrautjärvi markkioilla myrskyisissä tiohallitus voi toteuttaa vaamerkeissä epävarmuus ta- dittavat säästöt, mutta edesloude äkymistä ollut sä olevissa vaaleissa ratkaiskäsi kosketeltavaa. OP- taa, haluaako Kreikka edes Pohjola-ryhmä pääeko- yrittää toteuttaa haasteellimisti Reijo Heiskase mie- sia uudistuksia. lestä tilae ei kuitekaa ole ollut aiva täysi sykkä, sillä taloustilastot osi Italia julkise taloude velyllättäeet myöteisesti. Yhkagelmat viime viik Hautaustoimisto Kukkie sidtapalvelu dysvalloissa Japaissa takoia olleet markkioide Hautakivimyymälä louskasvu ollut pelättyä sijoittajie fokuksessa. EpäiMatikatu, parempaa euroalueeki lykset maa kyvystä hoitaa talous lieee kasvaut vielä Puh , suurta velkataakkaasa 05 heiä-syyskuussa. Myös äkyeet korkoje ousua. Suome talous kasvoi muka- Kreika tavoi Italia uuvasti vielä vuode kolma- distettava talouttasa. Tämä ella eljäeksellä. vie silti aikaa sijoittajie luottamus vaakalaudalla. Taloude äkymät lähimmä puole vuode ai- Euroopa keskuspakki kaa kuiteki kehot. Eu- osallistuut euroaluee velroaluee velkakriisi hoito kakriisi hoito muu muylläpitää epävarmuutta maa- assa ohuskorkoa aletailmataloudessa siitä huoli- malla, tukemalla pakkimatta, että muu maailma markkioide toimitaa litarjtaa äkymät olisivat kohtuulli- säämällä raha set. Viimeaikaise poliitti- ostamalla gelmamaide se vekoilu johdosta Krei- velkapapereita. Velkakriisi johdosta matala korkotaso tkuu pitkälti esi vuode puolelle. Positiivie vire Etelä-Karlassa lut palkakorotukset tukevat kotitalouksie kulutusta. Huolimatta maailmataloude kasvu hidastumisesta taloudellie aktiviteetti pysyy virkeää kehittyvissä maissa, kute mm. Veäjällä. Tämä luo positiivista virettä Etelä-Karla taloutee. Suome talous tkaut kasvuaa syksy aikaa. Tosi meilläki kasvuvauhti hidastuut velkakriisi aiheuttama epävarmuus Yrittäjä kassa äkyyt kotitalouksie yhdessä eteepäi yrityste luottamukse heikkeemiseä. Talouskas- Etelä-Karla Osuuspaki vu hidastuu Suomessa tal- vakavaraisuus, 25,5 %, yli vella saattaa käväistä mii- kolmikertaie miimietovoimaa verrattua. ti kytkeä mukaa kokaisuutee? tekemää jokaiselle idealle uelmaukse puolellaki. Edelly- matkailuu! vaatimuksee tykset talouskasvulle esitiimoilta Vakavaraisea pyshakkee järjestettypakkia Mite palvelutarjta myydää va- auditoii: ko ylipäätää ideoita vuodelle olemassa, ku- keräsi tymme olemaa mukaa semiaari Saimaa rataa? oletko itse iostuut ideastasi? kasvu rahoitha velkakriisi hoidossa maakua ammattikorkeakoulu tiloihi yhtee Attele isommi kui yleesä vaa edetää. Haluamme vastuullitoimia viitisekymmetä alataa. toimia. Mu- Lupa toimi pieemmi kui yleesä, eli sesti auttaa asiakkaitamme eri tavalla kaa oli toimijoita mm. liikuta-ala pieeä kokeilukyystä, kehotti Kaikki ei Suomessakaa ole meestymää ii hyviä yrityksistä, yhdistyksistä järjestöis- Aalto-yliopist iovaatioaktivisti Tuulemäki. täysi sykkää. Kotitalouk- kui huoia aikoia. tä. Tilaisuudessa Kommettipuheevuoroissa halutsie tilae paraee esikeskityttii erityi- Assi Tuulemäki herätteli semiaarisestiifl Rauha-Ukiemi lii- väkeä attelemaa asioita eri tavalla. tii tietää eemmä Rauha-Ukievua, sillä aati hi- Mia-aluee Savolaie kuta urheilumatkailu kehittämi Suomi voisi olla strategise uel- mi aluee suuitelmista tulevista dastumie kohetaa kulut- pakijohta see, haasteisii mahdollisuuksii. moii suurvalta: vai äi selvä- toimepiteistä sekä iide aikatauetelä-karla Osuuspakki tajie ostovoimaa. Myös mayrityspalvelut tala korkotaso suuitel- aluee Rauha-Ukiemi rake- järkiste vaatimattomie ihmiste luista. Kaivattii myös vertailevaa tietumie ataa toimijoille uutta itoa maassa pieiki uelma merkit- toa esim. Vierumäe tai Pajulahde sekä uusia liiketoimitamahdolli- sevä kylmyys pimeys meille palveluista sekä toimitoje ylläpisuuksia tarve uusille oheis- tuki- ehdot kilpailuetu, saoi Tuule- d kustauksista. Kylpy palveluille kasvaa opeasti. Nyt mäki puheevuorossaa. lä uude urheiluhalli tarjoamat opea mietiä paikka siitä, mitä Kasvu sytyy siitä, että uudet ide- yhteiset mahdollisuudet ähtii paerityisiä palvelu tulevaisuude ryh- at ymmärretää resurssie houkutte- ratava aluee vetovoimaisuutta. Paperharjutie 25 mät tarvitsevat? Mite yritykset, yrit lukeia. Resurssie houkuttimea Liikuta- urheilumatkailu seu Nii siiä sitte kävi, että Kylpylä toimita tkuu.lumdqslwr MD <ULW\NVHQ SHUXVWDPLVHW täjät eri sidosryhmät, kute järjes- voivat toimia uelmat tuteet. raava yhteie kehittämissemiaari WLOLQSllW VSDOYHOX 7RLPLVWRSDOYHOXW etise operaattori toimi, vaikka vähä toiselaistaki amyös lahkortit! töt yhdistykset, voidaa tehokkaas- Assi Tuulemäki kehotti toimijoita pidetää kevättalvella 201. DONDQODVNHQWD,VlQQ LQWL tusta oli ilmassa. 9HUR MD NDXVL LOPRLWXNVHW Allekirjoittaut ataut itsellee kertoa, että Resteli tarjous oli lähellä aurettavaa, mutta tarkoitusperät sitä vas(gxoolvhvwl DPPDWWLWDLGROOD toi kaikkea muuta. Tarjoukse perusteella Restel pyrki hyö7lol MD <ULW\V 7XXOLD 0XVWLNNDSRONX 5DXKD tymää Kylpylä hakalasta tilateesta. WLOLWRLPLVWR LVlQQ LQWL Vesihuolto jätevesiratkaisut WLOLWRLPLVWR#\ULW\VWXXOLD LVDQQRLQWL#\ULW\VWXXOLD Ehkä äi parempi. Meestystä aurig paistetta Kylpylälle sekä ee kaikkea vahvaa aseetta työlämmitys lämpöpumput teko. uistatha yrittäjä, että elä- eläkemaksua, hä oli istu. sä tulisi olemaa e/kk. SiiIlmastoiti jäähdytys keikäki joskus saavuteyrittäjäeläke oli asiosid- ä 40 vuode uurastukse eläkeholiday Club Saimaa ovesanäitä avaut. Avaisviiklopu taa? yrittäjä itse vas- aie yrittäjä asaitsee oma elä-turva. vastaavalaisia yrittäjiä Kylpyhuekalusteet jälkee oli hieoa ähdä se joukko maakua yrittäjiä ihatuussa oma eläketurvasa suuruu- keturvasa työllää. Nykyää ase- meillä Suomessa liia palj. Osa at aiset vielä upeissa puvuissaa. Lähes 1100 hekeä paikaldesta yrityksessä toimivie per- teet muuttueet, val- heistäyrittäjäjuhlie autuuteätykseä tilateesee la kirtaa maakualliste heejäsetesä eläketurva järjestä- veutueempia,uutta ymmärtävät, että omasta syystää, ehkä attelemattokuulemma tavoitellaa esi vua. Yrittäjä YEL (eläkevakuu- vai itse vastaavat omasta elitasos- muuttaa, mutta osa myös olosuhmisestä. Puitteet olivat hulppeat tarjoilu maittavaa, se tuus tus) pakollie. taa eläkkeelletettava. siirtymise jälkee. vuoksi. eätysmurskaisii: Pikku vikkiäteide silti tulevii Ku yrittäjäeläke joskus 70 luvulla Mikä kaa arje käytätö ketälherättele tälläolevalle kirjoituksellai Pertai-iltaa pikkujoulutuelmissa joukolleteivoi Muoviku 2, 55120, pitää lyhyemmät puheet,täettei o pääse yllättämää. astui voimaa, olivat mielipiteet lä, tuolla yrittäjie kirvassa viidarakkaat yrittäjäystäväi huolehti Mutta vilpittömästi palkituille! pieyrittäjie keskuudessa väkossa? Ole keskustellut muu-ea maa tulevaisuudestae. Yrittäjä hitääki ristiriitaiset. tama pieyrittäjä kas- muistettava pitää huolta omasta Viime kerralla lupasi haistella Virkkus-Hea kutaliitosmuista oma yrittäsa heidä eläkeasioishyvivoiistaa ksamisestaa kartto. Kaikkie aikoje kutauudistus ku tuloillaa. jätaipaleei alkutaa kuullut sur- ii työvuosie aikaa, kui myös Kirpidot Tilipäätökset Päämiisteri Kataie otti aiheesee kataa sellaisella volyyvuosilta e kiihkeitaki tilateita. eläkkeelle siirtymise jälkee. millä, että muutos vääjäämätö. Suomi muuttuu kuulem Veroilmoitukset Palkalasketa Yrittäjä keät keskustelut Eräski yksiyritelämästä, etsikää hyviä ma pohmutia myöte Nauttikaa kutakartta se mukaa. muistettava Arvlisäverot Toimistopalvelut kollegoidei täjä kertoi tilaasioita, katsokaa tulevaisuutee Kataie ei selvästi ole iha koko Suomea kiertäyt. Ei ole kassa, joita teesa toivottomaksakaa ku eläkettä itsellee. pitää huolta helpoimmasta päästä tämä seudukaa karttaharkäytii muka Ku Ja ku lukee lehdistä imatralaiste kuaisie -äiomasta hyvi- joitus.muude. tie mielipiteitä Eksotesta, ii Saimaakaupuki tässä taas uude yrittulot aia voiistaa vihoviimeie tie. täjiä kurittava häe mielesksamisestaa. lai voimaatulostää olleet iukasiitolarata 5, Kuulkaapa. Esitä, Rautjärve kuta. Aseteet olivat laiset, se eläkepuh taliitosta. aiaki pieyrittäjie maksu aia ollut se Tehdää täe yksi kuta, reilut asukasta. Se valjoukossa aika sekavia. Jos maksu, mikä jää tiuka paimistelu pitää aloittaa yt, ku kaikissa kuissa kutataloue tuoh kaukaisee ii se sil- ka tulle maksamatta. Lisäksi vakadet vielä kohtuullise hyvässä kuossa. Ku talous loi tutui eläkeikääi meessä va sairaudekuralla kohdatessa hä ei housut kituissa, valittavaa vai kutalaisia iole jo turvaut muilla keioi elä- pystyyt työsketelemää tilae hottavia päätöksiä kasvsa meettäeitä päättäjiä. määi taloudellista asemaai, ii vai pahei. Sairaus veieivoimat, Tässä tarvitseasiat tulla kui kutaliitoksii kaustava valtiturhaaha tässä rehkitää. Nii oli- jäivät hoitamatta maksut rästii- muutos pieemmät aapurikuat osuusjärjestelmä "$$" 4! "# 4 ' $$# "' ' 4#' $! $ "$$" 4! "# 4 ' $$# "' ' 4#' $! $ polvillaa. vat suuret puheet suuret luulot sil- tyivät. Tilae karkasi käsistä. Tällä % #' %, % #' %, Hyvää joulua esi vuotee! &%44' $ $ ' ' " '%$ # ( loi. Hä joka osasi asettaa tulsa hetkellä häe ilmoittamasa työtusyystalvisi terveisi &%44' $ $ ' ' " '%$ # ( Muurahaie ilmestyy mahdollisimma alas äi joutua lo 7.15 e siitä hä maksaa paikkakua ex pyykkäri ' maksamaa mahdollisimma pietä e eläkettää. Häe eläkkeeaa-liisa Tarvaie ' Kirjoitta imatralaise elikeioelämä harmaa emiessi. Valmiia, paikoillae, yt liikuta- urheilumatkailu ousuu! V Kolumi ilmestyy keskiviikka Yrittäjä vastuu M Miksa-Tili Oy

11 , Rautjärve 11 Tulossa rahoitusmarkkioilla tkuu Koskiäytöskausi 201 varmistuut kaupuki Fortum päässeet sopimuksee vuode 201 koskiäytöksistä. Esi kesä koskiäytöskausi täysimittaie, koski kuohuu päivittäi klo 18. Lisäksi periteiset kesäavaus klo 18, Joulupäivä klo 21 uusivuosi klo Etelä-Karlassa uskotaa tulevaisuutee Syksy kuluut rahoitus- ka tilae tukala. Koali- johdosta matala korkotaso markkioilla myrskyisissä tiohallitus voi toteuttaa vaa- tkuu pitkälti esi vuode merkeissä epävarmuus ta- dittavat säästöt, mutta edes- puolelle. IBBF 201vaaleissa ohjelmistokasaus loude äkymistä ollut sä olevissa ratkais- hyvässä vauhdissa Esi kesä Big pidetäävire 7-päiväiseä käsi kosketeltavaa. OP- taa, haluaako KreikkaBad edes Festival Positiivie väliseä aikaa. Avausviikloppu Pohjola-ryhmä pääeko- yrittää toteuttaa haasteellietelä-karlassapyhitetää misti Reijo Heiskase mie- sia uudistuksia. rockille, popille iskelmälle. Viituttuu tapaa kotimaiselle lestä tilae ei kuitekaa kolla Suome talous tkaut ohjelmistossa mukaa myös periteiset swig blueole ollut aiva täysi sykkä, sillat. Ilmaisia katuksertte kasvuaa syksy luvassa myös esiaikaa. kesää.tosillä taloustilastot osi Italia julkise taloude vel- si meilläki kasvuvauhti yllättäeet myöteisesti. Yh- kagelmat viime viik- hidastuut velkakriisi aidysvalloissa Japaissa ta- koia olleet markkioide heuttama epävarmuus Nuorte louskasvu ollut pelättyä työllistämishakkeelle tkoasijoittajie fokuksessa. Epäi- äkyyt kotitalouksie parempaa euroalueeki lykset maa kyvystä hoitaa yrityste luottamukse Tää vua kertaa kokeiltu uorte yhtalous lieeeesi kasvaut vielä suurta velkataakkaasa heikkeemiseä. Talouskasde ikäluoka työllistämishake tkuu myös heiä-syyskuussa. Myös äkyeet korkoje ousua. vu hidastuu Suomessa talvua 201. Suome talous kasvoi muka- Kreika tavoi Italia uu- vella saattaa käväistä miityöllistämisvuorossa v sytyeet vasti vielä vuode kolmadistettava talouttasa. Tämä ukse puolellaki. Edellyella eljäeksellä. silti Maaikaa sijoittajie tykset talouskasvulle esi uoret. Hakkee vetäjää tkaavie Tommi luottamus vaakalaudalla. vuodelle olemassa, kutikaie. Taloude äkymät läha velkakriisi hoidossa himmä puole vuode ai- Euroopa keskuspakki vaa edetää. kaa kuiteki kehot. Eu- Feel osallistuut euroaluee vel- IBBF 0 v. -juhlakir the Famous Spirit roaluee velkakriisi hoito kakriisi hoito muu mu- Kaikki ei Suomessakaa ole Hau Hokkase kirjoittama juhlateos sopii erittäi hyvi yriylläpitää epävarmuutta maa- assa ohuskorkoa aleta- täysi sykkää. Kotitalouktai vaikkapa pakkipukikttii. sie tilae paraee esi malla, tukemalla ilmataloudessa siitä huoli- tyslahksi myyissä BB-festaritoimistossa, Suomalaisessa iflaatikirhimarkkioide toimitaa li- vua, sillä matta, että muu maailma Kira Vuokseiska Kirkohetaa hita kulut49. säämällä sekä raha tarjtaa Ifossa. äkymät olisivat kohtuulli- kaupassa dastumie ostavalle 1 kaupatajie päälle. ostamallakira gelmamaide set. Viimeaikaise poliitti- Kymmee ostovoimaa. Myös mase vekoilu johdosta Krei- velkapapereita. Velkakriisi tala korkotaso suuitel EVÄLAHTI OY:N LUOTETTAVAA ASUNTOTUOTANTOA YLI KUUDEN VUOSIKYMMENEN KOKEMUKSELLA lut palkakorotukset tukevat kotitalouksie kulutusta. Huolimatta maailmataloude kasvu hidastumisesta taloudellie aktiviteetti pysyy virkeää kehittyvissä maissa, kute mm. Veäjällä. Tämä luo positiivista virettä Etelä-Karla taloutee. Yrittäjä kassa yhdessä eteepäi Etelä-Karla Osuuspaki vakavaraisuus, 25,5 %, yli kolmikertaie miimivaatimuksee verrattua. Vakavaraisea pakkia pystymme olemaa mukaa maakua kasvu rahoittaa. Haluamme vastuullisesti auttaa asiakkaitamme Mipuoliset laadukkaat meestymää ii hyviä koulutus ifotilaisuutemme kui huoia aikoia. tarjoavat akohtaista Mia Savolaie tietoa eri aloilta loistava pakijohta tilaisuude verkostoitua muide Etelä-Karla Osuuspakki yrittäjie kassa. Yrityspalvelut Kolumi Teemasemiaarit 201 SALLA IMMONEN Paperharjutie 25 teemaa Omistavaihdos, Helmikuussa Muoviku 2, 55120, Hallitukse ehdotukse mukaa asuto-osakkei de varaisiirtoveroa korotetaa alkae 1,6 prosetista 2,0 pro settii. Varaisiirtovero maksetaa asu velattomasta hiasta. Vielä ehdit toteuttaa asutokauppasi ee ver korotusta! Äijäkoti siitsee Rasila keskusta palveluide vieressä. Vapaaa seuraavat asutotyypit: h+k+s 2 h+k+s h+k+s 2 kpl 1 kpl 1 kpl Velattomat hiat alk Varaa hekilökohtaie esittelyaikasi tule tutustumaa uusii asutoihi! Tervetuloa! Raketamie, myyti esittely: TAINIONKOSKENTIE IMATRA PUH (05) ilmestyy keskiviikka Vesihuolto jätevesiratkaisut Lämmitys lämpöpumput Ilmastoiti jäähdytys Kylpyhuekalusteet etise operaattori toimi, vaikka vähä toiselaistaki atusta oli ilmassa. Huhtikuussa teemaa Frachisig -yrittäjyys Allekirjoittaut ataut itsellee kertoa, että Resteli tarjous oli lähellä aurettavaa, mutta tarkoitusperät sitä vaslokakuussa teemaa Liiketreffit toi kaikkea muuta. Tarjoukse perusteella Restel pyrki hyötymää Kylpylä hakalasta tilateesta. Marraskuussa teemaa Veäläie asiakas Ehkä äi parempi. Meestystä aurig paistetta Kylpylälle sekä ee kaikkea vahvaa aseetta työstartti yrittäjyytee teko. tilaisuudet 201 ETSII LUOTETTAVAA Liisapolku 4 C Holiday Club Saimaa ovesa avaut. Avaisviiklopu jälkee oli hieoa ähdä se joukko maakua yrittäjiä ihaat aiset vielä upeissa puvuissaa. Lähes 1100 hekeä paikalla kirtaa maakualliste yrittäjäjuhlie eätykseä uutta kuulemma tavoitellaa esi vua. Puitteet olivat hulppeat tarjoilu maittavaa, se tuustettava. Pikku vikkiä silti tulevii eätysmurskaisii: Pertai-iltaa pikkujoulutuelmissa olevalle joukolle voi pitää lyhyemmät puheet, ettei o pääse yllättämää. Uutuutea Startti yrittäjyytee -tilaisuus Mutta vilpittömästi ea palkituille! ASUNTO OY RUOKOLAHDEN ÄIJÄNKOTI Nii siiä sitte kävi, että Kylpylä toimita tkuu tkoa syksy tilaisuuksille Myös lahkortit! veäjäksi helmikuussa 201 Viime kerralla lupasi haistella Virkkus-Hea kutaliitoskartto. Kaikkie aikoje kutauudistus ku tuloillaa. Päämiisteri Kataie otti aiheesee kataa sellaisella volyymillä, että muutos vääjäämätö. Suomi muuttuu kuulemkehy ma pohmutia myöte Käy kutakartta se mukaa. tykkäämässä. facebookissa.kataie ei selvästi ole iha koko Suomea kiertäyt. Ei ole helpoimmasta päästä tämä seudukaa karttaharjoitus. Ja ku lukee lehdistä imatralaiste kuaisie -äitie mielipiteitä Eksotesta, ii Saimaakaupuki tässä vihoviimeie tie. yt työllistetää 1996 Nuorte työllistämishake tkuu 201, sytyeet. Kuulkaapa. Esitä, Rautjärve ku- Hyvä yrittäjä, ota yhteyttä Kehyy työllistä uori esi kesää. taliitosta. Tehdää täe yksi kuta, reilut asukasta. Se valmistelu pitää aloittaa yt, ku kaikissa kuissa kutataloudet vielä kohtuullise hyvässä kuossa. Ku talous kuralla housut kituissa, valittavaa vai kutalaisia ihottavia päätöksiä kasvsa meettäeitä päättäjiä. Tässä ei tarvitse tulla kui kutaliitoksii kaustava valtiosuusjärjestelmä muutos pieemmät aapurikuat polvillaa. Hyvää joulua esi vuotee! Kirjoitta imatralaise elikeioelämä harmaa emiessi.

12 12, Rautjärve rahoitusmarkkioilla tkuu - Etelä-Karlassa uskotaa tulevaisuutee Syksy kuluut rahoitusmarkkioilla myrskyisissä merkeissä epävarmuus taloude äkymistä ollut käsi kosketeltavaa. OPPohjola-ryhmä pääekomisti Reijo Heiskase mielestä tilae ei kuitekaa ole ollut aiva täysi sykkä, sillä taloustilastot osi yllättäeet myöteisesti. Yhdysvalloissa Japaissa talouskasvu ollut pelättyä parempaa euroalueeki talous lieee kasvaut vielä heiä-syyskuussa. Myös Suome talous kasvoi mukavasti vielä vuode kolmaella eljäeksellä. Taloude äkymät lähimmä puole vuode aikaa kuiteki kehot. Euroaluee velkakriisi hoito ylläpitää epävarmuutta maailmataloudessa siitä huolimatta, että muu maailma äkymät olisivat kohtuulliset. Viimeaikaise poliittise vekoilu johdosta Krei- ka tilae tukala. Koalitiohallitus voi toteuttaa vaadittavat säästöt, mutta edessä olevissa vaaleissa ratkaistaa, haluaako Kreikka edes yrittää toteuttaa haasteellisia uudistuksia. Italia julkise taloude velkagelmat viime viikkoia olleet markkioide sijoittajie fokuksessa. Epäilykset maa kyvystä hoitaa suurta velkataakkaasa äkyeet korkoje ousua. Kreika tavoi Italia uudistettava talouttasa. Tämä vie silti aikaa sijoittajie luottamus vaakalaudalla. Euroopa keskuspakki osallistuut euroaluee velkakriisi hoito muu muassa ohuskorkoa aletamalla, tukemalla pakkimarkkioide toimitaa lisäämällä raha tarjtaa ostamalla gelmamaide velkapapereita. Velkakriisi johdosta matala korkotaso tkuu pitkälti esi vuode puolelle. Positiivie vire Etelä-Karlassa Suome talous tkaut kasvuaa syksy aikaa. Tosi meilläki kasvuvauhti hidastuut velkakriisi aiheuttama epävarmuus äkyyt kotitalouksie yrityste luottamukse heikkeemiseä. Talouskasvu hidastuu Suomessa talvella saattaa käväistä miiukse puolellaki. Edellytykset talouskasvulle esi vuodelle olemassa, kuha velkakriisi hoidossa vaa edetää. Kaikki ei Suomessakaa ole täysi sykkää. Kotitalouksie tilae paraee esi vua, sillä iflaati hidastumie kohetaa kuluttajie ostovoimaa. Myös matala korkotaso suuitel- lut palkakorotukset tukevat kotitalouksie kulutusta. Huolimatta maailmataloude kasvu hidastumisesta taloudellie aktiviteetti pysyy virkeää kehittyvissä maissa, kute mm. Veäjällä. Tämä luo positiivista virettä Etelä-Karla taloutee. Yrittäjä kassa yhdessä eteepäi Etelä-Karla Osuuspaki vakavaraisuus, 25,5 %, yli kolmikertaie miimivaatimuksee verrattua. Vakavaraisea pakkia pystymme olemaa mukaa maakua kasvu rahoittaa. Haluamme vastuullisesti auttaa asiakkaitamme meestymää ii hyviä kui huoia aikoia. Mia Savolaie pakijohta Etelä-Karla Osuuspakki Yrityspalvelut Valtakualliset Yrittäjäpäivät Kolumi Oulussa Tervetuloa Et Hyvä Suomi = Nii siiä sitte kävi, että Kylpylä toimita tkuu kaikki yrittäviä palj yrittäjiä toimi, vaikka vähä toiselaistaki aetise operaattori Myös lahkortit! ilmestyy keskiviikka tusta oli ilmassa. Näi lausui yrittäjille Presidetti Niiistö juhlapuheessaa lau-kertoa, että Resteli Allekirjoittaut ataut itsellee atai-illa Juhlagaalassa. tarjous oli lähellä aurettavaa, mutta tarkoitusperät sitä vaspresidetti Sauli Niiistö puhui myös yrittämisestä ii urheitoi kaikkea muuta. Tarjoukse perusteella Restel pyrki hyölussa, vaaleissa kui meidä ammattitermistössäki ihtymää Kylpylä hakalasta tilateesta. Ehkä äi parempi. Meestystä aurig paistetta metteli yrittääkö yrittäjä yrityksessää aia vai? Eikö se Kylpylälle Ei sekä ee kaikkea vahvaa aseetta työole pikemmiki suorittamista toteuttamista. hä teko. yt iha suoraa ehdottaut, että äide päivie oikea imi olisi Toteuttajie suorittapäivät, Holiday Club Saimaa ovesa avaut. Avaisviiklopu mutta sellaise ime kuiteki lausui. jälkee oli hieoa ähdä se joukko maakua yrittäjiä ihahieo, kaustava reto puhe sai raikuat aiset vielä upeissa puvuissaa. Lähes 1100 hekeä paikalvat pitkä aplodit juhlayleisöltä. la kirtaa maakualliste yrittäjäjuhlie eätykseä Juhlagaalassa ettii myös Valtakuuutta kuulemma tavoitellaa esi vua. alliset Yrittäjäpalkiot. Palkiot Puitteet olivat hulppeat tarjoilu maittavaa, se tuustää vua saivat keravalaie tettava. Pikku vikkiä silti tulevii eätysmurskaisii: Verma, orimattilalaie Ke- Pertai-iltaa pikkujoulutuelmissa olevalle joukolle voi raplast Oy, oululaie Koo- pitää lyhyemmät puheet, ettei o pääse yllättämää. Mutta vilpittömästi ea palkituille! diviidakko Oy ahveamaalaie Wiklöf Holdig Viime kerralla lupasi haistella Virkkus-Hea kutaliitosab. Juhlaillallise aikaa kartto. Kaikkie aikoje kutauudistus ku tuloillaa. yrittäjäpäivie vahdipäämiisteri Kataie otti aiheesee kataa sellaisella volyyvaihto tapahtui tyylikkääsmillä, että muutos vääjäämätö. Suomi muuttuu kuulemti Etelä-Karlaa Lapma pohmutia myöte kutakartta se mukaa. peerataa. Kataie ei selvästi ole iha koko Suomea kiertäyt. Ei ole Etelä-Karla Yrittäjillä Upeapäästä helpoimmasta tämä seudukaa karttaharetelä-ka rla Yrittäjie esitt oli Oulussa hieo esittelyjoitus. Ja ku lukee lehdistä imatralaiste kuaisie elyosasto. -äitie mielipiteitä Eksotesta, ii Saimaakaupuki tässä osasto, jossa ramiehiksi vihoviimeie tie. - aisiksi pukeutueet reippaat opiskelit täyttikuulkaapa. Esitä, Rautjärve kuvät vieraide kassa viitaliitosta. sumihakemuksia esi Tehdää täe yksi kuta, reilut asukasta. Se valvuode Yrittäjäpäiville mistelu pitää aloittaa yt, ku kaikissa kuissa kutataloutäe Etelä-Karlaa det vielä kohtuullise hyvässä kuossa. Ku talous tarjoilivat Wiipuririkekuralla housut kituissa, valittavaa vai kutalaisia ileitä vieraille. hottavia päätöksiä kasvsa meettäeitä päättäjiä. Meillä ki esi vutässä ei tarvitse tulla kui kutaliitoksii kaustava valtia osuusjärjestelmä muutos pieemmät aapurikuat polvillaa. äytö paikka saada viehyvää joulua esi vuotee! raat viihtymää täällä ylittämää rasa teewiipuririkele ide pussitustal mamme mukaa. koot. Kirjoitta imatralaise elikeioelämä harmaa emiessi. Paperharjutie 25 O ulussa vaa 2000 yrittäjää saivat auttia melaista ohjelmaa. Tassikaupugissa päivät avattii tieteki tassie Suome Yrittäjie liittokokouksee hallitukse tervehdykse toi puolustusmiisteri Carl Haglud. Häe puheessaa vilahtelivat valti taloude tasapaiottamie aloitetut toimepiteet, joilla kaustetaa yrittäjyytee sekä piete keskisuurte yrityste mahdollisuudet palkata livesihuolto jätevesiratkaisut sää työvoimaa. Puheessa puututtii myös siihe gelmaa, mite ihmiset saadaa vastaaottamaa työtä; Lämmitys lämpöpumput työmarkkioide joustavuudesta, joka kaustaisi fi t. a tt Ilmastoiti jäähdytys ri.y paremmi ihmisiä töihi. Tässäki asiassa ottaw ww, a lisää juhlista ke lu it vo malla muide maide istumisista esimerka ilt. sivukylpyhuekalusteet lkisaajista kejä, mutta välttämällä heidä puheista pa epäistumisiaa luodaa oma toimiva malli Suomee. Yrittäjille kaikille ihmisille ii tärkeästä asiasta kui vuorovaiku Muoviku 2, 55120, tuksista meille kertoi äytteli omalla hauskalla savolai see tapaa lupsakalla tyylillää äyttelijä Ismo Apell. Häe vauhdikas esityksesä toi hymy jokaise aamalle. Saimme kotii viemisiksi palj attelemise aihetta käytäö taito ii töiä. st di tervehdy sa Carl Haglu as m le hi kui vapaa-aikaaki. te u ku Täysi sali Yrittäjäpaeelissa kuulimme mielekiitoisia äkökulmia kasaivälistymisestä, kasvuyrittäjyydestä sekä uskomattomia esimerkkejä tavoittaa uelmasa. Paeelissa olivat mukaa ZEF Solutis Oy: Jaakko Alasaarela, Kymppi Eristys Oy: tj Johaa Koskelaie, Valkee Oy: tutkimusjohta Juuso Nissilä R-taso Oy: tj Tapio Törmäe sekä Bis esekeli Sari Vaae. 18 elä-karlaa

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Sote-alueen muodostamisen tarkemmat kriteerit on todettu väliraportin luvussa 4.1.2. (sivut 18 19).

Sote-alueen muodostamisen tarkemmat kriteerit on todettu väliraportin luvussa 4.1.2. (sivut 18 19). KYSYMYKSET Sosiaali- ja terveydehuoltoalueet (sote-alue) Väliraporti perusteella kua tulee kuulua sote-alueesee, joka järjestää sille sosiaali- ja terveyspalvelut. Sote-alue muodostuu maakutie keskuskaupukie

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Lyhyt kuvaus harjoitukse sta. Kommentit harjoitukse n toimivuude sta

Lyhyt kuvaus harjoitukse sta. Kommentit harjoitukse n toimivuude sta Tui yleistavoite:tutustumie toisii (oppilas-opetta), oppilaide tasoo. Kokeilemie eri tassiliikeita. Ee tutia oppilailla oli veryttely, lihasvoima, veyttely tuti. Harjoituks e tavoite Lyhyt kuvaus sta Kommetit

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Aikaisemmat selvitykset. Hammaslääkäriliitto on selvittänyt terveyskeskusten. terveyskeskusten hammaslääkäritilannetta

Aikaisemmat selvitykset. Hammaslääkäriliitto on selvittänyt terveyskeskusten. terveyskeskusten hammaslääkäritilannetta S E L V I T Y S Terveyskeskuste hammaslääkäritilae lokakuussa 2005 ANJA EEROLA, TAUNO SINISALO Hammaslääkäriliitto selvitti julkise ja yksityise sektori hammaslääkärie työvoimatilatee lokakuussa 2005 kahdella

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4.

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4. Maakuntahallitus 49 27.04.2015 Maakuntavaltuusto 6 15.06.2015 Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2015-2016 32/00.00.01/2015 Maakuntahallitus 27.04.2015

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

YKSIULOTTEINEN JÄNNITYSTILA

YKSIULOTTEINEN JÄNNITYSTILA YKSIULOTTEINEN JÄNNITYSTILA Normaalijäits N N Leikkausjäits Q Q KAKSIULOTTEINEN JÄNNITYSTILA Lerakee STRE SS CONTOURS OF SE 4.4483 8.8966 4.345 65.793 7.4 48.69 9.38 33.586 373.35 Ma 45.4 At Node 438 Mi.9

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2008 108,3 2012 116,7. a) Jakamalla 1,07756 7,76 %. c) Jakamalla 0,92802

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2008 108,3 2012 116,7. a) Jakamalla 1,07756 7,76 %. c) Jakamalla 0,92802 Päähakemisto Tehtävie ratkaisut -hakemisto 2 Raha 202. Vuosi Ideksi 2007 104,1 2009 108,3 108,3 a) Jakamalla 1,040345 104,1 saadaa iflaatioprosetiksi 4,03 %. 104,1 b) Jakamalla 0,96121 saadaa, että raha

Lisätiedot

Kunnanhallitus 202 01.09.2014 TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 1.1.2014 ALKAEN /PALVELUTUOTTAJAN VALINTA

Kunnanhallitus 202 01.09.2014 TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 1.1.2014 ALKAEN /PALVELUTUOTTAJAN VALINTA Kunnanhallitus 202 01.09.2014 TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 1.1.2014 ALKAEN /PALVELUTUOTTAJAN VALINTA 327/01.04.02/2014 199/41.416/2013 KHALL 145 Terveydenhuoltolain mukaan kunnan on järjestettävä alueellaan

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2003 105,1 2007 110,8. a) Jakamalla 110,8 1,05423 saadaan inflaatioprosentiksi noin

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2003 105,1 2007 110,8. a) Jakamalla 110,8 1,05423 saadaan inflaatioprosentiksi noin Päähakemisto Tehtävie ratkaisut -hakemisto 2 Raha 202. Vuosi Ideksi 2002 104,2 2004 106,2 a) Jakamalla 106,2 1,01919 saadaa iflaatioprosetiksi 1,92 %. 104,2 b) Jakamalla 104,2 0,98116 saadaa, että raha

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Diskreetin Matematiikan Paja Ratkaisuja viikolle 4. ( ) Jeremias Berg. n(n + 1) 2. k =

Diskreetin Matematiikan Paja Ratkaisuja viikolle 4. ( ) Jeremias Berg. n(n + 1) 2. k = Diskreeti Matematiika Paja Ratkaisuja viikolle 4. (7.4-8.4) Jeremias Berg. Osoita iduktiolla että k = ( + ) Ratkaisu: Kute kaikissa iduktiotodistuksissa meidä täytyy siis osoittaa asiaa. Ns. perustapaus,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Harjoitustehtävien ratkaisuja

Harjoitustehtävien ratkaisuja 3. Mallitamie lukujooje avulla Lukujoo määritelmä harjoituksia Harjoitustehtävie ratkaisuja 3. Laske lukujoo viisi esimmäistä jäsetä, ku a) a 6 ja b) a 6 ja 3 8 c) a ja 3 a) 6,, 8, 4, 30. b) 8,, 6, 0,

Lisätiedot

Hyvä säätiötapa. www.saatiopalvelu.fi

Hyvä säätiötapa. www.saatiopalvelu.fi Hyvä säätiötapa SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets Hyvä säätiötapa 1 Johdato 2 Hyvä säätiötava oudattamie Apurahat ja palkiot

Lisätiedot

10 Kertolaskusääntö. Kahta tapahtumaa tai satunnaisilmiötä sanotaan riippumattomiksi, jos toisen tulos ei millään tavalla vaikuta toiseen.

10 Kertolaskusääntö. Kahta tapahtumaa tai satunnaisilmiötä sanotaan riippumattomiksi, jos toisen tulos ei millään tavalla vaikuta toiseen. 10 Kertolaskusäätö Kahta tapahtumaa tai satuaisilmiötä saotaa riippumattomiksi, jos toise tulos ei millää tavalla vaikuta toisee. Esim. 1 A = (Heitetää oppaa kerra) ja B = (vedetää yksi kortti pakasta).

Lisätiedot

( ) k 1 = a b. b 1) Binomikertoimen määritelmän mukaan yhtälön vasen puoli kertoo kuinka monta erilaista b-osajoukkoa on a-joukolla.

( ) k 1 = a b. b 1) Binomikertoimen määritelmän mukaan yhtälön vasen puoli kertoo kuinka monta erilaista b-osajoukkoa on a-joukolla. Kombiatoriikka, kesä 2010 Harjoitus 2 Ratkaisuehdotuksia (RT) (5 sivua) Käytä tehtävissä 1-3 kombiatorista päättelyä. 1. Osoita, että kaikilla 0 b a pätee ( ) a a ( ) k 1 b b 1 kb Biomikertoime määritelmä

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Esitys vuodelle 2009 varatun määrärahan korottamisesta sotiemme veteraanien palvelusetelien myöntämiseen

Esitys vuodelle 2009 varatun määrärahan korottamisesta sotiemme veteraanien palvelusetelien myöntämiseen Maakuntahallitus I 85 16.03.2009 Maakuntahallitus I 142 04.05.2009 Maakuntahallitus I 220 31.08.2009 Esitys vuodelle 2009 varatun määrärahan korottamisesta sotiemme veteraanien palvelusetelien myöntämiseen

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

2.5. Eksponenttifunktio ja eksponenttiyhtälöt

2.5. Eksponenttifunktio ja eksponenttiyhtälöt Eksoettifuktio ja -htälöt Eksoettifuktio ja eksoettihtälöt Ku otessi käsitettä laajeetaa sallimalla eksoetille muitaki arvoja kui kokoaislukuja, tämä taahtuu ii, että ii saotut otessikaavat ovat voimassa,

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Taustaselvitys. 1.2.2011 Anne Korhonen

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Taustaselvitys. 1.2.2011 Anne Korhonen Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Taustaselvitys 1.2.2011 Anne Korhonen Toteutus etsittiin viitteitä Green Care -malliin soveltuvista palvelutarpeista palvelustrategiat, palvelutarve- ja väestöselvitykset,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Lasketaan kullekin a euron maksuerälle erikseen, kuinka suureksi erä on n vuodessa kasvanut:

Lasketaan kullekin a euron maksuerälle erikseen, kuinka suureksi erä on n vuodessa kasvanut: Varsi arkiäiväisiä, geometrise joo teoriaa liittyviä käytäö sovellutuksia ovat jaksottaisii maksuihi ja kuoletuslaiaa (auiteettilaiaa) liittyvät robleemat. Tällaisii joutuu lähes jokaie yhteiskutakeloie

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 256 06.10.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy 761/61/616/2010 STLTK 256 Fanin Oy Kuopiosta on pyytänyt lupaa Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

3.6. Geometrisen summan sovelluksia

3.6. Geometrisen summan sovelluksia Tyypillie geometrise summa sovellusalue o taloude rahoituslaskut mutta vai tyypillie. Tammikuu alussa 988 vahemmat avaavat pitkäaikaistili Esikoisellee. Tiliehdot ovat seuraavat. Korko kiiteä 3,85 % pa

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Epätodennäköinen 1 Murtuma, aivotärähdys. Erittäin haitallinen

Epätodennäköinen 1 Murtuma, aivotärähdys. Erittäin haitallinen Riskiaalyysi: Maailmapyörä Versopartiolaiste Helpee Helistäjä -suurleirillä Taipalsaaressa 2015 Kyydissäolijoide ikähaarukka: alle sudepetuikäisistä viisikymppisii. Leiri vahvuus: 400 hekeä Vaara Syy Todeäköisyys

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Calculus. Lukion PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN. Trigonometriset funktiot ja lukujonot

Calculus. Lukion PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN. Trigonometriset funktiot ja lukujonot Calculus Lukio MAA9 Trigoometriset fuktiot ja lukujoot Paavo Jäppie Alpo Kupiaie Matti Räsäe Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Trigoometriset fuktiot ja lukujoot (MAA9) Pikatesti

Lisätiedot

Asukaskysely Kesäkuu 2015

Asukaskysely Kesäkuu 2015 Asukaskysely Kesäkuu 2015 1. Mikä o ykyise asutoe koko? 2. Mikä tyyppisessä asuossa asutte? 3. Kuika kaua olette asueet ykyisessä asuossa? 4. Asuialueee 5. Mite tulisi mielestäe palkita pitkäaikaista vuokralaista

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

1. Ikääntyneen asumista ja elinympäristöä koskevat tavoitteet

1. Ikääntyneen asumista ja elinympäristöä koskevat tavoitteet Muoio kua tavoitteet vuotee 2017 Tavoitteide toteutumista arvioidaa talous- ja valtuustokausittai 1. Ikäätyee asumista ja eliympäristöä koskevat tavoitteet Tavoite Toimepiteet Mittari Aikataulu Vastuuhekil

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Työterveyshuolto 2018

Työterveyshuolto 2018 Työterveyshuolto 2018 Työterveyshuollon tavoitteet Terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö Työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy Työntekijän terveyden sekä työ- ja

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Tilapäinen vanhempainraha lapsen hoidon yhteydessä [Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn]

Tilapäinen vanhempainraha lapsen hoidon yhteydessä [Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn] Tilapäie vahempairaha lapse hoido yhteydessä [Tillfällig föräldrapeig vid vård av bar] Klicka här, skriv ev. Udertitel Lapset sairastuvat usei. Tämä vuoksi voit saada tilapäistä vahempairahaa, jos joudut

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan Vapaa-aikalautakunta 14 11.05.2016 Vapaa-aikalautakunta 29 19.05.2016 Vapaa-aikalautakunnan yleisavustukset 2016 VAPLTK 14 11.5.2016 Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön

Lisätiedot