MUURAHAINEN. Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUURAHAINEN. Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa"

Transkriptio

1 N:o N:o 4 Keskiviikko Keskiviikko 14. marraskuuta 22. helmikuuta Eätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa Kulttuurillaki voi yrittää Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi Mite aik toimia valtuustossa? 8 SOTE-ala kasvaa & työllistää Yrittäjyyde met polut 4 6 7

2 2, Rautjärve Pääkirjoitus Mielipide rahoitusmarkkioilla tkuu - Etelä-Karlassa uskotaa tulevaisuuteesosiaali- terveysalalla tarvitaa Terveys, hyvivoiti, yrittäjyys yrittäjyyttä tkossaki S K Yrittäjä kassa mas sektori täydetävät kutie palvelu. Kolmae sektori seurakutie osaamista kokemuksia hyödyetää. Sosiaali- terveydehuoll palvelurakeeuudistukse lähtökohtaa peruspalveluide vahvistamie. Ihmiste hyvivoii kulmakiveä toimivat yhdevertaiset, ealtaehkäisevät oikea-aikaiset palvelut. Yksityiset palvelutuottat yhdessäeteepäi (yritykset järjestöt) tuottavat sosiaaliosuuspaki terveyskuta- palvelurakeetelä-karla palveluista yhteesä tee uudistamie ataa vakavaraisuus, 25,5 %, yli Yksityie oi 25 prosettia. Sotilaisuude luoda uusia kolmikertaie miimisiaalipalveluissa palveluksepte, kevaatimuksee osuus verrattua. kolmas sektori Vakavaraisea pakkia vähä isompi, reilut pyshittää alueellisia yhteistäydetävät tymme olemaa mukaa 0 % terveyspalvetyötapo saada aikutie maakua luissa 2 %. kasvu rahoitkaa houkuttelevia työtaa. Haluamme vastuullipaikko. Suuremmassa palvelu. sesti auttaa asiakkaitamme Sosiaali terveyspalvetyöyhteisössä paremmeestymää ii hyviä luide tuotaossa tarvimat mahdollisuudet osaakui huoia aikoia. taa tkossaki yksityisiä, ii mise kehittämisee, ammatyrityste kui järjestöjeki tuottatitaid ylläpito hekilöstö Mia Savolaie mia palveluita. Esimerkiksi sairaahoijoustavampaa käyttöö. Hyvät palpakijohta topiirii täydetääosuuspakki omia palvelua velut takaa vai osaava motietelä-karla Yrityspalvelut Tarvittaessa ostemipuolisesti. voituut hekilöstö. taa esim. leikkauksia, laboratorioaalyysejä. Paula Risikko sosiaali- terveysmiisteri Päämiisteri Jyrki Kataise hallitukse ohjelmassa sovittu,paperharjutie että sosiaali- 25 terveydehuolto tkossa Nii siiä sitte kävi, että Kylpylä toimita tkuu vahvoje peruskutie etise operaattori toimi, vaikka vähä toiselaistaki amyös lahkortit! vastuulla. Tämä edeltusta oli ilmassa. lyttää kualta taallekirjoittaut ataut itsellee kertoa, että Resteli loude vakautta, tarjous oli lähellä aurettavaa, mutta tarkoitusperät sitä vaspalveluide järjestoi kaikkea muuta. Tarjoukse perusteella Restel pyrki hyötämistä omaa tymää Kylpylä hakalasta tilateesta. Ehkä äi parempi. Meestystä aurig paistetta tuotatoa koske Kylpylälle sekä ee kaikkea vahvaa aseetta työva osaamise teko. varmistamista, hekilöstö Holiday Club Saimaa ovesa avaut. Avaisviiklopu riittävyyttä sejälkee oli hieoa ähdä se joukko maakua yrittäjiä ihakä mahdolliat aiset vielä upeissa puvuissaa. Lähes 1100 hekeä paikalsuutta ivestoila kirtaa maakualliste yrittäjäjuhlie eätykseä da palvelutuouutta kuulemma tavoitellaa esi vua. ta vaatimaa Puitteet olivat hulppeat tarjoilu maittavaa, se tuusifrastruktuurii. tettava. Pikku vikkiä silti tulevii eätysmurskaisii: Pertai-iltaa pikkujoulutuelmissa olevalle joukolle voi pitää lyhyemmät puheet, ettei o pääse yllättämää. Sosiaali- terveydemutta vilpittömästi ea palkituille! huoll järjestämisee rahoittamisee Viime kerralla lupasi haistella Virkkus-Hea kutaliitoskykeevä vahva kukartto. Kaikkie aikoje kutauudistus ku tuloillaa. a vaihtoehta voipäämiisteri Kataie otti aiheesee kataa sellaisella volyydaa tarvittaessa ataa millä, että muutos vääjäämätö. Suomi muuttuu kuulemmahdollisuus poikkeusmema pohmutia myöte kutakartta se mukaa. ettelyy, jossa kuat yhkataie ei selvästi ole iha koko Suomea kiertäyt. Ei ole dessä voivat muodostaa sohelpoimmasta päästä tämä seudukaa karttahar Hyvät siaali- terveydehuoll järjoitus. Ja ku lukee lehdistä imatralaiste kuaisie -äijestämis- rahoitusvastuu- tie mielipiteitä Eksotesta, ii Saimaakaupuki palvelut tässä see kykeeviä, väestöpohl- vihoviimeie tie. takaa vai taa riittävä suuria sosiaali- osaava kukuulkaapa. Esitä, Rautjärve terveydehuoltoalueita. taliitosta. motivoituut Tehdää täe yksi kuta, reilut asukasta. Se valhallitusohjelmassa todetaa myös, hekilöstö. mistelu pitää aloittaa yt, ku kaikissa kuissa kutatalouettä kutie järjestämisvastuulla det vielä kohtuullise hyvässä kuossa. Ku talous olevat palvelut tuotetaa asiakas-kuralla housut kituissa, valittavaa vai kutalaisia ilähtöisesti sekä laadukkaalla ettähottavia päätöksiä kasvsa meettäeitä päättäjiä. kustausvaikuttavalla tavalla. Tässä ei tarvitse tulla kui kutaliitoksii kaustava valtikuta voi tuottaa palvelut itse, yh- osuusjärjestelmä muutos pieemmät aapurikuat dessä toiste kutie kassa tai polvillaa. ostaa e toiselta kualta tai yksi- Hyvää joulua esi vuotee! tyisiltä palvelutuottajilta (yritykset, järjestöt, säätiöt). Yksityie kolkirjoitta imatralaise elikeioelämä harmaa emiessi. Kolumi ilmestyy keskiviikka lut palkakorotukset tukevat kotitalouksie kulutusta. utavaalie alla sosiaalidemokraathuolimatta maailmataloutie taholta ousi ehdotus, että kutide kasvu hidastumisesta e sosiaali terveyspalveluide tuotaloudellie aktiviteetti pytaossa ei saisikehittyvissä käyttää yksityisiä palvelusyy virkeää maissa, täydetäjiä. kute mm. Veäjältuottajia Mikäli äi tehtäisii, lä. Tämä luo positiivista vijulkiset sosiaali terveyspalvelut heikkeisirettä Etelä-Karla talou-hoito jopa vaavät merkittävästi potilaide tee. ratuisivat. Syksy kuluut rahoitus- ka tilae tukala. Koali- johdosta matala korkotaso markkioilla myrskyisissä tiohallitus voi toteuttaa vaa- tkuu pitkälti esi vuode huolehtiisäästöt, devertaise saatavuude merkeissä uomalaie epävarmuusyrittäjä ta- dittavat mutta edespuolelle.varmistayhdessä terveydehuoll ammiseksi uudistetaa loude äkymistä ollut sä olevissa vaaleissa ratkais- sosiaali- terveymattilaiste kassa hekilösdehuoll osaa käsi kosketeltavaa. OP- taa, haluaako Kreikka palvelurakeetta edes Positiivie vire tösä hyvivoiista järjestämällä kutaraketee KutaPohjola-ryhmä pääekoyrittäävätoteuttaa haasteelli-uudistamista. Etelä-Karlassa misti Reijo lakisääteiset Heiskase miesia uudistuksia. hitää työterveyspalvetaloude vakautta kestävyyttä edislestälut, tilae ei kuitekaa mutta samalla uohtaa liia usei tetää uudistamallasuome kuta- talous palvelu- tkaut ole ollut täysi sykkä, kasvuaa syksy omaaiva terveytesä ksamisesa. raketeet, vahvistamalla kutie tulo-aikaa. TosilläTyöterveyspalveluide taloustilastot osi Italia julkise taloude velsi meilläki järjestämisestä poha, paratamalla kuallisekasvuvauhti toiyllättäeet myöteisesti. Yh- kagelmat viime viik- hidastuut velkakriisi ai vastuu yrityksille säädetty jo laissa. mia tuottavuutta vaikuttavuutta dysvalloissa Japaissa ta- koia olleet markkioide heuttama epävarmuus Palvelut eivät ole ilmaisia yrityksille sekä rajoittamalla kutie tehtäviä. louskasvu ollut pelättyä sijoittajie fokuksessa. Epäi- äkyyt kotitalouksie ii kui luullaa. Niipä haetterveydehuoll parempaa usei euroalueeki yritystejärjestäluottamukse lykset maasosiaalikyvystähoitaa taessa säästöjä kustauksii met mis rahoitusvastuu säilytetää ku- Talouskastalous lieee kasvaut vielä suurta velkataakkaasa heikkeemiseä. säästävät omasta illa. Oko se sittevu vahva peruskuheiä-syyskuussa. Myös ksamisesäkyeet korkoje ousua. hidastuu Suomessa taltaa talous terveydestää, attelematta ta, kutayhtymä vella saattaa käväistä miisuome kasvoi mukakreika tavoi Italia uu-vai isätä/vastuukukolik toistadistettava puolta. talouttasa. tamallilla toteutettu. Edellytykset toipuolellaki. Edellyvastikuitekaa vielä vuode kolmatämä ukse tyksetvarmistamitalouskasvulle esi ella eljäeksellä. vie silti sijoittajie Usei ii että yrittäjä kokee itse-aikaa mivie sote-palveluide luottamus vaakalaudalla. vuodelle YHolemassa, kusä yli ihmiseksi arvioi ksamisesa seksi; SOTEN JÄRJESTÄMINEN Taloude lä- yrityksissä TENÄ KOKONAISUUTENA, ha velkakriisi vääri. äkymät Varsiki pieissä palvelu- hoidossa himmä puole vuode ai-kuiteki Euroopa vaa edetää. yritykse tärkei ydi yrit- keskuspakki järjestelmä johtamie, ohamie kaatäjä kuiteki kehot. Euosallistuut euroaluee velitse olisiki tärkeää että yrittäjä kehittämie. NYKYISTÄ LAAJEMroaluee velkakriisi hoito kakriisi hoito muu mu- Kaikki ei Suomessakaa ole huolehtii myös omasta terveydestää, MAT VÄESTÖPOHJAT, osaamise turylläpitää epävarmuutta maa- assa ohuskorkoa aleta- täysi sykkää. Kotitaloukkuostaa siitä ksamisestaa ee vaamie, sote-palveluide taloude sie tilae paraee esi tukemalla pakkiilmataloudessa huoli- malla, kuiettä liia myöhäistä. vakaude kestävyyde turvaamie. sillä iflaati hitoimitaa li- vua, matta, muu maailma markkioide JÄRJESTÄMIStarjtaa JA RAHOITUSVASTUU äkymät olisivat kohtuulli- säämällä raha dastumie kohetaa kulutvuosie aikaa myös meillä gelmamaide SAMASSA ORGANISAATIOSSA. Ta- Myös maostamalla set. Viime Viimeaikaise poliittitajie ostovoimaa. velkapapereita. Velkakriisi se Etelä-Karlassa vekoilu johdosta tala korkotaso suuitelkuikreimuuallaki Suo- voitteea Kasalaiste yhdevertaimessa alettu kiiittämää huomioita suus, laadukkaat vaikuttavat palveeemmä yrittäjie ksamisee jär- lut, vakaa perusta. jestämällä erilaisia hakkeita projektia yrittäjie ksamisee. Myös työ- Etelä-Karlassa Eksote herättää voitekijöille tuttu Aslak kutoutuksia makkaita tuteita puolesta vastaa. järjestetää ykyää myös suuatus- Mite palvelut saadaa maakua joti yrittäjille. Opa ilmaa heitetty a- kaisessa kolkassa yhdevertaisiksi tuksia myös yrittäjie vuorotteluva- maksuosuudet oikealaisiksi, budjetti paista joka taas voisi syyttää uutta kuri pitämää kutie eli rahoittajiyrittäjyyttä siisyrittäjyydelle. Jot e vahva osallistumie päätöste teyrittäjie kutoutuksii ki olleet ko toteutumaa. Eksote uudistukpitkiä paikoista saaut paikoi sissaki kaattaisi odottaa valtiovalkilpailla. Kutoutuksii osallistuei- la liuksia sote uudistuste osalta. Vesihuolto jätevesiratkaisut de yrittäjie kokemukset olleet Yhteä osaa tätä kokaisuutta rohkaisevia kaustavia myös toisil- yksityisiltä yrityksiltä sadut palvelut, Lämmitys lämpöpumput le yrittäjille. Melle kutoutuksesta palvelusetelit kumppauus yksityisilmastoiti jäähdytys muodostuut elämätapa remt- sektori kassa. Kaikissa kuissa täti. Hyvivoiva yrittäjä melkei sama hä ei ole valmiuksia mutta iissä miskylpyhuekalusteet kui hyvivoiva yritys. sä tulisi mahdollisuudet yhteistyöhö selvittää pitää avoia. Tälläki Valtiovalla taholla meeillää kak- saralla voimme tulevaisuudessa lisätä si suurta palvelurakeeuudistusta, yrittäjyyttä luoda uusia työpaikko. Sosiaali- terveydehuoll sekä ku taraketeemuoviku uudistus. 2, Sosiaaliter , veydehuoll laadukkaide, vaikutta- Mir Vaittie vie oikea-aikaiste palveluide yh- Rautjärve ry pj. KLIKKAA LISÄTIETOJA yhdistyste vilkkaasta toimiasta tapahtumakaletereista:

3 , Rautjärve rahoitusmarkkioilla tkuu 2. Maiitse kaksi asiaa mite. Mite huolehdit omasta parataisit työikäiste hyviksamisestasi? voitia/harrastusmahdollisuuksia kuassasi? Voittajia häviäjiä K - Etelä-Karlassa uskotaa tulevaisuutee Atti Pätilä Syksy kuluut rahoitus- ka tilae tukala. Koali- johdosta matala korkotaso lut palkakorotukset tuke kuajohta markkioilla myrskyisissä tiohallitus voi toteuttaa vaa- tkuu pitkälti esi vuode vat kotitalouksie kulutusta. 1. Eksote perussopimusta tulee dittavat tar- ettäsäästöt, oma hyvivoiti merkeissä epävarmuus tamutta edes- terveys puolelle. Huolimatta maailmatalouketaa. Eksote rakeetta ei pidä tärkeä asia, ii pyytäisi hätä arviloude äkymistä ollut sä olevissa vaaleissa ratkaisde kasvu hidastumisesta purkaa, koska lähtökohtaisesti Ek- oimaa omia elitapoa (ravito käsi kosketeltavaa. OP- taa, haluaako Kreikka edes Positiivie taloudellie aktiviteetti pyvire sote toimitaideapääeko hyvä eli tuotruokailutottumukset, tupaka alpohjola-ryhmä yrittää toteuttaa haasteellisyy virkeää kehittyvissä Etelä-Karlassa misti ReijoHeiskase mie- koko maissa, kute mm. Veäjälsia uudistuksia. taa terveyssosiaalipalvelu koholi käyttö, liikuta, työ lev lestä tilaeväestölle ei kuitekaa suhde yms.). Jos itse tutee, Suome Etelä-Karla kutarajoista ettätalous tkaut lä. Tämä luo positiivista viole ollut aiva täysi sykkä, kasvuaa syksy aikaa. To- rettä Etelä-Karla talouriippumattomalla tavalla. elitavoissa tarvetta muutoksee, sillä taloustilastot osi Italia julkise taloude velmeilläki kasvuvauhti tee. 2. Esimmäie asia: pyytäisi jo- ii uskoaksei jokaisestasi kuasta yllättäeet myöteisesti. Yh-ikäistä) kagelmat viime viik-vertaistukea, hidastuut velkakriisi aikaista työikäistä ( muuki löytyy ammattiapua, dysvalloissa Japaissa ta- koia olleet markkioide heuttama epävarmuus Yrittäjä kassa peili etee kysymää mitä itse harrasteryhmiä je. muutokse tolouskasvu ollut pelättyä sijoittajie fokuksessa. Epäi- äkyyt kotitalouksie yhdessä eteepäi joparempaa tehyt valmis tulevaisuudessalykset te- teuttamisee. erilaiselle. Yritä ymmärtää että iä karttues euroalueeki luottamukse maa kyvystäpuitteita hoitaa yrityste kemää oma hyvivoitisa hyväksi. harrastamiselle jo luotu varsi sa ksaa vähemmä kui uorem-osuuspaki talous lieee kasvaut vielä suurta velkataakkaasa heikkeemiseä. TalouskasEtelä-Karla Toie asia: jos kasalaie (olipa kattavasti luodaa lisää jos verpaa. Eli ei pidä ahehtia mitää lii-25,5 %, yli heiä-syyskuussa. Myös äkyeet korkoje ousua. vu hidastuu Suomessa tal- vakavaraisuus, työikäie tai muu ikäie) maksat haluavat kaa.käväistä mii- kolmikertaie miimivella saattaa Suome talous kasvoi muka-kokee, Kreika tavoitätä Italia uu-tukea. vasti vielä vuode kolma- distettava talouttasa. Tämä ukse puolellaki. Edelly- vaatimuksee verrattua. ella eljäeksellä. vie silti aikaa sijoittajie tykset talouskasvulle esi Vakavaraisea pakkia pysluottamus vaakalaudalla. vuodelle olemassa, ku- tymme olemaa mukaa Taloude äkymät läha velkakriisi hoidossa maakua kasvu rahoithimmä puole vuode ai- Euroopa keskuspakki vaa edetää. taa. Haluamme vastuullirautjärve kuajohta kaa kuiteki kehot. Eu- osallistuut euroaluee velsesti auttaa asiakkaitamme 1. Valtakuallie rakeemalli tulisi olla samassa paikassa. Sosiaaroaluee velkakriisi hoito kakriisi hoito muu mu- Kaikki ei Suomessakaa ole meestymää ii hyviä määrittelee kutayhtymätoimia li- terveydehuoll järjestämie ylläpitää epävarmuutta maa- assa ohuskorkoa aleta- täysi sykkää. Kotitalouk- kui huoia aikoia. tulevaiparaee myös elikeiopolitiikkaa. Paikaltilae esi tukemalla pakki- sie ilmataloudessa siitä huoli- malla,tarkoituksemukaisuude suudessa. toimitaa Eksote toimia ohussillä lisilla palveluiifltoteutuksilla aati hi- voidaa li- vua, matta, että muu maailma markkioide Mia Savolaie tulisi, joka tapauksessa uu- hi käytetty raha saada kiertämää raha tarjtaa järjestää äkymät olisivat kohtuulli- säämällä dastumie kohetaa kulutpakijohta delleegelmamaide ii, että kuavaltuustoilla omassamyös paikallistaloudessa. set. Viimeaikaise poliitti- ostamalla tajie ostovoimaa. ma- Etelä-Karla Osuuspakki Velkakriisivaikuttaa Yrityspalvelut se vekoilu johdosta Krei- velkapapereita. tala korkotaso suuitel- vertaisolisi aito mahdollisuus so- 2. Perustamalla tukiryhsiaali- terveyspalveluje taso miä. riittävyytee. Tällöi myös kutie Tukemalla hyvivoiti- liikutarahoitusosuuksie määrittely olisi yrittäjyyde sytymistä. selkeämpää. Rahoje vastuide. Metsästämällä hiihtämällä. Harri Attila Pertti Litue ilmestyy keskiviikka Myös lahkortit! kaupugijohta 1. Lappeeraa kau- tayhtymä alijäämägelmat koko pugivaltuustot viimeisim- maakuta toimii tällä hetkellä yhdysmässä kutarakeelausuoissaa kutataloudessaa alijäämäiseä kutodeeet, että yhteä vaihtoehta te tietyt tuetut Euromaat! Vesihuolto jätevesiratkaisut tuottaa vastaavat sote-palvelut 2. lla kyllä harrastemahdollivastuukutamallilla. Kasalaisille suudet kohtuuhyvät kaikille kalämmitys lämpöpumput tärkeide sote-palveluje tuottami- salaisille. Jokaie voi meä itsee jäähdytys sessailmastoiti kutayhtymämallissa pää- sä lähteä harrastuste parii. Kutöksete rakeegelma eli pal- ki ihmise hyvivoiti ii yksikylpyhuekalusteet veluje tuottamisesta iide kus- löllie asia, ettei iitä voi ratkoa peltauksista päätetää kutayhty- kästää erilaisia harrastemahdollimässä omissa päätöselimissää ku suuksia lisäämällä mella aseteella erilaisii asioihi kohtuuhyvi - kulttuuria liitaase tuloje hakkimisesta esim.. Nykyie tehtävä ii miele- pärjää verotuksesta päätetää kutie pää- kiitoie, ettei ole mitää erityisiä kutaa sopivi aoksi pitää mie töselimissä. Tästä seuraa ämä ku-, ksamisgelmia. Muoviku 2, Yleesäki avoi- le virkeää. uallisvaalit käyty. Se jälkee elettyy aikaa sopii valla maiiosti, että seudu kuat alkavat selvittää kutaliitosta. Mite tämä tuli ii yllättäe odottamatta kui e kuuluisat faksit aikoiaa Aeli Jäätteemäe kotii. Varsiki ku kaikkie tiedossa oli, että valtiolle piti lähettää selvityksee liittyvä raha-aomus marraskuu puolivälii meessä. Että tuli iha yllättäe mielee vaalie jälkee Ruokolahdella, että tämmöiseki voisi tehdä. Vailla valmistelua varmaa tuli kuahallitukse etee. Vai viilasiko joku lissii? Kuissa päätetää mitä päätetää. Valtakuallisella tasolla vaalit atoivat madaati hallituspuolueille tkaa kutauudistusta sekä siihe liittyviä sosiaali- terveydehuolloi raketeide perkaamista valtiosuusuudistusta. Ja jottei mitää harhakuvaa sytyisi, kepu ei voittaut äitä vaale. Erityisesti tuo valtiosuuksie uudistus iskee pieii kutii ii, että pakkoliitoste sia veroprosetit alkavat ohta päätöksetekoa seudulla. Eksote iskee jo yt iihi rajusti. Muualleki Etelä-Karlassa sytyy aitoa paietta liitoksii valtiosuuksie kautta. Itseäisyyttää pärjäämistää estottomasti hehkuttavat Luumäki Parikkala saavat tuloistaa yli puolet valtiosuuksia. Maksajia muu muassa Lappeerata. seudulla vaalitulos erikoisi Ruokolahdella. Demarie raju tappio persuje voitto avasivat kepulle etistä suuremma valta-asetelma. Oko persuista kepulle kaveriksi? No ei ole. Silloi vaalit häviyt SDP lutevi kumppai. Akselia kiiostaa, millaiset avaimet kuatalolle saavat istuvat kasaedustat? Rautjärvellä muutos ei ollut valtapoliittisesti kovikaa raju. Valtuustossa väki vähei joskus se tarkoittaa sitä, että pidot paraee. Kutaliitoste äkökulmasta se pieeee kui pyy maailmalopu edellä. Nii siiä sitte kävi, että Kylpylä toimita tkuu etise operaattori toimi, vaikka vähä toiselaistaki alla mi asia ei vaalitulokse perusteella muutu. tusta oli ilmassa. Tiia Wilé-Jäppise asema demareissa vahvistui. VeikAllekirjoittaut ataut itsellee kertoa, että Resteli kaa, että Jukka Kärä aikoo lähiaikoia kysyä Tiialta, tarjous oli lähellä aurettavaa, mutta tarkoitusperät sitä vasaikooko tämä lähteä eduskutavaalikilpailuihi? toi kaikkea muuta. Tarjoukse perusteella Restel pyrki hyöheikit meiväthakalasta jällee läpitilateesta. ii, että heilahti. Ku istitymää Kylpylä Ehkä äi parempi. Meestystä aurig paistetta tuaalie kaksikko joskus luovuttaa,heidä paikkasa Kylpylälle ee samalla kaikkea vahvaa aseetta työvaltuustossa tuleesekä jäädyttää tavoi kui kiekkoteko. maailmassa vedetää legedoje paidat hallie katto. Au Urpalaise takaa kokoomusmeo hiema muutholiday Club Saimaa ovesamarkku avaut. Avaisviiklopu tui. Etiselle teollisuusjohta Petikäiselle avaujälkee oli hieoa ähdä se joukko maakua yrittäjiä ihatuvat yt met ovet. Ku orgaisaatiouudistusta kauat aiset vielä upeissa puvuissaa. Lähes 1100 hekeä paikaleteepäi, Isolle Johtalle eätykseä saa va- la pugilla kirtaaviedää maakualliste yrittäjäjuhlie paa. Petikäie voisi halutessaa haastaa Urpalaistauutta kuulemma tavoitellaa esi vua. ki, mutta tuski siihe sortuu. Puitteet olivat hulppeat tarjoilu maittavaa, se tuusjos seuraavalla kerralla kauppakeskuksista. tettava. Pikku vikkiä silti tulevii eätysmurskaisii: Pertai-iltaa pikkujoulutuelmissa olevalle joukolle voi pitää lyhyemmät Akseli Akavirta puheet, ettei o pääse yllättämää. Mutta vilpittömästi ea liike-elämä palkituille! Kirjoitta imatralaise harmaa emiessi. Viime kerralla lupasi haistella Virkkus-Hea kutaliitoskartto. Kaikkie aikoje kutauudistus ku tuloillaa. Päämiisteri Kataie otti aiheesee kataa sellaisella volyymillä, että muutos vääjäämätö. Suomi muuttuu kuulemma pohmutia myöte kutakartta se mukaa., Suomea seudu, Rautjärve kiertäyt. Ei ole Kataie ei selvästi olerautjärve iha koko helpoimmasta päästä tämä seudukaa karttaharjoitus. Ja ku lukee lehdistä imatralaiste kuaisie -äitie mielipiteitä Eksotesta, ii Saimaakaupuki tässä vihoviimeie tie. Kolumi Paperharjutie 25 Hallitukset 201 seudu Rautjärve Ilkka Olle puheejohta. Ville Harie, Marjo Kuittie, JuhaMatti Kupiaie, Riitta Muste, Titta Pitma, Kaisa Rahke, Lilla Saaristo, Markus Saiio, Jari Tamski, Satu Tiippaa, Jukka Vilhue Mia Väyrye. Matti Jaatie puheejohta. Jari Idma, Pertti Kiiskie, Ar Laukkae, Tommi Matikaie, Jarmo Rautio, Terhi Ruokolaie, Simo Siite, Esa Summae, Atti Tiippaa Asko Tuomaie. Mir Vaittie puheejohta. Heikki Hikkae, Timo Hikkae, Marko Myllymäki, Risto Naukkarie, Timo Terve, Eeva Taskie, Mar-Liisa Tiippaa Mika Vahatalo. Varajäseet: Siikka Atte, Piia Hette, Ti-Pekka Karlaie, Leila Ktiokorpi, Ta Oksma, Heikki Partie, Päivi Salorie, Harri Tiippaa. Tykkää Akseli Akavirta Kysymykset kutajohtajille 1. Pitäisikö Eksote hallitomalli purkaa raketaa uusiksi kustauste hillitsemiseksi, kyllä vai ei? rahoitusmarkkioilla tkuu No 4/2012 seudu, yrittäjie kukuulkaapa. Esitä Rautjärve, Rautjärve taliitosta. Yrityste elikeioelämä arje asiatuti Tehdää kuta, reilut asukasta. Se valyrittäjyydetäe kasvotyksi ympäröivää yhteiskutaa. mistelu pitääsaoma aloittaalehtimedia yt, ku kaikissa kuissa kutataloujulkaisi: Oy / Uutisvuoksi det vielä kohtuullise hyvässä kuossa. Ku talous Päätoimitta: Ilkka Olle puheejohta kuralla seudu housut yrittäjie kituissa, valittavaa vai kutalaisia ipuh hottavia päätöksiä kasvsa meettäeitä päättäjiä. Toimituseuvosto: Tommi Virve kaustava Niirae, Tässä ei tarvitse tulla kuimatikaie, kutaliitoksii valtikaisa Rahke, Mir Vaittie, Marko Myllymäki, osuusjärjestelmä muutos pieemmät aapurikuat Tuula Röysky-Terävä, Petti Miikki, Kai Huuhtae polvillaa. Uutisvuokse ilmoitusosasto Ilmoitusmyyti: Hyvää Lehtipaio esi vuotee! Paio: joulua Saimaa Oy, Lpr - Etelä-Karlassa uskotaa tulevaisuutee Syksy kuluut rahoitus- ka tilae tukala. Koali- johdosta matala korkotaso merkeissä epävarmuus taloude äkymistä ollut käsi kosketeltavaa. OP- dittavat säästöt, mutta edessä olevissa vaaleissa ratkaistaa, haluaako Kreikka edes puolelle. Huolimatta maailmataloukirjoitta imatralaise elikeioelämä harmaa emiessi. de kasvu hidastumisesta taloudellie aktiviteetti pypositiivie vire lut palkakorotukset tuke- Seudu Yrittäjie Yhteistyökumppaeide ryhmä pitkälti esi vuode vat kotitalouksie kulutusta. markkioilla&myrskyisissä tiohallitus voi toteuttaa vaa- tkuu SS

4 4, Rautjärve SOTE-palvelut pialla tkuu rahoitusmarkkioilla V - Etelä-Karlassa uskotaa tulevaisuutee iime aikoia uutisotsikoissa jo miljoa. Vua 2025 heitä palveluide asiakasmäärät li- hy paiopistealueista. Yksi tärkeim lähes päivittäi ollut asi- 1,42 miljoaa, jote huoltosuh- säätyeet valtakua tasolla mistä tavoitteistamme yhteistyö aa sosiaali- terveyspalve- teet käätyvät päälaellee. Eite 2000-luvu alusta 10 prosettia. lisäämie yrittäjie, kutatoimijoiluide järjestämisestä. Kuissa pialla olleet vahuste palvede, oppilaitoste elikeioyhtiö pohditaa, mite palvelut tulisi tule- luasumie, kotipalvelut ealta- Uusille palveluille välillä. Otamme myös mielellämme tukesyksy kuluut rahoitus- ka tilae tukala. Koali- johdosta matala tilaa korkotaso lut palkakorotukset vaisuudessa järjestää. Yksityistääkö ehkäisevä työ. vikkejä vastaa siitä, mite Kehy markkioilla myrskyisissä tiohallitus voi toteuttaa vaa- tkuu pitkälti esi vuode vat kotitalouksie kulutusta. vai pitääkö omaa toimitaa? palveluasumisee markkioilla voi olla mukaa edesauttamassa merkeissä epävarmuus ta- PaldittavatJotta säästöt, mutta edes- kohdistuva puolelle. Sosiaali- terveysala Huolimatta maailmatalouveluide tarve voitaisii tyydyttää, tuli siis valtava potetiaali kasvaa ala kehitystä seudulla. loude äkymistä ollut sä olevissa vaaleissa ratkaisde kasvu hidastumisesta kysytä si maahamme raketaa kehittyä. Työt eivät tällä alalla lopu. Kehyläiset käsi kosketeltavaa. OP- taa, haluaako Kreikka edes Positiivie vire taloudellie aktiviteetti py- tää vua tehkasvaa Palveluille löytyy kysytää uusille kehittyvissä eet yrityskäytejä seudulla Pohjola-ryhmä pääeko- yrittää toteuttaa haasteelli- Etelä-Karlassa syy virkeää misti Reijo Heiskase mie- sia uudistuksia. maissa, kute Veäjälii hoiva- iovaatioille tilaa. Samalla yh-mm. toimivii yrityksii tavoitteeamlestä tilae ei kuitekaa lä. Tämä luo yli positiivista vi- äitä hyväksi havaittu Suome talous merkitys tkautkorostuu, vahuskotiteistyö myös me tkaa rettä Etelä-Karla talouole ollut aiva täysi sykkä, kasvuaa syksy aikaa. To-Sote-alalla palveluissa asutoa toimialarajoje. vielä käytejä. Voit ottaa itse yhteyttä Kesillä taloustilastot osi Italia julkise taloude velsi meilläki kasvuvauhti tee. kui muillaki soteseuraava palj hyödytämätötä osaamista. hy yritysasiatutijoihi tai odottaa yllättäeet myöteisesti. Yh- kagelmat viime viik- vuode hidastuut alueilla. kahdeksa ai- velkakriisi aisoittoamme. Kaattaa myös seuradysvalloissa Japaissa ta- koia olleet markkioide heuttama Paiopisteeä epävarmuus Yrittäjä kassa sote-ala Pekka Lithi tutkimus Palvelu- kaa. Tämä tarkoittaa. 4 milrdi ta ettisivumme falouskasvu ollut pelättyä sijoittajie fokuksessa. Epäi- äkyyt kotitalouksie yhdessä eteepäi yrityskehittämie asumise markkiat Suomessa eur kustauksia. Kysyä kasvu cebook -sivumme sekä osallistua parempaa euroalueeki lykset maa kyvystä hoitaa yrityste luottamukse 2010-luvu vaihteessa kertoo asiasei rajoitu pelkästää vahuspalveluisote-ala yrityskehittämie tulevii tapahtumii, joissa oiva talous lieee kasvaut vielä suurta velkataakkaasa heikkeemiseä. Talouskas- Etelä-Karla Osuuspaki taheiä-syyskuussa. fakto. Yli 65 vuottamyös täyttäeitä hi. Esimerkiksi psykiatria asumistulee tkossaki olemaa yksi Ketilaisuus ammetaa tietoa yrittäjyyäkyeet korkoje ousua. vu hidastuu Suomessa tal- vakavaraisuus, 25,5 %, yli Suome talous kasvoi muka- Kreika tavoi Italia uu- vella saattaa käväistä mii- kolmikertaie miimivasti vielä vuode kolma- distettava talouttasa. Tämä ukse puolellaki. Edelly- vaatimuksee verrattua. ella eljäeksellä. vie silti aikaa sijoittajie tykset talouskasvulle esi Vakavaraisea pakkia pysluottamus vaakalaudalla. vuodelle olemassa, ku- tymme olemaa mukaa Taloude äkymät läha velkakriisi hoidossa maakua kasvu rahoithimmä puole vuode ai- Euroopa keskuspakki vaa edetää. taa. Haluamme vastuullikaa kuiteki kehot. Eu- osallistuut euroaluee velsesti auttaa asiakkaitamme roaluee velkakriisi hoito kakriisi hoito muu mu- Kaikki ei Suomessakaa ole meestymää ii hyviä ylläpitää epävarmuutta maa- assa ohuskorkoa aleta- täysi sykkää. Kotitalouk- kui huoia aikoia. ilmataloudessa siitä huoli- malla, tukemalla pakki- sie tilae paraee esi matta, että muu maailma markkioide toimitaa li- vua, sillä iflaati hi- Mia Savolaie äkymät olisivat kohtuulli- säämällä raha tarjtaa dastumie kohetaa kulut- pakijohta set. Viimeaikaise poliitti- ostamalla gelmamaide tajie ostovoimaa. Myös ma- Etelä-Karla Osuuspakki se vekoilu johdosta Krei- velkapapereita. Velkakriisi tala korkotaso suuitel- Yrityspalvelut Paperharjutie Suomi tarvitsee lisää hoiva-ala yrittäjiä Muoviku 2, 55120, K utavaalie alla poliittista keskustelua hallitsivat jällee mustavalkoiset äkemykset sosiaali- terveysala yksityistämisestä. Tätä debattia käytii voimakkai saakäätei yrittäjäjärjestö äkökulmasta valitettavi perustei. Suome Yrittäjät otti järjestöä kataa keskusteluu toimitusjohtamme Järvetaukse äkökulma oli selkeä, ei terveyspalveluita voi yksityistää. Valtio kuat katavat järjestämisvastuu heidä tehtäväää palveluje ostoilla myös huolehtia siitä, että ala markkiat kehittyvät oikeaa suutaa. Jotta markkiat eivät mopolisoidu ikäätyvä väestö hoiva tarpeesee voidaa vastata, hoiva- alalle tarvitaa palj uutta yrittäjyyttä. Tämä kert jo valtiovaraimiisteriö (VM) sekä työ- elikeiomiisteriö (TEM) aalyysit. VM: mukaa kutie palveluje ostot tulevat lisäätymää seuraava viide vuode aikaa yli 6 %: vuosivauhtia. Eli tarvetta yksityise kolmae sektori palveluille riittää. Lisäksi TEM julkaisi vastikää tutkimukse hoiva-ala työvoimatarpeesta. Tämä tutkimus osoittaa, että hoiva-alalla kymmee vuode päästä Suomessa työtekijä vaje. Töihi siis ryhdyttävä. Tämä vaatii ilmestyy keskiviikka Vesihuolto jätevesiratkaisut Lämmitys lämpöpumput Ilmastoiti jäähdytys Kylpyhuekalusteet Myös lahkortit! palvelukseptie kehittämistä sekä kevyempie hoivapalveluje kehittämistä. Lisäksi alalle tarvitaa palj kumppauutta julkise puole yksityise puole välille. Kumppauus tarkoittaa keskiäistä yhteistyötä yhdessä oppimista sekä parhaide käytätöje levittämistä. Yhteistyö raketamie hoiva-ala yrittäjyyde edistämie vaatii kuilta hyvie yhteistyömallie kehittämistä esimerkiksi palvelusetelie käyttööot edistämistä. Palvelusetelit oiva tapa lisätä kumppauutta edistää palveluala yrittäjyyttä. Lisäksi setelit atavat ihmisille vali- tee liittyvistä akohtaisista asioista tutustua toisii yrittäjii. Ai Peltola yritysasiatuti Seudu Kehitysyhtiö Oy Kolumi Nii siiä sitte kävi, että Kylpylä toimita tkuu etise operaattori toimi, vaikka vähä toiselaistaki atusta oli ilmassa. Allekirjoittaut ataut itsellee kertoa, että Resteli tarjous oli lähellä aurettavaa, mutta tarkoitusperät sitä vastoi kaikkea muuta. Tarjoukse perusteella Restel pyrki hyötymää Kylpylä hakalasta tilateesta. Ehkä äi parempi. Meestystä aurig paistetta Kylpylälle sekä ee kaikkea vahvaa aseetta työteko. Holiday Club Saimaa ovesa avaut. Avaisviiklopu jälkee oli hieoa ähdä se joukko maakua yrittäjiä ihaat aiset vielä upeissa puvuissaa. Lähes 1100 hekeä paikalla kirtaa maakualliste yrittäjäjuhlie eätykseä uutta kuulemma tavoitellaa esi vua. Puitteet olivat hulppeat tarjoilu maittavaa, se tuustettava. Pikku vikkiä silti tulevii eätysmurskaisii: Pertai-iltaa pikkujoulutuelmissa olevalle joukolle voi pitää lyhyemmät puheet, ettei o pääse yllättämää. Mutta vilpittömästi ea palkituille! Viime kerralla lupasi haistella Virkkus-Hea kutaliitoskartto. Kaikkie aikoje kutauudistus ku tuloillaa. Päämiisteri Kataie otti aiheesee kataa sellaisella volyyavapautta kaustavat kasa- set raketaa hoiva-alasta houkuttelemillä, että muutos vääjäämätö. Suomi muuttuu kuulemlaisia myös paostamaa omaa ker- va uude yrittäjyyde kasvuala! ma pohmutia myöte kutakartta se mukaa. tyyttä varallisuutta hyvivoitipalkataie ei selvästi ole iha koko Suomea kiertäyt. Ei ole veluihi. helpoimmasta päästä tämä seudukaa karttaharsetelie käyttö viime vuosia lijoitus. Ja ku lukee lehdistä imatralaiste kuaisie -äitie mielipiteitä Eksotesta, ii Saimaakaupuki tässä säätyyt voimakkaasti, mutta valtavihoviimeie tie.piekualliset volyymit silti ehköjä. Tiedottamista setelie käykuulkaapa. Esitä, Rautjärve kutö mahdollisuuksista tarvitaa litaliitosta. sää. Ja toki ihmiste positiiviset kotehdää täe yksi kuta, reilut asukasta. Se valkemukset myös omiaa lisäämistelu pitää aloittaa yt, ku kaikissa kuissa kutataloumää tietoisuutta mahdollidet setelie vielä kohtuullise hyvässä kuossa. Ku talous suuksista. kuralla housut kituissa, valittavaa vai kutalaisia itoiv lämpimästi että yksihottaviasitä, päätöksiä kasvsa meettäeitä päättäjiä. puolise vaalikeskustelu jälkee Tässä ei tarvitse tulla kui kutaliitoksii kaustava valtiuude valtuustokaude alkaessa muutos pieemmät aapurikuat osuusjärjestelmä polvillaa. kutapäättäjät ottavat haastee hoihyvää joulua esi va-ala työvoimasta palveluje ke- vuotee! Tuomas Telkkä hittämisestä vakavasti. Haaste elikeiopoliittie asiamies yhteie meillä hyvät edellytyk- Suome Yrittäjät Kirjoitta imatralaise elikeioelämä harmaa emiessi.

Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? SOTE-ala kasvaa & työllistää. Yrittäjyyden monet polut

Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? SOTE-ala kasvaa & työllistää. Yrittäjyyden monet polut N:o 4 Keskiviikko 14. marraskuuta 2012 Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? 8 SOTE-ala kasvaa & työllistää Yrittäjyyden monet polut 4 6 7 n seudun, Rautjärven

Lisätiedot

MUURAHAINEN. Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa. Kulttuurillakin voi yrittää. Imatra, Rautjärven ja j. Ruokolahden yrittäjät

MUURAHAINEN. Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa. Kulttuurillakin voi yrittää. Imatra, Rautjärven ja j. Ruokolahden yrittäjät MUURAHAINEN N:o 3 j Sunnuntai ai 27. marraskuuta 2011 Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa Kulttuurillakin voi yrittää 2 Sunnuntai 27. marraskuuta 2011 Pääkirjoitus Meiltä löytyy, meillä palvellaan! Näin

Lisätiedot

KLUBI. Arvo Pentti, isänmaan mies. sivut 4 5 Kuntien ja yritysten työnjako uusiksi. sivut 9 11 Ilmavoimat vuonna 2015

KLUBI. Arvo Pentti, isänmaan mies. sivut 4 5 Kuntien ja yritysten työnjako uusiksi. sivut 9 11 Ilmavoimat vuonna 2015 T a m p e r e e S U O M A L A I N E N KLUBI K l u b i l e h t i 2 / 2 0 1 4 sivut 4 5 Kutie ja yrityste työjako uusiksi sivut 9 11 Ilmavoimat vuoa 2015 Arvo Petti, isämaa mies > s. 8 9 sivut 18 21 Kutsu

Lisätiedot

6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA

6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA 6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA Pro gradu -tutkielma Turu yliopisto Terveyde biotieteet Lääkekehitystiede

Lisätiedot

Imatran ketään kumartamattomat Poliitikot

Imatran ketään kumartamattomat Poliitikot www.ikkp.org Imatra ketää kumartamattomat Poliitikot UUSI RYHMITTYMÄ EHDOLLA IMATRAN 2008 KUNNALLISVAALEISSA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Vaikuttava. säätiö! Säätiöiden vaikuttavuuden arvioinnin periaatteita ja käytäntöjä. Vaikuttava. säätiö!

Vaikuttava. säätiö! Säätiöiden vaikuttavuuden arvioinnin periaatteita ja käytäntöjä. Vaikuttava. säätiö! Vaikuttava säätiö! Säätiöide vaikuttavuude arvioii periaatteita ja käytätöjä Vaikuttava säätiö! Tee hyvää täää ja vielä parempaa huomea. Toimittajat Liisa Suvikumpu, Päivi Tikka, Pasi Saukkoe Työryhmä

Lisätiedot

6HOYLW\VÃWHNQLVLVWlÃMDÃWRLPLQQDOOLVLVWDÃPDKGROOLVXXNVLVWD. 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD. Helsinki 1999. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut VIKING

6HOYLW\VÃWHNQLVLVWlÃMDÃWRLPLQQDOOLVLVWDÃPDKGROOLVXXNVLVWD. 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD. Helsinki 1999. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut VIKING 7LHODLWRV 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH 6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD Helsiki 1999 TIEHALLINTO Liiketee palvelut VIKING Tielaitokse sisäisiä julkaisuja

Lisätiedot

Yrittäjyyden monet polut

Yrittäjyyden monet polut N:o 1 Keskiviikko 22. helmikuuta 2012 Imatran Seudun Kehitysyhtiö 30 vuotta 8 9 Tehdasvalo kansainvälisillä markkinoilla 10 11 Yrittäjyyden monet polut 12 13 Imatran seudun, Rautjärven ja Ruokolahden yrittäjät

Lisätiedot

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen Rohkeutta ja riskinottokykyä

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen Rohkeutta ja riskinottokykyä KESKI-POHJANMAAN YrittäjäMAGAZINE YRITTÄJÄT RY:N 1/2013 Kokkolan satama Portti maailmalle Kannuksen kaupunki Kolmen vaiheen taktiikalla Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen Rohkeutta ja riskinottokykyä

Lisätiedot

Viisseiska. Luottamusmiesvaalit 1.11. 15.12.2008 Kunnallisvaalit 26.10.2008 Ennakkoäänestys 15. 21.10.2008. Sisällysluettelo

Viisseiska. Luottamusmiesvaalit 1.11. 15.12.2008 Kunnallisvaalit 26.10.2008 Ennakkoäänestys 15. 21.10.2008. Sisällysluettelo Viisseiska Lokakuu 2008 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Luottamusmiesvaalit 1.11. 15.12.2008 Kunnallisvaalit 26.10.2008 Ennakkoäänestys 15. 21.10.2008 Sisällysluettelo

Lisätiedot

1. Ammatillisen erityisopettajan toimintaympäristöt...2. 2. Ammatillisen erityisopettajan pedagogiset opinnot...3

1. Ammatillisen erityisopettajan toimintaympäristöt...2. 2. Ammatillisen erityisopettajan pedagogiset opinnot...3 Sisällys 1. Ammatillise erityisopettaja toimitaympäristöt...2 2. Ammatillise erityisopettaja pedagogiset opiot...3 2.1 Erityisopettajakoulutukse keskeisiä lähtökohtia... 3 2.2 Ammatillise erityisopettaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

sivu sivu sivu Jarmo 0400 208 048 Jussi 0405 739 059 Pyydä ilmainen arviointikäynti, se ei velvoita mihinkään 0405 739 059

sivu sivu sivu Jarmo 0400 208 048 Jussi 0405 739 059 Pyydä ilmainen arviointikäynti, se ei velvoita mihinkään 0405 739 059 HuhtiKUU nro 3 2015 tiistaina 14. huhtikuuta 2015 laji Kiinnostun, innostun ja sitten in, että olen is tä it vä ta ut M ä. äd jä a ta at sa koskaan. in ku sa os nn ku sa as m m re pa Yrittäjä Ollipekka

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

Yrittäminen. on vastuuta ja vapautta. Erillisjakelu yli 95 000 talouteen! Matti Kukkosessa on ollut yrittäjähenkisyyttä jo pienestä pitäen.

Yrittäminen. on vastuuta ja vapautta. Erillisjakelu yli 95 000 talouteen! Matti Kukkosessa on ollut yrittäjähenkisyyttä jo pienestä pitäen. KYMEn yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Yrittäjän päivää ja viikkoa todella tarvitaan 3 kymen Erillisjakelu yli 95 000 talouteen! KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 3/2013 18 Yrittäminen

Lisätiedot

Tammikuu 2010. Pysäköinti pännii keskustayrittäjiä. Ville pistää skebat kuntoon

Tammikuu 2010. Pysäköinti pännii keskustayrittäjiä. Ville pistää skebat kuntoon 01 Tammikuu 2010 Pysäköinti pännii keskustayrittäjiä Ville pistää skebat kuntoon 2 Pääkirjoitus 20.01.2010 Helpotuksia yrittäjän perheenjäsenille Yrittäjä Ranen yritystoimintaa on taloustaantuma kouraissut

Lisätiedot

ESY. tieto. Hannu Hokka luotsaa Suomen vanhinta eläkekassaa 2/14. Toimittaja Timo Toropaisesta ESY:n uusi toimitusjohtaja

ESY. tieto. Hannu Hokka luotsaa Suomen vanhinta eläkekassaa 2/14. Toimittaja Timo Toropaisesta ESY:n uusi toimitusjohtaja ESY tieto Eläkesäätiöyhdistyksen jäsenlehti 2/14 Hannu Hokka luotsaa Suomen vanhinta eläkekassaa Toimittaja Timo Toropaisesta ESY:n uusi toimitusjohtaja Eläkekassat ja -säätiöt tärkeitä rahoittajia Suomessa

Lisätiedot

Kaikki hoituu saman katon alla

Kaikki hoituu saman katon alla No 2 4.2.2014 lapset ja nuoret Kaikki hoituu saman katon alla cfs uuvuttaa aktiivisen sairaus s. 30 taas myöhässä, mikä avuksi? hyvinvointi s. 32 järkeä kilpailutukseen hankintalaki s. 29 6 askelta parempaan

Lisätiedot

SILENT REPORTAGE KIIREELLISEN ASUMISTARPEEN RATKAISUT. Reportaasi kriisiasuntotarjonnan vaihtoehdoista

SILENT REPORTAGE KIIREELLISEN ASUMISTARPEEN RATKAISUT. Reportaasi kriisiasuntotarjonnan vaihtoehdoista SILENT REPORTAGE KIIREELLISEN ASUMISTARPEEN RATKAISUT Reportaasi kriisiasuntotarjonnan vaihtoehdoista Kansainvälistä vertailutietoa ja asiantuntijahaastatteluja Suomessa 2013 ISBN 978-952- 6632-30- 8 (nid.)

Lisätiedot

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011 LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN nuorisofoorumi 2011 NÄKÖKULMIA NUORTEN TALOUSOSAAMISEEN Tykkää taloudesta! Linkki nuorten talousosaamiseen Nuorisofoorumi 2011 Kari Väisänen Valtteri Aine Tomi Alakoski

Lisätiedot

Sosiaalinen media ei korvaa ihmisten tapaamista

Sosiaalinen media ei korvaa ihmisten tapaamista Kansallinen senioriliitto ry 6.2014 TORSTAI 4.12.2014 JOULU, TERVEYS Bosborin salmi erottaa Euroopan ja Aasian s. 20 Riitta Uosukainen: Sosiaalinen media ei korvaa ihmisten tapaamista Seniorit vaelsivat

Lisätiedot

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin Suurliitos synnyttää uuden Oulun Selvitysmies Lehto: työkyky käyttöön 2-2011 www.keva.fi Kevan sijoitusstrategia sopeutuu markkinoihin paljonko henkilöstöä kunnissa vuonna 2020? Keva på svenska s. 27 Rouva

Lisätiedot

Homeloukusta terveeseen kotiin

Homeloukusta terveeseen kotiin Homeloukusta terveeseen kotiin Homeloukusta terveeseen kotiin Julkaisija ja kustantaja Asumisterveysliitto Aste ry Toimittanut Pirjo Kupila Graafinen suunnittelu ja taitto MAK Media Oy, Forssa Kuvat Marja

Lisätiedot

VEROILLA JA VAROILLA. LähiTapiolan keskustelunavaus terveys- ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuudesta sekä rahoituksen vaihtoehdoista Suomessa

VEROILLA JA VAROILLA. LähiTapiolan keskustelunavaus terveys- ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuudesta sekä rahoituksen vaihtoehdoista Suomessa VEROILLA JA VAROILLA LähiTapiolan keskustelunavaus terveys- ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuudesta sekä rahoituksen vaihtoehdoista Suomessa B Esipuhe MINKÄLAISIIN JULKISIIN TERVEYSPALVELUIHIN meillä

Lisätiedot

Neuvotteluissa ei palele

Neuvotteluissa ei palele 2010 1 Syksy 2010 Neuvotteluissa ei palele Tässä lehdessä mm. Kuka vielä muistaa kuumaa kesää? Meillä Metalliliitossa lämpöä riitti elokuussa vielä omastakin takaa, kun neuvottelimme uusista palkankorotuksista.

Lisätiedot

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 1 Hämeenlinna - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 2 SISÄLLYS 1. Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan kasvua tukevia palveluita?... 3 2. Kuinka kehittäisitte Hämeenlinnan kasvua

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot

YRITTÄJYYS OLE LÄSNÄ JA AVOIN - SITOUTAT HENKILÖSTÖN HAITIA

YRITTÄJYYS OLE LÄSNÄ JA AVOIN - SITOUTAT HENKILÖSTÖN HAITIA ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Vakuutus ja rahoitus Perusasiat kuntoon asiantuntijan avulla Alihankinta Hanki apua ja keskity ydinliiketoimintaasi Franchising

Lisätiedot