PAKKAUSSELOSTE. Terbinafin ratiopharm 250 mg tabletit terbinafiini

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAKKAUSSELOSTE. Terbinafin ratiopharm 250 mg tabletit terbinafiini"

Transkriptio

1 PAKKAUSSELOSTE Terbinafin ratiopharm 250 mg tabletit terbinafiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. - Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun. - Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tässä pakkausselosteessa esitetään: 1. Mitä Terbinafin ratiopharm on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin käytät Terbinafin ratiopharmia 3. Miten Terbinafin ratiopharmia käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Terbinafin ratiopharmin säilyttäminen 6. Muuta tietoa 1. Mitä Terbinafin ratiopharm on ja mihin sitä käytetään Terbinafin ratiopharm kuuluu ns. laajakirjoisten sienilääkkeiden ryhmään, ja sillä on sieniä tappava vaikutus. Terbinafin ratiopharm tabletteja käytetään seuraavien sieni-infektioiden hoitoon: - ihon sieni-infektiot, kuten jalkasilsa (aiheuttajana Tinea pedis), nivustaipeen silsa (aiheuttajana Tinea cruris) tai vartalosilsa (aiheuttajana Tinea corporis), - kynsisieni-infektiot. 2. Ennen kuin käytät Terbinafin ratiopharmia Älä käytä Terbinafin ratiopharmia, jos - olet allerginen (yliherkkä) terbinafiinille tai Terbinafin ratiopharm 250 mg tablettien jollekin muulle aineelle (ks. kohta 6. Muuta tietoa). Ole erityisen varovainen Terbinafin ratiopharmin suhteen, jos - sinulle tulee ihottumaa Terbinafin ratiopharm 250 mg tablettihoidon aikana; kerro tästä välittömästi lääkärille, joka voi sitten päättää tarvittavista toimenpiteistä. Hyvin harvinaisissa tapauksissa terbinafiinihoito voi aiheuttaa vakavia ihoreaktioita, joihin liittyy rakkulamuodostusta ja ihon irtoamista (Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi), - munuaistesi toiminta on heikentynyt, - sinulla on psoriaasi (pitkäaikainen ihosairaus). Hyvin harvinaisissa tapauksissa Terbinafin ratiopharm 250 mg tabletit voivat aiheuttaa verenkuvan muutoksia (neutropenia, trombosytopenia, agranulosytoosi; nämä ovat eri verisolutyyppien määrien vähenemistä). Lapset Suun kautta otettavan terbinafiinin käytöstä lapsipotilaille ei ole kokemusta, joten käyttöä ei näin ollen voida suositella. Maksa Ota yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee maksahäiriöihin viittaavia oireita. Seuraavia oireita voi ilmetä joko yksinään tai yhdessä: selittämätön ja pitkäkestoinen pahoinvointi, ruokahaluttomuus, väsymys, oksentelu, vatsakipu mahan oikeassa yläkulmassa, keltaisuus, tumma virtsa, löysät ulosteet tai kutina (johtuen ihoon kertyneistä sappihapoista). 1

2 Terbinafin ratiopharm 250 mg tabletteja ei suositella potilaille, joilla on krooninen tai aktiivinen maksasairaus. Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Seuraavat lääkkeet saattavat tehostaa tai heikentää Terbinafin ratiopharm tablettien vaikutusta: - rifampisiini (antibiootti), - simetidiini (mahahaavalääke), - masennuslääkkeet (ns. trisykliset masennuslääkkeet, selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät [SSRI-lääkkeet] ja monoamiinioksidaasin estäjät [MAO:n estäjät]), - sydämen rytmihäiriöihin ja/tai sydämeen tai verisuoniin liittyviin häiriöihin käytettävät lääkkeet (1A-, 1B- ja 1C-luokkien rytmihäiriölääkkeet sekä beetasalpaajat), - varfariini (verenohennuslääke), - siklosporiini (lääke, jota käytetään immuunijärjestelmän kontrolloimiseen elinsiirteiden hyljinnän estämiseksi), - suun kautta otettavat ehkäisyvalmisteet (e-pillerit); kierron epäsäännöllisyyttä tai läpäisyvuotoja voi esiintyä, - kofeiini. Muut lääkkeet saattavat vaikuttaa Terbinafin ratiopharm tablettien tehoon, ja Terbinafin ratiopharm tabletit saattavat puolestaan vaikuttaa muiden lääkkeiden tehoon. Yleensä tällä ei ole käytännön merkitystä, mutta jos haluat lisätietoja yhteisvaikutuksista, kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta. Terbinafin ratiopharmin otto ruuan ja juoman kanssa Terbinafin ratiopharm 250 mg tabletit voi ottaa ruuan ja juoman kanssa. Raskaus ja imetys Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana. Jos olet raskaana, sinun ei pidä käyttää Terbinafin ratiopharm tabletteja, ellei lääkitys ole selkeästi tarpeen, ja silloinkin vain, jos olet keskustellut asiasta lääkärisi kanssa. Älä käytä Terbinafin ratiopharm -tabletteja, jos imetät, sillä terbinafiini erittyy äidinmaitoon. Ajaminen ja koneiden käyttö Jotkut potilaat tuntevat pyörrytystä tai huimausta terbinafiinitablettihoidon aikana. Jos sinulla on tällaisia tuntemuksia, älä aja autolla tai käytä käytä koneita. 3. Miten Terbinafin ratiopharmia käytetään Käytä Terbinafin ratiopharm 250 mg tabletteja juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Aikuiset Tavanomainen annos on 1 tabletti (= 250 mg terbinafiinia) kerran päivässä. Hoidon pituus riippuu siitä, missä sieni-infektio on. Suositeltu hoidon kesto: Ihoinfektiot hiusten, hiuspohjan ja ihon infektiot (Tinea cruris): 2-4 viikkoa hiusten, hiuspohjan ja ihon infektiot (Tinea corporis): 4 viikkoa jalkasilsa (Tinea pedis; varpaidenvälinen, plantaarinen/mokkasiinisilsa) 2-6 viikkoa Kynsi-infektiot Useimmiten hoito kestää 6-12 viikkoa. sormien kynsi-infektiot: varpaiden kynsi-infektiot: alle 12 viikkoa 12 viikkoa (tarvittaessa jopa 6 kuukautta) 2

3 Potilaat, joilla on maksan vajaatoiminta Terbinafin ratiopharm 250 mg tabletteja ei suositella potilaille, joilla on krooninen tai aktiivinen maksasairaus (ks. kohta 2. Ole erityisen varovainen Terbinafin ratiopharmin suhteen). Potilaat, joilla on munuaisten vajaatoiminta Terbinafin ratiopharm 250 mg tablettien käyttöä munuaisten vajaatoimintapotilailla ei ole riittävästi tutkittu, joten sitä ei suositella tälle potilasryhmälle (ks. kohta 2. Ole erityisen varovainen Terbinafin ratiopharmin suhteen). Iäkkäät potilaat Ei ole näyttöä siitä, että iäkkäät potilaat tarvitsisivat erilaisia annoksia tai että heillä olisi erilaisia haittavaikutuksia kuin nuoremmilla potilailla. On otettava huomioon mahdollisuus, että tässä ikäryhmässä maksan tai munuaisten toiminta voi olla heikentynyt (ks. kohta 2. Ole erityisen varovainen Terbinafin ratiopharmin suhteen). Jos sinusta tuntuu, että Terbinafin ratiopharm tablettien teho on liian voimakas tai heikko, keskustele asiasta lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa. Jos otat enemmän Terbinafin ratiopharmia kuin sinun pitäisi Ota yhteys lääkäriin, sairaalaan, Myrkytystietokeskukseen (puh: ) tai apteekkiin, jos olet ottanut enemmän Terbinafin ratiopharm -tabletteja kuin mitä tässä pakkausselosteessa kehotetaan tai mitä lääkärisi on määrännyt. Yliannostusoireina voi ilmetä päänsärkyä, pahoinvointia, mahakipua ja huimausta. Jos unohdat ottaa Terbinafin ratiopharmin Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Jatka hoitoasi tavalliseen tapaan. Jos lopetat Terbinafin ratiopharmin käytön Hoidon voi lopettaa ainoastaan yhteistyössä lääkärin kanssa. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 4. Mahdolliset haittavaikutukset Kuten kaikki lääkkeet, Terbinafin ratiopharmkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Jos saat jonkun alla olevista haittavaikutuksista, lopeta lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin. Vakavat haittavaikutukset Harvinaiset (esiintyvät 1 10 käyttäjällä :sta): heikentynyt maksan toiminta ja hyvin harvoin maksan vajaatoiminta, johon kuuluu esim. seuraavia oireita: kutina, selittämätön ja pitkäkestoinen pahoinvointi, ruokahaluttomuus, väsymys, oksentelu, vatsakipu mahan oikeassa yläkulmassa, keltatauti (kellertävä iho tai kellertävät silmänvalkuaiset johtuen maksaan tai vereen liittyvistä häiriöistä), tumma virtsa tai löysät ulosteet (ks. kohta 2. Ole erityisen varovainen Terbinafin ratiopharmin suhteen), Hyvin harvinaiset (esiintyvät harvemmalla kuin 1 käyttäjällä :sta): allergiset reaktiot (anafylaktiset reaktiot), angioedeema (paikallinen turvotus huulissa, kasvoissa, nielussa tai kielessä), ihoon kohdistuvan tai systeemisen lupus erythematosuksen ilmeneminen tai paheneminen (punahukka; reumaattinen sairaus, johon kuuluu ihottumaa, munuaisongelmia ja veren valkosolumuutoksia), 3

4 vakavat ihoreaktiot, kuten Stevens-Johnsonin oireyhtymä (vakava sairaus, jonka oireisiin kuuluu rakkulat iholla, suussa, silmissä ja sukupuolielimissä), toksinen epidermaalinen nekrolyysi (vakava sairaus, jonka yhteydessä muodostuu rakkuloita iholle), (ks. kohta 2. Ole erityisen varovainen Terbinafin ratiopharmin suhteen). Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin): vakavat ihoreaktiot (esim. akuutti, levinnyt ihottumainen märkärakkulaisuus). Muut haittavaikutukset Erittäin yleiset (esiintyvät useammalla kuin yhdellä käyttäjällä kymmenestä): vatsavaivat, kuten täysinäisyyden tunne, ruokahaluttomuus, ruuansulatushäiriöt, pahoinvointi, lievä vatsakipu ja ripuli; ihottuman ja nokkosrokon kaltaiset ihoreaktiot (punoittava ja kutiava iho), lihas- ja nivelkivut. Yleiset (esiintyvät 1 10 käyttäjällä 100:sta): päänsärky. Melko harvinaiset (esiintyvät 1 10 käyttäjällä 1 000:sta): makuaistin häiriöt, myös tilapäinen makuaistin menetys, hyvin harvinaisissa tapauksissa pitkittynyt makuaistin häiriö, joka on joskus johtanut vähentyneeseen syömiseen ja merkittävään painonpudotukseen. Harvinaiset (esiintyvät 1 10 käyttäjällä :sta): huimaus, puutuminen ja pistely, heikentynyt tuntoaisti, kolestaasi (sapen virtauksen estyminen tai väheneminen), maksavaivat, mukaan lukien hepatiitti (maksatulehdus) ja maksaentsyymiarvojen nousu, yleinen huonovointisuus. Hyvin harvinaiset (esiintyvät harvemmalla kuin 1 käyttäjällä :sta): psyykkiset häiriöt (ahdistuneisuus, masennus), ihon valoherkkyys, epäsäännölliset kuukautiset ja/tai läpäisyvuodot, tietyt verimuutokset, kuten neutropenia, trombosytopenia ja agranulosytoosi (nämä ovat tiloja, joissa eri verisolujen määrät ovat vähentyneet normaalista). Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin): ihoreaktio (Erythema multiforme) psoriaasinkaltaisten oireiden puhkeaminen tai psoriaasin paheneminen, pansytopenia (vakava verisolujen väheneminen, mikä voi aiheuttaa heikotusta, mustelmien muodostumista tai nostaa tulehdusherkkyyttä, väsymys. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos saat haittavaikutuksen, joka ei mene ohi ja on häiritsevä. Eräät haittavaikutukset saattavat vaatia hoitoa. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 5. Terbinafin ratiopharmin säilyttäminen Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä käytä ulko- ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Pidä läpipainopakkaus ulkopakkauksessa. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 4

5 6. Muuta tietoa Mitä Terbinafin ratiopharm sisältää Vaikuttava aine on terbinafiinihydrokloridi. Jokainen tabletti sisältää 250 mg terbinafiinia (terbinafiinihydrokloridina). Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, hypromelloosi, natriumtärkkelysglykolaatti; kolloidinen, vedetön piidioksidi; magnesiumstearaatti. Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot Pyöreät, valkoiset tabletit, joiden toisella puolella on jakouurre. Valmisteesta on olemassa 8, 14, 28, 30, 42, 56 ja 98 tablettia sisältävät läpipainopakkaukset. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Myyntiluvan haltija ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, Ulm, Saksa Valmistaja Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Straβe 3, Blaubeuren, Saksa Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: ratiopharm Oy PL Espoo puh Tämä pakkausseloste on päivitetty viimeksi

6 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Terbinafin ratiopharm 250 mg tabletter terbinafin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina. - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. I denna bipacksedel finner du information om: 1. Vad Terbinafin ratiopharm är och vad det används för 2. Innan du använder Terbinafin ratiopharm 3. Hur du använder Terbinafin ratiopharm 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Terbinafin ratiopharm ska förvaras 6. Övriga upplysningar 1. Vad Terbinafin ratiopharm är och vad det används för Terbinafin ratiopharm är ett svampdödande läkemedel med brett spektrum. Terbinafin ratiopharm tabletter kan användas för behandling av följande infektioner: - svampinfektioner i hud, som t.ex. fotsvamp (förorsakad av Tinea pedis), svamp i ljumsken (förorsakad av Tinea cruris) eller ringorm (förorsakad av Tinea corporis), - svampinfektioner i naglar. 2. Innan du använder Terbinafin ratiopharm Använd inte Terbinafin ratiopharm om - du är allergisk (överkänslig ) mot terbinafin eller mot något av övriga innehållsämnen i Terbinafin ratiopharm 250 mg tabletter (se avsnitt 6 Övriga upplysningar). Var särskilt försiktig med Terbinafin ratiopharm om - du får hudutslag medan du behandlas med Terbinafin ratiopharm 250 mg tabletter. Tala i så fall genast om detta för läkare. Läkaren avgör för vilka åtgärder som eventuellt behövs. Terbinafin ratiopharm 250 mg tabletter kan i mycket sällsynta fall förorsaka allvarliga hudreaktioner med blåsbildning och avflagnande hud (Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys), - din njurfunktion är nedsatt, - du har psoriasis (en kronisk hudsjukdom). I mycket sällsynta fall kan Terbinafin ratiopharm 250 mg tabletter förorsaka vissa störningar i blodet (neutropeni, trombocytopeni och agranulocytos vilka alla är termer som innebär en minskning av vissa specifika typer av blodkroppar). Barn Erfarenhet av oral (= via munnen) terbinafinbehandling till barn saknas, och bruk av produkten rekommenderas därför inte. Lever Kontakta läkare om du får symtom som tyder på leverstörningar. Följande symtom kan förekomma antingen ensamma eller samtidigt: oförklarligt och ihållande illamående, dålig aptit, trötthet, kräkningar; magont i bukens övre högra hörn; gulsot, mörkfärgad urin, lös avföring eller klåda (p.g.a. gallsyra som samlats i huden). 6

7 Bruk av Terbinafin ratiopharm 250 mg tabletter rekommenderas ej till patienter med någon kronisk eller aktiv leversjukdom. Användning av andra läkemedel Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Följande läkemedel kan öka eller minska effekten av Terbinafin ratiopharm: - rifampicin (antibiotikum), - cimetidin (medel mot magsår), - medel mot depression (s.k. tricykliska antidepressiva medel, selektiva serotoninåterupptagshämmare [SSRI-preparat] och monoaminoxidashämmare [MAO-hämmare]), - läkemedel för behandling av rytmrubbningar och/eller andra störningar i hjärta eller blodcirkulation (antiarrytmika, inklusive medel av klass 1A, 1B och 1C; beta-blockerare), - warfarin (ett blodförtunnande medel), - ciklosporin som används för att kontrollera kroppens immunförsvar så att transplanterade organ inte stöts bort, - orala preventivmedel (p-piller); oregelbunden menstruationscykel eller mellanblödningar kan förekomma, - koffein. Andra läkemedel kan inverka på effekten av Terbinafin ratiopharm, och Terbinafin ratiopharm tabletterna kan å sin sida inverka på effekten av andra läkemedel. I allmänhet har detta ingen praktisk betydelse, men om du vill få mer information om eventuella samverkningar med andra läkemedel, vänd dig då till läkare eller apotekspersonal. Intag av Terbinafin ratiopharm med mat och dryck Terbinafin ratiopharm 250 mg tabletter kan tas med mat och dryck. Graviditet och amning Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Om du är gravid ska du inte använda Terbinafin ratiopharm tabletter om inte medicineringen är absolut nödvändig och du diskuterat situationen med din läkare. Använd inte Terbinafin ratiopharm tabletter om du ammar, eftersom terbinafinet passerar över i modersmjölk. Körförmåga och användning av maskiner En del personer har upplevt yrsel eller svindel då de tagit tabletter med terbinafin. Om du skulle få dessa biverkningar, ska du inte köra bil eller använda maskiner. 3. Hur du använder Terbinafin ratiopharm Ta alltid Terbinafin ratiopharm 250 mg tabletterna enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vuxna En vanlig dos är 1 tablett (= 250 mg terbinafin) en gång om dagen. Behandlingens längd beror på var svampinfektionen är belägen. Rekommenderad behandlingstid: Hudinfektioner Infektioner i hår, hårbotten och hud (Tinea cruris): 2-4 veckor Infektioner i hår, hårbotten och hud (Tinea corporis): 4 veckor Fotsvamp (Tinea pedis mellan tårna; på fotsulorna/mockasinlik): 2-6 veckor Nagelinfektioner Behandlingstiden för de flesta patienter är mellan 6-12 veckor. 7

8 Infektion i fingernaglar: Infektion i tånaglar: mindre än 12 veckor 12 veckor (vid behov ända upp till 6 månader) Patienter med nedsatt leverfunktion Bruk av Terbinafin ratiopharm 250 mg tabletter rekommenderas ej till patienter med kronisk eller aktiv leversjukdom (se avsnitt 2 Var särskilt försiktig med Terbinafin ratiopharm). Patienter med nedsatt njurfunktion Hittills utförda studier är otillräckliga vad gäller bruk av Terbinafin ratiopharm 250 mg tabletter hos patienter med nedsatt njurfunktion, och läkemedlet rekommenderas därför inte till dessa patienter (se avsnitt 2 Var särskilt försiktig med Terbinafin ratiopharm). Äldre patienter Det finns inga belägg för att äldre patienter skulle behöva dosjustering eller för att de skulle uppleva andra biverkningar utöver dem som konstaterats hos yngre patienter. Risken för eventuell bakomliggande nedsatt lever- eller njurfunktion bör beaktas vid behandling av denna patientgrupp (se avsnitt 2 Var särskilt försiktig med Terbinafin ratiopharm). Om du upplever att effekten av Terbinafin ratiopharm är för kraftig eller för svag, vänd dig till läkare eller apotekspersonal. Om du har tagit för stor mängd av Terbinafin ratiopharm Kontakta läkare, sjukhus, Giftinformationscentralen (tel ) eller apotek om du tagit fler Terbinafin ratiopharm tabletter än vad som rekommenderas i denna bipacksedel eller vad din läkare ordinerat dig. En överdosering kan ge symtom som huvudvärk, illamående, magont och svindel. Om du har glömt att ta Terbinafin ratiopharm Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fortsätt din behandling enligt normalt schema. Om du slutar att använda Terbinafin ratiopharm Behandlingen får avbrytas endast i samråd med läkare. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal. 4. Eventuella biverkningar Liksom alla läkemedel kan Terbinafin ratiopharm orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Om du får någon av nedanstående biverkningar ska du sluta ta läkemedlet och kontakta läkare omedelbart. Allvarliga biverkningar Sällsynta (förekommer hos 1 10 användare av ): nedsatt leverfunktion och i mycket sällsynta fall leverinsufficiens med symtom som klåda, oförklarligt och ihållande illamående, dålig aptit, trötthet, kräkningar; magont i bukens övre högra hörn; gulsot (gulskiftande hud eller ögonvitor p.g.a. störningar i lever eller blod), mörkfärgad urin och lös avföring (se avsnitt 2 Var särskilt försiktig med Terbinafin ratiopharm). Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 användare av ): allergiska reaktioner (anafylaktiska reaktioner), angioödem (svullnad av läppar, ansikte, svalg eller tunga), manifestation eller försämring av kutan eller systemisk lupus erythematosus (reumatisk sjukdom med hudutslag, njurbesvär och förändringar i de vita blodkropparna), allvarliga hudreaktioner, som t.ex. Stevens-Johnsons syndrom (allvarlig sjukdom med symtom som blåsor på hud, i mun, ögon och könsorgan), toxisk epidermal nekrolys (allvarlig sjukdom med bl.a. hudblåsor; se avsnitt 2 Var särskilt försiktig med Terbinafin ratiopharm). Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): 8

9 allvarliga hudreaktioner (t.ex. akut generaliserat pustulöst eksem). Övriga biverkningar Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 användare av 10): symtom från matsmältningskanalen, som t.ex. mättnadskänsla, försämrad matlust, matsmältningsbesvär, illamående, lindriga magsmärtor och diarré icke allvarliga hudreaktioner [utslag, nässelutslag (hudrodnad och klåda)], muskel- och ledsmärtor. Vanliga (förekommer hos 1 10 användare av 100): huvudvärk. Mindre vanliga (förekommer hos 1 10 användare av 1 000): smakrubbningar och även tillfällig förlust av smaksinnet i mycket sällsynta fall långvariga smakstörningar, vilka ibland kan leda till minskat födointag och betydande viktminskning. Sällsynta (förekommer hos 1 10 användare av ): svindel, domningar och stickningar, försämrat känselsinne, kolestas (försvårat eller stoppat gallflöde), leverbesvär, inklusive hepatit (leverinflammation) och förhöjda leverenzymvärden, allmän sjukdomskänsla. Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 användare av ): psykiska störningar (ångest, depression), ökad ljuskänslighet i huden, oregelbunden menstruation och/eller mellanblödningar, vissa förändringar i blodet, som exempelvis neutropeni, trombocytopeni och agranulocytos (dessa är tillstånd där mängden olika blodkroppar sjunkit under de normala värdena). Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): hudreaktion (Erythema multiforme) hudutslag av psoriasistyp eller förvärrad psoriasis pancytopeni (allvarlig brist på blodkroppar, vilken kan ge upphov till svaghetskänsla, blåmärken eller ökad risk för infektioner), trötthet. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du får någon biverkning som inte går över och som besvärar dig. Vissa biverkningar kan kräva behandling. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 5. Hur Terbinafin ratiopharm ska förvaras Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på kartong och blister. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Förvara blisterförpackningen i ytterkartongen. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. Övriga upplysningar Innehållsdeklaration Den aktiva substansen är terbinafinhydroklorid. Varje tablett innehåller 250 mg terbinafin (som terbinafinhydroklorid). 9

10 Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, hypromellos, natriumstärkelseglykolat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat. Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Runda, vita tabletter försedda med brytskåra på den ena sidan. Preparatet finns i blisterförpackningar på 8, 14, 28, 30, 42, 56 och 98 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Innehavare av godkännande för försäljning ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, Ulm, Tyskland Tillverkare Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Straβe 3, Blaubeuren, Tyskland Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning. I Sverige: ratiopharm AB Box Helsingborg I Finland: ratiopharm Oy PB Esbo Tel: Denna bipacksedel uppdaterades senast den

PAKKAUSSELOSTE. Amlodipin BMM Pharma 5 mg ja 10 mg tabletit Amlodipiini

PAKKAUSSELOSTE. Amlodipin BMM Pharma 5 mg ja 10 mg tabletit Amlodipiini PAKKAUSSELOSTE Amlodipin BMM Pharma 5 mg ja 10 mg tabletit Amlodipiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Paracetamol ratiopharm 1 000 mg tabletti parasetamoli. Aikuisille ja yli 16 vuotiaille nuorille (>50kg)

PAKKAUSSELOSTE. Paracetamol ratiopharm 1 000 mg tabletti parasetamoli. Aikuisille ja yli 16 vuotiaille nuorille (>50kg) PAKKAUSSELOSTE Paracetamol ratiopharm 1 000 mg tabletti parasetamoli Aikuisille ja yli 16 vuotiaille nuorille (>50kg) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit. kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi

PAKKAUSSELOSTE. Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit. kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi PAKKAUSSELOSTE Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Codaxol 500mg/30mg, tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Codaxol 500mg/30mg, tabletti PAKKAUSSELOSTE Codaxol 500mg/30mg, tabletti Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. ATARAX 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen hydroksitsiinihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. ATARAX 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen hydroksitsiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle ATARAX 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen hydroksitsiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. (Itsehoitovalmiste) Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Levosetiritsiinidihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. (Itsehoitovalmiste) Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Levosetiritsiinidihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Levosetiritsiinidihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit. rabepratsolinatrium

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit. rabepratsolinatrium PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit rabepratsolinatrium Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Diclofenac BMM Pharma 25 mg enterotabletti Diclofenac BMM Pharma 50 mg enterotabletti

PAKKAUSSELOSTE. Diclofenac BMM Pharma 25 mg enterotabletti Diclofenac BMM Pharma 50 mg enterotabletti PAKKAUSSELOSTE Diclofenac BMM Pharma 25 mg enterotabletti Diclofenac BMM Pharma 50 mg enterotabletti Diklofenaakkinatrium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. -

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Montelukast ratiopharm 4 mg purutabletti 2 5-vuotiaille lapsille. montelukasti

PAKKAUSSELOSTE. Montelukast ratiopharm 4 mg purutabletti 2 5-vuotiaille lapsille. montelukasti PAKKAUSSELOSTE Montelukast ratiopharm 4 mg purutabletti 2 5-vuotiaille lapsille montelukasti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Paracetamol Actavis 24 mg/ml oraaliliuos. Parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Paracetamol Actavis 24 mg/ml oraaliliuos. Parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Paracetamol Actavis 24 mg/ml oraaliliuos Parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Donepezil Mylan 5 mg kalvopäällysteiset tabletit Donepezil Mylan 10 mg kalvopäällysteiset tabletit (donepetsiilihydrokloridi)

PAKKAUSSELOSTE. Donepezil Mylan 5 mg kalvopäällysteiset tabletit Donepezil Mylan 10 mg kalvopäällysteiset tabletit (donepetsiilihydrokloridi) PAKKAUSSELOSTE Donepezil Mylan 5 mg kalvopäällysteiset tabletit Donepezil Mylan 10 mg kalvopäällysteiset tabletit (donepetsiilihydrokloridi) Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti Parasetamoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti Parasetamoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti Parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Losatrix 12,5 mg, 50 mg ja 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium

PAKKAUSSELOSTE. Losatrix 12,5 mg, 50 mg ja 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium PAKKAUSSELOSTE Losatrix 12,5 mg, 50 mg ja 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Losarstad Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi

PAKKAUSSELOSTE. Losarstad Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi PAKKAUSSELOSTE Losarstad Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

Trimazimyl 15 mg kalvopäällysteiset tabletit Trimazimyl 30 mg kalvopäällysteiset tabletit Trimazimyl 45 mg kalvopäällysteiset tabletit (mirtatsapiini)

Trimazimyl 15 mg kalvopäällysteiset tabletit Trimazimyl 30 mg kalvopäällysteiset tabletit Trimazimyl 45 mg kalvopäällysteiset tabletit (mirtatsapiini) PAKKAUSSELOSTE Trimazimyl 15 mg kalvopäällysteiset tabletit Trimazimyl 30 mg kalvopäällysteiset tabletit Trimazimyl 45 mg kalvopäällysteiset tabletit (mirtatsapiini) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Acyrax 200 mg, 400 mg ja 800 mg tabletit asikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Acyrax 200 mg, 400 mg ja 800 mg tabletit asikloviiri Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Acyrax 200 mg, 400 mg ja 800 mg tabletit asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. sulfasalatsiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. sulfasalatsiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Salazopyrin EN 500 mg enterotabletit sulfasalatsiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoja käyttäjälle. Gabapentin ratiopharm 400 mg kapseli, kova Gabapentiini

Pakkausseloste: Tietoja käyttäjälle. Gabapentin ratiopharm 400 mg kapseli, kova Gabapentiini Pakkausseloste: Tietoja käyttäjälle Gabapentin ratiopharm 300 mg kapseli, kova Gabapentin ratiopharm 400 mg kapseli, kova Gabapentiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli

PAKKAUSSELOSTE. Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli PAKKAUSSELOSTE Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fluoxetin Sandoz 10 mg, 20 mg ja 40 mg dispergoituvat tabletit. Fluoksetiini

PAKKAUSSELOSTE. Fluoxetin Sandoz 10 mg, 20 mg ja 40 mg dispergoituvat tabletit. Fluoksetiini PAKKAUSSELOSTE Fluoxetin Sandoz 10 mg, 20 mg ja 40 mg dispergoituvat tabletit Fluoksetiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Mirtazapin Orion 15 mg tabletti, suussa hajoava Mirtazapin Orion 30 mg tabletti, suussa hajoava Mirtazapin Orion 45 mg tabletti, suussa hajoava mirtatsapiini Lue tämä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Amoxin comp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin comp 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten Amoksisilliini/klavulaanihappo

PAKKAUSSELOSTE. Amoxin comp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin comp 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten Amoksisilliini/klavulaanihappo PAKKAUSSELOSTE Amoxin comp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin comp 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten Amoksisilliini/klavulaanihappo Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Omeprazol Actavis 10 mg tai 20 mg enterokapseli, kova. Omepratsoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Omeprazol Actavis 10 mg tai 20 mg enterokapseli, kova. Omepratsoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Omeprazol Actavis 10 mg tai 20 mg enterokapseli, kova Omepratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Imocur 2 mg kapseli, kova Loperamidihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Imocur 2 mg kapseli, kova Loperamidihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Imocur 2 mg kapseli, kova Loperamidihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Se sisältää sinulle tärkeää tietoa. Tiettyjä

Lisätiedot