LIHAKLUSTERIN LAAJENTAMINEN ELINTARVIKEKLUSTERIKSI SELVITYS 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIHAKLUSTERIN LAAJENTAMINEN ELINTARVIKEKLUSTERIKSI SELVITYS 2007"

Transkriptio

1 LIHAKLUSTERIN LAAJENTAMINEN ELINTARVIKEKLUSTERIKSI SELVITYS 2007 Jukka Hallikas

2 LIHAKLUSTERIN LAAJENTAMINEN ELINTARVIKEKLUSTERIKSI Taustaa Elintarvikeklusteri pohjautuu Forssan seudulla toimineeseen Lihaklusteriin. Tehdyssä Forssan seudun klusteriohjelmaselvityksessä tuli yritysten taholta selvä toive laajentaa Lihaklusteri kattamaan koko elintarvikesektoria. Klusteritoiminnan laajentaminen koskemaan koko elintarvikealaa on perusteltua, vaikka lihateollisuus on alueella suurin teollisuuden ala. Lihateollisuuden lisäksi alueelta löytyy mm. kasvavaa leipomoteollisuutta ja vihannesten käsittelyä ja jatkojalostusta. Teollisuuden lisäksi alueella on vahva koko elintarvikeketjun kattavaa tutkimus- ja kehitystoimintaa. Kanta-Hämeen elintarviketeollisuuden pääpaino on Forssan seudulla. Kuitenkin laajemman verkoston saamiseksi Hämeenlinnan seudun elintarvikeyritysten mukaan saaminen on perusteltua. Tavoite Tavoitteena on Lihaklusterin laajentaminen koko elintarvikealaa koskevaksi klusteriksi. Elintarvikeklusterin tavoitteena on edistää yritystensä alueellista verkottumista, tukea elintarvikkeita jalostavien yritysten yhteistyötä ja kohottaa elintarvikealan profiilia. Tulokset ja toteutusmalli Seuraavassa on esitetty selvitystyön tuloksena syntynyt malli Elintarvikeklusterin toiminnalle. Elintarvikeklusteri pyrkii toiminnassaan edistämään elintarvikealan tunnettavuutta ja parantamaan imagoa ammattitaitoisen henkilöstön saannin turvaamiseksi yritysten palvelukseen. Elintarvikeklusterin toiminnassa on mukana sekä pieniä että suuria yrityksiä ja lisäksi elintarvikeketjun toimintaan liittyviä sidosryhmiä. Klusterin toimintamalli on kuvattu kuviossa 1. Toiminta on jaettu neljään pääkohtaan. Pääkohdat ovat: klusterin johtoryhmä, työvoiman saatavuus, henkilöstön koulutus ja yritysten konsultointi ja verkottuminen. Seuraavassa on esitetty pääkohtien tehtävien jakautuminen: 1. Klusterin johtoryhmä Koko Elintarvikeklusterin toimintaa ohjaa klusterin johtoryhmä. Johtoryhmässä ovat edustettuina kaikki klusterin toimintaan osallistuvat tahot. Johtoryhmän tehtäviin kuuluvat mm. seuraavat asiat:

3 3 - klusterin johto - klusterin toiminnan suunnittelu - toiminnan ylläpitäminen - toimintaympäristön analysointi - elintarvike-alan imagon kehittäminen (mm. seminaarit) - vuorovaikutus seudun muiden klustereiden kanssa Klusteri kokoontuu kahden kuukauden välein. Klusterin puheenjohtajana toimii yrityksen edustaja ja toimi on kiertävä ja vaihtuu vuosittain. Johtoryhmän kokousten käytännön järjestelyistä vastaa Agropolis Oy. Agropolis nimeää henkilön, jonka tehtäviin kuuluvat mm. klusterin toiminnan aktivoiminen ja toiminnasta tiedottaminen. 2. Työvoiman saatavuus Tulevaisuudessa kilpailu työvoimasta kiristyy entisestään eri toimialojen välillä. Siksi klusterin toiminnassa työvoiman saatavuuden edistäminen ja siihen vaikuttaminen on tärkeää klusterin toiminnassa. Lähtökohtana on oikean ja totuudenmukaisen kuvan antamien elintarvikealasta nuorisolle, koululaisille. Tässä osiossa jatketaan aiemmin käynnistettyä yhteistyötä koulujen opinnonohjaajien kanssa. Toteutetaan seuraavia asioita: - järjestetään opinnonohjaajille tiedotus- ja koulutustilaisuuksia elintarvikealasta - järjestetään koululaisten tutustumiskäyntejä yrityksiin - elintarvikealan ammattien esittelyjä opo-tunneilla - materiaalia elintarvikealasta opetuskäyttöön Yhteistyötä tullaan tekemään myös Työvoimatoimiston kanssa. Lähtökohtana on lisätä ja päivittää Työvoimatoimiston henkilöstön tietoa elintarvikealasta ja sen vaatimuksista ja mahdollisuuksista tarkasteltuna työvoiman kannalta. Tämä toteutetaan esittelyjen, tutustumiskäyntien ja oheismateriaalien avulla. 3. Henkilöstön koulutus Klusterissa mukana oleville yrityksille tehdään koulutuskartoitus, jolla selvitetään henkilöstön koulutuksen tarpeet ja aihealueet. Koulutusta toteutetaan sekä yrityskohtaisesti ja mahdollisuuksien mukaan niin, että koulutettavia on samalla useammasta klusterin yrityksistä. Selvä toteutuksen kohde on henkilöstön koulutus ja perehdyttäminen yritysten omavalvontaan liittyvissä asioissa, sillä se on uuden elintarvikelainsäädännön edellyttämä vaatimus. Tämä voidaan toteuttaa pääosin yhteiskoulutusten avulla lisättynä yrityskohtaisilla osioilla. Keskeinen aihealue lainsäädännön edellyttämässä koulutuksessa on hygienia ja hygieeninen työskentely yrityksessä. 4. Yritysten konsultointi ja verkostoituminen Tämän osion toimenpiteet kohdistuvat erityisesti klusterin pienempiin yrityksiin. Tehdyissä selvityksissä on tullut esille, että pienemmät yritykset näkevät yhteistyölle olevan tarvetta ja hyötyä.

4 4 Keskeisimmät verkostoitumisen mahdollisuudet ovat tuotannossa, jakelussa, tutkimuksessa ja osittain hankinnassa. Yritysten yhteistyön kehittämisen lisäksi tehdään yrityskohtaista konsultointia yritysten tarpeiden mukaan. Kohtien 2,3 ja 4 osalta tehdään tarkempi suunnitelma ja aikataulutus toimenpiteiden käynnistyessä. Klusterin johtoryhmä Työvoiman saatavuus Henkilöstön koulutus Yritysten konsultointi ja verkottuminen Kuvio 1: Elintarvikeklusterin organisaatiomalli Forssan seudun klusteriohjelman selvitystyössä määriteltiin klustereille painopisteet sekä seurannan mittarit ja indikaattorit. Seuraavassa on esitetty Elintarvikeklusterin painopisteet ja mittarit: 1. Klusterin kasvattaminen - Toiminnassa mukana yhteistyöhaluiset yritykset ja elintarvikeketjun toimintaan liittyvät sidosryhmät - Klusterin toiminnan pääpaino on Forssan seudulla - Klusterin toimintaa laajennetaan asteittain koskemaan koko Kanta-Hämettä Klusterin toiminnan mittarit: - liikevaihdon kehitys ( ) - viennin määrä ( ) - henkilöstön kehitys (lkm) - uudet yritykset seudun ulkopuolelta (kpl) 2. Innovaatioiden ja teknologian kehittäminen - Toiminta liittyy maakunnan innovaatio-ohjelmaan - Lisätään MTT:n tutkimustiedon kaupallistamista ja tiedon siirtämistä yritysten käyttöön - Osallistutaan tarpeiden mukaisesti kansallisiin ja kansainvälisiin

5 5 tutkimusprojekteihin Klusterin toiminnan mittarit: - tutkimushankkeiden määrä (lkm) - ulkopuolisen t&k-rahoituksen määrä ( ) - tuotekehityspanostus (prosenttia liikevaihdosta) 3. Koulutus - toteutetaan yritysten henkilöstön jatkokoulutusta tarpeiden mukaisesti - elintarvikelainsäädännön vaatima koulutus - koulutuspanostus yrityksissä (päivien ja henkilöiden lkm) - seudun koulutustarjonta - opinnäytteiden lukumäärä klusterissa 4. Kaupallinen yhteistoiminta - pyritään lisäämään yritysten välistä verkostoitumista - kehitetään yritysten välistä tuotevaihtoa ja alihankintayhteistyötä - yhteistyön määrä ja kohteet 5. Toimintaympäristöön vaikuttaminen - toteutetaan tiedottamista elintarvikealan tarpeista kuntapäättäjille - toteutetaan yhteistyötä koulutusorganisaatioiden kanssa alan houkuttelevuuden lisäämiseksi koululaisten keskuudessa - toteutetut toimenpiteet (aiheet ja niiden lkm) 6. Tutkimus ja verkottuminen - järjestetään seminaareja eri aihealueista - toteutetaan yhteisiä tutkimusprojekteja - kehitetään ja lisätään vuorovaikutusta seudun muiden klustereitten kanssa - seminaarien määrä (lkm)

6 6 - tutkimusten määrä (lkm) - henkilö- ja yritysverkostojen määrä (kpl) Klusteriin osallistujat Klusterin toiminnassa ovat mukana seuraavat yritykset ja toimijat: - HK Ruokatalo - Atria Forssan yksikkö - Makuliha - Kotipalvi - Herkkujaloste - Jokioisten Leipä - Karotia - Kankaisten Öljykasvit - Suomen Sokeri Jokioisten tehdas - Forssan Seudun Kehittämiskeskus - MTT - HAMK - MTK Etelä-Häme - Agropolis Tavoitteiden mukaisesti klusterin osallistuvien yritysten määrää pyritään kasvattamaan. Yrityksiä pyritään saamaan mukaan Hämeenlinnan, Loimaan ja Someron seuduilta.

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä LIITE 1: ALUEKESKUSOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Mitkä ovat aluekeskusohjelman painopisteitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet

Lisätiedot

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys Agropolis Oy 31.12.2009 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Tausta 4 2. Tavoitteet 5 3. Toteutus 5 4. Tulokset 6 4.1 Yrityskenttä 6 4.2 Toimialan rakenne 7

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

Organisaation. Organisaatiossa meneillään olevat konkreettiset hankkeet tms. tutkimus- ja kehittämisprosessit ruokaketjun kehittämiseen liittyen

Organisaation. Organisaatiossa meneillään olevat konkreettiset hankkeet tms. tutkimus- ja kehittämisprosessit ruokaketjun kehittämiseen liittyen Yliopistot, korkeakoulut ja ammattikoulut TURUN YLIOPISTO: Turun yliopisto Biokemian ja elintarvikkemian laitos Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Markkinoinnin ja kv. liiketoiminnan laitos Turun kauppakorkeakoulu,

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA TEEMAN TEEMAOHJELMA KUOPIO 2008 2 Pohjois-Savon liiton julkaisu A 55 Kannet: Irma Toivanen Taitto: Marja Partanen Painosmäärä

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013

Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013 Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013 Vakka-Suomen seutukunta Yhtymähallitus 16.06.2009 Valtioneuvosto 19.11.2009 Ukipolis Oy Hallitus 08.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ohjelmaehdotuksen vastaavuus alueen kehittämisen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä /

Lisätiedot

Metalli- ja rakennustuoteteollisuuden toimialaselvitys 2007

Metalli- ja rakennustuoteteollisuuden toimialaselvitys 2007 - ja rakennustuoteteollisuuden toimialaselvitys 2007 Kari Ventola Mikko Kesä 25.9.2007 Sisällysluettelo - ja rakennustuoteteollisuuden toimialaselvitys 2007...2 1. Johdanto...2 2. Tulokset...3 2.1. Yrityksen

Lisätiedot

Vilja ja öljykasvisektorin yhteistoimintahanke 1.1.2013 30.6.2014

Vilja ja öljykasvisektorin yhteistoimintahanke 1.1.2013 30.6.2014 Loppuraportti Vilja ja öljykasvisektorin yhteistoimintahanke 1.1.2013 30.6.2014 MMM Diaarinumero 1685/325/2012 Hankeaika: 1.1.2013 30.6.2014 Toteuttajatahot: Vilja-alan yhteistyöryhmä, Elintarviketeollisuuden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017. Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta

SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017. Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017 Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta 1 1. Johdanto... 3 2. Nykytilan kuvaus... 4 3. Toimintaympäristön muutokset ja haasteet... 5 4. Elinkeino-ohjelman

Lisätiedot

Opitun soveltamista ja kytkemistä yrityksen kehittämiseen

Opitun soveltamista ja kytkemistä yrityksen kehittämiseen Raportteja 19 2013 Opitun soveltamista ja kytkemistä yrityksen kehittämiseen Selvitys työssäoppimisesta TäsmäKoulutus-palvelutuotteessa Milka Kuismanen Opitun soveltamista ja kytkemistä yrityksen kehittämiseen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

Strateginen suunnitelma PTS 2011 2015

Strateginen suunnitelma PTS 2011 2015 Tietotekniikan liitto ry Strateginen suunnitelma PTS Verkostoissamme on voimaa 18.11.2010 PTS 2 (10) Sisällys 1. Toimintaympäristö... 3 2. Missio... 3 3. Visio... 4 4. Arvot... 4 5. SWOT... 5 6. Tavoitteet...

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Herkullista hyvinvointia Itä-Suomesta

Herkullista hyvinvointia Itä-Suomesta Herkullista hyvinvointia Itä-Suomesta Hankesuunnitelmaluonnos KALA RIISTA MARJAT SIENET YRTIT LÄHI- JA LUOMU- RUOKA Vuokko Tuononen Sisä-Savon seutuyhtymä 22.6.2006 1 1 Taustaa...3 1.1 Elintarvikealan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1(8) TAUSTA Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry on vuonna 2007 perustettu toimintaryhmä, jonka tavoitteena on edistää maaseudun elinvoimaisuutta alueellaan. SILMU ry:n toiminta-alue

Lisätiedot

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi YLEINEN TOIMINTA 1. Yhdistyksen tavoite Finnsecurity ry edistää jäsentensä verkostoitumista, keskinäistä yhteistyötä, yhteishenkeä ja osaamista.

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö Elpo-työryhmä Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy hallitus Kunnanhallitus 13.04.2015 Valtuusto 27.04.2015 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Kunnan

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntien EUtoimiston. vuodelle 2010. Tuula Loikkanen South Finland EU-office 2.10.

Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntien EUtoimiston. vuodelle 2010. Tuula Loikkanen South Finland EU-office 2.10. 2010 Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntien EUtoimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Tuula Loikkanen South Finland EU-office 2.10.2009 JOHDANTO Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen Selvitystyön loppuraportti CreaMentors Oy 2008 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa 3 2. Menetelmät 3 3. Kehittämisratkaisut 4 3.1 Välittömästi

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

Taitomarkkinointi-projekti 2007 2008

Taitomarkkinointi-projekti 2007 2008 Taitomarkkinointi-projekti 2007 2008 TIIVISTELMÄ Taitomarkkinointi-projekti on osa Käsi- ja taideteollisuusliiton käsityöelinkeinon kehittämisohjelmaa 2007 2015, joka pohjautuu kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto... 3 1.1. Seudun strategia...3

Lisätiedot

Forssan seudun elinkeinopainotteinen

Forssan seudun elinkeinopainotteinen Forssan seudun elinkeinopainotteinen strategia 2007 Forssan seutu kasvua keskellä Päivitys 25.8.2008 Oy Tero Maksimainen & Kaj Työppönen Lisäykset 2007 ja päivitys 25.8.2008 FSKK, Kirsi Sippola Sisällysluettelo

Lisätiedot