ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI"

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero KAS 553/ /2010 Käsittelijä Merja Rossi Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Valmis RAPORTOINTIKAUSI Raportointikausi PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi Tekemällä oppii Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Valtakunnallinen osio Toimintalinja 3 : Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Projektityyppi Projekti, jossa on henkilöitä mukana Vastuuviranomainen Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT Toteuttajan nimi Kiipulasäätiö Projektin vastuuhenkilön nimi Risto Kostiainen Sähköpostiosoite Puhelinnumero LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT Täyttäjän nimi Kirsi Ek Sähköpostiosoite Puhelinnumero PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Lähtökohta Projektin lähtökohtana on ajatus siitä, että vankien koulutukseen hakeutumista voidaan edistää ammattitaitoisella ja oikein ajoitetulla ohjauksella. Vankien mahdollisuuksia opiskella jo vankeusaikana tulee laajentaa. Projektin edetessä on huomattu, että tämä lähtökohta ja tarve on todellinen ja ajankohtainen. Lähtökohdan saavuttamiseksi on projektin alussa päätetty järjestää yhteistyöpäiviä koko projektin ajan. Päivien aikana kootaan moniammatillinen yhteistyöverkosto ja kehitetään verkoston yhteistä toimintamallia sekä verkostoidutaan uusien toimijoiden kanssa ja saadaan vertaistukea muilta vankien kanssa työskenteleviltä toimijoilta. Kohderyhmä EURA JÄRJESTELMÄ 1/13

2 Projektin kohderyhmäksi on määritelty vankia ohjaavat henkilöt eri organisaatioissa. Kohderyhmä jaettiin projektin alussa neljään ryhmään: 1. Vankien opinto-ohjausta ja työtoimintaa ohjaava henkilökunta vankiloissa 2. Vankien työtoimintaa ohjaava henkilökunta eri organisaatioissa ja yrityksissä 3. Vankien ohjauksesta ja koulutuksesta vastaava henkilökunta oppilaitoksissa 4. Vankien ohjaamisesta vastaava henkilökunta työhallinnossa, Kelassa, sosiaalitoimessa ja kolmannen sektorin toimijoilla Kohderyhmien valinta on onnistunut, eikä tarvetta muutoksiin ole ilmennyt. Kohderyhmä toimii tarpeeksi lähellä välillistä kohderyhmää eli vankeja, jotta kehitetyt mallit ovat siirrettävissä hyvin käytännön toimintaan. Kohderyhmän jäsenet ovat osoittaneet selkeää kiinnostusta vankien opiskelumahdollisuuksien kehittämiselle ja ovat aktiivisesti osallistuneet projektin järjestämiin koulutuksiin ja toiminnan kehittämiseen. Tavoitteet Projektilla on kaksi päätavoitetta: Moniammatillisen yhteistyöverkoston kokoaminen ohjaamaan vankia opinnoissa ja vankeusaikaisen työtoiminnan opinnollistaminen. Nämä tavoitteet ovat osoittautuneet tarpeellisiksi myös kohderyhmiltä saadun palautteen perusteella. Kahden päätavoitteen alle kehittynee projektin aikana myös pienempiä tarpeita ja tavoitteita kohderyhmittäin. Tavoitteita tarkastellaankin jatkuvasti projektin toiminnan aikana ja vuosittain asetetaan tavoitteet kunkin vuoden toiminnalle. Vuoden 2011 tavoitteiksi asetettiin: - Työtoiminnan opinnollistamisen aloittaminen - Vankien opintoihin liittyvien toimintatapojen suunnittelu ja ohjaaminen - Mahdollisuuksien mukaan ensimmäiset pilottikokeilut opinnollistetuissa työkohteissa - Kohderyhmän tarpeet huomioon ottavan koulutuksen järjestäminen - Moniammatillisen yhteistyöverkoston toiminnan kehittäminen - Projektin toiminnasta ja tavoitteista tiedottaminen kohderyhmille 6. PROJEKTIN TOTEUTUKSEN JA YHTEISTYÖN ONNISTUNEISUUS Projektia toteuttavat yhteistyössä Kiipulan ammattiopisto ja Koulutuskeskus Tavastia. Projektipäällikkö ja vuoden 2011 alusta mukaan tullut työhönvalmentaja ovat työsuhteessa Kiipulan ammattiopistoon ja projektityöntekijä Koulutuskeskus Tavastiaan. Projektityöntekijöiden yhteistyö on sujunut hyvin ja työnjako on selkeä. Projektityöntekijä ja työhönvalmentaja keskittyvät pääasiassa vankien työtoiminnan opinnollistamiseen ja projektipäällikkö yhteistyöverkoston luomiseen sekä tapahtumien organisointiin. Projektin aikana tehdään tiivistä yhteistyötä Vanajan vankilan, Metsähallituksen, Hämeenlinnan kaupungin ja Museoviraston vankityötä ohjaavien tahojen kanssa. Kaikissa organisaatioissa ollaan oltu hyvin yhteistyöhaluisia ja sitoutuneita mukaan projektin toimintaan. Oppilaitosten sitoutuminen mukaan toimintaan on ollut vähäisempää ja siihen pitääkin tulevaisuudessa paneutua enemmän. Tekemällä oppii -projekti on tehnyt myös yhteistyötä muiden projektien kanssa. Opin ovi EURA JÄRJESTELMÄ 2/13

3 koordinaatioprojektin kanssa toteutettiin verkostovalmennusta projektin kohderyhmille, Kumppanit työssä hankkeen kanssa toteutettiin yhteistyössä työpaikkaohjaajakoulutusta vankityönjohtajille ja Osaava ohjaus projektin kanssa toteutettiin oppimisvaikeuksiin liittyvää koulutusta. Nivelkytkimen kanssa on työstetty opinnollistamisen työkalua ja Verkko-opetusta vankilaan hankkeen kanssa ollaan yhteydessä. Yhteistyö toisten projektien kanssa on antoisaa ja on sujunut erittäin hyvin. Kansainvälinen opintomatka tehtiin Skotlantiin ja yhteistyö Ayr Collegen ja Casley Huntlyn avovankilan toimijoiden kanssa sujui hyvin. Matkan aikana perehdyttiin Skotlantilaisiin käytäntöihin, niin ammatillisissa opinnoissa kuin avovankilassakin. Vastavuoroisesti Skotlantiin vietiin tietoa meidän toimintatavoista ja Tekemällä oppii -projektin toiminnasta. Matkaraportti on luettavissa projektin nettisivuilla: 7. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Tiedottamista projektin sisäisen tiedottamisen ryhmille: Kiipulan ammattiopisto, Koulutuskeskus Tavastia ja kohderyhmät on hoidettu henkilökohtaisten ja ryhmäkokoontumisten lisäksi mm. sähköpostin ja kirjeiden sekä yleisesitteen, netti- ja facebooksivujen kautta. Edellä mainittujen ohella on ollut tiedotustilaisuuksia/tapaamisia, joissa projektista on keskusteltu ja sitä on esitelty: Kiipulan ammattiopiston johtoryhmä (10 henkeä) Vanajan vankila, Vanajan osasto, (talokokous vangeille 48 henkeä) Vanajan vankila, Ojoisten osasto (talokokous vangeille 28 henkeä) Hämeenlinnan vankila (tiedotustilaisuus 14 henkeä) Kiipulan projektien tapaaminen, Turenki (7 henkeä) Vanajan vankila, Ojoisten osasto (talokokous vangeille 42 henkeä) Kiipulan aikuiskoulutuksen Työryhmäjohtajien kokous, Turenki (6 henkeä) Kiipula, Turenki (projektin tilannekatsaus ja yhteistyö 5 henkeä) Tiedottamista projektin ulkoisen tiedottamisen ryhmille on hoidettu sähköpostin, internet- ja facebooksivujen sekä yleisesitteen avulla. Edellä mainittujen lisäksi on ollut tiedotustilaisuuksia/tapaamisia, joissa projektia on esitelty: Avartajat hanke, Tampere (5 henkeä) Luotsisäätiö, Hämeenlinna (9 henkeä) Rikosseuraamusalan koulutuskeskus, Tikkurila (vankiprojektien kokoontuminen 13 henkeä) Opin ovi koordinaatioprojekti tapaaminen, Kiipula, Turenki (10 henkeä) Nivelkytkin, Jyväskylä (4henkeä) Opin ovi -klinikka, Tampere (lyhyt esittely n. 30 henkeä) Hotelli Vantaa, Tikkurila (ESRA työtoiminnan päivät, esittely ja keskustelu 37 henkeä) RISE keskushallintoyksikkö, Helsinki (Pohjoismaisten vankilaopetuksen päivien suunnittelukokous, lyhyt esittely 15 henkeä) Ajattelutaitoa työpaikalle ohjaajakoulutus, Turku (LSRA ja ISRA työnjohtajat 21 henkeä) Vankiprojektien tapaaminen, RSKK, Tikkurila (16 henkeä) EURA JÄRJESTELMÄ 3/13

4 Käyrän vankila, Aura (projektin esittely 18 henkeä) Vankilaopetuksen päivät, Kiipula (110 henkeä) Vanajan vankiala, Ojoisten osasto (Avoimien ovien päivä, 110 henkeä ) Kansainvälistä tiedottamista tehtiin opintomatkalla Skotlantiin, Ayriin Projektia esiteltiin sekä diaesityksen että yleisesitteen avulla Ayr Collegessa, Castle Huntlyn avovankilassa ja East Ayrshire Councillilla useiden keskustelutilaisuuksien aikana. Tiedottamista on pyritty hoitamaan useaa eri väylää myöden, mutta silti tuntuu, että tiedottamista voisi tehostaa etenkin oppilaitosten suuntaan. Uskon, että tiedottamisessa ollaan kuitenkin onnistuttu melko hyvin, koska kohderyhmien jäsenet ovat hyvin tietoisia projektin tapahtumista ja uusia yhteydenottoja on tullut jatkuvasti. Internet sivuihin kannattaa panostaa, koska se tuntuu olevan useimmiten tiedonlähteenä. Projektin näkyvyyttä voisi lisätä myös osallistumalla aktiivisemmin erilaisiin tilaisuuksiin ja seminaareihin sekä käymällä eri paikoissa kertomassa toiminnasta. 7.1 Projektin mahdollinen internet-osoite 8. ONGELMAT JA SUOSITUKSET Projektissa ei ole ilmennyt suuria ongelmia. Projektin alkuaikoina kysymyksiä herätti vankien opintojen rahoitus, johon ollaan nyt ensimmäisenä soveltamassa oppisopimusta. Tämä rahoitusmuoto sopii tutkintoon johtavaan koulutukseen ja osittain myös osatutkintoihin. Jatkossa on kuitenkin edelleen pohdittava kuinka voisi rahoittaa ja mahdollistaa osatutkintojen suorittamisen paremmin. Projektin näkyvyyden takaamiseksi olisi hyvä lisätä käyntejä esim. eri vankiloissa ja osallistumisia erilaisiin tilaisuuksiin, matkakuluihin varatut kustannukset ovat kuitenkin melko vähäiset ja ne kuluvatkin suurimmalta osin ohjaus- ja konsultointikäynteihin työtoiminnan kohteilla. Projektin tehokkaan toiminnan ja toiminnasta tiedottamisen sekä toimintamallien juurruttamisen kannalta olisi erittäin tärkeää, että matkakuluissa olisi tarpeeksi varaa toiminnalle etenkin viimeisten vuosien ajalle. Projektin edetessä on kiinnitetty huomiota myös erikseen raportoitavien kustannusten kertymiseen. Koska suurin osa kohderyhmistä on valtion palveluksessa olevaa henkilökuntaa, ei erikseen raportoitavia kustannuksia ole kertynyt etenkään yksityisen sektorin puolelta odotetusti. Alustavasti onkin pohdittu yksityisen osittaista korvaamista kuntasektorilta kertyvällä rahoituksella, mutta myös mahdollisuutta jakaa erikseen raportoitavia kustannuksia muihin organisaatioihin on tiedusteltu rahoittajalta. Tähän tiedustelimme mahdollisuutta käyttää esim. Metsähallituksen työntekijöiden kerryttämää erikseen raportoitavaa osuutta. Rahoittajan mukaan asiaa pitää selvittää tarkemmin, mikäli sille akuutti tarve ilmenee. Muutoshakemusta erikseen raportoitavien osalta ei vielä vuoden 2011 aikana tehty, mutta siitä on keskusteltu ohjausryhmässä ja asiaan palataan vuoden 2012 aikana. EURA JÄRJESTELMÄ 4/13

5 9. PROJEKTIN TOIMINTA JA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN Vuoden 2011 tavoitteet - Työtoiminnan opinnollistamisen aloittaminen - Vankien opintoihin liittyvien toimintatapojen suunnittelu ja ohjaaminen - Mahdollisuuksien mukaan ensimmäiset pilottikokeilut opinnollistetuissa työkohteissa - Kohderyhmän tarpeet huomioon ottavan koulutuksen järjestäminen - Moniammatillisen yhteistyöverkoston toiminnan kehittäminen - Projektin toiminnasta ja tavoitteista tiedottaminen kohderyhmille Projektin toiminnan kuvaus vuodelta 2011 Ohjaus- ja neuvontahenkilöstön koulutus Toimintavuoden alussa suunniteltiin kohderyhmille järjestettävien koulutustensisältöjä ja ajankohtia ensimmäisen toimintavuoden tarvekartoituksen perusteella. Alkuvuodesta päätettiin järjestää työpaikkaohjaajakoulutusta vankityönjohtajille ja toinen yhteistyöpäivä verkostoitumisen edistämiseksi. Syksylle suunniteltiin oppimisvaikeuksiin liittyvää koulutusta ja lisäkoulutusta vankien opintojen arviointiin sekä kolmas yhteistyöpäivä. Loppuvuodelle varattiin vielä mahdollisuus kertoa projektin sen hetkisistä saavutuksista ja toimintamalleista. Suunnitelmat toteutuivat hyvin ja vankeja ohjaaville henkilöille niin vankiloissa, oppilaitoksissa, työhallinnossa, yrityksissä kuin muissakin organisaatioissa järjestettiin koulutuksia ja tapaamisia seuraavasti: Työpaikkaohjaajakoulutus (Koulutus järjestettiin yhteistyössä Kumppanit työssä hankkeen kanssa.) Yhteistyöpäivä 2; Verkostovalmennus (Koulutus järjestettiin yhteistyössä Opin ovi koordinaatioprojektin kanssa.) ja Oppimis-info; Erilaisen oppijan tunnistaminen ja kohtaaminen työtehtäviin liittyvissä ohjaustilanteissa (Koulutus järjestettiin yhteistyössä Osaava ohjaus -projektin kanssa.) Näyttötutkintojen arviointikoulutus (Koulutus järjestettiin yhteistyössä Koulutuskeskus Tavastian kanssa.) Yhteistyöpäivä 3; Moniammatillisen yhteistyön mahdollisuudet ja Työpaikkaohjaajakoulutus Opinnollistamisen hyvät käytännöt Koulutuksiin osallistujista suurin osa oli vankeja työtoiminnassa ohjaavia henkilöitä, vankilan muuta henkilökuntaa ja jonkin verran oppilaitosten ja muiden organisaatioiden edustajia. Koulutuksista saatujen palautteiden perusteella kaikki päivät olivat vastanneet osallistuneiden odotuksia ja koulutuksien sisällöt koettiin tarpeellisiksi. Erityisen hyvää palautetta saatiin oppimisvaikeuksiin keskittyvistä Oppimisinfopäivistä, jotka oli suunnattu vankityönjohtajille. Parhaaksi anniksi koettiin vertaistuki ja verkostoituminen sekä ryhmätehtävien aikana kootut työkalut itselle omaan työhön. Myös ohjaamisosaamisen koettiin kehittyneen päivien aikana. EURA JÄRJESTELMÄ 5/13

6 Kevään verkostovalmennuspäivä koettiin vähiten tarpeelliseksi, mutta päivän aikana selkiintyi ajatus siitä, että tarvitsemme kahdenlaisia verkostoja; vertaisverkostoja päivittäin lähityötä vankien kanssa tekeville henkilöille ja moniammatillista verkostoa harvemmin vankeja ohjaaville henkilöille. Ohjaushenkilökunnan valmennus vankilassa Järjestettyjen koulutuspäivien lisäksi vankilan henkilökunta kaipasi henkilökohtaisempaa ohjausta vankien mahdollista opiskelua silmällä pitäen. Ohjaushenkilökunnan valmennusta vankilassa toteutettiin pääsääntöisesti ohjaus- ja konsultointikäynneillä henkilökohtaisesti ja pienryhmissä. Lisäksi pidettiin tiedotustilaisuuksia vankilan henkilökunnalle ja välilliselle kohderyhmälle eli vangeille. Toteutuneet tiedotustilaisuudet yhteistyövankiloissa ovat luetteloituna kohdassa 7. julkisuus ja tiedottaminen sisäisen tiedottamisen kohdassa. Vankien opiskeluun liittyviä ohjaus- ja konsultointikäyntejä vankilalla on järjestetty toimintavuoden aikana seuraavasti: välisenä aikana järjestettiin 8 tapaamista vankien siivoustyötä ohjaavan vartijan kanssa, jolle opastettiin opiskelun ohjaamista työn ohessa ja työvaltaisen oppimisen menetelmiä oltiin mukana kouluttamassa ja tiedottamassa projektista Turussa Länsi- ja Itä-/Pohjois - Suomen aluevankiloiden henkilökunnalle järjestetyssä Ajattelutaitoa työpaikalle kurssiohjaajakoulutuksessa välisenä aikana järjestettiin 11 ohjaus- ja konsultointikäyntiä vankien ohjaus- ja opetushenkilöstön tukemiseksi ja vankien työhönvalmennuksen edistämiseksi Ohjaus ja konsultointikäyntien ohella kohderyhmiä ohjeistettiin etätyöskentelyyn vankien työtoiminnassa opiskelun mahdollisuuksien kartoittamiseksi sekä oppilaitosyhteistyön toimivuuden edistämiseksi. Ohjaushenkilökunta osallistui innokkaasti projektin tarjoamiin koulutuksiin ja kaikki mukana olleet olivat erittäin yhteistyöhalukkaita. Ohjaus- ja konsultointityötä vankiloissa jatketaan edelleen. Työtoiminnan opinnollistaminen Vuoden 2011 keväällä käynnistettiin vankilan ulkopuolisten toimijoiden tarjoamilla vankityökohteilla, Metsähallituksella, Hämeenlinnan kaupungilla ja Museovirastolla vankien työtehtävien kartoitus. Työtehtäviä verrattiin tutkintojen perusteisiin ja näin saatiin selville mitä tutkintoja tai tutkinnon osia työtehtävät vastaa. Eli selvitettiin mitä työtoiminnassa on oikeasti mahdollista oppia työtä tekemällä ja minkä tasoista oppimista voi saavuttaa työtoiminta työssä. Kartoituksen avuksi muokattiin tammikuussa 2011 Jyväskylästä Bovalliuksen Mast-hankkeelta saatuja opinnollistamisen Excel-taulukoita, joihin oli avattu opetussuunnitelmat pajaopintoja varten. Taulukoihin lisättiin kohta, johon voi kuvata vankien työtoiminnan työtehtävät ja mitä niitä tekemällä oppii tutkinnonosittain. Yhteistyötahojen työtoiminnasta nousivat selkeimmin esille kiinteistöpalvelujen, rakennus-, puhdistuspalvelu- ja vaatetusalan työt sekä vähäisessä määrin luonnonvara-ala. Vankien työtehtävistä suurin osa liittyi rakennusalan ja kiinteistöpalvelujen tutkintoihin, tämän vuoksi päätettiin aloittaa työtoiminnan opinnollistaminen näistä koulutusaloista; kiinteistönhoitaja, talonrakentaja ja laitoshuoltaja. EURA JÄRJESTELMÄ 6/13

7 Kevään 2011 aikana vankien työtehtäviin liittyviä kartoituskäyntejä ja työnjohtajien haastatteluja tehtiin: Metsähallitukselle neljä kertaa, Hämeenlinnan kaupungille neljä kertaa, Museovirastolle neljä kertaa ja Vanajan vankilalle kolme kertaa Työtehtävien kartoituksen ja opintomahdollisuuksien kartoittamisen jälkeen selvitettiin vankien mahdollisuutta opiskella oppisopimusrahoitteisesti rakennusalaa. Hämeenlinnan Oppisopimustoimistolla keskusteltiin asiasta kesäkuun alussa Hämeenlinnan Oppisopimustoimistolta lähdettiin innokkaasti mukaan kehittämään vankien opiskelumahdollisuuksia. Opinnollistamisen yhteistyöpalaveri toteutettiin käytännön asioiden sopimiseksi. Palaverin aikana sovittiin Metsähallituksen, Hämeenlinnan kaupungin ja Vanajan vankilan kanssa poikkeuksellisista järjestelyistä, kuten vankien mahdollisuudesta vaihtaa työkohdetta opintojen niin vaatiessa ja vankien mahdollisuus saada siirtolatyöpalkkaa myös tietopuolisen opetuksen päiviltä. Lisäksi selvitettiin oppisopimuskoulutuksen ehdot ja erityisjärjestelyt, kuten se, että vaikka vankila on työnantaja, niin opiskelu tapahtuu vankilan yhteistyökumppaneiden työkohteilla ja tietopuolinen opetus vankilan sitä varten järjestämissä tiloissa. Lisäksi keskusteltiin projektin tarjoamasta lisäpanoksesta vankien opiskelun tueksi, keskustelussa esille nousi mm. työhönvalmentajan tuki ja projektin tarjoamat koulutukset vankeja ohjaaville henkilöille. Syksyn toiminta vankien työtoiminnan opinnollistamisessa keskittyi rakennusalan ensimmäisten pilottiopintojen käynnistämiseen. Vangeille kerrottiin opiskelumahdollisuudesta ja opintojen toteuttamisesta työvaltaisesti Metsähallituksen ja Hämeenlinnan kaupungin työkohteilla. Opiskelusta saatiin innostumaan kahdeksan vankia, joista yksi karsiutui pois ryhmästä vankilan ehtojen perusteella ja toinen koska oli jo opiskelija toisessa oppilaitoksessa. Lopulta useiden käytännön toimintaa selvittävien tapaamisten ja työkohteiden kiertämisen jälkeen marraskuussa saatiin opiskelu alkamaan käytännössä. Syksyn 2011 aikana rakennusalan opintoihin liittyvää toimintaa: välisenä aikana järjestettiin 8 tapaamista työtoiminnan soveltuvuudesta rakennusalan perustutkinnon suorittamiseen. Palavereissa kartoitettiin työkohteita yhteistyössä vankien opetuksen tarjoavan oppilaitoksen; Koulutuskeskus Tavastian rakennusalan opettajan ja työtoimintaa tarjoavien tahojen työnjohtajien/työpaikkaohjaajien kanssa. Lisäksi sovittiin käytännön järjestelyistä työpaikoilla ja vankilalla opintojen suhteen Järjestettiin rakennusalan perustutkinto opiskelijaksi hakeutuvien vankien haastattelut ja henkilökohtaistamiskeskustelut Vanajan vankilalla keskusteltiin oppisopimuskoulutuksen toteutuksesta Vankien oppisopimusopiskelun arviointiohjeistus työpaikkaohjaajille Vankilan edustaja ja vanki sekä oppisopimustoimiston edustaja allekirjoittivat sopimukset oppisopimuskoulutuksesta Ensimmäisten vankien rakennusalan opinnot alkoivat opinnollistetussa työtoiminnassa EURA JÄRJESTELMÄ 7/13

8 Rakennusalan opintokokonaisuuden suunnittelun ohella syksyn aikana käynnistettiin myös yhden vangin opiskelu perinteisellä oppisopimuskoulutuksella laitoshuoltajaksi. Tämä koulutussopimus allekirjoitettiin Laitoshuoltajaksi opiskeleva vanki suorittaa työssäoppimista vankilalla ja tietopuolisen osuuden Koulutuskeskus Tavastialla. Loppuvuodesta järjestettiin vielä kaksi tapaamista ( ja ) Vanajan vankilan sisäisillä työkohteilla kiinteistöpalveluiden työtehtävien kartoittamiseksi ja näiden työtehtävien opinnollistamisen käynnistämiseksi. Ensimmäiset Kiinteistöpalveluiden opinnot on suunniteltu toteutettavaksi opetussuunnitelmaperusteisesti, työvaltaisen opiskelun menetelmällä Kiipulan ammattiopiston kanssa yhteistyössä. Ensimmäisten pilottikokeiluiden on tarkoitus käynnistyä heti vuoden 2012 alussa. Oppilaitosten ohjausosaamisen kehittäminen Keväällä 2011 järjestettiin oppilaitosten ohjausosaamisen kehittämiseksi vankien ohjauksen parissa koulutuspäivä, jolloin osallistujilla oli mahdollisuus kuulla ja keskustella vankeustuomion aikana opiskelusta ja siihen liittyvistä rajoituksista ja mahdollisuuksista. Näitä aiheita käsittelevä Vanki-infopäivä järjestettiin Saadun palautteen perusteella päivä koettiin tarpeelliseksi ja anti hyväksi. Lisääkin koulutusta aiheesta toivottiin. Kuten muissakin järjestetyissä koulutuksissa yhdeksi parhaista puolista mainittiin verkostoitumisen mahdollisuus ja uusien ihmisten tapaaminen. Uusintaa tämän vanki-infopäivän tyyppisestä päivästä on toivottu, joten suunnitteilla on vuodella 2012 uusi oppilaitoksille suunnattu tietoiskupäivä aiheella Avovankilasta opiskelemassa ammattiin. Ohjausosaamisen kehittämiseen liittyen projektin työhönvalmentaja on ollut mukana Työhönvalmentajien yhteistyöpalavereissa (20.10 ja ) tuomassa esille vankien ohjauksen näkökulmaa. Yritysvalmennus Yrityksille on tarjottu mahdollisuutta osallistua ohjaushenkilökunnalle suunnattuihin työpaikkaohjaajakoulutuksiin sekä keväällä että syksyllä. Lisäksi on tehty yhteistyötä Kumppanit työssä hankkeen järjestämän Työpaikkaohjaajien verkottumispäivän markkinoinnissa tekemällä oppii -projektin kohderyhmille. Työpaikkaohjaajien verkottumispäivä järjestettiin Kiipulassa. Yritysten mukaan tuleminen projektin toimintaan on ollut melko vähäistä. Näyttäisi siltä, että vankien työllistyminen yksityisyrityksiin on mahdollista vain joillakin harvoilla aloilla ja ennakkoluulot vankeja kohtaan ovat edelleen kovin suuret. Tällä alueella projektilla riittää vielä työtä, jotta ennakkoluuloja saadaan karsittua ja yhteistyötä yritysten kanssa lisättyä. Levittäminen ja yhteistyö EURA JÄRJESTELMÄ 8/13

9 Toimintavuonna 2011 on tehty paljon antoisaa yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa. Kuten aiemminkin on kerrottu, on useita koulutuksia järjestetty yhteistyössä muiden projektien kanssa. Yhteistyössä on pystytty tarjoamaan kohderyhmille laajempia koulutuskokonaisuuksia kustannustehokkaasti. Seuraavassa on lista vuonna 2011 toteutuneista yhteistyötapaamisista eri toimijoiden kanssa. Tapaamisissa on keskusteltu erilaisista yhteistyön mahdollisuuksista ja yhteisistä teemoista. Osaava ohjaus-projektin kanssa on myös suunniteltu ja toteutettu yhteinen koulutus oppimisvaikeuksista molempien projektien kohderyhmille syksyllä Yhteistyötapaamisia vuonna 2011: Keskuspuiston ammattiopisto, Helsinki (vertaisarviointi-malli) Tekemällä ammattiin hanke, Akaa Tekemällä ammattiin -koulutus, Hämeenlinna Selvitys vankilaopetuksen järjestämisestä -hanke ja vankilaopetuksen päivät, Turenki Oppimisvaikeuksista vapaaksi hanke, Hämeenlinnan Yhdyskuntaseuraamustoimisto Ohjausta ammattiin loppuseminaari, Hämeenlinna Monimuotoisen ohjauksen teemapäivä, Hämeenlinna Keskuspuisto, Metsälän toimipaikka, Osaava Ohjaus-projekti Verkko-opetus ja oppiminen vankilassa, Oulu Verkko-opetus ja oppiminen vankilassa, Webex-tapaaminen Metsähallitus, Padasjoki Hero, Helsinki, Osaava ohjaus -projekti Nuorten työpaja, Turenki Keskuspuisto, Metsälän toimpaikka, Osaava ohjaus -Projekti Opin ovi -klinikka, Jyväskylä Erilaisten oppijoiden teematyöryhmä, Helsinki Verkko-opetus ja oppiminen vankilassa, Webex-tapaaminen Projektin toiminnan tueksi vuonna 2011 on osallistuttu myös erilaisiin tilaisuuksiin, joiden anti on auttanut kohderyhmille suunnattujen koulutusten toteutuksissa, lisännyt osaamista tiedottamisessa ja projektin toiminnan arvioinnissa. Näissä tilaisuuksissa on myös ollut mahdollisuus verkostoitua eri toimijoiden kanssa ja tuoda Tekemällä oppii -projektin toimintaa tietoisuuteen. Tilaisuuksia joihin on osallistuttu vuonna 2011: Facebook-koulutus, Hämeenlinna Sosiaalinen media, Ammattiopiston kehittämispäivä, Kiipulan ammattiopisto Projektityöpäivä, Kiipulan ammattiopisto Palkkasihteerien kokous, Kiipulan ammattiopisto Verkostoituva asiantuntijuus, Hämeenlinna Työpaikkaohjaajien kouluttajien koulutus, Kiipulan ammattiopisto 1.4. ja Kuvallinen ilmaisu, Hämeenlinna Projektin itsearviointi, puhelinhaastattelu, toteuttaja Kuntoutussäätiö EURA JÄRJESTELMÄ 9/13

10 Sähköinen projektin itsearviointi, toteuttaja Kuntoutussäätiö Ammattiopiston kehittämispäivä, Kiipulan ammattiopisto Ammattiopiston henkilöstöpäivä, Kiipulan ammattiopisto Työpaikkaohjaajien kouluttajien kokous, Kiipulan ammattiopisto Aikuisten erityisohjaus, Hämeenlinna Työlainsäädäntö osatyökykyisille ja vammaisille, Vates-säätiö, Jyväskylä Ajankohtainen koululainsäädäntö, Hämeenlinna Kumppanit työssä hankkeen loppuseminaari, Hämeenlinna ADHD -koulutus, Kumppanit työssä hanke, Kiipulan ammattiopisto Opinpaikka, Jyväskylä Projektien viestintäpäivä, Kiipulan ammattiopisto Yhteistyön avaimet ohjauksessa, Tampere Arviointi ja palaute työssäoppimisessa, Educa, Helsinki Mast-hankkeen yhteistyöseminaari, Kiipulan ammattiopisto Aikuiskoulutuksen kehittämispäivä, Kiipulan ammattiopisto Ammattiopiston henkilöstöpäivä, Kiipulan ammattiopisto Ajattelutaitoa työpaikalle akkreditointi, Rikosseuraamusalan keskushallintoyksikkö, Helsinki Tekemällä oppii -projektin ohjausryhmä kokoontui vuonna 2011 kolme kertaa; Koulutuskeskus Tavastialla, Hämeenlinnassa Kiipulan ammattiopistolla Turengissa ja Kiipulan ammattiopistolla Perttulan toimipaikassa Hämeenlinnassa Tavoitteiden saavuttaminen Projektin ensimmäinen itsearviointi toteutettiin Kuntoutussäätiön avulla keväällä Itsearviointikysely lähetettiin projektin henkilöstön lisäksi ohjausryhmälle ja lähimpien yhteistyöyritysten edustajille, yhteensä 15 henkilölle. Vastauksia tuli 9kpl. Itsearvioinnin tuloksia käsiteltiin ohjausryhmän kokouksessa Itsearvioinnin perusteella projektin alku on mennyt hyvin ja edennyt tavoitteiden mukaisesti. Projektin vaikuttavuutta oli vielä vaikea arvioida, koska toiminta on vasta alussa. Itsearvioinnissa esille nousi muutamia haasteellisia kohtia; - Yritysten mukaan saaminen on haasteellista - Matkustusmäärärahat ovat melko niukat - Henkilöstökustannuksia ei voida ohjata projektiin osallistuvien palkkakustannuksiin, jolloin omien talojen henkilökunnan osallistuminen ja sitoutuminen projektin toimintaan on haasteellista ja hankalaa. Itsearvioinnin perusteella voitiin todeta, että projektin on edennyt sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Projektin toiminnassa positiivista palautetta tuli erityisesti seuraavista asioista: - Työelämälähtöisyys - Erilaisten oppijoiden (vankien) huomioiminen toiminnan suunnittelussa - Motivoitunut kohderyhmä EURA JÄRJESTELMÄ 10/13

11 - Projektin johtaminen Luvun alussa mainittujen tavoitteiden saavuttaminen: - Työtoiminnan opinnollistamisen aloittaminen Opinnollistaminen on edennyt tavoitteiden mukaisesti ja vankityökohteiden työtehtävät on saatu kartoitettua ja esille nousseet mahdollisuudet oppimiseen on selvillä. Kartoituksen avuksi on kehitetty Bovalliuksen luomaa Excel-pohjaista työkalua, jota voidaan hyödyntää tulevaisuudessa myös muiden työkohteiden työtehtävien opinnollistamiseen. - Vankien opintoihin liittyvien toimintatapojen suunnittelu ja ohjaaminen Neuvottelut erilaisista opiskelumuodoista ovat edenneet odotetusti ja yhteistyötä on tehty näyttötutkintopohjaisten opintojen suhteen Hämeenlinnan oppisopimustoimiston ja Koulutuskeskus Tavastian kanssa sekä opetussuunnitelmaperusteisten opintojen suhteen Kiipulan ammattiopiston kanssa. Vanajan vankilalla on kehitetty vankien opintoihin ohjauksen toimintaa lisäämällä rikosseuraamusesimiesten tietoisuutta mahdollisuuksista ja ohjeistamalla sekä heitä että vankeja opintoihin hakeutumisessa. - Mahdollisuuksien mukaan ensimmäiset pilottikokeilut opinnollistetuissa työkohteissa Pilottikokeiluna ensimmäiset vangit (6 henkilöä) aloittivat Rakennusalan, Talonrakentajan opinnoissa syksyllä 2011 ja yksi vanki Laitoshuoltajan opinnoissa oppisopimuskoulutuksena. Kahden vangin opiskelun aloittamista valmisteltiin myös Kiinteistöpalveluiden, kiinteistöhuoltajan opintoihin opetussuunnitelmaperusteisesti Kiipulan ammattiopistolle. - Kohderyhmän tarpeet huomioon ottavan koulutuksen järjestäminen Kohderyhmien tarpeisiin liittyviin aihealueisiin tutustuminen osallistumalla seminaareihin ja koulutuksiin antaa tukea hyvien koulutuspäivien suunnitteluun ja toteutukseen. Vuonna 2011 kohderyhmille järjestettiin kahdeksan koulutuspäivää, joiden sisällöissä pyrittiin ottamaan huomioon kohderyhmien toiveet, joita ensimmäisen vuoden kartoituksen perusteella olivat mm. turvallisuus, työn opastaminen, oppimisvaikeudet ja vangin tekemän työn hyödyntäminen vangin tulevaisuuden kannalta. Palautteiden perusteella koulutuspäivät vastasivat hyvin osallistuneiden odotuksia ja ne koettiin erittäin tarpeellisiksi. - Moniammatillisen yhteistyöverkoston toiminnan kehittäminen Verkostoyhteistyön tarve on selkeästi olemassa, mutta myös erittäin laajassa mittakaavassa jo olemassa. On ilmennyt tarve kahdenlaisille verkostoille. Moniammatillinen yhteistyö vankien ohjauksessa on toiminut nykyiselläänkin, mutta tapaamisia ja toimintatapojen hiomista on kaivattu. Tätä työtä on aloitettu vuoden 2011 lopulla. Tärkeimmäksi tarpeeksi on kuitenkin noussut tällä hetkellä puuttuvan vertaisverkoston luominen vankien kanssa päivittäin lähityötä tekeville tahoille, kuten työnjohtajille ja ohjaajille eri organisaatioissa. Vertaisverkostoissa heillä on mahdollisuus jakaa kokemuksiaan ja tukea toinen toisiaan sekä kehittää yhteisiä toimintatapoja ja -malleja vankien ohjaukseen. Tähän tarpeeseen projekti on vuonna 2011 pyrkinyt vastaamaan koulutuspäivillä ja niiden yhteydessä järjestetyillä ryhmätyöskentely osuuksilla. EURA JÄRJESTELMÄ 11/13

12 - Projektin toiminnasta ja tavoitteista tiedottaminen kohderyhmille Projektin tiedotustilaisuuksiin osallistui vuonna 2011 yhteensä 333 henkilöä, koko projektin aikana tiedotustilaisuuksiin on tähän mennessä osallistunut 928 henkilöä. Tiedottamista on hoidettu usean eri väylän kautta. Kohderyhmät on tavoitettu melko hyvin ja projektin toimintaan on saatu mukaan mukavasti osallistujia. Projektissa on aloittaneita henkilöitä tässä vaiheessa 88, näistä 42 naisia. Lähiopetuspäiviä on kertynyt yhteensä 200, etäopetuspäiviä 102 ja ohjaus- ja konsultointipäiviä 42. Tavoitteissa olevien etäopetuspäivien ja ohjaus- ja konsultointipäivien määrät ovat hurjan suuret kohderyhmän kokoon nähden ja näiden kerryttämisessä ollaan hieman jäljessä tavoitteista, mutta lähiopetuspäivien määrä tulee varmasti olemaan odotettua suurempi. 10. PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS Projektin aikana kehitetään työvaltaisen opiskelun mahdollisuuksia vankilan sisäisen ja ulkoisen työtoiminnan kohteissa. Etenkin mahdollisuus suorittaa opintoja vankeusaikana vankilan yhteistyökumppaneiden työpisteillä on uutta. Mahdollisuus saada tunnustusta osaamisesta vankilan ulkopuoliselta taholta antaa vangeille paremmat mahdollisuudet työllistymiseen ja yhteiskuntaan integroitumiseen. Projektin avulla pyritään luomaan uusi, laajempi yhteistyöverkosto vangin opinto- ja työllisyyspolun avuksi. Moniammatillisen yhteistyöverkoston kokoaminen on aloitettu. Yhteistyöverkoston toimintatapoja ja vangeille tarjottavien palveluiden toimivuutta tullaan kehittämään ja uudistamaan projektin aikana. Vankien kanssa työskenteleville henkilöille järjestetään Moniammatillisen yhteistyön iltapäiviä, joiden aikana toimintatapoja esitellään ja yhteistyön uusia kuvioita hiotaan tulevaisuutta silmällä pitäen. 11. PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET Projektin toimenpiteitä pyritään tarjoamaan tasa-arvoisesti kaikille. Projektissa vuoden 2011 loppuun mennessä aloittaneista 88 henkilöstä naisia on 42. Myös välilliselle kohderyhmälle eli vangeille pyritään tarjoamaan tasa-arvoiset mahdollisuudet opiskeluun vankeustuomion laadusta tai sukupuolesta riippumatta. Vuoden 2011 aikana ensimmäisessä pilottiryhmässä työvaltaisessa opiskelussa työtoiminnan kohteilla aloitti 6 miesvankia sekä yksi naisvanki ja vuoden 2012 alussa opiskelun tulee aloittamaan kaksi naisvankia lisää. 12. HYVÄT KÄYTÄNNÖT Toimintavuoden 2011 aikana on luotu vangeille uudenlainen mahdollisuus suorittaa rakennusalan opintoja työvaltaisesti vankeusaikana. Perinteistä vankilan sisällä suoritettua oppisopimuskoulutusta on laajennettu siten, että vankien on mahdollista suorittaa näyttötutkintopohjaisia opintoja vankilan ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden vankityökohteilla. Tavoitteena on laajentaa opintomahdollisuuksia myös opetussuunnitelmapohjaisiin työvaltaisiin opintoihin. Moniammatillinen yhteistyö on vankien ohjauksessa tärkeää ja tämän toiminnan edistämiseksi projekti on EURA JÄRJESTELMÄ 12/13

13 luonut yhteistyöiltapäivät, joiden aikana eri tahoilla on mahdollisuus tutustua toistensa toimintaan ja pohtia yhteistyötapoja vangin vapautumiseen, koulutukseen ja työllistymiseen liittyvien kysymysten parissa säännöllisesti. Tavoitteena on saada moniammatilliset yhteistyöiltapäivät kaksi kertaa vuodessa pysyväksi toiminnaksi. 13. TOIMINNAN JATKUVUUS Projektin toiminnan tavoitteena on luoda sellaisia opintomahdollisuuksia vangeille, jotka voidaan toteuttaa myös jatkossa projektin päätyttyä. Vuoden 2011 aikana aloitettujen ensimmäisten vankien opintojen järjestäminen oppisopimuspohjaisesti luo mahdollisuuden jatkaa toimintaa myös jatkossa samoin. Vangeille luotujen opintomahdollisuuksien ohella vankien ohjaushenkilöstön osaamisen kehittäminen ja uusien toimintatapojen juurruttaminen osaksi jokapäiväistä toimintaa pyritään järjestämään tehokkaan tiedottamisen ja kouluttamisen avulla. Kun koko henkilöstö on tietoinen toiminnasta ja osaa ohjata vankia voi uusi toimintatapa jatkua projektin loputtuakin. Moniammatillisen ohjauksen yhteistyöpäivien aikana on aloitettu työstämään uusia toimintatapoja ja luomaan säännöllistä kokoontumiskulttuuria. Toiminnan edetessä pyritään löytämään eri organisaatioista vastuuhenkilöt, joiden tehtävänä tulee olemaan yhteistyötoiminnan ylläpitäminen ja kokemusten levittäminen projektin jälkeen. Kaikkien toimintamallien on tarkoitus olla sellaisia, että ne ovat monistettavissa ja mahdollisia ottaa käyttöön myös muissa vankiloissa ja muilla alueilla. Päiväys ja allekirjoitus Kirsi Ek projektipäällikkö EURA JÄRJESTELMÄ 13/13

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus LOPPURAPORTTI momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Perustiedot projektista Projektin nimi: ESR-Momu-toko Monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutusprojekti Projektikoodi: 85159 Tavoiteohjelma:

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11582 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.01.2015 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

kuului myös yleisesti kuntoutujien ja osatyökykyisten palveluketjujen sujuvoittamisen edistäminen poikkihallinnollisissa yhteistyöverkostoissa.

kuului myös yleisesti kuntoutujien ja osatyökykyisten palveluketjujen sujuvoittamisen edistäminen poikkihallinnollisissa yhteistyöverkostoissa. ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 27.06.2012 Diaarinumero SATELY/579/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Vataja Puhelinnumero 0295 022 085 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11661 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Johdanto 4 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 5 1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 5 2 Koutsin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 3.7.2009 Diaarinumero 28/542/2008 Käsittelijä Laura Jauhola Puhelinnumero

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA?

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA? Anna Launonen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA? Päättyneiden tavoite 3 -ohjelman ESR-projektien 2000 2003 loppuraporttien

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET Vuonna 2009 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden alkukartoitusten yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Sirpa

Lisätiedot

1.10.2005-30.4.2008. Oulun työvoiman palvelukeskus

1.10.2005-30.4.2008. Oulun työvoiman palvelukeskus OULUN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN PALVELUTUOTANNON JA TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.10.2005-30.4.2008 Oulun työvoiman palvelukeskus 19.5.2008 Hanketiivistelmä Hankenimi: Oulun työvoiman

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 16.4.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 On kuitenkin samalla ilmeistä, että Osaava-hanke on poikkeuksellisen kattava hanke, jolla on mahdollisuuksia tartuttaa koko koululaitos uusilla ajatuksilla. (Ohjelman väliarviointi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.09.2012 Diaarinumero UUDELY/1923/05.02.07/2012 Käsittelijä

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Kokemuksia syrjäytymisen ehkäisy -projektien tuloksista ja toteuttamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa Leena Nikander ja Juha Lahtinen (toim.) Hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 2 Sisältö Kiipulasäätiö...2 Sisältö...3 Muutoksesta voimaa uuteen kasvuun...4 Työtä

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin Toim. Arto O. Vehkomäki Sisällysluettelo 1 Esipuhe 4 2 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 6 2.1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 6 2.2 Koutsin

Lisätiedot

Kiipula. Kiipulasäätiö

Kiipula. Kiipulasäätiö Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tarja Frisk Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun ottamatta

Lisätiedot

Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen. Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen

Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen. Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen KIRJOITTAJAT Marja-Anneli Hynynen, TtM, Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysalan lehtori Savonia-ammattikorkeakoulussa.

Lisätiedot

Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2004

Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2004 Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2004 Hanne Laukkanen Joensuun yliopisto Sosiologian laitos Koulutuksen yhteiskunnalliskulttuurisen tutkimuksen yksikkö 28.5.2005 1 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Noste-hankkeiden

Lisätiedot

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1.1.2008 30.6.2011 2 TIIVISTELMÄ Välke välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 oli alueen kuntien ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot