ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI"

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero KAS 553/ /2010 Käsittelijä Merja Rossi Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Valmis RAPORTOINTIKAUSI Raportointikausi PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi Tekemällä oppii Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Valtakunnallinen osio Toimintalinja 3 : Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Projektityyppi Projekti, jossa on henkilöitä mukana Vastuuviranomainen Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT Toteuttajan nimi Kiipulasäätiö Projektin vastuuhenkilön nimi Risto Kostiainen Sähköpostiosoite Puhelinnumero LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT Täyttäjän nimi Kirsi Ek Sähköpostiosoite Puhelinnumero PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Lähtökohta Projektin lähtökohtana on ajatus siitä, että vankien koulutukseen hakeutumista voidaan edistää ammattitaitoisella ja oikein ajoitetulla ohjauksella. Vankien mahdollisuuksia opiskella jo vankeusaikana tulee laajentaa. Projektin edetessä on huomattu, että tämä lähtökohta ja tarve on todellinen ja ajankohtainen. Lähtökohdan saavuttamiseksi on projektin alussa päätetty järjestää yhteistyöpäiviä koko projektin ajan. Päivien aikana kootaan moniammatillinen yhteistyöverkosto ja kehitetään verkoston yhteistä toimintamallia sekä verkostoidutaan uusien toimijoiden kanssa ja saadaan vertaistukea muilta vankien kanssa työskenteleviltä toimijoilta. Kohderyhmä EURA JÄRJESTELMÄ 1/13

2 Projektin kohderyhmäksi on määritelty vankia ohjaavat henkilöt eri organisaatioissa. Kohderyhmä jaettiin projektin alussa neljään ryhmään: 1. Vankien opinto-ohjausta ja työtoimintaa ohjaava henkilökunta vankiloissa 2. Vankien työtoimintaa ohjaava henkilökunta eri organisaatioissa ja yrityksissä 3. Vankien ohjauksesta ja koulutuksesta vastaava henkilökunta oppilaitoksissa 4. Vankien ohjaamisesta vastaava henkilökunta työhallinnossa, Kelassa, sosiaalitoimessa ja kolmannen sektorin toimijoilla Kohderyhmien valinta on onnistunut, eikä tarvetta muutoksiin ole ilmennyt. Kohderyhmä toimii tarpeeksi lähellä välillistä kohderyhmää eli vankeja, jotta kehitetyt mallit ovat siirrettävissä hyvin käytännön toimintaan. Kohderyhmän jäsenet ovat osoittaneet selkeää kiinnostusta vankien opiskelumahdollisuuksien kehittämiselle ja ovat aktiivisesti osallistuneet projektin järjestämiin koulutuksiin ja toiminnan kehittämiseen. Tavoitteet Projektilla on kaksi päätavoitetta: Moniammatillisen yhteistyöverkoston kokoaminen ohjaamaan vankia opinnoissa ja vankeusaikaisen työtoiminnan opinnollistaminen. Nämä tavoitteet ovat osoittautuneet tarpeellisiksi myös kohderyhmiltä saadun palautteen perusteella. Kahden päätavoitteen alle kehittynee projektin aikana myös pienempiä tarpeita ja tavoitteita kohderyhmittäin. Tavoitteita tarkastellaankin jatkuvasti projektin toiminnan aikana ja vuosittain asetetaan tavoitteet kunkin vuoden toiminnalle. Vuoden 2011 tavoitteiksi asetettiin: - Työtoiminnan opinnollistamisen aloittaminen - Vankien opintoihin liittyvien toimintatapojen suunnittelu ja ohjaaminen - Mahdollisuuksien mukaan ensimmäiset pilottikokeilut opinnollistetuissa työkohteissa - Kohderyhmän tarpeet huomioon ottavan koulutuksen järjestäminen - Moniammatillisen yhteistyöverkoston toiminnan kehittäminen - Projektin toiminnasta ja tavoitteista tiedottaminen kohderyhmille 6. PROJEKTIN TOTEUTUKSEN JA YHTEISTYÖN ONNISTUNEISUUS Projektia toteuttavat yhteistyössä Kiipulan ammattiopisto ja Koulutuskeskus Tavastia. Projektipäällikkö ja vuoden 2011 alusta mukaan tullut työhönvalmentaja ovat työsuhteessa Kiipulan ammattiopistoon ja projektityöntekijä Koulutuskeskus Tavastiaan. Projektityöntekijöiden yhteistyö on sujunut hyvin ja työnjako on selkeä. Projektityöntekijä ja työhönvalmentaja keskittyvät pääasiassa vankien työtoiminnan opinnollistamiseen ja projektipäällikkö yhteistyöverkoston luomiseen sekä tapahtumien organisointiin. Projektin aikana tehdään tiivistä yhteistyötä Vanajan vankilan, Metsähallituksen, Hämeenlinnan kaupungin ja Museoviraston vankityötä ohjaavien tahojen kanssa. Kaikissa organisaatioissa ollaan oltu hyvin yhteistyöhaluisia ja sitoutuneita mukaan projektin toimintaan. Oppilaitosten sitoutuminen mukaan toimintaan on ollut vähäisempää ja siihen pitääkin tulevaisuudessa paneutua enemmän. Tekemällä oppii -projekti on tehnyt myös yhteistyötä muiden projektien kanssa. Opin ovi EURA JÄRJESTELMÄ 2/13

3 koordinaatioprojektin kanssa toteutettiin verkostovalmennusta projektin kohderyhmille, Kumppanit työssä hankkeen kanssa toteutettiin yhteistyössä työpaikkaohjaajakoulutusta vankityönjohtajille ja Osaava ohjaus projektin kanssa toteutettiin oppimisvaikeuksiin liittyvää koulutusta. Nivelkytkimen kanssa on työstetty opinnollistamisen työkalua ja Verkko-opetusta vankilaan hankkeen kanssa ollaan yhteydessä. Yhteistyö toisten projektien kanssa on antoisaa ja on sujunut erittäin hyvin. Kansainvälinen opintomatka tehtiin Skotlantiin ja yhteistyö Ayr Collegen ja Casley Huntlyn avovankilan toimijoiden kanssa sujui hyvin. Matkan aikana perehdyttiin Skotlantilaisiin käytäntöihin, niin ammatillisissa opinnoissa kuin avovankilassakin. Vastavuoroisesti Skotlantiin vietiin tietoa meidän toimintatavoista ja Tekemällä oppii -projektin toiminnasta. Matkaraportti on luettavissa projektin nettisivuilla: 7. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Tiedottamista projektin sisäisen tiedottamisen ryhmille: Kiipulan ammattiopisto, Koulutuskeskus Tavastia ja kohderyhmät on hoidettu henkilökohtaisten ja ryhmäkokoontumisten lisäksi mm. sähköpostin ja kirjeiden sekä yleisesitteen, netti- ja facebooksivujen kautta. Edellä mainittujen ohella on ollut tiedotustilaisuuksia/tapaamisia, joissa projektista on keskusteltu ja sitä on esitelty: Kiipulan ammattiopiston johtoryhmä (10 henkeä) Vanajan vankila, Vanajan osasto, (talokokous vangeille 48 henkeä) Vanajan vankila, Ojoisten osasto (talokokous vangeille 28 henkeä) Hämeenlinnan vankila (tiedotustilaisuus 14 henkeä) Kiipulan projektien tapaaminen, Turenki (7 henkeä) Vanajan vankila, Ojoisten osasto (talokokous vangeille 42 henkeä) Kiipulan aikuiskoulutuksen Työryhmäjohtajien kokous, Turenki (6 henkeä) Kiipula, Turenki (projektin tilannekatsaus ja yhteistyö 5 henkeä) Tiedottamista projektin ulkoisen tiedottamisen ryhmille on hoidettu sähköpostin, internet- ja facebooksivujen sekä yleisesitteen avulla. Edellä mainittujen lisäksi on ollut tiedotustilaisuuksia/tapaamisia, joissa projektia on esitelty: Avartajat hanke, Tampere (5 henkeä) Luotsisäätiö, Hämeenlinna (9 henkeä) Rikosseuraamusalan koulutuskeskus, Tikkurila (vankiprojektien kokoontuminen 13 henkeä) Opin ovi koordinaatioprojekti tapaaminen, Kiipula, Turenki (10 henkeä) Nivelkytkin, Jyväskylä (4henkeä) Opin ovi -klinikka, Tampere (lyhyt esittely n. 30 henkeä) Hotelli Vantaa, Tikkurila (ESRA työtoiminnan päivät, esittely ja keskustelu 37 henkeä) RISE keskushallintoyksikkö, Helsinki (Pohjoismaisten vankilaopetuksen päivien suunnittelukokous, lyhyt esittely 15 henkeä) Ajattelutaitoa työpaikalle ohjaajakoulutus, Turku (LSRA ja ISRA työnjohtajat 21 henkeä) Vankiprojektien tapaaminen, RSKK, Tikkurila (16 henkeä) EURA JÄRJESTELMÄ 3/13

4 Käyrän vankila, Aura (projektin esittely 18 henkeä) Vankilaopetuksen päivät, Kiipula (110 henkeä) Vanajan vankiala, Ojoisten osasto (Avoimien ovien päivä, 110 henkeä ) Kansainvälistä tiedottamista tehtiin opintomatkalla Skotlantiin, Ayriin Projektia esiteltiin sekä diaesityksen että yleisesitteen avulla Ayr Collegessa, Castle Huntlyn avovankilassa ja East Ayrshire Councillilla useiden keskustelutilaisuuksien aikana. Tiedottamista on pyritty hoitamaan useaa eri väylää myöden, mutta silti tuntuu, että tiedottamista voisi tehostaa etenkin oppilaitosten suuntaan. Uskon, että tiedottamisessa ollaan kuitenkin onnistuttu melko hyvin, koska kohderyhmien jäsenet ovat hyvin tietoisia projektin tapahtumista ja uusia yhteydenottoja on tullut jatkuvasti. Internet sivuihin kannattaa panostaa, koska se tuntuu olevan useimmiten tiedonlähteenä. Projektin näkyvyyttä voisi lisätä myös osallistumalla aktiivisemmin erilaisiin tilaisuuksiin ja seminaareihin sekä käymällä eri paikoissa kertomassa toiminnasta. 7.1 Projektin mahdollinen internet-osoite 8. ONGELMAT JA SUOSITUKSET Projektissa ei ole ilmennyt suuria ongelmia. Projektin alkuaikoina kysymyksiä herätti vankien opintojen rahoitus, johon ollaan nyt ensimmäisenä soveltamassa oppisopimusta. Tämä rahoitusmuoto sopii tutkintoon johtavaan koulutukseen ja osittain myös osatutkintoihin. Jatkossa on kuitenkin edelleen pohdittava kuinka voisi rahoittaa ja mahdollistaa osatutkintojen suorittamisen paremmin. Projektin näkyvyyden takaamiseksi olisi hyvä lisätä käyntejä esim. eri vankiloissa ja osallistumisia erilaisiin tilaisuuksiin, matkakuluihin varatut kustannukset ovat kuitenkin melko vähäiset ja ne kuluvatkin suurimmalta osin ohjaus- ja konsultointikäynteihin työtoiminnan kohteilla. Projektin tehokkaan toiminnan ja toiminnasta tiedottamisen sekä toimintamallien juurruttamisen kannalta olisi erittäin tärkeää, että matkakuluissa olisi tarpeeksi varaa toiminnalle etenkin viimeisten vuosien ajalle. Projektin edetessä on kiinnitetty huomiota myös erikseen raportoitavien kustannusten kertymiseen. Koska suurin osa kohderyhmistä on valtion palveluksessa olevaa henkilökuntaa, ei erikseen raportoitavia kustannuksia ole kertynyt etenkään yksityisen sektorin puolelta odotetusti. Alustavasti onkin pohdittu yksityisen osittaista korvaamista kuntasektorilta kertyvällä rahoituksella, mutta myös mahdollisuutta jakaa erikseen raportoitavia kustannuksia muihin organisaatioihin on tiedusteltu rahoittajalta. Tähän tiedustelimme mahdollisuutta käyttää esim. Metsähallituksen työntekijöiden kerryttämää erikseen raportoitavaa osuutta. Rahoittajan mukaan asiaa pitää selvittää tarkemmin, mikäli sille akuutti tarve ilmenee. Muutoshakemusta erikseen raportoitavien osalta ei vielä vuoden 2011 aikana tehty, mutta siitä on keskusteltu ohjausryhmässä ja asiaan palataan vuoden 2012 aikana. EURA JÄRJESTELMÄ 4/13

5 9. PROJEKTIN TOIMINTA JA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN Vuoden 2011 tavoitteet - Työtoiminnan opinnollistamisen aloittaminen - Vankien opintoihin liittyvien toimintatapojen suunnittelu ja ohjaaminen - Mahdollisuuksien mukaan ensimmäiset pilottikokeilut opinnollistetuissa työkohteissa - Kohderyhmän tarpeet huomioon ottavan koulutuksen järjestäminen - Moniammatillisen yhteistyöverkoston toiminnan kehittäminen - Projektin toiminnasta ja tavoitteista tiedottaminen kohderyhmille Projektin toiminnan kuvaus vuodelta 2011 Ohjaus- ja neuvontahenkilöstön koulutus Toimintavuoden alussa suunniteltiin kohderyhmille järjestettävien koulutustensisältöjä ja ajankohtia ensimmäisen toimintavuoden tarvekartoituksen perusteella. Alkuvuodesta päätettiin järjestää työpaikkaohjaajakoulutusta vankityönjohtajille ja toinen yhteistyöpäivä verkostoitumisen edistämiseksi. Syksylle suunniteltiin oppimisvaikeuksiin liittyvää koulutusta ja lisäkoulutusta vankien opintojen arviointiin sekä kolmas yhteistyöpäivä. Loppuvuodelle varattiin vielä mahdollisuus kertoa projektin sen hetkisistä saavutuksista ja toimintamalleista. Suunnitelmat toteutuivat hyvin ja vankeja ohjaaville henkilöille niin vankiloissa, oppilaitoksissa, työhallinnossa, yrityksissä kuin muissakin organisaatioissa järjestettiin koulutuksia ja tapaamisia seuraavasti: Työpaikkaohjaajakoulutus (Koulutus järjestettiin yhteistyössä Kumppanit työssä hankkeen kanssa.) Yhteistyöpäivä 2; Verkostovalmennus (Koulutus järjestettiin yhteistyössä Opin ovi koordinaatioprojektin kanssa.) ja Oppimis-info; Erilaisen oppijan tunnistaminen ja kohtaaminen työtehtäviin liittyvissä ohjaustilanteissa (Koulutus järjestettiin yhteistyössä Osaava ohjaus -projektin kanssa.) Näyttötutkintojen arviointikoulutus (Koulutus järjestettiin yhteistyössä Koulutuskeskus Tavastian kanssa.) Yhteistyöpäivä 3; Moniammatillisen yhteistyön mahdollisuudet ja Työpaikkaohjaajakoulutus Opinnollistamisen hyvät käytännöt Koulutuksiin osallistujista suurin osa oli vankeja työtoiminnassa ohjaavia henkilöitä, vankilan muuta henkilökuntaa ja jonkin verran oppilaitosten ja muiden organisaatioiden edustajia. Koulutuksista saatujen palautteiden perusteella kaikki päivät olivat vastanneet osallistuneiden odotuksia ja koulutuksien sisällöt koettiin tarpeellisiksi. Erityisen hyvää palautetta saatiin oppimisvaikeuksiin keskittyvistä Oppimisinfopäivistä, jotka oli suunnattu vankityönjohtajille. Parhaaksi anniksi koettiin vertaistuki ja verkostoituminen sekä ryhmätehtävien aikana kootut työkalut itselle omaan työhön. Myös ohjaamisosaamisen koettiin kehittyneen päivien aikana. EURA JÄRJESTELMÄ 5/13

6 Kevään verkostovalmennuspäivä koettiin vähiten tarpeelliseksi, mutta päivän aikana selkiintyi ajatus siitä, että tarvitsemme kahdenlaisia verkostoja; vertaisverkostoja päivittäin lähityötä vankien kanssa tekeville henkilöille ja moniammatillista verkostoa harvemmin vankeja ohjaaville henkilöille. Ohjaushenkilökunnan valmennus vankilassa Järjestettyjen koulutuspäivien lisäksi vankilan henkilökunta kaipasi henkilökohtaisempaa ohjausta vankien mahdollista opiskelua silmällä pitäen. Ohjaushenkilökunnan valmennusta vankilassa toteutettiin pääsääntöisesti ohjaus- ja konsultointikäynneillä henkilökohtaisesti ja pienryhmissä. Lisäksi pidettiin tiedotustilaisuuksia vankilan henkilökunnalle ja välilliselle kohderyhmälle eli vangeille. Toteutuneet tiedotustilaisuudet yhteistyövankiloissa ovat luetteloituna kohdassa 7. julkisuus ja tiedottaminen sisäisen tiedottamisen kohdassa. Vankien opiskeluun liittyviä ohjaus- ja konsultointikäyntejä vankilalla on järjestetty toimintavuoden aikana seuraavasti: välisenä aikana järjestettiin 8 tapaamista vankien siivoustyötä ohjaavan vartijan kanssa, jolle opastettiin opiskelun ohjaamista työn ohessa ja työvaltaisen oppimisen menetelmiä oltiin mukana kouluttamassa ja tiedottamassa projektista Turussa Länsi- ja Itä-/Pohjois - Suomen aluevankiloiden henkilökunnalle järjestetyssä Ajattelutaitoa työpaikalle kurssiohjaajakoulutuksessa välisenä aikana järjestettiin 11 ohjaus- ja konsultointikäyntiä vankien ohjaus- ja opetushenkilöstön tukemiseksi ja vankien työhönvalmennuksen edistämiseksi Ohjaus ja konsultointikäyntien ohella kohderyhmiä ohjeistettiin etätyöskentelyyn vankien työtoiminnassa opiskelun mahdollisuuksien kartoittamiseksi sekä oppilaitosyhteistyön toimivuuden edistämiseksi. Ohjaushenkilökunta osallistui innokkaasti projektin tarjoamiin koulutuksiin ja kaikki mukana olleet olivat erittäin yhteistyöhalukkaita. Ohjaus- ja konsultointityötä vankiloissa jatketaan edelleen. Työtoiminnan opinnollistaminen Vuoden 2011 keväällä käynnistettiin vankilan ulkopuolisten toimijoiden tarjoamilla vankityökohteilla, Metsähallituksella, Hämeenlinnan kaupungilla ja Museovirastolla vankien työtehtävien kartoitus. Työtehtäviä verrattiin tutkintojen perusteisiin ja näin saatiin selville mitä tutkintoja tai tutkinnon osia työtehtävät vastaa. Eli selvitettiin mitä työtoiminnassa on oikeasti mahdollista oppia työtä tekemällä ja minkä tasoista oppimista voi saavuttaa työtoiminta työssä. Kartoituksen avuksi muokattiin tammikuussa 2011 Jyväskylästä Bovalliuksen Mast-hankkeelta saatuja opinnollistamisen Excel-taulukoita, joihin oli avattu opetussuunnitelmat pajaopintoja varten. Taulukoihin lisättiin kohta, johon voi kuvata vankien työtoiminnan työtehtävät ja mitä niitä tekemällä oppii tutkinnonosittain. Yhteistyötahojen työtoiminnasta nousivat selkeimmin esille kiinteistöpalvelujen, rakennus-, puhdistuspalvelu- ja vaatetusalan työt sekä vähäisessä määrin luonnonvara-ala. Vankien työtehtävistä suurin osa liittyi rakennusalan ja kiinteistöpalvelujen tutkintoihin, tämän vuoksi päätettiin aloittaa työtoiminnan opinnollistaminen näistä koulutusaloista; kiinteistönhoitaja, talonrakentaja ja laitoshuoltaja. EURA JÄRJESTELMÄ 6/13

7 Kevään 2011 aikana vankien työtehtäviin liittyviä kartoituskäyntejä ja työnjohtajien haastatteluja tehtiin: Metsähallitukselle neljä kertaa, Hämeenlinnan kaupungille neljä kertaa, Museovirastolle neljä kertaa ja Vanajan vankilalle kolme kertaa Työtehtävien kartoituksen ja opintomahdollisuuksien kartoittamisen jälkeen selvitettiin vankien mahdollisuutta opiskella oppisopimusrahoitteisesti rakennusalaa. Hämeenlinnan Oppisopimustoimistolla keskusteltiin asiasta kesäkuun alussa Hämeenlinnan Oppisopimustoimistolta lähdettiin innokkaasti mukaan kehittämään vankien opiskelumahdollisuuksia. Opinnollistamisen yhteistyöpalaveri toteutettiin käytännön asioiden sopimiseksi. Palaverin aikana sovittiin Metsähallituksen, Hämeenlinnan kaupungin ja Vanajan vankilan kanssa poikkeuksellisista järjestelyistä, kuten vankien mahdollisuudesta vaihtaa työkohdetta opintojen niin vaatiessa ja vankien mahdollisuus saada siirtolatyöpalkkaa myös tietopuolisen opetuksen päiviltä. Lisäksi selvitettiin oppisopimuskoulutuksen ehdot ja erityisjärjestelyt, kuten se, että vaikka vankila on työnantaja, niin opiskelu tapahtuu vankilan yhteistyökumppaneiden työkohteilla ja tietopuolinen opetus vankilan sitä varten järjestämissä tiloissa. Lisäksi keskusteltiin projektin tarjoamasta lisäpanoksesta vankien opiskelun tueksi, keskustelussa esille nousi mm. työhönvalmentajan tuki ja projektin tarjoamat koulutukset vankeja ohjaaville henkilöille. Syksyn toiminta vankien työtoiminnan opinnollistamisessa keskittyi rakennusalan ensimmäisten pilottiopintojen käynnistämiseen. Vangeille kerrottiin opiskelumahdollisuudesta ja opintojen toteuttamisesta työvaltaisesti Metsähallituksen ja Hämeenlinnan kaupungin työkohteilla. Opiskelusta saatiin innostumaan kahdeksan vankia, joista yksi karsiutui pois ryhmästä vankilan ehtojen perusteella ja toinen koska oli jo opiskelija toisessa oppilaitoksessa. Lopulta useiden käytännön toimintaa selvittävien tapaamisten ja työkohteiden kiertämisen jälkeen marraskuussa saatiin opiskelu alkamaan käytännössä. Syksyn 2011 aikana rakennusalan opintoihin liittyvää toimintaa: välisenä aikana järjestettiin 8 tapaamista työtoiminnan soveltuvuudesta rakennusalan perustutkinnon suorittamiseen. Palavereissa kartoitettiin työkohteita yhteistyössä vankien opetuksen tarjoavan oppilaitoksen; Koulutuskeskus Tavastian rakennusalan opettajan ja työtoimintaa tarjoavien tahojen työnjohtajien/työpaikkaohjaajien kanssa. Lisäksi sovittiin käytännön järjestelyistä työpaikoilla ja vankilalla opintojen suhteen Järjestettiin rakennusalan perustutkinto opiskelijaksi hakeutuvien vankien haastattelut ja henkilökohtaistamiskeskustelut Vanajan vankilalla keskusteltiin oppisopimuskoulutuksen toteutuksesta Vankien oppisopimusopiskelun arviointiohjeistus työpaikkaohjaajille Vankilan edustaja ja vanki sekä oppisopimustoimiston edustaja allekirjoittivat sopimukset oppisopimuskoulutuksesta Ensimmäisten vankien rakennusalan opinnot alkoivat opinnollistetussa työtoiminnassa EURA JÄRJESTELMÄ 7/13

8 Rakennusalan opintokokonaisuuden suunnittelun ohella syksyn aikana käynnistettiin myös yhden vangin opiskelu perinteisellä oppisopimuskoulutuksella laitoshuoltajaksi. Tämä koulutussopimus allekirjoitettiin Laitoshuoltajaksi opiskeleva vanki suorittaa työssäoppimista vankilalla ja tietopuolisen osuuden Koulutuskeskus Tavastialla. Loppuvuodesta järjestettiin vielä kaksi tapaamista ( ja ) Vanajan vankilan sisäisillä työkohteilla kiinteistöpalveluiden työtehtävien kartoittamiseksi ja näiden työtehtävien opinnollistamisen käynnistämiseksi. Ensimmäiset Kiinteistöpalveluiden opinnot on suunniteltu toteutettavaksi opetussuunnitelmaperusteisesti, työvaltaisen opiskelun menetelmällä Kiipulan ammattiopiston kanssa yhteistyössä. Ensimmäisten pilottikokeiluiden on tarkoitus käynnistyä heti vuoden 2012 alussa. Oppilaitosten ohjausosaamisen kehittäminen Keväällä 2011 järjestettiin oppilaitosten ohjausosaamisen kehittämiseksi vankien ohjauksen parissa koulutuspäivä, jolloin osallistujilla oli mahdollisuus kuulla ja keskustella vankeustuomion aikana opiskelusta ja siihen liittyvistä rajoituksista ja mahdollisuuksista. Näitä aiheita käsittelevä Vanki-infopäivä järjestettiin Saadun palautteen perusteella päivä koettiin tarpeelliseksi ja anti hyväksi. Lisääkin koulutusta aiheesta toivottiin. Kuten muissakin järjestetyissä koulutuksissa yhdeksi parhaista puolista mainittiin verkostoitumisen mahdollisuus ja uusien ihmisten tapaaminen. Uusintaa tämän vanki-infopäivän tyyppisestä päivästä on toivottu, joten suunnitteilla on vuodella 2012 uusi oppilaitoksille suunnattu tietoiskupäivä aiheella Avovankilasta opiskelemassa ammattiin. Ohjausosaamisen kehittämiseen liittyen projektin työhönvalmentaja on ollut mukana Työhönvalmentajien yhteistyöpalavereissa (20.10 ja ) tuomassa esille vankien ohjauksen näkökulmaa. Yritysvalmennus Yrityksille on tarjottu mahdollisuutta osallistua ohjaushenkilökunnalle suunnattuihin työpaikkaohjaajakoulutuksiin sekä keväällä että syksyllä. Lisäksi on tehty yhteistyötä Kumppanit työssä hankkeen järjestämän Työpaikkaohjaajien verkottumispäivän markkinoinnissa tekemällä oppii -projektin kohderyhmille. Työpaikkaohjaajien verkottumispäivä järjestettiin Kiipulassa. Yritysten mukaan tuleminen projektin toimintaan on ollut melko vähäistä. Näyttäisi siltä, että vankien työllistyminen yksityisyrityksiin on mahdollista vain joillakin harvoilla aloilla ja ennakkoluulot vankeja kohtaan ovat edelleen kovin suuret. Tällä alueella projektilla riittää vielä työtä, jotta ennakkoluuloja saadaan karsittua ja yhteistyötä yritysten kanssa lisättyä. Levittäminen ja yhteistyö EURA JÄRJESTELMÄ 8/13

9 Toimintavuonna 2011 on tehty paljon antoisaa yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa. Kuten aiemminkin on kerrottu, on useita koulutuksia järjestetty yhteistyössä muiden projektien kanssa. Yhteistyössä on pystytty tarjoamaan kohderyhmille laajempia koulutuskokonaisuuksia kustannustehokkaasti. Seuraavassa on lista vuonna 2011 toteutuneista yhteistyötapaamisista eri toimijoiden kanssa. Tapaamisissa on keskusteltu erilaisista yhteistyön mahdollisuuksista ja yhteisistä teemoista. Osaava ohjaus-projektin kanssa on myös suunniteltu ja toteutettu yhteinen koulutus oppimisvaikeuksista molempien projektien kohderyhmille syksyllä Yhteistyötapaamisia vuonna 2011: Keskuspuiston ammattiopisto, Helsinki (vertaisarviointi-malli) Tekemällä ammattiin hanke, Akaa Tekemällä ammattiin -koulutus, Hämeenlinna Selvitys vankilaopetuksen järjestämisestä -hanke ja vankilaopetuksen päivät, Turenki Oppimisvaikeuksista vapaaksi hanke, Hämeenlinnan Yhdyskuntaseuraamustoimisto Ohjausta ammattiin loppuseminaari, Hämeenlinna Monimuotoisen ohjauksen teemapäivä, Hämeenlinna Keskuspuisto, Metsälän toimipaikka, Osaava Ohjaus-projekti Verkko-opetus ja oppiminen vankilassa, Oulu Verkko-opetus ja oppiminen vankilassa, Webex-tapaaminen Metsähallitus, Padasjoki Hero, Helsinki, Osaava ohjaus -projekti Nuorten työpaja, Turenki Keskuspuisto, Metsälän toimpaikka, Osaava ohjaus -Projekti Opin ovi -klinikka, Jyväskylä Erilaisten oppijoiden teematyöryhmä, Helsinki Verkko-opetus ja oppiminen vankilassa, Webex-tapaaminen Projektin toiminnan tueksi vuonna 2011 on osallistuttu myös erilaisiin tilaisuuksiin, joiden anti on auttanut kohderyhmille suunnattujen koulutusten toteutuksissa, lisännyt osaamista tiedottamisessa ja projektin toiminnan arvioinnissa. Näissä tilaisuuksissa on myös ollut mahdollisuus verkostoitua eri toimijoiden kanssa ja tuoda Tekemällä oppii -projektin toimintaa tietoisuuteen. Tilaisuuksia joihin on osallistuttu vuonna 2011: Facebook-koulutus, Hämeenlinna Sosiaalinen media, Ammattiopiston kehittämispäivä, Kiipulan ammattiopisto Projektityöpäivä, Kiipulan ammattiopisto Palkkasihteerien kokous, Kiipulan ammattiopisto Verkostoituva asiantuntijuus, Hämeenlinna Työpaikkaohjaajien kouluttajien koulutus, Kiipulan ammattiopisto 1.4. ja Kuvallinen ilmaisu, Hämeenlinna Projektin itsearviointi, puhelinhaastattelu, toteuttaja Kuntoutussäätiö EURA JÄRJESTELMÄ 9/13

10 Sähköinen projektin itsearviointi, toteuttaja Kuntoutussäätiö Ammattiopiston kehittämispäivä, Kiipulan ammattiopisto Ammattiopiston henkilöstöpäivä, Kiipulan ammattiopisto Työpaikkaohjaajien kouluttajien kokous, Kiipulan ammattiopisto Aikuisten erityisohjaus, Hämeenlinna Työlainsäädäntö osatyökykyisille ja vammaisille, Vates-säätiö, Jyväskylä Ajankohtainen koululainsäädäntö, Hämeenlinna Kumppanit työssä hankkeen loppuseminaari, Hämeenlinna ADHD -koulutus, Kumppanit työssä hanke, Kiipulan ammattiopisto Opinpaikka, Jyväskylä Projektien viestintäpäivä, Kiipulan ammattiopisto Yhteistyön avaimet ohjauksessa, Tampere Arviointi ja palaute työssäoppimisessa, Educa, Helsinki Mast-hankkeen yhteistyöseminaari, Kiipulan ammattiopisto Aikuiskoulutuksen kehittämispäivä, Kiipulan ammattiopisto Ammattiopiston henkilöstöpäivä, Kiipulan ammattiopisto Ajattelutaitoa työpaikalle akkreditointi, Rikosseuraamusalan keskushallintoyksikkö, Helsinki Tekemällä oppii -projektin ohjausryhmä kokoontui vuonna 2011 kolme kertaa; Koulutuskeskus Tavastialla, Hämeenlinnassa Kiipulan ammattiopistolla Turengissa ja Kiipulan ammattiopistolla Perttulan toimipaikassa Hämeenlinnassa Tavoitteiden saavuttaminen Projektin ensimmäinen itsearviointi toteutettiin Kuntoutussäätiön avulla keväällä Itsearviointikysely lähetettiin projektin henkilöstön lisäksi ohjausryhmälle ja lähimpien yhteistyöyritysten edustajille, yhteensä 15 henkilölle. Vastauksia tuli 9kpl. Itsearvioinnin tuloksia käsiteltiin ohjausryhmän kokouksessa Itsearvioinnin perusteella projektin alku on mennyt hyvin ja edennyt tavoitteiden mukaisesti. Projektin vaikuttavuutta oli vielä vaikea arvioida, koska toiminta on vasta alussa. Itsearvioinnissa esille nousi muutamia haasteellisia kohtia; - Yritysten mukaan saaminen on haasteellista - Matkustusmäärärahat ovat melko niukat - Henkilöstökustannuksia ei voida ohjata projektiin osallistuvien palkkakustannuksiin, jolloin omien talojen henkilökunnan osallistuminen ja sitoutuminen projektin toimintaan on haasteellista ja hankalaa. Itsearvioinnin perusteella voitiin todeta, että projektin on edennyt sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Projektin toiminnassa positiivista palautetta tuli erityisesti seuraavista asioista: - Työelämälähtöisyys - Erilaisten oppijoiden (vankien) huomioiminen toiminnan suunnittelussa - Motivoitunut kohderyhmä EURA JÄRJESTELMÄ 10/13

11 - Projektin johtaminen Luvun alussa mainittujen tavoitteiden saavuttaminen: - Työtoiminnan opinnollistamisen aloittaminen Opinnollistaminen on edennyt tavoitteiden mukaisesti ja vankityökohteiden työtehtävät on saatu kartoitettua ja esille nousseet mahdollisuudet oppimiseen on selvillä. Kartoituksen avuksi on kehitetty Bovalliuksen luomaa Excel-pohjaista työkalua, jota voidaan hyödyntää tulevaisuudessa myös muiden työkohteiden työtehtävien opinnollistamiseen. - Vankien opintoihin liittyvien toimintatapojen suunnittelu ja ohjaaminen Neuvottelut erilaisista opiskelumuodoista ovat edenneet odotetusti ja yhteistyötä on tehty näyttötutkintopohjaisten opintojen suhteen Hämeenlinnan oppisopimustoimiston ja Koulutuskeskus Tavastian kanssa sekä opetussuunnitelmaperusteisten opintojen suhteen Kiipulan ammattiopiston kanssa. Vanajan vankilalla on kehitetty vankien opintoihin ohjauksen toimintaa lisäämällä rikosseuraamusesimiesten tietoisuutta mahdollisuuksista ja ohjeistamalla sekä heitä että vankeja opintoihin hakeutumisessa. - Mahdollisuuksien mukaan ensimmäiset pilottikokeilut opinnollistetuissa työkohteissa Pilottikokeiluna ensimmäiset vangit (6 henkilöä) aloittivat Rakennusalan, Talonrakentajan opinnoissa syksyllä 2011 ja yksi vanki Laitoshuoltajan opinnoissa oppisopimuskoulutuksena. Kahden vangin opiskelun aloittamista valmisteltiin myös Kiinteistöpalveluiden, kiinteistöhuoltajan opintoihin opetussuunnitelmaperusteisesti Kiipulan ammattiopistolle. - Kohderyhmän tarpeet huomioon ottavan koulutuksen järjestäminen Kohderyhmien tarpeisiin liittyviin aihealueisiin tutustuminen osallistumalla seminaareihin ja koulutuksiin antaa tukea hyvien koulutuspäivien suunnitteluun ja toteutukseen. Vuonna 2011 kohderyhmille järjestettiin kahdeksan koulutuspäivää, joiden sisällöissä pyrittiin ottamaan huomioon kohderyhmien toiveet, joita ensimmäisen vuoden kartoituksen perusteella olivat mm. turvallisuus, työn opastaminen, oppimisvaikeudet ja vangin tekemän työn hyödyntäminen vangin tulevaisuuden kannalta. Palautteiden perusteella koulutuspäivät vastasivat hyvin osallistuneiden odotuksia ja ne koettiin erittäin tarpeellisiksi. - Moniammatillisen yhteistyöverkoston toiminnan kehittäminen Verkostoyhteistyön tarve on selkeästi olemassa, mutta myös erittäin laajassa mittakaavassa jo olemassa. On ilmennyt tarve kahdenlaisille verkostoille. Moniammatillinen yhteistyö vankien ohjauksessa on toiminut nykyiselläänkin, mutta tapaamisia ja toimintatapojen hiomista on kaivattu. Tätä työtä on aloitettu vuoden 2011 lopulla. Tärkeimmäksi tarpeeksi on kuitenkin noussut tällä hetkellä puuttuvan vertaisverkoston luominen vankien kanssa päivittäin lähityötä tekeville tahoille, kuten työnjohtajille ja ohjaajille eri organisaatioissa. Vertaisverkostoissa heillä on mahdollisuus jakaa kokemuksiaan ja tukea toinen toisiaan sekä kehittää yhteisiä toimintatapoja ja -malleja vankien ohjaukseen. Tähän tarpeeseen projekti on vuonna 2011 pyrkinyt vastaamaan koulutuspäivillä ja niiden yhteydessä järjestetyillä ryhmätyöskentely osuuksilla. EURA JÄRJESTELMÄ 11/13

12 - Projektin toiminnasta ja tavoitteista tiedottaminen kohderyhmille Projektin tiedotustilaisuuksiin osallistui vuonna 2011 yhteensä 333 henkilöä, koko projektin aikana tiedotustilaisuuksiin on tähän mennessä osallistunut 928 henkilöä. Tiedottamista on hoidettu usean eri väylän kautta. Kohderyhmät on tavoitettu melko hyvin ja projektin toimintaan on saatu mukaan mukavasti osallistujia. Projektissa on aloittaneita henkilöitä tässä vaiheessa 88, näistä 42 naisia. Lähiopetuspäiviä on kertynyt yhteensä 200, etäopetuspäiviä 102 ja ohjaus- ja konsultointipäiviä 42. Tavoitteissa olevien etäopetuspäivien ja ohjaus- ja konsultointipäivien määrät ovat hurjan suuret kohderyhmän kokoon nähden ja näiden kerryttämisessä ollaan hieman jäljessä tavoitteista, mutta lähiopetuspäivien määrä tulee varmasti olemaan odotettua suurempi. 10. PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS Projektin aikana kehitetään työvaltaisen opiskelun mahdollisuuksia vankilan sisäisen ja ulkoisen työtoiminnan kohteissa. Etenkin mahdollisuus suorittaa opintoja vankeusaikana vankilan yhteistyökumppaneiden työpisteillä on uutta. Mahdollisuus saada tunnustusta osaamisesta vankilan ulkopuoliselta taholta antaa vangeille paremmat mahdollisuudet työllistymiseen ja yhteiskuntaan integroitumiseen. Projektin avulla pyritään luomaan uusi, laajempi yhteistyöverkosto vangin opinto- ja työllisyyspolun avuksi. Moniammatillisen yhteistyöverkoston kokoaminen on aloitettu. Yhteistyöverkoston toimintatapoja ja vangeille tarjottavien palveluiden toimivuutta tullaan kehittämään ja uudistamaan projektin aikana. Vankien kanssa työskenteleville henkilöille järjestetään Moniammatillisen yhteistyön iltapäiviä, joiden aikana toimintatapoja esitellään ja yhteistyön uusia kuvioita hiotaan tulevaisuutta silmällä pitäen. 11. PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET Projektin toimenpiteitä pyritään tarjoamaan tasa-arvoisesti kaikille. Projektissa vuoden 2011 loppuun mennessä aloittaneista 88 henkilöstä naisia on 42. Myös välilliselle kohderyhmälle eli vangeille pyritään tarjoamaan tasa-arvoiset mahdollisuudet opiskeluun vankeustuomion laadusta tai sukupuolesta riippumatta. Vuoden 2011 aikana ensimmäisessä pilottiryhmässä työvaltaisessa opiskelussa työtoiminnan kohteilla aloitti 6 miesvankia sekä yksi naisvanki ja vuoden 2012 alussa opiskelun tulee aloittamaan kaksi naisvankia lisää. 12. HYVÄT KÄYTÄNNÖT Toimintavuoden 2011 aikana on luotu vangeille uudenlainen mahdollisuus suorittaa rakennusalan opintoja työvaltaisesti vankeusaikana. Perinteistä vankilan sisällä suoritettua oppisopimuskoulutusta on laajennettu siten, että vankien on mahdollista suorittaa näyttötutkintopohjaisia opintoja vankilan ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden vankityökohteilla. Tavoitteena on laajentaa opintomahdollisuuksia myös opetussuunnitelmapohjaisiin työvaltaisiin opintoihin. Moniammatillinen yhteistyö on vankien ohjauksessa tärkeää ja tämän toiminnan edistämiseksi projekti on EURA JÄRJESTELMÄ 12/13

13 luonut yhteistyöiltapäivät, joiden aikana eri tahoilla on mahdollisuus tutustua toistensa toimintaan ja pohtia yhteistyötapoja vangin vapautumiseen, koulutukseen ja työllistymiseen liittyvien kysymysten parissa säännöllisesti. Tavoitteena on saada moniammatilliset yhteistyöiltapäivät kaksi kertaa vuodessa pysyväksi toiminnaksi. 13. TOIMINNAN JATKUVUUS Projektin toiminnan tavoitteena on luoda sellaisia opintomahdollisuuksia vangeille, jotka voidaan toteuttaa myös jatkossa projektin päätyttyä. Vuoden 2011 aikana aloitettujen ensimmäisten vankien opintojen järjestäminen oppisopimuspohjaisesti luo mahdollisuuden jatkaa toimintaa myös jatkossa samoin. Vangeille luotujen opintomahdollisuuksien ohella vankien ohjaushenkilöstön osaamisen kehittäminen ja uusien toimintatapojen juurruttaminen osaksi jokapäiväistä toimintaa pyritään järjestämään tehokkaan tiedottamisen ja kouluttamisen avulla. Kun koko henkilöstö on tietoinen toiminnasta ja osaa ohjata vankia voi uusi toimintatapa jatkua projektin loputtuakin. Moniammatillisen ohjauksen yhteistyöpäivien aikana on aloitettu työstämään uusia toimintatapoja ja luomaan säännöllistä kokoontumiskulttuuria. Toiminnan edetessä pyritään löytämään eri organisaatioista vastuuhenkilöt, joiden tehtävänä tulee olemaan yhteistyötoiminnan ylläpitäminen ja kokemusten levittäminen projektin jälkeen. Kaikkien toimintamallien on tarkoitus olla sellaisia, että ne ovat monistettavissa ja mahdollisia ottaa käyttöön myös muissa vankiloissa ja muilla alueilla. Päiväys ja allekirjoitus Kirsi Ek projektipäällikkö EURA JÄRJESTELMÄ 13/13

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/1270/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11979 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/604/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle 1.8.2010-31.12.2013 MIKSI? Vankien ammattitaidon puutteet Rangaistusajan työtoiminnan hyödyntäminen Koulutustarpeiden tunnistaminen ja opintojen ohjaus

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 03.02.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

EKA Opin Ovi -projekti

EKA Opin Ovi -projekti EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 31.12.2011 Projektipäällikkö Minna Miikki Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA Puh. 040 741 2273 minna.miikki@ek-aktiva.fi Taustaa EKA Opin Ovi -projektille Valtakunnallinen

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Harppaa elämäsi muutokseen!

Harppaa elämäsi muutokseen! Bongaa putoava Harppaa elämäsi muutokseen! Miksi en juuri minä? Odotatko ihmettä? Toiveista todeksi? KEVÄÄN 2012 TOIMINTA OSAAVA OHJAUS KEVÄÄN 2012 UUDET RYHMÄT Tietokone tutuksi, opiskelutaidot käyttöön!

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

ESITYS HIIOP Opinnollistetut työpajat hankeesta

ESITYS HIIOP Opinnollistetut työpajat hankeesta ESITYS HIIOP Opinnollistetut työpajat hankeesta 1.4.2015 31.12.2017 28.10.2015 Kirsi Ohrankämmen ja Taina Räsänen HIIOP kehittämishankkeen tarve nousi mm. POLKU II hankkeen asiakasprofiloinnista vuosina

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

Projektipäällikkö Minna Anttinen

Projektipäällikkö Minna Anttinen 2010-2013 Projektipäällikkö Minna Anttinen MIKÄ IHMEEN OSAAVA OHJAUS? Osaava ohjaus on projekti. Sen tavoitteena on luoda moniammatillinen yhteistyö- ja osaamisvaihtomalli, jolla bongata putoavia eli syrjäytymisvaarassa

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus 12.4.2010 Henkilökohtaistamismääräys ( 43/011/2006) HAKEUTUMISVAIHE selvitetään haastatteluin ja testauksin henkilön mahdolliset luki- ja oppimisvaikeudet,

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi

Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi Miksi elinikäistä ohjausta perustelut päättäjille 1/3 Prosessi alkoi 2010 UBE:n ohjausryhmässä Perustelut: Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 21. 22.4.2016 Helsinki YTY Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY-HANKKEET

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11424 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 20.09.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA Yleistä oppilaitosyhteistyöstä - Kokemukset oppilaitosyhteistyöstä - Yhteistyön muodot - Työssäoppimisjaksojen mahdollistaminen - Työssäoppimisjaksoon valmistautuminen työpaikalla

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1, jatkohakemus

Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1, jatkohakemus 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1, jatkohakemus Valtionavustus Dno 290/422/2009 12.10.2009 ( TP3, rakennusalan

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

erityisohjauksen kehittämiseen

erityisohjauksen kehittämiseen Näkökulmia aikuisten kehittämiseen 3.3.2010 Materiaali on tuotettu Pohjois-Karjalan Aikuisopiston ja AIVO -projektin yhteistyönä. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan?

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? TE-toimiston asiakas/sairauslomalla oleva työkyvytön Työsopimus voimassa, sairauslomalla koska on työkyvytön, ammatinvaihto edessä, KELA hylkäsi kuntoutuksen

Lisätiedot

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Raportti 30.6.2016 Janne Jauhiainen ja Anu Valtari / Fountain

Lisätiedot

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Tiina Myllymäki Projektivastaava / Työhönvalmentaja 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti (2015 2017)

Lisätiedot

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT Leena Selkivuori JAMK/AOKK 2.11. Hämeenlinna Erityisopetuksena järjestettävän opetuksen osuus (2015 Tike) Koulutuslaji OPS-perusteinen ammatillinen peruskoulutus n.

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe Nämä kriteerit on tuotettu 2011-2012 Hyria koulutuksen koordinoimassa Aikuiskoulutuksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit (Aikuis-KEKE) -hankkeessa. Kriteerien suunnittelusta vastasi hankkeen kehittämisryhmä,

Lisätiedot

VERKOSTOYHTEISTYÖ, KEHITTÄMIS- JA PALVELUKESKUSTOIMINTA

VERKOSTOYHTEISTYÖ, KEHITTÄMIS- JA PALVELUKESKUSTOIMINTA VERKOSTOYHTEISTYÖ, KEHITTÄMIS- JA PALVELUKESKUSTOIMINTA Polkuja työelämään seminaari 20.3.2007 Seija Eskola Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Tapani Hiltunen Keravan ammattiopisto Sisältö Ammatillisen

Lisätiedot

Päämäärät: Tavoitteet

Päämäärät: Tavoitteet Visio: Kestävää kilpailukykyä ja osaamista jokaiselle Varsinais-Suomen ennakoiva, osuva ja verkostoitunut koulutusjärjestelmä varmistaa asukkaiden ja työelämän osaamisen, tukee hyvinvointia sekä toimii

Lisätiedot

Ohjauksen vastuut ja ohjausjärjestelyt tutkintotavoitteisessa koulutuksessa

Ohjauksen vastuut ja ohjausjärjestelyt tutkintotavoitteisessa koulutuksessa Ohjauksen vastuut ja järjestelyt tutkintotavoitteisessa koulutuksessa Mitä on? Ohjauksen tavoitteet Ohjauksen toteutus Ohjaus on tutkinnon suorittajan opastamista ja auttamista tutkinnon suorittamiseen.

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä Digitarinat Oppiminen on yhteispeliä Qr-koodi Youtube soittolistaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt

Lisätiedot

Ohjaukseen liittyvät hankkeet ja Oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvät hankkeet. Ryhmä nro

Ohjaukseen liittyvät hankkeet ja Oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvät hankkeet. Ryhmä nro Ryhmä nro 1 ja 3 Ohjaukseen liittyvät hankkeet ja Oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvät hankkeet Ryhmä 1 Aura Nina Sataedu Oppi-Apaja -hanke Eklöf Tarja Sataedu Oppi-Apaja -hanke Harju-Vahekoski

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto Kokeilun päätavoitteet Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Nina Eskola,

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä koulutuksen osa Osaamis- n itsetuntemus Hyväksymismerkinnät 1 (6) ryhmä- tai vertaisarviointia. n itsearviointi selvittää fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä edellytyksiään

Lisätiedot

Opas työssäoppimisen kehittäjille. Hyvä työssäoppimispaikka itsearviointimalli yrityksille

Opas työssäoppimisen kehittäjille. Hyvä työssäoppimispaikka itsearviointimalli yrityksille Opas työssäoppimisen kehittäjille Hyvä työssäoppimispaikka itsearviointimalli yrityksille SISÄLTÖ 1. Työssäoppimisen kehittäminen itsearviointimallin avulla... 3 2. Motiivit ja tavoitteet yhteistyölle

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen Savon koulutuskuntayhtymässä. Sari Tarvainen

Työpaikalla tapahtuva oppiminen Savon koulutuskuntayhtymässä. Sari Tarvainen Työpaikalla tapahtuva oppiminen Savon koulutuskuntayhtymässä Sari Tarvainen Kehittämishanke 2015-2017 Toteuttaja Savon koulutuskuntayhtymä. Hanke on valmisteltu ja toteutetaan kiinteässä yhteistyössä Pohjois-Savon

Lisätiedot

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Onnistuvat opit -hanke Hyvinvointipäivä, Rovaniemi 31.3.2011 Pirjo Oulasvirta-Niiranen Onnistuvat opit nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleilla

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

OPI kurssin sisältö ja toteutus

OPI kurssin sisältö ja toteutus OPI kurssin sisältö ja toteutus tiedotustilaisuus palveluntuottajille 4.2.2015 Irja Kiisseli Suunnittelija Kuntoutusryhmä 2 Esitys sisältää OPI-kurssien taustaa Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Tietoa

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.2010

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 46,0 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 11 Koulutuksen sisällöt

Lisätiedot

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1 JÄRJESTÄJILLE 1 Taustatiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjätyyppi Kunta Kuntayhtymä Muu taustayhteisö Vastaajan nimi Vastaajan asema organisaatiossa Vastaajan sähköpostiosoite Vastaajan

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaaminen 1-2016, 18.4. Ahlmanin ammattija aikuisopisto Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Leena Koski Opetusneuvos Leena Koski

Lisätiedot

Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa

Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa Veijo Turpeinen, KT 2.2.2017 1 Tutkimus työpaikkaohjaajien työstä Työyhteisö Koulutustausta Yhteys ja tehtävä Työpaikkaohjaajakoulutus oppilaitokseen

Lisätiedot

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus koulutusmuotona Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus on ollut aiemmin Suomessa pääasiassa aikuisten koulutusmuoto ammatillisten tutkintojen suorittamiseen Oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

Vantaan nuorten tuettu oppisopimus osana nuorten koulutus- ja yhteiskuntatakuuta. Valtakunnalliset työpajapäivät, Vaasa 18-19.4.

Vantaan nuorten tuettu oppisopimus osana nuorten koulutus- ja yhteiskuntatakuuta. Valtakunnalliset työpajapäivät, Vaasa 18-19.4. Vantaan nuorten tuettu oppisopimus osana nuorten koulutus- ja yhteiskuntatakuuta Valtakunnalliset työpajapäivät, Vaasa 18-19.4.2012 Sisällysluettelo 1. Vantaan nuorisopalvelut, nuorten työpajatoiminta

Lisätiedot

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPROSESSI LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN LaVaTo laatua ja valinnaisuutta työssäoppimiseen Loppuseminaari 15.11.2012 Hillevi Kivelä, Vaasanammattiopisto ammattiopisto Työssäoppimisen laatukriteereitä

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Harppaa elämäsi muutokseen!

Harppaa elämäsi muutokseen! Bongaa putoava Harppaa elämäsi muutokseen! Miksi en juuri minä? Odotatko ihmettä? Toiveista todeksi? SYKSYN 2012 TOIMINTA OSAAVA OHJAUS SYKSYN 2012 KURSSIT Harppaa elämäsi muutokseen ja ota tietokonetaidot

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit. EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012

Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit. EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012 Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012 EKA Opin Ovi -projektissa toimii neljä kehittämisryhmää, jotka on muodostettu aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella

KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella Laatua kaikille, omat polut huippuosaajille! Miten vastata lahjakkaiden ja motivoituneiden nuorten tarpeisiin? Miten

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa

Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa EK-foorumi, Oulu Satu Ågren Esityksen sisältö Oppisopimuskoulutusta yksilöllistyviin ja eriytyviin tarpeisiin Oppisopimuksen kehittäminen ammatillisen koulutuksen reformissa

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA

KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA 1. Tehtävän vaatima koulutus ja työn kuvaus Korkeakoulututkinto sekä ajokortti 1.1 Oppisopimuksiin liittyvä operatiivinen, monialainen toiminta Koulutukseen

Lisätiedot

AMMATINVALINTAA SELKIYTTÄVÄN JA VAHVISTAVAN RYHMÄN TOIMINTA AMMATTISTARTTILAISTEN JA KYMPPILUOKKALAISTEN AMMATINVALINNAN TUKENA

AMMATINVALINTAA SELKIYTTÄVÄN JA VAHVISTAVAN RYHMÄN TOIMINTA AMMATTISTARTTILAISTEN JA KYMPPILUOKKALAISTEN AMMATINVALINNAN TUKENA AMMATINVALINTAA SELKIYTTÄVÄN JA VAHVISTAVAN RYHMÄN TOIMINTA AMMATTISTARTTILAISTEN JA KYMPPILUOKKALAISTEN AMMATINVALINNAN TUKENA 9.5.2013 Jenni Kiiskilä 1. Ammatinvalintaa selkiyttävän ja vahvistavan ryhmän

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti ESR TL 3:n kehittämisohjelma: Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla Projektipäällikkö

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Mirja Hannula 20.4.2016 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi - hallitusohjelman kirjaukset Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä.

Lisätiedot

Projektiryhmän kokous

Projektiryhmän kokous Muistio 7/12 1(5) n kokous Aika klo 9.00 15.00 Paikka Läsnä Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, ravintola Liisanpuisto, Seminaari Heino Ulla-Maija Niina Kollar Harju-Vahekoski Elina Rousu Jaakko (paikalla

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Iloa ohjaukseen, voimaa verkostosta -seminaari Lappeenranta 8.6.2010 Projektisuunnittelija Anna-Kaisa Tiihonen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot