ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI"

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero KAS 553/ /2010 Käsittelijä Merja Rossi Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Valmis RAPORTOINTIKAUSI Raportointikausi PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi Tekemällä oppii Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Valtakunnallinen osio Toimintalinja 3 : Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Projektityyppi Projekti, jossa on henkilöitä mukana Vastuuviranomainen Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT Toteuttajan nimi Kiipulasäätiö Projektin vastuuhenkilön nimi Risto Kostiainen Sähköpostiosoite Puhelinnumero LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT Täyttäjän nimi Kirsi Ek Sähköpostiosoite Puhelinnumero PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Lähtökohta Projektin lähtökohtana on ajatus siitä, että vankien koulutukseen hakeutumista voidaan edistää ammattitaitoisella ja oikein ajoitetulla ohjauksella. Vankien mahdollisuuksia opiskella jo vankeusaikana tulee laajentaa. Projektin edetessä on huomattu, että tämä lähtökohta ja tarve on todellinen ja ajankohtainen. Lähtökohdan saavuttamiseksi on projektin alussa päätetty järjestää yhteistyöpäiviä koko projektin ajan. Päivien aikana kootaan moniammatillinen yhteistyöverkosto ja kehitetään verkoston yhteistä toimintamallia sekä verkostoidutaan uusien toimijoiden kanssa ja saadaan vertaistukea muilta vankien kanssa työskenteleviltä toimijoilta. Kohderyhmä EURA JÄRJESTELMÄ 1/13

2 Projektin kohderyhmäksi on määritelty vankia ohjaavat henkilöt eri organisaatioissa. Kohderyhmä jaettiin projektin alussa neljään ryhmään: 1. Vankien opinto-ohjausta ja työtoimintaa ohjaava henkilökunta vankiloissa 2. Vankien työtoimintaa ohjaava henkilökunta eri organisaatioissa ja yrityksissä 3. Vankien ohjauksesta ja koulutuksesta vastaava henkilökunta oppilaitoksissa 4. Vankien ohjaamisesta vastaava henkilökunta työhallinnossa, Kelassa, sosiaalitoimessa ja kolmannen sektorin toimijoilla Kohderyhmien valinta on onnistunut, eikä tarvetta muutoksiin ole ilmennyt. Kohderyhmä toimii tarpeeksi lähellä välillistä kohderyhmää eli vankeja, jotta kehitetyt mallit ovat siirrettävissä hyvin käytännön toimintaan. Kohderyhmän jäsenet ovat osoittaneet selkeää kiinnostusta vankien opiskelumahdollisuuksien kehittämiselle ja ovat aktiivisesti osallistuneet projektin järjestämiin koulutuksiin ja toiminnan kehittämiseen. Tavoitteet Projektilla on kaksi päätavoitetta: Moniammatillisen yhteistyöverkoston kokoaminen ohjaamaan vankia opinnoissa ja vankeusaikaisen työtoiminnan opinnollistaminen. Nämä tavoitteet ovat osoittautuneet tarpeellisiksi myös kohderyhmiltä saadun palautteen perusteella. Kahden päätavoitteen alle kehittynee projektin aikana myös pienempiä tarpeita ja tavoitteita kohderyhmittäin. Tavoitteita tarkastellaankin jatkuvasti projektin toiminnan aikana ja vuosittain asetetaan tavoitteet kunkin vuoden toiminnalle. Vuoden 2011 tavoitteiksi asetettiin: - Työtoiminnan opinnollistamisen aloittaminen - Vankien opintoihin liittyvien toimintatapojen suunnittelu ja ohjaaminen - Mahdollisuuksien mukaan ensimmäiset pilottikokeilut opinnollistetuissa työkohteissa - Kohderyhmän tarpeet huomioon ottavan koulutuksen järjestäminen - Moniammatillisen yhteistyöverkoston toiminnan kehittäminen - Projektin toiminnasta ja tavoitteista tiedottaminen kohderyhmille 6. PROJEKTIN TOTEUTUKSEN JA YHTEISTYÖN ONNISTUNEISUUS Projektia toteuttavat yhteistyössä Kiipulan ammattiopisto ja Koulutuskeskus Tavastia. Projektipäällikkö ja vuoden 2011 alusta mukaan tullut työhönvalmentaja ovat työsuhteessa Kiipulan ammattiopistoon ja projektityöntekijä Koulutuskeskus Tavastiaan. Projektityöntekijöiden yhteistyö on sujunut hyvin ja työnjako on selkeä. Projektityöntekijä ja työhönvalmentaja keskittyvät pääasiassa vankien työtoiminnan opinnollistamiseen ja projektipäällikkö yhteistyöverkoston luomiseen sekä tapahtumien organisointiin. Projektin aikana tehdään tiivistä yhteistyötä Vanajan vankilan, Metsähallituksen, Hämeenlinnan kaupungin ja Museoviraston vankityötä ohjaavien tahojen kanssa. Kaikissa organisaatioissa ollaan oltu hyvin yhteistyöhaluisia ja sitoutuneita mukaan projektin toimintaan. Oppilaitosten sitoutuminen mukaan toimintaan on ollut vähäisempää ja siihen pitääkin tulevaisuudessa paneutua enemmän. Tekemällä oppii -projekti on tehnyt myös yhteistyötä muiden projektien kanssa. Opin ovi EURA JÄRJESTELMÄ 2/13

3 koordinaatioprojektin kanssa toteutettiin verkostovalmennusta projektin kohderyhmille, Kumppanit työssä hankkeen kanssa toteutettiin yhteistyössä työpaikkaohjaajakoulutusta vankityönjohtajille ja Osaava ohjaus projektin kanssa toteutettiin oppimisvaikeuksiin liittyvää koulutusta. Nivelkytkimen kanssa on työstetty opinnollistamisen työkalua ja Verkko-opetusta vankilaan hankkeen kanssa ollaan yhteydessä. Yhteistyö toisten projektien kanssa on antoisaa ja on sujunut erittäin hyvin. Kansainvälinen opintomatka tehtiin Skotlantiin ja yhteistyö Ayr Collegen ja Casley Huntlyn avovankilan toimijoiden kanssa sujui hyvin. Matkan aikana perehdyttiin Skotlantilaisiin käytäntöihin, niin ammatillisissa opinnoissa kuin avovankilassakin. Vastavuoroisesti Skotlantiin vietiin tietoa meidän toimintatavoista ja Tekemällä oppii -projektin toiminnasta. Matkaraportti on luettavissa projektin nettisivuilla: 7. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Tiedottamista projektin sisäisen tiedottamisen ryhmille: Kiipulan ammattiopisto, Koulutuskeskus Tavastia ja kohderyhmät on hoidettu henkilökohtaisten ja ryhmäkokoontumisten lisäksi mm. sähköpostin ja kirjeiden sekä yleisesitteen, netti- ja facebooksivujen kautta. Edellä mainittujen ohella on ollut tiedotustilaisuuksia/tapaamisia, joissa projektista on keskusteltu ja sitä on esitelty: Kiipulan ammattiopiston johtoryhmä (10 henkeä) Vanajan vankila, Vanajan osasto, (talokokous vangeille 48 henkeä) Vanajan vankila, Ojoisten osasto (talokokous vangeille 28 henkeä) Hämeenlinnan vankila (tiedotustilaisuus 14 henkeä) Kiipulan projektien tapaaminen, Turenki (7 henkeä) Vanajan vankila, Ojoisten osasto (talokokous vangeille 42 henkeä) Kiipulan aikuiskoulutuksen Työryhmäjohtajien kokous, Turenki (6 henkeä) Kiipula, Turenki (projektin tilannekatsaus ja yhteistyö 5 henkeä) Tiedottamista projektin ulkoisen tiedottamisen ryhmille on hoidettu sähköpostin, internet- ja facebooksivujen sekä yleisesitteen avulla. Edellä mainittujen lisäksi on ollut tiedotustilaisuuksia/tapaamisia, joissa projektia on esitelty: Avartajat hanke, Tampere (5 henkeä) Luotsisäätiö, Hämeenlinna (9 henkeä) Rikosseuraamusalan koulutuskeskus, Tikkurila (vankiprojektien kokoontuminen 13 henkeä) Opin ovi koordinaatioprojekti tapaaminen, Kiipula, Turenki (10 henkeä) Nivelkytkin, Jyväskylä (4henkeä) Opin ovi -klinikka, Tampere (lyhyt esittely n. 30 henkeä) Hotelli Vantaa, Tikkurila (ESRA työtoiminnan päivät, esittely ja keskustelu 37 henkeä) RISE keskushallintoyksikkö, Helsinki (Pohjoismaisten vankilaopetuksen päivien suunnittelukokous, lyhyt esittely 15 henkeä) Ajattelutaitoa työpaikalle ohjaajakoulutus, Turku (LSRA ja ISRA työnjohtajat 21 henkeä) Vankiprojektien tapaaminen, RSKK, Tikkurila (16 henkeä) EURA JÄRJESTELMÄ 3/13

4 Käyrän vankila, Aura (projektin esittely 18 henkeä) Vankilaopetuksen päivät, Kiipula (110 henkeä) Vanajan vankiala, Ojoisten osasto (Avoimien ovien päivä, 110 henkeä ) Kansainvälistä tiedottamista tehtiin opintomatkalla Skotlantiin, Ayriin Projektia esiteltiin sekä diaesityksen että yleisesitteen avulla Ayr Collegessa, Castle Huntlyn avovankilassa ja East Ayrshire Councillilla useiden keskustelutilaisuuksien aikana. Tiedottamista on pyritty hoitamaan useaa eri väylää myöden, mutta silti tuntuu, että tiedottamista voisi tehostaa etenkin oppilaitosten suuntaan. Uskon, että tiedottamisessa ollaan kuitenkin onnistuttu melko hyvin, koska kohderyhmien jäsenet ovat hyvin tietoisia projektin tapahtumista ja uusia yhteydenottoja on tullut jatkuvasti. Internet sivuihin kannattaa panostaa, koska se tuntuu olevan useimmiten tiedonlähteenä. Projektin näkyvyyttä voisi lisätä myös osallistumalla aktiivisemmin erilaisiin tilaisuuksiin ja seminaareihin sekä käymällä eri paikoissa kertomassa toiminnasta. 7.1 Projektin mahdollinen internet-osoite 8. ONGELMAT JA SUOSITUKSET Projektissa ei ole ilmennyt suuria ongelmia. Projektin alkuaikoina kysymyksiä herätti vankien opintojen rahoitus, johon ollaan nyt ensimmäisenä soveltamassa oppisopimusta. Tämä rahoitusmuoto sopii tutkintoon johtavaan koulutukseen ja osittain myös osatutkintoihin. Jatkossa on kuitenkin edelleen pohdittava kuinka voisi rahoittaa ja mahdollistaa osatutkintojen suorittamisen paremmin. Projektin näkyvyyden takaamiseksi olisi hyvä lisätä käyntejä esim. eri vankiloissa ja osallistumisia erilaisiin tilaisuuksiin, matkakuluihin varatut kustannukset ovat kuitenkin melko vähäiset ja ne kuluvatkin suurimmalta osin ohjaus- ja konsultointikäynteihin työtoiminnan kohteilla. Projektin tehokkaan toiminnan ja toiminnasta tiedottamisen sekä toimintamallien juurruttamisen kannalta olisi erittäin tärkeää, että matkakuluissa olisi tarpeeksi varaa toiminnalle etenkin viimeisten vuosien ajalle. Projektin edetessä on kiinnitetty huomiota myös erikseen raportoitavien kustannusten kertymiseen. Koska suurin osa kohderyhmistä on valtion palveluksessa olevaa henkilökuntaa, ei erikseen raportoitavia kustannuksia ole kertynyt etenkään yksityisen sektorin puolelta odotetusti. Alustavasti onkin pohdittu yksityisen osittaista korvaamista kuntasektorilta kertyvällä rahoituksella, mutta myös mahdollisuutta jakaa erikseen raportoitavia kustannuksia muihin organisaatioihin on tiedusteltu rahoittajalta. Tähän tiedustelimme mahdollisuutta käyttää esim. Metsähallituksen työntekijöiden kerryttämää erikseen raportoitavaa osuutta. Rahoittajan mukaan asiaa pitää selvittää tarkemmin, mikäli sille akuutti tarve ilmenee. Muutoshakemusta erikseen raportoitavien osalta ei vielä vuoden 2011 aikana tehty, mutta siitä on keskusteltu ohjausryhmässä ja asiaan palataan vuoden 2012 aikana. EURA JÄRJESTELMÄ 4/13

5 9. PROJEKTIN TOIMINTA JA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN Vuoden 2011 tavoitteet - Työtoiminnan opinnollistamisen aloittaminen - Vankien opintoihin liittyvien toimintatapojen suunnittelu ja ohjaaminen - Mahdollisuuksien mukaan ensimmäiset pilottikokeilut opinnollistetuissa työkohteissa - Kohderyhmän tarpeet huomioon ottavan koulutuksen järjestäminen - Moniammatillisen yhteistyöverkoston toiminnan kehittäminen - Projektin toiminnasta ja tavoitteista tiedottaminen kohderyhmille Projektin toiminnan kuvaus vuodelta 2011 Ohjaus- ja neuvontahenkilöstön koulutus Toimintavuoden alussa suunniteltiin kohderyhmille järjestettävien koulutustensisältöjä ja ajankohtia ensimmäisen toimintavuoden tarvekartoituksen perusteella. Alkuvuodesta päätettiin järjestää työpaikkaohjaajakoulutusta vankityönjohtajille ja toinen yhteistyöpäivä verkostoitumisen edistämiseksi. Syksylle suunniteltiin oppimisvaikeuksiin liittyvää koulutusta ja lisäkoulutusta vankien opintojen arviointiin sekä kolmas yhteistyöpäivä. Loppuvuodelle varattiin vielä mahdollisuus kertoa projektin sen hetkisistä saavutuksista ja toimintamalleista. Suunnitelmat toteutuivat hyvin ja vankeja ohjaaville henkilöille niin vankiloissa, oppilaitoksissa, työhallinnossa, yrityksissä kuin muissakin organisaatioissa järjestettiin koulutuksia ja tapaamisia seuraavasti: Työpaikkaohjaajakoulutus (Koulutus järjestettiin yhteistyössä Kumppanit työssä hankkeen kanssa.) Yhteistyöpäivä 2; Verkostovalmennus (Koulutus järjestettiin yhteistyössä Opin ovi koordinaatioprojektin kanssa.) ja Oppimis-info; Erilaisen oppijan tunnistaminen ja kohtaaminen työtehtäviin liittyvissä ohjaustilanteissa (Koulutus järjestettiin yhteistyössä Osaava ohjaus -projektin kanssa.) Näyttötutkintojen arviointikoulutus (Koulutus järjestettiin yhteistyössä Koulutuskeskus Tavastian kanssa.) Yhteistyöpäivä 3; Moniammatillisen yhteistyön mahdollisuudet ja Työpaikkaohjaajakoulutus Opinnollistamisen hyvät käytännöt Koulutuksiin osallistujista suurin osa oli vankeja työtoiminnassa ohjaavia henkilöitä, vankilan muuta henkilökuntaa ja jonkin verran oppilaitosten ja muiden organisaatioiden edustajia. Koulutuksista saatujen palautteiden perusteella kaikki päivät olivat vastanneet osallistuneiden odotuksia ja koulutuksien sisällöt koettiin tarpeellisiksi. Erityisen hyvää palautetta saatiin oppimisvaikeuksiin keskittyvistä Oppimisinfopäivistä, jotka oli suunnattu vankityönjohtajille. Parhaaksi anniksi koettiin vertaistuki ja verkostoituminen sekä ryhmätehtävien aikana kootut työkalut itselle omaan työhön. Myös ohjaamisosaamisen koettiin kehittyneen päivien aikana. EURA JÄRJESTELMÄ 5/13

6 Kevään verkostovalmennuspäivä koettiin vähiten tarpeelliseksi, mutta päivän aikana selkiintyi ajatus siitä, että tarvitsemme kahdenlaisia verkostoja; vertaisverkostoja päivittäin lähityötä vankien kanssa tekeville henkilöille ja moniammatillista verkostoa harvemmin vankeja ohjaaville henkilöille. Ohjaushenkilökunnan valmennus vankilassa Järjestettyjen koulutuspäivien lisäksi vankilan henkilökunta kaipasi henkilökohtaisempaa ohjausta vankien mahdollista opiskelua silmällä pitäen. Ohjaushenkilökunnan valmennusta vankilassa toteutettiin pääsääntöisesti ohjaus- ja konsultointikäynneillä henkilökohtaisesti ja pienryhmissä. Lisäksi pidettiin tiedotustilaisuuksia vankilan henkilökunnalle ja välilliselle kohderyhmälle eli vangeille. Toteutuneet tiedotustilaisuudet yhteistyövankiloissa ovat luetteloituna kohdassa 7. julkisuus ja tiedottaminen sisäisen tiedottamisen kohdassa. Vankien opiskeluun liittyviä ohjaus- ja konsultointikäyntejä vankilalla on järjestetty toimintavuoden aikana seuraavasti: välisenä aikana järjestettiin 8 tapaamista vankien siivoustyötä ohjaavan vartijan kanssa, jolle opastettiin opiskelun ohjaamista työn ohessa ja työvaltaisen oppimisen menetelmiä oltiin mukana kouluttamassa ja tiedottamassa projektista Turussa Länsi- ja Itä-/Pohjois - Suomen aluevankiloiden henkilökunnalle järjestetyssä Ajattelutaitoa työpaikalle kurssiohjaajakoulutuksessa välisenä aikana järjestettiin 11 ohjaus- ja konsultointikäyntiä vankien ohjaus- ja opetushenkilöstön tukemiseksi ja vankien työhönvalmennuksen edistämiseksi Ohjaus ja konsultointikäyntien ohella kohderyhmiä ohjeistettiin etätyöskentelyyn vankien työtoiminnassa opiskelun mahdollisuuksien kartoittamiseksi sekä oppilaitosyhteistyön toimivuuden edistämiseksi. Ohjaushenkilökunta osallistui innokkaasti projektin tarjoamiin koulutuksiin ja kaikki mukana olleet olivat erittäin yhteistyöhalukkaita. Ohjaus- ja konsultointityötä vankiloissa jatketaan edelleen. Työtoiminnan opinnollistaminen Vuoden 2011 keväällä käynnistettiin vankilan ulkopuolisten toimijoiden tarjoamilla vankityökohteilla, Metsähallituksella, Hämeenlinnan kaupungilla ja Museovirastolla vankien työtehtävien kartoitus. Työtehtäviä verrattiin tutkintojen perusteisiin ja näin saatiin selville mitä tutkintoja tai tutkinnon osia työtehtävät vastaa. Eli selvitettiin mitä työtoiminnassa on oikeasti mahdollista oppia työtä tekemällä ja minkä tasoista oppimista voi saavuttaa työtoiminta työssä. Kartoituksen avuksi muokattiin tammikuussa 2011 Jyväskylästä Bovalliuksen Mast-hankkeelta saatuja opinnollistamisen Excel-taulukoita, joihin oli avattu opetussuunnitelmat pajaopintoja varten. Taulukoihin lisättiin kohta, johon voi kuvata vankien työtoiminnan työtehtävät ja mitä niitä tekemällä oppii tutkinnonosittain. Yhteistyötahojen työtoiminnasta nousivat selkeimmin esille kiinteistöpalvelujen, rakennus-, puhdistuspalvelu- ja vaatetusalan työt sekä vähäisessä määrin luonnonvara-ala. Vankien työtehtävistä suurin osa liittyi rakennusalan ja kiinteistöpalvelujen tutkintoihin, tämän vuoksi päätettiin aloittaa työtoiminnan opinnollistaminen näistä koulutusaloista; kiinteistönhoitaja, talonrakentaja ja laitoshuoltaja. EURA JÄRJESTELMÄ 6/13

7 Kevään 2011 aikana vankien työtehtäviin liittyviä kartoituskäyntejä ja työnjohtajien haastatteluja tehtiin: Metsähallitukselle neljä kertaa, Hämeenlinnan kaupungille neljä kertaa, Museovirastolle neljä kertaa ja Vanajan vankilalle kolme kertaa Työtehtävien kartoituksen ja opintomahdollisuuksien kartoittamisen jälkeen selvitettiin vankien mahdollisuutta opiskella oppisopimusrahoitteisesti rakennusalaa. Hämeenlinnan Oppisopimustoimistolla keskusteltiin asiasta kesäkuun alussa Hämeenlinnan Oppisopimustoimistolta lähdettiin innokkaasti mukaan kehittämään vankien opiskelumahdollisuuksia. Opinnollistamisen yhteistyöpalaveri toteutettiin käytännön asioiden sopimiseksi. Palaverin aikana sovittiin Metsähallituksen, Hämeenlinnan kaupungin ja Vanajan vankilan kanssa poikkeuksellisista järjestelyistä, kuten vankien mahdollisuudesta vaihtaa työkohdetta opintojen niin vaatiessa ja vankien mahdollisuus saada siirtolatyöpalkkaa myös tietopuolisen opetuksen päiviltä. Lisäksi selvitettiin oppisopimuskoulutuksen ehdot ja erityisjärjestelyt, kuten se, että vaikka vankila on työnantaja, niin opiskelu tapahtuu vankilan yhteistyökumppaneiden työkohteilla ja tietopuolinen opetus vankilan sitä varten järjestämissä tiloissa. Lisäksi keskusteltiin projektin tarjoamasta lisäpanoksesta vankien opiskelun tueksi, keskustelussa esille nousi mm. työhönvalmentajan tuki ja projektin tarjoamat koulutukset vankeja ohjaaville henkilöille. Syksyn toiminta vankien työtoiminnan opinnollistamisessa keskittyi rakennusalan ensimmäisten pilottiopintojen käynnistämiseen. Vangeille kerrottiin opiskelumahdollisuudesta ja opintojen toteuttamisesta työvaltaisesti Metsähallituksen ja Hämeenlinnan kaupungin työkohteilla. Opiskelusta saatiin innostumaan kahdeksan vankia, joista yksi karsiutui pois ryhmästä vankilan ehtojen perusteella ja toinen koska oli jo opiskelija toisessa oppilaitoksessa. Lopulta useiden käytännön toimintaa selvittävien tapaamisten ja työkohteiden kiertämisen jälkeen marraskuussa saatiin opiskelu alkamaan käytännössä. Syksyn 2011 aikana rakennusalan opintoihin liittyvää toimintaa: välisenä aikana järjestettiin 8 tapaamista työtoiminnan soveltuvuudesta rakennusalan perustutkinnon suorittamiseen. Palavereissa kartoitettiin työkohteita yhteistyössä vankien opetuksen tarjoavan oppilaitoksen; Koulutuskeskus Tavastian rakennusalan opettajan ja työtoimintaa tarjoavien tahojen työnjohtajien/työpaikkaohjaajien kanssa. Lisäksi sovittiin käytännön järjestelyistä työpaikoilla ja vankilalla opintojen suhteen Järjestettiin rakennusalan perustutkinto opiskelijaksi hakeutuvien vankien haastattelut ja henkilökohtaistamiskeskustelut Vanajan vankilalla keskusteltiin oppisopimuskoulutuksen toteutuksesta Vankien oppisopimusopiskelun arviointiohjeistus työpaikkaohjaajille Vankilan edustaja ja vanki sekä oppisopimustoimiston edustaja allekirjoittivat sopimukset oppisopimuskoulutuksesta Ensimmäisten vankien rakennusalan opinnot alkoivat opinnollistetussa työtoiminnassa EURA JÄRJESTELMÄ 7/13

8 Rakennusalan opintokokonaisuuden suunnittelun ohella syksyn aikana käynnistettiin myös yhden vangin opiskelu perinteisellä oppisopimuskoulutuksella laitoshuoltajaksi. Tämä koulutussopimus allekirjoitettiin Laitoshuoltajaksi opiskeleva vanki suorittaa työssäoppimista vankilalla ja tietopuolisen osuuden Koulutuskeskus Tavastialla. Loppuvuodesta järjestettiin vielä kaksi tapaamista ( ja ) Vanajan vankilan sisäisillä työkohteilla kiinteistöpalveluiden työtehtävien kartoittamiseksi ja näiden työtehtävien opinnollistamisen käynnistämiseksi. Ensimmäiset Kiinteistöpalveluiden opinnot on suunniteltu toteutettavaksi opetussuunnitelmaperusteisesti, työvaltaisen opiskelun menetelmällä Kiipulan ammattiopiston kanssa yhteistyössä. Ensimmäisten pilottikokeiluiden on tarkoitus käynnistyä heti vuoden 2012 alussa. Oppilaitosten ohjausosaamisen kehittäminen Keväällä 2011 järjestettiin oppilaitosten ohjausosaamisen kehittämiseksi vankien ohjauksen parissa koulutuspäivä, jolloin osallistujilla oli mahdollisuus kuulla ja keskustella vankeustuomion aikana opiskelusta ja siihen liittyvistä rajoituksista ja mahdollisuuksista. Näitä aiheita käsittelevä Vanki-infopäivä järjestettiin Saadun palautteen perusteella päivä koettiin tarpeelliseksi ja anti hyväksi. Lisääkin koulutusta aiheesta toivottiin. Kuten muissakin järjestetyissä koulutuksissa yhdeksi parhaista puolista mainittiin verkostoitumisen mahdollisuus ja uusien ihmisten tapaaminen. Uusintaa tämän vanki-infopäivän tyyppisestä päivästä on toivottu, joten suunnitteilla on vuodella 2012 uusi oppilaitoksille suunnattu tietoiskupäivä aiheella Avovankilasta opiskelemassa ammattiin. Ohjausosaamisen kehittämiseen liittyen projektin työhönvalmentaja on ollut mukana Työhönvalmentajien yhteistyöpalavereissa (20.10 ja ) tuomassa esille vankien ohjauksen näkökulmaa. Yritysvalmennus Yrityksille on tarjottu mahdollisuutta osallistua ohjaushenkilökunnalle suunnattuihin työpaikkaohjaajakoulutuksiin sekä keväällä että syksyllä. Lisäksi on tehty yhteistyötä Kumppanit työssä hankkeen järjestämän Työpaikkaohjaajien verkottumispäivän markkinoinnissa tekemällä oppii -projektin kohderyhmille. Työpaikkaohjaajien verkottumispäivä järjestettiin Kiipulassa. Yritysten mukaan tuleminen projektin toimintaan on ollut melko vähäistä. Näyttäisi siltä, että vankien työllistyminen yksityisyrityksiin on mahdollista vain joillakin harvoilla aloilla ja ennakkoluulot vankeja kohtaan ovat edelleen kovin suuret. Tällä alueella projektilla riittää vielä työtä, jotta ennakkoluuloja saadaan karsittua ja yhteistyötä yritysten kanssa lisättyä. Levittäminen ja yhteistyö EURA JÄRJESTELMÄ 8/13

9 Toimintavuonna 2011 on tehty paljon antoisaa yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa. Kuten aiemminkin on kerrottu, on useita koulutuksia järjestetty yhteistyössä muiden projektien kanssa. Yhteistyössä on pystytty tarjoamaan kohderyhmille laajempia koulutuskokonaisuuksia kustannustehokkaasti. Seuraavassa on lista vuonna 2011 toteutuneista yhteistyötapaamisista eri toimijoiden kanssa. Tapaamisissa on keskusteltu erilaisista yhteistyön mahdollisuuksista ja yhteisistä teemoista. Osaava ohjaus-projektin kanssa on myös suunniteltu ja toteutettu yhteinen koulutus oppimisvaikeuksista molempien projektien kohderyhmille syksyllä Yhteistyötapaamisia vuonna 2011: Keskuspuiston ammattiopisto, Helsinki (vertaisarviointi-malli) Tekemällä ammattiin hanke, Akaa Tekemällä ammattiin -koulutus, Hämeenlinna Selvitys vankilaopetuksen järjestämisestä -hanke ja vankilaopetuksen päivät, Turenki Oppimisvaikeuksista vapaaksi hanke, Hämeenlinnan Yhdyskuntaseuraamustoimisto Ohjausta ammattiin loppuseminaari, Hämeenlinna Monimuotoisen ohjauksen teemapäivä, Hämeenlinna Keskuspuisto, Metsälän toimipaikka, Osaava Ohjaus-projekti Verkko-opetus ja oppiminen vankilassa, Oulu Verkko-opetus ja oppiminen vankilassa, Webex-tapaaminen Metsähallitus, Padasjoki Hero, Helsinki, Osaava ohjaus -projekti Nuorten työpaja, Turenki Keskuspuisto, Metsälän toimpaikka, Osaava ohjaus -Projekti Opin ovi -klinikka, Jyväskylä Erilaisten oppijoiden teematyöryhmä, Helsinki Verkko-opetus ja oppiminen vankilassa, Webex-tapaaminen Projektin toiminnan tueksi vuonna 2011 on osallistuttu myös erilaisiin tilaisuuksiin, joiden anti on auttanut kohderyhmille suunnattujen koulutusten toteutuksissa, lisännyt osaamista tiedottamisessa ja projektin toiminnan arvioinnissa. Näissä tilaisuuksissa on myös ollut mahdollisuus verkostoitua eri toimijoiden kanssa ja tuoda Tekemällä oppii -projektin toimintaa tietoisuuteen. Tilaisuuksia joihin on osallistuttu vuonna 2011: Facebook-koulutus, Hämeenlinna Sosiaalinen media, Ammattiopiston kehittämispäivä, Kiipulan ammattiopisto Projektityöpäivä, Kiipulan ammattiopisto Palkkasihteerien kokous, Kiipulan ammattiopisto Verkostoituva asiantuntijuus, Hämeenlinna Työpaikkaohjaajien kouluttajien koulutus, Kiipulan ammattiopisto 1.4. ja Kuvallinen ilmaisu, Hämeenlinna Projektin itsearviointi, puhelinhaastattelu, toteuttaja Kuntoutussäätiö EURA JÄRJESTELMÄ 9/13

10 Sähköinen projektin itsearviointi, toteuttaja Kuntoutussäätiö Ammattiopiston kehittämispäivä, Kiipulan ammattiopisto Ammattiopiston henkilöstöpäivä, Kiipulan ammattiopisto Työpaikkaohjaajien kouluttajien kokous, Kiipulan ammattiopisto Aikuisten erityisohjaus, Hämeenlinna Työlainsäädäntö osatyökykyisille ja vammaisille, Vates-säätiö, Jyväskylä Ajankohtainen koululainsäädäntö, Hämeenlinna Kumppanit työssä hankkeen loppuseminaari, Hämeenlinna ADHD -koulutus, Kumppanit työssä hanke, Kiipulan ammattiopisto Opinpaikka, Jyväskylä Projektien viestintäpäivä, Kiipulan ammattiopisto Yhteistyön avaimet ohjauksessa, Tampere Arviointi ja palaute työssäoppimisessa, Educa, Helsinki Mast-hankkeen yhteistyöseminaari, Kiipulan ammattiopisto Aikuiskoulutuksen kehittämispäivä, Kiipulan ammattiopisto Ammattiopiston henkilöstöpäivä, Kiipulan ammattiopisto Ajattelutaitoa työpaikalle akkreditointi, Rikosseuraamusalan keskushallintoyksikkö, Helsinki Tekemällä oppii -projektin ohjausryhmä kokoontui vuonna 2011 kolme kertaa; Koulutuskeskus Tavastialla, Hämeenlinnassa Kiipulan ammattiopistolla Turengissa ja Kiipulan ammattiopistolla Perttulan toimipaikassa Hämeenlinnassa Tavoitteiden saavuttaminen Projektin ensimmäinen itsearviointi toteutettiin Kuntoutussäätiön avulla keväällä Itsearviointikysely lähetettiin projektin henkilöstön lisäksi ohjausryhmälle ja lähimpien yhteistyöyritysten edustajille, yhteensä 15 henkilölle. Vastauksia tuli 9kpl. Itsearvioinnin tuloksia käsiteltiin ohjausryhmän kokouksessa Itsearvioinnin perusteella projektin alku on mennyt hyvin ja edennyt tavoitteiden mukaisesti. Projektin vaikuttavuutta oli vielä vaikea arvioida, koska toiminta on vasta alussa. Itsearvioinnissa esille nousi muutamia haasteellisia kohtia; - Yritysten mukaan saaminen on haasteellista - Matkustusmäärärahat ovat melko niukat - Henkilöstökustannuksia ei voida ohjata projektiin osallistuvien palkkakustannuksiin, jolloin omien talojen henkilökunnan osallistuminen ja sitoutuminen projektin toimintaan on haasteellista ja hankalaa. Itsearvioinnin perusteella voitiin todeta, että projektin on edennyt sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Projektin toiminnassa positiivista palautetta tuli erityisesti seuraavista asioista: - Työelämälähtöisyys - Erilaisten oppijoiden (vankien) huomioiminen toiminnan suunnittelussa - Motivoitunut kohderyhmä EURA JÄRJESTELMÄ 10/13

11 - Projektin johtaminen Luvun alussa mainittujen tavoitteiden saavuttaminen: - Työtoiminnan opinnollistamisen aloittaminen Opinnollistaminen on edennyt tavoitteiden mukaisesti ja vankityökohteiden työtehtävät on saatu kartoitettua ja esille nousseet mahdollisuudet oppimiseen on selvillä. Kartoituksen avuksi on kehitetty Bovalliuksen luomaa Excel-pohjaista työkalua, jota voidaan hyödyntää tulevaisuudessa myös muiden työkohteiden työtehtävien opinnollistamiseen. - Vankien opintoihin liittyvien toimintatapojen suunnittelu ja ohjaaminen Neuvottelut erilaisista opiskelumuodoista ovat edenneet odotetusti ja yhteistyötä on tehty näyttötutkintopohjaisten opintojen suhteen Hämeenlinnan oppisopimustoimiston ja Koulutuskeskus Tavastian kanssa sekä opetussuunnitelmaperusteisten opintojen suhteen Kiipulan ammattiopiston kanssa. Vanajan vankilalla on kehitetty vankien opintoihin ohjauksen toimintaa lisäämällä rikosseuraamusesimiesten tietoisuutta mahdollisuuksista ja ohjeistamalla sekä heitä että vankeja opintoihin hakeutumisessa. - Mahdollisuuksien mukaan ensimmäiset pilottikokeilut opinnollistetuissa työkohteissa Pilottikokeiluna ensimmäiset vangit (6 henkilöä) aloittivat Rakennusalan, Talonrakentajan opinnoissa syksyllä 2011 ja yksi vanki Laitoshuoltajan opinnoissa oppisopimuskoulutuksena. Kahden vangin opiskelun aloittamista valmisteltiin myös Kiinteistöpalveluiden, kiinteistöhuoltajan opintoihin opetussuunnitelmaperusteisesti Kiipulan ammattiopistolle. - Kohderyhmän tarpeet huomioon ottavan koulutuksen järjestäminen Kohderyhmien tarpeisiin liittyviin aihealueisiin tutustuminen osallistumalla seminaareihin ja koulutuksiin antaa tukea hyvien koulutuspäivien suunnitteluun ja toteutukseen. Vuonna 2011 kohderyhmille järjestettiin kahdeksan koulutuspäivää, joiden sisällöissä pyrittiin ottamaan huomioon kohderyhmien toiveet, joita ensimmäisen vuoden kartoituksen perusteella olivat mm. turvallisuus, työn opastaminen, oppimisvaikeudet ja vangin tekemän työn hyödyntäminen vangin tulevaisuuden kannalta. Palautteiden perusteella koulutuspäivät vastasivat hyvin osallistuneiden odotuksia ja ne koettiin erittäin tarpeellisiksi. - Moniammatillisen yhteistyöverkoston toiminnan kehittäminen Verkostoyhteistyön tarve on selkeästi olemassa, mutta myös erittäin laajassa mittakaavassa jo olemassa. On ilmennyt tarve kahdenlaisille verkostoille. Moniammatillinen yhteistyö vankien ohjauksessa on toiminut nykyiselläänkin, mutta tapaamisia ja toimintatapojen hiomista on kaivattu. Tätä työtä on aloitettu vuoden 2011 lopulla. Tärkeimmäksi tarpeeksi on kuitenkin noussut tällä hetkellä puuttuvan vertaisverkoston luominen vankien kanssa päivittäin lähityötä tekeville tahoille, kuten työnjohtajille ja ohjaajille eri organisaatioissa. Vertaisverkostoissa heillä on mahdollisuus jakaa kokemuksiaan ja tukea toinen toisiaan sekä kehittää yhteisiä toimintatapoja ja -malleja vankien ohjaukseen. Tähän tarpeeseen projekti on vuonna 2011 pyrkinyt vastaamaan koulutuspäivillä ja niiden yhteydessä järjestetyillä ryhmätyöskentely osuuksilla. EURA JÄRJESTELMÄ 11/13

12 - Projektin toiminnasta ja tavoitteista tiedottaminen kohderyhmille Projektin tiedotustilaisuuksiin osallistui vuonna 2011 yhteensä 333 henkilöä, koko projektin aikana tiedotustilaisuuksiin on tähän mennessä osallistunut 928 henkilöä. Tiedottamista on hoidettu usean eri väylän kautta. Kohderyhmät on tavoitettu melko hyvin ja projektin toimintaan on saatu mukaan mukavasti osallistujia. Projektissa on aloittaneita henkilöitä tässä vaiheessa 88, näistä 42 naisia. Lähiopetuspäiviä on kertynyt yhteensä 200, etäopetuspäiviä 102 ja ohjaus- ja konsultointipäiviä 42. Tavoitteissa olevien etäopetuspäivien ja ohjaus- ja konsultointipäivien määrät ovat hurjan suuret kohderyhmän kokoon nähden ja näiden kerryttämisessä ollaan hieman jäljessä tavoitteista, mutta lähiopetuspäivien määrä tulee varmasti olemaan odotettua suurempi. 10. PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS Projektin aikana kehitetään työvaltaisen opiskelun mahdollisuuksia vankilan sisäisen ja ulkoisen työtoiminnan kohteissa. Etenkin mahdollisuus suorittaa opintoja vankeusaikana vankilan yhteistyökumppaneiden työpisteillä on uutta. Mahdollisuus saada tunnustusta osaamisesta vankilan ulkopuoliselta taholta antaa vangeille paremmat mahdollisuudet työllistymiseen ja yhteiskuntaan integroitumiseen. Projektin avulla pyritään luomaan uusi, laajempi yhteistyöverkosto vangin opinto- ja työllisyyspolun avuksi. Moniammatillisen yhteistyöverkoston kokoaminen on aloitettu. Yhteistyöverkoston toimintatapoja ja vangeille tarjottavien palveluiden toimivuutta tullaan kehittämään ja uudistamaan projektin aikana. Vankien kanssa työskenteleville henkilöille järjestetään Moniammatillisen yhteistyön iltapäiviä, joiden aikana toimintatapoja esitellään ja yhteistyön uusia kuvioita hiotaan tulevaisuutta silmällä pitäen. 11. PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET Projektin toimenpiteitä pyritään tarjoamaan tasa-arvoisesti kaikille. Projektissa vuoden 2011 loppuun mennessä aloittaneista 88 henkilöstä naisia on 42. Myös välilliselle kohderyhmälle eli vangeille pyritään tarjoamaan tasa-arvoiset mahdollisuudet opiskeluun vankeustuomion laadusta tai sukupuolesta riippumatta. Vuoden 2011 aikana ensimmäisessä pilottiryhmässä työvaltaisessa opiskelussa työtoiminnan kohteilla aloitti 6 miesvankia sekä yksi naisvanki ja vuoden 2012 alussa opiskelun tulee aloittamaan kaksi naisvankia lisää. 12. HYVÄT KÄYTÄNNÖT Toimintavuoden 2011 aikana on luotu vangeille uudenlainen mahdollisuus suorittaa rakennusalan opintoja työvaltaisesti vankeusaikana. Perinteistä vankilan sisällä suoritettua oppisopimuskoulutusta on laajennettu siten, että vankien on mahdollista suorittaa näyttötutkintopohjaisia opintoja vankilan ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden vankityökohteilla. Tavoitteena on laajentaa opintomahdollisuuksia myös opetussuunnitelmapohjaisiin työvaltaisiin opintoihin. Moniammatillinen yhteistyö on vankien ohjauksessa tärkeää ja tämän toiminnan edistämiseksi projekti on EURA JÄRJESTELMÄ 12/13

13 luonut yhteistyöiltapäivät, joiden aikana eri tahoilla on mahdollisuus tutustua toistensa toimintaan ja pohtia yhteistyötapoja vangin vapautumiseen, koulutukseen ja työllistymiseen liittyvien kysymysten parissa säännöllisesti. Tavoitteena on saada moniammatilliset yhteistyöiltapäivät kaksi kertaa vuodessa pysyväksi toiminnaksi. 13. TOIMINNAN JATKUVUUS Projektin toiminnan tavoitteena on luoda sellaisia opintomahdollisuuksia vangeille, jotka voidaan toteuttaa myös jatkossa projektin päätyttyä. Vuoden 2011 aikana aloitettujen ensimmäisten vankien opintojen järjestäminen oppisopimuspohjaisesti luo mahdollisuuden jatkaa toimintaa myös jatkossa samoin. Vangeille luotujen opintomahdollisuuksien ohella vankien ohjaushenkilöstön osaamisen kehittäminen ja uusien toimintatapojen juurruttaminen osaksi jokapäiväistä toimintaa pyritään järjestämään tehokkaan tiedottamisen ja kouluttamisen avulla. Kun koko henkilöstö on tietoinen toiminnasta ja osaa ohjata vankia voi uusi toimintatapa jatkua projektin loputtuakin. Moniammatillisen ohjauksen yhteistyöpäivien aikana on aloitettu työstämään uusia toimintatapoja ja luomaan säännöllistä kokoontumiskulttuuria. Toiminnan edetessä pyritään löytämään eri organisaatioista vastuuhenkilöt, joiden tehtävänä tulee olemaan yhteistyötoiminnan ylläpitäminen ja kokemusten levittäminen projektin jälkeen. Kaikkien toimintamallien on tarkoitus olla sellaisia, että ne ovat monistettavissa ja mahdollisia ottaa käyttöön myös muissa vankiloissa ja muilla alueilla. Päiväys ja allekirjoitus Kirsi Ek projektipäällikkö EURA JÄRJESTELMÄ 13/13

TERVETULOA YHTEISTYÖPÄIVÄ 30.11.2010

TERVETULOA YHTEISTYÖPÄIVÄ 30.11.2010 TERVETULOA YHTEISTYÖPÄIVÄ 30.11.2010 Kirsi Ek 8.30 Ilmoittautuminen ja kahvi 9.00 Tervetuloa. Tekemällä oppii -projektin toiminta ja käytännön asiat, projektipäällikkö Kirsi Ek, Kiipulasäätiö 9.30 Näkökulmia

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

1.8.2010-31.12.2013. www.kiipula.fi/tekemallaoppii

1.8.2010-31.12.2013. www.kiipula.fi/tekemallaoppii 1.8.2010-31.12.2013 www.kiipula.fi/tekemallaoppii Projektipäällikkö Kirsi Ek, Kiipulan ammattiopisto kirsi.ek@kiipula.fi 050 420 4209 Projektityöntekijä Sirpa Rintala, Ammattiopisto Tavastia sirpa.rintala@kktavastia.fi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/1270/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11979 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA YLEISTÄ OPPISOPIMUKSESTA Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimiston tehtävänä on palvella alueensa (Hämeenlinna, Hattula, Janakkala) elinkeinoelämää ja

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle 1.8.2010-31.12.2013 MIKSI? Vankien ammattitaidon puutteet Rangaistusajan työtoiminnan hyödyntäminen Koulutustarpeiden tunnistaminen ja opintojen ohjaus

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys Tämä näyttö on tarkoitettu ainoastaan seurantalomakkeen sisällön katselua varten. Lomake täytetään ja tulostetaan

Lisätiedot

Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin

Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin Opit työssä Projektin kesto 1.1.2015-31.5.2017 Rahoittaja Hämeen ELY-keskus Toteuttajat Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (hallinnoija) Kouvolan

Lisätiedot

Tekemällä oppii projekti

Tekemällä oppii projekti Tekemällä oppii projekti Vanajan vankilan vankien työtoiminnan opinnollistaminen Työpaikkakohtainen Mitä voidaan oppia? Opinnollistaminen työpaikan mukaista työskentelyä mitä muuta opitaan? mm. hiljainen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/604/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten oppilaitosten ja työpajojen välinen yhteistyön toimintamalli Hämeenlinnan seudulla Tämä julkaisu on toteutettu osana Yty-hankkeen toimintaa.

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Erilaisten oppijoiden polut ja tukitoimet aikuisena ammatillisessa koulutuksessa

Erilaisten oppijoiden polut ja tukitoimet aikuisena ammatillisessa koulutuksessa Erilaisten oppijoiden polut ja tukitoimet aikuisena ammatillisessa koulutuksessa 30.8.2017 Kirsi Ek Projektipäällikkö, Noheva ESR Kiipulan ammattiopisto 2 Noheva ESR Noheva hanke pohjautuu PIAAC-tutkimukselle.

Lisätiedot

Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle 1.8.2010-31.12.2013. Kirsi Ek projektipäällikkö

Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle 1.8.2010-31.12.2013. Kirsi Ek projektipäällikkö Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle 1.8.2010-31.12.2013 9.00 Aamukahvit 9.25 Tervetuloa Vanajan vankilalle 9.40 Johtamis- ja ohjaus menetelmiä vankityössä 10.35 Tauko 10.45 Viestinnän merkitys

Lisätiedot

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin loppuseminaari Oppimisen onni ja opinnollistaminen 12.11.2013 Sirpa Rintala Opinnollistaminen Työpaikkakohtainen Kaksisuuntainen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin

Lisätiedot

POIMU. -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti. 17.3.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi

POIMU. -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti. 17.3.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi POIMU -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti Ohjausryhmän tehtävät Hankesuunnitelman tavoitteiden ja toiminnan toteutumisen tilanne Rahoitussuunnitelman toteutuminen ja maksatuksen eteneminen Hankkeen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 03.02.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

ESITYS HIIOP Opinnollistetut työpajat hankeesta

ESITYS HIIOP Opinnollistetut työpajat hankeesta ESITYS HIIOP Opinnollistetut työpajat hankeesta 1.4.2015 31.12.2017 28.10.2015 Kirsi Ohrankämmen ja Taina Räsänen HIIOP kehittämishankkeen tarve nousi mm. POLKU II hankkeen asiakasprofiloinnista vuosina

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

Harppaa elämäsi muutokseen!

Harppaa elämäsi muutokseen! Bongaa putoava Harppaa elämäsi muutokseen! Miksi en juuri minä? Odotatko ihmettä? Toiveista todeksi? KEVÄÄN 2012 TOIMINTA OSAAVA OHJAUS KEVÄÄN 2012 UUDET RYHMÄT Tietokone tutuksi, opiskelutaidot käyttöön!

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Marjut Nyström, lehtori Keskuspuiston ammattiopisto 23.9.2015 Erityisesti Sinulle Opinnollistamisen määritelmä Opinnollistamisella tarkoitetaan ammatillisen

Lisätiedot

KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon. Merja Korkiakoski

KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon. Merja Korkiakoski KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon Mitä on kotoutuminen? Kotoutuminen on prosessi, joka tapahtuu aina arkisessa vuorovaikutuksessa. Viranomaisten lisäksi kotoutumista tukevat erilaiset toimijat ja yhteisöt kuten

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Projektipäällikkö Minna Anttinen

Projektipäällikkö Minna Anttinen 2010-2013 Projektipäällikkö Minna Anttinen MIKÄ IHMEEN OSAAVA OHJAUS? Osaava ohjaus on projekti. Sen tavoitteena on luoda moniammatillinen yhteistyö- ja osaamisvaihtomalli, jolla bongata putoavia eli syrjäytymisvaarassa

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10245 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

EKA Opin Ovi -projekti

EKA Opin Ovi -projekti EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 31.12.2011 Projektipäällikkö Minna Miikki Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA Puh. 040 741 2273 minna.miikki@ek-aktiva.fi Taustaa EKA Opin Ovi -projektille Valtakunnallinen

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Minna-Liisa Myllylä, suunnittelija, OSAO minna-liisa.myllyla@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena ryhmälle:

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä. Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö

Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä. Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö Osaava-ohjelma 2010-2017 lyhyt tausta Kolmas osa opettajista ilmoitti

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi

Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi Miksi elinikäistä ohjausta perustelut päättäjille 1/3 Prosessi alkoi 2010 UBE:n ohjausryhmässä Perustelut: Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen

Lisätiedot

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 02.04.2012 Diaarinumero EPOELY/141/05.02.07/2010 Käsittelijä Terhi Pajumäki Puhelinnumero 040-149 3669 Projektikoodi

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKOULUTTAJA nuoren ohjaajaksi?

TYÖPAIKKAKOULUTTAJA nuoren ohjaajaksi? Sinustako TYÖPAIKKAKOULUTTAJA nuoren ohjaajaksi? Mitä työnantajan on hyvä tietää työpaikkakouluttajan tehtävästä oppisopimuskoulutuksessa? Mitä nuoren työpaikkakouluttajan valinnassa tulisi ottaa huomioon?

Lisätiedot

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus 12.4.2010 Henkilökohtaistamismääräys ( 43/011/2006) HAKEUTUMISVAIHE selvitetään haastatteluin ja testauksin henkilön mahdolliset luki- ja oppimisvaikeudet,

Lisätiedot

HOPSY-aktiivinen opiskelija hyvinvoivassa oppimisympäristössä

HOPSY-aktiivinen opiskelija hyvinvoivassa oppimisympäristössä HOPSY-aktiivinen opiskelija hyvinvoivassa oppimisympäristössä Hanke-esittely Anu Tuovinen, hankekoordinaattori SATAEDU Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät 23.-24.11.2011 Tampere Yhteistyöverkosto

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA)

MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA) MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA) VAIHE AJANKOHTA TAVOITE TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖT MATERIAALI I HOJKS-palaveri Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 5.0 mennessä Alkutilanteen

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 21. 22.4.2016 Helsinki YTY Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY-HANKKEET

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää 40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää Työryhmä 6. Aikuisohjauksella tukea elinikäiseen opiskeluun ja työurien pidentämiseen 23.3.2012 1 Työryhmän ohjelma 9.00 Avaus 9.10 Opin ovista

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

LIITE 1 - KOULUTUSPALVELUN LAADULLISET EHDOT OMN/140/ / TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN

LIITE 1 - KOULUTUSPALVELUN LAADULLISET EHDOT OMN/140/ / TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN Tässä palvelukuvauksessa määritellään tutkinnon tavoitteet, toimintatavan kuvaukset sekä palvelutasovaatimukset. Hankintasopimuksessa edellytetään

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.06.2011 Diaarinumero EPOELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Terhi Pajumäki Puhelinnumero 040-149 3669 Projektikoodi

Lisätiedot

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Tuettu Oppisopimus Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus SISÄLLYS 1 AMMATILLISEN VERKOSTON KEHITTÄMISEN PROSESSI 1 2 HYVÄT KÄYTÄNNÖT 2 2.1 Yritysten kanssa

Lisätiedot

Hankekartoituksen tulokset Sujuvat siirtymät -kartoitus , Helsinki

Hankekartoituksen tulokset Sujuvat siirtymät -kartoitus , Helsinki Hankekartoituksen tulokset Sujuvat siirtymät -kartoitus 7.2.2017, Helsinki Yleistä hankeosuudesta Kartoituskyselyyn vastanneet koulutuksen järjestäjät nostivat esille yhteensä 210 hanketta vuosien 2003

Lisätiedot

TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS ERITYINEN-PROJEKTIN PÄÄTÖSSEMINAARI 20.3.2007

TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS ERITYINEN-PROJEKTIN PÄÄTÖSSEMINAARI 20.3.2007 TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS ERITYINEN-PROJEKTIN PÄÄTÖSSEMINAARI 20.3.2007 Anne Aalto, Kim Karlsson Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUSOHJELMAN PERUSTEET

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11424 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 20.09.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1, jatkohakemus

Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1, jatkohakemus 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1, jatkohakemus Valtionavustus Dno 290/422/2009 12.10.2009 ( TP3, rakennusalan

Lisätiedot

ORGANISAATION NIMI LISÄLISTA 9/ PAIKKA Tampereen palvelualan ammattiopisto (TPA), Koulukatu 18, Tampere

ORGANISAATION NIMI LISÄLISTA 9/ PAIKKA Tampereen palvelualan ammattiopisto (TPA), Koulukatu 18, Tampere ORGANISAATION NIMI LISÄLISTA 9/2017 1 LISÄLISTA ON TARKASTAMATON JA ALLEKIRJOITTAMATON AIKA 26.09.2017 16:00 PAIKKA Tampereen palvelualan ammattiopisto (TPA), Koulukatu 18, Tampere KÄSITELLYT ASIAT Asia

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE KEVÄT 2015 Vastausprosentti: 43 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 10 Koulutuksen sisällöt ja

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely. työnantajille

Asiakastyytyväisyyskysely. työnantajille Asiakastyytyväisyyskysely työnantajille Asiakastyytyväisyyskysely Kysely lähetettiin 190 työnantajalle, joista 93 vastasi. Etelä-Karjalan alueelta vastauksia 36 kpl, Kymenlaakson alueelta 54 kpl. Anonyymeja

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tunniste S12432.0000 Tila

Lisätiedot

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA Yleistä oppilaitosyhteistyöstä - Kokemukset oppilaitosyhteistyöstä - Yhteistyön muodot - Työssäoppimisjaksojen mahdollistaminen - Työssäoppimisjaksoon valmistautuminen työpaikalla

Lisätiedot

SAATEKIRJE KYSYMYKSET. Taustakysymykset. Hei!

SAATEKIRJE KYSYMYKSET. Taustakysymykset. Hei! SAATEKIRJE Hei! Olemme TAOK:in ammatillisen opettajakoulutuksen opiskelijoita ja teemme koulutukseemme liittyvän kehittämistyön yhteistyössä Tampereen seudun ammattiopisto, Tredun aikuiskoulutuksen ja

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11410 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 22.4.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksosta VALMAan

Oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksosta VALMAan Oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksosta VALMAan Susanna Kosonen Projektipäällikkö Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso-hanke Keuda Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso OPPISOPIMUS Ennakkojaksolta valmiuksia

Lisätiedot

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet...

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet... 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti Valtionavustus

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitseva opiskelija työssäoppimassa Materiaalia työpaikkaohjaajakoulutukseen ja työpaikkaohjaajien kanssa tehtävään yhteistyöhön

Erityistä tukea tarvitseva opiskelija työssäoppimassa Materiaalia työpaikkaohjaajakoulutukseen ja työpaikkaohjaajien kanssa tehtävään yhteistyöhön Erityistä tukea tarvitseva opiskelija työssäoppimassa Materiaalia työpaikkaohjaajakoulutukseen ja työpaikkaohjaajien kanssa tehtävään yhteistyöhön Seija Eskola Julkaisun tarkoitus Tämä materiaali on tarkoitettu

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten organisaatioissa tuettiin osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jatkamista ja mitkä tekijät estivät tai edistivät sitä. Tutkimuskysymyksiä

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

YTY 3 Yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen yhteistyössä - toimintasuunnitelma 2014-2015

YTY 3 Yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen yhteistyössä - toimintasuunnitelma 2014-2015 YTY 3 Yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen yhteistyössä - toimintasuunnitelma 2014-2015 YTY 3 -hankkeessa tähdätään ammatillisten erityisoppilaitosten palvelu- ja kehittämistoiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Tiina Myllymäki Projektivastaava / Työhönvalmentaja 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti (2015 2017)

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Joustavan perusopetuksen toiminta Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä

Lisätiedot

Mari Luokkanen Projektipäällikkö, työhönvalmentaja mari.luokkanen@bovallius.fi 044 705 9287

Mari Luokkanen Projektipäällikkö, työhönvalmentaja mari.luokkanen@bovallius.fi 044 705 9287 Mari Luokkanen Projektipäällikkö, työhönvalmentaja mari.luokkanen@bovallius.fi 044 705 9287 Työllistämiskynnyksen madaltamistoimia Teot Tutuiksi (2013-2015) on jatkohanke Toive (2010-2011), Toiveesta totta

Lisätiedot