Vastuuta ja ota vastuuta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastuuta ja ota vastuuta"

Transkriptio

1 Vastuuta ja ota vastuuta Toimiva sisäinen viestintä Procom Susanna Rissanen, johtamisviestinnän valmentaja, dialoginen työnohjaaja, MMM Onnivoima

2 Päivän ohjelma Klo 9.00 Avaus Tutustuminen Johtaminen on viestintää Tauko (15 min) Tarinoilla johtaminen Oman käyttäytymis- ja vuorovaikutustyylin tunnistaminen Lounas Ravintola Rivolissa Dialoginen esimies Johdon ja esimiesten tukeminen viestinnässä Kahvi Käytännön harjoitus: Valmentavan keskustelun käyminen esimiehen sparraamiseksi Yhteenveto Loppureflektointi: Mitä otan tästä päivästä mukaani? Päivä päättyy

3 Teidän odotuksenne tälle päivälle Viestinnän strateginen kehittäminen Käytännönläheinen sisältö ja käytännön esimerkit Osallisuuden rakentaminen ja vastuuttaminen Kehittyminen johdon ja esimiesten sparraajana Toimintatapojen ja prosessien jalkauttaminen Palautteen antaminen ja vaikeiden asioiden käsittely Strategian viestintä ja jalkauttaminen Hyviä keskusteluja Ainakin yksi uusi oivallus Muutosvastarinta Onnistumisten ja innovaatioiden esiin nostaminen Uudet tutkimukset Motivointi, innostaminen ja yhteishengen edistäminen Työkaluja monikulttuurisen yrityksen viestintään Työkaluja sisäisen viestinnän kehittämiseen Riittävä tiedonkulku alhaalta ylös sekä viestinnän tueksi Käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen ymmärtäminen ja kehittäminen Haastavat tilanteet

4 JOHTAMINEN ON VIESTINTÄÄ

5 Teknologinen kehitys aiheuttaa kolme suurta muutosta työhön 1. Työstä tulee oppimisintensiivistä 2. Työstä tulee vuorovaikutteista 3. Ihmisajattelu täydentyy digitaalisesti Aivotutkija Katri Saarikivi, 925 Festival,

6 Työyhteisöviestinnän uusi agenda Professori Elisa Juholin o Isojen asioiden jakaminen ja vuorovaikutteinen keskustelu o Ajantasaisen tiedon saatavuus ja vaihdanta o Rento ja vapaamuotoinen tunnelma o Jokainen voi osallistua o Yhdessä oppiminen ja osaamisen jakaminen o Työnantajamaine ja jokaisen oma identiteetti o Toiminta ja viestintä avoimilla foorumeilla

7 Sisäisen viestinnän tehtävä on saada organisaation STRATEGIA TAVOITTEET ARVOT BRÄNDI MUUTOS elämään ihmisten arjessa.

8 Luottamus on hyvän työpaikan tärkein tekijä Lähde: Great Place to Work

9

10 Tutkimuksen mukaan sisäiseen viestintään tyytyväiset ihmiset suhtautuvat työhönsä positiivisemmin ja ovat sitoutuneempia. Kirsi Piha, Ellun Kanat

11 Tutkimusten mukaan työntekijöiden innostus kasvattaa huomattavasti yritysten taloudellista tulosta. Työstään innostuneet ihmiset ovat 31 prosenttia tuottavampia ja 300 prosenttia innovatiivisempia ja heillä on 60 prosenttia vähemmän sairauspoissaoloja kuin muilla. Lähde: HS

12 Viestintä on osa johtamista, kun esimies miettii osana toiminnan suunnittelua o Mikä on kunkin asian tai tavoitteen ydinviesti? o Ketä kaikkia asia koskee ja mitä he haluavat asiasta tietää? o Milloin asiasta on tärkeää viestiä? o Miten viestintä resursoidaan? o Mitä kanavia sekä keinoja käytetään?

13 Johtamisviestintä on organisatorisissa puitteissa tapahtuvaa johtamistyötä, jossa korostuvat asioiden tulkinta, toimintaan tarvittavan tiedon tuottaminen ja jakaminen, yksilöiden ja ryhmän työn suuntaus, organisointi, valvonta, motivointi ja kannustaminen sekä vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Leif Åberg: Johtamisviestintää! Esimiehen ja asiantuntijan viestintäkirja, 2006

14 Esimiehen tehtävä on toimia suodattimena o Omiin alaisiin päin: tulevaisuuden näkymät, strategia, tavoitteet, päätökset, toimintaympäristön muutokset o Organisaation johtoon päin: ilmapiiri, heikot signaalit, käytäväparlamentin kuulumiset, mielipidevaikuttajien näkemykset, hiljainen tieto, kehittämisideat

15 Sisäisessä viestinnässä siirrytään yksisuuntaisesta tiedon välittämisestä aktiiviseen vuorovaikutukseen. Tällöin ihmiset eivät jää odottamaan valmista tietoa vaan etsivät ja tuottavat sitä myös itse.

16 Hyvä sisäinen viestintä on avointa, rehellistä, nopeaa ja tukee yhteisöllisyyttä.

17 Sosiaalisesta intrasta on kuoriutumassa oikea herkkupala, vuorovaikutteisten työtapojen ja sisäisen viestinnän mullistaja. Organisaation ihmisten ja osaamisten kohtaamispaikka, ja juuri niin hyvä kuin sen kaikki käyttäjät. Sari Tuorin blogi : Sosiaalisuus tarttui intraan Lue myös Laura Haleniuksen blogi : Sosiaalisen intranetin neljä lupausta

18 Viestintä Futuricella

19 Vastuuta ja ota vastuuta - Toimiva sisäinen viestintä Ota viestinnän suunnittelu osaksi muuta toiminnan suunnittelua 1 Avaa ihmisille pääsy tiedon lähteille Johtaminen on viestintää Luo avoimuutta ja yhteisöllisyyttä Tee oleellisesta tiedosta ihmisille merkityksellistä ja kiinnostavaa Rakenna luottamusta viestimällä rehellisesti ja olemalla läsnä

20 TARINOILLA JOHTAMINEN

21 89 % globaaleista johtajista on sitä mieltä, että kulttuuri on liiketoiminnalle yhtä tärkeä kuin strategia. Lähde: Bain&Co 2012, The Chemistry of Engagement

22 Savolaista huumoria mualimalla

23 Talouselämä Strategian ydin eli selkeä erottautumistekijä löytyi vain 17 prosentilla yrityksistä. Esimerkkejä huonoista strategiamääritelmistä: Strategiamme tähtää kohti uusia alueita Tavoittelemme liiketoiminnan kannattavaa kasvua Hyvän määritelmän esimerkki: Nokian Renkaat tarjoaa arktisiin olosuhteisiin suunniteltuja erikoisratkaisuja

24 Espoo-tarina

25 Tarinoilla johtaminen on onnistumisten ja hyvien käytäntöjen tekemistä näkyväksi mahtipontisten satujen sijaan.

26

27 Millaisia tarinoita teidän organisaatioissanne elää?

28 Viestinnässä pitäisi ottaa oppia markkinoinnista, jotta viestit ovat kiinnostavia ja puhuvat kohderyhmän kieltä oikeissa kanavissa.

29 MUUTOSTARINAT

30 Muutosjohtajan muistilista o Kirkasta perusasiat: tavoitetila, perustelut, ydinviestit ja kohderyhmät. o Rekrytoi muutosagentteja ja nosta esiin esimerkkitarinoita. o Viesti, viesti ja viesti. o Osallista, kysele, kuuntele, ole läsnä. o Hyödynnä muutosvastarinta. o Juhlista välionnistumisia! o Muista pitkäjänteisyys. o Huolehdi omasta jaksamisestasi.

31 Jos 2500 euroa kuukaudessa ansaitseva henkilö käyttää päivässä 20 minuuttia huhujen vatvomiseen, tarkoittaa se 200 henkilön organisaatiossa euron vuotuista huhukustannusta.

32 Ristiriitaiset viestit syövät uskottavuutta. Viestinnän pitää olla avointa ja rehellistä.

33 Vastuuta ja ota vastuuta - Toimiva sisäinen viestintä Ota viestinnän suunnittelu osaksi muuta toiminnan suunnittelua 1 2 Osalista ihmiset muutostarinan luomiseen, rekrytoi muutosagentteja ja hyödynnä muutosvastarinta Avaa ihmisille pääsy tiedon lähteille Johtaminen on viestintää Luo avoimuutta ja yhteisöllisyyttä Näe vaivaa viestien muotoiluun ja strategian elävöittämiseen Tarinoilla johtaminen Toista tärkeää muutosviestiä riittävän usein ja eri kanavissa Tee oleellisesta tiedosta ihmisille merkityksellistä ja kiinnostavaa Rakenna luottamusta viestimällä rehellisesti ja olemalla läsnä Ole innostunut ja innosta muita Nosta onnistumisia esiin

34 OMAN KÄYTTÄYTYMIS- JA VUOROVAIKUTUSTYYLIN TUNNISTAMINEN

35 Neljä perustyyppiä EASI käyttäytymis- ja motivaatiokartoitus Henkilö Johtaminen Entusiasti Sparraaja Osallistuminen Implementoija Tehtävä Analyytikko

36 Neljä perustyyppiä EASI käyttäytymis- ja motivaatiokartoitus Entusiasti Innokas Tunteellinen Ulospäinsuuntautunut Vaikutusvaltainen Kokeilunhaluinen Spontaani Sparraaja Herkkä Empaattinen Lämminhenkinen Harmoniahakuinen Kärsivällinen Yhtenäisyyttä etsivä Implementoija Hallitseva Tulosorientoitunut Tehokas päätösten tekemisessä Käytännöllinen Suora Kärsimätön Analyytikko Harkitseva Järjestelmällinen Tunnelmallinen Rationaalinen Kriittinen Muodollinen

37 Mitä me sanomme Käytämmekö oikeaa taajuutta? Entusiastille Mahdollisuudet Innokkuus Uutisarvo Jännitys Arvostus Yleiskuva Implementoijalle Tulokset Itsenäisyys Menestys Tehokkuus Asiakeskeisyys Sparraajalle Tunteet Arvot Henkilökohtaiset kokemukset Yhtenäisyys Hyväksyntä Empatia Analyytikolle Laatu Varmuus Suunnitelma Rakenne Logiikka Faktat

38 Kuinka sen sanomme Käytämmekö oikeaa taajuutta? Entusiastille Avoimesti Hyväksyvästi Eloisasti Elehtivästi Uteliaasti Epämuodollisesti Implementoijalle Osallistavasti Keskittyneesti Osoita itseluottamusta Nopeasti ja täsmällisesti Suoraan Vakuuttavasti Sparraajalle Miellyttävästi Lämminhenkisesti Tarkkaavaisesti Kärsivällisesti Vastaanottavasti Maltillisesti ja läsnäolevasti Analyytikolle Huomiota herättämättömästi Muodollisesti Valmistautuneena Kiinnostuneena Maltillisesti

39 DIALOGINEN ESIMIES

40

41

42 Kasvokkainen viestintä on sisäisen viestinnän tärkein kanava.

43 Perinteinen keskustelu vs. dialogi Tavoite Uskomus Asenne Tulos Perinteinen keskustelu Oman näkemyksen voittaminen, myyminen, taivuttelu On olemassa yksi oikea ratkaisu, vaihtoehto, näkemys Evaluoiva, kritisoiva mikä tässä on väärin, ongelmana? Yksilökeskeinen ja kilpailuhenkinen vuorovaikutus Hierarkkinen johtajakeskeisyys Dialoginen keskustelu Yhteinen ymmärrys, suunta ja sitoutuminen On olemassa useita hyviä ratkaisuja, vaihtoehtoja, näkymyksiä (mukaan lukien omani) Utelias, tiedonhaluinen, kiinnostunut ymmärtämään asioita toistenkin näkökulmasta Yhteistyösuuntautunut, innovatiivinen ja tutkiva vuorovaikutus Oppiva organisaatio Lähde: Delficon

44 Dialogissa oleminen o Toisten mielipiteiden kuuntelu ilman, että joudun luopumaan omasta näkökulmasta ja mielipiteestä. o Tunnistan, että oma ymmärrys ja yhteinen ymmärrys muuttuvat keskusteluissa ja on jatkuvassa muutoksen tilassa ( nyt ajattelen näin ). o Avoimesti, rohkeasti ja uteliaasti kuunnellessani annan tilaa jollekin aivan uudelle. o Kytken oman puheeni siihen, mistä on juuri puhuttu. Rikastan sitä omalla näkökulmalla ja ajattelulla. o Puheessa ilmaisen asiat suoraan ja uskallan tuoda esiin myös toisenlaisia mielipiteitä ja ajatuksia. o Tiedostan, että oma puhe vaikuttaa siihen millaiseksi yhteinen tarina ja totuus muodostuvat. Tiedän, että tarinat puolestaan ohjaavat toimintaamme. Lähde: Delficon

45 Yhteisen ymmärryksen rakentaminen edellyttää asioiden moniäänistä reflektointia ja omista oletuksista luopumista.

46 Palautteen antamisen sietämätön vaikeus

47 Vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen o Faktat? o Tee asiat näkyväksi ja reflektoi omia ajatuksiasi/tuntemuksiasi sekä sitä, mitä sinun ja toisen osapuolen välillä siinä hetkessä tapahtuu o Rakenna yhteistä ymmärrystä kysymällä esim. o Mitä sinä tästä mitä juuri sanoin? o Mikä sinun näkemyksesi on asiasta? o Miten voisimme edetä tämän asian kanssa?

48 Kyky sietää konflikteja ja konfliktisuutta kertoo paljon organisaation kulttuurista o Hyvä konflikti ei kumartele kuvia, etsii ja käsittelee kaikki näkökannat, ei kaihda vaikeita keskusteluja, ei salli häiritsevää käyttäytymistä o Huono konflikti rakentuu ennakkoluuloille, henkilöityy, johtaa rankaisuihin ja kiusaamiseen Lähde: Professori Pekka Mattila, Procomin johtajajaos

49 Huomioi oma ja toisten ihmisten vuorovaikutustyyli viestinnässä Tee palautteenantamisesta osa arkea Dialogisuus esimiestyössä ja viestinnässä Ole läsnä Rakenna yhteistä ymmärrystä Kuuntele aktiivisesti Vastuuta ja ota vastuuta - Toimiva sisäinen viestintä Ota viestinnän suunnittelu osaksi muuta toiminnan suunnittelua Osalista ihmiset muutostarinan luomiseen, rekrytoi muutosagentteja ja hyödynnä muutosvastarinta Avaa ihmisille pääsy tiedon lähteille Johtaminen on viestintää Luo avoimuutta ja yhteisöllisyyttä Näe vaivaa viestien muotoiluun ja strategian elävöittämiseen Tarinoilla johtaminen Toista tärkeää muutosviestiä riittävän usein ja eri kanavissa Tee oleellisesta tiedosta ihmisille merkityksellistä ja kiinnostavaa Rakenna luottamusta viestimällä rehellisesti ja olemalla läsnä Ole innostunut ja innosta muita Nosta onnistumisia esiin

50 JOHDON JA ESIMIESTEN TUKEMINEN VIESTINNÄSSÄ

51 Johto ja esimiehet tarvitsevat o o o o o o o o o o o o o o o Konkreettista apua viestintäsuunnitelmien tekemiseen Tukea muutosviestinnässä, strategian jalkauttamisessa sekä ihmisten sitouttamisessa tavoitteisiin Apua juttujen kirjoittamisessa ja ammattimaisten materiaalien tekemisessä Tukea vuorovaikutustilanteisiin ja palautteen antamiseen Käytännön työkaluja ja esimerkkejä Rohkaisua oman viestintätyylinsä löytämiseen Apua viestien kiteyttämiseen ja ymmärrettävyyteen Tietoa organisaation käytäväkeskusteluista ja hiljaisista signaaleista Opastusta oikeiden kanavien käyttämiseen henkilöstön tavoittamiseksi Sparrausta kaiken tarpeellisen huomioimisessa Läpinäkyvyyden ja epämuodollisuuden lisäämistä Apua asiakasviestintään Helposti omaan työhön siirrettäviä pieniä asioita Tukea bloggaamisessa ja somen haltuunotossa Mediavalmennusta

52 Mitä kaikkia kanavia ja keinoja viestinnässä voi käyttää? o Kolmen ryhmissä, 1 asia per post it-lappu o Listaa mahdollisimman monta kanavaa ja keinoa, joita sisäisessä viestinnässä voidaan hyödyntää o Aikaa 10 minuuttia

53 Viestintä mukaan johtoryhmiin Liinu Lehto, VM:n viestintäjohtaja

54 Johdon ja esimiesten strategiseksi kumppaniksi, mutta miten? o Kevyet salkut ja vallan kieli o Harmaiden alueiden mahdollisuudet Professori Pekka Mattila, Procomin johtajajaos

55 Viestinnän suunnittelu Strateginen taso Strategiset tavoitteet ja mittarit Painopistealueet, teemat ja ydinviestit Organisointi ja vastuut Prosessit Resurssit Lausunnonantajat Kohde- ja sidosryhmät Avainmediat ja toimittajat Keinot ja kanavat Act Plan Operatiivinen taso Pelisäännöt, käytännöt ja ohjeistukset Kohderyhmäkohtaiset toimenpiteet Erillishankkeet ja kampanjat Vastuut Aikataulu Budjetti Do Check

56 Valmennustaidot osana viestijän ydinosaamista o Kiteyttäminen ja konkretisointi o Kuuntelu ja peilaaminen o Erilaiset näkökulmat o Kohderyhmien kuuntelu o Rohkaisu ja potentiaalin herättely o Onnistumisten esille tuominen o Oikeiden kanavien käyttäminen

57 Valmentavan keskustelun harjoitus o Parityöskentely o Toinen on esimies o Toinen on viestintä-/hr-ammattilainen, joka toimii esimiehen sparraajana o Lukekaa ensin case-kuvaus läpi. Sen jälkeen sopikaa roolit. Sparraaja vastaa prosessista. o Aikaa 15 min o Purku yhteisenä reflektiona

58 Löydä ja hyödynnä harmaat alueet Opettele perustelemaan viestinnän tärkeys ja hyödyllisyys Huomioi oma ja toisten ihmisten vuorovaikutustyyli viestinnässä Tee palautteenantamisesta osa arkea Ota paikkasi organisaation sisäisenä valmentajana ja johdon strategisena kumppanina Johdon ja esimiesten tukeminen viestinnässä Auta ja rohkaise esimiehiä tekemään vaikuttavaa viestintää: suunnitelmallisuus, viestit, keinot ja kanavat Dialogisuus esimiestyössä ja viestinnässä Ole läsnä 4 Rakenna yhteistä ymmärrystä Kuuntele aktiivisesti Vastuuta ja ota vastuuta - Toimiva sisäinen viestintä Ota viestinnän suunnittelu osaksi muuta toiminnan suunnittelua Osalista ihmiset muutostarinan luomiseen, rekrytoi muutosagentteja ja hyödynnä muutosvastarinta Avaa ihmisille pääsy tiedon lähteille Johtaminen on viestintää Luo avoimuutta ja yhteisöllisyyttä Näe vaivaa viestien muotoiluun ja strategian elävöittämiseen Tarinoilla johtaminen Toista tärkeää muutosviestiä riittävän usein ja eri kanavissa Tee oleellisesta tiedosta ihmisille merkityksellistä ja kiinnostavaa Rakenna luottamusta viestimällä rehellisesti ja olemalla läsnä Ole innostunut ja innosta muita Nosta onnistumisia esiin

59 Viisi askelta toimivaan sisäiseen viestintään Johdon täytyy sitoutua viestintään ja viestinnän täytyy olla suunnitelmallista mutta tarvittaessa nopeaa. Rakenna avoimuuden, rehellisyyden ja yhteisöllisen vuorovaikutuksen kulttuuri yksisuuntaisen tiedottamisen sijaan. Kerro tarinoita, tee oleellisesti tiedosta merkityksellistä ja nosta onnistumisia näkyväksi, jotta saat tärkeät asiat elämään organisaatiosi arjessa. Löydä oikeat kanavat ihmisten tavoittamiseksi ja mausta viestintää ripauksella yllätyksellisyyttä. Panosta dialogisuuteen ja henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen: ole läsnä, rakenna yhteistä ymmärrystä, osoita kunnioitusta ja kuuntele aktiivisesti.

60 Loppureflektio: Mitä otat tästä koulutuspäivästä mukaasi?

61 Susanna Rissanen Onnivoima Oy Johtamisviestinnän valmentaja, dialoginen työnohjaaja,

Sisäinen viestintä käärmettä pyssyyn? Henry-forum 4.11.2014

Sisäinen viestintä käärmettä pyssyyn? Henry-forum 4.11.2014 Sisäinen viestintä käärmettä pyssyyn? Henry-forum 4.11.2014 Mitä on sisäinen viestintä Sisäisellä viestinnällä tarkoitetaan kaikkea tiedonkulkua ja vuorovaikutusta, joka tapahtuu organisaation tai yhteisön

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

ELISA JUHOLIN Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi

ELISA JUHOLIN Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi ELISA JUHOLIN Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi communicare! Oman organisaation viestinnän tehtävät Edellä on esitetty näkökulmia viestinnän tehtävistä ja merkityksestä. Lähtökohtia on monia,

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

ESIMIESVALMENNUS (ET)

ESIMIESVALMENNUS (ET) Karl-Magnus Spiik Ky 1 ESIMIESVALMENNUS (ET) Esimiestaito I Aihealueet: Harjoitukset: Vuorovaikutustaidot Nykypäivän johtamiskulttuuri ja todellisen esimiestaidon oppiminen. Itsetuntemus ja itsensä johtaminen.

Lisätiedot

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia Päivi Kantonen Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Kesäkuu 2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Lisätiedot

Perusasioista pieniin ihmeisiin

Perusasioista pieniin ihmeisiin polemia Marja-Liisa Manka, Laura Bordi ja Kirsi Heikkilä-Tammi Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva

Lisätiedot

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden.

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC UUDEN TYÖN ABC DNA Business muodosti Kansallisena Etätyöpäivänä

Lisätiedot

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa HYVINVOINNIN TALOUSLEHTI 1/2014 15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa Asiantuntija Susanna Raulio: Lounaan merkitys olisi

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE

TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE TRAINERS HOUSE l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 5 Läpivientivoimaa 6 Toimitusjohtajan katsaus: Välttämättömästä

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ ] VIESTINNÄLLE Maineenhallinnasta mahdollisuusviestintään VÄITEKIRJA MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ ] VIESTINNÄLLE Maineenhallinnasta mahdollisuusviestintään Me väitämme VIESTINNÄN

Lisätiedot

A S I A K A S L E H T I

A S I A K A S L E H T I ASIAKASLEHTI SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2014 4 TISLAAMOTIIMISTÄ UNELMIEN TYÖPAIKAKSI 8 PEHMEÄSTÄ JOHTAMISESTA TULIKIN KOVAA Kaikki voivat onnistua HELSINKI Bulevardi 6 A 14 (7. krs), 00120 Helsinki Puh. 050

Lisätiedot

Kuntajohto muutoksen osaajana

Kuntajohto muutoksen osaajana Kuntajohto muutoksen osaajana Anneli Valpola Lukijalle Kuntia koskeviin muutoksiin valmistautuminen, niiden kohtaaminen ja hallinta edellyttävät monenlaista osaamista kunnan eri toimijoilta. Erityisesti

Lisätiedot

Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012

Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012 Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012 Heidi Laurila Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Syksy 2013 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto 1 JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN Copyright Business Arena Oy ja Serus Media Oy/ Personal Book Käsikirjoitus: Mikko Markkanen, Toni Pienonen ja muut businessarenalaiset. Tilaaja: Business

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan. -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille

Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan. -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille Sovella luovasti ;) Sisältö 1 Järjen siirto päästä käsiin 3 2 Hyvä käytäntö 3 2.1 Mikä on hyvä käytäntö 3

Lisätiedot

INNONews. Hyödynnä lama, näe uudet mahdollisuudet! Wärtsilä: Ideoinnissa eroon liian ankarasta itsekritiikistä

INNONews. Hyödynnä lama, näe uudet mahdollisuudet! Wärtsilä: Ideoinnissa eroon liian ankarasta itsekritiikistä INNONews Innotiimin lehti asiakkaille ja kumppaneille 2009 Innovatiivisuutta tarvitaan juuri nyt! Hyödynnä lama, näe uudet mahdollisuudet! Wärtsilä: Ideoinnissa eroon liian ankarasta itsekritiikistä Nokia:

Lisätiedot

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Pro Gradu -tutkielma Hallintotieteen maisterinohjelma Kevät 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot