Mitä uutta tupakkariippuvuudesta ja sen hoidosta?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä uutta tupakkariippuvuudesta ja sen hoidosta?"

Transkriptio

1 katsaus tieteessä Taru Kinnunen MA, Ph. D., Associate Professor Harvard Medical School and Harvard School of Dental Medicine Director of the Tobacco Dependence Treatment and Research Group Tellervo Korhonen FT, dosentti, yliopistotutkija Helsingin yliopisto, Hjelt-instituutti, kansanterveystieteen osasto ja THL Jaakko Kaprio LKT, professori Helsingin yliopisto, Hjelt-instituutti, kansanterveystieteen osasto ja Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM ja THL Vertaisarvioitu VV Mitä uutta tupakkariippuvuudesta ja sen hoidosta? Jatkuva nikotiinialtistus aiheuttaa aivoissa neuroadaptaatiota, joka johtaa sietokyvyn kehittymiseen ja tupakoinnin lopettamisen yhteydessä esiintyviin vieroitusoireisiin. Lääkärin on tärkeä arvioida nikotiiniriippuvuuden taso, jotta hän voi räätälöidä hoidon optimaaliseksi. Nykyiset lääkehoidot ovat tehokkaita yhdistettyinä potilaan neuvontaan ja tukemiseen. Lääkehoitojen tehostaminen ja nikotiinirokote ovat tutkimusten alla olevia hoitomuotoja. Eräs molekyyligenetiikan tavoite on tupakkariippuvuuden lääkehoidon räätälöinti. Tupakkariippuvuuden hoidon ja seurannan järjestäminen on suuri haaste, jotta Savuton Suomi ohjelman tavoitteet voidaan saavuttaa. Suomen tavoitteena on savuttomuus vuoteen 2040 mennessä. Maailman Terveysjärjestön puitesopimuksessa (WHO/FCTC) nimetään kuusi merkittävintä tapaa saavuttaa tämä kunnianhimoinen tavoite (1). Puitesopimuksessa ja tupakkariippuvuuden Käypä hoito -suosituksessa korostetaan terveydenhuollon ammattilaisten keskeistä tehtävää auttaa kaikkia tupakoivia potilaita tupakoinnin lopettamisessa (2). Tehostettua vierotusta tarvitaan tupakoijille, joilla on monta riskitekijää, kuten vahva nikotiiniriippuvuus, muita riippuvuuksia ja mielenterveysongelmia. Tämä katsaus esittelee Käypä hoito -suosituksen lisäksi uusimpiin tutkimuksiin perustuvia keinoja tupakkariippuvuuden hoidon tehostamiseksi. Tupakkariippuvuuden kehitys ja tunnistaminen Tupakkariippuvuuden kehittymiseen vaikuttaa monia tekijöitä, kuten nikotiini ja muut kemialliset aineet (monoamiini oksidaasi (MAO) -inhibiittorit, asetaldehydi), perimä, ehdollistuminen, sosiaaliset ja ympäristötekijät sekä näiden yhteisvaikutukset (3,4,5,6). Valtaosa pitkäaikaisesta tupakoinnista selittyy kuitenkin nikotiiniriippuvuudella. Nikotiini imeytyy tupakansavusta keuhkoverenkiertoon ja kulkee sekunneissa aivoihin, jossa se sitoutuu nikotiinireseptoreihin. Niistä vapautuneet välittäjäaineet johtavat mielihyvän tuntemuksiin ja vahvistavat tupakoinnin ehdollistumista sisäisiin (esim. stressi) ja ulkoisiin (esim. savukkeen näkeminen) ärsykkeisiin. Nikotiinin välittömän neuromoduloivan vaikutuksen lisäksi se vaikuttaa myös ääreishermostoon (7,8,9). Krooninen nikotiinialtistus aiheuttaa neuroadaptaatiota, joka johtaa sietokyvyn kehittymiseen. Jos tupakoija ei saa totuttua nikotiiniannosta, esiintyy vieroitusoireita, kuten ärtyneisyys, masentuneisuus, ahdistuneisuus, keskittymis- ja univaikeudet, lisääntynyt ruokahalu ja tupakanhimo (2). Tupakkariippuvuus kehittyy nopeasti nuorilla (10) ja harva aikuinen enää aloittaa tupakoinnin. Tupakkariippuvuuden keskeinen oire on vaikeus lopettaa tupakointi. Onnistuminen vaatii toistuvia yrityksiä (4,11). Riippuvuuden taso tulee arvioida optimaalisen hoidon räätälöimiseksi. Relapsin riskitekijöitä ovat riippuvuuden ja vieroitusoireiden ohella läheisten tupakointi, mielenterveysongelmat, alkoholi, pelko painonnoususta ja stressi (2). Taulukossa 1 on esitelty tupakkariippuvuuden ICD-10-diagnoosit (12) ja taulukossa 2 yleisesti käytetty lyhyt nikotiiniriippuvuustesti, jossa on kaksi keskeistä osiota Fagerströmin nikotiiniriippuvuustestistä (13,14). Kliininen nyrkkisääntö on, että jos polttaa yli 10 savuketta päivässä ja ensimmäisen savukkeen 30 minuutin sisällä heräämisestä tai jos edellisen lopettamisyrityksen aikana oli vieroitusoireita, kyse on vahvasta riippuvuudesta. Jos lääkärillä on aikaa kysyä potilaalta vain yksi kysymys, se on aika heräämisestä ensimmäiseen savukkeeseen (15,16). Myös psykiatrinen luokitus DSM-IV TR kattaa nikotiiniriippuvuuden samastaen sen muihin päihdeluokituksiin. Nikotiiniriippuvuudes- Suomen Lääkärilehti 48/2012 vsk

2 katsaus Taulukko 1. Tupakkariippuvuuden kliiniset diagnoosiluokitukset (ICD-10). F17 Tupakan käytön aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt. F17.1 Tupakan käytön aiheuttama elimellinen aivo-oireyhtymä tai käyttäytymisen häiriö, haitallinen käyttö F17.2 Tupakan käytön aiheuttama riippuvuusoireyhtymä (tupakkariippuvuus) F17.20 Tupakan käytön aiheuttama riippuvuusoireyhtymä, tällä hetkellä vieroittunut F17.22 Tällä hetkellä kliinisesti valvotulla ylläpito- tai korvauslääkityksellä (kontrolloitu riippuvuus) F17.29 Tupakan käytön aiheuttama tarkemmin määrittämätön riippuvuusoireyhtymä F17.3 Tupakan käytön aiheuttamat vieroitusoireet (ärtyisyys, kärsimättömyys, levottomuus, masennus, keskittymis- ja univaikeudet, lisääntynyt ruokahalu tai paino, bradykardia, ruoansulatuselinten häiriöt, tupakanhimo) F17.8 Tupakan käytön aiheuttama muu elimellinen aivo-oireyhtymä tai käyttäytymisen häiriö F17.9 Tupakan käytön aiheuttama määrittämätön elimellinen aivo-oireyhtymä tai käyttäytymisen häiriö Taulukko 2. Fagerströmin lyhyt nikotiiniriippuvuustesti (Heaviness of Smoking Index). Kysymys Kuinka pian herättyäsi poltat ensimmäisen savukkeen? Kuinka monta savuketta poltat vuorokaudessa? Pisteet Minuutteja alle yli 60 0 kpl alle yli 30 3 Yhteispisteet 0 1 = vähäinen, 2 = kohtalainen, 3 = vahva, 4 6 = hyvin vahva riippuvuus ta katsotaan olevan kyse silloin, kun kolme seuraavista on toteutunut 12 viime kuukauden aikana: 1) nikotiinin sietokyky kasvanut, 2) vieroitusoireet käytön loppuessa tai vähetessä, 3) heikentynyt kyky kontrolloida käytön aloittamista ja lopettamista tai käytettävän annoksen määrää, 3) haluttua suurempi tai pidempi nikotiinin kulutus, 4) käyttäjä ei kykene lopettamaan tai vähentämään kulutusta, 5) tupakointiin käytetty aika on kohtuuttoman suuri, 6) töiden, sosiaalisten ja muiden tärkeiden mielihyvän lähteiden laiminlyönti, 7) jatkuva tupakointi siitä huolimatta siitä, että henkilö on tietoinen haitallisten seurausten luonteesta ja suuruudesta (17). Geenien merkitys Nikotiinireseptorin alayksiköitä koodaavien geenien vaihtelu vaikuttaa nikotiiniriippuvuuden vahvuuteen (18,19,20). Emäsparin muutos nikotiinireseptorin alfa 5 -yksikön geenissä vaikuttaa reseptorin valkuaisaineen rakenteeseen ja toimintaan (21,22). Tätä geenimuutosta kantavat polttavat muita enemmän ja ovat riippuvaisempia nikotiinista. Väestötasolla alfa 5 -geenimuutos selittää 5 % veren nikotiinipitoisuuden vaihtelusta (23). Geneettisten erojen synnyssä on merkitystä myös nikotiinia hajottavan sytokromi P450 -järjestelmän 2A6-entsyymiä koodaavalla geenillä, joka vaikuttaa nikotiinin poistumisnopeuteen verestä. Metabolianopeutta arvioidaan kotiniinin ja sen metaboliitin 3-hydroksikotiniinin suhteella (24). Hitaat metaboloijat polttavat vähemmän ja heidän on helpompi lopettaa. Vaikka riittävää näyttöä genotyypin mukaan räätälöidyistä hoidoista ei vielä ole, tulevaisuudessa saatetaan geenitiedon avulla valita sopivin terapia osana hoitosuunnitelmaa. Tupakkariippuvuuden hoito Tupakkariippuvuutta hoidetaan lääkkein ja käyttäytymistieteellisin menetelmin. Hoidossa pätee annos-vaste-suhde: mitä intensiivisempi lääkehoito ja neuvonta, sitä paremmat tulokset. Intensiivisen hoidon piirissä on kuitenkin vain osa tupakoivista. Mini-interventioiden onnistumisprosentti saattaa olla huonompi, mutta niillä saavutetaan suurempi osa tupakoivista. Ensisijaiset vieroituksessa käytettävät lääkkeet ovat nikotiinikorvaushoidot (nikotiinilaastari, -purukumi, -inhalaattori,-imeskelytabletti ja -resoribletti) sekä bupropioni ja varenikliini. Nämä lääkkeet ovat suunnilleen yhtä tehokkaita oikein käytettyinä (25). Kuitenkaan esimerkiksi nikotiinikorvaushoitoja, jotka ovat itsehoitotuotteita, ei aina käytetä annostusten mukaisesti ja käytännössä niiden teho jää usein optimaalista vähäisemmäksi (26). Tuoreessa systemaattisessa katsauksessa varenikliini on osoittautunut sekä bupropionia että nikotiinikorvaushoitoja tehokkaammaksi (27). Myös nortriptyliiniä voidaan käyttää lääkä Suomen Lääkärilehti 48/2012 vsk 67

3 tieteessä Kirjallisuutta 1 World Health Organization. WHO report on the global tobacco epidemic, Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus. Käypä hoito -suositus. (päivitetty ). 3 Lanteri C, Hernandez Vallejo SJ, Salomon L ym. Inhibition of monoamine oxidases desensitizes 5-HT1A autoreceptors and allows nicotine to induce a neurochemical and behavioral sensitization. J Neurosci 2009;29: National Institute on Drug Abuse. Tobacco addiction. NIH publication number National Institute of Health Benowitz NL. Nicotine addiction. N Engl J Med 2010;362: Korhonen T, Kaprio J. Genetic epidemiology of smoking behaviour and nicotine dependence. els. Chichester: John Wiley & Sons Ltd DOI: / a Royal College of Physicians. Harm reduction in nicotine addiction: helping people who can t quit. A report by the Tobacco advisory group of the Royal College of Physicians Mustonen T. Tupakkariippuvuuden neurobiologinen tausta. Duodecim 2004;120: Ginzel KH. Muscle relaxation by drugs which stimulate sensory nerve endings. II. The effect of nicotinic agents. Neuropharmacology 1973;12: National Institute on Drug Abuse. Drugs, brain and behavior: The science of addiction. National Institute of Health Garvey AJ, Kalman D, Hoskinson RA Jr ym. Front-loaded versus weekly counseling for treatment of tobacco addiction. Nicotine Tob Res 2012;14: World Health Organization. International statistical classification of diseases and related health problems, 10th Revision. Geneve: World Health Organization. www. who.int/classifications/apps/icd/ icd10online/ 13 Heatherton TF, Kozlowski LT, Frecker RC, Fagerström KO. The Fagerström test for nicotine dependence: a revision of the Fagerström tolerance questionnaire. Br J Addict 1991;86: Heatherton TF, Kozlowski LT, Frecker RC, Rickert W, Robinson J. Measuring the heaviness of smoking: using self-reported time to the first cigarette of the day and number of cigarettes smoked per day. Br J Addict 1989; 84: Muscat JE, Stellman SD, Caraballo RS, Richie JP Jr. Time to first cigarette after waking predicts cotinine levels. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2009;18: rin valvonnassa sellaisille potilaille, joille ensisijaiset lääkkeet eivät tehoa tai sovi (28). Näiden Käypä hoito -suosituksessa nimettyjen lääkkeiden lisäksi klonidiini on osoittanut tehokkaaksi hoitomuodoksi (25,29). Se onkin mainittu toissijaisena lääkehoitona useimpien maiden hoitosuosituksissa (25). Käyttäytymistieteellisten menetelmien soveltaminen ja neuvonta kuuluvat olennaisena osana tupakoinnin lopettamisen tukemiseen. Hoidon onnistumisen katsotaan vaativan vähintään neljä neuvontakertaa, mutta mitä useampia käyntejä on, sitä parempia ovat tulokset. Yksilöllinen ohjaus (17 %) johtaa korkeampiin onnistumisprosentteihin kuin ryhmäohjaus (14 %) tai puhelinneuvonta (13 %). Vertailuryhmästä 11 % pystyi lopettamaan tupakoinnin (25). Nikotiiniriippuvuuden kuten muidenkin kroonisten sairauksien hoidossa jatkuva seuranta on tärkeää. Hall ym. (30) ja Joseph ym. (31) raportoivat tuoreissa tutkimuksissaan, että tupakoinnin lopettamista ei kannata ajatella esimerkiksi 12 viikon yksittäisenä hoitojaksona. Lopettaminen vaatii jatkuvaa seurantaa yhden tai jopa useamman vuoden aikana, jolloin potilaalla voi olla toistuvia relapseja tai hän saattaa vain vähentää tupakointiaan. Välitavoitteet, hoidon räätälöinti, neuvonta ja seuranta edellyttävät hoitohenkilökunnalta pitkä jänteisyyttä ja yhteistyötä. Koska valtaosa relapseista tapahtuu pian tupakoinnin lopettamisen jälkeen, tulee lääkärin vastaanotolla tapahtuvan seurannan (25) ja muiden neuvontakertojen painottua hoidon alkuvaiheeseen (11). Neuvontaan on syytä sisällyttää käytännön ohjeita, tukea ja rohkaisua. Sosiaalinen media tarjoaa uudenlaisen keinon tuen tarjoamiseen, ja sen tehokkuutta arvioidaan parhaillaan (32). Olennaista on opastaa potilasta lääkkeiden oikeaan käyttöön (annostus ja kesto). Lääkehoidon noudattamatta jättäminen on tupakoinnin lopettamisyrityksissä yleistä ja vähentää onnistumisen mahdollisuuksia huomattavasti (26,33). Lääkehoidon on todettu lisäävän neuvonnan tehoa 70 %:lla. Lääkehoitoa saaneista, 2 7 kertaa neuvonnassa käyneistä 40 % onnistui lopettamaan tupakoinnin ja vähintään 8 kertaa käyneistä jopa 70 % (25). Voidaan siis puhua lääkehoidon ja neuvonnan synergiasta. Nykyisten hoitojen tehostaminen Saatavilla olevien hoitomuotojen onnistumistaso on % kliinisissä tutkimuksissa (25,34). Suurin osa tuloksista perustuu aineistoihin, joissa tupakoijat ovat olleet motivoituneita tai heillä ei ole ollut useita epäonnistumisen riskitekijöitä, kuten mielenterveysongelmia tai voimakasta riippuvuutta. Käytännön terveydenhuollossa kohdataan kuitenkin yhä enemmän tupakoijia, jotka eivät ole motivoituneita (35) tai joilla on useita riskitekijöitä. Kliinisissä tutkimuksissa on lähes mahdotonta täysin erottaa yhden hoitomuodon tehokkuuden tasoa, koska neuvonta ja lääkehoito on usein yhdistetty tutkimuksiin. Taulukossa 3 esitettyjä onnistumisprosentteja kannattaakin tarkastella viitteellisinä. Käytännön hoito pähkinänkuoressa Lääkärin tulee vastaanotolla kysyä jokaiselta potilaalta, käyttääkö tämä mitään tupakkatuotteita. Jokaista tupakoijaa pitää neuvoa lopettamaan. Vastahakoista potilasta ohjataan motivoivalla haastattelulla (36), jota voi harjoitella verkkokurssin avulla (2). Potilaille, jotka ovat valmiita lopettamisyritykseen ja polttavat yli 10 savuketta päivässä ja ensimmäisen savukkeen 30 minuutin kuluessa heräämisestä, tulee tarjota lääkehoitoa. Jos tupakoijalla on merkittäviä retkahduksen riskitekijöitä, kuten useita aiempia lopettamisyrityksiä, kokemuksia vakavista vieroitusoireista, mielenterveysongelmia tai vähäiset mahdollisuudet sosiaaliseen tukeen, on lääkehoitoa suositeltava ja kontrolloitava sekä ohjattava potilas neuvontaan. Lääkärin tehtävä on kertoa potilaalle, kuinka eri lääkkeet toimivat, esimerkiksi selitettävä nikotiinikorvaushoidon ja varsinaisten vieroituslääkkeiden vaikutusmekanismit. Vieroituslääkkeen valinnan tulisi tapahtua yhdessä potilaan kanssa. Jos useita ensisijaisia hoitomuotoja on jo kokeiltu aiemmin tai ne eivät sovellu potilaalle, voidaan kokeilla tehostettuja tai toissijaisia hoitomuotoja. Niitä määrättäessä tulee sopia useista seurantakerroista, joilla arvioidaan hoitovaste ja mahdolliset sivuvaikutukset (29). Lääkehoito voidaan aloittaa jo ennen sovittua tupakoinnin lopettamispäivää ja sen avulla voidaan myös auttaa potilaita asteittain vähentämään tupakointiaan (31,35). Tupakoijille, joiden on vaikea vieroittautua, voidaan tarjota Suomen Lääkärilehti 48/2012 vsk

4 katsaus 16 Fagerström K. Determinants of tobacco use and renaming the FTND to the Fagerström test for cigarette dependence. Nicotine Tob Res 2012;14: American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Text revision. 4. Painos. Washington DC: American Psychiatric Association Tobacco and Genetics Consortium. Genome-wide meta-analyses identify multiple loci associated with smoking behavior. Nat Genet 2010; 42: Liu JZ, Tozzi F, Waterworth DM ym. Meta-analysis and imputation refines the association of 15q25 with smoking quantity. Nat Genet 2010;42: Thorgeirsson TE, Gudbjartsson DF, Surakka I ym. Sequence variants at CHRNB3-CHRNA6 and CYP2A6 affect smoking behavior. Nat Genet 2010;42: Fowler CD, Lu Q, Johnson PM, Marks MJ, Kenny PJ. Habenular alpha5 nicotinic receptor subunit signalling controls nicotine intake. Nature 2011;471: Kuryatov A, Berrettini W, Lindström J. Acetylcholine receptor (AChR) alpha5 subunit variant associated with risk for nicotine dependence and lung cancer reduces (alpha- 4beta2)alpha5 AChR function. Mol Pharmacol 2011;79: Keskitalo K, Broms U, Heliövaara M ym. Association of serum cotinine level with a cluster of three nicotinic acetylcholine receptor genes (CHRNA3/CHRNA5/CHRNB4) on chromosome 15. Hum Mol Genet 2009; 18: Dempsey D, Tutka P, Jacob P ym. Nicotine metabolite ratio as an index of cytochrome P450 2A6 metabolic activity. Clin Pharmacol Ther 2004;76: Fiore MC, Jaén CR, Baker TB ym. Treating tobacco use and dependence: 2008 update. Rockville D: Department of Health and Human Services. U.S. Public Health Services Fiore MC, Baker TB. Clinical practice. Treating smokers in the health care setting. N Engl J Med 2011;365: Mills EJ, Wu P, Lockhart I, Thorlund K, Puhan M, Ebbert JO. Comparisons of high-dose and combination nicotine replacement therapy, varenicline, and bupropion for smoking cessation: A systematic review and multiple treatment meta-analysis. Ann Med 2012 Aug Caponnetto P, Russo C, Polosa R. Smoking cessation: present status and future perspectives. Curr Opin Pharmacol 2012;12: Hays JT, Ebbert JO. Adverse effects and tolerability of medications for the treatment of tobacco use and dependence. Drugs 2010; 70: Hall SM, Humfleet GL, Munoz RF, Reus VI, Prochaska JJ, Robbins JA. Using extended cognitive behavioral treatment and medication to treat dependent smokers. Am J Public Health 2011; 101: Taulukko 3. Tupakkariippuvuuden hoitomuodot ja niiden onnistumisprosentit 1. Tehostetut ja uudet hoitomuodot on lihavoitu taulukossa. Hoitomuoto Hoidon kesto Annostus Onnistumisprosentti 1 Motivoituneet tupakoijat, joilla on tavoite ja tupakoinnin lopettamispäivämäärä (Luottamusväli) Lumelääke 13,8 Yhden lääkkeen hoito Varenikliini A vk 2 1 mg x 2 33,2 (28,9 37,8) vk 1 mg x 1 Vähennetty annos 25,4 (19,7 32,2) Bupropioni A vk 150 mg x 2 24,2 (22,2 26,4) Nikotiinilaastari B 2 3 kk 4 15 mg/16 h tai 21 mg/24 h 23,4 (21,3 25,8) Nikotiinilaastari B Yli > 2 3 kk 4 15 mg/16 h tai 21 mg/24 h 23,7 (21,0 26,6) Pidennetty kesto 2 3 kk 4 > 25 mg/16 h tai 28 mg/24 h 26,5 (21,3 32,5) Korkeampi annostus Nikotiinipurukumi B 2 3 kk 4 2 mg (max 25/vrk) tai 19,0 (16,5 21,9) 4 mg (max 15/vrk) Yli 2 3 kk 4 2 mg (max 25 palaa/vrk) tai 26,1 (19,7 33,6) Pidennetty kesto 4 mg (max 15 palaa/vrk) Nikotiini inhalaattori B 2 3 kk inhalaattorikapselia/vrk 24,8 (19,1 31,6) Nortriptyliini A, 5 12 vk mg/vrk 22,5 (16,8 29,4) Klonidiini A, vk 0,15 0,75 mg/vrk 6 suun kautta 25,0 (15,7 37,3) 0,10 0,20 mg/vrk 6 laastari Yhdistelmähoidot Nikotiinilaastari B + bupropioni 2 3 kk mg/16 h tai 21 mg/24 h vk mg x 2 Nikotiinilaastari B vk mg/16 h tai 21 mg/24 h + nikotiini inhalaattori B 2 3 kk inhalaattorikapselia/vrk Nikotiinilastari B + Kesto > 14 vk + nikotiinipurukumi B tarvittaessa 15 mg/16 h tai 21 mg/24 h inhalaattorikapselia/vrk Nikotiinilaastari B kk mg/16 h tai 21 mg/24 h + nortriptyliini A, 4 12 vk mg/vrk Tupakoijat, jotka eivät ole motivoituneita tupakoinnin pysyvään lopettamiseen Lumelääke 3,6 Nikotiinikorvaushoito tupakoinnin ja sen vähentämisen aikana Nikotiinipurukumi B 6 12 kk 3 2 tai 4 mg paloja tarvittaessa Nikotiini inhalaattori B 6 24 kk 3 Inhalaattorikapseleita tarvittaessa Nikotiinilaastari B 6 kk 3 15 mg/16 h 28,9 (23,5 35,1) 25,8 (17,4 36,5) 36,5 (28,56 45,3) 27,3 (17,2 40,4) 8,4 (5,9 12,0) 1 Suomessa nykyään käytössä olevien lääkehoitojen ohjeet, mukaanlukien nikotiini-imeskelytabletti ja nikotiiniresoribletti, löytyvät Käypä hoito -suosituksesta (2). Tehostetut hoitomuodot ovat Fiore ym (25) meta analyyseistä. 2 1 viikko ennen lopettamispäivää ja 12 vk sen jälkeen; 3 2 viikkoa ennen lopettamispäivää ja 12 vk sen jälkeen; 4 Annosta asteittain vähentäen; 5 Tupakasta vieroitus ei ole virallinen käyttöaihe; 6 Annosta asteittain nostaen 10 mg/vrk. A Reseptilaake; B Itsehoitolääke 3562 Suomen Lääkärilehti 48/2012 vsk 67

5 tieteessä 31 Joseph AM, Fu SS, Lindgren B ym. Chronic disease management for tobacco dependence: a randomized, controlled trial. Arch Intern Med 2011;171: Westmaas JL, Bontemps-Jones J, Bauer JE. Social support in smoking cessation: reconciling theory and evidence. Nicotine Tob Res 2010;12: Shiffman S, Sweeney CT, Ferguson SG, Sembower MA, Gitchell JG. Relationship between adherence to daily nicotine patch use and treatment efficacy: secondary analysis of a 10-week randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial simulating over-thecounter use in adult smokers. Clin Ther 2008;30: Raupach T, Hoogsteder PH, Onno van Schayck CP. Nicotine vaccines to assist with smoking cessation: current status of research. Drugs 2012;72:e Benowitz NL. Chronic disease management approach to treating tobacco addiction: comment on Nicotine therapy sampling to induce quit attempts among smokers unmotivated to quit. Arch Intern Med 2011;171: Carpenter MJ, Hughes JR, Solomon LJ, Callas PW. Both smoking reduction with nicotine replacement therapy and motivational advice increase future cessation among smokers unmotivated to quit. J Consult Clin Psychol 2004;72: Etter JF, Lukas RJ, Benowitz NL, West R, Dresler CM. Cytisine for smoking cessation: a research agenda. Drug Alcohol Depend 2008; 92: Weinberger AH, Reutenauer EL, Jatlow PI, O Malley SS, Potenza MN, George TP. A double-blind, placebocontrolled, randomized clinical trial of oral selegiline hydrochloride for smoking cessation in nicotinedependent cigarette smokers. Drug Alcohol Depend 2010; 107: Brody AL, Cook IA. Manipulation of cigarette craving with transcranial magnetic stimulation. Biol Psychiatry 2011;70: Wing VC, Barr MS, Wass CE ym. Brain stimulation methods to treat tobacco addiction. Brain Stimul 2012 Jul 9. DOI: /j. brs Joossens L, Raw M. The Tobacco control scale 2010 in Europe. The Association of the European Cancer Leagues node/576 pidennettyä, vahvemmin annosteltua tai yhdistelmähoitoa. Taulukossa 3 on kuvailtu hoitosovelluksia, joista on tutkimusnäyttöä. Tehokkaita näyttävät olevan varsinkin nikotiinilaastariin yhdistetyt hoitomuodot, kuten bupropioni tai muut nikotiinikorvaushoitovalmisteet (25). Myös pitkäaikainen nikotiinilaastarin käyttö yhdessä neuvonnan kanssa tuo hyviä tuloksia (30,31). Kehitteillä olevia hoitoja Vaikka edellä mainitut hoitomuodot ovat tehokkaita, pysyvän savuttomuuden saavuttaminen on vaikeaa ja tupakkariippuvuuden hoitoon kehitetään uusia strategioita. Yksi mielenkiintoisimmista on nikotiinirokote (29). Rokote perustuu siihen, että osa verenkiertoon imeytyneestä nikotiinista sitoutuu vasta-aineisiin ja sen seurauksena laajentunut nikotiinimolekyyli ei voi ylittää veri-aivo-estettä. Nikotiinin palkitsevat vaikutukset aivoissa vähenevät, joten tupakointi ei tuota mielihyvää. Rokotteen kehittämis- ja testaustyö on pitkällä sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa (34). Tämänhetkisillä lääketutkimuksilla tähdätään mm. uusien molekyylitason kohteiden löytämiseen (28), mutta myös jo ennalta tunnettuja molekyylejä on testattu. Näistä esimerkkinä on sytisiini, jota on käytetty 1960-luvulta lähtien tupakkariippuvuuden hoitoon Itä- ja Keski- Euroopassa. Se on luonnollinen alkaloidi, jolla on varenikliinin tavoin osittainen agonistinen vaikutus a4b2-nikotiinireseptoriin. Sytisiini on edullinen ja siitä on saatu positiivisia tuloksia neuvontaan yhdistettynä, mutta sen turvallisuudesta, väärinkäytöstä ja vaikuttavuudesta on vähän luotettavia tutkimuksia (28,37). Selegiliini on MAO-B-estäjä, joka edistää dopaminergistä välitystä aivoissa. Weinberger ym. (38) testasivat lääkettä nikotiinista riippuvaisilla tupakoijilla. Selegiliini osoittautui turvalliseksi, mutta se ei parantanut tupakoinnin lopettamistulosta lumelääkkeeseen verrattuna. Lääkkeen optimaalista annostusta arvioidaan parhaillaan kliinisissä tutkimuksissa. Koska tupakkariippuvuus on aivojen sairaus, on luonnollista tutkia suoraan aivoihin vaikuttavia hoitomekanismeja. Esimerkiksi, masennuksen hoitoon jo käytettävä toistettu transkraniaalinen magneettistimulaatio (rtms) näyttää olevan hyödyllinen tupakoinnin lopettamisessa, varsinkin korkeataajuisena (39,40). Tämä rtms ja transkraniaalinen tasavirtastimulaatio (tdcs) otsalohkon yläosan alueelle kohdistettuna laimentavat tupakanhimoa. Parhaillaan tutkitaan, kuinka nämä aivojen palkitsemiskeskuksen kautta vaikuttavat terapiamuodot auttavat varsinaisessa tupakoinnin lopettamisessa (40). Lopuksi Tupakkariippuvuus on krooninen sairaus kuten verenpainetauti tai diabetes. Tupakkariippuvuutta sairastavat potilaat tarvitsevat pitkäaikaista hoitoa ja seurantaa sekä palvelujärjestelmältä asianmukaisia resursseja. Suomessa saatavilla olevat tupakasta vieroituksen keinot ja hoidot on arvioitu keskimääräistä heikommiksi muihin EU-maihin verrattuna (41). Tupakkariippuvuuden hoidon tehokas järjestäminen onkin merkittävä haaste Savuton Suomi ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. n Sidonnaisuudet Kirjoittajat ovat ilmoittaneet sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Taru Kinnunen: asiantuntijalausunto (Pfizer) Tellervo Korhonen: asiantuntijalausunto (Pfizer) Jaakko Kaprio: asiantuntijalausunto, luentopalkkiot (Pfizer). English summary > in english What is new about tobacco dependence and its treatment? Suomen Lääkärilehti 48/2012 vsk

6 ENGLISH SUMMARY Tellervo Korhonen M.Sc., Ph.D., Docent University of Helsinki Hjelt Institute, Department of Public Health Jaakko Kaprio M.D., Ph.D., Professor of Genetic Epidemiology University of Helsinki Hjelt Institute, Department of Public Health Taru Kinnunen M.A., Ph.D., Associate Professor Harvard Medical School and Harvard School of Dental Medicine Director of the Tobacco Dependence Treatment and Research Group What is new about tobacco dependence and its treatment? Finland has set itself the ambitious goal of achieving Tobacco Free Finland by To reach this goal nearly one million Finns who use tobacco daily or occasionally would need to quit. This review focuses on understanding tobacco dependence as it relates to cessation of tobacco use. Tobacco dependence is a multifactorial chronic disease that is driven mainly by the pharmacological effects of nicotine. Learning, conditioning, internal (anxiety and depression) and external (social and environmental) stimuli, and even cigarette product design, contribute to the development and maintenance of tobacco use. Furthermore, genetics play a significant role in tobacco dependence. The interplay of all these factors related to tobacco use and dependence creates a very challenging form of addiction. Nicotine from tobacco smoke is carried in tar particles to the lung alveoli from where it is taken up by the brain within 10 seconds. There it binds to nicotinic cholinergic receptors leading to release of several neurotransmitters. The most significant of these is dopamine which, when released, leads to pleasurable experiences and promotes the reinforcing effects of nicotine. Chronic exposure to nicotine leads to neuroadaptation in the brain. The tolerance for nicotine increases, and consequently intake reduction or elimination leads to withdrawal symptoms. These include irritability, anxiety, difficulty concentrating, increased appetite or weight gain, and sleeping difficulties. Withdrawal symptoms, cravings for a cigarette, and internal or external stimuli that are conditioned to provoke these cravings, contribute to the difficulty in overcoming tobacco dependence. While most smokers would like to quit it may take on average five quit attempts to reach sustained abstinence from cigarettes. The health care system needs to facilitate provision of the necessary help for this patient population. The Finnish Current Care Guidelines ask physicians to assess tobacco use and dependence and to advise and assist in cessation. The higher the level of tobacco dependence and the greater the number of risk factors (psychiatric co-morbidities, alcohol use, fear of weight gain, stress, and tobacco use by others) the more intensive and tailored the treatment should be. Best results are obtained if counselling and pharmacological treatment are combined. First-line pharmacological treatments include varenicline, bupropion and nicotine replacement therapies (patches, gum, lozenges, and inhalers). Counselling should include practical advice, general social support and encouragement. There is a dose-response relationship in cessation treatment: the longer and more frequent the counselling and the better the adherence to pharmacological treatment, the higher the quit rates. Combining pharmacological treatments (patch and any other of the abovementioned medications), or higher dosages or longer duration of the pharmacological and/or counselling treatments have been shown to increase the abstinence rates but are not optimally used. Tobacco dependence is a chronic relapsing condition that requires sustained attention and resources from health professionals. Ongoing monitoring of the smoker s progress, tailoring of the treatment based on the progress, and a good patient-doctor alliance will lead to permanent abstinence from tobacco. Providing the health care system with resources to treat tobacco dependence as outlined above would facilitate the achievement of Tobacco Free Finland a Suomen Lääkärilehti 48/2012 vsk 67

Tupakkariippuvuus fyysinen riippuvuus. 9.9.2015 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sydän- ja keuhkokeskus HYKS

Tupakkariippuvuus fyysinen riippuvuus. 9.9.2015 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sydän- ja keuhkokeskus HYKS Tupakkariippuvuus fyysinen riippuvuus 9.9.2015 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sydän- ja keuhkokeskus HYKS Riippuvuuden tunnusmerkkejä voimakas halu tai pakonomainen tarve käyttää

Lisätiedot

MITÄ NIKOTIINIRIIPPUVUUS ON? Tellervo Korhonen, FT, Dosentti Yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, Hjelt instituutti

MITÄ NIKOTIINIRIIPPUVUUS ON? Tellervo Korhonen, FT, Dosentti Yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, Hjelt instituutti MITÄ NIKOTIINIRIIPPUVUUS ON? Tellervo Korhonen, FT, Dosentti Yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, Hjelt instituutti SIDONNAISUUDET: Asiantuntijalausuntoja nikotiiniriippuvuudesta lääkeyhtiölle vuosina

Lisätiedot

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö Nikotiiniriippuvuus Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö 8.2.2016 1 Miksi nikotiiniriippuvuus on tärkeä asia? Tupakan nikotiini aiheuttaa fyysistä riippuvuutta. Tupakkariippuvuuteen

Lisätiedot

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin Tupakkariippuvuus Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta sisältävä oireyhtymä (F17, ICD-10) Tarkoitetaan

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamista tukeva lääkehoito

Tupakoinnin lopettamista tukeva lääkehoito Tupakoinnin lopettamista tukeva lääkehoito Tiina Merivuori, keuhkosairauksien el Hämeenlinnan Terveyspalvelut Anne Pietinalho, LKT Asiantuntijalääkäri, Filha ry Vaikuttavat vieroitushoidot Yksilöohjaus

Lisätiedot

Nikotiiniriippuvuus - tupakkariippuvuuden neurobiologiaa

Nikotiiniriippuvuus - tupakkariippuvuuden neurobiologiaa Nikotiiniriippuvuus - tupakkariippuvuuden neurobiologiaa Tiina Merivuori, keuhkosairauksien ja allergologian el Hämeenlinnan Terveyspalvelut Anne Pietinalho, LKT Asiantuntijalääkäri, Filha ry Tupakkariippuvuus

Lisätiedot

Tupakoinnin vähentämisen keinot

Tupakoinnin vähentämisen keinot Tupakoinnin vähentämisen keinot Anne Pietinalho, LKT, keuhkosairauksien dosentti Asiantuntijalääkäri, Filha ry Johtava lääkäri, Raaseporin tk Tupakoinnin ehkäisy/vähentäminen mikä vaikuttaa? Laki Aloittamisen

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamista tukeva lääkehoito

Tupakoinnin lopettamista tukeva lääkehoito Tupakoinnin lopettamista tukeva lääkehoito Tiina Merivuori, keuhkosairauksien el Hämeenlinnan Terveyspalvelut Anne Pietinalho, LKT Asiantuntijalääkäri, Filha ry Vaikuttavat vieroitushoidot Yksilöohjaus

Lisätiedot

Näyttöön perustuva tupakasta vieroitus. Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry

Näyttöön perustuva tupakasta vieroitus. Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Näyttöön perustuva tupakasta vieroitus Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Käypä Hoito suositus: Tavoite Kaikkialla terveydenhuollossa tunnettava

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamista tukeva lääkehoito

Tupakoinnin lopettamista tukeva lääkehoito Tupakoinnin lopettamista tukeva lääkehoito Tiina Merivuori, keuhkosairauksien el Hämeenlinnan Terveyspalvelut Anne Pietinalho, LKT Asiantuntijalääkäri, Filha ry Vaikuttavat vieroitushoidot Yksilöohjaus

Lisätiedot

Tupakkariippuvuuden neurobiologia

Tupakkariippuvuuden neurobiologia Tupakkariippuvuuden neurobiologia Tiina Merivuori, keuhkosairauksien ja allergologian el Hämeenlinnan Terveyspalvelut Anne Pietinalho, LKT Asiantuntijalääkäri, Filha ry 7 s Nikotiinin valtimo- ja laskimoveripitoisuudet

Lisätiedot

Tupakkariippuvuuden monimuotoisuus ja arviointi. Ulla Broms, FT Kansanterveystieteen laitos, HY Mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen osasto, KTL

Tupakkariippuvuuden monimuotoisuus ja arviointi. Ulla Broms, FT Kansanterveystieteen laitos, HY Mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen osasto, KTL Tupakkariippuvuuden monimuotoisuus ja arviointi Ulla Broms, FT Kansanterveystieteen laitos, HY Mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen osasto, KTL Sisältö Tupakoinnin ja tupakkariippuvuuden määrittelyä

Lisätiedot

MATERIAALIA VALO:N SAVUTON TYÖPAIKKA KAMPANJAN TUEKSI

MATERIAALIA VALO:N SAVUTON TYÖPAIKKA KAMPANJAN TUEKSI MATERIAALIA VALO:N SAVUTON TYÖPAIKKA KAMPANJAN TUEKSI YLEISTÄ TUPAKOINNISTA Tupakointi aiheuttaa yli 50 sairautta, joista 20 on kuolemaan johtavia. Tupakointi vaurioittaa lähes jokaista elintä elimistössä,

Lisätiedot

Mitä uutta tupakkariippuvuudesta ja sen hoidosta?

Mitä uutta tupakkariippuvuudesta ja sen hoidosta? Mitä uutta tupakkariippuvuudesta ja sen hoidosta? Taru Hannele Kinnunen, MA, PhD Harvard University, Faculty of Medicine, Boston, Massachusetts, USA Behavioral Science Consulting, Hopkinton, Massachusetts,

Lisätiedot

Nikotiinikorvaushoito - Tuotteet ja hoidon suunnittelu

Nikotiinikorvaushoito - Tuotteet ja hoidon suunnittelu Nikotiinikorvaushoito - Tuotteet ja hoidon suunnittelu Hanne Munter Hengitysliitto ry / Stumppi hanne.munter@hengitysliitto.fi OTA-ohjauskartta Nikotiinikorvaushoito Nikotiinikorvaushoitotuotteita käytettäessä

Lisätiedot

LOPETTAJAN TUKENA- KEINOJA KÄYTÄNTÖÖN. Tiina Merivuori Keuhkosairauksien el Hämeenlinna 6.10.2011

LOPETTAJAN TUKENA- KEINOJA KÄYTÄNTÖÖN. Tiina Merivuori Keuhkosairauksien el Hämeenlinna 6.10.2011 LOPETTAJAN TUKENA- KEINOJA KÄYTÄNTÖÖN Tiina Merivuori Keuhkosairauksien el Hämeenlinna Tupakointi haitta vai nautinto? Tupakoijille tupakointi ei ole pelkästään terveyden vaarantamista, vaan tupakoijat

Lisätiedot

Tupakka- ja nikotiiniriippuvaisen Käypä hoito

Tupakka- ja nikotiiniriippuvaisen Käypä hoito Tupakka- ja nikotiiniriippuvaisen Käypä hoito Lääkärin rooli tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden hoidossa Pfizer lounassymposium Lääkäripäivät 2015 Klas Winell LT, EL, Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus

Lisätiedot

Info tupakoinnin lopettamisen kurssista Margita Strandberg-Heinonen

Info tupakoinnin lopettamisen kurssista Margita Strandberg-Heinonen Info tupakoinnin lopettamisen kurssista Margita Strandberg-Heinonen 1 LÄÄKKEET JOITA KÄYTETÄÄN TUPAKASTA VIEROITUKSEEN Nikotiinipurukumi Nikotiinipurukumi antaa aktiivista tukea ja auttaa lopettamaan tupakan

Lisätiedot

TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA

TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA Kaikki tietävät, että tupakointi on epäterveellistä. Mutta tiesitkö, että tupakoinnin lopettaminen kannattaa, vaikka olisit tupakoinut jo pitkään ja että lopettaminen

Lisätiedot

Tupakoinnin vähentämisen edut

Tupakoinnin vähentämisen edut Tupakoinnin vähentämisen edut Onko 5 savuketta päivässä parempi vaihtoehto kuin 20? Tupakoida vai olla tupakoimatta? Onko muita vaihtoehtoja kuin joko-tai? Voisiko henkilölle, joka ei halua tai kykene

Lisätiedot

TUPAKOIMATTOMUUDEN EDISTÄMI

TUPAKOIMATTOMUUDEN EDISTÄMI TUPAKOIMATTOMUUDEN EDISTÄMI TUPAKOIMATTOMUUDEN EDISTÄMINEN Päivi Grönroos, tupakastavieroitushoitaja TYKS, keuhkopoliklinikka KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS: Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Tupakan

Lisätiedot

Nikotiniriippuvuus. Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry

Nikotiniriippuvuus. Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Nikotiniriippuvuus Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Nikotiini On keskushermoston reseptoreita stimuloiva ja sen välittäjäaineita (asetylkoliini,

Lisätiedot

Tupakoinnin puheeksiotto. Suun terveydenhuollon ammattilaisten on syytä omalta osaltaan puuttua sekä tupakointiin että alkoholin riskikäyttöön

Tupakoinnin puheeksiotto. Suun terveydenhuollon ammattilaisten on syytä omalta osaltaan puuttua sekä tupakointiin että alkoholin riskikäyttöön Tupakoinnin puheeksiotto Suun terveydenhuollon ammattilaisten on syytä omalta osaltaan puuttua sekä tupakointiin että alkoholin riskikäyttöön Käypä hoito-suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja

Lisätiedot

Tupakkariippuvuuden hoito osana päihde- ja mielenterveysongelmaa

Tupakkariippuvuuden hoito osana päihde- ja mielenterveysongelmaa Tupakkariippuvuuden hoito osana päihde- ja mielenterveysongelmaa Dosentti Tellervo Korhonen, FT, Helsingin yliopisto Päihdepäivät 13.5.2014 Lääketieteellinen tiedekunta / Tellervo Korhonen / 13.5.2014

Lisätiedot

Näyttöön perustuva tupakasta vieroitus

Näyttöön perustuva tupakasta vieroitus Näyttöön perustuva tupakasta vieroitus Tiina Merivuori, keuhkosairauksien el Hämeenlinnan Terveyspalvelut Anne Pietinalho, LKT Asiantuntijalääkäri, Filha ry Tavoitteet Käypä hoito suositus 19.1.2012 Tehostaa

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakka ja terveys päivät 29.11.2016 EHL, HLT Anna Maria Heikkinen, yliopistonlehtori, HY, erikoishammaslääkäri, HUS Sidonnaisuudet: Pfizerin asiantuntijana

Lisätiedot

L6 - PREVENT KURSSI ELINTAVAT TEEMAPÄIVÄ. Tupakasta vierotus Potilastapaus. Lehtori Tellervo Korhonen

L6 - PREVENT KURSSI ELINTAVAT TEEMAPÄIVÄ. Tupakasta vierotus Potilastapaus. Lehtori Tellervo Korhonen L6 - PREVENT KURSSI ELINTAVAT TEEMAPÄIVÄ Tupakasta vierotus Potilastapaus Lehtori Tellervo Korhonen E-mail: tellervo.korhonen@helsinki.fi SIDONNAISUUDET: Dosentti Tellervo Korhonen on antanut asiantuntijalausuntoja

Lisätiedot

Tupakkariippuvuuden lääkehoito. 9.9.2015 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sydän- ja keuhkokeskus HYKS

Tupakkariippuvuuden lääkehoito. 9.9.2015 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sydän- ja keuhkokeskus HYKS Tupakkariippuvuuden lääkehoito 9.9.2015 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sydän- ja keuhkokeskus HYKS Tupakkariippuvuuden lääkehoito nikotiinikorvaustuotteet reseptilääkkeet varenikliini

Lisätiedot

Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus

Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus Urho Kujala Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Liikuntalääketieteen professori Terveystieteiden yksikkö, Liikuntatieteellinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto urho.m.kujala@jyu.fi

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Jokainen aikuisia hoitava lääkäri kohtaa tupakoivia

Jokainen aikuisia hoitava lääkäri kohtaa tupakoivia Näin hoidan KRISTIINA PATJA JA ANNAMARI ROUHOS Tupakasta vieroitus Suomessa on noin miljoona tupakoijaa, joista valtaosa haluaa lopettaa. Tupakoinnin lopettaminen on osa sairauksien ehkäisyä ja hoitoa.

Lisätiedot

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski + Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski LINNEA KARLSSON + Riskitekijöitä n Ulkonäköön liittyvät muutokset n Toimintakyvyn menetykset n Ikätovereista eroon joutuminen

Lisätiedot

Lopettamista tukeva lääke- ja nikotiinikorvaushoito

Lopettamista tukeva lääke- ja nikotiinikorvaushoito Lopettamista tukeva lääke- ja nikotiinikorvaushoito Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Käypä Hoito suositus: Tavoite Kaikkialla terveydenhuollossa

Lisätiedot

Tupakoinnin ja lopettamisen tuen haasteelliset taustatekijät. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Oulu 11.-12.2.2014

Tupakoinnin ja lopettamisen tuen haasteelliset taustatekijät. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Oulu 11.-12.2.2014 Tupakoinnin ja lopettamisen tuen haasteelliset taustatekijät Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Oulu 11.-12.2.2014 Suomalaisten tupakointi 1950-2013 (15-64v) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1950

Lisätiedot

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto;

Lisätiedot

Hyvinvointiin vaikuttavia lopettamisen hyötyjä ovat myös parempi suorituskyky, stressin väheneminen, parempi uni ja keskittymiskyky.

Hyvinvointiin vaikuttavia lopettamisen hyötyjä ovat myös parempi suorituskyky, stressin väheneminen, parempi uni ja keskittymiskyky. Tupakatta terveenä! 2 Lopettaminen kannattaa aina! Tupakkatuotteet lyhentävät käyttäjänsä elinikää keskimäärin 8 10 vuotta. Ilman tupakkaa on terveempi ja sairastumisriski pienenee. Elämänlaatu paranee

Lisätiedot

Päivitettyä tietoa tupakasta. Keuhkoahtaumatautia sairastavan hyvä hoito Patrick Sandström Kajaani,

Päivitettyä tietoa tupakasta. Keuhkoahtaumatautia sairastavan hyvä hoito Patrick Sandström Kajaani, Päivitettyä tietoa tupakasta Keuhkoahtaumatautia sairastavan hyvä hoito Patrick Sandström Kajaani, 25.9.2017 Ketkä tupakoivat Suomessa? Sosioekonominen asema Mielenterveyspotilaat ja -kuntoutujat, työttömät,

Lisätiedot

Nikotiiniriippuvuuden genetiikkaa

Nikotiiniriippuvuuden genetiikkaa Tellervo Korhonen ja Jaakko Kaprio TEEMA: TUPAKKA Nikotiiniriippuvuus haittaa keskeisesti tupakoinnin lopettamista, ja siksi sillä on kansanterveydellinen vaikutus. Tupakointikäyttäytymisen ja nikotiiniriippuvuuden

Lisätiedot

KNK-klinikan keinot kohti savutonta leikkausta Päivi Siimes, sairaanhoitaja KYS, knk-poliklinikka. 19.3.2014 Päivi Siimes

KNK-klinikan keinot kohti savutonta leikkausta Päivi Siimes, sairaanhoitaja KYS, knk-poliklinikka. 19.3.2014 Päivi Siimes KNK-klinikan keinot kohti savutonta leikkausta Päivi Siimes, sairaanhoitaja KYS, knk-poliklinikka Terveydenhuollon henkilöstön tehtävänä on tunnistaa potilaan tupakointi ja nikotiiniriippuvuus, kehottaa

Lisätiedot

Miten kuljet kouluun?

Miten kuljet kouluun? Miten kuljet kouluun? Autolla. Voisitko tulla muulla tavalla? Kävellen tai pyörällä. Miten vietät välitunnit? Seisoskelen. Mikä saisi sinut liikkumaan? Leikin ja pelaan. Mistä pidät eniten? Mitä teet koulupäivän

Lisätiedot

Tupakointi ja geenit. Jaakko Kaprio HY ja KTL

Tupakointi ja geenit. Jaakko Kaprio HY ja KTL Tupakointi ja geenit Jaakko Kaprio HY ja KTL Kansantautien geneettinen tausta Monitekijäisiä Mikä on geenien merkitys Miten tauti periytyy? (yksi geeni vai monitekijäinen tauti)? Tavoitteeni tunnistaa

Lisätiedot

TUPAKKARIIPPUVUUDEN HOITO

TUPAKKARIIPPUVUUDEN HOITO TUPAKKARIIPPUVUUDEN HOITO Päivi Grönroos, tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 28.1.2015 Tiina Merivuori, keuhkosairauksien el, Hämeenlinnan Terveyspalvelut Anne Pietinalho, LKT, Asiantuntijalääkäri,

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Päivitetty 19.1.2012 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

Nicorette. tuoteopas. Tehokas apu tupakoinnin lopettamiseen

Nicorette. tuoteopas. Tehokas apu tupakoinnin lopettamiseen tuoteopas Tehokas apu tupakoinnin lopettamiseen NICORETTE -tuoteperheestä löydät juuri sinulle sopivan nikotiinikorvaushoitovalmisteen! Muista aloittaessasi nikotiinikorvaushoidon, parannat onnistumisen

Lisätiedot

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN Markus Jokela, Psykologian laitos, HY Akateeminen tausta EPIDEMIOLOGIA - PhD (tekeillä...) UNIVERSITY COLLEGE LONDON PSYKOLOGIA -Fil. maisteri -Fil. tohtori KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINE

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Nuorten tupakointitilanne ja uudet haasteet

Nuorten tupakointitilanne ja uudet haasteet Nuorten tupakointitilanne ja uudet haasteet Hanna Ollila, asiantuntija Tupakka-, päihde- ja rahapelihaitat -yksikkö 2.12.2014 1 Nykytilanne Kouluterveyskyselyn valossa Uusia tuloksia: Aloittamisalttius

Lisätiedot

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät 12.5.2015 ATK päivät Tiina Kortteisto, TtT, ylihoitaja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 6.5.2015 Tietokoneavusteinen tieto -tulevaisuuden

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus

Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Diat: Patrick Sandström, Erityisasiantuntija, Filha ry,

Lisätiedot

Tupakkariippuvuus osana päihde- tai toiminnallista riippuvuutta / mielenterveysongelmaa

Tupakkariippuvuus osana päihde- tai toiminnallista riippuvuutta / mielenterveysongelmaa Tupakkariippuvuus osana päihde- tai toiminnallista riippuvuutta / mielenterveysongelmaa Dosentti Tellervo Korhonen, FT, Helsingin yliopisto Päihde ja mielenterveyspäivät 9.10.2013 Tupakkariippuvuus osana

Lisätiedot

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

270911 tupakka. Yl juha kemppinen

270911 tupakka. Yl juha kemppinen 270911 tupakka Yl juha kemppinen The smoking epidemic 75% of smokers live in low or middle income countries Male smoking www.theipcrg.org/...smokingcessation/smokingcessationslides.ppt World Health Organization.

Lisätiedot

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Jyrki Kettunen Dosentti, ft Arcada Nykytila Liikunta on jäänyt riittämättömäksi keinoksi vaikuttaa terveyden ylläpitämiseen ja monien sairauksien

Lisätiedot

Näin nujerrat tupakan.

Näin nujerrat tupakan. Näin nujerrat tupakan. 1 Opas onnistuneeseen lopettamiseen. 2 3 Nicorette tuplaa mahdollisuutesi onnistua. Onneksi olkoon, olet lopettamassa tupakointia. Se on yksi elämäsi parhaista päätöksistä! Varaudu

Lisätiedot

PAINOHUOLET TUPAKOINNIN LOPETTAMISTA ENNUSTAVANA TEKIJÄNÄ

PAINOHUOLET TUPAKOINNIN LOPETTAMISTA ENNUSTAVANA TEKIJÄNÄ VII Valtakunnallinen Tupakka ja Terveys päivä 29.11.2016 PAINOHUOLET TUPAKOINNIN LOPETTAMISTA ENNUSTAVANA TEKIJÄNÄ Eeva-Liisa Tuovinen, LL Tohtorikoulutettava Erikoistuva lääkäri Kansanterveystieteen osasto

Lisätiedot

Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Jyväskylä 13.5.2014

Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Jyväskylä 13.5.2014 Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Jyväskylä 13.5.2014 Ohjelma Riippuvuus Käypä hoito Työkaluja vuorovaikutukseen ja motivaatioon Menetelmäharjoitus/keskustelu

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

TUPAKOIVAN ASIAKKAAN TUKEMINEN JA RIIPPUVUUDEN HOITO

TUPAKOIVAN ASIAKKAAN TUKEMINEN JA RIIPPUVUUDEN HOITO TUPAKOIVAN ASIAKKAAN TUKEMINEN JA RIIPPUVUUDEN HOITO Päivi Grönroos tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 3.3.2016 paivi.gronroos@tyks.fi Tupakoinnin puheeksi ottaminen Vieroittaja viekö tupakointiin

Lisätiedot

Savuton sairaala auditointitulokset 2012. Minna Pohjola, suunnittelija, VSSHP Piia Astila-Ketonen, suunnittelija ma, SATSHP

Savuton sairaala auditointitulokset 2012. Minna Pohjola, suunnittelija, VSSHP Piia Astila-Ketonen, suunnittelija ma, SATSHP Savuton sairaala auditointitulokset 2012 Minna Pohjola, suunnittelija, VSSHP Piia Astila-Ketonen, suunnittelija ma, SATSHP MIKSI Savuton sairaala -ohjelmaa tarvitaan? Tupakkateollisuus on hämmentänyt ihmisten

Lisätiedot

Allergia ja astma sekä tupakointi

Allergia ja astma sekä tupakointi Allergia ja astma sekä tupakointi Tupakoinnin lopettaminen parantaa suun terveyttä 3 Miksi tupakoit? Tupakoinnin lopettaminen on monille yksi elämän parhaista päätöksistä. Lopettaminen vaatii sitoutumista

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettaminen ja painonhallinta

Tupakoinnin lopettaminen ja painonhallinta Tupakoinnin lopettaminen ja painonhallinta Tupakoinnin lopettamisen tärkeys Suurin osa tupakoijista haluaisi lopettaa tupakoinnin. Moni harkitsee päätöstään pitkään, osa uskoo lopettavansa joskus tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Näin tuen tupakoinnin lopettamista

Näin tuen tupakoinnin lopettamista tieteessä Klas Winell LL, laatukouluttaja Conmedic klas.winell@conmedic.fi Marja Aira LT Itä-Suomen yliopisto ja KYS, perusterveydenhuollon yksikkö Sirkku Vilkman LT HUS, Porvoon sairaala Näin tuen tupakoinnin

Lisätiedot

Nikotiiniriippuvuuden monimuotoisuus

Nikotiiniriippuvuuden monimuotoisuus Nikotiiniriippuvuuden monimuotoisuus - ilmiasu ja perimä Jaakko Jaakko Kaprio Kaprio ja ja Ulla Ulla Broms Broms Helsingin yliopisto, Kansanterveystieteen laitos Hjelt-instituutti, Kansanterveystieteen

Lisätiedot

Tupakoimaton KYS. Toimenpideohjelma 2016. Laatija: Tupakoimaton KYS -työryhmä. Versionumero: 1.1. Päivämäärä: 6.4.2016

Tupakoimaton KYS. Toimenpideohjelma 2016. Laatija: Tupakoimaton KYS -työryhmä. Versionumero: 1.1. Päivämäärä: 6.4.2016 Tupakoimaton KYS Toimenpideohjelma 2016 Laatija: Versionumero: 1.1 Päivämäärä: 6.4.2016 Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtoryhmä Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Toimenpideohjelma 1.0 2 (11) Sisällys Johdanto...

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic!

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 TEEMAT Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista Hannu Koponen / Kirjoitettu 8.4.2016 / Julkaistu 3.6.2016 Psykoosipotilaiden

Lisätiedot

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2009 All rights reserved. Based on the Composite International

Lisätiedot

Diabetes ja tupakointi

Diabetes ja tupakointi Diabetes ja tupakointi Diabetes ja tupakointi 3 Miksi tupakoit? Tupakoinnin lopettaminen on monille yksi elämän parhaista päätöksistä. Lopettaminen vaatii sitoutumista ja vahvaa motivoitumista. On hyvä

Lisätiedot

Päivitetty Käypä hoito -suositus. Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot

Päivitetty Käypä hoito -suositus. Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Päivitetty Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Julkaistu ensimmäisen

Lisätiedot

Ikääntyminen ja alkoholi

Ikääntyminen ja alkoholi Ikääntyminen ja alkoholi Mauri Aalto dos, psyk el Järvenpään sosiaalisairaala ja Kansanterveyslaitos Katsaus on laadittu osana Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittamaa Liika on aina liikaa - ikääntyminen

Lisätiedot

NIKOTIINIKORVAUS- HOITO. Päivi Grönroos, tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 3.2.2015

NIKOTIINIKORVAUS- HOITO. Päivi Grönroos, tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 3.2.2015 NIKOTIINIKORVAUS- HOITO Päivi Grönroos, tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 3.2.2015 Nikotiiniriippuvuustesti Kuinka pian heräämisen jälkeen tupakoit ensimmäisen kerran? 5 min. kuluessa

Lisätiedot

Työterveyshuolto tupakoinnista vieroituksen tukena. Tarja Tuovila Työterveyshoitaja Forssan seudun Hyvinvointikuntayhtymä 9.12.

Työterveyshuolto tupakoinnista vieroituksen tukena. Tarja Tuovila Työterveyshoitaja Forssan seudun Hyvinvointikuntayhtymä 9.12. Työterveyshuolto tupakoinnista vieroituksen tukena Tarja Tuovila Työterveyshoitaja Forssan seudun Hyvinvointikuntayhtymä 9.12.2014 1 Tupakoinnin aiheuttamia kustannuksia työnantajalle Tupakoinnin vuoksi

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Allergia ja astma sekä tupakointi

Allergia ja astma sekä tupakointi Allergia ja astma sekä tupakointi ALLERGIA JA ASTMA SEKÄ TUPAKOINTI 3 Miksi tupakoit? Tupakoinnin lopettaminen on monille yksi elämän parhaista päätöksistä. Lopettaminen vaatii sitoutumista ja vahvaa motivoitumista.

Lisätiedot

Tupakkariippuvuus ja aivot. Petri Hyytiä, FT, dosentti Biolääketieteen laitos Helsingin yliopisto

Tupakkariippuvuus ja aivot. Petri Hyytiä, FT, dosentti Biolääketieteen laitos Helsingin yliopisto Tupakkariippuvuus ja aivot Petri Hyytiä, FT, dosentti Biolääketieteen laitos Helsingin yliopisto Sidonnaisuudet Viranomaistahot: ei sidonnaisuuksia Lääketeollisuus: ei sidonnaisuuksia Tupakka Nicotiana

Lisätiedot

Tupakointi ja masennus

Tupakointi ja masennus Katsaus Tellervo Korhonen, Ari Haukkala, Heli Koivumaa-Honkanen ja Taru Kinnunen Tupakoinnin eri vaiheiden eli aloittamisen, säännöllisen tupakoinnin, riippuvuuden ja lopettamisen tiedetään olevan yhteydessä

Lisätiedot

Naltreksoni ja muut lääkkeelliset hoidot amfetamiiniriippuvuuden hoidossa. Kimmo Kuoppasalmi THL

Naltreksoni ja muut lääkkeelliset hoidot amfetamiiniriippuvuuden hoidossa. Kimmo Kuoppasalmi THL Naltreksoni ja muut lääkkeelliset hoidot amfetamiiniriippuvuuden hoidossa Kimmo Kuoppasalmi THL A Comparison of Aripiprazole, Methylphenidate, and Placebo for Amphetamine Dependence by Tiihonen et al.

Lisätiedot

Irti tupakasta. Suomen Apteekkariliitto 2009

Irti tupakasta. Suomen Apteekkariliitto 2009 Irti tupakasta 21 Suomen Apteekkariliitto 2009 2 Tupakoinnin lopettaminen kannattaa aina Tupakoinnin lopettaminen alkaa päätöksestä. Mitä paremmin tunnet omat tupakointitapasi ja -tarpeesi ja mitä enemmän

Lisätiedot

Tupakkapolitiikan uusia tuulia

Tupakkapolitiikan uusia tuulia Tupakkapolitiikan uusia tuulia Tupakkapäivä 14.11.2008 HY, TTL, KTL Antero Heloma Kansanterveyslaitos 24.11.2008 Smoking prevalence in Finland 1950-2007 % 80 70 60 50 40 30 20 10 Men Women 0 1950 1970

Lisätiedot

POTILAAN SAVUTTOMUUDEN POLKU Tupakoinnin ja nikotiiniriippuvuuden tunnistaminen tupakasta vieroituksen edistäminen

POTILAAN SAVUTTOMUUDEN POLKU Tupakoinnin ja nikotiiniriippuvuuden tunnistaminen tupakasta vieroituksen edistäminen POTILAAN SAVUTTOMUUDEN POLKU Tupakoinnin ja nikotiiniriippuvuuden tunnistaminen tupakasta vieroituksen edistäminen Potilas osastolla/poliklinikalla Lähetteen käsittely, ajanvaraus ja kirje potilaalle Tupakkariippuvuus

Lisätiedot

SÄHKÖSAVUKE VÄITTEITÄ JA FAKTAA

SÄHKÖSAVUKE VÄITTEITÄ JA FAKTAA SÄHKÖSAVUKE VÄITTEITÄ JA FAKTAA SÄHKÖSAVUKE - VÄITTEITÄ JA FAKTAA Sähkösavukkeet ovat erityisesti nuorten aikuisten suosiossa. Niistä luodaan usein mielikuvaa vaarattomina tuotteina. Sähkösavukkeiden väitetään

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Tupakoinnin on yli 200 vuoden ajan epäilty

Tupakoinnin on yli 200 vuoden ajan epäilty Katsaus Tupakkariippuvuuden neurobiologinen tausta Taru Mustonen Monien on vaikea päästä eroon tupakanpoltosta. Tämä johtuu tupakansavun sisältämän nikotiinin riippuvuutta aiheuttavista vaikutuksista keskushermostossa.

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

TUPAKASTA VIEROITUS. Päivi Grönroos tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 16.10.2015 paivi.gronroos@tyks.fi

TUPAKASTA VIEROITUS. Päivi Grönroos tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 16.10.2015 paivi.gronroos@tyks.fi TUPAKASTA VIEROITUS Päivi Grönroos tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 16.10.2015 paivi.gronroos@tyks.fi Vieroittaja viekö tupakointiin puuttuminen liikaa aikaa? - kuuluuko minun puuttua

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

Esityksen sisältö. (c) Professori Solja Niemelä OY, LSHP solja.niemela@lshp.fi. KaksoisdiagnoosipoMlaan laadukas hoito

Esityksen sisältö. (c) Professori Solja Niemelä OY, LSHP solja.niemela@lshp.fi. KaksoisdiagnoosipoMlaan laadukas hoito KaksoisdiagnoosipoMlaan laadukas hoito Tervey&ä Lapista 2015 Solja Niemelä Psykiatrian professori, ylilääkäri Oulun yliopisto Lapin sairaanhoitopiiri Kaksoisdiagnoosi? Määritelmä Esiintyvyys Kliininen

Lisätiedot

Röökiteorian alkeet: Tupakka, tupakointi, tupakkariippuvuus. Asiantuntijalääkäri. Kristiina Patja, LT, el Kansanterveyslaitos.

Röökiteorian alkeet: Tupakka, tupakointi, tupakkariippuvuus. Asiantuntijalääkäri. Kristiina Patja, LT, el Kansanterveyslaitos. Röökiteorian alkeet: Tupakka, tupakointi, tupakkariippuvuus Asiantuntijalääkäri Kristiina Patja, LT, el Kansanterveyslaitos Sisältö Mitä on tupakka? Miksi tupakointi kiinnostaa yhteiskuntaa? Ketkä tupakoivat?

Lisätiedot

Työpaja tai oppitunti: Vieroitusmenetelmät

Työpaja tai oppitunti: Vieroitusmenetelmät Tavoite Tavoitteena on kerrata tai oppia tupakoinnin vieroitushoitomenetelmistä, vieroitushoitotuotteista ja niiden käytöstä. Tavoitteena on oppia ohjaamaan asiakasta, oikean tuotteen valintaa ja em. tuotteiden

Lisätiedot

Suomalainen genomitieto ja yksilöllistetty terveydenhuolto Olli Kallioniemi October 9, 2013

Suomalainen genomitieto ja yksilöllistetty terveydenhuolto Olli Kallioniemi October 9, 2013 Suomalainen genomitieto ja yksilöllistetty terveydenhuolto Olli Kallioniemi October 9, 2013 FIMM - Institiute for Molecular Medicine Finland Terveyden ylläpito vauvasta vanhuuteen Elintavat Taudit Terve

Lisätiedot

Rööki- teorian alkeet Tupakkariippuvuus ja sen hoito, ilman kuvia

Rööki- teorian alkeet Tupakkariippuvuus ja sen hoito, ilman kuvia Rööki- teorian alkeet Tupakkariippuvuus ja sen hoito, ilman kuvia Dos, el Kristiina Patja Käypä hoito toimitus KTL Sisältö Miksi tupakointi kiinnostaa yhteiskuntaa? Miksi tupakoidaan? Mitä tupakoinnin

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot

Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Käypä hoito -suositus Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Suomen Yleislääketieteen yhdistys ry:n asettama työryhmä Tavoitteet Suosituksen tavoitteena on tehostaa tupakkariippuvuuden hoitojen

Lisätiedot

Tupakointiriippuvuus-psyykkinen ja sosiaalinen riippuvuus. Kristiina Salovaara/ Filha ry 9.9 2015

Tupakointiriippuvuus-psyykkinen ja sosiaalinen riippuvuus. Kristiina Salovaara/ Filha ry 9.9 2015 Tupakointiriippuvuus-psyykkinen ja sosiaalinen riippuvuus Kristiina Salovaara/ Filha ry 1 Tupakointiriippuvuus Neurobiologia; fyysinen addiktio nikotiiniin Psyykkinen riippuvuus Ajatukset - uskomukset

Lisätiedot

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa Kliininen päättely Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa FTES017, Syksy 2015 Kata Isotalo, Hanna Valkeinen, Ilkka Raatikainen Thomsonin ym. (2014) malli 25.10.15 FTES017_KI_HV_IR

Lisätiedot

SSRI-lääkkeet lasten depressioissa ja ahdistuneisuushäiriöissä. Mauri Marttunen professori HYKS, HY tutkimusprofessori THL, MIPO, LAMI

SSRI-lääkkeet lasten depressioissa ja ahdistuneisuushäiriöissä. Mauri Marttunen professori HYKS, HY tutkimusprofessori THL, MIPO, LAMI SSRI-lääkkeet lasten depressioissa ja ahdistuneisuushäiriöissä Mauri Marttunen professori HYKS, HY tutkimusprofessori THL, MIPO, LAMI Mielialahäiriöt (ICD-10) Masennustilat Yksittäinen masennusjakso Toistuva

Lisätiedot

Riippuvuus on! mu,a millainen: tupakkariippuvuus ja sen hoito. Päihdelääketieteen yhdistys 8.5.2014 Kristiina Patja

Riippuvuus on! mu,a millainen: tupakkariippuvuus ja sen hoito. Päihdelääketieteen yhdistys 8.5.2014 Kristiina Patja Riippuvuus on! mu,a millainen: tupakkariippuvuus ja sen hoito. Päihdelääketieteen yhdistys 8.5.2014 Kristiina Patja Tausta ja sidonnaisuudet 2012-14 Koulutus: LT, terveydenhuollon el, dosentti, johtamisen

Lisätiedot