Näin tuen tupakoinnin lopettamista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näin tuen tupakoinnin lopettamista"

Transkriptio

1 tieteessä Klas Winell LL, laatukouluttaja Conmedic Marja Aira LT Itä-Suomen yliopisto ja KYS, perusterveydenhuollon yksikkö Sirkku Vilkman LT HUS, Porvoon sairaala Näin tuen tupakoinnin lopettamista Perusterveydenhuollon on tarjottava kaikille tupakoijille apua tupakoinnin lopettamiseen. Lääkärin tulee aktiivisesti ottaa puheeksi potilaan tupakointi ja halu sen lopettamiseen. Tupakointitieto kirjataan terveyskertomukseen. Mini-intervention (ammattilaisen huolenilmaisu, lopettamiskehotus ja tuen tarjoaminen) ehtii tehdä kiireiselläkin vastaanotolla. Motivoivan haastattelun keinoja kannattaa käyttää aina kun mahdollista. Lopettaminen onnistuu tutkitusti parhaiten lääkehoitojen avulla. Kaikkiin keskussairaaloihin tarvitaan tupakkavieroitukseen erikoistunut yksikkö. Vertaisarvioitu VV Suomalaisten tupakointi vähenee (1,2). Kehitykseen ovat vaikuttaneet erityisesti tupakkalainsäädännön uudistukset sekä yleisen asenneilmapiirin muutokset. Yhä harvempi nuori hyväksyy tupakoinnin (3) ja myös aikuisten asenteet sitä koskeville rajoituksille ovat Suomessa myönteisimpiä EU-alueella (4). Suomalaiset myös tupakoivat ovat hyvin tietoisia tupakan terveysvaaroista (5). Tupakoijaan kohdistuu siis sekä sisäinen paine lopettaa tupakointi että myös ympäristön asenteiden ja lainsäädännön aiheuttama kasvava ulkoinen paine. Vieroitustukea tulee aktiivisesti tarjota kaikille lopettamista suunnitteleville ja yrittäville. Heidän yleisin kommenttinsa on, ettei siinä tarvita muuta kuin tahdonvoimaa. Tutkimusnäyttö kuitenkin osoittaa, että mitä huolellisemmin vieroitus valmistellaan ja hoidetaan, sitä paremmat ovat tulokset. Hyvin toteutettu vieroitus on myös erittäin kustannustehokasta (6,7,8). THL:n keräämien tilastojen mukaan 38 % tupakoivista miehistä ja naisista on tehnyt vakavia lopettamisyrityksiä edeltävän vuoden aikana (9). Kuitenkin miehistä vain 18 % ja naisista 15 % oli käyttänyt nikotiinikorvaushoitoa. Lääkärin määräämää vieroituslääkettä oli käyttänyt todella harva, vain 2 % sekä miehistä että naisista. On ilmiselvää, että terveydenhuollon on aktivoiduttava tarjoamaan apua tupakoijille. Moni heistä saattaa olettaa ja toivoa, että lääkäri ottaa asian esiin. Kokemusten mukaan harva tupakoija suhtautuu kielteisesti, kun lääkäri kysyy tupakoinnista ja lopettamishalukkuudesta. Tupakkariippuvuutta ja tupakasta vieroitusta koskeva Käypä hoito -suositus on päivitetty alkuvuodesta (10). Siinä korostetaan eri tehtävissä toimivien ammattilaisten aktiivista roolia sekä vieroituksen tehokasta organisointia terveydenhuollossa. Tämän artikkelin tarkoituksena on esitellä lääkärin käytössä olevat keinot tukea tupakoinnin lopettamista. Tupakoinnin puheeksi ottaminen vastaanotolla Lääkärin, kuten kaikkien terveydenhuollon toimijoiden, tulee aktiivisesti ottaa potilaan tupakointi puheeksi, vaikka käynnin syy ei varsinaisesti liittyisi siihen. Usein potilaan oireet, tauti tai sairaushistoria ovat kuitenkin sellaisia, että tupakoinnin lopettaminen olisi tärkeää niiden hoitamiseksi. Helppoa asian esille ottaminen ei kuitenkaan aina ole työn kovien aikapaineiden takia. Miten tupakka ja siitä vieroitus saadaan kohtaamisen asialistalle? Peruslähtökohtana on, että tupakointia koskeva tieto myös se, että potilas ei tupakoi tulee heti terveyskertomusta avattaessa esiin. Se on lääkärille yhtä tärkeä tieto kuin potilaan pysyvät diagnoositkin. Jotta saamme nopeasti peruskäsityksen potilaan tarpeista ja ongelmista, on tupakointistatuksen oltava esillä terveyskertomuksen tärkeissä tiedoissa. Se pitää kirjata sovittuun paikkaan kertomuksessa aina, kun tupakoinnista puhutaan. Samoin tupakoinnin lopettaminen tulee huomioida. Kannustus ja kiitos ovat paikallaan vielä vuosienkin jälkeen lopetuksesta. Kliininen tutkimus voi paljastaa tupakan hajun, tupakkayskän, rypistyneen ihon tai keltaiset sormet. Tällöin keskustelun voi aloittaa suoraan asiasta: Te ilmeisesti tupakoitte? tai Oletteko koskaan pohtinut lopettamista? Asiaa voi kysyä hienovaraisesti tai niin, että potilas joutuu pohtimaan asiaansa itselleen poikkeavasta näkökulmasta. Tärkeintä on, että hän saa kertoa oman tupakointitarinansa. Keskuste 3565

2 Kirjallisuutta 1 Helakorpi S, Pajunen T, Jallinoja P, Virtanen S, Uutela A. Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät THL, Raportti 15/ Raisamo S, Pere L, Lindfors P, Tiirikainen M, Rimpelä A. Nuorten terveystapatutkimus Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö STM:n raportteja ja muistioita 2011:10. 3 Kouluterveyskysely 2011, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (siteerattu ). thl-client/pdfs/b f0a1-4fef-b74b-e90f1704d462 4 Survey on Tobacco. Analytical Report. Flash EB Series 253 (siteerattu ). eu/health/ph_determinants/ life_style/tobacco/documents/ eb_253_en.pdf 5 Katainen A. Tupakka, luokka ja Terveyskäyttäytymisen ongelma. Väitöskirja, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2011:2. 6 Solberg L, Maciosek M, Edwards N, Khanchandani H, Goodman M. Repeated clinical tobacco-cessation counseling is one of the three most important and cost-effective preventive services that can be provided in medical practice. Am J Prev Med 2006;31: Cromwell J, Bartosch W, Fiore M, Hasselblad V, Baker T. Cost-effectiveness of the clinical practice recommendations in the AHCPR guideline for smoking cessation. Agency for Health Care Policy and Research. JAMA 1997;278: Hoogendoorn M, Feenstra T, Hoogenveen R, Rutten-van Mölken M. Long-term effectiveness and cost-effectiveness of smoking cessation interventions in patients with COPD. Thorax 2010;65: Tupakkatilasto THL, Tilastoraportti 44/ Suomalaisen Lääkäriseuran Duo decimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus. Käypä hoito -suositus 2002, päivitetty (siteerattu ). Kuvio 1. lussa selvitetään lopetusyritykset, miten ne menivät, mikseivät onnistuneet jne. Onko potilaalla suunnitelmissa yrittää lopettaa, milloin ja miten hän on ajatellut sen tehdä? Motivaatioasteen ja muutosvaiheen kartoittamiseksi vastaanottotilanteessa riittää sen selvittäminen, onko potilaalla koskaan käynyt mielessä tupakoinnin lopettaminen ja mitä hän nykyisin siitä ajattelee. Jos potilas on vastahakoinen, ei kannata käyttää liikaa energiaa ja aikaa käännytystyöhön. Tällaisessa tilanteessa riittää lyhyt interventio (11), johon kuuluvat lääkärin huolestuneisuuden ilmaisu, potilaan vaivojen ja sairauden liittäminen tupakointiin sekä kannustus asian pohtimiseen. Ymmärrän, että lopettaminen on sinulle kova pala. Olen kuitenkin lääkärinä huolestunut näistä toistuvista infektioista, joita sinulla on paljon enemmän kuin ikäisilläsi. Tupakointi on varmaan yksi syy, miksi keräät kaikki pöpöt itseesi. Pohdi vielä lopettamista. Jos tarvitset apua lopettamisessa, ota yhteyttä. Nykyään on paljon hyviä keinoja, joilla voidaan auttaa. Lyhyen intervention voi toteuttaa minuutissa parissa. Motivoiva keskustelu Hyvän rungon motivoivaan keskusteluun saa 5R-mallista (12). Siinä kysytään aluksi tupakoinnin merkitystä (Relevance) potilaalle: mihin hän sitä tarvitsee, missä se auttaa häntä, miksi lopettaminen on vaikeaa ja millaisia kokemuksia hänellä on tupakoimattomuudesta. Kysy myös mitä hyötyä ja haittaa tupakoimattomuudesta olisi. Olisiko sillä merkitystä hänen työhönsä, harrastuksiinsa, perheeseensä, elämäänsä? Pyri siihen, että tässä ja seuraavissa kysymyksissä potilas kertoo mahdollisimman Potilaan tupakasta vieroitusta koskevan motivoivan keskustelun runko. Nykyisen elämäntavan (tupakoinnin) hyödyt Tupakoimattomuuden hyödyt Nykyisen elämäntavan (tupakoinnin) haitat Tupakoimattomuuden haitat monesta asiasta, jotka korostavat tupakoinnin jatkamisen kielteisiä puolia ja lopettamisen myönteisiä seurauksia. Kartoita, mitä riskejä (Risks) potilas kokee tupakoinnista seuraavan itselleen, ympäristölleen perheelleen. Kysy myös, mitä riskejä lopettamisesta voisi olla. Mitä hyötyjä (Rewards) potilas saa tupakoinnistaan? Mitä hyötyjä tupakoinnin lopettamisesta seuraisi? Kysy, mitkä asiat estävät (Roadblocks) potilasta lopettamasta tupakointia. Miten esteitä voisi purkaa? Pyydä potilasta miettimään, mitkä tekijät auttaisivat häntä lopettamisessa. Kehota potilasta jatkamaan pohdintaa kotona mieluiten kynä kädessä listaamaan lopettamisen hyötyjä ja haittoja. Palaa (Repetition) keskusteluun seuraavalla käynnillä tai pyydä hänet kontrollikäynnille. Tästä keskustelusta selviää vartissa, ainakin kun niitä on tehnyt muutaman kerran. Varsinainen lopettamissuunnitelma voi odottaa seuraavaan käyntiin. Potilas on saattanut sen jo itse valmistellakin. Mitä enemmän motivoivaan keskusteluun käytetään aikaa, sitä paremmat ovat lopettamistulokset (11). Kiireisestäkin vastaanotosta voi varastaa ylimääräisen varttitunnin, jos syvällinen keskustelu tupakoinnin lopettamisesta tuntuu olevan tarpeen tämän potilaan kanssa. Ylläkuvatun keskustelun voi käydä piirtämällä paperille nelikentän, jota yhdessä potilaan kanssa täytetään (kuvio 1). Motivoinnin tueksi voi käyttää erilaisia apuvälineitä. Fagerströmin nikotiiniriippuvuustestillä saadaan käsitys riippuvuuden voimakkuudesta ja sen merkitystä voidaan selvittää potilaalle (13). Häkämittaus saattaa herättää koronaaritautia tai hapenpuutetta potevan. Keuhkoiän mittaaminen parantaa myös merkittävästi lopettamistuloksia (14). Vakava sairastuminen tai sairastumisen uhka saa potilaat usein pohtimaan tupakoinnin lopettamista (15). Näissä tilanteissa terveydenhuollon ammattilaisten pitää olla valppaana, jotta lopettajia pystytään tukemaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tupakkakeskustelun jälkeen on hyvä antaa kotiläksyksi lopettajan opas ( Tänään on oikea päivä / I dag är rätta dagen, julkaisija Hengitysliitto Heli ry). Myös nettiä kannattaa suositella tiedonlähteeksi. Hyvää vieroitusmateriaalia on runsaasti tarjolla. Tärkeintä on kuitenkin kohdata jokainen tupakasta eroon pyrkijä henkilökohtaisella tasolla. 3566

3 tieteessä 11 Stead LF, Bergson G, Lancaster T. Physician advice for smoking Rev 2008;2:CD Clinical Practice Guideline. Treating tobacco use and dependence: 2008 update. U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service Heatherton TF, Kozlowski LT, Frecker RC ym. Measuring the heaviness of smoking: using self-reported time to the first cigarette of the day and number of cigarettes smoked per day. Br J Addict 1989;84: Parkes G, Greenhalgh T, Griffin M, Dent R. Effect on smoking quit rate of telling patients their lung age: the Step2quit randomised controlled trial BMJ 2008;336: Young R, Hopkins R, Smith M, Hogarth D. Smoking cessation: potential role of risk assessment tools as motivational triggers. Review. Postgrad Med J 2010;86: Stead LF, Perera R, Bullen C, Mant D, Lancaster T. Nicotine replacement therapy for smoking Rev 2008;1:CD Cahill K, Stead LF, Lancaster T. Nicotine receptor partial agonists for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2011;2:CD Hughes JR, Stead LF, Lancaster T. Antidepressants for smoking Rev 2007;1:CD Moore D, Aveyard P, Connock M, Wang D, Fry-Smith A, Barton P. Effectiveness and safety of nicotine replacement therapy assisted reduction to stop smoking: systematic review and meta-analysis. BMJ 2009;338:b Mäntymaa J. Tupakkavieroitus käytäntöön hoitopolkuehdotus terveydenhuoltoon. Suom Lääkäril 2010;65: Reijula K, Ervasti O, Riikkala P, Nykänen M, Pavela M, Teirilä J. Kokemuksista mallia tupakasta vieroitukseen työterveyshuollossa. Suomen Lääkäril 2011:66: The 2008 PHS Guideline update panel, liaisons, and staff. Treating tobacco use and dependence: 2008 Update. U.S. Public Health Service Clinical Practice Guideline. Executive Summary. Respir Care 2008;53: Kinnunen T, Korhonen T, Craft L, Perna F. Treating tobacco dependence in women with exercise. Review on effectiveness and mechanisms. International Journal of Sports and Exercise Psychology 2010;8: Raw M, Regan S, Rigotti NA, McNeill A. A survey of tobacco dependence treatment services in 36 countries. Addiction 2009;104: Tilastoista ja keskiarvoista puhuminen ei yleensä auta, vaan olennaista on keskittyä kunkin potilaan omiin ajatuksiin ja voimavaroihin. Lääkehoito Tupakoinnin lopettamista suunniteltaessa lääkärin tulee arvioida lääkityksen tarve ja kertoa potilaalle lääkkeellisestä vieroitushoidosta. Lääkkeet eivät pelkästään lievitä vieroitusoireita vaan auttavat tutkitusti parempiin vieroitustuloksiin. Nikotiinikorvaushoito lisää lopettaneiden määrän yli puolitoistakertaiseksi (16) ja vieroituslääkkeet kaksinkertaiseksi (17,18). Nikotiinikorvaushoidon annosteluun vaikuttavat potilaan tupakointitottumukset. Jos hän polttaa yli 10 savuketta päivässä, on korvaushoitoa syytä tarjota. Hoito aloitetaan vahvemmilla valmisteilla ja annostusta vähennetään asteittain. Esimerkiksi nikotiinilaastareita on kolmea vahvuutta, joita kutakin voidaan käyttää kolmen viikon ajan. Pääsääntöisesti suositellaan 16 tunnin laastareita, koska harva piintyneinkään tupakoija polttaa yöllä. Mikäli potilas kuitenkin herää öisinkin tupakoimaan, voi hoidon aloittaa 24 tunnin laastarilla. Purukumin, imeskelytabletin tai inhalaattorin yhdistäminen laastariin auttaa, varsinkin jos tupakannälkä on suuri laastarista huolimatta (16). Nikotiinikorvaushoitoa voidaan tarvittaessa jatkaa pidempäänkin kuin suositellut 2 3 kuukautta. Korvaushoidon avulla tupakointi voidaan lopettaa onnistuneesti myös asteittain (18). Ainakin aluksi korvaushoitotuotteet kannattaa hankkia apteekista, sillä farmaseutilta saa asiantuntevaa opastusta sopivan valmisteen ja oikean käyttötavan löytämiseksi. Vieroitushoitolääkkeitä käytettäessä on huomioitava vasta-aiheet ja seurattava mahdollisia haittavaikutuksia (10). Varenikliinin vasta-aihe on vaikea munuaisten vajaatoiminta ja haittavaikutuksena pahoinvointi sekä psyykkiset vaikutukset. Bupropionin vasta-aiheita ovat kouristelutaipumus ja syömishäiriöt ja haittavaikutuksena unettomuus. Nortriptyliinin vasta-aihe ovat rytmihäiriöt ja haittavaikutuksena väsyminen. Lääkityksen aikana potilaaseen pidetään yhteyttä ja seurataan vieroituksen etenemistä. Tämän voi toteuttaa puhelimitse. Myös vieroitusasioihin perehtynyt hoitaja voi toimia yhteyshenkilönä ja välittää tietoja tarvittaessa lääkärille. Lääkärin tulee ottaa huomioon ja selvittää potilaalle tupakoinnin lopettamisen aiheuttamat muutokset joidenkin pysyvien lääkkeiden annosteluun (10). Erityistä huomiota on kiinnitettävä insuliinin ja varfariinin käyttäjiin. Tupakoinnin uudelleen aloittaminen Suuri osa tupakoinnin lopettamisyrityksistä epäonnistuu. Tavallisia syitä ovat riittämätön motivaatio, ympäristön tuen puute, alkoholin käyttö ja kahvin juominen. Näistä on hyvä puhua ennalta potilaan kanssa ja kehottaa häntä valmistautumaan hetkeen, jolloin kaveri juhlissa tarjoaa savuketta. Relapsin esto on tärkeä osa elämäntapamuutokseen valmistautumista. Potilas voi hävetä retkahdustaan eikä automaattisesti tuo asiaa esiin seuraavalla käynnillä. Tämänkin takia ammattilaisen kannattaa tarkistaa, miten vieroitus on onnistunut ja kannustaa potilasta myönteisesti uuteen yritykseen. Jos kyse on ollut yksittäisistä tupakoimiskerroista, voidaan tukea saada vieroituslääkityksen jatkamisesta. Mikäli tupakointi jatkuu entisellään, on usein parempi palata motivoivaan keskusteluun vasta myöhemmillä tapaamiskerroilla. Vieroituksen organisaatio Terveyskeskuksiin ja työterveyshuoltoon tulee järjestää systemaattinen ja aktiivinen tupakasta vieroitustoiminta (20,21). Aina eivät lääkärin omat taidot kuitenkaan riitä. Jokaisessa hoitoyksikössä pitäisi olla lääkäri, joka tietää muita enemmän vieroituksesta ja jolta voi kysyä neuvoa. Siellä on hyvä olla myös asiaan perehtynyt hoitaja. Mallia voi ottaa diabeteslääkäri ja -hoitaja -työparista. Kun potilas viestittää haluaan lopettaa ja voimattomuuttaan onnistua, mutta lääkärin oma hoitoarsenaali on käytetty, on tärkeä ohjata potilas muualle apua saamaan. Osa potilaista toivoo ryhmämuotoista vieroitusta ja hyötyy siitä (22). Vieroitusryhmien palvelujen tulee olla kaikkien tupakoijien helposti saatavilla. Houkuttelevalta tuntuisi soveltaa vieroitukseen myös harvinaisempia toimintamalleja, kuten esimerkiksi naisten liikuntaryhmiä (23). Käypä hoito -suositus tähdentää, että kaikkiin keskussairaaloihin tarvitaan tupakkavieroitukseen erikoistunut yksikkö, jonne potilaita voi lähettää konsultaatioon ja hoitoon. Näissä yksiköissä tulee olla vieroitusmenetelmien ja varsinkin käyttäytymistieteen erityisasiantuntemusta. 3567

4 Sidonnaisuudet Kirjoittajat ovat ilmoittaneet sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Sirkku Vilkman: luentopalkkiot (Pfizer) Klas Winell, Marja Aira: ei sidonnaisuuksia. Pohdinta Tupakkavieroituksen järjestämisestä tehtiin monikansallinen kysely, johon saatiin vastaukset 36 maasta. Sen mukaan joka viidennessä maassa oli vieroitusta toteuttava hoitojärjestelmä ja joka neljännessä maassa oli helppo saada yleislääkäriltä tukea vieroitukseen (24). Vieroituslääkkeet olivat erittäin harvoin kokonaan lääkekorvausten piirissä. Alle puolessa maista potilaat tai lääkärit saivat korvausta lyhyeen interventioon ja alle kolmanneksessa maista intensiiviseen vieroitusterapiaan. Kansainvälisessä vertailussa Suomi menestyy siis kohtuullisesti, mutta tupakoinnin vähentymistä voitaisiin edelleen edistää lainsäädännön avulla. Lääkekorvausten saaminen vieroitushoitoon esimerkiksi 3 kuukaudeksi vuodessa olisi tärkeä askel. Lääkärien rooli vieroitushoidoissa on keskeinen, ja niiden lisäämistä voitaisiin tukea toimenpidekorvausjärjestelmän avulla. n English summary > in english How can I help smokers to quit? Alvesco_SLL_puolisivu_v5_OL.indd :38:

5 english summary tieteessä Klas Winell M.D., Quality coordinator Conmedic Marja Aira Sirkku Vilkman How can I help smokers to quit? A great majority of smokers want to quit smoking. As many as 38% of adult smokers, both men and women, have tried to quit during the past year. Only 18% of men and 15% of women had used nicotine replacement therapy (NRT) and 2% had used cessation medication. A physician has to be proactive in raising the topic of smoking habits and asking whether the smoker is willing to quit. Busy timetables in the doctor s office can prevent cessation discussions. Cessation often plays only a minor role in a consultation, although it can play a major role in treating the disease. How could we become more active in encouraging cessation? Information about smoking habits also about nonsmoking has to be included in patient records. The information is as important for a physician as diagnoses. Comprehensive basic information enables a doctor to react when needed. A clinical examination that reveals a smell of tobacco, yellow fingers, smoker s cough or wrinkled skin, opens a way to discuss smoking. Let the patient tell her story. Ask about earlier experiences of stopping. What went wrong? Why did she start again? Are there now plans to quit? Is there a need for a doctor s support? If the patient gives you to understand that she does not wish to discuss cessation, make only a short intervention. Tell her that you are worried about her smoking, and that the current symptoms can be caused by smoking. Urge her to consider stopping. Tell the patient that you are willing to help. When possible, use motivational interviewing, for example by employing the 5R model. Ask about the relevance of smoking, what does the patient need it for? Could there be benefits of quitting? Ask about the risks smoking causes for her, her family, job, and about the risks of quitting. Ask about the rewards smoking gives her and about the rewards she would get from stopping. Ask about roadblocks to quitting and how they could be removed. Finally, ask her to review the discussion at home and come back to it during the next consultation. This kind of semi-structured discussion takes you fifteen minutes. It is a reasonable time even in a busy practice. You can leave it there and continue with cessation plans during the next consultation. Always inform patients about NRT and cessation medicines while making a care plan. They can not only minimize withdrawal symptoms, but also contribute to better cessation results. Other forms of nicotine products can be combined with patches. Sometimes it is useful to continue NRT for more than 2-3 months. NRT can also be used for stepwise cessation. Consider contraindications and harmful effects of cessation medication before prescribing. When starting varenicline, bupropion or nortriptyline medication, make a plan for follow-up visits. The follow up can also take place by phone. Note that cessation can affect concentrations of medicines like warfarin or insulin used by the patient. In most cases cessation attempts are not successful. Common reasons are lack of motivation or support at home or work, or consumption of alcohol or coffee. Talk about this when making the cessation plan and try to tackle the pitfalls with good planning before. Shame can stop the patient from talking about the relapse during the next consultation. If the smoking continues, come back to cessation during forthcoming consultations. The revised Finnish cessation guidelines urge physicians to be more active and central hospitals to set up cessation units. 3568a

Tupakka- ja nikotiiniriippuvaisen Käypä hoito

Tupakka- ja nikotiiniriippuvaisen Käypä hoito Tupakka- ja nikotiiniriippuvaisen Käypä hoito Lääkärin rooli tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden hoidossa Pfizer lounassymposium Lääkäripäivät 2015 Klas Winell LT, EL, Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakka ja terveys päivät 29.11.2016 EHL, HLT Anna Maria Heikkinen, yliopistonlehtori, HY, erikoishammaslääkäri, HUS Sidonnaisuudet: Pfizerin asiantuntijana

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin Tupakkariippuvuus Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta sisältävä oireyhtymä (F17, ICD-10) Tarkoitetaan

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Jyväskylä 13.5.2014

Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Jyväskylä 13.5.2014 Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Jyväskylä 13.5.2014 Ohjelma Riippuvuus Käypä hoito Työkaluja vuorovaikutukseen ja motivaatioon Menetelmäharjoitus/keskustelu

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Tupakoimaton KYS. Toimenpideohjelma 2016. Laatija: Tupakoimaton KYS -työryhmä. Versionumero: 1.1. Päivämäärä: 6.4.2016

Tupakoimaton KYS. Toimenpideohjelma 2016. Laatija: Tupakoimaton KYS -työryhmä. Versionumero: 1.1. Päivämäärä: 6.4.2016 Tupakoimaton KYS Toimenpideohjelma 2016 Laatija: Versionumero: 1.1 Päivämäärä: 6.4.2016 Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtoryhmä Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Toimenpideohjelma 1.0 2 (11) Sisällys Johdanto...

Lisätiedot

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Päivittäin tupakoivien osuus (%) 1978 2006 % 50 40 30

Lisätiedot

TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO

TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO Päivi Grönroos tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 21.4.2016 paivi.gronroos@tyks.fi Kommentaattorina Lisa Salonen terveydenedistämisen yhdyshenkilö Turun hyvinvointitoimiala

Lisätiedot

Mitä uutta Käypä hoito suosituksessa. Tupakka ja Terveyspäivät 2012 Klas Winell

Mitä uutta Käypä hoito suosituksessa. Tupakka ja Terveyspäivät 2012 Klas Winell Mitä uutta Käypä hoito suosituksessa Tupakka ja Terveyspäivät 2012 Klas Winell Tärkeät asiat edellisestä suosituksesta Tupakan nikotiini aiheuttaa fyysistä riippuvuutta. Tupakkariippuvuuteen liittyvät

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät 12.5.2015 ATK päivät Tiina Kortteisto, TtT, ylihoitaja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 6.5.2015 Tietokoneavusteinen tieto -tulevaisuuden

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Tupakoinnin puheeksiotto. Suun terveydenhuollon ammattilaisten on syytä omalta osaltaan puuttua sekä tupakointiin että alkoholin riskikäyttöön

Tupakoinnin puheeksiotto. Suun terveydenhuollon ammattilaisten on syytä omalta osaltaan puuttua sekä tupakointiin että alkoholin riskikäyttöön Tupakoinnin puheeksiotto Suun terveydenhuollon ammattilaisten on syytä omalta osaltaan puuttua sekä tupakointiin että alkoholin riskikäyttöön Käypä hoito-suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja

Lisätiedot

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto;

Lisätiedot

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa Kliininen päättely Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa FTES017, Syksy 2015 Kata Isotalo, Hanna Valkeinen, Ilkka Raatikainen Thomsonin ym. (2014) malli 25.10.15 FTES017_KI_HV_IR

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

Asiakkaana paljon palveluita käyttävä -kuormittavien tunteiden ratkaisuksi voimavaroja vahvistava moniammatillinen toimintamalli?

Asiakkaana paljon palveluita käyttävä -kuormittavien tunteiden ratkaisuksi voimavaroja vahvistava moniammatillinen toimintamalli? Asiakkaana paljon palveluita käyttävä -kuormittavien tunteiden ratkaisuksi voimavaroja vahvistava moniammatillinen toimintamalli? Liisa Kiviniemi, OAMK, TtT, yliopettaja, liisa.kiviniemi@oamk.fi Päivi

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Kunta savuttomaksi - tukea, tekoja ja yhteistyötä

Kunta savuttomaksi - tukea, tekoja ja yhteistyötä Kunta savuttomaksi - tukea, tekoja ja yhteistyötä Tupakkahaittojen ehkäisyn tiimi, THL Haittojen ehkäisemisen ryhmä, STM 13.9.2013 www.thl.fi/tupakka 1 Päivittäin tupakoivat aikuiset koulutuksen mukaan

Lisätiedot

Asiakkaan kohtaaminen motivaatio ja vuorovaikutus

Asiakkaan kohtaaminen motivaatio ja vuorovaikutus Asiakkaan kohtaaminen motivaatio ja vuorovaikutus Margita Strandberg-Heinonen 22.1.2016 1 Margita Strandberg-Heinonen 22.1.2016 2 ASENTEET En osaa En tiedä Ole utelias, keskity siihen toiseen henkilöön.

Lisätiedot

Tupakoimatta leikkaukseen - tieteellinen perusta ja vieroitushoito

Tupakoimatta leikkaukseen - tieteellinen perusta ja vieroitushoito Tupakoimatta leikkaukseen - tieteellinen perusta ja vieroitushoito Tuomas Rosberg LL keuhkosairauksien ja allergologian el osastonylilääkäri K-HKS keuhkosairaudet Tupakan lopetuksen edistäminen Kysy ja

Lisätiedot

Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Espoo 28.1.2015

Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Espoo 28.1.2015 Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Espoo 28.1.2015 Ohjelma Ajankohtaiskatsaus tupakka, nuuska ja sähkösavuke Tupakoinnin haitat ja lopettamisen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Info tupakoinnin lopettamisen kurssista Margita Strandberg-Heinonen

Info tupakoinnin lopettamisen kurssista Margita Strandberg-Heinonen Info tupakoinnin lopettamisen kurssista Margita Strandberg-Heinonen 1 LÄÄKKEET JOITA KÄYTETÄÄN TUPAKASTA VIEROITUKSEEN Nikotiinipurukumi Nikotiinipurukumi antaa aktiivista tukea ja auttaa lopettamaan tupakan

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Saattohoidon opetus lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka HY/HYKS Esityksen sisältö Työelämässä olevat,

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

28 päivää ilman. Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen

28 päivää ilman. Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen 28 päivää ilman Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen www.28paivaailman.fi www.28paivaailman.fi Kolme kokonaisuutta: www.28paivaailman.fi asiakkaalle, (ei vaadi kirjautumista): tapaamisten

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi.

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi. TerveysInfo Alkoholi : kohtuuden rajoilla Ohjelmassa seurataan alkoholin käyttöä viiden parikymppisen nuoren päivälliskutsujen yhteydessä. Samalla kun katsoja perehtyy erilaisiin alkoholin käyttötyyleihin,

Lisätiedot

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS Sydänfysioterapeuttien koulutuspäivät Jyväskylä, K-S keskussairaala 27. Arto Hautala Dosentti, yliopistotutkija Oulun yliopisto

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

VALTAKUNNASSA KAIKKI HYVIN? Nuorten hyvinvoinnin tilan tarkastelua

VALTAKUNNASSA KAIKKI HYVIN? Nuorten hyvinvoinnin tilan tarkastelua VALTAKUNNASSA KAIKKI HYVIN? Nuorten hyvinvoinnin tilan tarkastelua Lasten ja nuorten mahdollisuus hyvään kasvuun on perusta kansan hyvinvoinnille nyt ja tulevaisuudessa! THL: Lapsi kasvaa kunnassa 16.10.2012

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

MATERIAALIA VALO:N SAVUTON TYÖPAIKKA KAMPANJAN TUEKSI

MATERIAALIA VALO:N SAVUTON TYÖPAIKKA KAMPANJAN TUEKSI MATERIAALIA VALO:N SAVUTON TYÖPAIKKA KAMPANJAN TUEKSI YLEISTÄ TUPAKOINNISTA Tupakointi aiheuttaa yli 50 sairautta, joista 20 on kuolemaan johtavia. Tupakointi vaurioittaa lähes jokaista elintä elimistössä,

Lisätiedot

Ikääntyminen ja alkoholi

Ikääntyminen ja alkoholi Ikääntyminen ja alkoholi Mauri Aalto dos, psyk el Järvenpään sosiaalisairaala ja Kansanterveyslaitos Katsaus on laadittu osana Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittamaa Liika on aina liikaa - ikääntyminen

Lisätiedot

28 päivää ilman. Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen

28 päivää ilman. Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen 28 päivää ilman Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen www.28paivaailman.fi www.28paivaailman.fi 28 + 1 -tukitapaamiset Ohjaajakoulutukset: 2x2 /v myös etäosallistumismahdollisuus ohjaajakoulutuksiin

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Mitä olet aina halunnut tietää tupakoinnin lopettamisesta. mutta et ole uskaltanut kysyä

Mitä olet aina halunnut tietää tupakoinnin lopettamisesta. mutta et ole uskaltanut kysyä Mitä olet aina halunnut tietää tupakoinnin lopettamisesta mutta et ole uskaltanut kysyä 1 2 Tuumasta toimeen Mielessäsi on ehkä käynyt tupakoinnin lopettaminen. Lopettamisprosessiin ja omiin tupakointitapoihisi

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Vaikutusten mittaaminen. Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi

Vaikutusten mittaaminen. Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi Vaikutusten mittaaminen Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi Vaikutusten mittaamisen ydin Vaikeinta on oikean kysymyksen esittäminen ei niinkään oikean vastauksen löytäminen! Far better an appropriate

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Kokoelmien arviointi

Kokoelmien arviointi Kokoelmien arviointi Sisältö Kokoelmia koskevan laatusuosituksen esittely Parkki-projektin kokemukset JASKAN kokemukset Kv-malleja ryhmätyö Kokoelmia koskeva laatusuositus Kunnan ikä- ja kielijakauma,

Lisätiedot

Savuton sairaala toimintaohjelma. 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Savuton sairaala toimintaohjelma. 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Savuton sairaala toimintaohjelma 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 SITOUTUMINEN... 2 TIEDOTTAMINEN... 3 KOULUTUS JA OHJAUS... 4 TUKI TUPAKOINNIN LOPETTAMISEKSI...

Lisätiedot

KUKA HYÖTYY ASIAKAS PALVELUNTUOTTAJA VAI MOLEMMAT? Kari Harno Ylilääkäri LKT, Dosentti HUS

KUKA HYÖTYY ASIAKAS PALVELUNTUOTTAJA VAI MOLEMMAT? Kari Harno Ylilääkäri LKT, Dosentti HUS KUKA HYÖTYY ASIAKAS PALVELUNTUOTTAJA VAI MOLEMMAT? Kari Harno Ylilääkäri LKT, Dosentti HUS SÄHKÖISEN ASIOINNIN TAVOITTEET Serkkola, Ari 2006 Asiakas/potilas parannetaan asiakkaan kokemaa laatua asiakkaalla

Lisätiedot

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Voisitko auttaa minua? Asking for help Puhutko englantia? Asking if a person speaks English Puhutteko _[kieltä]_? Asking if a person speaks a certain language En puhu _[kieltä]_. Clarifying

Lisätiedot

Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää?

Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää? Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää? Taneli Raivio, LT, dosentti Erikoistuva lääkäri HYKS Lastenklinikka sekä Biomedicum Helsinki, Biolääketieteen laitos,

Lisätiedot

Savuton sairaala- toimintaohje

Savuton sairaala- toimintaohje KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Savuton sairaala- toimintaohje päivitys vuosille 2013 2015 Johdanto Tupakan kulutus on parhaiten ehkäistävissä oleva yksittäinen kuolleisuuden ja työkyvyttömyyden syy maailmassa.

Lisätiedot

response letter Jouko Miettunen

response letter Jouko Miettunen response letter Jouko Miettunen 4.11.2013 Miten kannattaa vastata kommentteihin jotta lopputulos olisi paras mahdollinen? Tieteellisen lehden arviointijärjestelmä päätoimittaja(t) lehtien toimituskunta

Lisätiedot

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat 29.9.2016 FiHTA Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon

Lisätiedot

HL7 Finland / Personal Health SIG 21.8.2014 Minna Aittasalo Dosentti, TtT, ft, erikoistutkija minna.aittasalo@uta.fi www.ukkinstituutti.

HL7 Finland / Personal Health SIG 21.8.2014 Minna Aittasalo Dosentti, TtT, ft, erikoistutkija minna.aittasalo@uta.fi www.ukkinstituutti. Liikkumisresepti HL7 Finland / Personal Health SIG 21.8.2014 Minna Aittasalo Dosentti, TtT, ft, erikoistutkija minna.aittasalo@uta.fi www.ukkinstituutti.fi Väestön liikkuminen Husu ym. 2014 Husu ym. 2014

Lisätiedot

Työterveyshuolto tupakoinnin

Työterveyshuolto tupakoinnin Työterveyshuolto tupakoinnin lopettamisen tukenakäytännön esimerkkejä Valtakunnallinen Tupakka ja terveys-päivä 29.11.2016 Vieroitustyöpaja TtM/Tutkija 30.11.2016 1 Työterveyshuollot Kattavat noin kaksi

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamisen tuki ryhmässä. Muutos Motivaatio Vuorovaikutus 28 päivää ilman

Tupakoinnin lopettamisen tuki ryhmässä. Muutos Motivaatio Vuorovaikutus 28 päivää ilman Tupakoinnin lopettamisen tuki ryhmässä Muutos Motivaatio Vuorovaikutus 28 päivää ilman 1 Muutoksen vaiheet Esiharkintavaihe (haluttomuus) Harkintavaihe (ambivalentti)

Lisätiedot

Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus. Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry

Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus. Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Suomalaisten tupakointi 1950-2014 (15-64v) 80 70 60 50 40

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta

Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta 2009 2013 Ex tutkimusjohtaja Juhani Pekkola, Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Yhteiskunta perustuu luottamukseen

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Mauste-hanke Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus Tarkoituksena tarjota: - tasalaatuisia palveluita

Lisätiedot

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Plant protection of cereals current situation

Plant protection of cereals current situation Plant protection of cereals current situation PesticideLife Opening seminar 19.2.2010, Jokioinen Pertti Rajala Cereals, total 1 203,1 Winter wheat 16,4 Spring wheat 201,9 Winter rye 11,3 Sring rye 5,1

Lisätiedot

Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa

Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa 12.03.2015 Pia Maria Jonsson LT Yksikön päällikkö Reformit TERVEYDENHUOLLON LAATU Moniulotteinen käsite Tekninen laatu (prestanda) Lääketieteellinen vaikuttavuus

Lisätiedot

270911 tupakka. Yl juha kemppinen

270911 tupakka. Yl juha kemppinen 270911 tupakka Yl juha kemppinen The smoking epidemic 75% of smokers live in low or middle income countries Male smoking www.theipcrg.org/...smokingcessation/smokingcessationslides.ppt World Health Organization.

Lisätiedot

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the

Lisätiedot

Tupakointi ammatillisissa oppilaitoksissa tuloksia Kouluterveyskyselystä. Tutkija Riikka Puusniekka, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tupakointi ammatillisissa oppilaitoksissa tuloksia Kouluterveyskyselystä. Tutkija Riikka Puusniekka, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tupakointi ammatillisissa oppilaitoksissa tuloksia Kouluterveyskyselystä Tutkija Riikka Puusniekka, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Aineisto Helsingin, Espoon ja Vantaan yhdistetty aineisto Vastaajina

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

epäsuora esitys ilmoittaa jälkikäteen, mitä joku sanoo tai sanoi

epäsuora esitys ilmoittaa jälkikäteen, mitä joku sanoo tai sanoi EPÄSUORA ESITYS epäsuora esitys ilmoittaa jälkikäteen, mitä joku sanoo tai sanoi tyypillisesti epäsuoraa esitystä käytetään viestin välittämiseen, kirjan / lehden tms. selostamiseen, kertomaan mitä joku

Lisätiedot

Omahoitointerventioiden vaikuttavuuden arviointi

Omahoitointerventioiden vaikuttavuuden arviointi Omahoitointerventioiden vaikuttavuuden arviointi Yleislääkäripäivät, 24.11.2016 TkT, KTM Iiris Hörhammer (os. Riippa) HEMA-instituutti Aalto-yliopisto Sidonnaisuudet Työnantaja: Aalto-yliopisto Viimeisen

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

PALAAKO? Tupakointitottumukset kaksi vuotta tupakasta vieroituskurssin jälkeen. Opinnäytetyö (AMK) Terveysala. Sairaanhoitaja (AMK)

PALAAKO? Tupakointitottumukset kaksi vuotta tupakasta vieroituskurssin jälkeen. Opinnäytetyö (AMK) Terveysala. Sairaanhoitaja (AMK) Opinnäytetyö (AMK) Terveysala Sairaanhoitaja (AMK) 2015 Anna Päivärinta ja Kaisa Ylä-Outinen PALAAKO? Tupakointitottumukset kaksi vuotta tupakasta vieroituskurssin jälkeen OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit

Tietorakenteet ja algoritmit Tietorakenteet ja algoritmit Taulukon edut Taulukon haitat Taulukon haittojen välttäminen Dynaamisesti linkattu lista Linkatun listan solmun määrittelytavat Lineaarisen listan toteutus dynaamisesti linkattuna

Lisätiedot

The decision making structure The representa8ve council Teemu Halme, Janne Koskenniemi & AnA Karkola

The decision making structure The representa8ve council Teemu Halme, Janne Koskenniemi & AnA Karkola The decision making structure 25.1.2012 The representa8ve council Teemu Halme, Janne Koskenniemi & AnA Karkola Who are we? Janne Koskenniemi Administra0ve Manager Documents Central Office Bill verifica0on

Lisätiedot

Valion savuttomuuspolku 2009-2015

Valion savuttomuuspolku 2009-2015 Valion savuttomuuspolku 2009-2015 Katja Hatakka, Työhyvinvointipäällikkö ETM, FT Valio Oy, Henkilöstötoiminnot VI Valtakunnalliset Tupakka ja Terveys päivät, Helsinki 3.12.2014 Miksi Valio panostaa savuttomuuteen?

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Pelillistämisen mahdollisuudet terveyden edistämisessä. Jonna Koivisto WELLi-miniseminaari 10.2.2016

Pelillistämisen mahdollisuudet terveyden edistämisessä. Jonna Koivisto WELLi-miniseminaari 10.2.2016 Pelillistämisen mahdollisuudet terveyden edistämisessä Jonna Koivisto WELLi-miniseminaari 10.2.2016 Jonna Koivisto Tutkija Game Research Lab Prof. Frans Mäyrä Tutkimusta mm. liikuntaa ja terveyttä edistävien

Lisätiedot

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Käytettävyys ja käyttäjätutkimus Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Teron luennot Ke 15.2 miniluento Ti 28.2 viikkotehtävän anto (T,M) To 1.3 Tero paikalla (tehtävien tekoa) Ti 6.3

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Marja Holmila 18.9.2012 Marja Holmila: Vanhempien ja aikuisten alkoholinkäyttö lapsen näkökulmasta 1 Esityksen rakenne 1. Päihteitä ongelmallisesti käyttävien

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot