Tupakoinnin vähentämisen edut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tupakoinnin vähentämisen edut"

Transkriptio

1 Tupakoinnin vähentämisen edut

2 Onko 5 savuketta päivässä parempi vaihtoehto kuin 20? Tupakoida vai olla tupakoimatta? Onko muita vaihtoehtoja kuin joko-tai? Voisiko henkilölle, joka ei halua tai kykene lopettamaan päivittäistä tupakointia kerralla, tarjota vaihtoehdoksi tupakoinnin vähentämistä? Monet tutkimukset osoittavat, että voimakkaastikin tupakkariippuvaisen tupakoinnin määrää voidaan vähentää nikotiinivalmisteiden avulla. Ne auttavat tupakanhimon hillitsemisessä, mikä voi olla askel kohti täydellistä savuttomuutta.

3

4 TUPAKOINNIN VÄHENTÄMISEN EDUT 5 Kahdestakymmenestä viiteen Nykyisen tupakastavieroitusmallin tavoitteena on, että tupakoija lopettaisi tupakoinnin kokonaan asiantuntijaneuvojen ja nikotiinivalmisteiden avulla. Jollei tavoitetta saavuteta kerralla, vieroituksen katsotaan yleensä epäonnistuneen. Mutta jos päivittäinen savukemäärä saataisiin vaikka vähenemään kahdestakymmenestä viiteen ja motivaatio täydelliseen lopettamiseen lisääntymään, sehän olisi jo todella suuri edistysaskel. Monet tutkimukset osoittavat, että onnistunut vähentäminen saa tupakoijan usein ottamaan seuraavan askeleen lopettamaan kokonaan. Uusia malleja tarvitaan Aiheeseen perehtyneet tutkijat käyvät tälläkin hetkellä keskustelua tupakanvieroituksen tavoista ja tavoitteista. Henkilöille, joilla on motivaatiovaikeuksia tai jotka eivät kykene lopettamaan kerralla kokonaan, on tupakoinnin vähentämistä (smoking reduction) esitetty vaihtoehtona täydelliselle lopettamiselle (smoking cessation). Joidenkin tutkijoiden mielestä nykymenetelmin saavutetuissa tuloksissa on parantamisen varaa: Toimenpidemalleissa on keskitytty siihen, että ihmiset eivät koskaan edes aloittaisi tupakointia ja että tupakoijat saataisiin lopettamaan kerralla kokonaan epäterveellinen tapansa. Tehokkaista hoitokeinoista huolimatta älä polta -mallit ovat usein epäonnistuneet. 1 Vaikka tupakoijat sanovatkin haluavansa lopettaa, pitkällä tähtäimellä tulokset ovat olleet vaatimattomia vain alle 10 % lopettaa ilman hoitoa ja 25 % hoidon tuella. 2

5 6 TUPAKOINNIN VÄHENTÄMISEN EDUT Tupakoinnin vähentämisen vaikutukset Tupakoinnin vähentämisen vaikutuksista on tehty tutkimuksia. Tanskalaisessa kaksoissokkotutkimuksessa 411 henkilöä poltti keskimäärin 24 savuketta päivässä. Heillä kaikilla oli voimakas nikotiinintarve, ja he olivat useasti yrittäneet lopettaa, siinä kuitenkaan onnistumatta. Tarkoituksena oli testata nikotiinivalmisteen ja lumelääkkeen vaikutuksia tupakoinnin vähentämiseen ja lopettamiseen. Puolet testiryhmästä sai 2 tai 4 mg nikotiinipurukumia ja puolet lumelääkettä (purukumia ilman nikotiinia). Tupakoinnin vähentämisen määritelmä oli, että testihenkilöiden tuli tupakoida puolet vähemmän testin jälkeen. Osallistujat olivat seurannassa kaksi vuotta. Heistä 153 pysyi mukana loppuun asti: Nikotiinipurukumia saaneista lopettaneita oli 9,3 % ja lumelääkkettä saaneista 3,4 %. Nikotiinipurukumia saaneista 6,3 % tupakoi vielä, mutta he olivat onnistuneet vähentämään tupakointinsa puoleen. Vastaava osuus lumelääkettä saaneista oli 0 %. Tutkimuksen lopuksi osallistujilta tiedusteltiin, oliko heidän asenteensa tupakoinnin lopettamista kohtaan muuttunut. 31 % ilmoitti, ettei mikään ollut muuttunut, 67 % ilmoitti olevansa kiinnostuneempi lopettamaan. Tutkijat tulivat siihen tulokseen, että nikotiinivalmisteen avulla voimakkaastikin tupakkariippuvaisen savukkeiden kulutusta voidaan vähentää, ja että heidän motivaatiotaan lopettaa kokonaan voidaan lisätä. 3

6 TUPAKOINNIN VÄHENTÄMISEN EDUT 7 Kiinnostus tupakoinnin kokonaan lopettamiseen lisääntyy Tanskalaisen tutkimuksen tulokset vahvistetaan sveitsiläisessä tutkimuksessa, jossa 400 tupakoijaa sai käyttöönsä joko nikotiinivalmistetta tai lumelääkettä sisältävät inhalaattorit. Myös tässä tutkimuksessa tupakoinnin vähentämisen määritelmä oli, että testihenkilöiden tuli tupakoida testin jälkeen puolta vähemmän. Kahden vuoden kuluttua nikotiini-inhalaattoria käyttäneistä oli vähentämiseen pystynyt 9,5 %, vertailuryhmästä 3 %. Lähes 10 % osallistujista lopetti tupakoinnin kokonaan, vaikka he eivät tutkimukseen osallistuessaan siihen olleet pyrkineetkään. Tupakoijat, jotka vähentävät tupakoimista, näyttävät siis kiinnostuvan enemmän myös täydellisestä lopettamisesta. 4 Yksikään tutkimuksista ei suosittele tavoitteeksi mitään tiettyä savukemäärää päivässä, sillä vaihtelevuus on suuri. Esimerkiksi 40 savuketta päivässä polttavalle voi olla iso askel päästä 20 savukkeeseen päivässä, kun taas 15 savukkeesta voi olla hyvinkin helppo vähentää 10:een. Realistiset tavoitteet ja kohentunut terveys Tupakoinnin vähentämisessä nikotiinivalmisteen tehtävä on korvata osa päivittäisistä savukkeista. Tupakoija saa nikotiinia, mutta välttyy savukkeiden vaarallisten ainesosien haittavaikutuksilta. Tätä tukevat useat tutkimukset. 5 Tutkimus, jossa tupakoijat kuuden viikon ajan käyttivät nikotiinilaastaria osoitti, että 21 % lopetti kokonaan ja

7 8 TUPAKOINNIN VÄHENTÄMISEN EDUT ne, jotka eivät siihen pystyneet, vähensivät kulutustaan 25 päivittäisestä savukkeesta 14:ään. Eniten vähentäneet olivat yli 25 savuketta päivässä polttaneita. Tutkijoiden päätelmä oli, että tietyille tupakoijille vähentynyt tupakan kulutus nikotiinivalmisteen avulla on realistisempi tavoite kuin täydellinen lopettaminen. 6 Savukkeiden määrän ja riskien välinen yhteys Monet tutkimukset osoittavat, että tupakointia vähentävien terveys kohoaa. Tupakan haittavaikutukset ovat suorassa suhteessa poltettujen savukkeiden määrään. Jo 25 vuotta jatkunut kansainvälinen tutkimus painottaa päivittäisen savukemäärän ja sydän- ja verisuonitautien, kroonisen keuhkoahtaumataudin, keuhkosyövän ja muiden syöpäsairauksien välistä suhdetta. 7 Tutkimuksissa on voitu osoittaa, että vaatimatonkin vähentäminen (25 %) johtaa huomattavasti pienempään keuhkojen vajaatoimintaan. 8 Tosin kolmessa tanskalaisessa tutkimuksessa ei voitu osoittaa, että vähentynyt tupakointi olisi auttanut keuhkoahtaumatautitapauksissa. 9 Kaksinkertainen riski sairastua keuhkosyöpään Poltettujen savukkeiden määrän ja keuhkosyövän välinen suhde on kiistaton. Yli 40 savuketta päivässä polttavalla on kaksinkertainen riski sairastua keuhkosyöpään verrattuna alle 20 savuketta päivässä polttavaan. Vastaavanlainen suhde annoksen ja riskin välillä on todettu myös haima-, maksa- ja mahasyöpäsairauksissa. 10

8 TUPAKOINNIN VÄHENTÄMISEN EDUT 9

9 10 TUPAKOINNIN VÄHENTÄMISEN EDUT Pienempi riski sydämelle Sahlgrenin yliopistollisessa sairaalassa Göteborgissa on tutkittu, mitä vaikutuksia tupakoinnin vähentämisellä ja kokonaan lopettamisella on tiettyihin sydän- ja verisuonitautien riskeihin. Tutkimukseen osallistui 58 tervettä tupakoijaa, jotka olivat polttaneet vähintään kolmen vuoden ajan vähintään 15 savuketta päivässä. Osallistujat saivat nikotiininenäsumutetta, ja heitä kehotettiin lopettamaan tupakointi. Ensisijainen tavoite ensimmäiselle kahdeksan viikon jaksolle oli vähentää tupakointi vähintään puoleen. Tämän ajanjakson aikana savukemäärä putosi keskimäärin 22:sta 11:een. Seuraavien kahdeksan viikon aikana 33 henkilöä lopetti kokonaan. Vähentämisen seurauksena oli havaittavissa merkittävää parannusta sydän- ja verisuonitauteihin liittyvissä riskitekijöissä kuten fibrinogeenissa, valkoisten verisolujen määrässä ja veren rasvatasapainossa (HDL ja LDL). 11 Vastaavia tuloksia saatiin tutkimuksessa, jossa 164 tupakoijaa sai nikotiinivalmistetta. 12 viikon kuluttua 25 % osallistujista oli puolittanut tupakankulutuksensa. Jo viikon kuluttua vähentämisen aloittamisesta tietyt sydän- ja verisuonitauteihin liittyvät riskitekijät olivat pienentyneet. Tutkijoiden päätelmä on, että tupakoinnista aiheutuvat riskit, jotka voivat johtaa sydän- ja verisuonitauteihin, voivat nopeasti vähentyä, kun kulutusta vähennetään. 12 Pidempi hoitoaika on tehokas ja turvallinen Kun tavoitteena on lopettaa heti tupakointi kokonaan, nikotiinivalmistetta käytetään tavallisesti 3 6 kuukautta.

10 TUPAKOINNIN VÄHENTÄMISEN EDUT 11 Hoitoa vähennetään sitten asteittain, kunnes se lopetetaan kokonaan. Riittävän pitkä hoitojakso lisää mahdollisuutta onnistua. Kun tupakointia vähennetään, nikotiinivalmisteen tehtävä on korvata se nikotiini, jota elimistö ei saa, kun päivittäinen savukemäärä alenee. Nikotiinivalmiste auttaa pitämään tupakointimäärät pienempinä. Tupakointia vähennettäessä nikotiinivalmistetta käytetään pitempään kuin silloin, kun tupakointi lopetetaan kokonaan heti. Teoriassa tupakoinnin ja nikotiinivalmisteen yhteiskäyttö voisi lisätä yliannostuksen riskiä, mutta monet tutkimukset osoittavat kuitenkin nikotiinitasojen pysyvän melko vakioina. 13 Savukkeiden aiheuttamat riskit sairastua sydän- ja verisuonitauteihin liittyvät ensisijaisesti hiilimonoksidiin ja glykoproteiineihin eivät nikotiiniin. Sydän- ja verisuonitauteja on harvoin tavattu tupakoivilla ja samanaikaisesti nikotiinivalmisteita käyttävillä henkilöillä, eikä mitään yhteyttä näiden asioiden välillä ole osoitettu. Tämä pätee myös henkilöihin, jotka ovat olleet sekakäyttäjiä jopa viisi vuotta. 14 Nikotiinilla ei myöskään ole osoitettu olevan syöpää aiheuttavia vaikutuksia eikä yhteyttä hengitystie- tai keuhkosairauksien kehittymiseen ole havaittu. Lopullisena tavoitteenahan on aina tupakoinnin lopettaminen kokonaan, vaikka hitaamminkin eli vähentämällä tupakointia asteittain. Riippuvuus? Voiko pitkäaikainen nikotiinikorvaushoito aiheuttaa riippuvuutta? Monet tutkimukset osoittavat, että nikotiini-

11

12 TUPAKOINNIN VÄHENTÄMISEN EDUT 13 valmisteiden riippuvuutta aiheuttava vaikutus on vähäinen ja että valmisteet ovat turvallisia. 15 Nikotiinivalmisteiden pitkäaikaiskäyttäjät ovat useimmiten kovia tupakoijia, jotka ovat tottuneet suureen määrään nikotiinia. Ilman nikotiinikorvaushoitoa he olisivat jatkaneet tupakointia terveysriskeistä huolimatta, koska heidän tupakoimalla hankkimansa nikotiiniriippuvuus on niin voimakas. Nikotiinivalmisteista Nicorette on maailman ensimmäinen nikotiinivalmiste. Sen tarina alkaa 1960-luvun loppupuolelta, kun ruotsalaisen sukellusveneen miehistössä olleet tupakoijat kärsivät vieroitusoireista pitkien sukelluksien aikana, jolloin he eivät voineet tupakoida. Nuuskaa käyttäneillä merimiehillä ei ollut vieroitusoireita. Silloin oivallettiin, että vieroitusoireet johtuivat nikotiinin puutteesta, ja syntyi ajatus maailman ensimmäisestä nikotiinivalmisteesta, Nicorette-purukumista. Näin nikotiinivalmisteet toimivat Nikotiinivalmisteista vapautuu ja imeytyy elimistöön tarkoin annosteltu määrä nikotiinia. Se auttaa vieroitusoireisiin, jolloin käyttäjä voi keskittyä keinoihin, jotka tukevat häntä pääsemään irti tupakointiin liittyvistä tavoistaan. Nikotiinivalmisteet sisältävät vain puhdasta nikotiinia. Tupakassa olevat muut n terveydelle haitallista ainetta jäävät pois. Nikotiinikorvaushoito kuuluu eniten tutkittuihin lääkehoitoihin. Aiheesta on tehty yli 100 teho- ja turvallisuustutkimusta, jotka osoittavat nikotiinivalmisteen

13 14 TUPAKOINNIN VÄHENTÄMISEN EDUT tuplaavan mahdollisuuden onnistua tupakoinnin lopettamisessa. Onnistumismahdollisuutta lisää vielä ympäristöstä saatava tuki. Nikotiinivalmistetta tulee käyttää suositelluilla, riittävillä hoitoannoksilla vähintään kolmen kuukauden ajan. Hoitojakson jälkeen vähennetään annosta asteittain 4 6 viikon aikana. Mitä useampia savukkeita päivässä on polttanut, sitä suurempia annoksia nikotiinivalmisteita on käytettävä hoidon aikana. Annostukset ovat yksilöllisiä. Apuna annostuksessa voidaan käyttää Fagerstömin nikotiiniriippuvuustestiä. On tärkeää käyttää nikotiinivalmisteita tarpeeksi suurina annoksina ja tarpeeksi kauan, muuten tupakoinnin uudelleen aloittamisen riski on todella suuri. Käytäntö on osoittanut, että suurin epäonnistumisen syy on liian matalat hoitoannokset. Tupakoija on jo nikotiiniriippuvainen Tupakoijalle on muodostunut nikotiiniriippuvuus jo tupakoidessaan. Kun nikotiinivalmiste otetaan avuksi tupakoinnin lopettamiseen, ei uutta riippuvuutta siis synny. Nikotiinikorvaushoidon tarkoitus on vähentää vieroitusoireita ja tupakoinnin uudelleen aloittamisen riskiä sekä vähentää nikotiinin tarvetta annostusta asteittain pienentämällä. Jotkut tupakoijista ovat niin nikotiiniriippuvaisia, että jatkavat nikotiinivalmisteiden käyttöä suositeltua pidempään. Silloin on hyvä tietää, että nikotiinikorvaushoito on aina terveydelle parempi vaihtoehto kuin tupakoinnin jatkaminen. Tätä mieltä on myös Yrkesföreningar mot Tobak (Läkare mot Tobak ym).

14 TUPAKOINNIN VÄHENTÄMISEN EDUT 15 Tupakoija altistaa itsensä noin eri kemialliselle aineelle, joista 50 ovat syöpää aiheuttavia. Nikotiinivalmisteet sisältävät vain puhdasta nikotiinia, joka ei aiheuta syöpää. Erilaisille tupakoijille eri nikotiinivalmisteet Tupakoijat ovat erilaisia. Toiset polttavat koko päivän, toiset eniten illalla. Toisilla on suurempi, toisilla pienempi nikotiinin tarve. Siksi nikotiinivalmisteita on saatavana monessa eri muodossa, eri voimakkuuksina ja eri makuisina: Purukumi sopii henkilöille, joiden tupakanhimo vaihtelee. Microtab on pieni kielen alle asetettava, huomiotaherättämätön tabletti. Päivälaastari on tarkoitettu niille, joilla on jatkuva nikotiinin tarve ja jotka haluavat nukkua yönsä hyvin. Inhalaattori on henkilöille, jotka tarvitsevat myös käsilleen tekemistä ja kaipaavat tupakointiin liittyviä tapojaan.

15 16 TUPAKOINNIN VÄHENTÄMISEN EDUT Fagerströmin nikotiiniriippuvuustesti Fagerströmin nikotiiniriippuvuustestin avulla voit selvittää, kuinka nikotiiniriippuvainen olet ja mikä valmiste ja annostus olisi sopiva. KYSYMYS Kuinka kauan heräämisen jälkeen poltat ensimmäisen savukkeesi? Koetko hankalaksi oleskella paikoissa, joissa tupakointi on kielletty, esim elokuvateatterissa? VASTAUS 5 min. kuluttua 6 30 min min. Yli tunnin kuluttua Kyllä En PISTEET Mistä savukkeesta on vaikein luopua? Montako savuketta poltat päivässä? Poltatko enemmän aamulla kuin päivän aikana? Poltatko vuoteessa kun olet sairas? Aamun ensimmäinen Jokin muu 31 tai enemmän Vähemmän kuin 10 Kyllä En Kyllä En YHTEENSÄ Kun olet laskenut yhteen pisteesi, käytä alla olevaa taulukkoa. Jos tuloksesi on esim. 5 pistettä, katso sen alla olevat ruudut. Lue sen jälkeen taulukon vasemmasta reunasta, mitkä Nicorette-tuotteet sopivat juuri sinun nikotiiniriippuvuuteesi. Tummanvihreät ruudut kertovat sopivat tuotteet, keltaiset sisältävät aliannostusriskin. Pisteet: Purukumi, 2 mg Microtab Inhalaattori Laastari Purukumi, 4 mg Microtab, 2 kpl

16

17 18 TUPAKOINNIN VÄHENTÄMISEN EDUT Referenser 1. Shiffman et al. Tobacco dependence treatments: review and prospectus. Annu Rev Public Health 1998;19: Hughes et al. Ability of smokers to reduce their smoking and its association with future smoking cessation. Addiction 1999;94: Poul Wennike et al. Smoking reduction promotes smoking cessation: results from a double blind randomized placebo controlled trial of nicotine gum with 2-year follow-up, Addiction Bolliger et al. Smoking reduction with oral nicotine inhalers: double blind randomised clinical trial of efficacy and safety. BMJ, 321, Bland andra Fagerström et al. Aiding reduction of smoking with nicotine replacement therapy: hope for the recalcitrant smoker? Tobacco Control 1997;6: Jolicoeur et al. The use of nicotine patches with minimal intervention. Prev Med 2000;30: Jacobs et al. Cigarette smoking and mortality risk. Twenty-five year follow-up of the Seven Countries Study. Arch Int Med 1999;159: Bland andra Lange et al. Effects of smoking and changes in smoking habits on the decline of FEV. Eur Respir J 1989;2: Gothfredsen et al. Smoking reduction, smoking cessation, and mortality: a 16-year follow-up of men and women from the Copenhagen Centre for Prospective Populations Studies. Am J Epidemiol 2002;156: Garfinkel et al. Smoking and lung cancer in women: findings in a prospective study. Cancer Res 1988:48; Eliasson et al. Effect of smoking reduction and cessation on cardiovascular risk factors. Nicotine Tob Res 2001 Aug;3(3): Haustein et al. The effect of short-term or long-term reduction on smoking cessation, poster at the IV European Conference of the Society for Research on Nicotine and Tobacco, Santander, Spain, Oct 3-5, Bland andra Benowitz et al. Suppression of nicotine intake during ad libitum cigarette smoking by high dose transdermal nicotine. J Clin Pharmacol Exp Ther 1998;287: Benowitz et al. Cardiovascular toxicity of nicotine: implications for nicotine replacement therapy. J Am Coll Cardiol 1997;29: Murray et al. Safety of nicotine polacrilex gum used by patients in the Lung Health Study. Chest 1996;109: Benowitz NL, Zevin S, Jacob P. Suppression of nicotine intake during ad libitum cigarette smoking by high dose transdermal nicotine. J Clin Pharmacol Exp Ther 1998; 287: Smith CJ, Livingston DL, Doolittle DJ. An international literature survey of IARC Group 1 Carcinogens reports in mainstream cigarette smoke. Food Chem Toxicol 1997; 35: USDHHS. The health consequences of smoking: nicotine addiction. A report of the Surgeon General (DHHS Publication No. (CDC) ). Washington DC: US Government Printing Office, Hoffman D, Hoffman I. The changing cigarette J Toxicol Env Health 1997; 50: Bland andra Hughes et al. Dependence on and abuse of nicotine replacement medications. Nicotine Safety and Toxicity, New York: Oxford University Press 1998, p Hajek et al. Long term effects of nicotine chewing gum. JAMA 1988;260:

18

19 Tupakoinnin vähentäminen nikotiinivalmisteen avulla helpottaa lopettamista Tupakoinnin vähentäminen nikotiinivalmisteen avulla voi olla ensimmäinen askel savuttomuuteen. Päivän aikana poltettujen savukkeiden määrä jää vähäisemmäksi, kun nikotiinivalmiste lievittää vieroitusoireita. Tupakoijat, jotka onnistuvat vähentämään päivittäistä tupakointiaan, motivoituvat paremmin ja kykenevät lopulta jopa lopettamaan kokonaan. Tämä on osoitettu monessa tutkimuksessa. Tupakoijille, jotka ovat haluttomia lopettamaan tai joilla on vaikeuksia lopettaa tupakointi kokonaan, tupakoinnin vähentäminen nikotiinivalmisteiden avulla on hyvä vaihtoehto he voivat tupakoida vähemmän ja pysyä saavuttamallaan tasolla. OLE YHTEYDESSÄ Olemme tutkineet tupakanvieroitusta 1960-luvulta alkaen ja haluamme olla mukana edistämässä kansanterveyttä. Teemme sen valmistamalla ja kehittämällä nikotiinivalmisteita, mutta myös tarjoamalla tietoa savuttoman elämän hyvistä puolista. Tästä syystä terveyden- ja sairaanhoitoalan ammattilaiset kuten myös hammashoitoala ovat tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme. Lisätietoa: Valtakunnallinen neuvontapuhelin, Stumppi Johnson & Johnson Consumer Nordic Puh: , Vaisalantie 2, ESPOO 02/2008

Tupakoinnin lopettaminen ja painonhallinta

Tupakoinnin lopettaminen ja painonhallinta Tupakoinnin lopettaminen ja painonhallinta Tupakoinnin lopettamisen tärkeys Suurin osa tupakoijista haluaisi lopettaa tupakoinnin. Moni harkitsee päätöstään pitkään, osa uskoo lopettavansa joskus tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettaminen parantaa suun terveyttä

Tupakoinnin lopettaminen parantaa suun terveyttä Tupakoinnin lopettaminen parantaa suun terveyttä Tupakoinnin lopettaminen parantaa suun terveyttä 3 Tupakointi näkyy ensimmäiseksi suussa Tupakan savu kulkeutuu keuhkoihin suun kautta. Nuuskan sisältämät

Lisätiedot

Allergia ja astma sekä tupakointi

Allergia ja astma sekä tupakointi Allergia ja astma sekä tupakointi Tupakoinnin lopettaminen parantaa suun terveyttä 3 Miksi tupakoit? Tupakoinnin lopettaminen on monille yksi elämän parhaista päätöksistä. Lopettaminen vaatii sitoutumista

Lisätiedot

Allergia ja astma sekä tupakointi

Allergia ja astma sekä tupakointi Allergia ja astma sekä tupakointi ALLERGIA JA ASTMA SEKÄ TUPAKOINTI 3 Miksi tupakoit? Tupakoinnin lopettaminen on monille yksi elämän parhaista päätöksistä. Lopettaminen vaatii sitoutumista ja vahvaa motivoitumista.

Lisätiedot

Kaikki vauvat tahtovat savuttoman äidin

Kaikki vauvat tahtovat savuttoman äidin Kaikki vauvat tahtovat savuttoman äidin 2 KAIKKI VAUVAT TAHTOVAT SAVUTTOMAN ÄIDIN KAIKKI VAUVAT TAHTOVAT SAVUTTOMAN ÄIDIN 3 Jokainen äiti haluaa lapselleen luonnollisesti kaikkein parasta. Siksi hän yrittää

Lisätiedot

Näin nujerrat tupakan.

Näin nujerrat tupakan. Näin nujerrat tupakan. 1 Opas onnistuneeseen lopettamiseen. 2 3 Nicorette tuplaa mahdollisuutesi onnistua. Onneksi olkoon, olet lopettamassa tupakointia. Se on yksi elämäsi parhaista päätöksistä! Varaudu

Lisätiedot

äidin Kaikki savuttoman vauvat tahtovat

äidin Kaikki savuttoman vauvat tahtovat Kaikki vauvat tahtovat savuttoman äidin Tämä on opaskirja sinulle, joka taistelet päästäksesi irti tupakasta, koska suunnittelet raskautta tai olet jo raskaana. 2 Jokainen äiti haluaa lapselleen luonnollisesti

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Päivitetty 19.1.2012 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot

Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Käypä hoito -suositus Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Suomen Yleislääketieteen yhdistys ry:n asettama työryhmä Tavoitteet Suosituksen tavoitteena on tehostaa tupakkariippuvuuden hoitojen

Lisätiedot

Päivitetty Käypä hoito -suositus. Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot

Päivitetty Käypä hoito -suositus. Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Päivitetty Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Julkaistu ensimmäisen

Lisätiedot

Kirjallisuuskatsaus Lääkinnälliset keinot ja motivoiva haastattelu tupakoinnin lopettamisen tukena

Kirjallisuuskatsaus Lääkinnälliset keinot ja motivoiva haastattelu tupakoinnin lopettamisen tukena Kirjallisuuskatsaus Lääkinnälliset keinot ja motivoiva haastattelu tupakoinnin lopettamisen tukena Mäenpää, Milla Pekkala, Tiia 2015 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Kirjallisuuskatsaus

Lisätiedot

Mitä uutta tupakkariippuvuudesta ja sen hoidosta?

Mitä uutta tupakkariippuvuudesta ja sen hoidosta? katsaus tieteessä Taru Kinnunen MA, Ph. D., Associate Professor Harvard Medical School and Harvard School of Dental Medicine Director of the Tobacco Dependence Treatment and Research Group taru_kinnunen@hms.harvard.edu

Lisätiedot

Johdanto. Eroon tupakasta -ohjelman lopettamisopas

Johdanto. Eroon tupakasta -ohjelman lopettamisopas LOPETTAMIS- OPAS Eroon tupakasta -ohjelman lopettamisopas Johdanto 2 Miksi lopettaminen on niin vaikeaa? 3 Fyysinen riippuvuus Käyttäytymiseen liittyvä riippuvuus Oireet Olet melkein tavoitteessasi Viisi

Lisätiedot

Vanhempien parhaaksi lapsen parhaaksi

Vanhempien parhaaksi lapsen parhaaksi Vanhempien parhaaksi lapsen parhaaksi Terveydenhoitaja tupakoinnista vieroittumisen tukena äitiys- ja lastenneuvolassa Kati Eskelinen Hanna Lehrbäck Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tänään on oikea päivä. Opas sinulle, joka olet lopettamassa tupakointia.

Tänään on oikea päivä. Opas sinulle, joka olet lopettamassa tupakointia. Tänään on oikea päivä Opas sinulle, joka olet lopettamassa tupakointia. Lopettaminen kannattaa aina! Tupakoinnin lopettaminen on mahdollista riippumatta siitä, kuinka kauan tai kuinka paljon olet tupakoinut.

Lisätiedot

Irti tupakasta. Suomen Apteekkariliitto 2009

Irti tupakasta. Suomen Apteekkariliitto 2009 Irti tupakasta 21 Suomen Apteekkariliitto 2009 2 Tupakoinnin lopettaminen kannattaa aina Tupakoinnin lopettaminen alkaa päätöksestä. Mitä paremmin tunnet omat tupakointitapasi ja -tarpeesi ja mitä enemmän

Lisätiedot

TUPAKASTAVIEROITUSINTERVENTION SUUNNITTELU PRECEDE-PROCEED- MALLIA SOVELTAEN

TUPAKASTAVIEROITUSINTERVENTION SUUNNITTELU PRECEDE-PROCEED- MALLIA SOVELTAEN TUPAKASTAVIEROITUSINTERVENTION SUUNNITTELU PRECEDE-PROCEED- MALLIA SOVELTAEN Mari Tami Opinnäytetyö Kesäkuu 2013 Terveyden edistämisen koulutusohjelma, ylempi AMK Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Aiemmin uskottiin, että tupakoinnin

Aiemmin uskottiin, että tupakoinnin 4701 Katsausartikkeli Tupakoinnin haitat ja savuttomuuden hyödyt Yli miljoona suomalaista tupakoi päivittäin, aikuisista miehistä keskimäärin 29 % ja naisista 20 %. Nuorten aikuisten tupakointi on tätäkin

Lisätiedot

Irti tupakasta. Suurin osa tupakoivista naisista sanoo haluavansa eroon tupakasta. Tämä opas on tehty

Irti tupakasta. Suurin osa tupakoivista naisista sanoo haluavansa eroon tupakasta. Tämä opas on tehty Suurin osa tupakoivista naisista sanoo haluavansa eroon tupakasta. Tämä opas on tehty heidän tuekseen. Opas käsittelee tupakoinnin terveysvaikutuksia, mutta ennen kaikkea siinä pohditaan tupakoinnin lopettamista:

Lisätiedot

Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos. Ehkäisypillereitä hakevien ammattikorkeakouluopiskelijoiden tupakointi

Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos. Ehkäisypillereitä hakevien ammattikorkeakouluopiskelijoiden tupakointi Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos Ehkäisypillereitä hakevien ammattikorkeakouluopiskelijoiden tupakointi Pro gradu -tutkielma Pirjo Mukari Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos Elokuu 2005

Lisätiedot

Nuuskan terveyshaitat

Nuuskan terveyshaitat Seppo Wickholm, Aira Lahtinen, Anja Ainamo ja Matti Rautalahti TEEMA: TUPAKKA Nuuskan terveyshaitat Nuuskan myynti on Suomessa kielletty. Silti noin kolmasosa 16 18-vuotiaista pojista on kokeillut nuuskaa,

Lisätiedot

Tupakoinnin on yli 200 vuoden ajan epäilty

Tupakoinnin on yli 200 vuoden ajan epäilty Katsaus Tupakkariippuvuuden neurobiologinen tausta Taru Mustonen Monien on vaikea päästä eroon tupakanpoltosta. Tämä johtuu tupakansavun sisältämän nikotiinin riippuvuutta aiheuttavista vaikutuksista keskushermostossa.

Lisätiedot

väitteitä ja faktaa Nuuska ja sähkösavuke Suomen ASH ry

väitteitä ja faktaa Nuuska ja sähkösavuke Suomen ASH ry väitteitä ja faktaa Nuuska ja sähkösavuke Suomen ASH ry Tietoa nuuskasta ja sähkösavukkeista Nuuska ja sähkösavukkeet ovat löytäneet tiensä tupakkatuotteita käyttävien ihmisten arkeen. Monet uskovat niiden

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN KANNATTAA TUKEA TUPAKOINNISTA VIEROITUSTA

TYÖNANTAJAN KANNATTAA TUKEA TUPAKOINNISTA VIEROITUSTA OPAS TYÖNANTAJILLE Tietoa tupakoinnin ja tupakastavieroituksen terveystaloudellisista vaikutuksista Kolmen yrityksen kokemuksia tupakastavieroittamisesta Ohjeet tupakoimattomuuden edistämiseksi työpaikalla

Lisätiedot

Tupakka ja talous. Taloudellisia näkökulmia tupakoinnin vähentämistyöhön. Tupakka ja talous S U O M E N A S H

Tupakka ja talous. Taloudellisia näkökulmia tupakoinnin vähentämistyöhön. Tupakka ja talous S U O M E N A S H Tupakka tappaa tänä vuonna 4 miljoonaa ihmistä. Vuonna 2030 se tappaa jo 10 miljoonaa ihmistä vuosittain, enemmän kuin mikään muu yksittäinen kuolinsyy. Näistä kuolemantapauksista 7 miljoonaa tapahtuu

Lisätiedot

TYTÖT PANEVAT RANTTALIKSI

TYTÖT PANEVAT RANTTALIKSI TYTÖT PANEVAT RANTTALIKSI Tutkimus Pieksämäen ja Pieksänmaan 8- luokkalaisten tyttöjen päihteidenkäytöstä Kati Hanhonen Sari Itkonen Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö

Lisätiedot

HARKITSETKO TUPAKOINNIN LOPETTAMISTA? TÄSSÄ JOITAKIN ASIOITA, JOTKA SINUN TULISI TIETÄÄ

HARKITSETKO TUPAKOINNIN LOPETTAMISTA? TÄSSÄ JOITAKIN ASIOITA, JOTKA SINUN TULISI TIETÄÄ HARKITSETKO TUPAKOINNIN LOPETTAMISTA? TÄSSÄ JOITAKIN ASIOITA, JOTKA SINUN TULISI TIETÄÄ TUPAKOINTI JA NIKOTIINIRIIPPUVUUS: KYLMÄT TOSIASIAT tupakointi aiheuttaa maailmassa yli 5 miljoonaa kuolemaa vuosittain:

Lisätiedot

TERVEYSKASVATUSAINEISTOA KOULUTERVEYDENHOITAJALLE Nuorten tupakointi ja nuuskaaminen

TERVEYSKASVATUSAINEISTOA KOULUTERVEYDENHOITAJALLE Nuorten tupakointi ja nuuskaaminen TERVEYSKASVATUSAINEISTOA KOULUTERVEYDENHOITAJALLE Nuorten tupakointi ja nuuskaaminen Tiina Peksiev Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Röökiteorian alkeet: Tupakka, tupakointi, tupakkariippuvuus. Asiantuntijalääkäri. Kristiina Patja, LT, el Kansanterveyslaitos.

Röökiteorian alkeet: Tupakka, tupakointi, tupakkariippuvuus. Asiantuntijalääkäri. Kristiina Patja, LT, el Kansanterveyslaitos. Röökiteorian alkeet: Tupakka, tupakointi, tupakkariippuvuus Asiantuntijalääkäri Kristiina Patja, LT, el Kansanterveyslaitos Sisältö Mitä on tupakka? Miksi tupakointi kiinnostaa yhteiskuntaa? Ketkä tupakoivat?

Lisätiedot

TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA

TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA Kaikki tietävät, että tupakointi on epäterveellistä. Mutta tiesitkö, että tupakoinnin lopettaminen kannattaa, vaikka olisit tupakoinut jo pitkään ja että lopettaminen

Lisätiedot