ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa Sisällysluettelo:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011. Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa 21.3.2010. Sisällysluettelo:"

Transkriptio

1 ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa Sisällysluettelo: Johdanto 1. Käyttöönotto 2 2. Piirijohtosuunnitelman kuvaus 2 3. Toimihenkilöt 2 4. Piirikomiteat 5 5. Muut komiteat 9 6. Kuvernööriehdokkaan nimeäminen ja valinta Klubien toiminnan suunnittelun tukeminen Piirin toiminnan suunnittelu Täydentäviä ohjeita Piirijohtosuunnitelman voimassaolo 11 Johdanto Piirijohtosuunnitelma kuvaa rotarypiirin luottamushenkilöiden ja toimielinten tehtävät, vastuut ja työnjaon. Täten suunnitelma auttaa piirin klubeja tunnistamaan ne resurssit, joita niillä on piiristä käytettävissä toimintansa kehittämiseen. Tavoitteena on, että klubien, piirikomiteoiden, apulaiskuvernöörien ja piirijohdon välinen yhteistyö vahvistuu ja että piirimme rotarit tuntevat entistä paremmin rotarypiirin 1400, Suomen Rotary ry:n, Rotary Internationalin ja Rotarysäätiön toimintaa ja ohjelmia ja osallistuvat niihin mielellään. Uusien rotaryjohtajien kouluttaminen on tärkeä tehtävä sekä klubeille että piirille. Piiriorganisaatio pyritään pitämään kevyenä, mutta kuitenkin sellaisena, että siinä on tilaa erilaisille näkemyksille ja että piirin toimintaa voidaan kehittää vastaamaan toimintaamme kohdistuviin uusiin haasteisiin. Hallinnollisia tehtäviä pyritään osittain siirtämään kuvernööriltä apulaiskuvernööreille, jotta kuvernööri ja muu piirijohto voivat keskittyä toiminnan sisällön kehittämiseen rotaryn arvojen mukaisesti. DG Leila Risteli, Lehtoranta 17, Oulu, puh. (08) gsm fax (08) ,

2 1. KÄYTTÖÖNOTTO Rotarypiirin 1400 piirijohtosuunnitelma on tarkistettu rotaryvuodelle Rotary Internationalin keskushallituksen edellyttämällä tavalla. Suunnitelman sisältö perustuu Rotaryn menettelytapaohjeiden (Rotary Code of Policies, RCP) kohtaan District Organization and Administration tammikuulta 2010 ja Rotarysäätiön menettelytapaohjeisiin (The Rotary Foundation Code of Policies, TRFC). 2. PIIRIJOHTOSUUNNITELMAN KUVAUS Piirijohtosuunnitelmassa (District Leadership Plan, DLP) määritetään piirihallinnon rakenne ja tärkeimmät piirin hallinnossa käytettävät menettelytavat. Piiriorganisaation osille määritetään keskeiset tehtävät, johtamisen ja toiminnan jatkuvuuden edellyttämät vaatimukset ja yhteistoiminta piirin rotaryklubien kanssa. Jokaisen piiriorganisaatioon sijoitetun jäsenen rotarytietämyksen kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Toiminnan ja henkilökohtaisen kehittymisen jatkuvuutta ajatellen suunnitelmassa asetetaan vaatimuksia osallistua piirin järjestämiin tilaisuuksiin, tapahtumiin ja seminaareihin. Useissa kohdissa viitataan lähdekirjallisuuteen lisäinformaation hankkimiseksi. Rotaryn käsikirjan 2007 (myöhemmin 2010) ja RCP:n sisältöön perehtyminen on tässä yhtenä tavoitteena. 3. TOIMIHENKILÖT 3.1. Kuvernööri (District Governor, DG) Kuvernööri on piirissään Rotary Internationalin (RI) toimihenkilö ja toimii RI:n keskushallituksen (Board of Directors) johdossa ja valvonnassa. Kuvernöörin tehtäviä ja velvollisuuksia on kuvattu Rotaryn käsikirjan 2007 sivuilla ja RI:n sääntöjen artiklan 15 Piirit kohdassa on lueteltu ne tehtävät ja vastuut, joita DG ei voi delegoida. Kuvernööri toimii piirineuvoston ja piirin kokousten puheenjohtajana Tuleva kuvernööri (Governor-elect, DGE) Tuleva kuvernööri vastaa oman kuvernöörivuotensa piirikomiteoiden miehityksestä nimittämällä puheenjohtajat ja jäsenet vapautuneisiin jäsenpaikkoihin ottaen huomioon sekä jatkuvuusperiaatteen että riittävän henkilökierron. DGE vastaa piirijohdon suunnittelukokousten järjestämisestä ennen toimikautensa alkamista. Piirijohtosuunnitelman ja piiriorganisaation laatiminen ovat tehtävistä keskeisimpiä. DGE kouluttaa organisaatioonsa sijoitetut piirijohdon henkilöt tehtäviinsä. Rotaryn käsikirjan 2007 sivuilla on kuvattu DGE:n toimintaa. 2

3 3.3. Kuvernööriehdokas (Governor-nominee, DGN) Keskeisin tehtäväalue on monipuolinen valmistautuminen tulevaan kuvernöörin tehtävään. Rotaryvuonna piirin DGN johtaa toimii klubipalvelun neuvonantajana piirin klubeille. Rotaryn käsikirjan 2007 sivuilla on lueteltu tehtäviä, joihin DGN:n tulisi keskittyä tultuaan valituksi. Sivulla 29 on lueteltu DG:n ja DGE:n toimeksiantoja DGN:lle Piirikouluttaja (District Trainer, DT) Piirikouluttaja toimii koulutuskomitean puheenjohtajana ja on piirineuvoston jäsen. Hän tukee kuvernööriä ja tulevaa kuvernööriä klubien ja piirin johtohenkilöiden valmennuksessa jakaen tarpeen mukaan vastuuta valmennustilaisuuksista. DT osallistuu keskeisten koulutustapahtumien yleisjärjestelyjen ja sisällön suunnitteluun ja toimii tarvittaessa kouluttajana. DT on jäsenenä Suomen Rotaryn koulutustoimikunnassa. DT:n tehtäviä on kuvattu RCP:n kohdassa Rotarysäätiökomitean puheenjohtaja (District Rotary Foundation Committee Chair, DRFCC) DRFCC johtaa rotarysäätiökomitean työskentelyä ja on piirineuvoston jäsen. Puheenjohtaja ja rotarysäätiökomitean seitsemän alakomitean puheenjohtajat suunnittelevat, koordinoivat ja arvioivat piirin rotarysäätiöaktiviteetit. DRFCC vastaa piirin rotarysäätiöseminaarien järjestämisestä. Rotarysäätiökomitean puheenjohtajan tehtävät on määritelty TRFC:ssä ja RCP:n kohdassa Apulaiskuvernöörit (Assistant Governors, AG) Apulaiskuvernöörit avustavat kuvernööriä heille määrättyjen klubien hallinnossa ja pitävät yhteyttä niiden hallintokomiteoihin. AG:n tehtävänä on - tehdä aloitteita DGE:lle ja DGN:lle piirin toiminnasta ja palveluhankkeista - tavata tulevat klubipresidentit ennen rotaryvuoden alkua; tässä tapaamisesssa tarkastellaan klubijohtosuunnitelmaa (CLP) ja käydään läpi Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille - avustaa kuvernöörin virallisten klubivierailujen valmisteluissa - osallistua kuvernöörin virallisiin klubivierailuihin - vierailla alueensa klubeissa vähintään kolme kertaa rotaryvuoden aikana aiheina ainakin klubin toiminnan edistyminen, tuleva toiminta, talous ja jäsenkehitys sekä ohjata klubejaan RI:n presidentin kunniamaininnan saavuttamisessa - informoida kuvernööriä klubikäyntien tuloksista - rohkaista klubia toteuttamaan kuvernöörin pyynnöt ja suositukset - avustaa klubeja niiden oman koulutuksen järjestämisessä - edistää piirijohtosuunnitelman noudattamista - järjestää suunnittelu- ja yhteistyökokouksia alueensa klubien presidenteille ja sihteereille - osallistua kutsusta klubikokouksiin, -neuvotteluihin ja tapahtumiin 3

4 - markkinoida piirin ja RI:n tapahtumia klubeissa ja edistää erityisesti klubien osallistumista piirikonferenssiin ja RI:n New Orleansin konventioon toukokuussa osallistua piirijohdon valmennus- ja suunnitteluseminaareihin, piirikonferenssiin, piirikokoukseen, PETS:iin, piirineuvotteluun ja piirin koulutusseminaareihin - antaa tietoja ja neuvoja DGE:lle piirin toimihenkilöiden ja piirikomiteoiden jäsenvalinnoissa Rotaryn käsikirjan 2007 sivuilla on selvitetty AG:n roolia ja tehtäviä. Tehtävän hoitaminen edellyttää lisäksi AG:n valmennusoppaaseen perehtymistä. Apulaiskuvernöörien tehtävät on määritelty RCP.n kohdassa Palveluväylien neuvonantajat Piirijohtoon kuuluu neuvonantajat kutakin RI:n neljää palveluväylää varten. Nämä kokeneet rotarit innostavat klubeja aktiiviseen toimintaan kaikilla neljällä palveluväylällä. He tukevat klubeja edistämällä palveluväylien sisältöjen tuntemusta, tunnistamalla ja levittämällä kunkin palveluväylän hyviä käytänteitä oman piirin ja muiden rotarypiirien alueelta ja auttamalla klubeja täten kehittämään toimintaansa. Neuvonantajat osallistuvat piirijohdon valmennusseminaariin, piirikokoukseen ja piirineuvotteluun Piirikomiteoiden puheenjohtajat ja jäsenet Piirin komiteoiden puheenjohtajat osallistuvat piirijohdon valmennusseminaariin ja piirineuvotteluun ennen puheenjohtajuuskauden alkamista. Komiteoiden jäsenille suositellaan osallistumista piirijohdon valmennusseminaariin ja piirineuvotteluun. Komiteat pitävät puheenjohtajiensa johdolla omia suunnittelukokouksia, joihin lähetetään kutsu myös kuvernöörille. Tiedon ja toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi jäsenyysrotaatiossa on mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon keskimääräinen kolmen rotaryvuoden jäsenyysaika Internetpäätoimittaja Piirin tietotekniikkavastaava toimii piirin kotisivujen päätoimittajana. Hän huolehtii piirin kotisivun ( rakenteesta ja sisällön tasosta ja ajankohtaisuudesta yhteistoiminnassa kuvernöörin kanssa sekä antaa piirin klubeille ohjausta näiden omien kotisivujen laadinnassa Piirisihteeri Piirisihteeri toimii sihteerinä piirineuvoston kokouksissa, piirikonferenssissa, piirikokouksessa ja piirineuvottelussa sekä muissa kuvernöörin johtamissa piirin tilaisuuksissa. Piirisihteeri huolehtii pöytäkirjojen asianmukaisesta tarkistuksesta ja tarkistettujen pöytäkirjojen lähettämisestä Suomen Rotarylle. 4

5 4. PIIRIKOMITEAT (District Committees) Piirikomiteat on nimitetty jatkuvia hallinnollisia tehtäviä varten. Niiden tehtävänä on toteuttaa kuvernöörin asettamat tavoitteet sekä tunnistaa hyviä käytänteitä ja tehdä aloitteita tehtäväalueillaan. Komiteat pitävät kuvernöörin ajan tasalla suunnitelmiensa toteutuksesta ja raportoivat tarvittaessa RI:lle. Piirikomiteoiden tehtävät on määritelty RCP:n kohdassa Piirineuvosto (District Council) Piirineuvosto on kuvernöörin neuvottelukunta. Piirineuvostosta voidaan kuvernöörin määräyksestä muodostaa työryhmiä suunnittelu- tai työtehtäviin. Piirineuvoston jäsenet ovat yksi tai kaksi entistä kuvernööriä (PDG), edellinen kuvernööri (IPDG), DGE ja DGN valinnastaan alkaen sekä DT ja DRFCC. Nuorisovaihtokomitean puheenjohtaja (MDYEO) on oikeutettu osallistumaan neuvoston kokouksiin. Piirisihteeri toimii piirineuvoston kokousten sihteerinä. Piirineuvosto kokoontuu tarpeen mukaan syys- ja kevätkaudella yhteensä noin kolme neljä kertaa, mm. PETS:n ja piirikonferenssin yhteydessä. Kokous voidaan pitää myös sähköisesti tai puhelin- tai videoneuvotteluna. Kuvernööri kutsuu neuvoston kokoon. 4.2 Talouskomitea (District Finance Committee) Talouskomitea seuraa piirin taloutta, käsittelee merkittävät poikkeamat piirin talousarviosta ja turvaa piirirahaston varat. Suomen Rotary hoitaa piirin rahaliikenteen, kirjanpidon, tilinpäätöksen ja tilintarkastuksen Koulutuskomitea (District Training Committee) Koulutuskomitea tukee kuvernööriä ja DGE:tä klubien ja piirijohdon valmennuksessa sekä avustaa koulutustapahtumien järjestelyissä. Komitea yhdessä kuvernöörin kanssa selvittää piirin tulevan rotaryvuoden koulutus- ja valmennustarpeita sekä laatii koulutusohjelman kuluvaa rotaryvuotta varten. Komitea vastaa piirin samanaikaisten koulutusseminaarien, esim. jäsenyysseminaarin ja rotarysäätiöseminaarin, yhteisjärjestelyistä AG:ien kanssa. Asianomaiset toimihenkilöt ja komiteat hoitavat koulutuksen ja sen sisällön. Rotaryn käsikirjan 2007 sivuilla on lisäsuosituksia. Komitea pitää yhteyttä klubien koulutusvastaaviin ja ohjeistaa tarvittaessa klubien jäsenilleen järjestämää koulutusta. 5

6 4.4. Laajennuskomitea (District Extension Committee) RI:n keskushallitus on antanut jokaiselle kuvernöörille erityisen velvollisuuden johtaa uusien klubien perustamista piirissään. Laajennuskomitea keskittyy selvittämään uusien klubien perustamismahdollisuuksia kuvernöörin ohjauksessa. Rotaryn käsikirjan 2007 sivuilla on selvitetty laajennukseen liittyviä yksityiskohtia Piirin tukikomiteat Piirin tukikomiteat tukevat alansa asioissa klubeja ja avustavat klubien vastaavia komiteoita seuraavasti: Piirin tuki Jäsenkehityskomitea Suhdetoimintakomitea Apulaiskuvernöörit RI:n ohjelmat komiteat Rotarysäätiökomitea Klubikomitea Jäsenistö Suhdetoiminta Hallinto Palveluprojektit Rotarysäätiö Komiteat pitävät yhteyttä vastaaviin klubikomiteoihin sekä tunnistavat ja levittävät hyviä käytänteitä vastuualueellaan Jäsenkehityskomitea (Membership Development Committee) Jäsenkehityskomitean tehtävät on lueteltu Rotaryn käsikirjan 2007 sivulla 36. Komitea tukee klubien jäsenkehitystavoitteita ja jäsenten koulutusta klubeissa sekä pitää yhteyttä niiden jäsenyyskomiteoihin. Komitea järjestää piirin jäsenkehitysseminaarit Suhdetoimintakomitea (Public Relations Committee) Komitea välittää RI:n tiedotusaineistoa sopivassa muodossa tiedotusvälineille, klubeille ja piirijohdolle. Se kannustaa klubeja aktiiviseen tiedotustoimintaan ja levittää tunnistamiaan hyviä käytänteitä. Komitean tärkeä tehtävä on lisätä kansalaisten tietoa ja ymmärrystä rotaryn tavoitteista ja aikaansaannoksista. Komitea on yhteydessä klubien suhdetoimintakomiteoihin ja auttaa klubeja tunnistamaan tilaisuuksia viestittää toiminnastaan suurelle yleisölle ja luomaan yhteyksiä tiedotusvälineisiin Apulaiskuvernöörit Piiri on jaettu kahdeksaan AG-alueeseen, jotka kuvataan alla. Jokaisessa niistä toimii vaatimukset täyttävä ja tehtäväänsä valmennettu apulaiskuvernööri. AG:n tehtävät on kuvattu kohdassa 3.6. Lappi (5): Ivalo, Rovaniemi, Rovaniemi-Napapiiri, Rovaniemi- Ounasvaara, Sodankylä Länsi-Lappi (4): Kemi, Meri-Kemi, Pello, Tornio Pohjoinen Oulunseutu (7): Haukipudas, Kiiminki, Merikoski, Oulu, Oulu International, Oulujoki, Tuira 6

7 Eteläinen Oulunseutu (7): Meri-Oulu, Muhos, Oulu City, Oulun Eteläinen, Oulun Pohjoinen, Oulun Tulli, Oulunsalo-Siivet Kainuu (4): Kajaani, Kajaani-Elias, Kuhmo, Sotkamo Koillismaa (4): Kemijärvi, Kuusamo, Pudasjärvi, Taivalkoski Raahen seutu (5): Haapavesi, Kalajoki, Oulainen, Pietari Brahe, Raahe Jokilaaksot (5): Haapajärvi, Nivala, Pyhäjärvi, Ylivieska, Ylivieska- Jokivarsi Rotary Internationalin ohjelmat Näiden ohjelmien tueksi nimitetyt komiteat ja vastuuhenkilöt edistävät ja hoitavat piirissä RI:n ohjelmia ja antavat tarvittavan tuen ja ohjauksen klubeille. Komiteat tukevat klubien toimintaa ja pitävät yhteyttä klubien Palveluprojektit-komiteoihin. Piirillä on komitea kullekin seuraavista RI:n strukturoiduista ohjelmista: Nuorisovaihto Komitea kehittää ja ylläpitää piirin nuorisovaihto-ohjelmaa ja toteuttaa sitä RI:n ohjeistuksen mukaisesti osana Suomen Rotaryn nuorisovaihdon monipiiriorganisaation toimintaa. Komitea kannustaa jokaista klubia nimeämään nuorisovaihtoasiamiehen ja osallistumaan joko pitkä- tai lyhytaikaiseen nuorisovaihtoon. Lisäksi komitea pitää klubit tietoisina nuorisovaihdon toteutumisesta ja kouluttaa klubien nuorisovaihtoasiamiehet ja muut nuorisovaihdon tehtävissä toimivat. Rotaryn käsikirjan 2007 sivuilla on hyödyllistä tietoa nuorisovaihdosta Rotaract Rotaryvuoden aikana piirin jäsenkehityskomitea tukee myös rotaract-toimintaa ja auttaa niitä rotaryklubeja, jotka ovat kiinnostuneita aloittamaan rotaract-toiminnan omalla alueellaan. Toimiviin rotaract-klubeihin (rotaryvuoden alkaessa näitä on vain yksi, Oulun rotaract-klubi) komitea pitää yhteyttä auttaen osaltaan nuorten aikuisten johtajien ja palvelumielisten kansalaisten kehittämisessä. Komitea huolehtii siitä, että jokaisella rotaract-klubilla on sitä tukeva rotaryklubi. Rotaryn käsikirjan 2007 sivuilla käsitellään rotaractia RYLA Piirin klubeja rohkaistaan järjestämään alueellaan RYLA-seminaareja. Tämän toiminnan vastuuhenkilönä piirijohdossa on yhteiskuntapalvelun neuvonantaja. Yhteistoiminnassa apulaiskuvernöörien kanssa hän selvittää RYLA-tapahtumien järjestämismahdollisuudet erityisesti sellaisilla alueilla, joilla niitä ei aikaisemmin ole ollut. Rotaryn käsikirjan 2007 sivuilla on perustietoa RYLAsta Rotarysäätiö (The Rotary Foundation) Komiteaan kuuluu seitsemän alakomiteaa: o opintoryhmien vaihto (GSE) o rauha ja konfliktien sovittelu o humanitaariset ohjelmat o PolioPlus o entiset stipendiaatit alumni 7

8 o vuotuiset lahjoitukset o pysyvä rahasto Rotarysäätiökomitea muodostuu näiden alakomiteoiden puheenjohtajista. Komitea edistää klubien osallistumista säätiön ohjelmiin, pitää yhteyttä klubien rotarysäätiökomiteoihin ja järjestää piirin rotarysäätiöseminaarit. Alakomiteat toimivat vastuualueidensa asiantuntijoina ja toimivat niihin liittyen yhteistyössä klubien kanssa. Rotaryn käsikirjan 2007 sivut ja Rotarysäätiön käsikirjassa selostetaan komitean tehtäviä Palveluväylien neuvonantajat Klubipalvelu Klubipalvelun neuvonantaja kehittää ja ohjeistaa klubeja sellaisiin monipuolisiin toimiin, joilla edistetään klubien menestyksellistä, mielenkiintoista, aktiivista ja yhteenkuuluvuutta lisäävää toimintaa. Klubipalvelun neuvonantaja kehittää yhteistyötä apulaiskuvernöörien kanssa ja saattaa klubien tietoon hyviksi havaittuja menettelytapoja sekä kotimaasta että ulkomailta Ammattipalvelu Painopisteenä on klubien kannustaminen vahvistamaan ammattipalveluaan tärkeänä osana rotarytoimintaa. Hyviä käytäntöjä tunnistetaan ja levitetään yhteistyössä apulaiskuvernöörien kanssa. Rotaryn käsikirjan 2007 luku 5 käsittelee ammattipalvelua Yhteiskuntapalvelu Klubeja kannustetaan suunnittelemaan ja toteuttamaan kunnassaan ainakin yksi yhteiskuntapalveluprojekti, joko yksin tai yhteistoiminnassa muiden relevanttien toimijoiden kanssa. Tällainen projekti voi ulottua useammalle kuin yhdelle rotaryvuodelle. Rotaryn käsikirjan 2007 luku 6 käsittelee yhteiskuntapalvelua Kansainvälinen palvelu Kansainvälisen palvelun neuvonantaja toimii johtajana työryhmässä, johon kuuluvat lisäksi Rotarysäätiön humanitaaristen projektien alakomitean johtaja sekä ns. piirin voimavararyhmän koordinaattorit (vastuualueina terveys ja nälkä, lukutaito sekä vesi). Kansainvälisen palvelun painopisteenä on vahvistaa rotaryn kansainvälisyyden kokemusta klubeissa ja rohkaista niitä tunnistamaan kansainvälisiä palvelumahdollisuuksia Piirikonferenssikomitea (District Conference Committee) Piirikonferenssikomitea huolehtii yhdessä kuvernöörin kanssa piirikokouksen ja piirikonferenssin järjestelyistä, tiedotuksesta, ohjelmasta, kutsuista, taloudesta ja RI:lle toimitettavasta raportista. 8

9 4.8. RI:n konventioon osallistuminen (RI Convention Promotion) Komitea markkinoi klubeille aktiivisesti tulevaa konventiota ja antaa käytännön tietoa siihen osallistumisesta. Tarpeen mukaan komitea kokoaa lähtijöistä konventioryhmän ja järjestää yhteismatkan matkailualan yrittäjän avulla Ystävyysvaihto (Friendship Exchange) Komitean tehtävänä on selvittää mahdollisuudet aloittaa piirin rotarien ystävyysvaihtotoiminta sopivien ulkomaisten rotarypiirien kanssa ja jakaa klubeihin tietoa tästä toiminnasta Rotaryn harrastus- ja ammattiryhmät (Rotary Fellowships) Komitean tehtävänä on levittää tietoa rotaryn harrastus- ja ammattiryhmistä piirin klubeille ja kannustaa yksittäisiä rotareita liittymään tällaisiin ryhmiin. 5. MUUT KOMITEAT 5.1. Suomen Rotaryn Lääkäripankki (Rotary Doctor Bank Finland, RDBF) Piiri on mukana Suomen Rotaryn lääkäripankkitoiminnassa. Piirin RDBF:n yhteyshenkilö informoi klubeja lääkäripankin ajankohtaisista asioista Tietotekniikka Komitea ylläpitää piirin internetkotisivua sekä neuvoo ja avustaa klubeja ITasioissa. Tavoitteena on saada kaikkiin klubeihin yhteys sähköpostin avulla ja mahdollisuus tutustua klubin toimintaan internetissä. Komitean puheenjohtaja kuuluu Suomen Rotaryn IT-toimikuntaan Projektit Piirin toteuttamia projekteja varten muodostetaan projektiryhmät, jotka raportoivat toiminnastaan asianomaiselle komitealle ja kuvernöörille sekä huolehtivat Rotarysäätiölle syntyvistä raportointivelvoitteista, mikäli säätiö osallistuu projektiin PETS ja piirineuvottelu DGE nimittää PETS:n ja piirineuvottelun valmistelua varten komitean, joka huolehtii tiedottamisesta, kutsuista, käytännön järjestelyistä, ohjelmasta ja palautteen keräämisestä. DGE ja piirisihteeri huolehtivat piirineuvottelun esityslistasta ja pöytäkirjasta, jotka toimitetaan piirin klubeille, pöytäkirja alkuperäisenä myös Suomen Rotarylle. DGE vastaa koulutuksen raportoinnista RI:lle PDG-neuvosto PDG-neuvoston kokoukset järjestetään sääntöjen mukaisesti syys- ja kevätkaudella. 9

10 6. KUVERNÖÖRIEHDOKKAAN NIMEÄMINEN JA VALINTA Kuvernööriehdokkaanvalitsemiseksi rotaryvuodelle DG julistaa tulevan kuvernöörin tehtävän hakuun viimeistään syyskuussa Hakuasiakirjat toimitetaan nimeämiskomitealle. DGE:n valintamenettely ja kelpoisuusehdot on määritelty RI:n sääntöjen artiklassa 13 ja artiklan 15 kohdassa Ehdokkaan kelpoisuutta arvioitaessa otetaan huomioon myös artiklan 15 kohdat Kuvernöörin kelpoisuusehdot ja Kuvernöörin tehtävät. 7. KLUBIEN TOIMINNAN SUUNNITTELUN TUKEMINEN DG kannustaa klubeja ottamaan käyttöön klubijohtosuunnitelman (RCP Club Leadership Plan, CLP). PETS:ssä selvitetään CLP:n rakennetta, toimintaa ja etuja. Rotaryn käsikirjassa 2007 sivuilla 3-4 on selvitetty CLP:n keskeiset piirteet, joihin nojautuen kannustus tehdään ja koulutus annetaan. Klubien toiminnan perustana oleva "Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille" käydään AG:ien johdolla läpi PETS:ssä. Klubit toimittavat suunnitelmat alueensa AG:lle mennessä. Toteutumisen edistyminen käsitellään syksyllä kuvernöörin virallisilla klubivierailuilla. Myös RI:n presidentin kunniamainintaa hyödynnetään tasapainoisen klubiohjelman suunnittelussa. Lisäksi klubeja kannustetaan laatimaan pidemmän aikavälin vuoden kattava suunnitelma toimintansa painopisteistä ja tavoitteista, koska ne ovat perusta suunnitelmalliselle ja jatkuvuuden takaavalle toiminnalle. Asiaa käsitellään PETS:ssä. 8. PIIRIN TOIMINNAN SUUNNITTELU Piirin toiminnan kokonaissuunnitelma rotaryvuodelle koostuu tästä piirijohtosuunnitelmasta ja liitteinä olevista piiriorganisaation kuvauksesta, talousarviosta , tapahtumakalenterista ja toimintasuunnitelmasta Piirijohdon valmennus- ja suunnitteluseminaarit on pidetty vuoden 2009 loppupuolella ja vuoden 2010 alkupuolella ennen PETS:iä ja DGE:n saavuttua RI:n kuvernöörikoulutuksesta. Toiminnan painopistealueet määritellään RI:n presidentin asettamien tavoitteiden ja kunniamainintaohjelman pohjalta. Asiaa käsitellään piirijohdon seminaareissa ja selvitetään PETS:ssä. Piirin vuosisuunnittelun perustaksi laaditaan DGE:n johdolla toimintasuunnitelma ottaen huomioon RI:n vuonna 2009 uusittu strategia ja Rotarysäätiön Future Vision Plan, jonka mukaiseen toimintaan kaikki piirit siirtyvät vuonna

11 9. TÄYDENTÄVIÄ OHJEITA Piiri järjestää seuraavat tilaisuudet : o syys-lokakuussa 2010 jäsenkehitysseminaari, rotarysäätiöseminaari, johtajuusseminaari ja nuorisovaihtokoulutus o piirikokous o vuoden 2010 lopulla piirijohdon valmennus- ja suunnitteluseminaari 1 o ennen PETS:iä 2011 apulaiskuvernöörien koulutustilaisuus o ennen PETS:iä 2011 piirijohdon valmennus- ja suunnitteluseminaari 2 o PETS ja piirineuvottelu o piirikonferenssi Muita koulutustilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan. Kutsuissa määritellään koulutukseen velvoitettavat osallistujat. DG:n viralliset klubivierailut tapahtuvat RI:n sääntöjen artiklan 15 mukaisesti. DG antaa vierailuista klubeille ja AG:ille tarvittavat ohjeet. Toimintakertomus ja tilit käsitellään ja hyväksytään piirikokouksessa, joka järjestetään rotaryvuonna PIIRIJOHTOSUUNNITELMAN VOIMASSAOLO Tämä suunnitelma on esitelty, käsitelty ja hyväksytty PETS:ssä ja piirineuvottelussa Pudasjärvellä Suunnitelma on voimassa Oulussa Leila Risteli Rotarypiiri 1400 DG LIITTEET Rotarypiirin 1400 organisaatio Rotarypiirin 1400 talousarvio Rotarypiirin toimintasuunnitelma Tapahtumakalenteri

PIIRI 1400 www.rotary.fi/1400

PIIRI 1400 www.rotary.fi/1400 PIIRI 1400 www.rotary.fi/1400 Governor 2008-09 Juhani Alatalo / Kuusamo Koulutus Turjantie 10, 93600 Kuusamo GSM 0400 328 085 E-mail: juhani.alatalo@elisanet.fi Governor-elect Virpi Honkala / Raahe Kirurgia

Lisätiedot

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2014-2017 2 Klubijohtosuunnitelma 2014-2017 Käsitellään klubineuvottelussa 27.7.2015 Johdanto... 3 1. Käyttöönotto... 3 2. Klubijohtosuunnitelman kuvaus... 3 3. Toimihenkilöt ja toimielimet... 3 3.1. Klubin

Lisätiedot

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle.

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle. ROTARYPIIRI 00 Toiminta rotaryvuonna 200 20 n rotaryvuoden teemana on RIP Ray Klinginsmithin teema Rakentaa yhteiskuntaa, yhdistää maanosia tai vapaasti muokaten Rotary toimii lähellä ja kaukana n toimintaa

Lisätiedot

Ole lahja maailmalle. Rotary Internationaalin Presidentti 2015-2016 K.R.Ravindran

Ole lahja maailmalle. Rotary Internationaalin Presidentti 2015-2016 K.R.Ravindran Ole lahja maailmalle Rotary Internationaalin Presidentti 2015-2016 K.R.Ravindran Pre-PETS / Post-PETS käsiteltyjä asioita: Vuosikello: mitä presidentin, sihteerin ja rahastonhoitajan pitää tehdä tiettyinä

Lisätiedot

Markku Stenvall. Kuvernööri Guvernör Governor ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1420 Southern Finland and Estonia

Markku Stenvall. Kuvernööri Guvernör Governor ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1420 Southern Finland and Estonia Markku Stenvall Kuvernööri Guvernör Governor 2016 2017 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1420 Southern and Estonia Rotarypiirin 1420 piirijohtosuunnitelma 2016-2017 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA Rotary International

Lisätiedot

ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011 DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP)

ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011 DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP) ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1390 FINLAND 09.11.2009/TH ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011 DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP) Käsitelty Piirineuvoston kokouksessa 05.02.2010 1 Käyttöönotto

Lisätiedot

ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP)

ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP) Rotary Internationalin piiri 1390 ry DGE Raili Töntsi ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP) Käsitelty Piirineuvoston kokouksessa 14.2.2015 1 Käyttöönotto Piirissä 1390

Lisätiedot

PETS D 1400 14.-15.3.2009

PETS D 1400 14.-15.3.2009 PETS D 1400 14.-15.3.2009 SERVICE ABOVE SELF RI on maailmanlaajuinen rotaryklubien yhteisö, joka palvelee, vaalii korkeita eettisiä arvoja, edistää maailman yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa johtavien

Lisätiedot

PIIRI DISTRICT 1400

PIIRI DISTRICT 1400 PIIRI DISTRICT 1400 www.rotary.fi/1400 Kuvernööri Governor, DG 2012 2013 Pekka Pietiläinen / Muhos Metsäntutkimus Forest research Koivulehdontie 12 91500 Muhos Tuleva kuvernööri Governor-elect, DGE Martti

Lisätiedot

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa 05/2016 / MKa Rotaryjärjestön perusorganisaatio ja eri yksikköjen keskinäiset suhteet Rotaryklubi Kuvernööri ja piiriorganisaatio Suomen Rotary Rotary International 2 Rotaryklubi Suomen Rotary ry Rotarytoimisto

Lisätiedot

JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN

JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN Esittäjä: OLAVI MIETTINEN Päivämäärä 19.03.2011 Esityksen tavoite: Tulevat presidentit, -sihteerit ja komiteat Innostaa sekä lisätä valmiuksia: Suunnitella klubin

Lisätiedot

ROTARYVUODEN SUNNITTELU. Päivämäärä: 17.03.2012

ROTARYVUODEN SUNNITTELU. Päivämäärä: 17.03.2012 ROTARYVUODEN SUNNITTELU Esittäjä: OLAVI MIETTINEN Päivämäärä: 17.03.2012 Esityksen tavoite: Tulevat presidentit, -sihteerit ja komiteat Innostaa sekä lisätä valmiuksia: Suunnitella klubin hallinto ja toiminta

Lisätiedot

ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT

ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT Esittäjä DG Timo Hänninen Päivämäärä 19.03.2011 Klubin presidentin opaskirja Tämä diasarja perustuu Rotaryklubin presidentin opaskirjaan 222-FI (111), jossa on lähtökohtana

Lisätiedot

PIIRI DISTRIKT DISTRICT 1390 13.2.2016

PIIRI DISTRIKT DISTRICT 1390 13.2.2016 PIIRI DISTRIKT DISTRICT 1390 13.2.2016 http://piiri1390.rotary.fi/ DGE Pekka Tähtinen Kuvernööri Governor, DG 2016 2017 Pekka Tähtinen / Laukaa Matkailu - Tourism Rinnetie 4 D, 41340 Laukaa Mobile +358-400-544

Lisätiedot

Kuvernööri piirinsä johtajana ja piirien yhteistyön edistäjänä. PDG, DT Leila Risteli DGE-valmennus, Raahe 25.-26.8.2012

Kuvernööri piirinsä johtajana ja piirien yhteistyön edistäjänä. PDG, DT Leila Risteli DGE-valmennus, Raahe 25.-26.8.2012 Kuvernööri piirinsä johtajana ja piirien yhteistyön edistäjänä PDG, DT Leila Risteli DGE-valmennus, Raahe 25.-26.8.2012 Postia RI:lta Training Manuals LÄHTÖTILANNE Kuvernööri Piirin suunnitelmat Kuvernöörin

Lisätiedot

Leila Risteli, PDG, DRFC. Johtajuus rotaryjärjestössä

Leila Risteli, PDG, DRFC. Johtajuus rotaryjärjestössä Leila Risteli, PDG, DRFC Johtajuus rotaryjärjestössä Mitä tiedät Rotarysta? yli 1,2 miljoonaa rotaria noin 35 000 rotaryklubissa noin 200 maassa/itsehallintoalueella ensimmäinen klubi Chicagoon 1905, Suomeen

Lisätiedot

pre-pets 2016 MÄNTSÄLÄ KAUNIAINEN HELSINKI

pre-pets 2016 MÄNTSÄLÄ KAUNIAINEN HELSINKI pre-pets 2016 MÄNTSÄLÄ 10.2.2016 KAUNIAINEN 16.2.2016 HELSINKI 18.2.2016 Rotaryklubin vuosikello 2016 TITLE 2 ROTARYKLUBIN VUOSIKELLO Vitjojen vaihto kesäkuu Kesätauko max 3 peräkk. kokousta RI:n klubilasku

Lisätiedot

ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY INTERNATIONAL 1 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1390 FINLAND 08.11.2009/TH Piirin 1390 toimintasuunnitelma 2010-2011 1 Rotaryvuoden 2010 2011 teema ja painopisteet Rotary Internationalin presidentin Ray Klinginsmithin

Lisätiedot

PIIRI DISTRIKT DISTRICT 1390 http://piiri1390.rotary.fi/

PIIRI DISTRIKT DISTRICT 1390 http://piiri1390.rotary.fi/ PIIRI DISTRIKT DISTRICT 1390 http://piiri1390.rotary.fi/ Kuvernööri Governor, DG 2015 2016 Raili Töntsi / Lahti-Laune Koulutus ja tutkimus Education and Research Petäjäkatu 21, 15950 Lahti Mobile +358-46-600

Lisätiedot

Piirin 1430 strateginen suunnitelma

Piirin 1430 strateginen suunnitelma RI:n piiri 1430 Piirin 1430 strateginen suunnitelma Erkki Pasanen 3/2010 Jäsenhuolto Jäsenlisäys > 5 %/v Strategian tavoitteet 2010-2015 Klubien lukumäärä sama tai suurempi kuin 2010 Palveluprojektit Piirillä

Lisätiedot

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014 Suunnitelma 1 (5) KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014 1 Sisältö Klubijohtosuunnitelman 2013-2014 sisältö: Klubin säännöt Klubin strategiset tavoitteet Klubin vuosikello (Liite 1) Klubin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Piiri 1390 piiriorganisaatio 2010-2011

Piiri 1390 piiriorganisaatio 2010-2011 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1390 FINLAND 01.12.20097TH Piiri 1390 piiriorganisaatio 2010-2011 1/5 Kuvernööri (DG) Timo Hänninen / Sysmä Kiinteistönvälitys Vääksyntie 217, 19700 Sysmä GSM 0400 468 772

Lisätiedot

ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY INTERNATIONAL 1 (12) ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1390 FINLAND 31.01.2011/ki Piirin toimintasuunnitelma 2011-2012 1 Rotaryvuoden tavoitteet, teema ja painopisteet Rotaryn tavoitteet on kuvattu Rotary Internationalin

Lisätiedot

1 / 3. KLUBIJOHTOSUUNNITELMA Karhunpään rotaryklubi

1 / 3. KLUBIJOHTOSUUNNITELMA Karhunpään rotaryklubi KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2011 2012 Karhunpään rotaryklubi 1. Sisältö Klubijohtosuunnitelma 2011 2012 sisältää seuraavat osiot: Klubin säännöt Klubin vuosikello (Liite 1) Klubin strategiset tavoitteet 2011

Lisätiedot

PER CAPITA MAKSUT PIIRIN KULUT YHTEENSÄ , , , ,77

PER CAPITA MAKSUT PIIRIN KULUT YHTEENSÄ , , , ,77 TALOUSARVIO VUODELLE 2017-2018 Vahvistettu piirineuvottelussa 11.3.2017 DGE Liisa Stjernberg Arvio Arvio Toteutunut Toteutunut Huom D 1420 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 19.2.2017 TUOTOT Rotareita

Lisätiedot

Piiri 1390 piiriorganisaatio 2011-2012

Piiri 1390 piiriorganisaatio 2011-2012 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1390 FINLAND 19.03.2011/KI Piiri 1390 piiriorganisaatio 2011-2012 1/5 Kuvernööri (DG) Nimi/klubi Kari Itkonen, Jyväskylä-Interlux Taloustutkimus Tikantie 10, 40520 Jyväskylä

Lisätiedot

PRESIDENTIN VUODEN KIERTO

PRESIDENTIN VUODEN KIERTO PRESIDENTIN VUODEN KIERTO V e s a M a r t i k k a l a A s s i s t a n t G o v e r n o r P E T S 1 6. 3. 2 0 1 3 L a p p e e n r a n t a Presidenttikautta edeltävä syksy Perehdy matrikkeliin: rotaryn tavoite,

Lisätiedot

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Liite I: SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Tammikuu 2011 Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille on hyvä apuväline, kun klubi arvioi nykytilaansa ja suunnittelee tulevan vuoden tavoitteita.

Lisätiedot

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Huhtikuu 2012 Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille on hyvä apuväline, kun klubi arvioi nykytilaansa ja suunnittelee tulevan vuoden tavoitteita. Opas perustuu

Lisätiedot

District Governor-elect Survival Kit. TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS Rotaryvuodelle 2013-2014

District Governor-elect Survival Kit. TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS Rotaryvuodelle 2013-2014 Versio 2013 Suomen Rotary - Finlands Rotary ry District Governor-elect Survival Kit TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS Rotaryvuodelle 2013-2014 Paul P. Harris 1868-1947 Sisällysluettelo 2/26 1. Johdanto...3

Lisätiedot

TITLE KOULUTUKSEN AGENDA JA TAVOITTEET. Presidentti/sihteeri/rahastonhoitaja - tehtävät Jäsenrekisteri Maksut Raportoinnit Kalenteri

TITLE KOULUTUKSEN AGENDA JA TAVOITTEET. Presidentti/sihteeri/rahastonhoitaja - tehtävät Jäsenrekisteri Maksut Raportoinnit Kalenteri TITLE Pre/Past -PETS 2017 KOULUTUKSEN AGENDA JA TAVOITTEET Presidentti/sihteeri/rahastonhoitaja - tehtävät Jäsenrekisteri Maksut Raportoinnit Kalenteri 1 Presidentti / sihteeri / rahastonhoitaja Tärkeitä

Lisätiedot

YSRG. Rotaryn Nuorisotoiminnot. (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Youth Service Resource Group ja

YSRG. Rotaryn Nuorisotoiminnot. (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Youth Service Resource Group ja YSRG Youth Service Resource Group ja Rotaryn Nuorisotoiminnot (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Interact 14 18 v Tarkoitus: Antaa nuorille tilaisuus toimia yhdessä maailmanlaajuisessa toveripiirissä,

Lisätiedot

Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi

Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 4.1 Raision Rotaryklubin organisaatio 4.1.1 Hallitus Puheenjohtaja Presidentti Erkki Haavisto GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi Jäsenet Pastpresidentti

Lisätiedot

Uutta virtaa rotarytoimintaan RLI-valmennus. Juha Risteli, DG Leila Risteli, PDG, DRFCC

Uutta virtaa rotarytoimintaan RLI-valmennus. Juha Risteli, DG Leila Risteli, PDG, DRFCC Uutta virtaa rotarytoimintaan RLI-valmennus Juha Risteli, DG Leila Risteli, PDG, DRFCC Mitä Rotary on? Mitä Rotary tekee? Miten saamme klubimme toimimaan hyvin? Miten kehitymme? Vastaamalla näihin kysymyksiin

Lisätiedot

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Sihteerien koulutus

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Sihteerien koulutus PrePETS 2015 Rotarypiiri 1430 Koulutuskomitea Sihteerien koulutus Sihteeri on klubin avainhenkilö Olet ykkössihteerinä klubin presidentin lähin tuki ja koko klubin tietolähde Klubissa voi olla useampia

Lisätiedot

Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset

Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset Jorma Nykänen, Presidentti, Jyväskylä Päijänne rk 23.7.2009 Presidentin esitelmä klubin kokouksessa (Lähde pääosin: DG Eero Piipponen) Rotaryn tulevaisuus on

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi kokoontuu joka arkitorstaina Hotelli Aquariuksessa klo 12.00 1 / 5 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015-2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi

Lisätiedot

1/5 KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT

1/5 KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Klubihallinto 16.10.2014/MKa/REk Suomen Rotary - Finlands Rotary ry 1/5 KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Raportoinnit ja maksut Rotary Internationalille... 2 2.1

Lisätiedot

... SISÄLLYSLUETTELO. Governorin katsaus 3. Hallinto 4. Katsaukset 6

... SISÄLLYSLUETTELO. Governorin katsaus 3. Hallinto 4. Katsaukset 6 ROTARYPIIRI 1400 TOIMINTAKERTOMUS 2006 2007 SISÄLLYSLUETTELO Governorin katsaus 3 Hallinto 4 Katsaukset 6 PETS ja Piirineuvottelu 6 Piirikouluttaja 6 IT-vastaava 7 Rotarysäätiö 8 Lääkäripankki 12 Ammattipalvelukomitea

Lisätiedot

Klubihallinto Corporate Governance Hyvä hallintotapa

Klubihallinto Corporate Governance Hyvä hallintotapa Klubihallinto Corporate Governance Hyvä hallintotapa 2013 / MKa 1 Klubihallinto Asianmukaisesti hoidettu klubihallinto on perusta ja edellytys sujuvalle toiminnalle Kun hallinto on kunnossa voi keskittyä

Lisätiedot

PIIRINJOHTOSEMINAARI 12.10.2013. Tervetuloa perinteiseen syksyn piirinjohtoseminaariin Lappeenrantaan lauantaina 12.10.2013!

PIIRINJOHTOSEMINAARI 12.10.2013. Tervetuloa perinteiseen syksyn piirinjohtoseminaariin Lappeenrantaan lauantaina 12.10.2013! Rotarypiirin D1430 piiriorganisaatiolle PIIRINJOHTOSEMINAARI 12.10.2013 K U T S U Tervetuloa perinteiseen syksyn piirinjohtoseminaariin Lappeenrantaan lauantaina 12.10.2013! Seminaari on tarkoitettu piirineuvostolle,

Lisätiedot

MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma

MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA 2016-2017 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2016-2017 ROTARY PALVELEE IHMISKUNTAA - ROTARY SERVING HUMANITY KLUBIN KEVÄTKOKOUS 17.5.2016 Sisältö Klubin säännöt Klubin strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit

Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit Erja Vihervaara, Olli Pihlava Suomen Rotary 2015 Sisällysluettelo 1. Presidentin odotukset ja tavoitteet s. 2 2. Tavoitteet s. 6 3. Johtaminen s.

Lisätiedot

Kuvernöörin vuosikello, PETS materiaali

Kuvernöörin vuosikello, PETS materiaali Kuvernöörin vuosikello, PETS materiaali PDG Rune Eklund DGE-info, 24.8.2013 Valmisteleva vuosi 2013-14 Koulutus - DGE-info - GETS - Kansainvälinen neuvottelu (Assembly) - PETS / AG-koulutus - RI Kongressi

Lisätiedot

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Presidenttien koulutus

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Presidenttien koulutus PrePETS 2015 Rotarypiiri 1430 Koulutuskomitea Presidenttien koulutus Haasteita Haasteita Perehdy ja kouluttaudu - Tutustu klubin johtamiseen osallistumalla jo kuluvana rotarivuonna hallituksen ja klubin

Lisätiedot

R O T A R Y P I I R I N 1400 T O I M I N T A K E R T O M U S 2007 2008

R O T A R Y P I I R I N 1400 T O I M I N T A K E R T O M U S 2007 2008 R O T A R Y P I I R I N 1400 T O I M I N T A K E R T O M U S 2007 2008 GOVERNORIN KATSAUS Rotaryvuoden 2007 2008 vuositeema oli Rotary Shares. RIP Wilfrid Wilkinson halusi tällä teemalla korostaa ennen

Lisätiedot

Rotaryn historia ja kehitys Suomessa Detroitin kongressissa (konventio) 1950 hyväksyttiin viralliseeen käyttöön ja Rotaryn aatteelliseksi pohjaksi

Rotaryn historia ja kehitys Suomessa Detroitin kongressissa (konventio) 1950 hyväksyttiin viralliseeen käyttöön ja Rotaryn aatteelliseksi pohjaksi Rotaryn historia ja kehitys Suomessa Detroitin kongressissa (konventio) 1950 hyväksyttiin viralliseeen käyttöön ja Rotaryn aatteelliseksi pohjaksi Juhani Hannila 24.5.2012 Rotary Lontooseen 1911(Kv yhd

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015

Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015 Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015 Tarja Repo, DG 2014-2015 Sivu 1/6 Rotareina perustehtävämme on palvella yhteiskuntaamme maailmanlaajuisena verkostona. Rotary on organisaatio, jossa jokaiselle

Lisätiedot

Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma

Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015-2016 Service above self Palvelu itsekkyyden edelle Ole lahja maailmalle Be a gift to the world KLUBIN KEVÄTKOKOUS 28.4.2015 Sisältö Klubin säännöt Klubin

Lisätiedot

Suomen Rotary Finlands Rotary ry / Rotarytoimisto

Suomen Rotary Finlands Rotary ry / Rotarytoimisto Suomen Rotary Finlands Rotary ry Monipiirihallinto ja -palvelut Suomen Rotary Finlands Rotary ry / Rotarytoimisto Iso Roobertinkatu 9 C 17, 00120 Helsinki Puh. 09-640078 S-posti: palvelut.rotarytoimisto@rotary.fi

Lisätiedot

RI JA KLUBIT. L-OF 2012 Tehokas Rotaryklubi 1

RI JA KLUBIT. L-OF 2012 Tehokas Rotaryklubi 1 RI JA KLUBIT Rotary International on palvelujärjestö, johon maailman 34 000 klubia kuuluvat. Rotary International on juuri niin vahva ja toimintakykyinen kuin yksittäiset klubit ovat. Rotaryklubit muodostavat

Lisätiedot

ROTARYPIIRIN 1390 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016

ROTARYPIIRIN 1390 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo ROTARYPIIRIN 1390 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 1. Rotaryn strategia ja rotaryvuoden teema ja painopisteet 2 2. Piirin strategiset tavoitteet 4 3. Johtamisjärjestelmä ja organisaatio 5

Lisätiedot

PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2014 2015. Piiri 1410 Länsi-Suomi ja Ahvenanmaa. Antti Harkila DG 2014 2015. Rotary international

PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2014 2015. Piiri 1410 Länsi-Suomi ja Ahvenanmaa. Antti Harkila DG 2014 2015. Rotary international PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2014 2015 Piiri 1410 Länsi-Suomi ja Ahvenanmaa Antti Harkila DG 2014 2015 Rotary international Tämä piirijohtosuunnitelma vastaa Rotary Internationalin piireiltä edellyttämää District

Lisätiedot

DGE-INFO Kokkola T E R V E T U L O A!

DGE-INFO Kokkola T E R V E T U L O A! DGE-INFO 27. 28.8.2011 Kokkola T E R V E T U L O A! Hyvät tulevien kuvernöörien puolisot, Me kaikki IPDG ja PDG- seuralaiset toivotamme teidät tervetulleeksi! Piirit Suomessa Piiri 1400 Pohjois-Suomi Pohjanmaa

Lisätiedot

RI Piiri 1390

RI Piiri 1390 1 Helge Saarinen 16.3.2013 RI Piiri 1390 ROTARYN STRATEGIA 2011 2014 ROTARYN TEEMA 2013 2014 PIIRIN PAINOPISTEALUEET FIRST CLASS - HAASTE 3 4 ROTARYN STRATEGIA D1390 2013 5 ROTARYN STRATEGIA ROTARYN ARVOT

Lisätiedot

Tietotekniikka klubihallinnon ja viestinnän tukena

Tietotekniikka klubihallinnon ja viestinnän tukena D 1390 PETS 2010 Tietotekniikka klubihallinnon ja viestinnän tukena 2010 / MKa Suomen Rotary 2009-2010 1 Klubin tietovirtoja Kirjeet ja laskut RI SR Klubipressa / kuvernööri Sihteeri Jäsenistö Rahastonhoitaja

Lisätiedot

Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf TASEKIRJA

Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf TASEKIRJA Rotary Internationals distrikt 1410 rf TASEKIRJA 30.6.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2015-30.6.2016 Sisällysluettelo sivu Toimintakertomus 2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Liitetiedot 5 Tilinpäätöksen päiväys

Lisätiedot

TRF The Rotary Foundation 2. Erkki Ilus Kulosaaren yk

TRF The Rotary Foundation 2. Erkki Ilus Kulosaaren yk TRF The Rotary Foundation 2 Erkki Ilus Kulosaaren yk 11.3.2017 TRF Työtä yhteisymmärryksen, terveyden, koulutuksen ja rauhan hyväksi Rotarysäätiö - rotarytoiminnan näkyvin ja vaikuttavin saavutus Toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

Rotarysäätiö klubin työkaluna rotaryvuonna 2015 2016 Lahjoitukset. PDG, DRFC Leila Risteli PETS D1400 21.3.2015

Rotarysäätiö klubin työkaluna rotaryvuonna 2015 2016 Lahjoitukset. PDG, DRFC Leila Risteli PETS D1400 21.3.2015 Rotarysäätiö klubin työkaluna rotaryvuonna 2015 2016 Lahjoitukset PDG, DRFC Leila Risteli PETS D1400 21.3.2015 Säätiölahjoitukset Klubisi ja klubin jäsenten lahjoitukset kirjataan CRSraportteihin (Club

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015 2016

Toimintasuunnitelma 2015 2016 Kemin Rotaryklubi ry Toimintasuunnitelma 2015 2016 RI:n presidentti K. R. (Ravi) Ravindran: Ole lahja maailmalle Klubin hallitus ja komiteat 2015-2016 Klubin hallitus presidentti Mikko Henriksson varapresidentti

Lisätiedot

Rotaryvuosi DG Markku Stenvall Piiri 1420 Maaliskuu 2016

Rotaryvuosi DG Markku Stenvall Piiri 1420 Maaliskuu 2016 Rotaryvuosi 2016-2017 DG Markku Stenvall Piiri 1420 Maaliskuu 2016 ROTARY PALVELEE IHMISKUNTAA TITLE 2 PAINOPISTEALUEET (1/6) JÄSENISTÖN KARTUTTAMINEN JA SITOUTTAMINEN Jäsenhankinnan perimmäinen tarkoitus

Lisätiedot

DGE-INFO Raahe T E R V E T U L O A!

DGE-INFO Raahe T E R V E T U L O A! DGE-INFO 25. 26.8.2012 Raahe T E R V E T U L O A! Hyvät tulevien kuvernöörien puolisot, Me kaikki IPDG ja PDG- seuralaiset toivotamme teidät tervetulleeksi! Piirit Suomessa Piiri 1400 Pohjois-Suomi Pohjanmaa

Lisätiedot

Piirin 1410 toimintakertomus rotaryvuodelta 2007 2008

Piirin 1410 toimintakertomus rotaryvuodelta 2007 2008 Piirin 1410 toimintakertomus rotaryvuodelta 2007 2008 1 / 12 Piirin 1410 toimintakertomus rotaryvuodelta 2007 2008 1. Yleistä 3 2. Rotaryvuosi piirissä 4 3. Tavoitteet ja painopistealueet 4 4. Piirin organisaatio

Lisätiedot

Lisätään jäsenten määrää rekrytoimalla erityisesti niiltä ammattialoilta joista puuttuu edustus klubissa.

Lisätään jäsenten määrää rekrytoimalla erityisesti niiltä ammattialoilta joista puuttuu edustus klubissa. MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2014-2015 Sisältö Service above self Palvelu itsekkyyden edelle Klubin säännöt Klubin vuosikello (liite 1) Klubin strategiset tavoitteet 2014-2017 Klubin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

NUORISOVAIHTO, KLUBI JA KLUBIPRESIDENTTI

NUORISOVAIHTO, KLUBI JA KLUBIPRESIDENTTI NUORISOVAIHTO, KLUBI JA KLUBIPRESIDENTTI PETS 21.3.2015 OULU Matti Antikainen & Rauno Logrén 15.5.2015 www.ryefinland.com 1 Esityksen aiheet Nuorisovaihdon organisaatio ja volyymi Vaihtomuodot Suomessa

Lisätiedot

District Governor-elect Survival Kit TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS 2011

District Governor-elect Survival Kit TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS 2011 Versio 2011 Suomen Rotary - Finlands Rotary ry District Governor-elect Survival Kit TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS 2011 Paul P. Harris 1868-1947 Sisällysluettelo 2/27 1. Johdanto...3 2. Kuvernöörin

Lisätiedot

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG PrePETS Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG 2016-2017 Aimo Turunen Kiteen Rotaryklubi ry DG 2016-2017 Rotarypiiri 1430 aimo.turunen49@gmail.com 0400-275928 http://www.rotarypiiri1430.fi/ TITLE 2 RI Vuoden

Lisätiedot

MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari DRFC Virpi Honkala

MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari DRFC Virpi Honkala MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari 13.10.2012 DRFC Virpi Honkala ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary

Lisätiedot

District Governor-elect Survival Kit. TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS Rotaryvuodelle

District Governor-elect Survival Kit. TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS Rotaryvuodelle Suomen Rotary - Finlands Rotary ry District Governor-elect Survival Kit TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS Rotaryvuodelle 2016 2017 Paul P. Harris 1868 1947 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Kuvernöörin

Lisätiedot

P I I R I N 1410 T O I M I N T A K E R T O M U S - ROTARYVUOSI

P I I R I N 1410 T O I M I N T A K E R T O M U S - ROTARYVUOSI Olli Pihlava DG 2015 2016 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1410 South-West Finland and Aland Islands P I I R I N 1410 T O I M I N T A K E R T O M U S - ROTARYVUOSI 2015-2016 Rotary Internationalin presidentin

Lisätiedot

JÄLJENNÖS 1(5) 05.06.2014

JÄLJENNÖS 1(5) 05.06.2014 JÄLJENNÖS 1(5) Rekisterinumero: 153.337 Y-tunnus: 2627258-1 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Rotary lnternationalin piiri 1410 ry

Lisätiedot

The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15,

The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15, The Rotary Foundation Rotarysäätiö y y Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15, 2016-2019 MIKÄ ON TRF? osa Rotary Internationalia stipendi- ja avustusrahasto perustettiin ttii 1917 Arch C. Klumphin aloitteesta

Lisätiedot

Kuvernöörin arkea ja työkaluja

Kuvernöörin arkea ja työkaluja Kuvernöörin arkea ja työkaluja DGE-info Tampereella 2.- 3.9.2017 Markku Kalliomäki 1 Congratulations! Onnittelut siitä, että sinut on valittu piirikuvernööriksi Tiedon lähteitä 2005 2017 Markku Kalliomäki

Lisätiedot

JÄSENKEHITYS

JÄSENKEHITYS JÄSENKEHITYS 2016-2019 Jäsenkehityskomitean visio, PTS, LTS ja toimintasuunnitelma 2016-2019 TITLE 2 Versiokehitys Perus PowerPoint Jan Andersinilla 03.11.2015 -> PDF-versio piirin toimintaa sivuille 2016

Lisätiedot

JÄSENKEHITYS

JÄSENKEHITYS JÄSENKEHITYS 2016-2019 Jäsenkehityskomitean visio, PTS, LTS ja toimintasuunnitelma 2016-2019 TITLE 2 Jäsenkehitys piiri 1400 organisaatio 2016-2017 TITLE 3 Jäsenlisäys ja säilyttäminen, PAG Jan Andersin

Lisätiedot

D1390 toimintasuunnitelma

D1390 toimintasuunnitelma D1390 toimintasuunnitelma 2017-2018 2018 Mikko Hörkkö Piirikuvernööri 2017-2018 1. YHTEENVETO RI presidentin Ian H.S. Riseleyn vuositeema on Rotary: Making A Difference. Rotaryvuonna 2017-2018 piirissä

Lisätiedot

VIRTAIN ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT

VIRTAIN ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT VIRTAIN ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT VIRTAIN ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT Yleistä 1 Nimi ja sijaintipaikkakunta 3 2 Jäsenyys Rotary Internationalissa 3 3 Säännöt ja Rotaryklubin järjestysmuoto 3 4 Toimintavuosi 3 Jäsenyys

Lisätiedot

Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena

Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena DGE-info Tampereella 23.-24.8.2014 2005 2014 Markku Kalliomäki 1 Miten hallitset piirisi tietovirtoja? Näinkö.. vai näin? 2 Rotaryn tietojärjestelmät Suomen

Lisätiedot

KUVERNÖÖRIPOSTI. Hyvät vastaanottajat! Sisältö. Vesi ja saniteettihuolto - maailma tarvitsee meitä!

KUVERNÖÖRIPOSTI. Hyvät vastaanottajat! Sisältö. Vesi ja saniteettihuolto - maailma tarvitsee meitä! KUVERNÖÖRIPOSTI Raili Töntsi, piirikuvernööri 2015-2016, piiri 1390 Maaliskuu 2016 Hyvät vastaanottajat! Vesi ja saniteettihuolto - maailma tarvitsee meitä! Vesi ja saniteetti ovat meille itsestään selvyyksiä.

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 PIIRIN NIMI... 2 2 PIIRIKOKOUS... 2 3 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN EHDOLLE ASETTAMINEN... 2 4 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALIT...

Lisätiedot

Rotary Youth Leadership Awards 7.5.2011

Rotary Youth Leadership Awards 7.5.2011 Rotary Youth Leadership Awards 7.5.2011 Rotary International Vuoden 1949 julkilausuma: Jokaisen rotarin tulee osallistua uusien sukupolvien palvelemiseen, sillä nuoriso on yhteiskunnan tärkein voimavara.

Lisätiedot

ROTARY INTERNATIONAL Aarno Kari, piirikuvernööri 2011 2012 Kansainvälisen Rotaryn piiri 1430 ry.

ROTARY INTERNATIONAL Aarno Kari, piirikuvernööri 2011 2012 Kansainvälisen Rotaryn piiri 1430 ry. ROTARY INTERNATIONAL Aarno Kari, piirikuvernööri 2011 2012 Kansainvälisen Rotaryn piiri 1430 ry. Kuuntele sydäntäsi auttaaksesi muita Piirikuvernöörin kuukausikirje, heinäkuu 2011 Esittely Kiitän rotarypiirimme

Lisätiedot

Stipendit. Terttu Vartiainen

Stipendit. Terttu Vartiainen Stipendit Terttu Vartiainen ROTARYSÄÄTIÖN KAKSIVUOTINEN STIPENDI LUKUVUOSIA 2014-2015 VARTEN Rauhan ja konfliktin stipendi Stipendi on 2-vuotinen apurahaohjelma opiskeluun yhdessä rotarisäätiön yhteistyöyliopistoista

Lisätiedot

Olet valmistautumassa oman klubisi tulevan kauden suunnitteluun. Tämä yhteenveto on tarkoitettu helpottamaan suunnittelutyötäsi.

Olet valmistautumassa oman klubisi tulevan kauden suunnitteluun. Tämä yhteenveto on tarkoitettu helpottamaan suunnittelutyötäsi. Heikki Keravuori / Matti Taipale 22.1.2015 Klubin toimintasuunnitelman laadinta Yleisiä ohjeita tuleville presidenteille 2015-16 A. TAUSTAKSI Olet valmistautumassa oman klubisi tulevan kauden suunnitteluun.

Lisätiedot

Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi

Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi Klubipresidentin avaintehtävät 2017-2018 TITLE 2 Presidentin avaintehtävä 1. Klubin toiminnan organisointi ja johtaminen - Toimintasuunnitelman laadinta hallituksen

Lisätiedot

KUVERNÖÖRIPOSTIA. Teemat. Sisältö. Raili Töntsi, piirikuvernööri , piiri 1390 Loka ja marraskuu Hyvät rotarit!

KUVERNÖÖRIPOSTIA. Teemat. Sisältö. Raili Töntsi, piirikuvernööri , piiri 1390 Loka ja marraskuu Hyvät rotarit! KUVERNÖÖRIPOSTIA Raili Töntsi, piirikuvernööri 2015-2016, piiri 1390 Loka ja marraskuu 2015 Hyvät rotarit! Piirikokous ja Syysseminaari Lahdessa la 10.10.2015 Piirikokous kokosi Lahden Upseerikerholle

Lisätiedot

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1420 South-Finland and Estonia

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1420 South-Finland and Estonia Pentti Jänkälä Governor 2006 2007 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1420 South-Finland and Estonia LEAD THE WAY NÄYTÄ TIETÄ VISA VÄGEN NÄITA TEED ROTARY INTERNATIONAL (RI) 29.08.2007* PIIRI 1420 Etelä-Suomi

Lisätiedot

PIIRI - DISTRIKT - DISTRICT 1410 www.rotary.fi/1410

PIIRI - DISTRIKT - DISTRICT 1410 www.rotary.fi/1410 PIIRI - DISTRIKT - DISTRICT 1410 www.rotary.fi/1410 Kuvernööri Guvernör Governor, DG 2014 2015 Antti Harkila / Pori Teljä Vientikauppa Exportförsäljning Export Marketing Angervontie 18, 28130 Pori Mobile

Lisätiedot

Virpi Honkala, ARRFC Z15

Virpi Honkala, ARRFC Z15 Virpi Honkala, ARRFC Z15 25.8.2013Suomen Rotary 2 PYSYVÄ RAHASTO = ENDOWMENT FUND Pysyvän rahaston tavoite 200 miljoonaa USD saavutettiin v. 2005 Nykyinen tavoite on 1 miljardi USD v. 2025 mennessä Rotarysäätiön

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA PIIRIJOHDON TUKENA. Copyright Suomen Rotary ry 13.1.2008 / MKa

TIETOTEKNIIKKA PIIRIJOHDON TUKENA. Copyright Suomen Rotary ry 13.1.2008 / MKa TIETOTEKNIIKKA PIIRIJOHDON TUKENA Copyright Suomen Rotary ry 13.1.2008 / MKa Tietotekniikka piirin johdon tukena Aineisto löytyy Suomen Rotary:n www-sivuilta www.rotary.fi/suoja (käyttäjätunnus: rotary

Lisätiedot

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT Artikla Aihe Sivu 1 Määrittelyt... 213 2 Hallitus... 213 3 Vaalit ja tehtävien kestot... 213 4 Hallituksen tehtävät... 214 5 Kokoukset... 214 6 Liittymis- ja

Lisätiedot

Piiri 1410 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2013 2014. Matias Röyttä DG 2013 2014 Rotary international Piiri 1410 Länsi-Suomi ja Ahvenanmaa

Piiri 1410 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2013 2014. Matias Röyttä DG 2013 2014 Rotary international Piiri 1410 Länsi-Suomi ja Ahvenanmaa Piiri 1410 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2013 2014 Matias Röyttä DG 2013 2014 Rotary international Piiri 1410 Länsi-Suomi ja Ahvenanmaa 1 1. Käyttöönotto Tämä piirijohtosuunnitelma vastaa Rotary Internationalin

Lisätiedot

KUTSU ja OHJELMA DGE-INFO 2011 TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN VALMENNUSTILAISUUS 2011

KUTSU ja OHJELMA DGE-INFO 2011 TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN VALMENNUSTILAISUUS 2011 1/5 Suomen Rotary- Finlands Rotary ry 22.6.2011 KUTSU ja OHJELMA DGE-INFO 2011 TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN VALMENNUSTILAISUUS 2011 Aika: 27.-28.8.2011 (la - su) alkaen 27.8. klo 12:30 Paikka: Kokkola, Hotelli

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014-15

VUOSIKERTOMUS 2014-15 VUOSIKERTOMUS 2014-15 ROTARY INTERNATIONALIN PIIRI 1390 ry DG Matti Poikolainen 6.10.2015 Vuoden teema: ROTARY NÄKYVÄKSI, RI President Gary C. K. Huang ROTARY INTERNATIONALIN PIIRI 1390 ry VUOSIKERTOMUS

Lisätiedot

Piiri 1420 AG Länsi-Uusimaa Irmeli Viherluoto-Lindström. Irmeli Viherluoto-Lindströmin materiaalin pohjalta muokannut Jukka Ahonen

Piiri 1420 AG Länsi-Uusimaa Irmeli Viherluoto-Lindström. Irmeli Viherluoto-Lindströmin materiaalin pohjalta muokannut Jukka Ahonen PETS 2017 Rotary ja Rotaract Piiri 1420 AG Länsi-Uusimaa Irmeli Viherluoto-Lindström Irmeli Viherluoto-Lindströmin materiaalin pohjalta muokannut Jukka Ahonen Rotaractin perusteet ROTARACT Tulee sanoista

Lisätiedot

The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15,

The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15, The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15, 2016-2019 MIKÄ ON TRF? osa Rotary Internationalia stipendi- ja avustusrahasto perustettiin 1917 Arch C. Klumphin aloitteesta -> täyttää

Lisätiedot

Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420

Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420 Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420 Piiriapurahojen tarkoitus Rotarypiirin 1420 alueelle toimivat klubit voivat hakea piiriltä apurahaa ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin humanitaarisiin

Lisätiedot

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki Klubipresidentin avaintehtävät PrePETS 2016 10.2. 16.2. - 18.2.2016 2016-17 TITLE 2 Periaatteet - Tiedosta päämäärät - Keskity olennaiseen TITLE 3 Presidentin

Lisätiedot

Vuoden 2015-2016 Rotary Internationalin presidentin K.R. Ravi Ranvindranin teema on:

Vuoden 2015-2016 Rotary Internationalin presidentin K.R. Ravi Ranvindranin teema on: ROTARYPIIRI 1380 TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2016 Yleistä Vuoden 2015-2016 Rotary Internationalin presidentin K.R. Ravi Ranvindranin teema on: Be a gift to the world, Ole lahja maailmalle, Bli en gåva till

Lisätiedot