TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS"

Transkriptio

1 TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE, VANTAA

2

3 Sisältö LÄHTÖTIEDOT YLEISTÄ KOHTEESTA HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA. RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBIT. PINTAKOSTEUSKARTOITUS JA VIILTOMITTAUKSET. HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET.4 PINNOILLE LASKEUTUVAT MINERAALIKUIDUT.5 HIILIDIOKSIPITOISUUDEN SEURANTA 4.6 RAKENTEIDEN ILMATIIVEYS (MERKKIAINEKOKEET) 4.7 PAINE-EROSEURANTA 5.8 ILMAMÄÄRÄMITTAUKSET 6.9 TUTKIMUSKOHTEESSA TEHDYT HAVAINNOT 6 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 7 5 JATKOTOIMENPITEIDEN ARVIOINTI 8 6 LIITTEET 9 Liite. Liite. Liite. Liite 4. Liite 5. Liite 6. Mittaustulokset Mittauspisteet pohjakuvissa Merkkiainetutkimustulokset Painesuhteet Hiilidioksidipitoisuudet Kuvakooste (9) TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE, VANTAA 59.80

4 SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS LÄHTÖTIEDOT Tutkimuskohde: Hämeenkylän koulu Varistontie Vantaa Tilaaja: Jouni Räsänen Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus Vantaan kaupunki Sähköposti: Tutkimusryhmä Tutkimuksen tekijöinä olivat Ilkka Meriläinen, Elina Kuitunen, Hanna Kuitunen sekä Olli Kärkkäinen (Sweco Talotekniikka). Tutkimukset tehtiin Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää osoitteessa Varistontie, Vantaa sijaitsevan Hämeenkylän koulun sisäilman laatua ja laatuun vaikuttavia tekijöitä. Tutkimusalueen rajaus Tutkimukset rajattiin koskemaan tiloja: kotitalousluokat 060 ja 064, luokkatilat 008, 0, 0, 05,,5, 8, 0, 040, 04, käytävä 47, auditorio ja ruokala. Tilat valittiin käyttäjien oirekokemuksien perusteella. YLEISTÄ KOHTEESTA Tutkimuskohde on 970 valmistunut koulurakennus. Peruskorjaus valmistui vuonna 005, jonka jälkeen on tehty sisäilmastoteknillisiä korjauksia vuosina 0, 0 ja 04.. TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE, VANTAA (9)

5 HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA. RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBIT Rakennusmateriaalin mikrobinäyte MR otettiin kuraattorin huoneen 8 metallisen lattialistan alta laboratoriossa tehtäviä mikrobimäärityksiä varten. Aistinvaraisten havaintojen perusteella oli epäilys mikrobikasvustosta. Mikrobipitoisuudet tutkittiin laimennussarja menetelmällä. Näytteessä todettiin koholla oleva sädesienipitoisuus, joka ylitti Asumisterveysohjeen 00 ja Asumisterveysoppaan 009 ehdottamat ohjearvot. Näytteen homesienipitoisuus ei ylitä ohjearvoja, todetut lajit (Fusarium sp. ja Scopulariopsis sp.) ovat kosteusvaurioindikaattorilajeja. Bakteeripitoisuudet ovat normaalilla tasolla. Tulokset on esitetty liitteessä.. PINTAKOSTEUSKARTOITUS JA VIILTOMITTAUKSET Tutkittujen tilojen seinä- ja lattiarakenteiden kosteutta kartoitettiin pintakosteudenilmaisimella. Kohonneita kosteuslukuarvoja havaittiin muutamassa kohtaa kotitalousluokkien lattiarakennetta. Kosteat alueet on merkitty pohjakuviin (Liite ). Pintakosteudenilmaisimella todettuihin kohonneisiin kosteuslukuarvokohtiin tehtiin viiltomittaukset todellisen suhteellisen kosteuden määrittämiseksi. Viiltomittauksessa rakenne todettiin kosteaksi (suhteellinen kosteus oli %). Kotitalousluokissa oli samanlaiset muovimattopinnoitteet. Tulokset on esitetty liitteessä.. HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET Sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden näytteet otettiin tutkimukseen valituista tiloista, joissa havaittiin aistinvaraisesti tiloihin kuulumatonta joko voimakasta muovimaista / kemikaalimaista hajua tai puumaista hajua (auditorio), yhden näytteenottokerran aikana. Tulokset on esitetty liitteessä. Sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuudet olivat alhaisia, ns. TVOC -arvot olivat seuraavat: 9 µg/m luokkatilassa 5 µg/m auditoriossa 09 0 µg/m luokkatilassa µg/m kotitalousluokassa µg/m luokkatilassa 05. Yhdisteiden joukossa vallitsevaa tasoa korkeampina pitoisuuksina (yhdisteestä riippuen 5-0 µg/m tai korkeampina pitoisuuksina) todettuja yksittäisiä ei havaittu..4 PINNOILLE LASKEUTUVAT MINERAALIKUIDUT Pinnoille kahden viikon aikana laskeutuvien mineraalikuitujen pitoisuuksia selvitettiin tasopinnoille asennettujen keräysalustojen avulla. Tutkituista tiloista (0, 0, 060 ja 0) otettiin kahdet rinnakkaiset näytteet. Tulokset on esitetty liitteessä. TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE, VANTAA (9)

6 Tutkittujen tilojen mineraalikuitupitoisuudet vaihtelivat välillä alle 0,07-0,4 kpl/cm. Pitoisuudet alittavat käytössä olevan ohjeellisen arvon 0,0 kpl/cm..5 HIILIDIOKSIPITOISUUDEN SEURANTA Luokkatilojen, 0, 060, 0 ja 040 hiilidioksidipitoisuutta seurattiin jatkuvatoimisesti kahden viikon ajan. Tulokset on esitetty liitteessä 5. Hiilidioksidipitoisuudet vaihtelivat välillä ppm. Korkeimmat hiilidioksidipitoisuudet todettiin tilojen käytön aikana puolen päivän aikaan. Hiilidioksidipitoisuudet olivat tyydyttävällä tasolla. Tulosten perusteella tiloissa täyttyy sisäilman hiilidioksidipitoisuuden osalta julkaisun Sisäilmastoluokitus 008 keskimmäisen eli luokan S tavoitearvo 900 ppm, paitsi luokassa 0, jossa arvo ylittyy yhtenä tutkimuspäivänä. Tilojen käyttäjien kertomuksen mukaan, tilojen käyttö on voinut olla normaalia vähäisempää, koska yhdeksäsluokkalaiset ovat olleet työharjoittelussa..6 RAKENTEIDEN ILMATIIVEYS (MERKKIAINEKOKEET) Ulkoseinän sisäkuoren ilmatiiveyttä tutkittiin merkkiainekokeen avulla tiloissa 040, 0,, 5, 8, 8, 0, 008, 064 ja 060. Yläpohjan ilmatiiveyttä tutkittiin tiloista 0 ja 040. Alapohjan ilmatiiveyttä tutkittiin tiloista5, 060 sekä ruokalasta. Merkkiainekokeessa rikkiheksafluoridi tai vety -kaasua johdettiin ulkoseinän eristetilaan, ullakolle tai maatäyttöön ja merkkiaineen mahdollista kulkeutumista sisäilmaan seurattiin huoneissa kaasuanalysaattorin avulla. Huonetilat olivat -9 pascalia alipaineisia ulkoilmaan nähden. Merkkiainetutkimustulokset mm. tarkemmat ilmavuotokohdat on esitetty liitteessä. Luokkatilan 040 ulkoseinän merkkiainekokeissa havaittiin merkittäviä ilmavuotokohtia ulkoseinä- ja lattiarakenteen ja ulkoseinä- ja ikkunarakenteen liittymistä. Yläpohjarakenteen merkkiainekokeessa havaittiin merkittäviä ilmavuotokohtia sähköläpiviennistä ja yläpohjassa olevasta reiästä. Luokkatilan 0 ulkoseinän merkkiainekokeissa havaittiin merkittäviä ilmavuotokohtia ulkoseinä- ja lattiarakenteen sekä ulkoseinä- ja ikkunarakenteen liittymistä. Yläpohjarakenteen merkkiainekokeessa havaittiin merkittäviä ilmavuotokohtia sähköläpiviennistä, pilarien liittymistä yläpohjaan ja yläpohjan ja seinän liittymistä. Lisäksi havaittiin pieniä ilmavuotokohtia yläpohjassa olevista rei istä. Luokkatilan ulkoseinän merkkiainekokeessa havaittiin merkittäviä ilmavuotokohtia ulkoseinä- ja lattiarakenteen liittymistä, ikkunapenkin ja ikkunarakenteen liittymästä sekä tiilien saumakohdista. Paikallinen ilmavuotokohta havaittiin pilarin ja väliseinärakenteen liittymästä. Luokkatilan 5 ulkoseinän merkkiainekokeessa havaittiin merkittäviä ilmavuotokohtia ulkoseinä- ja lattiarakenteen liittymästä ja tiilien saumakohdista ja ikkunapenkin ja ikkunarakenteen liittymistä, pilarin ja ulkoseinärakenteen liittymistä. Paikallisia ilmavuotokohtia havaittiin pilarin ja väliseinärakenteen liittymästä sekä patterikannakkeesta. Alapohjarakenteen merkkiainekokeessa havaittiin merkittäviä ilmavuotokohtia ulkoseinä- ja lattiarakenteen liittymistä, pilarien ja lattiarakenteen TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE, VANTAA (9)

7 liittymistä sekä väliseinä- ja lattiarakenteen liittymistä. Paikallinen ilmavuoto havaittiin putkiläpiviennistä. Kuraattorin huoneen 8 ulkoseinän merkkiainekokeessa havaittiin merkittäviä ilmavuotokohtia tiilien saumoista, ikkunapenkin ja ikkunarakenteen liittymistä, pilarin ja ulkoseinärakenteen liittymästä sekä pilarin ja väliseinän liittymästä. Paikallisia ilmavuotokohtia havaittiin ulkoseinä- ja lattiarakenteen liittymästä sekä patterinkannakkeesta. Käytävän 47 alapohjan merkkiainekokeessa havaittiin merkittäviä ilmavuotokohtia väliseinä- ja lattiarakenteiden liittymistä sekä paikallisia ilmavuotokohtia oven karmin ja lattian liittymistä. Luokkatilan 0 ulkoseinän merkkiainekokeessa havaittiin merkittäviä ilmavuotokohtia tiilien saumoista, ikkunapenkin ja ikkunarakenteen liittymistä ja pilarien ja ulkoseinärakenteen liittymistä. Paikallisia ilmavuotokohtia havaittiin reiästä seinässä sekä patterinkannakkeista. Luokkatilan 008 ulkoseinän merkkiainekokeessa havaittiin merkittäviä ilmavuotokohtia ikkunapenkin ja ikkunarakenteen liittymistä. Paikallisia ilmavuotokohtia havaittiin tiilien saumoista, patterikannakkeista ja ulkoseinä- ja lattiarakenteen liittymistä. Kotitalousluokan 064 ulkoseinän merkkiainekokeessa havaittiin merkittäviä ilmavuotokohtia pilareiden ja ulkoseinän liittymistä sekä pienempiä ilmavuotokohtia ulkoseinä- ja lattiarakenteen liittymistä ja ulkoseinä- ja ikkunarakenteen liittymistä. Kotitalousluokan 060 ulkoseinärakenteen merkkiainekokeessa havaittiin merkittäviä ilmavuotokohtia ulkoseinä- ja pilarirakenteen liittymistä ja ulkoseinä- ja ikkunarakenteen liittymistä. Alapohjan merkkiainekokeessa havaittiin pieniä ilmavuotokohtia alapohjan ja seinien liittymistä. Ruokalan alapohjan merkkiainekokeessa havaittiin merkittäviä ilmavuotokohtia pilareista. Pilarit olivat levyrakenteisia ja toisen pilarin sisällä oli viemäriläpivienti alapohjaan, josta havaittiin suuri ilmavuoto..7 PAINE-EROSEURANTA Tutkittujen tilojen painesuhteita ulko- ja käytäväilmaan nähden tutkittiin jatkuvatoimisten paine-eromittausten avulla tiloissa 05, 0, 008, 5, 060, 0, 0 ja 040. Tutkittavat huonetilat sijaitsevat eripuolilla rakennusta. Luokkatilat 008, 060, 0, 0 ja 040 olivat pääosin alipaineisia ulkoilmaan nähden, paine-erot olivat suurimman osan ajasta lähellä nollaa. Luokkatiloissa 05 ja 5 alipaineisuus sisä- ja ulkoilman välillä kasvoi muutamina päivinä suureksi, keskiarvoisesti luokkatilan 05 paine-ero oli -7 Pa ja luokkatilan 5-7 Pa. Luokkatilan 0 paine-erot ulkoilmaan nähden vaihtelivat suuresti ollen keskiarvoisesti - Pa. Luokkatila 0 oli alipaineinen käytävään nähden, epäpuhtaampi ilma pääsi virtaamaan käytävältä luokkatilaan päin. Kotitalousluokan 060 ja käytävän välinen paine-ero vaihteli ali- ja ylipaineineen välillä mahdollistaen epäpuhtaamman ilman virtaamisen käytävältä luokkatilaan. Tulokset on esitetty liitteessä 4. TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE, VANTAA (9)

8 .8 ILMAMÄÄRÄMITTAUKSET Rakennuksen. kerroksen tiloissa 0, 040 ja 04 mitattiin tulo- ja poistoilmamäärät paine-eromittaukseen perustuvasti ilmamääräsäätöpellin avulla. Tutkittuihin tiloihin oli vuonna 00 suunniteltu seuraavat ilmamäärät, tila 0 +/-00 l/s, tila 040 +/- 55 l/s, tila 04 +/-60 l/s. Mittaustulosten perusteella: tila 0, tulo +70 l/s ja poisto - l/s, tila 040, tulo +0 l/s ja poisto -7 l/s, tila 04, tulo -5 l/s ja poisto -6 l/s. Tutkittujen tilojen poistoilmamäärä suhteessa tuloilmamäärään oli suurempi kaikissa tiloissa. Mitatut tilojen ilmamäärät jäivät suunnitelluista, tuloilmamäärät enemmän. Tilan 0 tuloilmamäärä poikkeaa suunnitellusta ilmamäärästä 4 %. Se on enemmän kuin Suomen rakentamismääräyskokoelman D sallima hyväksyttävä poikkeama suunnitellusta ilmavirrasta (huonekohtaisesti +/- 0 %). Toisaalta Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaan ulkoilmavirta määräytyy esisijaisesti henkilömäärän perusteella, vähintään 6 l/s per henkilö, jonka perusteella luokkatilassa 0 voi olla 8 henkilöä. Muut ilmamäärät pysyivät hyväksyttävällä tasolla..9 TUTKIMUSKOHTEESSA TEHDYT HAVAINNOT Luokkatiloissa 008 ja 0 havaittiin muovimaista/kemikaalimaista hajua. Käytävässä 47 havaittiin mikrobiperäistä hajua. Haju paikannettiin sähkökourun ja lattian liittymään. Kuraattorin huoneessa 8 havaittiin mikrobiperäistä hajua. Haju paikannettiin metallisen lattialistan alle (MR). Lattiamaton havaittiin olevan irti lattiasta. Luokkatiloissa 0 ja 05 havaittiin kemikaalimaista hajua. Tilojen alapuolella on työmaa-alue, josta maali- ja kemikaalimaiset hajut tulevat suoraa luokkatiloihin ilmavirtausten mukana (hetkellisten paine-erojen mukaan porraskäytävä on ylipaineinen käytävään nähden ja käytävä on ylipaineinen luokkatiloihin nähden). Työmaa-alueen osastointi oli puutteellinen, eikä alipaineistajaa havaittu. Tilan 05 porraskäytävän puoleisesta viemäristä havaittiin tulevan kemikaalimaista hajua. Luokkatilassa 0 havaittiin myös viemärin hajua. Auditoriossa (09) havaittiin puumaista hajua. Haju on todennäköisesti peräisin tilassa olevista soittimista ja tilan lattiarakenteesta. Auditorion ulkoseinän ja lattian liittymistä havaittiin ilmavuotokohtia aistinvaraisesti. Tilassa oli paljon pölyä pinnoilla ja nurkissa. Kotitalousluokkien lattiasta havaittiin kosteutta pintakosteuden ilmaisimella. Viiltomittausta tehtäessä havaittiin muovimaton olevan irti alustasta. Viiltorei istä havaittiin kemikaalimaista hajua. Äidinkielen siiven käytävällä havaittiin mikrobiperäistä hajua, haju paikallistettiin luokkatilan 5 edessä olevaan lattialuukkuun. Avattaessa luukkua havaittiin voimakasta mikrobiperäistä hajua, luokkatilan edessä olevasta lattialuukusta TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE, VANTAA (9)

9 havaittiin vähäistä mikrobiperäistä hajua (kts. kuvakooste). Luukkuja ei ollut tiivistetty. Luukuista ilma virtasi käytävään päin noin pascalin paineella..0 havaittiin voimakasta viemärin hajua luokkatilassa 0. Kellarikerroksen pääkeskuksesta mitattiin ilman virtaavaan käytävään ja muihin tiloihin päin pascalin paineella. Aikaisemmassa tutkimuksessa havaittiin, että pääkeskuksessa on runsaasti tiivistämättömiä läpivientejä epäpuhtaampiin rakenneosiin. Aikaisemmassa tutkimuksessa sähkökeskus oli alipaineinen, joka estää epäpuhtauksien leviämistä viereisiin tiloihin. Ilmeisesti poistoilmakanavan lisääminen portaan alla olevaan varastoon on muuttanut tilojen välisiä painesuhteita. Paine-erot voivat vaihdella mm. sääolosuhteiden mukaan. Pölyä oli paljon harvoin siivottavilla pinnoilla ja se kerääntyi pyyhittäessä. Lattialistojen vierustat olivat paikoin erittäin likaisia ja niissä havaittiin mikrobikasvustoa (kotitalousluokassa 060). 4 JOHTOPÄÄTÖKSET Tulosten perusteella esitetään seuraavaa: tilojen ulkoseinärakenteissa havaittiin epäpuhtaampien rakenneosien kautta tapahtuvia merkittäviä ilmavuotoja pilareiden, lattia-, ja ikkunarakenteen liittymissä ulkoseinään sekä ikkunanpenkin alla olevien tiilien saumakohdista. Paikallisia ilmavuotoja havaittiin ulkoseinässä olevista rei istä, patterinkannakkeista. Alapohjarakenteissa havaittiin epäpuhtaampien rakenneosien kautta tapahtuvia merkittäviä ilmavuokohtia pilarien liittymässä alapohjaan sekä seinien ja alapohjan liittymissä ja putkiläpiviennissä luokkatilassa 5. Käytävän 47 alapohjassa havaittiin merkittäviä ilmavuotokohtia läpivienneistä, väliseinän ja alapohjan liittymästä ja oven karmin ja alapohjan liittymistä. Yläpohjarakenteessa havaittiin epäpuhtaampien rakenneosien kautta tapahtuvia merkittäviä ilmavuotokohtia läpivienneistä, rei istä, pilarien liittymistä yläpohjaan sekä yläpohjan ja seinän liittymistä. Ruokalan alapohjarakenteessa havaittiin merkittäviä ilmavuotokohtia pilarien sisällä olevien läpivientien liittymistä alapohjaan poikkeavaa kosteutta havaittiin kotitalousluokkien lattioissa. Muovimattojen havaittiin olevan paikoin irti alustasta. Kosteuden vaikutuksesta maton alla tapahtuvat kemialliset reaktiot eivät näy sisäilmasta otetuissa haihtuvien orgaanisten yhdisteiden näytteessä tiloista otetuissa haihtuvien orgaanisten yhdisteiden näytteissä ei todettu ohjearvoja ylittäviä yksittäisiä yhdisteitä. Näytteiden kokonaispitoisuudet olivat erittäin pieniä, alle ohjearvojen. Tutkituissa tiloissa havaitut hajut eivät selity analysoiduilla haihtuvilla orgaanisilla yhdisteillä kuraattorin huoneesta 8 otetusta materiaalinäytteessä todettiin ohjearvoja korkeampi sädesienipitoisuus metallisen lattialistan alla. Listaa avattaessa mikrobiperäinen haju voimistui. Lattiassa olevasta saumakohdasta todennäköisesti virtaa epäpuhtaampaa ilmaa huonetilaan päin. Lattiamatto oli paikoin irti alustasta Pinnoille laskeutuvien mineraalikuitujen pitoisuudet olivat kaikissa tutkituissa tiloissa ehdotettua ohjearvoa alhaisemmat TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE, VANTAA (9)

10 luokkatilat ja 0 olivat keskimääräisesti alipaineisia ulkoilmaan nähden. Tämä mahdollistaa ilmavuodot rakenteen kautta sisäilmaan. luokkatiloissa 05 ja 0 havaitut kemikaalimaiset hajut johtuvat todennäköisesti tilojen alapuolella olevien tilojen rakennustöistä. Mahdollisia kulkeutumisreittejä ovat ainakin viemärit ja ilmavirtojen mukana porraskäytävää pitkin tutkittujen tilojen hiilidioksidipitoisuudet olivat normaalilla tasolla tutkimusajankohtina. kerroksen tutkittaviin tiloihin tehdyissä ilmamäärämittauksissa poistoilmamäärien todettiin olevan tuloilmamääriä suurempia. Tilojen ilmamäärät jäivät suunnitelluista ilmamääristä. 5 JATKOTOIMENPITEIDEN ARVIOINTI rakenteiden ilmavuotokohdat tiivistetään. Tiivistettäviä rakenteita ovat ulkoseinien liittymät alapohjaan, ulkoseinän ikkunarakenteet liittymät, ulkoseinän ja pilarien liittymät sekä ikkunan alapuolella olevat tiilien saumakohdat, yläpohjan ja pilarien liittymät, läpiviennit ala- sekä yläpohjassa. Käytävän 47 sähkökourun läpiviennit tiivistetään. kotitalousluokkien lattioissa havaitun koholla olevan kosteuspitoisuuden syytä tutkitaan ja kostean alueen laajuutta rajataan porareikämittauksilla, jonka jälkeen valitaan korjaustapa kuraattorin huoneessa uusitaan muovimatto, lattian pinta puhdistetaan ja lattiassa oleva sauma tiivistetään ilmatiiviiksi ennen uuden maton asennusta äidinkielen siivessä olevat lattialuukut tiivistetään luokkatiloissa 0 ja 05 tutkimuspäivinä esiintyneen viemärin hajun syytä selvitetään alan asiantuntijan toimesta tilojen painesuhteet säädetään lähelle nollaa (tasapaineisuutta).kerroksessa olevien tutkittujen tilojen ilmamääriä mitataan ja tasapainotetaan suunniteltujen ilmamäärien mukaisesti kellarikerroksen pääkeskuksen painesuhteita muutetaan, niin etteivät tilassa mahdollisesti olevat epäpuhtaudet pääse ilmavirtauksien mukana koulutiloihin. Pääkeskuksen poistoilmamäärää suurennetaan suhteessa portaan alla olevaan varastotilaan siivouksen tasoa tehostetaan. Yläpölyjen kattava siivous vähintään kerran vuodessa. Helsingissä, 7. marraskuuta 04 Sweco, sisäilmaston laadunhallinta Finnmap Consulting Oy Ilkka Meriläinen Rakennusinsinööri Elina Kuitunen FM, tutkija 8 (9) TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE, VANTAA 59.80

11 Ilkka Jerkku Raportin tarkastaja, DI 6 LIITTEET Liite. Liite. Liite. Liite 4. Liite 5. Liite 6. Mittaustulokset Mittauspisteet pohjakuvissa Merkkiainetutkimustulokset Painesuhteet Hiilidioksidipitoisuudet Kuvakooste 9 (9) TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE, VANTAA 59.80

12 MITTAUSTULOKSET Hämeenkylän koulu Liite Rakennusmateriaalien mikrobit, laimennossarjamenetelmä Rakennusmateriaalien mikrobipitoisuudet määritettiin sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen 00 mukaan ns. laimennossarjamenetelmällä. Näytteet toimitettiin MetropoliLab Oy:n laboratorioon Helsinkiin laimennossarjakäsittelyä ja viljelyä varten. Tulokset on esitetty yksikössä kpl /g: Näytteenottopiste Tila Näytteenottopisteen kuvaus Pvm Homesienet, kpl/g Muut bakteerit, kpl/g Sädesienet, kpl/g MR 8 Kuraattorin toimistohuoneen lattian metallilistan alta, liima ja tasoite (betoni) * kosteusvaurioindikaattori Fusarium* sp. Scopulariopsis* sp Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen 00 ja Asumisterveysoppaan 009 mukaan rakennusmateriaalissa on - sienikasvustoa, jos näytteen sieni-itiöpitoisuus on suurempi kuin kpl/g, - bakteerikasvustoa, jos näytteen bakteeripitoisuus on suurempi kuin kpl/g ja aktinomykeettikasvustoa (sädesienikasvustoa), jos aktinomykeettipitoisuus (sädesienipitoisuus) on suurempi kuin 500 kpl/g. Pintailmaisimen käyttö rakennekosteuksien arvioinnissa Tutkittujen huonetilojen seinä- ja lattiarakenteita tutkittiin pintailmaisimella Gann Hydromette UNI. Mittalaitteen näytössä esiintyvät lukuarvot välillä Rakenteessa voi olla vertailuarvoon nähden kohonnutta kosteutta, kun mittalaitteen kosteuslukuarvo on yli 90. Ilmaisimen tulokset eivät anna todellista tietoa rakenteiden kosteudesta. Tutkitussa kohteessa pintailmaisimen näyttö on ollut poikkeava seuraavissa tiloissa / rakenteissa: - kotitalousluokka 060, lattia, kotitalousluokka 064, lattia Rakenteiden kosteudet, viiltomittausmenetelmä Rakenteisiin, joissa todettiin vertailuarvoon nähden kohonnutta kosteutta kosteudenilmaisimella tai joissa oli muuten epäiltävissä poikkeavaa kosteutta, viillettiin lattiapäällysteeseen reiät suhteellisen kosteuden määrittämiseksi lattiapäällysteen alta. Suhteellinen kosteus mitattiin tasaantuneissa olosuhteissa. Mittalaitteina olivat Vaisalan HMI4- näyttölaitteet ja HMP4-mittapäät. Tulokset, rakenteen ilmatilan suhteellinen kosteus (%) ja lämpötila ( C) on esitetty oheisessa taulukossa. Tila Mittauspiste Rakenneosa Mittauspisteen sijainti Pvm Suhteellinen kosteus, % Lämpötila, C VM Luokkatila 060 Lattia 00 mm käytävän väliseinästä, 700 mm eteisen väliseinästä VM Luokkatila 064 Lattia 000 mm käytävän väliseinästä, 000 mm tilan 060 väliseinästä , 0, ,0 9, Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: Sweco Rakennetekniikka

13 MITTAUSTULOKSET Hämeenkylän koulu Liite Pvm Sisäilma Ulkoilma Suhteellinen kosteus, % Lämpötila, C Suhteellinen kosteus, % Lämpötila, C ,9,5 4, ,5, -0,7 Sisäilman haihtuvat orgaaniset yhdisteet Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC -yhdisteiden) ilmanäytteet kerättiin pumpuilla Tenax -putkiin, jotka analysoitiin kaasukromatografisesti MetropoliLab Oy:n laboratoriossa Helsingissä. Tulokset on esitetty yksikössä µg/m. Tulokset olivat seuraavat: Näytteenottopiste Tila Näytteenottopisteen kuvaus Pvm Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus (TVOC), µg/m V 5 Luokkatila V 09 Auditorio V 008 Luokkatila V4 060 Kotitalousluokka V5 05 Luokkatila Edellä mainittujen näytteiden tärkeimmät yksittäiset yhdisteet olivat: Yhdiste Näytteenottopiste/ Pitoisuus, µg/m V V V V4 V5 Aromaattiset yhdisteet: Suoraketjuiset ja haaroittuneet hiilivedyt*,7 Rengasrakenteiset hiilivedyt* 0,4,8 0,5 Bentseeni,,0,0 0,4 Tolueeni 0,4,5 Etyylibentseeni,7 0,7 Propyylibentseeni,4-Ksyleeni 0,9 0,6 0,5,4 0,6 Bifenyyli 0, Aromaattiset yhdisteet yhteensä,,, 8,6 Alkaanit: Alkaanit yhteensä Terpeenit: Pineeni 0,5 0,4 0, Delta--kareeni 0, 0, 0, Terpeenit yhteensä 0, ,5 0,4 Karbonyylit: Heksanaali 0,5 0,8 0,5 Oktanaali 0,6 Nonanaali,0 Bentsaldehydi,4,9,6,4,9 Asetofenoni*,0 0, Muita Karbonyylejä* 0,6 Sweco Rakennetekniikka

14 MITTAUSTULOKSET Hämeenkylän koulu Liite Yhdiste Näytteenottopiste/ Pitoisuus, µg/m V V V V4 V5 Karbonyylit yhteensä,4,9 4,7,5,5 Halogenoidut yhdisteet: Halogenoidut yhdisteet yhteensä Esterit: Etyyliasetaatti 0,7 0, 0, 0, Butyyliasetaatti 0, Esterit yhteensä 0,7 0, 0, 0, 0 Alkoholit: Alkoholi- ja fenolieetterit: Butanoli 0,9 -Etyyli--heksanoli,0,0 0,8 0,9 Fenoli,, 0,7 Muita alkoholeja* 0,4 Alkoholit yhteensä 4,,,7 0,8, -(-Etoksietoksi)etanoli,7 Alkoholi- ja fenolieetterit yhteensä, Muut yhdisteet: Heksametyylisyklotrisiloksaani* 0,6 Etikkahappo*,7 0,4 Muut yhdisteet yhteensä 0,7 0,6 0 0,4 Tunnistettuja yhdisteitä yhteensä, µg/m,9 0, 9,4,0 8, * Määritetty tolueenina. Tunnistettujen yhdisteiden pitoisuudet määritetään puhtaiden vertailuaineiden avulla (aineen omalla vasteella) tai tolueeniekvivalenttina. TVOC -arvo määritetään tolueeniekvivalenttina. Tunnistettujen yhdisteiden joukossa voi olla myös TVOC -alueen ulkopuolisia yhdisteitä. Em. syistä tunnistettujen yhdisteiden yhteenlaskettu kokonaispitoisuus ja TVOC - arvo eivät usein ole yhtä suuret. Sisäilman haihtuville orgaanisille yhdisteille ei ole ohjearvoja. Työterveyslaitoksen ehdotuksen mukaan (0) toimistotyötilojen sisäilman TVOC -pitoisuuden kohonneena arvona pidetään yli 50 µg/m. Pinnoille laskeutuvat mineraalikuidut Pinnoille laskeutuvia mineraalikuituja kerättiin tiloihin kahden viikon ajaksi asennettujen geeliteippilevyjen avulla. Näytteet tutkittiin valomikroskooppisesti laboratoriossa. Pinnoilla todettiin mineraalikuituja neliösenttimetriä kohden (yli 0 mikrometrin pituiset kuidut) seuraavasti: Näytteenottopiste PPK. PPK. PPK. PPK. Tila Näytteenottopisteen kuvaus Keräysaika Mineraalikuidut, kpl/cm 0 Luokkatila alle 0,07 alle 0,07 0 Luokkatila ,4 0,07 Sweco Rakennetekniikka

15 MITTAUSTULOKSET Hämeenkylän koulu Liite Näytteenottopiste PPK. PPK. PPK4. PPK4. Tila Näytteenottopisteen kuvaus Keräysaika Mineraalikuidut, kpl/cm 060 Kotitalousluokka alle 0,07 alle 0,07 0 Luokkatila alle 0,07 alle 0,07 Tasopinnoille kahden viikon aikana laskeutuvien mineraalikuitujen ohjearvoksi (säännöllisesti siivottavat pinnat) on ehdotettu 0, kpl/cm (Työterveyslaitos 0). Hiilidioksidipitoisuuden seurantamittaukset Tutkittavissa tiloissa seurattiin sisäilman hiilidioksidipitoisuutta. Mittaukset tehtiin Telairen ja TSI:n sisäilman laatuanalysaattoreilla. Tulokset olivat seuraavat: Mittauspiste Tila Mittauspisteen kuvaus Seuranta-aika CO -pitoisuus, ppm CO Luokkatila CO 0 Luokkatila CO 060 Kotitalousluokka CO 4 0 Luokkatila CO Luokkatila Ulkoilman hiilidioksidipitoisuus vaihtelee normaalisti välillä ppm. Julkaisun Sisäilmastoluokitus 008 hiilidioksidipitoisuuden tavoitearvot ovat: - S 750 ppm - S 900 ppm - S 00 ppm. Seurantamittausten graafiset kuvaajat on esitetty erillisissä liitteissä, joista nähdään mitattujen suureiden vaihtelut eri vuorokauden aikoina. Sweco Rakennetekniikka

16 47 PE5 PE 8 5 MR 05 V CO - Pa V5 PE Pa CO PPK 0 V PE MERKINTÖJEN SELITYKSET: V SISÄILMAN HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET CO HIILIDIOKSIN SEURANTAMITTAUKSET PPK PINNOILLE LASKEUTUVAT MINERAALIKUIDUT PE PAINE-EROJEN SEURANTAMITTAUKSET MR RAKENNUSMATERIAALIEN MIKROBIT 0- Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus) Hämeenkylän koulu Varistontie, Vantaa. kerros LIITE.

17 PE6 CO PPK V4 VM PE PE7 VM 008 V 0 PE8 MERKINTÖJEN SELITYKSET: CO 4 PPK V SISÄILMAN HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET VM RAKENTEEN SUHTEELLINEN KOSTEUS 9-00 % PPK PINNOILLE LASKEUTUVAT MINERAALIKUIDUT CO HIILIDIOKSIN SEURANTAMITTAUKSET KOHONNEITA KOSTEUSLUKUARVOJA KOSTEUDENILMAISIMELLA (mittalaitteen näyttämä yli 90) PE PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET Hämeenkylän koulu Varistontie, Vantaa. kerros LIITE.

18 PE0 I 040 CO 5 04 I 0 I PPK4 PE9 MERKINTÖJEN SELITYKSET: PPK PINNOILLE LASKEUTUVAT MINERAALIKUIDUT CO HIILIDIOKSIN SEURANTAMITTAUKSET I ILMANVAIHDON ILMAVIRRAT PE PAINE-EROJEN SEURANTAMITTAUKSET Hämeenkylän koulu Varistontie, Vantaa. kerros LIITE.

19 ULKOSEINÄN MERKKIAINEKOE ppm 6 ppm ppm 0-0 ppm ppm - 6 ppm 7 ppm 7 ppm ppm Periaatekuva, ei mittakaavassa. - Pa MERKINTÖJEN SELITYKSET: MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 0- Pa MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTETILAAN PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA xx ppm ULKOSEINÄ- JA ALAPOHJARAKENTEEN LIITTYMÄ ULKOSEINÄ- JA IKKUNARAKENTEEN LIITTYMÄ TIILIEN SAUMAT MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: - 0,0,0 ppm - pitoisuus vähäinen, -, 0,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, - 0, 50,0 ppm - pitoisuus suuri, - yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri. Hämeenkylän koulu luokka 040 Varistontie, Vantaa. kerros OK LIITE.

20 YLÄPOHJAN MERKKIAINEKOE ppm 7 ppm Periaatekuva, ei mittakaavassa. MERKINTÖJEN SELITYKSET: MERKKIAINEKAASU YLÄPOHJAN ILMATILAAN TUTKITUN TILAN KOHDALTA. MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: SÄHKÖLÄPIVIENTI Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: REIKÄ YLÄPOHJASSA xx ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA - 0,0,0 ppm - pitoisuus vähäinen, -, 0,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, - 0, 50,0 ppm - pitoisuus suuri, - yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri. Hämeenkylän koulu luokka 040 Varistontie, Vantaa. kerros HK LIITE.

21 ULKOSEINÄN MERKKIAINEKOE ppm 60 ppm ppm - 48 ppm 6 ppm 50 ppm - 5 ppm ppm ppm Periaatekuva, ei mittakaavassa. MERKINTÖJEN SELITYKSET: 0- Pa MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTETILAAN PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: - Pa ULKOSEINÄ- JA ALAPOHJARAKENTEEN LIITTYMÄ ULKOSEINÄ- JA IKKUNARAKENTEEN LIITTYMÄ xx ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: - 0,0,0 ppm - pitoisuus vähäinen, -, 0,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, - 0, 50,0 ppm - pitoisuus suuri, - yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri. Hämeenkylän koulu luokka 0 Varistontie, Vantaa. kerros OK LIITE.

22 YLÄPOHJAN MERKKIAINEKOE ppm ppm 6 ppm 9 ppm -0 ppm ppm 4 46 ppm 4 5 ppm ppm 6 ppm 0 ppm 4 5 ppm MERKINTÖJEN SELITYKSET: MERKKIAINEKAASU YLÄPOHJAN ILMATILAAN TUTKITUN TILAN KOHDALTA Periaatekuva, ei mittakaavassa. MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: SÄHKÖLÄPIVIENTI REIKÄ YLÄPOHJASSA PILARIN LIITTYMÄ YLÄPOHJAAN 4 YLÄPOHJAN JA SEINÄN LIITTYMÄ xx ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: - 0,0,0 ppm - pitoisuus vähäinen, -, 0,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, - 0, 50,0 ppm - pitoisuus suuri, - yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri. Hämeenkylän koulu luokka 0 Varistontie, Vantaa. kerros HK LIITE.4

23 ULKOSEINÄN MERKKIAINEKOE Periaatekuva, ei mittakaavassa Pa MERKINTÖJEN SELITYKSET: MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 0- Pa MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTETILAAN ULKOPUOLELTA PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA ULKOSEINÄ- JA ALAPOHJARAKENTEEN LIITTYMÄ TIILIEN SAUMAT IKKUNAPENKIN JA IKKUNARAKENTEEN LIITTYMÄ Merkkiainekoe on tehty vetylaitteella ja kaasuanalysaattorilla. Mittaus on tehty asetuksella, jossa kaikki kuvassa ilmoitetut havainnot ovat merkittäviä. 4 PILARIN JA VÄLISEINÄRAKENTEEN LIITTYMÄ Hämeenkylän koulu luokka Varistontie, Vantaa. kerros HK LIITE.5

24 ULKOSEINÄN MERKKIAINEKOE Periaatekuva, ei mittakaavassa. 4-5 Pa 5 MERKINTÖJEN SELITYKSET: MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 0- Pa MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTETILAAN ULKOPUOLELTA PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA 4 5 ULKOSEINÄ- JA ALAPOHJARAKENTEEN LIITTYMÄ TIILIEN SAUMAT IKKUNAPENKIN JA IKKUNARAKENTEEN LIITTYMÄ PILARIN JA ULKOSEINÄRAKENTEEN LIITTYMÄ PILARIN JA VÄLISEINÄRAKENTEEN LIITTYMÄ Merkkiainekoe on tehty vetylaitteella ja kaasuanalysaattorilla. Mittaus on tehty asetuksella, jossa kaikki kuvassa ilmoitetut havainnot ovat merkittäviä. 6 PATTERINKANNAKE Hämeenkylän koulu luokka 5 Varistontie, Vantaa. kerros HK LIITE.6

25 ALAPOHJAN MERKKIAINEKOE MERKINTÖJEN SELITYKSET: MERKKIAINEKAASU MAATÄYTTÖÖN MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: ULKOSEINÄ- JA ALAPOHJARAKENTEEN LIITTYMÄ PILARIN JA ALAPOHJARAKENTEENN LIITTYMÄ VÄLISEINÄN JA ALAPOHJARAKENTEENN LIITTYMÄ 4 PUTKILÄPIVIENTI Alapohjarakenne oli luokkatilaan päin - Pascalia alipaineinen. Merkkiainekoe on tehty vetylaitteella ja kaasuanalysaattorilla. Mittaus on tehty asetuksella, jossa kaikki kuvassa ilmoitetut havainnot ovat merkittäviä. Hämeenkylän koulu luokka 5 Varistontie, Vantaa. kerros HK LIITE.7

26 ULKOSEINÄN MERKKIAINEKOE Periaatekuva, ei mittakaavassa. - Pa MERKINTÖJEN SELITYKSET: MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 0- Pa MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTETILAAN ULKOPUOLELTA PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA 4 5 ULKOSEINÄ- JA ALAPOHJARAKENTEEN LIITTYMÄ TIILIEN SAUMAT IKKUNAPENKIN JA IKKUNARAKENTEEN LIITTYMÄ PILARIN JA ULKOSEINÄRAKENTEEN LIITTYMÄ PILARIN JA VÄLISEINÄRAKENTEEN LIITTYMÄ Merkkiainekoe on tehty vetylaitteella ja kaasuanalysaattorilla. Mittaus on tehty asetuksella, jossa kaikki kuvassa ilmoitetut havainnot ovat merkittäviä. 6 PATTERINKANNAKE Hämeenkylän koulu tila 8 Varistontie, Vantaa. kerros HK LIITE.8

27 KÄYTÄVÄN ALAPOHJAN MERKKIAINEKOE MERKINTÖJEN SELITYKSET: MERKKIAINEKAASU MAATÄYTTÖÖN MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: VÄLISEINÄ- JA ALAPOHJARAKENTEEN LIITTYMÄ OVEN KARMIN JA ALAPOHJAN LIITTYMÄ SÄHKÖKOURUN SISÄLLÄ OLEVAT LÄPIVIENNIT ALAPOHJAAN Alapohjarakenne oli käytävätilaan päin 0- Pascalia alipaineinen. Merkkiainekoe on tehty vetylaitteella ja kaasuanalysaattorilla. Mittaus on tehty asetuksella, jossa kaikki kuvassa ilmoitetut havainnot ovat merkittäviä. Hämeenkylän koulu käytävä 47 Varistontie, Vantaa. kerros HK LIITE.9

28 ULKOSEINÄN MERKKIAINEKOE Periaatekuva, ei mittakaavassa. MERKINTÖJEN SELITYKSET: MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTETILAAN ULKOPUOLELTA TIILIEN SAUMAT 0- Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA 4 5 IKKUNAPENKIN JA IKKUNARAKENTEEN LIITTYMÄ PILARIN JA ULKOSEINÄRAKENTEEN LIITTYMÄ REIKÄ SEINÄSSÄ PATTERINKANNAKE Merkkiainekoe on tehty vetylaitteella ja kaasuanalysaattorilla. Mittaus on tehty asetuksella, jossa kaikki kuvassa ilmoitetut havainnot ovat merkittäviä. 5-7 Pa Hämeenkylän koulu luokka 0 Varistontie, Vantaa. kerros HK LIITE.0

29 ULKOSEINÄN MERKKIAINEKOE Pa Periaatekuva, ei mittakaavassa. MERKINTÖJEN SELITYKSET: MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTETILAAN ULKOPUOLELTA TIILIEN SAUMAT 0- Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA IKKUNAPENKIN JA IKKUNARAKENTEEN LIITTYMÄ PATTERIKANNAKE 4 ULKOSEINÄ- JA ALAPOHJARAKENTEEN LIITTYMÄ Merkkiainekoe on tehty vetylaitteella ja kaasuanalysaattorilla. Mittaus on tehty asetuksella, jossa kaikki kuvassa ilmoitetut havainnot ovat merkittäviä. Hämeenkylän koulu luokka 008 Varistontie, Vantaa. kerros HK LIITE.

30 ULKOSEINÄN MERKKIAINEKOE.0.04 ppm 5 ppm 4 ppm ppm 5 ppm 4 ppm 90 ppm 7 ppm 90 ppm 40 ppm ppm -6 ppm ppm 0 ppm 7 ppm ppm Periaatekuva, ei mittakaavassa. 8-9 Pa MERKINTÖJEN SELITYKSET: MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 0- Pa MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTETILAAN ULKOPUOLELTA PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA 4 xx ppm ULKOSEINÄ- JA LATTIARAKENTEEN LIITTYMÄ ULKOSEINÄ- JA IKKUNARAKENTEEN LIITTYMÄ ULKOSEINÄ- JA PILARIRAKENTEEN LIITTYMÄ TIILIEN SAUMAT MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: - 0,0,0 ppm - pitoisuus vähäinen, -, 0,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, - 0, 50,0 ppm - pitoisuus suuri, - yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri. Hämeenkylän koulu luokka 064 Varistontie, Vantaa. kerros EKu LIITE.

31 ULKOSEINÄN MERKKIAINEKOE.0.04 ppm 4 ppm 80 ppm 9 ppm 60 ppm 8 ppm 4 ppm ppm 7 ppm 5 ppm 60 ppm 54 ppm 70 ppm 7 ppm 90 ppm 5 ppm 60 ppm 80 ppm 5 ppm 97 ppm Periaatekuva, ei mittakaavassa ppm ppm - Pa 80 ppm MERKINTÖJEN SELITYKSET: MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 0- Pa MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTETILAAN ULKOPUOLELTA PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA ULKOSEINÄ- JA PILARIRAKENTEEN LIITTYMÄ ULKOSEINÄ- JA IKKUNARAKENTEEN LIITTYMÄ TIILIEN SAUMAT xx ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: - 0,0,0 ppm - pitoisuus vähäinen, -, 0,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, - 0, 50,0 ppm - pitoisuus suuri, - yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri. Hämeenkylän koulu luokka 060 Varistontie, Vantaa. kerros EKu LIITE.

32 IKKUNATTOMAN ULKOSEINÄN MERKKIAINEKOE ppm Periaatekuva, ei mittakaavassa. 0 ppm - Pa MERKINTÖJEN SELITYKSET: MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTETILAAN ULKOPUOLELTA ULKOSEINIEN LIITTYMÄ Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: 0- Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA xx ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA - 0,0,0 ppm - pitoisuus vähäinen, -, 0,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, - 0, 50,0 ppm - pitoisuus suuri, - yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri. Hämeenkylän koulu luokka 060 Varistontie, Vantaa. kerros EKu LIITE.4

33 ALAPOHJAN MERKKIAINEKOE ppm 580 ppm 45 ppm 4-5 ppm 9 ppm ppm - Pa MERKINTÖJEN SELITYKSET: 0- Pa MERKKIAINEKAASU ALAPOHJAAN PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: xx ppm ALAPOHJAN JA SEINÄN LIITTYMÄ ALAPOHJAN JA PILARIN LIITTYMÄ PITOISUUDET OVAT TODENNÄKÖISESTI PERÄISIN EDELLISESTÄ MITTAUKSESTA, JOSSA KAASU JOHDETTIIN ULKOSEINÄN ERISTETILAAN, (LIITE.). MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: - 0,0,0 ppm - pitoisuus vähäinen, -, 0,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, - 0, 50,0 ppm - pitoisuus suuri, - yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri. Hämeenkylän koulu luokka 060 Varistontie, Vantaa. kerros EKu LIITE.5

34 RUOKALAN ALAPOHJAN MERKKIAINEKOE ppm 0 ppm MERKINTÖJEN SELITYKSET: MERKKIAINEKAASU MAATÄYTTÖÖN MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: VIEMÄRIN LÄPIVIENTI ALAPOHJAN JA PILARIN LIITTYMÄ xx ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla: - 0,0,0 ppm - pitoisuus vähäinen, -, 0,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen, - 0, 50,0 ppm - pitoisuus suuri, - yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri. Hämeenkylän koulu Varistontie, Vantaa Ruokasali. kerros EKu LIITE.6

35 Paine-ero [Pa] Sweco 0,0 Pa PE: Luokan 05 ja ulkoilman välinen paine-ero Kymmenen minuutin keskiarvo 0,0 Pa 0,0 Pa 0,0 Pa -0,0 Pa -0,0 Pa Tila on alipaineinen, kun paine-ero on negatiivinen. -0,0 Pa Aika Varistontie, Vantaa Liite 4.

36 Paine-ero [Pa] Sweco 0,0 Pa PE: Luokan 0 ja ulkoilman välinen paine-ero Kymmenen minuutin keskiarvo Tila on alipaineinen, kun paine-ero on negatiivinen. 0,0 Pa 0,0 Pa 0,0 Pa -0,0 Pa -0,0 Pa 9.0 klo. -.0 klo.6 loggeri on hetkellisesti tukkeutunut (esim. kovan sateen johdosta). -0,0 Pa Aika Varistontie, Vantaa Liite 4.

37 Paine-ero [Pa] Sweco 0,0 Pa PE: Luokan 0 ja käytävän välinen paine-ero Kymmenen minuutin keskiarvo 0,0 Pa 0,0 Pa 0,0 Pa -0,0 Pa -0,0 Pa Tila on alipaineinen, kun paine-ero on negatiivinen. -0,0 Pa Aika Varistontie, Vantaa Liite 4.

38 Paine-ero [Pa] Sweco 0,0 Pa PE4: Luokan 008 ja ulkoilman välinen paine-ero Kymmenen minuutin keskiarvo 0,0 Pa 0,0 Pa 0,0 Pa -0,0 Pa -0,0 Pa Tila on alipaineinen, kun paine-ero on negatiivinen. -0,0 Pa Aika Varistontie, Vantaa Liite 4.4

39 Paine-ero [Pa] Sweco 0,0 Pa PE5: Luokan 5 ja ulkoilman välinen paine-ero Kymmenen minuutin keskiarvo 0,0 Pa 0,0 Pa 0,0 Pa -0,0 Pa -0,0 Pa Tila on alipaineinen, kun paine-ero on negatiivinen. -0,0 Pa Aika Varistontie, Vantaa Liite 4.5

40 Paine-ero [Pa] Sweco 0,0 Pa PE6: Luokan 060 ja ulkoilman välinen paine-ero Kymmenen minuutin keskiarvo 0,0 Pa 0,0 Pa 0,0 Pa -0,0 Pa -0,0 Pa Tila on alipaineinen, kun paine-ero on negatiivinen. -0,0 Pa Aika Varistontie, Vantaa Liite 4.6

41 Paine-ero [Pa] Sweco 0,0 Pa PE7: Luokan 060 ja käytävän välinen paine-ero Kymmenen minuutin keskiarvo 0,0 Pa 0,0 Pa 0,0 Pa -0,0 Pa -0,0 Pa Tila on alipaineinen, kun paine-ero on negatiivinen. -0,0 Pa Aika Varistontie, Vantaa Liite 4.7

42 Paine-ero [Pa] Sweco 0,0 Pa PE8: Luokan 0 ja ulkoilman välinen paine-ero Kymmenen minuutin keskiarvo 0,0 Pa 0,0 Pa 0,0 Pa -0,0 Pa -0,0 Pa Tila on alipaineinen, kun paine-ero on negatiivinen. -0,0 Pa Aika Varistontie, Vantaa Liite 4.8

43 Paine-ero [Pa] Sweco 0,0 Pa PE9: Luokan 0 ja ulkoilman välinen paine-ero Kymmenen minuutin keskiarvo Tila on alipaineinen, kun paine-ero on negatiivinen. 0,0 Pa 0,0 Pa 0,0 Pa -0,0 Pa -0,0 Pa 9.0 klo klo. 6 loggeri on hetkellisesti tukkeutunut (esim. kovan sateen johdosta). -0,0 Pa Aika Varistontie, Vantaa Liite 4.9

44 Paine-ero [Pa] Sweco 0,0 Pa PE0: Luokan 040 ja ulkoilman välinen paine-ero Kymmenen minuutin keskiarvo 0,0 Pa 0,0 Pa 0,0 Pa -0,0 Pa -0,0 Pa Tila on alipaineinen, kun paine-ero on negatiivinen. -0,0 Pa Aika Varistontie, Vantaa Liite 4.0

45 Hiilidioksidipitoisuus [ppm] Sweco 00 CO : Luokkatilan hiilidioksipitoisuudet Aika Varistontie, Vantaa Liite 5.

46 Hiilidioksidipitoisuus [ppm] Sweco 00 CO : Luokkatilan 0 hiilidioksipitoisuudet Aika Varistontie, Vantaa Liite 5.

47 Hiilidioksidipitoisuus [ppm] Sweco 00 CO : Luokkatilan 060 hiilidioksipitoisuudet Aika Varistontie, Vantaa Liite 5.

48 Hiilidioksidipitoisuus [ppm] Sweco 00 CO 4: Luokkatilan 0 hiilidioksipitoisuudet Aika Varistontie, Vantaa Liite 5.4

49 Hiilidioksidipitoisuus [ppm] Sweco 00 CO 5: Luokkatilan 040 hiilidioksipitoisuudet Aika Varistontie, Vantaa Liite 5.5

50 KUVAKOOSTE Hämeenkylän koulu Liite Kuvat,. Käytävässä 47 havaittiin mikrobiperäistä hajua. Haju paikannettiin sähkökourun ja lattian liittymään. Merkkiainekokeella todettiin merkittävä ilmavuoto em. kohdasta. Käytävässä oli lasketun kattorakenteen sisällä tiivistämättömiä läpivientejä välipohjaan ja pinnoittamatonta mineraalivillaa. Käytävän yläpuolella on. kerroksen käytävää ja opetusvälinetilaa. Lasketun katon sisällä ei havaittu mikrobiperäistä hajua. Kuvat,4. Kuraattorin huoneessa 8 havaittiin mikrobiperäistä hajua. Haju paikannettiin metallisen listan alle. Listaa avattaessa haju voimistui. Listan alta otetusta materiaalimikrobinäytteestä todettiin ohjearvot ylittävä pitoisuus sädesieniä. Muovimatto oli paikoin irti alustasta. Sweco Rakennetekniikka

51 KUVAKOOSTE Hämeenkylän koulu Liite Kuvat 5, 6. Tutkituissa luokkatiloissa oli paljon pölyä harvoin siivottavilla pinnoilla ja listojen vierustoilla mahdollista mikrobikasvustoa ja paljon likaa. Kuvat ovat kotitalousluokasta 060. Siivouksen tasoa tulisi tehostaa. Yläpölyjen (kaappien ja lamppujen päällystät) kattava siivous vähintään kerran vuodessa ja kiinnitettävä enemmän huomiota listojen vierustoihin ja nurkkiin normaalissa siivouksessa. Kuvat 7, 8. Luokkatiloissa 0 ja 05 havaittiin voimakasta viemäristä tulevaa hajua. Luokassa 0 havaittiin voimakasta hajua.0 ja luokassa 05 kemikaalimaista hajua 6.0 ja 7.0. Alan asiantuntijan tulisi selvittää viemäriongelma, koska se käyttäjien mukaan on jatkuvaa. Sweco Rakennetekniikka

52 KUVAKOOSTE Hämeenkylän koulu Liite Kuvat 9, 0,,. Äidinkielen siiven käytävällä havaittiin mikrobiperäistä hajua. Käytävässä vanhan putkikanaalin kohdalla on kaksi tarkistusluukkua. Luukuissa oli viemäreiden tarkistusputkia. Luokkatilan 5 kohdalla olevasta luukusta havaittiin voimakasta mikrobiperäistä hajua ja luokkatilan kohdalla olevasta luukusta lievää mikrobiperäistä hajua. Luukkuja ei ollut tiivistetty, ilma virtasi luukuista käytävään päin noin pascalin paineella. Putkikanaalissa mahdollisesti olevat epäpuhtaudet pääsevät siirtymään käytävä- ja luokkatiloihin. Luukut suositellaan tiivistettäväksi. Sweco Rakennetekniikka

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Hiekkaharjun koulu Liite 1 Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3 Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite 77.0709 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 28.2.2014 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Katja Tähtinen Raatihuoneenkatu 9, 2. krs, PL 84 13101 Hämeenlinna katja.tahtinen@hameenlinna.fi Tiedoksi: kari.ahonen@hameenlinna.fi, petri.yla-murto@hameenlinna.fi

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 13.3.2013 Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13, 01300 Vantaa Sähköposti: jouni.rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Orvokkitien koulu, Orvokkitie 15, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN

Lisätiedot

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 TUTKIMUSSELOSTUS 22500325.069 2016-6-30 Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 Tutkimuskohde: Kartanonkosken koulu Tilkuntie 5, Vantaa Tilaaja: Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja

Lisätiedot

PS2 PS1 MERKINTÖJEN SELITYKSET: PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET. Ankkalammen päiväkoti Metsotie 27, Vantaa LIITE

PS2 PS1 MERKINTÖJEN SELITYKSET: PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET. Ankkalammen päiväkoti Metsotie 27, Vantaa LIITE PS2 PS MERKINTÖJEN SELITYKSET: PS PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET Ankkalammen päiväkoti Metsotie 27, Vantaa 2.0.203 OK LIITE ULKOSEINÄRAKENTEEN MERKKIAINEKOE 23.9.203 3 22 ppm 2 2-28 ppm 4 4 5-4 ppm

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 17.8.2017 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Mika Metsäalho PL 84, 13101 Hämeenlinna Sähköposti: mika.metsaalho@hameenlinna.fi Kohde Ojoisten lastentalo, Mäyräntie

Lisätiedot

ILMATIIVEYSTUTKIMUS 51392.62 25.3.2014. Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.

ILMATIIVEYSTUTKIMUS 51392.62 25.3.2014. Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa. 539.6 5.3.04 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 3 0300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Martinlaakson koulu ILMATIIVEYSTUTKIMUS MERKKIAINEKOKEET JA VUOTOLUKUMITTAUS TULOSTEN

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA 7.0.05 Sisältö LÄHTÖTIEDOT YLEISTÄ KOHTEESTA 3 HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA 3 3. SISÄILMAN HAIHTUVAT

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA KOSTEUSKARTOITUS

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA KOSTEUSKARTOITUS TUTKIMUSSELOSTUS KOSTEUSKARTOITUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA 25.11.2015 Sisältö 1 LÄHTÖTIEDOT 2 2 YLEISTÄ KOHTEESTA 2 3 HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA 2 3.1 PINTAKOSTEUSKARTOITUS 2 3.2

Lisätiedot

TIIVEYS- JA PAINESUHDE TUTKIMUS

TIIVEYS- JA PAINESUHDE TUTKIMUS Projekti 51292.35 RATAS PRO RAKENNETEKNIIKKA TALOTEKNIIKKA SISÄILMA TIIVEYS- JA PAINESUHDE TUTKIMUS Avoin päiväkoti Majakka Maalinauhantie 7, Vantaa 23.4.2012, muutos A 2 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde Avoin

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13, Vantaa sähköposti:

Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13, Vantaa sähköposti: 557.8.8.0 Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie, 000 Vantaa sähköposti: jouni.rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Hämeenkylän koulu, RAKENTEIDEN ILMATIIVEYDEN LAADUNVARMISTUS KORJAUSTEN JÄLKEEN

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

RAKENNETIIVEYS TUTKIMUS

RAKENNETIIVEYS TUTKIMUS Projekti 539.40 RATAS PRO RAKENNETEKNIIKKA TALOTEKNIIKKA SISÄILA RAKENNETIIVEYS TUTKIUS Varistontie, Vantaa 5.5.0 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde Varistontie, 0660 Vantaa Tilaaja Vantaan tilakeskus Jouni Räsänen

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS VARISTON OPETUSPISTE, VARISTONTIE 1, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 51392.81

TUTKIMUSSELOSTUS VARISTON OPETUSPISTE, VARISTONTIE 1, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 51392.81 TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS VARISTON OPETUSPISTE, VARISTONTIE, VANTAA 59.8 9..04 Sisältö LÄHTÖTIEDOT YLEISTÄ KOHTEESTA HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA. PINTAKOSTEUSKARTOITUS.

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS SOTUNGIN KOULU, SOTUNGINTIE 19, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

TUTKIMUSSELOSTUS SOTUNGIN KOULU, SOTUNGINTIE 19, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS SOTUNGIN KOULU, SOTUNGINTIE 19, VANTAA 6.2.2015 Sisältö 1 LÄHTÖTIEDOT 2 2 YLEISTÄ KOHTEESTA 2 3 HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA 3 3.1 PINTAKOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

SISÄILMAN LAATUTUTKIMUS

SISÄILMAN LAATUTUTKIMUS 4.11.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMAN LAATUTUTKIMUS TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS LEPPÄKORVEN HAMMASHOITOLA SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

TUTKIMUSSELOSTUS LEPPÄKORVEN HAMMASHOITOLA SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS LEPPÄKORVEN HAMMASHOITOLA 8..04 Sisältö LÄHTÖTIEDOT YLEISTÄ KOHTEESTA 3 HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA 3 3. PINTAKOSTEUSKARTOITUS JA VIILTOMITTAUKSET

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 24.8.2012 Vantaan kaupunki Tilakeskus Ulla Lingnell Kielotie 13, 01300 Vantaa ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimuskohde Hevoshaan koulu, Hevoshaantie 17, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Ismontie, Vantaa Liite 1 5139.39 Rakennusmateriaalien mikrobit, suoraviljelysmenetelmä 1 Tutkimuksessa selvitettiin, ovatko epäillyistä rakenteista otettujen materiaalinäytteiden mikrobimäärät

Lisätiedot

Liikuntasalin merkkiainekokeet

Liikuntasalin merkkiainekokeet Kuva: Fonecta, kartat Liikuntasalin merkkiainekokeet Seutulan koulu, Katriinantie 60 Vantaa 7.9.03 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 08765-9 Viikinkaari a www.ssm.fi 00790

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS. Sisäilma- ja kosteustekniset tutkimukset. 1 Lähtötiedot. 2 Tutkimuksen tarkoitus ja sisältö. 3 Rakenteet

TUTKIMUSSELOSTUS. Sisäilma- ja kosteustekniset tutkimukset. 1 Lähtötiedot. 2 Tutkimuksen tarkoitus ja sisältö. 3 Rakenteet TUTKIMUSSELOSTUS Jukka Saari, Ulla Lignell Vantaan kaupunki, Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa jukka.saari@vantaa.fi, ulla.lignell@vantaa.fi Sisäilma- ja kosteustekniset tutkimukset Kohde: Rekolan koulun

Lisätiedot

KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS KAIVOKSELAN PÄIVÄKOTI 9.9.2014 Sisältö 1 LÄHTÖTIEDOT 2 2 YLEISTÄ KOHTEESTA 2 3 TULOSTEN ARVIOINTI 3 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 5 5 JATKOTOIMENPITEIDEN ARVIOINTI 6 6 LIITTEET

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 0.3.03 Mäntsälän kunta Tekniset palvelut, toimitilapalvelut Jukka Nissinen Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä Sähköposti: jukka.nissinen@mantsala.fi Tutkimuskohde Ehnroosin koulu, Nordenskiöldintie, Mäntsälä

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 539.07.7.03 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 3 0300 Vantaa Sähköposti: jouni.rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Pähkinärinteen koulu, SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS SISÄILMAN LAATU,

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 29.6.202 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Petri Ylämurto Raatihuoneenkatu 9, PL 84 30 Hämeenlinna Sähköposti: petri.ylamurto@hameenlinna.fi Tutkimuskohde Hätilän koulu, Viertokatu,

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 29.2.204 5392.80 Ulkoseinä- ja alapohjarakenteiden liittymien ilmatiiveyden tarkastus Aika: 29.2.204 Tutkimuskohde:, Tiiviystutkimus merkkiaineella Tutkimuksen tekijät: Juha Tanner Tehtävä

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS..205 035.025 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, Tilahallinta, Rakennusten kunnossapito Kielotie 3, 0300 Vantaa jouni.rasanen@vantaa.fi

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 3.5.08 5006-08 Mika Metsäalho Kaupunkirakenne / Tilapalvelut PL 84 (Kasarmikatu 3, 3. krs) 30 Hämeenlinna mika.metsaalho@hameenlinna.fi Kohde: Ilmarila, SISÄILMAN LAADUN LISÄSELVITYKSET,

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 19.3.2013 Vantaan tilakeskus Hankepalvelut, rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 3, Vantaa 01300 Vantaa Sähköposti: ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimuskohde Hiekkaharjun koulu, Talkootie 33, Vantaa SISÄILMASTO-

Lisätiedot

KUNTOTUTKIMUS ULKOSEINÄ- JA YLÄPOHJARAKENTEIDEN TIIVEYS

KUNTOTUTKIMUS ULKOSEINÄ- JA YLÄPOHJARAKENTEIDEN TIIVEYS Projekti 539.36 RATAS PRO RAKENNETEKNIIKKA TALOTEKNIIKKA SISÄILA KUNTOTUTKIUS ULKOSEINÄ- JA YLÄPOHJARAKENTEIDEN TIIVEYS Kaivokselan koulu 7.4.0 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde Tilaaja Tutkimusryhmä Kaivokselan

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 5392.46 9..202 Vantaan tilakeskus Ulla Lignell Kielotie 3, 0300 Vantaa Sähköposti: ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimuskohde Simonkylän koulu, Koivukyläntie 52, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 21.3.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos Tiedoksi Ilmari Viljanen/Espoon kaupunki Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 22500344.030 1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus

Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Martinlaakson koulu, nuorisotila Martinlaaksonpolku 4, Vantaa 11.4.2014 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 0871165-9 Viikinkaari

Lisätiedot

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu RTA2-loppuseminaari 8.6.2017 Saarijärven Keskuskoulu Lähtötiedot Kohde on valmistunut vuonna 1966. Kerrosala 4 334 m2. Laajamittainen

Lisätiedot

SISÄILMASTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 23.5.2014 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Martinlaakson koulu SISÄILMASTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS KOSTEUSKARTOITUS JA RAKENTIDEN

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 11.4.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

MUISTIO AP14_ tila 1176 Hakamäki & Tanner tila 1181 Hakamäki & Tanner tila 1172 Hakamäki & Tanner

MUISTIO AP14_ tila 1176 Hakamäki & Tanner tila 1181 Hakamäki & Tanner tila 1172 Hakamäki & Tanner MUISTIO 2.7.205 AP4_7035.027 Vantaan kaupunki Jussi-Pekka Sojakka Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, Tilahallinta, Rakennusten kunnossapito Kielotie 3, 0300 Vantaa Ulkoseinä-,

Lisätiedot

Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus

Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Länsi-Vantaan perheneuvola ja Musiikkiopisto Patotie 2, Vantaa 9.12.2013 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 0871165-9 Viikinkaari

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 51452.30 SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Porvoon keskuskoulu Aleksanterinkatu 25, Porvoo 24.6.2014 SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 3 LÄHTÖTIEDOT 3 1. YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN SEURANTATUTKIMUS

SISÄILMAN LAADUN SEURANTATUTKIMUS KARTANONKOSKEN YHTENÄISKOULU JA PÄIVÄKOTI TILKUNTIE 5, VANTAA Sweco Ratamestarinkatu 7a P.O. Box 88 FI-00521 Helsinki, Finland Telephone +358 207 393 300 Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Reg.no: 2635440-5

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Varia Rälssitie 13, Vantaa Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus

Sisäilmatutkimus. Varia Rälssitie 13, Vantaa Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus Sisäilmatutkimus Varia Rälssitie 13, Vantaa 13.1.2014 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 0871165-9 Viikinkaari 2 a www.ssm.fi 00790 Helsinki puh. 0207 393 300 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS

SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS Projekti SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS Havukosken koulu Tarhakuja 2, 01360 VANTAA 25.3.2014 2 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde aja Tutkimusryhmä Havukosken koulu Tarhakuja 2, 01360 VANTAA Vantaan keskus, Hankepalvelut,

Lisätiedot

LAAJAVUOREN KOULU TIIVISTYSKORJAUSTEN TARKASTELU MERKKIAINEKOKEELLA

LAAJAVUOREN KOULU TIIVISTYSKORJAUSTEN TARKASTELU MERKKIAINEKOKEELLA Merkkiainekoeraportti 1 1 (6) Tilaaja: ISS Palvelut Oy Juha Leppälä Rajatorpantie 8 A 01600 VANTAA LAAJAVUOREN KOULU TIIVISTYSKORJAUSTEN TARKASTELU MERKKIAINEKOKEELLA Aika: 21.7.2011 Paikka: Laajaniityntie

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

M ATK-luokka Yhteensä Aspergillus versicolor Penicillium sp. steriilit hiivat Yhteensä Rhinocladiella sp.

M ATK-luokka Yhteensä Aspergillus versicolor Penicillium sp. steriilit hiivat Yhteensä Rhinocladiella sp. Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Merkkiainetutkimus. Hakunilan koulu Hiirakkotie Vantaa

Merkkiainetutkimus. Hakunilan koulu Hiirakkotie Vantaa Merkkiainetutkimus Hiirakkotie 9 01200 Vantaa 2 Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastus merkkiainekaasun avulla 1. Kohdetiedot Jouni Räsänen, Vantaan kaupunki, Vantaa Hiirakkotie 9 01200 Vantaa 2. Tutkijat

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 3.5.208 2250062-028 Mika Metsäalho Kaupunkirakenne / Tilapalvelut PL 84 (Kasarmikatu 23, 3. krs) 30 Hämeenlinna mika.metsaalho@hameenlinna.fi Kohde: Metsola, Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

NÄSIN TERVEYSASEMA VANHAN TUBI-SAIRAALAN JA HAMMASHOITOLAN SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELI HAKAMÄKI, DI

NÄSIN TERVEYSASEMA VANHAN TUBI-SAIRAALAN JA HAMMASHOITOLAN SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELI HAKAMÄKI, DI NÄSIN TERVEYSASEMA VANHAN TUBI-SAIRAALAN JA HAMMASHOITOLAN SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELI HAKAMÄKI, DI 1 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Vanha tubi-sairaala ja hammashoitola Tutkimuksen tarkoitus

Lisätiedot

Tiivistystyön laadunvarmistus merkkiaineella

Tiivistystyön laadunvarmistus merkkiaineella TUTKIMUSSELOSTUS 50065.0 Porvoon Kaupunki, tilapalvelut Pekka Koskimies pekka.koskimies@porvoo.fi Tiivistystyön laadunvarmistus merkkiaineella Kohde: Kevättuulen päiväkoti, Sammontie 6, 0650 Porvoo Aika

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI / VALKEAVUOREN KOULUN A- JA B-RAKENNUKSET SEURANTAMITTAUKSET JA MERKKIAINETUTKIMUKSET ja

KAARINAN KAUPUNKI / VALKEAVUOREN KOULUN A- JA B-RAKENNUKSET SEURANTAMITTAUKSET JA MERKKIAINETUTKIMUKSET ja Raportti 1 (7) Kaarinan kaupunki Mirka Salonen KAARINAN KAUPUNKI / VALKEAVUOREN KOULUN A- JA B-RAKENNUKSET SEURANTAMITTAUKSET JA MERKKIAINETUTKIMUKSET 21.12.2018 ja 21.2.2019 1 Lähtötilanne ja tutkimusmenetelmät

Lisätiedot

Finnmap Consulting Oy SSM

Finnmap Consulting Oy SSM 1 Idänpuoleinen rakennusosa Liikuntasali Idänpuoleinen rakennusosa Kirjasto Liikuntasali Kuvat 1, 2. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää os. Varistontie 3, Vantaa sijaitsevan koulurakennuksen

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS PORTAAN KOULU, TAMMELA

TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS PORTAAN KOULU, TAMMELA TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS PORTAAN KOULU, TAMMELA 500708.001 0.5.016 Sisältö 1 YLEISTIEDOT 3 KÄYTETYT MITTA- JA NÄYTTEENOTTOLAITTEET 3 3 YHTEENVETO JA TOIMENPIDESUOSITUKSET

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5 HB Sisäilmatutkimus Oy 29.12.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus / Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Leppäkorven

Lisätiedot

KORJAUSTARVEARVIO 52182.38 17.1.2014

KORJAUSTARVEARVIO 52182.38 17.1.2014 52182.38 17.1.2014 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Katja Tähtinen Raatihuoneenkatu 9, 2. krs, PL 84 13101 Hämeenlinna katja.tahtinen@hameenlinna.fi Tutkimuskohde Nummen koulu, Kylätie

Lisätiedot

VOC , PUHKA. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. Analyysivastaukset IQS,

VOC , PUHKA. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. Analyysivastaukset IQS, TESTAUSSELOSTE 2012-6366 1(5) Tilaaja 1944433-0 Indoor Quality Service Oy Puhka Aki Tiilenpolttajankuja 5 A 01720 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 26.04.2012 Kellonaika 09.28 Vastaanotettu

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 20.5.2019 SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Kuva: Google MYLLYMÄEN KOULU VANHA PORVOONTIE 21, MÄNTSÄLÄ 22501945-004 Sweco Yhteenveto Tutkimuskohteena on Mäntsälän Myllymäen

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa HB Sisäilmatutkimus Oy 2.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa Johdanto Tutkimuksen kohteena on Kulomäen koulun

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/7 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Peter Backman Raportti Kohde: Toimeksianto: Kvarnbergsgatan 18 06100 Borgå Kartoitus Tutkimus pvm: 7.8.2015 Läsnäolijat: Tomas Backman Raportointi pvm: 24.8.2015

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 1.2.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos 225003.0 Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 21.3.2019 22500344 051 Elisa Vene Tilakeskus -liikelaitos Espoon kaupunki Kohde Pohjois-Tapiolan koulu, Louhentien rakennus, Sepontie 4, Espoo SISÄILMAN LAADUN MITTAUS JA PAINESUHTEIDEN

Lisätiedot

KARTOITUSRAPORTTI. Asematie Vantaa 1710/

KARTOITUSRAPORTTI. Asematie Vantaa 1710/ Asematie 7 01300 Vantaa 1710/6416 26.3.2018 2 KOHDETIEDOT... 3 LÄHTÖTIEDOT... 4 RAKENTEET... 4 SUORITETUT TYÖT SEKÄ HAVAINNOT... 4 KÄYTETTY MITTAKALUSTO... 4 MITTAUSPÖYTÄKIRJA... 5 YHTEENVETO... 7 3 KOHDETIEDOT

Lisätiedot

Tutkimuksen tekijät: Tommi Neuvonen, Tuomas Hintikka, Finnmap Consulting Oy / Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu

Tutkimuksen tekijät: Tommi Neuvonen, Tuomas Hintikka, Finnmap Consulting Oy / Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Projektinumero: 51579.55 Tilaaja: Porvoon kaupunki, Tilakeskus Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Tekninen isännöitsijä Pekka Koskimies Sähköposti: pekka.koskimies@porvoo.fi Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastus

Lisätiedot

Sami Isoniemi, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

Sami Isoniemi, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy TUTKIMUSSELOSTUS 22500365-012 Pekka Koskimies Porvoon kaupunki Tekniikankaari 1, 06100 Porvoo Pekka.Koskimies@porvoo.fi Paine-ero seuranta Kohde: Aleksanterinkatu 25, 06100 Porvoo Aika: 6.-13.3.2017 mittaus

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 5392.5 22.0.203 Vantaan tilakeskus Ulla Lignell Kielotie 3 0300 Vantaa Sähköposti: ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimuskohde Hämeenkylän koulu, SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSTEN TARKOITUS

Lisätiedot

SISÄILMAN VOC- MÄÄRITYKSET JA LATTIAMATERIAALIEN EMISSIOT. Kivistön koulu Vanha Nurmijärventie VANTAA

SISÄILMAN VOC- MÄÄRITYKSET JA LATTIAMATERIAALIEN EMISSIOT. Kivistön koulu Vanha Nurmijärventie VANTAA Vanha Nurmijärventie 132 01700 VANTAA SISÄILMAN VOC- MÄÄRITYKSET JA LATTIAMATERIAALIEN EMISSIOT 27.9.2011 Työn:o 31 6404 Ins. Sami Mustajoki DI Antti Souto 1 (9) Vanha Nurmijärventie 132 01700 VANTAA Työn:o

Lisätiedot

HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA

HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA RAPORTTI Sivu 1 / 6 HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ,

Lisätiedot

Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus

Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Sipoon Talman koulussa suoritettiin laaja sisäilmaston tekninen kuntotutkimus marraskuu

Lisätiedot

Hyvinvointikeskus Kunila

Hyvinvointikeskus Kunila Hyvinvointikeskus Kunila Jari Harju RTA 2 27.4.2017 Johdanto Tutkimuskohde on 1953 rakennettu tiilirunkoinen rakennus Laajennettu 1993 Korjattu vuosina 1993, 1998, 2003 ja 2008 Kuntoarvio 2011 Laaja peruskorjaus

Lisätiedot

Näytteen ottaja Järvelä Merja VOC Knuuttilan pk Seinäjoki, JÄRVELÄ. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Näytteen ottaja Järvelä Merja VOC Knuuttilan pk Seinäjoki, JÄRVELÄ. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-600 1(7) Tilaaja 2029286-4 Thermopolis Oy Järvelä Merja Valtuustontie 2 62100 LAPUA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 02.01.2013 Kellonaika Vastaanotettu 11.01.2013 Kellonaika

Lisätiedot

Näytteen ottaja Pesonen Riikka, MetropoliLab Oy 15 20 91 230 / Ulla Lignell. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Näytteen ottaja Pesonen Riikka, MetropoliLab Oy 15 20 91 230 / Ulla Lignell. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-9653 1(9) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut Maksaja Vantaan kaupunki Kielotie 13 PL 6007 01300 VANTAA 00021 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/7 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Peter Backman Raportti Kohde: Toimeksianto: Kvarnbergsgatan 18 06100 Borgå Kosteuskartoitus Tutkimus pvm: 19.2.2015 Läsnäolijat: Huoltomies Tomas Backman Raportointi

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Pekka Koskimies p

Yhteyshenkilö: Pekka Koskimies p Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki/ Pekka Koskimies Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Tilaaja: Läsnäolijat: TOLKKISTEN KOULU Palomäentie 5 06750 TOLKKINEN Kosteuskartoitus. Porvoon Kaupunki

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2015-25587 1(9) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki ympäristöterveydenhuolto Grönberg Kari Maksaja Vantaan kaupunki Ympäristökeskus Pakkalankuja 5 PL 6007 01510 VANTAA 00021 LASKUTUS Näytetiedot

Lisätiedot

TILAN 1.21 ALAPOHJAN MERKKIAINETUTKIMUS

TILAN 1.21 ALAPOHJAN MERKKIAINETUTKIMUS TILAN. ALAPOHJAN MERKKIAINETUTKIMUS 7..6 MERKKIAINEKAASU MAATÄYTTÖÖN SISÄKAUTTA ALAPOHJAN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄ ALAPOHJAN JA VÄLISEINÄN LIITTYMÄ - Pa mitattiin alapohjan ja huonetilan välisenä maatäyttöön

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 22.8.2017 Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, Rakennusten kunnossapito Vantaan Kaupunki ulla.lignell@vantaa.fi Kohde Kartanonkosken päiväkoti, tilat

Lisätiedot

Unajan koulu Laivolantie Unaja

Unajan koulu Laivolantie Unaja NÄYTTEENOTTO JA PAINE-EROSEURANTAMITTAUS Unajan koulu Laivolantie 10 26910 Unaja 1 Sisällys 1. YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3 1.2 Tilaaja... 3 1.3 Näytteidenoton ja mittauksen suorittaja... 3 1.4 Näytteenotto-

Lisätiedot

PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS

PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS 12.3.2019 Elisa Vene 225003-06 Tilapalvelut-liikelaitos PL 6200 0200 ESPOON KAUPUNKI Kohde Rehtorintien koulu, Rehtorintie 11, Espoo SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

Tutkimuksen tekijät: Tommi Neuvonen, Miika Virtanen Finnmap Consulting Oy / Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu

Tutkimuksen tekijät: Tommi Neuvonen, Miika Virtanen Finnmap Consulting Oy / Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Projektinumero: 51579.55 Tilaaja: Porvoon kaupunki, Tilakeskus Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Tekninen isännöitsijä Pekka Koskimies Sähköposti: pekka.koskimies@porvoo.fi Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastus

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS Sivu 1 / 6 SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS MATTILAN PÄIVÄKOTI Hirsitie 2, 04340 Tuusula 1.4.2012 TILAAJA: Pertti Elg, Rakennusmestari, Tuusulan kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen, Jakitec Ky Sivu

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS SEUTULAN KOULU, KATRIINANTIE 60,VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS AP14_70135.039

TUTKIMUSSELOSTUS SEUTULAN KOULU, KATRIINANTIE 60,VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS AP14_70135.039 TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS SEUTULAN KOULU, KATRIINANTIE 60,VANTAA 11.12.2015 Sisältö 1 LÄHTÖTIEDOT 2 2 YLEISTÄ KOHTEESTA 2 3 HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA 3 3.1

Lisätiedot

Arkistokuva. VOC-näytteiden ottaminen. Seppo Rantanen, Tuukka Korhonen

Arkistokuva. VOC-näytteiden ottaminen. Seppo Rantanen, Tuukka Korhonen Vastaanottaja: Sivuja:1/12 Padasjoen kunta Seppo Rantanen Arkistokuva Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Pappilanmäen koulu Puistotie 8 17500 Padasjoki VOC-näytteiden ottaminen Tilaaja: Seppo Rantanen

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Pekka Koskimies Raportti Kohde: Toimeksianto: Mika Waltarinkatu 12 06100 Porvoo Kosteuskartoitus Tutkimus pvm: 21.3, 23.3 ja 29.3.2016 Läsnäolijat: Jens Ståhls

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, VANTAA

SISÄILMATUTKIMUS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, VANTAA 16.9.2013 SISÄILMATUTKIMUS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, 01200 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Sami Heikkilä p. 040 662 3036 sami.heikkila@delete.fi Delete Tutkimus Oy Puh. 010 656 1000 Alv.

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Pekka Koskimies puh Olli Kontinen, Rehtori puh Frej Andersson, Kiinteistönhoitaja puh.

Yhteyshenkilö: Pekka Koskimies puh Olli Kontinen, Rehtori puh Frej Andersson, Kiinteistönhoitaja puh. Sivuja:1/6 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki Pekka Koskimies Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Tilaaja: Läsnäolijat: Isännöitsijä: HINTHAARAN KOULU Koulutie 26 07110 HINTHAARA Varastohuoneen 221 kartoitus.

Lisätiedot

Arkistokuva Raportti Työnumero:

Arkistokuva Raportti Työnumero: Sivuja:1/12 Vastaanottaja: Kärkölän kunta Jukka Koponen Virkatie 1 16600 Järvelä Arkistokuva Raportti Työnumero: 051621700090 Kohde: Toimeksianto: Vuokkoharjun koulu Koulutie 18 16600 Järvelä -VOC-ilma

Lisätiedot

HARJURINTEEN KOULU/UUSI OSA. Tapani Moilanen Ryhmäpäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm

HARJURINTEEN KOULU/UUSI OSA. Tapani Moilanen Ryhmäpäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm HARJURINTEEN KOULU/UUSI OSA Tapani Moilanen Ryhmäpäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm 24.1.2017 2 TUTKIMUKSET, syksy 2017 Tutkimusten tarkoitus Tutkimusten tarkoituksena oli selvittää syitä joilla

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-11787 1(11) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut Maksaja Vantaan kaupunki Kielotie 13 PL 6007 01300 VANTAA 00021 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte

Lisätiedot

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne Yhteenveto 28.6.2017 Pekka Wallenius Viimeisimmät tutkimukset Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus, Sweco Oy, 2.2.2017 Kosteusmittaus ja mikrobitutkimus,

Lisätiedot

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia Tiedotustilaisuus 24.11.2014 Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia Sisäolosuhteisiin vaikuttavat useat eri tekijät: lämpö-, kosteus-, valaistus-

Lisätiedot

Arkistokuva Raportti Työnumero: VOC-ilma ja materiaalinäytteiden ottaminen

Arkistokuva Raportti Työnumero: VOC-ilma ja materiaalinäytteiden ottaminen Sivuja:1/9 Vastaanottaja: Kärkölän kunta Jukka Koponen Virkatie 1 16600 Järvelä Arkistokuva Raportti Työnumero: 051621700090 Kohde: Toimeksianto: Vuokkoharjun koulu Koulutie 18 16600 Järvelä VOC-ilma ja

Lisätiedot