Biologinen tieto palvelemaan tehokkaammin kalakantojen arviointia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Biologinen tieto palvelemaan tehokkaammin kalakantojen arviointia"

Transkriptio

1 Biologinen tieto palvelemaan tehokkaammin kalakantojen arviointia Atso Romakkaniemi, Sakari Kuikka, Henni Pulkkinen ja Rebecca Whitlock EU:n 7 puiteohjelman ECOKNOWS-projekti

2 1,2,3,4,...

3 Eläinten, varsinkaan kalojen määrää luonnossa ei koskaan tunneta täysin tarkasti kalaa Kalojen määrä ajankohtana X alueella Y

4 Mitä vaihteluväli määräarviossa tarkoittaa? Mihin se perustuu? kalaa Kalojen määrä ajankohtana X alueella Y

5 Todennäköisyys Mitäpä jos arvion määrästä voisi esittää näin: Todellinen 10%:n 50:50 mahdollisuudet lukumäärä todennäköisyys on että todennäköisimmin todellinen määrä että todellinen on näillä tätä tienoilla suurempi tai lukumäärä pienempi on (mediaani) tätä pienempi Todennäköisyysjakauma Kalojen määrä ajankohtana X alueella Y

6 Perinteiset kalakantojen arviointimenetelmät tiukasti standardoituja + Menetelmä tunnetaan ja tiedetään aina ilman erillisiä selityksiä + Aineistojen muokkaaminen kanta-arviota varten selkeää ja rutiininomaista - Kohteena olevasta kalakannasta vain tietyt aineistot käytössä (yleensä saalis jaettuna vuosittain ikäryhmäkohtaisiksi kplmääriksi) muut aineistot joko hyvin vähän tai ei ollenkaan käytössä - Muu relevantti biologinen tieto esim. läheisten alueiden samanlaisista kalakannoista täysin hyödyntämättä - Tuloksiin sisältyvää epävarmuutta ei kyetä arvioimaan

7 Miksi arviointimenetelmiin tarvitaan muutosta ja miksi juuri nyt? E P Ä V A R M U U S Y H T D I I E S T T O ÄM J E I N NE N TEK NII KKA Epäonnistumiset perinteisillä menetelmillä (toisinaan ) Epävarmuuden (riskien) huomioon ottaminen tullut yhä ajankohtaisemmaksi: varovaisuusperiaate, vähimmäistavoitteet kantojen tilaan, heikosti tunnettujen lajien sivusaaliit, ekosysteemivaikutusten huomioon ottaminen jne. Enemmän ja useammanlaista käyttökelpoista tietoa on kertynyt Esim. kalastuslain uudistus: miten vastata haasteeseen kestävän kalastuksen määrittämiseksi Suomen järvessä/lammessa ja niitä yhdistävissä joissa? Tilastollinen menetelmä on olemassa Tietokoneiden laskentateho alkaa olla riittävä

8 Bayesilainen tilastotiede Teoreettinen pohja ~ yhtä vanha ja tutkittu kuin ns. klassisella tilastotieteellä Tilastollista päättelyä aineistoista taustatietojen avulla: ennakkotiedon ja havaintojen yhdistäminen Monenlaista informaatiota voidaan formaalisti yhdistää samaan analyysiin Tuloksena todennäköisyyksiä eri hypoteeseille: todennäköisyysjakauma, todennäköisyyksien/riskien kvantifiointi Soveltaminen mm. kalakantamalleissa

9 Ennakkotieto Malli siitä mitä havainnot kertovat Tiedon määrä kasvaa Päivitetty tieto Ennakkotieto Päivitetty tieto Ennakkotieto Päivitetty tieto Uusia havaintoja Malli siitä mitä havainnot kertovat Uusia havaintoja Malli siitä mitä havainnot kertovat Uusia havaintoja 1. tutkimus 2. tutkimus 3. tutkimus

10

11 ECOKNOWS-projekti ( ) kehittää kalakantamallitusta Bayeslaskennalla Parannetaan ekosysteemi- ja biologisen tiedon käyttöä kalataloustieteessä ja kalakantojen hoidossa Vahvistetaan perinteisen biologisen tietämyksen ja kalakanta-arvioinnin yhteyttä (esim. ennakkotiedot kalojen kasvusta, lisääntymisestä, eliniän pituudesta ja näiden välisistä yhteyksistä) Lisätään laajojen biologisten ja ympäristöaineistojen sekä tutkimusjulkaisuista tehtyjen tietokantojen, mm. FishBase (www.fishbase.org) ja ICESin tietokannat, suoraa hyödyntämistä Etsitään parempia ratkaisuja helposti ymmärrettäviksi, yleistettäviksi kalakantojen tavoitetiloiksi

12 ECOKNOWS -tutkimuskonsortio Helsingin yliopisto (koordinaattori) RKTL Kansainvälinen merentutkimusneuvosto eli ICES FishBase Information and Research Group, Inc., Filippiinit/Saksa Aristotle University, Kreikka Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Espanja Instituto Español de Oceanografía, Espanja Marine Institute, Irlanti Imperial College London, Iso-Britannia Department of Fisheries and Oceans, Kanada Svenska Lantbruksuniversitet, Ruotsi Institut National de la Recherche Agronomique, Ranska Agrocampus OUEST, Ranska 12

13 Projektin työpaketit (WP) WP1: Projektin hallinnointi WP2: Kirjallisuuskatsaus kalakanta-arvionnista: nykymenetelmien ongelmakohdat ja uusien ratkaisumallien suuntaviivat WP3: Uusien arviointimenetelmien kehittäminen WP4: Esimerkkitapaukset joihin sovelletaan uusia menetelmiä WP5: Uusien menetelmien mukanaan tuomien vaikutusten arviointi päätöksenteossa WP6: Nettipohjaisten tiedon arkistoinnin ja analyysityökalujen kehittäminen ennakkotiedon kokoamiseksi WP7: Tiedotus 13

14 Silakka ja silli Katkarapu Lohi Kummeliturska Sekalajikalastukset Itämerellä (kuha, siika, taimen, hauki, ahven) ja Välimerellä Sardelli

15 Selkämeren silakka Uuden populaatiomallin käyttö klassisessa tapauksessa, laajempi ennakkotietojen hyväksikäyttö ja silakkakantaan vaikuttavien ympäristö- ym. tekijöiden huomioon ottaminen Eri pyydysten selektiivisyydet Kaikuluotaus- ja koetroolausaineistot Hylkeiden aiheuttama predaatio Ennakkotieto kutukannan ja jälkeläisten välisistä yhteyksistä (muut silakka/sillikannat) Ympäristöolosuhteiden (meriveden lämpötila ja eläinplanktonin määrä) vaikutus lisääntymistulokseen 15

16 Sekalajikalastus Saaristomerellä Uuden populaatiomallin yhtäaikainen käyttö usealle lajille: pyynnin voimakkuuden ja eri pyydysten selektiivisyyden yleisvaikutukset eri lajeista saataville saalistasoille, kestävän kalastuksen tunnusmerkit Vähän tutkimusaineistoja ainakin osasta lajeja kaiken olemassa olevan tiedon käyttö tärkeää Eri pyydysten selektiivisyydet lajikohtaisten kasvuerojen eliniän pituuden vaikutus siihen mitä populaation osaa kalastetaan, miten suhteutuu MSY:iin Eri lajeilla eri koko ja ikä sukukypsymiseen lajikohtaisia vaikutuksia lisääntyvän populaation runsauteen Ympäristöolosuhteiden vaikutus lisääntymistulokseen Voidaanko löytää hyviä toimintamalleja sekalajikalastukselle 16

17 Lohi Pääpaino Pohjois-Atlantin lohikanta-arvioinnin kehittämisessä: P- Atlantin lohiarviointi samankaltaisemmaksi Itämeren arvioinnin kanssa P-Atlantin lohelle uusi populaatiomalli, jossa otetaan huomioon lohen elinkierto, kantadynamiikka ja epävarmuudet aiempaa paremmin Itämeren lohikantamallia kehitetään hieman eteenpäin, yhteisiä ratkaisuja samanlaisiin ongelmiin P-Atlantin kanssa Lisääntymisdynamiikasta meta-analyysi hyödynnetään samaa ennakkotietoa lisääntymisjokien lohen tuotantokyvystä ja siihen liittyvistä tekijöistä

18 Kiitokset! EU:n 7 puiteohjelman ECOKNOWS-projekti

Euroopassa. nro 14. Syvänmerenkalastus EU vahvistaa säännöt. Vierailu Kööpenhaminassa ICES kulissien takana

Euroopassa. nro 14. Syvänmerenkalastus EU vahvistaa säännöt. Vierailu Kööpenhaminassa ICES kulissien takana Kalastus Euroopassa Euroopassa ISSN 1606-0873 nro 14 Lokakuu 2 0 0 2 Asiakirjat Syvänmerenkalastus EU vahvistaa säännöt Vierailu Kööpenhaminassa ICES kulissien takana Syvänmeren lajit Tuottajaorganisaatio

Lisätiedot

Yhteistyö ja kiistat avomerikalastuksessa *

Yhteistyö ja kiistat avomerikalastuksessa * Kansantaloudellinen aikakauskirja 96. vsk. 4/2000 Marko Lindroos Yhteistyö ja kiistat avomerikalastuksessa * MARKO LINDROOS Centre for Fisheries Economics Norwegian School of Economics and Business Administration

Lisätiedot

Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen. Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta

Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen. Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta eri toimialoilla 62011 Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? - yhteenveto

Lisätiedot

Kansallinen kalatiestrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 8.3.2012

Kansallinen kalatiestrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 8.3.2012 Kansallinen kalatiestrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 8.3.2012 Tiivistelmä Maa- ja metsätalousministeriö käynnisti kansallisen kalatiestrategian valmistelun asettamalla 2.10.2009 laajapohjaisen kehittämisryhmän.

Lisätiedot

Tiedon merkitys kalavesillä

Tiedon merkitys kalavesillä Tiedon merkitys kalavesillä VILLE SALONEN Joensuun yliopisto, maantieteen laitos Tieto on oleellinen seikka kalavesillä. Havaitsin tämän toimiessani kymmenen vuotta kalatalousneuvojana. Erityisesti tietoa

Lisätiedot

Sodankylän kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma

Sodankylän kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma Sodankylän kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 2008 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto.....2 1. SELVITYSOSA... 3 1.1 Kuvailulehti... 3 1.2 Yleiskuvaus alueesta... 4 1.3 Kalavedet... 4 1.3.1 Veden laatu...

Lisätiedot

Kuhan kalastuksen ohjaus ja sen ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset sisävesillä

Kuhan kalastuksen ohjaus ja sen ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset sisävesillä RKTL:n työraportteja 43/214 Kuhan kalastuksen ohjaus ja sen ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset sisävesillä Tekijät: Jukka Ruuhijärvi 2), Mikko Olin 1), Tommi Malinen 1), Pasi Ala-Opas

Lisätiedot

ONKO TYÖMARKKINOILLA TILAA KAIKILLE? Katsaus erityisryhmiin kohdistetun politiikan tuloksiin ja haasteisiin

ONKO TYÖMARKKINOILLA TILAA KAIKILLE? Katsaus erityisryhmiin kohdistetun politiikan tuloksiin ja haasteisiin ONKO TYÖMARKKINOILLA TILAA KAIKILLE? Katsaus erityisryhmiin kohdistetun politiikan tuloksiin ja haasteisiin Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 22/2014 RITA ASPLUND PERTTI KOISTINEN

Lisätiedot

Kustannus-hyötyanalyysi julkisessa päätöksenteossa: esimerkkinä alueellistamisen arviointi. Heikki Pursiainen

Kustannus-hyötyanalyysi julkisessa päätöksenteossa: esimerkkinä alueellistamisen arviointi. Heikki Pursiainen Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 2/2014 Kustannus-hyötyanalyysi julkisessa päätöksenteossa: esimerkkinä alueellistamisen arviointi Heikki Pursiainen Poliittisen päätöksenteon taustalla olevat

Lisätiedot

Jonna Käpylä Henna Salonius TASKUKIRJA. Tiedän, siis johdan.

Jonna Käpylä Henna Salonius TASKUKIRJA. Tiedän, siis johdan. Tampereen teknillinen yliopisto TIETOJOHTAMISEN TUTKIMUSKESKUS NOVI Jonna Käpylä Henna Salonius Tietojohtajan TASKUKIRJA Tietojohtamisen näkökulmia aluekehittämiseen Tiedän, siis johdan. Tietojohtajan

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS Marina Kinnunen MUUTOSPROSESSI JA SEN HALLITSEMINEN Case vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käyttöönottoprosessi Vaasan keskussairaalassa

Lisätiedot

Yhteislupa-alue sisävesiammattikalastuksen kehitysmallina

Yhteislupa-alue sisävesiammattikalastuksen kehitysmallina Opinnäytetyö (AMK) Kala- ja ympäristötalous 2010 Mikko Tommila Yhteislupa-alue sisävesiammattikalastuksen kehitysmallina esiselvitys Puulan ammattikalastuksen yhteislupa-aluehankkeelle 2 OPINNÄYTETYÖ (AMK)

Lisätiedot

Suomen lajitietokeskus tehokas ratkaisu tutkimuksen ja hallinnon tietotarpeisiin

Suomen lajitietokeskus tehokas ratkaisu tutkimuksen ja hallinnon tietotarpeisiin T i e t o j a k o o n! Suomen lajitietokeskus tehokas ratkaisu tutkimuksen ja hallinnon tietotarpeisiin Leif Schulman Tietoa eliölajeista tarvitaan yhä useammin paitsi tutkimuksen ja opetuksen myös päätöksenteon

Lisätiedot

Kalojen ja sulkasääsken toukkien runsaus Hiidenvedellä vuonna 2007

Kalojen ja sulkasääsken toukkien runsaus Hiidenvedellä vuonna 2007 Kalojen ja sulkasääsken toukkien runsaus Hiidenvedellä vuonna 27 Tommi Malinen Mika Vinni Antti Tuomaala Pekka Antti-Poika Helsingin yliopisto bio- ja ympäristötieteiden laitos/ akvaattiset tieteet Syvyys

Lisätiedot

Terveyden oikeudenmukaisuuden lisääminen koko elinkaaren kattavilla toimilla Yhteenveto DRIVERS-projektin tuloksista ja suosituksista

Terveyden oikeudenmukaisuuden lisääminen koko elinkaaren kattavilla toimilla Yhteenveto DRIVERS-projektin tuloksista ja suosituksista Terveyden oikeudenmukaisuuden lisääminen koko elinkaaren kattavilla toimilla Yhteenveto DRIVERS-projektin tuloksista ja suosituksista DRIVERS on EuroHealthNetin koordinoima ja se on saanut rahoitusta Euroopan

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Määritelmiä Laadullinen tutkimus voidaan määritellä eri tavoin eri lähtökohdista Voidaan esimerkiksi korostaa sen juuria antropologiasta

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

MIKSI MURROSIKÄINEN LUOPUU LIIKUNNASTA?

MIKSI MURROSIKÄINEN LUOPUU LIIKUNNASTA? MIKSI MURROSIKÄINEN LUOPUU LIIKUNNASTA? Liikunta-aktiivisuuden väheneminen murrosiässä Tuula Aira, Lasse Kannas, Jorma Tynjälä, Jari Villberg ja Sami Kokko Miksi lapset ja nuoret katoavat liikuntaja urheiluseuroista

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Sitran teknologia-arviointihanke Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Osaraport t i 1 Jarmo Viteli (toim.), Seppo

Lisätiedot

Hiidenveden kunnostus- ja hoitosuunnitelma -Osa II ravintoketjukunnostus

Hiidenveden kunnostus- ja hoitosuunnitelma -Osa II ravintoketjukunnostus Hiidenveden kunnostus 2012-2015 -hanke Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Hiidenveden kunnostus- ja hoitosuunnitelma -Osa II ravintoketjukunnostus Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti

Lisätiedot

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025 Alue- ja toimialatarkastelu Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 62/2009 jari järvinen samuli leveälahti työvoimasta vuosina 2007 2025 Alue-

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Mikä kirjallisuuskatsaus?

Mikä kirjallisuuskatsaus? ARI SALMINEN Mikä kirjallisuuskatsaus? Johdatus kirjallisuuskatsauksen tyyppeihin ja hallintotieteellisiin sovelluksiin VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA OPETUSJULKAISUJA 62 JULKISJOHTAMINEN 4 VAASA 2011 III

Lisätiedot

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta 5.5.2011 Sari Karttunen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö

Lisätiedot

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA 1 1 JOHDANTO 3 1.1 Arktinen alue ja Suomi 3 1.2 Arktisen alueen globaali merkitys 4 2 HAURAS ARKTINEN LUONTO 7 2.1 Ilmastonmuutos 7 2.2 Ympäristön saastuminen 8 2.3 Luonnon monimuotoisuus

Lisätiedot

EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu

EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu 1 EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu Maarit Lindström, Martti Nyberg, Pekka Ylä-Anttila Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA (Sarja B 220) Kustantaja: Taloustieto Oy Helsinki 2006

Lisätiedot

Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN

Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN 19.5.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 LAADULLINEN VAI MÄÄRÄLLINEN?... 2 2 TUTKIMUSPROSESSI... 3 2.1 Suunnittelu... 3 2.2 Toteutus... 5 3 EI-KOKEELLINEN TUTKIMUSASETELMA...

Lisätiedot

2.3 Vuorovaikutus ja yhteistyö

2.3 Vuorovaikutus ja yhteistyö 2.3 Vuorovaikutus ja yhteistyö Tällä keskustelualueella pohdittiin seuraavia aiheita: Vastuualueet Tulisiko vastuunjakoa selkeyttää, esim. milloin ja minkälaisista tehtävistä paikalliset kantavat vastuuta?

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot