PALVELUSETELIN ARVON MÄÄRÄYTYMINEN / PÄIVÄHOITO / ALKAEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUSETELIN ARVON MÄÄRÄYTYMINEN / PÄIVÄHOITO / 1.1.2013 ALKAEN"

Transkriptio

1 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta PALVELUSETELIN ARVON MÄÄRÄYTYMINEN / PÄIVÄHOITO / ALKAEN 197/08/2010 Ptltk 120 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä ( /569) tuli voimaan Palveluseteli voidaan myöntää lain mukaan joko tasasuuruisena tai tulosidonnaisena. Tasasuuruinen palveluseteli voidaan rinnastaa yksityisen hoidon tukeen ja tulosidonnainen palveluseteli ostopalveluun. Kummassakin tapauksessa asiakkaan ohjaus ja neuvonta, palveluntuottajien hyväksyntä, palvelusetelin myöntäminen, tuottajien laskujen maksaminen, toiminnan valvonta ym. tulevat kunnan tehtäväksi. Palvelusetelijärjestelmä perustuu kunnan, asiakkaan ja palveluntuottajan yhteistyöhön. Kunta päättää palvelusetelin käyttöönotosta hyväksyy palveluntuottajat arvioi asiakkaan palvelutarpeen ja palvelusetelin soveltuvuuden siihen myöntää palvelusetelin ja määrittää palvelusetelin voimassaoloajan, käyttötarkoituksen ja arvon opastaa asiakasta palvelusetelin käytössä tiedottaa asiakkaalle palveluntuottajista ja palvelujen sisällöstä maksaa palveluntuottajalle laskun mukaan palvelusetelin arvoon asti Asiakas ottaa yhteyttä kuntaan päivähoidon tarpeestaan valitsee kunnan tarjoamista palveluvaihtoehdoista palvelusetelin antaa palvelusetelin myöntämiseen tarvittavat tiedot valitsee palvelun tuottajan tekee sopimuksen palvelutuottajan kanssa palvelusta maksaa palvelun omavastuuosuuden voi vaihtaa tuottajaa voi tehdä tarvittaessa muistutuksen tai kantelun tarkistaa palvelusetelin voimassaolon ja sisällön Palveluntuottaja tekee asiakkaan kanssa sopimuksen palvelusta tuottaa palvelusetelipäätöksessä määritellyn palvelun raportoi kunnalle sovitulla tavalla laskuttaa kuntaa laskuttaa asiakkaalta omavastuuosuuden Esiopetus ei ole sosiaalihuoltolain mukaista toimintaa, siieikäisiihen myöntää sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan palvelusetelilain mukaista palveluseteliä. Perusopetuslaki (628/1998) sisältää säännökset oppivelvollisuudesta ja oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna järjestettävästä maksuttomasta

2 esiopetuksesta. Toimintatavat: Perhe ottaa yhteyttä tarvitessaan päivähoitoa. Mikäli perhe on päätynyt päivähoidon vaihtoehdoista palvelusetelillä hankittavaan yksityiseen päivähoitoon, Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen varhaiskasvatuspalvelujen tulosalueella tehdään päätös myönnettävästä palvelusetelistä, määritetään sen arvo ja huolehditaan sen maksatuksesta. Tarvittaessa perheelle voidaan palveluohjauksessa suositella palveluseteliä tai esittää vaihtoehtona kunnan omaa tuottamaa päivähoitoa. Asiakkaalla ei kuitenkaan ole oikeutta vaatia palveluseteliä, vaan asiakkaalle soveltuvasta palvelusta päättää kunta. Kunnalla on velvollisuus tiedottaa perheille palvelusetelillä saatavissa olevasta palvelutarjonnasta. Palveluseteli myönnetään hyväksyttyyn yksityiseen päiväkotiin hoidettavaksi menevästä lapsesta, joka on oikeutettu lasten päivähoidosta annetun lain 11 a :n mukaiseen päivähoitoon. Siiliset-perusturvatoimiala vastaa yksityisten päivähoitopaikkojen hyväksymisestä ja valvonnasta. Yksityisen päivähoidon valvontaa säätelee laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta. Lain tarkoituksena on turvata asiakkaan asema ja varmistaa yksityisten sosiaalipalvelujen laatu. Myös päivähoitolaki ja -asetus säätelevät yksityistä päivähoitoa. Näissä säädetään muun muassa yksityisen päivähoidontuottajan ilmoitusvelvollisuudesta, kunnan tarkastusvelvollisuudesta koskien sitä, että päivähoitopaikka ja siellä annettava hoito vastaavat päivähoidolle asetettuja terveydellisiä ja muita vaatimuksia. Kunnan tehtävänä on palveluja ostaessaan tai tuotantoa tukiessaan huolehtia, että hoito on laadukasta ja hinta vertailukelpoinen kunnan tuottaman päivähoidon kanssa. Velvoite valvontaan säilyy myös palveluseteliä käytettäessä. Palvelusetelin kattohinnat ja ehdot: vuotiaan lapsen kokopäivähoidosta päiväkodissa on 830 /kk (kerroin 1) - alle 3 vuotiaan lapsen kokopäivähoito päiväkodissa on 1450 /kk (kerroin 1.75) vuotiaan lapsen osapäivähoito (5 tuntia tai alle) päiväkodissa 450 /kk (kerroin 0.54) - alle 3 vuotiaan lapsen osapäivähoito päiväkodissa 790 /kk (kerroin 0.95) -1-5 vuotiaan lapsen kokopäivähoito perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäivähoidossa 715 /kk (kerroin 1) vuotiaan osapäivähoito perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäivähoidossa 385 /kk (kerroin 0.54) Perheelle myönnettävän palvelusetelin suuruus on euromäärä, joka saadaan, kun hyväksytystä kattohinnasta vähennetään asiakasmaksu, jonka perhe maksaisi lapsen kunnallisesta päivähoidosta. Palveluntuottaja perii päiväkotihoidossa perheen kanssa sopimansa asiakasmaksun. Palveluseteli myönnetään vähintään kuukauden kestävään hoitosuhteeseen.

3 Lapsen aloittaessa tai lopettaessa hoidon kesken kuukauden, hinta lasketaan kalenteripäivien mukaisesti. Hoidon tarpeen muutos (esimerkiksi kokopäivähoito/vähäisempi tarve) otetaan huomioon, jos muutos kestää vähintään 3 kuukautta. Esimerkki palvelusetelin arvon laskemisesta: Perheen yksi alle 3-vuotias lapsi on yksityisessä päiväkodissa joka päivä yli 5 tuntia. Lapsen laskennallinen päivähoitomaksu on 233 euroa kuukaudessa. Päiväkotipaikan kattohinta on yksityisessä päiväkodissa 1450 euroa kuukaudessa, jolloin perheen palvelusetelin arvo on 1450 euroa euroa = 1217 euroa, joka summa maksetaan palvelun tuottajalle. Palvelun tuottaja perii perheeltä määrittelemänsä päivähoitomaksun. Muutosten vaikutus palveluseteliin palveluseteli myönnetään niiltä kuukausilta, jolloin lapsi tosiasiallisesti käyttää päivähoitopaikkaa (jos lapsi on koko kalenterikuukauden poissa, palveluseteliä ei myönnetä) jos kesä-, heinä- tai elokuussa lapsi käyttää enintään puolet kuukauden hoitopäivistä, palvelusetelin arvo puolittuu palveluseteliä ei myönnetä, jos perhe sanoo päivähoitopaikan irti esim. kesäloman aikana jos lapsi tarvitsee päivähoitoa 12 kk vuodessa, palveluseteli myönnetään koko ajalle palveluntarpeen muutokset tehdään kahdeksi kuukaudeksi ( alkaen 12pv/kk ja 16 pv/kk muutokset), muutokset astuvat voimaan seuraavan kuukauden alussa päiväkotihoidossa palvelusetelin arvoa tarkistetaan seuraavan kuukauden alusta, kun lapsi täyttää 3 vuotta jos lapsi aloittaa tai lopettaa hoidon kesken kuukauden, palveluseteli lasketaan kuukauden kalenteripäivien mukaan (jakaja 20 päivää) hoitosuhteen päättymisestä toimitetaan vanhempien ja palveluntuottajan kirjallinen ilmoitus päivähoitotoimistoon palvelusetelin arvoa tarkistetaan, jos perheen tulot muuttuvat 10 %:lla, kun perhekoossa tapahtuu muutoksia tai lainsäädäntö tai perusturvalautakunnan päätökset palvelusetelistä muuttuvat palvelusetelin kattohinta sidotaan vuotuiseen sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksiin ja se tarkistetaan vuosittain alkaen Päätösehdotus Perusturvalautakunta päättää hyväksyä palvelusetelin kattohinnat ja muut ehdot seuraavan esityksen mukaisesti: 3-5 vuotiaan lapsen kokopäivähoidosta päiväkodissa on 830 /kk (kerroin 1) alle 3 vuotiaan lapsen kokopäivähoito päiväkodissa on 1450 /kk (kerroin 1.75) 3-5 vuotiaan lapsen osapäivähoito (5 tuntia tai alle) päiväkodissa 450 /kk (kerroin 0.54) alle 3 vuotiaan lapsen osapäivähoito päiväkodissa 790 /kk (kerroin 0.95) 1-5 vuotiaan lapsen kokopäivähoito perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäivähoidossa 715 /kk (kerroin 1)

4 1-5 vuotiaan osapäivähoito perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäivähoidossa 385 /kk (kerroin 0.54) Perheelle myönnettävän palvelusetelin suuruus on euromäärä, joka saadaan, kun hyväksytystä kattohinnasta vähennetään asiakasmaksu, jonka perhe maksaisi lapsen kunnallisesta päivähoidosta. Palveluntuottaja perii päiväkotihoidossa perheen kanssa sopimansa asiakasmaksun. Palveluseteli myönnetään vähintään kuukauden kestävään hoitosuhteeseen. Lapsen aloittaessa tai lopettaessa hoidon kesken kuukauden, hinta lasketaan kalenteripäivien mukaisesti. Hoidon tarpeen muutos (esimerkiksi kokopäivähoito/vähäisempi tarve) otetaan huomioon, jos muutos kestää vähintään 3 kuukautta. Lisäksi perusturvalautakunta päättää muutosten vaikutuksesta palveluseteliin seuraavasti: palveluseteli myönnetään niiltä kuukausilta, jolloin lapsi tosiasiallisesti käyttää päivähoitopaikkaa (jos lapsi on koko kalenterikuukauden poissa, palveluseteliä ei myönnetä) jos kesä-, heinä- tai elokuussa lapsi käyttää enintään puolet kuukauden hoitopäivistä, palvelusetelin arvo puolittuu palveluseteliä ei myönnetä, jos perhe sanoo päivähoitopaikan irti esim. kesäloman aikana jos lapsi tarvitsee päivähoitoa 12 kk vuodessa, palveluseteli myönnetään koko ajalle palveluntarpeen muutokset tehdään kahdeksi kuukaudeksi ( alkaen 12pv/kk ja 16 pv/kk muutokset), muutokset astuvat voimaan seuraavan kuukauden alussa päiväkotihoidossa palvelusetelin arvoa tarkistetaan seuraavan kuukauden alusta, kun lapsi täyttää 3 vuotta jos lapsi aloittaa tai lopettaa hoidon kesken kuukauden, palveluseteli lasketaan kuukauden kalenteripäivien mukaan (jakaja 20 päivää) hoitosuhteen päättymisestä toimitetaan vanhempien ja palveluntuottajan kirjallinen ilmoitus päivähoitotoimistoon palvelusetelin arvoa tarkistetaan, jos perheen tulot muuttuvat 10 %:lla, kun perhekoossa tapahtuu muutoksia tai lainsäädäntö tai perusturvalautakunnan päätökset palvelusetelistä muuttuvat palvelusetelin kattohinta sidotaan vuotuiseen sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksiin ja se tarkistetaan vuosittain alkaen Päätös Keskustelun kuluessa Raija Hassinen esitti, että asia jätetään pöydälle perhepäivähoitajien palkkauksen, työolojen ja rekrytoinnin selvittämistä varten sekä muiden kuntien palvelusetelin lain ( /569) mukaisten hintojen selvittämistä varten. Esitystä kannattivat Veijo Aallosvirta ja Marjatta Parviainen. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty päätösehdotuksesta poikkeva kannatettu esitys, on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja esitti suoritettavaksi kädennostoäänestyksen siten, että ensin nostavat kätensä ylös ne, jotka kannattavat päätösehdotusta, ja sitten ne, jotka kannattavat Raija Hassisen tekemää esitystä. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä päätösehdotusta kannattivat Raimo Korhonen ja Pekka Tiihonen. Raija Hassisen tekemää esitystä kannattivat Liisa

5 Väätäinen, Kari Ojala, Raija Hassinen, Veijo Aallosvirta, Marjatta Parviainen, Matti Solehmainen, Ritva Asikainen ja Erkko Nykänen. Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen Raija Hassisen tekemän ehdotuksen äänin 8-2. Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Arja Kekoni, Ptltk 130 Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan jättää päivähoidon palvelusetelin arvon määräytymistä koskevan pykälän pöydälle perhepäivähoitajien palkkauksen, työolojen ja rekrytoinnin selvittämistä varten sekä muiden kuntien palvelusetelin lain mukaisten ( /569) hintojen selvittämistä varten. Omassa kodissa työskentelevien perhepäivähoitajien työoloja ja palkkausta on selvitetty Siilinjärvellä viimeksi kaikkia hoitajia (63 työntekijää) koskevalla kyselyllä syksyllä Sosiaalilautakunta on käsitellyt kyselyn tuloksia Kyselyssä todettuja epäkohtia on korjattu joko paikallisesti tai valtakunnallisesti mm. seuraavilla toimenpiteillä: sosiaalilautakunnan päätöksen mukaisesti Siilinjärvellä perhepäivähoitajalta ostetaan asetuksen mukaiset hoitopaikat (enintään 4,5 paikkaa) koko toimintavuodeksi ( ). Voimassa olevan työehtosopimuksen mukaan palkka tulisi tarkistaa joka kerta, kun esim. lapsi jää pois, eikä uutta löydy tilalle. Nilsiässä ja Maaningalla toimitaan voimassa olevan sopimuksen mukaisesti, jolloin hoitajien palkkataso saattaa jäädä suhteessa hoidettaviin lapsiin pienemmäksi kuin Siilinjärvellä. Perhepäivähoitajien tehtävien vaativuuden arviointi ja palkkojen harmonisointiesitykset ovat parhaillaan valmistelussa. Harmonisoinnista aiheutuva kustannuslisäys ei ole mukana talousarvioesityksessä vuodelle työnantaja korvaa täysmääräisesti perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittamisesta aiheutuvat kustannukset. Ammattitutkinnon suorittaminen vaikuttaa palkkaa korottavasti (12,93/lapsi/kk). työnantaja tukee esim. tänä vuonna perhepäivähoitajien liikuntaryhmää perhepäivähoidon varahoito on siirtynyt pääsääntöisesti joko päiväkoteihin tai perhepäivähoidon ryhmäpisteisiin, jotta hoitajien lapsiryhmän koko ja hoitopäivän pituus pysyy asianmukaisena tulee valtakunnallisesti voimaan 8 tunnin työpäivä; 40 tunnin työviikko. Työaika on tällä hetkellä 43,25 tuntia viikossa. Työaikauudistus tuo mukanaan haasteen löytää sellaisia hoitolapsia, joiden hoitopäivän pituus on 8 tuntia päivässä, koska se on vanhemmilla yleisin työpäivän pituus, jonka lisäksi lapsen hoitopäivän pituuteen vaikuttavat vanhempien työmatkat. Perhepäivähoitajia rekrytoidaan ilmoittamalla työvoimahallinnon sivuilla sekä sanomalehdissä. Viime aikaiset ilmoitukset ovat tuottaneet 1-2 hakijaa, jotka ovat olleet ensisijaisesti kiinnostuneita työskentelystä päiväkodissa tai perhepäivähoidon ryhmäpisteessä. Mm. perhekulttuurin muutos on vaikuttanut siten, että omassa kodissa työskentely ei ole nuorille ihmisille houkutteleva vaihtoehto. Perhepäivähoitajan työn kiinnostavuuden vähentyminen on

6 nähtävissä valtakunnallisesti. Tehtyjen selvitysten perusteella lain mukainen palveluseteli on tällä hetkellä käytössä Kallion peruspalvelukeskuksessa ja kokeiluluonteisesti Turun päiväkotihoidossa. Kalliossa palvelusetelin hinta alle 3-vuotiaan hoidosta on 1074 /kk ja yli 3-vuotiaan 716, perhepäivähoito 625 ja ryhmäpäivähoito 822. Turussa palvelusetelin kattohinta yli 3-vuotiaan hoidosta on 740 /kk. Hinta perustuu v tilinpäätökseen. Alle 3-vuotiaan kattohinta samoin perustein on 1110 /kk. Tampere, Oulu, Vantaa ja Espoo valmistelevat päivähoidon palvelusetelikokeilua. Kuopion seudun työvaliokunnassa, jossa Siilinjäven kunnanjohtaja on jäsenenä, on keskusteltu otettavaksi käyttöön seudullisesti yhtenäisiä palvelusetelihintoja. Kuopion päivähoidon toteuttaa sivistystoimi ja siellä on otettu alkaen käyttöön liitteen mukainen palveluraha kattohintoineen. Palvelurahan ja -setelin kriteerit eivät ole yhteismitalliset. Palvelurahan suuruuden kunta voi itse määritellä. Palveluseteli perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä ( /569). Siilinjärven kunta ostaa päivähoidon palveluita Kuopion kaupungilta * alle 3 vuotiaan kokopäivähoidosta päiväkodissa 1237 /kk * 3-5 vuotiaan lapsen kokopäivähoidosta päiväkodissa 888 /kk * kokopäivähoito perhepäivähoidossa 797 /kk Siilinjärven kunta ostaa palveluita yksityiselta palveluntuottajalta * alle 1 vuotiaan kokopäivähoidosta päiväkodissa 1000 /kk * 1-3 vuotiaan kokopäivähoidosta päiväkodissa on 920 /kk * 3-5 vuotiaan lapsen kokopäivähoidosta päiväkodissa on 860 /kk Palvelusetelin hinta määräytyy Siilinjärven oman palvelutoiminnan kustannusten mukaisesti vähennettynä kunnalliselle toiminnalle tulevilla kustannuksilla. Päätösehdotus Perusturvalautakunta päättää hyväksyä palvelusetelin kattohinnat ja muut ehdot seuraavan esityksen mukaisesti: 3-5 vuotiaan lapsen kokopäivähoidosta päiväkodissa on 830 /kk (kerroin 1) alle 3 vuotiaan lapsen kokopäivähoito päiväkodissa on 1245 /kk (kerroin 1.5) 3-5 vuotiaan lapsen osapäivähoito (5 tuntia tai alle) päiväkodissa 415 /kk (kerroin 0.50) alle 3 vuotiaan lapsen osapäivähoito päiväkodissa 623 /kk (kerroin 0.75) 1-5 vuotiaan lapsen kokopäivähoito perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäivähoidossa 790 /kk (kerroin 1) 1-5 vuotiaan osapäivähoito perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäivähoidossa 385 /kk (kerroin 0.50) Perheelle myönnettävän palvelusetelin suuruus on euromäärä, joka saadaan,

7 kun hyväksytystä kattohinnasta vähennetään asiakasmaksu, jonka perhe maksaisi lapsen kunnallisesta päivähoidosta. Palveluntuottaja perii päiväkotihoidossa perheen kanssa sopimansa asiakasmaksun. Palveluseteli myönnetään vähintään kuukauden kestävään hoitosuhteeseen. Lapsen aloittaessa tai lopettaessa hoidon kesken kuukauden, hinta lasketaan kalenteripäivien mukaisesti. Hoidon tarpeen muutos (esimerkiksi kokopäivähoito/vähäisempi tarve) otetaan huomioon, jos muutos kestää vähintään 3 kuukautta. Lisäksi perusturvalautakunta päättää muutosten vaikutuksesta palveluseteliin seuraavasti: palveluseteli myönnetään niiltä kuukausilta, jolloin lapsi tosiasiallisesti käyttää päivähoitopaikkaa (jos lapsi on koko kalenterikuukauden poissa, palveluseteliä ei myönnetä) jos kesä-, heinä- tai elokuussa lapsi käyttää enintään puolet kuukauden hoitopäivistä, palvelusetelin arvo puolittuu palveluseteliä ei myönnetä, jos perhe sanoo päivähoitopaikan irti esim. kesäloman ajaksi jos lapsi tarvitsee päivähoitoa 12 kk vuodessa, palveluseteli myönnetään koko ajalle palveluntarpeen muutokset tehdään kahdeksi kuukaudeksi ( alkaen 12 pv/kk ja 16 pv/kk muutokset), muutokset astuvat voimaan seuraavan kuukauden alussa päiväkotihoidossa palvelusetelin arvoa tarkistetaan seuraavan kuukauden alusta, kun lapsi täyttää 3 vuotta jos lapsi aloittaa tai lopettaa hoidon kesken kuukauden, palveluseteli lasketaan kuukauden kalenteripäivien mukaan (jakaja 20 päivää) hoitosuhteen päättymisestä toimitetaan vanhempien ja palveluntuottajan kirjallinen ilmoitus päivähoitotoimistoon palvelusetelin arvoa tarkistetaan, jos perheen tulot muuttuvat 10 %:lla, kun perhekoossa tapahtuu muutoksia tai lainsäädäntö tai perusturvalautakunnan päätökset palvelusetelistä muuttuvat palvelusetelin kattohinta sidotaan vuotuiseen sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksiin ja se tarkistetaan vuosittain alkaen varhaiskasvatuspalvelujen tulosaluejohtajan voi päättää palvelusetelilain ( /569) 8 mukaisesta setelin 7 1 mon mukaisen hinnan korottamisesta, jos asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulo tai asiakkaan lakisääteinen elatusvelvollisuus muutoin vaarantuu, taikka se on tarpeen muut huollolliset näkökohdat huomioon ottaen. Päätös Keskustelun kuluessa Raija Hassinen esitti, että asia jätetään pöydälle. Esitystä kannatti Veijo Aallosvirta. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty pöydällepanoesitys, on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja esitti suoritettavaksi kädennostoäänestyksen siten, että ensin nostavat kätensä ylös ne, jotka kannattavat Raija Hassisen tekemää esitystä asian pöydälle jättämisestä ja sitten ne jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä Raija Hassisen tekemää esitystä kannattivat Veijo Aallosvirta, Raija Hassinen, Matti Solehmainen, Auli Pääkkönen

8 ja Ritva Asikainen. Asian käsittelyn jatkamista kannattivat Erkko Nykänen, Liisa Väätäinen, Kari Ojala, Marjatta Parviainen, Raimo Korhonen ja Jorma Pitkänen. Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen asian käsittelyn jatkamisen äänin 6-5. Esittelijä täydensi päätösehdotustaan seuraavasti: Lisäksi perusturvalautakunta päättää, että palveluseteli on kuntakohtaisesti määrärahasidonnainen. Hyväksyttiin. Lisätietoja antaa varhaiskasvatuspalvelujen tulosaluejohtaja Eeva-Liisa Lyytinen Merkittiin pöytäkirjaan, että varhaiskasvatuspalvelujen tulosaluejohtaja Eeva-Liisa Lyytinen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alkaessa kello ja poistui pykälän käsittelyn jälkeen klo Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Vesa Lötjönen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo Ptltk 51Ptltk Valmistelija/lisätiedot: varhaiskastuspalveluiden tulosaluejohtaja Eeva-Liisa Lyytinen, Palvelusetelin hinta määräytyy oman palvelutoiminnan vastaavan palvelun hin nan mukaisesti ja tarkastetaan vuosittain. Varhaiskasvatuksen vuoden 2012 muutosbudjetista lasketut palvelusetelin hinnaton mukaisesti seuraavat alkaen vuotiaan kokopäivähoito 850 /kk ( kerroin 1) - alle 3 vuotiaan lapsen kokopäivähoito 1275 ( kerroin 1,5) vuotiaan lapsen osapäivähoito ( 5 tuntia tai alle) 425 /kk ( kerroin 0.5) - alle 3-vuotiaan osapäivähoito 638 /kk ( kerroin 0.75) vuotiaan lapsen kokopäivähoito 810 /kk ( kerroin 1) vuotiaan osapäivähoito 405 /kk ( kerroin 0.5.) Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: Päätösehdotus Perusturvalautakunta päättää hyväksyä palvelusetelin kattohinnat alkaen, muiden ehtojen ollessa samat kun on päätetty: 3-5 vuotiaan lapsen kokopäivähoidosta päiväkodissa on 830 /kk (kerroin 1) alle 3 vuotiaan lapsen kokopäivähoito päiväkodissa on 1245 /kk (kerroin 1.5) 3-5 vuotiaan lapsen osapäivähoito (5 tuntia tai alle) päiväkodissa 415 /kk (ker roin 0.50) alle 3 vuotiaan lapsen osapäivähoito päiväkodissa 623 /kk (kerroin 0.75) 1-5 vuotiaan lapsen kokopäivähoito perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäivähoidossa 790 /kk (kerroin 1) 1-5 vuotiaan osapäivähoito perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäivähoidossa 385 /kk (kerroin 0.50)

9 Päätös Hyväksyttiin. Ptltk 63 Valmistelija/lisätiedot: perusturvajohtaja Arja Kekoni, Palvelusetelin hinta määräytyy oman palvelutoiminnan vastaavan palvelun hin nan mukaisesti ja tarkastetaan vuosittain. Varhaiskasvatuksen vuoden 2012 muutosbudjetista lasketut palvelusetelin hinnaton mukaisesti seuraavat alkaen vuotiaan kokopäivähoito 850 /kk ( kerroin 1) - alle 3 vuotiaan lapsen kokopäivähoito 1275 ( kerroin 1,5) vuotiaan lapsen osapäivähoito ( 5 tuntia tai alle) 425 /kk ( kerroin 0.5) - alle 3-vuotiaan osapäivähoito 638 /kk ( kerroin 0.75) vuotiaan lapsen kokopäivähoito 810 /kk ( kerroin 1) vuotiaan osapäivähoito 405 /kk ( kerroin 0.5.) Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: Päätösehdotus Palvelusetelin hinta määräytyy oman palvelutoiminnan vastaavan palvelun hin nan mukaisesti ja tarkastetaan vuosittain. Varhaiskasvatuksen vuoden 2012 muutosbudjetista lasketut palvelusetelin hinnaton mukaisesti seuraavat alkaen vuotiaan kokopäivähoito 850 /kk ( kerroin 1) - alle 3 vuotiaan lapsen kokopäivähoito 1275 ( kerroin 1,5) vuotiaan lapsen osapäivähoito ( 5 tuntia tai alle) 425 /kk ( kerroin 0.5) - alle 3-vuotiaan osapäivähoito 638 /kk ( kerroin 0.75) vuotiaan lapsen kokopäivähoito 810 /kk ( kerroin 1) vuotiaan osapäivähoito 405 /kk ( kerroin 0.5.) Päätös Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että Aila Nurmi saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana klo

Asianro 308/ / Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa

Asianro 308/ / Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 308/12.01.06/2012 120 Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa Tiivistelmä Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.8.2012 303 päättänyt pyytää sivistyslautakunnalta

Lisätiedot

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

LASTEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ / ALOITTEET 75/08.050/2010 142/08.050/2009. Ptltk 40 Liitteet 1-2.

LASTEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ / ALOITTEET 75/08.050/2010 142/08.050/2009. Ptltk 40 Liitteet 1-2. Perusturvalautakunta 40 07.04.2010 Kunnanhallitus 79 12.04.2010 Perusturvalautakunta 48 21.04.2010 Kunnanhallitus 93 26.04.2010 Perusturvalautakunta 56 19.05.2010 Kunnanhallitus 127 07.06.2010 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa

Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa Yksityisen hoidon tuki Lapsen hoidon järjestämiseksi vanhemman tai muun huoltajan osoittamalle hoidon tuottajalle suoritettavaa tukea. Tuottaja

Lisätiedot

PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA

PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA Sivistyslautakunta 70 11.09.2014 Kunnanhallitus 269 29.09.2014 Valtuusto 88 08.10.2014 PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA SIVIS 70 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä

Lisätiedot

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Hakeminen palvelusetelilain mukaiseksi lasten päiväkoti/ryhmäperhepäivähoidon palveluntuottajaksi Hakulomake ja liitteet Palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen MUURAMEN KUNTA 1 (5) Varhaiskasvatuspalvelut 16.8.2016 Lapsi- ja perhepalveluiden lautakunta LIITE 1 Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet 1.8.2016 alkaen PALVELUSETELI Palveluseteli on yksi tapa

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi 29.9.2014 Varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimi Yksityisen pph:n ohjaajat (2½ hlöä) (5 hlöä) Palvelupäällikkö

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 19.4.2016 1 (5) Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet 1.8.2016 alkaen PALVELUSETELI Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan vastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja.

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TIEDOTE PALVELUSETELISTÄ ALKAEN päivitetty palveluntarve- ja ikäkertoimen osalta, siv.ltk 12.6.

SAVONLINNAN KAUPUNKI TIEDOTE PALVELUSETELISTÄ ALKAEN päivitetty palveluntarve- ja ikäkertoimen osalta, siv.ltk 12.6. SAVONLINNAN KAUPUNKI TIEDOTE PALVELUSETELISTÄ 1.8.2016 ALKAEN päivitetty 13.6.17 palveluntarve- ja ikäkertoimen osalta, siv.ltk 12.6.17 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 24.7.2009/569

Lisätiedot

Lisätietoja Varhaiskasvatuksen johtaja Kirsi Häkkinen, puh

Lisätietoja Varhaiskasvatuksen johtaja Kirsi Häkkinen, puh Opetus- ja kasvatuslautakunta 105 16.12.2015 Opetus- ja kasvatuslautakunta 4 27.01.2016 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18 30.03.2016 Opetus- ja kasvatuslautakunta 31 27.04.2016 Opetus- ja kasvatuslautakunta

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen 1 (6) Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet 1.3.2017 alkaen Palveluseteli Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan vastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET. Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET. Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen Sivistyslautakunta 103 27.11.2012 Kunnanhallitus 319 12.12.2012 Kunnanvaltuusto 74 20.12.2012 Sivistyslautakunta 14 18.03.2014 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET

Lisätiedot

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Nivalan varhaiskasvatuspalvelut Hyväksytty Nivalan kaupungin sivistyslautakunnassa 21.6.2016, 58 Tiedote päivähoitomaksuista 1.8.2016 31.7.2018 Välttyäksenne takautuvilta

Lisätiedot

YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS ALKAEN

YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS ALKAEN YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS 1.8.2016 ALKAEN Vanhempainrahakauden päätyttyä vanhemmalla on mahdollisuus hakea alle kouluikäiselle lapselleen päivähoitoa tai tukea hoidon järjestämiseen

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupunki Varhaiskasvatuksen palvelusetelin alustavat perusteet alkaen

Lappeenrannan kaupunki Varhaiskasvatuksen palvelusetelin alustavat perusteet alkaen 1 (5) 24.10.2017 Lappeenrannan kaupunki Varhaiskasvatuksen palvelusetelin alustavat perusteet 1.8.2018 alkaen Palveluseteli Palvelusetelillä voidaan järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluita,

Lisätiedot

Kuntalisien määrät eri kunnissa /kk:

Kuntalisien määrät eri kunnissa /kk: Sosiaalilautakunta 66 22.08.2006 Sosiaalilautakunta 1 17.01.2007 Sosiaalilautakunta 79 14.11.2007 YKSITYISEN HOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSAMINEN 49/03.15/2007 52/03.15/2006 144/00.25/2005 SOSLTK 66 Valmistelija

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14 10.02.2016 Sivu 1 / 1 5324/2015 02.05.00 14 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus Valmistelijat / lisätiedot: Arja Puronen, puh. 046 877 3807 Greta Hämäläinen, puh. 043 826 8011 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen Perusturvalautakunta 57 19.05.2016 Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset 1.8.2016 alkaen 241/05.10.00/2016 Perusturvalautakunta 57 Lainsäädännöllistä ja valtuuston päättämää

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012 Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Kuntaliitto selvitti keväällä 2012, kuinka monessa Manner-Suomen kunnassa

Lisätiedot

MAKSUJEN PERUSTEET 1.8.2014

MAKSUJEN PERUSTEET 1.8.2014 1 MAKSUJEN PERUSTEET 1.8.2014 MAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN päiväkoti- tai perhepäivähoidosta voidaan määrätä kuukausimaksu enintään 11 kuukaudelta toimintakauden (1.8. 31.7.) aikana. Heinäkuu on maksuton kuukausi,

Lisätiedot

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Yhteislautakunnan liite nro 14 / 26.1.2012 PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Perusturvan yhteislautakunta 22.1.2009 7 26.1.2012 14 2 Palvelusetelin käyttö JJR-kunnissa Kunnalla

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 16 02.03.2016 tuen kuntalisä 1.8.2016 alkaen Sivistyslautakunta 02.03.2016 16 Lakia lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta muutetaan 1.8.2016 alkaen. Muutokset koskevat pääosin

Lisätiedot

Kokousaika 20.06.2012 kello 16:05-17:17

Kokousaika 20.06.2012 kello 16:05-17:17 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/2012 1 Perusturvalautakunta Kokousaika 20.06.2012 kello 16:05-17:17 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, KH:n huone Asiat Otsikko Sivu 51 PALVELUSETELIN ARVON MÄÄRÄYTYMINEN

Lisätiedot

Eija Bouraksen ym. valtuustoaloite palvelusetelin käyttöönotosta Asikkalan kunnan lasten päivähoidossa

Eija Bouraksen ym. valtuustoaloite palvelusetelin käyttöönotosta Asikkalan kunnan lasten päivähoidossa Varhaiskasvatusjohtokunta 37 10.12.2013 Kunnanhallitus 6 13.01.2014 Eija Bouraksen ym. valtuustoaloite palvelusetelin käyttöönotosta Asikkalan kunnan lasten päivähoidossa 204/00.02.00/2013 VARHJKT 37 10.12.2013

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 10.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 13 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

YKSITYISEN PERHEPÄIVÄHOIDON PALVELUSETELI

YKSITYISEN PERHEPÄIVÄHOIDON PALVELUSETELI YKSITYISEN PERHEPÄIVÄHOIDON PALVELUSETELI 25.1.2019 Tilannekatsaus: Kuntalaisaloite Pirkanmaan yksityiset perhepäivähoitajat ry: huolenaihe varhaiskasvatuksen tasa-arvoisuudesta Seudullisen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 15.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 101 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Anne

Lisätiedot

Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea.

Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea. Muistio Jarkko Lahtinen 27.6.2013 OSA-AIKAINEN LASTENHOITO JA YKSITYISEN HOIDON TUKI Tämän tiedotteen laatiminen on tullut ajankohtaiseksi, koska on ilmennyt epätietoisuutta, voidaanko yksityisen hoidon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012 17.04.2013 Sivu 1 / 1 1774/00.01.01/2013 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012 Päätösehdotus Valmistelijat / lisätiedot: Marjatta Korhonen, puh. (09)

Lisätiedot

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI HÄMEENLINNAN KAUPUNKI LASTEN JA NUORTEN PALVELUT Palveluseteli/Varhaiskasvatus HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI Vastaanottaja: Saapumispäivämäärä: Uusi hakemus Muutoshakemus

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain

Lisätiedot

Palveluseteliselvitys 18.11.2014

Palveluseteliselvitys 18.11.2014 1 Palveluseteliselvitys 18.11.2014 Elokuussa 2009 voimaan tullut palvelusetelilain uudistus mahdollistaa palvelusetelin käytön myös päivähoidossa. Lakiuudistuksen tavoitteena on mm. lisätä asiakkaan valinnan

Lisätiedot

CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen

CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen 21.4.2016 2 21.4.2016 Palvelutuotannon periaatteet Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Perhe- 639 422 718 763 päivähoito

Perhe- 639 422 718 763 päivähoito YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHA 1.1.2016 ALKAEN OHJEISTUKSEN TARKISTUS Vanhempainrahakauden päätyttyä vanhemmilla on mahdollisuus hakea alle kouluikäiselle lapselleen päivähoitoa tai tukea hoidon järjestämiseen

Lisätiedot

Kouvolan palvelusetelijärjestelmän kehittäminen ja sisältö

Kouvolan palvelusetelijärjestelmän kehittäminen ja sisältö Kouvolan palvelusetelijärjestelmän kehittäminen ja sisältö Maritta Koskinen 1 Tehostettu palveluasuminen ja palveluseteli Vanhusten asumispalvelut Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut Valmistelutyö

Lisätiedot

Päivähoidon palveluseteli. Rovaniemen kaupunki

Päivähoidon palveluseteli. Rovaniemen kaupunki Päivähoidon palveluseteli Rovaniemen kaupunki Miksi palveluseteli? Vastaus kuntien kasvavaan palvelun tarpeeseen, palvelutarjonnan ja palvelujen sisällön monipuolistamiseen ja yrittäjyyden edistäminen

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2014 1(4) Päivähoitomaksun määräytyminen

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2014 1(4) Päivähoitomaksun määräytyminen PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2014 1(4) Päivähoitomaksun määräytyminen Päivähoitomaksujen määräytyminen perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992). Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 08.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 33 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Titta Tossavainen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 272/ /2018

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 272/ /2018 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2018 1 (1) 5 Asianro 272/02.05.00.00/2018 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytyminen Kuopiossa 1.1.2018 alkaen Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Tuula Nuotio Päivähoidon

Lisätiedot

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelumme tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa toimivat

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

SEUDULLINEN HAKEUTUMISMAHDOLLISUUS PÄIVÄHOITOON- SOPIMUS PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ KUNTIEN VÄLISENÄ OSTOPALVELUNA

SEUDULLINEN HAKEUTUMISMAHDOLLISUUS PÄIVÄHOITOON- SOPIMUS PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ KUNTIEN VÄLISENÄ OSTOPALVELUNA SEUDULLINEN HAKEUTUMISMAHDOLLISUUS PÄIVÄHOITOON- SOPIMUS PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ KUNTIEN VÄLISENÄ OSTOPALVELUNA Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat sopineet päivähoidon hakeutumisen laajentamisesta

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sivistyslautakunta 26 11.04.2017 Kaupunginhallitus 95 24.04.2017 Kaupunginvaltuusto 37 09.05.2017 Varhaiskasvatuksen uudet asiakasmaksuperiaatteet 1.8.2017 alkaen 90/02.05.00.00/2017 Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012 Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan Infotilaisuus 23.2.2012 Maritta Koskinen 1 Taustaa palvelusetelille Aiemmat säädökset palvelusetelistä vuonna 2004 Laajentui vuonna 2008 Palvelusetelilaki (569/2009)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 17.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 21 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2018 1 (5) 66 Yksityiselle varhaiskasvatuksen tuottajalle maksettava korvaus viisivuotiaiden neljän tunnin maksuttomasta varhaiskasvatuksesta HEL 2018-000840 T 02 05 00

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN TAKSA ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN TAKSA ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN TAKSA 1.3.2017 ALKAEN VIHDIN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN TAKSA 2/5 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki tulee voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään kunnan päiväkodissa

Lisätiedot

Yksityisen perhepäivähoidon valvonta (ja ohjaus)

Yksityisen perhepäivähoidon valvonta (ja ohjaus) Yksityisen perhepäivähoidon valvonta (ja ohjaus) Oulussa Omassa kodissaan työskenteleviä yksityisiä perhepäivähoitajia 95 (kunnallisia hoitajia 120) Työsopimussuhteisia (yksityisen hoidon tuella palkattuja)

Lisätiedot

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? 11.10.2016 Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Mikä ihmeen palveluseteli? Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien

Lisätiedot

Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä: Nastolan kunta Varhaiskasvatus Palveluseteli lasten päivähoidossa PALVELUNTUOTTAJIEN HYVÄKSYMISEN EDELLYTYKSET Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perimättä jättämistä tai alentamista koskevat periaatteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perimättä jättämistä tai alentamista koskevat periaatteet 16.02.2017 Sivu 1 / 1 594/2017 02.05.00 18 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perimättä jättämistä tai alentamista koskevat periaatteet Valmistelijat / lisätiedot: Arja Puronen, puh. 046 877 3807 Jaana

Lisätiedot

Palveluseteli ja klemmari kuntapalveluja markkinamekanismilla. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Palveluseteli ja klemmari kuntapalveluja markkinamekanismilla. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Palveluseteli ja klemmari kuntapalveluja markkinamekanismilla Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa Jyväskylän

Lisätiedot

SEUDULLINEN HAKEUTUMISMAHDOLLISUUS PÄIVÄHOITOON- SOPIMUS PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ KUNTIEN VÄLISENÄ OSTOPALVELUNA

SEUDULLINEN HAKEUTUMISMAHDOLLISUUS PÄIVÄHOITOON- SOPIMUS PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ KUNTIEN VÄLISENÄ OSTOPALVELUNA SEUDULLINEN HAKEUTUMISMAHDOLLISUUS PÄIVÄHOITOON- SOPIMUS PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ KUNTIEN VÄLISENÄ OSTOPALVELUNA Tampereen kaupunkiseudun kunnat (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,

Lisätiedot

51 07.05.2014 RONI & NASRI OY:N OIKAISUVAATIMUS PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIÄ KOSKEVASSA ASIASSA

51 07.05.2014 RONI & NASRI OY:N OIKAISUVAATIMUS PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIÄ KOSKEVASSA ASIASSA Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 51 07.05.2014 RONI & NASRI OY:N OIKAISUVAATIMUS PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIÄ KOSKEVASSA ASIASSA VARKOULA 51 Sivistysjohtaja: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta

Lisätiedot

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 29.10.2015 Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 Sivistysjohtaja Matti Sivonen Päivähoidon johtaja Päivi Rantanen Päiväkodinjohtaja Satu Ojala Päiväkodit Raisiossa on syksyllä 2015 toiminnassa

Lisätiedot

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Palvelusetelikokeiluja Omaishoidon vapaan palvelusetelikokeilu Palvelurahakokeilu - > yksityisen hoidon

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT Sivltk. 7.3.2017 17, Liite 5 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN Varhaiskasvatuksen asiakaspalvelumaksulaki astuu voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään mm. varhaiskasvatuksessa

Lisätiedot

Asiakasmaksut Paraisten kunnallisessa varhaiskasvatuksessa alkaen

Asiakasmaksut Paraisten kunnallisessa varhaiskasvatuksessa alkaen Asiakasmaksut Paraisten kunnallisessa varhaiskasvatuksessa 1.8.2017 alkaen Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) ja sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen kilpailutus 2013, Palveluseteli vaihtoehtoisena hankintamuotona

Tehostetun palveluasumisen kilpailutus 2013, Palveluseteli vaihtoehtoisena hankintamuotona Tehostetun palveluasumisen kilpailutus 2013, Palveluseteli vaihtoehtoisena hankintamuotona Miksi palveluseteli? Lisää asiakkaan/hänen läheistensä valinnan mahdollisuuksia ja vahvistaa itsemääräämisoikeutta

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Laki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti EV 99/1999 vp - HE 91/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen esiopetusta koskevaksi Iainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 91/1999 vp esiopetusta koskevaksi lainsäädännöksi.

Lisätiedot

Palvelusetelihanke Hinnoitteluprojekti / hinnoittelupolitiikan vaihtoehtoja ja malleja 16.4.2010

Palvelusetelihanke Hinnoitteluprojekti / hinnoittelupolitiikan vaihtoehtoja ja malleja 16.4.2010 Palvelusetelihanke Hinnoitteluprojekti / hinnoittelupolitiikan vaihtoehtoja ja malleja 16.4.2010 Sisältö Sivu Johdanto 3 Palvelusetelin hinnoittelun elementit 5 Palvelun hinta: hintakatto tai markkinahinta

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, enintään neljän kokopäiväisen ja yhden osapäiväisen hoitolapsen turvallisessa pienryhmässä.

Lisätiedot

Inarin kunnan päivähoitomaksujen perimättä jättämisen perusteet 1.1.2016 alkaen

Inarin kunnan päivähoitomaksujen perimättä jättämisen perusteet 1.1.2016 alkaen Sivistyslautakunta 64 21.10.2015 Inarin kunnan päivähoitomaksujen perimättä jättämisen perusteet 1.1.2016 alkaen 524/12.07.00/2013 SIVLK 64 Päivähoidon johtaja Lasten päivähoidosta annetussa laissa (36/1973)

Lisätiedot

Valtuutettu Heikki Laineen ym. valtuutettujen aloite koskien päivähoitomaksun tuntiperusteista laskutusta

Valtuutettu Heikki Laineen ym. valtuutettujen aloite koskien päivähoitomaksun tuntiperusteista laskutusta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 157 9.12.2013 Asianro 1167/12.06.01/2013 146 Valtuutettu Heikki Laineen ym. valtuutettujen aloite koskien päivähoitomaksun tuntiperusteista laskutusta

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Sivistyslautakunta

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Sivistyslautakunta 2 1. KONNEVEDEN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT JA LASKUTUKSEN PERIAATTEET 1.8.2018 ALKAEN Siv.ltk 18 Valmistelija: Pauliina Oittinen, päivähoidon ohjaaja p. 040 702 8601 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki

Lisätiedot

TIEDOTE. INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUISTA 1.8.2014 alk.

TIEDOTE. INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUISTA 1.8.2014 alk. TIEDOTE INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUISTA 1.8.2014 alk. PÄIVÄHOITOMAKSUT Tämä maksutiedote sisältää tietoa siitä, miten päivähoitomaksut määräytyvät ja miten maksuissa on mahdollista säästää (mm. ilmoittamalla

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2014 LUKIEN

KAUHAJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2014 LUKIEN KAUHAJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2014 LUKIEN Hyväksytty Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtokunnassa 30.1.2014, 2 1. PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN Lasten päivähoidosta

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUT alkaen

LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUT alkaen LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUT 1.8.2018 alkaen Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja lapselle valitun palvelun laajuuden mukaan.

Lisätiedot

PPKY SELÄNTEEN VARHAISKASVATUSPALVELUIDEN PALVELUSETELIOPAS

PPKY SELÄNTEEN VARHAISKASVATUSPALVELUIDEN PALVELUSETELIOPAS PPKY SELÄNTEEN VARHAISKASVATUSPALVELUIDEN PALVELUSETELIOPAS Haapajärvi, Pyhäjärvi ja Reisjärvi 1 Yleistä palvelusetelistä Palvelusetelillä tarkoitetaan palvelun järjestämisvastuussa olevan kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/216 1 (7) 25 Helsingin kaupungin päättämä varhaiskasvatuksen laajuus ja yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisä 1.8.216 alkaen HEL 216-2236 T 2 5 1 Päätös päätti, että yksityisen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE VOIMASSA 1.8.2014 - Sivistysosasto Päivähoitopalvelut. Mihin päivähoitomaksu perustuu?

LAUKAAN KUNTA PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE VOIMASSA 1.8.2014 - Sivistysosasto Päivähoitopalvelut. Mihin päivähoitomaksu perustuu? LAUKAAN KUNTA Sivistysosasto Päivähoitopalvelut PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE VOIMASSA 1.8.2014 - Mihin päivähoitomaksu perustuu? Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

YKSITYISTEN VARHAISKASVATUSPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA

YKSITYISTEN VARHAISKASVATUSPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA YKSITYISTEN VARHAISKASVATUSPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 05.11.2014 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen valvonta... 4 3 Yksityisen päivähoitopalvelun aloittaminen...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 06.03.2012 Sivu 1 / 1 1106/00.01.02/2012 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Ulla Valtonen, puh. (09) 816 45536 Anna-Liisa

Lisätiedot

Jyväskylän esimerkki rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän esimerkki rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Jyväskylän esimerkki rohkeasti kokeilemaan Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa Jyväskylän näkökulma Jyväskylässä

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Seudullinen sivistystoimityöryhmä Marraskuu 2014 28.11.2014 Page 1 3.Varhaiskasvatus : Palveluseteli yli kuntarajojen kokopäivähoitoon sekä avoimeen

Lisätiedot

Eija Bouraksen ym. valtuustoaloite palvelusetelin käyttöönotosta Asikkalan kunnan lasten päivähoidossa

Eija Bouraksen ym. valtuustoaloite palvelusetelin käyttöönotosta Asikkalan kunnan lasten päivähoidossa Varhaiskasvatusjohtokunta 37 10.12.2013 Kunnanhallitus 6 13.01.2014 Valtuusto 13 17.02.2014 Eija Bouraksen ym. valtuustoaloite palvelusetelin käyttöönotosta Asikkalan kunnan lasten päivähoidossa 204/00.02.00/2013

Lisätiedot

"Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 276 29.08.2016 Selvitys perhepäivähoitopaikkojen irtisanomisesta 1391/12.06/2016 Kaupunginhallitus 29.08.2016 276 Valmistelija: lasten ja nuorten palvelujen päällikkö Pia Setälä, pia.setala@salo.fi,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 2037/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 2037/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 14 Asianro 2037/02.05.00.00/2016 Kuopion kaupungin perusopetuksen iltapäivätoiminnan jen tarkistaminen 1.8.2016 alkaen Opetusjohtaja Leena Auvinen Perusopetus ja

Lisätiedot

Valmistelu: varhaiskasvatusjohtaja Kaisa Rauvala, puh

Valmistelu: varhaiskasvatusjohtaja Kaisa Rauvala, puh Koulutuslautakunta 94 13.10.2016 Koulutuslautakunta 102 27.10.2016 Palvelusetelin käyttöönotto varhaiskasvatuksessa 365/12.06.01/2016 Koulutuslautakunta 13.10.2016 94 Valmistelu: varhaiskasvatusjohtaja

Lisätiedot

H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I - II

H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I - II Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalveluiden päiväkotihoidon palveluseteli Oulun Kauppakamarin tilaisuus 29.3.2012 Arto Lamberg, varhaiskasvatusjohtaja H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palveluseteli, seurantaraportti ajalta

Varhaiskasvatuksen palveluseteli, seurantaraportti ajalta Sivistyslautakunta 85 29.09.2016 Varhaiskasvatuksen palveluseteli, seurantaraportti ajalta 1.8.2015-31.7.2016 SIVIS 85 Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 8.10.2014 pykälässä 88 ottaa palvelusetelin käyttöön

Lisätiedot

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET. Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET. Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen Sivistyslautakunta 103 27.11.2012 Kunnanhallitus 319 12.12.2012 Kunnanvaltuusto 74 20.12.2012 Sivistyslautakunta 14 18.03.2014 Kunnanhallitus 63 14.04.2014 Kunnanvaltuusto 17 23.04.2014 LASTEN KOTIHOIDON

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4 Palveluseteli ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1505-1 Painosmäärä: 10.000 kpl Taitto: AT-Julkaisutoimisto

Lisätiedot

MATTI POHJOLAN VALTUUSTOALOITE LAPSIPERHEIDEN TUKEMISEKSI

MATTI POHJOLAN VALTUUSTOALOITE LAPSIPERHEIDEN TUKEMISEKSI Perusturvalautakunta 112 03.10.2007 Perusturvalautakunta 127 21.11.2007 Kunnanhallitus 645 10.12.2007 MATTI POHJOLAN VALTUUSTOALOITE LAPSIPERHEIDEN TUKEMISEKSI 649/21/211/2007 PERUST 112 Matti Pohjola

Lisätiedot

Hallituksen esitys uudeksi palvelusetelilaiksi. Helsinki 2.6.2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen

Hallituksen esitys uudeksi palvelusetelilaiksi. Helsinki 2.6.2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Hallituksen esitys uudeksi palvelusetelilaiksi Helsinki 2.6.2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Uusi palvelusetelilaki - taustaa Aiemmat palvelusetelisäännökset voimaan 2004 Sääntely keskittyi kotipalvelun

Lisätiedot

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 09/2010 01/2011

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 09/2010 01/2011 Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 09/2010 01/2011 Palvelualuetyöryhmän yhteenveto ja ehdotukset Riitta Heinonen, Liisa Hynninen, Ritva Mutanen, Maisa Rantanen, Kirsi

Lisätiedot

Kokemuksia Jyväskylän palvelusetelistä

Kokemuksia Jyväskylän palvelusetelistä Kokemuksia Jyväskylän palvelusetelistä 3.5.2011 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö Asiakas-tuottajamalli hanke (ASTU) Käynnistettiin lokakuussa 2009, päättyy 31.12.2011 Jykesin hallinnoima Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31

Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31 Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31 Kenelle päivähoitopalvelut on tarkoitettu Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on lakiin perustuva

Lisätiedot

Janakkalan kunta. Yksityisen päivähoidon palvelusetelin sääntökirja

Janakkalan kunta. Yksityisen päivähoidon palvelusetelin sääntökirja Janakkalan kunta Yksityisen päivähoidon palvelusetelin sääntökirja Kasvatus- ja koulutuslautakunta 31.5.2017 Sisällys 1. SÄÄNTÖKIRJA 3 2. SÄÄNTÖKIRJASSA KÄYTETTÄVÄT KÄSITTEET 3 3. VARHAISKASVATUSPALVELUIHIN

Lisätiedot

Osa-aikaisesta hoidosta peritään kunnan päättämin perustein hoitoaikaan suhteutettu kokopäivähoidon maksua alempi maksu. Tulorajat 1.8.

Osa-aikaisesta hoidosta peritään kunnan päättämin perustein hoitoaikaan suhteutettu kokopäivähoidon maksua alempi maksu. Tulorajat 1.8. Sivistyslautakunta 17 15.05.2014 PÄIVÄHOITOMAKSUT 1.8.2014 ALKAEN Sivltk 17 Lasten päivähoidosta perittävä kuukausimaksu perustuu sosiaali- ja terveyden huollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen.

Lisätiedot

Rakastu palveluseteliin seminaari Vaasa 28.9.2011 MAHDOLLISUUKSIEN PALVELUSETELI - KATSAUS TULEVAAN

Rakastu palveluseteliin seminaari Vaasa 28.9.2011 MAHDOLLISUUKSIEN PALVELUSETELI - KATSAUS TULEVAAN Rakastu palveluseteliin seminaari Vaasa 28.9.2011 MAHDOLLISUUKSIEN PALVELUSETELI - KATSAUS TULEVAAN Lääkäripalveluyritykset ry Ismo Partanen 040 518 5799 ismo.partanen@lpy.fi www.lpy.fi Palvelusetelilain

Lisätiedot