Aarto-YrioPisto. TU-91.L001 Kansantaloustieteen perusteet 2. viilikoe 1L

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aarto-YrioPisto. TU-91.L001 Kansantaloustieteen perusteet 2. viilikoe 1L.12.2010"

Transkriptio

1 Ap Aarto-YrioPisto TU-91.L001 Kansantaloustieteen perusteet 2. viilikoe 1L Hannele Wallenius Nimi ja opiskelijanumero: Lukukausi, jona harjoitukset / harjoitustyc! suoritettu: Vastaa kysymyksiin annetun tilan puitteissa. Kirjoita selviilki kiisialalla!!! 1. Ovatko seuraavat vaiftamatosia (T) vai eplitosia (E)? (5p) Philipsin kiiyr?i kuvaa inflaation ja tydttdmyyden kii[nteistri suhdetta. Rajakulutusalttius tarkoittaa osuutta, jonka kotitalous paattaa kuluttaa k[ytettiivissii olevista tuloistaan. Keynes uskoi "ndkymiittdmiin kdden" ohjaavan markkinat tasapainoon ja siksi julkisen sektorin puuttuminen talouden kulkuun olisi tarpeetonta. Luonnollisella tydttdmyydellii tarkoitetaan inflaation kanssa tasapainossa oleva tyottomyysastetta. Rahan kysyntli kasvaa markkinakorkoj en laskiessa.

2 2. Lue alla olevan Helsingin Sanomien uutinen. Kuvaa graafisesti kysyntl-tarjonta-analyysia kziyttlen artikkelissa kuvattu Euron arvon aleneminen. (6p) Euro vaipui alle 1,30 dollarin HS Helsinki/Lissabon/Rooma. Huolet euroalueen tulevaisuudesta painoivat euron kurssin alimmilleen moneen viikkoon. Euron kurssi vaipui alle 1,30 dollariin ensimmdistd kertaa syyskuun jdlkeen. Euro on marraskuu n al u n jdlkeen heikentynyt seitsemdn prosenttia. Lisdhuolia aiheutti Portugalin keskuspankin varoitus pankkien riskeistd. Espanjan, ltalian ja Belgian valtionlainojen korkoero Saksaan on revdhtenyt suurimmaksi sitten euroalueen perustamisen vuonna Italian apulaisvaltiovarainministeri Luigi Casero vakuutti, ettd ltalian julkinen talous on kunnossa ja ettei maa ole vaaravyohykkeessd. Maan hallitus ei suunnittele uusia sddstotoimia. ltalian valtionlainojen korkoero Saksaan on 2,! prosenttiyksikkod, ja julkisen talouden velka on nousemassa tdnd vuonna 1"18,5 prosenttiin suhteessa bkt:hen.

3 I 3. Lue alla oleva Helsingin Sanomien artikkeli ja sen inspiroimana vastaa seuraavalla sivulla oleviin kysymyksiin. PT: Nopea talouskasvu luo uutta tyiipaikkaa 8.e.2010 Miikka Pirinen / HS Tilastokeskuksen mukaan Suomen taloutta on lihottanut muun muassa viennin ja tuonnin kasvu. Kuvassa ABB :n aurinkosiihkdvoimala Pitlijiinmiessii. Palkansaajien tutkimuslaitos on julkistanut tiihiin mennessri optimistisimman arvion Suomen talouden nlikymistli. PT ennustaa, ettd Suomen talous yltlil sekii tiinli ettii ensi vuonnaperillj3,t prosentin kasvuun. Jyrkkii?i suhdannenousua vauhdittaa varsinkin vienti, joka on elpymiissii hyviiiin vauhtiin. Ensi vuodeksi PT ennustaa rivakkaa kasvua myds yksityisiin investointeihin. PT:n mukaan mycis tydllisyys alkaa kohta kohentua, niin ettli ensi vuonna syntyy jo keskimiiiirin uutta tydpaikkaa. PT arvostelee hallituksen piiiitdstii luopua talouden elvytystoimista. PT:n mukaan elvytyksen lopettaminen "etuajassa" leikkaa bruttokansantuotetta ensi vuonna selviisti. "Td.md merkitsee, ettzi valtion ensi vuoden budjetti heikentiili tydllisyytt2i tilanteessa, jossa tydttomiti on paljon ja tuotanto on vieki selviisti potentiaalisen tasonsa alapuolella", PT:n ennustep:iiillikkd Eero Lehto arvioi keskiviikkona julkaistussa talousennusteessa. Elvytyksen pikaiseen lopettamiseen ei olisi ollut Lehdon mukaan mitaan pakkoa. "suomen julkisen talouden alijliiimli ja velan taso pysyvlit kansainviilisessei vertailussa hyvin alhaisina, ja valtio saa lainaa erittain edullisella korolla." Julkisen talous alkaa PT:n ennusteen mukaan kohentua ja on ensi vuonna jo miltei tasapainossa. Euroopan keskuspankin seuraavan koronnoston PT arvioi lykkiiiintyviin ainakin vuoteen2012. Tutkimuslaitoksen mukaan tarvetta koronnostoille ei nyt ole, koska inflaatio pysyy euroalueella kurissa. Suomen inflaation PT ennustaa kiihtyvlin ensi vuonna 2,3 prosenttiin, ja reaaliansioiden kasvu jiiii nollaan. Kotitalouksien ostovoimaan PT ennustaa kuitenkin kasvua....

4 \ss Suomen taloudellinen kasvu viilittyy talouteen kokonaiskysynniin eri komponenttien kautta. (4p) b) Miten julkisen sektorin elvytyksen liian aikainen lopettamien vaikuttaisi yllii kuvaamaasi analyysiin? (4p) c) M4!4llqelelUqrannonotentiaalie

5 4. Lue alla oleva artikkeli ja vastaa sen periissii esitettyihin kysymyksiin. Keskuspankkiirit hamuavat valtaa Wikileaks-vuotoien mukaan Englannin keskuspankin pddjohtaja patistirajuihin leikkauksiin. Anssi Miettinen, HS DIGILEHTI 2J22010 Englannin keskuspankin piiiijohtaja Mervyn King on tuttu neky Britannian pddministerin virka-asunnolla Downing Street 10:ssd Lontoossa. Kuva viime vuodelta. Nykyaikaisen rahapolitiikan peruskivend pidetddn keskuspankin itseniiisyyttd. ldeana on, etteivdt poliitikot pdiise huseeraamaan lyhytndkoisesti rahapolitiikalla - esimerkiksi k6ynnistdmiisn setelipainoa, kun valtion rahat uhkaavat loppua. Poliittinen jdrjestelmii antaa keskuspankeille tehtiiviin, jota sen tulee noudattaa hallitusten vaihdoksista riippumatta. EKP:n tehtevene on hintavakaus. Yhdysvaltain Fedin roolion laajempi, koska sen mandaattiin kuuluu myos tyollisyyden ylldpitiiminen. Vastaavasti keskuspankkien oletetaan kommentoivan pidiittyvdisesti finanssipolitiikkaa eli valtion tulojen kerdimistd ja menojen jakamista. Kulissien takana on paljonkineuvonpitoa ja koordinointia, mutta periaatteessa finanssipolitiikan ja rahapolitiikan pdiitoksenteon viilissii on "kiinalainen muuri". Talouskriisin aikana tdmd muuri on murtunut. Poliitikot ovat olleet rahapolitiikkaan ja nollakorkoihin melko tyytyvdisis, mutta keskuspankkiirit eivdt entiai ole malttaneet pitee ndppejddn erossa finanssipolitiikasta. Keskiviikkona julkitulleen wikileaks-paljastuksen mukaan Englannin keskuspankin pddjohtaja Mervvn King olisi ennen vaaleja ldksyttanyt piidministerikandidaatti David cameronia ia tulevaa valtiovarainministeris George Osbornea siitd, ettd heiddn suunnitelmansa julkisen talouden leikkauksista ovat liian epdmiisrdisis. King patisti myos voimakkaasti konservatiivien johtamaa koalitiohallitusta poikkeuksellisen rajuihin leikkauksiin. Julkisen talouden leikkaukset ja niiden ajoitus oli Britannian vaalien keskeinen teema. Ndin keskuspankkiiri sotkitsensd kyyndrpditd myoten politiikkaan. Keskiviikkona Kingin vanha kriitikko ja Englannin keskuspankin johtokunnan entinen jdsen David Bla nchflower vaati hiintd eroamaan.

6 Myoskddn EKP eiole tyytynyt hintavakauden vahtaamiseen. Se on ymmdrrettiivdd, sills euroalueen vakaussopimus ei ole toiminut ja jdsenmaiden budjettikuri on pettdnyt. EKP on ollut keskeisesti mukana talouden elvytys- ja pelastusoperaatioissa ja osallistunut hdtiirahoitukseen. Siksi EKP on entistd kiinnostuneempi jdsenmaiden budjettiasioista. Esimerkiksi lrlannin kriisin kiirjistymisessd juuri EKP pddttivihelttiii pelin poikki, kun lrlannin pankitulivat tdysin riippuvaiseksi sen hstdrahoituksesta. EKP oli varmasti aktiivisena taustavaikuttajana siinai, ettd keskeiset EU-maat ja komissio painostivat lrlannin ottamaan vastaan ka nsainv6listii apua. Kun kaksi viikkoa sitten lrlannin pddministerija valtiovarainministeri itsepintaisesti viiittivet maan selvi6vdn omillaan, tarvittiin riittdvfrrr jykeviiii ja sopivaa viestinviejiiii. Se oli irlannin keskuspankin p6sjohtaja ja EKP:neuvoston jisen Patrick Honohan. Keskuspankkiirien puuttuminen politiikkaan ei ole velttamdtte huono asia ainakaan kriisiaikana. He ovat kansantalouden ammattilaisia ja katsovat asioita usein poliitikkoja kauemmaksi. lrlannin tapauksessa he eivdt miettineet sitii, mitd pddhallituspuolueen kannattajat ajattelevat talouspoliittisen itseniiisyyden rajoittamisesta, vaan sitd miten euro pelastetaan. Ainakin euroalueella keskuspankkiirit voivat myos tuntea moraalista ylemmyyttd. He ovat pitiineet oman osansa sopimuksesta (hintavakaus), mutta poliitikot eivdt omaansa (budjettikuri).... a) EKP:n politiikan tavoitteena on ylliipitiiii hintavakautta. Yhdysvaltain Fedin roolin viiitetiilin joskus olevan laajempi, koska sen mandaattiin kuuluu my6s tydllisyyden ylliipitiiminen. Mutta miksi EKP:n tavoitteen voidaan kuitenkin sanoa edistlivlin myds tyollisyyden ylllpitoa? (ap)

7 t' b) Miksi rahapolitiikkaa on totuttu pitamaan tehokkaampana kuin finanssipolitiikkaa erityisesti kelluvien valuuttakurssien vallitessa? osoita tiimzi vertaamalla ekspansiivisen finanssi- ja rahapolitiikan vaikutuksia raha- ja valuuttamarkkinoiden kautta taloudelliseen aktiviteettiin ja kokonaistaloudelliseen tasapainoon. Ole huolellinen merkinn6isslsi! (1op)

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

SUOMI JA EMU: Euron hyödyt, kustannukset ja tie eteenpäin

SUOMI JA EMU: Euron hyödyt, kustannukset ja tie eteenpäin SUOMI JA EMU: Euron hyödyt, kustannukset ja tie GnS economicsin erikoisraportti 2012 Tämä GnS economicsin raportti ei sisällä kehotusta ostaa mitään hyödykkeitä, arvopapereita tai investointeja. Raportissa

Lisätiedot

Simulointeja NiGEM-mallilla

Simulointeja NiGEM-mallilla ETLA Raportit ETLA Reports 14.11.2014 No 39 EMU-eron vaikutukset Simulointeja NiGEM-mallilla Paavo Suni * * ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, paavo.suni@etla.fi Suositeltava lähdeviittaus: Suni, Paavo

Lisätiedot

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT SUHDANNEKATSAUS SYYSKUU 1 SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT Syyskuu 11.9.1 Sisältö Kansainvälinen talous Kuviot 1 Kotimaiset suhdanteet 11 Kuviot ja taulukot 17 Ennustetaulukot 19 SUOMI 1 11 Ennuste 1 Ennuste

Lisätiedot

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 1/2015. Jussi Ahokas & Lauri Holappa. Ankeudesta aurinkoon. Loppu investointilamalle

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 1/2015. Jussi Ahokas & Lauri Holappa. Ankeudesta aurinkoon. Loppu investointilamalle VA S E M MI S TO F O O R U MI N raportteja 1/2015 Jussi Ahokas & Lauri Holappa Ankeudesta aurinkoon Loppu investointilamalle AJATUSPAJA VASEMMISTOFOORUMIN RAPORTTEJA-SARJASSA julkaistaan selvityksiä ja

Lisätiedot

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Suhdannekatsaus syyskuu 2014 17 syyskuu 2014 EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Maailmantalouden nousun edellytykset ovat yhä kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä etenkin

Lisätiedot

Y hteiskunta. Työmarkkinat Viro. Harmaa talous

Y hteiskunta. Työmarkkinat Viro. Harmaa talous &3/2004 Y hteiskunta Työmarkkinat Viro Harmaa talous Palkkaerot Koulutuksen tuotto ennuste 2004-2005 &3/2004 Y hteiskunta 32. vuosikerta 4 numeroa vuodessa 3 2004 Työmarkkinat Viro Harmaa talous Palkkaerot

Lisätiedot

Kriisiunionista yhteisvastuun unioniin?

Kriisiunionista yhteisvastuun unioniin? Vesa Vihriälä EU:N AJOLÄHTÖ Kriisiunionista yhteisvastuun unioniin? YHTEENVETO Suomi on suhtautunut hyvin varauksellisesti euromaiden taloudellisen yhteisvastuun laajentamiseen. Sille ei kuitenkaan ole

Lisätiedot

Taantuma on jo lähes ohi julkinen talous vahvistuu lähes itsestään

Taantuma on jo lähes ohi julkinen talous vahvistuu lähes itsestään K a n s a n t a l o u d e l l i n e n a i k a k a u s k i r j a 1 0 6. v s k. 3 / 2 0 1 0 Taantuma on jo lähes ohi julkinen talous vahvistuu lähes itsestään [ Eero Lehto Tutkimuskoordinaattori, ennustepäällikkö

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 24 .2015

MARKKINAKATSAUS 24 .2015 MARKKINAKATSAUS 24.0.04.20.2015 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor Oy pitää

Lisätiedot

1 YTIMESSÄ. Euroaiheiset helmet. julkaistu useita Euroopan unionia ja

1 YTIMESSÄ. Euroaiheiset helmet. julkaistu useita Euroopan unionia ja 1 YTIMESSÄ Euroaiheiset helmet Viime vuosien aikana Ytimessä on julkaistu useita Euroopan unionia ja Eurooppaa käsitteleviä artikkeleita. EU-teeman kunniaksi kokosimme muutaman vanhan helmen liitteeksi.

Lisätiedot

Kuinka ulos eurokriisistä? SAK:n ekonomistien kannanotto

Kuinka ulos eurokriisistä? SAK:n ekonomistien kannanotto 7 2011 Kuinka ulos eurokriisistä? SAK:n ekonomistien kannanotto Lokakuu 2011 Lisätiedot: Olli Koski olli.koski@sak.fi puhelin 020 774 0150 Tilaukset: SAK puhelin 020 774 000 SAK Kuinka ulos eurokriisistä?

Lisätiedot

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2000 2002. Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2000 2002. Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Euro & talous Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Vahva julkinen talous luo tilaa veronkevennyksille Työn tarjonta ja tuloverotus Euro & talous Markka & talous

Lisätiedot

Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli. Erkki Liikanen

Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli. Erkki Liikanen Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 1/2014 Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli Erkki Liikanen Suurilla talouskriiseillä on usein ollut käänteentekevä vaikutus siihen, miten talouspolitiikan

Lisätiedot

Velkaantunut talous veitsenterällä

Velkaantunut talous veitsenterällä Suomen Attacin talouskatsaus Syksy 2009 Velkaantunut talous veitsenterällä 2 Velkaantunut talous veitsenterällä Julkaisija Attac ry Julkaisuajankohta lokakuu 2009 Kirjoittajat Jussi Ahokas Lauri Holappa

Lisätiedot

HYVINVOINTIVALTIO 2010-LUVULLA MITÄ KELLO ON LYÖNYT? Heikki Taimio (toim.)

HYVINVOINTIVALTIO 2010-LUVULLA MITÄ KELLO ON LYÖNYT? Heikki Taimio (toim.) HYVINVOINTIVALTIO 2010-LUVULLA MITÄ KELLO ON LYÖNYT? Heikki Taimio (toim.) Raportteja 30 Helsinki 2015 Raportteja 30 ISBN 978 952 209 138 3 (painettu) ISBN 978 952 209 139 0 (pdf) ISSN 1795 2832 (painettu)

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

Federalismia vai. markkinakuria? Velkakriisi, yhteisvastuu ja talouspolitiikan koordinaatio euroalueella

Federalismia vai. markkinakuria? Velkakriisi, yhteisvastuu ja talouspolitiikan koordinaatio euroalueella Federalismia vai 102 markkinakuria? Velkakriisi, yhteisvastuu ja talouspolitiikan koordinaatio euroalueella Vesa Vihriälä FIIA BRIEFING PAPER 102 Huhtikuu 2012 ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI UTRIKESPOLITISKA

Lisätiedot

Sisällys 4 / 2012. Talous& Yhteiskunta

Sisällys 4 / 2012. Talous& Yhteiskunta Talous& Yhteiskunta Sisällys 4 / 2012 40. vuosikerta 4 numeroa vuodessa Julkaisija: Palkansaajien tutkimuslaitos Pitkänsillanranta 3 A (6. krs) 00530 Helsinki P. 09 2535 7330 Fax: 09 2535 7332 www.labour.fi

Lisätiedot

Onko EMUlla tulevaisuutta?

Onko EMUlla tulevaisuutta? No. 11 27.5.2010 Onko EMUlla tulevaisuutta? Sixten Korkman Yhteenveto Euroopan rahaliitolle viime viikot ovat olleet dramaattisia. Toukokuun alkupäivinä Kreikka oli jo ajautumassa valtiolliseen maksukyvyttömyyteen,

Lisätiedot

Talousnäkymät Huhtikuu 2008

Talousnäkymät Huhtikuu 2008 Talousnäkymät Huhtikuu Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... Korot... 7 YLEISKATSAUS Edessä pitempiaikainen hitaan kasvun vaihe... Valuutat... 7 YHDYSVALLAT Taantuma kuinka pitkäkestoinen

Lisätiedot

VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN

VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN PRO GRADU-TYÖ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KAUPPAKORKEAKOULU 2012 AUTHOR Markus Aaltonen Department of Economics Jyväskylä University

Lisätiedot

Talousennuste. Suomi elpyy muiden mukana. Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä. Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti

Talousennuste. Suomi elpyy muiden mukana. Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä. Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti www.handelsbanken.com/research 3. syyskuuta 2009 Talousennuste Suomi elpyy muiden mukana Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti Korot ja valuutat: rahapolitiikan

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKKI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS

EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKKI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS FI EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKKI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS 1998 VUOSIKERTOMUS 1998 EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS 1998 Euroopan keskuspankki, 1999 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

Eurokriisistä eteenpäin

Eurokriisistä eteenpäin Teppo Eskelinen & Matti Ylönen (toim.) Eurokriisistä eteenpäin Vasemmistolaista talouspolitiikkaa 1 2 Eurokriisistä eteenpäin Vasemmistolaista talouspolitiikkaa 3 Kansan Sivistyön Liitto KSL ry Tomittaneet:

Lisätiedot

EUROOPAN RAHAPOLIITTINEN INSTITUUTTI. LÄHENTYMISRAPORTTI Euroopan yhteisön perustamissopimuksen. mukainen raportti

EUROOPAN RAHAPOLIITTINEN INSTITUUTTI. LÄHENTYMISRAPORTTI Euroopan yhteisön perustamissopimuksen. mukainen raportti EUROOPAN RAHAPOLIITTINEN INSTITUUTTI LÄHENTYMISRAPORTTI Euroopan yhteisön perustamissopimuksen artiklan 109j mukainen raportti Maaliskuu 1998 Euroopan rahapoliittinen instituutti, 1998 Postfach 16 03 19,

Lisätiedot

Q-Review 2/2015. Kesäkuu 2015. Toipuuko Eurooppa? Erikoisraportti euroalueen taloustilanteesta

Q-Review 2/2015. Kesäkuu 2015. Toipuuko Eurooppa? Erikoisraportti euroalueen taloustilanteesta Q-Review 2/2015 Kesäkuu 2015 Toipuuko Eurooppa? Erikoisraportti euroalueen taloustilanteesta Ennustamme Suomen talouden toipuvan hitaasti tänä vuonna. Yhdysvaltojen talouden ennustamme jatkavan verrattain

Lisätiedot

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT 1. Tuotantomahdollisuuksien käyrä ja suhteellisen edun periaate 1. Allaolevassa kuvassa on tuotantomahdollisuuksien käyrä. a. Mitkä kuvaan merkityistä pisteistä ovat tehokkaita?

Lisätiedot

2013 Talouden näkymät

2013 Talouden näkymät 3 2013 Talouden näkymät Sisällys Pääkirjoitus...3 Suomen Pankin ennusteet...5 Ennusteen kokonaiskuva...6 Talouden näkymät...9 Viimeaikainen kehitys...9 Kehikko 1. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen tilinpito...12

Lisätiedot