YLEISTÄ YHDISTYKSESTÄ / YLEISHYÖDYLLISYYDESTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISTÄ YHDISTYKSESTÄ / YLEISHYÖDYLLISYYDESTÄ"

Transkriptio

1 YLEISTÄ YHDISTYKSESTÄ / YLEISHYÖDYLLISYYDESTÄ Perinteiset yhdistysmuodossa toimivat urheilu- ja liikuntaseurat sekä liikuntajärjestöt ovat yleensä yleishyödyllisiä yhteisöjä Yleishyödyllisyys ratkaistaan tuloverolain (TVL) 22 :n yleisten kriteerien perusteella Sellaiset tulot, joiden hankkiminen ei täytä elinkeinotoiminnan tunnusmerkkejä, ovat verottomia. Esimerkiksi pelkästään seuran jäseniin kohdistuva tuloja kartuttava toiminta ei yleensä ole elinkeinotoimintaa TVL 23 : verovapaata mm: yhteisön toimintansa rahoittamiseksi järjestämistä arpajaisista, myyjäisistä, urheilukilpailuista tanssi- ja muista huvitilaisuuksista, tavarankeräyksestä ja muusta niihin verrattavasta toiminnasta sekä edellä mainittujen tilaisuuksien yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myynti- ja muusta sellaisesta toiminnasta saatu tulo jäsenlehdistä ja muista yhteisön toimintaa välittömästi palvelevista julkaisuista saatu tulo Paita yms mainokset Adressien, merkkien, korttien, viirien, tai muiden sellaisten hyödykkeiden myynnin muodossa suoritetusta varojenkeräyksestä saatu tulo bingopelin pitämisestä saatu tulo talkootyö (ei vaadi ammattitaitoa), yhteiseksi hyväksi PALKKA VAI PALKKIO / TYÖKORVAUS Työstä maksettu korvaus on useimmiten joko palkkaa tai työkorvausta. Suorituksen maksajan kannalta tällä seikalla on merkitystä siksi, että palkasta on maksettava työnantajan sosiaaliturvamaksu, työ- ja käyttökorvauksesta ei. Lisäksi palkansaaja on vakuutuksien piirissä seuran ottamien ja maksamien vakuutusten osalta. PALKKA: Valmentajakorvaukset: palkka + km-korvaus, Palkat maksetaan aina seuran kautta! Ennakonpidätys ja sotumaksu Vakuutussuhde -> Tyel- ja työttömyysvakuutuspidätys Tilitykset ja ilmoitukset verottajalle seuran toimesta Vuosi-ilmoitukset Palkan tunnusmerkit Työsuhteessa seuraan Rikostaustaselvitys (lain velvoittama) Lakisääteiset maksut voimassa Työkorvaus (H) Vähäinen korvaus esim. kiekkokoulun apuohjaajat esim kerta. Erotuomarit voivat saada vähäisen palkkion, joka ei perustu työsuhteeseen palkkion maksajaan. Verotuksessa tällainen palkkio on työkorvausta.

2 Matkakorvaus (H5) Vuoden 2001 alusta matkakustannusten korvausten verovapaus laajennettiin koskemaan myös yleishyödyllisiltä yhteisöiltä sen toimeksiannosta tehdyistä matkoista saatuja matkakustannusten korvauksia tilanteessa, jossa korvauksen saaja ei ole työsuhteessa maksajaan tai muutoin saa palkkaa Näistä matkoista on tehtävä matkalasku ja verovapauden edellytykset ovat samat kuin palkansaajillakin Päätös näiden korvauksen maksamisesta tulee tehdä vanhempainkokouksessa (kopio seuran toimistoon) Verohallinnon ohje Dnro 54/31/2009, Tämä säännös koskee esim. yhdistyksen hyväksi palkatonta vapaaehtoistyötä tekeviä henkilöitä ja kilpailutuomareita (kilpailutuomarin saama tulo on työkorvausta). Sitä sovelletaan myös urheilijoihin, jotka eivät saa palkkaa tai palkkiota. Tällaisia ovat yleensä yksilöurheilijat. Myös joukkueurheilija kuuluu lain soveltamisalaan, jos hän ei saa palkkaa Verovapaita ovat vain yleishyödyllisen yhteisön toimeksiannosta tehtyjen matkojen kustannukset. Matkojen suorittamisesta on tullut etukäteen asianmukaisesti sopia. Tyypillisiä ovat esim. urheiluseuroissa matkat ohjelman mukaisiin harjoituksiin ja kilpailutapahtumiin. Kuuluminen joukkueeseen tai seuran edustaminen kilpailussa merkitsee toimeksiantoa kunhan siitä on asianmukainen päätös päiväraha enintään 20 päivältä kalenterivuodessa majoittumiskorvaus matkustamiskustannusten korvaus, jota voidaan suorittaa myös verovelvollisen asunnolta tehdystä matkasta. Matkustamiskustannusten korvauksesta muulla kuin julkisella kulkuneuvolla tehdystä matkasta on verovapaata enintään euroa kalenterivuodelta Enimmäismäärät ovat verovelvolliskohtaisia. Jos ne ylittyvät, ylimenevä osa on veronalaista ansiotuloa Matkakorvaus on verovapaata tuloa yhteisössä vapaaehtoisesti ja vastikkeetta toimivalle henkilölle. Matka tulee tehdä yleishyödyllisen yhteisön toimeksiannosta ja siitä on etukäteen asianmukaisesti päätettävä. Säännös koskee esimerkiksi urheiluseuroissa toimivien henkilöiden matkoja ohjelman mukaisiin harjoituksiin ja kilpailuihin samoin kuin kilpailutuomareiden matkoja Päivärahojen ja kilometrikorvausten maksamisessa on noudatettava lain mukaisia enimmäiseuromääriä sekä aikarajoituksia ja ohjeita => Ajopäiväkirja / Matkalaskut JOUKKUE VASTAA OMISTA MAKSAMISTAAN TYÖKORVAUKSISTA JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSISTA. TILIKAUDEN AIKANA (KALENTERIVUOSI) MAKSETUISTA KORVAUKSISTA PITÄÄ ANTAA KOONTI SEURALLE JA SEURAN TILITOIMISTOON VIIMEISTÄÄN KOONNIN SISÄLTÖ: 1) MAKSUN SAAJAN NIMI 2) SOTU 3) KAUDEN AIKANA MAKSETUT KORVAUKSET KORVAUSLAJEITTAIN Lähetä koonti:

3 Matkalaskuista matkan tarkoitus ja kohde (osoite) matkareitti matkustamistapa (kulkuneuvo) matkan alkamis- ja päättymisajankohdat (päivämäärät ja kellonajat) Ajetut kilometrit ulkomaanmatkoista maa tai alue, jossa matkavuorokausi on päättynyt (EPA 17.2 ) Joukkueenjohtaja hyväksyy kaikki matkalaskut ja vastaa siten että verohallituksen kulloinkin voimassa olevia ohjeista noudatetaan Seuratason matkalaskut hyväksyt seuran puheenjohtajat tai toiminnanjohtaja KIRJANPIDOSTA Yleisiä ohjeita Kaikista maksuista täytyy olla tosite/kuitti Maksuista, joista ei muuten saa kuittia, pitää liittää mukaan sähköpostiviesti. Esim. turnaukset joista ei tule laskua, turnauskutsu josta selviää hintatiedot tulee liittää kirjanpitoon Myös sponsoreilta ja markkinointiyhteistyökumppaneilta saatavista tuloista pitää olla tositteet tai laskut. Kuitit järjestetään tiliotteen alle samaan järjestykseen kuin ne tiliotteella ovat (numerointi) KAUSIMAKSUISTA KAUSIMAKSUN TÄYTYY OLLA KAIKILLA SAMA (toimihenkilön pelaaja ei voi saada alennusta kausimaksuista) Maksu/kk/hlö Kaikista pelaajilta perittävistä lisämaksuista maininta kirjanpitoon (esim. varustemaksuista). Maksusuorituksista yhteenvetona koontisummat (tiliotteittain/kuukausittain) Pelaajalista / koonti liitteeksi KAUDEN PÄÄTÖS Kauden päättyessä joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja ovat velvollisia selvittämään edellisen kauden kirjanpidon vaikka eivät jatkaisikaan toimihenkilöinä Kirjanpitomateriaali toimitetaan seuralle / seuran tilitoimistoon tilinpäätöstä varten Tiliotteita ei tarvitse tulostaa vaan toimitettavaan materiaaliin ainoistaan laskut ja kuitit tilikauden ajalta. Joukkueen on huomioitava edelliselle kaudelle kuuluvat kustannukset vaikka ne maksettaisiinkin vasta toukokuussa. Ylimääräiset kausimaksut tulee palauttaa. HUOM! Vain kausimaksut voidaan palauttaa

4 LYHYT TILIÖINTI OHJE: Pääsääntöisesti joukkueen tilille tulevat rahat ovat kerättyjä jäsenmaksuja. Näitä ei tarvitse erikseen tiliöidä. Joukkueen tililtä veloitetaan kauden aikana seuran toimesta sovitun mukaisesti mm. jäämaksut, varustepoolimaksut, valmentajapoolimaksut, seuran jäsenmaksut. Näitä ei tarvitse erikseen tiliöidä. Pankin perimät palkkiot Näitä ei tarvitse erikseen tiliöidä. Joukkueen maksamat työ- ja matkakorvaukset ilmoitetaan erikseen tammikuun alussa tilitoimistoon ERIKSEEN TILIÖITÄVÄT ASIAT Kuukausittainen yhteenveto kaikista muista kuin yllä mainituista suorituksista ja maksuista lajeittain. Liitteenä muistiopohja joka täytetään kuukausittain eriteltynä ja lähetetään seuran tilitoimistoon osoitteeseen:

5 Varainkeräys yhdistyksessä Varainkeräyksessä tulee ottaa huomioon veroviranomaisen säädökset yhdistyslain osalta. Varainkeräysten muodot jotka täyttävät elinkeinotoiminnan piirteet, ovat veronalaista tuloa ja niistä tulee suorittaa ALV ja voitto-osuudesta tulovero. Turnaukset: Turnaukset ja niihin liittyvät oheistoiminnat ovat verovapaata tuloa järjestäjälle edellyttäen että järjestävä taho on yleishyödyllinen yhdistys. Oheistoimintoja voi myydä kolmansille osapuolille ja tästä saatu tulo on verovapaata mutta mikäli toiminnan suorittaa toinen yritys tai yhdistys, on sen osa-alueen varsinainen toiminta veronalaista tuloa suorittajalle. Tuotteiden myynti: Lähtökohtaisesti tuotteiden kuten WC-paperin, pesuaineiden, sukkien, keksien, joulukuusien, rakettien jne. myyntitoiminta on veronalaista liiketoimintaa ja siten veronalaista tuloa, mikäli tuotteiden myynti tapahtuu rajoittamattomalle tai laajalle asiakaskunnalle. (Seuran sisällä voidaan tuotteita myydä omille jäsenille). ALV Velvollisuus syntyy kun liikevaihto ylittää 8500,00 tilikaudessa. Lahjoituksen saatujen tuotteiden myynti on tietyillä edellytyksillä verovapaata toimintaa, esim. erikseen järjestettävässä myyjäisissä voi tuotteita myydä kuten joulukuusia. Myyjäisissä voi myös myydä esim. Itse leivottuja tuotteita. Elintarvikkeita myydessä tulee ottaa huomioon ilmoitusvelvollisuus Espoon kaupungin terveysviranomaisille ja tuotteiden asianmukainen säilytys ja kylmäketjusta huolehtiminen. Samoin turnausten yhteydessä voi toistaiseksi myydä tuotteita verovapaasti osana turnauksen palveluita mutta tuotteet pitää myydä ja luovuttaa tapahtuman yhteydessä. Adressien, korttien, viirien, merkkien yms. myyminen on kuitenkin verovapaata tuloa osana seuran tai joukkueen varainkeruutta (Logot). Kahviotoiminta: Turnausten ja myyjäisten yhteydessä kahviotoiminta on verovapaata toimintaa edellyttäen että tapahtuman järjestäjä itse suorittaa toiminnat. Mikäli kahviotoiminnan suorittaa alihankkija (toinen yhdistys, yritys), on se veronalaista tuloa suorittajalle. Toiminnan myymisestä saatu tulo on kuitenkin verovapaata (toimintojen ulkoistus). Kahvio ja siihen liittyvä toiminta on muina aikoina elinkeinotoimintaa ja siten verollista. Talkootyö: Talkootyö on edelleen verovapaata edellyttäen että talkootyön tunnusmerkit täyttyvät ts. työ maallikkotyötä joka ei vaadi erillistä ammattitaitoa tai pätevyyttä ja tehtävään työhön ei sisälly talkootyön teettäjän puolelta mitään työjohdollisia toimenpiteitä tai valvontaa. Erikseen on linjattu että ajokortti, täysi-ikäisyys tai järjestyksenvalvojakortti vaatimukset eivät estä talkootyön periaatteita. Talkootyön tuotto tulee jakaa koko seuralla tai joukkueelle, riippumatta ovatko kaikki osallistuneet talkootyöhön vai ei. Mitään pisteytys, bonus yms. järjestelmiä ei saa olla käytössä. Esim. rakettien myynti kolmannen osapuolen lukuun marketissa on luvanvaraista toimintaa ja edellyttää vastuuhenkilön valvontaa jolloin se ei täytä talkootyön edellytyksiä. Lisäksi vastuuhenkilöltä edellytetään erillistä pätevyyttä.

6 Mainokset: Paita- ja kypärämainokset ovat sallittuja, samoin turnausten yhteydessä olevat kiinteät mainokset, kunhan ne puretaan tapahtuman jälkeen pois. Kiinteät laitamainokset ovat myös sillä edellytyksellä verovapaita että ne ovat vain seuran jäsenistön ja harjoitusten yhteydessä nähtävillä ja ne tulee peittää kun seuran ulkopuoliset tahot käyttävät tiloja. Mikäli mainokset ovat asennettu kiinteästi ja ne ovat myös muiden kun seuran käyttämien vuorojen ulkopuolella näkyvissä, on saatu tulo veronalaista tuloa seuralle. Kausijulkaisu: Kausijulkaisu on verotonta varainkeräystoimintaa kun kysymyksessä on kausijulkaisu. Muut: Mikäli joukkue tekee muuta varainkeräystä, tulee ne hyväksyttää seuralla etukäteen jotta voidaan arvioida mahdollinen toiminnan verollisuus. Mikäli toiminnasta myöhemmin syntyy velvollisuus maksaa ALV tai tulovero, peritään ne kyseiseltä joukkueelta.

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y.

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. Metsästysseuran VERO-OPAS Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. 1 Metsästysseuran VERO-OPAS Sisällysluettelo: 1. Esipuhe...2 2. Yhteisön yleishyödyllisyys...3 3. Yhteisön verotus...4 3.1 henkilökohtaiset

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Salon Kiekkohait ry. Tämä ohje kuvaa seuran taloustoiminnan ja siihen liittyvät toimenpiteet ja vastuut PÄIVITETTY 9.9.

TALOUSOHJE. Salon Kiekkohait ry. Tämä ohje kuvaa seuran taloustoiminnan ja siihen liittyvät toimenpiteet ja vastuut PÄIVITETTY 9.9. 1 TALOUSOHJE Salon Kiekkohait ry Tämä ohje kuvaa seuran taloustoiminnan ja siihen liittyvät toimenpiteet ja vastuut PÄIVITETTY 9.9.2014 Ohjeen päivitysvastuu: seuran rahastonhoitaja 2 Sisällys Yleistä...

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3. Taloudenhoito-ohje. Seura ja ikäluokat

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3. Taloudenhoito-ohje. Seura ja ikäluokat Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3 Taloudenhoito-ohje Seura ja ikäluokat 2 Taloudenhoito-ohje SISÄLLYSLUETTELO 1 SEURAN TALOUDENHOITO 3 1.1 Taloudenhoidon säädökset 3 1.2 Seuran

Lisätiedot

Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt

Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt Sisällysluettelo 1. Joukkueiden organisaatio- ja toimintaohje 1.1 Hallitus 1.2 Puheenjohtaja 1.3 Joukkueet 2. Yleistä seuran taloudenhoidosta 2.1 Hallitus 2.2 Joukkueet

Lisätiedot

Kiekko-Nikkarit ry Talousohje

Kiekko-Nikkarit ry Talousohje Kiekko-Nikkarit ry Talousohje 2014 Kiekko-Nikkarit ry Talousohje 1. Seuran talouden perusteita Yleisiä määräyksiä Kiekko-Nikkarit ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja

Lisätiedot

PALKKIOT JA KULUKORVAUKSET EROTUOMAREILLE JA TARKKAILIJOILLE VIRALLISISSA SM SARJAOTTELUISSA KAUDELLA 2014-2015

PALKKIOT JA KULUKORVAUKSET EROTUOMAREILLE JA TARKKAILIJOILLE VIRALLISISSA SM SARJAOTTELUISSA KAUDELLA 2014-2015 PALKKIOT JA KULUKORVAUKSET EROTUOMAREILLE JA TARKKAILIJOILLE VIRALLISISSA SM SARJAOTTELUISSA KAUDELLA 2014-2015 SM-runko- ja Karsintasarjaottelut Erotuomaripalkkio: 75 / ottelu / tuomari SM play-off ottelut

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TALOUS. Talouden suunnittelu prosessina Kirjanpito Verotus Yhdistys työnantajana. Pirjo Heinonen 6.3.2014

YHDISTYKSEN TALOUS. Talouden suunnittelu prosessina Kirjanpito Verotus Yhdistys työnantajana. Pirjo Heinonen 6.3.2014 1 YHDISTYKSEN TALOUS Talouden suunnittelu prosessina Kirjanpito Verotus Yhdistys työnantajana 2 Talouden suunnitteluprosessi Toimintasuunnitelma Budjetti Seuranta Hallituksen vastuu 3 Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Rahastonhoitajan valinta. Raho-koulutus ja ohjeistus. Joukkueiden pankkitilit

Rahastonhoitajan valinta. Raho-koulutus ja ohjeistus. Joukkueiden pankkitilit Rahastonhoitajan tietopankki 2014/2015 2 Sisällysluettelo Rahastonhoitajan valinta... 3 Raho-koulutus ja ohjeistus... 3 Joukkueiden pankkitilit... 3 Kenttävuorojen hinnat... 5 Jäsenmaksut... 5 Lisenssi-

Lisätiedot

RAHASTONHOITAJAN TIETOPAKETTI

RAHASTONHOITAJAN TIETOPAKETTI RAHASTONHOITAJAN TIETOPAKETTI 2011 2012 RAHASTONHOITAJAN TIETOPAKETTI Päivitetty 23.4.2011 Laatija: Niina Salo, Keski-Uudenmaan Juniorikiekkoilun tuki ry, controller niina.salo@kreditte.net puhelin 040-4126198

Lisätiedot

Talousohjesääntö 2015

Talousohjesääntö 2015 2015 Talousohjesääntö 2015 TALOUSOHJESÄÄNTÖ Joukkueen talousohjesääntö Talousarvio Maksuliikenne joukkueen johtoryhmä laatii talousarvion hyvissä ajoin ennen kauden alkua ja palauttaa sen toimistolle,

Lisätiedot

Rahastonhoitajien koulutus 6.10.2010

Rahastonhoitajien koulutus 6.10.2010 Rahastonhoitajien koulutus 6.10.2010 Vastuu Yhdistyksen hallitus on yhteisvastuussa talousasioista. Käytännön vastuu kuuluu yhdistyksen taloutta hoitavalle toimihenkilölle. Taloudenhoitoon kuuluu varojen

Lisätiedot

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta Talous TIETOPAKETTI LIPPUKUNNILLE 1. TALO U DENHOITO Termi talous viittaa sellaiseen ihmisten ja organisaatioiden väliseen asiointiin, jossa välineenä on raha tai muu maksuväline. Tässä tietopaketissa

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014) B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014) SISÄLTÖ sivu 1 Johdanto... 2 Asianajajan tulon jaksottaminen...2 2.1 Yleistä...2 2.2 Asianajotoimiston suorite...3 2.3 Kertapalvelut eli itsenäiset

Lisätiedot

KUVAILULEHTI. Kansalaistoiminnan esteiden poistamistyöryhmä. Puheenjohtaja: Rauno Anttila Sihteeri: Rainer Anttila

KUVAILULEHTI. Kansalaistoiminnan esteiden poistamistyöryhmä. Puheenjohtaja: Rauno Anttila Sihteeri: Rainer Anttila KUVAILULEHTI Julkaisija Opetusministeriö Julkaisun päivämäärä 6.6.2002 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Kansalaistoiminnan esteiden poistamistyöryhmä Puheenjohtaja: Rauno

Lisätiedot

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi KOLMANNEN SEKTORIN HYVINVOINTIPALVELUIDEN TUOTTAMISEN JURIDISIA JA

Lisätiedot

NuPS Hockey ry. Taloussääntö. Matti Sillantaka

NuPS Hockey ry. Taloussääntö. Matti Sillantaka NuPS Hockey ry Taloussääntö Matti Sillantaka TALOUSASIAT Seuran talous Seura maksaa toiminnan yhteiset kulut. Tällaisia ovat mm. valmennus- ja toiminnanjohtajan kulut, maalivahtikoulun valmennus ja jäät,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 5

Sisällysluettelo. Johdanto... 5 Sisällysluettelo Johdanto... 5 1 Viitekehys... 7 1.1 Sivuseikan merkitys... 7 1.2 Elokuva on riskibusiness... 7 1.3 Vastuu verosta... 8 1.4 Veromaailma pähkinänkuoressa... 11 2 Ennakkoperintä-ennakonpidätys

Lisätiedot

Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje

Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje Yleistä Kirjanpitolain (1336/1997, jäljempänä KPL) 1 luvun 1 :n mukaan kirjanpitovelvollinen on mm. rekisteröity ja rekisteröimätön yhdistys. Kirjanpitovelvollisuus

Lisätiedot

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010 SISÄLTÖ 2010 KAUSIVEROILMOITUS... 2 Kenen on annettava kausiveroilmoitus?... 2 Milloin kausiveroilmoitus annetaan?... 2 Kuinka verojen maksettava määrä lasketaan ja maksetaan?... 3 Miten kausiveroilmoitustietoja

Lisätiedot

Ulkomailta Suomeen tulevan verotus

Ulkomailta Suomeen tulevan verotus Ulkomailta Suomeen tulevan verotus Tiedote suomalaiselle työnantajalle www.vero.fi sivu / 9 Sisältö: 1. Lyhyesti vakuutusmaksuista 2. Verotus ja Suomessa enintään 6 kuukautta oleskelevat 2.1 Ilmoitus-

Lisätiedot

MITÄ JOKAISEN YRITTÄJÄN TULISI TIETÄÄ KIRJANPIDOSTA? 1.12.2011

MITÄ JOKAISEN YRITTÄJÄN TULISI TIETÄÄ KIRJANPIDOSTA? 1.12.2011 Sivu 1 / 6 MITÄ JOKAISEN YRITTÄJÄN TULISI TIETÄÄ KIRJANPIDOSTA? 1.12.2011 Tilitoimisto on yrittäjän arvokkaimpia yhteistyökumppaneita. Aktiivinen ja ennakoiva yhteistyö tilitoimiston ja yrittäjän välillä

Lisätiedot

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN?

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? - neuvoja paikallistoiminnan varainhankintaan Suomen Kylätoiminta ry 2014 Kylien bisneskeissit -hanke Teksti: Sirkka Suomäki Paula Pylkkänen (s. 4) Juhani Nenonen (s. 32-34) Veli-Matti

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4 Suomen Eläinlääkäriliiton opas Eläinlääkärin veroilmoitus vuodelta 2013 MINNA TANSKA, OTK, VEROASIANTUNTIJA Sisältö A. YLEISTÄ VEROILMOITUSMENETTELYSTÄ... 3 Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3 Jäännösverojen

Lisätiedot

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 veroasiantuntija, OTK Minna Tanska Suomen lääkärilehti Finlands Läkartidning Finnish Medical Journal www.laakarilehti.fi Liite 10/2015 MAINOS TYÖSUHTEEN VAKAUS +YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

Edunvalvontapalkkion periminen

Edunvalvontapalkkion periminen OIKEUSMINISTERIÖ, OIKEUSHALLINTO-OSASTO, OIKEUSAPU- JA ULOSOTTOYKSIKKÖ YLEISEN EDUNVALVONNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ OM 7/33/2014 Edunvalvontapalkkion periminen Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmän suositus

Lisätiedot

Ammattitaiteilijan verotusohjeet / verovuosi 2013

Ammattitaiteilijan verotusohjeet / verovuosi 2013 Ammattitaiteilijan verotusohjeet / verovuosi 2013 Aluksi Ammattitaitelijaa verotetaan joko tuloverolain (TVL) tai elinkeinoverolain (EVL) mukaan. Nämä taiteilijan vero-ohjeet on ensisijaisesti suunnattu

Lisätiedot

VJS rahastonhoitajakoulutus

VJS rahastonhoitajakoulutus Jokainen VJS:n joukkue on velvollinen huolehtimaan joukkueensa 1. budjetoinnista 2. maksuliikenteestä 3. toimintamaksujen seurannasta 4. kirjanpidosta ja tilinpäätöksistä lakien ja asetusten mukaan. Jokaisella

Lisätiedot

JäPS Taloussääntö. Maaliskuu 23. Versio 2015.1. 1 Yleistä. 2 Seuran talous. 3 Ikäluokan talous. 4 Toimihenkilöiden korvaukset.

JäPS Taloussääntö. Maaliskuu 23. Versio 2015.1. 1 Yleistä. 2 Seuran talous. 3 Ikäluokan talous. 4 Toimihenkilöiden korvaukset. JäPS Taloussääntö Maaliskuu 23 2015 Järvenpään Palloseura ry:n johtokunnan hyväksymä taloussääntö emoseuran ja ikäluokkien talouden- ja varainhoidosta. Versio 2015.1 1 Yleistä 2 Seuran talous 3 Ikäluokan

Lisätiedot