Seuran ja joukkueiden tilinpäätökset yhdistetään yhteen eli joukkueiden tilinpäätökset näkyvät myös seuran tuloslaskelmassa ja taseessa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seuran ja joukkueiden tilinpäätökset yhdistetään yhteen eli joukkueiden tilinpäätökset näkyvät myös seuran tuloslaskelmassa ja taseessa."

Transkriptio

1 SEURAN JA JOUKKUEIDEN TILINPÄÄTÖS Seuran ja joukkueiden tilinpäätökset yhdistetään yhteen eli joukkueiden tilinpäätökset näkyvät myös seuran tuloslaskelmassa ja taseessa. Joukkueet toimittavat tilikarttansa kaikkine välilehtineen (Yhteenveto, Tapahtumat, Tilikartta ja Lisenssit) nimetylle vastuuhenkilölle hänen erikseen ilmoittamaan päivämäärään mennessä. Nimetty vastuuhenkilö toimittaa kaikkien joukkueiden kaikki pyydetyt tiedot seuran puheenjohtajalle juhannusviikon keskiviikkoon mennessä. Puheenjohtaja toimittaa edelleen tiedot tilitoimistoon tilinpäätöstä varten. Kausimaksut kirjataan kohtaan 3101 bruttona, myös toimihenkilöiden osalta. Kulukorvaukset kirjataan kohtaan 4570 matkalaskuja vastaan. Kaikista kulukorvauksista on oltava matkalasku tilikauden loppuun mennessä, kuluvaa vuotta. Kulukorvaukset kirjataan Tapahtumat välilehdelle. Tilintarkastustapahtumaa varten joukkueet toimittavat koko kauden kirjanpitoaineiston erikseen sovittuun paikkaan sovittuna aikana tilintarkastajia varten. Nimetty vastuuhenkilö:

2 SEURAN JA JOUKKUEIDEN KULUKORVAUSTEN MAKSAMINEN Tässä ohjeessa kulukorvaukset sisältävät matka- ja päivärahakorvaukset. Muut kulukorvaukset sovitaan tapauskohtaisesti joukkueen sisällä. Kyseinen ohje koskee joukkueiden joukkueenjohtajia, valmentajia, huoltajia, taloudenhoitajia, kioski- ja talkoovastaavia, yms. joille myönnetään kulukorvausoikeus joukkueen vanhempien kokouksessa. Kulukorvauslasku tehdään kuukausittain, seuraavan kuun 15. päivään mennessä. Laskut toimitetaan tilitoimistoon tuomaripalkkioiden mukana. Kulukorvauslaskupohja löytyy seuran Internet-sivulta. Kulukorvauksiin merkitään ajot harjoituksiin ja peleihin omalle jäähallille ja vieraspeleistä myös päivärahat valtion matkakustannus- ja päivärahaohjeiden mukaan. Kilometrikorvauksia voi maksaa enintään 2000 euroa matkalaskuja vastaan ja kokopäivä-rahoja (vuonna 2009 määrä 35 eur) eli 20 pv x 35 e = 700 euroa. Eli vuonna 2009 yhteensä 2700 euroa. Em. summan ylittävä osa pitäisi maksaa palkkana, johon me seurana emme vielä tässä vaiheessa ryhdy. Päivärahojen ja kilometrikorvausten hinnat ovat näkyvissä kulukorvauslaskussa. Valmentajien, huoltajien, taloudenhoitajien, kioski- ja talkoovastaavien kulukorvauslaskut hyväksyy joukkueenjohtaja. Joukkueenjohtajan kulukorvauslaskun hyväksyy taloudenhoitaja. Kulukorvauslaskun tekijä tulostaa laskun, allekirjoittaa sen ja toimittaa hyväksyjälle, joka taas toimittaa sen maksettavaksi taloudenhoitajalle ensi tilassa. Toinen vaihtoehto hyväksymiskäytännöksi on sähköinen hyväksyminen: laskuntekijä toimittaa laskun sähköpostilla hyväksyjälle, joka välittää viestin eteenpäin taloudenhoitajalle "Hyväksyn ao. laskun maksettavaksi" saatesanoin ja lisää oman nimensä viestiin. Taloudenhoitaja tulostaa laskun sekä mukana tulleen viestin laskuntekijältä että laskun hyväksyjältä. Joukkue tekee päätöksen, kumpaa käytäntöä he noudattavat. Kulukorvauslasku on riittävä tosite kuittaamaan lisenssimaksuja, jolloin ylimääräistä maksuliikennettä ei tarvita. Lisätietoja verottajan toiminnasta löytyy Internetistä, osoitteesta

3 SEURAN JA JOUKKUEIDEN TALKOOTOIMINTA Kaikkien Imatran Ketterä Junioreiden sisällä tapahtuvien seuran tai joukkueiden talkoiden tulot ja edut on mentävä seuran tai koko joukkueen hyväksi, riippuen siitä, ovatko talkoot seuran vai joukkueen. Talkoista tulleita tuloja ei voi kohdentaa suoraan johonkin henkilöön, tällöin se katsotaan henkilökohtaiseksi tuloksi, joka taas on veron alaista tuloa. Tällöin seura joutuu vastuuseen maksamattomista henkilösivukuluista.

4 SEURAN JA JOUKKUEIDEN SPONSOROINNIT Seuran ja joukkueiden hankkimat sponsoritulot menevät koko seuran tai koko joukkueen hyväksi, riippuen siitä, onko sponsoroinnin saanut seura vai joukkue. Sponsorointia ei voi kohdentaa kehenkään henkilöön tai siinä tapauksessa se on henkilön henkilökohtaista, verotettavaa tuloa. Seuran lisäksi myös sponsoroinnin antaja joutuu silloin vastuuseen. Kaikista joukkueiden sponsoroinneista on tehtävä yhteenveto seuran hallitukselle kauden lopussa tilinpäätöksen yhteydessä, kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Yhteenvedosta on selvittävä sponsoroinnin antaja (yritys ja nimi), sponsoroinnin saaja (joukkue ja nimi), mahdollinen sponsoroinnin kohde sekä summa.

5 TUOMARIPALKKIOT Joukkueet maksavat tuomari- ja linjamiespalkkioita. Ne ovat henkilöiden verotettavaa tuloa, jotka tulee ilmoittaa verottajalle vuosittain. Tiedot tulee ilmoittaa verottajalle valvontailmoituksella. Ilmoittakaa kuukausittain joukkueenne maksamat palkkiot seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä. Tiedot tulee eritellä seuraavasti: Henkilön nimi Sosiaaliturvatunnus Maksetut palkkiot xxx EUR Pidätetty ennakonpidätys x xx EUR Maksetut verottomat korvaukset xx EUR (verottomia korvauksia ovat mm. km-korvaus ja kerhoraha) Yhteenvedon voi korvata toimittamalla kopiot tuomaripalkkiokuiteista Mikäli olette pidättäneet tuomareilta ennakonpidätystä, tulee tämä raha tilittää verottajalle keskitetysti. Tilittäkää mahdollinen ennakonpidätys Imatran Ketterä Juniorit ry:lle myöskin 5. päivään seuraavaa kuuta mennessä. Imatran Ketterä Juniorit ry hoitaa tilityksen eteenpäin. Pankkiyhteys Nordea Toimittakaa tiedot suoraan Imatran Ketterä Junioreiden palkanlaskijalle Vuoksen Tili- ja Isännöintipalvelu Mirja Uimonen Lappeentie 24, Imatra (05) Faksi (05) Sähköposti Toimiston aukioloajat: Toimisto on auki arkisin (ma-pe) 9-15 ja muuna aikana sopimuksen mukaan.

6 TOIMIHENKILÖSOPIMUS (1/4 sivu) Joukkue Jokainen joukkue nimeää viralliset TOIMIHENKILÖT, joista *-merkityt muodostavat joukkueen johtoryhmän. He vastaavat joukkueen toiminnan toteutumisesta tehtyjen ja hyväksyttyjen toiminta- ja taloussuunnitelmien puitteissa. Joukkueen toimihenkilöt ovat velvollisia noudattamaan kaikessa toiminnassaan lakeja ja asetuksia, sekä SJL:n ja seuran sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä. Toimihenkilöt ovat velvollisia osallistumaan seuran osoittamiin tilaisuuksiin. Valmentajat/ohjaajat valitsee ja nimeää seura (valmennuspäällikkö, B-F, kiekkokoulu ). Joukkueenjohtajat ja huoltajat valitsee joukkueen vanhempainkokous kaudeksi kerrallaan mennessä. Tilien käyttöoikeus alkaa heti kun toimihenkilöiden tiedot ovat tällä lomakkeella ilmoitettu seuran puheenjohtajalle ja seura on sen vahvistanut. Joukkueen johtoryhmään kuuluvat toimihenkilöt ovat velvollisia olemaan seuran jäseniä! Joukkueenjohtaja(t) vanhempainkokous valitsee Vastuuvalmentaja seuran nimeämä Valmentaja/ohjaaja seuran nimeämä Huoltaja (vähintään kaksi) vanhempainkokous valitsee Taloudenhoitaja vanhempainkokous valitsee Kioskivastaava vanhempainkokous valitsee Talkoovastaava vanhempainkokous valitsee Joukkueen tilintarkastajat vanhempainkokous valitsee Valmentajat/ohjaajat tekevät kirjallisen sopimuksen seuran kanssa kaudeksi kerrallaan. JOUKKUEENJOHTAJA II-JOUKKUEENJOHTAJA VASTUUVALMENTAJA / VALMENTAJA

7 VALMENTAJA / OHJAAJA Sähköposti (2/4 sivu) HUOLTAJA HUOLTAJA HUOLTAJA HUOLTAJA TALOUDENHOITAJA Joukkueella tulee olla taloudenhoitaja. Taloudenhoitajalle annetaan joukkueen tilinkäyttöoikeus. Joukkueenjohtaja(t) hyväksyy tililtä maksettavat suoritukset.

8 TALKOOVASTAAVA (3/4 sivu) Joukkueella tulee olla talkoovastaava. Talkoovastaava hoitaa joukkueen kaikki talkooasiat mm. pullotalkoot, rakettimyynnin, toimitsijat ym. KIOSKIVASTAAVA Joukkueella tulee olla kioskivastaava. Kioskivastaava hoitaa joukkueen, kioskivuorot, arpajaiset, ym.. TILINTARKSTAJAT Tilintarkastajien (2) tulee olla joukkueen vanhempainkokouksen valitsemia (eivät ole joukkueen virallisia toimihenkilöitä). Lopullisen tilintarkastuksen tekee seuran vuosikokouksessa valitut tilintarkastajat. Maksuperusteisen kirjanpidon tulee olla lakien ja asetusten mukaisesti laadittu seuran kausittain toimittaman tilikartan mukaisesti. Joukkueen tilintarkastajien hyväksymä tilinpäätös (koko kirjanpito tositteineen) toimitetaan seuralle mennessä, liitettäväksi seuran kirjanpitoon.

9 TOIMIHENKILÖT vastaavat mm. (4/4 sivu) Joukkueenjohtajat ja varajoukkueenjohtajat Laativat yhdessä muun johtoryhmän kanssa joukkueen toiminta- ja taloussuunnitelman esitettäväksi vanhempainkokoukselle ja myöhemmin seuralle. Vastaavat joukkueen varojen käytöstä (joukkueenjohtaja hyväksyy laskut) ja varainhankinnasta (seuran pakollinen ja joukkueen omatoiminen) jota valvovat joukkueen valitsemat tilintarkastajat ja lopuksi seura ja seuran tilintarkastajat. Vastaavat tiedottamisesta (liito alue seura toimihenkilöt pelaajat vanhemmat Vastaavat ottelu-, matka-, ruokailu- ja majoitusjärjestelyistä yhteistyössä valmentajien/ohjaajien kanssa. Valmentajat/ohjaajat Laativat joukkueen toimintasuunnitelman liitettäväksi seuran toimintasuunnitelmaan ja esitettäväksi valmennuspäällikölle. Vastaavat harjoitusohjelman toteutumisesta (neuvottelevat jäävuoroista valmennuspäällikön kanssa). Vastaavat omalta osaltaan raportoinneista (testit, pelaaja-arvioinnit (seura/pelaajat), toiminta-kertomukset jne.). Vastaavat otteluiden ja harjoitusten johtamisesta sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti (mm. peluuttaminen ja pelipaikkojen kierrätys). Huoltajat Vastaavat seuran/joukkueen varusteista (kunto, täydennys, kierrätys) sekä pitävät joukkueen varustekirjanpitoa. Vastaavat joukkueen luistinten teroituksesta, sekä omalta osaltaan teroituskoneiden kunnosta. Vastaavat pukukopin istumajärjestyksestä (yhteistyössä valm./ohjaajien kanssa), sekä valvovat pukukopin siisteyttä. Vastaavat joukkueen virvoitushuollosta, huolehtivat ensiavusta ja vaativat pelaajilta yleistä hygieniaa.

10 INTERSPORT IMATRAN BONUSTEN KÄYTTÖ KAUDELTA Intersportin sopimukseen perustuvat bonukset ovat käytettävissä lokakuun 2009 loppuun mennessä. Erikoistapauksessa lisäajasta voi keskustella Intersportin kanssa. Jokainen joukkue toimittaa nimilistan joukkueensa pelaajista ja toimihenkilöistä puheenjohtajalle, jotka tekevät ostoksia Intersportissa. Bonuksia saa käyttää vain nimilistaan merkitty toimihenkilö. Bonukset on mahdollista käyttää lahjakortteina esim. palkitessa joukkueiden pelaajia -> otettava yhteys etukäteen Jarkko Rahkoseen tai Markus Hämäläiseen ostohyvityksenä, jonka saa kassalta ilmoittamalla joukkueen nimen, ostos todistetaan allekirjoituksella teippeihin, vesipulloihin, lääkelaukkuihin, joukkuesukkiin, joukku oihin (F E), lisäravinteisiin, urheilujuomiin yms. koko joukkueen tarkoitukseen, mutta bonusta ei voi käyttää joukkuetekstiileihin esim. toppapukuihin

11 KETTERÄ-LEHTI Ketterä-lehti ilmestyy kaudella seuraavasti: Lehteä varten jokainen joukkue tuottaa tekstiä ½ - 1 A4:n verran. Mukaan on liitettävä myös valokuva JPG-muotoisena Wordiin liitetty kopio ei käy. Tekstit ja kuvat on toimitettava nimetylle vastuuhenkilölle hänen erikseen mainitsemaansa eräpäivään mennessä. Valmiit tekstit ja kuvat on toimitettava seuran puheenjohtajalle 7 päivää ennen lehden ilmestymistä. Nimetty vastuuhenkilö: Kirsi Viskari, p ,

Tervetuloa! Juniori Jokipojat ry

Tervetuloa! Juniori Jokipojat ry Tervetuloa! Juniori Jokipojat ry JOUKKUEEN TOIMIHENKILÖT Vastuuvalmentaja seura nimeää valmentaja seura nimeää Maalivahtivalmentaja seura nimeää Joukkueenjohtaja vanhempainkokous nimeää ja seura hyväksyy

Lisätiedot

Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt

Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt Sisällysluettelo 1. Joukkueiden organisaatio- ja toimintaohje 1.1 Hallitus 1.2 Puheenjohtaja 1.3 Joukkueet 2. Yleistä seuran taloudenhoidosta 2.1 Hallitus 2.2 Joukkueet

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3. Taloudenhoito-ohje. Seura ja ikäluokat

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3. Taloudenhoito-ohje. Seura ja ikäluokat Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3 Taloudenhoito-ohje Seura ja ikäluokat 2 Taloudenhoito-ohje SISÄLLYSLUETTELO 1 SEURAN TALOUDENHOITO 3 1.1 Taloudenhoidon säädökset 3 1.2 Seuran

Lisätiedot

VAPS JÄÄLIIKUNTA RY TOIMINTASÄÄNNÖT

VAPS JÄÄLIIKUNTA RY TOIMINTASÄÄNNÖT VAPS JÄÄLIIKUNTA RY TOIMINTASÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1. Toiminnan tarkoitus 2. Vastuuelimet seurassa 3. Päämäärät ja tavoitteet 4. Joukkueiden muodostaminen 5. Pelaaminen ja peluuttaminen 6. Harjoittelu

Lisätiedot

ALAVUDEN PELI-VEIKOT RY JÄÄKIEKON SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET

ALAVUDEN PELI-VEIKOT RY JÄÄKIEKON SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET ALAVUDEN PELI-VEIKOT RY JÄÄKIEKON SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 1 1. TOIMINNAN TARKOITUS 2. VASTUUELIMET SEURASSA 2.1 JÄSENISTÖ 2.2 KOKOUKSET 2.2.1. JAOSTON KOKOUS 2.2.2. JOUKKUEENJOHTAJIEN JA

Lisätiedot

TuTo ry / Juniorijääkiekko. Toimintaperiaatteet ja säännöt

TuTo ry / Juniorijääkiekko. Toimintaperiaatteet ja säännöt TuTo ry / Juniorijääkiekko Toimintaperiaatteet ja säännöt Päivitetty 3.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2. Seuran visio, tavoitteet ja säännöt... 3 1.3. Seuralupaus... 3 1.4.

Lisätiedot

Kiekko-Vantaa, ITÄ ry

Kiekko-Vantaa, ITÄ ry Kiekko-Vantaa, ITÄ ry 08 09 Päivitetty versio osoitteessa: www.kiekkovantaa.fi/ita/ KIEKKO-VANTAA ITÄ R.Y. Sisällysluettelo KIEKKO-VANTAA ITÄ R.Y.............................................3 1. TOIMINNAN

Lisätiedot

RAHASTONHOITAJAN TIETOPAKETTI

RAHASTONHOITAJAN TIETOPAKETTI RAHASTONHOITAJAN TIETOPAKETTI 2011 2012 RAHASTONHOITAJAN TIETOPAKETTI Päivitetty 23.4.2011 Laatija: Niina Salo, Keski-Uudenmaan Juniorikiekkoilun tuki ry, controller niina.salo@kreditte.net puhelin 040-4126198

Lisätiedot

Vanhankylän Alku ry:n (tekstissä lyhennetty FC Ulvila) toimintaohjetta päivitetään tarpeen mukaan, pääsääntöisesti kauden vaihtuessa.

Vanhankylän Alku ry:n (tekstissä lyhennetty FC Ulvila) toimintaohjetta päivitetään tarpeen mukaan, pääsääntöisesti kauden vaihtuessa. YLEISTÄ Vanhankylän Alku ry:n (tekstissä lyhennetty FC Ulvila) toimintaohjetta päivitetään tarpeen mukaan, pääsääntöisesti kauden vaihtuessa. FC Ulvilan taloushallinto jakautuu kahteen pääosaan. Tässä

Lisätiedot

RAHASTONHOITAJAN TIETOPAKETTI

RAHASTONHOITAJAN TIETOPAKETTI RAHASTONHOITAJAN TIETOPAKETTI 2010 2011 RAHASTONHOITAJAN TIETOPAKETTI Päivitetty 19.9.2010 Laatija: Niina Salo, Keski-Uudenmaan Juniorikiekkoilun tuki ry, controller niina.salo@kreditte.net puhelin 040-4126198

Lisätiedot

LÄTKÄÄ HYVÄSSÄ SEURASSA!

LÄTKÄÄ HYVÄSSÄ SEURASSA! LÄTKÄÄ HYVÄSSÄ SEURASSA! Nämä ohjeet on tarkoitettu kaikille Kiekko-Vantaa, Itä ry:n toiminnassa mukana oleville. Ohjeiden tarkoitus on selkeyttää joukkueiden toimintaa ja auttaa mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Lisätiedot

Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014

Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014 1 Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014 2 1. YLEISTÄ 2. TOIMINNAN TARKOITUS 3. ORGANISAATIOKAAVIO JA SEURAN JOHTOKUNTA 3.1 Organisaatiokaavio 3.2 Johtokunnan tehtävät

Lisätiedot

Kiekko-Nikkarit ry Talousohje

Kiekko-Nikkarit ry Talousohje Kiekko-Nikkarit ry Talousohje 2014 Kiekko-Nikkarit ry Talousohje 1. Seuran talouden perusteita Yleisiä määräyksiä Kiekko-Nikkarit ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja

Lisätiedot

PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT

PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT 2 SISÄLLYSLUETTELO GrIFK HOCKEY -INFON LUKIJALLE 1. GrIFK HOCKEY:N ORGANISAATIO 2. GrIFK HOCKEY:N PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT 3. GrIFK HOCKEY SINETTISEURA 4. JOUKKUEIDEN JÄSENET, JOHTORYHMÄ JA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Salon Kiekkohait ry. Tämä ohje kuvaa seuran taloustoiminnan ja siihen liittyvät toimenpiteet ja vastuut PÄIVITETTY 9.9.

TALOUSOHJE. Salon Kiekkohait ry. Tämä ohje kuvaa seuran taloustoiminnan ja siihen liittyvät toimenpiteet ja vastuut PÄIVITETTY 9.9. 1 TALOUSOHJE Salon Kiekkohait ry Tämä ohje kuvaa seuran taloustoiminnan ja siihen liittyvät toimenpiteet ja vastuut PÄIVITETTY 9.9.2014 Ohjeen päivitysvastuu: seuran rahastonhoitaja 2 Sisällys Yleistä...

Lisätiedot

VJS rahastonhoitajakoulutus

VJS rahastonhoitajakoulutus Jokainen VJS:n joukkue on velvollinen huolehtimaan joukkueensa 1. budjetoinnista 2. maksuliikenteestä 3. toimintamaksujen seurannasta 4. kirjanpidosta ja tilinpäätöksistä lakien ja asetusten mukaan. Jokaisella

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Salon Kiekkohait ry. Tämä ohje kuvaa seuran taloustoiminnan ja siihen liittyvät toimenpiteet ja vastuut 10.12.2012.

TALOUSOHJE. Salon Kiekkohait ry. Tämä ohje kuvaa seuran taloustoiminnan ja siihen liittyvät toimenpiteet ja vastuut 10.12.2012. 1 TALOUSOHJE Salon Kiekkohait ry Tämä ohje kuvaa seuran taloustoiminnan ja siihen liittyvät toimenpiteet ja vastuut 10.12.2012 Ohjeen laatijat: Tuija Nikkanen, Jaana Suutari, P-L Karjalainen, Maire Leppänen,

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Salon Kiekkohait ry. Tämä ohje kuvaa seuran taloustoiminnan ja siihen liittyvät toimenpiteet ja vastuut PÄIVITETTY 25.9.

TALOUSOHJE. Salon Kiekkohait ry. Tämä ohje kuvaa seuran taloustoiminnan ja siihen liittyvät toimenpiteet ja vastuut PÄIVITETTY 25.9. 1 TALOUSOHJE Salon Kiekkohait ry Tämä ohje kuvaa seuran taloustoiminnan ja siihen liittyvät toimenpiteet ja vastuut PÄIVITETTY 25.9.2013 Ohjeen päivitysvastuu: seuran rahastonhoitaja 2 Sisällys Yleistä...

Lisätiedot

Turun Ringette ry. Toimintaohjeet

Turun Ringette ry. Toimintaohjeet Turun Ringette ry Toimintaohjeet Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimintalinjaukset... 3 2.1 Visio... 3 2.2 Eettisyys... 3 2.3 Tavoitteet... 3 2.4 Pelisäännöt... 3 2.5 Kasvatuksellisuus... 3 2.6 Joukkuetoiminta...

Lisätiedot

Rahastonhoitajan valinta. Raho-koulutus ja ohjeistus. Joukkueiden pankkitilit

Rahastonhoitajan valinta. Raho-koulutus ja ohjeistus. Joukkueiden pankkitilit Rahastonhoitajan tietopankki 2014/2015 2 Sisällysluettelo Rahastonhoitajan valinta... 3 Raho-koulutus ja ohjeistus... 3 Joukkueiden pankkitilit... 3 Kenttävuorojen hinnat... 5 Jäsenmaksut... 5 Lisenssi-

Lisätiedot

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2009-2010 ja 2010-2011

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2009-2010 ja 2010-2011 1(16) LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2009-2010 ja 2010-2011 OSA II 2(16) LAHTI RINGETTE RY, SISÄISET PELISÄÄNNÖT, OSA II Sisältö: 1 OSA II, TARKOITUS 2 SEURAN TOIMINTARYHMÄT 3 JATKUVUUDEN

Lisätiedot

TOIMINNAN TARKOITUS...

TOIMINNAN TARKOITUS... TOIMINTAOHJEITA JOUKKUEILLE 2013-2014 SISÄLLYS 2 1 TOIMINNAN TARKOITUS... 3 2 ORGANISAATIO... 3 2.1 HALLITUS / JOHTOKUNTA... 3 2.2 TOIMIKUNNAT... 4 2.3 JOUKKUEET... 4 3 TOIMINNAN TAVOITTEET... 4 3.1 KASVATUSTYÖ...

Lisätiedot

1. SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU..5. 1.1. Toiminnan perusperiaatteet...5

1. SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU..5. 1.1. Toiminnan perusperiaatteet...5 Raholan Pyrkivän Laatukäsikirja 2 SISÄLLYS 1. SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU..5 1.1. Toiminnan perusperiaatteet...5 1.2. Seuran organisaatio...6 1.2.1. Seuran

Lisätiedot

1. Joukkueiden taloudenhoito

1. Joukkueiden taloudenhoito 1. Joukkueiden taloudenhoito Jokaisella joukkueella tulee olla rahastonhoitaja, joka huolehtii joukkueen maksuliikenteestä ja tositteiden edelleen toimittamisesta seuran taloudenhoitajalle (/kirjanpitäjälle).

Lisätiedot

PALKKIOT JA KULUKORVAUKSET EROTUOMAREILLE JA TARKKAILIJOILLE VIRALLISISSA SM SARJAOTTELUISSA KAUDELLA 2014-2015

PALKKIOT JA KULUKORVAUKSET EROTUOMAREILLE JA TARKKAILIJOILLE VIRALLISISSA SM SARJAOTTELUISSA KAUDELLA 2014-2015 PALKKIOT JA KULUKORVAUKSET EROTUOMAREILLE JA TARKKAILIJOILLE VIRALLISISSA SM SARJAOTTELUISSA KAUDELLA 2014-2015 SM-runko- ja Karsintasarjaottelut Erotuomaripalkkio: 75 / ottelu / tuomari SM play-off ottelut

Lisätiedot

JäPS Taloussääntö. Maaliskuu 23. Versio 2015.1. 1 Yleistä. 2 Seuran talous. 3 Ikäluokan talous. 4 Toimihenkilöiden korvaukset.

JäPS Taloussääntö. Maaliskuu 23. Versio 2015.1. 1 Yleistä. 2 Seuran talous. 3 Ikäluokan talous. 4 Toimihenkilöiden korvaukset. JäPS Taloussääntö Maaliskuu 23 2015 Järvenpään Palloseura ry:n johtokunnan hyväksymä taloussääntö emoseuran ja ikäluokkien talouden- ja varainhoidosta. Versio 2015.1 1 Yleistä 2 Seuran talous 3 Ikäluokan

Lisätiedot

2/32. Sisällysluettelo

2/32. Sisällysluettelo 2/32 Sisällysluettelo Seura... 4 Seuran yleisesittely... 4 Arvot... 4 Missio... 4 Visio 2014... 4 Strategia 2011-2014... 4 Organisaatio... 5 Seuran varsinaiset kokoukset... 5 Johtokunnan tehtävät... 5

Lisätiedot

NuPS Hockey ry. Taloussääntö. Matti Sillantaka

NuPS Hockey ry. Taloussääntö. Matti Sillantaka NuPS Hockey ry Taloussääntö Matti Sillantaka TALOUSASIAT Seuran talous Seura maksaa toiminnan yhteiset kulut. Tällaisia ovat mm. valmennus- ja toiminnanjohtajan kulut, maalivahtikoulun valmennus ja jäät,

Lisätiedot

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT. Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT. Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013 1 LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013 2 OSAT I II Sisältö: 0 OSA I, VISIO 1 OSA II, SEURAN JA JOUKKUEIDEN TOIMINTA 2 SEURAN TOIMINTARYHMÄT 3 JATKUVUUDEN

Lisätiedot

Talousohjesääntö 2015

Talousohjesääntö 2015 2015 Talousohjesääntö 2015 TALOUSOHJESÄÄNTÖ Joukkueen talousohjesääntö Talousarvio Maksuliikenne joukkueen johtoryhmä laatii talousarvion hyvissä ajoin ennen kauden alkua ja palauttaa sen toimistolle,

Lisätiedot