Talouskoulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talouskoulutus 19.4.2011"

Transkriptio

1 Talouskoulutus

2 Laatii yhdessä joukkueenjohtajan kanssa joukkueen budjetin kauden alkaessa. Seuraa budjetin toteutumista kauden aikana ja informoi joukkueenjohtajaa rahatilanteesta. Huolehtii kausimaksujen maksuunpanosta ja toteutumisesta suunnitelman mukaisesti.

3 Seuraa rahaliikennettä/joukkueen tilille saapuvien tilitysten toteutumista (mm. tilitykset myynneistä, sponsorisopimuksista, seuran tuotteiden ostoista). Suorittaa maksuja joukkueen tililtä joukkueenjohtajan hyväksymien maksumääräysten mukaisesti. Huolehtii, että jokaisesta joukkueen tililtä maksettavasta maksusta on saatu kuitti ja selvitys, mihin kulu liittyy.

4 Säilyttää kuitit ja pankin tiliotteet koko kauden ajan Tiliöi joukkueen tilin tapahtumat tiliotteelle/tiliöintilomakkeelle tilikartan mukaan. Tiliöintien tulee olla ajan tasalla tilikauden päätyttyä. Huolehtii materiaalin toimittamisesta tilinpäätöstä tekevälle taholle ilmoitetun aikataulun mukaisesti (tilikausi )

5 Mikäli rahastonhoitaja tai joukkueenjohtaja vaihtuu kauden aikana ja/tai sen lopussa, tulee em. poisjäävän toimihenkilön toimittaa uudelle jatkavalle henkilölle tiedot ja materiaali tapahtumista, tiliotekopiot sekä muu tarvittava materiaali, joka liittyy toimintaan.

6 Kirjanpitolain mukaan yhdistykset ja säätiöt ovat aina kirjanpitovelvollisia. Lisäksi yhdistys- ja säätiölaissa on omat mainintansa kirjanpidon laatimisvelvollisuudesta. Otettava huomioon yhdistyslaki, kirjanpitolaki- ja asetus, arpajaislaki Verottaja (kausi-ilmoitus ja tilitys, vuosiilmoitus, veroilmoitus)

7 Kirjanpitoaineiston säilyttäminen Kirjanpitoaineiston säilyttämisestä on kirjanpitolaissa omat säädöksensä. Aineiston säilyttämisaika on joko 6 tai 10 vuotta. Kymmenen (10) vuoden säilytysaika - kirjanpitokirjat (mm. tasekirja, tase-erittelyt) ja käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustettu tililuettelo (tilikartta) on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Kuuden (6) vuoden säilytysaika - tositteet ja liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muu kuin edellä mainittu kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Kirjanpitoaineisto tasekirjaa lukuun ottamatta voidaan säilyttää myös koneellisella tietovälineellä Kauppa- ja teollisuusministeriön menettelytapaohjeiden mukaisesti.

8 Varsinaisen toiminnan suoritteet ovat yleensä yhdistyksen varsinaisen sääntöjen mukaisen toiminnan toteuttamiseksi tuotettuja palveluita joko jäsenille tai muille. Varsinaisen toiminnan tuottoja ovat toimintaan osallistuvilta kerättävät maksut, kuten osanottomaksut koulutus-, valmennus-, kilpailutapahtumiin tai kursseille pääsylipputulot itse tuotetut pääasiassa toimintaan osallistuville tarkoitetut ja yhteisön toimintaa välittömästi palvelevat koulutus- ja valmennusjulkaisut sekä muu vastaava materiaali jäsenlehtien tilausmaksut. Kirjanpidon tilit

9 Varainhankinnan tuotot ovat moninaisin tavoin hankittuja varoja varsinaisen toiminnan rahoittamiseksi. Varainhankinnan tuottoja ovat jäsenmaksutuotot lisenssimaksutuotot keräys- ja arpajaistuotot ilmoitus- ja mainostuotot yhteistyösopimustuotot lahjoitukset ja avustukset talkootyötuotot myyntituotot (mm. tarvikevälitys) liiketoiminnan tuotot Kirjanpidon tilit

10 Perustuu tiliotteisiin Kaikista tapahtumista tosite Tulo- ja kulutositteet päiväjärjestyksessä (ostolaskujen, kuittien ja muiden tositteiden tulee olla alkuperäisiä. Tämä koskee myös matkalaskun liitteenä olevia matkalippuja ja vastaavia kuitteja.) Kassakirja päiväjärjestyksessä kuukausittain

11 Ostolaskut (hyväksymismerkinnällä) Matkalaskut (pakollisin tiedoin täytettynä, verottomat korvaukset vahvistetaan vuosittain, matkalaskusta on käytävä ilmi matkustajan nimi, hetu, matkustustapa, matka-aika, kuljettu matka sekä matkan tarkoitus ) Tuomaripalkkiot (huom. ennakonpidätys!) Kassatositteet Käteiskuittilaskut Turnausmaksut / ruokailut / majoitukset /matkat Lisenssit Nostot tililtä (selvitys liitteeksi)

12 Myyntilaskut (yhteistyösopimukset, mainokset, talkoot) Kausimaksut / kk-maksut/ jäsenmaksut /omavastuut /lisenssimaksut (eritellään tiliöintilomakkeelle kuukausittain)

13 Talkootyö Yhdistys suorituksen saajana Yhdistys toimii tyypillisesti jäsentensä vapaaehtoisen toiminnan varassa. Tämä koskee useimmiten myös yhdistyksen varainhankintaa. Yhdistysten hyväksi tehtävässä työssä on merkitystä sillä, millaisesta yhdistyksestä on kysymys. Saatu korvaus voi olla verovapaata, jos sen saajana on rekisteröity yleishyödyllinen yhdistys, joka käyttää varat yleishyödyllisten päämäärien tukemiseen. Yleishyödyllisyydestä huolimatta veroseuraamuksia saattaa kuitenkin tulla tilanteissa, joissa kolmas osapuoli maksaa palkkion jäsenten tekemästä työsuorituksesta. Yhdistyksen tyypillä ei ole merkitystä silloin, kun kyseessä on suoraan yhdistyksen hyväksi tehtävä vastikkeeton työ (välitön työ). Tällaista välitöntä työtä on yhdistyksen toimintaan välittömästi liittyvä työ, jossa ei ole mukana ulkopuolisia toimeksiantajia. Korvauksen käyttö. Verottomasta talkootyöstä ei ole kyse myöskään silloin, kun rekisteröidyn yleishyödyllisen yhdistyksen nimissä kerätään varoja työn suorittajien omaan käyttöön tai kun työn suorittajat saavat yhdistykseltä sen perustoimintaan kuulumattomia etuja. Työstä saatavan hyödyn on ohjauduttava yhdistyksen sääntöjen tarkoituspykälän mukaiseen toimintaan. Hyöty voidaan kohdistaa tiettyyn toimintaan. Hyöty ei kuitenkaan saa kanavoitua vain työn suorittajien hyödyksi, jos kaikki jäsenet eivät ole osallistuneet työhön. Kun esimerkiksi talkootyöhön osallistuneet urheiluseuran jäsenet eivät joudu maksamaan yhdistykselle harjoitusleiristä maksua, jonka työhön osallistumattomat joutuvat maksamaan, ei kyse ole vastikkeettomasta työstä. Tällainen etu katsotaan saajansa veronalaiseksi tuloksi. Seuran voidaan tällöin katsoa maksaneen talkootyöhön osallistuneelle palkkion, josta seuran on toimitettava ennakonpidätys. Lisätietoa

14 Voiko yleishyödyllinen yhteisö maksaa vapaaehtoistyöntekijöille verovapaita kustannusten korvauksia? Kyllä. Yleishyödyllinen yhteisö voi maksaa vapaaehtoistyöntekijöille verovapaasti kustannusten korvauksia silloinkin, kun saaja ei ole työsuhteessa maksajaan tai ei muuten saa palkkaa tekemästään työstä. Verovapaata tuloa on kuitenkin vain päiväraha enintään 20 päivältä kalenterivuodessa majoittumiskorvaus matkakustannusten korvaus Matkat tulee tehdä yleishyödyllisen yhteisön hyväksi sen toimeksiannosta, ja niistä on etukäteen asianmukaisesti päätettävä. Matkakustannusten korvauksia voidaan maksaa myös asunnon ja työpaikan välisistä matkoista. Muulla kuin julkisella kulkuneuvolla tehdyistä matkoista verovapaata on enintään 2000 euroa kalenterivuodessa. Sekä päivärahojen 20 päivän raja että matkakustannusten 2000 euron raja ovat saajakohtaisia. Jotta kustannusten korvaukset ovat saajalle verovapaita, niiden maksamisessa tulee noudattaa ns. Verohallinnon kustannuspäätöstä.

15 TILINTARKASTUS Tilintarkastuslain mukaan yhdistyksissä on valittava tilintarkastaja ja toimitettava tilintarkastus sen mukaan kuin tilintarkastuslaissa ja muualla laissa säädetään. Yhdistyksellä on oltava vähintään yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja kts säännöt. Vanhan lain mukaan niin sanottu maallikkotilintarkastus on mahdollinen. Jos yhdistyksellä ei ole tilintarkastajaa, sen on valittava toiminnantarkastaja

16 Uuden lain mukaan tilikausilla, jotka alkavat tai sen jälkeen tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta yhdistyksissä, jossa sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä: taseen loppusumma ylittää euroa; liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää euroa; tai yhdistyksen palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä. Vaikka edellä mainitut tase-, kokonaistuotto- ja henkilöstömäärien rajat eivät täytykään, kannattaa harkita auktorisoitujen tilintarkastajien valintaa yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastukseen. Valinta lisää luotettavuutta sidosryhmien suunnassa ja mahdollistaa tilintarkastajan tietämyksen hyväksikäyttämisen tilikauden aikana.