Yhdistyksen talouden ja toiminnan suunnittelu, seuranta ja raportointi. Teija Liukkaala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdistyksen talouden ja toiminnan suunnittelu, seuranta ja raportointi. Teija Liukkaala"

Transkriptio

1 Yhdistyksen talouden ja toiminnan suunnittelu, seuranta ja raportointi Teija Liukkaala

2 Yhdistyksen taloudenhoito Jokainen yhdistys on kirjanpitovelvollinen Yhdistyksen taloutta tulee suunnitella ja seurata toiminnan ja vuoden eri vaiheissa Yhdistyksen HALLITUS on tärkein toimija ja vastuun kantaja taloudenhoidossa Taloudenhoito on jatkuvaa Suunnittelu-> talousarvio Seuranta -> kirjanpito Raportoiminen -> tilinpäätös eli tuloslaskelma ja tase Talousarvio tehdään vuositasolla. Muita talouteen liittyviä suunnitelmia ovat pitkän aikavälin strategiset suunnitelmat ja toisaalta hankkeiden ja tapahtumien kustannusarviot.

3 Kuka vastaa Kuka hoitaa Yhdistyksen hallitus johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen virallisen kokouksen antamin valtuuksin (toiminta- ja taloussuunnitelma) Yhdistyksen hallitus vastaa taloudenhoidosta (suunnittelu ja seuranta) Hallituksen tulee hyväksyä kaikki yhdistyksen tulot ja menot Hallitus valmistelee talousarvion ja tilinpäätöksen yhdistyksen kokoukselle hyväksyttäväksi Hallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen Usein hallituksen keskuudesta valitaan taloudenhoitaja, joka vastaa käytännössä esim. laskujen maksusta. Lopullinen vastuu on kuitenkin koko hallituksella

4 Yhdistyksen taloudenhoitaja Pankkiasioiden ja käteiskassan hoitaminen Laskujen maksaminen Taloudenhoitaja tai tilitoimisto ->Kirjanpidon hoitaminen: kirjanpitomerkinnät, tositteista huolehtiminen ja arkistointi Tilinpäätöksen tekeminen Muita hallinnollisia asioita ( veroilmoitus, vakuutukset yms.)

5 Taloushallinto Miksi? Kirjanpitolaki edellyttää ja antaa muodot seuran kirjanpidolle Useat muutkin lait edellyttävät, mm verolainsäädäntö Taloushallinnon asiakirjoista saadaan tietoa yhdistyksen toiminnasta

6 Yhdistyksen asiakirjat: Yhdistyksen sääntöjen mukaan pakollisia asiakirjoja ovat: toimintasuunnitelma ja talousarvio Yhdistyslaki edellyttää seuraa laatimaan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen

7 Suositeltavia asiakirjoja Edellisten lisäksi on tärkeää laatia talousohjesääntö maksuvalmiussuunnitelma

8 Talousohjesääntö Talousasioiden hoitamista ja vastuukysymyksiä voidaan selkeyttää ja tehostaa talousohjesäännöllä Talousohjesääntö sisältää ohjeet hallituksen ja mahdollisen toiminnanjohtajan sekä muiden talousasioita hoitavien tehtävistä ja vastuista, taloussuunnittelusta, kirjanpidosta, tilinpäätöksestä, sisäisestä valvonnasta ja tilintarkastuksesta.

9 Tilinpäätöksen tekee henkilö joka oikeasti osaa tehdä tilinpäätöksen! Tilintarkastajanne auttaa ja opastaa tulkitsemaan tilinpäätöstietojanne Nykyaikaisilla kirjanpito-ohjelmilla saadaan helposti seurattua taloutta, kunhan vain esikirjanpito hoidetaan tehokkaasti yhdistyksessä Hallitusten jäsenten olisi hyvä opetella tiliöinti, koska jokainen oppii silloin paremmin myös lukemaan yhdistyksen tilinpäätöstä

10 Kun suunnitellaan toimintaa, suunnitellaan aina väistämättä myös taloutta Taloussuunnitelma on toimintasuunnitelman numeraalinen muoto!!! Taloussuunnitelmassa on muistettava aina kaikki yhdistyksen kiinteät kustannukset: pankkikulut, vakuutusmaksut, mahdolliset vuokrat, viestintä- ja markkinointikulut, toimijoiden koulutuskustannukset, vuosikokousten järjestämiskustannukset, jäsenmaksut mahdollisiin muihin yhdistyksiin, mahdollisesti maksullinen tilintarkastus, edustuskustannukset muiden yhdistysten virallisiin kokouksiin.

11 Hallituksen on tarkasteltava tilinpäätöstä, mietittävä mitä luvut tarkoittavat toimintana. Yhdistyksen tilinpäätöksestä tulisi tarkastella / tutkia ainakin seuraavia asioita: A. Tuloslaskelma vertailu tilikauden, budjetin ja edellisen kauden välillä jos merkittäviä poikkeamia, miksi? varsinaisen toiminnan osuus, vertailu varainhankinnan osuus, vertailu toiminto-/projektikohtaiset tulot menot

12 B. Tase B.1. vastaavaa (=seuran omaisuus) koneet ja kalusto, todellinen / käypä arvo Saamiset, todellisia? kuinka vanhoja, kuinka vuosi sitten? rahat ja pankkisaamiset, kertoo maksuvalmiudesta iso käteiskassa, miksi? vertailu edelliseen vuoteen

13 B.2. vastattavaa (=seuran velat) oma pääoma, plussalla vai miinuksella? kehitys? tilikauden tulos; ylijäämäinen = voittoa, alijäämäinen = tappiota, miten edellisenä vuonna? Pankkilainat, kehitys tilivelat; kuinka vanhoja? kasvanut vai laskenut edellisestä vuodesta onko vastuita, pantteja, takauksia?

14 Yhdistyksen toiminnan rahoittaminen Yhdistyksen säännöistä on selvittävä, miten yhdistys aikoo toimintansa rahoittaa Jäsenmaksuilla? Toimintamaksuilla? Lahjoituksia vastaanottamalla? Arpajaisilla, rahankeräyksellä? Messuin, myyjäisin, kilpailuin, tapahtumin? Elinkeinotoimintaa harjoittamalla? Kuinka paljon yhdistyksellänne on tuloja ja kuluja vuoden aikana? Kuinka suuri yhdistyksenne on talouden näkökulmasta?

15 Yhdistyksen varainhankinnan kohderyhmät Jäsenet Yhdistyksen tapahtumien osallistujat Kunta/kaupunki Hankkeet Yritykset Muut yhdistykset Muut yksityishenkilöt jotka haluavat lahjoituksin tukea yhdistystä

16 Yleishyödyllisen toiminnan varainhankintakeinoja Oman, toiminta-ajatuksen mukaisen jäsentoiminnan toimintamaksut (esim. kerhot, luennot, koulutukset, liikuntaryhmät, taideryhmät, musiikkiryhmät jne.) Omien tapahtumien pääsylipputulot Julkiset avustukset Hankerahoitukset Tapahtumien myyntituotot Mainosmyynti Mainokset yhdistyksen asuissa Mainokset yhdistyksen jäsenlehdessä Mainokset yhdistyksen nettisivuilla Mainokset tapahtumissa Mainokset tapahtumien käsiohjelmissa Talkootyö

17 Tuloverolain 23 Yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotulona ei pidetä: 1) yhteisön toimintansa rahoittamiseksi järjestämistä arpajaisista, myyjäisistä, urheilukilpailuista, tanssi- ja muista huvitilaisuuksista, tavarankeräyksestä ja muusta niihin verrattavasta toiminnasta eikä mainittujen tilaisuuksien yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myyntija muusta sellaisesta toiminnasta saatua tuloa 2) jäsenlehdestä ja muista yhteisön toimintaa välittömästi palvelevista julkaisuista saatua tuloa 3) adressien, merkkien, korttien, viirien tai muiden sellaisten hyödykkeiden myynnin muodossa suoritetusta varojen keräyksestä saatua tuloa 4) sairaaloissa 5) bingopelien pitämisestä saatua tuloa

18 Muu hyödykemyynti Tavanomaisten kulutushyödykkeiden myynti on usein elinkeinotoimintaa elinkeinotoiminnan yleiset tunnusmerkit täyttyvät Toisaalta kertaluontoiset varainhankintakampanjat eivät välttämättä täytä elinkeinotoiminnan tunnusmerkkejä

19 Muu hyödykemyynti Muuna kuin elinkeinotoimintana pidettävään hyödykemyyntiin liittyy yleensä seuraavia piirteitä pienimuotoisuus palkaton työvoima tukemistarkoitus ostajan näkökulmasta ylihintaisuus verrattuna markkinahintoihin myyntiä ei pysyvästä liikepaikasta toiminta satunnaista eikä suunnitelmallista myynti suunnataan jollain tavoin rajoitettuun joukkoon (esim. perhepiiri, sukulaiset)

20 TVL 23.3 vs. KHO 2013:200 Esimerkki. Yhdistys myy talkootyöllä yhdistyksen omia viirejä, pinssejä ja tarroja euron arvosta juhlavuoden aikana. Tarran ja pinssin ostohinta on seuralle 0,10 euroa ja myyntihinta 2 euroa kappaleelta. Viirin ostohinta on 2 euroa ja myyntihinta 20 euroa. Toiminta on tukemistarkoituksessa harjoitettua TVL 23.3 :n 3 kohdassa tarkoitettua verovapaata toimintaa.

21 Talkootyö Yleishyödyllisen yhteisön verovapaana varainhankinta voidaan pitää pienimuotoisten, satunnaisten tai kertaluonteisten talkoiden tekemistä yksityishenkilöille tai yrityksille Toimintaa ei mainosteta tai markkinoida Työt eivät ole erityistä ammattitaitoa vaativia Kuitenkin jos yhteisö tarjoaa säännöllisesti tai suunnitelmallisesti erilaisia esim. kiinteistönhoitoon tai muuttoihin liittyviä palveluja, arvioidaan toimintaa kokonaisuutena ja ne ovat lähtökohtaisesti elinkeinotoimintaa Ks. esim. KHO 2008:84

22 5. Talkootyö ei saa olla elinkeinotoimintaa Talkootyön kriteerit 1. Talkootyöstä maksettava korvaus voi olla veroton vain rekisteröidylle, yleishyödylliselle yhdistykselle. 2. Talkootyöstä saatava hyöty on jaettava laajemmalle piirille kuin työn suorittajille. 3. Talkootyö ei ole työ, joka tehdään työnantajan johdon ja valvonnan alaisena. 4. Talkootyö on luonteeltaan tilapäistä jokamiehentyötä.

23 Talkootyö Esimerkki: Urheiluseura X:n salibandyjaosto siivoaa talkootyönä kerran vuodessa paikallisen pankin pihamaan. Työn suorittamisesta sovitaan erikseen vuosittain. Seura on hankkinut työn ja työntekijät sekä valvoo, että työ tulee tehtyä sovitun mukaisesti. Työ ei vaadi erityistä ammattitaitoa. Työstä saatu korvaus käytetään jaoston toimintaan yleisesti eikä korvausta kohdenneta vain työtä tehneille. Siivouksesta saatu 1200 euron korvaus on yhdistyksen tuloa. Yhdistys ei muutoin tuota vastaavia palveluja suunnitelmallisesti. Koska työ ei vaadi erityistä ammattitaitoa, on vähäinen ja satunnainen, toimintaa ei pidetä elinkeinotoimintana. Siivouksesta saadut tulot ovat yhdistyksen verovapaata tuloa.

24 Yhdistyksen taloushallinnon keskeiset asiat 1. Talousarvio kunniaan, tiivis seuranta (vaikka neljännesvuosittain) 2. Talousohjesääntö yhdistykselle 3. Pankkitilit hallituksen päätöksellä ja yhdistyksen Y-tunnuksella 4. Ei suuria käteiskassoja 5. Kaikkiin laskuihin seuran Y-tunnus 6. Oma matkalaskulomake 7. Sisäinen laskenta ja seuranta 8. Veroasioiden tuntemusta 9. Osaavat tilintarkastajat 10. Kirjanpito seurassa > tiedetään miten tiliöidään, hallitus tuntee yhdistyksen tilikartan

25 Matkakorvauksen enimmäismäärä vuonna 2015 osapäiväraha 18 euroa (työmatka yli 6 tuntia) kokopäiväraha 40 euroa (työmatka yli 10 tuntia) ateriakorvaus 10 euroa (ateriakorvaus voidaan maksaa työmatkoilta, joilta palkansaajalle ei makseta päivärahaa.) Huom! Summa on todellakin enimmäismäärä ja yhdistys voi päättää myös alemmasta kulukorvauksesta. Hyvän hallintotavan yhdistyksessä sama kulukorvaus koskee niin luottamushenkilöitä kuin mahdollisia työntekijöitä

26 Yhdistyksen tyypillisin riidan aihe on raha!!! Siksi avoin rahasta puhuminen etukäteen on enemmän kuin suotavaa! Ilmaista ei oikein enää ole, aina joku maksaa, jos ei rahalla niin työllä Tsemppiä vastuulliseen taloudenhoitoon!

27 Tietoa ja apua talouskuvioihin: Verohallinto Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

YLEISHYÖDYLLISEN YHTEISÖN TALOUS

YLEISHYÖDYLLISEN YHTEISÖN TALOUS YLEISHYÖDYLLISEN YHTEISÖN TALOUS 11.10.2011 Paula Pylkkänen 1 YHDISTYKSEN TALOUSPROSESSI 11.10.2011 Paula Pylkkänen 2 Yhdistys hankkii tuloja, jotka se uhraa menoina tuottaakseen suoritteita, joiden laatu

Lisätiedot

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta Talous TIETOPAKETTI LIPPUKUNNILLE 1. TALO U DENHOITO Termi talous viittaa sellaiseen ihmisten ja organisaatioiden väliseen asiointiin, jossa välineenä on raha tai muu maksuväline. Tässä tietopaketissa

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TALOUS. Talouden suunnittelu prosessina Kirjanpito Verotus Yhdistys työnantajana. Pirjo Heinonen 6.3.2014

YHDISTYKSEN TALOUS. Talouden suunnittelu prosessina Kirjanpito Verotus Yhdistys työnantajana. Pirjo Heinonen 6.3.2014 1 YHDISTYKSEN TALOUS Talouden suunnittelu prosessina Kirjanpito Verotus Yhdistys työnantajana 2 Talouden suunnitteluprosessi Toimintasuunnitelma Budjetti Seuranta Hallituksen vastuu 3 Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Salon Kiekkohait ry. Tämä ohje kuvaa seuran taloustoiminnan ja siihen liittyvät toimenpiteet ja vastuut PÄIVITETTY 9.9.

TALOUSOHJE. Salon Kiekkohait ry. Tämä ohje kuvaa seuran taloustoiminnan ja siihen liittyvät toimenpiteet ja vastuut PÄIVITETTY 9.9. 1 TALOUSOHJE Salon Kiekkohait ry Tämä ohje kuvaa seuran taloustoiminnan ja siihen liittyvät toimenpiteet ja vastuut PÄIVITETTY 9.9.2014 Ohjeen päivitysvastuu: seuran rahastonhoitaja 2 Sisällys Yleistä...

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO 2 Yhdistyksen varsinainen toiminta taloushallinnossa Yhdistyksen varsinaista toimintaa on yhdistyksen sääntöjen 2 :ssä määriteltty toiminnan laatu ja tarkoitus. Kirjanpidossa

Lisätiedot

YLEISTÄ YHDISTYKSESTÄ / YLEISHYÖDYLLISYYDESTÄ

YLEISTÄ YHDISTYKSESTÄ / YLEISHYÖDYLLISYYDESTÄ YLEISTÄ YHDISTYKSESTÄ / YLEISHYÖDYLLISYYDESTÄ Perinteiset yhdistysmuodossa toimivat urheilu- ja liikuntaseurat sekä liikuntajärjestöt ovat yleensä yleishyödyllisiä yhteisöjä Yleishyödyllisyys ratkaistaan

Lisätiedot

Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje

Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje Yleistä Kirjanpitolain (1336/1997, jäljempänä KPL) 1 luvun 1 :n mukaan kirjanpitovelvollinen on mm. rekisteröity ja rekisteröimätön yhdistys. Kirjanpitovelvollisuus

Lisätiedot

Suomen Lions liitto ry

Suomen Lions liitto ry 1 Suomen Lions liitto ry Verotusta koskeva ohje Lions klubeille Sisältö 1. Johdanto 2. Yeishyödyllisen yhteisön määritelmä 3. Yleishyödyllisen yhteisön verovelvollisuus 4. Elinkeinotoiminnan käsite ja

Lisätiedot

Rahastonhoitajien koulutus 6.10.2010

Rahastonhoitajien koulutus 6.10.2010 Rahastonhoitajien koulutus 6.10.2010 Vastuu Yhdistyksen hallitus on yhteisvastuussa talousasioista. Käytännön vastuu kuuluu yhdistyksen taloutta hoitavalle toimihenkilölle. Taloudenhoitoon kuuluu varojen

Lisätiedot

Kiekko-Nikkarit ry Talousohje

Kiekko-Nikkarit ry Talousohje Kiekko-Nikkarit ry Talousohje 2014 Kiekko-Nikkarit ry Talousohje 1. Seuran talouden perusteita Yleisiä määräyksiä Kiekko-Nikkarit ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja

Lisätiedot

Yhdistyksen taloushallinnon ja kirjanpidon perusteet. Kati Kukkonen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Yhdistyksen taloushallinnon ja kirjanpidon perusteet. Kati Kukkonen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Yhdistyksen taloushallinnon ja kirjanpidon perusteet Kati Kukkonen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Sisältö Yhdistyksen sääntöjen ja talouden välinen suhde Vuosikello Kirjanpitoon liittyviä seikkoja

Lisätiedot

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y.

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. Metsästysseuran VERO-OPAS Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. 1 Metsästysseuran VERO-OPAS Sisällysluettelo: 1. Esipuhe...2 2. Yhteisön yleishyödyllisyys...3 3. Yhteisön verotus...4 3.1 henkilökohtaiset

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3. Taloudenhoito-ohje. Seura ja ikäluokat

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3. Taloudenhoito-ohje. Seura ja ikäluokat Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3 Taloudenhoito-ohje Seura ja ikäluokat 2 Taloudenhoito-ohje SISÄLLYSLUETTELO 1 SEURAN TALOUDENHOITO 3 1.1 Taloudenhoidon säädökset 3 1.2 Seuran

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas Autismi- ja Aspergerliitto ry Yhdistystoiminnan opas Heikki Kokko & Katriina Tamminen 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Mikä on yhdistys 2.1 Yhdistystoiminnan käsitteitä 2.2. Liitto yhdistys aluekerho

Lisätiedot

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN?

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? - neuvoja paikallistoiminnan varainhankintaan Suomen Kylätoiminta ry 2014 Kylien bisneskeissit -hanke Teksti: Sirkka Suomäki Paula Pylkkänen (s. 4) Juhani Nenonen (s. 32-34) Veli-Matti

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata?

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 14.12.2010. Päivitykset on merkitty violetilla. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

YHDISTYKSEN KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS. 29.7.2009 Paula Pylkkänen

YHDISTYKSEN KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS. 29.7.2009 Paula Pylkkänen YHDISTYKSEN KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS Hallituksen vastuu kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastuksesta Hallituksen on huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. (Yhdistyslaki 6:35 ) Hallituksen

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry. Oljenkorsi yhdistystoimintaan

Aivovammaliitto ry. Oljenkorsi yhdistystoimintaan Aivovammaliitto ry Oljenkorsi yhdistystoimintaan Sisällysluettelo Yhdistys 3 Yhdistyksen tunnusmerkit Yhdistyksen perustaminen Säännöt 4 Jäsenyys 5 Päätöksenteko yhdistyksessä 5 Yhdistyksen kokous Käytännön

Lisätiedot

MITEN KYLÄT PALVELEVAT?

MITEN KYLÄT PALVELEVAT? MITEN KYLÄT PALVELEVAT? Sisältö Esipuhe 5 Osa 1 Kylätoimijat palvelujen tuottajina ja turvaavina 6 Kasvavat palvelutarpeet ja niiden tyydyttäminen 6 Kylätoimijoiden monet roolit 7 Palvelutarpeiden kartoittaminen

Lisätiedot

Yhdistyksen talous Tapio Korhonen 6.5.2015

Yhdistyksen talous Tapio Korhonen 6.5.2015 Yhdistyksen talous Tapio Korhonen 6.5.2015 Yhdistyslaki 5 Taloudellinen toiminta: Yhdistys saa harjoittaa vain sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, josta on määrätty sen säännöissä tai joka muutoin

Lisätiedot

Mistä niitä senttejä oikein tulee? Sirkka Suomäki Hankasalmen 4H-yhdistys

Mistä niitä senttejä oikein tulee? Sirkka Suomäki Hankasalmen 4H-yhdistys Mistä niitä senttejä oikein tulee? Sirkka Suomäki Hankasalmen 4H-yhdistys Mitä varainhankinta on? Toimintaa, jonka tuotot ovat enemmän kuin todelliset kustannukset Toisaalta, laajemmin ajateltuna yhdistysten

Lisätiedot

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN TOIMINNAN YHTIÖTTÄMISEN SYYT case: Kemianteollisuus ry.

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN TOIMINNAN YHTIÖTTÄMISEN SYYT case: Kemianteollisuus ry. Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Talousjohtaminen YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN TOIMINNAN YHTIÖTTÄMISEN SYYT case: Kemianteollisuus ry. REASONS FOR INCORPORATE

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN RAHASTONHOITAJA

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN RAHASTONHOITAJA KLUBIN RAHASTONHOITAJA KOULUTUKSEN TAVOITE: Tiedät tehtäväsi tärkeyden Tiedät siihen kuuluvat tehtävät Rahastonhoitaja on klubin talouspäällikkö Toimii klubin presidentin ja hallituksen valvonnan alaisena

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Yhdistyksen kirjanpito ja talous. Yhdistyskoulutus - AYY 3.12.2014

Yhdistyksen kirjanpito ja talous. Yhdistyskoulutus - AYY 3.12.2014 Yhdistyksen kirjanpito ja talous Yhdistyskoulutus - AYY 3.12.2014 Agenda Yhdistyksen taloudenhoito Yhdistyksen kirjanpitovelvollisuus Verotus Tilinpäätöksen laatiminen ja toiminnantarkastus Taloudenhoidon

Lisätiedot

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi KOLMANNEN SEKTORIN HYVINVOINTIPALVELUIDEN TUOTTAMISEN JURIDISIA JA

Lisätiedot

JYYn talouskoulutus 2014. Iiro Korhonen & Selma Vidgren Järjestöt Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

JYYn talouskoulutus 2014. Iiro Korhonen & Selma Vidgren Järjestöt Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYYn talouskoulutus 2014 Iiro Korhonen & Selma Vidgren Järjestöt Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Talousvastaavan roolit ja tehtävät kirjanpidon hoitaminen: kirjanpitomerkinnät, tositteista huolehtiminen,

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot