Mikkelin yliopistokeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkelin yliopistokeskus"

Transkriptio

1 Mikkeli University Consortium

2 Yliopistokeskukset osa kansallista korkeakoulujärjestelmää OPM:n perustamia vuonna 2004 Toimivat kuudella paikkakunnalla Kokoavat yhteen yliopistotoiminnot maakunnissa, joissa ei ole omaa yliopistoa

3 Yliopistolaki 27 Opetuksen, tutkimuksen sekä muiden toimintojen organisaatio ja hallinto Yliopistossa voi olla myös muita kuin 1 momentissa tarkoitettuja yksiköitä. Yliopistoilla voi olla toisten yliopistojen kanssa yliopistokeskuksia tai muita yhteisiä yksiköitä sekä yhteisiä yksiköitä ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten tai muiden julkisten taikka yksityisten yhteisöjen tai säätiöiden kanssa

4 Yliopistolaki - perusteluja 46 Valtion rahoituksen määräytymisperusteet. Yliopistokeskusten rahoitus on tarkoitus järjestää siten, että vuoden 2009 talousarvion momentin (yliopistojen yhteiset menot) yliopistokeskusten kehittämisestä aiheutuviin kustannuksiin osoitettu vuotuinen määräraha vakinaistetaan ja siirretään osaksi yliopistoille myönnettävää valtion kokonaisrahoitusta korvamerkittynä eränä yliopistokeskuksia koordinoiville yliopistoille. Tämän lisäksi yliopistot voivat osoittaa yliopistokeskuksille rahoitusta omien päätöstensä mukaan, kuten muillekin toimintayksiköilleen. Yliopistokeskusten rahoituksessa alueellisen rahoituksen osuus olisi jatkossakin merkittävä

5 Rahoitusrakenne Yliopistot, OKM 29 % 32 % 35 % 40 % 40 % Muu valtion rahoitus (muut ministeriöt, Tekes, Suomen Akatemia) Kunnat (hankkeiden kuntaraha, kuntien avustukset) EU-rahoitus (kansallinen rahoitus, puiteohjelma- ja rakennerahastorahoitus) Yritykset (hankkeiden yritysrahoitus, maksutulot yrityksiltä) Muut (esim. rahastot, siirtyvät erä) 9 % 11 % 6 % 7 % 11 % 7 % 3 % 4 % 3 % 3 % 34 % 34 % 35 % 22 % 26 % 17 % 17 % 16 % 22 % 15 % 4 % 3 % 4 % 6 % 5 % MEUR 15,1 15,5 18,0 17,2 19,5

6 Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti Kansalliskirjaston Digitointija konservointikeskus Koordinaatioyksikkö Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus International Business -kandidaattiohjelma Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT Savo School of Sustainable Technology Itä-Suomen yliopisto Soveltavan ympäristökemian laboratorio (LAEC)

7 Organisaatio Ohjausryhmä Rehtorit Kaupunginjohtaja Johtoryhmä Yksiköiden johtajat Kaupunginjohtaja Koordinaatioyksikkö Yliopistokeskussopimuksen allekirjoitustilaisuus Mikkelin yliopistokeskuksen neuvottelukunta

8 Tavoitteet Mikkelin yliopistokeskuksen tavoitteena on: Laajentaa ja vakinaistaa yliopistollista toimintaa Mikkelissä Lisätä yliopisto-opintojen tarjontaa Lisätä ja vahvistaa yliopistollista tutkimusta alueella Lisätä ja kehittää yliopistojen keskinäistä yhteistyötä tavoitteena alueen kehityksen vahvistaminen yhdessä elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden kanssa Toiminta on alueellista, kansallista ja kansainvälistä

9 Osaamisalat Aluekehitys ja maaseutuosaaminen tutkimus, koulutus (arvosanaopetus, avoin yliopistokoulutus, täydennyskoulutus), kehittämistoiminta HY Ruralia Bioenergia, logistiikka, biopolttoainekauppa, jätteiden hyötykäyttö tutkimus, kehittämistoiminta LUT Savo, mukana kehittämishankkeissa HY Ruralia ja PYK Digitointi kehittämistoiminta Kansalliskirjaston digitointikeskus Elintarvikeala kehittämistoiminta, koulutus (täydennyskoulutus) HY Ruralia, mukana kehittämishankkeissa PYK Luomutuotanto kehittämistoiminta, koulutus (täydennyskoulutus) tutkimus HY Ruralia

10 Osaamisalat Materiaalitekniikka, ohutkalvot ja pinnoitteet tutkimus LUT Savo Osuustoiminta koulutus (arvosanaopetus, avoin yliopistokoulutus, täydennyskoulutus), tutkimus, kehittämistoiminta HY Ruralia Ympäristötekniikka, ympäristöanalytiikka, kompleksikemia, kemialliset hapetustekniikat, sähkökemialliset puhdistustekniikat tutkimus UEF Laec Yrittäjyys- ja liiketoiminta, pk-yrittäjyys, kansainvälinen liiketoiminta koulutus (täydennyskoulutus, tutkintokoulutus, avoin yliopistokoulutus), kehittämistoiminta, tutkimus PYK, BScBA

11 VISIO TAVOITTEET Mikkelin yliopistokeskus on aluevaikuttavuudeltaan merkittävä yliopistollinen toimija Suomessa. Kestävä aluekehitys Elinikäinen oppiminen Yrittäjyysyhteiskunta STRATEGIA TOIMINNAN PAINOPISTEET TOIMINNAN ARVOPERUSTA Yhteiskunnallinen vuorovaikutus Vakiintunut ja rakenteellinen elinkeinoelämä- ja sidosryhmäyhteistyö Tutkimustiedon hyödyntäminen alueen kehittämisessä kehittämishankkeiden ja palvelujen avulla Tieteen popularisointi Koulutus Alueen väestön koulutustason nostaminen Aikuiskoulutus Kansainväliset ja valtakunnalliset erityisohjelmat Tutkimus Fokusoituminen valituilla aloilla: Materiaali- ja ympäristötekniikka Maaseutu ja bioenergian tuotanto Pk-yrittäjyys ja liiketoiminta Etelä-Savoon kohdistuva tutkimus Mikkelin yliopistokeskus on kestävä, uudistuva, vaikuttava yliopistoyhteisö.

12 Vaikuttavuus Tutkimus- ja kehittämistoiminta: -Kansainvälisesti kilpailukykyistä ja tarkasti fokusoitunutta -Toteutetaan paikallisen elinkeinoelämän kanssa Koulutus: -Alueen koulutustason nostaminen täydennyskoulutus, yleisöluennot -Aloina liiketoimintaosaaminen, luonnontuotealat -Henkilöstön kouluttaminen Palvelut -Kirjasto -Tuotekehityskeittiö -Kehittämishankkeet

13 Vaikuttavuus Asiantuntijatehtävät: - esim. maakunnan, kaupungin suunnittelutyö Tieteen popularisointi: -Tapahtumat -Tutkimustulosten tuominen julkisuuteen -Mikkelin Tiedepäivä Yhteistyö: -MUC yksiköiden välinen -Emoyliopistojen välinen -Paikallinen: mm. MAMK, MTT, Esedu -Osaamisalueiden rajapinnat:

14 Toiminta osaamisalueiden rajapinnoissa Hanke-esimerkkejä: 1. JALOJÄTE Uudet liiketoimintamallit jätteen energiakäytölle: MTT + LUT + PYK + yritykset 2. SAPUSKA Paikalliset elintarvikkeet matkailuyritysten vetovoimatekijänä: HY Ruralia + PYK + MTT + yritykset 3. MUUTTUVA VENÄJÄ Venäjän julkishallinto tutuksi: PYK + MAMK + HY Ruralia 4. ENERGIAPUUTA ETELÄ-SAVOSTA Energiapuun kannattavuus: LUT + PYK + metsäkeskus + yritykset 5. KOPSU korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehityshanke: Itä- Suomen yliopisto + PYK + HY Ruralia + MAMK + Savonia + PKAMK + HUMAK + DIAK 6. KANDIDAATINTUTKIELMAT yrityksille, ohjaajina muiden yksiköiden professoreita

15 Tunnuslukuja 2009 Henkilökuntaa 235 Liikevaihto 19,5 ME T&K hankkeita 86: Tutkimus 56 Kehittäminen 30

16 Tunnuslukuja 2009 Opiskelijoita: Kandidaattiohjelma 250 Muu tutkinto-opetus 250 Tohtoriopintoja tukeva valmennus 50 Erikoistumisohjelmat, 30 op 200 Keskipitkät ohjelmat, alle 30 op 1600 Lyhytkestoinen koulutus, max 5 pv 2550 Muut koulutustapahtumat ja luennot

17 Tunnuslukuja 2009 Tutkinto-opiskelu: Kandidaattiohjelma: Aloituspaikkoja - 80 Uusia opiskelijoita - 79 Valmistuneita - 79

18 Tunnuslukuja 2009 Tutkimus: Tutkimushenkilöstö Professorit - 7 Tutkimusjohtajat - 4 Tutkijat - 43 Henkilökunnasta tohtoreita ja lisensiaatteja - 28 Henkilökunnasta jatko-opiskelijoita - 27 Rahoitus Rakennerahastot (ml. maaseuturahasto) - 25 Ministeriöt - 13 Interreg-, naapuruusohjelmat - 4 Yritykset, säätiöt - 5 EU:n suora rahoitus - 3 Suomen akatemia - 5 TEKES - 10 Muut - 21

19 Tunnuslukuja 2009 Tutkimus: Tieteellinen julkaisutoiminta Tieteelliset (referoidut) artikkelit Suomessa / ulkomailla julkaistut 0 / 40 Artikkelit kokoomateoksissa Suomessa / ulkomailla julkaistut 17 / 18 Monografiat (erillisteokset) Suomessa / ulkomailla julkaistut 4 / 0 Yliopiston oman sarjan julkaisut 14 / 0

20 Tunnuslukuja 2009 Tutkimus: Tutkimuksen tunnuslukuja Tieteellisten kongressiesitelmien Määrä 41 Suoritettujen tohtoritutkintojen määrä 1 Väitöskirjojen esitarkastusten ja Vastaväitösten määrä 3 Kv. tieteellisten julkaisusarjojen ja Kongressijulkaisujen vertaisarvioinnit (referee) 111 Järjestetyt tieteelliset kongressit - 5

21 Helsingin yliopisto Koordinoiva yliopisto Mikkelissä vuodesta 1988 Ruralia-instituutti (1988) Kansalliskirjaston mikrokuvaus- ja konservointilaitos kansallinen digitointikeskus (1990) Koordinaatioyksikkö (2004) Henkilöstöä yhteensä n. 100 Kokonaisliikevaihto n. 7,6 Meur Vastaa Mikkelissä kansallisesti: Maaseudun elinkeinojen ja elinolosuhteiden edistämisestä Kansalliskirjaston aineistojen korkeatasoisesta säilytyksestä: digitoinnista, mikrokuvauksesta ja konservoinnista

22 Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT SAVO Mikkelissä vuodesta 2002 Bioenergiatekniikan tutkimusryhmä Materiaalitekniikan laboratorio, ASTRaL Henkilöstöä 15 Joista professoreja 2 Kokonaisliikevaihto n. 1,6 Meur Osaamisalueina Bioenergian jalostusketjuun ja käyttöön liittyvä teknologia ja liiketoiminta Ohutkalvopinnoitus ja pintojen modifiointi

23 Itä-Suomen yliopisto - LAEC Soveltavan ympäristökemian laboratorio Mikkelissä vuodesta 2004 Henkilöstöä 25 Joista 1 professori Liikevaihto n. 1,8 Meur Osaamisalueina Ympäristöanalytiikka ja siihen kytkeytyvät menetelmät

24 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Mikkelissä vuodesta 1980 Pienyrityskeskus (1980) International Business -kandidaattiohjelma (BScBA) (1989) Henkilöstöä yhteensä 59 Kokonaisliikevaihto n. 8,5 Meur Osaamisalueina PK- ja kasvuyrittäjyys Kansainvälinen liiketoiminta

25 Mikkeli University Consortium Kiitos mielenkiinnostanne! Lisätietoja: Matti Malinen Pääsihteeri Kysymyksiä?

MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 3/2010

MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 3/2010 29.9.2010 MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 3/2010 www.muc.fi MUCissa TAPAHTUU - Digitointiseminaari keräsi alan huiput Mikkelin yliopistokeskukseen - Professori Diana Phillips innoissaan opetusjaksostaan

Lisätiedot

Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista

Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista Arja Poranen Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista Oulun yliopisto Kajaanin yliopistokeskus Kajaani 2006 Tiivistelmä Tiivistelmä

Lisätiedot

-LEHTI 2008 2009 SISÄ- SIVUILLA. Yliopistokeskusta TARVITAAN! MASSASKANNERI muutti Pursialaan Sosiaalinen tilinpito kertoo NÄKYMÄTÖNTÄ TIETOA

-LEHTI 2008 2009 SISÄ- SIVUILLA. Yliopistokeskusta TARVITAAN! MASSASKANNERI muutti Pursialaan Sosiaalinen tilinpito kertoo NÄKYMÄTÖNTÄ TIETOA -LEHTI 2008 2009 SISÄ- SIVUILLA 4 5 7 Yliopistokeskusta TARVITAAN! MASSASKANNERI muutti Pursialaan Sosiaalinen tilinpito kertoo NÄKYMÄTÖNTÄ TIETOA Yliopistokeskukset arvioidaan Opetusministeriö on tilannut

Lisätiedot

MUCinoita 18.12.2007

MUCinoita 18.12.2007 www.muc.fi MUCinoita 18.12.2007 Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote SISÄLLYS VALTAA JA VALLATTOMUUTTA MIKKELIN SEUDULLA SUOMEN ENSIMMÄINEN START UP CAFE AVATTIIN MIKKELIIN 50 VUOTTA OSUUSTOIMINNAN OPETUSTA

Lisätiedot

Neljän yliopiston tiede- ja taideyhteisö

Neljän yliopiston tiede- ja taideyhteisö Neljän yliopiston tiede- ja taideyhteisö Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto Turun yliopisto Yliopistokeskuksella on neljän emoyliopiston voimavarat ja osaaminen käytössään.

Lisätiedot

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) ja Seinäjoen

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

TUTKI-TYÖRYHMÄN "Tunnusluvut ja

TUTKI-TYÖRYHMÄN Tunnusluvut ja TUTKI-TYÖRYHMÄN "Tunnusluvut ja tiedontarpeet"raportti 1 Sisällys 1 Tiivistelmä työryhmän ehdotuksista... 2 2 Työryhmän toimeksianto ja tavoitteet... 3 2.1 Työryhmän kokoonpano... 3 2.2 Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Lappeenranta University of of Technology Vuosikertomus 2009 2009

Lappeenranta University of of Technology Vuosikertomus 2009 2009 Lappeenranta University of of Technology Vuosikertomus 2009 2009 1 LUT:n organisaatio Hallitus Yliopistokollegio Rehtori, vararehtorit Strateginen suunnittelu Teknillinen tiedekunta - LUT Energia - LUT

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Turun yliopisto. yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tieteestä. hyvinvointia RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013

Turun yliopisto. yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tieteestä. hyvinvointia RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013 Tieteestä hyvinvointia Turun yliopisto yhteiskunnallinen vaikuttaja RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013 Sisällysluettelo Vaikuttavaa tiedettä...3 Tutkimustoimintaa ja

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

CEMIS. Centre for Measurement and Information Systems

CEMIS. Centre for Measurement and Information Systems CEMIS Centre for Measurement and Information Systems Sisällys Puheenjohtajien katsaus... Johdanto... Johtajan katsaus... CEMIS-kehittämisohjelma... Oulun yliopiston toiminta... Kajaanin ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS Selvitysmies, professori Pentti Maljojoki YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 110:2011 ISBN 978-952-5093-99-5 (pdf, verkkoj.) ISSN 1455-2930 Etelä-Savon maakuntaohjelman

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Metsäalan korkeakoulutuksen mahdollisuudet vastata muuttuviin osaamistarpeisiin Itä- ja Kaakkois-Suomessa

Metsäalan korkeakoulutuksen mahdollisuudet vastata muuttuviin osaamistarpeisiin Itä- ja Kaakkois-Suomessa Metsäalan korkeakoulutuksen mahdollisuudet vastata muuttuviin osaamistarpeisiin Itä- ja Kaakkois-Suomessa Yhteenveto tuloksista ja johtopäätöksistä Kotka 10.3.2009 Anssi Niskanen, Saija Miina ja Johanna

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu Oy 27.9.2013

Turun ammattikorkeakoulu Oy 27.9.2013 HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Turun ammattikorkeakoulu Oy / Turku University of Applied Sciences Ltd 1.2.

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana 15.10..2008 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-11.30 Paikka Läsnä puheenjohtaja Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNTALIITTO 2006 Sarja A: 277 1 Kansikuva: Teollisuuden Voima Oy; Kuva-arkisto 2 SATAKUNTALIITTO Postiosoite: PL 260, 28101 PORI Puhelin (02) 620 4300 Käyntiosoite:

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

TOIMINNAN KEHITTÄMISEN MALLI SODANKYLÄN GEOFYSIIKAN OBSERVATORION LAATUKÄSIKIRJA

TOIMINNAN KEHITTÄMISEN MALLI SODANKYLÄN GEOFYSIIKAN OBSERVATORION LAATUKÄSIKIRJA TOIMINNAN KEHITTÄMISEN MALLI SODANKYLÄN GEOFYSIIKAN OBSERVATORION LAATUKÄSIKIRJA SODANKYLÄN GEOFYSIIKAN OBSERVATORIO 99600 SODANKYLÄ 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 SGO:n perustehtävät... 4 3 SGO:n

Lisätiedot

TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA. Toimintasuunnitelma kaudelle 1.2.2013 31.1.2016

TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA. Toimintasuunnitelma kaudelle 1.2.2013 31.1.2016 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA Toimintasuunnitelma kaudelle 1.2.2013 31.1.2016 Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) perustettiin vuonna 1991 käsittelemään tieteelliseen tutkimukseen liittyviä eettisiä

Lisätiedot

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 19.10.2010, Tarkistettu 9.12.2010, 29.3.2011 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2011 yhteistyöasiakirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku

Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku Oivalluksen portaat 10.11.2011 Pauli Santala Kysymyksiä Mikä ihmeen matkailuinnovaatio, mihin niitä tarvitaan? Missä niitä matkailuinnovaatioita oikein

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot