Sisältö. Johdanto 5. Opetus 15. Voimavarat, tilat ja henkilöstö 18. Mikkelin yliopistokeskuksesta valmistui arviointiraportti 21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Johdanto 5. Opetus 15. Voimavarat, tilat ja henkilöstö 18. Mikkelin yliopistokeskuksesta valmistui arviointiraportti 21"

Transkriptio

1

2 Sisältö Johtoryhmän puheenjohtajan katsaus 3 Johdanto 5 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 7 Opetus 15 Voimavarat, tilat ja henkilöstö 18 Mikkelin yliopistokeskuksesta valmistui arviointiraportti 21 Korkeakoulu- ja yliopistoyhteistyö 21 Kansainvälinen yhteistyö 22 Ulkoinen näkyvyys 24 Liite 25 Mikkelin yliopistokeskus palveluksessanne 30

3 Johtoryhmän puheenjohtajan katsaus Yliopistokeskukset aloittivat toimintansa vuoden 2004 alussa kuudessa maakunnassa. Yliopistokeskuspaikkakuntia ovat Kajaani, Kokkola, Lahti, Mikkeli, Pori ja Seinäjoki. Yliopistokeskusten yleisenä ja yhteisenä tehtävänä on edistää yliopistollisen tutkimuksen ja koulutuksen alueellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta maakunnissa, joissa omaa yliopistoa ei ole. Kolmatta vuottaan toimivan Mikkelin yliopistokeskuksen tutkimus- ja hanketoiminta laajeni. Yliopistokeskukseen osallistuvat toimijat koordinoivat ja olivat mukana liki sadassa tutkimus- ja kehittämishankkeessa kansallisesti ja kansainvälisesti. Tutkimushenkilöstö osallistui aktiivisesti kansainvälisiin kongresseihin ja tieteelliseen tutkimukseen. Akateemisen tutkimuksen elementit ovat Mikkelissä selvästi vahvistuneet. Opiskelijoita yliopistokeskuksen koulutuksiin osallistui lähes Henkilöstön määrä ylitti 230. Tohtorivalmennukseen mukaan lähti satakunta opiskelijaa eli määrä liki kaksinkertaistui edellisvuodesta. Vuosi 2006 vakiinnutti Mikkelin yliopistokeskuksen toimintaa. Lisärakennuksen valmistuminen yliopistokeskuksen kampukselle oli tärkeä osa toiminnan juurruttamista Mikkeliin. Loppuvuonna ammattikorkeakoulun kampukselle kengityspajaan valmistuivat tilat Soveltavan ympäristökemian laboratoriolle. Myös useita uusia professuureja valmisteltiin vuoden aikana. Mikkelin yliopistokeskuksen lisärakennuksen vihkiäistilaisuutta vietettiin juhlallisin menoin

4 Vuonna 2006 alettiin myös suunnitella Saimaa Science Park -kokonaisuutta, joka kokoaisi materiaali- ja ympäristötekniikan tutkimuksen. Tavoitteena on saada elinkeinoelämä ja tutkimustoiminta löytämään toisensa niin, että alueelle syntyy yhteisiä toimintatapoja ja työkaluja innovaatioiden luomiseen ja kaupallistamiseen. Emoyliopistoille yliopistokeskukset ovat edelleen uusi toimija. Yliopistokentän rakenteellinen kehittäminen tuo omat haasteensa yliopistokeskuksille nyt, kun yliopistojen toimipisteiden määrän vähentäminen ja resurssien kohdentaminen uudelleen ovat osa laajaa yhteiskunnallista keskustelua. Vuonna 2006 keskustelu oli hyvin aktiivista kansallisella tasolla ja päättyi odottavaan vaiheeseen. Mikkelin yliopistokeskus on profiloitunut vahvasti omilla osaamisalueillaan ja luonut itselleen kansallisesti vahvan aseman. Tapahtuipa tiedemaailmassa kansallisesti tai kansainvälisesti minkälaisia muutoksia tahansa, vahvan osaamisen pohjalta on huoletonta edetä. Myös pääministeri Matti Vanhasen toisen hallituksen hallitusohjelmaan kirjattu yliopistokeskusten kehittäminen entisestään vahvistaa ja juurruttaa yliopistollisia toimintoja Mikkelissä. Tältä pohjalta on vahva toimia. Professori Mika Sillanpää Yliopistokeskuksen johtoryhmän puheenjohtaja 2006 Soveltava ympäristökemia, Kuopion yliopisto Kuvat Teemu Mynttinen Kuva Pirja Lepistö 4

5 Johdanto Mikkelin yliopistokeskus on neljän yliopiston toiminnan solmukohta. Helsingin yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu, Kuopion yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto muodostavat verkostomaisen tiedeyhteisön, joka tekee sekä kansallisesti että kansainvälisesti arvostettua tutkimusta ja tiedettä. Mikkelin yliopistokeskuksen osaamisalat ovat digitointi luonnonmukainen maa- ja elintarviketuotanto maaseudun kehittäminen materiaalitekniikka nuorisokasvatus osuustoiminta puutekniikka sahatekniikka ympäristöanalytiikka yrittäjyys ja liiketoiminta Yli kahdensadan työntekijän verkosto tekee yhteistyötä lähes sadan ulkomaisen yliopiston kanssa. Mikkelin yliopistokeskukseen kuuluvat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti Kansalliskirjaston Mikrokuvaus- ja konservointilaitos Kansallinen digitointikeskus Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus ja Kansainvälisen liiketoiminnan kandidaattiohjelma (BScBA) Kuopion yliopiston Mikkelin toiminnot 5

6 Lappeenrannan teknillisen yliopiston Mikkelin yksikkö yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö Yksiköt toimivat emoyliopistojensa alaisina ja ovat itsenäisiä suhteessa yliopistokeskukseen. Koordinoivana yliopistona toimii Helsingin yliopisto. Yliopistoille sivutoimipisteet ovat tapa välittää tiedepohjaista asiantuntemusta ympäröivään yhteiskuntaan. Opetusministeriö on hahmottanut yliopistokeskusten toimintamallin vastauksena osin sirpaleiseen korkeakoulukenttään. Yliopistokeskuksen johtamisesta ja kehittämisestä vastaavat ohjausryhmä ja johtoryhmä. Ohjausryhmään kuuluvat yliopistojen rehtorit ja Mikkelin kaupunginjohtaja. Johtoryhmän jäseniä ovat paikallisten yksiköiden johtajat ja Mikkelin kaupunginjohtaja. Yhteistyötä koordinoivat yliopistokeskuksen pääsihteeri ja koordinaatioyksikkö. Kolmantena toimintavuonna toteutettiin Mikkelin yliopistokeskuksen sisäinen ja ulkoinen arviointi, jonka tuloksena valmistui elokuussa 2006 raportti Kohti Etelä-Savon yliopistollisia koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta. Arvioinnin pohjalta laaditaan strategia vuoteen 2012 saakka. Yliopistokeskus oli keskeisesti mukana valmistelemassa uutta osaamiskeskusohjelmaa ja aluekeskusohjelmaa. Mikkeli toimii materiaalitekniikan Nano- ja mikrojärjestelmät sekä tulevaisuuden materiaalit -osaamisklusterissa ja metsäalan Forest Industry Future Lappeenranta -osaamisklusterissa. Vuoden 2006 lopussa valmistui selvitys yliopistokeskuksen ja ammattikorkeakoulun yhteistyöstä ja rakenteellisesta kehittämisestä. Yhteistyöaloja ovat materiaali- ja ympäristötekniikka, digitointi- ja arkistointiosaaminen sekä yrittäjyys- ja maaseutuosaaminen. Tavoitteena on tehdä tutkimus- ja innovaatioyhteistyötä niin, että Mikkeliin muodostuu kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä yhteisiä tutkimus- ja osaamiskeskittymiä. Myös MTT Mikkelin kanssa aloitettiin sektoritutkimuslaitosyhteistyö. 6

7 Tutkimus- ja kehittämistoiminta Mikkelin yliopistokeskus tekee tutkimus- ja kehitystyötä kiinteässä yhteistyössä yritysten, kuntien, Mikkelin ja Diakonia-ammattikorkeakoulujen, MTT Mikkelin, YTItutkimuskeskuksen sekä muiden tutkimuslaitosten kanssa. Tutkimus on kansainvälistä ja vastaa yritystoiminnan tarpeisiin mahdollistaen uusien innovaatioiden kehittämisen ja liiketoiminnan lisääntymisen. Tutkimuksen avulla pyritään kasvattamaan huippuosaamista siten, että se lisäisi alueen yritysten kilpailukykyä. Yliopistokeskuksella oli vuonna 2006 yhdeksän professuuria: bioenergiatekniikka ekologinen kasvintuotanto kotieläinten hyvinvointi materiaalitekniikka nuorisokasvatus sahatekniikka yhteiskuntatieteellinen maaseutututkimus yrittäjyys ympäristöanalytiikka Lisäksi valmisteltiin kahden uuden professuurin, myynnin ja yrittäjyyskasvatuksen, aloittamista HSE Pienyrityskeskuksessa vuonna Yliopistokeskus oli mukana liki sadassa tutkimus- ja kehittämishankkeessa. Hankkeiden rahoituspohja oli monipuolinen käsittäen alueellisen, kansallisen sekä kansainvälisen rahoituksen eri muotoja. Kansainvälisessä yhteistyössä keskeisellä sijalla ovat Pohjoismaat, EU-maat ja Venäjä. Yliopistokeskuksen sijainti Pietarin metropolialueen läheisyydessä antaa erinomaiset mahdollisuudet hyödyntää yksikköjen erikoisosaamista lähialueyhteistyössä. 7

8 Yliopistokeskuksen tutkimuksen tunnuslukuja Yliopistokeskuksessa valmistui vuonna 2006 kaikkiaan 46 tieteellistä artikkelia ja 66 kongressiesitelmää. Kuusi väitöskirjaa lähetettiin esitarkastukseen ja vertaisarviointien määrä nousi. Tutkimuksen tunnuslukuja v ja Tieteelliset artikkelit (1) Kansainväliset yhteisjulkaisut (2) Kongressiesitelmät Väitöskirjat 1 0 Väitöskirjat esitark. ja vastaväit. (3) 5 6 Vertaisarvioinnit (4) Ainoastaan vertaisarvioidut kv. tieteelliset artikkelit ja kongressijulkaisut 2. joista yhteisjulkaisuja ulkomaisten tutkijoiden kanssa 3. Väitöskirjojen esitarkastukset ja vastaväitökset sekä Suomessa että ulkomailla 4. Kv. tieteellisten julkaisusarjojen ja kongressijulkaisujen vertaisarvioinnit (referee) Lisäksi HSE:n N-sarjassa on julkaistu 17 Pienyrityskeskuksen aluevaikutuksiltaan merkittävää tutkimusraporttia. 8

9 Bioenergia, materiaali- ja sahatekniikka Lappeenrannan teknillisen yliopiston Mikkelin yksikön tutkimusalat ovat bioenergia materiaalitekniikka sahatekniikka Bioenergian tutkimus painottuu bioenergian jalostukseen sekä käyttöön liittyvän teknologian ja liiketoiminnan kehittämiseen. Materiaalitekniikan ASTRaL-laboratorion laitekanta ja osaaminen on räätälöity erityisesti komposiitti- ja pinnoitusteknologiaan. Laboratoriota käyttävät pääosin LTY:n ohutkalvopinnoitteisiin erikoistunut tutkimusryhmä professori David Cameronin johdolla ja MAMK/YTI:n T&K- ja palvelutoimintaan erikoistuneet tutkimusinsinöörit. Sahatekniikan tutkimusryhmässä tutkitaan sahojen laaduntuottokyvyn parantamista sekä kehitetään sahojen prosessien laaduntuottokykyä, mittaustekniikkaa ja laadunohjausta. Kansainvälinen teollisuuden pinnoitusseminaari, MIICS2006, järjestettiin Mikkelissä kolmannen kerran. Bioenergiatekniikka: Professori Tapio Ranta, Lappeenrannan teknillinen yliopisto Materiaalitekniikka: Professori David Cameron, Lappeenrannan teknillinen yliopisto Sahatekniikka: Professori Jaakko Vuorilehto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9

10 Maaseudun elinkeinot ja elinolosuhteet Mikkelissä ja Seinäjoella toimiva Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti on valtakunnallinen ja monitieteellinen maaseudun tutkimuksen, kehittämisen, opetuksen ja koulutuksen asiantuntija. Ydintehtävänä on maaseudun elinkeinojen ja elinolosuhteiden edistäminen. Ruralia-instituutin toiminta keskittyy kolmelle osaamisalalle, jotka ovat luomu, luonnonvarat ja elintarvikkeet maaseutu ja yhteiskunta yrittäjyys ja osuustoiminta Arvosanaopetusta annetaan ja kehitetään luonnonmukaisessa maa- ja elintarviketaloudessa (Eco Studies), monitieteellisissä maaseutuopinnoissa (Rural Studies) ja osuustoiminnassa (Co-op Studies). Lisäksi instituutti koordinoi valtakunnallista Rural Studies -yliopistoopetusverkostoa. Alkuvuonna 2006 valmistunut Helsingin yliopiston strategia ja instituutin tutkimuksen ja toimintakonseptin arviointi antoivat hyvän pohjan kehittämistyölle. Arvioinnissa saivat kiitosta instituutin vahvat yhteiskunnalliset verkostot sekä aito vuorovaikutus maaseudun kehittämistä tukevassa innovaatioympäristössä. Tuotekehityskeittiössä testataan elintarvikkeita. Eco & Food -osaamisala: Tutkimusjohtaja Jouni Kujala (opetus), Helsingin yliopisto Tutkimusjohtaja Laura Seppänen (tutkimus), Helsingin yliopisto Ekologinen kasvintuotanto: Professori Kari Saikkonen, Helsingin yliopisto ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Kuva Harri Hakala 10

11 Kotieläinten hyvinvointi: Professori Satu Raussi, Helsingin yliopisto Rural & Co-op -osaamisalat: Tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen (rural), Helsingin yliopisto tutkimusjohtaja Eliisa Troberg (co-op), Helsingin yliopisto Yhteiskuntatieteellinen maaseutututkimus: Professori Leo Granberg, Helsingin yliopisto Nuorisokasvatuksen maisteriohjelma Kuopion yliopisto aloitti Mikkelissä vuonna 2005 nuorisokasvatuksen maisteriohjelman, joka on ainoa alallaan maassamme. Koulutuksen lisäksi ohjelmassa tehdään myös tutkimusta. Työelämälähtöisyys näkyy pro gradu -töiden aiheissa, jotka kytkeytyvät työelämässä kohdattuihin nuorisokasvatuksen kysymyksiin ja ongelmiin. Pioneerityönä ja työelämää varten tehtyjen tutkielmien myötä osaaminen siirtyy suoraan kentälle. Puolet valmistuneista maistereista asuu ja työskentelee Etelä-Savossa, joten koulutuksen mukanaan tuoma hyöty jää alueelle ja kehittää nuorisotyötä. Valmistuvat maisterit tuottavat myös valtakunnallisesti merkittävää uutta tietoa nuorisoalasta. Osa heistä on ollut mukana esimerkiksi tuottamassa nuorisoalan koulutukseen julkaisua Nuorisotyötä on tehtävä. Nuorisokasvatus: Tutkimusprofessori Helena Helve, Kuopion yliopisto Tutkimusjohtaja Tapio Kuure, Kuopion yliopisto 11

12 Soveltavan ympäristökemian laboratorio Kuopion yliopisto käynnisti uuden tieteenalan, soveltavan ympäristökemian Mikkelissä vuonna Laboratorio ja tutkimusryhmä sijoittuivat toimintavuonna Mikkelin ammattikorkeakoulun kampukselle valmistuneisiin tiloihin. Runsaasti tutkimusta ja tieteellisiä julkaisuja tuottanut monikansallinen tutkimusryhmä keskittyy tutkimaan ympäristöanalytiikkaa, kompleksikemiaa, kemiallisia hapetustekniikoita, sähkökemiallisia puhdistustekniikoita sekä koagulaatiota ja flokkulaatiota. Toiminnan painopisteenä oli toimintavuonna jätevedenkäsittelyyn ja saastuneiden maaalueiden puhdistamiseen liittyvien prosessien tutkiminen ja kehittäminen. Soveltava ympäristökemia: Professori Mika Sillanpää, Kuopion yliopisto Soveltavan ympäristökemian laboratorion tutkimuskohteena on kemiallinen ympäristöteknologia ja analytiikka. Kuvat Päivi Kapiainen-Heiskanen 12

13 Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen tutkimuksessa ja opetuksessa painopisteenä ovat kasvuyrittäjyys, pk-yritysten kansainvälistyminen sekä pk-yrityskoulutus. Mikkeliin vuonna 1980 perustetun HSE Pienyrityskeskuksen yksiköt toimivat Mikkelin lisäksi Helsingissä, Pietarissa ja Tallinnassa. HSE Pienyrityskeskuksessa Mikkelissä toimii yrittäjyyden professori. Vuonna 2006 tehtiin pohjatyötä myynnin ja yrittäjyyskasvatuksen professuurien perustamiseksi Mikkeliin. HSE Pienyrityskeskuksen tutkimusyksikkö tuottaa ajantasaista tietoa muun muassa yritysten ja koulutuksen kehittämistarpeisiin. Tutkimuksia valmistui muun muassa yrittäjyyskasvatuksesta ja kasvuyrityksistä. HSE Pienyrityskeskus kehitti toimintavuonna case- ja kehittämisklinikkatyyppistä pedagogista mallia, josta aloitettiin henkilöstölle koulutus. HSE Pienyrityskeskus aloitti toimintavuonna myös yrittäjyysklubin, Young Business Clubin, omaa liikeideaa haudutteleville. Mikkelissä sijainnut yrityshautomo siirtyi osaksi Miktech Oy:n toimintaa. Yhteistyösuhde jatkuu vahvana, sillä HSE Pienyrityskeskus tuottaa liiketoiminnan kehittämisen palveluja Miktech yrityshautomon yrityksille. HSE:n englanninkielisessä BScBA-ohjelmassa tehtiin opinnäytetöinä projekteja ja selvityksiä alueen yrityksille vierailevien professoreiden ohjauksessa. Opinnäytetöitä kansainväliseen lii-ketoimintaan liittyen tehtiin 85 kappaletta. Pienyrityskeskuksen toimisto Tallinnassa sijaitsee Tehnopolin tiloissa. 13

14 Lisäksi ohjelma toteutti Digibusiness-yhteisprojektin, jonka tuloksia hyödynnetään jatkossa opetuksessa ja Mikrokuvaus- ja konservointilaitoksen Kansallisen digitointikeskuksen palveluja kehitettäessä. Onnistuneen kokeilun myötä kolmen viikon moduulijärjestelmää aiotaan käyttää hyödyksi muiden yliopistoyksiköiden ja organisaatioiden kanssa. Myös yhteistyö Pienyrityskeskuksen kanssa lisääntyi. Yrittäjyys: Professori Markku Virtanen, Helsingin kauppakorkeakoulun pienyrityskeskus Tutkimusjohtaja Jari Handelberg, Helsingin kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Kansalliskirjaston Mikrokuvaus- ja konservointilaitoksella tehdään merkittävää työtä yhteisen kansallisen muistimme säilyttämiseksi. Kuva Jukka Kervinen 14

15 Opetus Mikkelin yliopistokeskus tarjoaa tutkintoon johtavaa yliopistollista perusopetusta, täydennyskoulutusta, avoimen yliopiston opintoja sekä tieteellisiä jatko-opintoja tukevaa koulutusta. Yliopistokeskus järjestää etenkin aikuiskoulutusta niin, että opiskelu on mahdollista työn ohessa. Tutkintoon johtava koulutus Kaikki neljä emoyliopistoa järjestävät tutkintoon johtavaa opetusta Mikkelissä. Helsingin kauppakorkeakoulun englanninkielisessä Kansainvälisen liiketoiminnan kandidaattiohjelmassa (BScBA) voi opiskella kauppatieteiden kandidaatiksi. Kauppatieteiden maisteriksi voi jatkaa HSE Pienyrityskeskuksen Eco-Business Kestävän liiketoiminnan maisteriohjelmassa. Tästä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin kanssa yhteistyössä toteutettavassa koulutuksesta voi valmistua myös maa- ja metsätaloustieteiden tai filosofian maisteriksi. Lappeenrannan teknillinen yliopisto järjestää Materiaalitekniikan DI-täydennyskoulutusohjelmaa. Kuopion yliopisto järjestää tutkintoon johtavat nuorisokasvatuksen ja sosiaalityön maisteriohjelmat. Esimerkiksi nuorisokasvatuksen maisteriohjelmassa tarjotaan kandidaattitasoisen yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille mahdollisuus valmistua kahdessa vuodessa yhteiskuntatieteiden maisteriksi pääaineena sosiaalipedagogiikka ja suuntautumisvaihtoehtona nuorisokasvatus. Nuorisokasvatuksen maisteriohjelman opiskelijat viettivät historiallisia valmistujaisia lauantaina Lisäksi Kuopion yksikössä alkoi eurooppalaisen maisteriohjelman valmistelu (joint degree). 15

16 Avoin yliopisto ja täydennyskoulutus Avointa yliopisto-opetusta ja täydennyskoulutusta Mikkelin yliopistokeskuksessa järjestävät HSE Pienyrityskeskus ja Ruralia-instituutti. Mikkelissä avoimen yliopiston tarjonnasta valtaosan toteuttaa Mikkelin kesäyliopisto, joka siirtyi yliopistokeskuksen kampukselle Avoin yliopisto-opetus on tutkintovaatimusten mukaista korkealaatuista ja tutkimukseen perustuvaa kaikille avointa yliopisto-opetusta. HSE Pienyrityskeskuksessa suunta oli lyhytkestoisista koulutuksista kohti pitkäkestoisia, tavoitteellisia koulutusohjelmia. Vuoden 2006 aikana alkoi monia uusia pitkäkestoisia koulutusohjelmia, kuten markkinoinnin ja myyntijohdon ohjelma, akateeminen yrittäjätutkinto, kansainvälisen liiketoiminnan ja projektijohtamisen erikoistumisopinnot, ostotoiminnan ja logistiikan erikoistumisopinnot sekä englanninkielinen Business Incubator and Management -koulutus virolaisille ja eteläsuomalaisille yrityshautomojen vetäjille. Verkko-opetus Verkko-opetuksella tarkoitetaan tieto- ja viestintätekniikkaa monipuolisesti hyödyntävää opetusta. Verkko-opetusta tarjoavat HSE Pienyrityskeskus ja Helsingin yliopiston Ruraliainstituutti, joka järjestää valtakunnallisia Eco Studies, Rural Studies ja Co-op Studies - opintoja liitettäväksi tutkintoon. Verkko-opetuksen tarjonta kasvoi toimintavuonna. Esimerkiksi Co-op Network Studies -opinnoissa niin verkkokurssien kuin opiskelijoidenkin määrä lisääntyi. Uusia verkkokursseja pilotoitiin viisi. Kvantitatiivisen kehittämisen lisäksi panostettiin myös pedagogisiin ratkaisuihin. 16

17 Opiskelijamäärät Opiskelijoita yliopistokeskuksen eri koulutusohjelmissa oli vuonna 2006 kaikkiaan Opiskelijoiden määrä kasvoi vuoteen 2005 verrattuna liki 2300 opiskelijalla (71 %). Eniten lisääntyi arvosanaopiskelijoiden ja täydennyskoulutusopiskelijoiden määrä. Tutkintotavoitteisissa koulutusohjelmissa oli vuonna 2006 kaikkiaan 631 opiskelijaa (534 vuonna 2005). Mikkelistä valmistui muun muassa 66 kauppatieteiden kandidaattia. Täydennyskoulutuksen ja avoimen yliopiston opiskelijoita oli vuonna 2006 yhteensä Toimintavuonna jatkui yliopistotoimijoiden yhteisenä koulutushankkeena edellisvuonna käynnistynyt yliopistollisia jatko-opintoja suunnitteleville tai niitä toteuttaville tohtoriopintoja tukeva valmennusohjelma. Ruralia-instituutin koordinoimaan tohtorivalmennukseen osallistuneiden määrä liki kaksinkertaistui. Siinä opiskeli yhteensä 101 opiskelijaa. Ohjelma on osoittanut selkeästi aikuisväestön kiinnostuksen yliopistollisiin jatko-opintoihin ja tuonut samalla mahdollisuuden kehittää opinnäytetutkimusten avulla alueen elinkeinoelämää ja hyvinvointia. Opiskelijamäärät v ja Kandidaattiohjelma (BScBA) Maisteriohjelmat Muu arvosanaopetus Avoin yliopisto Tohtorivalmennus Täydennyskoulutus Yhteensä:

18 Voimavarat, tilat ja henkilöstö Toimintavuonna Mikkelin yliopistokeskuksen lisärakennus otettiin käyttöön ja henkilöstömäärä jatkoi kasvuaan. Henkilöstö Mikkelin yliopistokeskuksen yksiköissä työskenteli vuoden 2006 lopussa yhteensä 232 henkilöä (215 henkilötyövuotta). Henkilöstömäärä kasvoi edellisvuodesta 19 henkilöllä (8,2 %). Erityisesti henkilöstö lisääntyi Kuopion yliopiston Soveltavan ympäristökemian laboratoriossa, missä henkilöstön määrä yli kaksinkertaistui 12:sta 26:een. Helsingin kauppakorkeakoulun Mikkelin yksikön kansainvälisessä BScBA-ohjelmassa vierailee ulkomaalaisia luennoitsijoita kolmen viikon jaksoissa opettamassa opiskelijoita. Vierailevia opettajia kävi vuoden 2006 aikana 57 henkilöä. Henkilöstömäärät v Professorit HY HSE * LTY KY Yhteensä: *Lisäksi BScBA-ohjelmassa opetti 57 ulkomaista professoria. 18

19 Tutkimushenkilökunta v ja Tohtorit ja lisensiaatit 21 20,5 Koko tutkimushenkilöstö 58 61,5 Rahoitus Mikkelin yliopistokeskuksen toiminnan kokonaisliikevaihto oli 15,5 miljoonaa euroa. (vuonna ,1m ). Kasvua edellisvuoteen oli 9,75 %. Opetusministeriö myönsi rahoitusta Mikkelin yliopistokeskuksen koordinointiin euroa ja kehittämiseen euroa. 4 % Yliopistot (OPM) 32 % 17 % Muu valtion rahoitus 11 % 32 % Kunnat 3 % 33 % EU 33 % 11 % 3 % Yritykset 17 % Muut 4 % 19

20 Lisärakennuksen ja monien muuttojen vuosi Yliopistokeskuksen yksiköt toimivat tällä hetkellä kolmessa eri toimipisteessä; yliopistokeskuskampuksella, kasarmin kampuksella ja Pursialan kaupunginosassa. Yliopistokeskuksen lisärakennus valmistui kesällä 2006, ja vihkiäisiä vietettiin Yliopistokeskus sai uuden rakennuksen myötä myös kaupunkilaisten silmissä fyysisen identiteetin. Uuden rakennuksen pääsuunnittelija on arkkitehtitoimisto Juhani Katainen Ky Helsingistä. Kustannusarvio oli n. 5,1 miljoonaa euroa, ja uuden rakennuksen huoneistopintaala on 3000 m 2. Rakennus on osittain EU-rahoitteinen, muut rahoittajat ovat Helsingin yliopisto ja Mikkelin kaupunki. Lönnrotinkatu 7:ssä uusissa tiloissa toimivat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus. Samalla kampuksella toimivat myös Kansainvälisen liiketoiminnan kandidaattiohjelma ja yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö. Lisärakennuksen myötä luomututkimuksen osaamiskeskittymä vahvistui. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Partalan luomututkijat muuttivat Ruralialta vapautuneisiin tiloihin. Yliopistokeskuksella on MTT:n kanssa yhteisprofessuuri, ja tutkimushankkeita pyritään valmistelemaan jatkossa entistä tiiviimmässä yhteistyössä. Uuden rakennuksen tarjoaman lisätilan ansiosta akateemista yhteisöä täydentää myös yliopistokeskuskampukselle muuttanut Mikkelin kesäyliopisto. Toimintavuosi oli myös HSE Pienyrityskeskukselle monien muuttojen vuosi, sillä niin Mikkelissä, Helsingissä kuin Pietarissakin otettiin käyttöön uudet tilat. Mikkelin yliopistokeskuksen lisärakennus. Kuva Anne Hytönen 20

21 Mikkelin yliopistokeskuksesta valmistui arviointiraportti Mikkelin yliopistokeskuksen toiminnasta valmistui elokuussa 2006 ulkoisen arvioinnin raportti, jonka laativat professori Ilkka Virtanen Vaasan yliopistosta, professori Erkki Korpimäki Turun yliopistosta ja tutkija Miia Mäntylä Vaasan yliopiston Levón-instituutista. Arvioinnin keskeiset näkökulmat olivat alueellinen vaikuttavuus ja tieteellinen laatu. Korkeakoulu- ja yliopistoyhteistyö Mikkelin yliopistokeskus tekee tiivistä yhteistyötä alueen korkeakoulujen, yliopistojen, tutkimuslaitosten sekä muiden organisaatioiden kanssa. Kansalliskirjaston Mikrokuvaus- ja konservointilaitos vastaa Kansalliskirjaston aineistojen korkeatasoisesta säilytyksestä: digitoinnista, mikrokuvauksesta ja konservoinnista. Kansallisessa digitointikeskuksessa Mikkelissä koordinoidaan kotimaisten kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteisen digitointitoiminnan suunnittelua ja toteutusta sekä siihen liittyviä hankkeita. Vuonna 1990 perustettu laitos työllistää viitisenkymmentä henkilöä. Mikkelin yliopistokeskukseen on keskittynyt valtakunnallisten ja kansainvälisten verkostojen koordinaatiotehtäviä. Ruralia-instituutti toimii Eco Studies, Rural Studies ja Co-op Studies -opintokokonaisuuksien koordinoijana. Lisäksi instituutti koordinoi kansallista eläinten hyvinvointitutkimuksen tutkijakoulua. Itäsuomalaisia bioenergia-alan verkostoja on koordinoinut professori Tapio Ranta Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Professori Ranta on valmistellut laajaa bioenergia-hanketta. Kuopion yliopiston soveltavan ympäristökemian tutkijaryhmä tekee läheistä yhteistyötä 21

22 yritysten kanssa sekä tutkimusyhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten yliopistojen kanssa, mikä konkretisoituu yhteisinä hankkeina ja julkaisuina. Mikkelin yliopistokeskus on aktiivisesti mukana maamme kuuden yliopistokeskuksen välisessä yhteistyössä. Yliopistokeskukset tuottivat toimintavuonna yhteisen rahoitusselvityksen. Selvitystä on hyödynnetty yliopistokeskusten yhteisessä edunvalvonnassa ja kehittämisessä. Koordinaatioyksikkö tiivisti toimintavuonna yhteistyötään Lahden yliopistokeskuksen kanssa. Vuoden aikana järjestettiin yhteisiä koulutus- ja kehittämistilaisuuksia, joissa keskityttiin erityisesti laatu- ja viestintäasioihin. Mikkelin yliopisto- ja korkeakoulutoimintojen neuvottelukunnan asettama selvitysryhmä pohti yliopisto- ja ammattikorkeakoulun yhteistyötä ja rakenteellista kehittämistä. Työryhmä sai työnsä valmiiksi ennen vuoden loppua. Työryhmän selvitysten pohjalta solmitaan yliopistokeskuksen ja Mikkelin ammattikorkeakoulun yhteistyösopimus. Meneillään on muun muassa laajoja yhteisiä kehittämishankkeita ja laboratorioihin liittyvää tiivistä yhteistyötä. Yksiköillä on myös yhteistä tutkimushenkilökuntaa. Kansainvälinen yhteistyö Mikkelin yliopistokeskuksen yksiköillä on merkittävää kansainvälistä yhteistyötä. Yhteyksiä on solmittu liki 100 ulkomaisen yliopiston kanssa. Erityisesti Venäjän ja Pietarin metropolialueen läheisyys näkyy yliopistokeskuksen toiminnassa. HY:n Ruralia-instituutin kansainväliset hankkeet kohdentuivat Venäjän lisäksi Baltiaan ja Itä-Eurooppaan. HSE Pienyrityskeskuksella on ollut toimisto Pietarissa jo vuodesta 1993 ja Tallinnassa Tehnopolin tiloissa vuodesta 2004 yhteistyökumppaninaan Tallinnan teknillinen korkeakoulu. HSE Pienyrityskeskus järjesti koulutuksia sekä Pietarissa että Tallinnassa suomalaisten ja paikallisten yritysten tarpeisiin. Pietarissa järjestettiin muun muassa suomalaisille 22

23 naisyrittäjille verkostoitumismahdollisuuksia ja venäläisten kaupallisten avustajien koulutus Pietarissa toimiville suomalaisyrityksille jatkui. Etenkin HSE:n Mikkelin yksikön englanninkielinen kansainvälinen BScBA-ohjelma ja Kuopion yliopiston Soveltavan ympäristökemian laboratorio houkuttelevat kampuksille kansainvälisiä tutkijoita, vaihto-opiskelijoita, ulkomaisia tutkinto-opiskelijoita ja vierailevia luennoitsijoita. Englanninkielisiä koulutusohjelmia järjestettiin niin HSE:n yksiköissä kuin Ruraliainstituutissa. Vuonna 2006 HSE:n BScBA-ohjelmalla oli 49 kansainvälistä vaihtoyliopistoa. Opiskelijavaihtoon lähti Mikkelistä 80 opiskelijaa 27 ulkomaiseen yliopistoon ja Mikkeliin tuli vastaavasti 58 kansainvälistä opiskelijaa. Vuoden aikana saatiin myös päätökseen Canadian-European Community Programme for Co-operation in Higher Education and Training -projekti (CEMEC). Kansalliskirjaston Mikrokuvaus- ja konservointilaitos on mukana kansainvälisessä kulttuuriperinnön digitoinnin kehittämisessä, kirjastoalan järjestöissä, EU-hankkeissa ja pohjoismaisissa projekteissa. Kansainvälisiä seminaareja Mikkelin yliopistokeskuksessa järjestettiin useita, muun muassa nuorisokasvatuksen eurooppalaisen maisteriohjelmaverkoston seminaari, kansainvälinen teollisuuden pinnoitusseminaari ja kansainvälinen osuustoimintaseminaari. Kansalliskirjaston Mikrokuvaus- ja konservointilaitos Pursialan kaupunginosassa Mikkelissä. Kuvat Jukka Kervinen 23

24 Ulkoinen näkyvyys Yliopistokeskus jatkoi ensimmäisenä toimintavuonna aloitettuja perinteitä. Studia Generalia -luentoja järjestettiin useita ja toukokuussa vietettiin Flooran päivää. Syyskuinen Tiedesirkus-tapahtuma popularisoi tiedettä suurelle yleisölle ja teki tutkijan työtä tutuksi lapsille ja nuorille. Tapahtumaan osallistui 700 koululaista ja opettajaa. Tiedesirkuksessa kaikilla yliopistokeskuksen toimijoilla oli oma toimintapisteensä. Esimerkiksi osuustoimintapisteellä nuoret miettivät, miltä kuulostaisi olla siipien myyjä kohteenaan keijut. Kuopion yliopiston toimintapisteellä tutkittiin kemiaa taikapullon avulla. Tiedesirkuksessa jaettiin toista kertaa Tieteenkesyttäjä-palkinto, joka myönnettiin HSE Pienyrityskeskuksen yrittäjyyden professori Markku Virtaselle. Uutena sidosryhmätyön muotona alkoi Mikkelin yliopistokeskuksen ystävien toiminta. Yliopistokeskuksen ystäviin voi liittyä kuka tahansa yliopistokeskuksen toiminnasta kiinnostunut ilmoittamalla yhteystietonsa. Yliopistokeskus tiedottaa ystäville ajankohtaisista asioista, tulevista tapahtumista ja toiminnastaan. Myös yksiköiden nimissä tapahtui toimintavuonna muutoksia. Helsingin yliopiston kirjaston nimi muuttui Kansalliskirjastoksi. Mikkelin Pursialassa sijaitseva yksikkö on nyt Kansalliskirjaston Mikrokuvaus- ja konservointilaitos sirkus-tapahtuman toimintapisteitä. Mikkelin yliopistokeskuksen Tiede- Kansallinen digitointikeskus. Helsingin kauppakorkeakoulun käyttämä lyhenne HKKK jäi historiaan, ja tilalle tuli muoto HSE. Mikkelin yliopistokeskuksessa tehtävä tutkimus pääsi hyvin esille mediassa ja madalsi kynnystä tutustua tieteelliseen toimintaan. Syksyllä koteihin jaettiin Yliopistokeskuslehti Lehden teemana oli kansainvälisyys. Lehdestä otettiin kappaleen painos. Kuvat Anne Hytönen ja Panu Pöyhtäri 24

25 Liite MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSEN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEET 2006 Seuraavassa on luettelo niistä Mikkelin yliopistokeskuksen yksiköissä vuonna 2006 toteutetuista määräaikaisista hankkeista, joiden kokonaisbudjetti ylitti 5000 euroa tai jotka olivat muulla tavoin merkittäviä. HELSINGIN YLIOPISTO, Ruralia-instituutti BERAS Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society Ekologisen kasvintuotannon professuuri Lihasikojen hyvinvointi Luomun reitti luomustatuksen säilyminen tuotantoketjussa Etelä-Savossa Luonnonmukaisen kotieläintalouden professuuri Luonnonmukainen munantuotanto Management Strategies for European Rape pests (MASTER) Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ennakkoarviointi Metabolic changes in genetically modified plants Modification of rearing conditions to improve welfare of layers Network for nordic excellence in sustainable and healthy catering (Healthcat) Paikallinen ruokajärjestelmä: vaikutukset ja oppimishaasteet (LOFO) PUUTTO Puun uuteaineiden ja kuorikerroksen jatkojalostus QualityLowInPutFood (QLIF) Improving quality and safety and reduction of costs in the European organic and low input supply chain Response Seudullisen yrityspalvelutoiminnan rakentuminen yhteistoiminnallisiksi verkostoiksi maaseutualueilla Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi Tuotantoeläinten hyvinvointi tuottajien asenteet ja käytännöt Yhteiskuntatieteellisen maaseutututkimuksen professuuri Cross-border rural interaction between South-East Finland and Leningrad region (RURACT) Sustainable development of rural area of Leningrad region (RurDEVE) Dynaamiset kehittyjät EcoDecora II Eteläsavolaisten yrttien ja siemenmausteiden mikrobiologisen laadun parantaminen ja tuotevalikoiman monipuolistaminen Kaakkois-Suomen Interfood II 25

VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET

VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Mikkeli University Consortium www.muc.fi VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Ulla Jurvanen, koordinaatioyksikkö SihteeriFoorumi 2010 2.6.2010 Mikkeli University Consortium www.muc.fi 1 Yliopistokeskukset

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskus

Mikkelin yliopistokeskus Mikkeli University Consortium www.muc.fi Yliopistokeskukset osa kansallista korkeakoulujärjestelmää OPM:n perustamia vuonna 2004 Toimivat kuudella paikkakunnalla Kokoavat yhteen yliopistotoiminnot maakunnissa,

Lisätiedot

5/6/2010. www.ucpori.fi

5/6/2010. www.ucpori.fi 5/6/2010 www.ucpori.fi PORIN YLIOPISTOKESKUS UNIVERSITY CONSORTIUM OF PORI www.ucpori.fi 6 PORIN YLIOPISTOKESKUS 2010 4300 koulutukseen osallistuvaa 1565 tutkinto-opiskelijaa Perustutkinto-opiskelijoita

Lisätiedot

SISÄLTÖ. MUC 2008 Toimintakertomus I 2

SISÄLTÖ. MUC 2008 Toimintakertomus I 2 MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2008 SISÄLTÖ Mikkelin yliopistokeskuksen johtoryhmän puheenjohtajan katsaus 3 Mikkelin yliopistokeskus 4 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 6 Maaseutu ja bioenergian

Lisätiedot

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Professori Ilkka Virtanen Yliopistokeskusten arviointiryhmän jäsen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen lukuvuoden 2009-2010 avajaiset 17.9.2009 Yliopistokeskusten

Lisätiedot

Porin yliopistokeskus 2015. Jari Multisilta, johtaja, professori

Porin yliopistokeskus 2015. Jari Multisilta, johtaja, professori Porin yliopistokeskus 2015 Jari Multisilta, johtaja, professori Suomalaisen yliopistokentän ajankohtaisia asioita Yliopistojen profiloituminen (Suomen Akatemia) Tutkimuksen strategiset painoalueet (Strategisen

Lisätiedot

Kokemuksia ekam-yhteistyöstä

Kokemuksia ekam-yhteistyöstä Ei oikeutta maassa saa, ken itse sit ei hanki 5.6.2009 Kokemuksia ekam-yhteistyöstä Kansalliskirjasto Minna Kaukonen sisällysluettelo 1. Kansallinen digitointikeskus 2. ekam-yhteistyö 3. ekam ja KDK -

Lisätiedot

Katsaus vuoteen 2009. Mikkelin yliopistokeskuksen johtoryhmän puheenjohtajan

Katsaus vuoteen 2009. Mikkelin yliopistokeskuksen johtoryhmän puheenjohtajan MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSEN Toimintakertomus 2009 Sisältö Mikkelin yliopistokeskuksen johtoryhmän puheenjohtajan katsaus 3 Mikkelin yliopistokeskus 4 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 8 Opetus 12 Yhteiskunnallisen

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS

UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS UNIPOLI TAMPERE TAMPEREEN YLIOPISTO TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Krista TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Varantola PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU 2.10.2007 UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS Allekirjoitettu 16.8.2006

Lisätiedot

MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS. Toimintakertomus 2010

MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS. Toimintakertomus 2010 MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS Toimintakertomus 2010 Sisältö Mikkelin yliopistokeskuksen johtoryhmän puheenjohtajan katsaus 5 Mikkelin yliopistokeskus 6 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 11 Opetus 17 Yhteiskunnallisen

Lisätiedot

LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS

LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS HELSINGIN YLIOPISTON TOIMINTA LAHDESSA Monipuolista toimintaa jo lähes 40 vuotta. Toiminta kootaan synergiseksi kokonaisuudeksi

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus Mikkelin yliopistokeskus Sisältö MUC lyhyesti 3 Pääsihteerin katsaus 4 Vuoden kohokohtia 5, 6 Graafeja 7, 8 Tapahtumia 10 Studia Generalia -luennot 11 Yhteystiedot 12 2 MUC lyhyesti Mikkelin

Lisätiedot

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Toteutusaika 1.1.2011 31.12.2012 Rahoittajat Manner-Suomen ESR-ohjelma, (Etelä-Savon Ely-keskus) ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Ulkomaalaiset

Lisätiedot

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Torsti Hyyryläinen & Vesa Rouhiainen & Eeva Uusitalo Rural Studies -yliopistoverkoston 10-vuotisjuhlaseminaari Helsingin yliopiston Runeberg-sali

Lisätiedot

Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus

Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus On yksi Suomen kuudesta yliopistokeskuksesta. Kokkolan yliopistokeskuksessa yhteistyötä tekevät Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistot, jotka tuovat alueelle

Lisätiedot

Co-op Network Studies

Co-op Network Studies Seuraa meitä! www.facebook.com/coopnetworkstudies Osuustoiminnan ja yhteisötalouden verkko-opinnot Co-op Network Studies Co-op Network Studies (CNS) on yliopistoverkosto, joka tarjoaa opiskelijoille osuustoiminnan

Lisätiedot

Co-op Network Studies

Co-op Network Studies Seuraa meitä! www.facebook.com/coopnetworkstudies Osuustoiminnan ja yhteisötalouden verkko-opinnot Co-op Network Studies Co-op Network Studies (CNS) on yliopistoverkosto, joka tarjoaa opiskelijoille osuustoiminnan

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskus

Mikkelin yliopistokeskus Mikkelin yliopistokeskus TOIMINTAKERTOMUS Sisältö Pääsihteerin katsaus Vuoden kohokohtia 5 Graafeja 6 8 Tapahtumia 9 0 Studia Generalia -luennot Yhteystiedot Pääsihteerin katsaus Vuosi oli Mikkelissä hieman

Lisätiedot

Kauppatieteiden tulevaisuus periferiassa. Ilkka Virtanen Ylioppilaskuntien periferiatapaaminen Vaasassa

Kauppatieteiden tulevaisuus periferiassa. Ilkka Virtanen Ylioppilaskuntien periferiatapaaminen Vaasassa Kauppatieteiden tulevaisuus periferiassa Ilkka Virtanen Ylioppilaskuntien periferiatapaaminen Vaasassa Seminaarialustus Yliopistolaki, 4 Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä

Lisätiedot

Menevätkö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolit logistiikan tutkimuksessa sekaisin

Menevätkö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolit logistiikan tutkimuksessa sekaisin Menevätkö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolit logistiikan tutkimuksessa sekaisin Antti Lehmusvaara LTY, 7.11.2003 Ammattikorkeakoululaki, 9.5.2003/351: Ammattikorkeakoulun tehtävänä on harjoittaa

Lisätiedot

Yliopistokeskukset nyt ja tulevaisuudessa

Yliopistokeskukset nyt ja tulevaisuudessa Yliopistokeskukset nyt ja tulevaisuudessa Kajaanin yliopistokeskus 10 vuotta juhlaseminaari Korkeakouluneuvos Ari Saarinen Suomi on innovaatiojohtajia Keskeisiä vahvuuksia inhimilliset voimavarat ja liiketoimintaympäristö

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 OPETUSMINISTERIÖ 6.9.2000 LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 TAVOITTEET Yliopistojen yhteiset tavoitteet Yliopistojen tehtävät on asetettu

Lisätiedot

Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta

Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta Mikkelin yliopistokeskuksen ulkoisen arvioinnin raportti Ilkka Virtanen, Erkki Korpimäki ja Miia Mäntylä 24.8.2006 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Porin yliopistokeskus (UCPori) 7.4.2015

Porin yliopistokeskus (UCPori) 7.4.2015 Porin yliopistokeskus (UCPori) 7.4.2015 Yhteyksien rakentaja, alueen kehittäjä ja kansainvälistäjä Neljän yliopiston monitieteinen tiede- ja taideyhteisö Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Soveltavan ympäristökemian laboratorio vetää puoleensa ulkomaisia tutkijoita s. 6

Soveltavan ympäristökemian laboratorio vetää puoleensa ulkomaisia tutkijoita s. 6 L E H T I 2 0 0 6-2 0 0 7 Kenialainen George Wachira valitsi opiskelupaikakseen Mikkelin s. 5 Soveltavan ympäristökemian laboratorio vetää puoleensa ulkomaisia tutkijoita s. 6 Nuorisotyö kansainvälistyy

Lisätiedot

Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta

Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta Mikkelin yliopistokeskuksen ulkoisen arvioinnin raportti Ilkka Virtanen, Erkki Korpimäki ja Miia Mäntylä 24.8.2006 Sisältö

Lisätiedot

Neljän yliopiston tiede- ja taideyhteisö

Neljän yliopiston tiede- ja taideyhteisö Neljän yliopiston tiede- ja taideyhteisö Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto Turun yliopisto Yliopistokeskuksella on neljän emoyliopiston voimavarat ja osaaminen käytössään.

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Korkeakoulutusta vuodesta 1840 Juuret syvällä Mustialan mullassa V HAMKilla on vuonna 2020 innostavin korkeakoulutus ja työelämälähtöisin tutkimus. Keskeisimmät tunnusluvut

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS

MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS Esittely 2015 SUOMEN YLIOPISTOKESKUKSET Suomessa on 14 yliopistoa Yliopistokeskuksia 6 alueilla joilla ei ole omaa yliopistoa mutta usean yliopiston toimintaa: Kajaani Kokkola

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Suomen koulutusjärjestelmä KAHDEN RINNAKKAISEN PILARIN KORKEAKOULUJÄRJESTELMÄ AMK: Teoriaa ja käytäntöä 27 ammattikorkeakoulua 139 000 AMK-opiskelijaa 17 400 aloituspaikkaa

Lisätiedot

Kauppatieteellinen ala Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. 25/3/2015 Petri Sahlström

Kauppatieteellinen ala Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. 25/3/2015 Petri Sahlström Kauppatieteellinen ala Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi 25/3/2015 Petri Sahlström Työryhmä Oulun yliopisto: Petri Sahlström (puheenjohtaja) Aalto yliopisto: Ingmar

Lisätiedot

Etelä-Savossa toimivien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen aluestrategia 3 Etelä-Savossa toimivien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen aluestrategia Hyväksytty 30.9.2005 Sisällys Johdanto... 4 1.

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest. SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.fi 040-585 1772 JOHDANTO Etelä-Pohjanmaalla asuu 4 % Suomen väestöstä Alueella

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kun pohjoiset yhteisöt, kestävä matkailu ja yhteiskunnan muutokset kiinnostavat, ota suunta Lapin

Lisätiedot

Ot-yritysten johtaminen professorin toimintaa ja visioita

Ot-yritysten johtaminen professorin toimintaa ja visioita Osuustoiminnan neuvottelukunta LUT Toukokuu 2013 Ot-yritysten johtaminen professorin toimintaa ja visioita LUT School of Business Päätoimittaja, JCOM iiro.jussila@lut.fi + 358 50 465 9899 LUT-tiimin konteksti

Lisätiedot

"Kiirehdi hitaasti" - Co-op Network Studies - opetusverkoston oppivuodet

Kiirehdi hitaasti - Co-op Network Studies - opetusverkoston oppivuodet "Kiirehdi hitaasti" - Co-op Network Studies - opetusverkoston oppivuodet Pekka Hytinkoski Verkkopedagogi Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, Mikkeli Co-op Studies Network -yliopisto-opetusverkosto

Lisätiedot

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku 8.-9.12.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Evolution of the earth s economic center of gravity 2 Lähde: OECD,

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskus

Mikkelin yliopistokeskus Mikkelin yliopistokeskus TOIMINTAKERTOMUS Sisältö Pääsihteerin katsaus Vuoden kohokohtia 4 Graafeja 6 8 MUC 9 Yhteystiedot 2 2 Pääsihteerin katsaus Yt, yt ja yt. Siinä loppuvuoden kolme näkyvintä asiaa.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 OPETUSMINISTERIÖ 6.9.2000 HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 TAVOITTEET Yliopistojen yhteiset tavoitteet Yliopistojen tehtävät on asetettu yliopistolaissa

Lisätiedot

YLIOPISTO- KESKUKSET KESKUKSET. yliopistojen aluevaikutusten edelläkävijöinä

YLIOPISTO- KESKUKSET KESKUKSET. yliopistojen aluevaikutusten edelläkävijöinä YLIOPISTO- KESKUKSET yliopistojen aluevaikutusten edelläkävijöinä KAJAANI KOKKOLA LAHTI MIKKELI PORI SEINÄJOKI YLIOPISTO- KESKUKSET Kajaanin yliopistokeskus Seminaarinkatu 2 PL 51, 87101 Kajaani Puh. (08)

Lisätiedot

Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013

Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013 Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013 Rural Studies - johtoryhmän hyväksymä 14.2.2011 SISÄLTÖ: Strategian rakentuminen 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2. NYKYTILA 3. TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Tulokset, mahdollisuudet ja haasteet KV-Kevätpäivät 22.5.2012 LAHTI Janne Hokkanen Director for International Affairs Lappeenranta University of

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Maaseutuverkostotoiminnan painopisteet vuonna 2013 Yhteistyön ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Ritva Dammert 17.3.2014 Tieteentekijöiden liiton seminaari Helsingin yliopiston toimenpideohjelma 2013 2016 ja tohtorikoulutus Huippututkimuksen tunnistaminen

Lisätiedot

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014 Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus Ritva Dammert 12.3.2014 Tohtorikoulutuksen organisoinnin periaatteita Helsingin yliopistossa Uusi tohtorikoulutusjärjestelmä on mittasuhteiltaan suuri muutos

Lisätiedot

Osuustoimintatutkimuksen eteneminen

Osuustoimintatutkimuksen eteneminen PELLERVON PÄIVÄ 2007 PELLERVO-SEURAN VUOSIKOKOUS Kokousesitelmä: Osuustoimintatutkimuksen eteneminen KTT Eliisa Troberg Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti ESITYKSEN SISÄLTÖ Osuustoimintatutkimuksen

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Liite 1 1 (10) Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautuminen Tampereen yliopistossa koulutusaloittain ja nimikkeittäin tiedekunnille

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

IL-palvelut Aalto-yliopistossa

IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL 3D - ulottuvuudet esiin, IL-opetuksesta IL-palveluihin seminaari 30.11.2010 Virpi Palmgren, Otaniemen kampuskirjasto Anu Kangasaho, Töölön kampuskirjasto Eila Rämö, Arabian

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

Aallosta kestävän kehityksen osaajia

Aallosta kestävän kehityksen osaajia Aallosta kestävän kehityksen osaajia LUMA-toimintaa yläkouluille ja lukioille RCE Espoon Unelman päivän seminaari Tiistaina 2.12.2014 @ Espoon valtuustotalo Meri Löyttyniemi, Aalto kampuspalvelut, kestävän

Lisätiedot

Taso Työn luonne ja vastuu Vuorovaikutustaidot Tiedolliset ja taidolliset valmiudet

Taso Työn luonne ja vastuu Vuorovaikutustaidot Tiedolliset ja taidolliset valmiudet Opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartta Liite 1 VAATIVUUSTASOKARTTA Tehtävän kuvaus / dokumentointi liitteenä olevaa tehtäväkuvauslomaketta käyttäen Vaativuustasokartalle on kuvattu tyypillisesti

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä

Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä J Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä Tieteen iloa kaikille! Johtaja, Prof. Maija Aksela, Valtakunnallinen LUMA-keskus, Helsingin yliopistom maija.aksela@helsinki.fi 15.2.2012 1 LUMA-toimintaa

Lisätiedot

Sakari Karjalainen Korkeakoulujen kehittäminen OECDarvioinnin

Sakari Karjalainen Korkeakoulujen kehittäminen OECDarvioinnin Sakari Karjalainen Korkeakoulujen kehittäminen OECDarvioinnin suositusten pohjalta KOHTI UUTTA KORKEAKOULULAITOSTA Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen seminaari 28.2.2007 OECD:n arviointi kolmannen

Lisätiedot

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA 2220 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien lyhenteet: HKKK HY HY (SSKH) JoY JY KY KuvA LTY LY

Lisätiedot

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Kohti yritystalouden asiantuntijuutta Controllerin rooli on muuttunut laskentatoimen asiantuntijasta aktiiviseksi liiketoiminnan kehittäjäksi. Controller toimii usein

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA TURUN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN Harri Koskenranta yliopettaja 1 Esityksen sisältö Laureasta Turvallisuusalan korkeakoulututkinnot Laureassa Turvan koulutuksen kehittäminen T&K&I 2 Laureasta

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 4.9.2001 OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN VOIMAVARAT VUONNA 2002 Tavoitteet

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS

MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS Toimintakertomus 2011 Mikkelin yliopistokeskus 1 Toimintakertomus 2011 Sisältö Katsaus vuoteen 2011 5 Mikkelin yliopistokeskus 7 Yliopistokeskuksen painopistealat ja yksiköt 13

Lisätiedot

Yhteistyöesitys Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle

Yhteistyöesitys Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle 30.9.2015 Yhteistyöesitys Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (KYC) esittää Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle yhteistyötä alueen osaamista ja tutkimusta tukevien professuurien

Lisätiedot

Uusiutuva metsäteollisuus klusteriohjelma 2007-2013

Uusiutuva metsäteollisuus klusteriohjelma 2007-2013 Uusiutuva metsäteollisuus klusteriohjelma 2007-2013 Komposiitit ja älykkäät puurakenteet - Tommi Appelgren Mikä osaamiskeskusohjelma (=OSKE) on? Osaamiskeskusohjelma on alueiden kehittämislain mukainen

Lisätiedot

Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus. Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä

Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus. Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä Yhteistyön osapuolet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Svenska Handelshögskolan Hanken Itä-Suomen yliopiston

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Kuvio 1: Mikkelin yliopistokeskuksen visio, tavoitteet, toiminnan painopisteet ja arvoperusta 6

SISÄLTÖ. Kuvio 1: Mikkelin yliopistokeskuksen visio, tavoitteet, toiminnan painopisteet ja arvoperusta 6 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 2 YLIOPISTOKESKUKSEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 2 3.1 Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen 3 3.2 Alueellisen toimintaympäristön kehitys 3 3.2.1

Lisätiedot

SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6

SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6 1 SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6 1. Yliopistokeskuksen toimintaympäristö..6 1.1. Arvioikaa yliopistokeskuksenne toimintaa

Lisätiedot

Taideteollisen korkeakoulun ja Aalto-yliopiston näkökulmia

Taideteollisen korkeakoulun ja Aalto-yliopiston näkökulmia Kansallinen Bologna-seurantaseminaari, Dipoli 25.5.2009 Opetussuunnitelmatyön haasteet ja mahdollisuudet yliopistolakiuudistuksen ja korkeakoulutuksen rakenteellisen kehittämisen yhteydessä Taideteollisen

Lisätiedot

INTENSIIVIKURSSIN HYÖDYT KORKEAKOULULLE

INTENSIIVIKURSSIN HYÖDYT KORKEAKOULULLE LEVÓN-INSTITUUTTI INTENSIIVIKURSSIN HYÖDYT KORKEAKOULULLE Miia Mäntylä 22.5.2012 Selvityksen taustaa ja menetelmiä CIMOn tilauksesta Toteutettiin 11/2011 3/2012 Toteuttajana Vaasan yliopisto, Levón-instituutti

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen laitos. Jussi Parkkinen Laitoskokous Kuopion kampus 7.4.2010

Tietojenkäsittelytieteen laitos. Jussi Parkkinen Laitoskokous Kuopion kampus 7.4.2010 Tietojenkäsittelytieteen laitos Jussi Parkkinen Laitoskokous Kuopion kampus 7.4.2010 kansainvälinen kehitys Ulkoiset paineet yliopistot yhdistyvät yliopistojen ylikansallinen yhteistyö täytyy olla tutkimuslaatua,

Lisätiedot

ICT2023 tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelma

ICT2023 tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelma ICT2023 tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelma Juha Latikka Johtava tiedeasiantuntija 1 ACADEMY OF FINLAND ICT2023-ohjelma ICT 2015 työryhmä: 21 polkua Kitkattomaan Suomeen http://www.tem.fi/files/35440/temjul_4_2013_web.pdf

Lisätiedot

MERIKOTKA tutkimustoiminta

MERIKOTKA tutkimustoiminta MERIKOTKA tutkimustoiminta 29.11.2007 Ulla Tapaninen, professori Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Turun yliopisto www.merikotka.fi mkk.utu.fi Strategiset perusteet Lähtökohdat meriliikenteen

Lisätiedot

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tällä sopimuksella Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Matkailualan tutkin1us- ja koulutusinstituutti sopivat instituutin tavoitteista,

Lisätiedot

Ylempi korkeakoulututkinto projektijohtamisesta! Osmo Eerola, yliopettaja Koulutusvastaava, ins. (YAMK) koulutukset

Ylempi korkeakoulututkinto projektijohtamisesta! Osmo Eerola, yliopettaja Koulutusvastaava, ins. (YAMK) koulutukset Ylempi korkeakoulututkinto projektijohtamisesta! Osmo Eerola, yliopettaja Koulutusvastaava, ins. (YAMK) koulutukset Projektipäivät 2015 Onko projektijohtaminen oma professionsa? Kyllä! Turun AMK:n toimintaympäristö

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa 23.7.2015 1/12 Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautumista tieteenalayksiköiden ja koulutusalojen kesken. Ensimmäinen taulukko

Lisätiedot

S o s i a a l i s e n y r i t t ä j y y d e n k a n s a l l i n e n t e e m a t y ö

S o s i a a l i s e n y r i t t ä j y y d e n k a n s a l l i n e n t e e m a t y ö S o s i a a l i s e n y r i t t ä j y y d e n k a n s a l l i n e n t e e m a t y ö Liiketoiminta & ansaintalogiikka Koulutus & oppiminen Ohjaus & neuvonta Sosiaalisten vaikutusten mittaaminen & hyödyntäminen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.

Lisätiedot

Erkki Antila Teknillinen tiedekunta

Erkki Antila Teknillinen tiedekunta 9.10. 2012 Toimintakatsaus ja vuorovaikutussuhteet Erkki Antila Teknillinen tiedekunta Asialista Teknillinen tiedekunta Strategia Painoalat Koulutus ja tutkimus Koulutusohjelmat Tutkimustoiminta Tutkimusalusta

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUKSESSA 2007-2012

SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUKSESSA 2007-2012 SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUKSESSA 2007-2012 Jyväskylän yliopisto Oulun yliopisto Vaasan yliopisto Kokkolan kaupunki Kokkolan seutukunta Pietarsaaren kaupunki Keski-Pohjanmaan liitto Kaustisen

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO. HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria

HELSINGIN YLIOPISTO. HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria 1809 Suomi Venäjän autonomiseksi suuriruhtinaskunnaksi 1812 Helsingistä Suomen pääkaupunki 1827 Turun palo; Akatemia Helsinkiin

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2017 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2017 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat Akatemiatutkija

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori

Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori Pohjois-Savon maakuntaseminaari 21.9.2012 Itä-Suomen yliopisto monialainen, kansainvälinen tiedeyliopisto MISSIO Itä-Suomen

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA Helena Rasku-Puttonen Karvin kuulemiskierros KARVIn laatutunnus myönnetty Jyväskylän yliopistolle Mistä kertoo? Jyväskylän yliopistossa on vahva jatkuvan kehittämisen

Lisätiedot

KEHITTYVÄ JA KASVAVA MIKKELI

KEHITTYVÄ JA KASVAVA MIKKELI KEHITTYVÄ JA KASVAVA MIKKELI Meidän Mikkeli Vetovoimainen vapaa-ajanviettokeskus Meidän Mikkeli on Itä-Suomen kasvukeskus, jossa uudistuva kaupunkikeskusta, vireä maaseutu elinvoimaisine taajamineen, Saimaa

Lisätiedot

MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS. Toimintakertomus 2012

MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS. Toimintakertomus 2012 MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS Toimintakertomus Sisältö Mikkelin yliopistokeskus 3 Pääsihteerin katsaus 4 Uusi strategia 7 Johtoryhmä, neuvottelukunta ja ohjausryhmä 8 Vuoden kohokohtia 11 Ympäristöteknologia

Lisätiedot

PARASTA SUOMELLE. TEKin koulutuspoliittinen ohjelma YKSILÖN VASTUU OMASTA KEHITTYMISESTÄÄN TYÖELÄMÄN JA YLIOPISTON YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN

PARASTA SUOMELLE. TEKin koulutuspoliittinen ohjelma YKSILÖN VASTUU OMASTA KEHITTYMISESTÄÄN TYÖELÄMÄN JA YLIOPISTON YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN YKSILÖN VASTUU OMASTA KEHITTYMISESTÄÄN TYÖELÄMÄN JA YLIOPISTON YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN HUIPPULAADUKAS OPISKELU JA TUTKIMUS OPPIMISEN ILO JA HALU YLIOPISTOJEN RESURSSIEN PARANTAMINEN PARASTA SUOMELLE TEKin

Lisätiedot

23.1.2012 Measurepolis Development Oy

23.1.2012 Measurepolis Development Oy 23.1.2012 Measurepolis Development Oy 1 Miksi mittaus- ja tietojärjestelmien keskittymä Kajaanissa? Pitkät perinteet - Kajaani Oy perusti elektroniikkateollisuuden 40 vuotta sitten ja loi siten perustan

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA LAPIN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 KYSYMYKSIÄ mikä on ollut yliopistojen pitkän aikavälin vaikutushistoria Suomessa?

Lisätiedot