MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 1/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 1/2013"

Transkriptio

1 MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 1/2013 UUTISIA - MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSEN TUNNUSLUVUISSA KASVUA EDELLISEEN VUOTEEN VERRATTUNA - KANSALLISKIRJASTON DIGITOINTI- JA KONSERVOINTIKESKUKSESSA KEHITETÄÄN KUVA- TALKOITA - AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN MIKKELIN YKSIKÖN INTERNATIONAL BU- SINESS KANDIDAATTIOHJELMAN SUORITTANEET SIJOITTUNEET TYÖELÄMÄÄN ERIN- OMAISESTI - TORSTI HYYRYLÄINEN RURALIA-INSTITUUTIN VARAJOHTAJAKSI - KONTTILOGISTIIKAN KOKONAISPALVELUN KAUPALLISTAMISEEN RAHOITUSTA - SUOMALAINEN HUNAJA SAATTAA SUOJATA MERKITTÄVÄSTI HENGITYSTIEINFEKTIOILTA - DIGITOITUJA AINEISTOJA KAIKKIEN KÄYTETTÄVISSÄ - YLIOPISTOURALTA HYVIÄ EVÄITÄ OMAN YRITYKSEN PERUSTAMISEEN JA MUIDEN AUTTA- MISEEN - VAIHTO-OPISKELIJAT ESITTELIVÄT KOTIYLIOPISTOJAAN INTERNATIONAL FAIR- TAPAHTUMASSA TAPAHTUMIA - KEVÄTKOHAUS TI KAUPPAKESKUS STELLASSA KENESTÄ VUODEN PÄIVÄN- SÄDE JA MENNINKÄINEN? - MUC JAZZISSA KE NINA MYA, PORI JAZZIN VUODEN TAITEILIJA OSUUSTOIMINNAN TUTKIMUSSEMINAARI HOTELLI SATULINNASSA HIR- VENSALMELLA - AALTO-YLIOPISTON PIENYRITYSKESKUS JÄRJESTÄÄ TULEVAISUUS LUOTSATAAN NYT HUIPPUSEMINAARIN MIKKELISSÄ - LUENTOSARJA MIKKELIN HISTORIASTA KÄYNNISSÄ HENKILÖSTÖUUTISIA - LUT SAVO SUSTAINABLE TECHNOLOGIES YKSIKÖSSÄ PALJON UUSIA TYÖNTEKIJÖITÄ

2 MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSEN TUNNUSLUVUISSA KASVUA EDELLISEEN VUOTEEN VERRATTUNA Mikkelin yliopistotoimintojen tunnusluvut ovat hieman kasvaneet vuodesta Liikevaihto Mikkelin yliopistokeskuksessa vuonna 2012 oli 19,5 MEUR, kun se edellisenä vuonna oli noin 18 MEUR. Henkilökuntaa yliopistokeskuksen yksiköissä työskenteli 193 henkilöä, joista tutkimushenkilöstöä oli 66. Tutkimushenkilöstön määrässä oli selkeää kasvua. Henkilölunnasta jatkotutkinnon (lisensiaatti / tohtori) suorittaneita oli 28 henkilöä ja jatko-opiskelijoita 31. Yliopistokeskuksen yksiköissä suoritettuihin täydennyskoulutuksiin osallistui liki 5000 henkilöä, joka on melkein 300 enemmän kuin aiempana vuonna. Perustutkinto-opiskelijoita vuonna 2012 oli 263. Julkaisujen ja suoritettujen tutkintojen osalta Mikkelissä ollaan edellisten vuosien tasolla. - Liikevaihdon osalta valtaosa kasvusta on tapahtunut Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUT Savo Sustainable Technologies yksikössä, pääsihteeri Matti Malinen toteaa. Yliopistokeskuksen tunnusluvut näyttävät tällä hetkellä rohkaisevilta, mutta tulevaisuudessa on silti haasteita. Rahoitusrakenne on kokonaisuudessaan monipuolistunut, mutta tulevan EUrakennerahastokauden muutokset tulevat heijastumaan myös Mikkelin yliopistotoimintoihin, sillä rakennerahastorahoituksen osuus kokonaisuudesta on noin 25 prosenttia. - Yksikkökohtaiset erot ovat kuitenkin suuria ja osa yksiköistä toimii miltei kokonaan perusrahoituksella, Malinen sanoo. Mikkelin yliopistokeskuksessa toimii kolme yliopistoa: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu (International Business -kandidaattiohjelma ja Pienyrityskeskus), Helsingin yliopisto (Kansalliskirjaston Digitointi- ja konservointikeskus ja Ruralia-instituutti) sekä Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT Savo Sustainable Technologies). Yliopistokeskuksen koordinoivana yliopistona toimii Helsingin yliopisto. Lisätietoja: Pääsihteeri Matti Malinen, puh , KANSALLISKIRJASTON DIGITOINTI- JA KONSERVOINTIKESKUKSESSA KEHITETÄÄN KUVATALKOITA Digitoitujen sanomalehtien artikkelien merkitsemiseen kehitetään yhteisöllistä tapaa Kansalliskirjaston Kuvatalkoot-projektissa. Yhteisöllisesti kerättyjen tietojen avulla artikkeleita on helpompi selailla, ja käyttäjän on helppo löytää niitä juuri häntä kiinnostavista aihepiireistä. Artikkelin voi tulevaisuudessa jakaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai siihen voi lisätä kuvailevaa tietoa. Toiminto liitetään osaksi Historiallista sanomalehtikirjastoa (http://digi.kansalliskirjasto.fi). Historiallinen sanomalehtikirjasto sisältää suomalaiset sanomalehdet vuosilta Kuvatalkoot avataan kaikille kiinnostuneille vuoden 2013 lopussa. Lisätietoja: Erikoissuunnittelija Minna Kaukonen, puh , AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN MIKKELIN YKSIKÖN INTERNATIONAL BUSINESS -KANDIDAATTIOHJELMAN SUORITTANEET SIJOITTUNEET TYÖELÄMÄÄN ERINOMAISESTI Mikkelissä suoritettava Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun International business -kandidaatin tutkinto antaa valmistuneille hyvät edellytykset työelämässä menestymiseen ja jatko-opintoihin. Koulutusohjelmasta valmistuneet ovat työllistyneet erittäin hyvin ja työttömänä vastaajista on vain vajaat 5 %. Alumnit 2

3 työskentelevät suomalaisten työnantajaorganisaatioiden lisäksi 18:ssa eri maassa ympäri maailman. Tämä selviää yhteistyössä Suomen Ekonomiliiton (SEFE) kanssa toteutetussa tutkimuksessa, jossa selvitettiin koulutusohjelmasta valmistuneiden mielipiteitä koulutuksen laadusta sekä heidän asemaansa työelämässä. Koulutuksen tasokkuudesta kertoo hyvin se, että tutkimukseen vastanneista 307 alumnista 98 % arvioi koulutuksen laadun korkeaksi ja aidosti kansainväliseksi. 97 % suosittelisi koulutusta muille. Koulutusohjelmassa vierailee luennoimassa vuosittain kymmeniä ulkomaalaisia ja kotimaisia huipputason asiantuntijoita. Koulutusohjelmalla on laaja verkosto kansainvälisesti arvostettuja yhteistyöyliopistoja eri puolilla maailmaa. Vastaajista 90 % koki koulutusohjelman antavan hyvät valmiudet jatko-opintoihin. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ( asti Helsingin kauppakorkeakoulu) Mikkelin yksikkö on järjestänyt englanninkielistä Bachelor-tason koulutusta kauppatieteissä vuodesta 1989 alkaen. Syksystä 2013 alkaen BScBA-ohjelma on Suomen ainoa täysin englanninkielinen kauppatieteiden kandidaattiohjelma. Lisää tutkimustuloksista: Lisätietoja: Projektikoordinaattori Anna Reponen, puh , TORSTI HYYRYLÄINEN RURALIA-INSTITUUTIN VARAJOHTAJAKSI Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin varajohtajaksi on valittu 1.huhtikuuta 2013 alkaen hallintotieteiden tohtori Torsti Hyyryläinen. Nimitykseen liittyvät myös Ruralia-instituuttin Mikkelin toimintayksikön johtajan tehtävät. Hyyryläinen on työskennellyt Ruralia-instituutissa 17 vuotta alueiden ja paikallisuuden kehittämisen parissa. Hän toimii nykyisin Ruralia-instituutin tutkimusjohtajana Yhteiskunta ja paikalliskehitys ryhmässä. Lisätietoja: Varajohtaja Torsti Hyyryläinen, puh , KONTTILOGISTIIKAN KOKONAISPALVELUN KAUPALLISTAMISEEN RAHOITUSTA Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) LUT Savo Sustainable Technologies bioenergia-yksikkö on käynnistänyt konttilogistiikan kokonaispalvelun kaupallistamiseen liittyvän Konttilogistiikkainnovaatiot - projektin. Projektin budjetti on ja Tekes EAKR rahoittaa siitä 95%. Ensisijaisena tavoitteena on luoda tutkimusideoista uutta liiketoimintaa. Tutkimusideat ovat kehittyneet tutkimusyksikön osaamisesta liittyen biomassalogistiikan simulointiin, biomassan saatavuuslaskentaan sekä RFID-teknologian logistiikan sovelluksiin. Lisäksi projektissa käsitellään komposiittirakenteisen kevytkonttiratkaisun liiketoimintamahdollisuuksia valmistus-, huolto- ja vuokrausliiketoimintojen osalta. Projekti toteutetaan kiinteässä yhteistyössä LUTin TBRC (Technology Business Research Center) yksikön kanssa, joka tuo projektiin kaupallistamisen prosessiosaamista. RFID-teknologian osalta yhteistyötä toteutetaan LUT Tietotekniikka yksikön kanssa ja logistiikan simulointimallin osalta LUT Tuotantotalouden kanssa. LUT Savo edistää sekä projektin tutkimuksellista että kaupallistamista toteuttamalla mm. paikkatietoperusteisen saatavuusanalyysin ja konttilogistiikan käytännön testejä. Projektin ohjausryhmään osallistuu asiantuntemuksellaan laaja joukko sekä paikallisten (esim. Fibrocom, Etelä-Savon Energia) että globaalien yritysten (esim. Pöyry, UPM-Kymmene) edustajia. Laaja yhteistyö LUT:n eri yksiköiden sekä yritysten välillä vahvistaa LUT Savon alueyksikön asemaa bioenergia alan innovaatiokeskuksena. 3

4 Lisätietoja: Projektipäällikkö Kalle Karttunen, puh , SUOMALAINEN HUNAJA SAATTAA SUOJATA MERKITTÄVÄSTI HENGITYSTIEINFEKTIOILTA Hunajan käyttö hengitystieinfektioiden yhteydessä saattaisi merkittävästi vähentää pneumokokin aiheuttamia jälkitauteja, kuten korva- ja poskiontelotulehduksia. Kotimaisilla hunajilla saattaa olla erityistä merkitystä bakteerien aiheuttamien hengitystieinfektioiden ennaltaehkäisyssä. Tämä selvisi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa valmistuneessa tutkimuksessa, jossa kohteena olivat kotimaiset yksikukkahunajat. Niiden vaikutuksia tutkittiin hengitystieinfektioita aiheuttavaa pneumokokkia, kurkunpäätulehdusta aiheuttavaa Steptococcus pyogenes -bakteeria sekä sairaala- ja haavainfektioita aiheuttavia Staphylococcus aureus- ja MRSA -bakteereita vastaan. Tutkimuksessa havaittiin merkittävää antimikrobista aktiivisuutta kaikkia tutkittuja neljää tautia aiheuttavaa bakteeria vastaan. Erityisen aktiivisia olivat horsma-, kanerva- ja tattarihunajat, mutta myös puolukka- ja lakkahunajissa todettiin merkittävää antimikrobista aktiivisuutta. - Tutkimus avaa monenlaisia uusia sovelluksia kotimaisille hunajille, sanoo tutkimuksesta vastannut tutkimusjohtaja, dosentti Carina Tikkanen-Kaukanen Ruralia-instituutista Mikkelistä. Hunajalla tiedetään olevan antimikrobisia vaikutuksia noin 60 eri bakteerilajia kohtaan, mutta tässä tutkimuksessa osoitettiin ensimmäistä kertaa maailmassa hunajan antimikrobinen vaikutus pneumokokkia vastaan. Suomalaisten hunajien antimikrobisuutta ei myöskään ole aiemmin tutkittu. - Seuraavaksi olisi tärkeää tehdä kliininen koe, jolla voitaisiin osoittaa hunajan mahdolliset ennalta ehkäisevät vaikutukset pneumokokki-infektioihin, Carina Tikkanen-Kaukanen toteaa. Ruralia-instituutin yhteistyökumppanina hankkeessa on Itä-Suomen yliopisto. Tutkimus oli osa suurempaa tutkimuskokonaisuutta, jota ovat rahoittaneet Tekes ja Euroopan aluerahasto, Suomen Mehiläishoitajien Liitto, Kiantama Oy, Fazer Makeiset Oy, Vip-Juicemaker Oy, Foodfiles Oy ja Suomen Akatemia. Artikkeli: Sanna Huttunen, Kaisu Riihinen, Jussi Kauhanen and Carina Tikkanen-Kaukanen. Antimicrobial activity of different Finnish monofloral honeys against human pathogenic bacteria. APMIS.2012 Epub ahead of print.doi /apm Lisätietoja: Tutkimusjohtaja, FT, dosentti Carina Tikkanen-Kaukanen, puh , DIGITOITUJA AINEISTOJA KAIKKIEN KÄYTETTÄVISSÄ Historialliseen sanomalehtikirjastoon on digitoitu vanhoja sanomalehtiä vuosilta Digitoidut lehdet ovat avoimessa verkkokäytössä osoitteessa Tekijänoikeuden alaiset digitoidut lehdet ovat käytössä vain vapaakappalekirjastoissa. Koko Suomen sanomalehdistö sekä paljon muuta aineistoa on kaikkien käytettävissä mikrofilmeinä. Digitoiduista lehdistä nimekkäitä on yhteensä 390 kappaletta. Lehtinumeroita on kaiken kaikkiaan yli ja sivuja näissä yhteensä noin kaksi miljoonaa. Palvelussa on digitoituja aikakauslehtiä vuoteen 1945 asti. Lehtinimekkeitä on 2 629, lehtinumeroita reilut ja sivuja Pienpainatteista palvelussa on teollisuuden hinnastoja vuosilta , yhteensä n sivua. Kansalliskirjaston julkaisuarkisto Doriassa (www.doria.fi) on käytössä noin viisi tuhatta pienpainatetta. 4

5 Kansalliskirjaston digitoituja äänitteitä voi kuunnella vapaasti verkossa Raita-tietokannan kautta. Tietokannassa on tekijänoikeusvapaata aineistoa miltei 500 kappaletta, ja kirjaston tiloissa vapaakappaletyöasemilla on tekijänoikeusrajoitettua aineistoa kaikkiaan reilut neljä tuhatta kappaletta. Lisäksi verkkomusiikkia on saatu luovutuksina kappaletta. Musiikkikirjastossa on myös käytettävissä korvaavia tallenteita. Lisätietoja: Suunnittelija Hanna Arpiainen, puh , YLIOPISTOURALTA HYVIÄ EVÄITÄ OMAN YRITYKSEN PERUSTAMISEEN JA MUIDEN AUTTAMISEEN Mikkelissä sijaitseva Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus kouluttaa yrittäjiä. Eväitä ja ideoita oman yrityksen perustamiseen voivat saada myös yksikön omat työntekijät, jotka kouluttavat tulevia yrittäjiä. Tästä hyvänä esimerkkinä Eila Avelinin perustama Avetan, joka tarjoaa oman toiminnan ja osaamisen kehittämispalveluja työyhteisöille, yrityksille ja yksittäisille henkilöille. Tavoitteena voi olla työyhteisön toimintojen kehittäminen, muutoksen läpivieminen tai ongelmallisen asian tai tilanteen ratkaiseminen. Syntyjään mikkeliläinen Eila Avelin on yrittäjä, jolla on pitkä käytännön työkokemus yhteistyöstä yritysten ja erilaisten työyhteisöjen kanssa Etelä-Savossa ja muualla Suomessa. Hän on itse ollut mukana lukuisissa yrityskohtaisissa kehittämis- ja muutosprosesseista työskennellessään koulutuspäällikkönä Aaltoyliopiston Pienyrityskeskuksessa. - Uteliaan luonteeni ansiosta olen opiskellut vuosien varrella työn ohessa. Oma polkuni on koko elämäni ajan ollut auttamisen halu ja olen halunnut hankkia siihen ammatillisia työkaluja kouluttautumalla ensin työnohjaajaksi ja sen jälkeen psykoterapeutiksi, Avelin sanoo. Avelinin yritys auttaa ratkaisemaan työssä esiintyviä ongelmia ja selviytymään erilaisista muutostilanteista. Työyhteisöjä, työntekijöitä ja esimiehiä tuetaan onnistumaan mahdollisimman hyvin perustehtävän tekemisessä. Tavoitteena on yhdessä vahvistaa ammatillista osaamista, työssä jaksamista ja yritysten menestymistä siten että tuloksena on hyvä työelämä. Avelin korostaa, ettei hänen yrityksessään tuijoteta rajoituksiin vaan mahdollisuuksiin. Kehitysprosessit räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan ja yhteistyössä johdon kanssa. Prosessi käynnistyy tilanteen kartoituksella, jonka pohjalta asetetaan yhteisesti sovitut tavoitteet ja tehdään työskentelysuunnitelma. Tältä pohjalta rakentuvat konkreettiset teot, askeleet. Pääasiallinen menetelmä on keskustelu ja tarvittaessa tilanteeseen sopivat toiminnalliset menetelmät. Lisätietoja: KM, työnohjaaja, psykoterapeutti Eila Avelin, puh , VAIHTO-OPISKELIJAT ESITTELIVÄT KOTIYLIOPISTOJAAN INTERNATIONAL FAIR-TAPAHTUMASSA Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin yksikön englanninkielisen International Business- kandidaattiohjelma vastaanottaa vuosittain noin 70 vaihto-opiskelijaa yhteistyöyliopistoistaan. Tutkintoopiskelijat pääsevät tutustumaan vaihto-opiskelijoiden kotiyliopistoihin ja kaupunkeihin sekä kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden kotimaihin kaksi kertaa vuodessa järjestettävän International Fair:n aikana. Kevätlukukauden International Fair järjestettiin ja päivä oli jälleen täynnä tunnelmaa, tungosta, keskusteluita ja ruokaa. Päivän aikana esillä oli yliopistoja Kanadasta, Kiinasta, Koreasta, Ranskasta ja Venäjältä. Tapahtumaan osallistuvat opiskelijat suunnittelevat ja rakentavat omat osastonsa itse ja 5

6 parhaat osastot palkitaan. Tämän kevään parhaat olivat St.Peterburg State Universityn, Yonsei Universityn ja ESC Rennesin osastot. Suurin osa vaihto-opiskelijoista opiskelee Mikkelissä yhden lukukauden. Lukukauden aikana vaihtoopiskelijat osallistuvat aktiivisesti opiskelijaelämään ja tutustuvat Suomeen. Lisätietoja: Vaihtokoordinaattori Annamari Vahvaselkä, puh , TAPAHTUMIA KEVÄTKOHAUS TI KAUPPAKESKUS STELLASSA KENESTÄ VUODEN PÄIVÄNSÄDE JA MEN- NINKÄINEN? Opiskelijatapahtuma Kevätkohaus järjestetään tiistaina klo Kauppakeskus Stellassa. Kevätkohauksessa on huimia musiikkiesityksiä, kilpailuja sekä pahvilaatikkoralli, joka ei jätä ketään kylmäksi! Pahviautot ovat ekoystävällisiä ja jokainen tiimi voi tuunata omansa huippukuntoon paikan päällä. Kolmen hengen joukkueet eri oppilaitoksista kisaavat tuotepalkinnoista. Perinteen mukaisesti tapahtumassa kruunataan myös vuoden Päivänsäde ja Menninkäinen, sekä jaetaan Esedun Y-star palkinnot. Tapahtuman ajan käynnissä on niksikilpailu, jossa voi voittaa liput elokuussa järjestettävään Jurassic Rockiin! Parhaita niksejä julkaistaan Mikkelin Kaupunkilehdessä. Opiskelijoita pyydetään kirjoittamaan vinkki tapahtuman flyeriin ja tuomaan sen paikan päällä odottavaan niksiseinään. Vinkkejä voit kirjoittaa myös tapahtumassa. Mikkelin ammattikorkeakoulun, yliopistokeskuksen sekä Etelä-Savon ammattiopiston yhteistyöllä rakennettu kesästartti luo hymyn huulille ja ilon mielelle. Kevätkohaus on osa Kampusfestaria ja tapahtuman järjestelyissä ovat mukana Mikkelin ammattikorkeakoulun Kulttuurituotannon opiskelijat. Vapaa pääsy, tervetuloa! Lisätietoja: Viestintäsuunnittelija Sirpa Taskinen, Mikkelin yliopistokeskus, puh , MUC JAZZISSA KE NINA MYA, PORI JAZZIN VUODEN TAITEILIJA 2012 Suuren suosion saanut MUC JAZZ järjestetään keskiviikkona klo 20:00. Luvassa on rentoa jazz-musiikkia ja mukavaa yhdessäoloa. Jazzista vastaa Nina Mya, Torniosto kotoisin oleva laulajasäveltäjä Nina Mya valittiin vuoden 2012 Pori Jazzin vuoden taiteilijaksi. Myös MUC JAZZ on osa Kampusfestaria ja tapahtuman järjestelyissä ovat mukana Mikkelin ammattikorkeakoulun Kulttuurituotannon opiskelijat. Lisätietoja: Viestintäsuunnittelija Sirpa Taskinen, Mikkelin yliopistokeskus, puh , 6

7 OSUUSTOIMINNAN TUTKIMUSSEMINAARI HOTELLI SATULINNASSA HIRVENSALMELLA Seminaarin teemana on osuustoiminta ja paikallinen kehitys. Seminaarin osallistumismaksu on 35 ja se kattaa seminaarin, majoituksen kahden hengen huoneessa ja kaikki ruokailut. Lisämaksu yhden hengen huoneesta on 33. Osa esityksistä on englanninkielisiä. Kuljetus tarvittaessa Mikkelistä Hirvensalmelle. Seminaarin ohjelma ja ilmoittautuminen (viimeistään ) tästä linkistä: Lisätietoja: Tytti Klén, puh , AALTO-YLIOPISTON PIENYRITYSKESKUS JÄRJESTÄÄ TULEVAISUUS LUOTSATAAN NYT HUIPPUSEMINAARIN MIKKELISSÄ Tulevaisuuden bisnesnäkökulmia johtamiseen, myyntiin ja Venäjän-kauppaan huippuasiantuntijoiden johdattelemana! Tule mukaan nauttimaan huippupuheenvuoroista yliopistokeskuksella ja illan edetessä myös kesäisistä tunnelmista Saimaan aalloilla. Seminaari-iltapäivä koostuu kolmesta kantavasta teemasta: johtaminen, myynti ja Venäjän-kauppa. Illansuussa navigoidaan Saimaan aalloilla kohti tulevaa. Lue lisää verkossa: 7

8 LUENTOSARJA MIKKELIN HISTORIASTA KÄYNNISSÄ HENKILÖSTÖUUTISIA LUT SAVO SUSTAINABLE TECHNOLOGIES YKSIKÖSSÄ PALJON UUSIA TYÖNTEKIJÖITÄ Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) tuottaa ratkaisuja globaaleihin tulevaisuuden haasteisiin ja kasvattaa ratkaisijoita yhteiskunnan eri sektoreille. Mikkelissä toimivaan LUT Savo Sustainable technologies yksikköön on palkattu paljon uusia työntekijöitä. LUT Savo Sustainable Technologies -yksikköön kuuluvat vihreän kemian, materiaalitekniikan ja bioenergian tutkimusryhmät. Suurin osa uusista työntekijöistä sijoittuu vihreän kemian laboratorioon. Astral (materiaalitekniikka): Rajavel Krishnamoorthy, jatko-opiskelija Bioenergia:Tuuli Laitinen, jatko-opiskelija Vihreä kemia: Elisa Alasuvanto, tutkimusapulainen 8

9 Shaiful Sajab, vieraileva tutkija Sibel Barisci, vieraileva tutkija Feride Ulu, vieraileva tutkija Anna Anttalainen, tutkimusapulainen Sakari Modig, tutkimusapulainen Tero Väisänen, tutkimusapulainen Eduardo Musin, tutkimusapulainen Paavo Niemi, tutkimusapulainen Zhonghong Tang, vieraileva professori Heli Koivistoinen, tutkimusapulainen Aleksei Petropavlovskii, vieraileva tutkija Kwena Pete, vieraileva tutkija Olga Oleksiienko, vieraileva tutkija MUCINOITA TOIMITUS: Päätoimittaja: Matti Malinen, Mikkelin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö, puh , Toimitus: Sirpa Taskinen, Mikkelin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö, puh , MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS (MUC) - KESTÄVÄ, UUDISTAVA JA VAIKUTTAVA Toiminta perustuu tieteelliseen tutkimukseen, yliopisto-opetukseen ja vuorovaikutukseen ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Toiminnassa painottuvat luontoon ja ympäristöön liittyvien osaamisalojen yhdistäminen tekniikkaan ja yrittäjyyteen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. TUNNUSLUVUT LYHYESTI Kokonaisrahoitus 19,5 M Henkilökuntaa 193 Kandidaattiopiskelijoita 263 Täydennyskoulutusopiskelijoita 4900 Professuureja 6 Tutkimusjohtajia 6 9

MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 3/2010

MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 3/2010 29.9.2010 MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 3/2010 www.muc.fi MUCissa TAPAHTUU - Digitointiseminaari keräsi alan huiput Mikkelin yliopistokeskukseen - Professori Diana Phillips innoissaan opetusjaksostaan

Lisätiedot

MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 3/2012

MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 3/2012 MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 3/2012 www.muc.fi UUTISIA - MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS KOORDINOI YLIOPISTOKESKUSTEN YHTEISTOIMINTAA VUONNA 2013 - LUOMULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN KÄYNNISTYY

Lisätiedot

-LEHTI 2008 2009 SISÄ- SIVUILLA. Yliopistokeskusta TARVITAAN! MASSASKANNERI muutti Pursialaan Sosiaalinen tilinpito kertoo NÄKYMÄTÖNTÄ TIETOA

-LEHTI 2008 2009 SISÄ- SIVUILLA. Yliopistokeskusta TARVITAAN! MASSASKANNERI muutti Pursialaan Sosiaalinen tilinpito kertoo NÄKYMÄTÖNTÄ TIETOA -LEHTI 2008 2009 SISÄ- SIVUILLA 4 5 7 Yliopistokeskusta TARVITAAN! MASSASKANNERI muutti Pursialaan Sosiaalinen tilinpito kertoo NÄKYMÄTÖNTÄ TIETOA Yliopistokeskukset arvioidaan Opetusministeriö on tilannut

Lisätiedot

Yliopistokeskus -LEHTI 2013 2014

Yliopistokeskus -LEHTI 2013 2014 Yliopistokeskus -LEHTI 2013 2014 Asuntomessut Mikkeliin 2017 Sivu 12 Laadukasta digitointia Ja konservointia s. 6 Muutoskestävyys edellyttää osallistumista s.10 Biotaloudesta uutta bisnestä s. 11 NAPPAA

Lisätiedot

SISÄ- SIVUILLA -LEHTI 2009 2010. Mikkelin seudulle puuhataan BIOJALOSTAMOA. Soveltavan ympäristökemian laboratoriossa työskentelee HUIPPUTUTKIJOITA

SISÄ- SIVUILLA -LEHTI 2009 2010. Mikkelin seudulle puuhataan BIOJALOSTAMOA. Soveltavan ympäristökemian laboratoriossa työskentelee HUIPPUTUTKIJOITA -LEHTI 2009 2010 Soveltavan ympäristökemian laboratorion Marie Curien nimeä kantavan tutkimusprojektin tutkijoita koolla Mikkelissä. Kuvassa vasemmalta oikealle: Jaroslaw Puton, Alexander Tolstoguzov,

Lisätiedot

MUCinoita 18.12.2007

MUCinoita 18.12.2007 www.muc.fi MUCinoita 18.12.2007 Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote SISÄLLYS VALTAA JA VALLATTOMUUTTA MIKKELIN SEUDULLA SUOMEN ENSIMMÄINEN START UP CAFE AVATTIIN MIKKELIIN 50 VUOTTA OSUUSTOIMINNAN OPETUSTA

Lisätiedot

MUCinoita 16.12.2008

MUCinoita 16.12.2008 www.muc.fi MUCinoita 16.12.2008 Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote SISÄLLYS MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSEN KOORDINAATIOYKSIKKÖ UUSIIN TILOIHIN MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSELLE NEUVOTTELUKUNTA TUTKIMUKSESTA

Lisätiedot

SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6

SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6 1 SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6 1. Yliopistokeskuksen toimintaympäristö..6 1.1. Arvioikaa yliopistokeskuksenne toimintaa

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus Mikkelin yliopistokeskus Sisältö MUC lyhyesti 3 Pääsihteerin katsaus 4 Vuoden kohokohtia 5, 6 Graafeja 7, 8 Tapahtumia 10 Studia Generalia -luennot 11 Yhteystiedot 12 2 MUC lyhyesti Mikkelin

Lisätiedot

Parhaiten varjellut salaisuudet

Parhaiten varjellut salaisuudet Parhaiten varjellut salaisuudet 1 2 Yksi parhaiten varjelluista salaisuuksista on, että ihmiset janoavat sitoutumista, kunhan heille tarjotaan siihen sopiva toimintaympäristö ja riittävästi vapautta. 3

Lisätiedot

Turun yliopisto. yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tieteestä. hyvinvointia RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013

Turun yliopisto. yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tieteestä. hyvinvointia RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013 Tieteestä hyvinvointia Turun yliopisto yhteiskunnallinen vaikuttaja RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013 Sisällysluettelo Vaikuttavaa tiedettä...3 Tutkimustoimintaa ja

Lisätiedot

25 Automaatio- ja systeemitekniikan teekkarin haastattelu 26 Sähköistä huumoria 27 Ristikko

25 Automaatio- ja systeemitekniikan teekkarin haastattelu 26 Sähköistä huumoria 27 Ristikko Sisällys 3 Pääkirjoitus 4 Sähkötekniikkaa? 5 Elektroniikkaa? 6 Tietoliikennetekniikkaa? 7 Automaatiota? 8 Insinööri vs Diplomi-insinööri 9 Sähkötekniikka haastaa ajattelemaan 10 Sähköinen talotekniikka

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston lehti No 3 / 2012. Kauppakorkeakoulu. alumninumero

Jyväskylän yliopiston lehti No 3 / 2012. Kauppakorkeakoulu. alumninumero Jyväskylän yliopiston lehti No 3 / 2012 Kauppakorkeakoulu alumninumero 13 8 Jyväskylän yliopiston lehti nro 3 2012 Tiedonjyvä ilmestyy paperilehtenä viisi kertaa vuodessa. Seuraava numero ilmestyy 22.10.2012

Lisätiedot

MERCURIUS. Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta. Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen. Jan Hultin:

MERCURIUS. Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta. Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen. Jan Hultin: TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 3 / 2005 MERCURIUS Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen Jan Hultin: Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta P ÄÄKIRJOITUS Innovaatiot ja yliopiston

Lisätiedot

POLYSTEEKKI. Teema: Tulevaisuus. Kohti oppimiskeskeistä kulttuuria. Talotekniikalla energiansäästöön. Teknillisen korkeakoulun aikakauslehti 3 4/2009

POLYSTEEKKI. Teema: Tulevaisuus. Kohti oppimiskeskeistä kulttuuria. Talotekniikalla energiansäästöön. Teknillisen korkeakoulun aikakauslehti 3 4/2009 POLYSTEEKKI Teknillisen korkeakoulun aikakauslehti 3 4/2009 Teema: Tulevaisuus Kohti oppimiskeskeistä kulttuuria Talotekniikalla energiansäästöön sisällys 3 4/2009 18 30 Yliopisto-opettajina toimivien

Lisätiedot

Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 3/2011. Kajaanin ammattikorkeakoulu -pienin, mutta paras

Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 3/2011. Kajaanin ammattikorkeakoulu -pienin, mutta paras Kauppakamari Oulun Kauppakamarilehti 3/2011 Kansliapäällikkö Harri Skog: Koulutusmääriin muutoksia, kansainvälistymiseen vauhtia Kajaanin ammattikorkeakoulu -pienin, mutta paras Liikkeenjohdon emba sai

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2007 MERCURIUS. Alex Nieminen: Mitä pitäisi tehdä jo nyt? Sari Ruusumo: Turkuun ennätysmäärä kongresseja

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2007 MERCURIUS. Alex Nieminen: Mitä pitäisi tehdä jo nyt? Sari Ruusumo: Turkuun ennätysmäärä kongresseja TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2007 MERCURIUS Alex Nieminen: Mitä pitäisi tehdä jo nyt? Sari Ruusumo: Turkuun ennätysmäärä kongresseja P ÄÄKIRJOITUS S ISÄLTÖ MERCURIUS 1 /2007 Turun kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot

Suomi Intia-osaajavaihto

Suomi Intia-osaajavaihto SITRAN RAPORTTEJA 54 Suomi Intia-osaajavaihto Oskari Eronen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 54 2005 Sitra ja Oskari Eronen Graafinen suunnittelu: Marjut Heikkinen Taitto: Maikki Rantala ISBN

Lisätiedot

Toholammin kuntasivut Sivu 15-19. Yrittäjyys kiinnostaa nuoria. Biolaakso kertoo biotalouden laajuudesta. Sivu 3. Sivu 8 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 1/2014

Toholammin kuntasivut Sivu 15-19. Yrittäjyys kiinnostaa nuoria. Biolaakso kertoo biotalouden laajuudesta. Sivu 3. Sivu 8 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 1/2014 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 K E S K I - P O H J A N M A A N Yrittäjä YRITTÄMISEN JA TALOUSELÄMÄN ERIKOISLEHTI 1/2014 Osoitelähde: Viestimix Ky Savisilta 1 84100 YLIVIESKA Yrittäjyys kiinnostaa nuoria Yhteiskunnan

Lisätiedot

Lahden Yliopistokampus

Lahden Yliopistokampus MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS MULTIDISCIPLINARY CITY CAMPUS 016 Senja Jouttimäki Lahden Yliopistokampuksen pääsihteeri 5 2 tieteelliseen asiantuntemukseen ja kytkeytyy samalla todellisiin kaupunkisuunnittelun

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu. 2005 Toimintakertomus

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu. 2005 Toimintakertomus Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu 2005 Toimintakertomus Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Toimintakertomus 2005 Toimittaja Mervi Palonen Vuosi 2005 lukuina ja kaavioina Tarja Turkkila, Laura Hurskainen

Lisätiedot

2 /13. e-child oppimisjärjestelmä. Muotoilijoiden palkkatietoa. Ornamosäätiön stipendit ORNAMON LEHTI. Sivu 12. Kansi / Sivu 10.

2 /13. e-child oppimisjärjestelmä. Muotoilijoiden palkkatietoa. Ornamosäätiön stipendit ORNAMON LEHTI. Sivu 12. Kansi / Sivu 10. 1 2 /13 ORNAMON LEHTI e-child oppimisjärjestelmä Kansi / Sivu 10 Muotoilijoiden palkkatietoa Sivu 12 Ornamosäätiön stipendit Sivu 34 2 3 SISÄLLYS Nro 2 /13 3 Ornamo 4 Pääkirjoitus 5 Hallinto 6 Hallitus

Lisätiedot

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Oulun Kauppakamarilehti 1/2012 Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Kemet ponnistaa vientiin osana maailmanlaajuista konsernia

Lisätiedot

LEVÓN. Maaseutupolitiikkaan tarvitaan uusia ideoita. Kuluttajien suhtautuminen energiansäästöön myönteistä

LEVÓN. Maaseutupolitiikkaan tarvitaan uusia ideoita. Kuluttajien suhtautuminen energiansäästöön myönteistä 1/2009 LEVÓN Vaasan yliopiston Levón-instituutin tiedotuslehti Maaseutupolitiikkaan tarvitaan uusia ideoita Kuluttajien suhtautuminen energiansäästöön myönteistä Suosittu Johtajana kasvaminen -ohjelma

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskus

Mikkelin yliopistokeskus Mikkeli University Consortium www.muc.fi Yliopistokeskukset osa kansallista korkeakoulujärjestelmää OPM:n perustamia vuonna 2004 Toimivat kuudella paikkakunnalla Kokoavat yhteen yliopistotoiminnot maakunnissa,

Lisätiedot

Tähdet, joukkue ja voittaminen

Tähdet, joukkue ja voittaminen Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Tähdet, joukkue ja voittaminen Erityisesti talouden taantumissa tuntuu olevan muotia etsiä syntyjä syviä abstrakteista maailmanselityksistä. Kuitenkin juuri tällaisina aikoina

Lisätiedot

Lappeenranta University of of Technology Vuosikertomus 2009 2009

Lappeenranta University of of Technology Vuosikertomus 2009 2009 Lappeenranta University of of Technology Vuosikertomus 2009 2009 1 LUT:n organisaatio Hallitus Yliopistokollegio Rehtori, vararehtorit Strateginen suunnittelu Teknillinen tiedekunta - LUT Energia - LUT

Lisätiedot

JÄSENEDUT.FI MENTOROINTI ANDERS PORTIN

JÄSENEDUT.FI MENTOROINTI ANDERS PORTIN Metsänhoitajaliitto ry:n jäsenlehti 3/2014 6 Tukea AIKUISOPISKELIJALLE 24 JÄSENEDUT.FI Akavalaisten liittojen jäsenedut yhdeltä luukulta 26 MENTOROINTI Oppimismatka 32 minuuteen ANDERS PORTIN Pappi, maanviljelijä

Lisätiedot