MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS. Toimintakertomus 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS. Toimintakertomus 2012"

Transkriptio

1 MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS Toimintakertomus

2 Sisältö Mikkelin yliopistokeskus 3 Pääsihteerin katsaus 4 Uusi strategia 7 Johtoryhmä, neuvottelukunta ja ohjausryhmä 8 Vuoden kohokohtia 11 Ympäristöteknologia 13 Luomu ja maaseudun uudistaminen 14 Pk-yrittäjyys ja liiketoiminta 15 Digitointi ja sähköinen muisti 18 Viestintä, kirjasto ja tapahtumat 19 Graafeja 22 Yhteystiedot 24

3 Mikkelin YLIOPISTOKESKUS Mikkelin yliopistokeskuksen tavoitteena on lisätä yliopisto-opintojen tarjontaa, vahvistaa alueella tehtävää yliopistollista tutkimusta ja yliopistojen yhteistyötä. Yliopistokeskuksen tieteellinen tutkimus ja koulutus edistävät kestävää kehitystä ja yrittäjyyttä. Yliopistokeskuksen tuottamat ratkaisut ja toimintamallit tähtäävät alueen kehittämiseen. Toiminta tukee alueen kehitystä yhdessä elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden kanssa. Menestyvä ja innovatiivinen Etelä-Savo on toiminnan päämäärä, vaikka yliopistokeskuksen yksiköt toimivat myös alueen ulkopuolella. Mikkelin yliopistokeskukseen kuuluvat: Helsingin yliopisto - Ruralia-instituutti - Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskus Aalto-yliopisto - Pienyrityskeskus - International Business -kandidaattiohjelma Lappeenrannan teknillinen yliopisto - LUT Savo Sustainable Technologies Mikkelin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö Helsingin yliopistoon kuuluvan koordinaatioyksikön tehtävänä on kehittää yhteistoimintaa ja sidosryhmätyötä sekä vastata yhteisestä viestinnästä ja tapahtumista. TIETEELLINEN TUTKIMUS JA KOULUTUS EDISTÄVÄT KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ JA YRITTÄJYYTTÄ.

4 PÄÄ- SIHTEERIN KATSAUS KESTÄVÄ UUDISTAVA VAIKUTTAVA Miltä Mikkelin yliopistokeskus näyttää vuonna 2020? Tavoitteenamme on olla kestävä, uudistava ja vaikuttava. Nämä tavoitteet sisältyvät uuteen strategiaamme, jonka ohjausryhmämme päivitti vuonna. Uudistuksen aika oli tullut, sillä käynnissä oli sekä sisäisiä että toimintaympäristön muutoksia. Itä-Suomen yliopiston toiminnot ovat siirtyneet Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle (LUT). Sen myötä yhteistyösopimus yliopistojen LUT, Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto välillä uusittiin. Uuden strategian kantavana ajatuksena on yhteistyö yliopistojen kesken. Tätä tavoitetta tukee visiomme kestävyydestä, uudistavuudesta ja vaikuttavuudesta. Se sisältää muun muassa yliopistojen yhteistyön kestävyyden ja elinikäisen oppimisen ajatuksen. Haluamme luoda vetovoimaisen korkeakoulukaupungin identiteetin Mikkelille. Tutkimuksemme ja koulutuksemme kansainvälinen taso mahdollistaa tämän. Jokaisen yliopistokeskukseen kuuluvan toimijan tavoitteena on olla oman osaamisalansa valtakunnallista kärkeä. HALUAMME LUODA VETO- VOIMAISEN KORKEAKOULU- KAUPUNGIN IDENTITEETTIÄ.

5 Vuonna Mikkelin yliopistokeskuksessa tapahtui paljon. Suurimpia edistysaskeleita oli Luomuinstituutin perustaminen Mikkeliin. Luomuinstituutti toimii Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin yhteydestä koordinoituna. Luomuinstituutti vahvistaa ja tukee luomualan elinkeinotoimintaa tutkimuksen, koulutuksen, yritysyhteistyön, tiedonvälityksen ja kansainvälisten yhteyksien avulla. Digitoinnin ja sähköisen muistin osaamisalueella keskeistä oli päätös käynnistää tutkimus digitaalisten aineistojen käytettävyydestä ensimmäisen professuurin myötä. Tämän odotetaan osaltaan tukevan Mikkelin nousua merkittäväksi digitaalisen liiketoiminnan keskukseksi. Yhteistyö on yliopistokeskuksen toiminnan ydin. LUT Savo Sustainable Technologies -yksikkö muutti uuteen Turva- ja materiaalitekniikan keskukseen. Yksikkö teki mittavia laitehankintoja, jotka mahdollistavat maailmanluokassakin ainutlaatuisen tutkimuksen tekemisen Mikkelissä. kauppatieteen opetuksessa. Lisäksi kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus on onnistuneesti rakentanut yhteistyötä muiden yliopistokeskustoimijoiden kanssa ja erityisesti luomutematiikassa. Yhteistyö on yliopistokeskuksen toiminnan ydin. Siksi on hienoa, että tutkijat käynnistävät ja saavat rahoitusta yhä useammille monitieteellisille tutkimushankkeille. Muun muassa Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ovat aloittaneet yhteisen Luomulla etumatkaa Etelä-Savolle -hankkeen luomualan yrittäjyyden kehittämiseksi. Yliopistokeskuksen rahoituksella on käynnistetty yhteistyötä myös Ruralian ja LUT Savon Elinkaariarviointi luomutuotannossa ja LUT Savon ja Aalto Pienyrityskeskuksen Komposiittikonttien kaupallistamisessa. Yliopistokeskuksessa tehdään aktiivisesti yhteistyötä myös ulkopuolisten organisaatioiden kanssa. Mikkelin ammattikorkeakoulun ja MTT Mikkelin kanssa toteutettiin kaikille avoin Mikkelin Tiedepäivä huhtikuussa. Myös International Mikkeli Dayn toteutuksessa ovat mukana kaikki alueen toisen ja korkean asteen oppilaitokset. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun päätös keskittää englanninkielinen kandidaattiopetus Mikkeliin vahvisti selvästi Mikkelin asemaa Matti Malinen Pääsihteeri Mikkelin yliopistokeskus 5

6 Mikkelin yliopistokeskuksen visio ja strategiset tavoitteet VISIO KESTÄVÄ UUDISTAVA VAIKUTTAVA KESTÄVÄ KESKINÄINEN YHTEISTYÖ TUTKIMUKSEN JA KOULUTUKSEN KANSAINVÄLINEN TASO ELINIKÄINEN OPPIMINEN ALUE- VAIKUTTAVUUS VETOVOIMAINEN KORKEAKOULU- KAUPUNKI- IDENTITEETTI Yhteishankkeet Osaamisalueiden rajapintojen tunnistaminen Synergiaetujen löytäminen mm. tukipalveluissa Toisilta oppiminen T&K-toiminnan vahvistaminen Osaamisen tuominen ja vierailevien professorien hyödyntäminen Kansainvälistymisen tukeminen Kilpailukykyisen infrastruktuurin ylläpitäminen Jatko-opiskelun tukeminen Perustutkintokoulutuksen kehittäminen Täydennyskoulutuksen kehittäminen ja yhteistyö Sivistystehtävät Strateginen yhteistyö alueella Alueen ja kaupungin kärkihankkeisiin osallistuminen Uudet toimintamallit ja vuorovaikutus Opiskelijoiden alueyhteys Tapahtumat Viestintä Yhteistyö Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa

7 UUSI STRATEGIA Mikkelin yliopistokeskuksen strategia ja yhteistyösopimus uusittiin vuonna. Mikkelin yliopistokeskuksen ohjausryhmä päivitti sopimuksen, koska Itä-Suomen yliopiston toiminnot siirtyivät Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle. Yliopistokeskus perustuu kolmen yliopiston ja Mikkelin kaupungin väliseen sopimukseen. Yliopistokeskuksen johtoryhmä valmisteli uuden sopimuksen ja strategian. Uuden strategian painopisteet Yliopistokeskuksen tehtävä on olla oman alueen elinvoimaisuutta lisäävä, kansainvälisesti verkostoitunut, yliopistollinen osaamiskeskittymä. Jokaisen yliopistokeskukseen kuuluvan toimijan tavoite on olla oman osaamisalansa valtakunnallista kärkeä. Visionamme on olla kestävä, uudistava ja vaikuttava vuonna ELINVOIMAISUUTTA LISÄÄVÄ, KANSAINVÄLISESTI VERKOS- TOITUNUT OSAAMISKESKITTYMÄ.

8 JOHTORYHMÄ, neuvottelukunta ja ohjausryhmä JOHTORYHMÄ NEUVOTTELUKUNTA Yliopistokeskuksen johtoryhmä on Mikkelissä toimivien yliopistojen välisen yhteistyön tärkein foorumi. Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa ja käsitteli sopimuksen ja strategian lisäksi yliopistokeskuksen koordinaatiorahoituksen käyttöä, hyväksyi koordinaatioyksikön toimintasuunnitelman ja linjasi alueellista yhteistyötä muun muassa Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteistyön sidosryhmäfoorumina toimii neuvottelukunta, jonka puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja Matti Viialainen. Neuvottelukunta käsitteli kahdessa kokouksessaan mm. strategiaa, koulutusvientiä sekä yliopistokeskuskaupunkien välistä yhteistyötä. Lisäksi neuvottelukunnan jäsenet kuulevat kokouksessa kattavan tilannekatsauksen kaikista yliopistoyksiköistä. JOHTORYHMÄ Kaupunginjohtaja Kimmo Mikander, Mikkelin kaupunki, puheenjohtaja Johtaja Joan Lofgren, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, International Business -kandidaattiohjelma Professori Mika Sillanpää, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LUT Savo Sustech Johtaja Pentti Mustalampi, Aalto-yliopiston kauppa korkeakoulun Pienyrityskeskus Johtaja Pirjo Siiskonen, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti Johtaja Majlis Bremer-Laamanen, Kansalliskirjaston Mikrokuvaus- ja konservointilaitos, varapuheenjohtaja Pääsihteeri Matti Malinen, Mikkelin yliopistokeskus, sihteeri Suunnittelija Ulla Jurvanen, Mikkelin yliopistokeskus, tekninen sihteeri NEUVOTTELUKUNTA Maakuntajohtaja Matti Viialainen, Etelä-Savon maakuntaliitto, puheenjohtaja Päätoimittaja Tapio Honkamaa, Länsi-Savo Asiakaspäällikkö Harri Huhta, MTT Mikkeli Toimitusjohtaja Heikki Hämäläinen, Osuuskauppa Suur-Savo Kansanedustaja Katri Komi Toimitusjohtaja Markku Kakriainen, Etelä-Savon kauppakamari Kehitysjohtaja Soile Kuitunen, Mikkelin kaupunki Vararehtori Kimmo Kontula, Helsingin yliopisto Osastopäällikkö Juha Pulliainen, Etelä-Savon ELY-keskus Toimitusjohtaja Juho Ikonen, Platom Oy Yrittäjä Pepita Pylkkänen, Tertin Kartano Rehtori Heikki Saastamoinen, Mikkelin ammattikorkeakoulu Toimitusjohtaja Vesa Sorasahi, Miktech Oy Kansanedustaja Lenita Toivakka Toimitusjohtaja Jari Varjotie, Savosolar Oy Kansanedustaja Pauliina Viitamies Pääsihteeri Matti Malinen, Mikkelin yliopistokeskus, sihteeri Suunnittelija Ulla Jurvanen, Mikkelin yliopistokeskus, tekninen sihteeri

9 OHJAUSRYHMÄ Ohjausryhmä vastaa yliopistokeskuksen strategisesta johtamisesta ja tavoitteiden asettamisesta sekä päättää keskuksen toimintaperiaatteista. OHJAUSRYHMÄ Rehtori Thomas Wilhelmsson, Helsingin yliopiston, puheenjohtaja Vararehtori Hannu Seristö, Aalto-yliopisto Vararehtori Hannu Rantanen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kaupunginjohtaja Kimmo Mikander, Mikkelin kaupunki Maakuntajohtaja Matti Viialainen, Etelä-Savon maakuntaliitto Pääsihteeri Matti Malinen, Mikkelin yliopistokeskus, sihteeri Suunnittelija Ulla Jurvanen, Mikkelin yliopistokeskus, tekninen sihteeri

10 Ruralia luomu

11 Vuoden KOHOKOHTIA Luomuinstituutin perustaminen Päätös digitaalisten aineistojen käytettävyyden tutkimuksen käynnistämisestä LUT Savo Sustainable Technologies -yksikön muutto Turva- ja materiaalitekniikan keskukseen ja mittavat laitehankinnat Yhteistyöhankkeet, joihin on käytetty yliopistokeskuksen koordinaatiorahoitusta: Luomulla etumatkaa Etelä-Savolle HY Ruralia ja Aalto Pienyrityskeskus Elinkaariarviointi luomutuotannossa HY Ruralia ja LUT Savo Komposiittikonttien kaupallistaminen LUT Savo ja Aalto Pienyrityskeskus Etelä-Savon markkinointihanke 13 Etelä-Savon maakuntaliitto Mikkelin Tiedepäivä Tiedepäivää toteuttavat yliopistokeskus, ammattikorkeakoulu, MTT Mikkeli sekä Mikkelin lukio. International Mikkeli Day International Mikkeli Day:n toteutuksessa ovat mukana kaikki alueen toisen ja korkean asteen oppilaitokset. Kampusfestari Kevätkohaus MUC-Jazz VUOTTA VÄRITTIVÄT UUDISTUKSET JA UUSIEN TAVOIT- TEIDEN ASETTAMINEN.

12 YLIOPISTOKESKUKSEN RATKAISUT JA TOIMINTAMALLIT TÄHTÄÄVÄT ALUEEN KEHITTÄMISEEN.

13 YMPÄRISTÖ- TEKNO- LOGIA LUOMU JA MAA- SEUDUN UUDISTA- MINEN PK-YRITTÄ- JYYS JA LIIKE- TOIMINTA DIGI- TOINTI JA SÄHKÖINEN MUISTI YMPÄRISTÖteknologia LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Vihreän kemian laboratorion toinen toimintavuosi Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa oli tuloksekas. Laboratoriossa syntyi 24 kansainvälisesti referoitua tieteellistä julkaisua ja kaksi väitöskirjaa. Muutama uusi tutkimushanke sai rahoituksen Tekesiltä. Osa hankkeista jatkuu kesään 2014 tai vuoden 2014 loppuun saakka. Laboratoriolla on myös kaksi Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta: toinen tutkijatohtorihanke vuosille ja juuri rahoituksen saanut, uusi tutkimushanke, jossa tutkitaan ilmastonmuutoksen vaikutusta Himalajan alueen vesien laatuun vuosina Vihreän kemian laboratorio sai uusia yritysyhteistyökumppaneita vuonna, muun muassa Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n, Nordkalk Oy Ab:n, Ekokem-Palvelut Oy:n, Auramarine Oy:n, Yara Suomi Oy:n ja Outotec Oyj:n. Yritysten kanssa käynnistettiin tutkimusyhteistyötä Tekes-hankkeissa ja tilaustutkimushankkeissa (muun muassa diplomityöt). Laboratorio on aloittanut tutkimusyhteistyön myös uusien ulkomaisten yliopistojen kanssa. Yhteistyö sisältää muun muassa yhteisjulkaisuja ja tutkijavaihtoa. Bioenergian ryhmässä käynnistettiin Tekesin rahoittama TUTLI-hanke (Tutkimuksesta liiketoimintaa). Hankkeessa kehitetään ja jalostetaan konttilogistiikkaan liittyviä palveluita ja tuotteita ja valmistellaan niiden kaupallistamista. Hankkeessa edistetään konttilogistiikan kokonaispalveluun liittyvän liikeidean kehittymistä ja uusien kaupallisten palveluiden syntymistä. Vuoden 2014 puoliväliin kestävässä hankkeessa ovat mukana myös LUT Kouvola, LUT Tietotekniikka ja LUT TBRC sekä yrityskumppaneina Fibrocom, VR, Jyväskylän Energia, UPM, Pöyry, Metsäteho ja Etelä-Savon Energia. ASTRaL-laboratoriossa julkaistiin kahdeksan kansainvälisesti referoitua, tieteellistä julkaisua. Laboratorio ja sen tutkijat olivat aktiivisia kansainvälisissä konferensseissa ja tiedefoorumeilla. ASTRaLissa käynnistettiin nelivuotinen EU-puiteohjelmahanke, joka tukee innovatiivisen rullalta rullalle -periaatteen kehittämistä ALD-prosessissa. Hanke kasvattaa entisestään laboratorion kansainvälisten yhteistyöyliopistojen ja yritysten verkostoa. Laboratoriossa otettiin käyttöön maailman ensimmäinen, kaupallinen rullalta rullalle -periaatteella toimiva ALD-laite. Uuden pinnoituslaitteen myötä ASTRaL-laboratorio saavutti johtavan aseman globaalissa R2R ALD -tutkimuksessa. ASTRaL-labotarotio muutti vuonna Turvallisuus- ja materiaalitekniikan innovaatiokeskus TUMAan Mikkelissä. Koko LUT Savo Sustainable Technologies -yksikkö työskentelee nyt samoissa tiloissa.

14 YMPÄRISTÖ- TEKNO- LOGIA LUOMU JA MAA- SEUDUN UUDISTA- MINEN PK-YRITTÄ- JYYS JA LIIKE- TOIMINTA DIGI- TOINTI JA SÄHKÖINEN MUISTI LUOMU ja maaseudun uudistaminen HELSINGIN YLIOPISTON RURALIA-INSTITUUTTI Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen alueella keskeisiä teemoja olivat paikallinen kehittäminen Suomessa ja Venäjällä, kuntamuutos ja muutoskestävyys sekä vapaa-ajan asukkaiden paikallisten palveluympäristöjen muutoksen tutkimus. Lisäksi selvitettiin osuustoiminnallisia ratkaisuja ikääntyvän väestön hyvinvointipalveluihin. Ruralia-instituutti koordinoi valtakunnallisia, monitieteisiä opetusverkostoja: Rural Studies ja Coop Network Studies. Nämä perusopetuksen verkostot uudistuivat vuoden aikana: koordinaation integroinnin lisäksi myös sisältöjä uudistettiin. Erityisesti osuustoimintaopetuksessa lisättiin kansainvälisyyttä. Kansainvälistä liikkuvuutta edistettiin myös instituutin omalla Ruralia Visiting Scholars -ohjelmalla, joka toi kaksi ulkomaista tutkijaa Mikkeliin lyhyille tutkimusjaksoille. Ruralia-instituutin Mikkelin yksikössä tehtiin tutkimusta ja kehittämishankkeita liittyen luonnonvarojen käyttöön, elintarvikkeisiin, ruokaketjun kestävyyteen ja luomuun sekä yhteiskuntatieteelliseen maaseutu- ja aluetutkimukseen sekä osuustoimintaan. Toiminnan volyymi jatkoi kasvuaan vuonna. Yksikön työn kansallinen näkyvyys ja sen kansainväliset verkostot vahvistuivat. Hankkeiden määrä kasvoi vuoden aikana. Erityisesti elintarvikeketjun ja luonnonvaraalan hankkeissa tehtiin uusia avauksia elintarvikkeiden alkuperään, alkutuotannon laatujärjestelmiin ja tuoteturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Lähiruoan ja luomun kiinnostavuuden yleisen lisääntymisen myötä Ruralian osaamiselle oli kysyntää. Loppuvuonna Helsingin yliopisto ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus solmivat sopimuksen Luomuinstituutin perustamisesta. Mikkelin yksikkö koordinoi verkostomuotoista Luomuinstituuttia. LÄHIRUOAN JA LUOMUN KIINNOS- TAVUUDEN MYÖTÄ RURALIAN OSAAMISELLA OLI KYSYNTÄÄ.

15 YMPÄRISTÖ- TEKNO- LOGIA LUOMU JA MAA- SEUDUN UUDISTA- MINEN PK-YRITTÄ- JYYS JA LIIKE- TOIMINTA DIGI- TOINTI JA SÄHKÖINEN MUISTI PK-YRITTÄJYYS ja liiketoiminta AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN PIENYRITYSKESKUS JA INTERNATIONAL BUSINESS -KANDIDAATTIOHJELMA Yrittäjyyteen ja pk-yritysten kehittämiseen keskittyneen Pienyrityskeskuksen toiminta vahvistui alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Pienyrityskeskuksen toiminta jakaantuu koulutus- ja kehittämisohjelmiin, yrityshautomoja kiihdyttämötoimintaan sekä TKI -palveluihin. Keskuksen hallinto on keskitetty Mikkeliin, mikä mahdollistaa tiiviin yhteistyön Mikkelin yliopistokeskuksen ja sen muiden yksiköiden kanssa. Kansainvälisen toiminnan painopisteeksi on määritelty Itämeren alue, jossa Pienyrityskeskus on suurimpia yrittäjyystoimijoita. Pienyrityskeskuksen palveluksessa oli vuoden lopussa yli 70 henkeä ja vuoden toimintabudjetti oli 7,6 miljoonaa euroa. Vuoden aikana kasvoi erityisesti Euroopan Unionin rahoittamien kehittämisohjelmien (ESR ja Interreg) määrä. Koulutus- ja kehitysohjelmiin osallistui vuoden aikana noin henkilöä. Ohjelmia toteutettiin noin 200. Määrät olivat edellisvuoden tasolla. Vuoden aikana suunnattiin koulutus- ja kehitysohjelmia, erityisesti yrittäjyysohjelmia, yhä useammille kohderyhmille. Luovien alojen yrittäjyyskoulutusta lisättiin, yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen, senioriyrittäjyyteen ja luomuyrittäjyyteen liittyviä ohjelmia käynnistettiin. Itämeren alueen yhteistyöohjelmia kasvatettiin virolaisten, latvialaisten, liettualaisten ja venäläisten yhteistyöyliopistojen kanssa. Suurimman osallistujaryhmän muodostivat oman yrityksen perustamista suunnittelevat henkilöt. Pienyrityskeskuksen yrityshautomotoiminta, Aalto Start Up Center, on Euroopan suurimpia yrityshautomoita yritysmäärällä mitaten. Hautomoon hakeutui enemmän yrityksiä kuin se voi resurssiensa puitteissa ottaa vastaan. Vuonna tuettiin 80 vahvasti kasvuhakuisen yrittäjän kehitystä monipuolisilla liiketoimintapalveluilla. Hautomoritykset ovat aktiivisesti mukana opetukseen ja tutkimukseen liittyvissä kehitysohjelmissa. Vuoden aikana käynnistettiin myös useita kansainvälisiä ns. soft landing -ohjelmia eurooppalaisten yrityshautomoiden kanssa. Aalto Start Up Centerin päätoimipaikka on Helsingissä, mutta se on kiinteästi mukana yrittäjyyspalvelujen kehittämisessä myös Mikkelin alueella, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti erityisesti Itämeren alueella. KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN PAINOPISTEENÄ ON ITAMEREN ALUE.

16

17 YMPÄRISTÖ- TEKNO- LOGIA LUOMU JA MAA- SEUDUN UUDISTA- MINEN PK-YRITTÄ- JYYS JA LIIKE- TOIMINTA DIGI- TOINTI JA SÄHKÖINEN MUISTI International Business -kandidaattiohjelmaan kuuluu opiskelijoille pakollinen, lukukauden mittainen ulkomaanvaihtojakso. Vuonna ohjelmalla oli 59 vaihtoyliopistoa. Vuonna vaihtoon lähti 54 opiskelijaa ja Mikkelin kampukselle saapui 68 ulkomaalaista vaihto-opiskelijaa. Ohjelman kansainvälisyyttä lisäsivät vierailevat professorit, joita saapui vuonna aiempien vuosien tapaan useista yliopistoista ympäri maailmaa, muun muassa USA:sta, Japanista, Australiasta, Irlannista, Iso-Britanniasta, Belgiasta, Kreikasta, Espanjasta ja Ranskasta. Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa korostuvat vaikuttavuusarvioinnit ja pitkäjänteinen yrittäjyyden ja yrittäjyyspalveluiden tutkimus. Vuoden aikana kaksi Pienyrityskeskuksen asiantuntijaa väitteli tohtoriksi. Erityisinä painopisteinä korostuivat yhteiskunnallinen yrittäjyys ja kasvuyrittäjyys. Yrittäjyyskasvatuksen ohjelmien kansallisen vaikuttavuuden vertailua tehtiin aktiivisesti laajan yhteistyöverkoston puitteissa. Pienyrityskeskuksen vastuulla olevien professuurien tutkimusryhmät hakivat ja toteuttivat aktiivisesti oman alansa tutkimushankkeita TEKESIN, ministeriöiden ja EUrahoituksella. International Business -kandidaattiohjelmaan (Bachelor s Degree Program in International Business, BScBA) valittiin opiskelemaan 93 uutta tutkinto-opiskelijaa. Hakijoita englanninkieliseen ohjelmaan oli yhteensä 920. Vuoden aikana valmistui 66 kauppatieteiden kandidaattia. Paikallista yritysyhteistyötä ja vaikuttavuutta edistettiin tekemällä projektitöitä yrityksille ja muille organisaatioille 26 kurssilla, vierailuluennoilla ja yritysvierailuilla. Opiskelijat tekivät esimerkiksi liiketoiminnan kehittämisprojektit OR-Groupille ja Ekin muoville, asiakastyytyväisyystutkimukset Café Stellalle ja Carlssonille, markkinointivideot Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskukselle ja konsultointiprojektit Ollinmäen viinitilalle ja Mr. Herrain Kuntoklubille. Yritysvierailulla opiskelijat kävivät Misawa Homesilla, St. Michel Printillä, Helprintillä ja OpaMuurikalla. Vieraspuhujia oli 17. PAINOPISTEALOINA KOROSTUIVAT YHTEISKUNNALLINEN YRITTÄJYYS JA KASVUYRITTÄJYYS.

18 YMPÄRISTÖ- TEKNO- LOGIA LUOMU JA MAA- SEUDUN UUDISTA- MINEN PK-YRITTÄ- JYYS JA LIIKE- TOIMINTA DIGI- TOINTI JA SÄHKÖINEN MUISTI DIGITOINTI ja sähköinen muisti HELSINGIN YLIOPISTON KANSALLISKIRJASTON DIGITOINTI- JA KONSER- VOINTIKESKUS Digitointi- ja säilytystoiminnan painopisteet vuonna olivat laajojen digitoitujen korpusten tuottamisessa, sanomalehtiprosessin uudistamisessa, sanomalehtien säilyttämisessä mikrokuvaamalla ja säilytyksen näkyvyyden parantamisessa. Kehittämisprojektit, kuten digitaalisten aineistojen tutkimuksen professuuri, tukevat digitointi- ja säilytystoimintaa. Vuonna julkaistun digitoidun aineiston määrä lisääntyi yli sivua. Kansainvälisen kirjastojen järjestön IFLAn vuosikokouksen yhteydessä Mikkelissä järjestettiin The Electronic Re-evolution News Media in the Digital Age -esikonferenssi yhteistyössä Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskuksen, Digitalmikkelin ja Mikkelin yliopistokeskuksen kanssa. Tärkeimmät hankkeet EPHEMERA (Euroopan sosiaalirahasto, Vipuvoimaa EU:lta) COMELLUS (Euroopan sosiaalirahasto, Vipuvoimaa EU:lta) Hankkeessa kehitetään sanomalehtien sähköistä luovutus- ja vastaanottojärjestelmää ja luodaan uusi digitaalinen käsittelyprosessi sanomalehtiaineistolle. KUVATALKOOT (Euroopan sosiaalirahasto, Vipuvoimaa EU:lta) Sanomalehtiartikkelien yhteisöllisen merkitsemisen, jakamisen ja käytön mahdollistava järjestelmä integroidaan Historialliseen sanomalehtikirjastoon, (http://digi.kansalliskirjasto.fi). Se ohjaa käyttäjää merkitsemään artikkeleita ja tekemään niistä käyttäjän kannalta mielekkäitä kokonaisuuksia. Käyttäjän lisäämän metatiedon avulla artikkeleita on helpompi löytää. Digitaalisten aineistojen tutkimuksen professuuri perustettiin määräaikaiseksi ajalle Professuuri sijoitetaan Helsingin yliopiston humanistiseen tiedekuntaan, nykykielten laitokseen. Professori työskentelee puolet ajasta Mikkelissä. Professuurin perustaminen luo uusia mahdollisuuksia kehittää digitoidun aineiston käytettävyyttä. Tavoitteena on luoda edellytykset maailmanluokassakin merkittävälle tutkimukselle. Projektin tuloksena luotiin toimiva ja testattu pienpainatteiden digitointituotannon prosessi.

19 YMPÄRISTÖ- TEKNO- LOGIA LUOMU JA MAA- SEUDUN UUDISTA- MINEN PK-YRITTÄ- JYYS JA LIIKE- TOIMINTA DIGI- TOINTI JA SÄHKÖINEN MUISTI VIESTINTÄ, kirjasto ja tapahtumat VIESTINTÄ KIRJASTOPALVELUT Mikkelin yliopistokeskuksen kirjasto on kaikille avoin tieteellinen kirjasto. Se muodostuu kahdesta osasta: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin Business Campus -kokoelmasta ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin kokoelmasta. Yliopistokeskuksen ja Mikkelin ammattikorkeakoulun kirjastoyhteistyön kautta käytettävissä on yli nimekkeen suuruinen kirjasto. Viestinnän osalta koordinaatioyksikkö on mukana miltei kaikessa alueellisessa viestinnässä ja yliopistokeskuksen toiminnot olivatkin hyvin esillä paikallisessa ja muutaman kerran myös kansallisessa mediassa. Yliopistokeskus julkaisee MUCinoita-verkkotiedotetta neljä kertaa vuodessa ja Yliopistokeskus-lehteä kerran vuodessa. Yliopistokeskuksen verkkosivut palvelevat osoitteessa Yliopistokeskus on myös Facebookissa, com/mikkelinyliopistokeskus ASIAKASPÄÄTTEDIEN KAUTTA KÄYTETTÄVISSÄ ON YLI NIMEKKEEN KIRJASTO.

20 YLIOPISTOKESKUS OLI HYVIN ESILLÄ PAIKALLISESSA JA KANSALLISESSAKIN MEDIASSA.

21 TAPAHTUMAT Studia Generalia Arto Luukkanen: Medvedev ja Venäjän nykyinen poliittinen murros Nosto 2.2. International Mikkeli Day Studia Generalia Tomi Huttunen ja Stanislav Savitski: Sanan- ja ilmaisunvapaus ja nykykulttuuri Mikkelin Tiedepäivä Kevätkohaus MUC Jazz Studia Generalia Matti Sikanen: Muistatko vanhaa Mikkeliä 3.5. Väitös 4.5. Anshy Oonnittan Plamthottathil LUT Savo Sustech Kotiseutumarkkinat IFLA (International Federation of Library Associationsin) esikonferenssi Malesian suurlähettilään vierailu Studia Generalia Reijo Kupiainen: Lapset ja nuoret verkossa Studia Generalia Jutta Julkunen: Venäläinen Mikkeli Väitös Mikko Vepsäläinen, LUT Savo Sustech Hyvinvointialan workshop Venäläinen elokuva ja Studia Generalia Sanna-Riikka Knuuttila: Karjala tänään Suomensukuiset kansat ja kielet Karjalan tasavallassa Studia Generalia Iiro Jussila: Osuustoiminta HENKILÖSTÖ- TAPAHTUMAT English club koko kevätkauden (yhteensä 6 kertaa) IT-koulutusta koko kevätkauden (yhteensä 7 kertaa, järjestäjä Pienyrityskeskus) MUC-MAMK yhteistyölounas ja Saksan keskustelukerho Flooran päivän kahvitilaisuus NiceRun -naisten juoksutapahtuma 6.6. Henkilöstön kesätapahtuma: Mannerheimin saappaanjäljillä Mikkelissä 13.6., klo Tutkija-aamubrunssi Ja Tilastollinen ohjelmistokurssi syyskuussa (järjestäjä Mikkelin kesäyliopisto) Tiedonhankintakoulutus ti klo ja ti klo (järjestäjä Mikkelin kaupunginkirjasto) Tyhy Tarkkuusammuntaa Yhteisillä pelisäännöillä kohti työn iloa (järjestäjä Mikkelin kesäyliopisto) Ensiavun peruskurssi (järjestäjä Marskin lääkärikeskus) Joulumyyjäiset Pikkujoulut

22 GRAAFEJA MIKKELIN YLIOPISTO- KESKUKSEN HENKILÖSTÖ Päätoimiset (193) KORKEAKOULU- TUTKINNOT Aalto/BScBA Kansalliskirjasto, Digitointi- ja konservointikeskus LUT Savo Sustainable Technologies Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet Jatkotutkinnon suorittaneet Henkilökunnasta jatko-opiskelijoita Aalto/Pienyrityskeskus Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti Mikkelin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö MUC KOKONAISRAHOITUS HY, Ruraliainstituutti Kansalliskirjasto, DIMIKO Aalto-yliopisto, Pienyrityskeskus Aalto-yliopisto, BScBa-ohjelma LUT Savo Sustech HY, Koordinaatioyksikkö Yliopistot (yliopiston rahoitus, OKM:n hankerahoitus) Muu valtion rahoitus Tekes, Suomen Kunnat (hankkeiden kuntaraha, kuntien avustukset) EU- rahoitus Yritykset (hankkeiden yritysrahoitus, maksutulot Muut (esim. rahastot, siirtyvät erät) Akatemia yrityksiltä) Muut ministeriöt Kv. rahoituspuiteohjelmarahoitus, EU-koulutusohjelmat Kansallinen Rahoitus, rakennerahastorahoitus Yhteensä Yhteensä

23 TUTKINTOON JOHTAVA OPETUS Hakijat/ otetut Opiskelijoita yhteensä Suoritetut opintopisteet Suoritetut Tutkinnot Aalto-yliopisto, BScBa-ohjelma 920/ Muu tutkinto-opetus (itse toteutettu) Opiskelijoita yhteensä*) Suoritetut opintopisteet Kurssien lukumäärä HY/Rural Studies -opinnot HY/Co-op Studies -opinnot Yhteensä Muu tutkinto-opetus (yliopistoverkosto yhteistyönä toteutettu)** Opiskelijoita yhteensä Suoritetut opintopisteet Kurssien lukumäärä Opetus- Tunnit HY/Rural Studies -opinnot verkkokursseja Yhteensä **) muiden yliopistojen opetusvastuulla olevat kurssit (Ruralia osallistuu niiden järjestämiseen koordinoimalla verkko-opetusta) näitä opiskelijoita ei ole laskettu mukaan aikaisemminkaan TÄYDENNYSKOULUTUS HY/Ruralia-instituutti Aalto-yliopisto/Pienyrityskeskus Yhteensä Koulutusten lukumäärä Osallistujia yhteensä

24 MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS HELSINGIN YLIOPISTO Ruralia-instituutti Lönnrotinkatu 7, Mikkeli Puh (0) HELSINGIN YLIOPISTO Kansalliskirjasto Digitointi- ja konservointikeskus Saimaankatu 6, Mikkeli Puh (0) kirjastoala/dimiko.html AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU Pienyrityskeskus Lönnrotinkatu 7, Mikkeli Puh (0) pienyrityskeskus.aalto.fi/fi/ AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU International business -kandidaattiohjelma (BScBA-ohjelma) Lönnrotinkatu 5, Mikkeli Puh (0) LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT Savo Sustainable Technologies Sammonkatu 12, Mikkeli Puh (0) MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSEN KOORDINAATIOYKSIKKÖ Lönnrotinkatu 7, Mikkeli Puh (0) tai +358 (0) MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS MIKKELI UNIVERSITY CONSORTIUM

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus Mikkelin yliopistokeskus Sisältö MUC lyhyesti 3 Pääsihteerin katsaus 4 Vuoden kohokohtia 5, 6 Graafeja 7, 8 Tapahtumia 10 Studia Generalia -luennot 11 Yhteystiedot 12 2 MUC lyhyesti Mikkelin

Lisätiedot

VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET

VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Mikkeli University Consortium www.muc.fi VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Ulla Jurvanen, koordinaatioyksikkö SihteeriFoorumi 2010 2.6.2010 Mikkeli University Consortium www.muc.fi 1 Yliopistokeskukset

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskus

Mikkelin yliopistokeskus Mikkelin yliopistokeskus TOIMINTAKERTOMUS Sisältö Pääsihteerin katsaus Vuoden kohokohtia 5 Graafeja 6 8 Tapahtumia 9 0 Studia Generalia -luennot Yhteystiedot Pääsihteerin katsaus Vuosi oli Mikkelissä hieman

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskus

Mikkelin yliopistokeskus Mikkeli University Consortium www.muc.fi Yliopistokeskukset osa kansallista korkeakoulujärjestelmää OPM:n perustamia vuonna 2004 Toimivat kuudella paikkakunnalla Kokoavat yhteen yliopistotoiminnot maakunnissa,

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskus

Mikkelin yliopistokeskus Mikkelin yliopistokeskus TOIMINTAKERTOMUS Sisältö Pääsihteerin katsaus Vuoden kohokohtia 4 Graafeja 6 8 MUC 9 Yhteystiedot 2 2 Pääsihteerin katsaus Yt, yt ja yt. Siinä loppuvuoden kolme näkyvintä asiaa.

Lisätiedot

MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS

MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS Toimintakertomus 2011 Mikkelin yliopistokeskus 1 Toimintakertomus 2011 Sisältö Katsaus vuoteen 2011 5 Mikkelin yliopistokeskus 7 Yliopistokeskuksen painopistealat ja yksiköt 13

Lisätiedot

KEHITTYVÄ JA KASVAVA MIKKELI

KEHITTYVÄ JA KASVAVA MIKKELI KEHITTYVÄ JA KASVAVA MIKKELI Meidän Mikkeli Vetovoimainen vapaa-ajanviettokeskus Meidän Mikkeli on Itä-Suomen kasvukeskus, jossa uudistuva kaupunkikeskusta, vireä maaseutu elinvoimaisine taajamineen, Saimaa

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskus MUC Mikkelin yliopistokeskus

Mikkelin yliopistokeskus MUC Mikkelin yliopistokeskus MUC 2016 Mikkelin yliopistokeskus Rahoitus 2016 HY / Ruralia-instituutti HY / Kansalliskirjasto Aalto-yliopisto, BScBA LUT Savo HY / koordinaatioyksikkö Yliopistot (yliopiston rahoitus, OKM:n hankerahoitus)

Lisätiedot

5/6/2010. www.ucpori.fi

5/6/2010. www.ucpori.fi 5/6/2010 www.ucpori.fi PORIN YLIOPISTOKESKUS UNIVERSITY CONSORTIUM OF PORI www.ucpori.fi 6 PORIN YLIOPISTOKESKUS 2010 4300 koulutukseen osallistuvaa 1565 tutkinto-opiskelijaa Perustutkinto-opiskelijoita

Lisätiedot

LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS

LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS HELSINGIN YLIOPISTON TOIMINTA LAHDESSA Monipuolista toimintaa jo lähes 40 vuotta. Toiminta kootaan synergiseksi kokonaisuudeksi

Lisätiedot

SISÄLTÖ. MUC 2008 Toimintakertomus I 2

SISÄLTÖ. MUC 2008 Toimintakertomus I 2 MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2008 SISÄLTÖ Mikkelin yliopistokeskuksen johtoryhmän puheenjohtajan katsaus 3 Mikkelin yliopistokeskus 4 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 6 Maaseutu ja bioenergian

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS

UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS UNIPOLI TAMPERE TAMPEREEN YLIOPISTO TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Krista TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Varantola PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU 2.10.2007 UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS Allekirjoitettu 16.8.2006

Lisätiedot

MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS

MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS Esittely 2015 SUOMEN YLIOPISTOKESKUKSET Suomessa on 14 yliopistoa Yliopistokeskuksia 6 alueilla joilla ei ole omaa yliopistoa mutta usean yliopiston toimintaa: Kajaani Kokkola

Lisätiedot

MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS. Toimintakertomus 2010

MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS. Toimintakertomus 2010 MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS Toimintakertomus 2010 Sisältö Mikkelin yliopistokeskuksen johtoryhmän puheenjohtajan katsaus 5 Mikkelin yliopistokeskus 6 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 11 Opetus 17 Yhteiskunnallisen

Lisätiedot

Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013

Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013 Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013 Rural Studies - johtoryhmän hyväksymä 14.2.2011 SISÄLTÖ: Strategian rakentuminen 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2. NYKYTILA 3. TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Co-op Network Studies

Co-op Network Studies Seuraa meitä! www.facebook.com/coopnetworkstudies Osuustoiminnan ja yhteisötalouden verkko-opinnot Co-op Network Studies Co-op Network Studies (CNS) on yliopistoverkosto, joka tarjoaa opiskelijoille osuustoiminnan

Lisätiedot

Co-op Network Studies

Co-op Network Studies Seuraa meitä! www.facebook.com/coopnetworkstudies Osuustoiminnan ja yhteisötalouden verkko-opinnot Co-op Network Studies Co-op Network Studies (CNS) on yliopistoverkosto, joka tarjoaa opiskelijoille osuustoiminnan

Lisätiedot

Osuustoimintatutkimuksen eteneminen

Osuustoimintatutkimuksen eteneminen PELLERVON PÄIVÄ 2007 PELLERVO-SEURAN VUOSIKOKOUS Kokousesitelmä: Osuustoimintatutkimuksen eteneminen KTT Eliisa Troberg Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti ESITYKSEN SISÄLTÖ Osuustoimintatutkimuksen

Lisätiedot

Porin yliopistokeskus 2015. Jari Multisilta, johtaja, professori

Porin yliopistokeskus 2015. Jari Multisilta, johtaja, professori Porin yliopistokeskus 2015 Jari Multisilta, johtaja, professori Suomalaisen yliopistokentän ajankohtaisia asioita Yliopistojen profiloituminen (Suomen Akatemia) Tutkimuksen strategiset painoalueet (Strategisen

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi Tampere Metropolialueen ulkopuolella Suomen suurin kaupunki, 220 000 asukasta, yksi Suomen nopeimmin kasvavista keskuksista

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest. SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.fi 040-585 1772 JOHDANTO Etelä-Pohjanmaalla asuu 4 % Suomen väestöstä Alueella

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Katsaus vuoteen 2009. Mikkelin yliopistokeskuksen johtoryhmän puheenjohtajan

Katsaus vuoteen 2009. Mikkelin yliopistokeskuksen johtoryhmän puheenjohtajan MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSEN Toimintakertomus 2009 Sisältö Mikkelin yliopistokeskuksen johtoryhmän puheenjohtajan katsaus 3 Mikkelin yliopistokeskus 4 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 8 Opetus 12 Yhteiskunnallisen

Lisätiedot

10.04.2012 MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 1/2012

10.04.2012 MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 1/2012 10.04.2012 MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 1/2012 www.muc.fi MUCissa TAPAHTUU - MIKKELIN TIEDEPÄIVÄSSÄ 19.4.2012 TARTUTAAN ROHKEASTI SEUDUN HAASTEISIIN - ENNÄTYSMÄÄRÄ HAKIJOITA INTERNATIONAL

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2011

MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2011 MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2011 1 1) JOHDANTO Viestintäsuunnitelmassa määritellään Mikkelin yliopistokeskuksen viestinnän peruslinjat ja painopisteet, joiden avulla tuetaan Mikkelin

Lisätiedot

Katsaus työryhmien toimintaan Kansalliskirjaston johtokunta

Katsaus työryhmien toimintaan Kansalliskirjaston johtokunta Katsaus työryhmien toimintaan Kansalliskirjaston johtokunta Erikoiskirjastojen neuvoston kevätkokous Tilastokeskus, 28.3.2012 Valmistellut Jarmo Saarikko Tehtävät Kansalliskirjaston johtokunta käsittelee

Lisätiedot

Porin yliopistokeskus (UCPori) 7.4.2015

Porin yliopistokeskus (UCPori) 7.4.2015 Porin yliopistokeskus (UCPori) 7.4.2015 Yhteyksien rakentaja, alueen kehittäjä ja kansainvälistäjä Neljän yliopiston monitieteinen tiede- ja taideyhteisö Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN Harri Koskenranta yliopettaja 1 Esityksen sisältö Laureasta Turvallisuusalan korkeakoulututkinnot Laureassa Turvan koulutuksen kehittäminen T&K&I 2 Laureasta

Lisätiedot

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tällä sopimuksella Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Matkailualan tutkin1us- ja koulutusinstituutti sopivat instituutin tavoitteista,

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9 Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen Minna Takala / 20.2.2017 / versio 0.9 Analyysityökaluna Trello

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet

Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet Taustaa Aviisi-projekti Aviisin avaamat uudet mahdollisuudet Ajatuksia jatkoon Vs. johtaja Pirjo Karppinen, Kansalliskirjasto, digitointi-ja konservointikeskus 22.11.2016

Lisätiedot

EduFutura Jyväskylä

EduFutura Jyväskylä EduFutura Jyväskylä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston muodostama oppimisen, tutkimuksen ja kehittämisen osaamiskeskittymä. Sopimus osaamiskeskittymästä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - Xamk aloitti , kun Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulut yhdistyivät

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - Xamk aloitti , kun Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulut yhdistyivät Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - Xamk aloitti 1.1.2017, kun Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulut yhdistyivät Visio Xamk on kansainvälinen korkeakoulu, jonka kampuksena on koko maailma. Olemme

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla Rehtori Tapio Varmola Taustaksi Millainen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa? Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN

OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLISEN YHTEISTYÖN N KEHITTÄMINEN Rehtori Lauri Lantto Oulun seudun ammattikorkeakoulu KOHTI UUTTA KORKEAKOULULAITOSTA Korkeakoulujen rakenteellisen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 OPETUSMINISTERIÖ 6.9.2000 LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 TAVOITTEET Yliopistojen yhteiset tavoitteet Yliopistojen tehtävät on asetettu

Lisätiedot

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11. Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.2006 Miksi huippuosaamisen keskittymä? Hyödyt kansalaisille Hyödyt

Lisätiedot

MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 2/2012

MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 2/2012 19.06.2012 MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 2/2012 www.muc.fi MUCissa TAPAHTUU - REHTORI WILHELMSSON: MIKKELISSÄ YLIOPISTOTOIMINTOJEN VALTAKUNNAN KÄRKEÄ - LUTIN VIHREÄN KEMIAN LABORATORIOLLE

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Toteutusaika 1.1.2011 31.12.2012 Rahoittajat Manner-Suomen ESR-ohjelma, (Etelä-Savon Ely-keskus) ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Ulkomaalaiset

Lisätiedot

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä?

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä? 1 Opetusministeri Sari Sarkomaa Historiallisen sanomalehtikirjaston esittelytilaisuus Kansalliskirjastossa (juhlapuhe ja Historiallisen Sanomalehtikirjaston avaus) Aika: 20.11.2007. Tilaisuus alkaa klo

Lisätiedot

Interreg Pohjoinen 2014-2020

Interreg Pohjoinen 2014-2020 Interreg Pohjoinen 2014-2020 Osa-alue Nord ja osa-alue Sápmi Toimintalinjat Ohjelmabudjetti = n. 76 MEUR! 8,6% 29,1% EU-varat n. 39 MEUR IR-varat n. 8 MEUR Vastinrahoitus n. 29 MEUR 29,1% 33,3% Tutkimus

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ 2010-2013 Jyväskylä 27.1.2011 Helena Kasurinen Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

Digitalmikkeli-klusterin strategia Hyväksytty Digitalmikkeli-klusterin ohjausryhmässä

Digitalmikkeli-klusterin strategia Hyväksytty Digitalmikkeli-klusterin ohjausryhmässä Digitalmikkeli-klusterin strategia 2014-2020 Hyväksytty Digitalmikkeli-klusterin ohjausryhmässä 18.2.2014 Sisältö 1. Visio 2020 ja missio 2. Digitalmikkeli-klusteri 3. Toimintalinjat 4. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella 2014-2020 Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 8.9.2014 Visio ja strategiset painopisteet Kaakkois-Suomi tuottaa

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 4. METSÄENERGIAFOORUMI Eväitä energiseen tulevaisuuteen 23.11.2010 Katse tulevaan, Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyö metsäbioenergiassa.

Lisätiedot

MIKKELI. #kehtaakehuamikkeli. Lokakuu 2016

MIKKELI. #kehtaakehuamikkeli. Lokakuu 2016 MIKKELI #kehtaakehuamikkeli Lokakuu 2016 Mikkeli on vetovoimainen vapaa-ajanviettokeskus Mikkeli on Itä-Suomen kasvukeskus, jossa uudistuva kaupunkikeskusta, vireä maaseutu elinvoimaisine taajamineen,

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Sanomalehtien Liiton keskustelutilaisuus Digiarkistoista liiketoimintaa. Taustaa. Mitä Kansalliskirjasto voi tarjota sanomalehdille?

Sanomalehtien Liiton keskustelutilaisuus Digiarkistoista liiketoimintaa. Taustaa. Mitä Kansalliskirjasto voi tarjota sanomalehdille? Sanomalehtien Liiton keskustelutilaisuus Digiarkistoista liiketoimintaa Taustaa Mitä Kansalliskirjasto voi tarjota sanomalehdille? Vs. johtaja Pirjo Karppinen, Kansalliskirjasto, digitointi-ja konservointikeskus

Lisätiedot

ABS:n ajankohtaiskatsaus. Jukka Pellinen Juuso Leivonen 20/8/2013

ABS:n ajankohtaiskatsaus. Jukka Pellinen Juuso Leivonen 20/8/2013 ABS:n ajankohtaiskatsaus Jukka Pellinen Juuso Leivonen 20/8/2013 Missä mennään sidosryhmien kanssa muodostetun kauppatieteiden kansallisen strategian toimeenpanon kanssa? - ABS perustettiin osittain strategian

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Kauppatieteellinen ala Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. 25/3/2015 Petri Sahlström

Kauppatieteellinen ala Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. 25/3/2015 Petri Sahlström Kauppatieteellinen ala Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi 25/3/2015 Petri Sahlström Työryhmä Oulun yliopisto: Petri Sahlström (puheenjohtaja) Aalto yliopisto: Ingmar

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jyväskylän yliopiston yhteinen yrittäjyysstrategia. Yhteinen yrittäjyysstrategia

Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jyväskylän yliopiston yhteinen yrittäjyysstrategia. Yhteinen yrittäjyysstrategia Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jyväskylän yliopiston yhteinen yrittäjyysstrategia Yhteinen yrittäjyysstrategia Hyväksytty: Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallitus 27.1.2014,

Lisätiedot

Aallosta kestävän kehityksen osaajia

Aallosta kestävän kehityksen osaajia Aallosta kestävän kehityksen osaajia LUMA-toimintaa yläkouluille ja lukioille RCE Espoon Unelman päivän seminaari Tiistaina 2.12.2014 @ Espoon valtuustotalo Meri Löyttyniemi, Aalto kampuspalvelut, kestävän

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen INTERREG IVC Alueiden välinen yhteistyö Suomessa Tuomas Turpeinen Mikä on INTERREG IVC? Lissabonin ja Göteborgin strategioissa määriteltyjä tavoitteita korostava yhteistyöohjelma Tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia

Lisätiedot

MPY Osuuskunta, Nimeämistoimikunnan esitys. Risto Rouhiainen, puheenjohtaja

MPY Osuuskunta, Nimeämistoimikunnan esitys. Risto Rouhiainen, puheenjohtaja MPY Osuuskunta, Nimeämistoimikunnan esitys Risto Rouhiainen, puheenjohtaja 14.6.2017 Nimeämistoimikunnan tehtävä MPY Osuuskunnan (myöhemmin MPY) nimeämistoimikunnan tehtävät: valmistella Osuuskunnan kokoukselle

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Professori Ilkka Virtanen Yliopistokeskusten arviointiryhmän jäsen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen lukuvuoden 2009-2010 avajaiset 17.9.2009 Yliopistokeskusten

Lisätiedot

Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus. Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä

Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus. Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä Yhteistyön osapuolet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Svenska Handelshögskolan Hanken Itä-Suomen yliopiston

Lisätiedot

Kauppatieteiden tulevaisuus periferiassa. Ilkka Virtanen Ylioppilaskuntien periferiatapaaminen Vaasassa

Kauppatieteiden tulevaisuus periferiassa. Ilkka Virtanen Ylioppilaskuntien periferiatapaaminen Vaasassa Kauppatieteiden tulevaisuus periferiassa Ilkka Virtanen Ylioppilaskuntien periferiatapaaminen Vaasassa Seminaarialustus Yliopistolaki, 4 Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä

Lisätiedot

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2017 TIETEEN PARHAAKSI

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2017 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI 1 Suomen Akatemia lyhyesti Tieteellisen keskeinen rahoittaja ja vahva tiedepoliittinen vaikuttaja Strategisen neuvosto Tutkimusrahoitus vuonna 2017 Tutkimusinfrastruktuurikomitea

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017

Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017 Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017 Heikki Mannila 4.10.2016 1 Jäsentely Rahoituksen kokonaisuudesta Akatemian rahoitus Kilpaillun tutkimusrahoituksen ominaisuuksia Tieteen eri roolit ja tutkimuksen

Lisätiedot

Oulun alueen näkökulmia Osaamiskeskusohjelmaan

Oulun alueen näkökulmia Osaamiskeskusohjelmaan Oulun alueen näkökulmia Osaamiskeskusohjelmaan BusinessOulu, johtaja Juha Ala-Mursula OSKE vaikuttajapäivä Oulussa 2.11.2011 BUSINESSOULU 2011, WWW.BUSINESSOULU.COM Oulu - the Capital of Northern Scandinavia

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Kestävä kehitys & laatu-ajattelu opetuksessa ja tutkimuksessa

Kestävä kehitys & laatu-ajattelu opetuksessa ja tutkimuksessa Kestävä kehitys & laatu-ajattelu opetuksessa ja tutkimuksessa Piia Nurmi projektijohtaja Turun kauppakorkeakoulu Vastuullisen liiketoiminnan keskus (CeReB) Tulevaisuuden tutkimuskeskus piia.nurmi@tse.fi

Lisätiedot

Oppisopimus korkea-asteen koulutukseen Etelä-Savossa

Oppisopimus korkea-asteen koulutukseen Etelä-Savossa Ruralia-instituutti Oppisopimus korkea-asteen koulutukseen Etelä-Savossa alueellinen selvitys elinkeinoelämän valmiuksista korkea-asteen oppisopimuskoulutukseen Hannu Helama Sirkku Piispanen Raportteja

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 SUOMALAINEN KORKEAKOULULAITOS 2020 Suomalainen korkeakoululaitos on vuonna 2020 laadukkaampi, vaikuttavampi,

Lisätiedot

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Opetustoimen henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen menestystekijät -seminaari Helsinki Congress Paasitorni 10. 11.5 2012 Mari Räkköläinen Opetusneuvos,

Lisätiedot

Kokemuksia ekam-yhteistyöstä

Kokemuksia ekam-yhteistyöstä Ei oikeutta maassa saa, ken itse sit ei hanki 5.6.2009 Kokemuksia ekam-yhteistyöstä Kansalliskirjasto Minna Kaukonen sisällysluettelo 1. Kansallinen digitointikeskus 2. ekam-yhteistyö 3. ekam ja KDK -

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

Johtavaa näkemystä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Johtavaa näkemystä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Johtavaa näkemystä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Aalto-yliopisto Kolme johtavaa suomalaista yliopistoa yhdistyi tammikuussa 2010 Helsingin kauppakorkeakoulu perustettu

Lisätiedot

Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen

Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen 21.11.2011 Johtaja Anita Lehikoinen, rahoitusmallityöryhmän pj. Yliopistojen rahoitusmallin

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009

MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009 Jyväskylän yliopisto MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009 Hallituksen tehtävänä on yliopistolain (645/97) 11 :n mukaan päättää määrärahojen jakamisen suuntaviivoista. Määrärahoja kohdennettaessa

Lisätiedot

Työ-, tapa- ja liiketoimintakulttuurin erityispiirteitä Venäjällä

Työ-, tapa- ja liiketoimintakulttuurin erityispiirteitä Venäjällä Työ-, tapa- ja liiketoimintakulttuurin erityispiirteitä Venäjällä Technopolis Business Breakfast 8.2.2013 Juha Stenholm Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus AALTO-YLIOPISTO Kolme alansa

Lisätiedot

MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 4/2012

MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 4/2012 MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 4/2012 www.muc.fi UUTISIA - MIKKELI ISÄNNÖI MAAILMAN TIEDETOIMITTAJIEN POST TOURIA KESÄKUUSSA 2013 - AALTO-YLIOPISTON OPISKELIJAT AUTTAVAT ETELÄSAVOLAISIA

Lisätiedot

Luomuinstituutin valmistelun tilanne Joko on luomun aika?

Luomuinstituutin valmistelun tilanne Joko on luomun aika? Luomuinstituutin valmistelun tilanne Joko on luomun aika? MUC MAMK lounas 16.11.2011 Pirjo Siiskonen Ruralia-instituutti / Pirjo Siiskonen 18.11.2011 1 Lähiruoka, mitä se on? Lähiruoalla tarkoitetaan elintarvikkeita,

Lisätiedot

Osaaminen työllistää

Osaaminen työllistää Osaaminen työllistää Kuopion seudulla on yhteensä yli 50 000 työpaikkaa. Savilahden ympäristössä on työpaikkoja seuraavasti: KYS: 4200 Teknian yritysryväs 2300 Kuopion yliopisto 1700 Sektoritutkimuslaitokset

Lisätiedot

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Torsti Hyyryläinen & Vesa Rouhiainen & Eeva Uusitalo Rural Studies -yliopistoverkoston 10-vuotisjuhlaseminaari Helsingin yliopiston Runeberg-sali

Lisätiedot

MUCinoita 16.12.2008

MUCinoita 16.12.2008 www.muc.fi MUCinoita 16.12.2008 Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote SISÄLLYS MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSEN KOORDINAATIOYKSIKKÖ UUSIIN TILOIHIN MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSELLE NEUVOTTELUKUNTA TUTKIMUKSESTA

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA PROSESSIN OMISTAJA Yksikönjohtajat PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Syyskuu 2008 PROSESSIKUVAUS HYVÄKSYTTY

Lisätiedot

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot Sari Löytökorpi, pääsihteeri Sektoritutkimus yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnallisia palveluja tukevaa tutkimustoimintaa palvelee poliittisessa päätöksenteossa

Lisätiedot

Ot-yritysten johtaminen professorin toimintaa ja visioita

Ot-yritysten johtaminen professorin toimintaa ja visioita Osuustoiminnan neuvottelukunta LUT Toukokuu 2013 Ot-yritysten johtaminen professorin toimintaa ja visioita LUT School of Business Päätoimittaja, JCOM iiro.jussila@lut.fi + 358 50 465 9899 LUT-tiimin konteksti

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Luomuinstituutin jalkauttaminen -hankeen esittely 1.1.2015 31.12.2016

Luomuinstituutin jalkauttaminen -hankeen esittely 1.1.2015 31.12.2016 Luomuinstituutin jalkauttaminen -hankeen esittely 1.1.2015 31.12.2016 Hankkeen perustiedot Nimi: Luomuinstituutin jalkauttaminen Kesto: 1.1.2015 31.12.2016 Kokonaisrahoitus: 472 500 EAKR 60 % (maakuntaliitto)

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Heikki Mannila 12.8.2015 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2015 900? Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö 270+55 Suomen Akatemia 1900 50 Yliopistot

Lisätiedot