MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS. Toimintakertomus 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS. Toimintakertomus 2012"

Transkriptio

1 MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS Toimintakertomus

2 Sisältö Mikkelin yliopistokeskus 3 Pääsihteerin katsaus 4 Uusi strategia 7 Johtoryhmä, neuvottelukunta ja ohjausryhmä 8 Vuoden kohokohtia 11 Ympäristöteknologia 13 Luomu ja maaseudun uudistaminen 14 Pk-yrittäjyys ja liiketoiminta 15 Digitointi ja sähköinen muisti 18 Viestintä, kirjasto ja tapahtumat 19 Graafeja 22 Yhteystiedot 24

3 Mikkelin YLIOPISTOKESKUS Mikkelin yliopistokeskuksen tavoitteena on lisätä yliopisto-opintojen tarjontaa, vahvistaa alueella tehtävää yliopistollista tutkimusta ja yliopistojen yhteistyötä. Yliopistokeskuksen tieteellinen tutkimus ja koulutus edistävät kestävää kehitystä ja yrittäjyyttä. Yliopistokeskuksen tuottamat ratkaisut ja toimintamallit tähtäävät alueen kehittämiseen. Toiminta tukee alueen kehitystä yhdessä elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden kanssa. Menestyvä ja innovatiivinen Etelä-Savo on toiminnan päämäärä, vaikka yliopistokeskuksen yksiköt toimivat myös alueen ulkopuolella. Mikkelin yliopistokeskukseen kuuluvat: Helsingin yliopisto - Ruralia-instituutti - Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskus Aalto-yliopisto - Pienyrityskeskus - International Business -kandidaattiohjelma Lappeenrannan teknillinen yliopisto - LUT Savo Sustainable Technologies Mikkelin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö Helsingin yliopistoon kuuluvan koordinaatioyksikön tehtävänä on kehittää yhteistoimintaa ja sidosryhmätyötä sekä vastata yhteisestä viestinnästä ja tapahtumista. TIETEELLINEN TUTKIMUS JA KOULUTUS EDISTÄVÄT KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ JA YRITTÄJYYTTÄ.

4 PÄÄ- SIHTEERIN KATSAUS KESTÄVÄ UUDISTAVA VAIKUTTAVA Miltä Mikkelin yliopistokeskus näyttää vuonna 2020? Tavoitteenamme on olla kestävä, uudistava ja vaikuttava. Nämä tavoitteet sisältyvät uuteen strategiaamme, jonka ohjausryhmämme päivitti vuonna. Uudistuksen aika oli tullut, sillä käynnissä oli sekä sisäisiä että toimintaympäristön muutoksia. Itä-Suomen yliopiston toiminnot ovat siirtyneet Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle (LUT). Sen myötä yhteistyösopimus yliopistojen LUT, Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto välillä uusittiin. Uuden strategian kantavana ajatuksena on yhteistyö yliopistojen kesken. Tätä tavoitetta tukee visiomme kestävyydestä, uudistavuudesta ja vaikuttavuudesta. Se sisältää muun muassa yliopistojen yhteistyön kestävyyden ja elinikäisen oppimisen ajatuksen. Haluamme luoda vetovoimaisen korkeakoulukaupungin identiteetin Mikkelille. Tutkimuksemme ja koulutuksemme kansainvälinen taso mahdollistaa tämän. Jokaisen yliopistokeskukseen kuuluvan toimijan tavoitteena on olla oman osaamisalansa valtakunnallista kärkeä. HALUAMME LUODA VETO- VOIMAISEN KORKEAKOULU- KAUPUNGIN IDENTITEETTIÄ.

5 Vuonna Mikkelin yliopistokeskuksessa tapahtui paljon. Suurimpia edistysaskeleita oli Luomuinstituutin perustaminen Mikkeliin. Luomuinstituutti toimii Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin yhteydestä koordinoituna. Luomuinstituutti vahvistaa ja tukee luomualan elinkeinotoimintaa tutkimuksen, koulutuksen, yritysyhteistyön, tiedonvälityksen ja kansainvälisten yhteyksien avulla. Digitoinnin ja sähköisen muistin osaamisalueella keskeistä oli päätös käynnistää tutkimus digitaalisten aineistojen käytettävyydestä ensimmäisen professuurin myötä. Tämän odotetaan osaltaan tukevan Mikkelin nousua merkittäväksi digitaalisen liiketoiminnan keskukseksi. Yhteistyö on yliopistokeskuksen toiminnan ydin. LUT Savo Sustainable Technologies -yksikkö muutti uuteen Turva- ja materiaalitekniikan keskukseen. Yksikkö teki mittavia laitehankintoja, jotka mahdollistavat maailmanluokassakin ainutlaatuisen tutkimuksen tekemisen Mikkelissä. kauppatieteen opetuksessa. Lisäksi kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus on onnistuneesti rakentanut yhteistyötä muiden yliopistokeskustoimijoiden kanssa ja erityisesti luomutematiikassa. Yhteistyö on yliopistokeskuksen toiminnan ydin. Siksi on hienoa, että tutkijat käynnistävät ja saavat rahoitusta yhä useammille monitieteellisille tutkimushankkeille. Muun muassa Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ovat aloittaneet yhteisen Luomulla etumatkaa Etelä-Savolle -hankkeen luomualan yrittäjyyden kehittämiseksi. Yliopistokeskuksen rahoituksella on käynnistetty yhteistyötä myös Ruralian ja LUT Savon Elinkaariarviointi luomutuotannossa ja LUT Savon ja Aalto Pienyrityskeskuksen Komposiittikonttien kaupallistamisessa. Yliopistokeskuksessa tehdään aktiivisesti yhteistyötä myös ulkopuolisten organisaatioiden kanssa. Mikkelin ammattikorkeakoulun ja MTT Mikkelin kanssa toteutettiin kaikille avoin Mikkelin Tiedepäivä huhtikuussa. Myös International Mikkeli Dayn toteutuksessa ovat mukana kaikki alueen toisen ja korkean asteen oppilaitokset. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun päätös keskittää englanninkielinen kandidaattiopetus Mikkeliin vahvisti selvästi Mikkelin asemaa Matti Malinen Pääsihteeri Mikkelin yliopistokeskus 5

6 Mikkelin yliopistokeskuksen visio ja strategiset tavoitteet VISIO KESTÄVÄ UUDISTAVA VAIKUTTAVA KESTÄVÄ KESKINÄINEN YHTEISTYÖ TUTKIMUKSEN JA KOULUTUKSEN KANSAINVÄLINEN TASO ELINIKÄINEN OPPIMINEN ALUE- VAIKUTTAVUUS VETOVOIMAINEN KORKEAKOULU- KAUPUNKI- IDENTITEETTI Yhteishankkeet Osaamisalueiden rajapintojen tunnistaminen Synergiaetujen löytäminen mm. tukipalveluissa Toisilta oppiminen T&K-toiminnan vahvistaminen Osaamisen tuominen ja vierailevien professorien hyödyntäminen Kansainvälistymisen tukeminen Kilpailukykyisen infrastruktuurin ylläpitäminen Jatko-opiskelun tukeminen Perustutkintokoulutuksen kehittäminen Täydennyskoulutuksen kehittäminen ja yhteistyö Sivistystehtävät Strateginen yhteistyö alueella Alueen ja kaupungin kärkihankkeisiin osallistuminen Uudet toimintamallit ja vuorovaikutus Opiskelijoiden alueyhteys Tapahtumat Viestintä Yhteistyö Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa

7 UUSI STRATEGIA Mikkelin yliopistokeskuksen strategia ja yhteistyösopimus uusittiin vuonna. Mikkelin yliopistokeskuksen ohjausryhmä päivitti sopimuksen, koska Itä-Suomen yliopiston toiminnot siirtyivät Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle. Yliopistokeskus perustuu kolmen yliopiston ja Mikkelin kaupungin väliseen sopimukseen. Yliopistokeskuksen johtoryhmä valmisteli uuden sopimuksen ja strategian. Uuden strategian painopisteet Yliopistokeskuksen tehtävä on olla oman alueen elinvoimaisuutta lisäävä, kansainvälisesti verkostoitunut, yliopistollinen osaamiskeskittymä. Jokaisen yliopistokeskukseen kuuluvan toimijan tavoite on olla oman osaamisalansa valtakunnallista kärkeä. Visionamme on olla kestävä, uudistava ja vaikuttava vuonna ELINVOIMAISUUTTA LISÄÄVÄ, KANSAINVÄLISESTI VERKOS- TOITUNUT OSAAMISKESKITTYMÄ.

8 JOHTORYHMÄ, neuvottelukunta ja ohjausryhmä JOHTORYHMÄ NEUVOTTELUKUNTA Yliopistokeskuksen johtoryhmä on Mikkelissä toimivien yliopistojen välisen yhteistyön tärkein foorumi. Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa ja käsitteli sopimuksen ja strategian lisäksi yliopistokeskuksen koordinaatiorahoituksen käyttöä, hyväksyi koordinaatioyksikön toimintasuunnitelman ja linjasi alueellista yhteistyötä muun muassa Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteistyön sidosryhmäfoorumina toimii neuvottelukunta, jonka puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja Matti Viialainen. Neuvottelukunta käsitteli kahdessa kokouksessaan mm. strategiaa, koulutusvientiä sekä yliopistokeskuskaupunkien välistä yhteistyötä. Lisäksi neuvottelukunnan jäsenet kuulevat kokouksessa kattavan tilannekatsauksen kaikista yliopistoyksiköistä. JOHTORYHMÄ Kaupunginjohtaja Kimmo Mikander, Mikkelin kaupunki, puheenjohtaja Johtaja Joan Lofgren, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, International Business -kandidaattiohjelma Professori Mika Sillanpää, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LUT Savo Sustech Johtaja Pentti Mustalampi, Aalto-yliopiston kauppa korkeakoulun Pienyrityskeskus Johtaja Pirjo Siiskonen, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti Johtaja Majlis Bremer-Laamanen, Kansalliskirjaston Mikrokuvaus- ja konservointilaitos, varapuheenjohtaja Pääsihteeri Matti Malinen, Mikkelin yliopistokeskus, sihteeri Suunnittelija Ulla Jurvanen, Mikkelin yliopistokeskus, tekninen sihteeri NEUVOTTELUKUNTA Maakuntajohtaja Matti Viialainen, Etelä-Savon maakuntaliitto, puheenjohtaja Päätoimittaja Tapio Honkamaa, Länsi-Savo Asiakaspäällikkö Harri Huhta, MTT Mikkeli Toimitusjohtaja Heikki Hämäläinen, Osuuskauppa Suur-Savo Kansanedustaja Katri Komi Toimitusjohtaja Markku Kakriainen, Etelä-Savon kauppakamari Kehitysjohtaja Soile Kuitunen, Mikkelin kaupunki Vararehtori Kimmo Kontula, Helsingin yliopisto Osastopäällikkö Juha Pulliainen, Etelä-Savon ELY-keskus Toimitusjohtaja Juho Ikonen, Platom Oy Yrittäjä Pepita Pylkkänen, Tertin Kartano Rehtori Heikki Saastamoinen, Mikkelin ammattikorkeakoulu Toimitusjohtaja Vesa Sorasahi, Miktech Oy Kansanedustaja Lenita Toivakka Toimitusjohtaja Jari Varjotie, Savosolar Oy Kansanedustaja Pauliina Viitamies Pääsihteeri Matti Malinen, Mikkelin yliopistokeskus, sihteeri Suunnittelija Ulla Jurvanen, Mikkelin yliopistokeskus, tekninen sihteeri

9 OHJAUSRYHMÄ Ohjausryhmä vastaa yliopistokeskuksen strategisesta johtamisesta ja tavoitteiden asettamisesta sekä päättää keskuksen toimintaperiaatteista. OHJAUSRYHMÄ Rehtori Thomas Wilhelmsson, Helsingin yliopiston, puheenjohtaja Vararehtori Hannu Seristö, Aalto-yliopisto Vararehtori Hannu Rantanen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kaupunginjohtaja Kimmo Mikander, Mikkelin kaupunki Maakuntajohtaja Matti Viialainen, Etelä-Savon maakuntaliitto Pääsihteeri Matti Malinen, Mikkelin yliopistokeskus, sihteeri Suunnittelija Ulla Jurvanen, Mikkelin yliopistokeskus, tekninen sihteeri

10 Ruralia luomu

11 Vuoden KOHOKOHTIA Luomuinstituutin perustaminen Päätös digitaalisten aineistojen käytettävyyden tutkimuksen käynnistämisestä LUT Savo Sustainable Technologies -yksikön muutto Turva- ja materiaalitekniikan keskukseen ja mittavat laitehankinnat Yhteistyöhankkeet, joihin on käytetty yliopistokeskuksen koordinaatiorahoitusta: Luomulla etumatkaa Etelä-Savolle HY Ruralia ja Aalto Pienyrityskeskus Elinkaariarviointi luomutuotannossa HY Ruralia ja LUT Savo Komposiittikonttien kaupallistaminen LUT Savo ja Aalto Pienyrityskeskus Etelä-Savon markkinointihanke 13 Etelä-Savon maakuntaliitto Mikkelin Tiedepäivä Tiedepäivää toteuttavat yliopistokeskus, ammattikorkeakoulu, MTT Mikkeli sekä Mikkelin lukio. International Mikkeli Day International Mikkeli Day:n toteutuksessa ovat mukana kaikki alueen toisen ja korkean asteen oppilaitokset. Kampusfestari Kevätkohaus MUC-Jazz VUOTTA VÄRITTIVÄT UUDISTUKSET JA UUSIEN TAVOIT- TEIDEN ASETTAMINEN.

12 YLIOPISTOKESKUKSEN RATKAISUT JA TOIMINTAMALLIT TÄHTÄÄVÄT ALUEEN KEHITTÄMISEEN.

13 YMPÄRISTÖ- TEKNO- LOGIA LUOMU JA MAA- SEUDUN UUDISTA- MINEN PK-YRITTÄ- JYYS JA LIIKE- TOIMINTA DIGI- TOINTI JA SÄHKÖINEN MUISTI YMPÄRISTÖteknologia LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Vihreän kemian laboratorion toinen toimintavuosi Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa oli tuloksekas. Laboratoriossa syntyi 24 kansainvälisesti referoitua tieteellistä julkaisua ja kaksi väitöskirjaa. Muutama uusi tutkimushanke sai rahoituksen Tekesiltä. Osa hankkeista jatkuu kesään 2014 tai vuoden 2014 loppuun saakka. Laboratoriolla on myös kaksi Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta: toinen tutkijatohtorihanke vuosille ja juuri rahoituksen saanut, uusi tutkimushanke, jossa tutkitaan ilmastonmuutoksen vaikutusta Himalajan alueen vesien laatuun vuosina Vihreän kemian laboratorio sai uusia yritysyhteistyökumppaneita vuonna, muun muassa Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n, Nordkalk Oy Ab:n, Ekokem-Palvelut Oy:n, Auramarine Oy:n, Yara Suomi Oy:n ja Outotec Oyj:n. Yritysten kanssa käynnistettiin tutkimusyhteistyötä Tekes-hankkeissa ja tilaustutkimushankkeissa (muun muassa diplomityöt). Laboratorio on aloittanut tutkimusyhteistyön myös uusien ulkomaisten yliopistojen kanssa. Yhteistyö sisältää muun muassa yhteisjulkaisuja ja tutkijavaihtoa. Bioenergian ryhmässä käynnistettiin Tekesin rahoittama TUTLI-hanke (Tutkimuksesta liiketoimintaa). Hankkeessa kehitetään ja jalostetaan konttilogistiikkaan liittyviä palveluita ja tuotteita ja valmistellaan niiden kaupallistamista. Hankkeessa edistetään konttilogistiikan kokonaispalveluun liittyvän liikeidean kehittymistä ja uusien kaupallisten palveluiden syntymistä. Vuoden 2014 puoliväliin kestävässä hankkeessa ovat mukana myös LUT Kouvola, LUT Tietotekniikka ja LUT TBRC sekä yrityskumppaneina Fibrocom, VR, Jyväskylän Energia, UPM, Pöyry, Metsäteho ja Etelä-Savon Energia. ASTRaL-laboratoriossa julkaistiin kahdeksan kansainvälisesti referoitua, tieteellistä julkaisua. Laboratorio ja sen tutkijat olivat aktiivisia kansainvälisissä konferensseissa ja tiedefoorumeilla. ASTRaLissa käynnistettiin nelivuotinen EU-puiteohjelmahanke, joka tukee innovatiivisen rullalta rullalle -periaatteen kehittämistä ALD-prosessissa. Hanke kasvattaa entisestään laboratorion kansainvälisten yhteistyöyliopistojen ja yritysten verkostoa. Laboratoriossa otettiin käyttöön maailman ensimmäinen, kaupallinen rullalta rullalle -periaatteella toimiva ALD-laite. Uuden pinnoituslaitteen myötä ASTRaL-laboratorio saavutti johtavan aseman globaalissa R2R ALD -tutkimuksessa. ASTRaL-labotarotio muutti vuonna Turvallisuus- ja materiaalitekniikan innovaatiokeskus TUMAan Mikkelissä. Koko LUT Savo Sustainable Technologies -yksikkö työskentelee nyt samoissa tiloissa.

14 YMPÄRISTÖ- TEKNO- LOGIA LUOMU JA MAA- SEUDUN UUDISTA- MINEN PK-YRITTÄ- JYYS JA LIIKE- TOIMINTA DIGI- TOINTI JA SÄHKÖINEN MUISTI LUOMU ja maaseudun uudistaminen HELSINGIN YLIOPISTON RURALIA-INSTITUUTTI Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen alueella keskeisiä teemoja olivat paikallinen kehittäminen Suomessa ja Venäjällä, kuntamuutos ja muutoskestävyys sekä vapaa-ajan asukkaiden paikallisten palveluympäristöjen muutoksen tutkimus. Lisäksi selvitettiin osuustoiminnallisia ratkaisuja ikääntyvän väestön hyvinvointipalveluihin. Ruralia-instituutti koordinoi valtakunnallisia, monitieteisiä opetusverkostoja: Rural Studies ja Coop Network Studies. Nämä perusopetuksen verkostot uudistuivat vuoden aikana: koordinaation integroinnin lisäksi myös sisältöjä uudistettiin. Erityisesti osuustoimintaopetuksessa lisättiin kansainvälisyyttä. Kansainvälistä liikkuvuutta edistettiin myös instituutin omalla Ruralia Visiting Scholars -ohjelmalla, joka toi kaksi ulkomaista tutkijaa Mikkeliin lyhyille tutkimusjaksoille. Ruralia-instituutin Mikkelin yksikössä tehtiin tutkimusta ja kehittämishankkeita liittyen luonnonvarojen käyttöön, elintarvikkeisiin, ruokaketjun kestävyyteen ja luomuun sekä yhteiskuntatieteelliseen maaseutu- ja aluetutkimukseen sekä osuustoimintaan. Toiminnan volyymi jatkoi kasvuaan vuonna. Yksikön työn kansallinen näkyvyys ja sen kansainväliset verkostot vahvistuivat. Hankkeiden määrä kasvoi vuoden aikana. Erityisesti elintarvikeketjun ja luonnonvaraalan hankkeissa tehtiin uusia avauksia elintarvikkeiden alkuperään, alkutuotannon laatujärjestelmiin ja tuoteturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Lähiruoan ja luomun kiinnostavuuden yleisen lisääntymisen myötä Ruralian osaamiselle oli kysyntää. Loppuvuonna Helsingin yliopisto ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus solmivat sopimuksen Luomuinstituutin perustamisesta. Mikkelin yksikkö koordinoi verkostomuotoista Luomuinstituuttia. LÄHIRUOAN JA LUOMUN KIINNOS- TAVUUDEN MYÖTÄ RURALIAN OSAAMISELLA OLI KYSYNTÄÄ.

15 YMPÄRISTÖ- TEKNO- LOGIA LUOMU JA MAA- SEUDUN UUDISTA- MINEN PK-YRITTÄ- JYYS JA LIIKE- TOIMINTA DIGI- TOINTI JA SÄHKÖINEN MUISTI PK-YRITTÄJYYS ja liiketoiminta AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN PIENYRITYSKESKUS JA INTERNATIONAL BUSINESS -KANDIDAATTIOHJELMA Yrittäjyyteen ja pk-yritysten kehittämiseen keskittyneen Pienyrityskeskuksen toiminta vahvistui alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Pienyrityskeskuksen toiminta jakaantuu koulutus- ja kehittämisohjelmiin, yrityshautomoja kiihdyttämötoimintaan sekä TKI -palveluihin. Keskuksen hallinto on keskitetty Mikkeliin, mikä mahdollistaa tiiviin yhteistyön Mikkelin yliopistokeskuksen ja sen muiden yksiköiden kanssa. Kansainvälisen toiminnan painopisteeksi on määritelty Itämeren alue, jossa Pienyrityskeskus on suurimpia yrittäjyystoimijoita. Pienyrityskeskuksen palveluksessa oli vuoden lopussa yli 70 henkeä ja vuoden toimintabudjetti oli 7,6 miljoonaa euroa. Vuoden aikana kasvoi erityisesti Euroopan Unionin rahoittamien kehittämisohjelmien (ESR ja Interreg) määrä. Koulutus- ja kehitysohjelmiin osallistui vuoden aikana noin henkilöä. Ohjelmia toteutettiin noin 200. Määrät olivat edellisvuoden tasolla. Vuoden aikana suunnattiin koulutus- ja kehitysohjelmia, erityisesti yrittäjyysohjelmia, yhä useammille kohderyhmille. Luovien alojen yrittäjyyskoulutusta lisättiin, yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen, senioriyrittäjyyteen ja luomuyrittäjyyteen liittyviä ohjelmia käynnistettiin. Itämeren alueen yhteistyöohjelmia kasvatettiin virolaisten, latvialaisten, liettualaisten ja venäläisten yhteistyöyliopistojen kanssa. Suurimman osallistujaryhmän muodostivat oman yrityksen perustamista suunnittelevat henkilöt. Pienyrityskeskuksen yrityshautomotoiminta, Aalto Start Up Center, on Euroopan suurimpia yrityshautomoita yritysmäärällä mitaten. Hautomoon hakeutui enemmän yrityksiä kuin se voi resurssiensa puitteissa ottaa vastaan. Vuonna tuettiin 80 vahvasti kasvuhakuisen yrittäjän kehitystä monipuolisilla liiketoimintapalveluilla. Hautomoritykset ovat aktiivisesti mukana opetukseen ja tutkimukseen liittyvissä kehitysohjelmissa. Vuoden aikana käynnistettiin myös useita kansainvälisiä ns. soft landing -ohjelmia eurooppalaisten yrityshautomoiden kanssa. Aalto Start Up Centerin päätoimipaikka on Helsingissä, mutta se on kiinteästi mukana yrittäjyyspalvelujen kehittämisessä myös Mikkelin alueella, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti erityisesti Itämeren alueella. KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN PAINOPISTEENÄ ON ITAMEREN ALUE.

16

17 YMPÄRISTÖ- TEKNO- LOGIA LUOMU JA MAA- SEUDUN UUDISTA- MINEN PK-YRITTÄ- JYYS JA LIIKE- TOIMINTA DIGI- TOINTI JA SÄHKÖINEN MUISTI International Business -kandidaattiohjelmaan kuuluu opiskelijoille pakollinen, lukukauden mittainen ulkomaanvaihtojakso. Vuonna ohjelmalla oli 59 vaihtoyliopistoa. Vuonna vaihtoon lähti 54 opiskelijaa ja Mikkelin kampukselle saapui 68 ulkomaalaista vaihto-opiskelijaa. Ohjelman kansainvälisyyttä lisäsivät vierailevat professorit, joita saapui vuonna aiempien vuosien tapaan useista yliopistoista ympäri maailmaa, muun muassa USA:sta, Japanista, Australiasta, Irlannista, Iso-Britanniasta, Belgiasta, Kreikasta, Espanjasta ja Ranskasta. Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa korostuvat vaikuttavuusarvioinnit ja pitkäjänteinen yrittäjyyden ja yrittäjyyspalveluiden tutkimus. Vuoden aikana kaksi Pienyrityskeskuksen asiantuntijaa väitteli tohtoriksi. Erityisinä painopisteinä korostuivat yhteiskunnallinen yrittäjyys ja kasvuyrittäjyys. Yrittäjyyskasvatuksen ohjelmien kansallisen vaikuttavuuden vertailua tehtiin aktiivisesti laajan yhteistyöverkoston puitteissa. Pienyrityskeskuksen vastuulla olevien professuurien tutkimusryhmät hakivat ja toteuttivat aktiivisesti oman alansa tutkimushankkeita TEKESIN, ministeriöiden ja EUrahoituksella. International Business -kandidaattiohjelmaan (Bachelor s Degree Program in International Business, BScBA) valittiin opiskelemaan 93 uutta tutkinto-opiskelijaa. Hakijoita englanninkieliseen ohjelmaan oli yhteensä 920. Vuoden aikana valmistui 66 kauppatieteiden kandidaattia. Paikallista yritysyhteistyötä ja vaikuttavuutta edistettiin tekemällä projektitöitä yrityksille ja muille organisaatioille 26 kurssilla, vierailuluennoilla ja yritysvierailuilla. Opiskelijat tekivät esimerkiksi liiketoiminnan kehittämisprojektit OR-Groupille ja Ekin muoville, asiakastyytyväisyystutkimukset Café Stellalle ja Carlssonille, markkinointivideot Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskukselle ja konsultointiprojektit Ollinmäen viinitilalle ja Mr. Herrain Kuntoklubille. Yritysvierailulla opiskelijat kävivät Misawa Homesilla, St. Michel Printillä, Helprintillä ja OpaMuurikalla. Vieraspuhujia oli 17. PAINOPISTEALOINA KOROSTUIVAT YHTEISKUNNALLINEN YRITTÄJYYS JA KASVUYRITTÄJYYS.

18 YMPÄRISTÖ- TEKNO- LOGIA LUOMU JA MAA- SEUDUN UUDISTA- MINEN PK-YRITTÄ- JYYS JA LIIKE- TOIMINTA DIGI- TOINTI JA SÄHKÖINEN MUISTI DIGITOINTI ja sähköinen muisti HELSINGIN YLIOPISTON KANSALLISKIRJASTON DIGITOINTI- JA KONSER- VOINTIKESKUS Digitointi- ja säilytystoiminnan painopisteet vuonna olivat laajojen digitoitujen korpusten tuottamisessa, sanomalehtiprosessin uudistamisessa, sanomalehtien säilyttämisessä mikrokuvaamalla ja säilytyksen näkyvyyden parantamisessa. Kehittämisprojektit, kuten digitaalisten aineistojen tutkimuksen professuuri, tukevat digitointi- ja säilytystoimintaa. Vuonna julkaistun digitoidun aineiston määrä lisääntyi yli sivua. Kansainvälisen kirjastojen järjestön IFLAn vuosikokouksen yhteydessä Mikkelissä järjestettiin The Electronic Re-evolution News Media in the Digital Age -esikonferenssi yhteistyössä Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskuksen, Digitalmikkelin ja Mikkelin yliopistokeskuksen kanssa. Tärkeimmät hankkeet EPHEMERA (Euroopan sosiaalirahasto, Vipuvoimaa EU:lta) COMELLUS (Euroopan sosiaalirahasto, Vipuvoimaa EU:lta) Hankkeessa kehitetään sanomalehtien sähköistä luovutus- ja vastaanottojärjestelmää ja luodaan uusi digitaalinen käsittelyprosessi sanomalehtiaineistolle. KUVATALKOOT (Euroopan sosiaalirahasto, Vipuvoimaa EU:lta) Sanomalehtiartikkelien yhteisöllisen merkitsemisen, jakamisen ja käytön mahdollistava järjestelmä integroidaan Historialliseen sanomalehtikirjastoon, (http://digi.kansalliskirjasto.fi). Se ohjaa käyttäjää merkitsemään artikkeleita ja tekemään niistä käyttäjän kannalta mielekkäitä kokonaisuuksia. Käyttäjän lisäämän metatiedon avulla artikkeleita on helpompi löytää. Digitaalisten aineistojen tutkimuksen professuuri perustettiin määräaikaiseksi ajalle Professuuri sijoitetaan Helsingin yliopiston humanistiseen tiedekuntaan, nykykielten laitokseen. Professori työskentelee puolet ajasta Mikkelissä. Professuurin perustaminen luo uusia mahdollisuuksia kehittää digitoidun aineiston käytettävyyttä. Tavoitteena on luoda edellytykset maailmanluokassakin merkittävälle tutkimukselle. Projektin tuloksena luotiin toimiva ja testattu pienpainatteiden digitointituotannon prosessi.

19 YMPÄRISTÖ- TEKNO- LOGIA LUOMU JA MAA- SEUDUN UUDISTA- MINEN PK-YRITTÄ- JYYS JA LIIKE- TOIMINTA DIGI- TOINTI JA SÄHKÖINEN MUISTI VIESTINTÄ, kirjasto ja tapahtumat VIESTINTÄ KIRJASTOPALVELUT Mikkelin yliopistokeskuksen kirjasto on kaikille avoin tieteellinen kirjasto. Se muodostuu kahdesta osasta: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin Business Campus -kokoelmasta ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin kokoelmasta. Yliopistokeskuksen ja Mikkelin ammattikorkeakoulun kirjastoyhteistyön kautta käytettävissä on yli nimekkeen suuruinen kirjasto. Viestinnän osalta koordinaatioyksikkö on mukana miltei kaikessa alueellisessa viestinnässä ja yliopistokeskuksen toiminnot olivatkin hyvin esillä paikallisessa ja muutaman kerran myös kansallisessa mediassa. Yliopistokeskus julkaisee MUCinoita-verkkotiedotetta neljä kertaa vuodessa ja Yliopistokeskus-lehteä kerran vuodessa. Yliopistokeskuksen verkkosivut palvelevat osoitteessa Yliopistokeskus on myös Facebookissa, com/mikkelinyliopistokeskus ASIAKASPÄÄTTEDIEN KAUTTA KÄYTETTÄVISSÄ ON YLI NIMEKKEEN KIRJASTO.

20 YLIOPISTOKESKUS OLI HYVIN ESILLÄ PAIKALLISESSA JA KANSALLISESSAKIN MEDIASSA.

21 TAPAHTUMAT Studia Generalia Arto Luukkanen: Medvedev ja Venäjän nykyinen poliittinen murros Nosto 2.2. International Mikkeli Day Studia Generalia Tomi Huttunen ja Stanislav Savitski: Sanan- ja ilmaisunvapaus ja nykykulttuuri Mikkelin Tiedepäivä Kevätkohaus MUC Jazz Studia Generalia Matti Sikanen: Muistatko vanhaa Mikkeliä 3.5. Väitös 4.5. Anshy Oonnittan Plamthottathil LUT Savo Sustech Kotiseutumarkkinat IFLA (International Federation of Library Associationsin) esikonferenssi Malesian suurlähettilään vierailu Studia Generalia Reijo Kupiainen: Lapset ja nuoret verkossa Studia Generalia Jutta Julkunen: Venäläinen Mikkeli Väitös Mikko Vepsäläinen, LUT Savo Sustech Hyvinvointialan workshop Venäläinen elokuva ja Studia Generalia Sanna-Riikka Knuuttila: Karjala tänään Suomensukuiset kansat ja kielet Karjalan tasavallassa Studia Generalia Iiro Jussila: Osuustoiminta HENKILÖSTÖ- TAPAHTUMAT English club koko kevätkauden (yhteensä 6 kertaa) IT-koulutusta koko kevätkauden (yhteensä 7 kertaa, järjestäjä Pienyrityskeskus) MUC-MAMK yhteistyölounas ja Saksan keskustelukerho Flooran päivän kahvitilaisuus NiceRun -naisten juoksutapahtuma 6.6. Henkilöstön kesätapahtuma: Mannerheimin saappaanjäljillä Mikkelissä 13.6., klo Tutkija-aamubrunssi Ja Tilastollinen ohjelmistokurssi syyskuussa (järjestäjä Mikkelin kesäyliopisto) Tiedonhankintakoulutus ti klo ja ti klo (järjestäjä Mikkelin kaupunginkirjasto) Tyhy Tarkkuusammuntaa Yhteisillä pelisäännöillä kohti työn iloa (järjestäjä Mikkelin kesäyliopisto) Ensiavun peruskurssi (järjestäjä Marskin lääkärikeskus) Joulumyyjäiset Pikkujoulut

22 GRAAFEJA MIKKELIN YLIOPISTO- KESKUKSEN HENKILÖSTÖ Päätoimiset (193) KORKEAKOULU- TUTKINNOT Aalto/BScBA Kansalliskirjasto, Digitointi- ja konservointikeskus LUT Savo Sustainable Technologies Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet Jatkotutkinnon suorittaneet Henkilökunnasta jatko-opiskelijoita Aalto/Pienyrityskeskus Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti Mikkelin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö MUC KOKONAISRAHOITUS HY, Ruraliainstituutti Kansalliskirjasto, DIMIKO Aalto-yliopisto, Pienyrityskeskus Aalto-yliopisto, BScBa-ohjelma LUT Savo Sustech HY, Koordinaatioyksikkö Yliopistot (yliopiston rahoitus, OKM:n hankerahoitus) Muu valtion rahoitus Tekes, Suomen Kunnat (hankkeiden kuntaraha, kuntien avustukset) EU- rahoitus Yritykset (hankkeiden yritysrahoitus, maksutulot Muut (esim. rahastot, siirtyvät erät) Akatemia yrityksiltä) Muut ministeriöt Kv. rahoituspuiteohjelmarahoitus, EU-koulutusohjelmat Kansallinen Rahoitus, rakennerahastorahoitus Yhteensä Yhteensä

23 TUTKINTOON JOHTAVA OPETUS Hakijat/ otetut Opiskelijoita yhteensä Suoritetut opintopisteet Suoritetut Tutkinnot Aalto-yliopisto, BScBa-ohjelma 920/ Muu tutkinto-opetus (itse toteutettu) Opiskelijoita yhteensä*) Suoritetut opintopisteet Kurssien lukumäärä HY/Rural Studies -opinnot HY/Co-op Studies -opinnot Yhteensä Muu tutkinto-opetus (yliopistoverkosto yhteistyönä toteutettu)** Opiskelijoita yhteensä Suoritetut opintopisteet Kurssien lukumäärä Opetus- Tunnit HY/Rural Studies -opinnot verkkokursseja Yhteensä **) muiden yliopistojen opetusvastuulla olevat kurssit (Ruralia osallistuu niiden järjestämiseen koordinoimalla verkko-opetusta) näitä opiskelijoita ei ole laskettu mukaan aikaisemminkaan TÄYDENNYSKOULUTUS HY/Ruralia-instituutti Aalto-yliopisto/Pienyrityskeskus Yhteensä Koulutusten lukumäärä Osallistujia yhteensä

24 MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS HELSINGIN YLIOPISTO Ruralia-instituutti Lönnrotinkatu 7, Mikkeli Puh (0) HELSINGIN YLIOPISTO Kansalliskirjasto Digitointi- ja konservointikeskus Saimaankatu 6, Mikkeli Puh (0) kirjastoala/dimiko.html AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU Pienyrityskeskus Lönnrotinkatu 7, Mikkeli Puh (0) pienyrityskeskus.aalto.fi/fi/ AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU International business -kandidaattiohjelma (BScBA-ohjelma) Lönnrotinkatu 5, Mikkeli Puh (0) LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT Savo Sustainable Technologies Sammonkatu 12, Mikkeli Puh (0) MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSEN KOORDINAATIOYKSIKKÖ Lönnrotinkatu 7, Mikkeli Puh (0) tai +358 (0) MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS MIKKELI UNIVERSITY CONSORTIUM

VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET

VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Mikkeli University Consortium www.muc.fi VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Ulla Jurvanen, koordinaatioyksikkö SihteeriFoorumi 2010 2.6.2010 Mikkeli University Consortium www.muc.fi 1 Yliopistokeskukset

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskus

Mikkelin yliopistokeskus Mikkelin yliopistokeskus TOIMINTAKERTOMUS Sisältö Pääsihteerin katsaus Vuoden kohokohtia 4 Graafeja 6 8 MUC 9 Yhteystiedot 2 2 Pääsihteerin katsaus Yt, yt ja yt. Siinä loppuvuoden kolme näkyvintä asiaa.

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS

MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS Esittely 2015 SUOMEN YLIOPISTOKESKUKSET Suomessa on 14 yliopistoa Yliopistokeskuksia 6 alueilla joilla ei ole omaa yliopistoa mutta usean yliopiston toimintaa: Kajaani Kokkola

Lisätiedot

SISÄLTÖ. MUC 2008 Toimintakertomus I 2

SISÄLTÖ. MUC 2008 Toimintakertomus I 2 MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2008 SISÄLTÖ Mikkelin yliopistokeskuksen johtoryhmän puheenjohtajan katsaus 3 Mikkelin yliopistokeskus 4 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 6 Maaseutu ja bioenergian

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tällä sopimuksella Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Matkailualan tutkin1us- ja koulutusinstituutti sopivat instituutin tavoitteista,

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella 2014-2020 Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 8.9.2014 Visio ja strategiset painopisteet Kaakkois-Suomi tuottaa

Lisätiedot

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla Rehtori Tapio Varmola Taustaksi Millainen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa? Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 OPETUSMINISTERIÖ 6.9.2000 LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 TAVOITTEET Yliopistojen yhteiset tavoitteet Yliopistojen tehtävät on asetettu

Lisätiedot

Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet

Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet Taustaa Aviisi-projekti Aviisin avaamat uudet mahdollisuudet Ajatuksia jatkoon Vs. johtaja Pirjo Karppinen, Kansalliskirjasto, digitointi-ja konservointikeskus 22.11.2016

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ 2010-2013 Jyväskylä 27.1.2011 Helena Kasurinen Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä?

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä? 1 Opetusministeri Sari Sarkomaa Historiallisen sanomalehtikirjaston esittelytilaisuus Kansalliskirjastossa (juhlapuhe ja Historiallisen Sanomalehtikirjaston avaus) Aika: 20.11.2007. Tilaisuus alkaa klo

Lisätiedot

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Professori Ilkka Virtanen Yliopistokeskusten arviointiryhmän jäsen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen lukuvuoden 2009-2010 avajaiset 17.9.2009 Yliopistokeskusten

Lisätiedot

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Opetustoimen henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen menestystekijät -seminaari Helsinki Congress Paasitorni 10. 11.5 2012 Mari Räkköläinen Opetusneuvos,

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Aallosta kestävän kehityksen osaajia

Aallosta kestävän kehityksen osaajia Aallosta kestävän kehityksen osaajia LUMA-toimintaa yläkouluille ja lukioille RCE Espoon Unelman päivän seminaari Tiistaina 2.12.2014 @ Espoon valtuustotalo Meri Löyttyniemi, Aalto kampuspalvelut, kestävän

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 4. METSÄENERGIAFOORUMI Eväitä energiseen tulevaisuuteen 23.11.2010 Katse tulevaan, Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyö metsäbioenergiassa.

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

Opetusministeriön asetus

Opetusministeriön asetus Opetusministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä Annettu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2009 Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 24 päivänä heinäkuuta 2009 annetun

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009

MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009 Jyväskylän yliopisto MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009 Hallituksen tehtävänä on yliopistolain (645/97) 11 :n mukaan päättää määrärahojen jakamisen suuntaviivoista. Määrärahoja kohdennettaessa

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Osaaminen työllistää

Osaaminen työllistää Osaaminen työllistää Kuopion seudulla on yhteensä yli 50 000 työpaikkaa. Savilahden ympäristössä on työpaikkoja seuraavasti: KYS: 4200 Teknian yritysryväs 2300 Kuopion yliopisto 1700 Sektoritutkimuslaitokset

Lisätiedot

strategisen muutoksen tukena

strategisen muutoksen tukena Ammatillinen opettajakorkeakoulu strategisen muutoksen tukena Seija Mahlamäki-Kultanen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Johtaja, dosentti (TaY) Miten? Tutkimalla ja hankkimalla uutta tietoa Ennakoimalla

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Heikki Mannila 12.8.2015 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2015 900? Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö 270+55 Suomen Akatemia 1900 50 Yliopistot

Lisätiedot

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot Sari Löytökorpi, pääsihteeri Sektoritutkimus yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnallisia palveluja tukevaa tutkimustoimintaa palvelee poliittisessa päätöksenteossa

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Etelä-Savossa Rahoituslähteet: TEM: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Torsti Hyyryläinen & Vesa Rouhiainen & Eeva Uusitalo Rural Studies -yliopistoverkoston 10-vuotisjuhlaseminaari Helsingin yliopiston Runeberg-sali

Lisätiedot

Kauppatieteiden tulevaisuus periferiassa. Ilkka Virtanen Ylioppilaskuntien periferiatapaaminen Vaasassa

Kauppatieteiden tulevaisuus periferiassa. Ilkka Virtanen Ylioppilaskuntien periferiatapaaminen Vaasassa Kauppatieteiden tulevaisuus periferiassa Ilkka Virtanen Ylioppilaskuntien periferiatapaaminen Vaasassa Seminaarialustus Yliopistolaki, 4 Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä

Lisätiedot

Sanomalehtien Liiton keskustelutilaisuus Digiarkistoista liiketoimintaa. Taustaa. Mitä Kansalliskirjasto voi tarjota sanomalehdille?

Sanomalehtien Liiton keskustelutilaisuus Digiarkistoista liiketoimintaa. Taustaa. Mitä Kansalliskirjasto voi tarjota sanomalehdille? Sanomalehtien Liiton keskustelutilaisuus Digiarkistoista liiketoimintaa Taustaa Mitä Kansalliskirjasto voi tarjota sanomalehdille? Vs. johtaja Pirjo Karppinen, Kansalliskirjasto, digitointi-ja konservointikeskus

Lisätiedot

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 2.9.2016 ERM ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

Oppisopimus korkea-asteen koulutukseen Etelä-Savossa

Oppisopimus korkea-asteen koulutukseen Etelä-Savossa Ruralia-instituutti Oppisopimus korkea-asteen koulutukseen Etelä-Savossa alueellinen selvitys elinkeinoelämän valmiuksista korkea-asteen oppisopimuskoulutukseen Hannu Helama Sirkku Piispanen Raportteja

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen

Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen 21.11.2011 Johtaja Anita Lehikoinen, rahoitusmallityöryhmän pj. Yliopistojen rahoitusmallin

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 KYSYMYKSIÄ mikä on ollut yliopistojen pitkän aikavälin vaikutushistoria Suomessa?

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Digitalmikkeli-klusterin strategia Hyväksytty Digitalmikkeli-klusterin ohjausryhmässä

Digitalmikkeli-klusterin strategia Hyväksytty Digitalmikkeli-klusterin ohjausryhmässä Digitalmikkeli-klusterin strategia 2014-2020 Hyväksytty Digitalmikkeli-klusterin ohjausryhmässä 18.2.2014 Sisältö 1. Visio 2020 ja missio 2. Digitalmikkeli-klusteri 3. Toimintalinjat 4. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset maaseudun sosiaali-ja terveyspalvelujen mahdollisuutena Suomessa

Yhteiskunnalliset yritykset maaseudun sosiaali-ja terveyspalvelujen mahdollisuutena Suomessa Yhteiskunnalliset yritykset maaseudun sosiaali-ja terveyspalvelujen mahdollisuutena Suomessa KAMPA seminaarikokkola 5.10.2010 Ritva Pihlaja projektipäällikkö, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaisjärjestöteemaryhmä

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

MIKKELI. #kehtaakehuamikkeli. Lokakuu 2016

MIKKELI. #kehtaakehuamikkeli. Lokakuu 2016 MIKKELI #kehtaakehuamikkeli Lokakuu 2016 Mikkeli on vetovoimainen vapaa-ajanviettokeskus Mikkeli on Itä-Suomen kasvukeskus, jossa uudistuva kaupunkikeskusta, vireä maaseutu elinvoimaisine taajamineen,

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Suomen korkeakoulujen kestävän kehityksen foorumi: kestävän kehityksen edistäminen korkeakoulujen toiminnassa Tampere 6.4.2016 Riina Vuorento Ohjauksen muodot

Lisätiedot

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Olavi Mertanen, Tuija Laurén Johdannoksi Globaalia liiketoimintaa; johtavia maita USA, Iso-Britannia, Australia ja Uusi-Seelanti (valmiiksi englanninkieliset

Lisätiedot

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Mitä teemme Vapaaehtoislähtöinen Pro-toiminta Asiakaslähtöiset palvelut Vaikuttaa Organi- saatio Vaikutusjohtaminen Organi- saatio = Yhteiskunnallinen ongelma

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYTTÄ EDISTÄVIEN TOIMENPITEIDEN LOPPURAPORTTI LUOVUTETTU REHTORI MATTI MANNISELLE VALMISTELURYHMÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

KANSAINVÄLISYYTTÄ EDISTÄVIEN TOIMENPITEIDEN LOPPURAPORTTI LUOVUTETTU REHTORI MATTI MANNISELLE VALMISTELURYHMÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KANSAINVÄLISYYTTÄ EDISTÄVIEN TOIMENPITEIDEN VALMISTELURYHMÄ LOPPURAPORTTI LUOVUTETTU REHTORI MATTI MANNISELLE 16.1.2017 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SISÄLLYS Johdanto... 1 1 Valmisteluryhmän toiminta... 2 1.1

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Työsuunnitelma: Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus -jatkotoimet (YVVj)

Työsuunnitelma: Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus -jatkotoimet (YVVj) Työsuunnitelma: Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus -jatkotoimet (YVVj) Suomen yliopistot UNIFI ry Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry 1 1. Johdanto Suomen yliopistot

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Maanpuolustuskorkeakoulu Suomen ryhdikkäin yliopisto

Maanpuolustuskorkeakoulu Suomen ryhdikkäin yliopisto Maanpuolustuskorkeakoulu Suomen ryhdikkäin yliopisto Maanpuolustuskorkeakoulun asema PLM Valtioneuvosto OKM Puolustusvoimain komentaja PE Maavoimat Merivoimat Ilmavoimat MPKK Yliopistot MPKK:n tehtävät

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa 2 3 Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatusstrategiasta yrittäjyyden ekosysteemiksi http://www.yes-keskus.fi/wpcontent/uploads/2012/09/cursor_yritt_kasv_web_0312.pdf 4 Visio

Lisätiedot

Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä. Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere 12.5.

Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä. Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere 12.5. Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere Mikä Diakonia-ammattikorkeakoulu? Osa eurooppalaisten diakonia-alan korkeakoulujen

Lisätiedot

Merikusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit Meri-Erko

Merikusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit Meri-Erko Merikusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit Meri-Erko NaviGate Tiedekahvila 18.05.2016 Meriklusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit (Meri-Erko) 1.3.2016-30.09.2018 Hankkeessa

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Science with Arctic attitude

Science with Arctic attitude 1 Science with Arctic attitude Oulun yliopiston strategia 2016 2020 Strategian julkistus 4.2.2016 2 Tuotamme uutta tietoa kestävämmän, terveemmän älykkäämmän ja humaanimman maailman rakentamiseksi Globaaleja

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään yliopistolain 49 :n 6 momentin nojalla: 1 Koulutuksen

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA TURUN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen Yhdessä enemmän innovatiivisuutta uudella konserniajattelulla 14.12.2011 Harri Skog Kansliapäällikkö Uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Digitalisaatio, tutkimus ja sen rahoitus

Digitalisaatio, tutkimus ja sen rahoitus Digitalisaatio, tutkimus ja sen rahoitus 18.5.2016 AMK-päivät AMK goes Digi Johtaja Riitta Maijala 1 Musiikkituottajien jäsenyhtiöiden äänitteiden euromääräinen tukkumyynti Suomessa* * http://www.ifpi.fi/tilastot/

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

CASR tänään ja 5 vuoden päästä. Prof. Jouko Härkki & Dos. Timo Fabritius Terästutkimuskeskus Prosessimetallurgian laboratorio

CASR tänään ja 5 vuoden päästä. Prof. Jouko Härkki & Dos. Timo Fabritius Terästutkimuskeskus Prosessimetallurgian laboratorio 1 CASR tänään ja 5 vuoden päästä Prof. Jouko Härkki & Dos. Timo Fabritius Terästutkimuskeskus Prosessimetallurgian laboratorio 2 Sisältö Terästutkimuskeskuksen lyhyt historia Terästutkimuskeskus tänään

Lisätiedot

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Vesiyritykset nousuun Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava markkina, jolla tarve uusien teknologioiden

Lisätiedot

Akatemian rahoitusinstrumentit

Akatemian rahoitusinstrumentit Akatemian rahoitusinstrumentit Ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas, 10.6.2010 1 14.6.2010 Suomen Akatemian tehtävät Edistää tieteellistä tutkimusta ja sen hyödyntämistä Kehittää kansainvälistä tieteellistä

Lisätiedot

Tulossopimus Tavoite Yliopisto Ammattikorkeakoulu Tohtorit 2 - Ylemmät tutkinnot 20 5 Alemmat tutkinnot

Tulossopimus Tavoite Yliopisto Ammattikorkeakoulu Tohtorit 2 - Ylemmät tutkinnot 20 5 Alemmat tutkinnot Tulossopimus 01 Tällä sopimuksella Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto ja Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI) sopivat toiminnan tavoitteista, kehittämistoimenpiteistä ja resursseista.

Lisätiedot

Mikkelin Puhelinosuuskunta MPY:n nimeämistoimikunnan esitys. Risto Rouhiainen, puheenjohtaja 19.5.2016

Mikkelin Puhelinosuuskunta MPY:n nimeämistoimikunnan esitys. Risto Rouhiainen, puheenjohtaja 19.5.2016 Mikkelin Puhelinosuuskunta MPY:n nimeämistoimikunnan esitys Risto Rouhiainen, puheenjohtaja 19.5.2016 Nimeämistoimikunnan tehtävä Mikkelin Puhelinosuuskunta MPY:n (myöhemmin MPY) nimeämistoimikunnan tehtävät:

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell,

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell, EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma Carola Gunell, 22.5.2014 Paljon muutoksia 2014-2020 kaudella! Ohjelma-alue koostuu kahdesta alueelta: IP-alue ELSA-alue Päätöksenteko

Lisätiedot

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku 8.-9.12.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Evolution of the earth s economic center of gravity 2 Lähde: OECD,

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Lokakuu 216 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari 15.9.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Mitä arvioinnin jälkeen? Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa tämän vuoden

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus. VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT , Helsinki, Messukeskus. Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Tilaisuuden avaus. VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT , Helsinki, Messukeskus. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tilaisuuden avaus VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 7.12.2015, Helsinki, Messukeskus Pääjohtaja Aulis Pitkälä Digitaalisen oppimisen ja pedagogiikan nykytila - vahvuuksia ja kehittämiskohteita

Lisätiedot

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin OKM/209/523/2016 AIESOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN RAHOITTAMASSA HANKKEESSA Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin 1 OSAPUOLET Tämä

Lisätiedot