Muuttuva ympäristö muuttuva johtajuus. Kirsi Kostia, TSE exe Library Top Management Forum Turku

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muuttuva ympäristö muuttuva johtajuus. Kirsi Kostia, TSE exe Library Top Management Forum 19.5.2011 Turku"

Transkriptio

1 Muuttuva ympäristö muuttuva johtajuus Kirsi Kostia, TSE exe Library Top Management Forum Turku

2 Onnea 90-vuotiaalle Turun yliopiston kirjastolle!

3 TSE exe: Johtamiskoulutusta Tukkk:ssa jo lähes 30 vuotta! Tukkk:n johtamiskoulutus alkoi vuonna 1982 paikallisten liikemiesten aloitteesta: ensimmäinen JOKO-ohjelma käynnistyi JOKO edelleen tarjonnassa itsenäisenä ohjelmana ja emba:n aloitusmoduulina. Executive MBA käynnistyi 1995, kun JOKO:n rinnalle oli kasvanut muita ohjelmia ja nämä yhdistettiin kokonaisuudeksi. emba:lle KKA:n ensimmäinen akkreditointi vuonna 1999 emba:lle EFMD:n (European Foundation for Management Development) arvostettu kansainvälinen EPAS-akkreditointi 2009 emba on TSE exe:n lippulaiva, mutta koko ajan ohella on tehty myös yrityskohtaisia, räätälöityjä ohjelmia.

4 Johtamiskoulutus executive education (and development) Luonteva osa kansainvälisiä businesskouluja, esim. Harvardissa toiminut jo 70 vuotta Joissakin yliopistoissa hyvinkin merkittävä osa toimintaa ja merkittävä rahoituksen lähde Toteuttaa life long learning ajatusta ja on tänä päivänä osa yliopistojen tarjontapalettia muiden ohjelmien rinnalla Linkkiytyy vahvasti alumnitoimintaan, yritysyhteistyöhön, varainhankintaan ym.

5 TSE exen missio Akateemisen tutkimustiedon ja osaamisen jalostaminen yrityksiä hyödyttävään muotoon Eli ponnistamme vahvasti akateemisuudesta Edellyttää myös tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa, jotta tunnemme heidän tarpeensa Parhaimmillaan aitoa vuorovaikutusta, jossa molemmat osapuolet voittavat; yritykset hyötyvät tutkimuksesta ja tutkijat saavat uusia tutkimuskohteita ja -kontakteja ja palautetta tutkimuksen relevanttiudesta

6 Kirjastolla on tärkeä rooli myös johtamiskoulutuksessa! Oleellisen ja luotettavan informaation haku informaation tulvasta on yksi liikkeenjohdon keskeisiä haasteita tänä päivänä Jo olemassa olevan yritystiedon löytäminen ja hyödyntäminen Sähköiset kanavat ja niiden käyttäminen perinteisten sijaan/ohella Informaatikon palvelut ja koulutus Tukee tutkielmatyöskentelyä Erilainen asiakaskunta esim. verrattuna tutkijoihin ja nuoriin opiskelijoihin! Kirjasto yhteistyökumppanina mukana kaikissa TSE exe:n ohjelmissa!!

7 Yliopiston ulkokehällä tapahtuu Innovaatiotoi minta Kirjastoala Johtamiskoulu tus Yliopistokirjasto?? Elinikäinen oppiminen

8 Johtaminen yliopistoissa on muuttumassa Tutkimuskeskeisyydestä moninaiseen akateemiseen toimintaan Asiakaskeskeisemmäksi: opiskelijat ja muut sidosryhmät entistä tärkeämpiä Ihmiset muuttuvat, uudet sukupolvet Maailma muuttuu kaiken kaikkiaan (teknologia, tarpeet, käsitykset) Kansainvälisyys keskiössä, mitä se tarkoittaa? Johtamisen professio akateemisten tehtävien rinnalle tai sijaan törmääkö se asiantuntijapohjaisuuteen? Johtamisosaaminen ja -ansiot pitää tunnustaa ja vastaavasti niiden puuttuminen täytyy johtaa toimenpiteisiin Liiketoimintaosaaminen tulee keskeisemmäksi, lähestytään yritysmaailmaa. Yliopisto ei ole mikään erityinen organisaatio, vaan siinä on paljon yleisiä piirteitä myös johtamisen kannalta!!!

9 Johtamisen kolme keskeistä aluetta

10 Johtamisessa korostuu nyt Muutoksen johtaminen (1) Esimiestyölle uusia haasteita (2) Palvelu- ja asiakasorientaation johtaminen (3) Johtaminen on johtamista, tilanteet ja ihmiset ovat erilaisia Johtaminen on universaalia

11 Muutoksen johtaminen (1) Strategiasta se lähtee; strategia viitoittaa tien muutokselle Muutosjohtaminen on iso möykky, joka pitää pilkkoa pienemmiksi kokonaisuuksiksi Jatkuva muutos on haaste, jonka alle helposti uupuu Kehitysprojektit ovat yksi tapa viedä muutosta eteenpäin inhimillisissä paloissa! Johtamiselle ja esimiestyölle on raivattava aikaa, se voi tuntua hankalalta, mutta se kantaa kyllä hedelmää

12 VISIO Mikä on toisin onnistuessamme? Missä onnistuttava? Mitkä ovat ne str. tavoitteet, jotka tulee saavuttaa, jotta onnistumme? Mitä toimenpiteitä? Millä toimenpiteillä tavoite saavutetaan? Yksittäiset tehtävät? Millä avainprojekteilla strategia toteutetaan? Avainmittarit? Mitkä mittarit Kertovat, onko tavoitteet saavutettu? Toimintaamme ohjaavat arvot 12

13 Kehitysprojektit Kehitysprojektit ovat tapa viedä strategiaa konkreettisesti eteenpäin Projektit alkavat ja päättyvät Projekteja on inhimillinen lukumäärä Projekteilla on oma projektiryhmä, joka valmistelee asioita, joita sitten keskustellaan tarvittaessa isommalla porukalla Mitkä ovat ne keskeisimmät asiat, joita esim. tänä vuonna pitää viedä eteenpäin? Saadaan konkreettisia tuloksia ja myös onnistumisia! Projekteissa myös hiljaisemmat ihmiset pääsevät näyttämään kykynsä Seuraavana vuonna uudet kehitysprojektit ei väsytä saman asian jatkuvaan kehittämiseen

14 Mitä muutosjohtaminen vaatii? Liiketoimintaosaamisen kehittämistä (talousasiat hallintaan, HR-asiat, juridiikka, strategia, toiminnan kehittäminen viestintä mm.), koska nämä vievät ainakin tällä hetkellä ison osan työstä Strategiatyötä, olennaisten asioiden löytäminen Ennakoimista ja ympäristön seurantaa (business intelligence) Ihmisten mukaan ottamista kukaan ei tee yksin muutosta Yliopistomaailmassa johtamista ei hallinnointia

15 Johtaminen ja esimiestyö (2) Kuinka saadaan ihmiset innostumaan ja motivoitumaan työstä? Esim. työnkierto voi antaa uutta potkua, mutta sitä ei paljon käytetä Muutokseen totuttaminen (vrt. Nokia) Kuinka edistetään työhyvinvointia tai estetään työpahoinvointia? Miten innostetaan uutta sukupolvea Z? Esimiestyö on puuttumista (esim. VARTU-mallit) epäkohtiin Visionäärisyys, tavoitteet

16 Mitä em. asiat tarkoittavat johtajan näkökulmasta? Täytyy olla läsnä ja puhua ihmisten kanssa Täytyy olla rohkeutta puhua vaikeista asioista Täytyy tietää esimiehen oikeudet ja velvollisuudet, samoin alaisella on oikeutensa mutta myös velvollisuutensa Ei tarvitse osata kaikkea, apua on saatavilla Ei tarvitse osata tehdä kaikkea täydellisesti tai tietää kaikkea inhimillisyys myös johtamistehtävässä Oman esimerkin tärkeys Ihmiset tuntuvat kaipaavan jämäkämpää johtamisotetta!

17 Siis minkälaista johtamisosaamista? Ihmisten välistä normaalia kanssakäymistä Viestintä- ja kommunikointitaitoja Empatiaa ja tunnetta mukaan Ihmissuhdetaitojen kehittäminen vie pitkälle Mallien hyödyntäminen kaikkea ei tarvitse keksiä itse (esim. vartu) Itsekuria johtajalla pitää olla omat purkukanavat Oman tyylin löytäminen päälle liimattu rooli käy pitkän päälle raskaaksi Johtaminen ja esimiestyö ei sovi kaikille!

18 Palvelu- ja asiakasorientaation johtaminen (3) Tämä on haaste myös yrityspuolella. Suomi on asiantuntemukseen perustuvan osaamisen maa. Tärkeä ottaa huomioon jo rekrytoinnista saakka. Tarvitaanko aivan uudenlaisia ihmistyyppejä? Johtaminen on jankuttamista!! Palvelukulttuuri ei juurru hetkessä! Asiakkaat keskiöön: mitä palveluita asiakkaat tarvitsevat? Ei mitä olemme aina tuottaneet tai mihin meillä on valmiudet. Palveluprosessien kuvaaminen, jotta palvelua pystytään tuottamaan järkevästi ja asiakasystävällisesti Kansainvälisyys, miten siihen on varauduttu ja mitä se vaikuttaa esimerkiksi kirjastojen johtamiseen? Palveluinnovaatiot, miten palveluita kehitetään?

19 Mitä palvelujohtajuus vaatii? Rekrytoinnin uudet kriteerit Omien asenteiden tarkistamista myös Ylipalvelu tai liian hyvä palvelu ei ole myöskään tarkoituksenmukaista Asiakkaiden kuuntelun tärkeys; mitkä ovat omasi tai organisaatiosi kuuntelumekanismit? Kansainvälisyys henkilöstössä, palvelutilanteissa tuo uusia haasteita monikulttuurisuuden muodossa Virtuaalisuus johtamisessa vaatii uudenlaisia johtamiskäytänteitä Palveluiden tuotekehitystä ja innovaatioita ei pidä unohtaa!

20 Historiasta se lähtee! Oman organisaation historian hyödyntäminen muutoksessa: Korostetaan hyviä ominaisuuksia ja arvokkaita asioita, juuria (kulttuuriperinnön vaaliminen) Muutoksessa ihmiset kaipaavat jotain syvällistä, aikaisempaa, tarinoilla johtaminen

21 Mitä tulevaisuudessa? Johtamisosaaminen korostuu entisestään; uudet sukupolvet vaativat uudenlaista osaamista ja kehittämistä Kasvu ja toiminnan kehittäminen vaatii myös uudenlaisia taitoja Johtaminen jo nyt merkittävä tekijä työhyvinvoinnin kannalta, joka tulee korostumaan Kansainvälisyys, virtuaalisuus miten näissä ympäristöissä toimitaan? Näitä vasta opetellaan Miten uusi käsitys kirjastoista muuttaa johtamista?

22 Kiitos ja onnea vielä kerran! Kirsi Kostia TSE

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä No. 8 3.9.2009 Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä Hanna Suoranta Yhteenveto Nuorten asenteet ovat muuttuneet. Demografia on epäsuotuisaa. Organisaatioiden kilpailukyky rakentuu entistä

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

Suunta 2009 tutkimus. Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta?

Suunta 2009 tutkimus. Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta? Suunta 2009 tutkimus Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta? uunta Sisältö MPS tutkimuksen toteuttaja Johtajuustutkimus MPS:ssä Suunta 2009 tutkimuksen taustaa ja vastaajaprofiili Suunta 2009 Seuraa

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen Vahvistettu 11.12.2006 1 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 2.4.2010 Vahvistettu 11.12.2006 2 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 1. TIIVISTELMÄ...6 2 SAATTEEKSI...7

Lisätiedot

Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa

Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa Johtamisen tulevaisuuden visio Adriaan Bekman Johdanto Heti toisen maailmansodan jälkeen Peter Drucker, johtamisteorioiden edelläkävijä,

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO!

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! EHDOTUS HÄMEENLINNAN, KOUVOLAN JA LAHDEN KIRJASTOJEN LAATUKÄSIKIRJAKSI Hanna Kaisti 2014 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille Osaamisen johtamisella on selvä yhteys yrityksen menestykseen! Kilpailun kansainvälistyessä ja kiristyessä osaamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, miten se

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Teollisen yrityksen. digitalisoitumisen käsikirja

Teollisen yrityksen. digitalisoitumisen käsikirja Teollisen yrityksen digitalisoitumisen käsikirja Market-Visio Oy, 2014. Tämä tutkimus on tarkoitettu vain tilaajan käyttöön. Tutkimusraportin kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 898/80) ja

Lisätiedot

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti Pekka Lampelto Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys

Lisätiedot

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt ELSA Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt Tanja Kuronen-Mattila, Katri Korhonen, Eerikki Mäki, Eila Järvenpää Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos

Lisätiedot

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 Sisällys 1. Rallattelusta rullaamaan 3 2. Visio kohti unelmaa 4 3. Toiminta-ajatus 4 4. Arvot 5 5. Tavoitteet ja innostaminen 6 6. Strategiset valinnat 6 6.1 Toiminta-alue 6

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen C: CENTRIA TUTKIMUS JA KEHITYS - FORSKNING OCH UTVECKLING TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen Toim. Tuula Hohenthal CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Luova ote huippusuoritukseen ketterästi yksin ja yhdessä

Luova ote huippusuoritukseen ketterästi yksin ja yhdessä Eija Mäkirintala FT Eija Mäkirintala on Altonova Oy:n toimitusjohtaja. Hän toimii luovuuden ja huippusuorituksen valmentajana sekä uuden aallon Business Coachina. Eija väitteli ensimmäisenä Suomessa coachingista

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander Uusien mediateknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa ja opetuksessa Kuusio

Lisätiedot