HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET PÄIVITETTY RAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET PÄIVITETTY RAPORTTI 20.12.2012"

Transkriptio

1 HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET PÄIVITETTY RAPORTTI

2 HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Viite Ramboll

3 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 3 1. Johdanto 4 2. Osayleiskaava-alue Sijainti Maankäytön kytkeytyminen liikenneverkkoon Osayleiskaavassa esitetyt muutokset maankäyttöön Osayleiskaava-alueen aiheuttama liikenne Mitoitusennuste Maksimiennuste 7 3. Ajoneuvoliikenne Liikennemäärät vuonna Liikenne-ennuste vuodelle Osayleiskaavassa esitetyt muutokset liikenneverkkoon jalankulku ja pyöräily Joukkoliikenne Muuta Erikoiskuljetusreitit 14

4 TIIVISTELMÄ Hattulan keskeisten alueiden osayleiskaavaehdotuksessa on esitetty uusia asuntoja noin 3000 henkilölle. Tässä selvityksessä on päivitetty edellisen vaiheen liikenneselvitystä vastaamaan osayleiskaavaehdotukseen tehtyjä muutoksia. Lisäksi Merven suunnalle ja Aliniityn alueelle on esitetty uusia teollisuus- ja työpaikka-alueita yhteensä noin 160 hehtaarin edestä. Teollisuusalueista pääosan arvioidaan olevan logistiikkapalveluja. Hattulan maankäyttö tukeutuu voimakkaasti maantieverkkoon. Valtatie 3 (Tampere Helsinki) kulkee keskustan lounaispuolella, jonka rinnakkaistie on maantie 130. Kantatie 57 (Pälkäneentie) kulkee osayleiskaava-alueen läpi. Kolmen edellä mainitun poikittaisyhteytenä toimii Hattulantie (maantie 3051). Aulangontie (maantie 3053) yhdistää Hattulan Vanajaveden itäpuolelta Hämeenlinnaan. Osayleiskaavaehdotuksessa ei ole esitetty merkittäviä uusia verkollisia liikenneyhteyksiä, mutta valtatielle 3 on esitetty liikenteen kehittämisalue Merven teollisuusalueen kohdalle. Merven teollisuusaluetta palvelevan eritasoliittymän tarkka sijainti ratkaistaan tarkemmalla suunnittelulla. Eritasoliittymä parantaisi Merven teollisuusalueen saavutettavuutta sekä kilpailukykyä ja mahdollistaisi biopolttolaitoksen rakentamisen. Osayleiskaavan suurista aluevarauksista johtuen on laadittu kaksi vaihtoehtoista liikenne-ennustetta. Maksimiennusteessa on oletettu, että kaikki varatut uudet alueet toteutuvat vuoteen 2030 mennessä. Mitoitusennusteessa on oletettu, että 40 % varatuista uusista alueista rakentuu vuoteen 2030 mennessä. Valtatien 3 liikennemäärät kasvavat merkittävästi nykytilanteesta vuoteen 2030 mennessä: nykyinen ajon/vrk kasvaa ajoneuvoon vuorokaudessa. Kantatien 57 ja Hattulantien liikennemäärät kasvavat suhteellisesti merkittävästi. Esimerkiksi Hattulantien eteläpuolella kt 57 liikennemäärä kasvaa nykyisestä ajoneuvosta vuorokaudessa noin ajoneuvoon vuorokaudessa. Aulangontien (mt 3053) liikennemäärät kasvavat pohjoispäässä nykyisestä ajoneuvosta vuorokaudessa noin ajoneuvoon vuorokaudessa. Osayleiskaavan aiheuttama liikenteen lisääntymä Aulangontien eteläpäässä on ajon./vrk. Merven logistiikka-alueen liikennetuotos on merkittävä. Uusi eritasoliittymä valtatielle 3 vähentäisi Parolan keskustaajaman läpikulkuliikennettä parantaen liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Jalankululla ja pyöräilyllä on nykyisin hyvät yhteydet osayleiskaava-alueella. Jalankulun ja pyöräilyn reitit ja yhteystarpeet on esitetty osayleiskaavaehdotuksessa. Verkkoa tulisi täydentää kantatien 57 osalta jatkuvaksi. Joukkoliikenteen pikavuoroliikennettä kulkee valtatien 3 ja kantatien 57 suunnissa. Joukkoliikenteen laatukäytävä suuntautuu Hämeenlinnan keskustasta maantien 3057, kantatien 57 ja Hattulantien kautta Hattulan keskustaan. Osayleiskaava lisää laatukäytävän varren asutusta yhteensä noin 1050 asukkaalla. Noin 60 % uudesta asutuksesta sijoittuu pyöräily- tai kävelymatkan päähän Parolan keskustasta ja taajamajunan pysähtymispaikasta. Keskimääräinen linnuntie-etäisyys uusilla asukkailla keskustaan on noin 2,5 kilometriä. Erikoiskuljetusreittejä kulkee kantatien 57, maantien 130 ja maantien 3051 kautta. Maantien 3052 lisäämistä Suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkkoon (SEKV) on esitetty verkon päivityksen yhteydessä. Esitetyt järjestelyt eivät edellytä muutoksia erikoiskuljetusreitteihin. 3

5 1. JOHDANTO Selvitys liittyy Hattulan keskeisten alueiden osayleiskaavaehdotus II:een. Osayleiskaavaehdotus on päivätty Edellisen vaiheen osayleiskaavaehdotukseen (päivätty ) laadittiin päivätty liikenneselvitys, jonka tekemisestä vastasivat Juha Jokela, Marjut Ahponen, Kaisu Laitinen ja Kimmo Heikkilä Ramboll Finland Oy:stä. Tämä raportti on liikenneselvityksen päivitys, jossa on huomioitu edellisen vaiheen jälkeen tapahtuneet osayleiskaavaehdotuksen muutokset asuin- ja työpaikkakortteleissa sekä Merven teollisuusalueelle kaavaillun bioenergialaitoksen synnyttämä lisäliikenne. Edelliseen vaiheeseen verrattuna asukasmäärä on vähentynyt ( ) ja teollisuus- ja työpaikka-alueiden määrä lisääntynyt noin 45 hehtaarilla. Liikenneselvityksen tarkistuksesta on vastannut Leena Manelius Ramboll Finland Oy:stä. 2. OSAYLEISKAAVA-ALUE 2.1 Sijainti Hattulan kunta sijaitsee Hämeenlinnan pohjoispuolella. Kunnassa asui marraskuussa 2012 noin asukasta. Osayleiskaava-alue on esitetty oheisessa kuvassa. Kuva 1 Osayleiskaavaehdotus

6 2.2 Maankäytön kytkeytyminen liikenneverkkoon Hattulan maankäyttö tukeutuu voimakkaasti maantieverkkoon. Valtatie 3 (Tampere Helsinki) kulkee keskustan lounaispuolella, jonka rinnakkaistie on maantie 130. Pälkäneentie (kt 57) kulkee osayleiskaava-alueen läpi yhdistäen Hattulan Pälkäneeseen. Kolme edellä mainittua tietä yhdistää poikittaissuunnassa Hattulantie (mt 3051). Aulangontie (mt 3053) yhdistää Hattulan Vanajaveden itäpuolelta Hämeenlinnaan. Parolannummentie (mt 3052) yhdistää Hattulantien Korpiniityn ja Parolannummen kautta Kalvolantiehen (mt 130). Katuyhteyksistä merkittävimpiä ovat keskustassa sijaitsevat Teollisuustie ja Merventie. Valtatielle 3 on eritasoliittymät Hattulan keskustan kohdalla Hattulantieltä ja Hämeenlinnan puolella kantatieltä 57. Kuva 2 Tieverkko. 5

7 Kuva 3 Tieverkko Hattulan keskustan kohdalla. 2.3 Osayleiskaavassa esitetyt muutokset maankäyttöön Osayleiskaavassa on esitetty pääosin uusia pientaloalueita. Yhteensä osayleiskaava-alueelle on esitetty uusia asuntoja noin henkilölle. Merven alueelle on esitetty teollisuus- ja työpaikka-alueita noin 130 hehtaarin alueelle. Teollisuusalueista pääosan arvioidaan olevan logistiikkapalveluja. Näiden lisäksi on osoitettu alueita mm. kouluille. Osayleiskaavassa on esitetty seuraavia aluevarauksia, jotka aiheuttavat liikenteellisiä vaikutuksia: Merven teollisuusalueelle teollisuus- ja varastoalueita noin 105 hehtaarin alalle Parolan luoteisosiin teollisuusalueita noin 30 hehtaarin alalle Kotirinteen alueelle ja Parolan pohjoisosiin pientaloasuntoja noin henkilölle Valtatien länsipuolelle Aliniityn alueelle työpaikka-alueita noin 11 hehtaarin alalle Rautatien ja vt 3:n väliin Taivaskallion läheisyyteen työpaikka-alueita noin 4 hehtaarin alalle Yllitynmäen pohjoispuoliselle alueelle pientaloasuntoja noin 100 henkilölle Hurttalan Kalliolan alueelle pientaloasuntoja noin 70 henkilölle Katinalaan pientaloasuntoja noin 310 henkilölle, Tiilitehtaanrantaan asuntoja noin 390 henkilölle, Kauksaareen noin 60 henkilölle ja lisäksi työpaikka-alueita noin kolmen hehtaarin alalle Rahkoilaan pientaloasuntoja noin 390 henkilölle Tenhiälän ja Keltomäen alueille pientaloasuntoja noin 170 henkilölle Pekolan, Metsänkylän ja Rauhalan alueille maaseutumaisena ja pientaloasutuksena asuntoja noin 100 henkilölle Lisäksi reservialueena Rahkoilan pohjoispuolelle noin 230 asukasta. 6

8 2.4 Osayleiskaava-alueen aiheuttama liikenne Osayleiskaavan suurista aluevarauksista johtuen on laadittu kaksi vaihtoehtoista liikenne-ennustetta. Maksimiennusteessa on oletettu, että kaikki varatut uudet alueet toteutuvat vuoteen 2030 mennessä. Kaikkien osayleiskaavassa esitettyjen uusien alueiden toteutuminen on erittäin epätodennäköistä. Mitoitusennusteessa on oletettu, että 40 % varatuista uusista alueista rakentuu vuoteen 2030 mennessä. Mitoitusennusteessa ei ole mukana Merven bioenergiakeskuksen liikennettä. Arvio perustuu kunnan oman väestötavoitteen (+75 asukasta/vuosi) mukaiseen mitoituslaskelmaan. Liikennetuotos on laskettu "Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa" -julkaisun (Ympäristöministeriö 2008) perusteella. Liikennetuotokset perustuvat vastaavantyyppisten alueiden keskimääräiseen liikennetuotokseen. Erityisesti teollisuus- ja työpaikka-alueiden liikennetuotos on erittäin karkea ja sitä tulee tarkentaa suunnitelmien tarkentuessa Mitoitusennuste Mitoitusennusteen laadinnassa on oletettu 40 % uusista alueista rakentuvan vuoteen 2030 mennessä. Kolme neljäsosaa liikenteen lisäyksestä aiheutuu teollisuus- ja työpaikka-alueiden toiminnasta Maksimiennuste Maksimiennusteen laadinnassa on oletettu kaikkien uusien alueiden rakentuvan vuoteen 2030 mennessä. Maksimiennusteessa on mukana Merven teollisuusalueelle suunnitellun bioenergialaitoksen liikenne. Kolme neljäsosaa liikenteen lisäyksestä aiheutuu teollisuus- ja työpaikka-alueiden toiminnasta. 3. AJONEUVOLIIKENNE 3.1 Liikennemäärät vuonna 2010 Nykytilanteessa osayleiskaava-alueella suurimmat liikennemäärät ovat alueen halkaisevalla valtatiellä 3, jossa kulkee Hattulan pohjoispuolella noin ajon./vrk ja eteläpuolella noin ajon./vrk (KVL 2010). Kantatiellä 57 kulkee noin ajon./vrk Aulangontien eteläpuolella ja sen pohjoispuolella noin ajon./vrk. Hattulantien liikennemäärä on valtatien itäpuolella noin ajon./vrk ja valtatien länsipuolella noin ajon./vrk. Merventien liikennemäärä on noin ajon./vrk Teollisuustielle asti ja sen pohjoispuolella noin 900 ajon./vrk. Raskaan liikenteen määrät ovat suurimmillaan valtatiellä 3 ( ajon./vrk, Hämeenlinnan kohdalla ajon./vrk) ja kantatiellä 57 ( ajon./vrk). Hattulantiellä raskasta liikennettä on ajon./vrk, Merventiellä ajon./vrk ja Aulangontiellä n. 100 ajon./vrk. Muiden maanteiden raskaan liikenteen määrä on alle 100 ajon./vrk. 3.2 Liikenne-ennuste vuodelle 2030 Vuoden 2030 liikenne-ennusteessa on huomioitu osayleiskaavan maankäyttömuutosten lisäksi liikenteen yleinen kasvu Tieliikenteen kuntaennuste vuosille mukaan sekä maksimiennusteessa Merven alueelle suunnitellun bioenergialaitoksen tuottama liikenne (+800 ajon./vrk). Kuntaennusteen mukaan Hattulaan on esitetty välillä valtatiellä 43 % kasvua, kantatiellä 42 % kasvua, seututeillä 31 % kasvua ja yhdysteillä 16 % kasvua. 7

9 Uusien alueiden liikenteen suuntautuminen on arvioitu pendelöintitietojen perusteella sekä asiantuntija-arviona. Hattulassa asuvien työssäkäyntikunnat on esitetty oheisessa taulukossa. Uusi maankäyttö yhdistyy muuhun tieverkkoon ensisijaisesti seuraavia reittejä: Merven teollisuusalueen liikenne vt 3 uuden eritasoliittymän kautta, mikäli se rakennetaan - muussa tapauksessa Merventien ja Hattulan eritasoliittymän kautta Hurttalan liikenne Hattulantien (mt 3051) kautta Katinalan liikenne Pälkäneentien (kt 57) kautta Alppilanmäen liikenne Hattulantien (mt 3051) kautta Pekolan alueen liikenne Aulangontien (mt 3053) kautta Taulukko 1 Hattulan työllisten (4316 hlöä) työpaikan sijaintikunta vuonna 2006 (Tilastokeskus). Kunta Osuus Hämeenlinna 49,8 % Hattula 32,5 % Helsinki 2,6 % Tampere 2,3 % Janakkala 1,9 % Riihimäki 1,6 % Vantaa 1,1 % Valkeakoski 1,0 % Valtatien 3 liikennemäärät kasvavat merkittävästi nykytilanteesta vuoteen 2030 mennessä. Kasvusta merkittävä osa johtuu liikenteen yleisestä kasvusta sekä logistiikka-alueen liikenteestä. Valtatien liikennemäärät ylittävät vuoden 2030 maksimiennusteella ajon./vrk Hämeenlinnan suunnalla. Kantatien 57 ja Hattulantien liikennemäärät kasvavat suhteellisesti merkittävästi. Pääosa kt 57 liikenteen kasvusta johtuu yleisestä kasvusta. Osayleiskaava aiheuttaa Hattulantien liittymän eteläpuolella ajon./vrk liikenteen kasvun. Aulangontien (mt 3053) liikennemäärät kasvavat pohjoispäässä nykyisestä ajoneuvosta vuorokaudessa ajoneuvoon vuorokaudessa maankäytön toteutumisesta riippuen. Aulangontien pohjoisosien, erityisesti Rahkoilan seudun, liikenne pääsee valtatielle 3 ja Hämeenlinnan keskustaan nopeampaa ja lyhyempää reittiä Pälkäneentietä kuin Aulangontietä. Hätilän päässä Aulangontien liikennemäärät kasvavat tienviereisen maankäytön johdosta. Osayleiskaavan aiheuttama liikenteen lisääntymä on Aulangontien pohjoispäässä ajon./vrk ja Aulangontien eteläpäässä ajoneuvoa vuorokaudessa. Merven logistiikka-alueen liikennetuotos on merkittävä. Uusi eritasoliittymä valtatielle 3 vähentäisi Hattulan keskustan läpikulkuliikennettä parantaen liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Valtatien liikennemäärät kasvavat logistiikka-alueen johdosta. Mitoitusennusteella liikennemäärät kasvavat nykytilanteesta vuoteen 2030 mennessä seuraavasti: valtatien 3 liikennemäärät kasvavat noin ajon./vrk ( %) kantatien 57 liikennemäärät kasvavat Aulangontien liittymän eteläpuolella noin ajon./vrk ( %) ja pohjoispuolella noin ajon./vrk (+35 %) Aulangontien liikennemäärät kasvavat noin ajon./vrk ( %) 8

10 Hattulantien (mt 3051) liikennemäärät kasvavat Parolannummentien pohjoispuolella noin ajon./vrk ( %) Maksimiennusteella liikennemäärät kasvavat nykytilanteesta vuoteen 2030 mennessä seuraavasti: valtatien 3 liikennemäärät kasvavat noin ajon./vrk ( %) kantatien 57 liikennemäärät kasvavat Aulangontien liittymän eteläpuolella noin ajon./vrk ( %) ja pohjoispuolella noin ajon./vrk (+36 %) Aulangontien liikennemäärät kasvavat noin ajon./vrk ( %) Hattulantien (mt 3051) liikennemäärät kasvavat Parolannummentien pohjoispuolella noin ajon./vrk ( %) mikäli valtatielle 3 rakennetaan uusi eritasoliittymä, sen kautta arvioidaan kulkevan noin ajon./vrk Kuva 4 Keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) vuosina 2010 ja

11 3.3 Osayleiskaavassa esitetyt muutokset liikenneverkkoon Osayleiskaavaehdotuksessa on esitetty Merven teollisuusalueen kohdalle valtatielle 3 liikenteen kehittämisalue, jonka eritasoliittymän tarkka sijainti ratkaistaan tarkemmassa suunnittelussa. Eritasoliittymä parantaisi Merven teollisuusalueen saavutettavuutta ja sen kilpailukykyä logistiikka-alueena. Lisäksi eritasoliittymä vähentää raskaan liikenteen läpikulkuliikennettä Hattulan keskustan läpi teollisuusalueelle parantaen keskustan liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta. Tieliikenteen yhteystarvemerkintä osoittaa katuyhteyden teollisuusalueelta valtatielle 3. Eritasoliittymä palvelisi uusien teollisuus- ja varastoalueiden lisäksi nykyistä teollisuusalutta ja sinne suunniteltua Merven bioenergialaitosta. Kanta-Hämeen vahvistetussa maakuntakaavassa on esitetty yhteystarvemerkinnällä ns. Panssaritie Aulangon itäpuolitse kantatieltä 57 (Hämeenlinna- Pälkäne) valtatielle 10 (Turku Forssa Hämeenlinna Tuulos). Maakuntakaavaselostuksessa (2006) todetaan seuraavasti: Valtatien 10 ja kantatien 57 väliselle "Panssaritielle" ei ole liikenteellisiä perusteita ohikulkutienä. Puolustusvoimien tarpeet panssariuralle puoltavat seutukaavavarauksen säilyttämistä. Ohjeellinen tieliikennemerkintä on muutettu yhteystarpeeksi. Yhteydelle ei nähdä olevan tarvetta tällä hetkellä. Maakuntakaavasta poiketen ei ole osayleiskaavassa osoitettu uutta tieyhteystarvetta Pälkäneentieltä Tanhuanpään kohdalta Pekolaan. Tieyhteyden myöhempää rakentamista alueelle ei ole estetty muulla maankäytöllä, vaan tieyhteys sijoittuu kaavassa maa- ja metsätalousvaltaisiksi osoitetuille alueille. Pekolassa varaudutaan tieyhteystarpeeseen osoittamalla siihen liittyvää tietä varten yhteystarvemerkintä. Maakuntakaavan uusi ohjeellinen tielinja välillä Parola-Kirstula on huomioitu osoittamalla tieliikenteen yhteystarve Yllitystä Katinalaan Hämeenlinnan rajalle. Tieyhteys yhdistää Katinalan asuinalueen Parolan palvelukeskustaan parantaen katinalalaisten palvelujen saatavuutta ja vähentää liikenneverkon painetta Pälkäneentiellä (kt 57). 10

12 Kuva 5 Kanta-Hämeen vahvistetussa maakuntakaavassa on esitetty yhteystarve Aulangon itäpuolitse kantatieltä 57 valtatielle JALANKULKU JA PYÖRÄILY Jalankululla ja pyöräilyllä on nykyisin hyvät yhteydet osayleiskaava-alueella. Verkkoa tulisi kuitenkin täydentää seuraavilta osin: kt 57 (Pälkäneentie) välillä Hattulantie Aulangontie (Kirkkotietä pitkin) yhteydet kt 57 pikavuoropysäkeille Lisäksi jalankulun ja pyöräilyn verkostosta saadaan erittäin kattava täydentämällä sitä Myllytien, Viertotien, Rasilantien ja Tuulitien kohdilta. Lisäksi Katinalan asuinalueelta tarvitaan suora jalankulun ja pyöräilyn yhteys Parolan keskustaan. Osayleiskaavaehdotuksen asukasmäärän lisäyksestä noin 60 % sijoittuu alueille, joilta Parolan keskustan palvelut ja taajamajuna-asema ovat kävellen tai pyöräillen saavutettavissa. Kävelyetäisyydelle (kilometrin säteelle) sijoittuu noin 230 uutta asukasta ja pyöräilyetäisyydelle (0-3 kilometrin säteelle) noin 1800 asukasta. Osayleiskaavaehdotuksen uuden asutuksen keskimääräinen linnuntie-etäisyys Parolan keskustaan on noin 2,5 kilometriä. Parolan keskustassa liikennemäärien lisääntyminen Merventiellä ja Hattulantiellä heikentää jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta. Raskaan liikenteen lisääntyminen heikentää koettua liikenneturvallisuutta. Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa liikennettä rauhoittamalla ja nopeusrajoituksia laskemalla. Turvallisista liittymäjärjestelyistä on huolehdittava vilkkaimmilla liittymäalueilla esimerkiksi suojatiesaarekkeiden sekä korotettujen liittymien avulla. 11

13 Kuva 6 Jalankulun ja pyöräilyn reitit ja pikavuoropysäkit nykytilanteessa. 5. JOUKKOLIIKENNE Nykytilanteessa joukkoliikenteen pikavuoroliikennettä kulkee Hattulassa valtatietä 3 ja kantatietä 57 pitkin. Pikavuoropysäkit sijaitsevat Hattulan eritasoliittymässä ja Parolantien sekä kantatien 57 liittymässä. Hattulan ja Hämeenlinnan keskustojen välillä kulkee joukkoliikennettä kantatien 57 lisäksi myös Parolannummen kautta maantietä 3052 pitkin. Joukkoliikenneyhteyksiä on lisäksi Pekolan ja Aulangon suuntaan Aulangontietä (mt 3053), Lepaan suuntaan Tyrvännöntietä (mt 3061), Rietoon suuntaan Merventietä (mt 13902) ja Iittalan suuntaan Kalvolantietä (mt 130). Linja-autoliikenteen lisäksi taajamajunaliikenne pysähtyy Parolan asemalla. Kanta-Hämeen vahvistamattomassa 1. vaihemaakuntakaavassa on esitetty kantatien 57 kehittämistä joukkoliikenteen laatukäytävänä Ojoisten ja Rahkoilan välillä Hattulan ja Hämeenlinnan välillä kulkevalle joukkoliikenteelle. Hämeenlinnan seudun joukkoliikenteen palvelutasotavoitteissa laatu- 12

14 käytävän palvelutaso on määritelty I-luokkaan tavoitetasolle, jossa tavoitteena on houkutella uusia joukkoliikennematkustajia. Osayleiskaavaehdotus tuo lisää asukkaita Hämeenlinnan ja Parolan väliselle joukkoliikenteen laatukäytävälle, mikä tukee joukkoliikennekäytävän kehittämistä osayleiskaava-alueella. Asukasmäärän lisäys on kilometrin säteellä laatukäytävän pysäkeistä yhteensä noin 1000 asukasta, mikä on noin kolmasosa osayleiskaavan väestölisäyksestä. Laatukäytävän Katinalan pysäkin vaikutusalueella kilometrin säteellä väestö lisääntyy osayleiskaavaehdotuksen mukaisesti noin 760 asukkaalla. Pysäkkien saavutettavuutta ja turvallisuutta voidaan parantaa hillitsemällä ajonopeuksia kt 57:lla liikenteen rauhoittamisen keinoin sekä alentamalla nopeusrajoitusta. Valtatien 3 Parolan eritasoliittymän pikavuoropysäkkien vaikutusalueella väestö kasvaa noin 230 asukkaalla. Pysäkit tarjoavat junaliikenteelle vaihtoehtoisen joukkoliikennereitin Helsingin ja Tampereen suuntiin. Pysäkin palvelutasoa voidaan nostaa liityntäpysäköintiä kehittämällä. Kuva 7 Joukkoliikennereitit vuonna

15 6. MUUTA 6.1 Erikoiskuljetusreitit Nykytilanteessa luokkaan muut reitit kuuluvia erikoiskuljetusreittejä kulkee kantatien 57 sekä maanteiden 130 ja 3051 kautta. Maantien 3052 lisäämistä Suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkkoon (SEKV) on esitetty verkon päivityksen yhteydessä. Esitetyt järjestelyt eivät edellytä muutoksia erikoiskuljetusreitteihin. 14

HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET RAPORTTI

HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET RAPORTTI HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Viite 82121867 Ramboll 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä 4 2. Johdanto 5 3. Osayleiskaava-alue 5

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki 1. LIIKENNEVERKKO JA LIIKENNEMÄÄRÄT NYKYTILANTEESSA Nykytilanteessa kaava-alueelle johtavina

Lisätiedot

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk)

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk) HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015 Niina Järvinen FM, ins.(amk) 1/11 1. Tehtävän kuvaus Liikenteellinen selvitys tehtiin heinä-elokuussa 2015 Hattulan kunnalle osana Kanungin

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

MOREENIN ALUEEN LIIKENNEVÄYLÄTARPEET

MOREENIN ALUEEN LIIKENNEVÄYLÄTARPEET MOREENIN ALUEEN LIIKENNEVÄYLÄTARPEET 20.5.2014 Esipuhe Kanta-Hämeen valmisteilla olevassa 2. vaihemaakuntakaavassa tarkastellaan mm. Moreenin ja Harvialan alueiden liikennekysymyksiä. Yksi niistä on ns.

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS 16X161127 27.3.2014 TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS LAHELANPELTO II ASEMAKAAVAN TOIMIVUUSTARKASTELU Esipuhe Tämä toimivuustarkastelu on tehty Tuusulan kunnan toimeksiannosta. Selvitys käsittää

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS 15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358 20 755 6201 www.ramboll.fi 2 Tarkastus 04 Päivämäärä 15/8/2014

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5.

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5. 4.5.2016 1 (5) Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto Johdanto Tampereen kaupunki kehittää uutta Hiedanrannan asuin- ja työpaikka-aluetta kaupungin länsiosaan nykyisen Lielahden kaupan alueen

Lisätiedot

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009 TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Tarkastus LUONNOS Päivämäärä 30.11.2009

Lisätiedot

Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne

Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne Erityiskohteen liikenteellinen tarkastelu osana liikenneselvitystä Sito Parhaan ympäristön tekijät 33 [Esityksen nimi] Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne Alueen

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130)

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130) Takumäenkuja asemakaavamuutos 2523, Pullerinmäki, liikennetarkastelu 30.12.2015 Liikennetarkastelu on tehty Takumäenkujan asemakaavan muutosta varten (kohteen sijainti liitteessä 1). Kaavan tarkoituksena

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

Niskanperän OYK liikenneselvitys

Niskanperän OYK liikenneselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti 1 (6) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Liikenteen nykytilanne... 1 1.1 Tieverkko... 1 1.2

Lisätiedot

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc Jalasjärven kunta Asemakaavan muutos Liikenteen yleissuunnitelma Koulukeskus Rajalanmäki Vt3 Vt3 Rajalantie H-as, Oikotie 27.02.2006 Juha Raappana p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen

Lisätiedot

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Marraskuu 2010 Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala 2 (9) ALKUSANAT Liikenteellinen vaikutusten arviointi palvelee

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys

Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TOIVAKAN KUNTA Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26846 Raportti 1 (10) Saara Aavajoki

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi. Liperin kunta

Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi. Liperin kunta Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Liperin kunta Marko Tikkanen, Matti Romppanen Luonnos 26.5.2017 Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA RAUMAN KAUPUNKI EURAJOEN KUNTA, RAUMAN KAUPUNKI OLKILUODON OSAYLEISKAAVA LIIKENNESELVITYS

EURAJOEN KUNTA RAUMAN KAUPUNKI EURAJOEN KUNTA, RAUMAN KAUPUNKI OLKILUODON OSAYLEISKAAVA LIIKENNESELVITYS EURAJOEN KUNTA RAUMAN KAUPUNKI EURAJOEN KUNTA, RAUMAN KAUPUNKI OLKILUODON OSAYLEISKAAVA LIIKENNESELVITYS 31.10.2007 Eurajoen kunta, Rauman kaupunki Olkiluodon osayleiskaava Liikenneselvitys 31.10.2007

Lisätiedot

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS LIIKENNE-ENNUSTE LÄHTÖKOHDAT Liikenteellisiä tarkasteluita varten laadittiin liikenne-ennuste Ylöjärven keskustan alueelta. Ennusteessa on otettu huomioon Ylöjärven

Lisätiedot

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020 FCG Planeko Oy YLISTARO Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana n yleiskaavaa 2020 31.10.2008 1 (9) FCG Planeko Oy 30.10.2008 Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten

Lisätiedot

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Jalasjärven kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.4.2015 (päivitetty 28.10.2015) KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Päivämäärä 28/10/2015

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Lehdistö Varikko Oriahde asemakaavan liikenneselvitys

Lehdistö Varikko Oriahde asemakaavan liikenneselvitys Lehdistö Varikko Oriahde asemakaavan liikenneselvitys ORIVEDEN KAUPUNKI 28.1.2014 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Työn tavoitteet... 3 3 Liikennejärjestelmän nykytilanne... 3 4 Liikenneverkon jäsentely...

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Keskustan osayleiskaavat. Liikenneselvitys. Työ: 25349. Tampere 24.2.2012

LAPUAN KAUPUNKI. Keskustan osayleiskaavat. Liikenneselvitys. Työ: 25349. Tampere 24.2.2012 LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavat Liikenneselvitys Työ: 25349 Tampere 24.2.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA. Vesivehmaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: Tampere 25.1.2012

LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA. Vesivehmaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: Tampere 25.1.2012 LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA Vesivehmaan osayleiskaava Liikenneselvitys Työ: Tampere 25.1.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961 Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten 141-C6961 10.1.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LASKENTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 TULOKSET... 3 2.1 Matkatuotokset...

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS

YLEISÖTILAISUUS MAANTIEN 16685 PALOKANORREN PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE - RITOPOHJANTIE, JYVÄSKYLÄ. TIESUUNNITELMA. SUUNNITTELUKOHTEEN SIJAINTI SUUNNITTELU KOHDE SIJAITSEE NOIN 7KM PÄÄSSÄ JYVÄSKYLÄN KESKUSTASTA

Lisätiedot

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS 2 Päivämäärä 16.12.2014 Laatija Ramboll Finland Oy, Erica Roselius ja Jukka Räsänen Raportin pohjakartta-aineisto: Heinolan kaupunki ja Logica Suomi Oy, Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET EHDOTUSVAIHEEN TARKASTELU (päivitetty 23.3.2007) 1. NYKYINEN

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

JOKIOISTEN KUNTA. Työ: 26433. Tampere 21.8.2013

JOKIOISTEN KUNTA. Työ: 26433. Tampere 21.8.2013 LIITEAINEISTO 2 JOKIOISTEN KUNTA Keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavan liikenneselvitys Työ: 26433 Tampere 21.8.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos LIIKENNESELVITYS 11.11.2011. Työnro 416710. DI Piritta Laitakari

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos LIIKENNESELVITYS 11.11.2011. Työnro 416710. DI Piritta Laitakari Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos 11.11.2011 Työnro 416710 DI Piritta Laitakari ALKUSANAT Liikenneselvitys liittyy Valio Oy:n Riihimäen meijerin asemakaavamuutokseen.

Lisätiedot

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015 Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys Tiivistelmä 15.9.2015 Liikenneselvityksen tavoitteet ja lähtökohdat Kaavaehdotusvaiheen liikenneselvityksen tavoitteena on tarkentaa alueen liikkumista ja liikennettä

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Liikenteelliset vaikutukset PKi, TRa 1.4.2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 2 (14) 1.4.2016 SISÄLTÖ 1 MAANKÄYTTÖ...

Lisätiedot

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS MUISTIO 16.10.2007 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE 2 1.1 Tarkastelukohde ja liikennemäärät... 2 1.2 Liittymäjärjestelyt... 3

Lisätiedot

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Sisältö 1 LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1 1.1 Tieverkon

Lisätiedot

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Sisältö 1 LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1 1.1 Tieverkon

Lisätiedot

Multimäki II, kunnallistekniikan YS

Multimäki II, kunnallistekniikan YS 1 / 7 Liikenteelliset tarkastelut Tero Rahkonen L1 28.5.2014 2 / 7 2 (7) 28.5.2014 SISÄLTÖ 1 LIIKENNEMÄÄRÄT... 3 1.1 Nykyliikenne... 3 1.2 Ennusteliikenne... 3 2 LIIKENTEEN TOIMIVUUS... 4 2.1 Toimivuustarkastelut...

Lisätiedot

1. Suunnittelukohteen sijainti ja nykytila Katuverkko ja liikennemäärä Jalankulku ja pyöräily Joukkoliikenne...

1. Suunnittelukohteen sijainti ja nykytila Katuverkko ja liikennemäärä Jalankulku ja pyöräily Joukkoliikenne... Sisältö 1. Suunnittelukohteen sijainti ja nykytila... 1 Katuverkko ja liikennemäärä... 1 Jalankulku ja pyöräily... 2 Joukkoliikenne... 3 2. Nykyinen ja tuleva maankäyttö... 4 Kortteli 60... 6 3. Asemakaavan

Lisätiedot

Kt 43 liittymätarkastelu

Kt 43 liittymätarkastelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Kt 43 liittymätarkastelu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28071 Raportti 1 (9) Tuomas Miettinen Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta LIITE 9 Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta Luonnos 13.5.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Kunnanhallitus 18.4.2017 72 liite 2 Kantatien 62 ja maantien 15139 liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Projektin sisältö ja tekijät Työssä selvitettiin kantatien 62 ja maantien 15139

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

E18 käytävän solmukohtien kehittäminen Lohjalla. Liite 1 Nykytilan kuvaus 14.4.2015

E18 käytävän solmukohtien kehittäminen Lohjalla. Liite 1 Nykytilan kuvaus 14.4.2015 E18 käytävän solmukohtien kehittäminen Lohjalla Liite 1 Nykytilan kuvaus 14.4.2015 HAARJÄRVI 20 Haarjärvi Suojelualueet Liito-oraville tärkeitä pienialaisia metsiä liittymän ympärillä joka ilmansuunnassa.

Lisätiedot

Alahärmän tieverkkosuunnitelma

Alahärmän tieverkkosuunnitelma Alahärmän tieverkkosuunnitelma Kauhava KAUHAVAN KAUPUNKI ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO 2015 2 Alahärmän tieverkkosuunnitelma Kauhava Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Asikkala 2011 Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Lisätiedot

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Liikenneselvitykset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NURMEKSEN KAUPUNKI Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Selostus

Lisätiedot

Oulu. Perustietoa!Oulusta! Suunnittelualue:!Kaukovainion! kaupunginosa! Kaukovainio!

Oulu. Perustietoa!Oulusta! Suunnittelualue:!Kaukovainion! kaupunginosa! Kaukovainio! Oulu Kaukovainio PerustietoaOulusta Oulussaasui1.1.2009yhteensä137061henkilöä asukastiheyson97,2asukastaperkm 2 henkilöautotiheyson457ajoneuvoa/tuhattaasukasta kohden Suunnittelualue:Kaukovainion kaupunginosa

Lisätiedot

Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys

Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys Laura Mansikkamäki Antti Räikkönen Sito Parhaan ympäristön tekijät Taustaa ja nykytilanne Himoslehtelän asemakaavassa tarkoitus on muuttaa Himoslehtelän ja Honkarannan

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin

Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC Finland Oy Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin Selvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (6) Miettinen Tuomas

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT

HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT TYÖN TARKOITUS Työ liittyy Tampereen kaupungin asemakaavaan nro 8578 Hatanpään sairaala, kartanoalue ja arboretum.

Lisätiedot

Kantatien 54 kehittämisen ja tieluokan muutoksen vaikutusten arviointi Selvitysmuistio 12.8.2015, Anneli Tanttu ja Reijo Lehtinen, Kohateam Oy

Kantatien 54 kehittämisen ja tieluokan muutoksen vaikutusten arviointi Selvitysmuistio 12.8.2015, Anneli Tanttu ja Reijo Lehtinen, Kohateam Oy Johdanto Tässä selvityksessä on arvioitu valtatien10/12 ja kantatien 54 rooleja maankäytön ja liikennejärjestelmän kannalta Kanta-Hämeen alueella. Lähtökohtina tarkastelulle ovat maankäyttöön liittyvät

Lisätiedot

Liikennesuunnittelu, referenssejä

Liikennesuunnittelu, referenssejä 1 (6) Liikennesuunnittelu, referenssejä Moisio-Kyyhkylän osayleiskaava-alueen ja Kirkonvarkauden asemakaava-alueen liikenneselvitykset, Mikkelin kaupunki, 2013 2014 Mikkeli on Etelä-Savon maakuntakeskus

Lisätiedot

Hattulan keskeisten alueiden osayleiskaava

Hattulan keskeisten alueiden osayleiskaava Hattulan keskeisten alueiden osayleiskaava YLEISÖTILAISUUS 2.12.2009 2009 Osayleiskaavan suunnittelualue Kaava-alue käsittää Hattulan keskustaajaman (Parola) sekä sitä pohjoisessa, idässä ja etelässä ympäröivät

Lisätiedot

KORVENKYLÄN LIIKENNE- ENNUSTE STRATEGINEN MALLI (EMME4) JA MIKROSIMULOINTIMALLI (VISSIM)

KORVENKYLÄN LIIKENNE- ENNUSTE STRATEGINEN MALLI (EMME4) JA MIKROSIMULOINTIMALLI (VISSIM) KORVENKYLÄN LIIKENNE- ENNUSTE STRATEGINEN MALLI (EMME4) JA MIKROSIMULOINTIMALLI (VISSIM) STRATEGINEN MALLI Nykytilan 2014 ennuste laadittiin ruutuaineistosta (250m) saatujen asukas- ja työpaikkatietojen

Lisätiedot

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE E25684 JOKIOISTEN KUNTA OSAYLEISKAAVAN OSARAPORTTI, VT 10 LIITTYMÄN VAIHTOEHTOTARKASTELU SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista HKEM HKEM AJOK VALMIS 5.11.2014 HKEM HKEM AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat - liikennemallitarkastelujen tuloksia Työraportti 18.2.29 1 Johdanto... 2 2 Maankäyttö- ja liikenneverkkovaihtoehdot... 2 2.1 Osa-aluejako ja maankäyttö...

Lisätiedot

Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä

Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä Nakkilan kunta 26.11.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset 26.11.2015 Page 2 Työn lähtökohdat FCG

Lisätiedot

Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti

Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti Asemakaavan 8559 yleisötilaisuus, 04.05.2016 04.05.2016 Katri Jokela Henkilö- ja autopaikkamäärät sekä vertailu Määrät Linnainmaankatu 120 28 12-15 14

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Liikenteelliset tarkastelut välillä Ruukintie-Törnäväntie-Itäväylä 31.8.2016 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Työn sisältö Työssä

Lisätiedot

SIPOON JA KERAVAN SAUMA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE KERCA III ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIPOON JA KERAVAN SAUMA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE KERCA III ASEMAKAAVAN MUUTOS SIPOON JA KERAVAN SAUMA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE KERCA III ASEMAKAAVAN MUUTOS 10.5.2013 2 3 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖ Työ on jatkoa Strafica Oy:n vuonna 2012 laatimalle Bastukärr III työpaikka-alueen

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

KEMPELEEN LINNAKANKAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ

KEMPELEEN LINNAKANKAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ 21.3.2011 / VVe KEMPELEEN LINNAKANKAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ KATUVERKKO Linnakankaan halkaisee alueellinen pääväylä Linnakaarto, joka johtaa Oulun Metsokankaalle. Alueen katuverkkoa täydentävät ajan kanssa

Lisätiedot

HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA. Luonnos

HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA. Luonnos HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA Luonnos 9.6.2017 LIIKENNEVERKKO - AUTOLIIKENNE Nopeusrajoitusta alennetaan 1 Tavoitetilanteen katuverkko Hatanpään valtatie

Lisätiedot

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaava

Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaava Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaava Liikenne-ennuste 1 1. Johdanto Tässä työraportissa esitellyt liikennemallitarkastelut liittyvät Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaavan vaikutusten arviointiin.

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu 11.05.2011 Sisältö Esipuhe... 2 1. Työn tavoitteet ja lähtökohdat... 3 2. Nykytilanne ja maankäyttösuunnitelmat... 4 3. Liittymän toteuttamismahdollisuudet...

Lisätiedot

SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT

SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT Vastaanottaja Salon kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Maaliskuu, 2015 SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT kuva: Salon kaupunki SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT

Lisätiedot

Lehmon asemakaavan laajentaminen Lehmonsuon alueelle, asemakaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Kontiolahden kunta

Lehmon asemakaavan laajentaminen Lehmonsuon alueelle, asemakaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Kontiolahden kunta Lehmon asemakaavan laajentaminen Lehmonsuon alueelle, asemakaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Kontiolahden kunta 11.5.2016 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön Liikenne ja maankäyttö 7.10.2015 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Esityksen sisältö Kohdealue ja nykytilan kuvaus Suunniteltu

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot