Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TOIVAKAN KUNTA Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26846

2 Raportti 1 (10) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä Suunnittelualue Aluetta koskevat suunnitelmat Kaavoitus Ajoneuvoliikenne Liikenne-ennuste Jalankulku ja pyöräily Joukkoliikenne Liikenteen ongelmat Liikenneturvallisuus Kaavamuutos Liikenneverkon täydentäminen Ajoneuvoliikenne Pyöräily ja kävely Vaikutusten arviointi... 9 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Pyhäjärvenkatu 1, Tampere Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (9) Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys 1 Yleistä 2 Suunnittelualue Liikenneselvitys on laadittu Toivakan kunnan toimeksiannosta koskien kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutosta. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa tori, koulun laajennus, uusi virastotalo, liiketilaa, palveluasuntoja, huolto- ja varastorakennus sekä lisää paikoitusta keskustakortteliin 8. Kaavamuutosalueeseen kuuluvat korttelin 8 kohdalta myös seututie 618 (Toivakantie), yhdystie 4421 (Iltaruskontie), Salomonin tie sekä Syrjäharjuntie. Liikenneselvityksessä on tarkasteltu läheisen liikenneverkon nykytila ja suunnittelualueen kytkeytyminen nykyiseen liikenneverkkoon sekä arvioitu uuden maankäytön tuottamaa liikennettä ja sen vaikutuksia. Selvitys on laadittu FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä. Työn projektipäällikkönä toimi DI Tuomas Miettinen ja suunnittelijana tekn. kand. Saara Aavajoki. Suunnittelualue sijaitsee Toivakan keskustassa Toivakantien (st 618) ja Iltaruskontien (yt 4421) välisellä alueella. Kaavamuutosaluetta on kertaalleen laajennettu koskemaan myös kyseisiä tiealueita. Suunnittelualueella on nykyisin koulukeskus, kunnantalo, paloasema, terveysasema, kirjasto, kansalaisopisto, liikuntapaikkoja sekä lämpökeskus. Suunnittelualueen läheisyydessä on Toivakan kirkko ja hautausmaa. Asemakaavan muutosalue rajattuna voimassa olevaan asemakaavaan on esitetty kuvassa 1. Kuva 1. Voimassa oleva asemakaava ja asemakaavan muutosalue punaisella pistekatkoviivalla. Suunnittelualueen länsireunassa oleva Toivakantie kulkee Toivakan keskustan halki ja yhdistää toisiinsa valtatiet 4 ja 13. Iltaruskontie rajaa suunnittelualuetta eteläosassa ja se kulkee Toivakasta Kangasniemelle. Suunnittelualueen pohjoisreunassa on Salomonin

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 2 (9) tie ja itäreunassa Syrjäharjuntie. Kulku korttelin 8 alueelle on kaikilta neljältä tieltä. Suunnittelualueen sijainti on esitetty kuvassa 2. Kuva 2. Suunnittelualueen sijainti. Kaavamuutosalueella Toivakantien molemmin puolin on yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Toivakantien länsipuolinen yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä jatkuu suunnittelualueen ulkopuolella sekä etelän että pohjoisen suuntaan ja itäpuolinen yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä jatkuu etelän suuntaan. Iltaruskontiellä on yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä tien pohjoispuolella Toivakantieltä terveysaseman liittymään asti. 2.1 Aluetta koskevat suunnitelmat 2.2 Kaavoitus Suunnittelualueelle ei ole tiedossa liikennehankkeita. Keski-Suomen ELY-keskus teettää kuitenkin parhaillaan suunnittelualueen pohjoispuolelle tiesuunnitelmaa maantien 618 parantamiseksi välillä uimaranta Leväläntie. Hankkeen tavoitteena on suunnitella Toivakantien länsipuolinen kevyen liikenteen väylä jatkumaan uimarannan liittymästä Leväläntien liittymään asti. Toivakan keskusta-alueen liikenneturvallisuusjärjestelyt ja kevyen liikenteen väylän aluevaraussuunnittelu Viisarinmäki Toivakka Ruuhimäki maantielle 618 välille Toivakan kirkonkylä mt 6181 liittymä on Keski-Suomen ELY-keskuksen aluevaraussuunnitelma vuodelta Suunnitelmassa on esitetty asemakaavamuutosalueelle vain Toivakantien länsipuolella, torin kohdalla olevan takseille varatun alueen jäsentäminen siten, että kevyen liikenteen väylä siirretään lähemmäs Toivakantietä noin 150 m matkalla. Keski-Suomen maakuntakaavassa (vahvistettu ympäristöministeriössä ) on esitetty Toivakan keskustan itäpuolitse ohjeellinen seututie. Merkinnällä osoitetaan uusia yleispiirteisesti suunniteltuja tiejaksoja. Toivakan oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa vuodelta 1992 on esitetty Toivakan keskustan itäpuolitse seututien uusi linjaus. Toivakan keskustan asemakaavassa vuodelta 2006 on esitetty seututien uusi linjaus, ns. ohitustievaraus keskustan itäpuolitse.

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 3 (9) 2.3 Ajoneuvoliikenne Ohitustien toteutuminen on erittäin epätodennäköistä kaavamerkinnöistä huolimatta. Ohitustievarauksen tarpeellisuutta tullaan harkitsemaan kriittisesti vireillä olevan Keski- Suomen maakuntakaavan tarkistuksen yhteydessä. Toivakantien keskimääräinen vuorokausiliikenne suunnittelualueella on noin ajoneuvoa vuorokaudessa ja Iltaruskontien keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin 350 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennemäärät on esitetty kuvassa 3. Kuva 3. Keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät yleisillä teillä suunnittelualueen läheisyydessä. (Liikennevirasto 2015) Toivakantien raskaan liikenteen keskimääräinen vuorokausiliikenne suunnittelualueella on noin 140 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Iltaruskontien raskaan liikenteen keskimääräinen vuorokausiliikenne on 25 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus teiden vuorokausiliikenteestä on Toivakantiellä noin 8 % ja Iltaruskontiellä noin 7 %. Raskaan liikenteen määrät on esitetty kuvassa 4.

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 4 (9) Kuva 4. Raskaan liikenteen keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät yleisillä teillä suunnittelualueen läheisyydessä. (Liikennevirasto 2015) Nopeusrajoitukset Toivakantiellä ja Iltaruskontiellä ovat suunnittelualueella 40 km/h. Salomonin tien nopeusrajoitus on 30 km/h. Yleisten teiden nopeusrajoitukset on esitetty kuvassa 5.

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 5 (9) Liikenne-ennuste Kuva 5. Nopeusrajoitukset yleisillä teillä suunnittelualueen läheisyydessä. (Liikennevirasto 2015) Valtakunnallisen tieliikenne-ennusteen 2030 (Liikenneviraston raportteja 13/2014) mukaan liikenteen kasvukerroin Keski-Suomen seututeille on 1,253 ja yhdysteille 1,128 aikavälillä Raskaan liikenteen vastaavat kasvukertoimet ovat 1,048 ja 1,044. Vertailuna kuntakohtaiseen ennusteeseen aikavälillä Toivakassa tieliikenteen kasvukerroin seututeille on 1,25 ja yhdysteille 1, Jalankulku ja pyöräily Suunnittelualue on hyvin saavutettavissa kävellen ja pyörällä. Suunnittelualueella Toivakantien molemmin puolin on yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Toivakantien länsipuolinen yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä jatkuu suunnittelualueen ulkopuolella sekä etelän että pohjoisen suuntaan ja itäpuolinen yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä jatkuu etelän suuntaan. Iltaruskontiellä on yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä tien pohjoispuolella Toivakantieltä terveysaseman liittymään asti. Väylät on esitetty kuvassa 6.

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 6 (9) 2.5 Joukkoliikenne Kuva 6. Yhdistetyt pyörätiet ja jalkakäytävät yleisillä teillä suunnittelualueen läheisyydessä. Punainen viiva kuvaa tietä, jonka varrella on yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Harmaa katkoviiva tien vieressä kertoo väylän sijainnin. (Liikennevirasto 2015) Pyöräilyn ja jalankulun risteämiset yleisten teiden kanssa on suunnittelualueella toteutettu pääosin suojatiesaarekkeilla. Toivakantien ja Iltaruskontien liittymässä teiden poikki on saarekkeelliset suojatiet. Myös Toivakantien paloaseman kohdalla oleva suojatie on saarekkeellinen. Iltaruskontiellä terveysaseman kohdalla on saarekkeellinen suojatie ja Vakkapirtin sekä Jussilanpuiston liittymien kohdalla on suojatiet ilman saarekkeita. Keski-Suomen joukkoliikenteen palvelutaso -raportissa (Keski-Suomen ELY-keskuksen raportteja 4/2012) linja-autoliikenteen palvelutason nykytila Toivakasta Jyväskylän ja Joutsan suuntiin on määritelty peruspalvelutasoksi. Toivakan keskustasta on huonommat joukkoliikenneyhteydet kuin valtatien 4 varrelta. Tavoitteellinen linjaautoliikenteen palvelutaso Toivakasta Jyväskylän ja Joutsan suuntiin on määritelty keskitasoksi. Toivakan keskustasta on kouluaikoina päivässä neljä linja-autovuoroa Jyväskylään ja neljä vuoroa Jyväskylästä Toivakkaan. Lisäksi kunta järjestää saattoliikennettä Viisarimäen pikavuoropysäkille (valtatie 4) ja takaisin neljä kertaa päivässä. Viisarimäen pikavuoropysäkiltä on useampia vuoroja Jyväskylän ja Joutsan suuntiin. Toivakan keskustan linja-autovuorot ja saattoliikenne lähtevät suunnittelualueella sijaitsevalta linjaautopysäkiltä/kääntöpaikalta, Vaajalan aukiolta, osoitteesta Toivakantie 47. Lisäksi suunnittelualueella on linja-autopysäkit Iltaruskontiellä terveysaseman läheisyydessä. 3 Liikenteen ongelmat Suunnittelualueen liikenteen toimivuuden tai sujuvuuden kannalta ei ole tiedossa ongelmia. Myöskään liikenneturvallisuuden osalta ei ole tiedossa olevia ongelmia. Suunnittelualueen yleisten teiden nopeusrajoitukset ovat 40 km/h, mutta todennäköisesti

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 7 (9) ajonopeudet nousevat tätä korkeammiksi, koska tiet ovat hyvin suoria ja maantiemäisiä. 3.1 Liikenneturvallisuus Suunnittelualueen läheisyydessä on vuosina tapahtunut yleisillä teillä kaksi omaisuusvahinkoon johtanutta liikenneonnettomuutta, joista toinen Toivakantiellä ja toinen Iltaruskontiellä. Liikenneonnettomuuksien sijainnit on esitetty kuvassa 7. Toivakantiellä tapahtunut onnettomuus oli mopo-onnettomuus ja Iltaruskontien onnettomuus oli muu onnettomuus. 4 Kaavamuutos Kuva 7. Yleisten teiden liikenneonnettomuudet vuosina (Liikennevirasto 2015) Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa tori, koulun laajennus, uusi virastotalo, liiketilaa, palveluasuntoja, huolto- ja varastorakennus sekä lisää paikoitusta keskustakortteliin 8. Kaavamuutosalueeseen kuuluvat korttelin 8 kohdalta myös Toivakantie ja Iltaruskontie, joille tulee uusien toimintojen myötä liittymämuutoksia. Alustava korttelisuunnitelma on esitetty kuvassa 8.

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 8 (9) Kuva 8. Alustava korttelisuunnitelma. Toivakantiellä liittymämäärä kortteliin 8 vähenee kuudesta liittymästä viiteen. Iltaruskontien liittymämäärä kortteliin 8 lisääntyy suunnitelmien mukaan nykyisestä neljästä liittymästä kolmella liittymällä ja yksi nykyinen liittymä poistuu. Uusi liittymämäärä on siis kuusi liittymää Iltaruskontieltä suunnittelualueen kortteliin 8. Alueen liikennetuotos lisääntyy hieman uusien palveluasuntojen myötä, mutta kokonaisuutena vaikutus liikenteeseen on vähäinen. Palveluasuntoihin tulee noin asukasta. Uusi virastotalo ei käytännössä lisää korttelin liikennetuotosta, koska virastotalon toiminnot vain vaihtavat paikkaa korttelin sisällä. Virastotalon yhteyteen tulee kuitenkin myös vähän liiketilaa, joka hieman lisää alueen liikennetuotosta. Lämpökeskuksen yhteyteen, suunnittelualueen itäosaan, tuleva huolto- ja varastorakennus voi myös hieman lisätä suunnittelualueen liikennetuotosta. Nykyinen Jyväskylän linja-autojen ja Viisarimäen saattoliikenteen lähtö- /saapumispaikka siirtyy suunnitelman mukaan uuden asuintalon paikalta uuden virastotalon ja kirjaston välisen pysäköintialueen yhteyteen, jolle kulku on Iltaruskontieltä. Myös koulukuljetukset käyttävät kyseistä pysäköintialuetta tuodessaan ja hakiessaan oppilaita. Muutos lisää Iltaruskontien linja-autoliikenteen määrää. 4.1 Liikenneverkon täydentäminen Ajoneuvoliikenne Suunnittelualue on liikenteellisesti hyvin saavutettavissa. Salomonin tien ja paloaseman liittymät sekä suunnittelualueen pohjoisosassa olevan kiinteistön liittymä säilyvät nykyisillä paikoillaan Toivakantiellä. Uudelle asuintalolle ja sen pysäköintialueelle tulee kulku nykyisen virastotalon pysäköintialueen kautta, jolloin asuintalolle ei tarvita omaa liittymää Toivakantielle. Torille tulee huoltoliittymä Toivakantielle. Iltaruskontielle tulee uusi liittymä uuden virastotalon ja sen liiketilan vieras- ja asiakaspysäköintialueelle. Virastotalon ja kirjaston väliselle uudelle pysäköinti- ja linja-autojen pysähtymisalueelle tulee kaksi uutta liittymää Iltaruskontieltä, joista itäisemmän kautta

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 9 (9) Pyöräily ja kävely on kulku alueelle ja läntisemmän kautta poistuminen alueelta. Urheilukentän pysäköintialue ja sen liittymä säilyvät nykyisellään kuten myös terveysaseman ja Syrjäharjuntien liittymät. Jyväskylän linja-autojen ja Viisarimäen saattoliikenteen linja-autopysäkki siirtyy uuden virastotalon ja kirjaston välisen pysäköintialueen yhteyteen. Pysäköintialueelle tulisi osoittaa paikat ajoneuvojen liityntäpysäköinnille, jotta joukkoliikenteen käyttö on mahdollista myös kauempana asuville. Lisäksi pyörien liityntäpysäköintialue tulisi sijoittaa pysäkin läheisyyteen ja sen olisi hyvä olla katettu. Liityntäpysäköinnin mahdollistaminen voi myös lisätä joukkoliikenteen houkuttelevuutta. Pyöräily- ja jalankulkuväylästö on suunnittelualueen läheisyydessä kattava ja alue on hyvin saavutettavissa pyörällä ja kävellen. Suunnittelualueen sisälle on suunniteltu täydentyvä pyöräilyn ja jalankulun verkosto. Nykyiset suojatiet säilyvät nykyisillä paikoillaan. Toivakantien ja Salomonin tien liittymän pohjoispuolella on mahdollisesti tulevaisuudessa tarve saarekkeelliselle suojatielle, sillä liittymän eteläpuolinen suojatiesaareke on melko etäällä liittymästä. Uusi suojatie palvelisi Toivakantietä pohjoisen suunnasta saapuvia, esimerkiksi koululaisia tai liikuntapaikkojen käyttäjiä. Salomonin tieltä tultaessa on varmistettava riittävä näkemä suojatielle, koska katua tullaan liittymään hieman mutkan takaa. Myös Toivakantietä pohjoisesta tultaessa Salomonin tieltä tulevat suojatien käyttäjät on pystyttävä havaitsemaan riittävän ajoissa. Salomonin tien liittymän jäsentely, esimerkiksi rakentamalla Salomonin tien alkuosaan lyhyt yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä, parantaisi myös liittymän liikenneturvallisuutta. Suojatien ja liittymän jäsentelyn tarve tarkentuu jatkosuunnittelussa. 5 Vaikutusten arviointi Suunnittelualue ja asemakaavan muutoksen mahdollistamat uudet toiminnot kytkeytyvät hyvin nykyiseen liikenneverkkoon. Uudet toiminnot kuitenkin lisäävät alueen liikennetuotosta jonkin verran ja muuttavat liikenteen suuntautumista. Toivakantien liittymämäärän vähentäminen ja liittymäalueiden selkiyttäminen ovat liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Toivakantien uusi suojatiesaareke Salomonin tien liittymän pohjoispuolelle myös osaltaan parantaisi alueen saavutettavuutta kävellen ja pyörällä. Iltaruskontien liittymämäärän kasvaessa liikenneturvallisuus voi hieman heikentyä, kun liittymiä on useita lyhyellä etäisyydellä toisistaan. Tien vuorokausiliikennemäärä on kuitenkin niin alhainen, että liikenteen toimivuuteen ja sujuvuuteen tai liikenneturvallisuuteen ei kohdistu merkittäviä vaikutuksia. Iltaruskontien liikennemäärä voi hieman kasvaa, kun suunnittelualueen liikenteen suuntautuminen muuttuu. Vanhalle virastotalolle kuljettiin Toivakantien kautta, kun uudelle virastotalolle ja sen pysäköintialueelle on kulku Iltaruskontieltä. Myös Jyväskylän linjaautojen ja Viisarimäen saattoliikenteen linja-autopysäkin siirtyessä uuden virastotalon ja kirjaston väliselle pysäköintialueelle, pois Toivakantien varresta, voi Iltaruskontien liikennemäärä kasvaa linja-autojen ja mahdollisen liityntäpysäköinnin myötä. Kokonaisuutena vaikutukset liikenteeseen ovat kuitenkin vähäiset.

LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA. Vesivehmaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: Tampere 25.1.2012

LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA. Vesivehmaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: Tampere 25.1.2012 LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA Vesivehmaan osayleiskaava Liikenneselvitys Työ: Tampere 25.1.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

JOKIOISTEN KUNTA. Työ: 26433. Tampere 21.8.2013

JOKIOISTEN KUNTA. Työ: 26433. Tampere 21.8.2013 LIITEAINEISTO 2 JOKIOISTEN KUNTA Keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavan liikenneselvitys Työ: 26433 Tampere 21.8.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001

Lisätiedot

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos LIIKENNESELVITYS 11.11.2011. Työnro 416710. DI Piritta Laitakari

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos LIIKENNESELVITYS 11.11.2011. Työnro 416710. DI Piritta Laitakari Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos 11.11.2011 Työnro 416710 DI Piritta Laitakari ALKUSANAT Liikenneselvitys liittyy Valio Oy:n Riihimäen meijerin asemakaavamuutokseen.

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Taalintehtaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: 24433. Tampere 24.2.2012

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Taalintehtaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: 24433. Tampere 24.2.2012 KEMIÖNSAAREN KUNTA Taalintehtaan osayleiskaava Liikenneselvitys Työ: 24433 Tampere 24.2.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS 15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358 20 755 6201 www.ramboll.fi 2 Tarkastus 04 Päivämäärä 15/8/2014

Lisätiedot

Valtatien 3 parantaminen Parkanon kohdalla, Parkano. Aluevaraussuunnitelma

Valtatien 3 parantaminen Parkanon kohdalla, Parkano. Aluevaraussuunnitelma Valtatien parantaminen Parkanon kohdalla, Parkano Aluevaraussuunnitelma Valtatien parantaminen Parkanon kohdalla, Parkano Aluevarausssuunnitelma Tiehallinto Tampere 2008 TIIVISTELMÄ Lähtökohdat Valtatie

Lisätiedot

Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavamuutos

Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavamuutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TOIVAKAN KUNTA Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavamuutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26846 Kaavaselostus 1 (53) Tuomo Järvinen FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

li 26 OY 27.9.2013 0634-P21253

li 26 OY 27.9.2013 0634-P21253 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Sodankylän kirkonkylän asemakaavan muutos, korttel li 26 LIIKENNESELVITYS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 0634-P21253 LIIKENNESELVITYS Sisällysluettelo 1 Selvityksen

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA 2040, LAIHIA LIIKENNESELVITYS

KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA 2040, LAIHIA LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavaselostuksen liite Päivämäärä 04/2014 KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA 2040, LAIHIA LIIKENNESELVITYS KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA 2040, LAIHIA LIIKENNESELVITYS

Lisätiedot

Valtatien 10 kehittäminen Hämeenlinnan kohdalla

Valtatien 10 kehittäminen Hämeenlinnan kohdalla UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 2011 Valtatien 10 kehittäminen Hämeenlinnan kohdalla Lähtökohtien tarkistus 14.11.2011 Sito Oy Helsinki 2011 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys

Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys Raportti 2013 Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys 2 (44) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 1.1 Lähtökohdat... 3 1.2 Tavoitteet ja työn rajaus... 4 1.3 Nykyinen

Lisätiedot

Salon keskustan kehitta missuunnitelmat ja osayleiskaava 2035

Salon keskustan kehitta missuunnitelmat ja osayleiskaava 2035 Salon keskustan kehitta missuunnitelmat ja osayleiskaava 2035 Liikenneselvitys nykytilan analyysi 5.8.2011 Sisältö 1 Liikennejärjestelmän nykytila... 3 1.1 Maankäyttö ja ympäristö... 3 1.2 Nykyinen liikennejärjestelmä...

Lisätiedot

Hämeenlinnan asemanseudun kehittäminen, Liikenneselvitys

Hämeenlinnan asemanseudun kehittäminen, Liikenneselvitys Juha Mäkinen Anna Korpinen 12.11.2013 2 (11) Hämeenlinnan asemanseudun kehittäminen, SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 LIIKENNEJÄRJESTELMÄN NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4 2.2 Alueen saavutettavuus...

Lisätiedot

Salon keskustan kehittämissuunnitelmat ja osayleiskaava 2035

Salon keskustan kehittämissuunnitelmat ja osayleiskaava 2035 Salon keskustan kehittämissuunnitelmat ja osayleiskaava 2035 Liikennesuunnitelma 7.1.2014 2 Sisältö 1 Tausta ja tavoitteet... 4 2 Liikenne-ennusteet... 5 3 Liikenneturvallisuuden toimenpideohjelma... 6

Lisätiedot

KUNTA SALLAN EHDOTUS OY 3.2.2015. Hyv.

KUNTA SALLAN EHDOTUS OY 3.2.2015. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä 10.7

Lisätiedot

Ilmajoen kunta / Ruokakesko Oy ILMAJOEN KAUPALLINEN SELVITYS

Ilmajoen kunta / Ruokakesko Oy ILMAJOEN KAUPALLINEN SELVITYS Ilmajoen kunta / Ruokakesko Oy ILMAJOEN KAUPALLINEN SELVITYS 3.5.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 (37) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 1.1 TYÖN TOTEUTUS... 3 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos, kortteli 26 Kaavaselostus Vireille tulo Luonnos nähtäville Ehdotus nähtäville KH KV 13.6.2013 LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 61, 65, 67, 68 JA 255 (TORIN SEUTU) 20.1.2015 2015/ 175

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 61, 65, 67, 68 JA 255 (TORIN SEUTU) 20.1.2015 2015/ 175 L A P I N L A H T I KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 61, 65, 67, 68 JA 255 (TORIN SEUTU) 20.1.2015 2015/ 175 E 34 Ringettet. Ote opaskartasta Ote Pohjois-Savon maakuntakaavasta Ote osayleiskaavasta

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä 10.7

Lisätiedot

1 Luonnos 08.12.2004 2 0 0 5

1 Luonnos 08.12.2004 2 0 0 5 1 Luonnos 08.12.2004 2 0 0 5 2 SISÄLLYS 1. ESIPUHE...3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ...4 2.1. Yhdyskuntarakenne ja liikenneverkko...4 2.2. Väestö...5 2.3. Työssäkäynti, elinkeinoelämä...6 3. LIIKENNEJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN LIIKENNEVERKKO- SUUNNITELMA

PIEKSÄMÄEN LIIKENNEVERKKO- SUUNNITELMA PIEKSÄMÄEN LIIKENNEVERKKO- SUUNNITELMA 30.1.2014 Sisällysluettelo 1. Nykytila-analyysi 1 1.1 Pyöräily 1 1.2 Kävely 4 1.3 Autoliikenne 4 1.4 Erikoiskuljetukset 6 1.5 Liikenneturvallisuus 6 1.6 Joukkoliikenne

Lisätiedot

Valtatie 27 Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys

Valtatie 27 Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys Tiehallinto Oulu Kannen valokuva: tiekuva.com (valtateiden ja risteys) Pohjakartat: Nivalan

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSARVIOINTI. Keskustan osayleiskaava 2030 Järvenpää. Osayleiskaava

LIIKENNETURVALLISUUSARVIOINTI. Keskustan osayleiskaava 2030 Järvenpää. Osayleiskaava LIIKENNETURVALLISUUSARVIOINTI 28.11.2014 Keskustan osayleiskaava 2030 Järvenpää Osayleiskaava LUONNOS Tampere 2014 ARVIOINNIN ORGANISOINTI JA KULKU Organisointi ja sovellettavat ohjeet Tilaajan yhdyshenkilö:

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Liikenneselvitys

NOUSIAISTEN KUNTA. Liikenneselvitys NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan-Kirkonseudun osayleiskaava Liikenneselvitys Työ: E25837.33.00 Turku 11.6.2013, päivitetty 27.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241

Lisätiedot

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Julkaisuluvat: Pohjakartat Maanmittauslaitos, lupa nro 20/MYY/07 Pohjakartat

Lisätiedot

Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä niiden lähialueen liikenteelliset tarkastelut ja

Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä niiden lähialueen liikenteelliset tarkastelut ja Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä ; Tampere 2005 Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä ; Tampere TIEHALLINTO

Lisätiedot

Valtatien 4 parantaminen Vaajakosken kohdalla, Jyväskylä

Valtatien 4 parantaminen Vaajakosken kohdalla, Jyväskylä Raportteja 114 2013 Valtatien 4 parantaminen Vaajakosken kohdalla, Jyväskylä Yleissuunnitelma Valtatien 4 parantaminen Vaajakosken kohdalla, Jyväskylä Yleissuunnitelma Raportteja 114 2013 Valtatien 4

Lisätiedot

Nummen taajaman liikenneturvallisuustoimenpiteet, tiesuunnitelma 1.2 T. Tiesuunnitelmaselostus

Nummen taajaman liikenneturvallisuustoimenpiteet, tiesuunnitelma 1.2 T. Tiesuunnitelmaselostus Tiesuunnitelmaselostus 1 Nummen taajaman liikenneturvallisuustoimenpiteet, tiesuunnitelma 1.2 T Tiesuunnitelmaselostus luonnos 12.3.2015 Tiesuunnitelmaselostus 2 Sisällysluettelo 1. Hankkeen tausta, lähtökohdat

Lisätiedot

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma. Lapinlahti. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma. Lapinlahti. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Lapinlahti Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 17/2011 Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Lapinlahti 17/2011 Pohjois-Savon

Lisätiedot

Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneympäristö

Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneympäristö Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneympäristö Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneympäristö Tiehallinto Oulu 2008 Kannen valokuva: Erkki Sarjanoja Pohjakartat: Muhoksen kunta

Lisätiedot