Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos LIIKENNESELVITYS Työnro DI Piritta Laitakari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos LIIKENNESELVITYS 11.11.2011. Työnro 416710. DI Piritta Laitakari"

Transkriptio

1 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos Työnro DI Piritta Laitakari

2 ALKUSANAT Liikenneselvitys liittyy Valio Oy:n Riihimäen meijerin asemakaavamuutokseen. Samalla on selvitetty Valio Oy:n tontin eteläpuolelle, Herajoen läntiselle teollisuusalueelle, kaavoitettavan uuden teollisuustontin liikenteellisiä vaikutuksia. Työ on tehty Valio Oy:n tilauksesta. Työtä ohjanneeseen työryhmään ovat kuuluneet: Jarmo Näsman Jari Jokivuo Ilpo Lehtinen Aili Tuppurainen Elina Mäenpää Mikko Siitonen Valio Oy Riihimäen kaupunki Riihimäen kaupunki Riihimäen kaupunki Riihimäen kaupunki A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Selvitys on tehty konsulttityönä A-Insinöörit Suunnittelu Oy:ssä, jossa työstä ovat vastanneet Piritta Laitakari, Outi Harju ja Juha Vehmas. Selvityksen projektipäällikkönä on toiminut Elina Ahlqvist. Riihimäellä marraskuussa 2011 Kansikuva: Mikko Siitonen / A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Raportin muut valokuvat: Mikko Siitonen ja Piritta Laitakari / A-Insinöörit Suunnittelu Oy.

3 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, asemakaavamuutos 3 (21) SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Työn lähtökohdat ja tavoitteet Suunnittelualue ja liikenneverkko Maankäytön kehittyminen LIIKENNEMÄÄRÄT JA LIIKENNE-ENNUSTE Nykytilanne Liikenne-ennuste LIITTYMIEN TOIMIVUUS Nykytilanne Ennustetilanne KEHITTÄMISEHDOTUKSET Nykyisten liittymien parantaminen Uudet liittymät Kevyen liikenteen yhteystarpeet YHTEENVETO... 21

4 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, asemakaavamuutos 4 (21) 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet Työn lähtökohta on liikenneselvityksen laatiminen Valio Oy:n Riihimäen meijerin asemakaavamuutoksen sekä Herajoen läntisen teollisuusalueen asemakaavan liitteiksi. Työssä tarkastellaan Valion meijerin sekä sen eteläpuolelle kaavoitettavan uuden teollisuustontin vaikutusta alueen liikenteeseen. 1.2 Suunnittelualue ja liikenneverkko Kaavoitettavat alueet sijaitsevat Riihimäen kaupungin alueella keskustan lounaispuolella, Herajoen läntisellä teollisuusalueella. Alue sijoittuu valtatien 3 länsipuolelle. Suunnittelualueen länsipuolelle on suunnitteilla Kalmun pientalovaltainen asuinalue, jonka korjattu osayleiskaavaehdotus on valmistunut keväällä Tarkastelualue sisältyy Kalmun osayleiskaavaan. Kuvassa 1 on esitetty tässä selvityksessä tarkasteltavan alueen sijainti. Kuva 1. Tarkastelualueen karkea sijainti.

5 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, asemakaavamuutos 5 (21) Tarkemman tarkastelun kohteeksi rajataan kaavoitettavien tonttien lähiympäristö eli Meijerintie ja sen jatke etelään sekä liittymät maantielle 130. Viiteen keskeiseen liittymään (kuva 2) tehdään toimivuustarkastelut. Tarkasteltavia liittymiä ovat: maantien 130 ja Meijerintien liittymä, Meijerintien ja Vanhan Kormuntien liittymä, Meijerintien ja Kalmun pääkokoojakadun uusi liittymä, Meijerintien ja Retkiojantien uusi liittymä sekä Retkiojantien liittymä maantielle 130. Tarkastelussa ei huomioida alueen eteläpuolelle suunniteltua Arolammin eritasoliittymää, sillä sen rakentamisaikataulu on vielä avoin. Näin myös varmistetaan liikenneverkon toimivuus siinä tapauksessa, että eritasoliittymää ei rakenneta lähivuosikymmenten aikana. Kuva 2. Suunnittelualue; tarkasteltavat liittymät on merkitty punaisilla ympyröillä. Ajoneuvoliikenne Suunnittelualueen ohi kulkee valtatie 3 Helsingistä Tampereelle ja edelleen Vaasaan. Valtatien rinnalla, suunnittelualueen kohdalla sen itäpuolella, kulkee maantie 130, joka on seudullinen pääväylä Vantaalta Riihimäen, Hämeenlinnan ja Valkeakosken kautta Tampereelle. Valtatie 3 on suunnittelualueen kohdalla kaksiajoratainen moottoritie, jonka nopeusrajoitus on kesällä 120 km/h ja talvella 100 km/h. Moottoritiellä ei ole

6 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, asemakaavamuutos 6 (21) tievalaistusta meijerin kohdalla. Lähimmät moottoritien liittymät sijaitsevat noin kilometrin päässä pohjoisessa (liittymä nro 19) ja noin kuuden kilometrin päässä etelässä (liittymä nro 17). Suunnittelualueen eteläpuolelle on suunniteltu uutta Arolammen eritasoliittymää, josta lähtisi itään päin Riihimäen eteläinen ohikulkutie, ns. Arolammin orsi. Maantien 130 nopeusrajoitus on Meijerintien liittymän kohdalla ja pohjoispuolella 60 km/h ja sen eteläpuolella suunnittelualueen kohdalla 80 km/h. Tie on valaistu. Maantie 130 on koko suunnittelualueella osa erikoiskuljetusten runkoreittiä. Meijerintie on hallinnollisesti katu, Vanha Kormuntie ja Retkiojantie ovat yksityisteitä. Meijerintien liikenne on lähes täysin Valion meijerin liikennettä. Vanha Kormuntie ja Retkiojantie ovat vähäliikenteisiä ja maaseutumaisia kyläteitä, Meijerintien katuympäristö on kaupunkimaisempi. Meijerintien ja Vanhan Kormuntien nopeusrajoitus on suunnittelualueella 40 km/h, Retkiojantien 50 km/h. Retkiojantie ylittää valtatien 3 kapeahkolla sillalla (kuva 3). Kuva 3. Valtatien 3 ylittävä Retkiojantien silta maantien 130 suunnasta katsottuna. Kevyt liikenne Maantien 130 tai valtatien 3 varrella ei ole kevyen liikenteen väyliä suunnittelualueen kohdalla. Meijerintien ja maantien 130 liittymässä on kevyen liikenteen alikulku. Kevyen liikenteen väylä jatkuu liittymästä itään päin Parmalan alueelle, josta on myös kevyen liikenteen yhteys Riihimäen keskustaan. Myös liittymän yhteydessä sijaitseville linja-autopysäkeille johtaa kevyen liikenteen väylät.

7 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, asemakaavamuutos 7 (21) Meijerintiellä on erillinen kevyen liikenteen väylä. Meijerintien jatkamisen yhteydessä myös kevyen liikenteen väylää jatketaan Retkiojantien liittymään asti. Retkiojantien nykyisen ylikulkusillan viereen suunnitellaan erillisen kevyen liikenteen sillan rakentamista. Vanhalla Kormuntiellä ei ole kevyen liikenteen väyliä lukuun ottamatta Meijerintien alittavaa kevyen liikenteen väylää ja alikulkua, joka on sallittu myös ratsukoille (kuva 4). Retkiojantiellä ei ole kevyen liikenteen väyliä. Valion meijerin tontilla sijaitsevalta rivitaloalueelta johtaa silta valtatien 3 yli maantielle 130. Silta on sallittu ajoneuvoliikenteelle, mutta se on lähinnä kevyen liikenteen käytössä, koska varsinainen ajoreitti rivitalojen pihaan kulkee Meijerintien kautta. Kuva 4. Meijerintien alittava kevyen liikenteen alikulku Vanhan Kormuntien suunnasta katsottuna. Joukkoliikenne Suunnittelualueella ei kulje joukkoliikenteen reittejä. Lähimmät joukkoliikenneyhteydet ovat seutuliikenteen linjat maantiellä 130 sekä paikallisliikenteen linjat 4 ja 7 maantien 130 itäpuolella sijaitsevalle Parmalan alueelle. Seutuliikenteen pysäkit sijaitsevat maantien 130 ja Meijerintien liittymässä, Meijerin ylikulkusillan kohdalla sekä maantien 130, Retkiojantien ja Kynttiläntien liittymässä. Meijerintien liittymän yhteydessä oleville pysäkeille pääsee jalkakäytäviä pitkin, muille pysäkeille ei ole erillisiä kevyen liikenteen yhteyksiä.

8 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, asemakaavamuutos 8 (21) Pitkänmatkan pikavuorolinjat ajavat valtatietä 3 pitkin, mutta suunnittelualueella ei ole pikavuoropysäkkejä. Lähimmät pysäkit ovat Herajoen eritasoliittymän yhteydessä alueen pohjoispuolella. Kalmun osayleiskaavan liikennesuunnitelmassa on esitetty alueelle maantien 130 ja Meijerintien kautta kulkeva linja-autoreitti. Pysäkit sijoittuisivat kokoojakatujen varsille. Liikenneturvallisuus Liikenneonnettomuustiedot on koottu Liikenneviraston Tierekisteriaineistosta, joten niissä näkyvät vain yleisillä teillä tapahtuneet poliisin tietoon tulleet onnettomuudet. Tarkastelualueella eli Retkiojantien ja Meijerintien liittymien välillä maantiellä 130 on tapahtunut vuosien aikana neljä loukkaantumiseen johtanutta onnettomuutta ja kaksi omaisuusvahinkoon johtanutta onnettomuutta. Kolme näistä onnettomuuksista on tapahtunut Meijerintien liittymässä. Valtatiellä 3 on tarkastelualueen kohdalla tapahtunut vuosien aikana kaksi loukkaantumiseen johtanutta ja 13 omaisuusvahinkoon johtanutta onnettomuutta. 1.3 Maankäytön kehittyminen Tarkastelussa otetaan huomioon Valion meijerin laajentamista koskevat suunnitelmat Valiolta saadun liikenne-ennusteen mukaisesti. Eteläisen teollisuustontin maankäytön oletetaan rakentuvan ennustevuoteen 2030 mennessä kokonaan. Sen arvioidaan tuottavan liikennettä pinta-alaan nähden samassa suhteessa kuin Valion meijerin. Kalmun osayleiskaavan tavoitevuosi on 2030, joten kaava-alue oletetaan koko laajuudeltaan rakennetuksi tämän tarkastelun ennustevuoteen 2030 mennessä. Kalmun asuinalueen tuottaman liikenteen määrää on arvioitu vuonna 2009 valmistuneessa Kalmun osayleiskaavan liikennesuunnitelmassa, jonka mukaisesti Kalmun alueen liikennetuotokset tässä tarkastelussa huomioidaan. Maankäytön kehittymisen lisäksi otetaan huomioon liikenteen yleinen kasvu kunta- ja tieluokkakohtaisten kasvukertoimien mukaisesti.

9 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, asemakaavamuutos 9 (21) 2 LIIKENNEMÄÄRÄT JA LIIKENNE-ENNUSTE 2.1 Nykytilanne Alueella on tehty liikennelaskennat tarkasteltavissa maantien 130 liittymissä tiistaina klo (Meijerintien liittymä) ja keskiviikkona klo (Retkiojantien liittymä). Liikennelaskennan perusteella määritetty iltahuipputunti on klo Iltahuipputunnin liikennevirrat on esitetty kuvassa 5. Kuva 5. Maantien 130 ja Meijerintien liittymän (vas.) sekä maantien 130, Retkiojantien ja Kynttiläntien liittymän (oik.) iltahuipputunnin liikennemäärät nykytilanteessa liikennelaskennan mukaan. Lasketuissa liittymissä iltahuipputunnin (klo ) suurimmat liikennevirrat kulkevat pohjoiseen kohti Riihimäen keskustaa. Kynttiläntieltä ja Meijerintieltä tulee maantielle 130 työmatkaliikennettä, Meijerintieltä myös Valion meijerin kuljetuksia. Meijerintiellä raskaan liikenteen osuus on noin 19 %, Kynttiläntiellä noin 5 % ja maantiellä 130 tarkastelukohdasta riippuen 4 8 %. Retkiojantien liikennemäärä oli laskenta-ajankohtana niin pieni, ettei laskenta anna luotettavaa tietoa raskaan liikenteen osuudesta. Suunnittelualueen keskimääräiset vuorokausiliikenteen määrät (KVL) on esitetty kuvassa 5. Valtatien 3 KVL on suunnittelualueen kohdalla nykytilanteessa (v. 2010) noin ajon./vrk. Maantien 130 KVL on Meijerintien pohjoispuolella noin ajon./vrk, Meijerintien ja Retkiojantien välillä noin ajon./vrk ja Retkiojantien liittymän eteläpuolella noin ajon./vrk. Meijerintien KVL on noin 1300 ajon./vrk. Vanhan Kormuntien KVL on noin 150 ajon./vrk ja Retkiojantien samoin noin 150 ajon./vrk.

10 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, asemakaavamuutos 10 (21) Kuva 6. Keskimääräiset vuorokausiliikenteen määrät (KVL) suunnittelualueella nykytilanteessa (v. 2010). Taulukossa 1 on esitetty Valion meijerin päivä- ja yöajan liikennemäärät sekä liikenteen suuntautuminen ilmansuunnittain. Suurin osa länteen (Forssan suuntaan) menevistä ajoneuvoista lähtee meijerin alueelta ensin maantietä 130 pohjoiseen, sillä suoraan länteen johtava Vanha Kormuntie on kapea ja mutkainen. Pääosa Valion henkilöliikenteestä suuntautuu pohjoiseen, raskaan liikenteen pääsuunta on Etelä-Suomi. Taulukko 1. Valion meijerin liikenne ja sen suuntautuminen vuonna Lähde: Valio Oy. Liikennemäärä Etelään (Helsinki) Pohjoiseen (Tampere) Itään (Lahti) Länteen (Forssa) Yhteensä Henkilö- ja pakettiautot Raskasliikenne Yhteensä Liikennemäärä Henkilö- ja pakettiautot Raskasliikenne Yhteensä Nykytilanne 2008 yhteensä Liikenne-ennuste Liikenne-ennusteen muodostamisen lähtökohtana ovat olleet Valio Oy:n laatima arvio Riihimäen meijerin liikennemääristä vuonna 2025, Kalmun osayleiskaavan liikennesuunnitelman liikenne-ennuste, liikennelaskentatiedot sekä liikenteen yleisen kasvun kuntaennuste (Tulevaisuuden näkymiä 4/2007). Maankäytön synnyttämä kasvu Valion meijerin kokonaisliikenteen arvellaan kasvavan lähes 60 % vuoteen 2030 mennessä. Raskaan liikenteen määrän arvioidaan yli kaksinkertaistuvan,

11 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, asemakaavamuutos 11 (21) henkilöliikenne lisääntyy noin 23 %. Suurin kokonaiskasvu tapahtuu etelään suuntautuvan liikenteen määrässä. Taulukko 2. Valion meijerin liikenne-ennuste vuodelle Lähteet: Valio Oy, yleiset kasvukertoimet. Liikennemäärä Etelään (Helsinki) Pohjoiseen (Tampere) Itään (Lahti) Länteen (Forssa) Yhteensä Henkilö- ja pakettiautot Raskasliikenne Yhteensä Liikennemäärä Henkilö- ja pakettiautot Raskasliikenne Yhteensä Ennustetilanne 2030 yhteensä Eteläisen tontin toimintojen arvioidaan synnyttävän liikennettä samaan tapaan kuin Valion meijerin. Eteläisen tontin liikenne-ennuste on laadittu Valion liikenne-ennusteen perusteella kertomalla Valion liikennemäärät tonttien pintaalojen suhdeluvulla. Eteläisen tontin liikennemäärä-arvio vuodelle 2030 on esitetty taulukossa 3. Taulukko 3. Eteläisen teollisuustontin liikenne-ennuste vuodelle Lähteet: Riihimäen kaupunki, Valio Oy, yleiset kasvukertoimet. Liikennemäärä Etelään (Helsinki) Pohjoiseen (Tampere) Itään (Lahti) Länteen (Forssa) Yhteensä Henkilö- ja pakettiautot Raskasliikenne Yhteensä Liikennemäärä Henkilö- ja pakettiautot Raskasliikenne Yhteensä Ennustetilanne 2030 yhteensä Kalmun asuinalueen tuottaman liikenteen määrää ja suuntautumista on arvioitu Kalmun osayleiskaavan liikennesuunnitelmassa. Suuntautumisarvioita on tämän työn yhteydessä tarkennettu työssäkäyntitietojen perusteella. Kalmun liikenne-ennuste vuodelle 2030 on esitetty taulukossa 4. Taulukko 4. Kalmun asuinalueen liikenne-ennuste vuodelle Lähde: Kalmun osayleiskaavan liikennesuunnitelma, SITO Liikennemäärä (KVL) Etelään Pohjoiseen Itään (keskustaan) Länteen Yhteensä Vuonna 2030 yhteensä

12 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, asemakaavamuutos 12 (21) Liikenteen yleinen kasvu Liikenne-ennusteen taustalla oleva kunta- ja tieluokkakohtainen tieliikenteen kuntaennuste on laadittu vuonna Tämän jälkeen liikenteen kasvu on ensin hidastunut taloustaantuman takia ja sitten jälleen vilkastunut. Ennusteen kasvukertoimet on annettu aikaväleille ja (taulukko 5). Näiden kertoimien ja liikennelaskentatietojen perusteella on asiantuntijaarviona muodostettu tieluokkakohtaiset kasvukertoimet välille Nämä kertoimet on esitetty taulukossa 5. Taulukko 5. Liikenne-ennusteen muodostamisessa käytetyt yleiset kasvukertoimet. Lähde: Tulevaisuuden näkymiä 4/2007: Tieliikenteen kuntaennuste vuosille (muokattu). Riihimäki valtatie 1,49 1,39 seututie, katu 1,37 1,30 Liikenne-ennuste vuodelle 2030 muodostetaan yhdistämällä maankäytön aiheuttama liikenteen kasvu sekä liikenteen yleinen kasvu. Vuoden 2030 keskimääräiset vuorokausiliikenteen määrät (KVL) on esitetty kuvassa 7 ja iltahuipputunnin liikennevirrat kuvassa 8. Kuva 7. Keskimääräiset vuorokausiliikenteen määrät (KVL) suunnittelualueella ennustetilanteessa v Vuonna 2030 valtatien 3 KVL on suunnittelualueen kohdalla noin ajon./vrk. Maantien 130 KVL on Meijerintien pohjoispuolella noin ajon./vrk, Meijerintien ja Retkiojantien välillä noin ajon./vrk ja Retkiojantien eteläpuolella noin ajon./vrk. Uusi yhteys Meijerintieltä Retkiojantielle mahdollistaa meijerin ja teollisuusalueen liikenteen jakautumisen kahteen liittymään. Meijerintien ja Retkiojantien välisellä osuudella maantien 130 liikenne lisääntyy vähemmän kuin muualla, kun Meijerintieltä etelään menevät kulkevat eteläisen liittymän kautta ja muihin ilmansuuntiin menevät pohjoisen liittymän kautta.

13 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, asemakaavamuutos 13 (21) Kuva 8. Suunnittelualueen iltahuipputunnin liikennemäärät ennustetilanteessa v Meijerintien liikennevirta on suurimmillaan Vanhan Kormuntien ja maantien 130 välillä: noin ajon./vrk. Meijerin kohdalla KVL on noin ajon./vrk ja eteläisen teollisuustontin kohdalla noin ajon./vrk. Kalmun kokoojakadun KVL on noin ajon./vrk. Pieni osa Kalmun alueen liikenteestä käyttää Vanhaa Kormuntietä, jonka KVL on noin 450 ajon./vrk. Retkiojantien liikennemäärä kasvaa vähiten: vuoden 2030 ennustetilanteessa se on noin 200 ajon./vrk, paitsi Meijerintien ja maantien 130 välisellä osuudella, jossa se on noin ajon./vrk.

14 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, asemakaavamuutos 14 (21) 3 LIITTYMIEN TOIMIVUUS Toimivuustarkastelut on tehty Synchro/SimTraffic 7, Capcal ja DanKapohjelmilla. Palvelutasoluokat perustuvat keskimääräisiin viivytyksiin HCM2000 -käsikirjan mukaisesti. 3.1 Nykytilanne Nykytilanteessa liittymät toimivat iltahuipputunnin aikanakin hyvin. Maantien 130 ja meijerintien sekä maantien 130, Kynttiläntien ja Retkiojantien liittymien palvelutasoluokat tulosuunnittain on esitetty kuvassa 9. Meijerintien ja Vanhan Kormuntien liittymään ei nykytilanteessa tehty toimivuusanalyysejä, koska liittymän liikennemäärät ovat niin pienet, että se toimii varmasti. Pääsuunnan toimivuus on molemmissa liittymissä erittäin hyvä, koska sivusuunnilla on väistämisvelvollisuus. Sivusuunnilla palvelutasoluokka on nykytilanteessa B, hyvä, paitsi Retkiojantieltä ja Kynttiläntieltä vasemmalle kääntyvillä, joiden palvelutasoluokka on C, tyydyttävä. Kokonaisuutena voidaan todeta, että tarkasteltavat liittymät toimivat nykytilanteessa tavallisen arkiiltahuipputunnin aikana riittävän hyvin. Kuva 9. Maantien 130 liittymien palvelutasoluokat nykytilanteessa. 3.2 Ennustetilanne Tarkastelualueen liittymien toimivuutta arvioitiin vuoden 2030 ennustetussa liikennetilanteessa. Kuvassa 10 on esitetty liittymien toimivuus tulosuunnittain ennustetilanteessa v Maantien 130 liittymien toimivuus heikkenee merkittävästi liikennemäärien kasvaessa. Pääsuunnan palvelutaso säilyy erittäin hyvänä sivusuuntien väistämisvelvollisuuden takia, mutta liittyminen sivusuunnalta päätielle on erittäin

15 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, asemakaavamuutos 15 (21) vaikeaa. Meijerintien palvelutasoluokka on F, erittäin huono, ja iltahuipputunnin keskimääräiset viivytykset ovat selvästi yli minuutin mittaisia. Liittyminen Retkiojantieltä ja Kynttiläntieltä maantielle 130 toimii myös huonosti: kaikkien tulosuuntien palvelutasoluokka on E F, huono erittäin huono. Maantien 130 liittymien parantamismahdollisuuksia käsitellään seuraavassa luvussa. Kuva 10.Liittymien palvelutasoluokat osatulosuunnittain ennustetilanteessa v Muut tarkastellut liittymät toimivat ennustetilanteessakin palvelutasolla hyvä tai erittäin hyvä, eikä sujuvuusongelmia ole odotettavissa.

16 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, asemakaavamuutos 16 (21) 4 KEHITTÄMISEHDOTUKSET 4.1 Nykyisten liittymien parantaminen Mt 130 x Meijerintie Kanavoidun tasoliittymän liikenteellisen toimivuuden parantamisen vaihtoehdot ovat valo-ohjaus ja kiertoliittymä. Kuvassa 11 on esitetty maantien 130 ja Meijerintien liittymän palvelutasoluokat ennustevuonna 2030 tilanteessa, jossa nykyiseen liittymään lisätään liikennevalo-ohjaus. Valo-ohjattuna liittymä toimii keskimäärin hyvin. Heikoimman suunnan palvelutasoluokka on ennustevuoden 2030 iltahuipputunnin aikana C, tyydyttävä, ja lähellä palvelutasoluokkaa B, hyvä. Kuva 11. Maantien 130 ja Meijerintien liittymän palvelutasoluokat vuoden 2030 iltahuipputunnin aikana valo-ohjattuna. Kalmun osayleiskaavan liikennesuunnitelmassa maantien 130 ja Meijerintien liittymä esitetään parannettavaksi kiertoliittymänä. Kiertoliittymä on muita tasoliittymätyyppejä turvallisempi ja sen ylläpitokustannukset ovat valo-ohjattua liittymää pienemmät. Kuvassa 12 on esitetty maantien 130 ja Meijerintien liittymän toimivuus ennustevuoden 2030 iltahuipputunnin aikana tavallisena kiertoliittymänä. Eteläisen tulosuunnan palvelutasoluokka on E, huono. Kiertoliittymän toimivuutta voidaan parantaa toteuttamalla se ns. turbokiertoliittymänä, jossa etelästä tulee kaksi ajokaistaa: omat kaistat suoraan ajaville ja vasemmalle kääntyville. Näin kaikkien tulosuuntien palvelutaso on ennustetilanteessa vähintään C, tyydyttävä (kuva 12), ja kiertoliittymä kestää jopa 20 % ennustettua suuremman liikenteen kasvun. Lisäkaista pohjoisesta Meijerintielle kääntyville parantaisi liittymän toimivuutta vieläkin enemmän. Mahdolliset aamuhuipputunnin ongelmat pohjoisella tulosuunnalla ratkeaisivat edellä kuvatulla toisella lisäkaistalla.

17 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, asemakaavamuutos 17 (21) Kuva 12. Maantien 130 ja Meijerintien liittymän palvelutasoluokat vuoden 2030 iltahuipputunnin aikana kahdessa erilaisessa kiertoliittymävaihtoehdossa. Mt 130 x Retkiojantie Maantien 130 nopeusrajoitusta laskemalla Retkiojantien liittymä toimisi ennustetilanteessa hieman nykyliittymää paremmin: 60 km/h nopeudella sivusuuntien palvelutasoluokat olisivat välillä B E, hyvä huono (kuva 13). Kuva 13. Maantien 130, Retkiojantien ja Kynttiläntien liittymän palvelutasoluokat vuoden 2030 aikana tilanteessa, jossa maantien nopeusrajoitus on liittymän kohdalla 60 km/h. Retkiojantieltä suoraan ja vasemmalle ajavien palvelutasoluokkaa E, huono, ei kuitenkaan voida pitää hyväksyttävänä. Lisäksi todellinen palvelutaso saattaa

18 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, asemakaavamuutos 18 (21) olla jopa arvioitua heikompi, mikäli pääsuunnan liikennevirran nopeus ei alennetusta nopeusrajoituksesta huolimatta laske riittävän alas. Kalmun osayleiskaavan liikennesuunnitelmassa esitetään kaksi vaihtoehtoa maantien 130, Kynttiläntien ja Retkiojantien liittymän parantamiseksi: nykyinen kanavoitu liittymä valo-ohjattuna tai kiertoliittymä. Molempiin vaihtoehtoihin sisältyy uusi kevyen liikenteen silta nykyisen Retkiojantien sillan viereen. Valo-ohjattuna liittymän toimivuus paranisi selvästi nykyliittymään verrattuna. Kuvassa 14 on esitetty valo-ohjatun liittymän toimivuus vuoden 2030 iltahuipputunnin aikana. Sivusuuntien palvelutasoluokka olisi C, tyydyttävä, ja pääsuunnan A B, erittäin hyvä hyvä. Kuva 14. Maantien 130, Retkiojantien ja Kynttiläntien liittymän palvelutasoluokat vuoden 2030 iltahuipputunnin aikana liikennevalo-ohjattuna. Maantien 130, Retkiojantien ja Kynttiläntien liittymä toimisi kiertoliittymänä keskimäärin hyvin (kuva 15), sillä heikoimmankin tulosuunnan palvelutasoluokka vuoden 2030 iltahuipputunnin aikana olisi C, tyydyttävä, ja lähellä palvelutasoluokan B, hyvä, rajaa. Kiertoliittymä kestäisi ruuhkautumatta noin 20 % ennustettua suuremman liikenteen kasvun. Raskaan liikenteen määrä liittymässä on poikkeuksellisen suuri, mikä on otettava huomioon mahdollisen kiertoliittymän suunnittelussa. Retkiojantien sillan soveltuvuutta kahden raskaan ajoneuvon kohtaamiseen ei tarkasteltu tämän työn yhteydessä. Meijerintie x Vanha Kormuntie Meijerintien ja Vanhan Kormuntien liittymä toimii ennustetilanteessa palvelutasolla B, hyvä, eikä erityisiä parantamistarpeita ole odotettavissa.

19 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, asemakaavamuutos 19 (21) Kuva 15. Maantien 130, Retkiojantien ja Kynttiläntien liittymän palvelutasoluokat vuoden 2030 iltahuipputunnin aikana kiertoliittymänä. 4.2 Uudet liittymät Meijerintien ja Kalmun kokoojakadun liittymä sekä Meijerintien ja Retkiojantien liittymä toimivat ennustetilanteessa vuonna 2030 tavallisina kanavoimattomina tasoliittyminä hyvin. Kehittämistarpeita tai muuta erityisesti huomioitavaa ei havaittu tarkastelussa. 4.3 Kevyen liikenteen yhteystarpeet Työpaikka-alueita suunniteltaessa kaikkien kulkutapojen huomioon ottaminen on tärkeää. Työpaikalle on voitava kulkea myös joukkoliikenteellä, kävellen tai pyöräillen. Suunnittelualueen nykyiset kevyen liikenteen reitit on kuvattu tarkemmin luvussa 1.2 Suunnittelualue ja liikenneverkko. Meijerintien vierellä kulkee korkealuokkainen kevyen liikenteen väylä, jota on syytä jatkaa Meijerintien jatkamisen yhteydessä. Kalmun asuinalueen kevyen liikenteen yhteydet ja joukkoliikenneratkaisut ja niiden liittyminen nykyverkkoon on alustavalla tasolla suunniteltu Kalmun osayleiskaavan liikennesuunnitelmassa. Muut kevyen liikenteen yhteystarpeet liittyvät linja-autopysäkkien sijaintiin. Yhteystarpeet on esitetty kuvassa 16. Tarkastelualueen suurimmat kevyen liikenteen yhteyspuutteet ovat maantien 130, Retkiojantien ja Kynttiläntien liittymässä, jossa linja-autopysäkeille ei ole järjestetty erillisiä kevyen liikenteen reittejä, vaan kulku tapahtuu maantien pientareella. Liittymässä ei myöskään ole suojateitä, joten ruuhka-aikaan tien ylittäminen on vaikeaa ja turvatonta. Liittymässä suoritetussa liikennelaskennassa havaittu pysäkkien käyttäjämäärä oli erittäin pieni. Suunniteltu uusi teollisuustontti ja kevyen liikenteen silta lisäävät todennäköisesti kevyen liikenteen

20 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, asemakaavamuutos 20 (21) määrää liittymässä, joten kevyen liikenteen yhteyksien kehittäminen on tärkeää. Meijerin kohdalla sijaitsevan ylikulkusillan läheisyydessä on seutuliikenteen linja-autopysäkkipari maantiellä 130. Näille pysäkeille ei ole erillisiä kevyen liikenteen yhteyksiä. Nykyinen autoliikenteelle sallittu silta muutetaan kevyen liikenteen sillaksi, jolloin turvallisten, maantien 130 ylittävien tai alittavien, jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien tarve kasvaa ja merkitys korostuu. Kuva 16. Kevyen liikenteen yhteystarpeet ja tulevat kevyen liikenteen ylikulkusillat suunnittelualueella.

21 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, asemakaavamuutos 21 (21) 5 YHTEENVETO Lähtökohdat Riihimäen keskustan eteläpuolella sijaitsevan Valio Oy:n Herajoen meijerin tontilla on käynnissä asemakaavan muutos, ja samaan aikaan kaupunki kaavoittaa meijerin eteläpuolella sijaitsevan Herajoen läntistä teollisuusaluetta. Tämä liikenneselvitys liittyy näihin asemakaavoihin. Meijerin länsipuolella sijaitsee tuleva Kalmun asuinalue. Meijerin laajennus ja sen eteläpuolelle suunniteltu uusi teollisuustontti tuottavat runsaasti raskasta liikennettä, joka suuntautuu Riihimäeltä eri puolille Suomea. Raskaan liikenteen osuus meijerin ja uuden teollisuustontin ennustetilanteen (v. 2030) iltahuipputunnin liikenteestä on yli 50 %. Ennustetilanne Asemakaava-alueiden lisäksi tarkastelussa on huomioitu Kalmun asuinalueen liikenne sekä liikenteen yleinen kasvu. Vuoteen 2030 mennessä maantien 130 liikennemäärä kasvaa merkittävästi koko tarkastelualueella: Retkiojantien eteläpuolella noin 80 %, Retkiojantien ja Meijerintien välillä noin 55 % ja Meijerintien pohjoispuolella noin 150 % nykytilanteeseen verrattuna. Nykytilanteessa tarkasteltavissa liittymissä ei ole toimivuusongelmia. Ennustevuoteen 2030 mennessä tarkasteltavat maantien 130 liittymät ruuhkautuvat pahasti, ja liittyminen sivusuunnalta päätielle vaikeutuu kohtuuttomasti. Muissa tarkastelualueen liittymissä ei esiinny toimivuusongelmia ennustetilanteessa. Jatkotoimenpiteet Maantien 130 liittymien parantaminen on välttämätöntä seuraavien vuosikymmenten aikana, mikäli tarkastelualueen maankäyttö kehittyy oletetun mukaisesti. Vaihtoehtoja ovat valo-ohjatut liittymät tai kiertoliittymät. Maantien 130 ja Meijerintien liittymä toimii tavallisena yksikaistaisena kiertoliittymänä huonosti, mutta osittain kaksikaistaisena turbokiertoliittymänä sen palvelutaso on yhtä hyvä kuin valo-ohjatun liittymän. Maantien 130, Kynttiläntien ja Retkiojantien liittymässä yksikaistainen kiertoliittymä ja valo-ohjattu liittymä ovat palvelutasoltaan yhtä hyviä ratkaisuja. Liittymien parantamisen suunnittelussa on otettava huomioon erikoiskuljetukset, sillä maantie 130 on koko tarkastelualueella osa erikoiskuljetusten runkoreittiä. Meijerintien vierellä kulkee kevyen liikenteen väylä, jolta on yhteydet maantien 130 ja Meijerintien liittymässä oleville linja-autopysäkeille. Maantien 130, Kynttiläntien ja Retkiojantien liittymän linja-autopysäkeille ei ole olemassa kevyen liikenteen väyliä. Liittymän kevyen liikenteen yhteydet on syytä suunnitella ja rakentaa viimeistään yhtä aikaa Retkiojantien kevyen liikenteen sillan kanssa. Myös Meijerin ylikulkusillan läheisyydessä sijaitsevien pysäkkien kevyen liikenteen yhteydet ovat puutteelliset. Kalmun asuinalueen kevyen liikenteen reitit on alustavasti suunniteltu osayleiskaavan liikennesuunnitelmassa.

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130)

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130) Takumäenkuja asemakaavamuutos 2523, Pullerinmäki, liikennetarkastelu 30.12.2015 Liikennetarkastelu on tehty Takumäenkujan asemakaavan muutosta varten (kohteen sijainti liitteessä 1). Kaavan tarkoituksena

Lisätiedot

Maantien 130 ja Retkiojantien liittymän parantaminen kiertoliittymäksi, Riihimäki

Maantien 130 ja Retkiojantien liittymän parantaminen kiertoliittymäksi, Riihimäki Maantien 130 ja Retkiojantien liittymän parantaminen kiertoliittymäksi, Riihimäki ALUEVARAUSSUUNNITELMA Riihimäen kaupunki Valio Oy Huhtikuu 2012 ALKUSANAT Riihimäen keskustan eteläpuolella sijaitsevan

Lisätiedot

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen.

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen. Porvoon kaupunki 7224 Loviisantien yritysalue Toimivuustarkastelu Tämä toimivuustarkastelu on laadittu Porvoon kaupungin toimeksiannosta. Tarkastelun kohteena on liikenteellinen toimivuus Loviisantie Porvoon

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

Vuohkallion liikenneselvitys

Vuohkallion liikenneselvitys Vuohkallion liikenneselvitys Heinola LIIKENNE-ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELU maps.goog le.fi maps.google.fi Helmikuu 2011 MUISTIO 1 (10) Piritta Laitakari, puh. 0207 911 544 Juha Vehmas, puh. 0207 911

Lisätiedot

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Kunnanhallitus 18.4.2017 72 liite 2 Kantatien 62 ja maantien 15139 liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Projektin sisältö ja tekijät Työssä selvitettiin kantatien 62 ja maantien 15139

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

Multimäki II, kunnallistekniikan YS

Multimäki II, kunnallistekniikan YS 1 / 7 Liikenteelliset tarkastelut Tero Rahkonen L1 28.5.2014 2 / 7 2 (7) 28.5.2014 SISÄLTÖ 1 LIIKENNEMÄÄRÄT... 3 1.1 Nykyliikenne... 3 1.2 Ennusteliikenne... 3 2 LIIKENTEEN TOIMIVUUS... 4 2.1 Toimivuustarkastelut...

Lisätiedot

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Liikenteelliset vaikutukset PKi, TRa 1.4.2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 2 (14) 1.4.2016 SISÄLTÖ 1 MAANKÄYTTÖ...

Lisätiedot

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS MUISTIO 16.10.2007 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE 2 1.1 Tarkastelukohde ja liikennemäärät... 2 1.2 Liittymäjärjestelyt... 3

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

Trafix Oy Kuva 1. Tarkastelussa käytetyt liikennejärjestelyt; yksikaistainen kiertoliittymä (VE1).

Trafix Oy Kuva 1. Tarkastelussa käytetyt liikennejärjestelyt; yksikaistainen kiertoliittymä (VE1). Mutkakadun kiertoliittymän toimivuustarkastelu Toimivuustarkastelussa tutkittiin Mutkakadun ja Snellmaninkadun liittymän muuttamista kiertoliittymäksi ennusteen 2014 ja vuoden 2025 iltahuipputunnin liikennemäärillä.

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Liikenteelliset tarkastelut välillä Ruukintie-Törnäväntie-Itäväylä 31.8.2016 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Työn sisältö Työssä

Lisätiedot

Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi. Liperin kunta

Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi. Liperin kunta Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Liperin kunta Marko Tikkanen, Matti Romppanen Luonnos 26.5.2017 Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Yleistä tarkasteluista Toimivuustarkastelut pohjautuvat nykytilanteen liikennelaskentaan tarkasteltavasta liittymästä sekä

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu Strafica Oy 15.4.2015 Tarkastelun sisältö Rasinkylän asemakaava-alue sijoittuu Kotkan Sutelan kaupunginosaan, Sutelantien, Pernoontien ja Mussalontien risteysalueen

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Asikkala 2011 Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Lisätiedot

FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT

FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Lähtökohdat ja oletukset Liikenteellinen toimivuustarkastelu on laadittu Paramics-mikrosimulointiohjelmalla. Tarkastelualue on esitetty kuvassa 1. Toimivuustarkasteluissa

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS LIIKENNE-ENNUSTE LÄHTÖKOHDAT Liikenteellisiä tarkasteluita varten laadittiin liikenne-ennuste Ylöjärven keskustan alueelta. Ennusteessa on otettu huomioon Ylöjärven

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

OJALA-LAMMINRAHKA PÄÄKADUN YS LIIKENNETARKASTELUT

OJALA-LAMMINRAHKA PÄÄKADUN YS LIIKENNETARKASTELUT OJALA-LAMMINRAHKA PÄÄKADUN YS LIIKENNETARKASTELUT 14.3.2017 LÄHTÖKOHDAT Tutkittiin Ojalan ja Lamminrahkan kaupunginosien rakentamisten vaikutusta liittymien toimivuuteen Aitolahdentiellä sekä Ojalan uudella

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki

Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki Metsäkylän osayleiskaava, Ylöjärvi Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki SYYSKUU 2014 2 (23) Kuva 1. Suunnittelukohteen sijainti liikenneverkolla Ylöjärven keskustan länsipuolella valtatien 3 varressa. Kansikuva:

Lisätiedot

Lielahtitalon asemakaavamuutos, kaava 8377, Tampere. Liikenneselvitys

Lielahtitalon asemakaavamuutos, kaava 8377, Tampere. Liikenneselvitys Lielahtitalon asemakaavamuutos, kaava 8377, Tampere Liikenneselvitys 28.3.2011 Lielahtitalon asemakaava 8377 2 (21) ALKUSANAT Tampereen kaupungilla on tekeillä asemakaava tontille Lielahti 2479-1 (Lielahdenkatu

Lisätiedot

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS 15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358 20 755 6201 www.ramboll.fi 2 Tarkastus 04 Päivämäärä 15/8/2014

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS 16X161127 27.3.2014 TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS LAHELANPELTO II ASEMAKAAVAN TOIMIVUUSTARKASTELU Esipuhe Tämä toimivuustarkastelu on tehty Tuusulan kunnan toimeksiannosta. Selvitys käsittää

Lisätiedot

Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä

Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä Nakkilan kunta 26.11.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset 26.11.2015 Page 2 Työn lähtökohdat FCG

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc Jalasjärven kunta Asemakaavan muutos Liikenteen yleissuunnitelma Koulukeskus Rajalanmäki Vt3 Vt3 Rajalantie H-as, Oikotie 27.02.2006 Juha Raappana p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen

Lisätiedot

ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT

ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy Espoo, pääkonttori PL 25, Säterinkatu 6 FI-02601 Espoo ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi Päivämäärä

Lisätiedot

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk)

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk) HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015 Niina Järvinen FM, ins.(amk) 1/11 1. Tehtävän kuvaus Liikenteellinen selvitys tehtiin heinä-elokuussa 2015 Hattulan kunnalle osana Kanungin

Lisätiedot

Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys

Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys Laura Mansikkamäki Antti Räikkönen Sito Parhaan ympäristön tekijät Taustaa ja nykytilanne Himoslehtelän asemakaavassa tarkoitus on muuttaa Himoslehtelän ja Honkarannan

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET RAPORTTI

HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET RAPORTTI HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Viite 82121867 Ramboll 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä 4 2. Johdanto 5 3. Osayleiskaava-alue 5

Lisätiedot

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Tarkasteluperiaatteet Tarkastelussa arvioidaan Terholan liikekiinteistön rakentamisen vaikutuksia Pohjoisväylän ja Hesingintien liittymän toimivuuteen.

Lisätiedot

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut Raportti Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut 28.5.2015 Sisältö Sisältö... 2 1. Tarkastelumenetelmä ja liikenne-ennuste... 3 1.1. Tarkastelumenetelmä... 3 1.2.

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Virolahden kunta 11.2.2016 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset Suositellut toimenpiteet 11.2.2016 Page 2 Työn lähtökohdat

Lisätiedot

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020 FCG Planeko Oy YLISTARO Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana n yleiskaavaa 2020 31.10.2008 1 (9) FCG Planeko Oy 30.10.2008 Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA TOIMIVUUSTARKASTELUT LIITE: LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT NYKYTILANTEESSA Sami Iikkanen, Jukka Räsänen 20.5.2014 LISÄTARKASTELUJEN TARKOITUS Lisätarkastelut

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Liikenteelliset tarkastelut välillä Ruukintie-Törnäväntie-Itäväylä 31.8.2016 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Työn sisältö Työssä

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Mikkelin kaupunki Kirkonvarkauden asemakaavan liikenneselvitys 2(25) LIIKENNESELVITYS Kirkonvarkauden AK 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE

Lisätiedot

Liikenneselvitys Iso-Iivarintielle välillä vt 1 st 110

Liikenneselvitys Iso-Iivarintielle välillä vt 1 st 110 PAIMION KAUPUNKI Liikenneselvitys Iso-Iivarintielle välillä vt 1 st 110 Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P32583 Raportti 1 (12) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue... 1 2.1 Ajoneuvoliikenteen

Lisätiedot

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS 28.3.2013 TARKASTELUALUEEN NYKYISET VUOROKAUSILIIKENNEMÄÄRÄT KAAVA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE Rakentuneella kaavaalueella 2 800 asukasta (sis. nykyiset asukkaat)

Lisätiedot

ÄIKÄÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENNETARKASTELU

ÄIKÄÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENNETARKASTELU Raportti Hämeenlinnan kaupunki 6.11.2012 ÄIKÄÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENNETARKASTELU 1. Työn lähtökohdat ja rajaukset Hämeenlinnan Hakumäen kaupunginosassa, noin kahdeksan kilometrin päässä kaupungin keskustasta

Lisätiedot

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Tarkastelumenetelmä Simuloimalla tutkittiin Tuusulan Rykmentinpuiston keskustan

Lisätiedot

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU MUISTIO 30.11.2010 1-1 Päivämäärä 30/11/2010 Laatija Čapek Karel, Nyberg Johanna Tarkastaja Hyväksyjä SISÄLTÖ 1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

Länsirannan asemakaavan muutos

Länsirannan asemakaavan muutos Länsirannan asemakaavan muutos Liikennetuotos ja liikennejärjestelyjen toimivuus 30.1.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Liikennetuotokset illan huipputunnilla 2 Liikennetuotoksen arvioissa on käytetty kulkutapana

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961 Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten 141-C6961 10.1.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LASKENTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 TULOKSET... 3 2.1 Matkatuotokset...

Lisätiedot

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu NAANTALIN KAUPUNKI Ympäristövirasto Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava Liikenteen toimivuustarkastelu 1.9.2009 Liikennesuunnitelma Työ n:o 9052 NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO LUOLALA Aluepelastuslaitoksen

Lisätiedot

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007 WSP Finland Oy 1. TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT Työn tarkoituksena oli tutkia eri liittymäratkaisujen liikenteellistä toimivuutta Turvesuonkadun

Lisätiedot

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa MELUSELVITYS Forssan kaupunki Helmikuu 2013 2 (6) Alkusanat Tämä liikennemeluselvitys on tehty palvelemaan vireillä olevia Ojalanmäen ja Parkkiaron

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 11.04.2016 1/15 307267 KARKOITE Katarina Wallin ja Olli Haveri Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 1. Tarkastelun tausta Työssä tarkastellaan Karakallioon

Lisätiedot

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki 1. LIIKENNEVERKKO JA LIIKENNEMÄÄRÄT NYKYTILANTEESSA Nykytilanteessa kaava-alueelle johtavina

Lisätiedot

Himoksen Uskolan ja kylpylän asemakaavojen alueen liikenteen toimivuustarkastelu

Himoksen Uskolan ja kylpylän asemakaavojen alueen liikenteen toimivuustarkastelu Himoksen Uskolan ja kylpylän asemakaavojen alueen liikenteen toimivuustarkastelu Jämsän kaupunki 9.5.2016 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Johtopäätökset Paikkatietoikkuna 2016 9.5.2016 Page

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS

YLEISÖTILAISUUS MAANTIEN 16685 PALOKANORREN PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE - RITOPOHJANTIE, JYVÄSKYLÄ. TIESUUNNITELMA. SUUNNITTELUKOHTEEN SIJAINTI SUUNNITTELU KOHDE SIJAITSEE NOIN 7KM PÄÄSSÄ JYVÄSKYLÄN KESKUSTASTA

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014 LIITE 6 Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 27.11.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin

Lisätiedot

NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Pohjanmaan osuuskauppa NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS Raportti, luonnos 3773-P11136 ABC-myymälä 26.2.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE MUISTIO 22.2.2005 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE JA MENETELMÄT 2 2 TOIMIVUUS

Lisätiedot

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Jalasjärven kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.4.2015 (päivitetty 28.10.2015) KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Päivämäärä 28/10/2015

Lisätiedot

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta LIITE 9 Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta Luonnos 13.5.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Humppilan kunta 12.2.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Nykytilanne vuonna 2015 Outlet-kylä

Lisätiedot

Karnaisten alueen maankäytön kehittäminen Liikenne

Karnaisten alueen maankäytön kehittäminen Liikenne Suunnittelualue Suunnittelualueena on valtatien 1 ja Karnaistentien sekä Hossanmäentien rajaama alue sekä Hossantien varsi Ruotiontien liittymästä valtatien ramppiliittymiin. Alueella sijaitsee nykyisin

Lisätiedot

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 28.4.2015 Johdanto Työssä on tarkasteltu Lappeenrannan sairaalan ympäristön uusien liittymäjärjestelyiden

Lisätiedot

JANKAN JA RISTINARKUN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU

JANKAN JA RISTINARKUN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU JANKAN JA RISTINARKUN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU 10.6.2015 SISÄLTÖ 1) Lähtökohdat 2) Tarkastelualueen nykytilanne 3) Maankäytön kehittämisen vaikutus liikenteen toimivuuteen LÄHTÖKOHDAT Tässä liikenneselvityksessä

Lisätiedot

PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE LIIKENNESUUNNITELMA

PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE LIIKENNESUUNNITELMA 9LT50021VL 10.5.2005 Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi Palvelutuotanto PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE, 9LT50021VL Esipuhe Lappeenrannan Pajarilan aluetta kehitetään teollisuus-

Lisätiedot

VOIMALANTIE 5-6 VANTAA Asemakaavan muutos nro LIIKENNE SUUNNITTELUALUE

VOIMALANTIE 5-6 VANTAA Asemakaavan muutos nro LIIKENNE SUUNNITTELUALUE SUUNNITTELUALUE MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAT 1.VAIHE Murata Electronics Oy:n laajennus noin 8500 kem2 Voimalantie 6:n alueelle Muratan työntekijöiden pysäköinti, noin 500 autopaikkaa. Nykyisin autopaikkoja on

Lisätiedot

HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET PÄIVITETTY RAPORTTI 20.12.2012

HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET PÄIVITETTY RAPORTTI 20.12.2012 HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET PÄIVITETTY RAPORTTI 20.12.2012 HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Viite 82121867 Ramboll SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 3 1. Johdanto

Lisätiedot

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS 2 Päivämäärä 16.12.2014 Laatija Ramboll Finland Oy, Erica Roselius ja Jukka Räsänen Raportin pohjakartta-aineisto: Heinolan kaupunki ja Logica Suomi Oy, Maanmittauslaitos

Lisätiedot

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät Alustavat tulokset Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtökohdat ja tarkastellut vaihtoehdot Tässä hankearvioinnissa on tarkasteltu valtatien 19 parantamista välillä Seinäjoki- Lapua ja siihen liittyviä

Lisätiedot