E18 käytävän solmukohtien kehittäminen Lohjalla. Liite 1 Nykytilan kuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "E18 käytävän solmukohtien kehittäminen Lohjalla. Liite 1 Nykytilan kuvaus 14.4.2015"

Transkriptio

1 E18 käytävän solmukohtien kehittäminen Lohjalla Liite 1 Nykytilan kuvaus

2 HAARJÄRVI 20 Haarjärvi Suojelualueet Liito-oraville tärkeitä pienialaisia metsiä liittymän ympärillä joka ilmansuunnassa. Laaja Mustamäen Pekkarinmäen arvokas kallioalue liittymän etelä-lounaispuolella Nykyinen rakennuskanta ja maankäyttö Alue on haja-asutettua maaseutua. Asutus painottuu eteläosaan Haarjärven läheisyyteen sekä Perkiöön alueen pohjoisosassa. Loma-asutus painottuu Haarjärven läheisyyteen. Turuntien läheisyydessä on Kasvihuoneilmiö (kahvila, antiikkiliike, galleria) Alue sijaitsee syrjässä, kaukana taajama-alueista Liikenne Alue liittyy ympäröivään liikennejärjestelmään Paikkarintien (104) ja Turuntien (110) kautta Läpikulkevaa liikennettä vt 1 suunnassa ajon./vrk. Liittyvän tien (mt 104, Paikkarintie) liikenne noin 1000 ajon./vrk. Raskaita ajoneuvoja kulkee liittymän kautta vt 1 suunnassa noin 1450 ajon./vrk Moottoritietä kulkevien linja-autojen pysäkki nykyisin alueella. Moottoritien ylittävän Paikkarintien sillan länsireunalla nykyään varaus jalankulku- ja pyörätielle Toiminnan luonteen vuoksi Haarjärvi ei ole kävelypainotteinen alue. Sisäiset välimatkat ovat pitkät. Kaduilla liikkuu raskasta liikennettä. Kävelijöitä ja pyöräilijöitä vain vähän. 2

3 HAARJÄRVI 20 Haarjärvi Kaavoitus Liittymän yhteyteen on kaavoitettu työpaikka- alueita noin 25 ha. Alueelle saa rakentaa ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia matkailupalvelu-, myymälä-, ja tuotantotiloja sekä polttonesteen jakeluaseman. Rakentamisen tulee pohjautua asemakaavaan. Alueet ovat pääosin rakentamatta Turuntien liittymään on kaavoitettu pienteollisuus,- varasto- ja liiketiloja 13 ha. Rakentamisen tulee pohjautua asemakaavaan. Alueet ovat pääosin rakentamatta. Liittymän eteläosassa on asemakaava, joka sallii liikennepalvelurakennusten rakentamisen (mm. polttonesteen jakeluasema) sekä vähittäiskaupan myymälätiloja. Alueet ovat pääosin rakentamatta Kunta ei omista maata liittymän lähialueilla. Luoteisalueella kunnalla maanomistusta Maaperä ja rakennettavuus Eteläosa pääasiassa kalliomaata, pohjoisosa savea, kalliomaata ja moreenia. Hämjoen peltoaukealla liejua ja turvetta Sijaitsee runkoviemäri- ja runkovesijohtoverkon piirissä Nykyinen identiteetti Kasvihuoneilmiön liittymä 3

4 21 Nummi Suojelualueet Alueen pohjoisosassa on paikallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita kasvillisuuskohteita. Alueen itä- ja länsiosassa on liito-oraville tärkeitä metsiä (suojelualueita) NUMMI Nykyinen rakennuskanta ja maankäyttö Alue on haja-asutettua maaseutua. Asutus on keskittynyt teiden ja lampien yhteyteen Alue sijaitsee tällä hetkellä syrjässä Liikenne Alue liittyy ympäröivään liikennejärjestelmään Tavolantien (1072) kautta Läpikulkevaa liikennettä vt 1 suunnassa ajon./vrk. Liittyvän tien (Tavolantie) liikenne 1700 ajon./vrk. Raskaita ajoneuvoja kulkee liittymän kautta vt 1 suunnassa noin 1450 ajon./vrk Moottoritietä ja Tavolantietä kulkevien kaukoliikenteen linja-autojen pysäkkejä alueella. Mahdollisuus käyttää myös bussireittien vaihtopisteenä. Alueella liityntäpysäköintipaikkoja. Moottoritien ylittävän Tavolantien sillan länsireunalla jalankulku- ja pyörätie moottoritien ramppien välillä 4

5 NUMMI 21 Nummi Kaavoitus Yleiskaavoissa liittymän läheisyyteen on kaavoitettu työpaikka-alueita 27 ha ja palvelujen alueita 8 ha. Työpaikkaalueet on tarkoitettu pienteollisuutta, varastoja ja kaupallisia palveluja varten. Palvelujen alueelle voidaan sijoittaa bensa-asema, kauppoja tai ravintoloita. Alueiden toteuttamiseen vaaditaan asemakaava. Alueet ovat pääosin rakentamatta. Liittymäalueen eteläpuolelle on laadittu Tavolan liittymän asemakaava. Kunnalla ei ole maanomistusta alueella Maaperä ja rakennettavuus Maaperä on pääasiassa moreenia ja kalliomaata, paikoin turvetta erityisesti luoteisosassa aluetta Sijaitsee runkoviemäri- ja runkovesijohtoverkon piirissä Nykyinen identiteetti Haja-asutus aluetta 5

6 22 Karnainen Suojelualueet Maisemallisesti merkittävä peltoalue länsipuolella sekä Koivulan kartano lounaispuolella Nykyinen rakennuskanta ja maankäyttö Asutus keskittynyt alueen reunoille ja eteläosaan Alueella on ABC, matkailupalvelukeskus ja Hotelli Koivulan Kartano KARNAINEN Liikenne Alue liittyy ympäröivään liikennejärjestelmään Hossantien (1075) kautta. Läpikulkevaa liikennettä vt 1 suunnassa ajon./vrk ja Hossantien suunnassa noin 3000 ajon./vrk. Raskaita ajoneuvoja kulkee liittymän kautta vt 1 suunnassa noin 1500 ajon./vrk Liittymän liikenneasemalla raskaan liikenteen taukopaikka (ainoa tällä E18 osuudella) Liittymässä ei nykyisin joukkoliikennepysäkkejä tai palveluja Hossantien länsireunalla on jalankulku- ja pyörätie, joka yhdistää moottoritien molemmat puolet mahdollistaa mm. virkistysreitistön kehittämisen pohjoiseen. Pitkän matkan pyöräilyreitti, jossa pit stop Karnaisissa. Alueen sisällä hyvät jalankulku- ja pyöräilyreitit. 6

7 22 Karnainen Kaavoitus Alueelle on kaavoitettu kaupallisten palvelujen ja työpaikkojen alueita 32 ha ja työpaikka-alueita kohti etelää 23 ha. Alueet ovat pääosin rakentamatta. Kunta omistaa maata liittymän eteläpuolelta. Osa yritysalueesta on asemakaavoittamatta. KARNAINEN Maaperä ja rakennettavuus Maaperä lännessä savea ja etelässä kalliomaata ja savea Maasto kohoaa koillisessa Kunnallistekniikan piirissä Nykyinen identiteetti ABC:n liittymä, meluaidat ja vallit estävät näkyvyyden 7

8 23 Lempola Suojelualueet Alueen kaakkoisosa kuuluu Natura (SCI)-, luonnonsuojelu- ja harjujensuojeluohjelma-alueeseen, jotka estävät toiminnan laajentamisen alueelle Etelä- ja koillisosa luokan 1 pohjavesialueella Nykyinen rakennuskanta ja maankäyttö Asutus on paikoin hajautunut liittymäalueen pohjois- ja koillispuolella Liikenne LEMPOLA Alue liittyy ympäröivään liikennejärjestelmään kantatien 25 kautta moottoritien eteläpuolella Vt 1 ja vt 25 suunnat erkanevat/liittyvät liittymässä -> paljon kääntyvää liikennettä Läpikulkevaa liikennettä vt 1 suunnassa ajon./vrk ja vt 25 suunnassa noin ajon./vrk. Raskaita ajoneuvoja kulkee liittymän kautta vt 1 suunnassa noin 1550 ajon./vrk ja vt 25 suunnassa noin 900 ajon./vrk Liittymässä ei nykyisin joukkoliikennepysäkkejä tai palveluja. Nykyisin ei joukkoliikennettä, moottoritien suuntainen linja-autoliikenne vaatisi muutoksia eritasoliittymäjärjestelyihin Moottoritien pohjoispuolella alue liittyy Saukkolantiehen (1090) ja Lehmijärventiehen Moottoritien eritasoliittymän länsipuolella on pohjois-eteläsuuntainen alikulkuvaraus kevyen liikenteen väylälle 8

9 23 Lempola Kaavoitus Liittymän eteläpuolelle on kaavoitettu merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan ja monipuolisten työpaikkojen alue (48 ha), kaupallisten palvelujen ja työpaikkojen alueita 9 ha ja työpaikka-alueita 20 ha Kunnan omistamat maat on asemakaavoitettu liittymän eteläosasta. Asemakaava-alueella on hieman rakentamatonta maata LEMPOLA Maaperä ja rakennettavuus Haastava rakennettavuus pohjoisosassa Lempoonsuon alueella. Etelä-, koillis- ja luoteisosassa hyvä rakennettavuus (hiekka, kalliomaa, hieta) Kunnallistekniikan piirissä Nykyinen identiteetti Lohjan keskeisin liittymä, jossa vähittäiskaupan suuryksiköitä 9

10 24 Muijala Suojelualueet Liittymäaluetta halkoo luokan 1 pohjavesialue lounais-koillissuunnassa Liittymäaluetta ympäröi Lohjanharjun arvokas harjumaisema noin 500 metriä joka suuntaan Paikallisesti merkittäviä kasvillisuuskohteita liittymän lähialueilla Länsipuolella noin 500 metrin päässä Lohjanharjun ja Ojamonkankaan Natura-alue Nykyinen rakennuskanta ja maankäyttö Vain vähän asutusta liittymän välittömässä läheisyydessä. Liittymän itäpuolella asutusta ja eteläpuolella reservialue Nykyisiä yrityksiä mm. Cembrit, Tonttulan tila (kokous- ja juhlatila) Suosittu liityntäpysäköinnin liittymä Liikenne Alue liittyy ympäröivään liikennejärjestelmään kantatien 25 kautta moottoritien pohjoispuolella ja Lohjanharjuntiehen (1125) moottoritien eteläpuolella MUIJALA Vt 1 ja vt 25 suunnat erkanevat/liittyvät liittymässä -> paljon kääntyvää liikennettä Läpikulkevaa liikennettä vt 1 suunnassa ajon./vrk ja vt 25 suunnassa noin ajon./vrk Raskaita ajoneuvoja kulkee liittymän kautta vt 1 suunnassa noin 1800 ajon./vrk ja vt 25 suunnassa noin 800 ajon./vrk Liittymän kautta kulkevat vt 1 ja vt 25 bussivuorot; liittymässä toimivat liityntäpysäköintipalvelut Helsingin suunnan busseihin Lohjanharjuntien molemmin puolin ovat jalankulku- ja pyörätiet 10

11 24 Muijala Kaavoitus Liittymäalueen lähialueet on kaavoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi sekä kaupallisten palvelujen ja työpaikkojen alueeksi (79 ha). Liittymän luoteispuolelle on kaavoitettu 55 ha työpaikkojen alue. Kunta omistaa maata liittymän luoteisosan alueella, josta osa on asemakaavoitettu Osa liittymän eteläosasta on asemakaavoitettu Alueet ovat pääosin rakentamatta Vihdin raja vaikeuttaa alueen maankäytön suunnittelua, Vihdin puolelle ei ole suunniteltu maankäyttöä Maaperä ja rakennettavuus Pääasiassa hiekkamaata, hyvä rakennettavuus MUIJALA Nykyinen identiteetti Merkittävä liittymä Lohjan ja Nummelan keskellä, alueella olemassa olevaa yritystoimintaa Liityntäpysäköinnin liittymä 11

12 25 Hevoskallio Suojelualueet Pohjavesialueet tai suojelualueet eivät rajoita rakentamista Hevoskallion liittymän lähialueilla Nummenkylän liittymä-alueella kulkee lounais koillissuunnassa luokan 1 pohjavesialue Suojelualueita (liito-oravat) ja Luo-alueita liittymän eteläpuolella Nykyinen rakennuskanta ja maankäyttö Nykyisin mm. metallinkierrätystä ja betoniteollisuutta, Nesteen asema, puumyyntiä Hevoskallion liittymän asutus on keskittynyt liittymän itä- ja länsipuolelle E18 ja Turuntien väliin. Nummenkylän liittymän asutus keskittyy liittymän lounaispuolelle. Iso Myllylammen rannalla on loma-asutusta. Työpaikka-alueet sijaitsevat liittymän pohjoispuolella Tonttulan tila (kokous- ja juhlatila) noin 900 metriä liittymäalueen itäpuolella Liikenne Alue liittyy ympäröivään liikennejärjestelmään Turuntien, Vanhan Turuntien (110) ja Hiidenmäentien kautta Valtatiellä 1 läpikulkevaa liikennettä noin ajoneuvoa vuorokaudessa (noin 1800 raskasta ajoneuvoa) HEVOSKALLIO Liittymässä erkanee liikennettä maantien 110 suunnalle noin 4000 ajoneuvoa/vrk Liittymän kautta kulkevat valtatien 1 ja maantien 110 bussivuorot Helsinkiin -> potentiaalinen joukkoliikenteen solmupiste tulevaisuudessa yhdessä Nummelan rautatieaseman kanssa Ei jalankulku- ja pyöräteitä 12

13 25 Hevoskallio Kaavoitus Hevoskallion liittymän ympäristöön on kaavoitettu 21 ha työpaikka-, teollisuus- ja varastoalueita ja 56 ha työpaikkojen reservialueita. Nummenkylän liittymän ympäristöön on kaavoitettu työpaikka- ja kaupallisten palvelujen alueita 32 ha. Alueella hyväksytty (12/2014) suuren teollisuus-, varasto- ja logistiikkatila alueen asemakaava ( k-m²) Alueella ei ole asemakaavoja Kunta omistaa maata Hevoskallion ja Nummenkylän liittymien välialueelta potentiaaliselta laajenemissuunnalta Alueet ovat pääosin rakentamatta. Maaperä ja rakennettavuus Maaperä alueella on kalliomaata ja savea. Alue on korkeudeltaan vaihtelevaa. Rakennettavuus heikko. Kunnallistekniikka puuttuu. Infrastruktuuri voidaan vetää Nummenkylän koululta. Vihdin infrastruktuuria ei voida todennäköisesti hyödyntää HEVOSKALLIO Nykyinen identiteetti Kyläasutusta moottoritien läheisyydessä lähellä Nummelaa 13

Lohja E18. Kauppa ja elinkeinot 5.1.2015

Lohja E18. Kauppa ja elinkeinot 5.1.2015 Lohja E18 Kauppa ja elinkeinot 5.1.2015 Johdanto E18 liittymät sijaitsevat lähellä pääkaupunkiseutua, ruuhkasuomen kolmion sisällä. Vt25 ja Vt2 helpottavat saavutettavuutta myös pohjoiseen ja etelään päin.

Lisätiedot

Liittyminen laajempaan kontekstiin

Liittyminen laajempaan kontekstiin Liittyminen laajempaan kontekstiin E-18 Yrityslohja Ympäristösi parhaat tekijät 2 Kartalle näkyviin myös meidän kohdeliittymät Pallukat eivät erotu ihan riittävästi taustakartasta. Lisää kontrastia. 3

Lisätiedot

Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA. Selostus. Selostus. Asemakaava Vikby II

Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA. Selostus. Selostus. Asemakaava Vikby II Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA Selostus Selostus Asemakaava Vikby II FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24779-P001 Selostus 1 (36) Heinilä Maritta Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1

Lisätiedot

Seminaarin tulokset 28.1.2015

Seminaarin tulokset 28.1.2015 Seminaarin tulokset 28.1.2015 E18 käytävän solmukohtien kehittäminen Lohjalla Ympäristösi parhaat tekijät Seminaari Lohjan pääkirjastossa 28.1.2015 järjestettiin seminaari Lohjan pääkirjastossa. Tilaisuuden

Lisätiedot

Palvelut. Julkiset palvelut. Kaupalliset palvelut

Palvelut. Julkiset palvelut. Kaupalliset palvelut Palvelut Julkiset palvelut Kaupalliset palvelut Julkiset ja hallinnolliset palvelut toimivat hajautettuna kunnan eri taajamiin. Vihdissä oli lukuvuonna 2008-2009 11 suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys

Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys Raportti 2013 Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys 2 (44) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 1.1 Lähtökohdat... 3 1.2 Tavoitteet ja työn rajaus... 4 1.3 Nykyinen

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 20.5.2014 Työnumero 1510002607 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 20.5.2014

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Rakenneyleiskaava. Selostus. Työ: E23569

NOUSIAISTEN KUNTA. Rakenneyleiskaava. Selostus. Työ: E23569 NOUSIAISTEN KUNTA Rakenneyleiskaava Selostus Työ: E23569 Turku, 14.6.2010, tark. 8.2.2011, 28.10.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

KERAVAN YLEISKAAVA 2035

KERAVAN YLEISKAAVA 2035 KERAVAN Keravan kaupunki Maankäyttöpalvelut 19.03.2015 Yleiskaavaluonnos, selostus SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 5 Suunnittelualue... 5 Kaavan tarkoitus... 5 Yleiskaavan keskeiset tavoitteet... 6 Yleiskaavan

Lisätiedot

Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä niiden lähialueen liikenteelliset tarkastelut ja

Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä niiden lähialueen liikenteelliset tarkastelut ja Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä ; Tampere 2005 Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä ; Tampere TIEHALLINTO

Lisätiedot

D1 A LOHJA - TURVALLINEN JÄRVENRANTAKAUPUNKI

D1 A LOHJA - TURVALLINEN JÄRVENRANTAKAUPUNKI B D1 A C D2 LOHJA - TURVALLINEN JÄRVENRANTAKAUPUNKI Taajamaosayleiskaavan vaihtoehdot - vertailu ja vaikutusten arviointi Kaupunkisuunnittelukeskus, Maankäyttö 11.5.2009 Johdanto Kehittämis- ja elinkeinojaosto

Lisätiedot

Sipoon kunta Bastukärr Freeway Logistic City Työpaikka-alueen asemakaava

Sipoon kunta Bastukärr Freeway Logistic City Työpaikka-alueen asemakaava Sipoon kunta Bastukärr Freeway Logistic City Työpaikka-alueen asemakaava Kuva 1. Kaava-alueen sijainti ilmakuvaan rajattuna. 26.5.2008 Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 3 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

JOKIOISTEN KUNTA. Työ: 26433. Tampere 21.8.2013

JOKIOISTEN KUNTA. Työ: 26433. Tampere 21.8.2013 LIITEAINEISTO 2 JOKIOISTEN KUNTA Keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavan liikenneselvitys Työ: 26433 Tampere 21.8.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS 2.2.2015 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN EHDOTUS Johdanto Tämän osayleiskaavan

Lisätiedot

LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA. Vesivehmaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: Tampere 25.1.2012

LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA. Vesivehmaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: Tampere 25.1.2012 LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA Vesivehmaan osayleiskaava Liikenneselvitys Työ: Tampere 25.1.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Vastineet kaavaehdotuksesta tehtyihin muistutuksiin 24.2.2009 Ympa 24.2.2009 29 Ympa om d Kh 2.3.2009 92 Kh liite 1 Asia 248/712/2005 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS 2.2.2015 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN EHDOTUS OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS 13.4.2015 hyväksyttyy KV 25.5.2015 33 Johdanto Tämän osayleiskaavan pohjana on vuonna 1997 käynnistetty

Lisätiedot

Kevyen liikenteen väylä ja liikenneturvallisuusjärjestelyt Eriksnäsintielle (mt 11687), Sipoon. Aluevarausselvitys ALKUSANAT

Kevyen liikenteen väylä ja liikenneturvallisuusjärjestelyt Eriksnäsintielle (mt 11687), Sipoon. Aluevarausselvitys ALKUSANAT Kevyen liikenteen väylä ja liikenneturvallisuusjärjestelyt Eriksnäsintielle (mt 11687), Sipoon ALKUSANAT Eriksnäsintien (mt 11687) aluevarausselvitys on Sipoon kunnan hanke, jonka tavoitteena on löytää

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS 13.4.2015 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN EHDOTUS Johdanto Tämän osayleiskaavan

Lisätiedot

VIKBYN YRITYSALUE, Kaavaselostus Kaavoitusosasto 23.5.2013 Kaava hyväksytty kunnanvaltuustossa XX.XX.2013 XX

VIKBYN YRITYSALUE, Kaavaselostus Kaavoitusosasto 23.5.2013 Kaava hyväksytty kunnanvaltuustossa XX.XX.2013 XX VIKBYN YRITYSALUE Kaavaselostus Kaavoitusosasto 23.5.2013 Kaava hyväksytty kunnanvaltuustossa XX.XX.2013 XX VIKBYN YRITYSALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 1 VIKBYN YRITYSALUE, KORTTELI

Lisätiedot

Miehikkälän kunta. Vihreän logistiikka-alueen asemakaava. Kaavaselostus Ehdotus 4.4.2013. Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula

Miehikkälän kunta. Vihreän logistiikka-alueen asemakaava. Kaavaselostus Ehdotus 4.4.2013. Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula Miehikkälän kunta Vihreän logistiikka-alueen asemakaava Kaavaselostus Ehdotus 4.4.2013 Tullut vireille 8.2.2012 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula 1 1 PERUS- JA

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Tuusulan kunta Dokumenttityyppi Loppuraportti Päivämäärä 24.2.2015 SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SISÄLLYS 1.

Lisätiedot

KELLON OSAYLEISKAAVA 1. VAIHE

KELLON OSAYLEISKAAVA 1. VAIHE KELLON OSAYLEISKAAVA 1. VAIHE LUONNOSVAIHEEN SELOSTUS 16.5.2011 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 www.airix.fi HAUKIPUTAAN KUNTA Maankäyttö Vireilletulosta

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Dnr 000/000/2012 Kh nro 0/00.0.2000 00 I Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi INKILÄNPORTTI Asemakaavalla muodostuvat korttelit 3070-3073 sekä niihin rajautuvat tie-, katu-, virkistys-

Lisätiedot