Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi. Liperin kunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi. Liperin kunta"

Transkriptio

1 Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Liperin kunta Marko Tikkanen, Matti Romppanen Luonnos

2

3 Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi (13) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT NYKYTILA Liikenneverkko Liikennemäärät Liikenneturvallisuus Joukkoliikenneyhteydet LIIKENTEEN PERUSENNUSTE OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Osayleiskaavan tuottamat liikennemäärät alueittain Osayleiskaavan tuottamat liikennemäärät maantieverkolla Vaikutukset liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen JOHTOPÄÄTÖKSET... 13

4 4 (13) Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi 1 LÄHTÖKOHDAT 2 NYKYTILA 2.1 Liikenneverkko Mattisenlahti Salokylä osayleiskaava alue sijaitsee Pohjois Karjalassa Liperin kunnassa noin kilometrin päässä Joensuun kaupungin keskustasta länteen. Alueella sijaitsee omakotiasuntoja, vapaa ajan asuntoja, Mattisenlahden koulu, Salokylän koulu, teollisuuskiinteistö, pieni matkailuyritys (Ollilan tupa) ja Liperin Rauhanyhdistys Ry:n kiinteistö. Tässä työssä on arvioitu Liperin kunnan Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavaluonnoksen ( ) liikenteellisiä vaikutuksia. Osayleiskaavan tavoitevuosi on Työssä on arvioitu vuoden 2040 liikennemääriä ilman osayleiskaavan aiheuttamaa liikennemäärien kasvua ja osayleiskaavan aiheuttaman liikennemäärien kasvun kanssa. Liikenteellisten vaikutusten arvioinnin on Maankäyttösuunnittelu Kaavaharjun toimeksiannosta laatinut Sito, jossa työstä ovat vastanneet Marko Tikkanen ja Matti Romppanen. Työn aikana oltiin yhteydessä kaavan laatijaan kaavoitusinsinööri Jorma Harjuun. Osayleiskaava alueella sijaitsevia maanteitä ovat maantie 476 (Liperintie), maantie (Kurenvaarantie), maantie (Mattisenlahdentie), maantie (Puromäentie) ja maantie (Häyrynlahdentie). Lisäksi alueella on useita yksityisteitä. Lähin päätie on alueen pohjoispuolella sijaitseva valtatie 9 (Kuopiontie/Joensuuntie). (Kuva 1) Osayleiskaava alueelta on matkaa Joensuun keskustaan noin kilometriä, Liperin keskustaan noin 4 15 kilometriä ja Liperin Ylämyllylle noin 2 8 kilometriä. Liperintie kulkee osayleiskaava alueen läpi ja yhdistää alueen valtatiehen 9. Alueen muut maantiet Mattisenlahdentietä lukuun ottamatta liittyvät Liperintiehen ja toimivat alueen kokoojateinä. Liperintie on osayleiskaava alueella päällystetty tie, jonka ajoradan leveys on noin 6,5 metriä ja päällysteen leveys noin 7,0 metriä. Tiellä on jalankulku ja pyöräilyväylä sekä valaistus koko matkalla Liperin ja Ylämyllyn välillä. Tien nopeusrajoitus on osayleiskaava alueen kohdalla 80 km/h. (Lähde Liikennevirasto, tierekisteri) Kurenvaarantie on sorapintainen tie, jonka ajoradan leveys on noin 6,5 metriä. Tien nopeusrajoitus on 80 km/h. Tiellä ei ole valaistusta eikä jalankulku ja pyöräilyväylää. (Lähde Liikennevirasto, tierekisteri) Mattisenlahdentie on osayleiskaava alueella kapea päällystetty tie, jonka ajoradan leveys on noin 5,3 metriä ja päällysteen leveys noin 5,5 metriä. Tiellä ei ole valaistusta eikä jalankulkuja pyöräilyväylää. Tien nopeusrajoitus on km/h. (Lähde Liikennevirasto, tierekisteri) Puromäentie on osayleiskaava alueella kapea sorapintainen tie, jonka ajoradan leveys on noin 5,5 metriä. Tien nopeusrajoitus on 80 km/h. Tiellä ei ole valaistusta eikä jalankulku ja pyöräilyväylää. (Lähde Liikennevirasto, tierekisteri) Häyrynlahdentie on osayleiskaava alueella kapea sorapintainen tie, jonka ajoradan leveys on noin 5,6 metriä. Tien nopeusrajoitus on 80 km/h. Tiellä ei ole valaistusta eikä jalankulku ja pyöräilyväylää. (Lähde Liikennevirasto, tierekisteri) Alueen muut tiet ovat sorapintaisia kapeita yksityisteitä.

5 Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi (13) Kuva 1. Mattisenlahti Salokylä osayleiskaava alueen sijainti ja liikenneverkko. 2.2 Liikennemäärät Osayleiskaava alueella Liperintiellä linja pysäkit sijaitsevat Kolmikannantien liittymässä, Puromäentien liittymässä, Sormulansalontien liittymässä, Häyrynlahdentien liittymän läheisyydessä, Honkavaarantien/Lihavaisenmutkan (eteläinen) liittymässä, Kurenvaarantien liittymässä ja Lihavaisenmutkan pohjoisen liittymän läheisyydessä. Mattisenlahdentiellä linja autopysäkit sijaitsevat Mattisenlahden koulutien liittymän läheisyydessä. Muilla osayleiskaavaalueella sijaitsevilla maanteillä ei ole linja autopysäkkejä. (Lähde Liikennevirasto, tierekisteri ja Tiekuva) Vuonna 2016 Liperintien liikennemäärä oli osayleiskaava alueen etelärajan ja Puromäentien liittymän välisellä tieosuudella keskimäärin noin ajoneuvoa vuorokaudessa. Puromäentien liittymän ja Kurenvaarantien liittymän välisellä tieosuudella liikennemäärä oli keskimäärin noin ja Kurenvaarantien liittymän ja osayleiskaava alueen pohjoisrajan välisellä tieosuudella keskimäärin noin ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus oli noin 4,3 5,5 %. Osayleiskaava alueen ulkopuolella alueen eteläpuolella Liperintien liikennemäärä oli keskimäärin noin ja alueen pohjoispuolella keskimäärin noin ajoneuvoa vuorokaudessa. (Kuva 3, KVL 2016, lähde Liikennevirasto, tierekisteri)

6 6 (13) Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Kurenvaarantien liikennemäärä oli keskimäärin noin 170 ajoneuvoa vuorokaudessa raskaan liikenteen osuuden ollessa noin 3,0 %. (Kuva 3, KVL 2016, lähde Liikennevirasto, tierekisteri) Mattisenlahdentien liikennemäärä oli osayleiskaava alueen pohjoisrajan ja Kurenvaarantien liittymän välisellä tieosuudella keskimäärin noin 860 ja Kurenvaarantien liittymän ja osayleiskaava alueen etelärajan välisellä tieosuudella keskimäärin noin 380 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus oli noin 3,7 5,1 %. Osayleiskaava alueen ulkopuolella alueen eteläpuolella Mattisenlahdentien liikennemäärä oli keskimäärin noin 380 ja alueen pohjoispuolella keskimäärin noin 860 ajoneuvoa vuorokaudessa. (Kuva 3, KVL 2016, lähde Liikennevirasto, tierekisteri) Puromäentien liikennemäärä oli keskimäärin noin 110 ajoneuvoa vuorokaudessa raskaan liikenteen osuudella ollessa noin 5,3 %. (Kuva 3, KVL 2016, lähde Liikennevirasto, tierekisteri) Häyrynlahdentien liikennemäärä oli keskimäärin noin 90 ajoneuvoa vuorokaudessa raskaan liikenteen osuudella ollessa noin 3,2 %. (Kuva 3, KVL 2016, lähde Liikennevirasto, tierekisteri) Osayleiskaava alueen ulkopuolella kokonaan sijaitsevien valtatien 9 (Kuopiontie/Joensuuntie) liikennemäärä oli Liperintien liittymän länsipuolella ja itäpuolella keskimäärin noin ajoneuvoa vuorokaudessa sekä maantien (Ylämyllyntie) liikennemäärä oli Liperintien liittymän länsipuolella keskimäärin noin ja itäpuolella keskimäärin noin ajoneuvoa vuorokaudessa. (Kuva 3, KVL 2016, lähde Liikennevirasto, tierekisteri) 2.3 Liikenneturvallisuus Vuosina osayleiskaava alueen maanteillä tapahtui yhteensä 15 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. Liperintiellä tapahtui yhteensä yhdeksän onnettomuutta, joista henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia oli kolme ja kuusi omaisuusvahinkoon johtaneita onnettomuuksia. Liperintiellä tapahtuneet liikenneonnettomuudet keskittyivät liittymiin tai niiden läheisyyteen. Mattisenlahdentiellä tapahtui yhteensä viisi omaisuusvahinkoon johtanutta onnettomuutta ja Häyrynlahdentiellä yksi omaisuusvahinkoon johtanut onnettomuus. (Kuva 2, lähde Liikennevirasto, Tiemappi) Osayleiskaava alueella Liperintien varrella on jalankulku ja pyöräilyväylä ja valaistus, jotka mahdollistavat turvallisen kävelyn ja pyöräilyn Liperitien varressa. Mattisenlahdentiellä nopeusrajoitus on erityisesti Mattisenlahden kylän kohdalla alhainen, mutta Mattisenlahdentien kapeus saattaa tehdä tiellä liikkumisen turvattomaksi. Muilla osayleiskaava alueen teillä liikennemäärät ovat pieniä ja turvallinen liikkuminen näillä teillä on mahdollista myös kävellen ja pyöräillen. Kävelijät ja pyöräilijät joutuvat ylittämään tiet samassa tasossa ajoneuvoliikenteen kanssa, mikä lisää kävelijöiden ja pyöräilijöiden turvattomuutta.

7 Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi (13) Kuva 2. Osayleiskaava alueen maanteillä vuosina tapahtuneet poliisin tietoon tulleet liikenneonnettomuudet. 2.4 Joukkoliikenneyhteydet Osayleiskaava alueella Liperintiellä liikennöidään linja autolla Liperi Joensuu Nepenmäki linjaa (linja 102). Liperi Joensuu Nepenmäki linjalla on talvikautena arkipäivisin 15, lauantaisin 6 7 ja sunnuntaisin 5 6 vuoroa. Lisäksi Liperintiellä liikennöidään Joensuu Liperi Rääkkylälinjaa, jolla on koulupäivisin kolme vuoroa ja Liperi Joensuu linjaa, jolla on maanantaista perjantaihin yksi vuoro ja sunnuntaisin yksi vuoro. (Lähde Joensuun seudun joukkoliikenteen ja ELY keskuksen sopimusliikenteen talviaikataulut ja Matkahuolto) Liperin koululaisliikennettä liikennöidään osayleiskaava alueella Liperintiellä Lautasuo Ylämylly Jyrinkylä linjaa (linja 129) ja Mattisenlahdentiellä Ylämylly Liperi linjaa (linja 125). Lautasuo Ylämylly Jyrinkylä linjalla on koulupäivisin aamulla kaksi linjaa ja iltapäivällä kolme linjaa. Ylämylly Liperi linjalla on koulupäivisin aamulla kaksi linjaa ja iltapäivällä kolme linjaa. (Lähde Joensuun seudun joukkoliikenteen ja ELY keskuksen sopimusliikenteen talviaikataulut )

8 8 (13) Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi 3 LIIKENTEEN PERUSENNUSTE Liikenteen perusennusteella tarkoitetaan liikennemäärien kehittymistä ilman osayleiskaavan vaikutusta. Liikenteen perusennusteen kasvukertoimina käytettiin Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 13/2014 Valtakunnallinen tieliikenne ennuste 2030 julkaisun liitteen 1 taulukoiden 15 ja 16 kasvukertoimia. Liikenteen perusennusteen kasvukertoimet eivät ota huomioon osayleiskaavan mahdollistaman uuden maankäytön aiheuttamaa liikenteen kasvua. Osayleiskaava alueella jo olemassa olevien toimintojen tuottaman liikenteen kasvun on arvioitu sisältyvän perusennusteen liikennemääriin Ylämyllylle on suunnitteilla pinta alaltaan noin neliömetrin kokoinen kauppakeskus, johon sijoittuisi päivittäistavarakauppa ja erikoistavarakauppa (lähde Kauppakeskuksen synnyttämä lisäliikenne on huomioitu liikenteen perusennusteessa. Liperintien liikennemäärän arvioidaan kasvavan vuodesta 2016 vuoteen 2040 noin %, jolloin liikennemäärä olisi Puromäentien liittymän eteläpuolisella tieosuudella keskimäärin noin 3 500, Puromäentien liittymän ja Kurenvaarantien liittymän välisellä tieosuudella keskimäärin noin 4 290, Kurenvaarantien liittymän ja Ylämyllyntien (mt 15641) liittymän välisellä tieosuudella keskimäärin noin ja Ylämyllyntien liittymän ja valtatien 9 liittymän välisellä tieosuudella keskimäärin noin ajoneuvoa vuorokaudessa. (Kuva 3) Kurenvaarantien liikennemäärän arvioidaan kasvavan vuodesta 2016 vuoteen 2040 noin 11 %, jolloin liikennemäärä olisi keskimäärin noin 190 ajoneuvoa vuorokaudessa. (Kuva 3) Mattisenlahdentien liikennemäärän arvioidaan kasvavan vuodesta 2016 vuoteen 2040 noin %, jolloin liikennemäärä olisi Kurenvaarantien liittymän eteläpuolisella tieosuudella keskimäärin noin 420 ja Kurevaarantien liittymän ja Ylämyllyntien liittymän välisellä tieosuudella keskimäärin noin 970 ajoneuvoa vuorokaudessa. (Kuva 3) Puromäentien liikennemäärän arvioidaan kasvavan vuodesta 2016 vuoteen 2040 noin 11 %, jolloin liikennemäärä olisi keskimäärin noin 130 ajoneuvoa vuorokaudessa. (Kuva 3) Häyrynlahdentien liikennemäärän arvioidaan kasvavan vuodesta 2016 vuoteen 2040 noin 11 %, jolloin liikennemäärä olisi keskimäärin noin 100 ajoneuvoa vuorokaudessa. (Kuva 3) Osayleiskaava alueen ulkopuolella kokonaan sijaitsevan valtatien 9 liikennemäärän arvioidaan kasvavan vuodesta 2016 vuoteen 2040 noin %, jolloin liikennemäärä olisi noin Liperintien liittymän länsipuolella keskimäärin noin ja itäpuolella keskimäärin noin ajoneuvoa vuorokaudessa. (Kuva 3) Osayleiskaava alueen ulkopuolella kokonaan sijaitsevan Ylämyllyntien (mt 15641) liikennemäärän arvioidaan kasvavan vuodesta 2016 vuoteen 2040 noin %, jolloin liikennemäärä olisi Liperintien liittymän länsipuolella keskimäärin noin ja itäpuolella Liperintien liittymän ja Mattisenlahdentien liittymän välisellä tieosuudella keskimäärin noin ja Mattisenlahdentien itäpuolella keskimäärin noin ajoneuvoa vuorokaudessa. (Kuva 3)

9 Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi (13) Kuva 3. Nykyiset liikennemäärät ja perusennusteen liikennemäärät vuodelle 2040 (KVL 2016 ja KVL 2040). 4 OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET 4.1 Osayleiskaavan tuottamat liikennemäärät alueittain Osayleiskaavan mahdollistaman uuden maankäytön tuottamat liikennemäärät arvioitiin Ympäristöministeriön Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa julkaisun ohjelaskelmien ja matkatuotoslukujen avulla. Liikennemäärät on arvioitu vuodelle Kaikki osayleiskaavassa esitetyt uudet rakennuspaikat sijaitsevat erillispientalojen asuinalueella (AO). Asukkaiden määräksi rakennuspaikkaa kohti on arvioitu kolme henkilöä ja selvästi suurimman osan (77 %) henkilöistä on arvioitu liikkuvan henkilöautolla. Osayleiskaavan tuottamat liikennemäärät alueittain on esitetty kuvassa 4.

10 10 (13) Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Kuva 4. Osayleiskaavan tuottamat liikennemäärät vuonna 2040, kun alueen rakennuspaikat on rakennettu täyteen (KVL). 4.2 Osayleiskaavan tuottamat liikennemäärät maantieverkolla Liperintien liikennemäärä kasvaa osayleiskaavan vaikutuksesta Puromäentien liittymän eteläpuolella keskimäärin noin , Puromäentien ja Häyrynlahdentien liittymien välisellä tieosuudella keskimäärin noin , Häyrynlahdentie ja Kurenvaarantien liittymien välisellä tieosuudella keskimäärin noin , Kurenvaarantien ja Ylämyllyntien (mt 15641) liittymien välisellä tieosuudella keskimäärin noin 390 ja Ylämyllyntien ja valtatien välisellä tieosuudella keskimäärin noin 610 ajoneuvolla vuorokaudessa. (Kuva 5) Kurenvaarantien liikennemäärä kasvaa osayleiskaavan vaikutuksesta keskimäärin noin ajoneuvolla vuorokaudessa. (Kuva 5) Mattisenlahdentien liikennemäärä kasvaa osayleiskaavan vaikutuksesta osayleiskaava alueen etelärajan ja Kurenvaarantien liittymän välisellä tieosuudella keskimäärin noin ja Kurenvaarantien liittymän ja Ylämyllyntien (mt 15641) liittymien välisellä tieosuudella keskimäärin noin ajoneuvolla vuorokaudessa. (Kuva 5) Puromäentien liikennemäärä kasvaa osayleiskaavan vaikutuksesta osayleiskaava alueella keskimäärin noin 20 ajoneuvolla vuorokaudessa. (Kuva 5) Häyrynlahdentien liikennemäärä kasvaa osayleiskaavan vaikutuksesta osayleiskaava alueella keskimäärin noin 10 ajoneuvolla vuorokaudessa. (Kuva 5)

11 Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi (13) Osa yleiskaava alueen ulkopuolella kokonaan sijaitsevien valtatien 9 liikennemäärä kasvaa osayleiskaavan vaikutuksesta keskimäärin noin ja Ylämyllyntien (mt 15641) keskimäärin noin ajoneuvolla vuorokaudessa. (Kuva 5) Liperintien liikennemäärä olisi ennustetilanteessa vuonna 2040 keskimäärin noin , Kurenvaarantien keskimäärin noin , Mattisenlahdentien keskimäärin noin , Puromäentien keskimäärin noin , Häyrynlahdentien keskimäärin noin , valtatien 9 keskimäärin noin ja Ylämyllyntien (mt 15641) keskimäärin noin ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennemäärät sisältävät perusennusteen liikennemäärät ja osayleiskaavan aiheuttaman liikennemäärien kasvun. (Kuva 5) Kuva 5. Osayleiskaavan liikenne ennuste vuodelle 2040.

12 12 (13) Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi 4.3 Vaikutukset liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen Osayleiskaavasta johtuva liikennemäärien kasvu on suurinta Liperintiellä osayleiskaava alueen ulkopuolella valtatien 9 ja Ylämyllyntien liittymien välisellä tieosuudella. Liikennemäärä olisi ko. tieosuudella ennustetilanteessa osayleiskaavan vaikutus huomioiden keskimäärin noin ajoneuvoa vuorokaudessa, kun ilman osayleiskaavan vaikutusta liikennemäärä olisi keskimäärin noin ajoneuvoa vuorokaudessa. Liperintien liittymän kohdalla valtatiellä 9 liikennemäärä olisi ennustetilanteessa osayleiskaavan vaikutus huomioiden keskimäärin noin ajoneuvoa vuorokaudessa, kun ilman osayleiskaavan vaikutusta liikennemäärä olisi keskimäärin noin ajoneuvoa vuorokaudessa. Valtatien 9 ja Liperintien liittymä on tasoliittymä, jossa on jo nykytilanteessa puutteita ajoneuvoliikenteen turvallisuudessa ja sujuvuudessa. Liittymä tulisi parantaa eritasoliittymäksi, joka parantaisi selvästi ajoneuvoliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta liittymässä. Osayleiskaavan tuottama lisäliikenne lisää ja aikaistaa liittymän parantamistarvetta. Muualla Liperintiellä liikennemäärä olisi ennustetilanteessa osayleiskaavan vaikutus huomioiden keskimäärin noin ajoneuvoa vuorokaudessa, kun ilman osayleiskaavan vaikutusta liikennemäärä olisi keskimäärin noin ajoneuvoa vuorokaudessa. Osayleiskaava alueen kohdalla jalankulkijat ja pyöräilijät ylittävät Liperintien ajoneuvojen kanssa samassa tasossa. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden kannalta olisi parasta, jos Liperintielle rakennettaisiin alikulkukäytävät vilkkaimpiin ylityskohtiin. Ylityskohdat tulisi selvittää erikseen, jotta alikulkukäytävien paikat tulisivat sellaisiin kohtiin, jossa jalankulkijat ja pyöräilijät myös käyttäisivät niitä. Osayleiskaavan tuottama lisäliikenne lisää ja aikaistaa alikulkukäytävien tarvetta. Kaikki Liperintien varrella sijaitsevat uudet rakennuspaikat liittyvät maantieverkkoon alueella jo olemassa olevien yksityisteiden kautta. Ennustetilanteessa Liperintien liikennemäärät eivät aiheuta sujuvuusongelmia. Osayleiskaava alueen ulkopuolella sijaitsevaan Liperintien ja Honkatien liittymään suunnitteilla oleva kiertoliittymä alentaisi ajoneuvojen nopeuksia Liperintiellä ja parantaisi siten liikenneturvallisuutta. Kurenvaarantiellä liikennemäärä olisi ennustetilanteessa osayleiskaavan vaikutus huomioiden keskimäärin noin ajoneuvoa vuorokaudessa, kun ilman osayleiskaavan vaikutusta liikennemäärä olisi keskimäärin noin 190 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenteen turvallisuus ja sujuvuus tiellä eivät juuri heikkene liikennemäärien kasvun vuoksi, koska tien liikennemäärä on ennustetilanteessakin pieni. Osa Kurevaarantien varren uusista rakennuspaikoista liittyy omalla liittymällä suoraan Kurevaarantiehen ja tulisikin selvittää onko tonttiliittymiä mahdollista yhdistää siten, että liittymiä suoraan tonteilta Kurevaarantiehen tulisi mahdollisimman vähän. Tien nopeusrajoitus on tällä hetkellä 80 km/h, joka tulisi alentaa 50 tai 60 km/h:iin. Nopeusrajoituksen alentaminen parantaisi ajoneuvoliikenteen, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta tiellä. Mattisenlahdentiellä Kurenvaarantien liittymän eteläpuolella liikennemäärä olisi ennustetilanteessa osayleiskaavan vaikutus huomioiden keskimäärin noin ajoneuvoa vuorokaudessa, kun ilman osayleiskaavan vaikutusta liikennemäärä olisi keskimäärin noin 420 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kurenvaarantien liittymän ja Ylämyllyntien välisellä tieosuudella liikennemäärä olisi ennustetilanteessa osayleiskaavan vaikutus huomioiden keskimäärin noin ajoneuvoa vuorokaudessa, kun ilman osayleiskaavan vaikutusta liikennemäärä olisi keskimäärin noin 970 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tien kapeudesta johtuen ajoneuvoliikenteen ja erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus tiellä saattaa heikentyä liikennemäärien kasvaessa. Turvallisuuden kannalta tien nopeusrajoitus tulee säilyttää korkeintaan nykyisellä (40 60 km/h) tasolla. Tielle tulisi rakentaa jalankulku ja pyöräilyväylä sekä valaistus Mattisenlahden koulutien liittymästä Ylämyllytien liittymään saakka. Jalankulku ja pyöräilyväylä parantaisi liikenteen sujuvuutta ja erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta tiellä. Mattisenlahden kohdalla sijaitsevien tonttikatujen / pääsyteiden muodostamaa

13 Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi (13) tieverkkoa tulisi täydentää jalankulkijoille ja pyöräilijöille tarkoitetuilla poluilla, jolloin jalankulkijoille ja pyöräilijöille olisi yhteys Mattisenlahden eteläisimmiltä tonteilta Ylämyllyn suuntaan ilman tarvetta liikkua Mattisenlahdentien kautta. Mattisenlahdentiehen rajoittuvien uusien rakennuspaikkojen liittyminen maantieverkkoon tulisi järjestää muiden tontti / pääsyteiden kautta siten, että uusia tonttiliittymiä ei tulisi suoraan Mattisenlahdentielle. Puromäentiellä liikennemäärä olisi ennustetilanteessa osayleiskaavan vaikutus huomioiden keskimäärin noin ajoneuvoa vuorokaudessa, kun ilman osayleiskaavan vaikutusta liikennemäärä olisi keskimäärin noin 130 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tien liikennemäärät ovat ennustetilanteessakin niin pieniä, että liikenteen sujuvuus ja turvallisuus eivät heikkene. Häyrynlahdentiellä liikennemäärä olisi ennustetilanteessa osayleiskaavan vaikutus huomioiden keskimäärin noin ajoneuvoa vuorokaudessa, kun ilman osayleiskaavan vaikutusta liikennemäärä olisi keskimäärin noin 100 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tien liikennemäärät ovat ennustetilanteessakin niin pieniä, että liikenteen sujuvuus ja turvallisuus eivät heikkene. Ylämyllyntiellä liikennemäärä olisi ennustetilanteessa osayleiskaavan vaikutus huomioiden keskimäärin noin ajoneuvoa vuorokaudessa, kun ilman osayleiskaavan vaikutusta liikennemäärä olisi keskimäärin noin ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenteen sujuvauus ja turvallisuus eivät heikkene Ylämyllyntiellä, koska tiellä on jo nyt jalankulku ja pyöräilyväylä ja valaistus sekä taajamanopeusrajoitus. 5 JOHTOPÄÄTÖKSET Mattisenlahti Salokylä osayleiskaava on liikenteellisten vaikutusten osalta toteutettavissa. Alue sijaitsee lähellä Ylämyllyn taajamaa ja tarjoaa mahdollisuuden maaseutumaiseen asumiseen. Alueen liikenneyhteydet tukeutuvat nykyiseen liikenneväyläverkkoon. Etäisyys alueelta suurimpiin työpaikkoihin ei suosi jalankulkua ja pyöräilyä, vaan alueen asukkaiden liikkuminen tapahtuu pääosin henkilöautoilla. Osasta aluetta on myös mahdollista käyttää liikkumiseen joukkoliikennettä, jonka osalta maankäytön kasvu tukee ainakin nykyisen joukkoliikenteen palvelutason säilyttämistä. Osayleiskaava tukee kuitenkin myös lähiliikkumista, koska alueen pohjoisosista on etäisyyttä Ylämyllyn keskustassa sijaitseviin palveluihin vain 2 3 kilometriä ja Liperintien varrella on jalankulku ja pyöräilyväylä koko matkalla. Liikenneturvallisuuden kannalta on tärkeää, että tässä Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arvioinnissa esitetyt asiat liikenneturvallisuudesta huomioidaan alueen toteutuksessa.

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta LIITE 9 Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta Luonnos 13.5.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

Kontioniemen osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Kontiolahden kunta

Kontioniemen osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Kontiolahden kunta Kontioniemen osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Kontiolahden kunta 27.11.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4 2.2 Liikennemäärät... 5 2.3 Liikenneturvallisuus...

Lisätiedot

Lehmon asemakaavan laajentaminen Lehmonsuon alueelle, asemakaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Kontiolahden kunta

Lehmon asemakaavan laajentaminen Lehmonsuon alueelle, asemakaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Kontiolahden kunta Lehmon asemakaavan laajentaminen Lehmonsuon alueelle, asemakaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Kontiolahden kunta 11.5.2016 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

Niskanperän OYK liikenneselvitys

Niskanperän OYK liikenneselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti 1 (6) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Liikenteen nykytilanne... 1 1.1 Tieverkko... 1 1.2

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

PUISTONIEMEN MATKAILUALUEEN KEHITTÄMINEN LIIKENNESELVITYS

PUISTONIEMEN MATKAILUALUEEN KEHITTÄMINEN LIIKENNESELVITYS Päivämäärä 23.08.2019 PUISTONIEMEN MATKAILUALUEEN KEHITTÄMINEN LIIKENNESELVITYS PUISTONIEMEN MATKAILUALUEEN KEHITTÄMINEN LIIKENNESELVITYS Projekti Puistoniemen matkailualueen kehittäminen Versio 1 Päivämäärä

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

ORIVEDENKADUN LPA-ALUE ASUMISKÄYTTÖÖN (AK8668) NYKYINEN LIIKENNEVERKKO. Luonnos

ORIVEDENKADUN LPA-ALUE ASUMISKÄYTTÖÖN (AK8668) NYKYINEN LIIKENNEVERKKO. Luonnos ORIVEDENKADUN LPA-ALUE ASUMISKÄYTTÖÖN (AK8668) NYKYINEN LIIKENNEVERKKO Luonnos 13.9.2017 TARKASTELUALUEEN RAJAUS 1 Tarkastelualueena on asemakaavamuutoksen 8668 kaavaalue ja sen lähialue Tarkastelualue

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Haukiputaan Keiskan alueen alustava liikenneselvitys. Oulu

Haukiputaan Keiskan alueen alustava liikenneselvitys. Oulu Haukiputaan Keiskan alueen alustava liikenneselvitys Oulu LUONNOS 15.12.2016 2 Selvitys on valmistunut XXXXkuussa 2016. Selvityksen ovat tehneet Plaana Oy:ssä Juha Raappana, Jorma Hämäläinen ja Riina Isola.

Lisätiedot

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc Jalasjärven kunta Asemakaavan muutos Liikenteen yleissuunnitelma Koulukeskus Rajalanmäki Vt3 Vt3 Rajalantie H-as, Oikotie 27.02.2006 Juha Raappana p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Projekti Kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus Vastaanottaja Kempeleen kunta Päivämäärä 4.10.2018 Laatija Erkki Sarjanoja ä 1. Taustaa Kirkonseudun asemakaava-alueen

Lisätiedot

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Kunnanhallitus 18.4.2017 72 liite 2 Kantatien 62 ja maantien 15139 liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Projektin sisältö ja tekijät Työssä selvitettiin kantatien 62 ja maantien 15139

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS

YLEISÖTILAISUUS MAANTIEN 16685 PALOKANORREN PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE - RITOPOHJANTIE, JYVÄSKYLÄ. TIESUUNNITELMA. SUUNNITTELUKOHTEEN SIJAINTI SUUNNITTELU KOHDE SIJAITSEE NOIN 7KM PÄÄSSÄ JYVÄSKYLÄN KESKUSTASTA

Lisätiedot

Liikenneselvitys Iso-Iivarintielle välillä vt 1 st 110

Liikenneselvitys Iso-Iivarintielle välillä vt 1 st 110 PAIMION KAUPUNKI Liikenneselvitys Iso-Iivarintielle välillä vt 1 st 110 Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P32583 Raportti 1 (12) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue... 1 2.1 Ajoneuvoliikenteen

Lisätiedot

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Asikkala 2011 Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS 2 Päivämäärä 16.12.2014 Laatija Ramboll Finland Oy, Erica Roselius ja Jukka Räsänen Raportin pohjakartta-aineisto: Heinolan kaupunki ja Logica Suomi Oy, Maanmittauslaitos

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 8046/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 8046/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2017 1 (1) 81 Asianro 8046/10.03.01.01/2016 Kuntalaisaloite / alikulkutunnelin rakentaminen Suurmäentien väestönsuojan eteen Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen Kaupunkisuunnittelun

Lisätiedot

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE E25684 JOKIOISTEN KUNTA OSAYLEISKAAVAN OSARAPORTTI, VT 10 LIITTYMÄN VAIHTOEHTOTARKASTELU SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista HKEM HKEM AJOK VALMIS 5.11.2014 HKEM HKEM AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

SALONPÄÄN KOULU, ASEMAKAAVA

SALONPÄÄN KOULU, ASEMAKAAVA Maaliskuu 2019 Muutos A, 2.5.2019 Alkusanat Tämä liikenneselvitys liittyy Salonpään koulun asemakaavatyöhön, joka on käynnistynyt Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen aloitteesta. Asemakaavatyö tehdään Oulun

Lisätiedot

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130)

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130) Takumäenkuja asemakaavamuutos 2523, Pullerinmäki, liikennetarkastelu 30.12.2015 Liikennetarkastelu on tehty Takumäenkujan asemakaavan muutosta varten (kohteen sijainti liitteessä 1). Kaavan tarkoituksena

Lisätiedot

Inkoonportin liikenneselvitys

Inkoonportin liikenneselvitys INKOON KUNTA Inkoonportin liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26600 Raportti 1 (9) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue... 1 2.1 Ajoneuvoliikenteen nykytilanne...

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Jalasjärven kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.4.2015 (päivitetty 28.10.2015) KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Päivämäärä 28/10/2015

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti

Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti Asemakaavan 8559 yleisötilaisuus, 04.05.2016 04.05.2016 Katri Jokela Henkilö- ja autopaikkamäärät sekä vertailu Määrät Linnainmaankatu 120 28 12-15 14

Lisätiedot

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen valtatielle 23 välille Söörmarkku Noormarkku Porin kaupunki. Toimenpideselvitys

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen valtatielle 23 välille Söörmarkku Noormarkku Porin kaupunki. Toimenpideselvitys Kevyen liikenteen väylän rakentaminen valtatielle 23 välille Söörmarkku Noormarkku Porin kaupunki Toimenpideselvitys Kevyen liikenteen väylän rakentaminen valtatielle 23 välille Söörmarkku Noormarkku

Lisätiedot

Liikenneturvallisuusraportti Kauniaisten liikenneonnettomuudet 2018

Liikenneturvallisuusraportti Kauniaisten liikenneonnettomuudet 2018 Liikenneturvallisuusraportti 2019 Kauniaisten liikenneonnettomuudet 2018 www.kauniainen.fi www.grankulla.fi Liikenneturvallisuus Suomessa Suomen liikenneturvallisuusvision, ns. nollavision, mukaan liikennejärjestelmä

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Jontaksen urheilupuiston liikenneselvitys. Asemakaavan tausta-aineisto

Jontaksen urheilupuiston liikenneselvitys. Asemakaavan tausta-aineisto Jontaksen urheilupuiston liikenneselvitys Asemakaavan tausta-aineisto 29.1.2018 2 (8) 29.1.2018 33TJontaksen urheilupuiston liikenneselvitys SISÄLTÖ 1 TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 NYKYISET LIIKENNEVERKOT

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

ETELÄ-HERVANNAN KOULUN LAAJENNUS (AK8687) NYKYINEN LIIKENNEVERKKO. Asemakaavan luonnosvaihe

ETELÄ-HERVANNAN KOULUN LAAJENNUS (AK8687) NYKYINEN LIIKENNEVERKKO. Asemakaavan luonnosvaihe ETELÄ-HERVANNAN OULUN LAAJENNUS (A8687) NYYINEN LIIENNEVERO Asemakaavan luonnosvaihe 9.5.2018 TARASTELUALUEEN RAJAUS 1 Tarkastelualueena on asemakaavamuutoksen 8687 kaava-alue ja sen lähialue. Tarkastelualue

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma LIIKENTEEN KYSYNTÄ LIIKKUMINEN Kulkutavat

Lisätiedot

MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT

MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT 1 SISÄLTÖ Nykytilanneanalyysi 3-8 Suunnitelmavaihtoehdot ja niiden toimivuus 9-16 LIITTEET Vaihtoehtojen suunnitelmakartat ja tyyppipoikkileikkaukset

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET EHDOTUSVAIHEEN TARKASTELU (päivitetty 23.3.2007) 1. NYKYINEN

Lisätiedot

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Kiiminki Tilantarvesuunnitelma YLEISÖTILAISUUS

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Kiiminki Tilantarvesuunnitelma YLEISÖTILAISUUS Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Kiiminki Tilantarvesuunnitelma YLEISÖTILAISUUS 7.5.2019 SUUNNITTELUALUE VT 20 2 SUUNNITTELUN JA KEHITTÄMISEN TAVOITTEET 3 TILANTARVESUUNNITELMAN TAVOITTEENA ON SELVITTÄÄ

Lisätiedot

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020 FCG Planeko Oy YLISTARO Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana n yleiskaavaa 2020 31.10.2008 1 (9) FCG Planeko Oy 30.10.2008 Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA

KAUNIAISTEN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA LIIKENNETURVALLISUUSRAPORTTI 2017 Tieliikenneonnettomuudet koko maassa ja valtakunnalliset tavoitteet Vuonna 2016 tapahtui Suomessa kaikkiaan 4 709 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta.

Lisätiedot

Lapinrauniontie 3, Kaakkuri

Lapinrauniontie 3, Kaakkuri Lapinrauniontie 3, Kaakkuri Oulu Kuva: Microsoft Corporation 20.3.2018 Alkusanat Lapinrauniontie 3:n liikenneselvitys on laadittu alueen asemakaavoituksen yhteydessä. Selvityksessä on esitetty kohteen

Lisätiedot

AIRISMAAN-AASLAN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS

AIRISMAAN-AASLAN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy Naantalin kaupunki AIRISMAAN-AASLAN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS Liikenneselvitys 3.9.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Liikenneselvitys I 3.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 NYKYTILANNE...

Lisätiedot

Mustolan asemakaavan liikenneselvitys Liikenteellinen toimivuustarkastelu

Mustolan asemakaavan liikenneselvitys Liikenteellinen toimivuustarkastelu Mustolan asemakaavan liikenneselvitys Liikenteellinen toimivuustarkastelu Tarkastelussa Lappeenrannan Mustolan asemakaava-alueen liikenteellinen toimivuus ja liiketilan kasvun vaikutukset nykyisen ja vuoden

Lisätiedot

Nousiaisten kunnantalon tontti Liikennejärjestelyiden yleissuunnitelmaselostus

Nousiaisten kunnantalon tontti Liikennejärjestelyiden yleissuunnitelmaselostus Nousiaisten kunnantalon tontti Liikennejärjestelyiden yleissuunnitelmaselostus 26.02.2019 2(4) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 NYKYTILANNE... 3 2.1 Liikennejärjestely nykytilanteessa 3 3 YLEISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA. Hennala HENNALAN VARUSKUNTA-ALUEEN KAAVARUNKO KADUT JA LIIKENNE ESISELVITYS ttv

KUNNALLISTEKNIIKKA. Hennala HENNALAN VARUSKUNTA-ALUEEN KAAVARUNKO KADUT JA LIIKENNE ESISELVITYS ttv KUNNALLISTEKNIIKKA Hennala HENNALAN VARUSKUNTA-ALUEEN KAAVARUNKO KADUT JA LIIKENNE ESISELVITYS ttv KUNNALLISTEKNIIKKA 1 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Suunnitelmat ja selvitykset... 2 Kaavatilanne...

Lisätiedot

Suojateiden parantaminen nauhamaisessa taajamassa

Suojateiden parantaminen nauhamaisessa taajamassa Suojateiden parantaminen nauhamaisessa taajamassa Case mt 130 eli Tampereentie, Lempäälä (2015) Suvi Vainio Liikenneturvallisuustyön hyvät käytännöt kaikkien käyttöön -seminaari 14.11.2017 Tervetuloa Tampereentielle!

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

Multimäki II, kunnallistekniikan YS

Multimäki II, kunnallistekniikan YS 1 / 7 Liikenteelliset tarkastelut Tero Rahkonen L1 28.5.2014 2 / 7 2 (7) 28.5.2014 SISÄLTÖ 1 LIIKENNEMÄÄRÄT... 3 1.1 Nykyliikenne... 3 1.2 Ennusteliikenne... 3 2 LIIKENTEEN TOIMIVUUS... 4 2.1 Toimivuustarkastelut...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8759/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8759/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 12.4.2017 144 Asianro 8759/10.03.01.02/2016 Liikennevalot Kellolahdentien ja Sisustajantien risteykseen sekä Kallantien ja Inkilänmäenkadun

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala

Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala RYM-C2001 Projektityökurssi I, yhdyskuntien suunnittelu Liikennejärjestelmän analysointi Liikennejärjestelmän suunnittelun perustaksi

Lisätiedot

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma LIITTEET LIITTEET LIITE 1: Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta (23.6.2008) LIITE 2: Hankekortti LIITE 3 MELUTARKASTELU:

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina Liikenne Hämeenlinnassa vuosina 2013-2017 Liikenne Hämeenlinnassa v. 2013-2017 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan * * * Loukkaantumiseen johtaneet (kpl) Vuosina 2013-2017 40 % kaikista

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet. Maastokäynnin 8.4.2010 kohteet: de-ehdotuksen lyhenne: alautteen : K = kevyen liikenteen väylä Asukas- A = U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteet L = kyselyn K = asukaskysely N = nopeusrajoitus palaut-

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet 1.9.2015 Nykytilan selvitys - liikenneonnettomuudet Taipalsaarella vuosina 2009 2013 poliisin tietoon tulleista

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS E26192 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Elisa Huotari VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA Liite 16 PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA VT 7 MELUALUEEN LEVEYS 6.10.2005 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI Turku / M. Sairanen VT 7, melualueen leveys 6.10.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. LASKENNAN

Lisätiedot

VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS repo002.dot 2013-09-20 VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN 26806 SWECO YMPÄRISTÖ OY ELISA HUOTARI repo002.dot 2013-09-20 Sisältö 1 Alkusanat 1 2 Yleistä 1 2.1 Suunnittelualue 1 2.2 Muut aluetta koskevat

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016

Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016 Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016 Taustat ja tavoitteet Tavoitteena kehittää menetelmä ja määrittää maantieverkon henkilöliikenteelle ja kuljetuksille tarjoama

Lisätiedot

Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelma: Onnettomuustarkastelut

Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelma: Onnettomuustarkastelut Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelma: Onnettomuustarkastelut 29.5.2018 HUOM! Pukkilassa tilastopohja on hyvin pieni, joten analyyseja pitää tulkita hyvin varoen. Yhteenveto Pukkilan kunnan alueella

Lisätiedot

HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS Johdanto

HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS Johdanto HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS 9.5.2014 Kuva 1. Alueen sijainti. Johdanto Tämä raportti on laadittu Hollolan kunnan Teknisellä toimialalla Raikkosen asemakaavatyön tueksi. Raportissa

Lisätiedot

VEIKKOLANPURO II Asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus

VEIKKOLANPURO II Asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus Liikenneturvallisuuslausunto Miettinen Tuomas VEIKKOLANPURO II Asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus Liikenneturvallisuuslausunto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 14.6.2018 FCG DESIGN AND ENGINEERING

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Mikkelin kaupunki Kirkonvarkauden asemakaavan liikenneselvitys 2(25) LIIKENNESELVITYS Kirkonvarkauden AK 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE

Lisätiedot

Palikkalan asemakaava

Palikkalan asemakaava YPÄJÄN KUNTA Palikkalan asemakaava Liikenneselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.8.2018 P34582 Liikenneselvitys 1 (9) Miettinen Tuomas 31.8.2018 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 1.1 Asemakaavan tavoitteet...

Lisätiedot

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön Liikenne ja maankäyttö 7.10.2015 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Esityksen sisältö Kohdealue ja nykytilan kuvaus Suunniteltu

Lisätiedot

KYTÖLÄN ALUE 2. vaihe 1. SUUNNITTELUKOHDE

KYTÖLÄN ALUE 2. vaihe 1. SUUNNITTELUKOHDE KUNNALLISTEKNIIKKA 1 KYTÖLÄN ALUE 2. vaihe LIIKENNESELVITYS ttv,ur 1. SUUNNITTELUKOHDE Kytölän aluetta kaavoitetaan kolmessa vaiheessa. Tämä liikenneselvitys tehdään Kytölän alueen 2. vaiheen kaavan (A-2508)

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1a. Nykytilan selvitys Toimintaympäristö

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1a. Nykytilan selvitys Toimintaympäristö Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1a. Nykytilan selvitys Toimintaympäristö 1.9.2015 Yhteenveto toimintaympäristöstä Taipalsaaren liikenteen toimintaympäristöstä koottiin työn alussa seuraavat

Lisätiedot

Suunnitteluperusteet. Hankesuunnittelupäivä

Suunnitteluperusteet. Hankesuunnittelupäivä Suunnitteluperusteet Hankesuunnittelupäivä 1.2.2018 1.2.2018 Esityksen sisältö Ohjeita Suunnitteluperusteet asiakirjana Milloin suunnitteluperusteet laaditaan? Suunnitteluperusteiden sisältö Suunnitteluperuste

Lisätiedot

Myyrmäki Pyöräliikenneverkko

Myyrmäki Pyöräliikenneverkko Myyrmäki Pyöräliikenneverkko PYÖRÄLIIKENNE- VERKON HIERARKIA Myyrmäen alueen pyöräliikenneverkon muodostamisen periaatteena on ollut luoda suunnittelualueelle pyöräilyn kannalta kilpailukykyinen verkko.

Lisätiedot

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 Miksi liikenneturvallisuussuunnitelma? Selvitetään liikenneturvallisuuden ja liikennekäyttäytymisen nykytila Määritetään liikenneturvallisuustavoitteet Määritellään

Lisätiedot

RAIKKOSEN ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET LIIKEN- TEESEEN KARJUSAARENKADULLA

RAIKKOSEN ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET LIIKEN- TEESEEN KARJUSAARENKADULLA 5.11.2014 RAIKKOSEN ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET LIIKEN- TEESEEN KARJUSAARENKADULLA Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358 20 755 6201 www.ramboll.fi Päivämäärä 17/10/2014 Laatija

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN SOKERITEHTAANTIELLÄ KIRKKONUMMI

LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN SOKERITEHTAANTIELLÄ KIRKKONUMMI LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN SOKERITEHTAANTIELLÄ KIRKKONUMMI Pilvi Lesch 29.8.2018 TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT Sokeritehtaantie on Kantvikin asuinalueen pääkatu. Sokeritehtaantiellä kulkee nykyisin

Lisätiedot

HIPPOSKYLÄN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU. Nykytila-analyysi ja tavoiteverkot

HIPPOSKYLÄN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU. Nykytila-analyysi ja tavoiteverkot HIPPOSKYLÄN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU Nykytila-analyysi ja tavoiteverkot 15.5.2017 1 TYÖN TARKOITUS Työ liittyy Tampereen kaupungin asemakaavaan nro 8549, jossa tutkitaan Hipposkylän eteläpuolen, Hipposkylän

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

1. Liperin Ylämyllyn liikennejärjestelytoimenpiteet

1. Liperin Ylämyllyn liikennejärjestelytoimenpiteet Liperin hankeluettelo 2018 1. Liperin Ylämyllyn liikennejärjestelytoimenpiteet A. TIELIIKENNE Taustaa Vuoden 1998 alussa valtatien pohjoispuolella oleva vajaan 400 hehtaarin silloinen varuskuntaalue (Ylämyllyn

Lisätiedot

Niittyrannantien liikenneturvallisuus. Liikenneturvallisuusselvitys

Niittyrannantien liikenneturvallisuus. Liikenneturvallisuusselvitys Niittyrannantien liikenneturvallisuus Liikenneturvallisuusselvitys MUISTIO 3.4.2017 Niittyrannantien liikenneturvallisuus 3.4.2017 1 (12) SISÄLTÖ ALKUSANAT... 2 1 KADUN NYKYTILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT...

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin

Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC Finland Oy Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin Selvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (6) Miettinen Tuomas

Lisätiedot

Isojoen onnettomuusyhteenveto Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Isojoen onnettomuusyhteenveto Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Isojoen onnettomuusyhteenveto 0-06 Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma.9.07 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 0-06 Aineisto perustuu poliisin tietoon tulleisiin onnettomuuksiin

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa vuosina 2012-2016 Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa v. 2012-2016 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 39 % kaikista onnettomuuksista tapahtui

Lisätiedot

HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET PÄIVITETTY RAPORTTI 20.12.2012

HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET PÄIVITETTY RAPORTTI 20.12.2012 HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET PÄIVITETTY RAPORTTI 20.12.2012 HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Viite 82121867 Ramboll SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 3 1. Johdanto

Lisätiedot

Kaupunkimaisten sisääntuloväylien suunnittelua yhteistyössä case Vihdintie

Kaupunkimaisten sisääntuloväylien suunnittelua yhteistyössä case Vihdintie Kaupunkimaisten sisääntuloväylien suunnittelua yhteistyössä case Vihdintie Valtion näkökulma Liikenne ja maankäyttö 9.10.2019, johtava asiantuntija/ Helsingin seutu Esityksen sisältö o Vihdintien (seututie

Lisätiedot

HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET RAPORTTI

HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET RAPORTTI HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Viite 82121867 Ramboll 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä 4 2. Johdanto 5 3. Osayleiskaava-alue 5

Lisätiedot

LIIKENNE-ENNUSTE JA SEN PERUSTEET

LIIKENNE-ENNUSTE JA SEN PERUSTEET LIIKENNE-ENNUSTE JA SEN PERUSTEET Liikenne-ennuste on laadittu vuonna 2015 valmistuneen yleissuunnitelman Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla yhteydessä. Valtateiden 6 ja 15 suunnittelua varten

Lisätiedot