1/2015 Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 79. vuosikerta Irtonumero j u h l a v u o s i

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1/2015 Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 79. vuosikerta Irtonumero 15. 8 0-j u h l a v u o s i"

Transkriptio

1 1/2015 Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 79. vuosikerta Irtonumero j u h l a v u o s i Kansainvälinen valon vuosi 2015

2 Matemaattisluonnontieteellinen aikakauslehti 79. vuosikerta Julkaisija Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry Asemamiehenkatu 4, 6.krs, Hki MAOL Facebookissa! Vihje: Googlaa Facebook MAOL Sivuilta löytyvät mm. liiton viikkokirjeet sekä muuta ajankohtaista asiaa matemaattisten aineiden opetuksesta. Asemamiehenkatu 4, 6.krs, Helsinki p fax (09) Päätoimittaja, puh Vastaava päätoimittaja Leena Mannila, puh Toimitussihteeri, puh. Paino Forssa Print ISSN , ISO 9002 Tilaukset ja osoitteenmuutokset MAOL:n toimisto puh Tilaushinta Vuosikerta 70, irtonumero 15, ilmestyy 6 numeroa vuodessa Toimituskunta (pj.), Tomi Alakoski, Marja Happonen, Kai-Verneri Kaksonen, Pasi Ketolainen, Jari Koivisto, Hannu Korhonen, Lauri Kurvonen, Jarkko Lampiselkä, Leena Mannila, Juha Oikkonen, Maija Rukajärvi-Saarela, Piia Simpanen, Marika Suutarinen, Lauri Vihma, Anastasia Vlasova, Sari Yrjänäinen, Jarkko Narvanne (siht.) Neuvottelukunta prof. Maija Ahtee prof. Maija Aksela lehtori Irma Iho joht. Riitta Juvonen prof. Kaarle Kurki-Suonio prof. Aatos Lahtinen prof. Ilpo Laine prof. Jari Lavonen prof. Tapio Markkanen prof. Olli Martio rehtori Jukka O. Mattila prof. Jorma Merikoski op.neuvos Marja Montonen prof. Erkki Pehkonen prof. Pekka Pyykkö prof. Heimo Saarikko prof. Esko Valtaoja MAOL ry HALLITUS 2015 Puheenjohtaja Leena Mannila * I varapuheenjohtaja, talous Jouni Björkman * II varapuheenjohtaja, koulutus Kati Parmanen * III varapuheenjohtaja, tiedotus, Dimensio * Kerhotoiminta Jorma Kärkkäinen, Oppilastoiminta Tero Anttila * Sähköinen oppimateriaali Kauko Kauhanen * Ruotsinkieliset palvelut Tove Leuschel * Sähköinen tiedottaminen, edimensio Marja Happonen, Matematiikka/tietotekniikka Mika Antola * Fysiikka, kemia Katri Halkka * Edunvalvonta Eeva Toppari * TOIMISTO Toiminnanjohtaja Juha Sola * Koulutus- ja tiedotusassistentti Päivi Hyttinen * Toimistoassistentti Terhi Karunka * DIMENSION TOIMITUS Toimitussihteeri MFKA-Kustannus Oy HALLITUS Puheenjohtaja Eeva Toppari * Varapuheenjohtaja Mika Antola * Korkeakouluyhteistyö Jouni Björkman * Välineet ja uudet tuotteet Irene Hietala * Alakoulun materiaali Pirjo Turunen, Jäsen Sari Yrjänäinen, TOIMISTO Toimitusjohtaja Juha Sola * Tuotepäällikkö Lauri Stark * Myyntiassistentti Katja Kuivaniemi * Asemamiehenkatu 4, 6.krs, Helsinki p fax (09) Tilaukset:

3 2015 Sisältö 5 Pääkirjoitus 6 MAOL:n hallitus vuonna Kansainväliset Kemiaolympialaiset Vietnamissa 2014 Miia Mäntymäki 36 Kesätoimittajana Otavalla Tiia Piipponen 37 Kesätyökokemuksia Oulun yliopistolta Mika Paaso 38 LHC kiihdytin käynnistymässä uudelleen CERNissä Sami Lehti 12 Matematiikan henkilöt: Marita Havu Mihin minä tätä matikkaa tarvitsen? 14 Ylioppilastutkinnon fysiikan kokeen pisteityssuositusta uudistetaan Jarmo Sirviö ja ja Kalle Vähä-Heikkilä 17 Vähemmän virhealtis tapa käsitellä pintaala- ja tilavuusyksiköitä Vesa Linja-aho 18 Singularity University ja maailman muuttaminen Henrietta Kekäläinen 21 Mehackit, teknologiakasvatus ja luova ongelmanratkaisu Charlotta Liukas, Mikko Eloholma ja Henrietta Kekäläinen 23 Avaruudesta Pyreenien kautta Barceloonaan Kalle Vähä-Heikkilä, Petteri Mertala ja Vesa Riihisalo 27 Ohjelmoinnin ensiaskeleet Anastasia Vlasova 30 Matematiikan erityisopetus Marja Huovila 32 LUMA-keskus Aalto opetuksen kehittämistä parhaimmillaan Heli Laukko 43 Ideointia hiukkasfysiikan avoimen datan opetuskäytöstä Kati Lassila-Perini 44 MAOLissa vaikutetaan lukion opetussuunnitelman perusteiden päivitykseen! Katri Halkka 46 Heurekan 25 vuotta MAOL-opettajan silmin Timo Suvanto 54 Pseudofaktoja luonnontieteistä Mika Ranta 56 Women in Tech -tempauksissa kuultiin uratarinoita ja innostuttiin teknologiasta Sini Kaukonen ja ja Piia Simpanen 60 Lukion tuntijako torjuntavoitto vai tappio? Eeva Toppari 61 Kirjallisuutta: Numerotaidottomuus 62 Kirjallisuutta: Ratkaisemisen taito 64 Vuoden opettaja Marita Havu 67 Pulmasivu 1/2015 MateMaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 79. vuosikerta Irtonumero juhlavuosi Kansainvälinen valon vuosi Kansikuva: Arctic Snowhotel -kappeli (Lehtojärvi, Rovaniemi). Kuvaaja:.

4 Pääkirjoitus Aikaa vastaan taistelua 80- juhlavuosi Perusopetuslaki ja -asetus sekä valtioneuvoston asetus velvoittavat Opetushallitusta laatimaan opetussuunnitelman perusteet näissä säännöksissä määrättyjen tehtävien toteuttamiseksi. Opetussuunnitelman perusteet ovat Opetushallituksen antamia määräyksiä, joita kunnat ja muut opetuksen järjestäjät ovat velvollisia noudattamaan paikallisia opetussuunnitelmia laatiessaan. Paikalliset opetussuunnitelmat valmistellaan siten, että suunnitelmien mukainen opetus voidaan aloittaa vuosiluokkien 1 6 osalta , seitsemännen vuosiluokan osalta , kahdeksannen vuosiluokan osalta sekä yhdeksännen vuosiluokan osalta Lukion uudet opetussuunnitelmat on määrätty aloitettavaksi jo syksyllä 2016 ja siten perusteiden on oltava valmiina jo tänä syksynä. Tämä tuntuu todella ristiriitaiselta peruskoulun suunnitelmauudistuksen ajoitukseen verrattuna. Tarkennetaanko lukiokoulutuksen perusteita syksyllä 2020, jolloin uusien opetussuunnitelmien mukaiset opiskelijat ovat siirtymässä perusopetuksesta lukioon? Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden valmistelu aloitettiin elokuussa 2012 kesällä säädetyn valtioneuvoston asetuksen pohjalta. Perusteet on valmisteltu laajassa yhteistyössä opetuksen järjestäjien, koulujen, opettajankoulutuksen ja tutkimuksen sekä muiden sidosryhmien kanssa. Perusteluonnokset ovat lisäksi olleet sekä opetuksen järjestäjien että kaikkien asiasta kiinnostuneiden kommentoitavana valmistelun aikana kolme kertaa ja lisäksi niistä on pyydetty keskeisten sidosryhmien lausunnot. Poliittisen vitkuttelun vuoksi lukion tuleviin opetussuunnitelmiin ei jääkään aikaa perusteelliseen valmisteluun. Opetushallitukselle on annettu mahdottomalta tuntuva urakka. Pilataanko liialla kiireellä lukiokoulutusuudistus? Perusteet pohjautuvat oppimiskäsitykseen, jonka mukaan myönteiset tunnekokemukset, yhdessä tekeminen ja vuorovaikutus sekä uutta luova toiminta edistävät oppimista. Jokainen oppilas nähdään ainutlaatuisena ja arvokkaana. Monipuolista oppimista tuetaan niin, että jokainen voi kasvaa täyteen mittaansa. Koulua kehitetään oppivana yhteisönä, joka tarjoaa oppilaille mielekkäitä oppimisympäristöjä sekä kannustavan ja turvallisen kasvun paikan. Se opastaa elämään kulttuurisesti moninaisessa maailmassa kestävällä ja ihmisoikeuksia kunnioittavalla tavalla. Perusopetuksen perusteiden kokonaisrakenne on muuttunut tuntijaon nivelkohdat paremmin huomioon ottavaksi ja opetuksen yhtenäisyyttä ja eheyttä tukevaksi. Lisäksi oppiaineiden sisältökuormaa on karsittu. Tämä aiheuttaa toisen asteen koulutuksen siirryttäessä suuremman kuilun aiempaan opiskellun asian määrään nähden. Tämä nivelkohta on vaihtumassa huonosti voideltuun saranaan. Perusopetuksen oppiaineosuudet on uudistettu kokonaisuudessaan. Osaamisen tasosta huolehditaan. Opetuksen ja oppimisen tavoitteet määritellään sekä oppiaineittain että oppiaineiden yhteistyönä edistettävälle laaja-alaiselle osaamiselle. Laaja-alaisen osaamisen alueita on määritelty seitsemän. Oppiaineiden jokaiselle tavoitteelle on kirjoitettu hyvää osaamista kuvaava arviointikriteeri 6. vuosiluokan loppuun sekä päättöarviointia varten. Uudet perusopetuksen perusteet ovat myös nykyisiä perusteita tarkemmat. Lisäopetus on tarkoitettu nuorille, jotka ovat saaneet perusopetuksen päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna. Lisäopetuksen erityisenä tavoitteena on kehittää nuoren valmiuksia uravalintaan, parantaa edellytyksiä jatko-opintoihin sekä edistää elämänhallintataitoja. Kymppiluokkalaisten määrä saattaa jatkossa kasvaa ellei lukiokoulutuksen perusteissa oteta riittävän hyvin huomioon uutta lähtötasoa, jolla toisen asteen koulutukseen ollaan opetussuunnitelmauudistuksen jälkeen siirtymässä. Mukavaa alkanutta kansainvälistä valon vuotta päätoimittaja Kansainvälinen valon vuosi 2015

5 MAOL:n hallitus vuonna 2015 VAIKUTTAA Leena Mannila Puheenjohtaja Jouni Björkman I varapuheenjohtaja, talous ja hallinto Kati Parmanen II varapuheenjohtaja, koulutus III varapuheenjohtaja, tiedotus, Dimensio Jorma Kärkkäinen Kerhotoiminta Uusi Tero Anttila Oppilastoiminta Kauko Kauhanen Sähköinen oppimateriaali Tove Leuschel Ruotsinkieliset palvelut Marja Happonen Sähköinen tiedottaminen, edimensio Uusi Mika Antola Matematiikka, tietotekniikka Katri Halkka Fysiikka, kemia Eeva Toppari Edunvalvonta Juha Sola Esittelijä, sihteeri, toiminnanjohtaja MAOL ry:n valiokuntien, toimikuntien ja työryhmien tehtävät MAOL:in organisaatiossa ylin päättävä elin on liittokokous, jossa päätäntävalta on kerhojen edustajilla. Liittokokouksessa hyväksytään esimerkiksi toimintasuunnitelma ja talousarvio. Nämä asiakirjat ohjaavat hallituksen toimintaa. Hallitus taas ohjaa valiokuntien toimintaa ja valiokunnat toimikuntien työtä.

6 MAOL:n hallituksen uusia kasvoja: Marja Happonen Olen 32-vuotias puolitoista vuotiaan pojan äiti ja edimension päätoimittaja. Haluan tehdä asioita lasten ja nuorten, opetuksen ja oppimisen, sekä tieteen eteen. Olen aina halunnut vaikuttaa ympärilläni oleviin asioihin ja siksi MAOL ry:ssä toimiminen on tuntunut luontevalta ja merkitykselliseltä toiminnalta. MAOL:ssa voin olla vaikuttamassa matemaattisten aineiden opettajien yhteisten etujen puolesta ja tehdä monipuolisesti töitä opettajien eteen. Vuoden 2014 alusta saakka olen toiminut myös Mannerheimin Lastensuojeluliiton Korson yhdistyksen puheenjohtajana. Paikallisyhdistyksemme on Suomen suurimpia ja yhdistyksessämme on paljon aktiivisia vapaaehtoisia. Järjestötoiminnan ohella harrastan mm. maastopyöräilyä ja pilatesta. Ennen kotiin jäämistä toimin Helsingin yliopistolla Kemianluokka Gadolinin koordinaattorina. Yritysyliopisto-koulumaailma yhteistyöhankkeen koordinointi oli kiinnostavaa, antoisaa ja hyvin vaihtelevaa työtä. Kemianluokan kahdeksan henkisen ohjaajatiimin kanssa oli ilo opettaa siellä vierailleita eri-ikäisiä ja taustaisia oppijoita aina eskarilaisista, alakoululaisiin, yläkoululaisiin, lukiolaisiin, ammattikoululaisiin, tuleviin aineen opettajiin, täydennyskoulutettaviin luokan- ja aineenopettajiin, ulkomaalaisiin vieraisiin, toimittajiin ja yritysjohtajiin. Vierailuiden ja koulutusten lisäksi järjestimme tapahtumia, kilpailuita ja tempauksia. Kahta samanlaista päivää ei ollut. Sähköistyvän opetuksen innoittamana kävin marraskuussa 2014 YTL:n järjestämän Digabikouluttajakurssin. Täydennyskoulutukset ovat kuuluneet myös aiemmin työnkuvaani ja olen pitänyt mm. kemian työturvallisuus-, kokeellisuus- ja mittausautomaatiokoulutuksia. Nyt minut voi pyytää pitämään myös Digabi-demoja ja koulutuksia. Kokopäivätyöhön paluulle ei ole kiirettä, mutta kartoitan työtilannetta ja pidän silmäni auki vuoden 2015 aikana. On jälleen aika suunnata kohti uusia haasteita ja mahdollisuuksia sekä oppia jotain uutta. MAOL ry:n hallituksessa haluan edistää MAOL ry:n, sen sidosryhmien sekä jäsenten välistä vuorovaikutusta. Haluan erityisesti olla mukana kehittämässä sähköisiä palveluita ja verkostoja jäsenten väliseen Marjan MAOL aktiivisuus: fyke-toimikunta Vuonna 2012 perustetun fyke OPS-työryhmän jäsen kotisivutoimikunta 2012-, (pj) Dimension toimituskunta: ja edimensio: päätoimittaja 2013-, jolloin alkoi luonnostelu vuonna 2006 julkaistun verkkolehden kehittämiseksi, Syksyllä 2014 julkaistiin uudistettu edimension ensimmäinen vaihe ja tästä vaiheesta kehitystyötä on tarkoitus jatkaa eteenpäin. MAOL Keski-Uusimaa: hallituksen jäsen MAOL ry hallituksen jäsen (pedagoginen valiokunta: opetussuunnitelmavastaava, tiedotusvaliokunta: edimensio (päätoimittaja) ja Dimension toimituskunta, fy-ke-toimikunta (jäsen), kotisivutoimituskunta (pj)) vuorovaikutukseen. Sähköinen yo-koe ja sähköistyvä opetus sekä pedagoginen muutos tarvitsevat uudenlaisen tavan lähestyä oppiaineitamme. Olemme kaikki tämän muutoksen edessä ja uskon, että MAOL ry:n kautta voimme tehdä tiivistä yhteistyötä, selvitä vastaan tulevista haasteista ja hyödyntää avautuvat mahdollisuudet yhdessä.

7 MAOL:n hallituksen uusia kasvoja: Jorma Kärkkäinen Olen Jorma Kärkkäinen, 62-vuotias lehtori ja koulutusvastaava Ylä-Savon ammattiopistosta Iisalmesta. Perheeseeni kuuluu opettajavaimon lisäksi kaksi jo kodista muuttanutta aikuista lasta; poika, joka on lääketieteen tohtori ja filosofian maisteri tytär. Toki on mainittava, että olen myös kaksinkertainen ukki. Koulutukseltani olen sähköinsinööri ja ns. pitkän linjan mies sillä substanssiani, sähköalaa, olen vahvistanut erilaisissa tutkintotavoitteisissa koulutuksissa jo 12 vuotta, joista osa työn ohessa. Lisäksi olen suorittanut lukemattomia alan kursseja vuosien ja vuosikymmenten aikana. Opetustyö ja kaikki siihen liittyvät asiat ovat aina olleet asioita, joita olen tehnyt ja halunnut tehdä ja olla mukana vaikuttamassa. Taustayhteisöni Ylä- Savon koulutuskuntayhtymä palveluksessa olen ollut yhtäjaksoisesti alkaen eli muutaman kuukauden kuluttua tulee 39 vuotta täyteen. MAOL:n jäsenistössä olen yksi niistä harvoista ammatillisen koulutuksen puolella toimivista opettajista. Matemaattiset aineet ja varsinkin itse matematiikka, kaikkien luonnontieteiden äiti, on ollut erityisesti luonnontieteellisistä aineista mielenkiintoni kohteena työssä ja harrastuksissani. Opintoviikot muuttuvat ensi lukuvuoden alusta osaamispisteiksi. Minun tehtäväni on laatia matematiikan opetussuunnitelma omaan oppilaitokseeni. Valtakunnallisten toisen asteen vuosittaisten matematiikkakilpailujen AMMATIKKATOP tehtävien laadinnassa ja kilpailutoiminnassa olen ollut mukana niin kauan kuin näitä kilpailuja on järjestetty alkaen viime vuosituhannen lopulta. Muista harrastuksistani mainittakoon maratonjuoksu, jota olen harrastanut monen vuosikymmenen ajan. Nytkin kalenterissani on varausmerkintä tälle vuodelle mm. toukokuussa HCR ja elokuussa HCM. Opettajana toimiessani olen ollut mukana lukuisissa erilaisissa kehittämistehtävissä. Kansainvälisyys, opintomatkat yksin sekä pitkäkestoiset vaihdot yhdessä opiskelijoiden kanssa ovat olleet tehtävinäni runsaan kahdenkymmenen vuoden ajan. Näiden lisäksi olen saanut lukuisia kansainvälisiä kontakteja toimiessani Skills Finland ry:n lajipäällikkönä omassa lajissani. Lajipäällikön tehtäviin kuuluu mm. kansainvälisten kilpailujen, Euro Skills Competition (ESC) ja World Skills Competition (WSC), organisointi ja kilpailujärjestelyt. Tässä roolissa olin viimeksi viime vuoden lokakuussa Lillessä Ranskassa järjestetyissä ESC:ssa. Luottamustehtävissä olen toiminut koko opettajanurani ajan paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti OAJ:ssä ja AKAVA:ssa alkaen varaluottamusmiehen tehtävistä, AKAVAN aluetoimikunnan jäsenyydestä paikallis- ja alueyhdistyksiin ja valtakunnallisten yhdistysten hallitusten jäsenyyksiin. Viimeksi mainituista tämän juuri alkaneen MAOL:n hallitusjäsenyyden lisäksi toimin tällä hetkellä Tekniikan Opettajat TOP ry:n sihteerinä. Yhtenä merkittävän alkusysäyksenä MAOL:n toimintaan liittymisenäni pidän sitä, että olin joskus aivan 90-luvun alussa mukana ryhmässä, joka oli koottu iisalmelaisista, kajaanilaisista, kuopiolaisista, siilinjärveläisistä ja varkautelaisista opettajista. Ryhmän tehtävänä oli olla koeryhmänä yhteisöllisyydestä tohtorin väitöskirjaa tekevälle Pasi Sahlbergille. Ryhmä toimi kaksi vuotta ja kokoontui neljä kertaa vuodessa. Ryhmässä oli opettajia eri koulutusmuodoista. Tämä antoi hyvän pohjan opettajien yhteistoiminnalle ja pian tämän jälkeen liityin omaan Ylä-Savon MAOL:n matematiikkakerhoon. Toimin aktiivisesti MAOL:ssa, koska haluan lisätä yhteistyötä eri oppilaitoksissa työskentelevien opettajien välillä. Yhtenä vaikuttimena on myös kelpoisuusehtojen muuttuminen. Toisella asteella on runsaasti nuoria opettajia, joiden kelpoisuus ei riitä vaatimusten mukaiseen matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettamiseen. Yhteistyöllä on siksi merkitystä myös MAOL:n tulevaisuuden kannalta. Toivoisinkin tulevaisuudessa MAOL:n ottavan entistä aktiivisemmin toisen asteen opettajat mukaan toimintaan ja huomioivan heitä koulutuspäivien ohjelmissa.

8 Suomen koko kemiaolympiajoukkue avajaistilaisuudessa Hanoissa Vasemmalta oikelle: Elina Näsäkkälä, Joakim Kauhanen, Kjell Knapas, Tuomas Karvonen, Matti Näsäkkälä, Janne Laurikainen, Miia Mäntymäki ja Meri Myöhänen. Kansainväliset Kemiaolympialaiset Vietnamissa 2014 Miia Mäntymäki Vietnamin pääkaupungissa Hanoissa kisattiin tämän vuoden lukiolaisten kemian olympialaiset heinäkuuta. Suomalaisista Tuomas Karvonen Riihimäen lukiosta ylsi hienosti pronssimitaliin. Kemian olympialaiset on kansainvälinen lukiolaisille tarkoitettu kemiakilpailu. Ensimmäiset olympialaiset järjestettiin Prahassa vuonna 1968, jolloin osallistujia oli vain kolmesta maasta. Tänä vuonna kilpailtiin 46. kemian olympialaisissa, ja osallistujamääräkin oli kasvanut jo 75 maahan. Helsingin yliopiston kemian laitos on huolehtinut Suomen olympiajoukkueen valmennuksesta jo vuodesta Tänä vuonna Suomen joukkueeseen kuuluivat Tuomas Karvonen (Riihimäen lukio), Joakim Kauhanen (Turun Suomalainen Yhteiskoulu), Janne Laurikainen (Olarin lukio) ja Meri Myöhänen (Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu). Mentoreina mukana olivat Kjell Knapas ja Miia Mäntymäki. Lisäksi valmennustiimistä tarkkailijoina toimivat Matti ja Elina Näsäkkälä. Kilpailun kokeellisessa osassa tutkittiin jodidiionin hapettumisen reaktiokinetiikkaa liuoksessa, 10

9 joka sisältää rauta(iii)- ja tiosulfaatti-ioneja. Lisäksi opiskelijoiden tuli valmistaa malarialääke artemisiinin johdannainen ja määrittää kidevedellisen sinkkirautaoksalaatin koostumus. Järjestäjät eivät olleet säästelleet kokeellista työtä suunnitellessaan: jokaiselle opiskelijalle oli jaettu muun muassa noin $ arvosta artemisiinia. Kokeellinen työ oli haastava ja erittäin pitkä. Suurimmat ongelmat aiheutti kinetiikkatyö, jossa opiskelijoille jaettujen lämpömittarien tarkkuus ei ollut riittävä hyvien tulosten saamiseksi. Tämän seurauksena muiden muassa kolme suomalaista sai kyseisestä tehtävästi heikosti pisteitä. Muitakin ongelmia välineiden kanssa ilmeni: esimerkiksi byrettien lasihanat juuttuivat herkästi rasvaamisesta huolimatta. Teoriakokeessa jatkettiin artimisiinin parissa työskentelyä. Lisäksi opiskelijat pääsivät muun muassa ihmettelemään hiukkanen laatikossa -ongelmaa, pohtimaan korkean hapetusluvun hopeayhdisteiden ja Zeisen suolan rakenteita sekä ratkomaan happo-emästasapainoja vesiliuoksessa. Teoriakoe oli käytännön kokeen tapaan pitkä ja tarjosi runsaasti haasteita. Vaikeahkon kokeen seurauksena tänä vuonna pistemäärät eivät nousseet kovin korkeiksi. Kokonaiskilpailun voiton nappasi singaporelainen opiskelija pisteillä 87,08/100. Suomen Tuomas Karvonen oli kilpailun 153. pistemäärällä 44,29 ja voitti hienosti pronssia. Kultamitaleja jaettiin tänä vuonna 28 kappaletta, hopeaa 63 ja pronssia 92 kappaletta. Maista parhaiten pärjäsi Venäjä kolmella kullallaan ja yhdellä hopealla. Tiukan kisailun lomassa opiskelijoille oli järjestetty monenlaista puuhaa ja tutustumisretkeä. Pitkän matkan väsyttämät opiskelijat pääsivät jo ensimmäisinä päivinä tutustumaan muun muassa Bat Trangin keramiikkapajoihin, ja kokeiden jälkeen ohjelmassa oli päivä huvipuistossa. Myös ohjaajille oli varattu aikaa retkille työskentelyn lomassa. Erityisesti mieleen jäävä kokemus oli retki Halonginlahdelle, joka on Unescon maailmanperintökohde. Sää suosi olympialaisia, sillä sadekaudesta huolimatta aurinko paahtoi joka päivä. Viuhkat ja käsituulettimet tulivat siis tarpeeseen, ja onneksi myös hotellien ilmastointi oli kunnossa. Kokeellisen osan ongelmia lukuun ottamatta kisojen järjestelyt olivat vallan mainiot. Kuljetukset eri kohteisiin oli hoidettu loistavasti: Hanoin sisällä bussit kulkivat poliisisaattueessa, ja liikennejärjestelyjä muutettiin kisajärjestelyiden tarpeiden mukaan. Sekä opiskelijoiden että ohjaajien majoitus oli hyvä, oppaat ja järjestäjät olivat erittäin ystävällisiä ja avuliaita, ja ruokaa oli tarjolla runsaasti. Eurooppalaiseen aamupalaan tottuneita vietnamilainen riisipainotteinen aamupala kuitenkin hieman hämmensi. Tämän vuoden osallistujilla on ensi vuoden kisaajille yksi toive: Suomi tarvitsee seuraaviin kisoihin oman pehmolelumaskottinsa! Ensi vuonna kemian olympialaiset kisataan Azerbaijanin pääkaupungissa, Bakussa. VALAISTU PILVESSÄ! MAOL Helsingin Kevätkoulutuspäivä Helsingissä Viikin normaalikoululla kevätkoulutuspäivät Tiera Laitinen/Vastavalo.fi Kansainvälinen valon vuosi juhlavuosi

VANHEMPIEN 2 SANOMAT

VANHEMPIEN 2 SANOMAT VANHEMPIEN 2 SANOMAT 11 S U O M E N V A N H E M P A I N L I I T T O M A R I A N K A T U 2 8 B 5, 0 0 1 7 0 H E L S I N K I Yksin ei voi kasvaa, eikä kasvattaa Opettajaksi opiskeleva Idols-tähti Lotta Sandholm:

Lisätiedot

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään Valtakunnalliset erityisopettajien koulutuspäivät 21.3.2015, Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru 1 JULKAISUVAPAA 21.3.2015 KLO 13.30 / MUUTOSVARAUKSIN Hyvät koulutuspäivien osanottajat! Kolmiportaisen

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

ADHD-liiton, Aivoliiton sekä Autismi- ja Aspergerliiton yhteinen teemaosuus s. 4-17. Ajatuksissa armeija s. 22

ADHD-liiton, Aivoliiton sekä Autismi- ja Aspergerliiton yhteinen teemaosuus s. 4-17. Ajatuksissa armeija s. 22 3/2012 ADHD-liiton jäsenlehti Mitä perusopetuslain muutokset tarkoittavat käytännössä? s. 8 ADHD-liiton, Aivoliiton sekä Autismi- ja Aspergerliiton yhteinen teemaosuus s. 4-17 Ajatuksissa armeija s. 22

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n jäsenlehti 3/2013

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n jäsenlehti 3/2013 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n jäsenlehti 3/2013 HELSINGIN INVALIDIEN YHDISTYS RY Perustettu vuonna 1938 Toimisto: Voudintie 6, 00600 Helsinki Yhteystiedot Toimisto auki arkisin klo 9.00-16.00

Lisätiedot

Aktiivista palvelu- ja avustustoimintaa. tarkoitettu helppotajuinen opetusmateriaali internet -ympäristön

Aktiivista palvelu- ja avustustoimintaa. tarkoitettu helppotajuinen opetusmateriaali internet -ympäristön No:18 2011 Aktiivista palvelu- ja avustustoimintaa Toteutamme kansainvälisen Lionsjärjestön periaatetta We Serve - Me palvelemme harjoittamalla vapaaehtoistyöhön, palveluihin ja avustamiseen perustuvaa

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen MERCURIA toimintakertomus 2014 2015 Kertomus

Lisätiedot

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Kokemuksia syrjäytymisen ehkäisy -projektien tuloksista ja toteuttamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa Leena Nikander ja Juha Lahtinen (toim.) Hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Kellokas 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti

Kellokas 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti Tässä lehdessä: YT-tilanne Päivähoidon laatua uhkaavat säästötalkoot, ei opettajan väärä korkeakoulutausta Sosiaalityöntekijä-sosionomi-työparityöskentely

Lisätiedot

LAPSEMME. Peruskoulun täytyy uudistua. Tunne valtaa fanit. Vertaisryhmiä erolapsille. Tottuneesti tabletilla. Kannabiksen käyttöä on vaikea huomata

LAPSEMME. Peruskoulun täytyy uudistua. Tunne valtaa fanit. Vertaisryhmiä erolapsille. Tottuneesti tabletilla. Kannabiksen käyttöä on vaikea huomata LAPSEMME Mannerheimin Lastensuojeluliiton jäsenlehti 2/2014 Kannabiksen käyttöä on vaikea huomata Tunne valtaa fanit Terhokerho yhdistää sukupolvet Vertaisryhmiä erolapsille Tottuneesti tabletilla Peruskoulun

Lisätiedot

METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2010

METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2010 METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2010 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Alkusanat Täyttä toimintaa Metsästäjäliitto kehittää toimintojaan, ja yhtenä tiedotuksen välineenä on kädessäsi oleva vuosikirja.

Lisätiedot

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 ADHD-liiton jäsenlehti Porina-nurkka Porina-projektin kuulumisia s. 8 Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 Erityinen nuori rippikouluun s. 16 s i s ä l l y s Tässä

Lisätiedot

ADHD-liiton sopeutumisvalmennuskurssit. ja kesällä 2015 s. 17. Vuoden 2015 tuetut lomat s. 26. Adhd:n huomiointi suomalaisessa perusopetuksessa s.

ADHD-liiton sopeutumisvalmennuskurssit. ja kesällä 2015 s. 17. Vuoden 2015 tuetut lomat s. 26. Adhd:n huomiointi suomalaisessa perusopetuksessa s. ADHD-liiton jäsenlehti ADHD-liiton sopeutumisvalmennuskurssit keväällä ja kesällä 2015 s. 17 Vuoden 2015 tuetut lomat s. 26 Adhd:n huomiointi suomalaisessa perusopetuksessa s. 10 a d h d-liitto ry adhd-förbundet

Lisätiedot

Ohjaus on työtä nuoren tulevaisuuden hyväksi

Ohjaus on työtä nuoren tulevaisuuden hyväksi 1 Ohjaus on työtä nuoren tulevaisuuden hyväksi Kerro kuntatyöstä materiaalit kätevästi netistä Uudistunut Kuntatyo.fi-sivusto tarjoaa aineistoa opiskelijoiden tukemiseen. Kerro verkkosivuston ja sieltä

Lisätiedot

merkonomi StartUp School - Haaga-Helia MeaLingua Onko työntekijälle mitään hyötyä YT-laista? Eläkkeelle siirtyminen myöhentyi

merkonomi StartUp School - Haaga-Helia MeaLingua Onko työntekijälle mitään hyötyä YT-laista? Eläkkeelle siirtyminen myöhentyi News 1 merkonomi 2015 SMYL ry:n jäsenlehti StartUp School - Haaga-Helia 4 MeaLingua 7 Onko työntekijälle mitään hyötyä YT-laista? 14 Eläkkeelle siirtyminen myöhentyi 17 100 nuorten perustamaa yritystä

Lisätiedot

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8 Euroopan NMKY vierasilla 4.-6.11.2011 3 Nuorisopolitiikkaa ja kohtaamisia Berliinissä 4 LIIKUNTAEXTRA 5-8 Suomen NMKY:n syysliittopäivät Kuopiossa 9 Kohti urheiluvuotta 2012 10 Liitolta hyvää tarjolla

Lisätiedot

ITK2015 TAO TULEVAISUUS. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna

ITK2015 TAO TULEVAISUUS. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna ITK2015 TAO TULEVAISUUS Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B Interaktiivinen Tekniikka

Lisätiedot

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 NOPEAMPAA KASVUA LIIKETOIMINNALLESI Intrum Rahoitus on markkinoiden uusi ja monipuolinen pk-yrityksille

Lisätiedot

6 Keittiömestarin. urapolku. Puhejudoa. Ammattikorkeakoulutusta 20 vuotta 16. asiakaspalveluun. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun sidosryhmälehti

6 Keittiömestarin. urapolku. Puhejudoa. Ammattikorkeakoulutusta 20 vuotta 16. asiakaspalveluun. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun sidosryhmälehti H A A G A - H E L I A HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun sidosryhmälehti 12 1 2 0 1 1 Ammattikorkeakoulutusta 20 vuotta 16 Puhejudoa asiakaspalveluun 28 emba:sta oppia käytännön johtamistyöhön sparraa valmistumisen

Lisätiedot

1/2007. Rovaniemen kokous

1/2007. Rovaniemen kokous Autokatsastajat 1/2007 Rovaniemen kokous Kolumni Järjestörakenne myllerryksessä 1/2007 24. VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat AK ry www.autokatsastajat.fi Vastuullinen päätoimittaja Olli Virtanen Nokkalantie

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunta 2/11. Kymmenen kysymystä koululiikunnasta. Suomi meets Norja Special Olympics Kesämaailmankisat. www.vammaisurheilu.

Lasten ja nuorten liikunta 2/11. Kymmenen kysymystä koululiikunnasta. Suomi meets Norja Special Olympics Kesämaailmankisat. www.vammaisurheilu. www.vammaisurheilu.fi 6,90 2/11 TEEMA Lasten ja nuorten liikunta Kymmenen kysymystä koululiikunnasta Suomi meets Norja Special Olympics Kesämaailmankisat Ateenassa i-puoti on sekä verkkokauppa että myymälä.

Lisätiedot

Suomen ensimmäiset matalaenergiatalot opiskelijatyönä s. 12

Suomen ensimmäiset matalaenergiatalot opiskelijatyönä s. 12 Salpauksen vengi KOULUTUSKESKUS SALPAUKSEN ASIAKASLEHTI 2/09 Suomen ensimmäiset matalaenergiatalot opiskelijatyönä s. 12 8 Sirkus 10 Aikuiskoulutuksella 14 Aikamoinen eteenpäin Vuohelan Herkkupuoti valitsi

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu. 2005 Toimintakertomus

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu. 2005 Toimintakertomus Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu 2005 Toimintakertomus Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Toimintakertomus 2005 Toimittaja Mervi Palonen Vuosi 2005 lukuina ja kaavioina Tarja Turkkila, Laura Hurskainen

Lisätiedot

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012 Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012 Liittokokous Porissa Opetuksen uuden tuulet 2012 Travelling Fellowship -haku Toimihenkilöt 2012 Sisältö ISSN 1235-2292 Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n

Lisätiedot

Meillä on suunnaton onni

Meillä on suunnaton onni 2 2010 Tyttöjen leirillä oli tyttöjen juttuja Puuhaa ja peuhaa vauvan kanssa Meillä on suunnaton onni Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista tässä numerossa 3 4 7 16 21 22 25 26 27 Pääkirjoitus Kannustavia

Lisätiedot

TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI

TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI Julkaisija: Skills Finland ry Toimitustyö: Emmi Oksanen Ulkoasu ja taitto: Viestintätoimisto VCA Oy Kannen kuvat: Tarmo Valmela, Silja Lindqvist, Juha Roininen,

Lisätiedot

33 Luontaistuotteet, osa 24 34 Kotihoidon lääkeosaamista tehostetaan. 38 Nuorten sivu 39 LH Tuomo Tumppi Valokainen

33 Luontaistuotteet, osa 24 34 Kotihoidon lääkeosaamista tehostetaan. 38 Nuorten sivu 39 LH Tuomo Tumppi Valokainen x 2011 9 2011 Sisältö 9 / 2011 14 Minna Siponen pitää työstään lapsiperheissä. 50 Tasa-arvo ei toteudu terveyspalveluissa. 46 Ylöjärvellä hiljaista tietoa luonnehditaan toisilta oppimiseksi. 27 Tiia Rautpalo,

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Ammatti ja työ. Nuoren tukemisesta urasuunnittelussa ja työllistymisessä, s 4-9. Välineet dokumentointiin ja työkyvyn arviointiin, s 10-11

Ammatti ja työ. Nuoren tukemisesta urasuunnittelussa ja työllistymisessä, s 4-9. Välineet dokumentointiin ja työkyvyn arviointiin, s 10-11 Ammatti ja työ 4/2008 ADHD-liiton jäsenlehti Nuoren tukemisesta urasuunnittelussa ja työllistymisessä, s 4-9 Välineet dokumentointiin ja työkyvyn arviointiin, s 10-11 1 4 /2008 ADHD ja varusmiespalvelus,

Lisätiedot