4/2011. Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 75. vuosikerta Irtonumero 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4/2011. Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 75. vuosikerta Irtonumero 12"

Transkriptio

1 4/2011 Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 75. vuosikerta Irtonumero 12

2 Matemaattisluonnontieteellinen aikakauslehti 75. vuosikerta Julkaisija Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry Rautatieläisenkatu 6, Helsinki Päätoimittaja Leena Mannila, puh Vastaava päätoimittaja Irma Iho, puh Toimitussihteeri Jarkko Narvanne, puh Paino Forssa Print 2011 ISSN , ISO 9002 Tilaukset ja osoitteenmuutokset MAOL:n toimisto puh. (09) Tilaushinta Vuosikerta 60, irtonumero 12, ilmestyy 6 numeroa vuodessa Toimituskunta Leena Mannila (pj.), Tomi Alakoski, Marja Happonen, Irma Iho, Pasi Ketolainen, Jari Koivisto, Hannu Korhonen, Marita Kukkola, Jarkko Lampiselkä, Juha Oikkonen, Maija Rukajärvi- Saarela, Marika Suutarinen, Timo Tapiainen, Kaisa Vähähyyppä, Jarkko Narvanne (siht.) Neuvottelukunta prof. Maija Ahtee prof. Maija Aksela joht. Riitta Juvonen prof. Kaarle Kurki-Suonio prof. Aatos Lahtinen prof. Ilpo Laine prof. Jari Lavonen prof. Tapio Markkanen rehtori Jukka O. Mattila dos. Jorma Merikoski op.neuvos Marja Montonen prof. Erkki Pehkonen joht. Kari Purhonen prof. Pekka Pyykkö prof. Esko Valtaoja * Rautatieläisenkatu 6, Helsinki p. (09) fax (09) MAOL ry HALLITUS Puheenjohtaja Irma Iho * I varapuheenjohtaja, talous Jouni Björkman * II varapuheenjohtaja, koulutus Anne Rantanen * III varapuheenjohtaja, tiedotus, Dimensio Leena Mannila * Koulutustoiminta Tero Anttila * Oppilastoiminta Irene Hietala * Ruotsinkieliset palvelut Joakim Häggström * Kerhotoiminta Pasi Konttinen * OPS-työ, sähköinen tiedottaminen Marita Kukkola * Matematiikka/tietotekniikka Mika Setälä * Edunvalvonta Timo Tapiainen * Fysiikka, kemia Eeva Toppari * TOIMISTO Toiminnanjohtaja Juha Sola * (09) Koulutus- ja tiedotusassistentti Päivi Hyttinen * (09) Toimistoassistentti Katja Sopanen * (09) DIMENSION TOIMITUS Toimitussihteeri Jarkko Narvanne, MFKA-Kustannus Oy HALLITUS Puheenjohtaja Päivi Ojala, Sähköinen maailma Juha Leino, Markkinointi Matti Rossi, Koepalvelu Eeva Toppari * Tuotetietous, pedagogiikka Sami Sirviö, Kirjat Sari Yrjänäinen, AMK-yhteistyö Jouni Björkman * TOIMISTO Toimitusjohtaja Juha Sola * (09) Tuotepäällikkö Lauri Stark * (09) Myyntisihteeri Kirsi Vertanen * (09) Rautatieläisenkatu 6, Helsinki p. (09) fax (09) Tilaukset:

3 MateMaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 75. vuosikerta Irtonumero 12 Dimensio 4/2011 sisältö 5 Pääkirjoitus Irma Iho 6 Oppilastoimikunta 10 Kemian vuosi 2011: Valokeilassa Saara Hassinen 12 Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön opettajien palkitsemistilaisuus Eeva Toppari 16 Hattulan silloilta Jukka O. Mattila 18 Ylioppilaskokeessa sallitaan kaikki laskimet Juha Kinnunen 21 Symbolinen laskenta ja GeoGebra 4 Erkki Luoma-aho ja Hannu Korhonen 23 Internet opiskelun apuvälineenä Teemu Hinkula 25 Mistä vuodenajat johtuvat? Anu Tuominen 30 Matematiikkadiplomit Marjatta Näätänen 36 Matikka keskipisteessä Niko Kinnunen, Elina Koskinen ja Tanja Aho 38 Pilkahdus yliopistoelämästä Annamari Siivonen 40 Suomalaisten PISA-tulosten tulkinnasta Erkki Pehkonen 45 Modernin fysiikan kokeita F2k-laboratoriossa Antti Laherto, Ari Hämäläinen ja Harri Leinonen 48 Syksy Fulbright vaihdokkina Mikko Korhonen 52 Kansainvälinen tilastokilpailu Raimo Huhtala 55 Tutki-Kokeile-Kehitä Merike Kesler 60 Kirjallisuutta: Yhtälö, jota ei voinut ratkaista 62 Survo-ristikot 4 63 Vuoden opettaja Jarmo Sirviö 67 Pulmasivu 32 Verkkolehdet opetuksen tukena ja innostuksen herättäjinä Marianne Juntunen ja Marja Happonen 34 Dominoilla mennään! Rita Järvinen Kansikuva: Juha Lampinen Pyykkipäivä Taiteilija Kaarina Kaikkosen tilataideteos Elämänpolkuja kuvaa, miten ihmisten kohtaamisista muodostuvat verkostot sitovat rakennuksia yhteen ja orgaaniset muodot ja arkkitehtooniset rakenteet kohtaavat. Kevyt tuulessa elävä teos elävöittää kaupunkimaisemaa Yrjönkadun ja Lönnrotinkadun risteysalueella kesän ajan 4.9. saakka. 4/2011

4 Pääkirjoitus Isoille uudistuksille lisäaika Alkukesästä saatiin pitkän jännitysnäytelmän jälkeen maahan hallitus ja hallitusohjelma. Opetusministeri vaihtui eikä ole minkäänlaista tietoa siitä, miten paljon uusi ministeri hyödyntää edellisen hallituksen teettämiä koulutuspoliittisia selvityksiä ja esityksiä. Alkaako kaikki lähes alkutekijöistä? Hallitusohjelmassa korostetaan hyvinvointia, menestystä, kilpailukykyä, osaamista, yrittäjyyttä, työtä, uutta elinkeinotoimintaa, ympäristön tilan parantamista ja monta muuta hyvää asiaa. Koulutusjärjestelmää pidetään tärkeänä tekijänä hyvien tavoitteiden saavuttamiseksi. Suomen menestyksen ja hyvinvoinnin kasvu on riippuvainen laajasta sivistyksestä, ammattitaidosta ja korkeasta osaamisesta. Koulutukseen ja tutkimukseen panostaminen on pitkäjänteistä kasvupolitiikkaa. Hallitus huolehtii koulutuksen, osaamisen ja tutkimuksen riittävästä rahoituksesta. Miten tämä lause sitten näkyy koulutuspoliittisessa osuudessa vai joudutaanko se lukemaan rivien välistä? Perusopetuksen tavoitteiden ja tuntijaon uudistus on tarkoitus toteuttaa vasta vuonna Yleisessä osuudessa mainitut hyvät tavoitteet toteutetaan vahvistamalla taito- ja taideaineiden opetusta, liikuntaa sekä yhteiskunnallista kasvatusta ja monipuolistamalla kieliohjelmia. Mihinkähän unohtuivat matematiikka, luonnontieteet ja tieto- ja viestintätekniikka? Avainaloilla ja jatko-opintoja antavissa laitoksissa valitetaan aiheesta matematiikan perustaitojen puutetta ja kiinnostus luonnontieteisiin on koko ajan vähenemässä. Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä hallitusohjelmassa toivotaan vahvistettavan. Tähän tavoitteeseen päästäisiin parhaiten tarjoamalla tietotekniikan opetusta. Uusia oppiaineita ei kuitenkaan hallitusohjelmassa luvata. Ympäristökasvatusta luvataan vahvistaa. Tähän ja moneen tulevaisuuden haasteeseen tarvitaan matemaattis-luonnontieteellistä pohjaa. Sitä vaatii asioiden syvällinen ymmärtäminen ja uusien teknologisten innovaatioiden kehittäminen. Lukiokoulutuksen valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistaminen käynnistetään vasta perusopetuksen tuntijakouudistuksen jälkeen. Siihen, että saadaan uudet opetussuunnitelman perusteet, kuluu aikaa kohtuuttoman paljon. Opetussuunnitelman perusteiden epäkohtiin voisi puuttua jo ennen uutta tuntijakoakin. Positiivisesti ajateltuna voidaan taas sanoa, että nyt on kaikilla tahoilla aikaa pohtia huolella sitä, millä tavoin hyvä osaaminen riittävän monelle voidaan taata yhteiskunnan tarpeita hyödyttämään. Hallitusohjelma korostaa kaikilla tasoilla työelämäyhteyttä ja -tietoutta. Erityisesti ammatillisen koulutuksen osuudessa mainitaan, että tutkintorakenteen uudistamista jatketaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Kaikille koulutuksen tasoille luvataan laatia hyvän opinto-ohjauksen laatukriteerit. Tämä väylä on tärkeä työelämäyhteyksien luomisessa. Opintojen ohjauksen määrän kasvattaminen jää tyhjäksi toimenpiteeksi ilman laadun parantamista. Toivottavasti työelämän tuntemuksen ja opintojen ohjauksen laadun parantamisen myötä opitaan ymmärtämään paremmin myös matemaattisten aineiden merkitys. Vaikka suuret uudistukset perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmissa siirtynevätkin mahdollisesti yli hallituskauden, jotain on luvassa myös tälle kaudelle. Opetustoimesta säästetään rajusti ja se herättää aina huolta. Toimintojen tehostaminen ja järkiperäistäminen on kannatettavaa, mutta miten se tehdään ilman, että siitä on haittaa koulujen perustoiminnalle ja opiskelijoiden valintamahdollisuuksien turvaamiselle. Jääkö hallitusohjelmaan ristiriita, kun asiakirja lupaa osaamisen ja tutkimuksen riittävästä rahoituksesta? Vaikka hallitusneuvottelut kestivätkin kauan, on hallitusohjelma kuitenkin nopeasti tehty asiakirja. Tarkemman suunnan antaa vielä tämän vuoden aikana valmistuva Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma KESU. Toivottavasti siinä näkyy selkeästi tämän päivän koulutushaasteet myös matemaattisten aineiden kannalta tarkasteltuna. Hyvää työvuoden alkua! Irma Iho Hallituksen puheenjohtaja

5 MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJIEN LIITTO MAOL ry Oppilastoimikunta Kirjoituksen kokosi Irene Hietala, oppilastoimikunnan puheenjohtaja Oppilastoimikunnassa alaisuudessa toimii lukion matematiikan, fysiikan, kemian ja tietotekniikan kilpailutyöryhmät sekä olympiavalmennukset ja peruskoulun matematiikan työryhmä. Jokaisesta työryhmästä puheenjohtaja ja olympiavalmennuksen vastaavat matematiikasta, fysiikasta, kemiasta ja tietotekniikasta muodostavat oppilastoimikunnan, jonka puheenjohtajana toimii MAOL:n hallituksen jäsen Irene Hietala. Seuraavassa peruskoulun matematiikkakilpailujen esittelyä pitkäaikaiselta työryhmän puheenjohtajalta Hannu Korhoselta ja peruskoulun matematiikkakilpailutyöryhmän esittely. Hannu Korhosen seuraajana työryhmän puheenjohtajana jatkaa Kimmo Sivula. Peruskoulun matematiikkakilpailusta Kirjoittaja Hannu Korhonen Peruskoulukilpailutyöryhmä tarkistamassa loppukilpailun oppilaiden vastauksia. [Kuvaaja Irene Hietala] Peruskoulun matematiikkakilpailulla on juhlavuosi. Ensi syksynä järjestetään nimittäin kolmaskymmenes kilpailu. Vuosien aikana kilpailu on muuttunut melkoisesti. Ensimmäisellä kerralla 1982 oli vain yksi kouluissa pidettävä kilpailu. Paikallisosuuspankit palkitsivat koulujen parhaat rahapalkinnoilla, yli 80 euroa koulua kohti nykyrahassa laskettuna, yhteensä kymmeniä tuhansia euroja. Innostus oli silloin suurta. Mukana oli yli viisisataa koulua ja oppilasta, siis noin puolet ikäluokasta. Kilpailussa oli taloudellisen tukijan ansiosta mukana arkipäivän talouslaskuja. Osallistumisaktiivisuus alkoi vähetä nopeasti heti, kun kouluittaiset rahapalkinnot jäivät pois talouslaman vietyä runsaskätiset sponsorit. Laskeva suunta on jatkunut hitaasti koko ajan. Enää mukana ei ole uutuuden viehätystä ja myös nuorisokulttuuri on muuttunut vuosien kuluessa. Matematiikan opiskelu on niin paljon hitaampi tie päästä maineeseen ja kansalliseen tunnettuuteen, että on syytä ajatella, kannattaako siihen ryhtyä lainkaan, vaan harrastaa muuta ja tähdätä idols-menestykseen. Ensimmäisellä kerralla täysiin pisteisiin pääsi runsaat sata osallistujaa. Mukaan tuli aika pian loppukilpailu, jonka osuuspankkien keskuspankki myös rahoitti aluksi. Kilpailun luonne alkoi muuttua, kun loppukilpailu jäi MAOL:n rahoitettavaksi ja loppukilpailijoiden määrä rajoitettiin nykyisinkin käytössä olevaan kahteenkymmeneen. Tämän valintaluonteen takia kilpailu on nykyään vaikeampi kuin alussa. Kannattaisi miettiä, voitaisiinko loppukilpailuun ottaa enemmän osallistujia. Silloin alkukilpailu voitaisiin pitää helpompana. Houkuttelisiko se enemmän osallistujia? Pitkään mukana oli runsaat kolmesataa koulua ja tuhatta oppilasta. Syksyllä 2010 jäätiin ensi kerran alle 300 koulun. Osallistujiakin oli vain runsaat Kunnioitettavia määriä nekin. Kilpailu koetaan monissa kouluissa edelleen tarpeelliseksi. Runsaassa viidesosassa osallistuneista kouluista osallistuvat lähes kaikki oppilaat. Kilpailulla voidaan nähdä monia merkityksiä:

6 MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJIEN LIITTO MAOL ry Peruskoulun matematiikkakilpailutyöryhmän esittely Kimmo Sivula Uusi peruskoulun matematiikkakilpailutyöryhmän vetäjä Oppilas toiminnallisen loppukilpailutehtävän parissa. [Kuvaaja Irene Hietala] matematiikan opetuksen profiilin nosto, mahdollisuuden antaminen matematiikasta innostuneille oppilaille näyttää taitojaan ja tavanomaisesta koulumatematiikasta poikkeavien tehtävien tuominen oppilaiden pohdittaviksi. Uusien tehtäväideoiden keksiminen on ollut koko ajan kilpailutyöryhmän kunnia-asia. Suomi on nyt hyvin erilainen maa kuin kolmekymmentä vuotta sitten. Ei ole ylhäältä tiukasti ohjattua koulua eikä toimijoita, joilla olisi taloudellisia mahdollisuuksia tai halujakaan ajaa kansallisesti merkittäviä asioita samalla tavalla kuin osuuspankit ja Kesko tekivät 1980-luvulla. Viime vuosina Teknologiateollisuuden satavuotissäätiö on tukenut kilpailun järjestämistä, mutta summissa ollaan kaukana alkuvuosien satsauksista. Kilpailutyötyhmässä on vuosien aikana ollut 5 6 opettajaa. Suurimman työn tekevät kuitenkin opettajat omissa kouluissaan kilpailua järjestäessään ja suorituksia pisteyttäessään. Opettajat, koulut ja jopa kunnatkin ovat omillaan. Itse pitää miettiä, mitä opetukselta halutaan. Samoin taloudellista tukea pitää hakea aktiivisesti. Monilla kouluilla ja jopa MAOLin kerhoilla on edelleenkin paikallisia tukijoita, jotka osallistuvat oppilaiden palkitsemiseen. Ulkoinen palkitseminen vaikuttaa suoraan osallistumishalukkuuteen, mutta paras palkinto pitkällä aikavälillä on oppiminen ajattelemaan ja luottamaan omiin ajattelukykyihin. Matematiikan tehtävien ratkaiseminen on yksi tie siihen suuntaan. Se voi innostaa opiskelemaan ja avata ovia sekä työelämään että elinikäiseen harrastukseen. Matematiikan ja tietotekniikan lehtori, Haagan peruskoulu Olen ollut mukana ryhmässä neljä vuotta ja nyt ensimmäistä vuotta ryhmän vetäjänä. Kaikki tietävät kuinka tärkeää matematiikka on, mutta opettajana olen huomannut, että lapsille se ei ole ollenkaan niin selvää. Useat kokevat matematiikan vaikeana ja opettajana parhaita hetkiä ovat ne, kun huomaan oppilaan aidosti oppivan ja tajuavan jonkin asian. Oppiminen vaatii asian ymmärtämistä eikä vain mekaanisen laskutavan ulkoaopettelua. Tähän ymmärtämiseen, pohtimiseen, soveltamiseen ja oikeaan ongelmanratkaisuun tekemämme kilpailu on todella hyvä. Mielestäni toinen tärkeä asia on, että tarjotaan matemaattisesti lahjakkaille oppilaille mahdollisuus kilpailla itseään ja toisiaan vastaan. Ihan samalla tavalla kun liikunnassa tarjotaan monellakin muotoa, on hiihto-, uinti-, juoksu-, jalkapallo-, pesäpallo-, koripallo-, jne. kilpailuja.

7 Peruskoulun matematiikkakilpailutyöryhmän esittely jatkuu... MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJIEN LIITTO MAOL ry Kaisa Helve matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori, Siilinjärvi, Ahmon koulu Koulumme on n. 600 oppilaan yläkoulu. Matematiikalla on mielestäni merkittävä rooli oppilaiden ajattelutaitojen ja ongelmanratkaisutaitojen kehittäjänä. Peruskoulun matematiikkakilpailu mahdollistaa oppilaiden päättelytaitojen esille tuomisen ja kehittämisen. Tulevaisuudessa oppilaat tarvitsevat yhä enemmän luovaa ongelmanratkaisukykyä ja opittujen asioiden käyttämistä uusissa yhteyksissä. Kirsi Niemenmaa (e. Alitalo, os. Heino) Svenska samskolan i Tammerfors, lektor i kemi. Koulutus: DI Opetusaineet kemia, fysiikka ja matematiikka ruotsiksi eri vuosina hiukan vaihdellen kaikilla luokilla 5 abit. Peruskoulun kilpailutyöryhmän ruotsinkielinen edustaja vuoden 2004 finaalista lähtien. Jarmo Hurri lehtori, Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Arkielämässä yhtälöitä ei tarvita ihan joka käänteessä, mutta ilman matematiikkaa aika moni asia tässä maailmassa toimisi huonommin tai olisi jäänyt tekemättä. Tietokonepelien, kännyköiden ja netin aikakaudella tämä on helppoa demonstroida nuorille. Matematiikka myös lisää rotia ajatteluun, kuten vaimoni tapaa sanoa. Osalle nuorista kilpaileminen on tärkeää. Siinä oppii lisää ja saa kivoja haasteita. Kilpaileminen antaa myös mahdollisuuden näyttää kykyjään, saada itseluottamusta ja verrata itseään toisiin. Anastasia Vlasova matemaattisten aineiden lehtori (hoitovapaalla), Heltech Kilpailuun haluaisin enemmän tehtäviä, joissa opiskelijat tutustuvat erilaisiin, jopa yllättäviin, matema- Hannu Korhonen lehtori emeritus, Orimattila Opettajana aikanaan lukiossa ja peruskoulussa, nyt onnellisesti eläkkeellä jo seitsemättä vuotta. Mukana peruskoulukilpailun tekemisessä yli neljännesvuosisadan. Matematiikalla on tärkeä osa nykyisessä kulttuurissa. Niiden, jotka vievät yhteiskuntaa eteenpäin, pitää osata matematiikka, sillä talous, tiede ja teknologia rakentuvat sille. Kaikille on tärkeää matematiikan ymmärtäminen arkipäivässä ja maailman selittämisessä. Yleissivistävä koulumatematiikka tarvitsisi siten voimakkaan siirtymisen rutiineista ymmärtämisen suuntaan, koska matematiikkaa oppii vain tekemällä ja ongelmia ratkaisemalla, ei rutiinilaskuja laskemalla. Peruskoulukilpailu tarjoaa osaltaan tällaisia aineksia. Koulussa tarvitaan matematiikkaa, sillä sitä ei voi opiskella samalla tavoin kuin kieliä tai historiaa katselemalla televisiota ja matkustamalla ulkomaille. tiikan sovelluksiin. Myös erinomaista mekaanisten taitojen osaamista on palkittava. Pidän kilpailun yhtenä pääideana sitä, että matematiikan kauneudesta ja hauskuudesta voisi nauttia mahdollisimman moni.

8 Ylioppilaskokeessa sallitaan kaikki laskimet Juha Kinnunen, Ylioppilastutkintolautakunnan matematiikan jaoksen puheenjohtaja Matematiikan ylioppilaskokeen määräykset muuttuvat kevään 2012 kokeesta alkaen. Suurin muutos on laskinohjeessa. Aikaisemmassa ohjeessa hyväksyttiin vain funktiolaskimet ja graafiset laskimet. Uudessa ohjeessa sallitaan näiden lisäksi myös symboliset laskimet. Tarkoituksena on ollut ajanmukaistaa laskinten käyttö hyödyntämään tämän päivän teknologiaa. Ylioppilastutkintolautakunnan matematiikan jaoksen puheenjohtaja Juha Kinnunen vastaa opettajien esittämiin kysymyksiin. Matematiikan kokeen määräyksiä on muutettu. Mitä tämä tarkoittaa? Matematiikan ylioppilaskokeen määräyksiä on päivitetty ja uudet määräykset tulevat voimaan kevään 2012 kokeesta alkaen. Suurin uudistus on sallittuja laskimia käsittelevässä kohdassa, ns. laskinohjeessa, mutta määräyksiä on muutettu muiltakin osin. Tarkoituksena on ollut selkeyttää ja täsmentää nyt voimassa olevia määräyksiä. Sekaannuksien välttämiseksi uudet määräykset julkaistaan vasta syksyn 2011 kokeen jälkeen. 18

9 Miten laskinohje muuttuu? Koskeeko muutos myös reaalikokeita? Uuden laskinohjeen mukaan kaikki funktio-, graafiset- ja symboliset laskimet ovat sallittuja apuvälineitä matematiikan ylioppilaskokeessa. Sama muutos tehdään myös reaalikokeiden ohjeeseen. Miksi laskinohje vaihtuu? Nykyinen laskinohje on herättänyt kysymyksiä erityisesti siitä, että mitkä laskimet ovat sallittuja. Suurin osa kysymyksistä on liittynyt laskimiin, jotka antavat esimerkiksi juuri- ja trigonometrisille lausekkeille tarkkoja arvoja. Nämä laskimet ovat nykyisen ohjeen mukaan kiellettyjä. Uusi laskinohje toivottavasti poistaa nämä epäselvyydet. Toisaalta uuden ohjeen tarkoituksena on ajanmukaistaa kokeen apuvälineitä. Tämä ei tarkoita sitä, että jokaisen opiskelijan pitäisi hankkia kallis symbolinen laskin, vaan pikemminkin tarkoituksena on antaa matemaattis-luonnontieteellisistä aineista kiinnostuneille mahdollisuus käyttää monipuolisempia välineitä. Mitä laskimen muistissa saa olla? Uuden ohjeen mukaan kokelaan on tyhjennettävä laskimen muisti ja tarvittaessa hänen on selvitettävä tyhjennysmenetelmä tarkastajalle. Nykytilanteessa on mahdotonta luetella kaikkea, mitä muistissa saa tai ei saa olla. Täydellinen tyhjennys poistaa joistain laskimista esimerkiksi käyttöjärjestelmän, mikä ei ole ohjeen tarkoitus. Ohjeen henki on se, että laskin on asetettava perustilaan, missä se on käytettävissä, mutta muistissa ei saa olla esimerkiksi kokelaan omia ohjelmia tai lukion oppikirjoja sisältäviä tiedostoja. Uusi ohje saattaa olla valvonnan kannalta hankala. Toisaalta tulevaisuudessa yhä parempaa tietotekniikkaa otetaan käyttöön ja tilanne on entistä vaikeampi. Sallittujen ja kiellettyjen toimintojen erottaminen tuskin on kovin suuri ongelma opettajille. Haasteena on saada siirrettyä tämä tieto lukion opiskelijalle, sillä vastuu laskimen muistin tyhjennyksestä on hänellä. Miten uusi laskinohje muuttaa ylioppilaskoetta? Koetehtävien luonne ei olennaisesti muutu ainakaan lähiaikoina, sillä tällä hetkellä lukioissa opiskelevilla ei ole ollut mahdollisuutta käyttää uuden ohjeen mukaisia laskimia. Tulevaisuudessa kokeeseen voidaan laatia tehtäviä, joissa uudet mahdollisuudet otetaan huomioon. Tämä ei ole kovin suuri ongelma niille, joilla ei ole symbolisia laskimia, sillä kokeessa on melko paljon valinnaisuutta. Voisiko YTL laatia mallikokeen, joka ottaisi huomioon symbolisen laskennan mahdollisuudet? Tässä vaiheessa lautakunta ei näe tarpeellisena malliko- Vuoden viksut taas haussa! Viksu on Suomen Akatemian vuosittain järjestämä lukiolaisten tiedekilpailu. Voittajia odottavat verrattomat palkinnot: Parhaiden kilpailutöiden tekijöille, menestyneille kouluille ja opiskelijoitaan kannustaneille opettajille jaetaan stipendeinä yhteensä Vuoden 2011 Viksussa tarjolla lisäksi teemapalkinto parhaalle kemian alan työlle. Jaossa on myös yliopistopaikkoja ilman pääsykoetta! Kilpailutöiden tekeminen kannattaa aloittaa nyt! Jokainen vuoden 2011 Viksuun osallistunut opiskelija (ja opiskelijan luvalla myös työtä ohjannut opettaja) saa palkintojenjaon jälkeen kirjallisen palautteen omasta työstään. Vuoden 2011 Viksu-työt tulee palauttaa Akatemiaan viimeistään maanantaina Tutustu Viksuun osoitteessa ja liity viksuun seuraan Facebookissa. 19

10 keen laatimista. Ongelmana on se, että sitä saatettaisiin tässä tilanteessa tulkita väärin. Parempi ajankohta tällaisen mallikokeen laatimiselle on parin vuoden kuluttua. Mitä kokelaan täytyy kirjoittaa ratkaisuun? Hyvästä suorituksesta näkyy miten kokelas on päätynyt vastaukseen. Ratkaisussa on edelleen oltava tarvittavat laskut välivaiheineen sekä muut perustelut. Parhaassa tapauksessa laskinta käytetään ratkaisun tukena ja tulosten tarkistamiseen, mutta ei ensisijaisena ratkaisumenetelmänä. Laskin on vain kokeen apuväline ja kouluilla on ratkaisevan tärkeä rooli sen opettamisessa, miten apuvälineitä pitäisi käyttää ja niiden käyttö kirjata vastauspaperille. Miten uusi laskinohje muuttaa kokeen arvostelua? Kokeen arvostelua on viime aikoina kehitetty niin, että aikaisempaa enemmän pyritään ottamaan huomioon suorituksen kokonaisuus. Esimerkiksi pienet laskuvirheet eivät olennaisesti alenna pistemäärää, ellei tehtävän luonne muutu tai lopputulos ole ilmeisen väärä. Uusi laskinohje ei sinänsä muuta arvostelun periaatteita. Yleinen huomio on se, että viime vuosina alustavaan arvosteluun on tehty pienempiä muutoksia kuin aikaisemmin. Tämä saattaa osittain johtua selkeämmistä tehtävistä ja mahdollisesti myös siitä, että tehtäväsarjan alussa on useampiosaisia tehtäviä. Voisiko YTL tuoda tehtävien pisteytyksen avoimeksi etukäteen? Lautakunta tekee juuri näin. MAOL ja lautakunta laativat yhdessä opettajien käyttöön pisteytysohjeet, joita voidaan käyttää alustavassa arvostelussa. Lopullisen tarkastuksen ja arvostelun tekee kuitenkin lautakunta ja arvostelupäätökset tehdään kullakin tutkintokerralla erikseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että MAOL:n pisteytysohjeita mahdollisesti tarkennetaan sensorikokouksessa, mutta varsinaiset muutokset ovat usein hyvin pieniä. Miten eri kurssien tehtävät sijoittuvat tehtäväsarjaan? Lautakunta pyrkii järjestämään koetehtävät likimääräiseen vaikeusjärjestykseen helpoimmasta vaativimpaan. Syventävien kurssien tehtävät ovat yleensä niiden vaikeusasteesta riippumatta tehtäväsarjan lopussa, pitkän matematiikan kokeessa ennen tähtitehtäviä. Uuden määräyksen mukaan pitkän matematiikan kokeessa on aina täsmälleen kaksi tähtitehtävää. Nykyisin voimassa olevan ohjeen mukaan kokeessa voi olla 1-2 tähtitehtävää. Mitä merkintöjä opettajan pitäisi tehdä koepaperiin? Tärkein asia on se, että opettaja merkitsee virheelliset kohdat vastauspaperiin. Ellei opettaja anna täyttä pistemäärää, niin uuden ohjeen mukaan hänen on merkittävä näkyviin vähennyksen syyt. Tehtävän kokonaispistemäärä on merkittävä selvästi näkyviin ja jos osapisteitä merkitään näkyviin, niin niiden on erotuttava kokonaispistemäärästä. Toinen keskeinen asia on se, että opettajan ehdottomasti kannattaa kirjoittaa vastauspapereihin selityksiä ja huomautuksia ainakin siinä tapauksessa, kun ratkaisutapa poikkeaa tavanomaisesta tai ratkaisun alussa on virhe, joka muuttaa lopputulosta, mutta ei tehtävän luonnetta. Merkinnät on tehtävä niin, että ne erottuvat kokelaan kirjoituksesta. Tuleeko mieleesi muita asioita, joita opettajien pitäisi muistaa? On tärkeää muistaa, että uusi ohje ei ole voimassa vielä syksyn 2011 kokeessa. Yksi käytännön asia on se, että aina on melko paljon suorituksia, joissa tehtävien ratkaisut eivät ole omilla sivuilla numerojärjestyksessä. Tähän kannattaa kiinnittää kouluissa huomiota. Toinen asia on se, että ohjeen mukaan arvostelulomakkeen ruudut jätetään tyhjiksi niiden tehtävien kohdilta, joita kokelas ei ole tehnyt. Monet opettajat vetävät niihin viivan. Arvostelulomakkeet luetaan optisesti ja tämän vuoksi niihin kannattaa tehdä mahdollisimman selvät merkinnät. 20

6/2013. Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 77. vuosikerta Irtonumero 15

6/2013. Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 77. vuosikerta Irtonumero 15 6/2013 Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 77. vuosikerta Irtonumero 15 Julkaisija Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki Päätoimittaja Pasi Konttinen,

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 74. vuosikerta MAOL 75 vuotta. Irtonumero 10

Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 74. vuosikerta MAOL 75 vuotta. Irtonumero 10 Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 74. vuosikerta MAOL 75 vuotta 4/ 2010 Irtonumero 10 Matemaattisluonnontieteellinen aikakauslehti 74. vuosikerta 4/2010 5 Pääkirjoitus Irma Iho 6 MAOL-juhlaristeily

Lisätiedot

6/2011. Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 75. vuosikerta Irtonumero 12

6/2011. Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 75. vuosikerta Irtonumero 12 6/2011 Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 75. vuosikerta Irtonumero 12 Matemaattisluonnontieteellinen aikakauslehti 75. vuosikerta Julkaisija Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry

Lisätiedot

Mika Setälä Lehtori Lempäälän lukio

Mika Setälä Lehtori Lempäälän lukio LOPS 2016 matematiikka Mika Setälä Lehtori Lempäälän lukio Millainen on input? Oppilaiden lähtötaso edellisiin lukion opetussuunnitelmiin nähden pitää huomioida kun lukion uutta opetussuunnitelmaa tehdään.

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi perustekstitaidot kuntoon

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi perustekstitaidot kuntoon Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi perustekstitaidot kuntoon Minna Harmanen, minna.harmanen@hyl.fi Äidinkielen opettajain liitto ry. Helsingin yhteislyseo 2. 3.8.2011, Helsinki, Paasitorni

Lisätiedot

2/2011. Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 75. vuosikerta Irtonumero 12

2/2011. Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 75. vuosikerta Irtonumero 12 2/2011 Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 75. vuosikerta Irtonumero 12 Matemaattisluonnontieteellinen aikakauslehti 75. vuosikerta Julkaisija Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry

Lisätiedot

MATEMATIIKAN DIGITAALISEN KOKEEN MÄÄRÄYKSET

MATEMATIIKAN DIGITAALISEN KOKEEN MÄÄRÄYKSET MATEMATIIKAN DIGITAALISEN KOKEEN MÄÄRÄYKSET 15.12.2017 Matematiikan digitaalisen kokeen määräykset sisältävät lukiolakiin, ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun lakiin ja ylioppilastutkinnosta

Lisätiedot

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua.

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua. Matematiikkaluokkien opetussuunnitelma 2016 Alakoulu Matematiikkaluokilla opiskelevalla oppilaalla on perustana Kokkolan kaupungin yleiset matematiikan tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi käytämme

Lisätiedot

5/2014 Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 78. vuosikerta Irtonumero 15

5/2014 Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 78. vuosikerta Irtonumero 15 5/2014 Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 78. vuosikerta Irtonumero 15 Matemaattisluonnontieteellinen aikakauslehti 78. vuosikerta Julkaisija Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry

Lisätiedot

Seuraavat talvikoulutuspäivät pidetään. Lappeenrannassa 11. 13.2.2011. Ilmoittautuminen osoitteessa: www.maol.fi/lappeenranta

Seuraavat talvikoulutuspäivät pidetään. Lappeenrannassa 11. 13.2.2011. Ilmoittautuminen osoitteessa: www.maol.fi/lappeenranta Seuraavat talvikoulutuspäivät pidetään Lappeenrannassa 11. 13.2.2011. Ilmoittauduthan koulutuspäiville; tiedossa mielenkiintoisia luentoja ja työpajoja. Ilmoittautuminen osoitteessa: www.maol.fi/lappeenranta

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

työskentelee matemaattis-luonnontieteellisen suomalaisessa yhteiskunnassa.

työskentelee matemaattis-luonnontieteellisen suomalaisessa yhteiskunnassa. TOIMINTA-AJATUS AJATUS MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattis-luonnontieteellisen kulttuurin ja osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. 18 LIITTOKOKOUS kerhojen edustajat

Lisätiedot

DimensioMatemaattis- 3/07. luonnontieteellinen. aikakauslehti. 71. vuosikerta. Irtonumero 10

DimensioMatemaattis- 3/07. luonnontieteellinen. aikakauslehti. 71. vuosikerta. Irtonumero 10 luonnontieteellinen aikakauslehti 71. vuosikerta DimensioMatemaattis- 3/07 Irtonumero 10 Dimensio Matemaattisluonnontieteellinen aikakauslehti 71. vuosikerta 3/2007 5 Pääkirjoitus...Leena Mannila 6 Kokkolan

Lisätiedot

Perusopetuksen matematiikan pitkittäisarviointi 2005-2012

Perusopetuksen matematiikan pitkittäisarviointi 2005-2012 5.10.2015 MAOL RAUMA / JoJo 1 Perusopetuksen matematiikan pitkittäisarviointi 2005-2012 5.10.2015 MAOL RAUMA / JoJo 2 Opetushallitus Koulutuksen seurantaraportti 2013:4 5.10.2015 MAOL RAUMA / JoJo 3 1

Lisätiedot

Digitaaliset fysiikan ja kemian kokeet. Tiina Tähkä Kemian jaoksen jäsen 2.2.2015

Digitaaliset fysiikan ja kemian kokeet. Tiina Tähkä Kemian jaoksen jäsen 2.2.2015 Digitaaliset fysiikan ja kemian kokeet Tiina Tähkä Kemian jaoksen jäsen 2.2.2015 DIGABI ylioppilastutkinnon sähköistämisprojekti Mitä tiedämme nyt fysiikan ja kemian kokeista? Koe suoritetaan suljetussa

Lisätiedot

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Tietotekniikka oppiaineeksi peruskouluun Ralph-Johan Back Imped Åbo Akademi & Turun yliopisto 18. maaliskuuta 2010 Taustaa Tietojenkäsittelytieteen professori, Åbo

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä.

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. MAOL TIEDOTTAA Liiton tavoitteena on sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen avulla tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. Liiton eri tiedotuskanavat

Lisätiedot

3/2013. Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 77. vuosikerta Irtonumero 15

3/2013. Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 77. vuosikerta Irtonumero 15 3/2013 Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 77. vuosikerta Irtonumero 15 Julkaisija Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki Päätoimittaja Pasi Konttinen,

Lisätiedot

MAOL ry / Rautatieläisenkatu 6 / 00520 Helsinki / puh. 09 150 2338 / www.maol.fi / maol-toimisto@maol.fi

MAOL ry / Rautatieläisenkatu 6 / 00520 Helsinki / puh. 09 150 2338 / www.maol.fi / maol-toimisto@maol.fi 75 vuotta 2010 MAOL ennen MAOL perustetaan Kerhotoiminnan alkuvaiheet Kerhojen perustamisvuodet Liiton toiminnan alkuvaiheita Liiton hallituksen puheenjohtajat Toimintaa 70- ja 80-luvulla MAOL-julkaisut

Lisätiedot

LASKINTEN JA TAULUKOIDEN TARKISTUS

LASKINTEN JA TAULUKOIDEN TARKISTUS LASKINTEN JA TAULUKOIDEN TARKISTUS Yo-kokeessa käytettävät laskimet ja taulukkokirjat on tuotava aikuislukion kansliaan tarkistettavaksi viimeistään yo-koetta edeltävänä päivänä kello 18 mennessä. Jos

Lisätiedot

Johtamisen foorumi Lukion uudistamisen johtaminen

Johtamisen foorumi Lukion uudistamisen johtaminen Johtamisen foorumi 5.6.2013 Lukion uudistamisen johtaminen Veli-Matti Malinen opetusneuvos, yksikön päällikkö Lukiokoulutus ja taiteen perusopetus Opetushallitus Lukiokoulutuksen valtakunnallisten tavoitteiden

Lisätiedot

3/2014 Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 78. vuosikerta Irtonumero 15

3/2014 Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 78. vuosikerta Irtonumero 15 3/2014 Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 78. vuosikerta Irtonumero 15 Matemaattisluonnontieteellinen aikakauslehti 78. vuosikerta Julkaisija Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry

Lisätiedot

Kilpailutoiminta juontaa juurensa yli viidenkymmenen vuoden taakse. Matematiikan lukiokilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran 1955.

Kilpailutoiminta juontaa juurensa yli viidenkymmenen vuoden taakse. Matematiikan lukiokilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran 1955. OPPILASKILPAILUTOIMINTAA Kilpailutoiminta juontaa juurensa yli viidenkymmenen vuoden taakse. Matematiikan lukiokilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran 1955. Ensimmäinen valtakunnallinen teinien matematiikkakilpailu,

Lisätiedot

Symbolinen laskin perinteisissa pitka n matematiikan ylioppilaskirjoituksissa

Symbolinen laskin perinteisissa pitka n matematiikan ylioppilaskirjoituksissa Symbolinen laskin perinteisissa pitka n matematiikan ylioppilaskirjoituksissa Meri Vainio Valkeakosken Tietotien lukio / Päivölän Kansanopisto Tieteenala: Matematiikka Tiivistelmä Symbolinen laskin sallitaan

Lisätiedot

TVT tulee ylioppilaskirjoituksiin -mitä tehdä? Suomen Rehtorit ry kimmo.laitinen@hollola.fi

TVT tulee ylioppilaskirjoituksiin -mitä tehdä? Suomen Rehtorit ry kimmo.laitinen@hollola.fi TVT tulee ylioppilaskirjoituksiin -mitä tehdä? Suomen Rehtorit ry kimmo.laitinen@hollola.fi CV? Tausta FM Oulun yliopisto ma, fy, tietotekniikka, aineenopettaja Matemaattisten aineiden (ma, fy, ke, at)

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

3/2012. Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 76. vuosikerta Irtonumero 13

3/2012. Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 76. vuosikerta Irtonumero 13 3/2012 Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 76. vuosikerta Irtonumero 13 Dimensio 3/2012 sisältö 5 Pääkirjoitus Pasi Konttinen 6 Kuvasatoa Oulun Kemian opetuksen päiviltä 8 Kuvasatoa Tampereen

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Lukuvuosi Luonnontiede- ja matematiikkaluokka

Lukuvuosi Luonnontiede- ja matematiikkaluokka Mertalan koulun LuMa-luokka Lukuvuosi 2017-2018 Luonnontiede- ja matematiikkaluokka LuMa-luokka tarjoaa ylöspäin eriyttävää opetusta matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa vahvan pohjan perusopinnoissa

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

maija.aksela@helsinki.fi

maija.aksela@helsinki.fi Oivaltamisen ja onnistumisen iloa! Johtaja prof Maija Aksela Johtaja, prof. Maija Aksela maija.aksela@helsinki.fi ESITYKSEN SISÄLLYS: Ajankohtaista LUMA-toiminnassa: LUMA-toiminta opetussuunnitelmaperusteiden

Lisätiedot

LASKINTEN JA TAULUKOIDEN TARKISTUS

LASKINTEN JA TAULUKOIDEN TARKISTUS LASKINTEN JA TAULUKOIDEN TARKISTUS Yo-kokeessa käytettävät laskimet ja taulukkokirjat on tuotava aikuislukion kansliaan tarkistettavaksi viimeistään yo-koetta edeltävänä päivänä kello 18 mennessä. Jos

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Peruskoulun matematiikkakilpailun alkukilpailun tulosten ja tehtävien analysointi vuodelta 2009

Peruskoulun matematiikkakilpailun alkukilpailun tulosten ja tehtävien analysointi vuodelta 2009 Peruskoulun matematiikkakilpailun alkukilpailun tulosten ja tehtävien analysointi vuodelta 2009 Anastasia Vlasova Peruskoulun matematiikkakilpailutyöryhmä Tämän työn tarkoituksena oli saada käsitys siitä,

Lisätiedot

4/2013. Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 77. vuosikerta Irtonumero 15

4/2013. Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 77. vuosikerta Irtonumero 15 4/2013 Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 77. vuosikerta Irtonumero 15 Julkaisija Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki Päätoimittaja Pasi Konttinen,

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016 Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella Heikki Blom 20.5.2016 Selvitykset ja arvioinnit Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

DimensioMatemaattis- 5/08. luonnontieteellinen. aikakauslehti. 72. vuosikerta. Irtonumero 10

DimensioMatemaattis- 5/08. luonnontieteellinen. aikakauslehti. 72. vuosikerta. Irtonumero 10 luonnontieteellinen aikakauslehti 72. vuosikerta DimensioMatemaattis- 5/08 Irtonumero 10 Dimensio Matemaattisluonnontieteellinen aikakauslehti 72. vuosikerta 5/2008 5 Pääkirjoitus Irma Iho 6 Syyspäivät

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä

Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä J Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä Tieteen iloa kaikille! Johtaja, Prof. Maija Aksela, Valtakunnallinen LUMA-keskus, Helsingin yliopistom maija.aksela@helsinki.fi 15.2.2012 1 LUMA-toimintaa

Lisätiedot

OPS2016. Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015. Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

OPS2016. Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015. Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS OPS2016 Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015 Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Paikallinen opetussuunnitelma Luku 1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat

Lisätiedot

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille VUOSAAREN LUKIO_MAAHANMUUTTAJIEN VALMISTAVA KOULUTUS Lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille alkamassa Vuosaaren lukion yhteydessä on syksyllä 2011 alkamassa lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille.

Lisätiedot

5/2013. Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 77. vuosikerta Irtonumero 15

5/2013. Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 77. vuosikerta Irtonumero 15 5/2013 Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 77. vuosikerta Irtonumero 15 Julkaisija Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki Päätoimittaja Pasi Konttinen,

Lisätiedot

6/2015 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN AIKAKAUSLEHTI 79. VUOSIKERTA IRTONUMERO 15. 80-juhlavuosi. Kansainvälinen valon vuosi 2015

6/2015 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN AIKAKAUSLEHTI 79. VUOSIKERTA IRTONUMERO 15. 80-juhlavuosi. Kansainvälinen valon vuosi 2015 6/2015 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN AIKAKAUSLEHTI 79. VUOSIKERTA IRTONUMERO 15 80-juhlavuosi Kansainvälinen valon vuosi 2015 Matemaattisluonnontieteellinen aikakauslehti 79. vuosikerta JULKAISIJA Matemaattisten

Lisätiedot

4/2012. Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 76. vuosikerta Irtonumero 13

4/2012. Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 76. vuosikerta Irtonumero 13 4/2012 Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 76. vuosikerta Irtonumero 13 Dimensio 4/2012 sisältö 5 Pääkirjoitus Irma Iho 6 Oppilastoimikunnan terveiset Irene Hietala 9 Haastattelussa uusi valtakunnallinen

Lisätiedot

5/2011. Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 75. vuosikerta Irtonumero 12

5/2011. Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 75. vuosikerta Irtonumero 12 5/2011 Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 75. vuosikerta Irtonumero 12 Dimensio 5/2011 sisältö 5 Pääkirjoitus Irma Iho 6 MAOL ry:n syyskoulutuspäivät Keravalla Leena Mannila 8 Luonnontieteiden

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Aiemmin opittu. Jakson tavoitteet. Ajankäyttö. Tutustu kirjaan!

Aiemmin opittu. Jakson tavoitteet. Ajankäyttö. Tutustu kirjaan! Aiemmin opittu Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan seuraavat lukuihin ja laskutoimituksiin liittyvät sisällöt on käsitelty vuosiluokilla 3 5: kymmenjärjestelmä-käsitteen varmentaminen, tutustuminen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU # Nimi Kerho Tulos 1 Tero Toivanen KUORES 1 184 2 Jari Pihlainen IISRES 1 182

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Ainejakoisuus ja 1 monialainen eheyttäminen opetuksessa

Ainejakoisuus ja 1 monialainen eheyttäminen opetuksessa Ainejakoisuus ja 1 monialainen eheyttäminen opetuksessa Hannele Cantell Niin Suomessa kuin ulkomaillakin on viime vuosina tullut käyttöön paljon sanoja, jotka kertovat maailman monimutkaisuudesta ja asioiden

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS 22.10.2015 SUOMEN AKATEMIAN TIETEELLISTEN TOIMIKUNTIEN KOKOONPANOSTA KAUDELLE 2016 2018 BIOTIETEIDEN

Lisätiedot

6/2012. Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 76. vuosikerta Irtonumero 13

6/2012. Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 76. vuosikerta Irtonumero 13 6/2012 Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 76. vuosikerta Irtonumero 13 Dimensio 6/2012 sisältö 5 Pääkirjoitus Irma Iho 6 MAOL:n syysliittokokous ja henkilövalinnat 2012 Pasi Konttinen 7 Matematiikan

Lisätiedot

Avaussananat 3.11.2008. Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö Leena Nissilä. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Avaussananat 3.11.2008. Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö Leena Nissilä. Osaamisen ja sivistyksen asialla Avaussananat 3.11.2008 Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö Leena Nissilä Osaamisen ja sivistyksen asialla PERUSOPETUKSESSA TAPAHTUU Hallitusohjelma voimavaroja suunnataan erityisesti perusopetuksen

Lisätiedot

1/2013. Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 77. vuosikerta Irtonumero 13

1/2013. Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 77. vuosikerta Irtonumero 13 1/2013 Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 77. vuosikerta Irtonumero 13 Julkaisija Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki Päätoimittaja Pasi Konttinen,

Lisätiedot

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka MAOL 17.11.2012 Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013 2014 2015 2016 Esi-, 2017 perus- ja lisäopetuksen opsin perusteet

Lisätiedot

Piiri Cup pistetaulukko. 5 Länsi-Suomi 4 0 4 11 4 2 4 17 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 57

Piiri Cup pistetaulukko. 5 Länsi-Suomi 4 0 4 11 4 2 4 17 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 57 Piiri Cup pistetaulukko Sij. Piiri MJ1 MJ2 NJ SJ/A SJ/B SJ/C MP/A MP/B MP/C Miesten Singelit Naisten Singelit YHT. 1 Keski-Suomi 32 0 4 2 4 11 9 28 0 3 3 21 0 0 0 3 0 0 120 2 Eteläinen-Suomi 11 4 20 2

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

Lauri Hellsten, Espoon yhteislyseon lukio Mika Setälä, Lempäälän lukio

Lauri Hellsten, Espoon yhteislyseon lukio Mika Setälä, Lempäälän lukio Lukion opetussuunnitelman perusteet 2016 Teemaopinnot Lauri Hellsten, Espoon yhteislyseon lukio Mika Setälä, Lempäälän lukio 1 5.22 Teemaopinnot "Teemaopinnot ovat eri tiedonaloja yhdistäviä opintoja.

Lisätiedot

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2 Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki M 100 m Tuuli: - 1,2 1. Pertti Huovinen LP 11,51 2. Timo Rouhiainen Pirkm 11,65 3. Matti Röppänen

Lisätiedot

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry:n lausunto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry:n lausunto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta 1 Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry:n lausunto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto ry MAOL ry kiittää saamastaan mahdollisuudesta

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU. KOKOUS: Kinnulan lukion johtokunta PAIKKA: Kinnulan lukio, luokka 158 AIKA: torstai 3.10.2013 klo 18.30

KOKOUSKUTSU. KOKOUS: Kinnulan lukion johtokunta PAIKKA: Kinnulan lukio, luokka 158 AIKA: torstai 3.10.2013 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUS: Kinnulan lukion johtokunta PAIKKA: Kinnulan lukio, luokka 158 AIKA: torstai 3.10.2013 klo 18.30 11 LUKION TYÖSUUNNITELMA LV.2013 2014 12 KESKI-SUOMEN LUKIOIDEN JA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivistyslautakunta 42 27.05.2014 Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivla 42 Valmistelija: rehtori Markku Tani, puh. 040 836 5620, etunimi.sukunimi@savitaipale.fi OVTES/opettajien

Lisätiedot

LAUSUNTO PERUSOPETUKSEN YLEISTEN VALTAKUNNALLISTEN TAVOITTEIDEN SEKÄ PERUSOPE- TUKSEN TUNTIJAON UUDISTAMISTA VALMISTELLEEN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA

LAUSUNTO PERUSOPETUKSEN YLEISTEN VALTAKUNNALLISTEN TAVOITTEIDEN SEKÄ PERUSOPE- TUKSEN TUNTIJAON UUDISTAMISTA VALMISTELLEEN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA 1 (5) 27.8.2010 Opetusministeriölle LAUSUNTO PERUSOPETUKSEN YLEISTEN VALTAKUNNALLISTEN TAVOITTEIDEN SEKÄ PERUSOPE- TUKSEN TUNTIJAON UUDISTAMISTA VALMISTELLEEN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA Suomen Vanhempainliitto

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

Vastaaminen sähköisissä kokeissa Tilannekatsausta (26.1.2015) matemaa5sten aineiden kannalta.

Vastaaminen sähköisissä kokeissa Tilannekatsausta (26.1.2015) matemaa5sten aineiden kannalta. Vastaaminen sähköisissä kokeissa Tilannekatsausta (26.1.2015) matemaa5sten aineiden kannalta. Mitä tällä hetkellä 2edetään ohjelmistoista? Ohjelmistoja, jotka ovat käytössä: haps://digabi.fi/tekniikka/ohjelmistot/

Lisätiedot

Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083

Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083 Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083 Kosonen Juha luokanopettaja virka Luokanopettaja 142084

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnon digitalisaatio. ylioppilastutkinto.fi

Ylioppilastutkinnon digitalisaatio. ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinnon digitalisaatio ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Onko ylioppilastutkinto menneisyyden jäänne, jonka voisi lopettaa? vai Voisiko siitä virittää entistä toimivamman instrumentin sekä opiskelija,

Lisätiedot

KEVÄT 2015. Jarkko Koponen/ VYK 31.8.2015 1

KEVÄT 2015. Jarkko Koponen/ VYK 31.8.2015 1 KEVÄT 2015 31.8.2015 1 Lukion opiskelija kokeen pakolliset kurssit opiskeltu jos vieraassa kielessä ei ole pakollisia kursseja, riittää 3 kurssia Tehtävät perustuvat lukion pakollisiin ja syventäviin kursseihin

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Tenuskebat Kotipojat Porski Kone MP Rohellus Kone MP Porski Kotipojat Rohellus Tenuskebat Kone MP Porski Yhteensä 19 pelaajaa Semi Finaali O M S Y J Hassinen Mikko AMIGOS

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOKEEN MÄÄRÄYKSET

MATEMATIIKAN KOKEEN MÄÄRÄYKSET Määräys Päivämäärä 27.5.2011 MATEMATIIKAN KOKEEN MÄÄRÄYKSET Matematiikan kokeen määräykset sisältävät lukiolakiin, ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun lakiin ja ylioppilastutkinnosta annettuun

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus Opetushalllitus

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus Opetushalllitus Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 4.3.2013 Opetushalllitus Miksi Vieraskielisiä on nuorten lukiokoulutuksessa vähän suhteessa kantaväestöön Puutteet kielitaidossa

Lisätiedot

2/2014 Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 78. vuosikerta Irtonumero 15

2/2014 Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 78. vuosikerta Irtonumero 15 2/2014 Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 78. vuosikerta Irtonumero 15 Matemaattisluonnontieteellinen aikakauslehti 78. vuosikerta Julkaisija Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry

Lisätiedot

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa.

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen kulttuurin ja osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. 2 Ennakkotehtävä Mitä yläluokalle tulevan oppilaan pitäisi

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 matemaattisissa aineissa Opetusneuvos Tiina Tähkä

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 matemaattisissa aineissa Opetusneuvos Tiina Tähkä Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 matemaattisissa aineissa 14.11.2015 Opetusneuvos Tiina Tähkä MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

Äänestys 42: Esitys kaupunginhallitus = Jaa, Sanna Lundström, tuntikehitys opetuslautakunnalle = Ei. (n) (%) 25 49% JAA 24 47,1% EI 0 0% TYHJÄÄ

Äänestys 42: Esitys kaupunginhallitus = Jaa, Sanna Lundström, tuntikehitys opetuslautakunnalle = Ei. (n) (%) 25 49% JAA 24 47,1% EI 0 0% TYHJÄÄ Salon kaupunginvaltuusto Dnro 621/00.01.01.00/2016 22.5.2017 Äänestysluettelo 42, hallintosäännön hyväksyminen Äänestys 42: Esitys kaupunginhallitus = Jaa, Sanna Lundström, tuntikehitys opetuslautakunnalle

Lisätiedot

REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET

REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET 5.6.2015 Näitä määräyksiä täydennetään myöhemmin sähköisen kokeen toteuttamisen yksityiskohtien osalta. Reaaliaineiden sähköisten kokeiden määräykset sisältävät

Lisätiedot

Kokeessa: 15 tehtävää, joista valitaan 10 ja vain kymmenen - valintaan kannattaa kiinnittää huomiota!!! (Tehtävien valintaa olemme harjoitelleet!

Kokeessa: 15 tehtävää, joista valitaan 10 ja vain kymmenen - valintaan kannattaa kiinnittää huomiota!!! (Tehtävien valintaa olemme harjoitelleet! Matematiikan yo-kirjoitukset Kokeessa: 15 tehtävää, joista valitaan 10 ja vain kymmenen - valintaan kannattaa kiinnittää huomiota!!! (Tehtävien valintaa olemme harjoitelleet!) Pitkän matematiikan kokeessa

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 18.4.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

Pakolliset kurssit yo-kirjoitusaineesta tulee olla suoritettuna ennen kirjallisen kokeen alkua.

Pakolliset kurssit yo-kirjoitusaineesta tulee olla suoritettuna ennen kirjallisen kokeen alkua. Pakolliset kurssit yo-kirjoitusaineesta tulee olla suoritettuna ennen kirjallisen kokeen alkua. Koetilaisuuksiin on saavuttava puoli tuntia ennen kokeen alkua puhelinnumero! Kokeista ei saa myöhästyä.

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen uudistuminen ja luonnontieteet. Opetusneuvos Tiina Tähkä Oulu

Lukiokoulutuksen uudistuminen ja luonnontieteet. Opetusneuvos Tiina Tähkä Oulu Lukiokoulutuksen uudistuminen ja luonnontieteet Opetusneuvos Tiina Tähkä Oulu 2.2.2015 Kysymyksiä ja väittämiä Avaa älypuhelimen tai kannettavan selaimella m.socrative.com room number: 800953 Vastaa kysymykseen

Lisätiedot

Digitaaliset kemian kokeet. Tiina Tähkä Kemian jaoksen jäsen

Digitaaliset kemian kokeet. Tiina Tähkä Kemian jaoksen jäsen Digitaaliset kemian kokeet Tiina Tähkä Kemian jaoksen jäsen 19.3.2015 DIGABI ylioppilastutkinnon sähköistämisprojekti Mitä tiedämme nyt fysiikan ja kemian kokeista? Koe suoritetaan suljetussa ympäristössä

Lisätiedot

Eräiden opettajien siirtäminen avoimiksi jääneisiin tai perustettaviin virkoihin

Eräiden opettajien siirtäminen avoimiksi jääneisiin tai perustettaviin virkoihin Lasten ja nuorten 5 22.01.2014 valmistelutoimikunta Kunnanhallitus 26 11.02.2014 Eräiden opettajien siirtäminen avoimiksi jääneisiin tai perustettaviin virkoihin LANUVTMK 5 Kunnallislaki 45 (11.4.2003/305)

Lisätiedot

DimensioMatemaattis- 6/09. luonnontieteellinen. aikakauslehti. 73. vuosikerta

DimensioMatemaattis- 6/09. luonnontieteellinen. aikakauslehti. 73. vuosikerta luonnontieteellinen aikakauslehti 73. vuosikerta DimensioMatemaattis- 6/09 Irtonumero 10 Dimensio Matemaattisluonnontieteellinen aikakauslehti 73. vuosikerta 6/2009 5 Pääkirjoitus Leena Mannila 6 Kevään

Lisätiedot

REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET

REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET 6.9.2016 Näitä määräyksiä täydennetään myöhemmin sähköisen kokeen toteuttamisen yksityiskohtien osalta. Reaaliaineiden sähköisten kokeiden määräykset sisältävät

Lisätiedot

6/2014 Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 78. vuosikerta Irtonumero 15

6/2014 Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 78. vuosikerta Irtonumero 15 6/2014 Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 78. vuosikerta Irtonumero 15 Matemaattisluonnontieteellinen aikakauslehti 78. vuosikerta Julkaisija Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry

Lisätiedot

Äänestys 84 Esitys kaupunginhallitus = JAA Harri Lindholm, jäsenmäärä toimielimet = EI. n) (%) 40 78,4% JAA 11 21,6% EI 0 0% TYHJÄÄ 0 0% POISSA

Äänestys 84 Esitys kaupunginhallitus = JAA Harri Lindholm, jäsenmäärä toimielimet = EI. n) (%) 40 78,4% JAA 11 21,6% EI 0 0% TYHJÄÄ 0 0% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 1807/00.00.01/2016 10.10.2016 Äänestysluettelot 84 Luottamushenkilöorganisaation linjaus 1.6.2017 alkavalle valtuustokaudelle Äänestys 84 Esitys kaupunginhallitus = Harri

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

City-Sport kisa Kemi. Pohjan Jousi ry (18m PoJo) Keila- ja Tennishalli, Kemi, Juniorit 15

City-Sport kisa Kemi. Pohjan Jousi ry (18m PoJo) Keila- ja Tennishalli, Kemi, Juniorit 15 Juniorit 15 Sija Kilpailija Maa/Seura Karsinta Semifinaali Finaali 1 SMOLANDER Lauri FI030 PoJo 548-01 -Vapaa- 6 2 JÄÄRNI Aleksi FI045 ToJa 545-02 6 2 3 AHO Akseli FI030 PoJo 538-03 2 -Vapaa- 1/10 Pudotus-

Lisätiedot