3/2014 Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 78. vuosikerta Irtonumero 15

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3/2014 Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 78. vuosikerta Irtonumero 15"

Transkriptio

1 3/2014 Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 78. vuosikerta Irtonumero 15

2 Matemaattisluonnontieteellinen aikakauslehti 78. vuosikerta Julkaisija Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry Rautatieläisenkatu 6, Helsinki MAOL Facebookissa! Vihje: Googlaa Facebook MAOL Sivuilta löytyvät mm. liiton viikkokirjeet sekä muuta ajankohtaista asiaa matemaattisten aineiden opetuksesta. Rautatieläisenkatu 6, Helsinki p fax (09) Päätoimittaja Pasi Konttinen, puh Vastaava päätoimittaja Leena Mannila, puh Toimitussihteeri Paino Forssa Print ISSN , ISO 9002 Tilaukset ja osoitteenmuutokset MAOL:n toimisto puh. (09) Tilaushinta Vuosikerta 70, irtonumero 15, ilmestyy 6 numeroa vuodessa Toimituskunta Pasi Konttinen (pj.), Tomi Alakoski, Kai-Verneri Kaksonen, Pasi Ketolainen, Jari Koivisto, Hannu Korhonen, Lauri Kurvonen, Jarkko Lampiselkä, Anni Loukomies, Leena Mannila, Juha Oikkonen, Maija Rukajärvi-Saarela, Piia Simpanen, Marika Suutarinen, Lauri Vihma, Anastasia Vlasova, Sari Yrjänäinen Neuvottelukunta prof. Maija Ahtee prof. Maija Aksela lehtori Irma Iho joht. Riitta Juvonen prof. Kaarle Kurki-Suonio prof. Aatos Lahtinen prof. Ilpo Laine prof. Jari Lavonen prof. Tapio Markkanen prof. Olli Martio rehtori Jukka O. Mattila prof. Jorma Merikoski op.neuvos Marja Montonen prof. Erkki Pehkonen prof. Pekka Pyykkö prof. Lassi Päivärinta prof. Heimo Saarikko prof. Esko Valtaoja MAOL ry HALLITUS Puheenjohtaja Leena Mannila * I varapuheenjohtaja, talous Jouni Björkman * II varapuheenjohtaja, koulutus Anne Rantanen * III varapuheenjohtaja, tiedotus, Dimensio Pasi Konttinen * Kerhotoiminta Mika Antola * Oppilastoiminta Tero Anttila * Fysiikka, kemia Kauko Kauhanen * Ruotsinkieliset palvelut Tove Leuschel * OPS-työ, sähköinen tiedottaminen Marita Kukkola * Matematiikka/tietotekniikka Kati Parmanen * Fysiikka, kemia Katri Halkka * Edunvalvonta Eeva Toppari * TOIMISTO Toiminnanjohtaja Juha Sola * Koulutus- ja tiedotusassistentti Päivi Hyttinen * Toimistoassistentti Anja Munnukka * DIMENSION TOIMITUS Toimitussihteeri MFKA-Kustannus Oy HALLITUS Puheenjohtaja Eeva Toppari * Varapuheenjohtaja Mika Antola * Korkeakouluyhteistyö Jouni Björkman * Välineet ja uudet tuotteet Irene Hietala * Alakoulun materiaali Timo Tapiainen * Jäsen Sari Yrjänäinen, TOIMISTO Toimitusjohtaja Juha Sola * Tuotepäällikkö Lauri Stark * Myyntiassistentti Katja Kuivaniemi * Rautatieläisenkatu 6, Helsinki p fax (09) Tilaukset:

3 Sisältö 5 Pääkirjoitus Leena Mannila 6 Kevätkoululutuspäivät Dipolissa Pasi Konttinen 8 Kysymyksiä lukion tulevaisuudesta Irma Iho ja Eeva Toppari 10 Kilterinkulmalta Irma Iho 12 Tekeekö MAOL mitään? Eeva Toppari 14 Mikä matematiikassa on oleellista? Lotta Oinonen ja Inkeri Sundqvist 18 Matematiikan salakavala ja kiehtova maailma Ritva Kokkola 20 Hauskaa ja kiinnostavaa vai tietokonehölynpölyä Hannu Lahtinen 24 Koskettamisen ja näkemisen geometriat Osa 2: Projektiivisen geometrian peruskuviot ja todistaminen Kosti Honkavirta 34 Sommarnöje med matematik Tove Leuschel 36 Eld, stenar och berg från skyn Peter Holmberg 40 Fulbright stipendiaatin kokemuksia USA:ssa Mikko Rahikka 46 Auringosta tuulee edelleen Ursula Ahvenisto 56 EISCAT-mittaus Huippuvuorilla klo UTC Noora Partamies 59 Vanhan opettajan muisteluja Hannu Korhonen 61 Kirjallisuutta: Cas-kummaa fuusio näyttää olevan totta! Lasse Eronen 64 Vuoden opettaja Eero Ijäs 67 Pulmasivu Kansikuva: Van de Graaff -generaattori Valokuvaaja: Pasi Konttinen

4 Pääkirjoitus Opetussuunnitelmaluonnokset kommentoitavana KÄY KOM M E NTOI MASSA! Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet valmistuvat vuoden 2014 loppuun mennessä ja paikalliset opetussuunnitelmat otetaan käyttöön Opetushallituksen sivuilla on perusluonnosten kommentointi meneillään asti. Nyt on aika vaikuttaa! OPETUSSUUNNITELMAN UUDISTAMISELLA pyritään luomaan paremmat edellytykset koulun kasvatustyölle, oppilaiden mielekkäälle oppimiselle sekä huomioimaan tulevaisuuden haasteet. Oppiaineiden tavoitteet tulevat korostumaan, koska tiedon luonne on muuttunut. Tietoa on paljon ja se on kaikkien saatavilla. Tulevaisuuden osaaminen ei ole enää tiettyjen taitojen hallintaa vaan vuorovaikutusta ja oppimista monipuolisessa oppimisympäristössä. Tulevaisuuden osaaminen sisältää taitoja, joita luonnoksen laaja-alaisen osaamisen osiossa kuvataan. Sisältöjä eri oppiaineissa on pyritty karsimaan siten, että oppimisessa voidaan keskittyä kiireettömästi olennaiseen ja syventää oppimista. Jokainen tavoite linkittyy sisältöihin. Uudessa opetussuunnitelmassa tärkeään rooliin nouseekin se miten opetetaan, kun nykyisessä käytössä olevassa opetussuunnitelmassa on painotettuna se mitä opetetaan. MATEMATIIKASSA opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua eri tavoilla ja välineillä. Matematiikan kumulatiivisesta luonteesta johtuen opetuksen on edettävä systemaattisesti. Uudessa suunnitelmassa konkretisointi ja toiminnallisuus ovat keskeinen osa matematiikan opetusta ja opiskelua. Opetuksen tulee antaa riittävät matemaattiset valmiudet sekä innostaa oppilaita löytämään ja hyödyntämään matematiikkaa omassa elämässään. Monipuoliset oppimisympäristöt ja tieto- ja viestintäteknologia tulee sisällyttää luonnollisena osana oppimista. Matematiikan sisällöt eivät ole olennaisesti muuttuneet, mutta esimerkiksi tieto- ja viestintäteknologia tuo opetukseen uutta ulottuvuutta. FYSIIKASSA JA KEMIASSA kokeellisuus tulee korostumaan voimakkaasti sekä ajattelua kehittävänä toimintana että luonnontieteellistä työskentelyä kuvaavana prosessina. Oppilaan omaa osallisuutta opiskeluun tulee korostaa. Tähän liittyvät myös monipuoliset oppimisympäristöt ja tieto- ja viestintäteknologia. Fysiikassa joitakin osa-alueita, kuten valoa ja lämpöä, on mahdollista käsitellä nykyistä kevyemmin. Tavoitteena on ymmärtää ilmiöitä, niiden merkitystä arkielämässä ja suhteessa teknologiaan. Joka tapauksessa tarkoituksena on taata jatko-opintokelpoisuus sekä lukiossa että ammatillisella puolella. Kemian puolella uutena sisältönä on turvallinen työskentely. Makroskooppisen tason ymmärrystä korostetaan, tutkitaan aineita ja niiden ominaisuuksia turvallisuuden ja terveyden näkökulmasta. Abstraktin ajattelun kehittyessä mukaan otetaan, mikrotason ilmiöitä ja symboleja sekä malleja kuten atomimalli ja jaksollinen järjestelmä. ARVIOINNIN kaikissa oppiaineissa tulee olla monipuolista ja perustua muuhunkin kuin kokeisiin. Arvioinnissa kannattaa muistaa myös se, että arviointi ei ole vain numeron antoa, vaan opiskelun aikana jatkuvaa vuorovaikutusta oppilaan kanssa, sen tulee olla kannustavaa, mutta totuudenmukaista. Päättöarvioinnin kriteerit on sidottu tavoitteisiin, jotta muutos todella tapahtuisi. Tarkemmin perusopetuksen opetussuunnitelma luonnokseen voi tutustua opetushallituksen sivuilla. Toivoisin, että mahdollisimman moni MAOL-opettaja kävisi kommentoimassa luonnosta. Aurinkoista kevättä kesän odotuksin! Leena Mannila puheenjohtaja, MAOL

5 Kysymyksiä lukion tulevaisuudesta Irma Iho, kirjoittaja on toiminut MAOL ry:n hallituksen puheenjohtajana vuosina , Eeva Toppari, MAOL ry:n hallituksen jäsen, edunvalvontatoimikunnan puheenjohtaja Tuottaako lukiokoulutus uudistusten ja rahoituspäätöksien jälkeen riittävästi matemaattis-luonnontieteellisiä osaajia suomalaiseen yhteiskuntaan ja erityisesti elinkeinoelämään? Lukion uudistamiseen liittyen löytyy runsaasti materiaalia: Hallitusohjelma, palvelurakenneohjelma, kehysriihi, lukiokoulutuksen kehittämisraportti, tuntijakoesitykset ja muut julkisuudessa esitetyt lausunnot. Nämä herättävät paljon innostuneita ajatuksia, mutta paljon myös huolenaiheita. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan muutamia MAOLin piirissä esiin nousseita kysymyksiä. Lukiokoulutuksen ensisijaisena tarkoituksena on antaa tarvittavat akateemiset valmiudet yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintoihin sekä työelämään. Näin on selkeästi esitetty Lukiokoulutuksen kehittämisen toimenpide-ehdotuksia valmistelevan työryhmän muistiossa. Tämä on myös voimassa olevan lukiolain henki ja siitä on pidettävä kiinni, jollei lakia haluta muuttaa. Kehittämisen lähtökohta Millaista osaamista ja millaisia osaajia tarvitaan tulevaisuudessa? Lukiokoulutuksen kehittämisessä tulee suunnata sekä aineettomat että aineelliset resurssit niin, että tulevaisuuden Suomessa on sekä määrällisesti että laadullisesti riittävästi asiantuntijoita muuttuville toimialoille. Ei ole kenenkään etu kouluttaa nuoria niin sanotuille muotialoille, joilla työtä ei riitä. Opetus- ja kulttuuriministeriön Digitaalitalousseminaarin luennoitsijat korostivat monitieteisen osaamisen ja syvän asiantuntijuuden tarpeellisuutta. Lukiokoulutuksen näkökulmasta ja MAOL ry:n tavoitteita tukevasti nousi esiin perustaitoina matematiikan, tilastotieteen, tietotekniikan ja luonnontieteiden osaaminen. Jo lähitulevaisuudessa muun muassa energia- ja ilmastopolitiikassa, teknologiateollisuudessa, biotekniikassa, puhtaassa teknologiassa, kestävässä kehityksessä, terveydenhuollossa ja finanssialalla tulee tapahtumaan paljon muutoksia ja uudistuksia. Uusiutuva energia, päästökauppa, ydinvoima, uudet materiaalit, automatiikka robotteineen, uudentyyppiset rahoitusratkaisut jne. edellyttävät laajan yleissivistyksen lisäksi erittäin syvällistä asiantuntijuutta. Millaisella koulutuksella tarvittavaa osaamista saadaan? Tiede- ja ammattikorkeakoulut pitäisi saada mukaan lukiokoulutusta kehittämään ja tekemään yhteistyötä lukio-opiskelijoiden kanssa lukioaikana ja jo peruskoulun lopussa. Korkeakouluopintojen pitää olla suora jatkumo lukiosta. Niukkenevien resurssien takia korkeakoulut eivät voi eivätkä halua opettaa lukioasioita, hyvän pohjan saaneista ulkomaalaisista opiskelijoista ei ole pulaa. Taloudellista tuhlausta on myös korkeakoulukurssien käyttö preppauskursseina esimerkiksi lääketieteelliseen pyrittäessä. Lukiokoulutuksen pitää tarjota kaikki, mitä korkeakouluihin vaaditaan. Opetusmenetelmien kehittäminen tarvittaviin tavoitteisiin pääsemiseksi niin lukiossa kuin korkeakouluissakin on ensiarvoisen tärkeää. Ymmärtävätkö päättäjät, miten tärkeitä ja kauaskantoisia päätöksiä lukion tuntijako- ja opetussuunnitelmauudistus ovat? Valinnaisuus on tietyissä rajoissa hyvä asia, mutta se antaa myös enemmän virhevalintamahdollisuuksia opiskelijan tulevaisuutta ajatellen. Opiskelijaa ei saa johtaa harhaan liialla vapaalla valinnaisuudella. Päättäjien on kannettava vastuu siitä, että lukiokoulutus antaa vaadittavan pohjan jatko-opinnoille. Muuten rikotaan lukio-lakia. Asia herättää enemmän kysymyksiä kuin vastauksia: Miten taataan laaja yleissivistys, jos opiskelija voi jättää valitsematta useita oppiaineita? Mitä valinnaisuus merkitsee matemaattis-luonnontieteelliselle osaamiselle tulevaisuuden Suomessa? Valitsevatko opiskelijat työtä vaativia matemaattis-luonnontieteellisiä kursseja, jos helpommallakin pääsee? Voiko oppiaineiden suosio määrätä lukio-opintojen sisällön? Eihän valinnaisuuden lisäämisellä tähdätä säästöihin? Miten käy alueellisen ja sukupuolten välisen tasa-arvon? Rahoitetaanko oppivelvollisuuden pidennys kokonaan lukion kustannuksella?

6 Taloudelliset resurssit Hallitus päätti rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanossa, että vuoteen 2017 mennessä lukiokoulutuksesta säästetään miljoonaa euroa. Hallitusohjelman mukaan lukiokoulutuksen rahoitus on tarkoitus muuttaa tuloksellisuuteen perustuvaksi. Millaisilla resursseilla lukiokoulutus voi tuottaa haluttua tulosta? Miten mitataan lukiokoulutuksen tuloksellisuutta? Tuleeko mittareiksi lukioiden rankinglista, läpäisyaika, opiskelijamäärä, jatko-opintoihin pääsy vai joku muu indikaattori? Pitäisiköhän ensin laatia lukiokoulutuksen laatukriteerit? Rakennepoliittinen ohjelma: Vuodesta 2017 rajataan lukion sekä ammatillisen koulutuksen opiskelijasta koulutuksen järjestäjälle myönnettävä valtionosuusrahoitus enintään kolmeen vuoteen. Mittareista riippuen etenkin haja-asutusalueilla saatetaan lukion säilyttämiseksi pahimmillaan käyttää kyseenalaisia keinoja. Läpäisyaikaa voi lyhentää kurssimäärän minimoinnilla, ylioppilastutkintotulokset paranevat, kun ei kirjoiteta vaikeina pidettyjä oppiaineita. Onneksi nämä ovat vain pahan mielikuvituksen tuotteita ja porsaanreikiä tukitaan jo asteittain! Läpäisyajan kiristäminen saattaa lisätä syrjäytymistä ja sote-puolen kustannuksia. Erinomaisetkaan ylioppilastutkintotulokset eivät aina takaa pääsyä jatko-opintoihin, jos tulokset ovat vääristä aineista. Onko opetusmenetelmien kehittäminen ja opetuksen digitalisointi sekä ylioppilaskirjoitusten sähköistäminen ilmaista? Otetaanko opetusmenetelmien kehittäminen opettajien selkänahasta? Miten rahoitetaan sähköistäminen, laitehankinnat, opetusohjelmien ja oppimispelien hankinnat? Erityisesti hyödyllisen pedagogisen käytön oppimista ja opettamista on kehitettävä ja se vaatii paljon täydennyskoulutusta. Arvostettu suomalainen koulutus Aiotaanko lukion opettajien kelpoisuusvaatimuksia madaltaa? Jos aiotaan, niin mitä se merkitsee jatko-opintokelpoisuudelle ja osaamiselle tulevaisuudessa? PISA-menestystä selittää kiistattomimmin opettajien korkeatasoinen koulutus. Onko meillä varaa kokeilla, mitä seuraa jos opettajien koulutustasoa lasketaan. Jo nyt opettajien täydennyskoulutuksesta on huutava pula, olkoon edes peruskoulutus riittävä. Opetusministeri on seminaariesityksessään todennut: Opetus- ja koulutusalan sovellusten ja pelien tuottaminen monipuolistaa oppimisen tapoja, motivoi ja tuo oppimiseen iloa. Haasteemme on ennen kaikkea opetusmenetelmien kehittäminen, sekä oppimiskäyttöön soveltuvan laadukkaan sisällön luominen. Erityistä huomiota tulee kiinnittää opetushenkilöstön innostamiseen ja motivointiin. Tämä on totta, mutta herää kysymys siitä, tuottavatko pelit ainakaan lukiotasolla syvällistä ja kestävää oppimista. Miten mahdollistetaan aineopintojen täydentäminen jatkossa eli väärien valintojen korjaaminen? Sanotaan, että kaikkea voi opiskella lukion jälkeen. Se pitää osittain paikkansa, mutta on vaikeaa ja kustannuksia vaativaa matemaattis-luonnontieteellisten oppiaineiden kohdalla. Aikuisopistot ovat rahavaikeuksissa eikä aiemminkaan ole ollut tarjolla esimerkiksi pitkän matematiikan, laajan fysiikan tai kemian kursseja. Korkeakouluille asia ei kuulu. Rakennepoliittinen ohjelma sanoo: Vuodesta 2017 alkaen lopetetaan valtionosuusrahoitus lukiokoulutuksen aineopintoihin ylioppilastutkinnon suorittaneilta. Lukiot eivät siis tarjoa täydennystä, peruskoulun jälkeen on tehtävä oikeat valinnat. Vaihtoehtona ovat kalliit preppauskurssit. Lopuksi Suomalainen lukio ja siihen liittyvä ylioppilastutkinto ovat arvostettuja. Niitä pitää kehittää koko ajan, mutta muutokset huonompaan suuntaan eivät vie asioita eteen päin. Huolehditaan jatkossakin, että korkeakoulut saavat suomalaisiakin opiskelijoita. MAOL on tehnyt aina yhteistyötä korkeakoulujen kanssa ja aikoo entisestään tehostaa sitä, jotta liitoskohta saataisiin toimimaan. Erityistä huolta MAOLissa herättää valinnaisuuden vaarojen lisäksi kysymys: Onko opiskelija korkeakoulukelpoinen fysiikkaa vaativille koulutusaloille, jos lukio antaa mahdollisuuden vain kuuden kurssin opiskeluun entisen kahdeksan sijaan? Myöskään matemaattisluonnontieteellisten oppiaineiden yleissivistyksellistä merkitystä ei koskaan korosteta liikaa, vaikka paljon on edistytty. Esimerkiksi viimeksi ilmestyneen Kemia-lehden kolumnissa opetusministeri tuo selkeästi esiin sekä yleissivistyksellisen että korkean osaamisen puolen.

1/2015 Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 79. vuosikerta Irtonumero 15. 8 0-j u h l a v u o s i

1/2015 Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 79. vuosikerta Irtonumero 15. 8 0-j u h l a v u o s i 1/2015 Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 79. vuosikerta Irtonumero 15 8 0-j u h l a v u o s i Kansainvälinen valon vuosi 2015 Matemaattisluonnontieteellinen aikakauslehti 79. vuosikerta Julkaisija

Lisätiedot

2/2011. Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 75. vuosikerta Irtonumero 12

2/2011. Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 75. vuosikerta Irtonumero 12 2/2011 Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 75. vuosikerta Irtonumero 12 Matemaattisluonnontieteellinen aikakauslehti 75. vuosikerta Julkaisija Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry

Lisätiedot

DimensioMatemaattis- 3/09. luonnontieteellinen. aikakauslehti. 73. vuosikerta

DimensioMatemaattis- 3/09. luonnontieteellinen. aikakauslehti. 73. vuosikerta luonnontieteellinen aikakauslehti 73. vuosikerta DimensioMatemaattis- 3/09 Irtonumero 10 1/1 ilmo casio Casio-DIMENSIO_310309.pdf.zip Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry Riksförbundet för

Lisätiedot

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU -raportti SISÄLLYSLUETTELO s. 3 s. 4-5 s. 6-11 s. 12 s. 14 s. 16 s. 18 s. 22 s. 24 s. 26 s. 26 s. 27 s. 27 Johdanto 10 Keskeisintä askelta koulutuksen kehittämiseksi

Lisätiedot

KEMIAN OPETUS TÄNÄÄN: Nykytila ja haasteet Suomessa

KEMIAN OPETUS TÄNÄÄN: Nykytila ja haasteet Suomessa Aksela Maija & Karjalainen Veikko KEMIAN OPETUS TÄNÄÄN: Nykytila ja haasteet Suomessa Kemian opetuksen keskus Kemian laitos, Helsingin yliopisto ALKUSANAT Kemia on erottamaton osa arkipäiväämme. Kemia

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä tuntijaon uudistaminen

Lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä tuntijaon uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö 14.2.2014 Lausuntoyhteenveto Lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä tuntijaon uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 21.12.2012 työryhmän

Lisätiedot

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään Valtakunnalliset erityisopettajien koulutuspäivät 21.3.2015, Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru 1 JULKAISUVAPAA 21.3.2015 KLO 13.30 / MUUTOSVARAUKSIN Hyvät koulutuspäivien osanottajat! Kolmiportaisen

Lisätiedot

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA!

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! Toimituskunta: Matti Mäkelä (puheenjohtaja), VaSkooli-projekti, Turun ammatti-instituutti Mia Haapasaari, kansallinen teematyöhanke, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot

OPETTAJUUS - KRIISISSÄ?

OPETTAJUUS - KRIISISSÄ? JULKAISUJA 5/2001 OPETTAJUUS - KRIISISSÄ? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 16.5.2001 keskustelutilaisuuden "Opettajuus - kriisissä?". Tilaisuudessa

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006 Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Syksy 2006 Teema: Stadia 10 vuotta Pääkirjoitus: Kymmenen vuoden taival

Lisätiedot

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011 LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN nuorisofoorumi 2011 NÄKÖKULMIA NUORTEN TALOUSOSAAMISEEN Tykkää taloudesta! Linkki nuorten talousosaamiseen Nuorisofoorumi 2011 Kari Väisänen Valtteri Aine Tomi Alakoski

Lisätiedot

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota ISBN 978-952-272-778-7 Nimike Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota - selvitys Julkaisijat Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS YLIOPISTOVERTAILU Yritysnäkökulma SELVITYS Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.chamber.fi Kansi: Minna Ruusinen, Miks ei! Oy ISBN

Lisätiedot

Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta

Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta Outi Cavén-Pöysä & Eliisa Kolttola (toim.) Helmi Liiketalousopisto Helsinki 2015 Tekijät ja Helmi Liiketalousopisto ISBN 978-952-93-5199-2

Lisätiedot

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa Senja Roivas Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Fysiikan ja matematiikan laitos

Lisätiedot

Lähde liikkeelle syksy 2013 1

Lähde liikkeelle syksy 2013 1 Lähde liikkeelle syksy 2013 1 Pääkirjoitus Tutkintotoimikunnat tutkintojen tuottajien ja tilaajien yhteistyöeliminä Kannen kuva: Pentti Hokkanen. Työelämän ja koulutuksen tiivis yhteistyö on ollut alusta

Lisätiedot

Ohjauksen poluilla - Ohjauspolku-projektin artikkelijulkaisu 2007. Esa Print Oy, Tampere

Ohjauksen poluilla - Ohjauspolku-projektin artikkelijulkaisu 2007. Esa Print Oy, Tampere 1 Ohjauksen poluilla - Ohjauspolku-projektin artikkelijulkaisu 2007 2 Toimittanut Valokuvat Julkaisija Graafinen työ Paino Timo Mäkelä Timo Mäkelä Koulutuskeskus Salpaus Katja Myyryläinen Esa Print Oy,

Lisätiedot

Kirjoituksia koulutuksen tulevaisuudesta

Kirjoituksia koulutuksen tulevaisuudesta S U O M E N L U K R Y I O L A T O I T I S T E N L I Kirjoituksia koulutuksen tulevaisuudesta SUOMEN LUKIOLAISTEN LIITTO RY T E D U O P 2 0 - I A 5 0 Kirjoituksia koulutuksen tulevaisuudesta Helsinki 2014

Lisätiedot

Lukiopedagogiikka. Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen

Lukiopedagogiikka. Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen Jouko Mehtäläinen Sari Ohranen Lukiopedagogiikka K o u l u t u k s e n a r v i o i n t i n

Lisätiedot

#uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus

#uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus #uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus Sitra 2015 Maa, jossa kaikki rakastavat oppimista ISBN 978-951-563-929-5 (nid.) ISBN 978-951-563-928-8 (PDF) www.sitra.fi Julkaisua koskevat tiedustelut: julkaisut@sitra.fi

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINNIN KONTEKSTIT JA KÄYTÄNNÖT

OPPIMISEN ARVIOINNIN KONTEKSTIT JA KÄYTÄNNÖT Anu Räisänen (toim.) OPPIMISEN ARVIOINNIN KONTEKSTIT JA KÄYTÄNNÖT Raportit ja selvitykset 2013:3 Koulutuksen seurantaraportit 2013:3 Anu Räisänen (toim.) OPPIMISEN ARVIOINNIN KONTEKSTIT JA KÄYTÄNNÖT Opetushallitus

Lisätiedot

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Helsingin kaupungin opetusvirasto Käyntiosoite

Lisätiedot

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Menestyksen pelinrakentajat lukiolaisten näkemyksiä työelämästä yrittäjyydestä ja taloudesta Suomen Lukiolaisten Liitto ry Ratavartijankatu 2 B 00520 Helsinki www.lukio.fi Menes tyksen pelin- rakentajat

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

Lehti. uudistuu! OPINTO- OHJAAJA. ammattilehti 1/2015. Suomen opinto-ohjaajat ry:n järjestölehti

Lehti. uudistuu! OPINTO- OHJAAJA. ammattilehti 1/2015. Suomen opinto-ohjaajat ry:n järjestölehti OPINTO- OHJAAJA ammattilehti 1/2015 Lehti uudistuu! Suomen opinto-ohjaajat ry:n järjestölehti Uutuudet tammikuussa 2015! Uusi pätevä Futurix Oppilaan tueksi Futurix 7 9 Täysin uudistettu oppilaanohjaksen

Lisätiedot

Ohjaus on työtä nuoren tulevaisuuden hyväksi

Ohjaus on työtä nuoren tulevaisuuden hyväksi 1 Ohjaus on työtä nuoren tulevaisuuden hyväksi Kerro kuntatyöstä materiaalit kätevästi netistä Uudistunut Kuntatyo.fi-sivusto tarjoaa aineistoa opiskelijoiden tukemiseen. Kerro verkkosivuston ja sieltä

Lisätiedot

Soolibooli 5/11. Tutkijat: Opettajan tutkimustaidot eivät ole työllistymisvaltti s. 6 OTTAKAA OSAA! 24. 26.2. 4.11.2011

Soolibooli 5/11. Tutkijat: Opettajan tutkimustaidot eivät ole työllistymisvaltti s. 6 OTTAKAA OSAA! 24. 26.2. 4.11.2011 Soolibooli 5/11 4.11.2011 Tutkijat: Opettajan tutkimustaidot eivät ole työllistymisvaltti s. 6 OTTAKAA OSAA! 24. 26.2. Sisällys >>> 3 SOOL vaikuttaa Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia poimintoja.

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot