JÄTEVESINEUVONTAHANKE POHJOIS- POHJANMAALLA 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄTEVESINEUVONTAHANKE POHJOIS- POHJANMAALLA 2012"

Transkriptio

1 JÄTEVESINEUVONTAHANKE POHJOIS- POHJANMAALLA 2012 Väliraportti elokuu 2012

2 Hankkeen perustiedot ProAgria Oulun hallinnoima Jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla 2012 on Ympäristöministeriön harkinnanvaraisella valtionavulla rahoitettu neuvontahanke. Hankkeen rahoitusosuus on 100 %. Hanke on täten taloudellisesti sitoutumaton alalla kaupallisesti toimiviin tahoihin nähden. Hankeaika on Tänä aikana tarjotaan Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskuksen toimialueen haja-asutusalueiden kiinteistöille, kiinteistönomistajalle maksutonta, jätevesineuvontaa erilaisilla neuvontamenetelmillä. Tämä raportti käsittelee hankkeen toimia ja kustannuksia välillä maaliskuun alku ja elokuun loppu vuonna Hankkeen keskeiset tavoitteet ProAgria Oulun hallinnoima Jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla 2012 välittää kiinteistönomistajille luotettavaa tietoa jätevesien käsittelystä ja auttaa näin välttämään virheinvestointeja. Hanke pyrkii lisäämään tietoutta voimaan astuneen jätevesiasetuksen ja eduskunnan vahvistaman ympäristönsuojelulain muutoksien aiheuttamista vaatimuksista sekä ottaa huomioon kuntakohtaiset vaatimukset ja määräykset. Hankkeen neuvonta on tarkoitettu jo olemassa oleville kiinteistöille, joilla jo on tai ainakin pitäisi olla jonkinlainen jätevesien käsittelyjärjestelmä. Neuvontaa voivat hyödyntää sekä vakituiset että vapaa-ajanasukkaat. Hankkeen suunnitellut neuvontamenetelmät Hankkeen pääpaino neuvonnassa ovat kiinteistökohtaiset neuvontakäynnit, mutta tarkoituksena on tarjota neuvontaa monella eri tavalla. Jokaisen kiinteistön kohdalla mietitään mikä on kiinteistöomistajan kannalta sopivin tapa vastaanottaa neuvontaan. Hankkeen kiinteistökäynnit pyritään kohdentamaan kiinteistöihin, jotka eivät kuulu ns. vähän vetisiin mummon mökki kiinteistöihin, vaan sellaisiin, joissa selkeästi syntyy puhdistettavaa jätevettä. Puhelin- sähköpostineuvonta palvelevat kaikkia. Jätevesitietouden levittämiseksi on tarjottu yleisinfotilaisuuksiin luentoja tupailtatyyppisesti, esimerkiksi Maa- ja kotitalousnaisten iltoihin ja kyläyhdistyksien jätevesi-iltoihin. Tupailtoihin osallistuminen, netti- ja puhelinneuvonta, tapahtumiin osallistuminen jatkuvat hankkeen loppuun saakka. Hankkeen tekemät kiinteistökäynnit jatkuvat säiden mukaan.

3 Hankkeen ohjausryhmä Hankkeelle on perustettu ohjausryhmä ja sen jäseniä ovat Sakari Kalliokoski, tarkastaja, POP-ELY Päivi Pietarila, projektipäällikkö Tiedottamalla parempaan vesien tilaan hanke, POP-ELY Jaana Kiiski, ympäristötarkastaja, Oulun seudun ympäristötoimi Jari Häkkinen, rakennustarkastaja, Tyrnävän kunta Vesa Nuolioja, johtaja, ProAgria Oulu Maija-Liisa Tausta-Ojala, toiminnanjohtaja, Oulun maa- ja kotitalousnaiset Sirpa Isohätälä, talouspäällikkö, ProAgria Oulu Merja Talvitie, projektipäällikkö, ProAgria Oulu Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut perustamiskokouksessaan Seuraava kokous on sovittu pidettäväksi klo Hankkeen internet-sivut Hankkeelle on perustettu internet sivut ProAgria Oulun internetsivujen yhteyteen omaksi kokonaisuudekseen. Sivuille on kerätty tietoa ja yhteystietoja haja-asutusalueen jätevesiin liittyen. Hankkeen sivuja täydennetään koko hankkeen ajan ja ne jäävät hankkeen päätyttyä muun sivuston yhteyteen. Yhteistyö ProAgria Oulun hankkeiden yhteydessä tehty tiedotus- ja markkinointityö: Info jätevesineuvonnasta muiden hankkeiden tilaisuuksissa 9 kertaa. Kosteikko infot Tallirakentamisen teemapäivä Muut tilaisuudet Oulun Maa- ja kotitalousnaiset: Tiedotekirjeet paperilla ja sähköpostina, jakelu: Maa- ja kotitalousnaisten jäsenyhdistykset Kyläyhdistykset

4 Jäsenkirjeet on lähetetty omalla alueella maaliskuussa ja kesäkuussa. Kirje Keskipohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisille, koskien hankealueen kuntia ProAgria Keskipohjanmaan alueella on lähetetty elokuussa. MTK:n hallinnoima Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tiedostus-, koordinaatio- ja aktivointihanke: Jakelu: hanketoimijat muut hankkeemme sidosryhmät ohjausryhmä maaseutusihteerit Kainuu + Pohjois-Pohjanmaa liiton johtokunta yhdistysten pj:t + sihteerit nuorten kerhot Tietoa on ollut kiinteistökohtaisesta neuvonnasta hanketiedotteissa huhtikuussa ja elokuussa. Lisäjakeluna on laitettu erillinen kiinteistökohtaisen jätevesineuvonnan mainos toukokuussa. POP-ELYn hallinnoima Tiedottamalla parempaan vesientilaan hanke: Yhteistyön tavoitteen on ollut kiinteistökohtaisen neuvonnan markkinointi jätevesi-illoissa. Paikalla on ollut 200 henkilöä ja arvioidaan, että noin sata on ottanut kiinteistökohtaisen neuvonnan esitteen mukaansa. Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaan on markkinoitu myös oman hankkeen voimin kaksi Tiedottamalla parempaan vesientilaan hankkeen kanssa. Hynttyyt yhteen kylät Hankkeen tämän vuoden ainoassa tiedotuslehdessä oli ilmoitus jätevesineuvonnasta (maksutta). Oulun seudun rakennusvalvonta On jakanut noin 100 kpl kiinteistökohtaisen neuvonnan esitettä

5 Oulun seudun ympäristötoimi On jakanut kiinteistökohtaisen neuvonnan esitettä sähköpostilla mm. rakennusvalvontoihin. Ympäristötoimi ohjaa aktiivisesti kysyjiä neuvonnan piiriin. Tyrnävän kunta/ rakennusvalvonta Tyrnävän kunta (rakennusvalvonnan aloitteesta) ilmoittaa neuvonnasta nettisivuillaan. Ympäristö Helmi Ympäristötoimi Helmi ilmoittaa neuvonnasta nettisivuillaan. Kuntayhtymä Selänne Jakaa jätevesioppaita (sama kuin ELYn opas), jakaa kiinteistökohtaisen neuvonnanesitteitä. Medianäkyvyys ja radio Hankkeen neuvonnasta on ollut radiossa kaksi noin kuukauden mittaista mainossarjaa. Ensimmäinen aloitettiin juhannusviikolla. Molemmat mainosjaksot olivat humoristisia ja käytetty mainosspotti oli vuoden 2011 pilottihankkeen aikana tuotettu. Tämän hankkeen aikana on ollut televisiossa YLEn Pohjois-Suomen uutisissa lyhyt juttu jätevesistä. Paikallislehdissä on ollut yksi juttu valmiina lähetetyn tekstin pohjalta kirjoitettuna. Kalevassa on ollut yksi juttu kiinteistökäynniltä ja jätevesistä yleensä. ProAgria Oulun ja Kainuun jäsenlehdessä (Maaviesti nro 2) on ollut yksi juttu jätevesineuvonnasta. Seuraavassa numerossa (Maaviesti nro 3) on jälleen juttu jätevesistä. Se ilmestyy Median suhtautuminen jätevesiasiaan on ollut ystävällistä ja positiivissävyistä, mutta kiinnostus erittäin laimeaa.

6 Jätevesineuvojat pilottihankkeesta Vuoden 2011 pilottihankkeessa on koulututtu 7 jätevesineuvojaa. Näistä 6 on ollut käytettävissä tässä hankkeessa. Vuoden 2012 hankkeessa on koulutettu yksi neuvoja. Kaikkiaan hankkeella on käytettävissä seitsemän kiinteistökohtaista neuvojaa. (Haapavesi 2, Oulainen 1, Pyhäntä 1, Siikalatva 1, Kannus 1 ja Oulu 1). Lisäksi hankkeen projektipäällikkö on tehnyt satunnaisesti neuvontakäyntejä. Huhtikuun aikana neuvojien kanssa on pidetty palaverit toimintatavoista. Molemmissa palavereissa käsiteltiin samat asiat ja paikalla oli kaikki neuvojat. Molemmissa tilaisuuksissa oli mahdollisuus kysyä epäselviä asioita ja keskustelulla haettiin yhteistä linjaa neuvontatoimintaan melko yksityiskohtaisesti. Palaute puskaradion kautta on ollut positiivista. Samoin neuvontakäynnin jälkeen jätevesiiltoihin saapuneiden kiinteistönomistajien antama palaute on ollut positiivista. Jälkeenpäin soittamalla tai sähköpostilla on tullut yksi positiivinen palaute. Hankkeen nettisivut ja netti/puhelinneuvonta Hankkeen nettisivut on avattu huhtikuun alkupuolella Pro Agria Oulun sivujen yhteyteen. Nettisivuilla on kysymyskaavake sekä puhelin ja sähköpostineuvonnan yhteystiedot. Netin kautta tai sähköpostilla on neuvottu jakson aikana 6 eri kiinteistöä, joille ei ole annettu muuta neuvontaa. Puhelinneuvontaa on ollut tarjolla jatkuvasti ja jakson aikana 40 kiinteistöä on saanut puhelinneuvontaa, niin ettei kiinteistöllä ole käyty. Puhelut ovat tulleet pääasiassa virka-ajan puitteissa. Hankkeen osallistuminen yleisneuvontainfo-tilaisuuksiin Hanke tarjoaa yleisneuvontaa muiden järjestämissä tilaisuuksissa. Vuoden 2012 aikana ei ole tarkoitusta järjestää yleisneuvontatilaisuuksia hankkeen puitteissa. Vuoden 2013 alussa tämä on tarvittaessa mahdollista. Hankkeen alkupuoliskon aikana on pitäydytty pelkästään tarjoamaan luennoitsija muiden tilaisuuksiin. Näin neuvontaa on tarjottu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hallinnoiman Tiedottamalla parempaan vesientilaan hankkeen osastolla Oulun rakentajamessuilla 3 päivää, tilaisuus Oulun Seudun ympäristötoimessa sekä neljässä Maa- ja kotitalousnaisten / kyläyhdistyksien tilaisuuksissa elokuun loppuun mennessä. Tilaisuuksissa on ollut jaossa SYKEn esitteitä, POP-ELY jätevesiopas ja 3 erilaista keittiön viemäriniksejä Maa- ja kotitalousnaisten toimesta.

7 Kiinteistökohtainen neuvonta Hanke on tarjonnut kesäaikana kiinteistökohtaista neuvontaa koko hankealueella. Neuvontaa on tarjottu yhteistyökumppaneiden kautta, lehti-ilmoituksilla, radiomainoksella ja erityisesti oman järjestön sisäisen puskaradion kautta. Elokuun loppuun mennessä on sovittu 90 kiinteistökohtaista neuvontakäyntiä hankealueella. Kiinteistökohtainen neuvonta jatkuu säiden mukaan. Hankkeen kustannukset elokuun lopussa Hankkeen kustannukset elokuun lopussa maalis-elokuu Koko hankeaika Palkkauskulut ,89 (25 355,89) Ostopalvelut 4 757,61 (4 757,61) Vuokrat 382,86 (382,86) Matkakulut 828,70 (828,70) Tiedottaminen/ilmoitusmainonta ,86 (16 942,86) Muut kustannukset 363,51 (363,51) Kustannukset yhteensä ,43 (48 631,43) Elokuun loppuun mennessä näkyvät vain maksetut kustannukset. Neuvontakäyntien kulut tulevat viiveellä, koska kulut maksetaan palautettuja kiinteistökäyntiraportteja vastaan. Osa neuvontakäynneistä on palkkakuluissa ja osa Ostopalveluissa.

8 Lyhyt yhteenveto hankkeen toimista ohjausryhmän kokoontumiset ohjausryhmä on pitänyt perustamiskokouksen, seuraava kuntayhteistyö kuntayhteistyö teknisenpuolen ja ympäristöpuolen aloitettu yhteydenpito jatkuu hankeyhteistyön aloittaminen - hankeyhteistyö POP-ELY:n Tiedottamalla parempaan vesientilaan - hankkeen kanssatiedotusyhteistyö MTK: koord.hankkeen kanssa - hankeyhteistyö Pro Agria Oulun YmpäristöAgro II hankkeen, - Hevosagro hankkeen ja muiden hankehenkilöstön kanssa - hankeyhteistyö Maa- ja kotitalousnaisten Älä ruoki hukkaa hankeen kanssa. - yhteistiedottaminen kalatalouskeskuksen kanssa neuvojien haku, valinta ja koulutus - hankkeen neuvonnan vastuuhenkilö on osallistuntu SYKEn järjestämään koulutukseen sekä 2011 että käytetään vuoden 2011 pilottihankkeessa koulutettuja neuvojia - yksi uusi neuvoja asiantuntijaostopalveluna, jonka paikallistuntemuksen koulutus osittain hankkeen vetäjän voimin - neuvojille on järjestetty vapaamuotoinen koulutus- ja keskustelutilaisuus omalla porukalla 2kpl - vastuuhenkilö ja osa neuvojista on osallistunut vesihuoltopäivään. lehdistötiedotteet - 3kpl, samaa on jaettu useampiin kohteisiin radiokuuluvuus - hankkeella on ollut 2 mainosjaksoa paikallisradiossa lehti-ilmoitukset yms. - maksulliset lehti-ilmoituksen kiinteistökohtaisesta neuvonnasta 33 kpl - kutsukirjeet tilaisuuksiin jaettuna talkoilla yli 50 kpl nettisivut - nettisivut on avattu ProAgria Oulun nettisivujen yhteyteen toukokuun alkupuolella - Nettisivuja kehitetään edelleen koko hankkeen ajan.

9 puhelinneuvonta o puhelinneuvonta on aloitettu nettisivujen aukeamisen yhteydessä. Siitä on ilmoitettu jokaisessa lehti-ilmoituksessa. Puheluita, jotka eivät ole johtaneet nettineuvontaan tai kiinteistöneuvontaan on ollut elokuun loppuun mennessä 40 kpl, näistä 5 kpl on tullut tammi-helmikuun aikana, jolloin hanketta ei ollut käynnissä. puhelut puhelut - netti/sähköpostineuvonta o netti- ja sähköpostineuvonta on ollut hankkeen alusta saakka. Siitä on ilmoitettu jokaisessa lehti-ilmoituksessa. Sähköpostineuvontaa, joka ei ole johtanut muuhun neuvontaan, on suoritettu elokuun loppuun mennessä 6 kpl. - kiinteistökohtainen neuvonta o elokuun loppuun mennessä on sovittu 90 kiinteistökohtaista neuvontakäyntiä tilaukset tilaukset

Jässi-jätevesihanke Neuvontapilotti Etelä-Karjalassa Loppuraportti

Jässi-jätevesihanke Neuvontapilotti Etelä-Karjalassa Loppuraportti Jässi-jätevesihanke Neuvontapilotti Etelä-Karjalassa Loppuraportti Minttu Peuraniemi Anu Nikulainen Kirsi Mäensivu Niina Tiainen Julkaisu 227/2012 JÄTEVESIASIAT? Vuoden 2011 aikana Jässi-hanke tarjoaa

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 Minttu Peuraniemi Karolina Örnmark Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 250/2014 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY 2 3 Sisällysluettelo Yhteenveto Taustaa 1. HANKETOIMINNAN KESKEINEN SISÄLTÖ.. s. 5 1.1. Maaseudun kehittäminen: toimenpiteet 412, 413 ja 421 1.2. Maksatushakemusten

Lisätiedot

Hankkeen III väliraportti ajalta 1.1. 31.7.2008

Hankkeen III väliraportti ajalta 1.1. 31.7.2008 Koonnut Virpi Sahi, hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 17.9.2008 Alueellisten vesihuoltoratkaisujen edistäminen ja kiinteistökohtaisten järjestelmien suunnittelun kehittäminen Uudellamaalla 2007 2008

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Tiivistelmä MAASEUTUYRITYSTOIMINNAN JA UUSIEN AMMATTIEN KEHITTÄMINEN -HANKE

Tiivistelmä MAASEUTUYRITYSTOIMINNAN JA UUSIEN AMMATTIEN KEHITTÄMINEN -HANKE Tiivistelmä MAASEUTUYRITYSTOIMINNAN JA UUSIEN AMMATTIEN KEHITTÄMINEN -HANKE Toteutusaika 20.9.2004 28.2.2006 Hankenumero 15916 Diaarinumero 559/3514-2004 Hankehenkilöstö Juhani Pihlajamaa, yritysneuvoja

Lisätiedot

Loppuraportti. Perhemetsä 3G -hanke Kaakkois-Suomi 2013 2014 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut

Loppuraportti. Perhemetsä 3G -hanke Kaakkois-Suomi 2013 2014 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Loppuraportti Perhemetsä 3G -hanke Kaakkois-Suomi 2013 2014 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Sisällysluettelo 1. Toteuttaja:... 1 2. Hankkeen nimi ja tunnus... 1 3. Yhteenveto hankkeesta... 1 4. Raportti...

Lisätiedot

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Sitran selvityksiä 4 Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Kirsti Kärkkäinen, Ideapoiju Oy Sitran selvityksiä 4 2 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Yhteenveto... 4 3. Toimintaympäristössä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi POHJALAISET NAISET maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi LOPPURAPORTTI 9/2004-2/2006 ProAgria Oulun Maaseutukeskus / Oulun maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus Toimittanut Marja-Leena Juntunen

Lisätiedot

Navetta kannatti rakentaa yhdessä

Navetta kannatti rakentaa yhdessä UutisJyvät 2/2011 1 MTK-Pohjois-Suomen jäsenlehti 2/2011 Anne Seppänen Tässä numerossa MTK-yhdistysten syyskokoukset katso sivu 11. Selkeyttä tietotulvaan MTK:n uusi hanke tukee jaksamista, osaamista ja

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013 2014 MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009 Suomen maaseutuverkosto 2013 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2013... 2 2. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 4 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013

Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 01.04.2013 2 Sisältö 1. Yleistä... 3 2. Toiminnan perusta... 3 2.2 Perustoiminta... 3 2.3 Kehittämisen painopisteet... 4 2.4 Jäsenjärjestöt... 4 2.5 Nuotan valtionapu

Lisätiedot

VIESTINTÄOPAS. Ai niin, tästähän pitää tiedottaa!

VIESTINTÄOPAS. Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! VIESTINTÄOPAS Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! Sisältö: Yhdistysten pieni viestintäopas 1 Saate: Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! 3 2 Termit tutuksi 4 3 Yhdistysten viestintä - mitä ja miksi viestimme?

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 Euroopan maaseudun kehittämisen rahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin 1. YLEISTÄ Oulujärvi LEADER ry on yhdistys, joka aktivoi ja tukee maaseudun asukkaita

Lisätiedot

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 Loppuraportti 2014 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän

Lisätiedot

Lapin kyläkirje 1/2013

Lapin kyläkirje 1/2013 Lapin kyläkirje 1/2013 Maakunnallinen kyläyhdistys LAPPILAISET KYLÄT RY Vuoden Lappilainen kylä 2012 Kantomaanpää Ylitorniolta PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Ajelin etelän vieraani kanssa nelostietä pohjoista

Lisätiedot

Konginkankaan kyläsuunnitelmahanke 2009 Loppuraportti

Konginkankaan kyläsuunnitelmahanke 2009 Loppuraportti Konginkankaan kyläsuunnitelmahanke 2009 Loppuraportti Kirjoittanut hankkeen vetäjä ja kyläsuunnitelman kirjoittaja Outi Raatikainen. Käsitelty Konginkankaan kyläyhdistys ry:n hallituksen/hankeryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Maaviesti. Lähiruokaa. nurmen kasvua. Syönnin esteet. Lämmin kesä vauhditti. haltuun navetassa. ja malleja maailmalta

Maaviesti. Lähiruokaa. nurmen kasvua. Syönnin esteet. Lämmin kesä vauhditti. haltuun navetassa. ja malleja maailmalta Maaviesti ProAgria Lapin, Kainuun ja Oulun asiakaslehti 3/2013 Lämmin kesä vauhditti nurmen kasvua Syönnin esteet haltuun navetassa Lähiruokaa ja malleja maailmalta Suomalainen ruokakulttuuri on sitä,

Lisätiedot

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta Loppuraportti LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen toteuttajan nimi 1 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 1 3. Yhteenveto hankkeesta

Lisätiedot

KEHU Keskisen Uudenmaan Kehittämisyhdistys ry www.kehu.fi. KESKISEN UUDENMAAN KEHITTÄMISYHDISTYS KEHU ry. ALMA-Ohjelmakauden 2000-2006 LOPPURAPORTTI

KEHU Keskisen Uudenmaan Kehittämisyhdistys ry www.kehu.fi. KESKISEN UUDENMAAN KEHITTÄMISYHDISTYS KEHU ry. ALMA-Ohjelmakauden 2000-2006 LOPPURAPORTTI KEHU Keskisen Uudenmaan Kehittämisyhdistys ry www.kehu.fi KESKISEN UUDENMAAN KEHITTÄMISYHDISTYS KEHU ry. ALMA-Ohjelmakauden 2000-2006 LOPPURAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaryhmän toiminta ohjelmakaudella

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009 2 Toiminnanjohtajan terveiset 3 Ajankohtaista toimenpiteitä varten 3 Yhdistysväen tapaamiset 4 Tukea yhdistysten vertaistukitoimintaan 5 Suvipäivä Suvituulessa 5 Yhdistysten internet-sivut 6 Tue Aivoliittoa

Lisätiedot

Kotiseutukasvatus. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry. www.kotipihlaja.fi

Kotiseutukasvatus. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry. www.kotipihlaja.fi Kotiseutukasvatus Esiselvitys Pohjois-Savon koulujen kotiseutukasvatuksen lisäämiseksi ja kotiseutuyhdistyksillä olevan tiedon saattamiseksi nykyistä paremmin koulujen käyttöön. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen

Lisätiedot

maaviesti Voimavarariihestä Karjan ruokintaan Energiasuunnitelma Maidosta uutta puhtia tilanhoitoon kaveriksi kustannusjahtiin

maaviesti Voimavarariihestä Karjan ruokintaan Energiasuunnitelma Maidosta uutta puhtia tilanhoitoon kaveriksi kustannusjahtiin maaviesti ProAgria Lapin, Kainuun ja Oulun asiakaslehti 4/2010 Voimavarariihestä uutta puhtia tilanhoitoon Karjan ruokintaan säätöä reaaliajassa Energiasuunnitelma kaveriksi kustannusjahtiin Maidosta syntyy

Lisätiedot