HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMINEN VUONNA Marttojen haja-asutusalueiden jätevesineuvonta Etelä-Karjalassa vuonna 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2014. Marttojen haja-asutusalueiden jätevesineuvonta Etelä-Karjalassa vuonna 2014"

Transkriptio

1 HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2014 Marttojen haja-asutusalueiden jätevesineuvonta Etelä-Karjalassa vuonna LOPPURAPORTTI Etelä-Karjalan Martat ry

2 2 HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2014 Marttojen haja-asutusalueiden jätevesineuvonta Etelä-Karjalassa Kuvaus Etelä-Karjalan Marttojen toiminnasta 3 2. Yleistä hankkeesta Hankkeen taustaa Hankkeen rahoitus Hankkeen tuotot ja kulut Hankkeen suunnittelu ja hallinnointi Yhteistyö kuntien kanssa Muut yhteistyötahot 6 3. Hankkeen jätevesineuvojat ja muut työntekijät Neuvojien taustat ja koulutus Toimialueet, tehtävät ja työajan käyttö 7 4. Tiedotus ja markkinointi 8 5. Yleisneuvonta Neuvonnalliset ympäristöillat Neuvontapisteet Tietoisku ja infot Puhelin ja nettineuvonta Palaute Tuloksellisuus Yhteenveto hankkeen tuloksellisuudesta Arvio hankkeen onnistumisesta Liitteet 13

3 3 Marttojen haja-asutusalueiden jätevesineuvonta Etelä-Karjalassa Kuvaus Etelä-Karjalan Marttojen toiminnasta Etelä-Karjalan Martat on yksi Marttaliiton 16 alueellisesti toimivista piireistä. Piirin jäsenmäärä on noin 3800 henkilöä, jotka toimivat 125 marttayhdistyksessä tai toimintaryhmässä Etelä-Karjalan jokaisessa kunnassa. Martoissa on arjen mahdollisuus teemakaudella tuetaan arjesta selviytymistä, ehkäistään syrjäytymistä sekä kehitetään uusia toimintatapoja syrjäytymiskierteen katkaisemiseksi. Neuvonnassa korostetaan vastuullisuutta, kohtuullisuutta ja kestävää kehitystä. Marttoja opastetaan ottamaan ympäristökysymykset esille oman toimintansa ja tapahtumien järjestämisessä sekä toimimaan ympäristöasioiden aktiivisena yhteiskunnallisena vaikuttajana. Piirissä on ammattitaitoisia kotitalous-, puutarha- ja ympäristöneuvojia, joiden vahvuutena on vankka käytännön neuvontakokemus, erilaisten kohderyhmien tuntemus ja kohtaaminen sekä osaaminen erikokoisten tilaisuuksien järjestämisessä. Verkostoitunut toimintamalli nopeuttaa neuvonnan organisointia ja toteuttamista. Marttajärjestön kotitalousneuvonnan vaikuttamisen pääalueita ovat ruoka ja ravitsemus, kodin talous ja kuluttaja-asiat sekä kodinhoito, kotipuutarha ja ympäristö sekä järjestö- ja opintotoiminta. Kotitalousneuvonnan painopisteinä vuonna 2014 olivat terveys, yhteisöllisyys ja arjen rytmi. Ympäristöneuvonnassa edistettiin kestävään kehitykseen kannustamalla jäsenistöä osallistumaan vuonna 2014 Ekokoti opintokerhoihin. Vuodesta 2015 alkaen ympäristöneuvonnan aiheena on vesi, jonka aineistoa valmisteltiin kuluneena vuonna. 2. Yleistä hankkeesta 2.1 Hankkeen taustaa Piiri on saanut ympäristöministeriön avustusta vuosina haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan Etelä-Karjalassa. Hanketta on toteutettu yhteistyössä muiden alueen hanketoimijoiden kanssa. Neuvonta on ollut puolueetonta, informatiivista ja ohjaavaa yleisneuvontaa erilaisissa tilaisuuksissa sekä yksittäisille asiakkaille neuvontapisteissä, puhelimitse tai sähköpostitse. Vuoden 2014 hankkeessa keskityttiin koulutukseen ja tiedonvälitykseen marttajäsenverkoston ja muiden alueilla toimivien yhdistysten avulla. Pääpaino oli Etelä-Karjalassa, yksi ympäristötilaisuus pidettiin entisen Suomenniemen kunnan alueella Etelä-Savossa. Hanketta toteutettiin kiinteässä yhteistyössä Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry:n jätevesineuvontahankkeen kanssa Lappeenrannan, Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren alueella sekä Suomen Kylätoiminta ry:n hankkeen kanssa Imatran, Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan alueella. Hanketta toteutettiin myös muiden jätevesineuvontaa tekevien hanketoimijoiden, seudullisten ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisten kanssa, eteläkarjalaisen ympäristökasvattajien, Hiirenkorvalla -yhteistyöryhmän sekä koko marttajärjestön kanssa.

4 4 2.2 Hankkeen rahoitus Hankkeen kustannusarvio: Euroa Palkkauskulut ja palkkiot 6 500,00 Ostopalvelut 100,00 Vuokrat 350,00 Matkakulut 600,00 Muut kustannukset 1 450,00 Yleiskustannukset 500,00 Kustannukset yhteensä 9 500,00 Rahoitus jakautuu seuraavasti: Euroa Haettava, julkinen rahoitus 9 000,00 Yksityinen, vastikkeeton työ 500,00 Kokonaisrahoitus 9 500,00 Kaakkois-Suomen ELY-keskus myönsi avustusta Etelä-Karjalan Martat ry:n hankkeena toteutettavaan haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan euroa. Yksityistä rahoitusosuutta katettiin ympäristötapahtumien järjestäjäkumppaneiden markkinointiin, tarjoilujen ja tilaisuuksien järjestämisiin liittyvistä talkootöistä. Avustuspäätöksessä todettiin hankkeen alkavan ja päättyvän Hankkeessa kehitettiin ja toteutettiin hakemuksen mukaisesti haja-asutuksen jätevesihuollon yleisneuvontaa Etelä-Karjalan kunnissa. 2.3 Hankkeen tuotot ja kulut Tuloerittelylomake Euroa Yksityinen vastikkeeton työ: marttojen talkootyöt 30 h x 10,00 300,00 omavastuuosuus 200,00 Yhteensä 500,00

5 5 Kuluerittelylomake Euroa Palkkauskulut ja palkkiot 7227,15 Ostopalvelut 0,00 Vuokrat 0,00 Matkakulut, sis. päivärahat ja ateriakorv. 500,21 Muut kustannukset, sis. kurssitarvikeostot, posti ja puhelin, tstotarv. kokous ja neuvottelukulut, tiedotus ja markk. 1268,05 Yleiskustannukset, sis. toimipisteen vuokrat, siivous 419, , Hankkeen suunnittelu ja hallinnointi Marttojen hanketta hallinnoi Etelä-Karjalan Martat ry:n hallitus ja toiminnanjohtaja. Käytännön neuvonnasta vastasi erikoisneuvoja/jätevesineuvoja Eija Europaeus avustuspäätöksen varmistuttua käynnistyi neuvontatyö. Ympäristötapahtumia/- iltoja suunniteltiin pidettäväksi kolmetoista, niitä toteutui kahdeksan. Neuvontapisteellisiä tapahtumia oli suunnitelmissa viisi, toteutuneita kymmenen. Lisäksi oli vielä muiden kurssien ja tilaisuuksien yhteydessä informatiivisia tietoiskuja yhdeksän kertaa. Hankkeelle ei perustettu erillistä ohjausryhmää vaan ohjausryhmä oli yhteinen Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry:n neuvontahankkeen (toimialue Etelä-Karjalan eteläosa, Lappeenrannan seudun ympäristötoimeen kuuluvat kunnat) sekä Suomen Kylätoiminta ry:n hankkeen kanssa (toimialue Etelä-Karjalan pohjoisosa, Imatran seudun ympäristötoimeen kuuluvat kunnat). Etelä-Karjalan alueen jätevesineuvontahankkeiden ohjausryhmän kutsutut jäsenet: Juha Skippari/Esa Houni, Kaakkois-Suomen ELY-keskus Tuomas Perheentupa, Suomen Kylätoiminta ry Kirsi Mäensivu, Suomen Kylätoiminta ry Pirkko Räikkönen, Suomen Kylätoiminta ry Pena Saukkonen, Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry Niina Tiainen, Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry Maija Massinen, Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry Ilkka Räsänen, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi Eeva-Leena Neuvonen, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi Raija Aura, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi Merja Kaksonen, Imatran seudun ympäristötoimi Tuija Valjakka, Etelä-Karjalan Martat ry Eija Europaeus, Etelä-Karjalan Martat ry Työryhmän puheenjohtajana oli Tuomas Perheentupa ja sihteereinä toimivat hankkeiden jätevesineuvojat vuorotellen.

6 6 Ohjausryhmä kokoontui kolme kertaa. Ohjausryhmien jäsenten kesken yhteistyö oli luontevaa. Tapahtumiin ja tilaisuuksiin osallistuttiin mahdollisuuksien mukaan yhdessä. 2.5 Yhteistyö kuntien kanssa Yhteistyö oli sujuvaa asiantuntijatukea. Tarvittaessa saatiin aineistotukea tms. Neuvontatapahtumissa oli jaettavina mm. kuntakohtaiset jätevesijärjestelmän uusimisen etenemisohjeet yhteystietoineen. 2.6 Muut yhteistyötahot Tapahtumissa ja neuvontapisteissä oli asiantuntijakumppaneina muita alueen hanketoimijoita. JÄSSI hankkeista Saimaan vesiensuojeluyhdistyksestä Maija Massinen, Suomen Kylätoiminnasta Pirkko Räikkönen, PISA+ -hankkeesta (Pien-Saimaan kunnostustoimenpiteiden jatkaminen), projektikoordinaattori Raija Aura, Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n NEUVO hajajätevesien neuvontahankkeesta projektipäällikkö Seija Nissinen. Etelä-Karjalan energianeuvonnan, ENNE-hankkeen, asiantuntijoiden kanssa tehtiin myös yhteistyötä. Pohjois-Savossa Jätehuoltoyhtiö Jätekukko Oy:llä on käynnissä haja-asutusalueiden jätevesineuvontahanke yhteistyössä Pohjois-Savon Martat ry:n kanssa. Yhteistyötä on tehty mm. huussineuvonnassa ja aineistojen kokoamisessa. Marttaliiton julkaisuja sekä aineistoja on hyödynnetty mm. kotitalouksien veden kulutuksen vähentämiseen liittyvässä neuvonnassa. Marttayhdistysten, kyläyhdistysten ja Imatran seurakunnan perhetyön kanssa tehtiin yhteistyötä ympäristötilaisuuksiin liittyvissä järjestelyissä sekä hanketiedotuksissa. Etelä-Karjalan Martat on mukana Etelä-Karjalan ympäristökasvattajien työryhmässä. Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta on saatu lainaan myös pienoiskoossa olevaa, linnunpöntön kokoista huussia, joka on havainnollistanut ja virittänyt aiheesta mukavia keskusteluja eriikäisten asiakkaiden kesken.

7 7 3. Hankkeen jätevesineuvojat ja muut työntekijät 3.1 Neuvojien taustat ja koulutus Hankkeen neuvontatyöstä vastasi Etelä-Karjalan Martat ry:n erikoisneuvoja Eija Europaeus, jonka päätyö on kotipuutarha- ja ympäristöneuvonta. Koulutuksena on kotitalousteknikko ja puutarhuri. Neuvoja osallistui SYKE:n järjestämään Haja-asutuksen jätevesineuvojien koulutusohjelmaan. Jätevesineuvontatehtävissä ammattinimikkeenä oli jätevesineuvoja, vastuualueena yleisneuvonta. Vahvuutena oli vankka neuvontatyökokemus, tutut ja laajat yhteistyöverkostot sekä kontaktit alueilla. Toiminnanjohtajalla oli hankkeesta hallinnollinen vastuu, lisäksi hän tiedotti hankkeesta eri tapahtumissa ja välitti aineistoa useissa tilaisuuksissa. Toimistosihteeri vastasi hankkeen laskutuksista, laskun maksuista ja kirjanpidosta. Hankkeen kirjanpidosta vastasi Visma Services Oy. 3.2 Toimialueet, tehtävät ja työajan käyttö Etelä-Karjalan marttojen toimialueena on koko Etelä-Karjala, mukaan lukien entinen Suomenniemen kunta Etelä-Savon maakunnassa. Neuvojan tehtäviin kuului ympäristötapahtumien ja -tilaisuuksien suunnittelu, markkinointi, tiedottaminen, yhteistyöpalaverit ja hallinnointia. Kokonaisuudessaan työaikaa hankkeeseen käytettiin yhteensä n. 2,5 httk. Jätevesineuvojan työajan jakautuminen %

8 8 4. Tiedotus ja markkinointi Martoille sisäinen tiedotus aloitettiin jo lähteneessä yhdistystiedotteessa (Liite 1). Yhdistyksiä tiedotettiin hankerahoituksen toteutuessa neuvonnallisista ympäristötapahtumista. Hankerahoituksen varmistuttua tehtiin hanke-esite (Liite 2). Myös marttojen muun koulutustoiminnan yhteydessä markkinoitiin ympäristöiltoja ja ne tuottivatkin hyvää tulosta. Hankeneuvonnan käynnistymisestä tiedotettiin yhteisellä lehdistötiedotteella Hankkeesta ja tapahtumista tiedotettiin myös Marttojen nettisivuilla olevalla hankesivustolla. Tiedotuskanavat: Etelä-Karjalan marttayhdistysten suorat yhteydenotot sähköpostitse tai kirjeitse Marttojen tapahtumat ja koulutukset Lehdistötiedotteet ja puffit Ilmoitukset paikkakuntien sanomalehdissä Maakuntaradion menovinkit Etelä-Karjalan Martat vinkkaa facebook-sivusto Hanketoimijoiden kanssa lähetettiin yhteisiä tiedotteita. Yhteydenpito eri toimijoiden kesken tapahtui sähköpostitse ja puhelimitse. Kaikkiaan on lähetetty neljä yhteistyökumppaneiden yhteistä lehdistötiedotetta alueiden tiedotusvälineisiin: 9.5. Valtakunnallisella jätevesiviikolla maakunnan neuvonta liikkeelle 9.5. Kuljen vedellä! Jätevesiviikon tapahtuma Säästä itseäsi ja energiaa, energiansäästöviikon tapahtuma Lappeenrannan seudun jätevesineuvontahankkeiden kuulumisia neuvontakauden jälkeen vuonna 2014 Kannustimia jätevesijärjestelmien kunnostustoimille tarvitaan edelleen Tiedotteiden sisältöä käsiteltiin tiedotusvälineissä mm. otsakkeilla Vesiasiaa kauppatorilla, 14.5 Vartti, Jätevesiremontit koetetaan saada vauhtiin neuvontarahalla Etelä-Saimaa. Kaikkiaan lehdistönäkyvyyttä oli 15 kertaa, mukaan lukien puffit ja maksetut ilmoitukset. 5. Yleisneuvonta 5.1 Neuvonnalliset ympäristöillat Tilaisuuksia markkinoitiin teemalla Oletko läträäjä vai vesipihi? Suunnitellusta 13 tapahtumasta toteutui kahdeksan. Seitsemän tilaisuuden yhteistyökumppanina ja kokoonkutsujana oli marttayhdistys, joissa ei ollut koulutettua ympäristömarttaa. Sovitusti yksi tilaisuus pidettiin Suomenniemellä, sen tilaisuuden parhaana antina oli tiedonvälitys paikkakunnalle ulottuvasta NEUVO hankkeen toiminnasta. Yksi tilaisuus oli kyläyhdistys Veskansa ry:n järjestämänä Savitaipaleella.

9 9 Oletko läträäjä vai vesipihi -ympäristöillan sisältö: Vesien suojelun merkitys Arjen valinnat Jätevesineuvontaa Kuivakäymälästä kompostiin Erityisesti haja-asutusalueen jätevesistä puhuttaessa oli ensiarvoisen tärkeää keskustella myös kotitalouksien vedenkulutuksen vähentämisestä, joka vähentää myös käsiteltäviä jätevesiä. Vuorokautinen vedenkulutus henkilöä kohden, 155 l, oli monelle kuluttajalle tärkeä muistutus oman vedenkulutuksen tarkkailun tarpeellisuudesta. Kuvassa Lappeen marttojen Kären toimintaryhmän illassa vaihdettiin vinkkejä vesipihiyteen. Myös kahvikupillisen vesijalanjälki, 140 l, viritti antoisaan keskusteluun. Tilaisuuksissa oli jaossa seuraavia aineistoja: Jätevesiopas Haja-asutuksen jätevesiasiat kuntoon askel askeleelta -opas Kesämökin jätevesiopas Selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä Lista alueiden jätevesisuunnittelijoista ja urakoitsijoista Kuntakohtainen etenemisohje jätevesijärjestelmän uusimiseksi Hankekumppanin esitteitä Muita ajankohtaisia esitteitä 5.2. Neuvontapisteet Annettiin henkilökohtaista neuvontaa seuraavissa kymmenessä tapahtumassa: Agrimarketin asiakkaat, Lappeenranta, 11 huussineuvonta-asiakasta Etelä-Karjalan Martat ry, kevätkokous, Lappeenranta, 14 neuvontaasiakasta Piirin neuvontatapahtuma, Imatra, 11 neuvonta-asiakasta Kuljen vedellä! jätevesiviikon tapahtuma, Lappeenranta, 3 asiakasta. Yhdessä muiden hankekumppaneiden ja ELY:n kanssa (kylmä sää) Vesien ja ympäristönsuojelun teemapäivä, Imatra, 25 asiakasta. Yhdessä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa Kalamarkkinat, Lappeenranta, 37 asiakasta. Yhdessä Lappeenrannan Jässin kanssa.

10 Hyvinvoinnin Messut, Lappeenranta, 22 asiakasta Energiansäästöviikon tapahtuma, Lappeenranta, 4 asiakasta. Yhdessä seudullisten ympäristökasvattajien (Hiirenkorvalla työryhmä) kanssa E-K Martat ry, syyskokous, Savitaipale, 10 asiakasta Imatran seurakunta, Vuoksenniskan perhekerho, 15 asiakasta. Neuvontatilanteen kesto vaihteli 5-20 min. Yhteensä kymmenessä neuvontapisteessä oli 152 asiakaskontaktia. Kysymykset käsittelivät oman järjestelmän lainmukaisuutta, asetuksen vaatimuksia ja vähäisiä jätevesimääriä. Mielenkiintoisia kohderyhmiä olivat mm. Saimaan ammattiopiston opiskelijat ja Imatran seurakunnan Vuoksenniskan perhekerhon äidit ja lapset. Kaikista neuvontapisteiden asiakkaista 56%:a kiinnosti erityisesti kuivakäymälän valintaan, huoltoon ja käymäläjätteen käsittelyyn liittyvät asiat. Vesijalanjälki sekä vedenkulutusta hillitsevät arjen toimenpiteet puhututtivat noin kolmannesta neuvontapisteiden asiakkaista. 5.3 Tietoiskut ja infot Hankkeen yleisesittelyä kurssien ja tapahtumien yhteydessä yhdeksän kertaa, yhteensä läsnä 251 hlöä: Lappeenrannan yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijat, Lappeenranta, 10 henkilöä Marttaliiton kevätkokouksen kokousedustajat, Helsinki, 100 henkilöä Kauha & kukkaro neuvontatilaisuus, Imatra, 1 henkilö Räihän Martat ry, Lappeenranta, 14 henkilöä Martan päivän tapahtuma, Lappeenrannan satamatori, 20 henkilöä.

11 Valtakunnallinen sienineuvontapäivä, Lappeenranta, 40 henkilöä Hyvinvoinnin Messut, Lappeenranta, 25 henkilöä. Tilaisuuksissa kerrottiin hanketoimijoista, tulevista neuvontatapahtumista sekä lyhyesti asetuksen tuomista muutoksista. Tietoiskussa annettiin myös ajankohtaiset vinkit kuivakäymäläjätteen hyödyntämiseen. Esiteltiin asiakkaiden saatavilla olevaa aineistoa. Etelä-Karjalan Marttakeskuksessa on ollut lisäksi asiakkaiden ja muiden kurssilaisten vapaasti saatavilla jätevesineuvonta-aineistoa. Kesämökin jätevesiopas oli suosituin, niitä otti 14 toimistoasiakasta mukaansa. Touko-syyskuun aikana Lappeenrannan satamasta, marttojen vohvelikioskilta Kesämokin jätevesiopasta otti 27 asiakasta. 5.4 Puhelin- ja nettineuvonta Marttojen puhelin- ja toimistoasiakkaita oli hankkeen aikana kolme puhelinneuvontaa, kaksi toimistoasiakasta ja neljä sähköpostiasiakasta. 6. Palaute Neuvonnallisista ympäristöilloista kerätyt palautteet, kysymykset ja yhteenvedot: Mitä mieltä olit koulutuksestamme? Mistä sait tiedon koulutuksesta? Anna kouluarvosana 4 10 seuraavista: Koulutuspaikka (ka 9,2) Koulutuksen ajankohta (ka 8,9) Koulutuksen kesto (ka 8,8) Koulutuksessa saamasi opetus (ka 8,9) Koulutuksessa saamasi aineisto (ka 9,0) Mitä muuta haluat sanoa (kiitokset, toiveet, kehittämisehdotukset) Seuraavassa muutamia poimintoja: Paljon kiitoksia! Asiallista tietoa Paljon ajattelemisen aihetta antoi, erityisesti vesijalanjälki Mielenkiintoinen, tuli uutta tietoa, hyviä esitteitä Henkilökohtaista, hyvää neuvontaa, ei liian korkealentoista Kiitos, lisätietoa olisi kiva jakaa somessa, jotta saadaan viestiä jaettua tehokkaasti Selkeä esitys, tarpeeksi asiasisältöä, ei turhaa nippelitietoa

12 12 Oli hieman yllättävä, vessavoittoinen Rohkeutta ympäristönsuojeluun! Odotin enemmän vinkkejä, kuinka säästän vettä ja energiaa! Hyvä on meitä kuluttajia välillä pysähdyttää, kiitos! 7. Tuloksellisuus 7.1 Yhteenveto hankkeen tuloksellisuudesta Hankkeen kokonaiskulut 9435,21 Yleisneuvonta (puhelin, netti, yleisötilaisuudet, tietoiskut) kerroin 10 yhteensä 334 kpl Yksilöllinen neuvonta 154 kerroin 40 yhteensä 154 kpl Vertailuluku = 99,11

13 13 8. Arvio hankkeen onnistumisesta Yleisötapahtumissa neuvonta sai näkyvyyttä, osa ohjautui suoraan neuvontaa, osaa ohjattiin eteenpäin, esim. kiinteistökohtaista neuvontaa tekeville hanketoimijoille. Asiakkaat ovat osallistuneet neuvontatapahtumiin omien tarpeiden ja kiinnostuksensa mukaisesti. Syksyllä valtion hallinnon lausunnot aiheuttivat hämmennystä neuvonnassa. Kaikkein kärkevimmät asiakkaiden näkemykset eivät päätyneet palautteisiin. Neuvonnan uskottavuudenkin rajoja koeteltiin. Etelä-Karjalan Martat vinkkaa facebook-sivustoa hyödynnettiin enenevässä määrin tapahtumien tiedotuksessa. Hankeneuvonnan kokonaisasiakastavoite ylittyi ja uusia kohderyhmiä tavoitettiin. Syntyneet kontaktit rohkaisevat yhteistyöhön ja toivoon neuvonnan jatkuvuudesta. Lappeenranta Eija Europaeus erikoisneuvoja/jätevesineuvoja/hankkeen vetäjä 9. Liitteet Yhdistystiedote 4/2013, , sivu 2 Liite 1 Hanke-esite Liite 2

Marttojen haja-asutusalueiden jätevesineuvonta Etelä-Karjalassa vuonna 2015

Marttojen haja-asutusalueiden jätevesineuvonta Etelä-Karjalassa vuonna 2015 HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2015 Marttojen haja-asutusalueiden jätevesineuvonta Etelä-Karjalassa vuonna 2015 1.1. - 31.12.2015 LOPPURAPORTTI Etelä-Karjalan Martat ry 2 www.martat.fi/etela-karjala

Lisätiedot

JÄTEVESINEUVONTAHANKE POHJOIS- POHJANMAALLA 2012

JÄTEVESINEUVONTAHANKE POHJOIS- POHJANMAALLA 2012 JÄTEVESINEUVONTAHANKE POHJOIS- POHJANMAALLA 2012 Väliraportti elokuu 2012 Hankkeen perustiedot ProAgria Oulun hallinnoima Jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla 2012 on Ympäristöministeriön harkinnanvaraisella

Lisätiedot

MARTTA- TOIMINTA. Kotitalousneuvonta Ruoka ja ravitsemus Kodin talous ja kuluttaja-asiat Kodinhoito Kotipuutarha ja ympäristö

MARTTA- TOIMINTA. Kotitalousneuvonta Ruoka ja ravitsemus Kodin talous ja kuluttaja-asiat Kodinhoito Kotipuutarha ja ympäristö SINUSTAKO MARTTA HISTORIA Marttajärjestö syntyi vuonna 1899. Suomessa elettiin tuolloin kansallisen heräämisen, naisasialiikkeen ja kansanvalistustyön aikaa. Lucina Hagmanin aloitteesta perustettu naisyhdistys

Lisätiedot

Marttajärjestön toiminnan tarkoitus ja toiminta-ajatus

Marttajärjestön toiminnan tarkoitus ja toiminta-ajatus Marttajärjestön toiminnan tarkoitus ja toiminta-ajatus Martat on kansalaisjärjestö, joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia, sekä kotitalouden arvostusta Toiminnan tarkoitusta toteutetaan järjestämällä

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy

Kuluttajien energianeuvonta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Kuluttajien energianeuvonta Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Energianeuvonnan tavoite Kuluttajat löytävät tiedon ja neuvontapalvelut helposti Kuluttajat saavat luotettavaa tietoa

Lisätiedot

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Energianeuvonnan tavoite Kuluttajat löytävät tiedon ja neuvontapalvelut helposti Kuluttajat

Lisätiedot

Kokemuksia neuvojan työstä ja neuvonnan haasteista

Kokemuksia neuvojan työstä ja neuvonnan haasteista Kokemuksia neuvojan työstä ja neuvonnan haasteista Virve Ståhl ja Henri Virkkunen, LUVY 3.6.2016 Alkuperäinen esitys: Niina Tiainen Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry Mihin kokemukset perustuvat? Virve:

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

JÄTEVESINEUVONTA. - Miten tietoa jalkautetaan. Minttu Peuraniemi Ojasta allikkoon vai jätteestä resurssiksi -seminaari 23.1.2013

JÄTEVESINEUVONTA. - Miten tietoa jalkautetaan. Minttu Peuraniemi Ojasta allikkoon vai jätteestä resurssiksi -seminaari 23.1.2013 JÄTEVESINEUVONTA - Miten tietoa jalkautetaan Minttu Peuraniemi Ojasta allikkoon vai jätteestä resurssiksi -seminaari 23.1.2013 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Tavoitteet: vesiensuojelun, ympäristönsuojelun

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011 Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry Vuosikertomus 2010 Yleistä Toiminnan tarkoitus Tukea yhdessä Lihastautiliiton kanssa neuromuskulaarisia tauteja sairastavien ja

Lisätiedot

Lisäksi tähän koulutusohjelmaan on koottu mallipohjia neuvontahankkeen raportointia varten.

Lisäksi tähän koulutusohjelmaan on koottu mallipohjia neuvontahankkeen raportointia varten. HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA 2015 A) YLEISTÄ Tausta Valtion avustukset jaetaan valtakunnallisen jätevesineuvonnan toteuttamiseksi vuodelle 2015. Neuvonnassa noudatetaan

Lisätiedot

JÄSSI JÄTEVESIHANKE LAPPEENRANNAN SEUDULLA LOPPURAPORTTI 2012

JÄSSI JÄTEVESIHANKE LAPPEENRANNAN SEUDULLA LOPPURAPORTTI 2012 JÄSSI JÄTEVESIHANKE LAPPEENRANNAN SEUDULLA LOPPURAPORTTI 2012 Niina Tiainen SAIMAAN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA Sisältö 1. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI YHTEENVETO HANKKEESTA JyväsRiihen NUOTTA II -koordinointihankkeella edistettiin maaseutualueilla toimivien yhteisöjen harrastustoimintaa ja kylien kokoontumispaikkojen

Lisätiedot

JÄSSI-JÄTEVESIHANKE Neuvontapilotti Etelä-Karjalassa LOPPURAPORTTI. Minttu Peuraniemi Anu Nikulainen Kirsi Mäensivu Niina Tiainen

JÄSSI-JÄTEVESIHANKE Neuvontapilotti Etelä-Karjalassa LOPPURAPORTTI. Minttu Peuraniemi Anu Nikulainen Kirsi Mäensivu Niina Tiainen JÄSSI-JÄTEVESIHANKE Neuvontapilotti Etelä-Karjalassa LOPPURAPORTTI Minttu Peuraniemi Anu Nikulainen Kirsi Mäensivu Niina Tiainen Tähän logot: OKL, SYTY, SVYL Lohja 2012 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö

Lisätiedot

Jässi-jätevesihanke Lappeenrannan seudulla

Jässi-jätevesihanke Lappeenrannan seudulla Jässi-jätevesihanke Lappeenrannan seudulla Loppuraportti 2014 Maija Massinen Niina Tiainen 2014 SAIMAAN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA Sisältö

Lisätiedot

Jässi-jätevesihanke Neuvontapilotti Etelä-Karjalassa Loppuraportti

Jässi-jätevesihanke Neuvontapilotti Etelä-Karjalassa Loppuraportti Jässi-jätevesihanke Neuvontapilotti Etelä-Karjalassa Loppuraportti Minttu Peuraniemi Anu Nikulainen Kirsi Mäensivu Niina Tiainen Julkaisu 227/2012 JÄTEVESIASIAT? Vuoden 2011 aikana Jässi-hanke tarjoaa

Lisätiedot

Kyläavustaja apua arkeen ja energiatehokkuutta kyliin

Kyläavustaja apua arkeen ja energiatehokkuutta kyliin Kyläavustaja apua arkeen ja energiatehokkuutta kyliin Mitä Suomessa tapahtuu? Väki vanhenee Maassa vallitsee sitkeä työttömyys Palvelut kaikkoavat nettiin Suomi on sitoutunut ilmastopolitiikkaan Pakolaisia

Lisätiedot

TIEDOTE 3 / 2013. Etelä-Karjalan Martat ry 4.9.2013 1(6)

TIEDOTE 3 / 2013. Etelä-Karjalan Martat ry 4.9.2013 1(6) 1(6) Etelä-Karjalan Martat ry 4.9.2013 TIEDOTE 3 / 2013 1. Puheenjohtajan tervehdys 2. Syyskokous 2.1. Syyskokouskutsu 2.2. Ehdokkaiden ennakkoasettelu piirin hallituksen jäsenten vaalissa 3. Kurssit ja

Lisätiedot

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA Päivi Känsälä, koordinaattori Valtakunnalliset työpajapäivät Lappeenranta 27.4.2016 Jäsenet 46 600 Yhdistykset 1 151 Toimintaryhmät 68 Marttapiirit 15 Marttaliitto Paikallinen

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden jätevesihuoltoa koskeva yhteistyö Länsi-Uudenmaan Vesi ja ympäristö ry:n kanssa vuonna 2014

Haja-asutusalueiden jätevesihuoltoa koskeva yhteistyö Länsi-Uudenmaan Vesi ja ympäristö ry:n kanssa vuonna 2014 Rakennus- ja 161 12.11.2013 ympäristölautakunta Kunnanhallitus 536 18.12.2013 Haja-asutusalueiden jätevesihuoltoa koskeva yhteistyö Länsi-Uudenmaan Vesi ja ympäristö ry:n kanssa vuonna 2014 935/14.05.01.00/2013

Lisätiedot

JÄTEVESINEUVONTA. - Pelkkää P***AA? Minttu Peuraniemi, Elämää vedestä, 5.11.2012

JÄTEVESINEUVONTA. - Pelkkää P***AA? Minttu Peuraniemi, Elämää vedestä, 5.11.2012 JÄTEVESINEUVONTA - Pelkkää P***AA? Minttu Peuraniemi, Elämää vedestä, 5.11.2012 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Tavoitteet: vesiensuojelun, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden edistäminen Jäsenet:

Lisätiedot

Kymenlaakson energianeuvonta

Kymenlaakson energianeuvonta Kymenlaakson energianeuvonta Energianeuvoja Heikki Rantula ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Tausta Pilotti Kotkassa 2011 TEM:n tuella Koko Kymenlaakson kattava Energianeuvonta

Lisätiedot

Lapin Martat ry:n tiedote 7/2012 10.12.2012

Lapin Martat ry:n tiedote 7/2012 10.12.2012 Lapin Martat ry:n tiedote 7/2012 10.12.2012 1. Kohti joulua 2. Lapin Martat ry:n hallitus 2013 3. Vuoden marttayhdistys 4. Taitoavainkoulutukset 5. Vuoden 2013 teemavuoden sisältö 6. Joululahjavinkkejä

Lisätiedot

Uudenmaan Martat Syyskokous

Uudenmaan Martat Syyskokous Uudenmaan Martat Syyskokous 24.11.2012 Marttajärjestön kolmivuotinen teema 2011 2013 on Hidastamalla hyvinvointiin. Teeman sisältönä on vuonna 2013 Hyvinvointia luonnosta ja ympäristöstä. Kotitalousneuvonnan

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla Maksatushakemus flat rate -hankkeissa Osaamisen ja sivistyksen asialla Flat rate: maksatusprosessi Tuensaaja tekee maksatushakemuksen toteutuneista projektisuunnitelman mukaisista välittömistä kustannuksista.

Lisätiedot

VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA

VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA Insinööri Esa Houni Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Esitelmän sisältö Vesihuoltotehtävät ELY-keskuksessa Katsaus alueelliseen vedenhankintaan

Lisätiedot

Jässi-jätevesihanke Lappeenrannan seudulla Loppuraportti 2013

Jässi-jätevesihanke Lappeenrannan seudulla Loppuraportti 2013 Jässi-jätevesihanke Lappeenrannan seudulla Loppuraportti 2013 Niina Tiainen 2014 SAIMAAN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

Talousjätevesiasetuksen keskeisiä ongelmia

Talousjätevesiasetuksen keskeisiä ongelmia Tampere 2.12.2008 Jätevesiopas kunnille ja muuta ajankohtaista YM:n työryhmästä Kati Javanainen VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energiaasioiden palvelukeskus Syntynyt V-S Agendatoimiston

Lisätiedot

Valtioavusteinen jätevesineuvonta Tiivistelmä hankkeiden loppuraporteista

Valtioavusteinen jätevesineuvonta Tiivistelmä hankkeiden loppuraporteista Valtioavusteinen jätevesineuvonta 2012 - Tiivistelmä hankkeiden loppuraporteista 1. Taustaa Jätevesineuvonnan tavoitteena on jakaa puolueetonta ja oikeaa tietoa jätevesien käsittelystä hajaasutusalueilla,

Lisätiedot

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Kuva: J. Lehmonen Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Rautalammin Konneveden luontomatkailun kehittämishanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2016 Rositsa Bliznakova ESITYSLISTA 1.Kokouksen avaus 2.Puheenjohtajan

Lisätiedot

Yhteistyökutsu 1 (6) Paraisten kaupunki Ympäristölautakunta Rantatie PARAINEN

Yhteistyökutsu 1 (6) Paraisten kaupunki Ympäristölautakunta Rantatie PARAINEN Yhteistyökutsu 1 (6) Paraisten kaupunki Ympäristölautakunta Rantatie 28 21600 PARAINEN VALONIAN VESIENSUOJELU- JA VESIHUOLTOYHTEISTYÖ KAUDELLA 2017 2020 Valonia kutsuu Varsinais-Suomen kunnat mukaan Valonian

Lisätiedot

Hallinnoijana Rajupusu Leader ry

Hallinnoijana Rajupusu Leader ry Hallinnoijana Rajupusu Leader ry Suomessa 7 kalatalousryhmää Kalatalousryhmät valittu syksyllä 2008 Suomen ryhmien julkinen rahoitus ohjelmakaudelle on noin 8 400 000 /EKTR, tl 4 Tavoitteena uusi toimintamalli:

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 201 Paikallistoimikunta Paikallistoimikunnan kokouksia oli vuonna 201 kaksi: kevätkokous (11.2.) ja syyskokous (13.11.).

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta (ent. asemapäällikön talo) Toimisto avoinna klo 9.00-13.00 tai sopimuksesta Puh. 040 587 2451 Sähköposti:

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry. Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n virallinen ensirekisteröintipäivämäärä

Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry. Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n virallinen ensirekisteröintipäivämäärä 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu YLEISTÄ... 3 ORGANISAATIO hallitus... 5 henkilöstö... 5 tilintarkastus... 5 kirjanpito... 6 TOIMINTA yhdistyksen kokoukset ja jäsenet... 6 muu toiminta... 6 tiedottaminen... 8 TULEVA

Lisätiedot

EkoKymenlaakso-projektin ohjausryhmän 1. kokous 8.12.2010

EkoKymenlaakso-projektin ohjausryhmän 1. kokous 8.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin ohjausryhmän 1. kokous 8.12.2010 Ohjausryhmän kokous 8.12.2010 1 Ohjausryhmän ja projektihenkilöiden esittely (10.00) 2 Ohjausryhmän nimeämisen läpikäynti ja tehtävät (10.15) -Antti

Lisätiedot

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen 115 vuotta Uudenmaan Martat ry 85 vuotta Anne Lempinen Uudenmaan Martat 85 vuotta Tuodaan juhlavuosi osaksi arkea Juhlavuotta tuodaan monin tavoin ja erilaisin tapahtumin esille tavoitteena on, että juhlavuosi

Lisätiedot

Seuraavat alueraatien kokoukset pidetään vuosikellon mukaisesti viikoilla 37-40.

Seuraavat alueraatien kokoukset pidetään vuosikellon mukaisesti viikoilla 37-40. Lähiötoimikunta 6 23.04.2015 Kevään asukastilaisuuksien vahvistetut ajat ja aiheet LÄHIÖTMK 6 Valmistelija/lisätiedot: Kehitysjohtaja Markku Heinonen, puh. 040 5811 998 Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana,

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesihuolto 2014 3.6.2014, Helsinki Projekti-insinööri Henna Luukkonen Suomen Kuntaliitto Vesiosuuskunnat,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Martoissa on arjen mahdollisuus Vuosikokous 26.4.2014 Tavoitteet 2015 Toiminnan tunnettuuden parantaminen sisältölähtöisesti Kestävän kehityksen edistäminen kotitalousneuvonnan

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 KOTEL 15-002 13.3.2015 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

LUVY:N HAJAJÄTEVESIHANKKEEN OHJAUSRYHMÄN VI KOKOUS

LUVY:N HAJAJÄTEVESIHANKKEEN OHJAUSRYHMÄN VI KOKOUS MUISTIO 1 (6) LUVY:N HAJAJÄTEVESIHANKKEEN OHJAUSRYHMÄN VI KOKOUS Aika: Torstai 12.2.2009 klo 9.15 12.15 Paikka: Yrkeshögskolan Novia, Raasepori Läsnä: Patrik Skult Inkoo, Siuntio Ory Seija Kannelsuo-Mantynen

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Seudullisen ympäristötoimen muodostaminen

Seudullisen ympäristötoimen muodostaminen Seudullisen ympäristötoimen muodostaminen Ympäristöterveydenhuolto ja Ympäristönsuojelu Lappeenranta, Joutseno, Taipalsaari, Savitaipale, Suomenniemi, Lemi, Luumäki, Ylämaa Alue Lappeenranta, Joutseno,

Lisätiedot

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla:

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla: Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden ainejärjestö Legio Ostiensis ry Esityslista Hallituksen järjestäytymiskokous Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu Paikalla: Buket Yüksel Tuulia

Lisätiedot

Ensiasuntoon muuttaneiden nuorten ryhmä. Espoonlahti kevät 2011

Ensiasuntoon muuttaneiden nuorten ryhmä. Espoonlahti kevät 2011 Ensiasuntoon muuttaneiden nuorten ryhmä Espoonlahti kevät 2011 Suunnitelma alle 25-vuotiaita sosiaalitoimen asiakkaita, jotka ovat saaneet/saamassa oman ensiasunnon tai joilla on ollut aikaisemmin vaikeuksia

Lisätiedot

Vuosikokous 18.4.2015

Vuosikokous 18.4.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Vuosikokous 18.4.2015 MARTOISSA ON ARJEN MAHDOLLISUUS TEEMA 2016 Teemakausi 2014-2016 Martoissa on arjen mahdollisuus jatkuu viimeisen vuoden. Tarjoamme tietoja ja taitoja sujuvaan

Lisätiedot

Alueellinen vesiensuojeluyhdistystoiminta Suomessa

Alueellinen vesiensuojeluyhdistystoiminta Suomessa Alueellinen vesiensuojeluyhdistystoiminta Suomessa VESIENHOIDON VAPAAEHTOINEN JÄRJESTÄYTYMINEN POHJOIS-POHJANMAALLA VYYHTI-hankkeen seminaari 4.2.2014, Oulu Jukka Koski-Vähälä Toiminnanjohtaja, MMT SUOMEN

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Toiminnan tarkoitus Päijänne-Leader ry:n on yksi Suomen 55:stä toimintaryhmästä. Yhdistyksen tehtävänä on toimia maaseudun kehittäjänä Asikkalan, Hartolan, Heinola, Padasjoen,

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

/ JK Valtioavusteinen jätevesineuvonta Tiivistelmä hankkeiden loppuraporteista

/ JK Valtioavusteinen jätevesineuvonta Tiivistelmä hankkeiden loppuraporteista Valtioavusteinen jätevesineuvonta 2013 - Tiivistelmä hankkeiden loppuraporteista 1. Taustaa Jätevesineuvonnan tavoitteena on jakaa puolueetonta ja oikeaa tietoa jätevesien käsittelystä haja-asutusalueilla,

Lisätiedot

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Riitta Topelius Kehittämispäällikkö Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi -seminaari Kuntamarkkinat 12.9.2012 27.9.2012 1 Ylä-Savo 27.9.2012 2 Väestö ja työpaikat Iisalmi noin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 4201/11.01.03/2012 102 Haja-asutusalueen jätevesineuvonta vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. (09) 816 24834 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen

Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen Tilannekatsaus Huhti-toukokuu 2016 Jyrki Pitkänen KASELY Maaseutupalvelut Maaseuturahoitus Kaakkois-Suomessa 2014-2020 Myöntökehys 2014-2020

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi Leader-ryhmät - Rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka kannustavat asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2014 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 30.5.2014

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2014 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 30.5.2014 MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2014 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantai 30.5.2014 klo 13.00-16.00 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Jäsenet:

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

Läheiset ry. Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja. o Perustettu vuonna 2002. o Jäseniä noin 320. o TAVATA-projekti 2003-2005

Läheiset ry. Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja. o Perustettu vuonna 2002. o Jäseniä noin 320. o TAVATA-projekti 2003-2005 Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja Läheiset ry o Perustettu vuonna 2002 o Jäseniä noin 320 o TAVATA-projekti 2003-2005 o VOIMAVARAKETJU projekti 2006-2008 o KATVE-projekti 2009 2011 o PUHUMALLA PUHTIA TAPAAMALLA

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA

Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA Aika: lauantai 21.11.2015 Paikka: Satakuntatalon Kiltasali, Lapinrinne 1, Helsinki klo 9.30 klo10.45 klo 12.00 klo 13.00 Ilmoittautuminen ja kokousedustajien

Lisätiedot

Maataloustuottajain Kaakkois-Suomen Liitto MTK Kaakkois-Suomi. Toimintasuunnitelma 2012

Maataloustuottajain Kaakkois-Suomen Liitto MTK Kaakkois-Suomi. Toimintasuunnitelma 2012 Maataloustuottajain Kaakkois-Suomen Liitto MTK Kaakkois-Suomi Toimintasuunnitelma 2012 Maataloustuottajain Kaakkois-Suomen Liitto, MTK Kaakkois-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tehtävä 1. Suunnitellaan ja toteutetaan martoille puolen sivun ilmoitus Helsingin Sanomiin viikolle 35

Tehtävä 1. Suunnitellaan ja toteutetaan martoille puolen sivun ilmoitus Helsingin Sanomiin viikolle 35 Tehtävä 1. Suunnitellaan ja toteutetaan martoille puolen sivun ilmoitus Helsingin Sanomiin viikolle 35 Tehtävä 1. Suunnitellaan ja toteutetaan martoille puolen sivun ilmoitus Helsingin Sanomiin viikolle

Lisätiedot

Jätevesiklinikat. Liite 1.2.

Jätevesiklinikat. Liite 1.2. Jätevesiklinikat Liite 1.2. Osallistujien Tilaisuuden Kuvaus tilaisuuden ohjelmasta ja analyysi onnistumisesta (mm. tilaisuudessa tehtyjen yhteydenottojen Tilaisuuden järjestäjä Päivämäärä määrä kustannukset

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2016 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2016 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2016 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 16.6.2016 klo 13.00 14.50 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuoneenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Läsnä:

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 13.5.2015

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 13.5.2015 MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: keskiviikkona 13.5.2015 klo 14.05 16.00 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Jäsenet:

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA ARVO hankkeen tiedottaminen tukee hankkeen tavoitteiden saavuttamista. Tiedottamisen lähtökohtana on läpinäkyvyys. Hankkeeseen liittyvän tiedotuksen tavoitteena on: edesauttaa hankkeen toteutumista lisätä

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Martat Lapsiperheiden tukena Kirsi Rissanen ravitsemusterapeutti Pohjois-Karjalan Martat ry

Martat Lapsiperheiden tukena Kirsi Rissanen ravitsemusterapeutti Pohjois-Karjalan Martat ry Kotirumba rullaamaan Martat Lapsiperheiden tukena Kirsi Rissanen ravitsemusterapeutti Pohjois-Karjalan Martat ry Marttaliitto on perustettu v. 1899 Kansalaisjärjestönä Martat edistää kotien ja perheiden

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla

Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla LINKKI-hankkeen tulokset 2014 Karolina Örnmark ja Virve Ståhl Jätevesiseminaari 23.3.2015 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Tavoitteet: vesiensuojelun, ympäristönsuojelun

Lisätiedot

Jässi-jätevesihanke Pohjois-Karjalassa. Loppuraportti 2014. Kirsi Mäkinen Hanna-Riikka Ruokolainen

Jässi-jätevesihanke Pohjois-Karjalassa. Loppuraportti 2014. Kirsi Mäkinen Hanna-Riikka Ruokolainen Jässi-jätevesihanke Pohjois-Karjalassa Loppuraportti 2014 Kirsi Mäkinen Hanna-Riikka Ruokolainen 2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Hankkeen kuvaus... 1 2.1 Tausta ja tavoitteet... 1 2.2 Toteuttaja...

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015 EK-Kylät Jotta ohjelman sisältö vastaisi myös kylien/asuinalueiden ajatuksia ja toiveita, haluaisimme sinunkin mielipiteesi maakuntamme kylätoiminnan kehittämisestä. Mitkä

Lisätiedot

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä Yhdessä oleminen Pirkko Elomaa-Vahteristo ja kohtaaminen 21.10.2010 turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Pirkko Elomaa-Vahteristo

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Hankeviestintä Liikennevirastossa

Hankeviestintä Liikennevirastossa Hankeviestintä Liikennevirastossa Hanna Ackley 29.10.2015 Mahdollistamme uudenlaisia liikkumisen palveluja Kehitämme liikkumista ja kuljettamista helpottavia palveluja ja edistämme näin suomalaisen yhteiskunnan

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

SIEVIN KYLÄT 2010 HANKE. Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320

SIEVIN KYLÄT 2010 HANKE. Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320 SIEVIN KYLÄT 200 HANKE Päivämäärä to 0.5.2007 Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320 Aika: 9.00-2.00 Paikka: Kortesjärven säästöpankki Sievin konttori alakerran kokoushuone Kokouksen tyyppi Sievin kylät 200

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2016 YLEISSUUNNITELMA

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2016 YLEISSUUNNITELMA HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2016 YLEISSUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Haja-asutuksen jätevesihuollon parantaminen ja kiinteistöjen aktivoiminen jätevesijärjestelmiensä kuntoon saattamiseen

Lisätiedot

Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa?

Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa? Yritys-Suomi -seminaari 06.05.2010 Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa? - Miten sopimus syntyi Kotkan-Haminan seudulla? 10.5.2010 asiantuntija Eeva Koskimies Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell.

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell. Porin Taitoluistelu ry VUOSIKERTOMUS sivu 1 VUOSIKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 Porin Taitoluistelu ry:n virallinen rekisteröintipäivä on 1.4.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja lisätä taitoluistelun

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 Vuosikokouksen jälkeen kyläasiamies Henrik Hausen kertoo uudesta hankkeesta ja vastaa kysymyksiin. 28.2.2016 klo 18.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat: 1.

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Energianeuvonnan taustaa ja tavoitteet Neuvonnan aikataulu ja sisältö

Lisätiedot