HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMINEN VUONNA Marttojen haja-asutusalueiden jätevesineuvonta Etelä-Karjalassa vuonna 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2014. Marttojen haja-asutusalueiden jätevesineuvonta Etelä-Karjalassa vuonna 2014"

Transkriptio

1 HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2014 Marttojen haja-asutusalueiden jätevesineuvonta Etelä-Karjalassa vuonna LOPPURAPORTTI Etelä-Karjalan Martat ry

2 2 HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2014 Marttojen haja-asutusalueiden jätevesineuvonta Etelä-Karjalassa Kuvaus Etelä-Karjalan Marttojen toiminnasta 3 2. Yleistä hankkeesta Hankkeen taustaa Hankkeen rahoitus Hankkeen tuotot ja kulut Hankkeen suunnittelu ja hallinnointi Yhteistyö kuntien kanssa Muut yhteistyötahot 6 3. Hankkeen jätevesineuvojat ja muut työntekijät Neuvojien taustat ja koulutus Toimialueet, tehtävät ja työajan käyttö 7 4. Tiedotus ja markkinointi 8 5. Yleisneuvonta Neuvonnalliset ympäristöillat Neuvontapisteet Tietoisku ja infot Puhelin ja nettineuvonta Palaute Tuloksellisuus Yhteenveto hankkeen tuloksellisuudesta Arvio hankkeen onnistumisesta Liitteet 13

3 3 Marttojen haja-asutusalueiden jätevesineuvonta Etelä-Karjalassa Kuvaus Etelä-Karjalan Marttojen toiminnasta Etelä-Karjalan Martat on yksi Marttaliiton 16 alueellisesti toimivista piireistä. Piirin jäsenmäärä on noin 3800 henkilöä, jotka toimivat 125 marttayhdistyksessä tai toimintaryhmässä Etelä-Karjalan jokaisessa kunnassa. Martoissa on arjen mahdollisuus teemakaudella tuetaan arjesta selviytymistä, ehkäistään syrjäytymistä sekä kehitetään uusia toimintatapoja syrjäytymiskierteen katkaisemiseksi. Neuvonnassa korostetaan vastuullisuutta, kohtuullisuutta ja kestävää kehitystä. Marttoja opastetaan ottamaan ympäristökysymykset esille oman toimintansa ja tapahtumien järjestämisessä sekä toimimaan ympäristöasioiden aktiivisena yhteiskunnallisena vaikuttajana. Piirissä on ammattitaitoisia kotitalous-, puutarha- ja ympäristöneuvojia, joiden vahvuutena on vankka käytännön neuvontakokemus, erilaisten kohderyhmien tuntemus ja kohtaaminen sekä osaaminen erikokoisten tilaisuuksien järjestämisessä. Verkostoitunut toimintamalli nopeuttaa neuvonnan organisointia ja toteuttamista. Marttajärjestön kotitalousneuvonnan vaikuttamisen pääalueita ovat ruoka ja ravitsemus, kodin talous ja kuluttaja-asiat sekä kodinhoito, kotipuutarha ja ympäristö sekä järjestö- ja opintotoiminta. Kotitalousneuvonnan painopisteinä vuonna 2014 olivat terveys, yhteisöllisyys ja arjen rytmi. Ympäristöneuvonnassa edistettiin kestävään kehitykseen kannustamalla jäsenistöä osallistumaan vuonna 2014 Ekokoti opintokerhoihin. Vuodesta 2015 alkaen ympäristöneuvonnan aiheena on vesi, jonka aineistoa valmisteltiin kuluneena vuonna. 2. Yleistä hankkeesta 2.1 Hankkeen taustaa Piiri on saanut ympäristöministeriön avustusta vuosina haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan Etelä-Karjalassa. Hanketta on toteutettu yhteistyössä muiden alueen hanketoimijoiden kanssa. Neuvonta on ollut puolueetonta, informatiivista ja ohjaavaa yleisneuvontaa erilaisissa tilaisuuksissa sekä yksittäisille asiakkaille neuvontapisteissä, puhelimitse tai sähköpostitse. Vuoden 2014 hankkeessa keskityttiin koulutukseen ja tiedonvälitykseen marttajäsenverkoston ja muiden alueilla toimivien yhdistysten avulla. Pääpaino oli Etelä-Karjalassa, yksi ympäristötilaisuus pidettiin entisen Suomenniemen kunnan alueella Etelä-Savossa. Hanketta toteutettiin kiinteässä yhteistyössä Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry:n jätevesineuvontahankkeen kanssa Lappeenrannan, Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren alueella sekä Suomen Kylätoiminta ry:n hankkeen kanssa Imatran, Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan alueella. Hanketta toteutettiin myös muiden jätevesineuvontaa tekevien hanketoimijoiden, seudullisten ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisten kanssa, eteläkarjalaisen ympäristökasvattajien, Hiirenkorvalla -yhteistyöryhmän sekä koko marttajärjestön kanssa.

4 4 2.2 Hankkeen rahoitus Hankkeen kustannusarvio: Euroa Palkkauskulut ja palkkiot 6 500,00 Ostopalvelut 100,00 Vuokrat 350,00 Matkakulut 600,00 Muut kustannukset 1 450,00 Yleiskustannukset 500,00 Kustannukset yhteensä 9 500,00 Rahoitus jakautuu seuraavasti: Euroa Haettava, julkinen rahoitus 9 000,00 Yksityinen, vastikkeeton työ 500,00 Kokonaisrahoitus 9 500,00 Kaakkois-Suomen ELY-keskus myönsi avustusta Etelä-Karjalan Martat ry:n hankkeena toteutettavaan haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan euroa. Yksityistä rahoitusosuutta katettiin ympäristötapahtumien järjestäjäkumppaneiden markkinointiin, tarjoilujen ja tilaisuuksien järjestämisiin liittyvistä talkootöistä. Avustuspäätöksessä todettiin hankkeen alkavan ja päättyvän Hankkeessa kehitettiin ja toteutettiin hakemuksen mukaisesti haja-asutuksen jätevesihuollon yleisneuvontaa Etelä-Karjalan kunnissa. 2.3 Hankkeen tuotot ja kulut Tuloerittelylomake Euroa Yksityinen vastikkeeton työ: marttojen talkootyöt 30 h x 10,00 300,00 omavastuuosuus 200,00 Yhteensä 500,00

5 5 Kuluerittelylomake Euroa Palkkauskulut ja palkkiot 7227,15 Ostopalvelut 0,00 Vuokrat 0,00 Matkakulut, sis. päivärahat ja ateriakorv. 500,21 Muut kustannukset, sis. kurssitarvikeostot, posti ja puhelin, tstotarv. kokous ja neuvottelukulut, tiedotus ja markk. 1268,05 Yleiskustannukset, sis. toimipisteen vuokrat, siivous 419, , Hankkeen suunnittelu ja hallinnointi Marttojen hanketta hallinnoi Etelä-Karjalan Martat ry:n hallitus ja toiminnanjohtaja. Käytännön neuvonnasta vastasi erikoisneuvoja/jätevesineuvoja Eija Europaeus avustuspäätöksen varmistuttua käynnistyi neuvontatyö. Ympäristötapahtumia/- iltoja suunniteltiin pidettäväksi kolmetoista, niitä toteutui kahdeksan. Neuvontapisteellisiä tapahtumia oli suunnitelmissa viisi, toteutuneita kymmenen. Lisäksi oli vielä muiden kurssien ja tilaisuuksien yhteydessä informatiivisia tietoiskuja yhdeksän kertaa. Hankkeelle ei perustettu erillistä ohjausryhmää vaan ohjausryhmä oli yhteinen Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry:n neuvontahankkeen (toimialue Etelä-Karjalan eteläosa, Lappeenrannan seudun ympäristötoimeen kuuluvat kunnat) sekä Suomen Kylätoiminta ry:n hankkeen kanssa (toimialue Etelä-Karjalan pohjoisosa, Imatran seudun ympäristötoimeen kuuluvat kunnat). Etelä-Karjalan alueen jätevesineuvontahankkeiden ohjausryhmän kutsutut jäsenet: Juha Skippari/Esa Houni, Kaakkois-Suomen ELY-keskus Tuomas Perheentupa, Suomen Kylätoiminta ry Kirsi Mäensivu, Suomen Kylätoiminta ry Pirkko Räikkönen, Suomen Kylätoiminta ry Pena Saukkonen, Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry Niina Tiainen, Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry Maija Massinen, Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry Ilkka Räsänen, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi Eeva-Leena Neuvonen, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi Raija Aura, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi Merja Kaksonen, Imatran seudun ympäristötoimi Tuija Valjakka, Etelä-Karjalan Martat ry Eija Europaeus, Etelä-Karjalan Martat ry Työryhmän puheenjohtajana oli Tuomas Perheentupa ja sihteereinä toimivat hankkeiden jätevesineuvojat vuorotellen.

6 6 Ohjausryhmä kokoontui kolme kertaa. Ohjausryhmien jäsenten kesken yhteistyö oli luontevaa. Tapahtumiin ja tilaisuuksiin osallistuttiin mahdollisuuksien mukaan yhdessä. 2.5 Yhteistyö kuntien kanssa Yhteistyö oli sujuvaa asiantuntijatukea. Tarvittaessa saatiin aineistotukea tms. Neuvontatapahtumissa oli jaettavina mm. kuntakohtaiset jätevesijärjestelmän uusimisen etenemisohjeet yhteystietoineen. 2.6 Muut yhteistyötahot Tapahtumissa ja neuvontapisteissä oli asiantuntijakumppaneina muita alueen hanketoimijoita. JÄSSI hankkeista Saimaan vesiensuojeluyhdistyksestä Maija Massinen, Suomen Kylätoiminnasta Pirkko Räikkönen, PISA+ -hankkeesta (Pien-Saimaan kunnostustoimenpiteiden jatkaminen), projektikoordinaattori Raija Aura, Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n NEUVO hajajätevesien neuvontahankkeesta projektipäällikkö Seija Nissinen. Etelä-Karjalan energianeuvonnan, ENNE-hankkeen, asiantuntijoiden kanssa tehtiin myös yhteistyötä. Pohjois-Savossa Jätehuoltoyhtiö Jätekukko Oy:llä on käynnissä haja-asutusalueiden jätevesineuvontahanke yhteistyössä Pohjois-Savon Martat ry:n kanssa. Yhteistyötä on tehty mm. huussineuvonnassa ja aineistojen kokoamisessa. Marttaliiton julkaisuja sekä aineistoja on hyödynnetty mm. kotitalouksien veden kulutuksen vähentämiseen liittyvässä neuvonnassa. Marttayhdistysten, kyläyhdistysten ja Imatran seurakunnan perhetyön kanssa tehtiin yhteistyötä ympäristötilaisuuksiin liittyvissä järjestelyissä sekä hanketiedotuksissa. Etelä-Karjalan Martat on mukana Etelä-Karjalan ympäristökasvattajien työryhmässä. Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta on saatu lainaan myös pienoiskoossa olevaa, linnunpöntön kokoista huussia, joka on havainnollistanut ja virittänyt aiheesta mukavia keskusteluja eriikäisten asiakkaiden kesken.

7 7 3. Hankkeen jätevesineuvojat ja muut työntekijät 3.1 Neuvojien taustat ja koulutus Hankkeen neuvontatyöstä vastasi Etelä-Karjalan Martat ry:n erikoisneuvoja Eija Europaeus, jonka päätyö on kotipuutarha- ja ympäristöneuvonta. Koulutuksena on kotitalousteknikko ja puutarhuri. Neuvoja osallistui SYKE:n järjestämään Haja-asutuksen jätevesineuvojien koulutusohjelmaan. Jätevesineuvontatehtävissä ammattinimikkeenä oli jätevesineuvoja, vastuualueena yleisneuvonta. Vahvuutena oli vankka neuvontatyökokemus, tutut ja laajat yhteistyöverkostot sekä kontaktit alueilla. Toiminnanjohtajalla oli hankkeesta hallinnollinen vastuu, lisäksi hän tiedotti hankkeesta eri tapahtumissa ja välitti aineistoa useissa tilaisuuksissa. Toimistosihteeri vastasi hankkeen laskutuksista, laskun maksuista ja kirjanpidosta. Hankkeen kirjanpidosta vastasi Visma Services Oy. 3.2 Toimialueet, tehtävät ja työajan käyttö Etelä-Karjalan marttojen toimialueena on koko Etelä-Karjala, mukaan lukien entinen Suomenniemen kunta Etelä-Savon maakunnassa. Neuvojan tehtäviin kuului ympäristötapahtumien ja -tilaisuuksien suunnittelu, markkinointi, tiedottaminen, yhteistyöpalaverit ja hallinnointia. Kokonaisuudessaan työaikaa hankkeeseen käytettiin yhteensä n. 2,5 httk. Jätevesineuvojan työajan jakautuminen %

8 8 4. Tiedotus ja markkinointi Martoille sisäinen tiedotus aloitettiin jo lähteneessä yhdistystiedotteessa (Liite 1). Yhdistyksiä tiedotettiin hankerahoituksen toteutuessa neuvonnallisista ympäristötapahtumista. Hankerahoituksen varmistuttua tehtiin hanke-esite (Liite 2). Myös marttojen muun koulutustoiminnan yhteydessä markkinoitiin ympäristöiltoja ja ne tuottivatkin hyvää tulosta. Hankeneuvonnan käynnistymisestä tiedotettiin yhteisellä lehdistötiedotteella Hankkeesta ja tapahtumista tiedotettiin myös Marttojen nettisivuilla olevalla hankesivustolla. Tiedotuskanavat: Etelä-Karjalan marttayhdistysten suorat yhteydenotot sähköpostitse tai kirjeitse Marttojen tapahtumat ja koulutukset Lehdistötiedotteet ja puffit Ilmoitukset paikkakuntien sanomalehdissä Maakuntaradion menovinkit Etelä-Karjalan Martat vinkkaa facebook-sivusto Hanketoimijoiden kanssa lähetettiin yhteisiä tiedotteita. Yhteydenpito eri toimijoiden kesken tapahtui sähköpostitse ja puhelimitse. Kaikkiaan on lähetetty neljä yhteistyökumppaneiden yhteistä lehdistötiedotetta alueiden tiedotusvälineisiin: 9.5. Valtakunnallisella jätevesiviikolla maakunnan neuvonta liikkeelle 9.5. Kuljen vedellä! Jätevesiviikon tapahtuma Säästä itseäsi ja energiaa, energiansäästöviikon tapahtuma Lappeenrannan seudun jätevesineuvontahankkeiden kuulumisia neuvontakauden jälkeen vuonna 2014 Kannustimia jätevesijärjestelmien kunnostustoimille tarvitaan edelleen Tiedotteiden sisältöä käsiteltiin tiedotusvälineissä mm. otsakkeilla Vesiasiaa kauppatorilla, 14.5 Vartti, Jätevesiremontit koetetaan saada vauhtiin neuvontarahalla Etelä-Saimaa. Kaikkiaan lehdistönäkyvyyttä oli 15 kertaa, mukaan lukien puffit ja maksetut ilmoitukset. 5. Yleisneuvonta 5.1 Neuvonnalliset ympäristöillat Tilaisuuksia markkinoitiin teemalla Oletko läträäjä vai vesipihi? Suunnitellusta 13 tapahtumasta toteutui kahdeksan. Seitsemän tilaisuuden yhteistyökumppanina ja kokoonkutsujana oli marttayhdistys, joissa ei ollut koulutettua ympäristömarttaa. Sovitusti yksi tilaisuus pidettiin Suomenniemellä, sen tilaisuuden parhaana antina oli tiedonvälitys paikkakunnalle ulottuvasta NEUVO hankkeen toiminnasta. Yksi tilaisuus oli kyläyhdistys Veskansa ry:n järjestämänä Savitaipaleella.

9 9 Oletko läträäjä vai vesipihi -ympäristöillan sisältö: Vesien suojelun merkitys Arjen valinnat Jätevesineuvontaa Kuivakäymälästä kompostiin Erityisesti haja-asutusalueen jätevesistä puhuttaessa oli ensiarvoisen tärkeää keskustella myös kotitalouksien vedenkulutuksen vähentämisestä, joka vähentää myös käsiteltäviä jätevesiä. Vuorokautinen vedenkulutus henkilöä kohden, 155 l, oli monelle kuluttajalle tärkeä muistutus oman vedenkulutuksen tarkkailun tarpeellisuudesta. Kuvassa Lappeen marttojen Kären toimintaryhmän illassa vaihdettiin vinkkejä vesipihiyteen. Myös kahvikupillisen vesijalanjälki, 140 l, viritti antoisaan keskusteluun. Tilaisuuksissa oli jaossa seuraavia aineistoja: Jätevesiopas Haja-asutuksen jätevesiasiat kuntoon askel askeleelta -opas Kesämökin jätevesiopas Selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä Lista alueiden jätevesisuunnittelijoista ja urakoitsijoista Kuntakohtainen etenemisohje jätevesijärjestelmän uusimiseksi Hankekumppanin esitteitä Muita ajankohtaisia esitteitä 5.2. Neuvontapisteet Annettiin henkilökohtaista neuvontaa seuraavissa kymmenessä tapahtumassa: Agrimarketin asiakkaat, Lappeenranta, 11 huussineuvonta-asiakasta Etelä-Karjalan Martat ry, kevätkokous, Lappeenranta, 14 neuvontaasiakasta Piirin neuvontatapahtuma, Imatra, 11 neuvonta-asiakasta Kuljen vedellä! jätevesiviikon tapahtuma, Lappeenranta, 3 asiakasta. Yhdessä muiden hankekumppaneiden ja ELY:n kanssa (kylmä sää) Vesien ja ympäristönsuojelun teemapäivä, Imatra, 25 asiakasta. Yhdessä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa Kalamarkkinat, Lappeenranta, 37 asiakasta. Yhdessä Lappeenrannan Jässin kanssa.

10 Hyvinvoinnin Messut, Lappeenranta, 22 asiakasta Energiansäästöviikon tapahtuma, Lappeenranta, 4 asiakasta. Yhdessä seudullisten ympäristökasvattajien (Hiirenkorvalla työryhmä) kanssa E-K Martat ry, syyskokous, Savitaipale, 10 asiakasta Imatran seurakunta, Vuoksenniskan perhekerho, 15 asiakasta. Neuvontatilanteen kesto vaihteli 5-20 min. Yhteensä kymmenessä neuvontapisteessä oli 152 asiakaskontaktia. Kysymykset käsittelivät oman järjestelmän lainmukaisuutta, asetuksen vaatimuksia ja vähäisiä jätevesimääriä. Mielenkiintoisia kohderyhmiä olivat mm. Saimaan ammattiopiston opiskelijat ja Imatran seurakunnan Vuoksenniskan perhekerhon äidit ja lapset. Kaikista neuvontapisteiden asiakkaista 56%:a kiinnosti erityisesti kuivakäymälän valintaan, huoltoon ja käymäläjätteen käsittelyyn liittyvät asiat. Vesijalanjälki sekä vedenkulutusta hillitsevät arjen toimenpiteet puhututtivat noin kolmannesta neuvontapisteiden asiakkaista. 5.3 Tietoiskut ja infot Hankkeen yleisesittelyä kurssien ja tapahtumien yhteydessä yhdeksän kertaa, yhteensä läsnä 251 hlöä: Lappeenrannan yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijat, Lappeenranta, 10 henkilöä Marttaliiton kevätkokouksen kokousedustajat, Helsinki, 100 henkilöä Kauha & kukkaro neuvontatilaisuus, Imatra, 1 henkilö Räihän Martat ry, Lappeenranta, 14 henkilöä Martan päivän tapahtuma, Lappeenrannan satamatori, 20 henkilöä.

11 Valtakunnallinen sienineuvontapäivä, Lappeenranta, 40 henkilöä Hyvinvoinnin Messut, Lappeenranta, 25 henkilöä. Tilaisuuksissa kerrottiin hanketoimijoista, tulevista neuvontatapahtumista sekä lyhyesti asetuksen tuomista muutoksista. Tietoiskussa annettiin myös ajankohtaiset vinkit kuivakäymäläjätteen hyödyntämiseen. Esiteltiin asiakkaiden saatavilla olevaa aineistoa. Etelä-Karjalan Marttakeskuksessa on ollut lisäksi asiakkaiden ja muiden kurssilaisten vapaasti saatavilla jätevesineuvonta-aineistoa. Kesämökin jätevesiopas oli suosituin, niitä otti 14 toimistoasiakasta mukaansa. Touko-syyskuun aikana Lappeenrannan satamasta, marttojen vohvelikioskilta Kesämokin jätevesiopasta otti 27 asiakasta. 5.4 Puhelin- ja nettineuvonta Marttojen puhelin- ja toimistoasiakkaita oli hankkeen aikana kolme puhelinneuvontaa, kaksi toimistoasiakasta ja neljä sähköpostiasiakasta. 6. Palaute Neuvonnallisista ympäristöilloista kerätyt palautteet, kysymykset ja yhteenvedot: Mitä mieltä olit koulutuksestamme? Mistä sait tiedon koulutuksesta? Anna kouluarvosana 4 10 seuraavista: Koulutuspaikka (ka 9,2) Koulutuksen ajankohta (ka 8,9) Koulutuksen kesto (ka 8,8) Koulutuksessa saamasi opetus (ka 8,9) Koulutuksessa saamasi aineisto (ka 9,0) Mitä muuta haluat sanoa (kiitokset, toiveet, kehittämisehdotukset) Seuraavassa muutamia poimintoja: Paljon kiitoksia! Asiallista tietoa Paljon ajattelemisen aihetta antoi, erityisesti vesijalanjälki Mielenkiintoinen, tuli uutta tietoa, hyviä esitteitä Henkilökohtaista, hyvää neuvontaa, ei liian korkealentoista Kiitos, lisätietoa olisi kiva jakaa somessa, jotta saadaan viestiä jaettua tehokkaasti Selkeä esitys, tarpeeksi asiasisältöä, ei turhaa nippelitietoa

12 12 Oli hieman yllättävä, vessavoittoinen Rohkeutta ympäristönsuojeluun! Odotin enemmän vinkkejä, kuinka säästän vettä ja energiaa! Hyvä on meitä kuluttajia välillä pysähdyttää, kiitos! 7. Tuloksellisuus 7.1 Yhteenveto hankkeen tuloksellisuudesta Hankkeen kokonaiskulut 9435,21 Yleisneuvonta (puhelin, netti, yleisötilaisuudet, tietoiskut) kerroin 10 yhteensä 334 kpl Yksilöllinen neuvonta 154 kerroin 40 yhteensä 154 kpl Vertailuluku = 99,11

13 13 8. Arvio hankkeen onnistumisesta Yleisötapahtumissa neuvonta sai näkyvyyttä, osa ohjautui suoraan neuvontaa, osaa ohjattiin eteenpäin, esim. kiinteistökohtaista neuvontaa tekeville hanketoimijoille. Asiakkaat ovat osallistuneet neuvontatapahtumiin omien tarpeiden ja kiinnostuksensa mukaisesti. Syksyllä valtion hallinnon lausunnot aiheuttivat hämmennystä neuvonnassa. Kaikkein kärkevimmät asiakkaiden näkemykset eivät päätyneet palautteisiin. Neuvonnan uskottavuudenkin rajoja koeteltiin. Etelä-Karjalan Martat vinkkaa facebook-sivustoa hyödynnettiin enenevässä määrin tapahtumien tiedotuksessa. Hankeneuvonnan kokonaisasiakastavoite ylittyi ja uusia kohderyhmiä tavoitettiin. Syntyneet kontaktit rohkaisevat yhteistyöhön ja toivoon neuvonnan jatkuvuudesta. Lappeenranta Eija Europaeus erikoisneuvoja/jätevesineuvoja/hankkeen vetäjä 9. Liitteet Yhdistystiedote 4/2013, , sivu 2 Liite 1 Hanke-esite Liite 2

Marttojen haja-asutusalueiden jätevesineuvonta Etelä-Karjalassa vuonna 2015

Marttojen haja-asutusalueiden jätevesineuvonta Etelä-Karjalassa vuonna 2015 HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2015 Marttojen haja-asutusalueiden jätevesineuvonta Etelä-Karjalassa vuonna 2015 1.1. - 31.12.2015 LOPPURAPORTTI Etelä-Karjalan Martat ry 2 www.martat.fi/etela-karjala

Lisätiedot

Kokemuksia neuvojan työstä ja neuvonnan haasteista

Kokemuksia neuvojan työstä ja neuvonnan haasteista Kokemuksia neuvojan työstä ja neuvonnan haasteista Virve Ståhl ja Henri Virkkunen, LUVY 3.6.2016 Alkuperäinen esitys: Niina Tiainen Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry Mihin kokemukset perustuvat? Virve:

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala VAPAAEHTOISTOIMINTAAN UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala 1.10.2016 Vapaaehtoistoiminnan toimintamalli Uudenmaan Martoissa Piiri Kouluttaa vapaaehtoisia Tukee, kannustaa ja ohjaa

Lisätiedot

Lisäksi tähän koulutusohjelmaan on koottu mallipohjia neuvontahankkeen raportointia varten.

Lisäksi tähän koulutusohjelmaan on koottu mallipohjia neuvontahankkeen raportointia varten. HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA 2015 A) YLEISTÄ Tausta Valtion avustukset jaetaan valtakunnallisen jätevesineuvonnan toteuttamiseksi vuodelle 2015. Neuvonnassa noudatetaan

Lisätiedot

Marttajärjestön toiminnan tarkoitus ja toiminta-ajatus

Marttajärjestön toiminnan tarkoitus ja toiminta-ajatus Marttajärjestön toiminnan tarkoitus ja toiminta-ajatus Martat on kansalaisjärjestö, joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia, sekä kotitalouden arvostusta Toiminnan tarkoitusta toteutetaan järjestämällä

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA Päivi Känsälä, koordinaattori Valtakunnalliset työpajapäivät Lappeenranta 27.4.2016 Jäsenet 46 600 Yhdistykset 1 151 Toimintaryhmät 68 Marttapiirit 15 Marttaliitto Paikallinen

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Kuva: J. Lehmonen Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Rautalammin Konneveden luontomatkailun kehittämishanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2016 Rositsa Bliznakova ESITYSLISTA 1.Kokouksen avaus 2.Puheenjohtajan

Lisätiedot

MITKÄ OVAT TAVOITTEEMME

MITKÄ OVAT TAVOITTEEMME Uudenmaan Martat ry Toimintasuunnitelma 2017-2019 PUNAINEN LANKA Edistämme kotien toimivaa ja kestävää arkea Edistämme perheiden hyvinvointia Olemme johtava arjen asiantuntija Tarjoamme yhteisön johon

Lisätiedot

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen 115 vuotta Uudenmaan Martat ry 85 vuotta Anne Lempinen Uudenmaan Martat 85 vuotta Tuodaan juhlavuosi osaksi arkea Juhlavuotta tuodaan monin tavoin ja erilaisin tapahtumin esille tavoitteena on, että juhlavuosi

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Uudenmaan Martat Syyskokous

Uudenmaan Martat Syyskokous Uudenmaan Martat Syyskokous 24.11.2012 Marttajärjestön kolmivuotinen teema 2011 2013 on Hidastamalla hyvinvointiin. Teeman sisältönä on vuonna 2013 Hyvinvointia luonnosta ja ympäristöstä. Kotitalousneuvonnan

Lisätiedot

Lapin Martat ry:n tiedote 7/2012 10.12.2012

Lapin Martat ry:n tiedote 7/2012 10.12.2012 Lapin Martat ry:n tiedote 7/2012 10.12.2012 1. Kohti joulua 2. Lapin Martat ry:n hallitus 2013 3. Vuoden marttayhdistys 4. Taitoavainkoulutukset 5. Vuoden 2013 teemavuoden sisältö 6. Joululahjavinkkejä

Lisätiedot

VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA

VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA Insinööri Esa Houni Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Esitelmän sisältö Vesihuoltotehtävät ELY-keskuksessa Katsaus alueelliseen vedenhankintaan

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele 22.3.2016 Muistio Kunnanjohtaja Harri Anttila avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Lonka toimi tilaisuuden puheenjohtajana Tilaisuuteen osallistui

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Rautjärven sotahistoria- hanke

Rautjärven sotahistoria- hanke Liite 1 74 HANKESUUNNITELMA Laadittu 4.3.2016 Rautjärven sotahistoria- hanke 1. Hakijan yhteystiedot Rautjärven kunta Projektijohtaja, Juha-Pekka Natunen Simpeleentie 12, 56800 SIMPELE 040 581 8040 juha-pekka.natunen@rautjarvi.fi

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Vuosikokous 18.4.2015

Vuosikokous 18.4.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Vuosikokous 18.4.2015 MARTOISSA ON ARJEN MAHDOLLISUUS TEEMA 2016 Teemakausi 2014-2016 Martoissa on arjen mahdollisuus jatkuu viimeisen vuoden. Tarjoamme tietoja ja taitoja sujuvaan

Lisätiedot

Alueellinen vesiensuojeluyhdistystoiminta Suomessa

Alueellinen vesiensuojeluyhdistystoiminta Suomessa Alueellinen vesiensuojeluyhdistystoiminta Suomessa VESIENHOIDON VAPAAEHTOINEN JÄRJESTÄYTYMINEN POHJOIS-POHJANMAALLA VYYHTI-hankkeen seminaari 4.2.2014, Oulu Jukka Koski-Vähälä Toiminnanjohtaja, MMT SUOMEN

Lisätiedot

LUVY:N HAJAJÄTEVESIHANKKEEN OHJAUSRYHMÄN VI KOKOUS

LUVY:N HAJAJÄTEVESIHANKKEEN OHJAUSRYHMÄN VI KOKOUS MUISTIO 1 (6) LUVY:N HAJAJÄTEVESIHANKKEEN OHJAUSRYHMÄN VI KOKOUS Aika: Torstai 12.2.2009 klo 9.15 12.15 Paikka: Yrkeshögskolan Novia, Raasepori Läsnä: Patrik Skult Inkoo, Siuntio Ory Seija Kannelsuo-Mantynen

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Yhteistyökutsu 1 (6) Paraisten kaupunki Ympäristölautakunta Rantatie PARAINEN

Yhteistyökutsu 1 (6) Paraisten kaupunki Ympäristölautakunta Rantatie PARAINEN Yhteistyökutsu 1 (6) Paraisten kaupunki Ympäristölautakunta Rantatie 28 21600 PARAINEN VALONIAN VESIENSUOJELU- JA VESIHUOLTOYHTEISTYÖ KAUDELLA 2017 2020 Valonia kutsuu Varsinais-Suomen kunnat mukaan Valonian

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 2014

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 2014 1 Lappeenrannan vertaisohjaajien kouluttaja koulutusten palautteet Kysely tehty 1/014 Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 014 Avita Kaveria hanke YHTEENVETO 1. Millä paikkakunnalla

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2016 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2016 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2016 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 16.6.2016 klo 13.00 14.50 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuoneenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Läsnä:

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan energianeuvontahanke

Pohjois-Karjalan energianeuvontahanke Pohjois-Karjalan energianeuvontahanke Rakentajailta 2 Energia 21.11.2013 Joensuu Pasi Pitkänen Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen

Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen Tilannekatsaus Huhti-toukokuu 2016 Jyrki Pitkänen KASELY Maaseutupalvelut Maaseuturahoitus Kaakkois-Suomessa 2014-2020 Myöntökehys 2014-2020

Lisätiedot

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä Yhdessä oleminen Pirkko Elomaa-Vahteristo ja kohtaaminen 21.10.2010 turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Pirkko Elomaa-Vahteristo

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 Vuosikokouksen jälkeen kyläasiamies Henrik Hausen kertoo uudesta hankkeesta ja vastaa kysymyksiin. 28.2.2016 klo 18.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat: 1.

Lisätiedot

Valtioavusteinen jätevesineuvonta Tiivistelmä hankkeiden loppuraporteista

Valtioavusteinen jätevesineuvonta Tiivistelmä hankkeiden loppuraporteista Valtioavusteinen jätevesineuvonta 2012 - Tiivistelmä hankkeiden loppuraporteista 1. Taustaa Jätevesineuvonnan tavoitteena on jakaa puolueetonta ja oikeaa tietoa jätevesien käsittelystä hajaasutusalueilla,

Lisätiedot

Martat Lapsiperheiden tukena Kirsi Rissanen ravitsemusterapeutti Pohjois-Karjalan Martat ry

Martat Lapsiperheiden tukena Kirsi Rissanen ravitsemusterapeutti Pohjois-Karjalan Martat ry Kotirumba rullaamaan Martat Lapsiperheiden tukena Kirsi Rissanen ravitsemusterapeutti Pohjois-Karjalan Martat ry Marttaliitto on perustettu v. 1899 Kansalaisjärjestönä Martat edistää kotien ja perheiden

Lisätiedot

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell.

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell. Porin Taitoluistelu ry VUOSIKERTOMUS sivu 1 VUOSIKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 Porin Taitoluistelu ry:n virallinen rekisteröintipäivä on 1.4.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja lisätä taitoluistelun

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 12.15 Paikka: Kukkaismäen maaseutumatkailutila, Jämsän Juokslahti,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 JOHDANTO Kunnostushankkeen hankesuunnitelma päivitettiin vuosille 2013-2015 laaditun hoito- ja kunnostussuunnitelman pohjalta. Vuosina

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESINEUVONTAHANKE. Väliraportti III ( )

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESINEUVONTAHANKE. Väliraportti III ( ) HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESINEUVONTAHANKE Väliraportti III 24.3.2015 (1.3.2014-28.2.2015) Sisällysluettelo 1. Yleistä neuvontahankkeesta... 3 1.1 Hankkeen rahoitus... 3 2. Hankkeen organisaatio, työntekijät

Lisätiedot

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Muu, mikä? Mikä? * Laatustrategian

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Ammattikoulutuksen kansainvälistyminen

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

LIITE 1 15.4.2010 KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto

LIITE 1 15.4.2010 KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto 15.4.2010 LIITE 1 KOKO RUSSIA Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto Toimintasuunnitelma ja toiminnan painopisteet TAVOITE 2013 - Suomi näkyy aiempaa yhtenäisempänä kaupan ja yhteistyön alueena

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus.

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus. JOENSUUN JÄÄKARHUT RY Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu SEURAN SYYSKOKOUS 2007 PÖYTÄKIRJA AIKA Keskiviikko 21.11.2007 klo 18.30 PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-Sali 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Lapin liikenneturvallisuustoimija

Lapin liikenneturvallisuustoimija Lapin liikenneturvallisuustoimija Työn esittely 12.5.2016 Noora Airaksinen Teemu Kinnunen Lappi toimija-alueena Kaksi toimija-aluetta: Länsi Itä Kemi-Tornion seutukunta (n. 60 300 as.) Kemi, Keminmaa,

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.1.2016 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 KULTTUURITYÖRYHMÄ

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 KULTTUURITYÖRYHMÄ ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kulttuurityöryhmä 28.10.2015 AIKA 28.10.2015 klo 10.00 PAIKKA Imatra, Kulttuuritalo Virta, Kaleva-sali OSALLISTUJAT (x) Juha Iso-Aho, puheenjohtaja TKI-HUMAK Voima

Lisätiedot

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto 11.10.2011 Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn suunnittelu- ja neuvontahanke 2010-2011 Hannu Mattila Projektineuvoja

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2016 YLEISSUUNNITELMA

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2016 YLEISSUUNNITELMA HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2016 YLEISSUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Haja-asutuksen jätevesihuollon parantaminen ja kiinteistöjen aktivoiminen jätevesijärjestelmiensä kuntoon saattamiseen

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

Kokkolan vertaisohjaajien kouluttaja -koulutuksen palaute (2/2016)

Kokkolan vertaisohjaajien kouluttaja -koulutuksen palaute (2/2016) 1 22.3.2016 Kokkolan vertaisohjaajien kouluttaja -koulutuksen palaute (2/2016) Koulutuksen ajankohta: 1.10.2015 5.2.2016, Yhteisöklubi Silta, Kokkola Kouluttajat: Anne Laimio & Heli Lumiaro 2 Kokkolan

Lisätiedot

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus -PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus Sisältö 1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT...3 2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT...3 3. HANKKEEN AIKATAULU...5 4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Maija Puurunen, Yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutu ja energia

Maija Puurunen, Yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutu ja energia MUISTIO Lasten maaseutuparlamentti suunnittelupalaveri 2 Paikka: Etelä-Savon ELY- keskus Aika: 8.10.2013 klo 9:00-11:15 Paikalla: Maija Puurunen, Yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutu ja

Lisätiedot

Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen

Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen Lappeenranta 11.3.2016 Kouvola 15.3.2016 Jyrki Pitkänen KASELY Maaseutupalvelut Maaseuturahoitus Kaakkois-Suomessa 2014-2020 Myöntökehys

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 3. KOKOUS

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 3. KOKOUS ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 3. KOKOUS MUISTIO Aika: maanantai 2.9.2016 kello 11.38 12.25 Paikka: Kokoustila C6, Toimistotalo Ruori, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta Läsnä/jäsenet:

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

Kyläsuunnitelma Siikamäki-Peiposjärvi 2015-2020 Valtakunnallinen vuoden kylä 2008

Kyläsuunnitelma Siikamäki-Peiposjärvi 2015-2020 Valtakunnallinen vuoden kylä 2008 Kyläsuunnitelma Siikamäki-Peiposjärvi 2015-2020 Valtakunnallinen vuoden kylä 2008 Itäkeskus Visio Viihtyisä, toimiva ja maaseutumainen kylä, joka tarjoaa lähipalveluina riittävät peruspalvelut asukkailleen,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TULKKAUSPALVELUISTA 1. YLEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TULKKAUSPALVELUISTA 1. YLEISTÄ 9.5.2016 TARJOUSPYYNTÖ TULKKAUSPALVELUISTA 1. YLEISTÄ Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry hallinnoi ja toteuttaa ESR-rahoitteista KAIKU-hanketta. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry pyytää

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI

KEURUUN KAUPUNKI KEURUUN KAUPUNKI 2012-2014 SEITSEMÄN KYLÄALUEEN YHTEINEN PROJEKTI Tavoitteena: Kylätoiminnan aktivointi Elinympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden edistäminen Kylien yhteinen kehittämisohjelma INNOSTUMINEN

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

AVAINVIESTIT. Tekemisen ilo Onnistumisen elämys Yhteisöllisyys ja jakaminen Uuden oppiminen

AVAINVIESTIT. Tekemisen ilo Onnistumisen elämys Yhteisöllisyys ja jakaminen Uuden oppiminen POP UP -MARTTATAPAHTUMAT AVAINVIESTIT Tekemisen ilo Onnistumisen elämys Yhteisöllisyys ja jakaminen Uuden oppiminen PUHEEN TYYLI Iloinen Konstailematon Ystävällinen JA SÄVY I N H I M I L L I N E N, I H

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja,

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja, Hollolan kunta / Muistio 1/2013 1 (5) n kokous Aika Tiistai 5.3.2013 kello 18.00 Paikka Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Läsnä Armas Hacklin Eija Koivuniemi Tiina Aarto Marjatta

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Ruokaketjun hankejärjestelmä kehittyy. Hankekehittäjä Piritta Sokura

Ruokaketjun hankejärjestelmä kehittyy. Hankekehittäjä Piritta Sokura Ruokaketjun hankejärjestelmä kehittyy Hankekehittäjä Piritta Sokura Ruokaketjuhankkeet Hakuaika 11.8.-8.9.2014 (1 kk) 78 hakemusta 47 hyväksyttyä/osittain hyväksyttyä hakemusta 30 hanketta keskittyen pääpainoalueisiin,

Lisätiedot

/ JK Valtioavusteinen jätevesineuvonta Tiivistelmä hankkeiden loppuraporteista

/ JK Valtioavusteinen jätevesineuvonta Tiivistelmä hankkeiden loppuraporteista Valtioavusteinen jätevesineuvonta 2013 - Tiivistelmä hankkeiden loppuraporteista 1. Taustaa Jätevesineuvonnan tavoitteena on jakaa puolueetonta ja oikeaa tietoa jätevesien käsittelystä haja-asutusalueilla,

Lisätiedot

Pyöris pyöräilynystävät ry. Toiminan kertomus 2011 1/4 Tummalla,toteutunut

Pyöris pyöräilynystävät ry. Toiminan kertomus 2011 1/4 Tummalla,toteutunut Pyöris pyöräilynystävät ry. Toiminan kertomus 2011 1/4 sihteeri Tummalla,toteutunut PYÖRÄILY HARRASTUKSENA Pyöräilyn harrastaminen on löytänyt paikkansa Lapinlahdella työpaikkojen,yhdistysten ja koulujen

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Energianeuvonnan taustaa ja tavoitteet Neuvonnan aikataulu ja sisältö

Lisätiedot

Hallituspartneritoiminnan kasvu haasteet ja mahdollisuudet. Keijo Mutanen,Hall. pj. Hallituspartnerit Itä- Suomi ry. Partneriaamu Hki 1.9.

Hallituspartneritoiminnan kasvu haasteet ja mahdollisuudet. Keijo Mutanen,Hall. pj. Hallituspartnerit Itä- Suomi ry. Partneriaamu Hki 1.9. Hallituspartneritoiminnan kasvu haasteet ja mahdollisuudet Keijo Mutanen,Hall. pj. Hallituspartnerit Itä- Suomi ry Partneriaamu Hki 1.9.2016 31.8.16 31.8.16 Toiminnan käynnistäminen 2013 Osaava hallitus-

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2017 YLEISSUUNNITELMA

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2017 YLEISSUUNNITELMA HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2017 YLEISSUUNNITELMA 1. TAVOITTEET Neuvonnan keskeinen tavoite on edistää hajajätevesisäädösten edellyttämän jätevesien käsittelyn tason toteuttamista

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 4/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 4/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 4/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 11.12.2015 klo 13.00 15.00 Paikka: Ravintola Talli (Patteristonkatu 2, Mikkeli), Tallin vintti -kokoushuone (2. krs) Paikalla: Hirvensalmi:

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA Sisältö. Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS

VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA Sisältö. Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.20-31.12.20 Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Virallinen toiminta... 2 2.1. Yhdistyksen kokoukset... 2 2.2. Tietotekniikan

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMISEN YLEISSUUNNITELMA

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMISEN YLEISSUUNNITELMA 1 SYKE/VK/VVA 23.9.2010 HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMISEN YLEISSUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Haja-asutuksen jätevesihuollon parantaminen edellyttää huomattavaa lisäpanostusta neuvontaan ja ohjaukseen.

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot