Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013"

Transkriptio

1 Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013

2 Kotkan ympäristökeskus, ympäristöterveydenhuollon palvelualue Kotka 2

3 Sisältö Osa I 1. Johdanto Yhteinen osa Elintarvikevalvonta Terveydensuojelu Tupakkavalvonta Kemikaalivalvonta Kuluttajaturvallisuusvalvonta Erityistilanteisiin varautuminen Suunnitelmien toteutumisen arviointi Osa II Pyhtään kunnan ja Kotkan kaupungin eläinlääkintähuoltosuunnitelma 74

4 1. Johdanto Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä, jonka tehtävänä on yksilöön, väestöön ja elinympäristöön kohdistuva terveyden edistäminen sekä sairauksien ja tapaturmien ehkäisy. Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön tavoitteena on varmistaa kuntalaisille turvallinen elinympäristö, jossa ei ole terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä. Lainsäädännössä korostetaan toiminnanharjoittajien omaa vastuuta, mutta viranomaisvalvontaa tarvitaan toiminnan ja tuotteiden määräystenmukaisuuden varmistamiseksi, toimijoiden tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi, kuluttajansuojan turvaamiseksi sekä toimijoiden tuotantoedellytysten varmistamiseksi. Ympäristöterveydenhuollon erityislainsäädäntö sekä valtioneuvoston valvontasuunnitelma-asetus (665/2006) edellyttävät kuntia laatimaan ja hyväksymään säännöllistä valvontaa koskevan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman siten, että valvonta on laadukasta, tasapuolista, säännöllistä ja terveyshaittoja ennaltaehkäisevää. Suunnitelmassa on huomioitava valtakunnalliset valvontaohjelmat ja valvontasuunnitelma-asetuksen (Vn 665/2006) vaatimukset. Näin suunnitelmalla on vahva normatiivinen perusta, mutta toisaalta se on nähtävä valvontayksikön omana instrumenttina. Suunnitelmassa nivoutuvat yhteen yksikön oma toimintaympäristö ja kehittämistoimet sekä valtakunnalliset painotukset valvonnassa. 3

5 2 Yhteinen osa 4

6 2.1 Toimialue Ympäristöterveydenhuollosta vastaavana viranomaisena toimii Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan yhteinen ympäristölautakunta ja sen alaisuudessa Kotkan ympäristökeskuksessa ympäristöterveydenhuollon palvelualue. Toimialueena on Kotka ja Pyhtää, joiden perustietoina voidaan mainita: Kotka Pyhtää Väkiluku Pinta-ala 950 km km 2 Maapinta-ala 271 km km 2 Ruotsinkielisiä 1 % 8 % (kaksikielinen) 2.2 Valvonnan voimavarat Kotkan ympäristökeskuksen ympäristöterveydenhuollon käytettävissä olevat henkilöt tehtäväalueineen esitetään seuraavassa taulukossa 1. Taulukko 1. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön käytettävissä olevan henkilöstön tehtäväalueet. Nimi Nimike Tehtäväalueet yleisesti Linkola, Eeva ympäristöjohtaja johtaminen, hallinto Palo, Taito Ilonen, Kimmo (virkavapaalla 2-12/2013, sijainen Emma Solmula) Karnaattu, Risto Kemppainen, Tarja I kaupungineläinlääkäri (ympäristöterveyspäällikkö) ympäristöterveyssuunnittelija terveystarkastaja terveystarkastaja johtaminen, ympäristöterveydenhuolto suunnittelu, kemikaalivalvonta, terveydensuojelu, elintarvikevalvonta, tupakkavalvonta terveydensuojelu, tupakkavalvonta, kuluttajaturvallisuus elintarvikevalvonta, tupakkavalvonta, eläinsuojelu Kessaeva, Naziko II kaupungineläinlääkäri eläinlääkintähuolto (praktiikka) Kurko, Heli Lahtela, Mirva Lumme, Merja Pylkkö, Päivi (sijainen Kirsi Tinkanen 10/2013 asti) terveystarkastaja terveystarkastaja terveystarkastaja osastosihteeri terveydensuojelu, elintarvikevalvonta, kuluttajaturvallisuus, tupakkavalvonta terveydensuojelu, elintarvikevalvonta, kuluttajaturvallisuus, tupakkavalvonta elintarvikevalvonta, tupakkavalvonta, terveydensuojelu, kansainväliset ruumiinsiirrot, lääkelain mukaisten nikotiinikorvaushoitovalmisteiden vähittäismyyntilupien käsittely ja valvonta hallinto Ryky, Pirjo toimistosihteeri hallinto Välimäki, Elina (sijainen Kirsi Armassalo) II kaupungineläinlääkäri eläinlääkintähuolto (praktiikka) Ympäristökeskuksella on kaksi toimipistettä, joista Pyhtään Heinlahdessa sijaitsee eläinlääkintähuolto ja muut toiminnot Ympäristötalossa Kotkan Hovinsaarella. Valvontatehtäviä suorittaa neljä kokoaikaista ja yksi puoliaikainen terveystarkastaja, suunnittelija sekä ympäristöterveyspäällikkönä toimiva kaupungineläinlääkäri. Ympäristökeskuksen hallinnosta vastaa ympäristöjohtaja ja toimistotehtäviä hoitavat osastosihteeri ja toimistosihteeri. Eläinlääkintähuollon tehtävät hoituvat kahden 5

7 eläinlääkärin työpanoksella. Henkilöstöresurssien jakautuminen esitetään seuraavassa taulukossa (taulukko 2). Taulukko 2. Ympäristöterveydenhuollon henkilöresurssit. Henkilöresurssi Työpanos (htv) I kaupungineläinlääkäri (ympäristöterveyspäällikkö) 1,0 ympäristöterveyssuunnittelija 1,0 terveystarkastaja 4,5 ympäristöjohtaja 0,5 osastosihteeri 0,5 toimistosihteeri 0,5 II kaupungineläinlääkäri (eläinlääkintähuolto) 2,0 Kaikki yhteensä 10,0 Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta (410/2009) tuli voimaan Lain mukaan kunnan oli tehtävä päätös yhteistoiminta-alueeseen kuulumisesta, jonka käytettävissä on vähintään 10 henkilötyövuoden työpanos ja sen toiminnan on alettava viimeistään vuoden 2013 alusta. Kotkan kaupunki ja Pyhtään kunta muodostivat ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaalueen alusta ja saavat yhdessä täytettyä vaatimuksen. Karkeasti jaettuna valvonnan ja sen tukitehtävien sekä eläinlääkintähuollon henkilöresurssit jakautuvat seuraavasti (taulukko 3): Taulukko 3. Kotkan ympäristöterveydenhuollon henkilöresurssien kohdentaminen. Tehtävä Työpanos (htv) valvonta, suunnittelu, asiakaspalvelu 6,4 yleinen toimistotyö, johtaminen, hallinnolliset tehtävät 1,4 koulutus 0,2 eläinlääkintähuolto 2,0 Yhteensä 10,0 Valvontaan, suunnitteluun ja asiakaspalveluun käytettyä työpanosta voidaan pitää valvontayksikön ydintoimintana. Valvontatarpeen arvioinnissa voidaan käyttää apuna vuosittain tehtävää toteutuman arviointia. Valvontatarpeen ja toteutuneiden tarkastusten suhdetta voidaan käyttää kuvaamaan resurssien ja valvontatarpeen kohtaamista (taulukko 4). Tämä tarkastelutapa ei kuitenkaan huomioi muita viranomaistehtäviä ja siksi valtakunnallisessa valvontaohjeessa suositellaan varamaan 1,5-2-kertainen Taulukko 4. Laskennallinen valvontatarve ja siitä suoriutuminen. Valvonnan alue Laskennallinen suunnitelmallisten tarkastusten tarve (2012) 1) Tehtyjä suunnitelmallisia tarkastuksia (2012) Suoriutumisaste Vajauksen korjaamiseen tarvittava lisäpanostus Elintarvikevalvonta % 2,6x Terveydensuojelu % 6x Tupakkavalvonta % 1,2x Kemikaalivalvonta % 3,2x Kuluttajaturvallisuus % 1,7x 6

8 Yhteensä % 2,5x 1) Valtakunnallisen valvontaohjelman ohjeellisten tarkastustiheyksien ja valvontakohteiden lukumäärien tulo. Ei huomioi kohdekohtaista riskinarviota, joka voi tapauskohtaisesti laskea tai nostaa tarkastustiheyttä. 2) Valvontaohjelmassa kemikaalivalvonnalle ilmoitetaan minimisuoritustaso, joka on 10 % valvontakohteista tai 1 tarkastus/ asukasta. Tässä on käytetty minimitasona 10 % valvontakohteista. Valtakunnallisen ympäristöterveydenhuollon valvontaohjelma :ssa esitetylle valvontatasolle pääsemiseksi valvontaa olisi lisättävä huomattavasti. Ympäristölautakunnan tietoon tullaan toimittamaan tarkempi erittely suoritteiden lukumääristä verrattuna keskusviranomaisten esittämään normitettuun valvontatasoon. Mikäli keskusviranomaisten määrittämästä valvonnan tasosta jäädään vuoden aikana, se tulee samaisen toteutuman arvioinnissa ympäristölautakunnan tietoon ja tässä yhteydessä myös esitetään mahdolliseen poikkeamaan johtaneet syyt. 2.3 Ajankohtaiset muutokset valvontatarpeessa Ympäristöterveydenhuollon alalle kohdistuu vuoden aikana edelleen valtakunnallisia kehittämistoimia, jotka tulevat lisäämään kunnan työmäärää. Seuraavassa esitellään lyhyesti resursoinnin kannalta merkittävimmät muutokset, yksityiskohtaisemmat kuvaukset löytyvät tämän suunnitelman valvontaperusteiden mukaisista osioista. Elintarvikevalvonnassa on ryhdytty käyttämään keskitettyä tietojärjestelmää, joka siirtää tiedot valvontakohteista ja tarkastuksista valtakunnalliseen rekisteriin. Rekisterit on toteutettu sangen yksityiskohtaisina, joten tiedonsyöttäminen on vaatinut aiempaan verrattuna selvästi enemmän aikaa. Kirjaamistilanteita on useita satoja vuodessa, joten tiedonsyöttämiseen tarvittava työpanos on kertautumisen vuoksi lisääntynyt merkittävästi. Tämän vuoden aikana myös muu ympäristöterveysvalvonta liitetään vastaavaan valtakunnalliseen rekisteriin siten, että ensin järjestelmään syötetään tiedot valvontakohteista, sitten itse valvontatapahtumista. Järjestelmään liittyminen tulee viemään merkittävän osan terveydensuojelun, tupakkavalvonnan ja kuluttajaturvallisuusvalvonnan vuoden 2013 työpanoksesta, sillä kirjattavia valvontakohteita on toista tuhatta ja järjestelmä on hyvin yksityiskohtainen. Valvonnan resursseissa ei ole joustoa, joten tietojärjestelmään käytettävä työpanos on pois muusta viranomaistoiminnasta kuten valvonnasta. Toisaalta panostuksen seurauksena valvontakohderekisterin laatu ja tarkkuus paranevat. Uusi kuluttajaturvallisuuslaki on ollut voimassa nyt vuoden. Siinä luotiin kuluttajapalveluiden tarjoajien ilmoitusvelvollisuus, jonka myötä kaikkien uusien kuluttajapalveluiden tarjoajien on ilmoitettava toiminnastaan ympäristöterveydenhuollolle, joka käsittelee saamansa ilmoitukset. Tämä tehtävä on valvonnassa uusi, mutta siihen ei ole lisäresursseja. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan laadulliset muutokset vaatisivat myös lisäpanoksia valvontaan käytettyyn aikaan ja valvontahenkilöstön osaamisen kehittämiseen. Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue aloitti toimintansa vuoden 2013 alusta. Toiminnan yhdenmukaistamisen voidaan olettaa vievän osansa työpanoksesta. 2.4 Valvontahenkilökunnan koulutus Ympäristöterveydenhuollon viranomaisvelvoitteiden hoitaminen vaatii jatkuvasti enemmän asiantuntemusta. Valvontahenkilöstön asiantuntemus on myös yksi laadukkaan valvonnan tärkeimmistä osatekijöistä. Laaja maksullisuus lisää myös osaltaan vastuuta valvonnan laadusta. Ympäristökeskus on varautunut siihen, että valvonnan henkilökuntaa koulutetaan vuosittain ja säännöllisesti. Ensisijaisesti koulutustilaisuudet ovat Eviran, Valviran, Tukesin ja Etelä-Suomen aluehallintoviras- 7

9 ton järjestämiä koulutuksia sekä alueellisia koulutustilaisuuksia. Valvontaa tukevaan koulutukseen suunnitellaan käytettäväksi työaikaa 0,22 htv eli 48 päivää vuodessa. Tämän vuoden alkupuolella otetaan käyttöön koulutussuunnitelma, jolla seurataan koulutuksia ja koulutusten jakautumista valvontahenkilökunnan kesken. Valtakunnallisessa valvontaohjelmassa suositellaan keskimääräiseksi koulutusmääräksi 8 päivää viranhaltijaa kohden. Kotkassa tämä tarkoittaisi ympäristöterveydenhuollon valvontahenkilöstön osalta yhteensä 56 koulutuspäivää vuodessa. Ympäristöterveydenhuollon viranhaltijat ovat jatkokouluttautuneet esimerkillisesti. Kahden viime vuoden aikana yksi terveystarkastaja on suorittanut ympäristöteknologian ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (insinööri yamk) Mikkelin ammattikorkeakoulussa, kaksi terveystarkastajaa on suorittanut elintarvikevalvonnan syventävän opintojakson oppisopimuskoulutuksena Etelä-Karjalan aikuisopisto Aktivassa ja yksi terveystarkastaja on pätevöitynyt rakennusterveysasiantuntijaksi Itä- Suomen yliopiston koulutus ja -kehittämispalvelu Aducatessa. 2.5 Valvontakohderekisteri Valvontakohderekisteri sijaitsee ympäristöterveydenhuollon Tarkastaja by Digia -tietojärjestelmässä, joka kytkeytyy kahteen valtakunnalliseen keskitettyyn tietojärjestelmään: Eviran koordinoiman kuntien elintarvikevalvonnan tiedonkeruun kehittämisen (KUTI) järjestelmään sekä Valviran ja Tukesin ympäristöterveydenhuollon kohdetietojärjestelmään (YHTI). Valvontakohderekisterin tarkkuus on parantunut elintarvikevalvonnan kohteiden osalta, ollen nyt hyvällä tasolla. Terveydensuojelun, kuluttajaturvallisuuden ja tupakkavalvonnan kohteissa tarkkuus ei tällä hetkellä ole riittävällä tasolla, mutta vuoden 2013 aikana tähän on odotettavissa parannusta kun rekisterissä siirrytään uuteen YHTI-luokitteluun. Valvontakohderekisteriin kirjataan kaikki valvontakohteita koskevat tiedot ja niihin kohdentuvat toimenpiteet, sisältäen tarkastukset, havainnot ja näytteenoton. Lisäksi käytössä on erillinen hallintodiaari. Valvontakohteita koskevat asiakirjat arkistoidaan. Uudet kohteet lisätään valvontakohderekisteriin pääsääntöisesti vireilletulon myötä. Vireilletulon muoto voi vaihdella, ollen esimerkiksi toimijan hakemus, toisen viranomaisen tekemä asian käsittelyn siirto tai viran puolesta suoritettu tiedonhankkiminen. Valvontakohderekisterin päivitys on luonteeltaan jatkuvaa. 2.6 Viestintä Ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman mukaan viranomaisviestinnän tarkoituksena on: kertoa etukäteen valvonnan painopisteistä ja tavoitteista, lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä julkaisemalla valvonnan tuloksia ja varmistaa erityis- ja poikkeustilanteissa aktiivisella tiedottamisella toimijoiden ja kuluttajien turvallisuus. Viestinnän osa-alueita ovat asiakaspalvelu, kohderyhmien opastus ja kouluttaminen sekä tiedottaminen eri keinoin ja eri tilanteissa. Viestinnän kohderyhmiä ovat kuntalaiset, elinkeinonharjoittajat, toiset viranomaiset ja muut asiakkaat. Valtakunnallisessa valvontaohjelmassa esitetään tärkeänä asiakaspalautteen saamisen ja käsittelyn ja järjestämistä. Kotkan ympäristöterveydenhuollossa pyritään valvontavuoden aikana selvittämään vaihtoehtoja asiakaspalautteen kirjaamiseen ja käsittelyyn. Elintarvikkeiden tai talousveden aiheuttamista vaaratilanteista ja toimenpiteistä niiden torjumiseksi on varauduttu tiedottamaan tiedotusvälineiden kautta. Elintarvikevalvonnan tutkimusprojektien tuloksista tiedotetaan kuntalaisia. Muista ympäristöterveydenhuollon ja niiden valvontaa koskevista asioista tiedotetaan tarpeen mukaan. Myös verkkosivuilta on saatavissa yleistä tietoa, ohjeita ja lomakkeita (www.kotka.fi/ymparistokeskus). Valvonnan tiedotuksesta vastaa ympäristöterveyspäällikkönä toimiva kaupungineläinlääkäri. 8

10 2.7 Valvonnan maksullisuus Tämän suunnitelman mukainen valvonta on toiminnanharjoittajalle maksullista. Maksuja peritään voimassa olevan ympäristölautakunnan hyväksymän taksan (Kotkan kaupungin säädöskokoelma 2011 Nro 3) mukaisesti. Maksut on määritelty siten, että ne vastaavat suuruudeltaan enintään valvontasuoritteesta aiheutuneita kustannuksia. 2.8 Valvontaa palvelevat laboratoriot Pääsääntöisesti ympäristöterveydenhuollon viranomaisnäytteet (elintarvike-, uimavesi- ja talousvesinäytteet ja sisäilmatutkimuksiin liittyvät näytteet) toimitetaan tutkittavaksi MetropoliLab Oy:n laboratorioon. MetropoliLab toimisto ja näytteiden vastaanotto: Postiosoite: PL 550, HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 4, Helsinki Puh. toimisto: Sähköposti: Aukioloaika: ma-pe: Tarvittaessa harvinaisemmat kemialliset ja mikrobiologiset tutkimukset ostetaan kyseisiä analyyseja tarjoavalta akkreditoidulta laboratoriolta. Näytteet lähetään tällöin hinnastojen ja logistiikan perusteella valittavaan edulliseksi katsottavaan laboratorioon. 9

11 3 Elintarvikevalvonta 10

12 3.1 Valvontastrategia Kotkan elintarvikevalvontastrategiassa huomioidaan valtakunnallinen elintarvikevalvontaohjelma (EVO) ja Eviran toimialan valvontastrategia , jota noudattaen Kotkan ympäristökeskuksen tavoitteena on, että: valvonta toimii esimerkillisesti valvonta on koko kunnan alueella vaikuttavaa, tehokasta, yhtenäistä ja riskiperusteista valvonnan osaaminen on korkeaa tasoa valvonta on asiakaskeskeistä ja laadukasta valvonnan viestintä on tehokasta ja ennakoivaa tiedonhallinta tukee tehokkaasti valvontaa; ja että valvontaan luotetaan ja sitä arvostetaan. 3.2 Valvonnan strategiset painopisteet Kotkan ympäristökeskuksen elintarvikevalvonnassa pyritään toteuttamaan mahdollisimman laadukas ja vaikuttava valvonnan taso käytettävissä olevin voimavaroin. Valtakunnallista elintarvikevalvontaohjelmaa (EVO) mukailevat Kotkan ympäristökeskuksen elintarvikevalvonnan painopisteet tähtäävät siihen, että toiminnassa: omaksutaan elintarvikelain muutoksista aiheutuvat uudet valvontakäytännöt vahvistetaan valvonnan suunnitelmallisuutta painotetaan riskiperusteisuutta varmistetaan valvontahenkilöstön osaaminen ja sen jatkuva kehittäminen; tehostetaan valvonnan edellyttämää tiedonkeruuta 3.3 Valvontakohderekisteri ja uusien kohteiden kirjaaminen Elintarvikevalvonnan kohteita Kotkan kaupungissa on tämän suunnitelman laadintahetkellä noin 500. Lisäksi alkutuotannon valvontakohteita on noin 120. Tiedot valvontakohteista, niissä suoritetuista tarkastuksista, havainnoista ja näytteenotosta on kirjattu ympäristöterveydenhuollon Tarkastaja-tietojärjestelmään. Käytössä on erillinen hallintodiaari ja valvontakohteita koskevat asiakirjat arkistoidaan. Tarkastaja-tietojärjestelmä on liitetty valtakunnalliseen KUTI-rekisteriin, joka kerää kaikkien kuntien elintarvikevalvontakohteet ja valvontatapahtumat yhteen tietokantaan. Uudet valvontakohteet tulevat elintarvikevalvonnan tietoon tavallisimmin toimijan aloitteesta kun tämä jättää ilmoituksen tai hyväksymishakemuksen elintarvikehuoneistostaan viranomaiselle. Nykyisin suurin osa elintarvikehuoneistoista ei enää ole ennakkohyväksynnän vaan ilmoitusmenettelyn piirissä. Näille kohteille ei tehdä järjestelmällisiä ennakkotarkastuksia tai lupakäsittelyä. Aiemmin myös omavalvontasuunnitelmat oli hyväksytettävä viranomaisella, mutta tämä vaatimus on poistunut. Kuitenkin niin kutsutuilta laitoksilta vaaditaan edelleen entisen kaltainen hyväksymismenettely, omavalvontasuunnitelman hyväksymistä lukuun ottamatta.. Elintarvikehuoneistoilmoituksen käsittelyyn on arvioitu kuluvan kahden tunnin työaika. Käsittelyssä elintarvikealan toimija, huoneisto ja ilmoitetut toiminnat kirjataan lisätietoineen valtakunnalliseen rekisteriin. Ilmoituksen käsittelyn yhteydessä on uudelle valvontakohteelle tarkoitus tehdä alustava riskinarviointi, josta enemmän seuraavassa kappaleessa. Elintarvikealan toimija saa ilmoituksen käsittelystä todistuksen, joka osoittaa hänen huoneistonsa kuuluvan säännöllisen elintarvikevalvonnan piiriin. 3.4 Valvontakohteiden riskinarviointi Elintarvikkeessa mahdollisesti esiintyviä vaaroja tunnistetaan käyttämällä apuna kohteeseen tehtyjä tarkastuksia ja tutkimustuloksia sekä toimijan omavalvontasuunnitelmaa. EVO:ssa esitellyn menettelyn tarkoitus on, että vaaroista aiheutuvien riskitekijöiden merkittävyyttä arvioidaan sijoittamal- 11

13 la vaarat niistä aiheutuvien terveydellisten haittojen toteutumisen todennäköisyyden ja haitan voimakkuuden suhteen matriisille (taulukko 5). Valvontakohteen tarkastustiheyttä määritellessä on tarkoitus ottaa huomioon valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelman (EVO) ohjeellisten tarkastusmäärien lisäksi kohteen riskitekijät ja niiden merkittävyys. Uusille valvontakohteille on tarkoitus tehdä alustava riskinarviointi samassa yhteydessä kun toimijan laatima ilmoitus tai hakemus käsitellään. Taulukko 5. Riskitekijän merkittävyyden arviointi vaaran aiheuttaman terveydellisen haitan todennäköisyyden ja vaikuttavuuden perusteella. Terveydellisen haitan toteutuminen Hyvin epätodennäköinen Terveydellisen haitan voimakkuus Lievästi haitallinen Haitallinen tai vakava Erittäin haitallinen tai vakava Merkityksetön Siedettävä Kohtalainen Epätodennäköinen Siedettävä Kohtalainen Merkittävä Todennäköinen Kohtalainen Merkittävä Sietämätön Sovellettu lähde: Valtakunnallinen elintarvikevalvontaohjelma (EVO) , liite 1, taulukko 2. Evira, Riskinarviointi on Kotkassa viime vuosina perustunut pitkälti elintarvikevalvontaa suorittavien viranhaltijoiden asiantuntemukseen. Varsinaista EVOn mukaista kirjallista riskinarvioinnin työkalua ei ole päivitetty, sillä jo usean vuoden ajan on ollut tiedossa että Evira kehittää tarkoitukseen RiskSheriff -nimistä järjestelmää. Viimeiset muutokset elintarvikelaissa kuitenkin yhä korostavat riskiperusteisuutta, joten tarve riskinarviointityökalulle on lisääntynyt. Riskinarviointi vaikuttaa valvontakohteeseen tehtävien säännöllisten tarkastusten lukumäärään. Kotkassa elintarvikevalvonnan tarkastusten rajoittavana tekijänä on kuitenkin käytössä oleva henkilöresurssi, joka lopulta rajoittaa tehtävien tarkastusten lukumäärää. Kotkan elintarvikevalvonnalla oli suunnitelma paikallisen riskinarvioinnin kehittämiseksi, mutta sen toteutus osoittautui ajankohtaan sopimattomaksi kun vuoden 2012 aikana varmistui, että elintarvikevalvontaa yhdenmukaistetaan valtakunnallisesti jo kevään 2013 aikana. 3.5 Tarkastuksen sisältö Kaikkiin tarkastuksiin sisältyvät kohteen asiapapereihin ja edellisiin valvontaraportteihin ennakolta tutustuminen sekä muu tarkastukseen valmistautuminen. Itse tarkastus ja tarkastuspöytäkirjan laadinta sisältyvät suoritteeseen. Joissain tapauksissa tarkastuksen yhteydessä suoritetaan myös muita toimenpiteitä, kuten näytteenottoa tai mittausta, jolloin myös nämä luetaan tarkastukseen kuuluvaksi. Näytteenotto tilastoidaan suunnittelun tarpeisiin Suunniteltu perustarkastus Perustarkastukset tehdään ensisijaisesti ennalta ilmoittamatta, mutta joissain tapauksissa on hyvä sopia ajankohdasta valvontakohteen kanssa etukäteen, jotta esimerkiksi tietyn vastuuhenkilön läsnäolo voidaan varmistaa. Tarkastuksella käydään läpi valvontakohteen merkitykselliset asiakirjat, tilat, laitteet, toiminnot, tuotteet, omavalvonta, ja mahdollisesti näissä tapahtuneet muutokset. Suurissa ja aikaa vievissä valvontakohteissa perustarkastus voidaan jakaa kahdelle tai useammalle tarkastuskäynnille. 12

14 Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) vastaa valtakunnallisesti ensisaapumisvalvonnasta ja teettää siihen liittyviä tarkastuksia kunnalla. Ensisaapumisvalvonnalla tarkoitetaan elintarvikevalvontaa, joka kohdistuu muista Euroopan Unionin jäsenmaista Suomeen toimitettaviin eläimistä saataviin elintarvikkeisiin. Ensisaapumistarkastukset tehdään Eviran toimittamien ohjeiden mukaisesti Suunniteltu lisätarkastus Lisätarkastukset ovat perustarkastuksen kanssa samana valvontajaksona tehtäviä, yleensä suppeampia, seurantatarkastuksia. Ne tehdään tavallisesti ilman ennakkoilmoitusta. Näillä tarkastuksilla pyritään varmistamaan, että edellisellä tarkastuskäynnillä mahdollisesti todetut puutteet on korjattu, arvioidaan valvontakohteen yleistä hygieniatasoa ja selvitetään, miten valvontakohteessa erityistarkastusaiheeksi valittu toiminto on toteutettu Muu tarkastus Kotkan ympäristöterveydenhuollon elintarvikevalvonta toimii aktiivisesti ja vuorovaikutuksessa toimijoiden, sidosryhmien ja kuntalaisten kanssa. Eri tahoilta tulleiden yhteydenottojen perusteella tehdään tarvittaessa elintarvikevalvonnan alan tarkastuksia. Yhteydenottojen perusteella tehtävien tarkastusten sisältö määräytyy kulloinkin tapauskohtaisesti. Tarkastukseen johtavat asiat tulevat vireille esimerkiksi kuluttajavalitusten, muiden viranomaisten (mm. Evira ja AVI) ja ruokamyrkytysepäilyjen myötä. Elintarvikelain muutoksen 352/2011 astuttua voimaan , ovat hyväksymishakemukset ja niiden johdosta tehtävät tarkastukset vähentyneet huomattavasti. Osa huoneistoista kuitenkin hyväksytään edelleen ja tällaisen hakemuksen käsittelyyn kuuluu tavallisesti tarkastus. 3.6 Tarkastuksen kohdetyyppikohtainen sisältö Elintarvikehuoneiston kohdetyyppi vaikuttaa suoritettavan tarkastuksen sisältöön. Tällöin perustietoja hyväksikäyttäen valitaan toimijan, kohteen tyypin ja sen ominaisuuksien perusteella tarkastettavat asiat. Elintarvikevalvonnan tarkastusvastuu on Kotkassa jaettu viranhaltijoille pääasiassa kohdetyypeittäin, joten saman kohdetyypin sisällä tarkastusten sisältö on yhdenmukainen. Tilanteissa, joissa kohdetyypin valvontavastuu jakautuu useamman viranhaltijan kesken, pyritään tarkastusaikojen yhteensovittamisella säästämään sekä toimijan että ympäristökeskuksen aikaa. Tarkastuksen suorittaminen kuuluu tarkastajan keskeiseen ammatilliseen asiantuntemukseen. Pääsääntöisesti tarkastuksen apuvälineenä käytetään Eviran laatimia kohdetyyppikohtaisia rakenteellisia tarkastuslomakkeita. Tarkastuksella täytettyjen lomakkeiden tiedot siirretään valtakunnalliseen keskitettyyn tietojärjestelmään. Tarkastuslomakkeet ovat osa tarkastustoiminnan tukijärjestelmää, mutta tärkein tekijä tarkastuksen onnistumisessa on valvontahenkilöstön ammattitaito. Tarkastuslomakkeet ovat pääsääntöisesti monisivuisia ja niitä on toistakymmentä erilaista, joten niitä ei ole mielekästä liittää tähän valvontasuunnitelmaan. Evira on uudistamassa tarkastuslomakkeita ja tarkastusohjeita valvonnan valtakunnallisen yhdenmukaistamisen yhteydessä keväällä Mainittujen tarkastuslomakkeiden lisäksi apuvälineiden valikoimassa on kopioivalle paperille painettu avoin tarkastuspöytäkirja, jota voidaan käyttää tarkastuskertomuksen pohjana. Sitä käytetään etenkin tilanteissa, joissa elintarvikealan toimijalle joudutaan antamaan heti toimenpidekehotus tai välitöntä toimintaa vaativa määräys. Tällöinkin tarkastus etenee sisällöllisesti kohdetyyppikohtaisesti, tarkastajan asiantuntemuksen ja lisäksi käytettävän tarkastuslomakkeen myötä. 3.7 Tarkastuskertomus Jokaisesta suoritetusta tarkastuksesta laaditaan tarkastuskertomus. Se voidaan syöttää suoraan ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmään, josta tulostetaan arkistoihin ja asiakkaalle toimitetta- 13

15 vat kappaleet. Tarkastuskertomus voidaan myös tehdä tarkastettavassa kohteessa käyttäen kopioivaa tarkastuspöytäkirjaa, jolloin tarkastuskertomuksen keskeisin sisältö syötetään tietojärjestelmään myöhemmin. Tarkastuskertomuksessa mainitaan kaikki tarkastetut asiat sekä mahdolliset havaitut epäkohdat korjaussuosituksineen ja määräaikoineen. Tarkastuskertomus toimitetaan tarkastetun kohteen asianomaiselle elintarvikealan toimijalle tai tämän edustajalle sekä muille tarkastukseen osallistuneille tai läsnäoloon oikeutetuille asianomaisille. 3.8 Hallinnolliset pakkokeinot Pakkokeinoprosessissa sovelletaan elintarvikelain 7. lukua pakkokeinoista. Hallinnollisten pakkokeinoprosessien tulee aina olla suhteessa rikkomuksen vakavuuteen ja niihin turvaudutaan vain siinä määrin, kuin se määräysten vastaisuuden poistamiseksi on välttämätöntä. Tämän vuoksi yleensä aina toimijalle annetaan ensin huomautus tai kehotus ennen varsinaisia pakkokeinoja. Jos elintarvikkeesta, elintarvikehuoneistosta tai toiminnasta voi aiheutua terveysvaaraa tai elintarvike ja siitä annettavat tiedot ovat harhaanjohtavia, voidaan ryhtyä suoraan pakkokeinoihin ilman lievempiä asteittaisia toimenpiteitä. Pakkokeinoihin ryhdytään myös, jos huomautus tai kehotus ei ole riittänyt havaitun epäkohdan poistumiseen. Ennen päätöstä pakkokeinoista tulee asianosaista kuulla hallintolain mukaisesti. Terveystarkastajilla on oikeus antaa määräyksiä: - elintarvikemääräysten vastaisuuden poistamisesta (ElintL 55 ) - väliaikainen kiellon antamisesta (ElintL 56 ) Kotkan I kaupungineläinlääkärillä on ratkaisuvalta seuraavissa pakkokeinoissa: - elintarvikemääräysten vastaisuuden poistaminen (ElintL 55 ) - väliaikainen kiellon antaminen (ElintL 56 ) - elintarvikkein markkinoilta poistaminen (ElintL 57 ) - elintarvikkeen haltuunotto (ElintL 58 ) - elintarvikkeen käyttö ja hävittäminen (ElintL 59 ) - elintarvikehuoneiston hyväksymisen peruuttaminen (ElintL 61 ). Ratkaisuvalta uhkasakkolain mukaisista pakkokeinoista eli uhkasakon asettaminen sekä uhkasakon täytäntöönpano on ympäristölautakunnalla. 3.9 Muut toimenpiteet tarkastuksen yhteydessä Näytteenotto Peruste näytteenottoon voi tulla näytteenottosuunnitelmasta tai tarkastuksella esiin tulleista seikoista. Suunnitelmallinen näytteenotto voi olla osa elintarvikevalvonnan projektia tai kategorisesti otettava suunniteltu näyte. Spontaanisti näyte voidaan ottaa tilanteessa, jossa on syytä epäillä tutkittavan elintarvikkeen elintarvikehygieenistä laatua. Näytteenotto suoritetaan vakioidulla tavalla Lämpötilan mittaus Elintarvikevalvonnan yhteydessä on usein tarpeellista mitata lämpötilaa. Mittaus suoritetaan ensisijaisesti mitattavaan väliaineeseen upotettavalla mittausanturilla, toissijaisesti infrapunalämpömittarilla sopivasta sijainnista. Lämpötilanmittaus suoritetaan vakioidulla tavalla, huomioiden komission asetus (852/2004/EY), ministeriön asetus (MMMa 1367/2011) ja mittausmenetelmien ATPsopimus (liite II, lisäys 2) Muut mittaukset tai toimenpiteet 14

16 Tarkastuksella voidaan suorittaa edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi tarvittava määrä muitakin tarpeellisia mittauksia tai toimenpiteitä Valvonnan painopistealueet Vuoden 2013 elintarvikevalvonnan painopistealueet ovat: Valvontatietojen julkistaminen Oiva-hankkeen mukaisesti Toiminnan yhdenmukaistaminen koko toimialueella 3.11 Valvontaviranomaisen toimesta tehtävä näytteenotto ja näytteiden tutkiminen Vuoden aikana otetaan elintarvikenäytteitä erillisen näytteenottosuunnitelman mukaisesti. Otettavien näytteiden lukumäärät on eritelty kohdetyyppikohtaisesti tarkastustiheyksien kanssa taulukossa (taulukko 8). Kotkan ympäristökeskuksen elintarvikevalvonnan näytteenottosuunnitelmassa ohjeellinen tavoitetaso näytteiden lukumäärälle on vuoden aikana viisi elintarvikenäytettä jokaista 2000 asukasta kohden. Näytteiden jakaminen eri kohdetyyppien kesken perustuu pitkälti valvontakohteiden omavalvonnan toimivuuteen ja omavalvontanäytteiden määrään. Jaossa on huomioitu myös muut kohdekohtaiset riskinarvioon vaikuttavat tekijät, kohteiden esitiedot, havainnot tarkastuksilta ja aiemmin tehtyjen tutkimusten tulokset. Suunnitelmalliset näytteet tutkitaan aistinvaraisen ja mikrobiologisen laadun osalta. Tehtävät mikrobiologiset tutkimukset vaihtelevat näytelajin mukaan, käsittäen kulloinkin edustavasti indikaattorimikrobeja ja usein myös varsinaisia patogeeneja. Elintarvikevalvonnan näytteenottosuunnitelmassa käytettävät ohjeelliset tutkimukset on määritelty tutkittavan elintarvikkeen mukaan paketteihin. Näitä tutkimuspaketteja on määritelty 63 kpl, mutta pakettien suuren lukumäärän vuoksi niitä ei ole mielekästä sisällyttää tähän suunnitelmaan. Kaikki tutkimuspaketit löytyvät ympäristökeskuksen sisäisestä ohjeesta mikrobiologiset tutkimuspaketit elintarvikkeista. Eräitä keskeisiä tutkimuksia esitetään seuraavassa taulukossa (taulukko 6). Laboratoriosta saadut sähköiset tutkimustodistukset tallennetaan ympäristökeskuksen Tarkastaja-tietojärjestelmään viikoittain. 15

17 Taulukko 6. Eräitä ympäristökeskuksen näytteenottosuunnitelman mukaisia perustutkimuksia tietyistä elintarvikenäytteistä. 9. Jäätelö, pirtelö [tarjoilupaikka] 12. Jauheliha (punainen liha) Alustava aistinvarainen arviointi Aerobisten mikrobien kokonaispesäkeluku Enterobakteerit 18. Lihavalmiste, sellaisenaan syötävä (Kypsä liha, lihahyytelö, kinkku, pizzasuikale) Alustava aistinvarainen arviointi Aerobisten mikrobien kokonaispesäkeluku Enterobakteerit Listeria monocytogenes 28. Lämminsavukala, hiillostettu kala, loimukala Alustava aistinvarainen arviointi Aerobisten mikrobien kokonaispesäkeluku Enterobakteerit Listeria monocytogenes 38. Karjalanpiirakka, munariisipasteija, lihapasteija jne. lihapiirakka, pizza (kypsä), kypsä suolainen täyte, täytetty sämpylä tai voileipä Alustava aistinvarainen arviointi Aerobisten mikrobien kokonaispesäkeluku Enterobakteerit Bacillus cereus 49. Salaatti (kalaa tai lihaa sisältävä) Alustava aistinvarainen arviointi Aerobisten mikrobien kokonaispesäkeluku Escherichia coli Salmonella 26. Raaka kala (myös pakastettu) Alustava aistinvarainen arviointi Kokonaispesäkeluku kalasta Rikkivetyä tuottavat bakteerit 31.Kalapuolisäilykkeet (silakkamarkkinatuotteet) Alustava aistinvarainen arviointi Bacillus cereus Hiivat ph Suola 42. Leivos, täytekakku Alustava aistinvarainen arviointi Aerobisten mikrobien kokonaispesäkeluku Enterobakteerit Bacillus cereus Staphylococcus aureus 51. Hapankaali 13. Raakalihavalmiste (punaisesta lihasta ja sen jauhelihasta valmistettu) Alustava aistinvarainen arviointi Aerobisten mikrobien kokonaispesäkeluku Eschericia coli Salmonella Maitohappobakteerit (vakuumipakatusta) 27. Kylmäsavustettu kala, graavikala Alustava aistinvarainen arviointi Aerobisten mikrobien kokonaispesäkeluku Listeria monocytogenes 36. Tonnikala (esim. leivän täyte) Alustava aistinvarainen arviointi Aerobisten mikrobien kokonaispesäkeluku Enterobakteerit Staphylococcus aureus 47. Salaatti (vain kasviksia sisältävä tai myös siipikarjaa sisältävä), vihannessekoitukset (pakaste), paprikasuikaleet, tomaatti- ja kurkkuviipaleet [tarjoilu- ja myyntipaikka] Alustava aistinvarainen arviointi Escherichia coli Bacillus cereus Hiivat 52. Kuivattu hedelmä, marja ja kasvis Alustava aistinvarainen arviointi Escherichia coli Bacillus cereus Hiivat Listeria monocytogenes 53. Suolasienet Alustava aistinvarainen arviointi Listeria monocytogenes Staphylococcus aureus Hiivat Homeet 58. Jälkiruoka (ei maitopohjainen), Kiisseli Alustava aistinvarainen arviointi Aerobisten mikrobien kokonaispesäkeluku Hiivat Homeet Alustava aistinvarainen arviointi Escherichia coli Hiivat Maitohappobakteerit ph 54. Valmisruoka [tarjoilu- ja myyntipaikka] Keitot, padat, kastikkeet laatikot, kypsä jäähdytetty ruoka Alustava aistinvarainen arviointi Aerobisten mikrobien kokonaispesäkeluku Bacillus cereus Clostridium perfringens 62. Makeiset, hunaja (ei suklaa) Alustava aistinvarainen arviointi Aerobisten mikrobien kokonaispesäkeluku Homeet (DG) Hiivat (DG) Alustava aistinvarainen arviointi Hiivat Homeet Bacillus cereus 56. Keitetty riisi, pasta Alustava aistinvarainen arviointi Aerobisten mikrobien kokonaispesäkeluku Bacillus cereus JÄÄ Jääpalat, jäämurska Heterotrofisten bakteerien pesäkeluku 22 C Koliformiset bakteerit Elintarvikehuoneistojen ja laitosten omavalvonnan toimivuus, omavalvontanäytteiden määrä sekä näytetulokset otetaan huomioon näytteenottoa määritettäessä. Näytemäärän vähentämisen edellytyksenä on, että yritys on ottanut omavalvontasuunnitelmansa mukaiset omavalvontanäytteet ja että ne, sekä valvontaviranomaisen ottamien näytteiden tulokset, ovat keskimäärin hyviä. Lisäksi edellytyksenä on, että toimija on ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin laboratoriotutkimusten perusteella mahdollisen ongelman korjaamiseksi ja varmistamiseksi uusintanäyttein Näytteenottoprojektit 16

18 Toteutetaan vuoden aikana elintarviketutkimusprojekti yhteistyössä Haminan kaupungin elintarvikevalvonnan kanssa: Jääpalojen hygieeninen laatu, sisältö pääpiirteissään - Elintarvikkeisiin kuten juomiin lisättävät jääpalat Muu näytteenotto Muuta näytteenottoa suoritetaan tarvittaessa - asiakasvalitusten johdosta otettavat näytteet - mahdollisten ruokamyrkytysepäilyjen johdosta - viranomaisen omat kartoitustutkimukset - kansalliseen salmonella- ja vierasainevalvontaan liittyvät näytteet - keskusviraston valtakunnallisiin muihin tutkimusprojekteihin liittyvä näytteenotto 3.14 Maksulliset viranomaisnäytteet Eläinperäisiä elintarvikkeita valmistavat tuotantolaitokset Eläinperäisiä elintarvikkeita valmistavista tuotantolaitoksista voidaan ottaa yrityksen koosta, tuotevalikoimasta ja yrityksen toimintojen laajuudesta sekä omavalvontanäytteiden määrästä riippuen 1-2 elintarvikenäytettä jokaisella suunnitelman mukaisella tarkastuskäynnillä. Näytteistä suoritetaan suppea laatututkimus (aistinvarainen laatu, hygieeninen laatu ja suolapitoisuus ). Tämän lisäksi valvontaviranomainen voi ottaa laitoksista tarkastuskäynneillä vuoden aikana 2-4 näytettä tuotantoympäristöstä tai tuotteista Listeria-tutkimuksiin tai vastaaviin Muut elintarvikevalvonnan kohteet Näytteenotto suunnataan pääasiassa sellaisiin kohteisiin, joissa elintarvikkeita valmistetaan tai käsitellään pakkaamattomia elintarvikkeita. Omavalvonnan toimivuudesta riippuen elintarvikevalvonnan kohteesta voidaan ottaa vuoden aikana 1-4 näytettä ja suorittaa kulloisenkin tuotteen tuotekohtainen hygieeninen laatututkimus (tyypillisesti aistinvarainen arviointi ja enintään neljä eri mikrobianalyysiä) tai kemiallinen perustutkimus (esim. suolapitoisuus ja paistorasvan laatu). Tämän lisäksi, jos valvontaviranomaisella on epäily patogeenin bakteerin esiintymisestä tuotteessa tai tuotteen hygieenisestä laadusta, suoritetaan tutkimus elintarvikealan toimijan kustannuksella Tarkastustiheys Suunniteltu tarkastus Elintarvikevalvonnan kohteiden tarkastustiheydet on määritelty Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran valtakunnallinen elintarvikevalvontaohjelman (EVO) avulla. Huomioon on otettu myös Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma ; Valvonta-asetus (EY) N:o 882/2004 julkaisu. Reaalista tarkastustiheyttä on kuitenkin jouduttu muuttamaan valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelman (EVO) tasosta käytössä olevien henkilöstövoimavarojen mahdollistamalle tasolle. Vähentäminen on pyritty tekemään saman ohjeen esittämien riskinarvioinnin periaatteiden mukaisesti, mutta pääasiassa kohderyhmäkohtaisesti. EVO:ssa valvontakohdetyypeittäin määriteltyjen riskiluokkien ja tarkastustiheyksien lisäksi tarkastustiheyttä määritellessä on pyritty toimijoiden osalta ottamaan huomioon seuraavat seikat: 1) 17

19 omavalvonnan tai muun omaehtoisen valvonnan taso, 2) henkilökunnan asiantuntemus, 3) aikaisempi valvonta, ja 4) tilat ja olosuhteet sekä varustuksen kunto. Valvontakohteen ja -kohdetyypin tarkastustiheyttä määritellessä otetaan huomioon myös kohteen riskitekijät ja niiden merkittävyys (kohta 3.4 Valvontakohteiden riskinarviointi). Yksityiskohtainen luettelo suunnitelluista tarkastuksista kohdetyypeittäin esitetään taulukossa 8. Elintarvikevalvontakohteisiin tehdään pääsääntöisesti vähintään kerran vuodessa kokonaisvaltainen suunniteltu perustarkastus. Tarvittaessa tarkastuksen sisältö voidaan myös jakaa kahteen tai useampaan tarkastuskertaan. Yksittäiselle kohteelle tai kohdetyypille voidaan tehdä vuodessa useita kattavia perustarkastuksia, jos riskinarvioinnin periaatteiden mukaisesti arvioituna kohde tai kohdetyyppi sitä vaatii. Perustarkastuksen sisällöstä kerrotaan tarkemmin muualla tässä suunnitelmassa. Valvontakohteisiin tehdään myös perustarkastusta tarkentavia, suunniteltuja lisätarkastuksia. Lisätarkastukset ovat tyypillisesti kattavuudeltaan perustarkastusta suppeampia, mutta kohdennetusti tarkempia. Lisätarkastusten sisällöstä kerrotaan tarkemmin muualla tässä suunnitelmassa. Lisätarkastusten lukumäärään vaikuttavat EVO:n riskinarvioinnin periaatteet, jotka on mainittu muualla tässä suunnitelmassa. On mahdollista että vuoden 2013 alusta tarkastusten muotoa muutetaan ja samalla luovutaan jaosta perus- ja lisätarkastuksiin. Ensisaapumispaikkavalvonnan mukaisia tarkastuksia tehdään Eviran kanssa tehdyn sopimuksen perusteella Eviran tilaama määrä. Vuonna 2013 tehdään neljä ensisaapumistarkastusta (tilanne ). Lisäksi mahdolliset uudet kohteet tarkastetaan Muu tarkastus Muiden, suunnitelman ulkopuolisten tarkastusten sisältöä on esitelty tämän suunnitelman kohdassa Näiden tarkastusten lukumäärää ei etukäteen voida tietää, mutta aiempien vuosien perusteella voidaan arvioida niiden todennäköisiä lukumääriä. Seuraavassa taulukossa on kuvattu tavallisimpien suunnitelman ulkopuolisten tarkastusten (muiden kuin huoneistohakemuksiin liittyvien) vireilletulo ja maksullisuus (taulukko 7). 18

20 Taulukko 7. Tarkastustiheys tavallisimmissa suunnitelman ulkopuolisissa tarkastuksissa (pois lukien huoneistohakemukset). Tarkastuksen syy Selostus Valitus tai ruokamyrkytysepäily Kuluttajavalitusten johdosta valvontakohteisiin voidaan tehdä suunnitelman ulkopuolisia tarkastuskäyntejä. Tarkastuksen suorittaminen riippuu valituksen laadusta. Tarkastus on toimijalle maksuton. Ruokamyrkytysepäilyssä toimitaan vakioidun menettelyn mukaisesti. Epäily johtaa käytännössä aina tarkastukseen ja näytteenottoon. Toimenpiteet ovat toimijalle maksuttomia. Säännösten vastainen toiminta tai epäily siitä, lisätietojen hankkiminen Tarkastus viranomaistodistuksia tai lausuntoja varten Elintarvikemääräysten noudattamatta jättämisestä koituu seuraamuksia. Jos elintarvikealan toimija ei ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin elintarvikemääräysten täyttämiseksi, eivätkä muut valvontatoimenpiteet toimijan velvoittamiseksi ole riittäviä, käytetään elintarvikevalvonnassa hallinnollisia pakkokeinoja (esimerkiksi kieltoja, keskeyttämisuhkaa). Niiden noudattamista valvotaan tarkastuksin. Valvontaviranomaisen tekemät tarkastukset ovat tällöin toimijalle maksullisia. Suunnitelman ulkopuolisia tarkastuksia voidaan tehdä myös viranomaisen aloitteesta, jos on syytä epäillä elintarvikemääräysten vastaista toimintaa harjoitettavan tai saatujen tietojen perusteella tarkempi riskinarvio on tarpeen ja tätä varten tarvitaan lisätietoa ja -havaintoja. Elintarvikevalvonnan todistuksia ja niihin verrattavia asiakirjoja, kuten elintarvikkeiden vientitodistus tai lausunto elintarvikkeen käytettävyydestä, laaditaan tilauksesta. Tällöin suoritetaan aina vähintään asiakirjojen tarkastus. Tarkastukset ovat toimijalle maksullisia Liikkuvat elintarvikehuoneistot Elintarvikelain voimaan astuneessa muutoksessa käsite tilapäismyynti poistettiin laista. Aikaisempien tilapäismyynti-ilmoitusten sijaan elintarvikealan toimijat tiedottavat liikkuvan elintarvikehuoneistonsa ja siinä tehtävän toimintansa saapumisesta Kotkan alueelle. Näitä tiedottamisia ei käsitellä siten kuin elintarvikehuoneistoilmoituksia, vaan niiden avulla ympäristökeskus tietää mitä elintarvikevalvonnan alaista toimintaa sen valvonta-alueella suoritetaan. Tiedottamiset otetaan vastaan ja arvioidaan päällisin puolin. Jos jokin tiedottamisessa herättää epäilyksen erityisen riskialttiista toiminnasta tai elintarvikemääräysten toteutumattomuudesta, voidaan tiedottamisen perusteella tehdä tarkastus. Tarkastuksia voidaan tehdä myös satunnaisesti pistokokeena. 19

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Valvontakohdetyypin tarkastusten yleinen sisältö liite II / 1 1 (5)

Valvontakohdetyypin tarkastusten yleinen sisältö liite II / 1 1 (5) 1 (5) Julkiset huvi- ja kokoontumishuoneistot (lasten ja nuorten kohteet: kerhoja nuorisotilat, leirikeskukset, lasten iltapäiväkerhot ja sisäleikkipuistot) Yleinen siisteys, siivousohjelma ja välineet

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2016 Kotkan ympäristökeskus 18.1.2016 1 Johdanto... 4 2 Yhteinen osa... 4

Lisätiedot

% $ & $ $ ' ( $ $ $ )*" ++% & +' +!"$. # -!" $ $. # -!". '

% $ & $ $ ' ( $ $ $ )* ++% & +' +!$. # -! $ $. # -!. ' !" # # # % & ( )*" ++% & +, &--%! # +! # & # +!". # -!". #!" # +!"!" -!".!" %!" % / ( &%%-+-&!" #. 0 ( - &!" # +!" # -!". --& 1!".# 1!" # %!" # %!". 2 3 --+& % %!4%!".# %!4%!" 5 ( 6... 7 1 % 6.! "! (4

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Tarkastusaika. Tarkastusaika (krt/vuosi) Tarkastustiheys (krt/v) Toiminnan luonteeseen ja laajuuteen perustuva riskiluokka (toimintatyyppi) (h)

Tarkastusaika. Tarkastusaika (krt/vuosi) Tarkastustiheys (krt/v) Toiminnan luonteeseen ja laajuuteen perustuva riskiluokka (toimintatyyppi) (h) Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN LIITE A Ymptervltk 17.12.2014 24 1 Elintarvikevalvonta Valtakunnallinen valvontaohjelma VALVONTASUUNNITELMA Toiminnan

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7)

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7) Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7) 1 Perusteet ja soveltamisala Ympäristöterveydenhuollon taksan perusteet on vahvistanut Siilinjärven kunnanvaltuusto 12.12.2011 ( 50). Lisäksi kunnanvaltuuston

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Ympäristöterveysjaosto 30.8.2011 113 1. Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Toimivallan siirtäminen 1.10.2016 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää siirtää

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvonnan maksut

Terveydensuojelun valvonnan maksut Ympäristöterveydenhuoltojaosto 31.10.2014, 27 liite 1. Kuntayhtymähallitus xx.xx.xxxx, xx Terveydensuojelun valvonnan maksut 1. Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä edellyttävä toiminta Työtila, jonka

Lisätiedot

KOTKAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAN MAKSUTAULUKKO

KOTKAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAN MAKSUTAULUKKO Sivu 1 / (6) Maksutaulukko astuu voimaan 1.4.2013 Työtunnin hinta 45 SISÄLTÖ TAULUKKO 1: ELINTARVIKELAIN (23/2006) MUKAISTEN SUORITTEIDEN MAKSUT, Sivu nro. 2 TAULUKKO 2: TAULUKKO 3: TERVEYDENSUOJELULAIN

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon. maksutaksa

Ympäristöterveydenhuollon. maksutaksa Ympäristöterveydenhuollon taksa Elintarvikelaki Terveydensuojelulaki Tupakkalaki Kuluttajaturvallisuuslaki Lääkelaki Kouvolan kaupunki Rakennus- ja ympäristölautakunta 5.2.2014 12 1 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Elintarvikelaki Terveydensuojelulaki Tupakkalaki Lääkelaki Kouvolan kaupunki Rakennus- ja ympäristölautakunta 4.5.2016 54 1 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 401/11.02/2015 5 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Terveystarkastaja Kirsi Puola 26.1.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida

Lisätiedot

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Elintarvikelain valvonta Näytteen lau Valvontakohde tammi-, huhti-, helmi-, touko-, heinä-, elo-, Aihe Näytteen tutkimus ovv vov maaliskuu kesäkuu

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.12.2016 Liite 3 104 ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 Päivitys vuodelle 2017 SISÄLTÖ 1 VALVONTAKOHTEET... 1 2 VALVONTAKOHTEIDEN RISKINARVIOINTI...

Lisätiedot

LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO

LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO A: Elintarvikelain mukainen valvonta HYVÄKSYMISTÄ EDELLYTTÄVÄ TOIMINTA 1 Liha-alan laitokset Hakemusten käsittelymaksut Suunnitelmallinen

Lisätiedot

o o o 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 1. Liite 1. Suunnitelmallisen valvonnan kohdetyypit, niiden riskiluokat, tarkastustiheys ja tarkastuksen keskimääräinen kesto Suunnitelmallisen

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Kupiainen Niina 13.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 1/3 Kuntien valvontayksiköissä keskitytään

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutuma 2015. Sivu 1/5

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutuma 2015. Sivu 1/5 Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutuma 2015. Sivu 1/5 Valvontakohteita Tarkastettava Tarkastukset Näytteet Tarkastetut Tarkastukset Näytteet [kpl]

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Ymp.ltk 18.3.2014 Liite 4 A1(8) Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 10.1.2013 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 2013 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Kuopion kaupungin ympäristö ja rakennuslautakunnan hyväksymä 12.11.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 29.10.07 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 1.1 KUNNAN TERVEYDENSUOJELUVIRANOMAISEN

Lisätiedot

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 Liite I Liite I 2 (8) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 4 2 Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 3 Valvontakohteiden tarkastuksiin käytettävät resurssit ja aika... 6

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 30.10.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS...3

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1(6) TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Meri-Lapin ympäristöterveysjaoston 28.01.2014 hyväksymä, Voimaantulopäivä 01.02.2014 Tornion ja

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2016

Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2016 Lahden kaupunki / Ympäristöterveys Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvonnan maksut

Terveydensuojelun valvonnan maksut Ympäristöterveydenhuoltojaoston 28.1.2011 2 hyväksymät taksat 2 Liite 1. Terveydensuojelun valvonnan maksut 1. 2. Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä edellyttävä toiminta Työtila, jonka käytöstä voi aiheutua

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2016 20.-21.9. Oulu 11.-12.10. Vantaa Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Lainsäädäntöä Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 12.3.2013 Voimaantulopäivä 1.4.2013 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan elintarvikelaissa 23/2006,

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma Päivitys vuodelle 2017 KOHDEKOHTAISEN RISKINARVIOINNIN MUKAINEN

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma Päivitys vuodelle 2017 KOHDEKOHTAISEN RISKINARVIOINNIN MUKAINEN Kaikki valvontayksikön kunnat yhteensä Valvontakohdetyypit valvontalajeittain KOHDEKOHTAISEN RISKINARVIOINNIN MUKAINEN VALTAKUNNALLINEN OHJEISTUS Liite 1. Valvontakohteet ja resurssitarkastelu 2015-2019

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN Liite nro: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN 2006 TOTEUTUMINEN 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21. 3 2007 69 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ylitarkastaja Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö 6.3.2012 Uudistunut elintarvikelaisäädäntö Elintarvikelaki (23/2006) muutos 352/2011

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa..2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 Liite I Liite I 2 (8) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 4 2 Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 3 Valvontakohteiden tarkastuksiin käytettävä aika... 6 4 Hallinnolliset

Lisätiedot

Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen

Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen Onko valvonnasta saadut tulot kohdennettu ympäristöterveydenhuoltoon? Täysin Valvontasuunnitelmaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN Hyväksytty: 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun

Lisätiedot

Kuluttajaturvallisuuden valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 3)

Kuluttajaturvallisuuden valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 3) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta Kuluttajaturvallisuuden valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys 2016 (liite 3) Sisältö 1. YLEISTÄ... 1 2. PAINOPISTEET... 1 3. TARKASTUKSET... 2 3.1 Tarkastusten

Lisätiedot

Hyväksytty Raision kaupunginvaltuustossa , voimaantulo Kaupunginhallituksen muuttama, voimaantulo 1.5.

Hyväksytty Raision kaupunginvaltuustossa , voimaantulo Kaupunginhallituksen muuttama, voimaantulo 1.5. Hyväksytty Raision kaupunginvaltuustossa 20.1.2014, voimaantulo 21.1.2014. Kaupunginhallituksen 25.4.2016 muuttama, voimaantulo 1.5.2016 Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2014 alkaen

Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2014 alkaen Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2014 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1) laitosten hyväksymistä

Lisätiedot

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Hyväksytty: Ympäristölautakunta 14.12.2010 113 Voimaantulo: 01.01.2011 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006)

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue

Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue Info YLIOPISTON OPISKELIJOILLE 12.4.2016 ympäristöterveystarkastaja Seija Pulkkinen 6.4.2016 Suunnitelmalliset oppilaitostarkastukset ennaltaehkäisevä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI Arviointi ISAVI/1343/05.14.02/2014 Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 31.3.2014 Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-,

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 8.11.11 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 1 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti (h). Valvontayksikkö: Espoon seudun

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2016 ALKAEN Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 15.12.2015 159 LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Kuntien VASU-raportointi 2013

Kuntien VASU-raportointi 2013 Kuntien VASU-raportointi 2013 Vastausaika 31.1.2014 15:21:29 Kuntien VASU-raportointi 2013 1. Kyselyn vastaanottaja Sähköpostiosoite juha.kieksi@evira.fi 2. Minkä aluehallintoviraston toimialueeseen yksikkö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus 21/2015 Elintarviketurvallisuusosasto 26.08.2015 Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus 21/2015 Elintarviketurvallisuusosasto 26.08.2015 Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 25 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Medina Foods Oy:lle HEL 2015-008610 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut Mikkelin seudun ympäristöpalvelut (Mikkelin kaupunki, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat) YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 2016 Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.4..2016

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan hyväksymä 15.12.2016 129 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006)

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2014. Päivitys vuodelle 2014

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2014. Päivitys vuodelle 2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta Espoon seudun ympäristöterveys 11.12.2013 SISÄLLYS 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat Hyväksytty Raision kaupunginvaltuustossa 23.1.2017, voimaantulo 7.2.2017. Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

2 Elintarvikevalvontasuunnitelma

2 Elintarvikevalvontasuunnitelma 20 2 Elintarvikevalvontasuunnitelma 2.1 Johdanto Elintarvikelain (23/2006) mukaan kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva elintarvikevalvontasuunnitelma siten, että valvonta on yleisten valvontaa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2008 LÄNSI- UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYS... 2

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2008 LÄNSI- UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYS... 2 1.11.007 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAOHJELMA VUODELLE 008 LÄNSI- UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYS... 1. JOHDANTO.... HENKILÖSTÖ JA RESURSSIT.... KOHTEET... 4. VALVONNAN LAATU... 4 5. TERVEYDENSUOJELULAIN

Lisätiedot

TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA. 1 Soveltamisala. Tätä taksaa sovelletaan

TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA. 1 Soveltamisala. Tätä taksaa sovelletaan TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Terveydensuojelulaissa (763/94) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

Sisällysluettelo 22 (10)

Sisällysluettelo 22 (10) 22 (10) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö... 3 2.1 Toimialue ja tehtävät... 3 2.2 Valvonnan voimavarat ja niiden jakautuminen... 4 2.3 Koulutus... 6 2.4 Valvontatietojärjestelmä...

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2013.xlsx. Keskimääräiset Lisätar tarkastusmaksut, tarkastusajat eri

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2013.xlsx. Keskimääräiset Lisätar tarkastusmaksut, tarkastusajat eri Elintarvikelaki Lisätar kastus toiminnoille Ravintolat ja keittiöt Ruokaravintola Ruokaravintola jossa catering toimintaa Kahvila, pizzakebabravintola, pikaruokaravintola, jakelukeittiö Pub 2 100 1,5 75

Lisätiedot

Elintarvikevalvontatietojen valtakunnallinen tietojärjestelmä (KUTI)

Elintarvikevalvontatietojen valtakunnallinen tietojärjestelmä (KUTI) Elintarvikevalvontatietojen valtakunnallinen tietojärjestelmä (KUTI) Tiina Vuolteenaho Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus 20.4.2010 Sisältö Ympäristöterveydenhuollon valvontatietojärjestelmähankkeen

Lisätiedot

Terveydensuojelujaosto TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST

Terveydensuojelujaosto TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST Terveydensuojelujaosto 84 29.11.2016 TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST 29.11.2016 84 Valmistelu ja lisätiedot: I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen puh. 040 7234141, tiina.tiainen(at)porvoo.fi

Lisätiedot

Tarkastustiheys Eviran suositusten. Tarkastukseen käytettävä aika (h) Vuosittaisten tarkastusten määrä. Valvontaan käytettävä aika (h)

Tarkastustiheys Eviran suositusten. Tarkastukseen käytettävä aika (h) Vuosittaisten tarkastusten määrä. Valvontaan käytettävä aika (h) LIITE 1 Elintarvikevalvonnan valvontakohteiden lukumäärä ja tarkastustiheys -2019 Taulukosta on jätetty pois ne kohderyhmät, joihin kuuluvia valvontakohteita ei toimialueella ole EVIRA E1000 Maitoala E1000.10

Lisätiedot

Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa

Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 7.7 1 (8) Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa Kaupunginhallitus 3.10.2011 Voimaan 4.10.2011 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 MIKKELI- HIRVENSALMI-MÄNTYHARJUPERTUNMAA-KANGASNIEMI 2 Sisältö 1. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAVOITTEET JA VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014. päivitys 2014

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014. päivitys 2014 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014 päivitys 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö...

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille Kupiainen Niina 8.10.2014 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Valmistelu Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma oli lausuntokierroksella

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7 LÄHETTÄJÄ Porvoon kaupunki Tekniikankaari 1 A 06100 PORVOO Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASTAANOTTAJA Kartanoravintola Haikon kartanon pääkeittiö Vuoristo-yhtiöt Oy Haikkoontie 114 06400 PORVOO

Lisätiedot

Riskiluokitusohjeen käyttöönotto Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Tuula Koimäki, Evira

Riskiluokitusohjeen käyttöönotto Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Tuula Koimäki, Evira Riskiluokitusohjeen käyttöönotto Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2016 20 21.9.2016 Oulu Tuula Koimäki, Evira Elintarvikehuoneiston riskiluokitus ja valvontatarpeen määrittäminen (Eviran

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkalain valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 4)

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkalain valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 4) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta Tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 Päivitys 2016 (liite 4) Sisältö 1. YLEISTÄ... 1 2. PAINOPISTEET... 1 3. TARKASTUKSET... 2 3.1 Tarkastusten sisältö.2

Lisätiedot

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET)

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) Tämä ohje koskee kalastajia, jotka toimittavat kalastustuotteita alle 5000 kg vuodessa suoraan kuluttajille tai paikalliseen

Lisätiedot

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen terveydensuojelun valvontasuunnitelma

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen terveydensuojelun valvontasuunnitelma Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015 2019 Päivitys vuodelle 2017 Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta, ympäristöjaosto

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvonnan maksut

Terveydensuojelun valvonnan maksut Ympäristöterveydenhuoltojaosto 12.1.2017, 4 liite 1. Kuntayhtymähallitus XX.XX.2017, XX Terveydensuojelun valvonnan maksut Luvanvarainen toiminta 18 sekä ilmoituksenvarainen toiminta 18 a Ilmoituksen /

Lisätiedot

1 ELINTARVIKEVALVONTA

1 ELINTARVIKEVALVONTA SIILINJÄRVEN KUNT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VLVONTSUUNNITELMN LIITE 1 ELINTRVIKEVLVONT RISKILUOKK1) TRKSTETTVI RVIOITVI TRVITTV TYÖPNOS2) Liha-alan laitokset Pienteurastamo 0 Liha-alan laitos yli 10 milj.

Lisätiedot

Liite II 3(8) 1 Johdanto

Liite II 3(8) 1 Johdanto Liite II Liite II 2(8) 1 Johdanto... 3 2 Säädösmuutokset... 3 3 Tarkastuksen sisällön määrittely... 4 4 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä työaika... 5 5. Näytteenotto ja näytteiden

Lisätiedot

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen terveydensuojeluvalvontasuunnitelma

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen terveydensuojeluvalvontasuunnitelma Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen terveydensuojeluvalvontasuunnitelma 2011-2014 Päivitys vuodelle 2012 Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta, ympäristöjaosto

Lisätiedot

Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 18.3.

Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 18.3. Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 18.3.2015, 6 Ympäristöterveyspäällikölle ja ympäristöterveystarkastajalle delegoitavat

Lisätiedot

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SODANKYLÄN KUNTA Ympthjaosto 3.12.2015 23 Liite 2 TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400 618 870

Lisätiedot

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää)

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) 1 (5) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

Hämeenlinna

Hämeenlinna Hämeenlinna 24.5.2016 MIKÄ OIVA? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen perustuu elintarvikelakiin (23/2006). MIKÄ

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 101 Studio Momento kampaamohuoneiston toiminnan aloittaminen, Liisankatu 3 HEL 2016-006603 T 11 02 02 01 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä päätti hyväksyä Studio Momenton

Lisätiedot

Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi

Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi Vastuuhenkilö Pirjo Korpela Sivu/sivut 1 / 7 Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi 1. Johdanto 2. Ohjeen soveltamisala 3. Määritelmät 4. Vastuu kuljetustoiminnasta 5.

Lisätiedot

Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa. Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät Kotka Pirjo Korpela Evira

Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa. Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät Kotka Pirjo Korpela Evira Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät 18.5.2016 Kotka Pirjo Korpela Evira Liikkuvat elintarvikehuoneistot Elintarvikelaki 6 kohta 18a

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2013

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2013 KOKKOLAN KAUPUNKI Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto KARLEBY STAD Mellersta Österbottens miljöhälsovård KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2013 SISÄLLYS

Lisätiedot

Lomake B: Valvontatyön ja työajan jakautuminen eri tehtäväosa-alueiden kesken

Lomake B: Valvontatyön ja työajan jakautuminen eri tehtäväosa-alueiden kesken 1(5) Kuluttajavirasto / Tuoteturvallisuusvalvonta 8.1.2008 Tuoteturvallisuusvalvonnan tietojenkeruu 2007 Lomake B: Valvontatyön ja työajan jakautuminen eri tehtäväosa-alueiden kesken Valvontayksikkö: Itä-Savon

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut. Yleinen uimaranta tai uimala (Terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus, myös kuluttajaturvallisuuslain mukaisia tietoja)

Ympäristöpalvelut. Yleinen uimaranta tai uimala (Terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus, myös kuluttajaturvallisuuslain mukaisia tietoja) Viranomainen vastaanottanut ilmoituksen / 20 Ilmoituksen aihe Dnro VLK/ / Vastaanottaja Päätöstiedot / 20 Työtilan tai toiminnon, josta voi aiheutua terveyshaittaa, sijoittuminen asuinrakennukseen tai

Lisätiedot

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.2.2016 alkaen

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.2.2016 alkaen 1 (5) Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.2.2016 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 4 104

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 4 104 Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.12.2016 Liite 4 104 TUPAKKALAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2019 Päivitys vuodelle 2017 SISÄLTÖ 1 TUPAKKALAIN VALVONNAN TARKOITUS... 1 2 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi?

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Salon kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Hornintie 2-4, 24800 Halikko, terveystarkastaja p. 02 778 4608, marjo.harkonen@salo.fi Tarvittavat ilmoitukset/hakemukset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 148 Camo Tattoo tatuointihuoneiston toiminnan aloittaminen, Toinen linja 23 HEL 2015-013112 T 11 02 02 01 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä päätti hyväksyä Camo Tattoon

Lisätiedot

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta RAPORTTI 3/2006 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Elintarvikekioskien omavalvontasuunnitelma...

Lisätiedot

ROVAKAAREN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 PÄIVITYS 2016

ROVAKAAREN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 PÄIVITYS 2016 ROVAKAAREN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 215-219 PÄIVITYS 216 1 YLEINEN OSA... 4 Valvontasuunnitelman laatiminen ja hyväksyntä... 4 Ohjelmakauden 215 219 teema... 4 Valvontasuunnitelman

Lisätiedot

Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä

Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä Helsinki 18.9.2014 Ylitarkastaja Juha Lahtela Ympäristöministeriö Valvonta ja hallintopakko YSL 18 Luku (167 189 )

Lisätiedot