EXTENDED SUPPORT PALVELUT KOKONAISVALTAISEN PALVELUHALLINNAN JA KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EXTENDED SUPPORT PALVELUT KOKONAISVALTAISEN PALVELUHALLINNAN JA KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ"

Transkriptio

1 EXTENDED SUPPORT PALVELUT KOKONAISVALTAISEN PALVELUHALLINNAN JA KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ Niina Salmi, Support Manager, Extended Support Finland Basware Experience User Forum Collaborate. Innovate. Succeed. Australia Denmark Finland France Germany Netherlands Norway Sweden United Kingdom USA

2 AGENDA Miksi Extended Support palvelut? Baswaren Extended Support palvelusisältö Asiakaskokemuksia Palvelun käyttöönotto

3 Baswaren asiakastukipalvelut 10 lokaalia Service Deskiä, 10 eri kieltä >150 asiakastuen ja Service Managementin ammattilaista, kattaen kaikki aikavyöhykkeet Helsinki Manchester Oslo Stockholm Copenhagen Amsterdam Düsseldorf Stamford, CT Chandigarh Sydney

4 Miksi Extended Support -palvelut? Yleiset haasteet Koordinoinnin puute Ongelmiin keskittynyt kommunikointi Tapauskohtainen resurssien hallinta Riittämätön suunnittelu Palvelulla saavutettavat hyödyt Toiminnan kontrollointi Resurssien saatavuus Jatkuva kehitys Korkea laatu& joustava palvelumalli

5 Basware Extended Support Service Management & Extended Support sovelluskonsultointi 24/5 tuki Täydentää perustukipalveluita korkeammalla palvelutasolla ja lisäresursseilla Extended Support PRO Extended Support PREMIUM Laajennettu palveluaika, puhelinpäivystys+ 24/5 tuki Customer Service Management Asiakaskohtaiset palvelutasosopimukset Sovitut konsulttivaraukset (2 päivää/kuukausi) Asiakaskohtaiset palvelutasosopimukset Sovitut konsulttivaraukset (4 päivää/kuukausi) Extended Support Sovelluskonsultointi (T&M) Extended Support Sovelluskonsultointi (T&M) Extended Support Sovelluskonsultointi (T&M) Muutoshallinta ja resurssointi Muutoshallinta ja resurssointi Muutoshallinta ja resurssointi Customer Service Level Coordination Johdon palaverit Palvelupalaverit Johdon palaverit Palvelupalaverit Johdon palaverit Palvelupalaverit Asiakastyytyväisyyskysely, 2x vuosi Asiakastyytyväisyyskysely, 2x vuosi Asiakastyytyväisyyskysely, 2x vuosi Palvelupäällikkö SLA raportointi Palvelupäällikkö SLA raportointi Palvelupäällikkö SLA raportointi Palvelupäällikkö SLA raportointi Palvelupalaveri(web) Muutospyyntöjen hallinta Palvelupalaverit(web) Muutospyyntöjen hallinta Palvelupalaverit(web) Muutospyyntöjen hallinta Palvelupalaverit(web) Muutospyyntöjen hallinta Eskalaatioiden hallinta Eskalaatioiden hallinta Eskalaatioiden hallinta Eskalaatioiden hallinta Perustukipalvelut kaikille asiakkaille (Uudet versiot, ongelmien ratkaisu, käyttäjätuki toimistoaikoina)

6 Extended Support -palvelun osa-alueet ja määritelmät 1/3 Osa-alue Kuvaus Huomioitavaa Palvelupäällikkö Palvelupalaveri(web) SLA raportointi Eskalaatioiden hallinta Muutospyyntöjen hallinta Nimetty kontakti yleisten asioiden, palautteen ja eskaloinnin osalta Vastaa operatiivisesta toiminnasta sovitun palvelusopimuksen mukaisesti Seuraa ja valvoo palvelupyyntö- ja muutoksenhallintaprosessia asiakkaan kanssa sovitun mukaisesti Palvelutasojen, ongelmien ja muutospyyntöjen kuukausittainen seuranta/ läpikäynti Palaverit web.n / puhelimen kautta Basware perusraportit Palvelupyynnöt ja ongelmat (raportoidaan käyttäjätuen kautta) Muutospyynnöt (työmäärä, aikataulu ja kustannukset) Automaatio palveluiden SLA raportit Selkeä eskalointi prosessi asiakkaan ja Baswaren välillä Palvelupäällikkö vastaa eskaloinnista Baswarelle ja kommunikoi edistymisestä asiakkaalle päin Standardi muutoksenhallintaprosessi: sovitut muutospyyntölomakkeet ja sovitut käytännöt resurssien allokointiin HUOM: Asiakas raportoi palvelupyynnöt ja ongelmat Basware käyttäjätuen kautta palvelusopimuksen mukaisesti Lisäpalaverit sovitaan ja laskutetaan erikseen Kehityspalaverit sovitaan erikseen Muut raportit sovitaan ja laskutetaan erikseen 1. kontakti eskaloinneissa on Basware käyttäjätuki Muutospyynnöt hinnoitellaan SOWn mukaisesti

7 Extended Support -palvelun osa-alueet ja määritelmät 2/3 Osa-alue Määritelmä Huomioitavaa Extended Support Sovelluskonsultointi (T&M) Muutoshallinta ja resurssointi Extended Supportin sovellus- ja liittymäkonsultit toteuttavat ylläpitoon ja muutoksenhallintaan liittyvät toimeksiannot Palvelupäällikkö koordinoi muutoksenhallintaan liittyviä toimeksiantoja sovitun standardimallin mukaisesti Työ laskutetaan sovitun hinnaston mukaisesti Muutospyynnöt hinnoitellaan SOWn mukaisesti Johdon palaverit Palvelupalaverit Asiakastyytyväisyyskysely, 2x vuosi Informaation jakamista johtotasolla Suunnitellaan yhdessä pitkäaikaista yhteistyötä ja jatkuvaa palveluiden kehittämistä Asiakas ja Basware pystyvät suunnittelemaan ja varaamaan riittävät resurssit, sekä sitouttamaan henkilöt asetettuihin tavoitteisiin Palvelupalavereiden tavoite on koordinoida, ylläpitää ja kehittää yhteistyötä operatiivisella tasolla ja seurata tavoitteiden ja mittareiden toteutumista Asiakastyytyväisyyskysely tehdään vain Extended Support asiakkaille. Kysymykset liittyvät yhteistyöhön, palvelun laatuun ja kehitystarpeisiin. Kyselyä käytetään jatkuvaan palvelun kehittämiseen. Johdon palaverit järjestetään 1 2 kertaa vuodessa Järjestetään 3 4 kertaa vuodessa Asiakastyytyväisyysky selyn yhteenveto käydään asiakkaan kanssa läpi 7

8 Extended Support -palvelun osa-alueet ja määritelmät 3/3 Osa-alue Määritelmä Huomioitavaa Sovitut konsulttivaraukset (2 päivää/kuukausi) Asiakaskohtaiset palvelutasosopimukset Laajennettu palveluaika, puhelinpäivystys+ 24/5 tuki Konsulttien saatavuus on sopeutettu asiakkaan tarpeisiin tietyllä kuukausi- tai viikkotason varauksilla Palvelupäällikkö ja Extended Support sovelluskonsultointi yhdessä määrittelevät ja suosittelevat asiakkaalle ratkaisumalleja, jotka hyödyttävät asiakasta ja ennaltaehkäisevät mahdollisia ongelmia Extended Support tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden laajennettuun palvelusopimukseen, jossa palvelutasot on sovittu yhdessä asiakkaan kanssa 24/5 tuen tarve kasvaa Baswaren asiakkailla, erityisesti globaaleilla yrityksillä, jotka käyttävät Baswaren ratkaisuja Baswaren globaali asiakastuki tarjoaa tukea 24/5 (24 tuntia päivässä, 5 päivänä viikossa) Basware tarjoaa 24/5 tukea englanniksi ja palvelu on saatavissa Baswaren standardissa tukitarjonnassa Varausten määrä (pv/kk) voidaan sopia myös korkemmalle tasolle kuin vakiovarauksissa Varauksen määrää voidaan muuttaa sovitun käytännön mukaisesti Laajennettu asiakaskohtainen palvelusopimus sovitaan aina erikseen ja laskutetaan sen mukaisesti Palvelun laajentaminen 24/5 tukimalliin ja siihen liittyvät kustannukset sovitaan asiakkaan kanssa kirjallisesti 8

9 Extended Support - sovelluskonsultointi Basware Extended Support sovelluskonsultit keskittyvät ainostaan projektien ulkopuolisiin konsultointointitoimenksiantoihin, muutoshallintaan ja tukeen Extended Support palveluasiakkaille Extended Support sovelluskonsultoinnin etuja: Osaavien konsulttiresurssien saatavuus; sovitettu asiakkaan tarpeisiin kiinteillä kuukausi- tai viikkovarauksilla Keskittyminen vain projektien ulkopuolisiin töihin mahdollistaa pitkäaikaisen ja suunnitelmallisen yhteistyön ja kehityksen asiakkaan kanssa Palvelupäälliköt sekä Extended Support konsultit työskentelevät tiivissä yhteistyössä asiakastiiminä. Tämä mahdollistaa asiakasta hyödyttävät parannusehdotukset sekä ennakoivan ongelmanratkaisun.

10 Basware 24/5 Tukipalvelut 24/5 Tukipalvelut varmistavat tukiresurssien oikea-aikaisen saatavuuden asiakkaan sujuvan järjestelmän toiminnan varmistamiseksi Tuki tarjotaan englanniksi lokaalien Baswaren Service Deskien aukioloaikojen ulkopuolella Yhteydenotot puhelimitse, sähköpostitse tai on-line tukipyyntöjärjestelmän kautta Palvelu sisältää: Loppukäyttäjien tuen ja palvelupyynnöt Vikatilanteiden, toimintahäiriöiden ja ongelmien selvitys Ratkaisuehdotukset & eskaloinnit

11 EXTENDED SUPPORT ASIAKASKOKEMUKSIA

12 Case: Senaatti-kiinteistöt Baswaren palvelupäällikkö huolehtii tarpeistamme ja me voimme keskittyä omien sisäisten asioidemme kehittämiseen Extended Support: Hyödyt asiakkaalle: Königstedtin kartano, valtioneuvoston edustustila Nimetty yhteyshenkilö Ratkaisuiden seuranta Suunnitelmallinen resursointi Selkeä palveluntarjonta Tehokas koordinointi Jatkuva raportointi Sovittu yhteistyömalli Helppous nimetty yhteyshenkilö, yksi kontaktipiste Nyt meillä on oma edustaja Baswarella. Jatkuvuus ja luotettavuus säännölliset palaverit, seuranta ja raportointi varmistavat palveluiden saatavuuden ja kokonaisuuden hallinnan Saatavuus suunnitellut varaukset Extended Support konsulteilta jatkuvaa kehitystä varten varmistavat resurssien saatavuuden Selkeys yhteisesti sovitut selkeät prosessit kommunikointiin esim. Prosessit palvelupyytöihin, muutospyyntöihin and eskalaatioihin Säästöt asiakas säästää aikaa, omaa työpanosta ja rahaa. Basware Extended Support -palveluilla hoidetaan suuri osa meidän työstämme ja voimme keskittyä omiin tärkeisiin sisäisiin asioihin

13 Customer Case: Extended Support, Globaali lääkealan yritys Parantunut järjestelmien luotettavuus & käytettävyys sekä muutostöiden varmistettu ja kontrolloitu toteuttaminen Extended Support: Globaali palvelu Asiakaskohtainen palvelutasosopimus Laajennettu tukiaika Ennakoiva ongelmanratkaisu Tehokas yhteistyö Hallitut muutostyöt Jatkuva raportointi Hyödyt asiakkaalle: Palvelunhallinta - yksi yhteyshenkilö ja jatkuva palveluntaston seuranta, raportointi ja selkeä eskalointipolku Taattu palveluntaso ja selkeät menettytavat kaikissa palvelun osa-alueissa Luotettavuus, käytettävyys ja palvelun saatavuus liiketoimintakriittisille ratkaisuille (Basware P2P & Connectivity) Parhaat käytännöt - Baswaren tietämys, kyvykkyys ja resurssit ovat tehokkaasti käytössä uusien toimintatapojen luomiseen Nopea toiminta vikatilanteiden ratkaisussa ja tehokkuus muutospyyntöjen toteuttamisessa Kokonaisvaltainen näkemys jatkuvasta yhteistyöstä

14 Extended Support palveluiden käyttöönotto Extended Support-palvelut tilataan lisäpalveluna Palvelun laajuus ja tarkempi toimintamalli (esim. Service Management -kokouskäytännöt) sovitaan Asiakkaan ja Baswaren kesken kirjallisesti Palvelun käynnistysvaiheessa asiakkaan ja Baswaren palvelutiimin keskinäinen yhteydenpito on myöhempää vaihetta tiiviimpää Palveluiden hinnoittelu perustuu Extended Support palvelukokonaisuuden laajuuteen sekä asiakkaan tuote- ja palveluympäristön laajuuteen

15 Lisätietoja Extended Support -palveluista Omalta myynnin yhteyshenkilöltä Niina Salmi, Support Manager, Extended Support Finland, p Mika Mäntynen, Support Manager, AS Customer Service Management, p

16 Kysymyksiä ja kommenteja? Sana on vapaa!

17 Kiitos!

Liite 6 1 (13) Tietohallintopalvelut Julkinen 17/25/2014 Mikko Määttä 4.4.2014 1266976 PALVELUTASOT

Liite 6 1 (13) Tietohallintopalvelut Julkinen 17/25/2014 Mikko Määttä 4.4.2014 1266976 PALVELUTASOT Liite 6 1 (13) PALVELUTASOT Liite 6 2 (13) Sisällysluettelo 1 KUVAUKSEN TARKOITUS... 3 2 PALVELUN LAATU... 3 2.1 YLEISET LAATUVAATIMUKSET... 3 2.2 AMMATTITAITO... 3 2.3 VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET... 3 2.4 PALVELUTASON

Lisätiedot

Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu

Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu EVTEK-ammattikorkeakoulu Tuotantotalouden koulutusohjelma Anssi Talarmo Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu Insinöörityö 14.04.2007 Ohjaaja: talous- ja tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Basware Financial Performance Management (FPM)

Basware Financial Performance Management (FPM) Basware Financial Performance Management (FPM) Jyri Mononen, Account Manager Basware Experience User Forum Collaborate. Innovate. Succeed. Australia Denmark Finland France Germany Netherlands Norway Sweden

Lisätiedot

JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus

JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 10.12.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Termit ja määritelmät... 4 4 Suositukset...

Lisätiedot

Etevää ennustamista nyt ja huomenna. Jyri Mononen

Etevää ennustamista nyt ja huomenna. Jyri Mononen Etevää ennustamista nyt ja huomenna Jyri Mononen Sisältö Muutama sana ennustamisesta Asiakkaiden suusta Baswaren kysely ennustamisesta Basware FPM Asiakasesimerkkejä Basware lyhyesti Globaali johtaja hankinnasta

Lisätiedot

VALMIIT SISÄLTÖPAKETIT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN

VALMIIT SISÄLTÖPAKETIT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN Käyttäjäpäivät - Basware Experience 2014 VALMIIT SISÄLTÖPAKETIT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN Juho Värtö, Account Manager Basware Experience 2014 #baswareexp Australia Belgium Denmark Finland France Germany

Lisätiedot

ITIL-viitekehyksen mukaiset palvelutuen ratkaisuprosessit

ITIL-viitekehyksen mukaiset palvelutuen ratkaisuprosessit ITIL-viitekehyksen mukaiset palvelutuen ratkaisuprosessit Antti Seppälä 11.3.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro Gradu -tutkielma Tiivistelmä Palvelutuki on sekä kilpailuetu että välttämättömyys

Lisätiedot

Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt.

Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt. Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt. TULOSTUSYMPÄRISTÖN HALLINTAPALVELUT you can Canonin tarjoamat palvelut varmistavat tulostusympäristösi hallinnan ja mahdollistavat

Lisätiedot

TILITOIMISTON TYÖNOHJAUS. Miksi kannattaa valita yksi kokonaisjärjestelmä? VISMA Severa

TILITOIMISTON TYÖNOHJAUS. Miksi kannattaa valita yksi kokonaisjärjestelmä? VISMA Severa TILITOIMISTON TYÖNOHJAUS Miksi kannattaa valita yksi kokonaisjärjestelmä? VISMA Severa Hallitse palvelutuotanto myynnistä laskutukseen - samalla työkalulla Visma Severan kantavana ideana on, että tilitoimisto

Lisätiedot

Pro3 - järjestelmä. White Paper Pro3

Pro3 - järjestelmä. White Paper Pro3 Pro3 - järjestelmä White Paper Pro3 Pro3 White Paper Pro3 White Paper SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 PROJEKTILIIKETOIMINNAN TAHTOTILA... 3 PROJEKTILIIKETOIMINNAN HAASTEET TIEDON HYÖDYNTÄMINEN JA YHTENÄISET

Lisätiedot

TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Tietojärjestelmän prosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 TIETOJÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus

Lisätiedot

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa Liite KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa 1. Kieku-tietojärjestelmä tuo virastoille seuraavia toiminnallisia muutoksia verrattuna nykytilaan: Yhtenäiset talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Liiketoimintaprosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 LIIKETOIMINTAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus Liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet

Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet IT-toimittajien infotilaisuus 29.8.2012 Copyright Kuntien Tiera Oy Agenda 29.8.2012 KLO ASIA 13.45 Kahvit ja tervetuloa Toimitusjohtaja Ari Ikonen

Lisätiedot

IT-palveluiden ulkoistamisella lisää kilpailukykyä. Opas palveluntarjoajan kilpailuttamisen tueksi

IT-palveluiden ulkoistamisella lisää kilpailukykyä. Opas palveluntarjoajan kilpailuttamisen tueksi IT-palveluiden ulkoistamisella lisää kilpailukykyä Opas palveluntarjoajan kilpailuttamisen tueksi 2 Tässä pikaoppaassa käydään läpi IT-palveluntarjoajan kilpailutuksen eri vaiheet ja valmistautumisen lähtökohdat.

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

TeliaSoneran tarjous Porvoon kaupungin puhe- ja tietoliikennepalveluista

TeliaSoneran tarjous Porvoon kaupungin puhe- ja tietoliikennepalveluista TeliaSoneran tarjous Porvoon kaupungin puhe- ja tietoliikennepalveluista 9.3.2015 3 (9) Sisällysluettelo 1 Tarjouksen yhteenveto... 4 2 Tarjouksen ehdot... 5 3 Miksi Sonera?... 6 4 Tietoa TeliaSonera-konsernista...

Lisätiedot

Jarmo Jonninen, Finpro NEWS 1/2014. Tarvitsemme kehittävää. kumppania, jolla on Microsoftteknologia

Jarmo Jonninen, Finpro NEWS 1/2014. Tarvitsemme kehittävää. kumppania, jolla on Microsoftteknologia NEWS NEWS 2/2012 NEVTOR NEWS on Nevtor Oy:n asiakaslehti www.nevtor.com Jarmo Jonninen, Finpro Tarvitsemme kehittävää SIVUT 4-5 kumppania, jolla on Microsoftteknologia hyvin hallussa Suzuki International

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Ville Mäkynen, Pietari Pöntinen IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tuotantotalous Insinöörityö 15.1.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko

Lisätiedot

TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala

TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala Anne Ikonen TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala Kuinka tilitoimistot voivat kehittää toimintaansa pkyritysten talousohjauksen tukemiseksi?

Lisätiedot

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Sillman, Laura 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Laura Sillman Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla

Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla Luonnos Ns. Haltu-työryhmän loppuraportti 1.9.2011 2(40) Sisältö 1. Tiivistelmä... 3 2. Haltu

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 www.ixonos.com i41100860_ixonos_kannet.indd 1 23.3.2011 15.13

Vuosikertomus 2010 www.ixonos.com i41100860_ixonos_kannet.indd 1 23.3.2011 15.13 Vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo Ixonos lyhyesti 3 Vuosi 2010 lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Ixonosin strategia 8 Ixonosin liiketoiminta 10 Mobile Device Creation 12 Mobile Service Development

Lisätiedot

EI PAHAlla. laatua. parempaa. palveluiden

EI PAHAlla. laatua. parempaa. palveluiden EI PAHAlla parempaa palveluiden laatua EI PAHAlla parempaa palveluiden laatua Toimitus: Hanna Tuuri Julkaisutoimikunta: Aura Loikkanen, Satu Kylmälä ja Hanna Tuuri Kuvat: Hanna Tuuri ja Marjatta Ojala

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2008

Projektitoiminta 2/2008 Projektitoiminta 2/2008 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXI, ISSN 1455-4178 MENESTYKSEN MATKAEVÄÄT 4 Projektityökalut tuottamaan 10 Erilaisia työkaluja projektipäällikön avuksi löytyy - mutta onko

Lisätiedot

ISO 9001 Laatukäsikirja

ISO 9001 Laatukäsikirja 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 ALKUSANAT 2 1. PERUSTIEDOT 1.1 Laatupolitiikka ja tavoitteet 3 1.2 Laatuvastuut 4 1.3 Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2. YLLÄPITO 2.1 Palaute 6 2.2 Laadun varmistus ja laatuarvioinnit

Lisätiedot

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua NRO 2/08 VISMAN ASIAKASLEHTI Kansainvälinen Visma lähellä Sinua Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa Visma Nova- ja Visma Econet -koulutukset uudistuvat Visma Certified Gold Partner

Lisätiedot

Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014

Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014 Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014 Sisällys Talouspalvelukeskus... 2 IT-palvelut... 8 Hankinta- ja logistiikkakeskus... 14 Henkilöstöasiain palvelukeskus... 18 Matkailun palvelukeskus:turku

Lisätiedot