ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY TERVEYSASEMIEN VASTAANOTOT YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA Viimeisimmän asiointikäynnin arviointi Sähköinen webropol-kysely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY TERVEYSASEMIEN VASTAANOTOT YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA Viimeisimmän asiointikäynnin arviointi Sähköinen webropol-kysely 20.10."

Transkriptio

1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY TERVEYSASEMIEN VASTAANOTOT ELLA Viimeisimmän asiointikäynnin arviointi Sähköinen webropol-kysely (PTTK) Kyselynkki yhteistoiminta-alueen kuntien etusivulla Mediassa uutisointia (mm. nettisivut, maakuntalehti, paikallislehdet) Testikysely lokakuussa 4; nuorisovaltuusto (Joensuu, Kontiolahti) vammaisneuvosto ja vanhus/seniorineuvosto (ytakunnat), arvottuna sähköpostiosoitteista Muutama soten viranhaltija

2 ASIAKASVASTAAJAT ( N )

3 HENKILÖKUNTAVASTAAJAT OTOS 79; N 7 =,7 %

4 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY /TERVEYSPALVELUT/ TERVEYSASEMIEN VASTAANOTOT ASIAKASPALVELU 8 7 Asiointi N= lääkärin vastaanotolla sairaanhoitajan/terveydenhoitajan/lähihoitajan vastaanotolla 4

5 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY /TERVEYSPALVELUT/ TERVEYSASEMIEN VASTAANOTOT ASIAKASPALVELU Vastausten keskiarvo asteikolla 4= täysin samaa mieltä, = osittain samaa mieltä, =osittain eri mieltä, = täysin eri mieltä,5,5 henkilökunta oli henkilökunta oli ammattitaitoista (n ystävällistä (n 8) 8) Asiakaspalvelu, asiakkaat henkilökunta kuunteli minua (n 5) henkilökunta kannusti minua (n ) henkilökunta puhui ymmärrettävää kieltä (n 4) henkilökunnalla oli minulle riittävästi aikaa (n 7) 5

6 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY /TERVEYSPALVELUT/ TERVEYSASEMIEN VASTAANOTOT ASIAKASPALVELU Luottamuksellisuus ja yksityisyys Vastausten keskiarvo asteikolla 4= täysin samaa mieltä, = osittain samaa mieltä, =osittain eri mieltä, = täysin eri mieltä 4,5,5 Asiakaspalvelu, asiakkaat luottamuksellisesti (n 8) yksityisyyteni säilyttäen (n ) 4,5 4,5,5 Asiakaspalvelu, henkilökunta luottamuksellisesti (n 6) yksityisyyden säilyttäen (n 6) 6

7 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY /TERVEYSPALVELUT/ TERVEYSASEMIEN VASTAANOTOT ASIAKASPALVELU Puhelinpalvelu ja ajanvaraus Vastausten keskiarvo asteikolla 4= täysin samaa mieltä, = osittain samaa mieltä, =osittain eri mieltä, = täysin eri mieltä,5,5 Koin, että sain asiani hoidettua puhelun aikana (n 75) Puhelinpalvelu, asiakkaat Koin, että asiani käsittelyyn oli riittävästi aikaa (n 47) Minua opastettiin ottamaan yhteyttä myöhemmin (n 6),5 Ajanvaraus, asiakkaat puhelimella (n 8) puhelimella, takaisinsoittopalvelun avulla ( n 5) sähköisen ajanvarauksen kautta ( n 9) terveysaseman vastaanoton hoitajalta (n 5) 7

8 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY /TERVEYSPALVELUT/ TERVEYSASEMIEN VASTAANOTOT ASIAKASPALVELU Puhelinpalvelu ja ajanvaraus Sähköisen ajanvarauksen arviointi,asiakkaat Vastausten keskiarvo asteikolla 4= täysin samaa mieltä, = osittain samaa mieltä, =osittain eri mieltä, = täysin eri mieltä,5 vastaanottoaikoja oli hyvin/riittävästi tarjolla (n ) ajanvaraus oli helppokäyttöinen (n ) ohjeet olivat selkokielisiä (n 8) 8

9 OSALLISUUS JA TOIMIJUUS Vastausten keskiarvo asteikolla 4= täysin samaa mieltä, = osittain samaa mieltä, =osittain eri mieltä, = täysin eri mieltä ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY /TERVEYSPALVELUT/ TERVEYSASEMIEN VASTAANOTOT,5,5 Minulla oli mahdollisuus kertoa oma käsitykseni sairaudesta ja sen hoidosta (n ) Sain riittävästi tietoa hoitoani koskevista asioista (esim. tutkimustulokset, hoitovaihtoehdot) n Osallisuus ja toimijuus,asiakkaat Osallistuin hoitoni suunnitteluun (n 7) Osallistuin hoitoni päätöksentekoon Osallistuin Minulle varattu kuntoutumiseni vastaanottoaika riitti suunnitteluun (n 86) hoitooni (n ) 4,5,5 asiakkaalla oli mahdollisuus kertoa oma käsityksensä sairaudesta ja sen hoidosta (n 6) asiakas sai riittävästi tietoa hoitoaan koskevista asioista (esim. tutkimustulokset, hoitovaihtoehdot) n 5 Osallisuus ja toimijuus, henkilökunta asiakas osallistui hoitonsa suunnitteluun (n 5) asiakas osallistui hoitonsa päätöksentekoon (n 5) asiakas osallistui kuntoutumisensa suunnitteluun (n ) 9 vastaanottoaika pääsääntöisesti riitti asiakkaan hoitamiseen (n 5)

10 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY /TERVEYSPALVELUT/ TERVEYSASEMIEN VASTAANOTOT OSALLISUUS JA TOIMIJUUS 7% 6% 5% 4% % % % Ajantasainen terveys- ja hoitosuunnitelma, asiakkaat Terveys- ja hoitosuunnitelma puuttumista arvioivia syitä % Kyllä Ei tarvetta käynnin luonne (perusterveellä esim. flunssanhoitoon liittyvä käynti, rokotuskäynti) Vieras käsite Henkilökunta ei ole asiaa ottanut puheeksi asiakkaan kanssa Olisi tarvetta jatkuvasti vaihtuvat lääkärit (selitä sama asia useammalle henkilölle) ristiriitaiset ja epäjohdonmukaiset hoito-ohjeet/mielipiteet parempi paneutuminen monisairaiden/ pitkäaikaissairaiden hoitoon hoidon tarpeen arvioinnin perustana Ei

11 OSALLISUUS JA TOIMIJUUS ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY /TERVEYSPALVELUT/ TERVEYSASEMIEN VASTAANOTOT Mikäli vastasi EI, arvioi syitä Vastausten keskiarvo asteikolla 4= täysin samaa mieltä, = osittain samaa mieltä, =osittain eri mieltä, = täysin eri mieltä 4,5 4,5,5 kirjasin asiakkaani asiat hoitokertomus, yle- tmv. Lehdelle (n ) Miksi EI terveys- ja hoitosuunnitelmaa, henkilökunta terveys- ja hoitosuunnitelman laatiminen on aikaa vievää (n ) terveys- ja hoitosuunnitelman käyttöä ei seurata säännöllisesti (n ) terveys- ja hoitosuunnitelman käyttöä ei arvioida säännöllisesti (n ) asiakkaani ei hyödy terveys- ja hoitosuunnitelmasta (n )

12 HOIDON VAIKUTTAVUUS ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY /TERVEYSPALVELUT/ TERVEYSASEMIEN VASTAANOTOT,95,9 Saadun hoidon arviointi,asiakkaat,85 Vastausten keskiarvo asteikolla 4= täysin samaa mieltä, = osittain samaa mieltä, =osittain eri mieltä, = täysin eri mieltä,8,75,7,65,6 Sain tarvitsemani hoidon (n 7) Saamallani avulla on ollut merkitystä arjessani (n 5)

13 OHJAUS JA NEUVONTA ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY /TERVEYSPALVELUT/ TERVEYSASEMIEN VASTAANOTOT VASTAANOTTOKÄYNNILLÄ Ohjaus ja neuvonta,asiakkaat Vastausten keskiarvo asteikolla 4= täysin samaa mieltä, = osittain samaa mieltä, =osittain eri mieltä, = täysin eri mieltä,5 sain riittävästi neuvontaa ja ohjausta jatkohoito-ohjeista (n 8) sain riittävästi neuvontaa ja ohjausta oman toimintani merkityksestä terveyteni ylläpitämisessä (n ) sain riittävästi neuvontaa ja ohjausta oman toimintani merkityksestä sairauteni hoidossa (n 5) 4,5,5 Koin, että jatkohoitoohjaukseen oli riittävästi aikaa (n 6) Ohjaus ja neuvonta, henkilökunta Koin, että sain ohjata ja neuvoa asiakasta riittävästi hänen oman toimintansa merkityksestä terveyden ylläpitämisessä (n 5) Koin, että sain ohjata ja neuvoa asiakasta riittävästi hänen oman toimintansa merkityksestä sairauden hoidossa (n 6)

14 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY /TERVEYSPALVELUT/ TERVEYSASEMIEN VASTAANOTOT järjestö- ja vapaaehtoistoiminnasta (n 6) työvoimapalveluista (n 6) KELA- asioinnista (n 68) oikeuksistani erilaisiin sosiaalisiin etuuksiin (mm. toimeentulotuki, omaishoidontuki) n 6 PALVELUOHJAUS Neuvonta ja ohjaus, asiakkaat N= 89 terveyskeskussairaalapalveluista (n 65) kuntoutuspalveluista (n 65) vammaisten asumispalveluista (n 59) vammaisten palveluohjauksesta (n 6) ikäihmisten asumispalveluista (6) ikäihmisten kotihoitopalveluista (n 6) ikäihmisten palveluohjauksesta (n 6) = asia ei ole ajankohtainen kohdallani = osittain eri mieltä = täysin eri mieltä) 4= täysin samaa mieltä = osittain samaa mieltä päihdepalveluista ( 6) mielenterveyspalveluista (n 65) ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvolasta (n 67) koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta (n 6) lasten ja nuorten kotihoitopalveluista (n 6) äitiys- ja lastenneuvolapalveluista (n 66) % % % % 4% 5% 6% 7% 8% 9%% 4

15 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY /TERVEYSPALVELUT/ TERVEYSASEMIEN VASTAANOTOT PALVELUOHJAUS järjestö- ja vapaaehtoistoiminnasta (n ) Palveluohjauksen osaaminen, henkilökunta työvoimapalveluista (n ) KELA- asioinnista (n 4) oikeuksistani erilaisiin sosiaalisiin etuuksiin (mm. terveyskeskussairaalapalveluista(n ) kuntoutuspalveluista (n ) vammaisten asumispalveluista (n ) vammaisten palveluohjauksesta (n ) ikäihmisten asumispalveluista (n ) ikäihmisten kotihoitopalveluista (n ) ikäihmisten palveluohjauksesta (n ) = osittain eri mieltä = täysin eri mieltä 4= täysin samaa mieltä = osittain samaa mieltä päihdepalveluista (n ) mielenterveyspalveluista (n 4) ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvolasta (n) koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta (n ) lasten ja nuorten kotihoitopalveluista (n ) äitiys- ja lastenneuvolapalveluista (n ) % % % % 4% 5% 6% 7% 8% 9% % 5

16 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY /TERVEYSPALVELUT/ TERVEYSASEMIEN VASTAANOTOT Kehittämistarpeet/ vapaat palautteet PALVELUOHJAUS Asiakkaat Palveluohjaus tässä osiossa vastaajat näyttävät mieltävän palvelut sairaanhoito/terveydenhoitokeskeisiksi eipä muuta kuin uusi kontrolli ja sitten katsotaan jäi tulevaisuus avoimeksi, lääkäri soittaa joistakin asioista sain vain reseptin Henkilökunta Koulutustarpeet asiakkaiden ohjaus ja neuvonta 6

17 SÄHKOINEN ASIOINTI ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY /TERVEYSPALVELUT/ TERVEYSASEMIEN VASTAANOTOT 8% 7% VALMIUDET KÄYTTÖÖN Asiakkaan valmiudet sähköisten palvelujen käyttöön N= 6% 5% 4% % % % Olen kiinnostunut käyttämään sähköisiä palveluja terveydenhuollon palveluissa Minulla on valmiuksia käyttää sähköisiä palveluja osana terveydenhuollon palveluja en ole käyttänyt palvelua % 4,5,5 4= täysin samaa mieltä = osittain samaa mieltä = osittain eri mieltä = täysin eri mieltä = asia ei ole ajankohtainen kohdallani Valmiudet sähköiseen asiointiin, henkilökunta Olen motivoitunut käyttämään Olen kiinnostunut ottamaan käyttöön työssäni sähköisiä palveluja asiakkaani verkkokonsultaatiot (n 6) hoidossa (n 6) Osaan arvioida, millaiset valmiudet asiakkaallani on käyttää sähköisiä palveluja terveytensä 7 edistämisessä ja omahoidossa (n 6)

18 SÄHKOINEN ASIOINTI Asiakkaat ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY /TERVEYSPALVELUT/ TERVEYSASEMIEN VASTAANOTOT 8% 7% 6% 5% 4% % % % MEDINET- OMATERVEYSPALVELU Medinet-omaterveyspalvelujen käyttö N = Kirjaan omaa terveyttäni koskevaa tietoa (esim. verenpainearvot, verensokerimittausarvot) Katselen omia terveystietojani (mm. laboratoriotulokset, rokotukset, voimassa oleva lääkitys) Käytän medi-marevan palvelua % 4= täysin samaa mieltä = osittain samaa mieltä = osittain eri mieltä = täysin eri mieltä = asia ei ole ajankohtainen kohdallani Tarkastelen yhdessä lääkärin/hoitajan kanssa laadittua/tehtyä terveys- ja hoitosuunnitelmaani Medinetin käyttö asiakastyössä, henkilökunta,5 Ohjaan asiakasta kirjaamaan terveystietoja (mm. mittaustuloksia) Medinetiin (n 6) Huolehdin tarvittavista ammattilaisen Medinetkuittauksista päivittäisessä työssäni (n 6) Teen medi-marevan asiakkaitteni Marevanmääritykset (n 6) 8 Käytän Medinet- viestiä (n 6)

19 SÄHKOINEN ASIOINTI ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY /TERVEYSPALVELUT/ TERVEYSASEMIEN VASTAANOTOT MEDINET- OMATERVEYSPALVELUN LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMINEN Asiakkaat 9

20 SÄHKOINEN ASIOINTI ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY /TERVEYSPALVELUT/ TERVEYSASEMIEN VASTAANOTOT MEDINET- OMATERVEYSPALVELUN LOMAKKEIDEN KÄYTÖN OHJAAMINEN Henkilökunta Äitiyshuollon esitietolomake (n ) Yhteydenottolomake sairaanhoitaja, Lehmon terveysasema (n ) Työterveystarkastuksen esitietolomake (n 4) Terveysaseman vaihtolomake (n 5) Fagerströmin nikotiiniriippuvuusmittari (n) Perhesuunnittelun esitietolomake (n4) Selkäpotilaan oire- ja haittakyselylomake (n 4) = asia ei ole ajankohtainen kohdallani, ei koske minua = osittain eri mieltä = täysin eri mieltä 4= täysin samaa mieltä = osittain samaa mieltä Omahoito-lomake (n 4) EPDS lomake (synnytyksen jälkeinen masennus) n 4 Diabetespilottiasiakkaan yhteydenotto (n 4) Audit- lomake (n5) % % 4% 6% 8% %

21 SÄHKOINEN ASIOINTI ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY /TERVEYSPALVELUT/ TERVEYSASEMIEN VASTAANOTOT MEDINET- OMATERVEYSPALVELUN KEHITTÄMISTARPEET ( VAPAAT VASTAUKSET) Asiakkaat Medinet omaterveyspalvelu o helppokäyttöisemmäksi o selkeämmäksi o opastusta ja ohjausta käyttöön lisää o laboratoriotulosten katselu nopeammaksi (viive näytteenotosta tuloksen kirjautumiseen/kuittaamiseen) o kuka pääsee katselemaan sähköisesti tallennettuja tietojani (suostumuskäytäntöjen edelleen selkiyttäminen) o erityisryhmien huomioiminen o missä ovat keskussairaalan vastaukset/tutkimustulokset Henkilökunta Koulutustarpeet o medinetin käyttö

22 SÄHKOINEN ASIOINTI ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY /TERVEYSPALVELUT/ TERVEYSASEMIEN VASTAANOTOT MUIDEN SÄHKÖISTEN TERVEYSPALVELUIDEN KÄYTTÖ % 9% 8% 7% 6% 5% 4% % % % % 4= täysin samaa mieltä = osittain samaa mieltä Asiakkaiden muiden sähköisten terveyspalveluiden käyttö N= = osittain eri mieltä = täysin eri mieltä = asia ei ole ajankohtainen kohdallani Olen käyttänyt ereseptiä Olen osallistunut terveyttäni tukevalle verkkokurssille (esim. VerkkoPuntari) Haen tietoa terveydestä erilaisista sähköisistä tietolähteistä Ohjaus ja neuvonta,5 Sähköisten palveluiden käyttö asiakastyössä, henkilökunta,5 Ohjaan asiakasta reseptitietojen katseluun Omien tietojen katselusta sivustolla (n 7) Ohjaan asiakastani osallistumaan terveyttä tukevalle verkkokurssille (esim.verkkopuntari) n 7 Osaan ohjata asiakasta hakemaan tietoa erilaisista sähköisistä tietolähteistä (esim. terveyskirjasto, potilasjärjestöjen www-sivut) n 7

23 SÄHKÖISEN ASIOINNIN KEHITTÄMISESTÄ aika varataan pääsääntöisesti edelleen puhelimitse tai terveysaseman vastaanotolta asiakkaat ovat hyvin turhautuneita koko ajanvaraussysteemiin ja yhteydenottoon koskien lääkäripalveluita koetaan ettei sähköinen aika valikoima ole riittävää (ei löydy itselle sopivaa aikavaihtoehtoa), aikoja ei ole riittävästi tarjolla, lääkäriaikoja kaivataan, lisäksi esim. yleisempiä aikoja, kuten terveydenhoitajan huolivastaanotto kaiken kaikkiaan tiedottamisen puute näkyy, ihmiset eivät tiedä mitä sähköisiä palveluita on olemassa, miten he voisivat niitä hyödyntää, ohjaus näiden pariin on riittämätöntä

24 SÄHKÖISEN ASIOINNIN KEHITTÄMISESTÄ sähköisten palveluiden käytettävyydessä on edelleen ongelmaa asiakkaat eivät saa sähköisistä palveluista sitä mitä lähtivät hakemaan (merkittävänä esimerkkinä juuri laboratoriovastaukset) vastaajilla on kiinnostusta ja motivaatiota sähköisiin palveluihin alaikäisen puolesta asiointia kaivataan suostumuslomakkeiden teksti kansankielisemmäksi

25 TULOSTEN KEHITTÄMISKOHDEINTEGRAATIOT Hyvä vastaanotto- kehittämistyö Sähköinen asiointi Hyvinvointiasema Laadun hallinta

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN Kotitori / Ikäpisteen asiakastyytyväisyys Sidosryhmien tyytyväisyys integraattoritoimintaan Kotihoidon asiakastyytyväisyys Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.11.2014 13.1.2014 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT 3. SEUDULLISET

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 12.12.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 1. JOHDANTO Terveyspalvelujen tehtävänä on väestön terveyden

Lisätiedot

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon!

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon! / 1 Potilaan opas Jokainen meistä on joskus potilas. Tämä opas kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan. Saat vinkkejä turvallisen hoidon takaamiseksi, tietoa

Lisätiedot

TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto. Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat

TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto. Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 44/2015 TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki Päiväys: 4.12.2013 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012

Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012 Toteuttajana SOS-hanke Tuominen Tuula, Katariina Heikkilä, Kukkasniemi Marianne, Laakso Tuija, Pietilä Samuli 8.3.2013

Lisätiedot

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE Noora Tiilimaa ja Susanna Virta Opinnäytetyö, kevät 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖLEHTI. Hei taasko me muututaan s. 5 Päivärinteen muutoksen päivät s. 16

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖLEHTI. Hei taasko me muututaan s. 5 Päivärinteen muutoksen päivät s. 16 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖLEHTI SOSTERIN 2/2010 Hei taasko me muututaan s. 5 Päivärinteen muutoksen päivät s. 16 2/2010 Sisältö 3 Johtajuuden haasteet 4 Organisaatiomuutos itseisarvo vai väline?

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa Selvitys vammaispalveluista Pohjois- Suomessa vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa - vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Merja Renko

Lisätiedot

KANSALLINEN TERVEYSTILI

KANSALLINEN TERVEYSTILI KANSALLINEN TERVEYSTILI Näkökulmia käyttöönottoon ja toteutukseen 15.4.2015 Pekka Turunen, Taltioni Aki Siponen, Microsoft Perttu Rönkkö, Innofactor Sisällysluettelo 1. Taltioni osuuskunta ja terveystili...

Lisätiedot

Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen

Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen PaKaste/Lappi/Perusterveydenhuollon kehittäminen Loppuraportti 1.12.2009 31.10.2011 Osastonhoitaja Hilkka Timonen Kehittäjätyöntekijä, th Miia Kauppila

Lisätiedot

Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012

Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012 Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012 Pukinmäen terveysasema- ja neuvolapalvelut Malmin terveysasema 19 lääkärin terveysasema, jossa hyvä työvoimatilanne

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Peruspalvelukeskus Oivan kunnat Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Padasjoki Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen... 3 2.1

Lisätiedot

PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI

PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI Väli-Suomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 1.11.2011 31.10.2013 Kanta-Hämeen IKÄKASTE Pitsi II stm.fi/kaste PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI Työntekijän avuksi 1 on osa IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II -hanketta Opas liittyy

Lisätiedot

Oulunkaaren asiakas- ja kuntalaispalautejärjestelmä

Oulunkaaren asiakas- ja kuntalaispalautejärjestelmä Oulunkaaren asiakas- ja kuntalaispalautejärjestelmä Oulunkaaren kuntayhtymässä on vuoden 2013 aikana rakennettu ja pilotoitu asiakas- ja kuntalaispalautejärjestelmää, joka otetaan vuosikellon mukaiseen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

Uutta kunnista. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 2/2014

Uutta kunnista. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 2/2014 Uutta kunnista KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 2/2014 Etuuskäsittelyä ja aikuissosiaalityötä Toimeentulotuki- ja aikuissosiaalityön kuntakyselyn 2013 päätulokset Ellen Vogt, Mari Sjöholm PÄÄTULOKSET Kyselyn

Lisätiedot

VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Hyvä lisä - Sosiaalinen media nuorten ohjauspalveluissa Kyselyn tulokset Pirkanmaalta Ulla-Maija Koivula Varustamo -hanke Tampereen ammattikorkeakoulu 1 Sisällys

Lisätiedot

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet... 3 2.1. Omaisen

Lisätiedot

verkkoneuvonta käyttöohjeet

verkkoneuvonta käyttöohjeet Asiakkaan henkilökohtainen Sosiaali- ja terveyspalveluiden verkkoneuvonta käyttöohjeet 2 Sisällys 1 Verkkoneuvontapalvelun käyttäminen... 3 2 Palveluun kirjautuminen... 3 3 Kysymyksen kirjoittaminen...

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

Kolarin terveyskeskuksen toiminnan kehittäminen sähköisen ajanvarauksen ja tekstiviestipalvelun avulla yhteistyössä UULA hankkeen kanssa 2009-2011

Kolarin terveyskeskuksen toiminnan kehittäminen sähköisen ajanvarauksen ja tekstiviestipalvelun avulla yhteistyössä UULA hankkeen kanssa 2009-2011 Kolarin terveyskeskuksen toiminnan kehittäminen sähköisen ajanvarauksen ja tekstiviestipalvelun avulla yhteistyössä UULA hankkeen kanssa 2009-2011 Pilottikohteen väliraportti kattaen Leena Mikkosen PaKaste

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Lastenneuvolan perhetyö Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Anita Tervo 31.10.2010 2 Sisältö 1. Johdanto...3 2. Lastenneuvolan perhetyö...5 3. Lastenneuvolan perhetyön

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALAUTEKATSAUS 2011

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALAUTEKATSAUS 2011 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALAUTEKATSAUS 20 Esikunta: Eeva Honkanummi ja Maritta Samuelsson Perhe- ja sosiaalipalvelut: Tuija Norlamo-Saramäki Terveyspalvelut: Riitta Flinck ja Aila Pohjanpalo

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa

Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa T-86.5161 Special Course in Information Systems integration Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa Versio 1.1 Miia Huhtala Suvi Kouki Suvi Kuparinen Juho Ruuhijärvi 1 / 41 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...3

Lisätiedot