KIELITAITURI-oppimisympäristöhankkeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIELITAITURI-oppimisympäristöhankkeet"

Transkriptio

1 KIELITAITURI-oppimisympäristöhankkeet Uudet oppimisympäristöt vapaan sivistystyön kieltenopetuksessa Kielitaituri uusissa oppimisympäristöissä Kielitaituri yhteisöllisissä oppimisympäristöissä rehtori Gitte Enqvist, Raision työväenopisto (ILO OPPIA! verkosto) suunnittelija Mari Saarinen, Raision työväenopisto (ILO OPPIA! verkosto)

2 ILO OPPIA! -kansalaisopistoverkosto ILO OPPIA! kansalaisopistoverkosto (http://www.ilooppia.fi) muodostuu yhdeksästä varsinais-suomalaisesta kansalais- ja työväenopistosta. ILO OPPIA! -verkoston tavoitteena on lisätä alueella toimivien kansalais- ja työväenopistojen välistä yhteistyötä ja monipuolistaa opistojen opetus- ja kurssitarjontaa. Auralan kansalaisopisto Auranlaakson kansalaisopisto Liedon-Tarvasjoen kansalaisopisto Saariston kansalaisopisto Kaarinan kansalaisopisto Väståbolands medborgarinstitut Naantalin opisto Paimion opisto Raision työväenopisto KIELITAITURI-hankkeita koordinoi Raision työväenopisto.

3 ILO OPPIA! -kansalaisopistoverkosto 9 kansalais- ja työväenopistoa 17 kuntaa yli opetustuntia/vuosi yhteensä n kurssilaista/vuosi oppimisympäristöihin liittyvää hanketoimintaa: - Verkkosisko ja sen veli - Sarave-hanke (saksa, ranska, venäjä) - saksan, ranskan ja venäjän kielten aseman vahvistaminen - kielten opettaminen eri kulttuuriyhteyksissä (esim. ruokakulttuuri, elokuvat jne.) - kieltenopetuksen European Label kunniamaininta - Verkon viemää - Kielitaituri-hankkeet

4 Oppimisympäristöajattelu Mitä tarkoittaa oppimisympäristö? Oppimisympäristö-käsitteellä voidaan kuvata erilaisia paikkoja, tiloja, yhteisöjä tai toimintatapoja, jotka edistävät oppimista. Perinteinen luokkatila on oppimisympäristö, mutta yhtä lailla voidaan katsoa oppimisympäristöksi ympäröivän yhteiskunnan eri tilat ja paikat. Oleellista ympäristölle on, että se muodostaa oppimista tukevan sosiaalisen yhteisön ja että ympäristön käyttö on didaktisesti ja pedagogisesti huolella mietitty. Suotuisat fyysiset, paikalliset ja sosiaaliset olosuhteet auttavat luovuuden ja innovatiivisuuden kehittymisessä. esim. kaupunkitila, mobiililaitteet, yritysyhteistyö, uudet virtuaalimaailmat jne. Mitkä ovat oppimisympäristöajattelun tavoitteet? oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuvan oppimisen sitominen kiinteästi opetussuunnitelmiin, opetuksen monipuolistaminen ja erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen siten, että ne tukevat oppimista, joka tapahtuu koulujen ja oppilaitosten fyysisen toimintaympäristön ulkopuolella = koulun toiminnan sitominen muun yhteiskunnan toimintaan (lähde:

5 KIELITAITURI-hankkeet KIELITAITURI UUSISSA OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ oppimisympäristöjen kehittäminen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön edistäminen KIELITAITURI YHTEISÖLLISISSÄ OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien oppimisympäristöjen kehittäminen tavoitteena tieto- ja viestintätekniikan avulla tuotettavien toimintatapojen, mallien, palveluiden ja opetuskäytön kehittäminen sekä uusien, innovatiivisten opetusmenetelmien levittäminen ja verkostomaisen toimintatavan kehittäminen

6 Miksi haimme hankerahoitusta? tarve kehittää opistoverkoston kurssisuunnittelua ja opetusta, verkostoyhteistyötä sekä TVT-avusteista opetusta ja ohjausta tarve verkostoitua sekä alueellisesti että valtakunnallisesti muihin toimijoihin (oppilaitokset, muut ympäröivän yhteiskunnan toimijat) > opettajien ja opiskelijoiden yhteisöllisyyden ja verkostoitumisen tarvetta pyritään edistämään tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä tehostamalla ja tietoverkoissa tapahtuvaa vuorovaikutteisuutta lisäämällä

7 Konkreettisia tuloksia tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö on kirjattu opistoverkoston yhteiseen strategiaan johdon sitoutuminen oppimisympäristöajatteluun ja TVT:n opetuskäytön kehittämiseen avainasia koko henkilöstön sitouttamisessa kehitystyöhön strategiatyössä tärkeitä asioita ovat mm. konkreettiset tavoitteet ja tarkasti määritellyt käsitteet tulosten ( = tavoitteiden saavuttamisen) mitattavuus tulosten säännöllinen seuranta, dokumentointi ja arviointi vastuiden määrittäminen (TVT-tiimi, 1 jäsen/opisto) arvioinnin pohjalta tehtävät kehitystoimenpiteet

8 Konkreettisia tuloksia Kurssit, joissa on hyödynnetty uusia oppimisympäristöjä: SURFING IN ENGLISH englannin opiskelua atk-luokassa englannin kielen kurssi, jonka opetuksessa käytettiin tietoverkkoja ja www-materiaaleja yhteistyössä alueen kirjastojen kanssa AKTIVOI RUOTSIA sekä MORNING ENGLISH Tutustumme internetin rajattomiin mahdollisuuksiin kielten opiskelussa museokäynnit alueen museoissa (mm. Aboa Vetus & Ars Nova)

9 Konkreettisia tuloksia BERLIN-SURFEN Internetin avulla tutustumme Berliinin merkittävimpiin nähtävyyksiin Virtuaalinen kävelyretki Berliinin kaduilla virtuaaliretkeen perustuvat erilaiset kielenkäyttöharjoitukset luokassa (hotelliin kirjautuminen, kahvila, ravintola) PORTUGALIN ALKEET 50% opetuksesta verkossa (kirjalliset tehtävät, internetistä löytyvät portugalinkieliset ohjelmat) FRANCE PASSION kurssin osana esim. kulttuurisidonnainen elokuva osa opetuksesta verkossa (Moodle)

10 Konkreettisia tuloksia AROUND THE WORLD IN SECOND LIFE (2010) englannin kielen kurssi 3D-virtuaalimaailmassa teemana matkailuenglanti SKYPE-KIELIKURSSI (2010) internetin ja verkkomateriaalien hyödyntäminen perinteisen luokkaopetuksen tukena useilla eri kursseilla verkosta löytyvät oppimisaihiot ja tehtävät Hot Potatoe -oppimisaihiot Skype kieltenopetuksen välineeksi oppimisalusta Moodlen käyttöönotto käyttö mahdollista koko opistoverkoston kaikille opettajille ja opiskelijoille (kielten lisäksi myös muut oppiaineet) käytössä jo useilla kursseilla

11 Konkreettisia tuloksia Kielitaituriverkkosivusto Kielitaituri-sivustolle kerätään kielten opiskeluun ja opettamiseen soveltuvia, aihepiireittäin jaoteltuja linkkikirjastoja. Linkkikirjastot on suunniteltu erityisesti kansalais- ja työväenopistojen käyttöön, mutta ne ovat kaikkien kielten opiskelijoiden ja opettajien vapaassa käytössä.

12 Konkreettisia tuloksia Kielitaituriverkkoyhteisö: KIELITAITURI-yhteisö on tiedotus-, ideointi- ja keskustelufoorumi kaikille kielten oppimisesta ja opettamisesta kiinnostuneille.

13 Konkreettisia tuloksia Opettajille suunnatut työpajat: Esitysgrafiikka Kuvankäsittely I-II Web 2.0:n hyödyntäminen opetuksessa (PLE igoogle, RSS, blogit ja wikit, delicious, Facebook) Moodlella alkuun (Moodlen käytön peruskurssi) Moodle kielten opetuksessa jatkokurssi (tammikuu 2010) Verkkosivun rakentaminen ja julkaisu (peruskurssi) Www-sivuston rakentamisen työpaja (jatkokurssi) Ning.com opetuksessa Opettaja-TV (vierailukäynti) Hot Potatoe -oppimisaihiokoulutus Skype kielten opetuksessa (2010) Second Life opetuskäytössä (2010) Verkkopedagogiikka (2010)

14 Konkreettisia tuloksia Koulutusmoduulien sisällöissä eri menetelmiä on pyritty tarkastelemaan erityisesti opetuksellisesta näkökulmasta ankkuroimalla sisältöjä opetustyöhön erilaisten käytännön esimerkkien avulla. Verkko-opettajan työkalupakki (koulutusten pohjalta laadittu materiaali verkkotyökalujen käyttöön) Moodle

15 Konkreettisia tuloksia Ope verkossa -teemapäivä seminaari- ja keskustelutilaisuus opettajille, oppilaitosten henkilökunnalle ja muille kiinnostuneille yhteistyössä Raision kaupungin, Raision lukion ja Raision kaupunginkirjaston kanssa (VESO-päivä) aiheina mm. (luonnos): sosiaalinen media opetuksessa, opettajan identiteetti tietoverkoissa ja yhteisöissä (Tarmo Toikkanen) tulevaisuuden oppimisympäristöt (Kim Holmberg) sosiaalinen media oppilaitoksen arjessa (Petri Vuorinen) teemapäivän yhteydessä näyttely, jossa esillä kirjallisuutta, 3D-oppimisympäristöjä jne.

16 Konkreettisia tuloksia

17 Konkreettisia tuloksia sosiaalisen median työvälineiden käyttöönotto/kokeileminen opetuksessa ja tiedottamisessa Second Life (join the group: Kielitaituri) sosiaaliset kirjanmerkit (http://delicious.com/kielitaituri) hankeblogi (http://kielitaituri.blogspot.com) Facebook ning.com (http://kielitaituri.ning.com) Twitter (http://twitter.com/ilooppia) kaikki kokeilut ja työvälineet eivät ehkä jää elämään, mutta ne toimivat esimerkkeinä/virikkeinä verkoston opettajille

18 Mitä tästä kaikesta on seurannut? opistoverkoston sisäinen yhteistyö on lisääntynyt kieltenopettajien välinen verkostoituminen on tehostunut yhteiset koulutukset ja vierailut eri oppiaineiden välinen verkostoituminen on tehostunut esim. kielet ja atk yhteiset koulutukset ja työpajat oppilaitosten välinen verkostoituminen Kielitaituri-yhteisö kansainvälinen yhteydenotto alueellinen yhteistyö on lisääntynyt kirjastot, museot, muut kaupunkitilat

19 Mitä tästä kaikesta on seurannut? tietoisuus uudenlaisista oppimisympäristöistä ja opetusmenetelmistä on lisääntynyt, asenteet avoimia oppimisympäristöjä kohtaan ovat muuttumassa TVT-koulutusten ansiosta opetushenkilökunnan tieto- ja viestintätekninen osaamistaso on noussut yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen ovat lisääntyneet, tiedonrakentumis- ja oppimisprosessit muuttuvat > vaikutukset oppimiseen ovat toivottavasti positiivisia!

20 Mitä tästä kaikesta on seurannut? kielten oppimisen suunnitteluun ja opettamiseen uusia tuulia MUTTA MYÖS: paljon työtä ja uuden opettelua

21 Arviointi ja palaute OTTEITA ARVIOINTIKYSELYSTÄ (12/2008): Opettajat olivat osallistuneet syksyn kevään ja syksyn TVT-kursseille, minkä seurauksena osa opettajista raportoi käyttäneensä ensimmäistä kertaa opetuksessaan jotain virtuaalista keinoa (esim. aineiston esittäminen opiskelijoille, uuden materiaalin hakeminen netistä tms.). Opettajat arvelivat jatkossa käyttävänsä virtuaalisia oppimisympäristöjä, koska niiden avulla voi elävöittää opetusta. Blogien ja Skypen käyttöä suunniteltiin etäyhteyksien käyttöön. Fyysisistä uusista ympäristöistä useimmin mainittiin paikalliset vierailut esim. museoon, ja vastaavasti vierailijoiden kutsuminen oppitunnille. Yksi opettaja hyödynsi opistonsa langatonta verkkoa pyytämällä opiskelijoita tuomaan mukaan omat kannettavat tietokoneensa, jolloin ei tarvittu erillistä atk-luokkaa. Toinen totesi, että opiskelijat, jotka ovat arkielämässään tottuneet käyttämään nettiä, tuntuivat yllättyneiltä kun ohjasin heitä erilaisiin oppimisympäristöihin netissä. Eli tarpeelliseksi tunsin sitten toiminnan itsekin. Potentiaalisina ongelmina uusien ympäristöjen hyödyntämisessä mainittiin useimmin opistojen tilat. Opetusta järjestetään useissa paikoissa eritasoisessa varustelussa, ja aina ei opettaja pääse käsiksi esimerkiksi atk-luokan välineisiin. Jatkossa toivottiin myös ideointia fyysisten oppimisympäristöjen helposta hyödyntämisestä. ARVIOINTIKYSELY 2009/2010:?

22 Haasteita johdon sitoutuminen henkilöstön sitoutuminen verkostomuotoinen toimintatapa on etu mutta samalla myös haaste esim. tiedonkulku vapaan sivistystyön resurssit opistojen tilat ja laitteet riippuvaisia ylläpitäjästä eri opistoissa käytössä erilaisia teknisiä ratkaisuja pienet henkilöstöresurssit esim. pt. opetushenkilökunta, atk-tuki, muu henkilökunta aika (vrt. henkilöstöresurssit) osaaminen (esim. projektihenkilöstö)

23 Lopuksi Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa ei ole itseisarvo. Se (TVT) on kuitenkin työväline, jolla on mahdollista luoda ja tehostaa esimerkiksi sosiaalista vuorovaikutusta sekä yhteisöllisyyttä. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa edellyttää opetusmenetelmien ja oppisisältöjen huolellista valmistelua ja pedagogista suunnittelua.

24 Keskustelua 1) uusien oppimisympäristöjen ja opetusmenetelmien käyttöönotto (vapaan sivistystyön) kieltenopetuksessa ja koulutusten suunnittelussa hyödyt ja haasteet esim. mitä uusien oppimisympäristöjen käyttöönotto vaatii opettajalta? 2) Verkostoitumisen ja yhteistyön tehostaminen alueellisesti ja valtakunnallisesti ideoita, ajatuksia, hyviä käytänteitä/esimerkkejä 3) Esimerkkejä uusien oppimisympäristöjen käytöstä kieltenopetuksessa?

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Ammatillinen erityisopetus, 2/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. NÄKÖKULMIA

Lisätiedot

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011 Itsearviointi 28.11. 2011 Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Sisältö 1. Osuke-hankkeen itsearvioinnin tavoitteet... 3 1.1 Tiivistelmä

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN VISIO 2020 4. TVT-KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Tekes Opetus- ja kulttuuriministeriö SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Loistavaa verkostoyhteistyötä

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Minttu Räty (toim.) Aistien - Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hanke.

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Minttu Räty (toim.) Aistien - Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hanke. Laurea Julkaisut I Laurea Publications Minttu Räty (toim.) Aistien - Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hanke Loppuraportti Laurea Julkaisut I Laurea Publications I 46 Minttu Räty (toim.) Aistien-

Lisätiedot

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus on joukkuelaji 3 Rohkaisuksi 4 1. Mitä mediakasvatus on? 5 1.1 Miksi mediakasvatusta kirjastossa? 6 1.2 Kirjasto - mediakasvatuksen

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

ISOVERSTAAN STRATEGIAN ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2010. Tammikuu 2011

ISOVERSTAAN STRATEGIAN ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2010. Tammikuu 2011 ISOVERSTAAN STRATEGIAN ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2010 Tammikuu 2011 Sisältö 1.0. ISOVERSTAAN STRATEGIAN ARVIOINNIN LÄHTÖKOHTIA... 3 1.1. ISOverstaan arviointiryhmän kokoonpano ja osallistuminen työskentelyyn

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander Uusien mediateknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa ja opetuksessa Kuusio

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN Liisa Ilomäki (toim.) LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN E-oppimateriaalit opetuksessa ja oppimisessa Oppaat ja käsikirjat 2012:5 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:5 (1. painos 2004) ISBN 978-952-13-5162-4

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

ITK2015 TAO TULEVAISUUS. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna

ITK2015 TAO TULEVAISUUS. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna ITK2015 TAO TULEVAISUUS Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B Interaktiivinen Tekniikka

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

MERKKEJÄ TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ. Antti Rajala Jaakko Hilppö Kristiina Kumpulainen Varpu Tissari Leena Krokfors Lasse Lipponen

MERKKEJÄ TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ. Antti Rajala Jaakko Hilppö Kristiina Kumpulainen Varpu Tissari Leena Krokfors Lasse Lipponen Antti Rajala Jaakko Hilppö Kristiina Kumpulainen Varpu Tissari Leena Krokfors Lasse Lipponen MERKKEJÄ TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Raportit ja selvitykset 2010:3 Opetushallitus ja tekijät Raportit

Lisätiedot

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin tunnus: Marisa Saarinen Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö

Lisätiedot

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Jalkanen, Juha; Järvenoja, Marjaana; Litola, Kristiina

Lisätiedot

6 Tutkimus- ja kehitystyö. edistää ammattipedagogiikkaa. Oppimisympäristöt laajenevat: TEORIAA MOBIILISTI TÖITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ

6 Tutkimus- ja kehitystyö. edistää ammattipedagogiikkaa. Oppimisympäristöt laajenevat: TEORIAA MOBIILISTI TÖITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ HAAGA-HELIA Ammatillisen opettajakorkeakoulun sidosryhmälehti 1 2013 Oppimisympäristöt laajenevat: TEORIAA MOBIILISTI TÖITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ 4 6 Tutkimus- ja kehitystyö edistää ammattipedagogiikkaa PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Moodle ja Facebook kansalaisopistossa

Moodle ja Facebook kansalaisopistossa Moodle ja Facebook kansalaisopistossa Olli Ruohomäki 16.4.2012 Sisällys ALKUSANAT... 4 EI AIVAN LYHYT JOHDANTO... 5 PERUSIDEOITA... 6 TIETTYÄ AVOIMUUTTA... 6 ERILAISIA OPETUSMUOTOJA... 8 AVOIMET OPPIMATERIAALIT...

Lisätiedot