Oppijalähtöiset verkko-työvälineet opettajan työssä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppijalähtöiset verkko-työvälineet opettajan työssä"

Transkriptio

1 Oppijalähtöiset verkko-työvälineet opettajan työssä Tero Pelkonen, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos, - kouluverkko

2 - kouluverkko Toiminnan laajuus Toimintaa 163 kunnassa, joista on kuntajäseniä 83 Toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia 189, joista kuntasopimuksia 79

3 - kouluverkko Palvelut: Verkkotyövälineet Veräjä, Verkkolehti, OPSpro ja Oppimappi Tutkimus- ja kehittämispalvelut Koulutus työvälineiden käyttöönottokoulutukset ja tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutukset Jyväskylän yliopiston rekisteröity tavaramerkki

4 Mikä teknologia tukee oppimista? VLE (Oppimisalusta)? Sosiaalinen media / Web 2.0 (Avoimesti verkossa käytettävät usein ilmaiset palvelut)? Reaaliaikaisen ohjauksen työvälineet (Esim. Flash - pohjaiset videoneuvottelu / ryhmätyöohjelmistot)? Luokkaopetuksen tallentaminen (ajansiirto tai suora lähettäminen verkon yli)? Mobiiliteknologia? Vai kenties joku muu mennyt tai tuleva, kaiken mullistava ideologia-teknologia kuten PLE?

5 Kehittämistarpeet Oppimisen on todettu tapahtuvan suurelta osin formaalin koulutuksen ulkopuolella informaaleissa oppimisen ympäristöissä: moninaisissa tilanteissa, asiayhteyksissä ja arkipäivän toiminnoissa koko elämän ajan. Informaalin oppimisen merkitys kasvaa Ei vielä koulujen käytänteissä

6 Kehittämistarpeet Organisaatiolähtöiset virtuaaliset oppimisympäristöt (VLE) eivät pysty riittävästi tukemaan oppijakeskeistä, elinikäistä- /elämänlaajuista ja informaalia oppimista. VLE ympäristöt eivät tue riittävästi koulutuksen jatkumoa ja koulutuksen ja työelämän välistä yhteyttä. Virtuaalisia oppimisympäristöjä kehitettävä tukemaan: henkilön elämänlaajuista oppimista koulutuksesta työelämään siirtymistä muutoksenhallinta-, yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja

7 Kehittämistarpeet Oppilaitosten opiskelijat eivät pysty hyödyntämään riittävästi verkkoyhteisöjä ym. sosiaalisen teknologian mahdollisuuksia oppimisen tukena. Erityisesti tämä koskee alaikäisiä oppijoita. Virtuaalisia oppimisympäristöjä kehitettävä: joustaviksi personoitaviksi yhteisöllisiksi

8 Kehittämistarpeet Useisiin eri työvälineisiin hajaantuneen oppimisprosessin ohjaaminen vaikeutuu oppimisprosessin dokumentointi ja tuotosten säilyttäminen vaikeutuu Virtuaalisia oppimisympäristöjä on kehitettävä siten, että ohjaukselle ja dokumentaatiolle on oma tila. Dokumentoinnissa oppijan oman toiminnan merkitys korostuu.

9 Kehittämistarpeet VLE-ympäristöjen käyttäjienhallintajärjestelyt, -taidot ja resurssit vaihtelevat voimakkaasti kunta- ja oppilaitoskohtaisesti. Käyttäjienhallintaan ja muihin hallinnollisiin tehtäviin käytetty aika ei vastaa verkkotyövälineiden käytöstä oppijoiden saamaa hyötyä. Oppilaitos tuskin pystyy hallinnoimaan kaikkia tulevaisuudessa tarvittavia verkkotyökaluja. Verkko-oppimisen työvälineiden ylläpitoon ja käyttäjienhallintaan on etsittävä uusia vaihtoehtoisia ratkaisumalleja.

10 Mikä on PLE? Personal Learning Environment Kehittämistarpeet = PLE?

11 Mikä PLE ei ole? PLE ei ole yksittäinen teknologinen työväline. PLE ei ole organisaation ylläpitämä/hallinnoima järjestelmä, oppimisalusta tms. PLE:n sitominen tiettyyn, organisaation ylläpitämään järjestelmään sotii koko sen perusajatusta vastaan (esim. Hannah, 2008) PLE:tä ei voida rakentaa VLE:n sisään. PLE Tietohallinnon kauhukuva? M.Juntunen & I.Laakkonen

12 Mikä on PLE? PLE (Personal learning environment) on määritelty monin eri tavoin, eri näkökulmista Määrittelystä ei ole täyttä yksimielisyyttä PLE on ennemminkin filosofia tai konsepti kuin tietty teknologinen ratkaisu Ideologia, lähestymistapa, näkemys, vastaus koulutuksen muutostarpeisiin (Attwell 2006) PLE nähdään vastauksena moniin haasteisiin oppimisen yksilöllinen ja sosiaalinen ulottuvuus M.Juntunen & I.Laakkonen

13 Mikä on PLE? Oppija voi hallinnoida sitä itse. Teknologian käyttömahdollisuus ei katkea organisaation päätöksellä, PLE kulkee oppijan mukana elämänlaajuisissa ja mittaisissa prosesseissa. Verkostot, työvälineet, materiaalit, prosessit Oppija voi vaikuttaa itse käyttämiinsä työvälineisiin PLE:n voi kuulua verkko-oppimisen keskiössä oleva teknologinen ratkaisu. Esimerkiksi se voi yhdistää erilaisia työvälineitä ja niiden sisältöä sekä dokumentoida oppijan prosesseja ja tuotoksia (portfolio) käyttäjän, organisaation ja teknologian tarpeiden mukaan. PLE:n teknologiset ratkaisut on oltava vaihdettavissa Standardien noudattaminen, hyvät työkalut sisällön talteenottoon.

14 PLE:n ominaisuuksia on luotettavaa (esim. yksityisyys) on oppimista, ei kontrollointia varten edistää luovuutta ja joustavuutta tukee erilaisia oppimistyylejä opettajan rooli muuttuu, ei katoa oppijat aktiivisia sisällön rakentajia, eivät vain vastaanottajia M.Juntunen & I.Laakkonen

15 Mitä tarvitaan? Mikä olisi askel PLE:n suuntaan?

16 OPPIJAT Oppijalähtöiset verkkooppimisympäristöt Oppijat on Jyväskylän kaupungin opetustoimen hallinnoima oppimisympäristöjen kehittämishanke, joka toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja useiden verkostoon kuuluvien kuntien kanssa. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

17 Oppijat -hankkeen perusajatus 1) Hankkeessa kehitetään perusopetuksen ja lukion oppijoiden tarpeista lähteviä verkkotyötapoja ja oppimisympäristöjä. 2) Kehittämistyö on tutkimusperustaista. Tärkeimmät näkökulmat ovat oppijalähtöisyys sekä elinikäinen ja informaali oppiminen.

18 Oppijat -hankkeen perusajatus 3) Hankkeen tulokset ja kehitettävät opetusteknologiset ratkaisut (Oma tila ja Pedagoginen verkottumistyöväline) ovat käytettävissä valtakunnallisesti hankkeen päätyttyä. 4) Jyväskylän yliopiston koordinoima -verkosto vastaa palveluiden ylläpidosta ja edelleen kehittämisestä hankkeen päätyttyä.

19 Oppijat -hankkeen tulokset 1) Oma tila Joustava ja personoitava tila, joka on oppijan itsensä muokattavissa ja hallinnoitavissa, keskeisin osa oppijan PLEtä. Paikka, johon oppija voi kerätä oppimisprosessissa tarvitsemiaan työkaluja, käyttää niitä, säilöä monimediaista materiaalia ja linkittyä sen kautta mm. sosiaalisen median palveluihin. Oppija voi jatkaa oman tilan käyttöä, vaikka oppija ei kuuluisi mihinkään koulutusorganisaatioon, päättäisi opintonsa, "valmistuisi" tai siirtyisi työelämään.

20 Oppijat -hankkeen tulokset 2) Pedagoginen yhteisöpalvelu Työkalun avulla oppija voi verkostoitua oppilaitoksen, kunnan tai kaikkien järjestelmän käyttäjien sisäisiin tai käyttäjien keskinäisiin, oppilaitoksista riippumattomiin yhteisöihin, kuten vapaa-aikaan liittyviin yhdistyksiin Yhteisöpalvelu edistää yhteisöllistä oppimista, erilaisten ryhmien ja yhteisöjen muodostumista sekä toimii ja käyttäjähallinnan apuvälineenä. Yhteisöpalvelu tunnistaa opettajan ja oppijan roolit, vrt. esim. Facebook.

21 Oppijat -hankkeen tulokset Uudet palvelut: Oma tila ja Pedagoginen yhteisöpalvelu ovat kaikkien oppijoiden käytettävissä. Palveluiden jatkokehitys on turvattu. Tutkimuksesta saadut tulokset sekä hyvät käytänteet ovat kaikkien hyödynnettävissä.

22 Oppijat hankkeessa mukana Jyväskylän kaupunki, opetuspalvelut Opetushallitus Jyväskylän yliopisto Koulutuksen tutkimuslaitos, Opettajankoulutuslaitos, Tietotekniikan laitos

23 Oppijat hankkeessa mukana Kuntia esim: Keski-Suomen alueen kunnat, Kuopio, Porvoo, Ylöjärvi, Raahe, Pieksämäki, Valkeakoski, Kalajoki Muita esim: Yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyslukioverkoston kehittämishanke, Ulkosuomalaisten lasten kotiperuskoulu verkosto ottaa käyttöön uudet palvelut vuoteen 2013 mennessä.

24 Lisätiedot Tero Pelkonen Messuosasto 3n49 Jarkko Lampinen

25 M. Juntunen

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 0 LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 Tiivistelmä Tämä on Laukaan kunnan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia vuosille 2015 2018. Strategian

Lisätiedot

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 1. JOHDANTO 1.1. Jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta Käynnissä oleva nopea teknologinen kehitys

Lisätiedot

Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016

Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016 Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016 1 Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia vuosille 2013-2016 perustuu Suomen harjoittelukoulujen tieto- ja

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET Vertaileva tutkimus interaktiivisten laitteiden soveltuvuudesta opetuskäyttöön Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Ohjaustoiminnan koulutusohjelma Lahdensivun kampus, 11.5.2012

Lisätiedot

Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä

Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä Ajatuksia ja työkaluja opetukseen Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä Mika Koivu Henriikka Laiho Sari Piisi Tuure Puurunen Minna Seppä Maria Älli Esipuhe Tämä teos on omistettu hankkeemme sielun ja

Lisätiedot

KIELITAITURI-oppimisympäristöhankkeet

KIELITAITURI-oppimisympäristöhankkeet KIELITAITURI-oppimisympäristöhankkeet Uudet oppimisympäristöt vapaan sivistystyön kieltenopetuksessa Kielitaituri uusissa oppimisympäristöissä 2007-2009 Kielitaituri yhteisöllisissä oppimisympäristöissä

Lisätiedot

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma 2014-2016 1. Johdanto Oriveden koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiat sekä opetustoimen kuntatason tietostrategiat laadittiin

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA Pro Gradu tutkielma Päivi Kuvaja Kasvatustieteiden tiedekunta Aikuiskasvatus Leo Pekkala

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajankoulutus Tiivistelmä opinnäytetyöstä Tekijä Nevala Minna Työn nimi Sosiaalisen median mahdollisuudet alakouluopetuksessa Pääaine

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

1. Etäopetus Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa

1. Etäopetus Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa 30.8.2011 Etäopetus kielellisten ja kulttuuristen ihmisoikeuksien toteutumisen mahdollistajana etäopetuksen käytännön toteutusprosessi Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa Kuva: Ulla Isotalo Eeva-Liisa

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

VERKKO-OPINTOJAKSOJEN TYÖELÄMÄLÄHEINEN UUDISTAMISPROSESSI

VERKKO-OPINTOJAKSOJEN TYÖELÄMÄLÄHEINEN UUDISTAMISPROSESSI Markus Maunula VERKKO-OPINTOJAKSOJEN TYÖELÄMÄLÄHEINEN UUDISTAMISPROSESSI Tietotekniikan pro gradu -tutkielma Ohjelmistotekniiikan linja 22.12.2011 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Kokkolan yliopistokeskus

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

Verkko-opetus ammatti-instituutissa

Verkko-opetus ammatti-instituutissa Forssan ammatti-instituutin opiskelijoiden ja opettajien näkemyksiä verkko-opetuksesta Opinnäytetyö Teknologiaosaamisen johtaminen Hämeenlinna 21.4.2007 Marko Ruusiala OPINNÄYTETYÖ Teknologiaosaamisen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Opettajakeskeisyydestä opiskelijalähtöisyyteen

Opettajakeskeisyydestä opiskelijalähtöisyyteen Sinikka Pekkalin KÄSIKIRJOITUS epeda -hanke, yleinen mallinnus 1 Otsikko, yleisteksi (ehdotan tätä laatikkoa meneväksi kaikkien kolemen projektioppimisen sovellus, yleinen prosessikuvaus ja ongelmaperustaisen

Lisätiedot

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus on joukkuelaji 3 Rohkaisuksi 4 1. Mitä mediakasvatus on? 5 1.1 Miksi mediakasvatusta kirjastossa? 6 1.2 Kirjasto - mediakasvatuksen

Lisätiedot

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011 Itsearviointi 28.11. 2011 Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Sisältö 1. Osuke-hankkeen itsearvioinnin tavoitteet... 3 1.1 Tiivistelmä

Lisätiedot

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Helsingin kaupungin opetusvirasto Käyntiosoite

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011-

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- Virtain kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Sisältö. Katsaus ohjauksen nykytilaan... 1. Mitä elinikäinen ohjaus tarkoittaa?... 1. Elinikäisen ohjauksen tavoitteet... 1

Sisältö. Katsaus ohjauksen nykytilaan... 1. Mitä elinikäinen ohjaus tarkoittaa?... 1. Elinikäisen ohjauksen tavoitteet... 1 ELO Pohjois-Savossa Sisältö Katsaus ohjauksen nykytilaan... 1 Mitä elinikäinen ohjaus tarkoittaa?... 1 Elinikäisen ohjauksen tavoitteet... 1 Elinikäinen ohjaus Suomessa... 3 Elinikäinen ohjaus Pohjois-Savossa

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015

VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015 VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015 Tuula Kontio Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.6:2008 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen

Lisätiedot

Opetustilanteen tuen organisointi opettajien ja tukipalveluhenkilöstön näkökulmasta

Opetustilanteen tuen organisointi opettajien ja tukipalveluhenkilöstön näkökulmasta Opetustilanteen tuen organisointi opettajien ja tukipalveluhenkilöstön näkökulmasta Arja Piironen Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto Pro gradu -tutkielma Kevät 2008 Lapin yliopisto, kasvatustieteiden

Lisätiedot

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Ammatillinen erityisopetus, 2/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. NÄKÖKULMIA

Lisätiedot