Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta"

Transkriptio

1 Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta Kertomuksen laatija: Laura Leskinen

2 Tuotekehitys - Kannattavasti prosessina OIVA - Matkailuyrittäjien koulutusohjelman kolmannen ydinkokonaisuuden luentopäivät järjestettiin Hämeenlinnan seudun osalta Wisahovissa Luentopäivien aikana syvennyttiin tuotekehitysmenetelmiin ja tuotteistamiseen prosessina. Millaisia tuotekehitystyötä tukevia menetelmiä on olemassa? Miten tuotekehitystyötä voidaan ohjata prosessina? Miten voi löytää parhaita käytäntöjä ja oppia toisilta matkailupalvelutuotteiden kehittämisessä? Työpajapäivät järjestettiin Hauhon Ilorannassa ja ydinkokonaisuuden purkupäivä Alvettulan Kyläkaupassa Tämä kertomus vie teidät takaisin näihin antoisiin koulutuspäiviin. Terveisin, OIVA-tiimi Tomi, Laura ja Mari

3 Luentopäivä Wisahovi Osallistujat: Jaakko Pouttu, Leppäniemen Hirsihuvilat Outi Raehalme, Huoneistohotelli Villa Aino Tiina Hiidenkari, Iso-Hiiden Kartano Juha-Pekka Honkasaari, Renkaloma Oy Erja Laine, Kriipin Lomamökit Leila Ylitalo, Inkalan Kartano Oy Marja-Liisa Jäntti, Ravintola Turengin Asema Kristiina Jokinen, Rengon Pitopalvelu Oy Mika Tonder, tamora Oy Laura Leskinen, OIVA Tuotteistamista ei pidä ymmärtää siten, että heti pitäisi kaiken olla valmista, vaan parempiin tuloksiin päästään kun hoidetaan tietty osa-alue kerrallaan. Tuotteistamisen taustalla pitäisi aina näkyä ansaintalogiikka, jolle tuotteistaminen on perustettu. Pelkkä sisällönrakentaminen ei riitä. Mika herätteli osallistujia mukaan kolmanteen ydinteemaan tiedustelemalla kuluneen kesän kuulumisia. Tuotekehityksen ongelma on tieto. Tiedon saanti ei ole ongelma. Ongelmana on se, että tietoa on niin paljon, että on vaikea määrittää, mikä on relevanttia ja laadukasta ja mikä ei. Hämeenlinnan kesä on ollut täynnä tapahtumia. Oletteko pienyrittäjinä päässeet hyötymään näistä suuremmista tapahtumista? Kesää ei sen kummemmin tarvitse markkinoida, vaan ennemminkin täytyisi panostaa muihin vuodenaikoihin. Toisaalta tiedon välittäminen taholta toiselle on myös ongelma. Millä tämän kaltaisia tilanteita voitaisiin välttää?

4 Suurin painopiste dokumentoinnissa keskittyy ideoiden kehittämiseen ja sen dokumentointiin. Eli tuo punaisella ympäröity Tuotteen määrittelytiedot on se tuotekehityksen ydinjuttu, unohtamatta kuitenkaan näitä kahta muuta aluetta. Oleellisinta on se, miten yrityksessä kerätään ja käsitellään uutta tietoa. Matkailualalla toimijat usein pieniä, jolloin palvelutuotteen tuotantoketjussa on usein monta toimijaa. Tällöin tärkeää se, että toiminta on hyvin koordinoitu, jolloin virheitä ei satu. Hiljaisen tiedon dokumentointi ja eteenpäin välittäminen on erittäin tärkeää. Miten omassa verkostossa asia saadaan välitettyä oikein ymmärrettynä eteenpäin. Tavoitteena on, että kaikki tuotantoketjun osat, minä mukaan lukien, tietävät, mikä on oma rooli ja tehtävä. Älä jätä ajatuksiasi ainoastaan korvien väliin, vaan dokumentoi ajatuksesi vaikkapa sitten tupakka-askin kylkeen. Tärkeää, että ajatus on löydettävissä myöhemmin. Ajatusten dokumentointi voi johtaa myös odottamattomien oivallusten tekemiseen ja asioiden yhdistymiseen. Meillä työntekijät ovat alkaneet itse kirjaamaan ylös työtehtävien sisältöä ja prosessin kulkua, jonka tuloksena syntyy niin sanottu Työntekijän opas. Tämä on erittäin hyvä keino varsinkin silloin kun työntekijöiden vaihtuvuus on suuri. Asiakkaan tuntemus on kaiken A ja O Erityisesti majoitusbisneksessä ulkoistetun siivouspalvelun edustaja kannattaisi osallistaa myös tuotekehitykseen. Sillä usein

5 tämä siivooja on ensimmäinen henkilö, joka menee huoneeseen asiakkaan jäljiltä ja näkee, mitä asiakas on tehnyt siellä. Sillä jälkiä jää. Asiakastyytyväisyyslomakkeissa ja muissa asiakastietolomakkeissa haasteena on se, että osataan kysyä asiakkailta juuri ne oikeat kysymykset. Usein juuri ne oikeat kysymykset jäävät kysymättä. Vastaavasti asiakkaan toimien havainnointi välittömästi on luotettavampaa ja antaa luotettavaa informaatiota asiakkaan tarpeista ja toiveista. Tiettyyn pisteeseen asti vastataan asiakkaan tarpeeseen, siten, ettei se käy yrittäjälle mahdottomaksi. Esimerkiksi melontaretki: millaisella kanootilla, oppaalla vai ilman, saunalla vai ei, iltapalalla vai ilman? Räätälöinti vs. massatuotanto Yksinomainen räätälöinti johtaa ennen pitkää umpikujaan. Mutta puhutaan vastaavasti massaräätälöinnistä, jossa pelataan muuttuvilla asioilla. Tämä tarkoittaa sitä, että tietyillä asioilla huomioidaan asiakkaille näkyvät asiat räätälöityinä, jolloin kuitenkin tietyt asiat pysyvät muuttumattomina. Elämyksellistäminen edellyttää ennen kaikkea asiakkaan tuntemista. Kun puhutaan tuotteesta, niin silloin kilpaillaan hinnalla, ei pääsääntöisesti tuoteominaisuuksilla. Kun kahvista puhutaan palveluna, tarkoittaa se usein kahvin sijoittamista palveluympäristöön, esimerkiksi kahvilaan. Elämystaloudessa kaiken perusta on asiakkaan tarve ja sen huomioiminen. Mutta tällöin kahvi ei yleensä ole enää se itsetarkoitus vaan se voi olla se ainutlaatuinen hetki keskellä metsää nuotion äärellä.

6 Laadun kehittäminen erilaisten laatusertifikaattien avulla on kysymysmerkki. On vaikea tietää, minkä verran tai onko sertifikaateista ollenkaan hyötyä liiketoiminnassa. Ainakin kannattaa miettiä, miksi lähtee suorittamaan tiettyä sertifikaattia, se ei saa olla itseisarvo, että on sertifikaatti. Tällöin tuotteistamisessa oleellisen tärkeää on ottaa huomioon asiakkaan tarpeet, joka lopullisen myyntipäätöksen tekee. Palvelutuotetta ei ole tarkoitus yrittää myydä kaikille, vaan on osattava rajata tietty kohderyhmä jolle palvelua ensisijaisesti markkinoidaan ja myydään. Huomioitavaa on myöskin monistettavuuden ja kopioinnin ero. Kun kyseessä on monistaminen, yrittäjä voi itse monistaa tuoteaihioita useisiin eri tilanteisiin ja hyödyntää aihioita omissa yhteistyöverkostoissaan. Kopiointi on huono juttu, sillä silloin palvelutuote on kilpailijoiden kopioitavissa eli varastettavissa. Lähdetään viemään tuotteistamisprosessia läpi. Tuon teille nyt esille yhden tavan tehdä sitä, joka ei suinkaan ole ainut tapa. Yhtenä mittarina tuotteistamisen onnistumisessa voisi pitää sitä, että yrittäjä on onnistunut tekemään itsensä tarpeettomaksi, jolloin palvelutuote on niin toimiva, että sen voi hoitaa työntekijät yrittäjän puolesta. Tuotteistamisprosessin eri vaiheet Tuotteistaminen on tiivistetysti palvelun tekemistä markkinointi- ja myyntikelpoiseksi. Pääpaino tuotteistamisprosessin vaiheissa on usein myynninedistämisessä.

7 Onnistu tuotteistuksessa oikeilla työkaluilla Ostoikkuna kuvaa asiakkaan näkökulmasta hetkeä, jolloin hän on altis tekemään tietyntyyppisiä ostopäätöksiä. On siis palveluntarjoajana kyettävä tunnistamaan se hetki, jolloin asiakas on valmis ostamaan juuri meidän tuotteemme eli hetki jolloin ostoikkuna on auki. Eli kyettävä tuntemaan oman asiakaskohderyhmänsä käytös tietyissä elämäntilanteissa ja hetkissä. Idean luomisesta lähdetään liikkeelle. Idean luomisen on nojauduttava myös asiakkaan tuntemiseen. Asiakaskohderyhmien määrittelyssä tiedon käsittely ensiarvoisen tärkeää; mitä ja millaista tietoa käytämme hyödyksemme. Otollisin aika tarjota palvelua asiakkaalle on tilanne, jossa asiakas kokee ongelman vaikeasti ratkaistavaksi, mutta tarpeeseen on palveluntarjoajan näkökulmasta helppo vastata. Tällöin myös saadaan asiakastyytyväisyys taattua ja asiakasuskollisuutta lisättyä. Esimerkiksi mökkiyrittäjälle matojen kaivamisen tuotteistaminen voi olla kannattava palvelutuote ulkomaalaisille asiakkaille, jotka eivät koskaan ennen ole elämässään matoja maasta kaivaneet ja voisivat mielellään maksaa kaivetuista madoista, jotta he pääsevät ongelle.

8 Periaatteessa voidaan ajatella, että erityisesti sosiaalisessa mediassa potentiaalisia asiakkaita on useimmissa tapauksissa suuri joukko. Isosta massasta on saatava koukkuun seuraajia, jotka kiinnostuvat palvelustamme ja jäävät seuraamaan palveluitamme. Osasta seuraajista on tavoitteena saada sitoutuneita asiakkaita, jotka kertovat oma-aloitteisesti palvelustamme myös muille. Asiakaslupaus on pystyttävä täyttämään ja mielellään myös ylittämään. Asiakaslupauksilla poistetaan asiakkailta myynnin esteitä. Tämän vuoksi on kyettävä tunnistamaan asiakaskohderyhmän ostoprosessin eri vaiheet sekä tarpeet ja elämäntilanteeseen liittyvät tekijät. Asiakaslupaus konkreettiseksi myyntiesitykseksi Asiakkaan tarpeiden pohjalta asiakaslupauksen määrittelyyn Myyntiesityksen on oltava ennen kaikkea vakuuttava ja uskottava. Asiakaslupaus on oltava kristallinkirkas kaikille tuotantoketjussa mukana oleville henkilöille.

9 Luentopäivä Wisahovi Osallistujat: Outi Savolainen, Eräpalvelut Savolainen Outi Raehalme, Huoneistohotelli Villa Aino Marja-Liisa Jäntti, Turengin Asema Juha-Pekka Honkasaari, Renkaloma Oy Leila Ylitalo, Inkalan Kartano Oy Erja Laine, Kriipin Lomamökit Mika Tonder, Tamora Oy Laura Leskinen, OIVA Lupauksesta siirrytään toimintaan eli konseptointiin. Asiakkuuksien ja yhteistyökumppanuuksien hallinnointi ja roolien erottaminen on tärkeää. Välillä niiden erottaminen toisistaan voi olla haastavaa ja usein niiden välinen raja voi olla veteen piirretty viiva. Asiakas on avoimimmillaan ja vastaanottavaisimmillaan juuri ennen tilanteen aukeamista eli ennen esimerkiksi sitä, kuin ollaan matkakohteessa. Ennen sitä asiakkaaseen iskevät kaikkein parhaiten markkinointitoimenpiteet ja -viestit. Kun matkailupalvelukonsepti on valittu, siirrytään palvelun sisällöntuotantoon. Palvelukonseptin rakentaminen Palvelupolun määrittäminen on tässä kohdin ensisijaisen tärkeää. Palvelupolun määrittelyä tehdään blueprinttauksen avulla. 1. Minkä tyylinen matkailupalvelu on kyseessä? Mihin matkailun trendiin tai luokkaan palvelusi sijoittuu? a. Kannustematka b. Kokous- ja konfrenssipalvelu c. Erikoisharrastematka d. Turistimatka e. Omatoimimatka

10 2. Mikä on kohderyhmäsi? a. Mitkä ovat kohderyhmäsi tarpeet ja kiinnostuksen kohteet? b. Minkälaisen lupauksen voit palvelusi avulla asiakkaalle antaa? (kts. Asiakaslupaus ja myyntiesitys) Oleellista on, miten henkilökunta saadaan sitoutettua liiketoiminnan kehittämiseen sen sijaan että henkilökunta on täällä vain töissä. 3. Mistä osista palvelusi koostuu? a. Mitkä ovat palvelusi kulmakivet? b. Muodostavatko palvelun eri osat selkeästi tunnistettavan kokonaisuuden? c. Miten rajaat palvelun sisällön? 4. Minkälaisen rakenteen, teeman ja ilmeen palvelullesi luot? a. Minkälaista tarinaa hyödynnät palvelussasi? b. Miten tuot teeman esille? 5. Miten nimeät palvelusi? Liittyykö palveluusi esimerkiksi jokin tarina? a. Miten palvelusi nimi ja teema suhtautuu antamaasi asiakaslupaukseen? b. Millaisia materiaaleja, kalusteita ja tarvikkeita palvelussasi käytät? c. Sopivatko palvelun teema, nimi ja käytetyt materiaalit, kalusteet ja tarvikkeet hyvin yhteen? Tuotekortti ei ole pelkästään viestintää asiakkaan suuntaan, vaan sen lisäksi se on myös tärkeä työkalu palvelutuotteen tuottajille ja tuotantoketjun yhteistyökumppaneille. Yhdenlainen tuotekorttimalli löytyy OIVAn Aivoista excel-muodossa. Tästä mallista löytyy tuotekortista oma versio niin asiakkaalle, yrittäjälle työntekijöille kuin alihankkijoillekin. 6. Mitä sisällön osia tulee kehittää? a. Ovatko alkuperäiset ajatukset palvelun sisällöstä muuttuneet prosessin aikana? b. Mitä toimenpiteitä muutokset aiheuttavat? c. Ovatko kaikki palvelun osat tasalaatuisia? (ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki) 7. Tunnetko itse palvelusi asiakkaan näkökulmasta? a. Testaa tuotteesi sellaisena kuin asiakas sen kokee b. Myös yrityksesi henkilökunnan tulisi testata tuote c. Ulkopuolisten testaajien käyttö on myös tärkeää d. Pidä huoli siitä, että testauksesta kerätään palaute ja sitä hyödynnetään konseptin jatkokehittämisessä! Hintojen yksiselitteinen kertominen voi olla haastavaa. Mutta usein asiakas kokee, että selkeä hinta sekä sen lisäksi kerrottu palvelun sisältö ja hyödyt, on parempi kuin löysässä ja epämääräisessä hinnassa roikkuminen. Asiakkaan kokemukseen liian kalliista hinnasta (virheen pelko, arvon ja hyödyn ymmärrys, todellinen halu ja tarve) voidaan

11 vaikuttaa tuotekehityksen edellä käsitellyillä vaiheilla ja toimenpiteillä. Ansaintalogiikka oltava koko ajan hinnoittelustrategian taustalla. Yksiselitteiset ja luotettavat hinnat ovat asiakkaalle viesti asiantuntevasta palvelusta. Yllä esimerkki palvelublueprintistä. Asiakkaan polku on kuvattu ylimpänä tasona. Eri palveluympäristöt on kuvattu eri väreillä. Asiakkaalle näkyvä ja näkymätön prosessin taso on erotettu toisistaan paksulla mustalla nuolella. Blueprint etenee kronologisesti. Palvelupolkua tukemaan pitää blueprintissä näkyä tuotantopolku, joka on asiakkaalle näkymätön. Asiakkaalle näkyy ainoastaan hyvin hallittu palveluprosessi. Jotta palvelukokonaisuus voidaan toteuttaa aidossa palvelutilanteessa, on blueprinttaus testattava aidoissa palveluympäristöissä. Palvelua testattaessa tulee kiinnittää huomio palvelua tukevien toimintojen vaatimaan aikaan, työresursseihin ja toteuttamistapoihin.

12 9. Mitä eri vaiheita palvelu sisältää asiakaan näkökulmasta? (eritelty asiakkaan polku ) 10. Mistä asiakas tulee tullessaan ko. palvelun piiriin? 11. Mihin asiakas ko. palvelusta lähtee? Vaatimusmäärittelylomake Yritys X, Tuote X Tiivistelmä Tiivistetty kuvaus tuotteesta. Laaditaan viimeiseksi. Perusidea Palvelun/tuotteen osat Palvelun kulku Asiakaslupaus 1. Mitä palvelulla tavoitellaan? 2. Mitä asiakas saa/kokee? 3. Mihin yritys sitoutuu tuottaessaan palvelua? Vaihekohtainen tarkastelu 12. Avataan palvelun kulku vaihe vaiheelta. Kirjataan ylös: a. mitä ko. vaiheessa tapahtuu b. mikä on ko. vaiheen tavoite? c. kuka/ketkä toimii? d. miten iso työpanos toimijoilta vaaditaan? e. mitä henkilöt tässä vaiheessa tekevät? f. miten henkilöt toimivat? g. mitä välineitä/tietoa tarvitaan, jotta palvelun vaihe voidaan toteuttaa? h. mihin/keneen toimijoiden täytyy olla yhteydessä? i. miten tämä palvelun osio on yhteydessä muihin palvelun osioihin? Riskikartoitus 13. Mikä palvelussa voi mennä pieleen/epäonnistua? 14. Mistä ongelmat/epäonnistuminen voi johtua? 15. Miten ongelmiin reagoidaan? 16. Mitkä ovat plan b:t eri ongelmiin? 17. Mihin ongelmista tiedotetaan/raportoidaan? Tähän kärjistetysti pyritään: Konsepti 4. Mitä eri osioita palvelussa on? 5. Mikä on palvelun kesto? 6. Mikä on asiakasryhmän koko? 7. Mitkä asiat vaikuttavat asiakasryhmän kokoon? 8. Mitkä toimijat palvelussa ovat mukana?

13 Työpajapäivä Hauhon Iloranta Työohjeet ja niiden laadinta on avuksi myös työntekijöiden sitouttamisessa. Työntekijät voidaan ottaa jopa mukaan työohjeiden laadintaan, tällöin he kokevat voivansa vaikuttaa omaan työhönsä ja sitoutuminen kasvaa. Osallistujat : Kristiina Jokinen, Rengon Pitopalvelu Marja-Liisa Jäntti, Turengin Asema Outi Savolainen, Eräpalvelut Savolainen Esa Vienamo, Taidekeskus Kettuki Tiina Hiidenkari, Iso-Hiiden Kartano Mona Iso-Mustajärvi, Voilá Ky Paavo Pönni, Voilá Ky Riitta Tarvainen; Hovinkartanon Taidekeskus Leena Haavisto, Iloranta Riikka Siuruainen, Tamora Reetta Liikanen, Tamora Laura Leskinen, OIVA Päivä aloitettiin keskustelemalla luentopäivien annista. Esiin nousi mm. erilaisten kysymisten esittäminen koko tuotteistamisprosessin aikana. Mikä on tärkeää asiakkaalle? Minkä takia asiakas valitsisi juuri tämän palvelun?

14 Työpajatehtävä 1 Kärkituotteemme (kärkituote=palvelu, jota kehittämällä pärjäämme kaikista parhaiten) Ryhmä 1 - Ruokapalvelut (omassa tilassa/evo/metsä) - Kulttuurimatkailukohde -Kehittämistä: tiloille lisäkäyttö oheispalveluiden kautta (esim. hyödyntää paikan omaa historiaa) Ryhmä 2 - Kulttuuritarjonta (erityisesti 2 viikkoa kestävä Hilman rinkelit) - Koski (ympärillä tapahtumat ja perhokalastus) - Perheet ja leirikoulut (ei vaadi markkinointia kun asiakaskunta on saavutettu, ruokajuhlat riihessä (kekri- ja glögijuhlat)

15 Yhteistyöverkostot: Turengin aseman "laakeri-kallet" Taideiltapäivä Iittalassa Bussi yhtiö Kuka on asiakkaamme? Esimerkki 1 Liiketoimintasuunnitelma: Liiketoimintasuunnitelmassa tuotteistamisen yhteydessä käydyt asiat linkittyvät myös liiketoimintasuunnitelmaan. Liiketoimintasuunnitelmaa ei kuitenkaan täytetä/työstetä työpajapäivissä, vaan sitä tulee omalla ajalla myös itsekseen katsoa.

16 Esimerkki 2 Esimerkki 6 Esimerkki 3 Esimerkki 7 Esimerkki 4 Esimerkki 8 Esimerkki 5

17 Maksukorttiongelmat: Kaikissa paikoissa ei käy maksukortti, sillä pankki vie niin suuren osan esim. yhden euron ostoksesta. Jotkut asiakkaat eivät voi maksaa käteisellä, joten osa myynnistä jää tämän takia saamatta.

18 Työpajapäivä Hauhon Iloranta Osallistujat: Leena Haavisto, Hauhon Iloranta Kristiina Jokinen, Rengon Pitopalvelu Tiina Hiidenkari, Iso-Hiiden Kartano Marja-Liisa Jäntti, Turengin Asema Outi Savolainen, Eräpalvelut Savolainen Mirja Borgström, Tamora Oy Laura Leskinen, OIVA Tehtävään Hämeen matkailun aarrekarttaan ei voi ottaa yrityksiä, jotka eivät yllä yhteisesti määriteltyihin laatukriteereihin. Koordinoinnin apuna olisi hyvä olla esimerkiksi laatuneuvosto, joka käy tarkastamassa halukkaat yrittäjät ja tämän jälkeen päättää, onko yritys kelvollinen kartalle. Palvelun laatu. Miten sitä mitataan? Onko standardeista hyötyä? Merkittävintä on, että palvelutuotteen on hyvin tuotteistettu ja palveluprosessiin osallistuvat ovat kaikki kokonaisuudesta täysin selvillä ja kaikilla on kirkkaana mielessä se mitä ja miten asiakkaalle palvelu tuotetaan. Oma hinta on aina laskettava itse yritys- ja palvelukohtaisesti. Et voi lähteä kopioimaan toisen palvelun hintoja vaikka palvelu vaikuttaisikin samalta. Laatu on sitä, että voin yrittäjänä seistä tuotteen takana ja sanoa asiakkaalle ylpeänä: Minä tein tämän sinulle.

19 Yrittäjän mietittävä rehellisesti, kannattaako tuote oikeasti? Mikä on ansaintalogiikkani? Palvelun tuotteistamisen on aina nojauduttava ansaintalogiikalle. Miten saada asiakkailta aitoa palautetta heti palvelutilanteen jälkeen? Henkilöstöstä joku muu kuin esimerkiksi tarjouksen tekijä tai ruoan tarjoilija voisi kysyä asiakkailta, miten meni ja millaista oli. Tällöin usein asiakas avautuu helpommin kuin kysyjänä ei ole henkilö, joka on palvelun suoranaisesti tuottanut. Tässäkin muistettava hienovarainen tapa lähestyä asiakasta. Päivitä tuotettasi ja palveluasi esimerkiksi sesonkituotteilla tai tuotteista eri vuodenajat omiksi palvelutuotteikseen. Muista myös kotisivujen ja muun markkinointimateriaalin päivitys!

20 Henkilökunta-näkökulmaan liittyy merkittävänä osa-alueena prosessikuvauksen laatiminen ja henkilökunnan yksityiskohtainen ohjeistus. Palvelutuote on kyettävä vetää läpi vaikka silmät ummessa! Henkilökunnan sitouttaminen ja ohjeistus alkaa sillä, että henkilökunta otetaan tuotekehitys-vaiheessa jo mukaan kun mietitään mitä, kenelle ja milloin. Esimerkiksi tuote voi olla Ohjelmallinen ruokailu, jossa ruokailun yhteydessä tarjotaan ohjelmanumero. Asiakkaina voivat olla erilaiset ryhmät, yhdistykset ja yritykset. Yhteistyökumppaniksi haemme esimerkiksi bussifirmoja, jotka tuovat ryhmiä ja joita voimme hyödyntää myös myynti- ja markkinointikanavana. Esimerkki tuotekortista:

21 Purkupäivä Alvettulan Kyläkauppa konkretisoitavissa eli myyjän on pystyttävä selkeästi ilmaisemaan, mitä tuote sisältää. 3) Mitä tuote maksaa? Myyjän on pystyttävä kertomaan asiakkaalle täysin selkeästi, mitä tuote tulee hänelle maksamaan. Muuten kukaan ei tuotettasi osta. Markkinoinnillinen liikeidea 1) Ensimmäinen päätös on Markkinasegmentti = kuka tuotteesta maksaa? Kuka hän on? 2) Toinen päätös on Imago = Millä saan asiakkaan ostamaan? Osallistujat: Tiina Hiidenkari Iso-Hiiden Kartano Mona Iso-Mustajärvi, Voilá Ky Jaakko Pouttu, Leppäniemen Hirsihuvilat Kristiina Jokinen, Rengon Pitopalvelu Erja Laine, Kriipin Lomamökit Outi Savolainen, Eräpalvelut Savolainen Marianne Niiranen, Alvettulan Kyläkauppa Riitta Tarvainen, Hovinkartanon taidekeskus Timo Rope, Tamora Oy Laura Leskinen, OIVA Päivän teemana: Tuotteistaminen markkinoinnin näkökulmasta Mikä on pääbisnes? Onko tuotekortti tehty? Tuote on yhtä kuin kaupattava juttu. Ideana on saada joku ostamaan eli katsotaan tuotetta asiakkaan päästä. On siis oltava sellainen juttu, minkä asiakas ymmärtää Tuote koostuu kolmesta tekijästä: 1) Nimi, 2) sisältö, 3) hinta 1) Nimi tarkoittaa kohderyhmän ymmärtämää nimeä eli sellainen asia, jonka asiakas haluaa ostaa. Tässä tullaan käyttötarpeen käsitteeseen eli tuotteen on vastattava käyttötarpeeseen. Nimen tehtävänä on myös toimia erottavana tekijänä muista tuotteista. Nimen on siis oltava käyttötarvetta kuvaava. 2) Mitä tuote sisältää? Mihin käyttöön tuote on tehty, mille asiakassegmentille? Tuote tehdään aina ja vain yhtä ainoaa segmenttiä varten. Tuotteen sisällön on oltava Ensimmäinen ja toinen päätös johtavat kahteen seuraavaan päätökseen, jotka ovat: 3) Tuote = mitä myydään (nimi, sisältö ja hinta) 4) Tapa toimia kulkee läpi kaiken Mikä on bisneksen perusta? - Raha - Ei raha ei ole se perusta. Jotta rahaa tulee, niin mikä on se perusta? Se ei ole tarve, asiakas tai muu vaan: Perusta bisnekselle on ajattelutapa kaikelle toiminnalle sekä työnteko. - Hyvä tuote ei myy itse itseään. Näkökulmat Myydä tuote: = Saada 1) ihminen ostamaan tuote Jotta saadaan ihminen ostamaan tuote, on kyettävä vastamaan 2) ihmisen kokemaan käyttötarpeeseen = tarve eli tuote on vain väline tietyn tarpeen tyydyttämiseen. Tunnistetaan 3) ostoprosessi ja sen vaiheet. Markkinoinnin toimivuusperuste. - Ostaminen on yhtä kuin henkinen valinta. On kyettävä ymmärtämään ihmistä ja ihmisen inhimillistä käyttäytymistä. 1) Sisältötekijät kaikessa tekemisessä, tuotteessa, viestinnässä jne. 2) Mielikuvatekijät, tuote voi siis olla täysin sama sisällöltään, mutta asiakas haluaa mielikuvatekijöiden vuoksi ostaa kahdesta samanlaisesta toisen

22 3) Tarve: käyttötarve tai välinetarve. Samaan tarpeeseen voidaan myydä täysin erilaisia tuotteita. Miksi asiakas valitsee tietyn tuotteen? Kyse on halusta. Ja se ratkaisee. Järjellä ei ole mitään tekemistä ostopäätöksen kanssa. Se saa rahat, josta tykätään. Tämä on tykkäämisbisnestä. Edellytystekijät (sisältö>tarve>järki>ostoperustelut) vs. menestystekijät (mielikuvatekijät>halu>tykkääminen>ostope rusteet) Tuotteen kehitysprosessi Esimerkiksi Iso-Hiiden Kartanolla itsepoiminta on se juttu se tuote. Ei siis mansikka tai mustikka. Kun tämän on ymmärtänyt, on sen kautta helppo ymmärtää, mitä sisällön suhteen on tehtävä. 0) Tuoteaihio = Itsepoiminta 1) Segmentin valinta ja määritys > tyypitys on ensimmäinen tehtävä päätös, jolle kaikki muu perustuu. Segmentin on oltava niin kapea, että hirvittää ja kun oikein hirvittää, niin ota vielä puolet pois. Oleellinen kysymys on, mikä on minulle on otollisin segmentti. Tässäkin oleellista tykkääminen, mistä kukin tykkää. Kärkisegmentin ja -tuotteen kautta voidaan lähteä monistamaan. Tyypitys perustuu tarpeisiin sekä väline- että käyttötarpeisiin. Kauppaamismaailman sovellusperusta Kaiken ydin on 1) ihminen ja ihmisen ymmärtäminen.ihmisbisnestä, aina et tule jokaisen kanssa toimeen. Miksi ihminen valitsee? 2) Segmentti 3) Tilanne, ihmiset toimivat eri tilanteissa eri tavalla ja eri ihmiset samassa tilanteessa eri tavalla Tekemispolku Miksi = tavoite Mitä = sisältö Miten = sovellus 1) Henkilökohtaiset Välinetarpeet > ostoperusteet - Segmentin arvostus eli on ymmärrettävä mitä tämä segmentti haluaa ja mistä se tykkää - Helppo - Edut - Mukavuus, kunhan on kivaa - Päteminen - Varmuus (riskin poisto) 2) Markkinoinnillinen tuote = ydintuote + lisäedut + mielikuvat 3) Markkinoinnillinen hinnoittelu 4) Tarjonnan paketointi Tuotteistus on palvelun: - kehittämistä - segmenttipohjaista toteutusta, ASIAKASPÄÄN KAUTTA! Ydinjuttu on, että todella pääset segmentin pönttöön sisälle! - markkinoinnillistamista - konkretisoimista - Konseptointia / vakiointia Lähdetään tuotteen kehittäminen ulkoapäin eikä sisältä päin meillä nyt on tällainen tuote ja tätä me nyt yritetään myydä. Tuotteesta tulee myyjänsä näköinen. Kun ei ole tiukkaa segmenttiankkuria, niin tuotteen sisältö karkaa käsistä. Tuotteistusryhmä 1. Isäntä, yrittäjä, joka omistaa jutun, tuotepäällikkö (on sairas ja sokea, aistivammainen, joka ei näe, ymmärrä tai kuule, mistä asiakaspäässä on kyse) 2. Orjat, jotka on saatava töihin, jotta isäntä voi nauttia hedelmistä. Orjien ei tarvitse tietää mistään mitään, mitä vähemmän tietoa sen parempi (terve / näkevä)

23 Jos lopputulos on sellainen kuin meillä on, niin se ei ole sen takia vaan siitä huolimatta. Vaikutelmaviestintä - millaisen vaikutelman tuote antaa? Tuotekuvaus - Asianimi ei sama kuin merkkinimi - Kohderyhmä, kenelle tarkoitettu - Tavoite, mitä tuotteella haetaan - sisältö (palvelun prosessi) - edellytykset - aika, paljonko vaatii - dokumentit, jotka annetaan - Hinta Tuotearvioinnin kriteeristö (4-10) - loogisuus -konkreettisuus, asiakkaan on pystyttävä ymmärtämään, mitä tuote oikeasti sisältää - selkeys - markkinoinnillisuus / myyvyys - uutuudellisuus - realistisuus, liittyy resurssien toimivuuteen - liiketaloudellisuus, onko uskottava bisneksenä - tavoitteellisuus Yllä olevista numeerinen arvostelu, jonka lisäksi sanallinen arviointi: mikä tässä on hyvää? mikä on on kehitettävää? kolmas juttu on suullisessa arvioinnissa herättää kysymyksiä Yritysesite - Nimi ja huomioikaa, että juridinen nimi on eri kuin markkinointinimi - Tuotetarjonta - toimintaperiaatteet, millä tavalla toimin - yhteystiedot Ongelmia ja vastauksia: Tuoteaihiona: Juhlapalvelupaikka - Kannattaako ryhtyä? 1) JOTAIN osaamista olisi hyvä olla olemassa 2) Mahdollisuudet, mahdollisuuksien ikkunat - voisiko joku näitä palveluja käyttää? - kuinka monta niitä ihmisiä on? - mitä ne olisivat valmiita maksamaan? voisiko siitä saada tarpeeksi rahaa? - voisinko saada riittävän ison markkinasiivun? - onko taloudelliset resurssit olemassa toteuttaa tämä? Jos yksikin mahdollisuuksien ikkuna on kiinni, tehtävä on käytännössä juttu on mahdoton. Jos kaikki ikkunat on auki, niin on kysyttävä itseltään, haluanko minä ryhtyä tähän? Halun kautta ei kuitenkaan kannata lähteä kartoittamaan sitä, onko aihio kannattava, sillä silloin saattaa sokeutua monelle asialle. Ihmisen päätöksenteko 1) Mitä tekemään? Ohjelmapalvelut ovat äärettömän merkittävä lisä, vaikkeivät ne huomattavaa osuutta liikevaihdossa näyttelisikään, mutta ne ovat merkittävä tekijä asiakkaiden haalimisessa. 2) Minne? > Ohivirtaava turismi > Aktiivi vetovoimakyky

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Koonti Näkyy, kuuluu ja vaikuttaa! -tulosviestinnän koulutuksen (Tampere 8.12.2016) materiaaleista. Kaikki päivän materiaalit löydät: https://1drv.ms/f/s!anjvcgvt_x1ehddqn-tspw6v2x_ffg

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA 2016-2017 Valmennusohjelman tavoite o Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää nykyistä sekä tuotteistaa uutta palvelu-

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI Näillä työpohjilla pystyt systemaattisesti rakentamaan alustaviestinnässä tarvittavat elementit. Kun viestin elementit ovat selkeät, on helppo muodostaa niiden

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016

Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016 Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016 Juha Luomala, Verson johtaja Risto Raivio, Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikön johtaja Työpajan tavoite,

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Suunnittelu tarvitsee erilaisia asiantuntijoita

Suunnittelu tarvitsee erilaisia asiantuntijoita Suunnittelu tarvitsee erilaisia asiantuntijoita Arto Karila yritysneuvoja, tukitiimivastaava ProAgria Etelä-Savo 14.2.2011 ProAgria Etelä-Savo 1 Onnistumisia asiantuntijoiden yhteistyöstä Organisaatioita

Lisätiedot

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä 16.6.2016 Kehitysjohtaja Liisa Björklund Banksy Kuinka otamme hyvät käytännö t pysyvään käyttöön ja tavoitamme erityisesti haavoittuvat väestöryhmä

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

Asymmetrinen informaatio

Asymmetrinen informaatio Asymmetrinen informaatio Luku 36 Marita Laukkanen November 24, 2016 Marita Laukkanen Asymmetrinen informaatio November 24, 2016 1 / 10 Entä jos informaatio tuotteen laadusta on kallista? Ei ole uskottavaa,

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com GREATive Business - luovien alojen yritystieto henna.aho@gmail.com GREATive Business luovien alojen yrittäjätieto mitä? tavoitteena: - liiketoimintasuunnitelma oman idean pohjalta, alan kenttään ja tukipalveluihin

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI?

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MAAKUNNALLINEN MARKKINOINTIOHJELMA -HANKE Aluebrändityö työstetään maakunnallisena hankkeena, jonka veturina toimii Kuopio. Tämä esitys liittyy hankkeen valmisteluvaiheeseen

Lisätiedot

Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen

Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen Olosuhdeasioiden koulutuspäivä Kiljava 17.4.2015 Laki ja valvova viranomainen Kuluttajaturvallisuuslaki (voimassa 1.1.2012

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö KAUPANPÄÄTÖS Tapio Joki Johdanto Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö K aupanpäätös on usein sekä myyjille että asiakkaille stressaavin vaihe myyntikeskustelussa ja kaikki se

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Sosiaalinen näkökulma julkisissa hankinnoissa case Espoo. 21.10.2010 Timo Martelius Strategisen hankintatoiminnan johtaja

Sosiaalinen näkökulma julkisissa hankinnoissa case Espoo. 21.10.2010 Timo Martelius Strategisen hankintatoiminnan johtaja Sosiaalinen näkökulma julkisissa hankinnoissa case Espoo 21.10.2010 Timo Martelius Strategisen hankintatoiminnan johtaja Espoon kaupungin strategia + ohjeet Hankintaohje on sosiaalisten kriteerien osalta

Lisätiedot

Mikä on Digi Aurora?

Mikä on Digi Aurora? Digi Aurora Mikä on Digi Aurora? Suunnitelma Lapin matkailutarjonnan ja liikenteen tehokkaammaksi linkittämiseksi ja digitaalisen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseksi Digi Aurora - asiantuntijaryhmä

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

KUKAAN EI HALUA OSTAA PÄÄSYLIPPUA, EIKÄ KÄVIJÄT KANNATA. Kimmo Levä, FM Museonjohtaja Mobilia

KUKAAN EI HALUA OSTAA PÄÄSYLIPPUA, EIKÄ KÄVIJÄT KANNATA. Kimmo Levä, FM Museonjohtaja Mobilia KUKAAN EI HALUA OSTAA PÄÄSYLIPPUA, EIKÄ KÄVIJÄT KANNATA Kimmo Levä, FM Museonjohtaja Mobilia SISÄLTÖ Esittäytyminen Miksi museon pitäisi myydä? Mitä museo myy? Tuotteistaminen Museotuotteet ja palvelu

Lisätiedot

Johdanto päivän teemaan Osaamisen tunnistamisen prosessi sekä katsaus erilaisiin näyttötapoihin ja työkaluihin

Johdanto päivän teemaan Osaamisen tunnistamisen prosessi sekä katsaus erilaisiin näyttötapoihin ja työkaluihin Johdanto päivän teemaan Osaamisen tunnistamisen prosessi sekä katsaus erilaisiin näyttötapoihin ja työkaluihin Projektipäällikkö Tero Keva Turun yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea Työpajan

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

Kotityöpalvelualan imagoon vaikuttaminen. Eija Lenkkeri 9.10.2013

Kotityöpalvelualan imagoon vaikuttaminen. Eija Lenkkeri 9.10.2013 Kotityöpalvelualan imagoon vaikuttaminen Eija Lenkkeri 9.10.2013 Alan mielikuva? Piikakulttuuriin Jokainen osaa kotityöt Harmaa talous, pimeä työ Moniosaajia Arjen auttajia Historiaa Käsite Kotityöpalvelu

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN

JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Samuli Alapuranen Taitto:

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

Rahoituksen näkökulmaa

Rahoituksen näkökulmaa Rahoituksen näkökulmaa Sukupolvenvaihdos investointi tulevaisuuteen Kuopio, Puijon Maja Arto Piipponen, 13.10.2016 Mihin pankki kiinnittää huomiota investointeja rahoitettaessa? Kannattavuus Vakavaraisuus

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 08.12.2015 SparkUp Portti - SUP (EAKR 2015-2016) Keskeinen sisältö ja tavoitteet Tarve: Edistää varsinaissuomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä,

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus Sari Kuusela Organisaatioelämää voima ja vaikutus Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Sari Kuusela Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Janne Harju Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen,

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Satu Raappana-Jokinen Verkkokriisityön päällikkö Suomen Mielenterveysseura Se mitä oikeasti haluan tietää on epäselvää.

Lisätiedot

WEBINAARI Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan?

WEBINAARI Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan? WEBINAARI 7.4.2016 Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan? Petri Mertanen, Super Analytics - @mertanen Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi?

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? POROA VAI BURGERIA Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? Suomalainen ruokaperinne Kropsua, hapanleipää, karjalanpaistia

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

4Muskettisoturia-palvelut. Sales Flow koulutus

4Muskettisoturia-palvelut. Sales Flow koulutus 4Muskettisoturia-palvelut Sales Flow koulutus 4M-koulutus Koulutuksemme kehittää osanottajien ja heidän organisaatioittensa valmiuksia johtaa ja organisoida menestyksellisesti alansa toimintoja sekä hyödyntää

Lisätiedot

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA - Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalvelujen koulutusmateriaalia - mitä haluat mitä osaat millä ehdoilla TYÖNHAUN SUUNNITELMA Tavoite saavutettu? Haastattelu Aloita tästä: Mitä

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv )

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky Tiimityöskentely / sivu 1 TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Asiakas: Ryhmä: Uusi päiväkoti Koko henkilöstö Tämän kolmiosaisen valmennuksen päätavoitteena on tiimityöskentelyn kehittäminen.

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

KUN PALKKAUS UUDISTUU

KUN PALKKAUS UUDISTUU palkitaanko meillä myös vapaamatkustajia? KUN PALKKAUS UUDISTUU voiko palkka perustua firman kannattavuuteen? palkitsenko pekkaa vai koko varaston? voisikohan ikälisät poistaa? maija on vastuuntuntoisin,

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

Paja 3, Tampere

Paja 3, Tampere Paja 3, Tampere 3.12.2015 Aikataulu 9.15-9.30 Aamukahvit 9.30-9.45 Tervetuloa 9.45-11.30 Kotitehtävän purku 11.30-12.15 Lounas 12.15-13.30 Työskentelyä 13.30-14.00 Pajojen arviointi 14.00 14.15 Kahvi 14.15-14.30

Lisätiedot

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi Työpahoinvoinnin alkeet Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus 12.11.2014 Maija Saviniemi Miksi olen pessimisti? Miksi tarkastelemme työtä pahoinvoinnin näkökulmasta? Onko työpahoinvoinnissa edes

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU. Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy

Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU. Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy 050 4000 523 Sakari Oikarinen 1. Työskentelen perheyritysten sukupolvenvaihdosten asiantuntijana yleensä konfliktitilanteiden

Lisätiedot

PETRA -hanke. Ruokapalveluyritysten prosesseja petraamalla tuottavuutta ja hyvinvointia hanke Loppuseminaari

PETRA -hanke. Ruokapalveluyritysten prosesseja petraamalla tuottavuutta ja hyvinvointia hanke Loppuseminaari PETRA -hanke Ruokapalveluyritysten prosesseja petraamalla tuottavuutta ja hyvinvointia hanke Loppuseminaari 29.11.2016 Merja Ylönen Hanke Ruokapalveluyritysten prosesseja petraamalla tuottavuutta ja hyvinvointia

Lisätiedot

Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin. Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri.

Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin. Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri. Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri., Soile Kuitunen 1 Visio 2020: Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan

Lisätiedot

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 1(7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 2(7) 1 VERKOSTON TARKOITUS JA TEHTÄVÄT... 3 2 VERKOSTOKUMPPANIT... 3 3 YRITYS AB OY JA VERKOSTOKUMPPANIN

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Oikein toteutettu ja urheilijalle

Lisätiedot

Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet

Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet Yleistä huomioitavaa yhteistyöhankkeista Elinkeinojen kehittäminen tapahtuu yhteistyötoimenpiteen 16 alla Vaatii AINA yhteistyökumppanin - Tuensiirto, kirjataan hyrrässä

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot