Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali"

Transkriptio

1 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 69 6/2010 KOKOUSAIKA Keskiviikkona kello Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer Pirkko OLLEET JÄSENET Hietala Eija Honkanen Heikki (ja merkintä siitä, kuka Humalalampi Veli toimii puheenjohtajana) Isojärvi Ahti Leinonen Panu Nyman Pekka Oikarinen Hannu Pasma Jutta Poikela Marko Pyhäjärvi Milja Sirviö Satu Suokanerva Hanne Tervo Heikki Tervo Jari Oikarinen Antti Jääskeläinen Raija vara vara MUUT SAAPUVILLA Parkkinen Erkki kunnanjohtaja OLLEET Niemi Anja kunnansihteeri ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pekka Nyman Anja Niemi PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU ALLEKIRJOITUKSET Aika ja paikka Pelkosenniemi Jari Tervo PÖYTÄKIRJA ON Aika ja paikka OLLUT YLEISESTI Pelkosenniemi NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Panu Leinonen Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

2 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 42, 43, 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 42 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston ilmoitustaululla sekä lähetetty kullekin valtuutetulle ja kunnanhallituksen elle. Valtuuston päätöksen mukaan ( 27/2009) täydellinen kokouskutsu on toimitettava paikallisiin kauppaliikkeisiin ja pankkeihin. Ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta on ennen kokousta julkaistu sanomalehti Koillis-Lapissa. Kokous on päätösvaltainen Kuntalaki 58 :n mukaan, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla. Pelkosenniemellä tämä tarkoittaa vähintään kymmentä (10) valtuutettua. Kvalt: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA Kvalt 43 Kvalt: Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkistaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole toisin päättänyt. Mikäli pöytäkirjan tarkastaja ei hyväksy jonkin päätöksen sisältöä on asia saatettava valtuuston ratkaistavaksi. Työjärjestyksen 25 :n mukaan pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Heikki Honkanen esitti Jari Tervoa ja Hanne Suokanerva Panu Leinosta. ASIALISTAN JA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kvalt 44 Valtuuston työjärjestyksen mukaan kokouksen esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jollei erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Asiat esitellään valtuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä. Valtuusto voi käsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu 53 :ssä tarkoitetulla tavalla, Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen vaik-

3 Kunnanvaltuusto ka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. Kvalt:

4 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 45 TULO- JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2011 Khall 127 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista ja muiden verojen perusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Verotusmenettelystä annetun lain 91 a :n mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesveroprosenttiyksikön tarkkuudella. Kiinteistöverolain 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain samalla kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Veroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöverolain 11 :n mukaan kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle verovuotta edeltävänä marraskuun 17 päivään mennessä. Vuonna 2010 Pelkosenniemen kunnan veroprosentit ovat: - tuloveroprosentti 20,75 - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95 - vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,40 - muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,00 - voimalaitoksen veroprosentti 2,85 - yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,90 - rakentamaton rakennuspaikka 2,50 Pelkosenniemen tuloverokertymä v oli n. 2,58 M. Arvio vuoden 2010 tuloverokertymästä on noin 2,4-2,5 M. Pelkosenniemellä kiinteistöveron vaikutus on huomattava, koska kunnassa on paljon loma-asutusta ja voimalaitos. Vuoden 2010 kiinteistöveron maksuunpanotietojen mukaan laskennallinen kiinteistövero on n , josta voimalaitoksen osuus n Kiinteistövero kattaa sekä maapohjan että sillä olevat rakennukset. Kiinteistölajit ovat suhteellisen kattavasti kiinteistöveron piirissä. Tärkein poikkeus on maatalousmaa ja metsät, jotka jäävät veron ulkopuolelle. Muita veron ulkopuolelle jääviä kiinteistöjä ovat mm. yleiset vedet, yleiset tiet, rautatiealueet, kadut, katuau

5 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 45 kiot, torit, hautausmaat ja eräät puolustusvoimien alueet. Valtio ja seura kunnat ovat verovelvollisia, samoin kunta oman alueensa ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen osalta. Vuoden 2011 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraavat: - Yleinen kiinteistöveroprosentti on vähintään 0,60 % ja enintään 1,35 % kiinteistön arvosta - Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti on vähintään 0,32 % ja enintään 0,75 % rakennuksen arvosta. - Muiden asuinrakennusten veroprosentin (loma-asunnot) kunnanvaltuusto voi määrätä yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluvälin sisällä (0,60-1,35). Muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä kuitenkin enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti - Vesivoimalaitokseen veroprosentti on enintään 2,85 % rakennuksen tai rakennelman arvosta - Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti Kiinteistöverolain 13 a :n mukaan: Poiketen siitä, mitä 11 :ssä kiinteistöveroprosentin alarajasta säädetään, kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tässä pykälässä tarkoitetun kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00. - Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00-3,00. Jos kunnanvaltuusto määrää yleishyödylliselle yhteisölle oman veroprosentin, verohallinnon tehtävänä on tutkia, mitkä yhteisöt ja näiden omistamat kiinteistöt ovat pykälän ehdot täyttäviä. Kunta ei voi itse nimetä yhteisöjä ja kiinteistöjä, joihin yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosenttia sovelletaan. Veroprosenttia sovelletaan kaikkiin kunnassa oleviin yleishyödyllisiin yhteisöihin. Prosenttia sovelletaan edellä mainittujen yhteisöjen omistamiin kaikkiin sellaisiin kiinteistöihin, joilla oleva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä.

6 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 45 Kiinteistövero on vähennyskelpoinen valtion- ja kunnallisverotuksessa mikäli kiinteistöä käytetään maatalouden tai muun yritystoiminnan harjoittamiseen. Erityiskohtelua on avustuksen muodossa käytetty Kairalan Kajastuksen ja Järjestöyhdistyksen sekä Pelkosenniemen Nuorisoseura ry:n kiinteistöjen kohdalla. Pelkosenniemen kunta on valtuustotasolla hyväksynyt Paras Pelkosenniemi toimenpideohjelman , missä on päätetty mm. veroprosentin tasosta. Strategisesti on nähty tärkeänä tuloverokertymän turvaamisen ohella tukea yritysten toimintaedellytyksiä ja vakituisten asukkaiden saantia pyrkimällä maltillisesti alentamaan veroprosenttia ainakin ohjelmassa suunnitellulla tavalla. Toimenpideohjelmassa veroprosentiksi on vuodelle 2011 hyväksytty 20,50 %. Yhdenmukaisesti toimenpideohjelman kanssa taloussuunnitelmassa veroprosentiksi vuodelle 2011 on hyväksytty 20,50 %. Vuodelle 2012 on toimenpideohjelmassa ja suunnitelmassa veroprosentti 20,50 %. Kunta sai kertyneet alijäämät katettua toimenpideohjelmassa arvioitua selvästi nopeammin jo 2008 tilinpäätöksessä. Vuoden 2009 tilinpäätöksessä on kunnan taseen kertynyt ylijäämä Työvoiman ja vakituisten asukkaiden kilpailukykyisen saatavuuden ja elvytyksen sekä talouden nopeampaa arvioidun myönteisen kehityksen perusteella ja ottaen huomioon Lapissa vallitseva keskimääräinen tuloveroprosentti (v ,03 %) on perusteita alentaa tuloveroprosenttia 0,25 %:a 20,50 %:iin. Valtio on ohjeistanut kuntia elvyttämään investoinneilla ja turvaamaan rahoitus osaltaan kiinteistöveroprosentteja korottamalla. Pelkosenniemen kunta on vahvasti investoinut vuosina Pyhätunturin matkailualueen infraan (tiestö, ladut, reitit ym. 3 M ) suoraan sekä osaltaan välillisesti Pyhä-Luosto Vesi Oy:n kautta (vesi- ja viemäriverkosto). Kunta on tämän lisäksi investoinneillaan vahvistanut ja vahvistaa peruspalveluinfraa mm. vuonna 2010 (palvelukodin laajennus n. 1 M ) ja edelleen yhdessä Savukosken kunnan kanssa vuosina (terveyskeskuksen peruskorjaus n. 1M ). Lisäksi vuodelle 2011 on alustavasti suunniteltu ja budjetoitu investointeja kuntakeskuksen tiestöön ja koulukeskuksen ulkoliikuntapaikkoihin.

7 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 45 Edellä esitetyillä perusteilla on oikeutettua nostaa kiinteistöveroja, jotta turvataan em. investointien toteuttaminen ja kuntalaisten palvelutason turvaaminen sekä rahoituksen riittävyys. Korotus on syytä tehdä varovaisesti. Esitys pitää sisällään 0,05 %-yksikön korotuksen yleiseen, vakituisen ja muiden asuinrakennusten kiinteistöveroihin. Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle vuodelle 2011, että 1. tuloveroprosentiksi määrätään 20,50 2. kiinteistöveroprosenteiksi määrätään: - yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 (0,60-1,35) - vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,45 (0,32-0,75) - muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,05 (0,60-1,35) - voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti 2,85 - yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,90 (0,00-1,00). - rakentamattomalle rakennuspaikalle kiinteistöveroprosentti 2,50. Samalla kunnanhallitus päättää vapauttaa Kairalan Kajastus ry:n, Järjestöyhdistys ry:n sekä Pelkosenniemen Nuorisoseura ry:n kiinteistöverosta vuonna 2011 siten, että kunnanhallitus myöntää em. yhdistykselle kiinteistöveron suuruisen avustuksen. Avustuksen maksaminen toteutetaan siten, että kunta maksaa kiinteistöveron. Khall: Ahti Isojärvi esitti, että kiinteistöveroprosentit pysyvät vuoden 2010 tasolla. Antti Oikarinen kannatti Isojärven ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että on tullut kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on tarpeen äänestää. Hyväksyttiin yksimielisesti äänestysmenettelyksi kunnanjohtaja JAA, Isojärvi EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä ääniä annettiin seuraavasti: JAA 4 kpl. (Leinonen, Hietala, Suokanerva, Pasma), EI 2 kpl. (Oikarinen, Isojärvi). Päätökseksi tuli kunnanjohtajan esitys.

8 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 45 Pidettiin tauko Kvalt 45 Kvalt: Hyväksyttiin käsittelyjärjestykseksi, että käydään kiinteistöverolajit kohta kohdalta läpi, lukuun ottamatta vakituisen asuinrakennuksen ja muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentteja, jotka käsitellään yhdessä. Kunnanhallitus esitti tuloveroprosentiksi 20,50 %. Kunnanhallitus esitti yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 1,00 %. Ahti Isojärvi esitti 0,95 %. Esitys raukesi kannattamattomana. Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli kunnanhallituksen esitys. Kunnanhallitus esitti, että vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentiksi tulee 0,45 % ja muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 1,05 %. Ahti Isojärvi esitti Heikki Honkasen kannattamana, että vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentiksi tulee 0,40 % ja muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 1,00 %. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, päätöksen selville saamiseksi pidetään nimenhuutoäänestys. Puheenjohtaja esitti, että ne jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka Isojärven esitystä EI. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Pidetyssä nimenhuutoäänestyksessä annettiin kahdeksan JAA ääntä (Leinonen, Nyman, Pasma, Pyhäjärvi, Sirviö, Suokanerva, Tervo H., Jääskeläinen) ja viisi EI ääntä (Auer, Honkanen, Isojärvi, Tervo J., Oikarinen A.)

9 Kunnanvaltuusto Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli kunnanhallituksen esitys. Kunnanhallitus esitti voimalaitosten kiinteistöveroprosentiksi 2,85 %. Kunnanhallitus esitti yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentiksi 0,90 %. Kunnanhallitus esitti rakentamattomalle rakennuspaikalle kiinteistöveroprosentiksi 2,50 %.

10 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 46 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus Ky 72 Itä-Lapin kuntayhtymän alustava toiminta- ja taloussuunnitelma on esityslistan liitteenä nro 1. Alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman pohjana on vuoden 2010 suunnitelma, johon on tehty tarvittavat muutokset, lisäykset ja päivitykset mm. toimintaan ja tavoitteisiin, edunvalvontaan ja kehittämistoimintaan. Toimintasuunnitelmassa on huomioitu linjanvetokokouksissa sovitut asiat sekä meneillään olevien kehittämistoimien jatkuminen mm. seudullinen elinkeinostrategiatyö. Toimialatiimien työtä jatketaan ja pyritään saamaan pysyväksi toimintatavaksi seutuyhteistyössä. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus keskustelee kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja tekee tarvittaessa muutosesityksiä. Hallitus hyväksyy kuntayhtymän alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille (liite 1) ja lähettää sen kuntien käsittelyyn. Päätös: Hyväksyttiin. Khall 129 Kjoht: Khall: Kvalt 46 Kvalt: Liitteenä nro 2 Kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus toteaa, ettei Pelkosenniemen kunnalla ole huomauttamista Itä-Lapin kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille Liitteenä nro 1 Kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma

11 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 47 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2011 TALOUSARVIO Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus Itä-Lapin kuntayhtymän vuoden 2011 alustava talousarvio koostuu hallinnosta ja kehittämistoiminnasta ja on suuruudeltaan Hallinnon talousarvioon sisältyy yleishallinnon, hallituksen, työvaliokunnan, tarkastuslautakunnan, toimistopalveluiden ja edunvalvonnan osatalousarviot. Kehittämistoiminta koostuu toimintavuonna käynnissä olevien hankkeiden talousarvioista. Hallinnon budjettia valmisteltaessa on huomioitu Tulevaisuuden Itä-Lappi hankkeen kautta saatavan maakunnan kehittämisrahan vaikutus. Kehittämispäällikön palkkakuluista ja muista toimistokuluista n. 50% katetaan kehittämishankkeesta. Tämän vuoksi hallinnon talousarvio on n normaalia pienempi. Hallinnon osuus kokonaistalousarviosta on , josta kuntien maksuosuus hallintoon on Jäsenkuntien maksuosuudet hallinnon budjetista ovat verokertymän 2009 mukaisesti seuraavat: Jäsenkunta Maksuosuus Maksuosuus % Kemijärvi 58,8 % Salla 25,0 % Savukoski 9,0 % Pelkosenniemi 7,2 % % Hankkeista on budjetoitu vain ne joihin on jo saatu rahoitus tai joihin on varmuudella tulossa rahoitus. Vuoden 2011 hankkeita ovat Tulevaisuuden Itä-Lappi hanke, Etelä-Kuolan paikallishallinnon kehittämishanke, Itä-Lapin Kotikylä hanke ja Itä-Lapin talvisotahistoria tutuksi -hanke. Hanketoiminnan osuus vuoden 2011 talousarviosta on Esityslistan liitteenä nro 2 on kuntayhtymän vuoden 2011 alustava talousarvioesitys. Kesken vuotta käynnistettävien uusien hankkeiden tai muiden muutosten osalta esitetään tarvittaessa muutettu talousarvio.

12 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 47 Kehittämispäällikön esitys: Hallitus hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2011 alustavan talousarvion ja merkitsee sen pöytäkirjan liitteeksi nro 2. Hallitus esittää kunnille alustavan talousarvion hyväksymistä sekä määrärahan varaamista kuntayhtymän hallintoon vuodelle Päätös: Hyväksyttiin. Khall 130 Kjoht: Khall: Kvalt 47 Kvalt: Liitteenä nro 3 Itä-Lapin kuntayhtymän alustava talousarvio vuodelle Kunnanhallitus toteaa, ettei Pelkosenniemen kunnalla ole huomauttamista Itä-Lapin kuntayhtymän talousarvioon vuodelle Kunnanhallitus sisällyttää valtuustolle menevään talousarvioon määrärahan Pelkosenniemen kunnan osuutena Itä-Lapin kuntayhtymän hallintokuluihin. Liitteenä nro 2 Itä-Lapin kuntayhtymän alustava talousarvio vuodelle 2011.

13 Kunnanvaltuusto Ky Hallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 48 TERVEYSKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN LAINAN KULUJEN LASKUTUS JÄSENKUNNILTA Hall 102 Toimistonhoitaja: Kuntayhtymän perussopimuksen 4, luvussa on kuntayhtymän rahoitusta koskevat määräykset. Investointien pääomarahoituksen osalta sopimus on vanhentunut ja valtionavustuksen käsittelyä koskeva määräys on myös kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeiden vastainen. Poisto-ohjeiden mukaan perustamishankkeeseen saatu valtionosuus vähennetään hankintamenosta. Peruskorjausta varten otettavan lainan lyhennysten rahoittaminen pelkästään poistojen kautta voi aiheuttaa rahoitusvajetta. Kun laina-aika ja poistoaika poikkeavat toisistaan, poistorahoitus ei riitä lainan lyhennysten kattamiseen. Terveyskeskuksen peruskorjauksen kustannusarvio on euroa ja se on päätetty rahoittaa lainalla. Lainaa on päätetty nostaa euroa 20 vuoden maksuajalla eli vuotuinen lainalyhennys on euroa. Peruskorjaukseen on saatu noin euron valtionosuuspäätös ja avustus saadaan vuonna Avustuksella on tarkoitus lyhentää kuntayhtymän lainaa. Peruskorjausinvestoinnin 30 vuoden vuotuinen poisto olisi noin euroa, joten lainalyhennysten rahoittaminen pelkästään poistojen kautta ei kata kuntayhtymän rahoitustarvetta. Rahoitusvajetta tulisi vuosina vuodessa vajaa euroa, joka olisi mahdollista rahoittaa kuntien tasasuuruisilla ennakkomaksuilla kuntayhtymälle. Enimmillään ennakkomaksuja kuntayhtymässä (kuntayhtymän koroton siirtovelka kunnille) olisi yhteensä noin euroa. Vuosina investoinnin poistoajan loppujaksolla ennakkomaksut hyvitetään maksuosuuksissa molemmille kunnille puoleksi. Ennakkomaksujen palautukset tekisivät vuosina noin euroa vuodessa ja vuosina noin euroa vuodessa. Tällä menettelyllä terveyskeskuksen peruskorjausinvestointi tulisi rahoitettua nykyisen perussopimuksen mukaisesti poistoilla, jotka vuosittain sisällytetään kiinteistökuluina vuodeosaston ja

14 Kunnanvaltuusto Ky Hallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 48 Terveyskeskuksen peruskorjauksen lainan kulujen laskutus kunnilta avohoidon kustannuksiin jaettavaksi kuntien kesken käytön suhteessa. Lainan lyhennysten ja lainanhoitokulujen laskutusta varten kuntien valtuustojen tulisi tehdä yhtäpitävät päätökset. Ehdotus: Jl. Päätös: Khall 131 Kjoht: Khall: Kvalt 48 Kvalt: Hallitus esittää kuntien valtuustoille, että ne hyväksyisivät terveyskeskuksen peruskorjauksen rahoitusvajeen rahoittamisen kuntien tasasuuruisilla ennakkomaksuilla kuntayhtymälle. Näin perityt ennakkomaksut hyvitetään maksuosuuksissa kyseisen investoinnin poistoajan loppujaksolla molemmille kunnille tasan. Hallitus esittää kuntien valtuustoille, että ne hyväksyisivät terveyskeskuksen peruskorjauksen rahoitusvajeen rahoittamisen kuntien tasasuuruisilla ennakkomaksuilla kuntayhtymälle. Näin perityt ennakkomaksut hyvitetään maksuosuuksissa kyseisen investoinnin poistoajan loppujaksolla molemmille kunnille tasan. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Pelkosenniemen- Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän hallituksen esitys hyväksytään.

15 Kunnanvaltuusto Ky Hallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 49 ELÄINLÄÄKÄRIN VASTAANOTTOTILOJEN HANKINTA Hall 113 Terveysvalvonnan johtaja: Hallitus päätti , että seuraavaan kokoukseen valmistellaan mahdollinen osakkeen osto WH 2005 / NIAM III East Holding Oy:ltä kiinteistöyhtiö Sau-Herra Ky:stä eläinlääkärin vastaanottotilojen saamiseksi. Tarkoituksenmukaisimpana vapaina olevista liiketiloista pidettiin 79 m 2 huoneistoa katutasossa, nk. entistä postia. Tilojen hintapyyntö on euroa. Eläinlääkäri Nurmi on käynyt tiloissa yhdessä rakennustarkastaja Markku Kankaanrannan kanssa Kankaanrannan näkemyksen mukaan tarvittavat muutostyöt onnistunevat. Remontin kustannusarvio on vielä avoin. Katselmuksella ei vielä ollut käytettävissä kohteen rakennus-, sähkö- ja LVIpiirustuksia. Pelkosenniemen terveyskeskuksen remontin suunnitellut arkkitehti Matti Kallo on lupautunut piirtämään suunnitelman tiloista. Aikataulut sovitetaan siten, että Savukosken käynnit yhdistetään Kallon käynteihin Pelkosenniemellä, jolloin kilometrikustannuksia tulee vähän. Kallo on ehdottanut tekevänsä suunnitelman tuntitöinä, jolloin se tulee kokonaisuudessaan kuntayhtymälle edulliseksi. Kaupat on järkevää tehdä heti, kun se on mahdollista, jo tämän vuoden puolella. Remonttiin voidaan varautua vuoden 2011 budjetissa. WH 2005 / NIAM III East Holding Oy:n / Sponda Oyj/Markku Lähdetniemi kanssa on sovittu, että kaupasta tehdään esisopimus, jolloin kauppa toteutuu, mikäli tarvittaviin muutostöihin saadaan luvat taloyhtiöltä ja lupaviranomaiselta ja mikäli kauppa hyväksytään kunnallisessa päätöksentekoprosessissa. Esisopimus on liitteenä 2. Ehdotus: Jl. Hallitus 1. hyväksyy oheisen esisopimuksen eläinlääkärin tulevien vastaanottotilojen kaupasta, 2. hyväksyy Matti Kallon pääsuunnittelijaksi kyseisiin tiloihin,

16 Kunnanvaltuusto Ky Hallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 49 Eläinlääkärin vastaanottotilojen hankinta 3. valtuuttaa johtavan lääkärin ja kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajan tekemään kaupat kyseisistä tiloista heti, kun se on mahdollista, 4. esittää kuntien valtuustoille, että ne hyväksyvät hankinnasta aiheutuvan määrärahaylityksen investointeihin vuodelle 2010 ja 5. hyväksyy sen, että vuoden 2011 budjettiin varataan määräraha kyseisten tilojen muutostöitä varten. Päätös: Hallitus 1. hyväksyi oheisen esisopimuksen eläinlääkärin tulevien vastaanottotilojen kaupasta, 2. hyväksyi Matti Kallon pääsuunnittelijaksi kyseisiin tiloihin, 3. valtuuttaa johtavan lääkärin ja kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajan tekemään kaupat kyseisistä tiloista heti, kun se on mahdollista, 4. esittää kuntien valtuustoille, että ne hyväksyvät hankinnasta aiheutuvan määrärahaylityksen investointeihin vuodelle 2010 ja 5. hyväksyi sen, että vuoden 2011 budjettiin varataan määräraha kyseisten tilojen muutostöitä varten. Khall 132 Esisopimus on liitteenä nro 4. Kjoht: Khall: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Pelkosenniemen Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän hallituksen esityksen kohdan 4. Kvalt 49 Esisopimus on liitteenä nro 3. Kvalt: Pykälän 49 käsittelyn jälkeen Jutta Pasma jätti kirjallisen valtuustoaloitteen inva-wc:n rakentamisesta kunnantalolle. Päätettiin kokous

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai 10.11.2014 kello 19.00 19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1 Kokousaika 14.11.2011, kello 18.00 19.08 Kokouspaikka Ilmajoen kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet Oheisen liitteen mukaan Muut saapuvilla

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 5.11.2012 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 20.12.2011 kello 18.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2014. KOKOUSAIKA 8.10.2014 kello 19.00-20.00

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2014. KOKOUSAIKA 8.10.2014 kello 19.00-20.00 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2014 KOKOUSAIKA 8.10.2014 kello 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010 ASIALISTA Kunnanvaltuusto 10.9.2010 Kokousaika 20.9.2010 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali KOKOUSKUTSU Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään torstaina, 24. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00 alkaen KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksen toimintakeskuksen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sivistyslautakunta No 11.02.2010 1/2010. Pelkosenniemen koululla, ruokasali

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sivistyslautakunta No 11.02.2010 1/2010. Pelkosenniemen koululla, ruokasali PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 No 11.02.2010 1/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 11.02.2010 kello 17.00-17.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 209 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 210 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 211 Työjärjestyksen hyväksyminen 212 Vuoden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot