Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne"

Transkriptio

1 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 112 No 5/2006 KOKOUSAIKA Torstaina kello KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Honkanen Heikki OLLEET JÄSENET Hyttinen Reeta (ja merkintä siitä, kuka Hyötylä Pirkko toimii puheenjohtajana) Isojärvi Ahti Karila Juhani Kulpakko Aino Laurila Pirjo Leinonen Panu Nyman Pekka Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pesonen Eila Suokanerva Hanne Tervo Jari Uusitalo Tapio Poikela Marko vara Sirviö Satu vara Jääskeläinen Raija vara Ryyppö Mikko vara MUUT SAAPUVILLA OLLEET Säärelä Marjo Vt. kunnanjohtaja ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pekka Nyman Markku Kankaanranta PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Pelkosenniemi Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON Eila Pesonen Aika ja paikka OLLUT YLEISESTI Pelkosenniemi NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Tapio Uusitalo Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

2 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 44, 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 44 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston ilmoitustaululla sekä lähe tetty kullekin valtuutetulle ja kunnanhallituksen elle. Valtuuston päätöksen mukaan ( 26/2005) täydellinen kokouskutsu on toimitettava paikallisiin kauppaliikkeisiin ja pankkeihin. Ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta on ennen kokousta julkaistu sanomalehti Koillis-Lapissa. Kokous on päätösvaltainen Kuntalaki 58 :n mukaan, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla. Pelkosenniemellä tämä tarkoittaa vähintään kymmentä (10) valtuutettua. Kvalt: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA Kvalt 45 Kvalt: Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkistaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole toisin päättänyt. Mikäli pöytäkirjan tarkastaja ei hyväksy jonkin päätöksen sisältöä on asia saatettava valtuuston ratkaistavaksi. Työjärjestyksen 25 :n mukaan pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Heikki Honkanen esitti toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi Tapio Uusitaloa, Reeta Hyttinen esitti toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi Eila Pesosta.

3 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 46 PIRJO LAURILAN ERO KUNNANVALTUUSTON, LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN YHTYMÄVALTUUSTON JA LAPIN LIITON VALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ. Khall 169 Pirjo Laurila on päivätyllä kirjeellä pyytänyt, että Pelkosenniemen kunnanvaltuusto myöntää hänelle eron kunnanvaltuuston yydestä ja nimeää hänen tilalleen edustajan Lapin sairaanhoitopiirin yhtymävaltuustoon ja Lapin liiton valtuustoon perusteenaan Kuntalain 38. Kuntalain 38 :n mukaan ehdottomia kunnallisesta luottamustoimesta kieltäytymisperusteista, jolloin kieltäytyminen on aina hyväksyttävä, ovat - 60 vuoden ikä, - aiempi vähintään neljän edeltävän vuoden toiminta samassa tai samaan toimielimeen kuuluvassa kunnallisessa luottamustoimessa tai - aiempi vähintään kahdeksan vuoden toiminta missä tahansa kunnallisessa luottamustoimessa. Yksikin peruste riittää kieltäytymisperusteeksi. Ehdottomat kieltäytymisperusteet ovat pätevä syy myös eroamiseen, jos henkilö niihin vetoaa. Kuntalain 11 2 mom.: Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtajan on kutsuttava hänen sijansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäinen varavaltuutettu. Vt.kjoht: Khall: Kvalt 46 Kvalt: Kunnanhallitus esittää valtuustolle 1. että valtuusto myöntää Pirjo Laurilalle eron kunnanvaltuuston yydestä 2. että valtuusto myöntää Pirjo Laurilalle eron Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston yydestä 3. että valtuusto myöntää Pirjo Laurilalle eron Lapin liiton valtuuston yydestä. 4. että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Keskustan ensimmäisen varavaltuutetun Marko Poikelan valtuutetuksi Pirjo Laurilan tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi. * * * Kunnanvaltuusto myönsi yksimielisesti Pirjo Laurilalle eron kunnanvaltuuston yydestä.

4 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 46 Kunnanvaltuusto myönsi yksimielisesti Pirjo Laurilalle eron Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yydestä yydestä. Kunnanvaltuusto myönsi yksimielisesti Pirjo Laurilalle eron Lapin liitoon valtuuston yydestä. Valtuuston puheenjohtaja kutsui Keskustan ensimmäisen varavaltuutetun Marko Poikelan valtuutetuksi Pirjo Laurilan tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

5 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 47 KIINTEISTÖVERON JA TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2007 Khall 167 Kiinteistöverolain 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain samalla kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Veroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista ja muiden verojen perusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Vuonna 2006 veroprosentit ovat: - tuloveroprosentti 20,00 - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80 - vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,30 - muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,90 - voimalaitoksen veroprosentti 2,50 - yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,80 Pelkosenniemellä kiinteistöveron vaikutus on huomattava, koska kunnassa on paljon loma-asutusta ja voimalaitos. Vuoden 2006 kiinteistöveron maksuunpanotietojen mukaan laskennallinen kiinteistövero on ,54, josta voimalaitoksen osuus ,12. Kiinteistövero kattaa sekä maapohjan että sillä olevat rakennukset. Kiinteistölajit on suhteellisen kattavasti kiinteistöveron piirissä. Tärkein poikkeus on maatalousmaa ja metsät, jotka jäävät veron ulkopuolelle. Muita veron ulkopuolelle jääviä kiinteistöjä ovat mm. yleiset vedet, yleiset tiet, rautatiealueet, kadut, katuaukiot, torit, hautausmaat ja eräät puolustusvoimien alueet. Valtio ja seurakunnat ovat verovelvollisia, samoin kunta oman alueensa ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen osalta. Kiinteistöveroprosenttien rajat ovat vuoden 2007 verotuksessa samat kuin edellisvuonna. Kiinteistöveroprosentit: - Yleinen kiinteistöveroprosentti on vähintään 0,50 % ja enintään 1 % kiinteistön arvosta (yritykset, valtion laitokset, seurakunta, kuntayhtymä jne.)

6 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 47 - Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti on vähintään 0,22 % ja enintään 0,50 % rakennuksen arvosta - Muiden asuinrakennusten veroprosentti (loma-asunnot) kunnanvaltuusto voi määrätä yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluvälin sisällä (0,50-1,00). Tämä veroprosentti voidaan määrätä enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti. - Vesivoimalaitokseen kuuluvan rakennuksen tai rakennelman veroprosentti on enintään 1,40 % ja vuodesta 2006 alkaen 2,50 % rakennuksen tai rakennelman arvosta. - Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti Kiinteistöverolain 13 a :n mukaan: Poiketen siitä, mitä 11 :ssä kiinteistöveroprosentin alarajasta säädetään, kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tässä pykälässä tarkoitetun kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00. Jos kunnanvaltuusto määrää yleishyödylliselle yhteisölle oman veroprosentin, verohallinnon tehtävänä on tutkia, mitkä yhteisöt ja näiden omistamat kiinteistöt ovat pykälän ehdot täyttäviä. Kunta ei voi itse nimetä yhteisöjä ja kiinteistöjä, joihin yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosenttia sovelletaan. Veroprosenttia sovelletaan kaikkiin kunnassa oleviin yleishyödyllisiin yhteisöihin. Prosenttia sovelletaan edellä mainittujen yhteisöjen omistamiin kaikkiin sellaisiin kiinteistöihin, joilla oleva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tuloverolain 22 :n mukaan: Yhteisö on yleishyödyllinen, jos 1. se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä; 2. sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin; 3. se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä. Verohallinto rinnastanee yleishyödylliseen yhteisöön seurakunnan ja uskonnollisen yhdyskunnan. Aikaisemmin laki

7 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 47 koski vain yhdistys- ja seurantalojen kiinteistöverotusta (280/95). Kiinteistövero on vähennyskelpoinen valtion- ja kunnallisverotuksessa mikäli kiinteistöä käytetään maatalouden tai muun yritystoiminnan harjoittamiseen. Ongelmaksi muodostuvat Pelkosenniemellä Kajastuksen ja Järjestöyhdistyksen sekä Pelkosenniemen Nuorisoseura ry:n kiinteistöt. Jos seurakuntaa ja kuntayhtymää kohdellaan kuten em. yhdistysten kiinteistöjä ja kunta määrää yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentiksi 0,00, välttyvät mahdollisesti mm. seurakunta ja kuntayhtymä kiinteistöverolta, mikä ei liene tarkoitus. Kunnan on ilmeisesti pakko edelleen määrätä yleishyödyllisille yhteisöille kiinteistöveroprosentti. Kajastus ja Järjestöyhdistys sekä Nuorisoseura voitaneen vapauttaa kiinteistöverosta erillisen anomuksen perusteella verotusmenettelystä annetun lain 88 :n mukaisesti tai helpommin siten, että kunta avustaa yhdistyksiä kiinteistöveron määrällä (maksaa näiden kiinteistöveron). Kiinteistöverolain 11 :n mukaan kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallitukselle verovuotta edeltävänä marraskuun 17 päivään mennessä. Vt. kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle vuodelle että tuloveroprosentiksi määrätään 22,00 2. että kiinteistöveroprosenteiksi määrätään: - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,90 (0,50-1,00) - vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,40 (0,22-0,50) - muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,00 (0,50-1,00) - voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti 2,50 - yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,90 (0,00-1,00). - rakentamattomalle rakennuspaikalle ei määrätä kiinteistöveroa. Samalla kunnanhallitus päättää vapauttaa Kairalan Kajastus ry:n, Järjestöyhdistys ry:n sekä Pelkosenniemen Nuorisoseura ry:n kiinteistöverosta vuonna 2007 siten, että kunnanhallitus myöntää em. yhdistykselle kiinteistöveron suuruisen avustuksen. Avustuk-

8 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 47 sen maksaminen toteutetaan siten, että kunta maksaa kiinteistöveron. Khall: Tapio Uusitalo esitti tuloveroprosentiksi Unto Kiemunki esitti tuloveroprosentiksi Hannu Oikarinen ja Jouni Pöntiö kannattivat Tapion Uusitalon esitystä. Unto Kiemungin esitys raukesi kannattamattomana. Puheenjohtaja totesi, koska oli tehty vt. kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asian ratkaisemiseksi suoritetaan nimenhuutoäänestys. Puheenjohtaja esitti seuraavaa äänestysmenettelyä: Vt kunnanjohtajan esitys ( JAA), Uusitalon esitys ( EI). Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kaksi ( 2) JAA ääntä (Suokanerva, Pesonen) ja neljä ( 4) EI ääntä ( Uusitalo, Oikarinen, Hyötylä, Pöntiö) ja yksi (1) TYHJÄ ääni ( Kiemunki). Puheenjohtaja totesi, että tuloveroprosentiksi valtuustolle esitetään prosentiksi. Muilta osin vt. kunnanjohtajan päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Unto Kiemunki jätti eriävän mielipiteen. Kvalt 47 Kvalt: * * * 1. Tuloveroprosentin määrääminen Eila Pesonen esitti, että tuloveroprosentti nostetaan 22 %:iin. Ahti Isojärvi esitti tuloveroprosentiksi 20:tä. Heikki Honkanen kannatti Eila Pesosen esitystä.

9 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 47 Jari Tervo kannatti Isojärven esitystä. Puheenjohtaja totesi, koska oli tehty kunnanhallituksen esityksestä 2 poikkeavaa kannatettua esitystä, asian ratkaisemiseksi suoritetaan nimenhuutoäänestys. Puheenjohtaja esitti seuraavaa äänestysmenettelyä: Ensin ratkaistaan nimenhuutoäänestyksellä kunnanhallituksen esityksestä poikkeavat esitykset, ja voittanut esitys vastaan kunnanhallituksen esitys. Ahti Isojärven esitys ( JAA), Eila Pesosen esitys ( EI). Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 8 (kahdeksan) JAA- ääntä ( Isojärvi, Nyman, Oikarinen, Tervo, Uusitalo, Poikela, Sirviö, Jääskeläinen) ja 6 ( kuusi) EI- ääntä (Honkanen, Hyttinen, Perttunen, Pesonen, Suokanerva, Ryyppö). Puheenjohtaja esitti seuraavaa äänestysmenettelyä: Kunnanhallituksen esitys JAA, voittanut Isojärven esitys EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 12 (kaksitoista) JAA- ääntä ( Honkanen, Hyttinen, Nyman, Oikarinen, Perttunen, Pesonen, Suokanerva, Uusitalo, Poikela, Sirviö, Jääskeläinen, Ryyppö) ja 2 ( kaksi) EI- ääntä ( Isojärvi, Tervo). Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tulee kunnanhallituksen esitys tuloveroprosentiksi (21,00). 2. Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti Reeta Hyttinen esitti vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentiksi 0,5 %. Raija Jääskeläinen kannatti Reeta Hyttisen esitystä. Ahti Isojärvi esitti vakituisen asunnon kiinteistöveroksi 0,3 %. Pekka Nyman esitti vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentiksi 0,35 %.

10 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 47 Tapio Uusitalo kannatti Nymanin esitystä. Puheenjohtaja totesi, että Ahti Isojärven esitys raukeaa kannattamattomana. Puheenjohtaja totesi, koska oli tehty kunnanhallituksen esityksestä 2 poikkeavaa kannatettua esitystä, asian ratkaisemiseksi suoritetaan nimenhuutoäänestys. Puheenjohtaja esitti seuraavaa äänestysmenettelyä: Ensin ratkaistaan nimenhuutoäänestyksellä kunnanhallituksen esityksestä poikkeavat esitykset, ja voittanut esitys vastaan kunnanhallituksen esitys. Pekka Nymanin esitys (JAA), Reeta Hyttisen esitys (EI). Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 8 (kahdeksan) JAA- ääntä (Honkanen, Isojärvi, Nyman, Tervo, Uusitalo, Poikela, Sirviö, Ryyppö) ja 6 ( kuusi) EI- ääntä (Hyttinen, Oikarinen, Perttunen, Pesonen, Suokanerva, Jääskeläinen). Puheenjohtaja esitti seuraavaa äänestysmenettelyä: Kunnanhallituksen esitys JAA, voittanut Nymanin esitys EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 6 (kuusi) JAAääntä ( Hyttinen, Oikarinen, Perttunen, Pesonen, Suokanerva, Jääskeläinen) ja 8 ( kahdeksan) EI- ääntä ( Honkanen, Isojärvi, Nyman, Tervo, Uusitalo, Poikela, Sirviö, Ryyppö). Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tulee Nymanin esitys vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentiksi ( 0,35 %). 3. Yleinen kiinteistöveroprosentti Pekka Nyman esitti yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 0,95. Ahti Isojärvi esitti yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 0,8. Heikki Honkanen kannatti Isojärven esitystä. Reeta Hyttinen kannatti Nymanin esitystä.

11 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 47 Puheenjohtaja totesi, koska oli tehty kunnanhallituksen esityksestä 2 poikkeavaa kannatettua esitystä, asian ratkaisemiseksi suoritetaan nimenhuutoäänestys. Puheenjohtaja esitti seuraavaa äänestysmenettelyä: Ensin ratkaistaan nimenhuutoäänestyksellä kunnanhallituksen esityksestä poikkeavat esitykset, ja voittanut esitys vastaan kunnanhallituksen esitys. Pekka Nymanin esitys (JAA), Ahti Isojärven esitys ( EI). Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 8 (kahdeksan) JAA- ääntä ( Hyttinen, Nyman, Oikarinen, Pesonen, Suokanerva, Sirviö, Jääskeläinen, Ryyppö) ja 6 ( kuusi) EI- ääntä ( Honkanen, Isojärvi, Perttunen, Tervo, Uusitalo, Poikela). Puheenjohtaja esitti seuraavaa äänestysmenettelyä: Kunnanhallituksen esitys JAA, voittanut Nymanin esitys EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 8 (kahdeksan) JAA- ääntä ( Honkanen, Isojärvi, Perttunen, Suokanerva, Tervo, Uusitalo, Poikela, Jääskeläinen) ja 6 ( kuusi) EI- ääntä ( Hyttinen, Nyman, Oikarinen, Pesonen, Sirviö, Ryyppö). Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tulee kunnanhallituksen esitys yleiseksi veroprosentiksi (0,90). 4. Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti Puheenjohtaja totesi, että muiden asuinrakennusten kiinteistövero voi olla korkeintaan 0,95. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti muiden asuinrakennusten yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 0, Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen voimalaitoksen kiinteistöveroprosentiksi 2,50.

12 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 47 6.Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentiksi 0, Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen, että rakentamattomalle rakennuspaikalle ei määrätä kiinteistöveroa. Eila Pesonen jätti eriävän mielipiteen. Reeta Hyttinen jätti eriävän mielipiteen, ja hän toimittaa sen kirjallisena. Liite 2.

13 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 48 PYHÄ-LUOSTO OY:N PERUSTAMINEN Tekn.ltk 63 Liite 1. Kauppakirja Pyhän Vesi Oy:n osakkeiden myynnistä Sodankylän kunnalle Liite 2. Pyhä-Luosto Oy:n yhtiöjärjestys Liite 3. Luovutussopimus Liite 4. Kauppakirja vesijohtoverkoston myynnistä Liite 4a Liitekartta kaupan kohteena olevista alueista Kemijärven kaupunki, Sodankylän kunta ja Pelkosenniemen kunta ovat valmistelleet yhteisen yhtiön perustamista vastaamaan Pyhä-Luosto matkailualueen vesihuollosta. Vesihuollon toimintaalueeseen kuuluisi myös Pelkosenniemen kunnan taajaman jätevesiverkosto, sekä Saunavaara-Arvospuoli vedenjakelu. Lisäksi yhtiö vastaisi matkailualueen latuhuollosta ja tulevaisuudessa yhtiölle voitaisiin antaa muitakin matkailualueen kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Uusi yhtiö on tarkoitus perustaa laajentamalla Pyhän Vesi Oy:n omistuspohjaa ja toimialaa. Omistuspohjan laajennus tapahtuu niin, että Kemijärven kaupunki ja Pelkosenniemen kunta myyvät Pyhän vesi Oy:n osakkeita Sodankylän kunnalle (Liite 1). Osa kuntien vesihuolto-omaisuudesta sijoitetaan muodostettavaan yhtiöön apporttisijoituksena; pääosan kuntien vesihuoltoomaisuudesta yhtiö ostaa kunnilta velaksi ( Muodostettavan yhtiön yhtiöjärjestys liitteessä 2). Kuntien vesihuolto-omaisuuden tasearvot kuntien kirjanpidossa eivät ole yhteismitallisia johtuen mm. hyvin erilaisesta poistokäytännöstä. Tämän johdosta kuntien vesihuolto-omaisuuden suhteellisten osuuksien selvittämiseksi on määritelty ns. tekninen nykykäyttöarvo (TNKA). TNKA kuvaa vesihuolto-omaisuuden tämän hetken hintatasossa jälleenhankintahinnasta jäljellä olevaa osaa rakentamisvuoden ja arvioidun pitoajan perusteella. Määritys on tehty samoin perustein kunkin kunnan osalta. Vaikka arvot ovat teoreettisia, kuvaavat ne parhaiten kuntien omaisuuksien suhteellisia osuuksia. Tekniset nykykäyttöarvot ja kuntien suhteelliset osuudet ovat: Kemijärven kaupunki % Sodankylän kunta %

14 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 48 Pelkosenniemen kunta % Tasearvot kunnittain ovat vastaavasti: Kemijärven kaupunki Sodankylän kunta Pelkosenniemen kunta Lisäksi Lapin ympäristökeskuksen rakennuttama kuntien yhteinen vesihuoltohanke tulee maksamaan kunnille yhteensä noin 1,0 M, jonka jakautuminen kunnittain on aikanaan sovittu seuraavaksi: Kemijärvi Sodankylä Pelkosenniemi Erikseen teetetyssä selvityksessä on esitetty sellainen vaihtoehto, jossa muodostettava yhtiö (Pyhä-Luosto Oy) ostaa kunnilta vesihuolto-omaisuuden kauppahinnalla. Hinta muodostuu ns. vanhasta omaisuudesta arvoltaan ja ns. uudesta omaisuudesta (em. ympäristökeskuksen rakennuttama hanke) arvoltaan Vanha omaisuus ( ) jakautuu kuntien kesken em. TNKA:n suhteellisten osuuksien mukaan. Uusi omaisuus myydään edellä esitettyjen kuntien panostusten mukaan. Myyntihinnat kunnittain ovat silloin: Vanha omaisuus Uusi omaisuus Yhteensä Kemijärvi Sodankylä Pelkosenniemi Yhteensä Kaupasta syntyy Sodankylän kunnalle myyntivoittoa ja Pelkosenniemen kunnalle Muodostettavan yhtiön omistussuhteet olisivat: Kemijärvi 32,5 % Sodankylä 32,5 % Pelkosenniemi 35,0 % Kunnat sijoittavat uuteen yhtiöön osakepääomana rahaa yhteensä ja vesihuolto-omaisuutta apporttina omistusosuuksiensa suhteessa. Loppu vesihuolto-omaisuuden myyntihinnasta ( ) on lainaa. Lainat on jaettu kolmeen

15 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 48 osaan: Lainoista on pääomalainaa, joka jakaantuu apporttiomaisuuden tapaan omistusosuuksien mukaisesti. Loput lainoista ( ) jakaantuu Sodankylän ja Pelkosenniemen kuntien myöntämiksi velkakirjalainoiksi. Edellä mainittu Lapin ympäristökeskuksen rakennuttama kuntien yhteinen vesihuoltohanke edellyttää kunnilta vielä eräitä kuntien toteuttamia lisäinvestointeja; lisäksi hankkeen lisäksi kunnat ovat maksaneet hankerahoitukseen kuulumattomia eriä esim. suunnittelu. Lisäksi kunnat tekevät vielä toiminta-alueella muitakin vesihuoltoinvestointeja kuluvan vuoden aikana. Kuntien yhteisen vesihuoltohankkeen edellä mainittujen kuntarahoitusosuuksien ylittävän osan samoin kuin kuntien kyseisen toiminta-alueen vesihuoltolaitoksiinsa vuonna 2006 tekemät nettoinvestoinnit Pyhä- Luosto Oy maksaa kunnille vuoden 2006 tilinpäätösten valmistumisen jälkeen. Tätä varten Pyhä-Luosto Oy nostaa kunnittain rahalaitoslainat, jolle ko. kunta myöntää omavelkaisen takauksen. Tältä osin asia tulee päätettäväksi keväällä Pelkosenniemen osalta em. lisäinvestoinnit tulevat olemaan noin Selvityksen mukaan muodostettava yhtiö kykenisi toimimaan niin, että se rahoittaa kaiken toimintansa perimillään maksutuloilla. Taksat yhtenäistetään koko alueella, mikä merkitsee Luoston alueella merkittävää taksojen korotusta, Pelkosenniemellä likimain nykyistä taksatasoa ja Kemijärvellä lievää taksojen laskua. Rak.tarkastaja: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi selvityksen Pyhä-Luosto vesihuoltoyhteistyöstä esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää: 1. Myydä Sodankylän kunnalle 12 kpl Pyhän Vesi Oy:n osakkeita a 290,93 /kpl (liite 1) 2. Velvoittaa Pyhän Vesi Oy (tuleva Pyhä-Luosto Oy) korottamaan osakepääomaa :lla antamalla 1000 uutta osaketta a 100 sekä muuttamaan yhtiöjärjestystään liitteen nro 2 mukaisesti. Edelleen kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle: 1 Merkitä 350 kpl Pyhä-Luosto Oy:n uutta osaketta a 1100 /kpl, mistä nimellisarvo 100 /osake maksetaan rahana ja loput /osake luovutettavalla apporttiomaisuudella (apporttiluovutus). 2 Hyväksyttäväksi liitteessä 3 ole luovutussopimus.

16 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 48 3 Hyväksyttäväksi liitteenä nro 4 oleva kauppakirja velkakirjaliitteineen. Tekn ltk: Rakennustarkastaja muutti päätösesitystään siten, että yhtiöjärjestystä muutetaan seuraavasti: Kohta 5 hallitus: poistetaan varaet. Kohta 10 : Poistetaan virke: Tilintarkastaja valitaan toistaiseksi. Khall 168 Kohta 14 kokonaisuudessaan kirjataan: Muilta osin noudatetaan osakassopimuksen ja osakeyhtiölain määräyksiä. Päätösesitys muutoksineen hyväksyttiin yksimielisesti. * * * Liitteenä nro 1 Kauppakirja Pyhän Vesi Oy:n osakkeiden myynnistä Sodankylän kunnalle, Pyhä-Luosto Oy:n yhtiöjärjestys, luovutussopimus, kauppakirja vesijohtoverkoston myynnistä ja liitekartta kaupan kohteena olevista alueista Projektipäällikkö Mika Säärelä esittelee asiaa kunnanhallituksen kokouksessa. Vt. kjoht: Kunnanhallitus päättää: 1. Myydä Sodankylän kunnalle 12 kpl Pyhän Vesi Oy:n osakkeita a 290,93 /kpl (liite 1 ) 2. Velvoittaa Pyhän Vesi Oy (tuleva Pyhä-Luosto Oy) korottamaan osakepääomaa :lla antamalla 1000 uutta osaketta a 100 sekä muuttamaan yhtiöjärjestystään liitteen nro 2 mukaisesti Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuuston päättävän, että Pelkosenniemen kunta: 1. Merkitsee 350 kpl Pyhä-Luosto Oy:n uutta osaketta a 1100 /kpl, mistä nimellisarvo 100 /osake maksetaan rahana ja loput /osake luovutettavalla apporttiomaisuudella (apporttiluovutus). 2. Hyväksyy liitteessä 3 ole luovutussopimuksen. 3. Hyväksyy liitteenä nro 4 olevan kauppakirjan velkakirjaliitteineen. Khall: Kvalt 48 * * * Liitteenä nro 1 Kauppakirja Pyhän Vesi Oy:n osakkeiden myynnistä Sodankylän kunnalle, Pyhä-Luosto Oy:n yhtiöjär-

17 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 48 jestys, luovutussopimus, kauppakirja vesijohtoverkoston myynnistä ja liitekartta kaupan kohteena olevista alueista Kvalt:

18 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 49 LAPIN LIITON VALTUUSTON JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA Khall 170 Kunnanvaltuuston on valittava uusi ja henkilökohtainen vara Lapin liiton valtuustoon toimikauden loppuajaksi Pirjo Laurilan pyydettyä eroa yydestä. Maakunnan liiton toimielinten kokoonpanosta ja valinnasta säädetään kuntalain 86 a :ssä. Lapin liitto-kuntayhtymän valtuustosta määrätään liiton perussopimuksen :issä. Kuntien edustajainkokous valitsee valtuuston et kunnan edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan siten, että kullakin kunnalla on yksi jokaista alkavaa kolmeatuhattaviittäsataa (3500) asukasta kohti, kuitenkin enintään viidennes rajoittamattomasta kokonaismäärästä. Kullekin valtuuston elle valitaan henkilökohtainen vara samasta ryhmästä ja kunnasta kuin varsinainen. Valtuuston ten ja varaten tulee olla kuntien valtuutettuja ja valtuustossa edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee vastata kuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Valtuuston et ja varaet valitaan kuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Mikäli valtuuston tai vara menettää vaalikelpoisuutensa tai hänellä muusta syystä on peruste erota kesken toimikauden, päättää en edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden en tai varaen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman en tai varaen tulee edustaa samaa ryhmää kuin en, jolle ero on myönnetty. Valinnoissa on huomioitava tasa-arvolain 4.2 :n säädökset. Vt. kjoht: Khall: Kvalt 49 Kvalt: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee Lapin liittokuntayhtymän valtuustoon en Pirjo Laurilan tilalle ja tälle henkilökohtaisen varaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. * * * Tapio Uusitalo esitti Lapin liiton kuntayhtymävaltuustoon varsinaiseksi Pirkko Hyötylää ja Heikki Honkasta varaeksi.

19 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 49 Ahti Isojärvi esitti kuntayhtymävaltuustoon varsinaiseksi eksi Jari Tervoa ja varaeksi Heikki Honkasta. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaksi esitystä, asia ratkaistaan vaaleilla suljetulla lippuäänestyksellä. Vaalitulos: Varsinainen ; Pirkko Hyötylä 9 (yhdeksän), Jari Tervo 4. Vara Heikki Honkanen 12 (kaksitoista), Pirkko Hyötylä 1 (yksi) ja yksi tyhjä lappu. Puheenjohtaja totesi, että Lapin liiton kuntayhtymävaltuustoon valitaan varsinaiseksi eksi Pirkko Hyötylä ja varaeksi Heikki Honkanen. Äänestysliput pöytäkirjan liitteenä.

20 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 50 LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA Khall 171 Kunnanvaltuuston on valittava uusi ja henkilökohtainen vara Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston toimikauden loppuajaksi Pirjo Laurilan pyydettyä eroa yydestä. Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussäännön mukaan kunta valitsee kuntayhtymän valtuustoon et ja heille henkilökohtaiset varaet siten, että kunta, jossa on enintään 2000 asukasta valitsee yhden en ja varaen. Jäsenten tai varaten ei tarvitse olla valtuutettuja. Valinnassa noudatetaan tasa-arvolain 4.2 :n ja kuntalain 60 :n säädöksiä. Kuntalain 34,35 ja 36 :ien säädöksiä, joissa rajoitetaan vaalikelpoisuutta valtuustoon, kunnanhallitukseen ja lautakuntiin ei pääsääntöisesti sovelleta. Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin säädetään kuntalain 82 :ssä. Vt.kjoht: Khall: Kvalt 50 Kvalt: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee en Pirjo Laurilan tilalle ja hänelle henkilökohtaisen varaen Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi. * * * Heikki Honkanen esitti varsinaiseksi eksi Aino Kulpakkoa ja varaeksi Suoma Säärelää. Jari Tervo esitti varsinaiseksi eksi Unto Kiemunkia ja varaeksi Aino Kulpakkoa. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaksi esitystä, asia ratkaistaan vaaleilla suljetulla lippuäänestyksellä. Vaalin tulos: Varsinainen : Kulpakko Aino 9 (yhdeksän) ääntä, Kiemunki Unto 3 (kolme) ääntä, Suokanerva Hanne 1 (yksi) ääni, Pesonen Eila 1 (yksi) ääni.

21 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 50 Vara: Säärelä Suoma 6 (kuusi) ääntä, Kulpakko Aino 3 (kolme) ääntä, Kiemunki Unto 1 (yksi) ääni, Oikarinen Hannu 1 (yksi) ääni, Honkanen Heikki 1 (yksi) ääni, Jääskeläinen Raija 1 (yksi) ääni ja Hyttinen Reeta 1 (yksi) ääni. Tauko

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 129 8/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 04.11.2009 kello 16.00-17.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 69 6/2010 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 27.10.2010 kello 16.00-16.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 80. 38 Pöytäkirjantarkastajien valinta 82

Käsittellyt asiat. 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 80. 38 Pöytäkirjantarkastajien valinta 82 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 4/2008 Kokousaika Torstai 24.04.2008 klo 09.05 12.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 137 No 6/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 16.11.2006 kello 12.00-16.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 04.02.2010 kello 16.00-16.28 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali. jäsen. jäsen

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali. jäsen. jäsen 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 53 2/2013 KOKOUSAIKA Tiistaina 12.2.2013 kello 18.00-19:03 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 147 No 6/2005 KOKOUSAIKA Torstaina 15.12.2005 kello 12.00-15.05 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 No 2/2005 KOKOUSAIKA Torstaina 21.04.2005 kello 12.00-15.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 53 5/2008 KOKOUSAIKA Torstaina 22.05.2008 kello 16.00-16.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 68 6/2008 KOKOUSAIKA Torstaina 12.06.2008 kello 15.00-17.06 KOKOUSPAIKKA Hotelli Pyhätunturin kokoustiloissa SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 19.00 20.29

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 19.00 20.29 Pöytäkirja Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina klo 19.00 20.29 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina klo 19.00 Valtuustosali Nro 4 / 2014 ASIA LIITE 32 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 295 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 14/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.12.2009 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 51 3/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 24.03.2011 kello 16.35-16.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 128

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 128 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 128 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 05.06.2007 kello 16.00-17.29 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346 No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346 9/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 28.09.2004 kello 17.00-19.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Maanantaina 31.10.2011 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 12 / 2011 ASIA LIITE

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai 10.11.2014 kello 19.00 19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 4/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 17.06.2010 kello 14.00 14.58 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 303 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2006 KOKOUSAIKA Tiistaina 31.10.2006 kello 15.00-23.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 15.05.2007 kello 16.00-19.01 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30 Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30 Kunnanvaltuusto 14, 15, 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 14 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 Kunnanvaltuusto 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 15:00-21:22 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot