Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali. jäsen. jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali. jäsen. jäsen"

Transkriptio

1 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 53 2/2013 KOKOUSAIKA Tiistaina kello :03 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Honkanen Heikki OLLEET JÄSENET Isojärvi Ahti Jaakkola Jani (ja merkintä siitä, kuka Keto Kari toimii puheenjohtajana) Keto-Tokoi Arto Kiemunki Sari-Anne Kostamo Annika Luoma-aho Tero Nyman Pekka Oikarinen Antti Oikarinen Hannu Parviainen Marjukka Salmela Janni Tervo Jouni Åkerlund Margit Pokka Esa vara MUUT SAAPUVILLA Parkkinen Erkki kunnanjohtaja OLLEET Koskela Jaana kunnansihteeri ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Tero Luoma-aho Jaana Koskela PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU ALLEKIRJOITUKSET Aika ja paikka Pelkosenniemi Jani Jaakkola Antti Oikarinen PÖYTÄKIRJA ON Aika ja paikka OLLUT YLEISESTI Pelkosenniemi NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

2 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 30, 31, 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 30 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston ilmoitustaululla sekä lähetetty kullekin valtuutetulle ja kunnanhallituksen elle. Valtuuston päätöksen mukaan ( 15/2011) täydellinen kokouskutsu on toimitettava paikallisiin kauppaliikkeisiin ja pankkeihin. Ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta on ennen kokousta julkaistu sanomalehti Koillis-Lapissa. Kokous on päätösvaltainen Kuntalaki 58 :n mukaan, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla. Pelkosenniemellä tämä tarkoittaa vähintään kymmentä (10) valtuutettua. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pekka Nyman saapui klo 18:02. PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA Kvalt 31 Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkistaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole toisin päättänyt. Mikäli pöytäkirjan tarkastaja ei hyväksy jonkin päätöksen sisältöä on asia saatettava valtuuston ratkaistavaksi. Työjärjestyksen 25 :n mukaan pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Heikki Honkanen esitti Jani Jaakkolaa. Hannu Oikarinen esitti Antti Oikarista. ASIALISTAN JA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kvalt 32 Valtuuston työjärjestyksen mukaan kokouksen esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jollei erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Asiat esitellään valtuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä.

3 Kunnanvaltuusto Valtuusto voi käsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu 53 :ssä tarkoitetulla tavalla, Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. Puheenjohtaja totesi, että asian 34 liitteen 1 sivun 2 tekninen virhe on korjattu ja jaettu pöydälle ja liitetään pöytäkirjaan.

4 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 33 KUNNANVALTUUSTON KOKOUSKUTSUN JA KUNNALLISTEN KUULUTUSTEN JULKAISEMINEN VUOSINA Khall 36 Kuntalain 64 : Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Vuosina kunnanvaltuuston kokousilmoitus ja kunnalliset kuulutukset ja muut ilmoitukset on julkaistu sanomalehdissä Koillis-Lappi ja Kotikymppi (myöh. Koti-Lappi). Lehti on valittu ilmestymisajankohdan ja ilmoitushinnan perusteella tapauskohtaisesti. Valtuuston kokousilmoitus on toimitettu kauppaliikkeisiin ja pankkeihin. Menettely ei koske eräitä rakennus- ja maa-aineslakiin liittyviä ilmoituksia ja kuulutuksia, eikä viranhakuilmoituksia. Valtuuston työjärjestyksen 8 :ssä säädetään tarkemmin kokouskutsusta. Kjoht: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuuston kokouskutsun ja kunnallisten kuulutusten suhteen noudatetaan edellisen vuoden käytäntöä. Asianomainen hallintokunta tai sen alainen viranhaltija voi päättää kuulutuksen julkaisemisesta, jolloin tulee erityisesti kiinnittää huomiota ilmoituksen hintaan, julkaisun levikkiin sekä kohderyhmän mahdollisuuksiin tiedon vastaanottamiseen. Samalla kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnanvaltuuston kokoukset pidetään pääsääntöisesti maanantaina klo 18. Khall: Pekka Nyman saapui klo 17:05. Kvalt 33 * * * Lisätiedot kunnansihteeri Jaana Koskela puh Täytäntöönpano ote: ilmoitustaulun hoitaja

5 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 34 PYHÄ-LUOSTO VESI OY:N OSAKKEIDEN MERKITSEMINEN Khall 42 Pyhä-Luosto Vesi Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on päättänyt yhtiön toiminnan ja taloudellisen tilan vakauttamiseksi yhtiöjärjestyksen muuttamisesta sekä maksullisen osakeannin järjestämisestä ja osakepääoman korottamisesta, jossa osakkeenomistajat saavat merkitä uudet osakkeet samassa suhteessa kuin heillä on nykyisiä osakkeita. Osakkeiden kokonaismerkintähinta on euroa, josta euroa kirjataan osakepääomaan ja loput sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Merkintähinnasta on maksettava rahana seuraavasti: Pelkosenniemi euroa, Sodankylä euroa ja Kemijärvi euroa, jonka jälkeen osakkeenomistajilla on oikeus merkitä osakkeita kuittaamalla lainasaatavia yhtiöltä. Merkintäaika on alkanut ja päättyy Jälkimerkintäaika alkaa ja päättyy Jälkimerkintäaikana toisilla osakkeenomistajilla on oikeus merkitä ensisijaisena merkintäaikana merkitsemättä jääneet osakkeet osakeomistustensa suhteessa kuitenkin niin, ettei kenenkään omistusosuus ylitä 50%:a. Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja, merkintälista ja saatekirje, liitteet nrot 1. Yhtiökokouksen yhteydessä on osakkaiden välillä sovittu Pelkosenniemen kunnalle jäävän lainasaatavan n euroa, osalta uuden velkakirjan laatiminen 20 vuoden tasalyhenteisellä maksuajalla ja 2 % korolla ja koron sekä lyhennysten maksut sidottavaksi yhtiön tulokseen siten, että yhtiön tuottaessa tulosta maksetaan ensin vuotuinen korko päältä ja jäljelle jäävästä tuloksesta enintään 50 % lyhennyksen maksuun. Mikäli jonain vuonna ei synny tulosta ollenkaan taikka riittävästi em. maksuihin, koronmaksuvelvoite poistuu, mutta lyhennykset kumuloituvat ja suoritetaan taannehtivasti sinä vuonna tai niinä vuosina, kun tulosta syntyy. Tämä menettely turvaa osaltaan yhtiön maksukykyä ja myös kunnan saatavat. Ksiht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Pelkosenniemen kunta merkitsee osakeannissa Pyhä-Luosto Vesi Oy:n 2590 osaketta

6 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 34 siten, että merkintähinnasta maksetaan rahana euroa, jonka jälkeen kunta merkitsee uusia osakkeita kuittaamalla lainasaataviaan yhtiöltä seuraavasti: euroa pääomalainaa ja euroa velkakirjalainaa. Kunnansihteeri Jaana Koskela valtuutetaan kunnan puolesta suorittamaan osakemerkintä ja allekirjoittamaan merkintälista ja toimittamaan se yhtiölle sekä suorittamaan osakeannin maksu ensin rahana euroa ja sitten lainasaatavia vastaan edellä esitetyllä tavalla. Kunnalle jäljelle jäävästä lainasaatavasta laaditaan uusi 20 vuoden tasalyhenteinen velkakirja, minkä korko 2 %. Lainan koron ja lyhennysten maksujen osalta hyväksytään esittelytekstissä esitetty yhtiön tulokseen sidottu maksutapa. Kunnansihteeri valtuutetaan allekirjoittamaan uusi velkakirja. Khall: Kunnanjohtaja Erkki Parkkinen ja valtuuston I varapuheenjohtaja Hannu Oikarinen jääväsivät itsensä tämän asian käsittelyn ajaksi. Kunnansihteeri lisäsi esitykseensä: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vastaava määräraha lisätään talousarvioon 2013, joka katetaan kunnan varoilla. [ ] tasalyhenteinen velkakirja v alkaen, minkä [ ] Pekka Nyman esitti, että lause Lainan koron ja lyhennysten maksujen osalta hyväksytään esittelytekstissä esitetty yhtiön tulokseen sidottu maksutapa. poistetaan. Puheenjohtaja totesi, että esitys raukeaa kannattamattomana. Päätökseksi tuli kunnansihteerin esitys. * * * Kvalt 34 Liitteenä nro 1 Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja, merkintälista ja saatekirje. Pekka Nyman esitti Arto Keto-Tokoin kannattamana, että lause Lainan koron ja lyhennysten maksujen osalta hyväksytään esittelytekstissä esitetty yhtiön tulokseen sidottu maksutapa. poistetaan.

7 Kunnanvaltuusto Puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on syytä äänestää. Puheenjohtaja esitti menettelytavaksi kunnanhallituksen esitys JAA, Nyman-Keto-Tokoin esitys EI. Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa äänet jakautuivat seuraavasti: JAA 13 ääntä (Honkanen, Isojärvi, Jaakkola, Keto, Kiemunki, Kostamo, Luoma-aho, Oikarinen A, Oikarinen H, Salmela, Tervo, Åkerlund, Pokka) EI 2 ääntä (Keto-Tokoi, Nyman) Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi on tullut kunnanhallituksen esitys. Lisätiedot: toimitusjohtaja Mika Säärelä hallituksen puheenjohtaja Erkki Parkkinen kunnansihteeri Jaana Koskela Täytäntöönpano ote: Pyhä-Luosto Vesi Oy

8 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 35 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN NIMEÄMINEN VUOSILLE Khall 45 Itä-Lapin kuntayhtymän ylin päättävä toimielin on yhtymähallitus, jonka toimikausi on neljä vuotta. Yhtymähallitukseen kuuluu kaksitoista tä (12), joista viisi (5) on Kemijärven kaupungin, kolme (3) Sallan kunnan, kaksi (2) Savukosken kunnan ja kaksi (2) Pelkosenniemen kunnan edustajaa. Kullakin edustajalla on henkilökohtainen vara. Jäsenkunta voi halutessaan valita yhdeksi edustajakseen kunnanjohtajan. Muut kunnan edustajat valitaan ensisijaisesti kunnanhallituksen tai valtuuston puheenjohtajistosta. Mikäli puheenjohtajistosta valittavien osalta ei sukupuolten tasa-arvoa voida noudattaa, valitaan tarvittava määrä edustajia ja varaedustajia kunnan valtuutetuista. Kunnanvaltuusto valitsi Pelkosenniemen kunnan edustajiksi Itä-Lapin kuntayhtymän hallitukseen kunnanjohtaja Erkki Parkkisen / vara kunnansihteeri Jaana Koskela ja kunnanvaltuuston 1. vpj Hannu Oikarisen / vara kunnanhallituksen pj Annika Kostamo. Perussopimuksen tekstin mukaan tasa-arvolaki koskee puheenjohtajistosta valittavia, ei kunnanjohtajaa. Savukoski on valinnut miehen ja naisen, Salla naisen ja kaksi miestä, Kemijärvi on valitsemassa kaksi naista, kolme miestä. Kemijärvi jätti asian pöydälle valtuustossa Kuntayhtymästä on esitetty, että Pelkosenniemi valitsisi varsinaisiksi iksi miehen ja naisen, jotta tasa-arvo koko kuntayhtymän hallituksen osalta varmasti toteutuisi, huolimatta perussopimuksen em. ristiriitaista lausumaa. Kunnanjohtajalla on Ky.n hallituksessa aseman perusteella kuntayhtymän työvaliokunnan enä läsnäolo- ja puheoikeus. Tästä syystä selkeintä on se, että kunnanjohtaja/ vara kunnansihteeri jäävät pois hallituksesta ja tilalle valitaan edustajiksi nainen sekä tehdään tarvittavat uudet valinnat varaiksi.

9 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 35 Kjoht: Khall: Kvalt 35 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee Itä-Lapin kuntayhtymän hallitukseen jo valitun varsinaisen en valtuuston 1. varapuheenjohtajan Hannu Oikarisen varaeksi valtuuston puheenjohtaja Tero Luoma-ahon ja toiseksi varsinaiseksi eksi kunnanhallituksen puheenjohtaja Annika Kostamon ja hänen varaekseen kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Janni Salmelan vuosille ja samalla kumoaa muilta osin aiemman valinnan ( ). Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:10. * * * Pekka Nyman esitti Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen varsinaiseksi eksi Hannu Oikarinen ja hänen varaekseen Janni Salmela sekä varsinaiseksi eksi Annika Kostamo ja hänen varaekseen Tero Luoma-aho. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 18:46. Puheenjohtaja jatkoi kokousta klo 18:56. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava esitys, on syytä äänestää. Puheenjohtaja esitti menettelytavaksi kunnanhallituksen esitys JAA, Nymanin esitys EI. Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa äänet jakautuivat seuraavasti: JAA 4 ääntä (Kiemunki, Oikarinen A, Oikarinen H, Salmela) EI 10 ääntä (Honkanen, Isojärvi, Jaakkola, Keto, Kostamo, Luoma-aho, Keto-Tokoi, Nyman, Tervo, Pokka) TYHJÄ 1 ääni (Åkerlund) Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi on tullut Nymanin esitys. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:03.

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Erkki Parkkinen 123-126, 128-130 kunnanjohtaja

Erkki Parkkinen 123-126, 128-130 kunnanjohtaja Pelkosenniemen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ Sivu 191 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 9/2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 12.8.2013 kello 17.00-18:19 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 69 6/2010 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 27.10.2010 kello 16.00-16.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 04.02.2010 kello 16.00-16.28 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 137 No 6/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 16.11.2006 kello 12.00-16.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30 Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30 Kunnanvaltuusto 14, 15, 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 14 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 129 8/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 04.11.2009 kello 16.00-17.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 15.05.2007 kello 16.00-19.01 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 Kunnanvaltuusto 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 15:00-21:22 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 4/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 17.06.2010 kello 14.00 14.58 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 79 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 5/2010 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.05.2010 kello 16.00 17.18 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 20.5.2013 126

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 20.5.2013 126 Kunnanhallitus 20.5.2013 126 Kunnanhallitus 83, 84, 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 83 Valtuuston 21.6.2012 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 31 3/2010 KOKOUSAIKA Perjantaina 21.05.2010 kello 13.00-14.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 No 2/2005 KOKOUSAIKA Torstaina 21.04.2005 kello 12.00-15.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 20.12.2011 kello 18.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 303 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2006 KOKOUSAIKA Tiistaina 31.10.2006 kello 15.00-23.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 68 6/2008 KOKOUSAIKA Torstaina 12.06.2008 kello 15.00-17.06 KOKOUSPAIKKA Hotelli Pyhätunturin kokoustiloissa SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346 No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346 9/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 28.09.2004 kello 17.00-19.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 228 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 10/2009 KOKOUSAIKA Maanantaina 07.09.2009 kello 15.00 16.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 28.1.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Yhtymähallitus 21.4.2010 68 Yhtymävaltuusto 5.5.2010 7 Yhtymävaltuustosta ja yhtymähallituksesta käytetään jäljempänä nimitystä valtuusto ja hallitus Hyväksytty 5.5.2010 Voimaan

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot