Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali"

Transkriptio

1 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina kello Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer Pirkko jäsen OLLEET JÄSENET Hietala Eija jäsen Honkanen Heikki jäsen (ja merkintä siitä, kuka Humalalampi Veli jäsen toimii puheenjohtajana) Isojärvi Ahti jäsen Leinonen Panu Nyman Pekka Oikarinen Hannu Pasma Jutta Poikela Marko Pyhäjärvi Milja Sirviö Satu Suokanerva Hanne Tervo Heikki Tervo Jari Oikarinen Antti Jääskeläinen Raija jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen varajäsen MUUT SAAPUVILLA Parkkinen Erkki kunnanjohtaja OLLEET Kankaanranta Markku pöytäkirjan pitäjä ASIAT 1-11 ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pekka Nyman (1-4 ) Panu Leinonen (5-11 ) Markku Kankaanranta PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU ALLEKIRJOITUKSET Aika ja paikka Pelkosenniemi Heikki Honkanen PÖYTÄKIRJA ON Aika ja paikka OLLUT YLEISESTI Pelkosenniemi NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Hanne Suokanerva Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

2 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 1, 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 1 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston ilmoitustaululla sekä lähetetty kullekin valtuutetulle ja kunnanhallituksen jäsenelle. Valtuuston päätöksen mukaan ( 27/2009) täydellinen kokouskutsu on toimitettava paikallisiin kauppaliikkeisiin ja pankkeihin. Ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta on ennen kokousta julkaistu sanomalehti Koillis-Lapissa. Kokous on päätösvaltainen Kuntalaki 58 :n mukaan, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla. Pelkosenniemellä tämä tarkoittaa vähintään kymmentä (10) valtuutettua. Kvalt: PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA Kvalt 2 Kvalt: Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkistaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole toisin päättänyt. Mikäli pöytäkirjan tarkastaja ei hyväksy jonkin päätöksen sisältöä on asia saatettava valtuuston ratkaistavaksi. Työjärjestyksen 25 :n mukaan pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Marko Poikela esitti toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi Heikki Honkasta. Panu Leinonen esitti toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi Hanne Suokanervaa.

3 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 3 ASIALISTAN JA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kvalt 3 Kvalt: Valtuuston työjärjestyksen mukaan kokouksen esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jollei erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Asiat esitellään valtuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä. Valtuusto voi käsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu 53 :ssä tarkoitetulla tavalla, Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti.

4 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 4 KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALINTA VUOSILLE Khall 5 Kuntalain 12 :n ja valtuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan kunnanvaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa siten, että puheenjohtajaksi tulee eniten ääniä saanut, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi se, joka on saanut seuraavaksi eniten ääniä ja toiseksi varapuheenjohtajaksi tämän jälkeen eniten ääniä saanut ehdokas. Valtuuston työjärjestyksen mukaan puheenjohtajat valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja valitaan kunnanhallitukseen, hänen toimensa puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana ei pääty uuden kuntalain mukaan. Puheenjohtajia valittaessa ei noudateta tasa-arvolain säädöksiä. Kjoht: Khall: Kvalt 4 Kvalt: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee vuosiksi kunnanvaltuuston puheenjohtajan, I varapuheenjohtajan ja II varapuheenjohtajan. * * * Jutta Pasma esitti valtuuston puheenjohtajaksi Panu Leinosta, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Milja Pyhäjärveä ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Heikki Honkasta. Ahti Isojärvi esitti valtuusto puheenjohtajaksi Milja Pyhäjärveä ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Panu Leinosta ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Heikki Honkasta. Heikki Honkanen kannatti Isojärven esitystä. Tauko Puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana tullut useampia esityksiä, päätöksen aikaansaamiseksi suoritetaan vaali. Neuvottelutauko

5 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 4 Puheenjohtaja esitti äänestysmenettelyksi seuraavaa: Kukin valtuutettu kirjoittaa 1-3 nimeä esitykseksi puheenjohtajistoon. Eniten nimiä saanut valitaan puheenjohtajaksi, toiseksi eniten 1. varapuheenjohtajaksi ja kolmanneksi eniten saanut 2. varapuheenjohtajaksi. Suoritetussa vaalissa annettiin ääniä seuraavasti: Panu Leinonen 9 (yhdeksän) ääntä Milja Pyhäjärvi 6 (kuusi) ääntä Heikki Honkanen 3 (kolme) ääntä Jutta Pasma 1 (yksi) ääni Pekka Nyman 1 ( yksi) ääni Puheenjohtaja totesi, että valtuuston puheenjohtajaksi valitaan Panu Leinonen, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Milja Pyhäjärvi ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Heikki Honkanen.

6 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 5 HANNU OIKARISEN ERO TEKNISESTÄ LAUTAKUNNASTA Khall 14 Hannu Oikarinen on pyytänyt päivätyllä sähköpostilla eroa teknisen lautakunnan jäsenyydestä. Pyyntö, LIITE nro 5 Kuntalaki 38 1 ja 3 momentti: Luottamustoimesta on oikeus kieltäytyä, jos henkilö on täyttänyt 60 vuotta tai ollut samassa tai samaan toimielimeen kuuluvassa luottamustoimessa neljä lähinnä edellistä vuotta taikka ollut kunnallisessa luottamustoimessa yhteensä kahdeksan vuotta. Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. Hannu Oikarinen on valtuuston kokouksessa valittu teknisen lautakunnan jäseneksi henkilökohtaisena varajäsenenään Antti Oikarinen. Samassa pykälässä Hannu Oikarinen on valittu myös teknisen lautakunnan puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajana Tervo Heikki. Kjoht: Khall: Kvalt 5 Kvalt: Kunnanhallitus esittää valtuustolle 1. että valtuusto myöntää Hannu Oikariselle eron teknisen lautakunnan jäsenyydestä. 2. että valtuusto valitsee Hannu Oikarisen tilalle jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen tekniseen lautakuntaan. 3. että valtuusto valitsee tekniselle lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan teknisen lautakunnan jäsenistä. * * * Liitteenä nro 1 pyyntö. 1. Valtuusto myönsi yksimielisesti Hannu Oikariselle eron teknisen lautakunnan jäsenyydestä. 2. Jutta Pasma esitti, että Hannu Oikarisen tilalle valitaan tekniseen lautakuntaan Pekka Nyman ja hänelle henkilökohtaiseksi

7 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 5 varajäseneksi Antti Oikarinen. Hyväksyttiin yksimielisesti 3. Puheenjohtaja esitti lautakunnan puheenjohtajaksi Pekka Nymania ja varapuheenjohtajaksi Heikki Tervoa.

8 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 6 PEKKA NYMANIN ERO TARKASTUSLAUTAKUNNASTA Khall 15 Pekka Nyman on pyytänyt päivätyllä sähköpostilla eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä. Pyyntö, LIITE nro 6 Kuntalaki 38 1 ja 3 momentti: Luottamustoimesta on oikeus kieltäytyä, jos henkilö on täyttänyt 60 vuotta tai ollut samassa tai samaan toimielimeen kuuluvassa luottamustoimessa neljä lähinnä edellistä vuotta taikka ollut kunnallisessa luottamustoimessa yhteensä kahdeksan vuotta. Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. Pekka Nyman on valtuuston kokouksessa valittu tarkastuslautakunnan jäseneksi henkilökohtaisena varajäsenenään Nils-Erik Nordling. Samassa pykälässä Pekka Nyman on valittu myös tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajana Milja Pyhäjärvi. Kjoht: Khall: Kvalt 6 Kvalt: Kunnanhallitus esittää valtuustolle 1. että valtuusto myöntää Pekka Nymanille eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä. 2. että valtuusto valitsee Nymanin tilalle jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen tarkastuslautakuntaan. 3. että valtuusto valitsee tarkastuslautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tarkastuslautakunnan jäsenistä. Päätettiin kokous * * * Liitteenä nro 2 pyyntö. 1. Valtuusto myönsi yksimielisesti eron Pekka Nymanille tarkastuslautakunnan puheenjohtajuudesta. 2. Puheenjohtaja esitti, että valtuusto valitsee Pekka Nymanin tilalle tarkastuslautakunnan jäseneksi Margit Åkerlundin ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Raili Martinin.

9 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 6 3. Puheenjohtaja esitti, että valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Milja Pyhäjärven ja varapuheenjohtajaksi Heikki Honkasen.

10 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 7 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN, VARAJÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJIEN VALINTA VUOSILLE Khall 4 Vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen rajoitetaan KuntaL 35 :ssä seuraavasti: Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; eikä 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. Kunnanhallitukseen vaalikelpoisen on oltava vaalikelpoinen myös valtuustoon. (KuntaL 35 1.mom.) Vaalikelpoisuudesta valtuustoon säädetään 34 :ssä. Rajoitukset koskevat: - säännöksessä tarkoitettuja valtion virkamiehiä ( kohta) - kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä (2 kohta). - kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä, jotka asemaltaan voidaan rinnastaa 2

11 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 7 kohdassa tarkoitettuihin kunnan viranhaltijoihin ja työntekijöihin (3 kohta). - kuntayhtymän palveluksessa olevat henkilöitä, jotka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuihin kunnan viranhaltijoihin ja työntekijöihin, jos kunta on kuntayhtymän jäsenkunta (4 kohta). Kuntalain 32 :n mukaan luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla. Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoimeen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa tai esteellisyytensä arvioinnissa. Edellä mainitut rajoitukset koskevat myös varajäseniä. Kunnan hallintosäännön 54 mukaan kunnanhallitukseen kuuluu seitsemän (7) jäsentä. Kunnanhallitukselle valitaan lisäksi sama määrä henkilökohtaisia varajäseniä sekä puheenjohtaja ja yksi (1) varapuheenjohtaja. Kunnanhallituksen jäseniksi on valittava vähintään kolme (3) valtuutettua tai varavaltuutettua ja sen toimikausi on kaksi vuotta. Valinnoissa tulee huomioida myös tasa-arvolain 4 a :n määräykset eli että kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Jos luvuksi tulee murtoluku/desimaaliluku se on korotettava ylempään kokonaislukuun. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Laki ei kuitenkaan vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Valinnoissa tulee myös huomioida kuntalain 60 :n säädökset vaalimenettelystä. Vaalissa varajäsenet valitaan samassa yhteydessä kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen, että tämän varajäsen. Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 1. valitsee kunnanhallitukseen seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosille

12 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 7 2. valitsee kunnanhallituksen jäsenistä puheenjohtajan ja yhden (1) varapuheenjohtajan vuosille Khall: * * * Kvalt 7 1. Heikki Honkanen esitti kunnanhallitukseen seuraavat jäsenet: Jäsen Hannu Oikarinen Pekka Nyman Jutta Pasma Eija Hietala Marko Poikela Ahti Isojärvi Hanne Suokanerva Varajäsen Antti Oikarinen Veli Humalalampi Satu Sirviö Annika Kostamo Pirkko Hyötylä Jari Tervo Raija Jääskeläinen 2. Panu Leinonen esitti kunnanhallituksen puheenjohtajaksi Hannu Oikarista ja varapuheenjohtajaksi Pekka Nymania Kvalt:

13 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 8 MÄÄRÄALAKAUPPA VANHA-NINIVE-TILASTA 26:52 Tekn.ltk 101 Liite 1. Kauppakirjaluonnos Liite 2. Ostotarjous Liite 3. Lautakunnan päätös 6/2001 Juhani ja Marja-Leena Aikioniemi ovat tehneet ostotarjouksen 950 m2:n määräalasta Vanha Ninive-tilasta 26:52 Määräalue on jo osiltaan ollut tarjoajien vuokrakäytössä, ja nyt he haluavat maan omistukseensa voidakseen rakentaa varaston määräalalle. Tarjoajat esittävät 1 :n neliöhintaa, mikä vastaa alueen hinnoittelua elinkustannusindeksi huomioiden. Rak.tarkastaja: Tekn.ltk: Khall 8 Kjoht: Khall: Kvalt 8 Kvalt : Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle määräalan myyntiä liitteen 1 mukaisen kauppakirjan mukaisesti. * * * Liitteenä nro 2 Kauppakirjaluonnos, ostotarjous ja lautakunnan päätös 6/2001. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan päätösesityksen. * * * Liitteenä nro 3 Kauppakirjaluonnos, ostotarjous ja lautakunnan päätös 6/2001.

14 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 9 PYHÄ-LUOSTO VESI OY:N PYYNTÖ JOULUKUUN 2010 LYHENNYKSIEN LYKKÄÄMISEKSI LAINA-AJAN LOPPUUN Khall 9 Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallitus on päättänyt pyytää Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnilta erääntyvien lainojen lyhennysten lykkäystä huonon taloustilanteen vuoksi. Lainojen korot yhtiö pyrkii kyseisenä aikana hoitamaan normaalisti. Samalla yhtiön hallitus on päättänyt esittää omistajakunnille, Laatumaalle ja muille suuremmille yksityisille maanomistajille käynnistettäväksi yhteisen markkinointikampanjan tonttimyynnin vauhdittamiseksi Pyhä-Luosto alueella, millä lisätään yhtiön talouden kannalta merkittävässä asemassa olevia liittymismaksuja vesimaksutuloja. Alueella tehdyt mittavat investoinnit ja yritys- ja palvelutoiminnan kehittämiseen luovat hyvät edellytykset tavoitteessa onnistumiseen. Kahdella velkakirjalla on yhtiöllä Pelkosenniemen kunnan myöntämää lainaa jäljellä ,40 ja siitä erääntyi maksettavaksi lyhennyksiä yhteensä ,60. Liitteenä nro 3 Pyhä-Luosto Vesi Oy:n pyyntö Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle että kunta myöntää yhtiön anoman lykkäyksen lainojen erääntyneiden lyhennysten maksamiseen. Lainojen laina-aika jatkuu vastaavasti, lainojen lyhennykset säilyvät alkuperäisten velkakirjojen mukaisina. Lykkäyksen myöntäminen edellyttää, että myös Sodankylän kunta tekee vastaavan päätöksen. Kunnanhallitus suhtautuu myönteisesti yhtiön esittämään yhteiseen markkinointikampanjaan Pyhä-Luosto -alueen tonttimyynnin vauhdittamiseksi. Kunnanhallitus edellyttää yhtiötä yhdessä tontinomistajien (kunnat, Laatumaa, yksityiset) kanssa valmistelemaan mahdollisimman nopeasti markkinointi- ja rahoitussuunnitelman ja kunta on osaltaan valmis osallistumaan kampanjaan ja kustannuksiin tontti- ja muuhun markkinointiin varatuista määrärahoista ja asia voidaan ja pyritään ottamaan huomioon myös kunnan julkisuuskuvan kehittämiseen liittyvissä toimenpiteissä.

15 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 9 Khall: Kunnanjohtaja ja Hannu Oikarinen poistuivat esteellisinä pykälän käsittelyn ajaksi. Hyväksyttiin yksimielisesti sillä lisäyksellä, että yhtiön toimitusjohtaja ja Pelkosenniemen kunnan edustajat hallituksessa tulevat esittämään suullisen selonteon yhtiön tilanteesta ja kehitysnäkymistä maaliskuun 2011 loppuun mennessä kunnanhallitukselle. * * * Kvalt 9 Kvalt: Liitteenä nro 4 Pyhä-Luosto Vesi Oy:n pyyntö.

16 Kunnanvaltuusto Ky Hallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 10 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Hall 122 Toimistonhoitaja: Toiminta- ja taloussuunnitelma on numeroimattomana liitteenä. Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa asukkaille perusterveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palvelut sekä sovittaa perusterveydenhuolto yhteen erikoissairaanhoidon kanssa. Palvelut pyritään järjestämään mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti. Yhteistyötä jäsenkuntien sosiaalitoimen kanssa vahvistetaan entisestään. Ennaltaehkäisevään terveydenhoitotyöhön kohdennetaan resursseja mahdollisuuksien mukaan. Talousarviovuoden toimintakulut nousevat vuoden 2010 tasosta noin 2 %. Vuonna 2011 esitetään perustettavaksi sairaanhoitajan toimi vuodeosastolle ja suuhygienistin toimi hammashuoltoon. Palkkakustannuksiin on arvioitu 1 % korotus. Suurin menoerä talousarviossa ovatkin henkilöstökulut, 67 % toimintamenoista. Ulkopuolisilta ostettujen palvelujen osuus kasvaa kuluvasta vuodesta 8 %. Nousu aiheutuu varautumisesta eri rakennusten kunnossapitoon aiempaa enemmän. Tarvikemenojen kasvu 10 %:lla johtuu mm. iäkkään ja huonokuntoisen kaluston uusimisesta sekä vuodeosaston päivähuoneen kaluston hankinnoista. Toimintatuloihin sisältyvät terveydenhuollon maksut ovat pääsääntöisesti asiakasmaksulain sallimien enimmäismäärien mukaiset. Jäsenkuntien osuudet ovat suurin kuntayhtymän tuloerä. Käyttöön perustuvien maksuosuuksien pohjaksi on palvelujen tarve arvioitu avohoidon osalta Pelkosenniemelle 48 %, Savukoskelle 52 % ja vuodeosastohoidon osalta jäsenkuntien kesken tasan. Kustannusten noususta aiheutuen molempien kuntien maksuosuudet kasvavat vuoden 2010 tasosta noin 2 %. Investointiosa sisältää vuodeosaston peruskorjaukseen ja laajennuksen vuodelle 2011 siirtyvä osuuden, arviolta eu-

17 Kunnanvaltuusto Ky Hallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 10 roa. Eläinlääkäritilojen muutostöihin arvioidaan kuluvan euroa. Suunnitelmakaudella varaudutaan hammashuollon orto-pantomolaitteen hankintaan ja uuden potilasohjelmiston hankintaan laitteineen, yhteensä euroa. Ehdotus: Jl. Hallitus esittää toiminta- ja taloussuunnitelman Pelkosenniemen ja Savukosken kunnanvaltuustoille hyväksyttäväksi. Viranhaltijat esittelivät talousarviota yksityiskohtaisemmin kokoukselle. Aino Kulpakon esityksestä hallitus piti neuvottelutauon klo Neuvottelutauon jälkeen puheenjohtaja esitti, että sairaanhoitajan toimi perustetaan vuodeosastolle määräaikaisena yhdeksi vuodeksi, jotta nähdään muun muassa jäsenkuntien palvelutalojen laajennuksen mahdollinen vaikutus vuodeosaston toimintaan. Hanne Suokanerva kannatti puheenjohtajan esitystä. Kuntayhtymän laskevaan väestömäärään ja Soklin kaivostoiminnan epävarmuustekijöihin viitaten puheenjohtaja lisäksi esitti, että suuhygienistin tointa ei perusteta, ja että osaaikainen hammashoitajan toimi (75 %), kokoaikaistetaan. Vastaava hammaslääkäri ilmoitti, että hammashoitajan toimen kokoaikaistamisesta on keskusteltu hammashuollon henkilöstön kanssa, mutta siihen ei ole halukkuutta. Esitys hammashoitajan osa-aikaisen toimen kokoaikaistamisesta raukesi. Puheenjohtaja totesi, että hallitus oli yksimielinen siitä, että suuhygienistin tointa ei toistaiseksi perusteta. Tuovi Karvonen esitti, että hammashuoltoon varataan mahdollista suuhygienistin palvelun ostoa varten euroa vuodelle Panu Leinonen kannatti Karvosen esitystä. Päätös: Hallitus yksimielisesti päätti esittää toiminta- ja taloussuunnitelman Pelkosenniemen ja Savukosken kunnanvaltuustoille hyväksyttäväksi seuraavin muutoksin:

18 Kunnanvaltuusto Ky Hallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 10 Toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarviovuodelle 2011 perustetaan vuodeosastolle määräaikainen sairaanhoitajan toimi yhdeksi vuodeksi. 2. Suuhygienistin tointa ei perusteta ja siihen varattu määräraha poistetaan talousarviosta. 3. Hammashuollon palvelujen ostoon lisätään euron määräraha mahdollista suuhygienistin palvelun ostoa varten. * * * Khall 10 Liitteenä nro 4 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän talousarviossa arvioidaan vuodelle 2011 Pelkosenniemen maksuosuudeksi Kunnan talousarviossa vastaavaksi osuudeksi arvioitiin , josta ympäristöterveydenhuollon osuus Vuoden 2009 tilinpäätöksessä vastaava summa on , joten verrattuna edelliseen valmistuneeseen tilinpäätökseen kuntayhtymä arvio kasvun suuruudeksi 14 %. Kunnan talousarviossa on puolestaan varattu vastaavalle kulujen kasvulle 11 %:a. Vuoden 2010 ennakkolaskutus on tällä hetkellä Investointisuunnitelmassa pääterveysaseman laajennukseen ja peruskorjaukseen varattuja määrärahoja on jaksotettu vuodelle Lisäksi vuodelle 2011 on varattu määräraha eläinlääkäritilojen kunnostamiseen. Suunnittelukaudella varaudutaan hammashuollon potilasohjelmiston ja atk-laitteiden sekä ortopantomografialaitteen hankintaan, yhteensä Kunnanhallitus esitti kansanterveystyön kuntayhtymän toimintaja taloussuunnitelman lausunnossaan, että kuntayhtymän tulee osaltaan pyrkiä saumattomaan yhteistyöhän kunnan vanhus- ja sosiaalityön toimijoiden kanssa tavoitteenaan mahdollisimman toimiva ja kokonaistaloudellisesti tehokas sosiaali- ja terveystoimi. Tähän asiaan luo paremmat toimintaedellytykset kunnan palvelukodin laajennus ja terveyskeskuksen peruskorjaus. Lisäksi tärkeänä lausunnossa pidettiin myös ennalta ehkäise-

19 Kunnanvaltuusto Ky Hallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 10 vän työn merkitystä. Kunnanhallitus kirjasi lausuntoonsa lisäksi, että valmistuskeittiöiden organisatorinen yhdistäminen tulee olla selkeä päämäärä ja että myös tukipalveluissa (mm. talous- ja henkilöstöhallinto, kiinteistötoimi) tulisi entisestään pyrkiä kehittämään yhteistyötä ja yhteistoimintaa jäsenkuntien organisaatioiden kanssa ottaen huomioon myös laajemman yhteistyön mahdollisuus. Lausunnossa mainittujen asioiden pitäisi osaltaan vaikuttaa kulujen kasvun pienenemiseen. Tässä vaiheessa ei siis ole syytä lähteä avaamaan kunnan vuoden 2011 talousarviota vaan yhtenevästi Savukosken kunnan kanssa Pelkosenniemen kunta pysyy käyttötalousosioon varaamassaan määrärahassa. Turvatakseen kuitenkin kuntalaisten tarvitsemien palveluiden tarjonnan, asiaan voidaan tarvittaessa palata myöhemmin jos kuntayhtymän toiminta pakosta vaatii lisämäärärahaa. Kjoht: Pelkosenniemen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman seuraavin varauksin: - Kuntayhtymän tulee pyrkiä toimimaan niin, että Pelkosenniemen kunnan maksuosuus ei ylitä kunnan varaamaa :a. - Perussopimus tulee muuttaa siten, että kuntayhtymän tulee esittää jäsenkunnilleen toiminta- ja taloussuunnitelmansa talousarviovuotta edeltävän vuoden lokakuun loppuun mennessä. Khall: Kvalt 10 Kvalt: * * * Liitteenä nro 5 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma

20 Kunnanvaltuusto Ky Hallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 11 KEMIKAALILAIN NOUDATTAMISEN VALVONNAN DELEGOIMINEN YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLTOON Hall 124 Terveysvalvonnan johtaja: Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta (410/2009): Kemikaalilain noudattamisen valvonta on osa ympäristöterveydenhuoltoa. Kunnan ympäristöterveydenhuollon järjestämistä koskeva uusi laki säätää, että kunnassa tai yhteistoiminta-alueella ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä vastaa yksi toimielin, jolla on oltava käytettävissään vähintään 10 henkilötyövuotta vastaavat henkilöresurssit. Jos kunta huolehtii ympäristöterveydenhuollosta itse, sillä on oltava tehtävän järjestämiseksi sekä tarkoituksenmukaisen työnjaon ja erikoistumisen mahdollistamiseksi käytettävissään vähintään 10 henkilötyövuotta vastaavat henkilöresurssit tähän tehtävään. Jos kunnalla ei ole käytettävissään 1 momentissa tarkoitettuja henkilöresursseja, sen on yhdessä jonkin toisen tai useamman kunnan kanssa muodostettava yhteistoiminta-alue. Tehtävien hoitamista varten perustetaan tällöin kuntalain (365/1995) 77 :ssä tarkoitettu yhteistoiminta-alueen kuntien yhteinen toimielin taikka yhteistoiminta-alueen tehtäviä hoitaa kuntayhtymä. Kemikaalivalvonnan osalta edellä mainittu yhden toimielimen vaatimus edellyttää joissakin kunnissa muutoksia, jos kemikaalivalvontaviranomainen on ollut eri yksikössä kuin muu ympäristöterveydenhuolto (esimerkiksi ympäristönsuojelua tai rakennusvalvontaa hoitavassa toimielimessä). Uuden lain mukaan kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen tehtävät kuuluvat samaan kokonaisuuteen kuin muut ympäristöterveydenhuollon valvontatehtävät ja nämä tehtävät on hoidettava yhdessä toimielimessä. Laissa tarkoitetun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen on aloitettava toimintansa viimeistään 1 päivänä tammikuuta Kemikaalilain 744/1989 mukaan kunnan kemikaalivalvontaviranomaisena toimii kunnanhallitus, jollei tehtävää ole johtosäännössä määrätty lautakunnalle tai muulle toimielimelle. Valtuusto voi antaa kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle oikeuden siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle. Toimielimellä ei kuitenkaan ole oikeutta siirtää 7 b :ssä tarkoitettua valvontasuunnitelman hyväksymistä koskevaa toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.

21 Kunnanvaltuusto Ky Hallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 11 Kunta voi sopia toisen kunnan tai kuntayhtymän kanssa, että kunnalle tai sen viranomaiselle tässä laissa säädetty tehtävä, jossa toimivaltaa voidaan siirtää viranhaltijalle, annetaan virkavastuulla toisen kunnan tai kuntayhtymän viranhaltijan hoidettavaksi. Kuntayhtymä voi tehdä toisen kuntayhtymän kanssa edellä tarkoitetun sopimuksen, jos siihen on kuntayhtymän jäsenkuntien suostumus. Kunnan kemikaalivalvontaviranomainen valvoo tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista, kun on kyse kemikaalien markkinoille saattamisesta ja vähittäismyynnistä. Kunnan kemikaalivalvontaviranomainen tekee tarkastuksia erityisesti kuluttajille myytäviä kemikaaleja markkinoille saattavien toiminnanharjoittajien sekä vähittäismyyntiä harjoittavien toiminnanharjoittajien tiloihin. Kemikaalilain valvontaa ei ole toistaiseksi delegoitu jäsenkunnista kuntayhtymälle. Vaikka ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen neuvottelut ovat toistaiseksi kesken, on tarkoituksenmukaista hoitaa jäsenkunnissa tilanne lain edellyttämään kuntoon jo nyt. Ehdotus: Jl. Hallitus päättää esittää jäsenkunnille, että 1. ne määräävät johtosäännössään kunnan kemikaalivalvontaviranomaiseksi kuntayhtymän hallituksen ja 2. jäsenkuntien valtuustot antavat kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle oikeuden siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle. Päätös: Khall 11 Kjoht: Hallitus esittää jäsenkunnille, että 1. ne määräävät johtosäännössään kunnan kemikaalivalvontaviranomaiseksi kuntayhtymän hallituksen ja 2. jäsenkuntien valtuustot antavat kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle oikeuden siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle. * * * Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnan kemikaalivalvonnan viranomaistehtävä annetaan Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän hallitukselle. Lisäksi valtuusto

22 Kunnanvaltuusto Ky hallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 11 antaa kemikaalivalvontaviranomaiselle oikeuden siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle. Khall: Pidettiin tauko Kvalt: Marko Poikela luovutti valtuustoaloitteen tupakoinnin lopettamiseksi kunnan tiloissa. Kokous päättyi

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 20.12.2011 kello 18.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sivistyslautakunta No 11.02.2010 1/2010. Pelkosenniemen koululla, ruokasali

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sivistyslautakunta No 11.02.2010 1/2010. Pelkosenniemen koululla, ruokasali PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 No 11.02.2010 1/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 11.02.2010 kello 17.00-17.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot